Sony | PRS-600 | Sony PRS-600 Gebruiksaanwijzing

 Naar de inhoudsopgave
Gebruikersgids
PRS-600
Digital Book Reader
©2009 Sony Corporation
4-153-621-44(1)
Inhoudsopgave
Inleiding
Mogelijkheden van de Reader........................................................ 5
Aan de slag
Onderdelen en bedieningselementen............................................ 6
De Reader inschakelen................................................................ 10
Over het energiebeheer van de Reader......................................11
De Reader opladen...................................................................... 13
Over het opladen.........................................................................13
De Reader opladen via een USB-verbinding...............................13
Reader Library installeren............................................................ 17
Het aanraakscherm gebruiken..................................................... 18
Het menu Hoofdscherm gebruiken............................................... 22
Over het menu Hoofdscherm......................................................24
Een geheugenkaart plaatsen....................................................... 33
Inhoud importeren en overzetten
Inhoud importeren........................................................................ 37
De Reader en uw computer autoriseren......................................37
eBooks downloaden uit de eBook store......................................40
Inhoud importeren naar Reader Library......................................41
Inhoud overzetten........................................................................ 44
Inhoud overzetten naar de Reader..............................................44
Inhoud overzetten met een geheugenkaart.................................48
Inhoud in de Bibliotheek synchroniseren met de Reader............52
Boeken lezen
Boeken lezen............................................................................... 54
Het optiemenu van de boekenlijst gebruiken...............................56
Een lijst sorteren......................................................................58
Vervolg
De weergave-indeling van de lijst wijzigen..............................61
Zoeken naar een boek met een trefwoord...............................62
Bewerkingen op de boekpagina..................................................69
Handige functies gebruiken.......................................................... 76
Ingesloten woordenboeken..........................................................76
Het tekstformaat aanpassen........................................................79
In-/uitzoomen...............................................................................82
Het optiemenu van de boekpagina gebruiken.............................84
Naar pagina's gaan ("Ga naar pagina")...................................86
Teruggaan naar eerder bekeken pagina's ("Historie").............89
Trefwoorden zoeken in een boek ("Zoeken")...........................90
Een bladwijzer op een boekpagina maken
("Notitie maken/bewerken")...................................................94
Woorden markeren ("Notitie maken/bewerken")......................98
Een boekpagina met de hand annoteren
("Notitie maken/bewerken").................................................102
Een opmerking toevoegen aan een bladwijzer
of markering.........................................................................104
Een notitie selecteren ("Notitie maken/bewerken")................109
Het optiemenu van de lijst "Notities" gebruiken.....................111
Notities verbergen ("Notities verbergen")...............................112
Een boek verwijderen ("Boek verwijderen")...........................112
Informatie over een boek weergeven ("Informatie")...............113
Oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal)
("Oriëntatie")........................................................................114
Tekeningen en tekstmemo's maken
Tekeningen en tekstmemo's maken........................................... 116
Met de hand tekenen.................................................................116
Een tekstmemo maken..............................................................121
Het optiemenu van de lijsten Handschrift en Kladblok
gebruiken.................................................................................125
Audiobestanden afspelen
Audiobestanden afspelen........................................................... 127
Vervolg
Audiobestanden afspelen die zijn overgezet van de computer....127
Het optiemenu van Audio gebruiken..........................................131
Foto's weergeven
Foto's weergeven....................................................................... 133
Foto's weergeven die zijn overgezet van de computer..............133
Het optiemenu van Foto's gebruiken.........................................137
Instellingen
Instellingen wijzigen................................................................... 139
Items in het menu Instellingen...................................................141
Items in het menu Geavanc. instellingen...................................146
Problemen oplossen
Problemen oplossen.................................................................. 150
Standaardinstellingen herstellen...............................................163
Reader Library verwijderen........................................................ 166
Overige informatie
De apparaatsoftware van de Reader bijwerken.......................... 167
Over vooraf geïnstalleerde boeken op de Reader...................... 168
Opmerkingen over het weggooien van de Reader..................... 169
Veiligheidsmaatregelen.............................................................. 170
Over veiligheid...........................................................................173
Over warmteontwikkeling...........................................................173
Over de hoofdtelefoon...............................................................173
Opmerking over het gebruik......................................................174
Opmerkingen over geheugenkaarten........................................176
Over software............................................................................178
Over het reinigen....................................................................... 179
Over auteursrechten.................................................................. 180
Over GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.................................181
Specificaties............................................................................... 183
Index.......................................................................................... 185
Inleiding
Mogelijkheden van de Reader
Lees eerst de handleiding Snel aan de slag door om de
Reader voor te bereiden voor gebruik. Nadat u de Reader
hebt aangeschaft, moet u de batterij opladen en de speciale
software "Reader Library" installeren op uw computer.
Zodra de eerste voorbereiding is voltooid, kunt u inhoud van
uw computer overzetten naar de Reader zodat u deze
overal mee naartoe kunt nemen.
Gedownloade
eBooks
1
*
*2
eBooks/audio-/fotobestanden
overzetten naar de Reader
*1 Online eBook store. Er is een internetverbinding vereist.
*2 Boeken/persoonlijke documenten/audio-/fotobestanden waarover u al
beschikt.
Aan de slag
Laad de Reader op en installeer Reader Library.
Importeren
Gedownloade eBooks uit
de eBook store.
Overzetten
Lezen/afspelen/
weergeven
Zet inhoud van uw
computer over naar de
Geniet van inhoud op de
Reader met Reader Library. Reader.
Aan de slag
Onderdelen en
bedieningselementen
 Aanraakscherm
Met het aanraakscherm hebt u gemakkelijk toegang tot
de verschillende functies van de Reader ( pagina 18).
 <
>-knoppen (Pagina omslaan)
Hiermee kunt u de pagina omslaan. U kunt meerdere pagina's
omslaan door de knoppen ingedrukt te houden. U kunt de
pagina ook omslaan met het aanraakscherm ( pagina 19).
 -knop (Hoofdscherm)
Hiermee kunt u het menu Hoofdscherm weergeven
( pagina 24).
Vervolg
Aan de slag

-knop (Formaat)
Hiermee kunt u het menu Formaat weergeven
( pagina 79, 136).
Met het menu Formaat kunt u het tekstformaat
aanpassen en in-/uitzoomen op een pagina of foto.
 OPTIONS-knop
Hiermee kunt u het optiemenu weergeven ( pagina 29,
32, 57, 84, 111, 125, 131, 137).
Vanuit het optiemenu kunt u verschillende functies
gebruiken, zoals het maken van notities, naar een pagina
gaan, enzovoort.
 VOL
–/+-knop
Hiermee kunt u het volume aanpassen ( pagina 130).
Als u het geluid wilt dempen, houdt u een van de kanten
van de VOL –/+-knop ingedrukt. Druk nogmaals op de
VOL –/+-knop om het geluid te herstellen.
 -aansluiting
(Hoofdtelefoon)
Wordt gebruikt om de hoofdtelefoon (optioneel) aan te
sluiten ( pagina 127).
 USB-aansluiting
Wordt gebruikt om de USB-kabel (bijgeleverd) aan te
sluiten ( pagina 13).
 DC
IN-aansluiting
Wordt gebruikt om de netspanningsadapter voor de
Reader (AC-S5220E) (optioneel) aan te sluiten.
Tip
De Reader kan worden opgeladen door deze met de
bijgeleverde USB-kabel aan te sluiten op een computer.
 RESET-knop
Hiermee kunt u de Reader opnieuw instellen als u geen
bewerkingen meer kunt uitvoeren ( pagina 150).
Vervolg
Aan de slag
 Opening
voor polsriem
Wordt gebruikt om de polsriem (optioneel) te bevestigen.
 Openingen
voor bevestigen van klep
Worden gebruikt om de klep (optioneel) te bevestigen.
 Oplaadlampje
Gaat rood branden tijdens het opladen en gaat uit
wanneer het opladen is voltooid ( pagina 14).
Knippert oranje wanneer uw computer toegang tot de
Reader heeft via USB.
 POWER-schakelaar
Hiermee kunt u de Reader in-/uitschakelen
( pagina 10).
Als u de Reader volledig wilt uitschakelen, schuift u deze
schakelaar en houdt u deze meer dan 3 seconden in
deze positie vast ( pagina 11).
 Memory
Stick PRO Duo™-sleuf
Wordt gebruikt om een Memory Stick Duo™ (optioneel)
te plaatsen ( pagina 33).
 SD-geheugenkaartsleuf
Wordt gebruikt om een SD-geheugenkaart (optioneel) te
plaatsen ( pagina 33).
 Stylus
Met de stylus kunt u tekeningen maken of nauwkeurige
bewerkingen, zoals het selecteren van een woord,
uitvoeren op het aanraakscherm ( pagina 9, 18, 150).
Vervolg
Aan de slag
Over het serienummer
U hebt het serienummer nodig voor klantenregistratie. Het
nummer staat op het label aan de achterkant van de
Reader. Verwijder het label niet.
De bijgeleverde stylus verwijderen
De bijgeleverde stylus bevindt zich in de rechterbovenhoek
van de Reader. Trek de stylus naar buiten wanneer u deze
wilt gebruiken.
Opmerking
Wanneer u de bijgeleverde stylus terugplaatst in de houder, moet u
deze zo ver mogelijk in de houder schuiven.
Aan de slag
De Reader inschakelen
Verschuif de POWER-schakelaar om de Reader in te
schakelen. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt voordat
u deze aansluit op de computer.
Wanneer u de Reader voor het eerst na aanschaf
inschakelt, wordt het scherm "Welkom!" weergegeven in
alle vier talen, gevolgd door "Calibreer touchscreen"
( pagina 18). Nadat u de kalibratie hebt voltooid, wordt
het scherm "Menutaal" weergegeven. Als u "English"
selecteert, wordt het scherm "Toetsenbord" weergegeven.
Als u dit niet doet, wordt het menu Hoofdscherm
weergegeven. Zie "Items in het menu Instellingen" en
"Items in het menu Geavanc. instellingen"
( pagina 144, 147) voor meer informatie over instellingen.
Het kan even duren voordat de Reader wordt
ingeschakeld en het scherm voor de eerste instelling
wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het
eerst gebruikt, nadat u het apparaat opnieuw hebt
ingesteld ( pagina 150) of volledig hebt uitgeschakeld
( pagina 12) of nadat de batterij volledig leeg is geweest.
Opmerking
Als de Reader niet wordt ingeschakeld, moet deze worden opgeladen.
Zie "De Reader opladen" ( pagina 13) voor meer informatie.
10
Vervolg
Aan de slag
De Reader uitschakelen
Verschuif de POWER-schakelaar nogmaals.
De Reader wordt uitgeschakeld. Als de Reader uitschakelt,
wordt de slaapmodus geactiveerd.
Als u de Reader uitschakelt en de POWER-schakelaar
schuift en meer dan 3 seconden in deze positie vasthoudt,
wordt de Reader volledig uitgeschakeld.
Tip
Wanneer de instelling "Energiebeheer" is ingesteld op "Aan"
( pagina 142), wordt de slaapmodus van de Reader geactiveerd
na 60 minuten inactiviteit, zelfs als u het apparaat niet handmatig
uitschakelt.
Over het energiebeheer van de Reader
De Reader beschikt over een functie voor energiebeheer
om onnodig batterijverbruik te voorkomen. Wanneer u het
apparaat aanschaft, is de functie voor energiebeheer
geactiveerd. De functie voor energiebeheer werkt als volgt:
Na 60 minuten inactiviteit wordt de slaapmodus van de
Reader automatisch geactiveerd. Daarna wordt nog een
kleine hoeveelheid batterijlading verbruikt.
Na 5 dagen inactiviteit wordt de Reader automatisch
volledig uitgeschakeld en wordt er geen batterijlading
meer verbruikt.
 Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader volledig
uitgeschakeld na 60 minuten inactiviteit.
Vervolg
11
Aan de slag
Tip
U kunt de functie voor energiebeheer in-/uitschakelen via
"Energiebeheer" in het menu "Instellingen" ( pagina 142).
Opmerking
In de volgende gevallen wordt de slaapmodus van de Reader niet
geactiveerd na 60 minuten inactiviteit, zelfs niet als
"Energiebeheer" is ingesteld op "Aan".
–Als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel is aangesloten
op de computer
–Als het apparaat is aangesloten op de netspanningsadapter voor
de Reader (AC-S5220E) (optioneel) om het apparaat op te laden
–Als er een audiobestand of diashow wordt afgespeeld
De Reader handmatig volledig uitschakelen
U kunt de Reader op een van de volgende manieren
handmatig volledig uitschakelen.
 Schuif de Power-schakelaar en houd deze meer dan
3 seconden in deze positie vast.
 Gebruik "App. uitschkln" in het menu "Geavanc.
instellingen" ( pagina 149).
12
Aan de slag
De Reader opladen
Over het opladen
U moet de Reader opladen wanneer u deze voor het eerst
gebruikt of wanneer de batterij bijna leeg is. Laad het
apparaat op een van de volgende manieren op.
Sluit het apparaat via USB aan op een computer.
Sluit het apparaat met de netspanningsadapter voor de Reader
(AC-S5220E) (optioneel) aan op een stopcontact.
Het duurt ongeveer 4 uur om de batterij volledig op te laden.
De Reader opladen via een USB-verbinding
Volg de onderstaande procedure om de Reader op te laden
via een USB-verbinding.
 Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een
stopcontact en is ingeschakeld (niet in
slaapmodus).
Vervolg
13
Aan de slag
 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan
op de computer.
wordt weergegeven op de Reader en het opladen
wordt gestart.
(De Reader is volledig uitgeschakeld wanneer u deze
aanschaft, dus het duurt 5 minuten of langer voordat
wordt weergegeven. Dit geldt ook wanneer de
batterij van de Reader volledig leeg is.)
Oplaadlampje
Naar
stopcontact
USB-kabel (bijgeleverd)
* Het scherm dat wordt weergegeven tijdens de USB-verbinding
kan verschillen afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat
wordt gebruikt.
Tips
Als Reader Library niet is geïnstalleerd op de computer, wordt
het venster AutoPlay weergegeven (alleen Windows)
( pagina 17).
Vervolg
14
Aan de slag
Als u wilt controleren hoever de Reader is opgeladen, koppelt
u de Reader los van de computer en controleert u het
batterijpictogram ( pagina 15).
Wanneer de Reader volledig is opgeladen, gaat het
oplaadlampje (brandt rood tijdens het opladen) uit en verdwijnt
het pictogram dat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen
(in de linkerbenedenhoek van het aanraakscherm).
Opmerkingen
Wanneer het apparaat wordt opgeladen via USB, kunt u de
Reader niet gebruiken.
Laat de Reader niet langere tijd aangesloten op een laptop die
niet op een stopcontact is aangesloten. Het apparaat verbruikt
de batterij van de laptop.
De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via
een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel
rechtstreeks aan op de computer.
Terwijl de Reader is aangesloten op de computer, moet u de
computer niet inschakelen, opnieuw opstarten, uitschakelen of
activeren vanuit de slaapmodus. Deze bewerkingen kunnen
een storing in de Reader veroorzaken. Koppel de Reader los
van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
De batterijstatus controleren
U kunt de resterende batterijlading controleren aan de hand
van de batterijaanduiding in de linkerbenedenhoek van het
scherm. Laad de batterij op wanneer deze bijna leeg is (hoe
minder zwarte segmenten, hoe leger de batterij).
Vervolg
15
Aan de slag
Opmerking
Als de batterij bijna leeg is, wordt de volgende waarschuwing
weergegeven. Laad de batterij op ( pagina 13).
Als u het apparaat blijft gebruiken zonder het op te laden, wordt de
volgende waarschuwing weergegeven en wordt de Reader
automatisch uitgeschakeld.
Laad de Reader op en schakel deze weer in ( pagina 13).
16
Aan de slag
Reader Library installeren
Reader Library is de inhoudsbeheersoftware die u gebruikt
met de Reader.
Opmerkingen
Er is een internetverbinding vereist om Reader Library te installeren.
Uw computer moet voldoen aan de minimale systeemvereisten
voor Reader Library. Zie "Systeemvereisten" ( pagina 184) voor
meer informatie.
 Controleer of de Reader en de computer zijn
ingeschakeld en sluit ze op elkaar aan via USB ( pagina 14).
Het venster "Installer for Reader" wordt weergegeven.
Tip
Als het installatieprogramma niet wordt gestart, kunt u het
installatieprogramma dat op de Reader is opgeslagen,
handmatig openen. Klik in het menu Start op "Deze computer"
("Computer" in het geval van Vista) - "Installer for Reader" "Windows" - "Setup Reader Library".
 Klik op "Install Reader Library" in het venster
"Installer for Reader" en volg de instructies op het
scherm.
 Reader Library installeren op Macintosh
Wanneer de Reader wordt aangesloten op uw computer,
wordt "LAUNCHER" op het bureaublad weergegeven. Klik
op dit item - "Mac" - "Setup Reader Library" en volg de
instructies op het scherm.
17
Aan de slag
Het aanraakscherm gebruiken
U kunt op het aanraakscherm verschillende bewerkingen
uitvoeren met een vinger of de bijgeleverde stylus.
Opmerking
Wanneer u de bijgeleverde stylus gebruikt, moet u de punt van de
stylus gebruiken om op het aanraakscherm te tikken, te slepen of
te tekenen. Gebruik geen balpen, potlood of ander scherp
voorwerp.
Tikken
Als u op het aanraakscherm tikt, kunt u een item in het
menu of de lijst selecteren, enzovoort.
Vervolg
18
Aan de slag
Dubbeltikken
Als u twee keer op het aanraakscherm tikt (dubbeltikken),
kunt u bladwijzers maken ( pagina 94), markeren
( pagina 99), zoeken ( pagina 90) en woorden zoeken
( pagina 76), enzovoort.
Slepen
Als u een sleepbeweging op het aanraakscherm maakt,
kunt u een pagina omslaan ( pagina 70), en vergrote
pagina slepen in de zoommodus ( pagina 83) of een woord
selecteren dat u wilt markeren ( pagina 101).
Vervolg
19
Aan de slag
Dubbeltikken en slepen
Met dubbeltikken en slepen op het aanraakscherm kunt u
opeenvolgende woorden selecteren ( pagina 91, 99).
Slepen en blijven aanraken
Als u het aanraakscherm blijft aanraken nadat u een
sleepbeweging hebt gemaakt, kunt u herhaaldelijk pagina's
omslaan ( pagina 70).
Vervolg
20
Aan de slag
Met de hand schrijven
Met de bijgeleverde stylus of een vinger kunt u op het
aanraakscherm tekenen ( pagina 102, 104, 116).
21
Aan de slag
Het menu Hoofdscherm gebruiken
Het menu Hoofdscherm is het startpunt voor het lezen/
afspelen/weergeven van inhoud, het maken van een
tekening/tekstmemo en het configureren van instellingen.
U kunt menu-items selecteren door op ze te tikken.
In deze handleiding worden de gebruiksaanwijzingen op de
Reader als volgt beschreven.
Voorbeeld: Een boek lezen
 Tik in het menu Hoofdscherm op
het gewenste boek.
("Boeken") 
De werkelijke procedure voor het voorbeeld wordt hieronder
weergegeven:
 Druk op de
-knop
(Hoofdscherm).
-knop (Hoofdscherm)
Vervolg
22
Aan de slag
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Boeken").
Menu Hoofdscherm
 Tik op het gewenste boek in de
lijst "Boeken".
Als er meer dan 10 boeken zijn
opgeslagen, wordt de indexbalk
aan de rechterkant van de lijst
weergegeven. De boeken
worden opgeslagen in
alfabetische volgorde. Als het
gewenste boek niet wordt
weergegeven in de lijst, sleept u
de indexbalk tot het boek wordt
weergegeven of tikt u op de
eerste letter van de boektitel in
de indexbalk. U kunt de
lijstpagina ook omslaan door op
de < >-knoppen (Pagina
omslaan) te drukken.
Indexbalk
Lijst "Boeken"
Terugkeren naar het menu Hoofdscherm
Druk op de -knop (Hoofdscherm).
23
Aan de slag
Over het menu Hoofdscherm
In het menu Hoofdscherm worden standaard de
veelgebruikte items weergegeven. Als u andere items wilt
weergeven, tikt u op
("Meer"). U kunt de items in de
linkerbenedenhoek van het menu Hoofdscherm wijzigen bij
"Hoofdsch.menu personalis." in "Geavanc. instellingen".
U kunt het menu Hoofdscherm gemakkelijk weergeven door
op de -knop (Hoofdscherm) te drukken.
Deze items kunnen opnieuw worden ingedeeld
in het menu "Geavanc. instellingen"
( pagina 31).
Menu Hoofdscherm
Menu-item
(Verder lezen)
(Boeken)
(Alle notities)
Beschrijving
De laatst gelezen pagina
weergeven van het boek dat u leest.
De lijst "Boeken" weergeven
( pagina 54).
Een lijst weergeven met alle
bladwijzers, markeringen en
annotaties die zijn gemaakt in
boeken op de Reader
( pagina 26). Zie pagina 94 voor
bladwijzers, 98 voor markeringen en
102 voor annotaties.
Vervolg
24
Aan de slag
Menu-item
Beschrijving
(Collecties)*
1
(Meer)
(Handschrift)*2
(Kladblok)*2
(Audio)*2
(Foto's)*2
(Instellingen)*2
De lijst weergeven met collecties
die met Reader Library zijn
gemaakt ( pagina 30).
Items weergeven die niet in het
menu Hoofdscherm worden
weergegeven ( pagina 24).
De lijst "Handschrift" weergeven
( pagina 116).
De lijst "Kladblok" weergeven
( pagina 121).
De lijst "Audio" weergeven
( pagina 127).
De lijst "Foto's" weergeven
( pagina 133).
Het menu "Instellingen"
weergeven ( pagina 139).
*1 Collecties kunnen alleen worden gemaakt in Reader Library.
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie over het
maken of overzetten van een collectie.
*2 Uitwisselbare items in "Hoofdsch.menu personalis." ( pagina 31).
 Het optiemenu in het menu Hoofdscherm
gebruiken
U kunt het optiemenu weergeven door op de Optionsknop te drukken. Vanuit het optiemenu kunt u boeken
zoeken op titel of auteur ( pagina 62), het afspeelscherm
voor audio weergeven ( pagina 130) of de oriëntatie van
het scherm wijzigen ( pagina 114).
Vervolg
25
Aan de slag
Notities zoeken
Met de Reader kunt u woorden markeren, bladwijzers
maken of boekpagina's annoteren. U kunt hieraan ook
opmerkingen toevoegen.
In deze handleiding wordt naar markeringen, bladwijzers
met/zonder opmerking en annotaties gezamenlijk verwezen
met de term "notities".
– Zie pagina 98 voor meer informatie over markeringen.
– Zie pagina 94 voor meer informatie over bladwijzers.
– Zie pagina 102 voor meer informatie over annotaties.
Vanuit
("Alle notities") in het menu Hoofdscherm kunt u
notities op de Reader zoeken. De lijst "Alle notities" bevat
alle notities van alle boeken die op de Reader en
geheugenkaarten zijn opgeslagen.
Tip
U kunt in de lijst "Alle notities" naar notities met een
tekstopmerking zoeken met het schermtoetsenbord (
pagina 29).
Vervolg
26
Aan de slag
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Alle notities").
De lijst met alle bladwijzers, markeringen en annotaties
op de Reader wordt weergegeven.
Pictogram Terug
Kop
Schuifbalk*
Datum van annotatie/boektitel/
paginanummer
Geeft het type notitie aan
Lijst "Alle notities"
* Het type balk verschilt afhankelijk van het type "Sorteren".
–Gesorteerd "op datum": schuifbalk.
–Gesorteerd "op type": indexbalk met pictogrammen
–Gesorteerd "op commentaar": alfabetische indexbalk
Zie "Over de indexbalk en schuifbalk" ( pagina 59) voor meer
informatie.
Typen notities
Pictogrammen Beschrijvingen
Zinnen weergegeven in
de kop
Bladwijzer gemaakt op
een boekpagina.
Eerste zin van een
pagina met een
bladwijzer.
Bladwijzer met een
tekstopmerking.
Toegevoegde
opmerking.
Vervolg
27
Aan de slag
Pictogrammen Beschrijvingen
Bladwijzer met een met
de hand geschreven
opmerking.
Markering op een
woord.
Markering met een
tekstopmerking.
Markering met een met
de hand geschreven
opmerking.
Annotatie getekend op
een boekpagina.
Zinnen weergegeven in
de kop
Eerste zin van een
pagina met een
bladwijzer.
Gemarkeerd woord.
Toegevoegde
opmerking.
Gemarkeerd woord.
Eerste zin van een
pagina met een
annotatie.
 Tik op een notitie.
De pagina met de notitie wordt weergegeven.
Tips
U kunt ook notities (met uitzondering van annotaties en met de
hand geschreven opmerkingen) maken in Reader Library.
In Reader Library kunt u instellen dat de notities op de Reader en in
Reader Library worden samengevoegd wanneer ze worden
gesynchroniseerd. Wanneer u de notities samenvoegt, worden
inconsistente notities voor hetzelfde woord vervangen door de recentste
notitie.
Wanneer u een boek uit Reader Library kopieert naar de Reader,
worden de notities op de Reader vervangen door de notities in
Reader Library (of omgekeerd).
Vervolg
28
Aan de slag
Het optiemenu van de lijst "Alle notities"
gebruiken
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Optiemenu
Optie
Beschrijving
Sorteren
De lijst sorteren op datum, type of
opmerking ( pagina 58).
Een gewenste notitie zoeken op
trefwoord ( pagina 62).
Naar het afspeelscherm voor
audio gaan ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Zoeken
Speelt nu af
Oriëntatie
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg
29
Aan de slag
Een boek selecteren in de lijst "Collecties"
Met Reader Library kunt u boeken in een map groeperen op
genre of auteur, enzovoort. Dit wordt een collectie genoemd.
In de lijst "Collecties" kunt u een boek dat u wilt lezen,
selecteren in een mappenlijst met collecties.
Tips
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie over
het maken of overzetten van een collectie.
U kunt het optiemenu van de mappenlijst "Collecties" weergeven
door op de OPTIONS-knop te drukken. U kunt de oriëntatie van
het scherm wijzigen vanuit het optiemenu ( pagina 114).
U kunt het optiemenu van de boekenlijst in de mappenlijst
"Collecties" ook weergeven door op de OPTIONS-knop te drukken
( pagina 56).
Zie "Het optiemenu van de boekenlijst gebruiken" ( pagina 56)
voor meer informatie over de boekenlijst.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Collecties").
De mappenlijst "Collecties" wordt weergegeven.
 Tik op de gewenste collectie in de lijst.
De boekenlijst wordt weergegeven.
 Tik op het gewenste boek.
Vervolg
30
Aan de slag
Het menu Hoofdscherm aanpassen
U kunt de menu-items "Handschrift", "Kladblok", "Audio",
"Foto's" en "Instellingen" in het menu Hoofdscherm opnieuw
indelen. U kunt twee van deze items selecteren voor
weergave in het menu Hoofdscherm. Standaard worden
"Handschrift" en "Kladblok" in het menu Hoofdscherm
weergegeven.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Meer") ("Instellingen")  ("Geavanc. instellingen")  ("Hoofdsch.menu personalis.").
Het scherm "Hoofdsch.menu personalis." wordt
weergegeven.
Geeft de positie onder aan het menu
Hoofdscherm aan
Voorbeeldgebied
Vervolg
31
Aan de slag
 Tik op het item dat u wilt weergeven in de
linkerbenedenhoek van het menu Hoofdscherm.
Het item waarop u hebt getikt, wordt links in het
voorbeeldgebied geplaatst. Het item dat al links staat,
wordt naar het midden verplaatst en het item in het
midden verdwijnt.
U kunt het resultaat bevestigen in het voorbeeldgebied.
Hieronder wordt de verplaatsing van items weergegeven
wanneer u "Foto's" selecteert.
 Tik op "OK" om de instelling toe te passen.
32
Aan de slag
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met de Reader.
Opmerking
De Reader heeft afzonderlijke sleuven voor de Memory Stick
Duo™ en de SD-geheugenkaart. Let erop dat u de geheugenkaart
in de juiste sleuf plaatst. Als u dit niet doet, kunt u de sleuf of de
geheugenkaart beschadigen.
Memory Stick Duo™ *1
SD-geheugenkaart*2
Memory Stick Duo™
Memory Stick PRO Duo™
SD-geheugenkaart
SDHC-geheugenkaart
miniSD-kaart*3
*1 De Reader voldoet niet aan de MagicGate-norm en gegevens
waarvoor de functie voor auteursrechtbeveiliging is vereist, kunnen
niet worden gekopieerd naar of afgespeeld op de Reader.
*2 De Reader is niet compatibel met de auteursrechtbeveiliging van
SD-geheugenkaarten.
*3 Vereist een miniSD-kaartadapter (los verkrijgbaar).
Opmerkingen
Verwijder de geheugenkaart niet uit de geheugenkaartsleuf terwijl
de gegevens op de geheugenkaart worden bewerkt. Als u dit wel
doet, worden de bewerkte gegevens niet opgeslagen.
De werking van een Memory Stick Duo™ van Sony van maximaal
16 GB is getest met de Reader. Voor een Memory Stick Duo™ van
andere merken moet u de compatibiliteit controleren voordat u
deze gebruikt.
De werking van SD-geheugenkaarten van maximaal 16 GB is
getest met de Reader. De werking van alle SD-geheugenkaarten
kan echter niet worden gegarandeerd.
Wanneer u de geheugenkaart in de Reader plaatst, kan het enige
tijd duren voordat de Reader de inhoudsbestanden op de
geheugenkaart herkent als er veel inhoudsbestanden zijn
opgeslagen op de geheugenkaart.
Vervolg
33
Aan de slag
Een geheugenkaart in de Reader plaatsen
Wanneer u het apparaat aanschaft, zijn de afdekplaatjes in
de Memory Stick PRO Duo™-sleuf en de
SD-geheugenkaartsleuf geplaatst. Voordat u een
geheugenkaart plaatst, moet u de afdekplaatjes verwijderen
uit de Memory Stick PRO Duo™-sleuf en de
SD-geheugenkaartsleuf.
 Druk op het afdekplaatje tot dit klikt en laat uw
vinger los om het plaatje automatisch uit te werpen.
Verwijder het afdekplaatje voorzichtig.
Wanneer u geen geheugenkaart gebruikt, kunt u het
afdekplaatje in de sleuf plaatsen.
Opmerking
Als het afdekplaatje niet in de sleuf is geplaatst, kunnen
vreemde voorwerpen in de sleuf terechtkomen en een storing
of schade veroorzaken.
Vervolg
34
Aan de slag
 Plaats een geheugenkaart met het label naar boven
gericht en in de richting  zo ver mogelijk in de
sleuf tot de geheugenkaart vastklikt.
Opmerking
De Reader heeft afzonderlijke sleuven voor de Memory Stick
Duo™ en de SD-geheugenkaart. Let erop dat u de
geheugenkaart in de juiste sleuf plaatst. Als u de
geheugenkaart in de verkeerde sleuf plaatst, kunt u de sleuf
en de geheugenkaart beschadigen.
Memory
SDStick Duo™ geheugenkaart
Teken

Teken

Opmerkingen
Let erop dat u de geheugenkaart in de juiste richting plaatst. Als u
de geheugenkaart met kracht in de sleuf duwt, kan de sleuf
worden beschadigd.
Plaats geen incompatibele geheugenkaarten, omdat deze een
storing kunnen veroorzaken.
Gebruik geen vervormde geheugenkaart of adapter.
35
Vervolg
Aan de slag
Een geheugenkaart uit de Reader verwijderen
 Duw voorzichtig op de geheugenkaart.
U hoort een klik en de geheugenkaart komt naar buiten.
Memory SDStick Duo™ geheugenkaart
 Verwijder de geheugenkaart recht uit de sleuf.
Opmerkingen
Verwijder de geheugenkaart niet en schakel de Reader niet uit
terwijl gegevens worden gelezen of geschreven, omdat de
gegevens kunnen worden beschadigd.
Zie "Opmerkingen over geheugenkaarten" ( pagina 176) voor
meer informatie over het gebruik van geheugenkaarten.
36
Inhoud importeren en overzetten
Inhoud importeren
De Reader en uw computer autoriseren
Voordat u eBooks koopt en downloadt in een online eBook
store, moeten de Reader en uw computer zijn
geautoriseerd.
Tip
U kunt controleren of de Reader is geautoriseerd bij "Over" in het
menu "Instellingen" ( pagina 145). Als deze al is geautoriseerd,
wordt "Dit app. is gemachtigd voor inhoud met Adobe DRMbeveiliging." weergegeven.
Opmerking
Er is een internetverbinding vereist om de Reader en de computer
te autoriseren.
 Verschuif de POWER-schakelaar.
De Reader wordt ingeschakeld.
Opmerking
Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig
leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel
het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood
(geeft
branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als
een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven
(dit duurt ongeveer 5 minuten).
Vervolg
37
Inhoud importeren en overzetten
 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan
op de computer.
Reader Library wordt automatisch gestart.
Reader
Bronweergave
Opmerkingen
Als Reader Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze
handmatig starten door te dubbelklikken op het
bureaubladpictogram.
Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt
aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend
op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt
voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.
 Klik op "eBook Store" in de Bronweergave.
Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de
winkelweergave.
Tip
De beschikbare eBook store verschilt afhankelijk van het land.
Vervolg
38
Inhoud importeren en overzetten
 Volg de instructies van de winkel.
Bestanden met Adobe DRM-beveiliging
downloaden
Wanneer u voor het eerst PDF- of EPUB-bestanden met
Adobe DRM-beveiliging downloadt, moet u uw Adobe ID
opgeven. Volg de instructies op het scherm om uw Adobe ID
op te geven. Als u geen Adobe ID hebt, maakt u er een door
de instructies op het scherm te volgen of raadpleegt u de
ondersteuningswebsites van Sony.
Vervolg
39
Inhoud importeren en overzetten
eBooks downloaden uit de eBook store
U kunt eBooks uit een online eBook store downloaden naar
uw computer.
Opmerkingen
Als u eBooks wilt downloaden, hebt u een internetverbinding op uw
computer nodig.
U moet uw computer autoriseren om eBooks te downloaden uit
een eBook store.
U moet de Reader ook autoriseren om gedownloade eBooks over
te zetten en te lezen op de Reader.
Zie "De Reader en uw computer autoriseren" ( pagina 37) voor
meer informatie of raadpleeg de Help van Reader Library.
 Start Reader Library.
 Klik op "eBook Store" in de Bronweergave.
Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de
winkelweergave en de pagina van de eBook store wordt
weergegeven.
 Volg de instructies van de winkel om een boek aan
te schaffen (te downloaden).
Gedownloade eBooks worden automatisch
geïmporteerd naar de map "Aangeschaft" in
"Bibliotheek" in de Bronweergave.
Vervolg
40
Inhoud importeren en overzetten
Tip
eBooks kunnen worden gelezen in Reader Library met uw
computer. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie over bewerkingen voor Reader Library.
Inhoud importeren naar Reader Library
U kunt inhoudsbestanden die op uw computer zijn
opgeslagen, importeren naar Reader Library.
U kunt de volgende inhoudsbestanden importeren.
Boek
PDF-bestand, EPUB-bestand, tekstbestand, RTF-bestand, Wordbestand (niet beveiligd)*1, BBeB Book
Audio
Audiobestanden in MP3- en AAC-indeling (niet beveiligd)
–MP3-bestand (bestandsextensie .mp3)
Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een
MP3-bestand te importeren.
Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz
–AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt)
Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een
AAC-bestand te importeren.
Bitsnelheid: 40 tot 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
Opmerking
Filmbestanden worden niet ondersteund.
Foto
Bitmapbestand, JPEG-bestand, GIF-bestand*2, PNG-bestand
*1Word-bestanden worden alleen automatisch geconverteerd naar
RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader als
Microsoft Word is geïnstalleerd op uw computer.
*2Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame
weergegeven.
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie over de inhoudsbestanden die u kunt importeren.
41
Vervolg
Inhoud importeren en overzetten
 Start Reader Library.
 Klik op "Bestanden importeren" in het menu
"Bestand".
Het dialoogvenster "Bestanden importeren" wordt
weergegeven.
 Selecteer het inhoudsbestand dat u wilt importeren.
Tip
U kunt alle inhoudsbestanden in een geselecteerde map
tegelijkertijd importeren met "Map importeren" in het menu
"Bestand".
Boektypen die worden ondersteund door de
Reader
De volgende boektypen worden ondersteund door de
Reader en Reader Library.
Bestandstype
Beschrijving
(bestandsextensie)
BBeB (.lrf, .lrx)
Een bestand in BBeB-indeling die wordt
gebruikt in digitale boeken en publicaties.
De koppelingen die zijn ingesloten in
eBooks (paginaverspringingen,
enzovoort), kunnen worden gebruikt
( pagina 75).
PDF-bestand (.pdf) Een bestand in PDF-indeling (versie 1.4
of eerder).
Bladwijzers en koppelingen in
PDF-bestanden kunnen worden gebruikt.
Vervolg
42
Inhoud importeren en overzetten
Bestandstype
Beschrijving
(bestandsextensie)
EPUB-bestand
Een bestand in EPUB-indeling die wordt
(.epub)
gebruikt in digitale boeken en publicaties
waarmee de lay-out automatisch kan
worden aangepast aan het
schermformaat.
Tekstbestand (.txt) Een computerbestand dat alleen tekens
bevat en kan worden gelezen op de
meeste computers.
RTF-bestand (.rtf) Een bestandsindeling voor documenten
die naast tekstinhoud ook informatie,
zoals het lettertype, het formaat of de
kleur, kan bevatten.
1
Word-bestand*
Wordt alleen ondersteund door Reader
(.doc, .docx*2)
Library.
Word-bestanden worden automatisch
geconverteerd naar RTF-bestanden als
ze worden overgezet naar de Reader.
*1Alleen als Microsoft Word is geïnstalleerd op de computer.
*2Op Macintosh biedt Reader Library geen ondersteuning voor
bestanden met de extensie .docx.
43
Inhoud importeren en overzetten
Inhoud overzetten
Inhoud overzetten naar de Reader
U kunt de inhoud vanuit Reader Library overzetten
(kopiëren) naar de Reader.
U kunt de volgende inhoudsbestanden overzetten.
Boek
PDF-bestand, EPUB-bestand, tekstbestand, RTF-bestand,
Word-bestand (niet beveiligd)*1, BBeB Book
Audio
Audiobestanden in MP3- en AAC-indeling (niet beveiligd)
–MP3-bestand (bestandsextensie .mp3)
Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een
MP3-bestand te importeren.
Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz
–AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt)
Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een
AAC-bestand te importeren.
Bitsnelheid: 40 tot 320 kbps
Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
Opmerking
Filmbestanden worden niet ondersteund.
Foto
Bitmapbestand, JPEG-bestand, GIF-bestand*2, PNG-bestand
*1Word-bestanden worden alleen automatisch geconverteerd naar
RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader als
Microsoft Word is geïnstalleerd op uw computer.
*2Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame
weergegeven.
Vervolg
44
Inhoud importeren en overzetten
Opmerkingen
Als de Reader is vergrendeld, wordt deze niet herkend op de
computer en kan er geen inhoud worden overgezet. Schakel de
instelling "Vergrendeling" uit voordat u de USB-verbinding tot stand
brengt ( pagina 146).
Als de Reader niet is geautoriseerd, kan Reader Library de met
DRM beveiligde bestanden niet overzetten naar de Reader. Zorg
ervoor dat u de Reader autoriseert voordat u bestanden overzet
( pagina 39).
Tips
De boekinhoud kan in de Bibliotheek worden gegroepeerd als
collectie die kan worden overgezet naar de Reader. Raadpleeg de
Help van Reader Library voor meer informatie over het maken of
overzetten van een collectie.
U kunt de inhoud in Reader Library synchroniseren met de Reader
( pagina 52).
 Verschuif de POWER-schakelaar.
De Reader wordt ingeschakeld.
Opmerking
Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig
leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel
het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood
(geeft
branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als
een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven
(dit duurt ongeveer 5 minuten).
Vervolg
45
Inhoud importeren en overzetten
 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan
op de computer ( pagina 14).
Reader Library wordt automatisch gestart en "Reader"
wordt weergegeven in de Bronweergave van Reader
Library.
Reader
Bronweergave
Opmerkingen
Als Reader Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze
handmatig starten door te dubbelklikken op het
bureaubladpictogram.
Als "Reader" niet in de Bronweergave wordt weergegeven
nadat u de Reader hebt aangesloten op de computer, koppelt
u de USB-kabel los van de Reader en sluit u deze na enige
tijd weer aan.
Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt
aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend
op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt
voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.
Vervolg
46
Inhoud importeren en overzetten
 Klik op "Bibliotheek" in de Bronweergave en klik op
(Lijst).
Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de Lijst en alle
inhoud in de Bibliotheek wordt weergegeven.
Tip
Wanneer u op (Pictogrammen) klikt, kan de inhoud worden
weergegeven als miniaturen.
 Selecteer de inhoud die u wilt overzetten uit de lijst.
 Sleep de inhoud uit de lijst naar "Reader" in de
Bronweergave.
De inhoud wordt overgezet naar de Reader.
Reader
Vervolg
47
Inhoud importeren en overzetten
Opmerkingen
Als er niet voldoende vrije ruimte beschikbaar is in het interne
geheugen van de Reader, kunt u de inhoud mogelijk niet
overzetten. Het interne geheugen van de Reader kan op de
volgende 2 manieren worden vergroot.
Zet overbodige inhoud terug naar Reader Library en verwijder
deze inhoud om ruimte op de Reader vrij te maken.
Verwijder overbodige boeken op de Reader ( pagina 112).
Verwijder geen bestanden in de map in "database" of bestanden in
"database" op de computer. Voer gegevensbeheer uit met Reader
Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie over bewerkingen voor Reader Library.
In Reader Library kunt u instellen dat de notities (bladwijzers/
markeringen/annotaties) op de Reader en in Reader Library
worden samengevoegd wanneer ze worden gesynchroniseerd.
Wanneer u de notities samenvoegt, worden inconsistente notities
voor hetzelfde woord vervangen door de recentste notitie.
Wanneer u een boek uit Reader Library kopieert naar de Reader,
worden de notities op de Reader vervangen door de notities in
Reader Library (of omgekeerd).
Inhoud overzetten met een geheugenkaart
U kunt de inhoud die in Reader Library is geïmporteerd,
overzetten naar een geheugenkaart in de Reader.
Tips
Memory Stick Duo™ en SD-geheugenkaart kunnen worden gebruikt.
U kunt de inhoud in Reader Library synchroniseren met een
geheugenkaart in de Reader door een map op te geven (zoals
"Bibliotheek" of de subitems onder "Bibliotheek") ( pagina 52).
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie over
het synchroniseren van inhoud met een geheugenkaart.
Vervolg
48
Inhoud importeren en overzetten
 Verschuif de POWER-schakelaar.
De Reader wordt ingeschakeld.
Opmerking
Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig
leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel
het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood
(geeft
branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als
een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven
(dit duurt ongeveer 5 minuten).
 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan
op de computer ( pagina 14).
Reader Library wordt automatisch gestart en "Reader"
wordt weergegeven in de Bronweergave van Reader
Library.
Opmerkingen
Als Reader Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze
handmatig starten door te dubbelklikken op het
bureaubladpictogram.
Als "Reader" niet in de Bronweergave wordt weergegeven
nadat u de Reader hebt aangesloten op de computer, koppelt
u de USB-kabel los van de Reader en sluit u deze na enige
tijd weer aan.
Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt
aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend
op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt
voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.
 Plaats een geheugenkaart in de juiste
geheugenkaartsleuf van de Reader ( pagina 33).
"Memory Stick op Reader/SD Geheugenkaart op
Reader" wordt weergegeven in de Bronweergave.
Vervolg
49
Inhoud importeren en overzetten
 Klik op "Bibliotheek" in de Bronweergave en klik op
(Lijst).
Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de Lijst en alle
inhoud in de Bibliotheek wordt weergegeven.
Tip
Wanneer u op (Pictogrammen) klikt, kan de inhoud worden
weergegeven als miniaturen.
 Selecteer de inhoud die u wilt overzetten uit de lijst.
 Sleep de inhoud uit de lijst naar "Memory Stick op
Reader/SD Geheugenkaart op Reader" in de
Bronweergave.
De inhoud wordt overgezet naar de geheugenkaart in
de Reader.
Opmerkingen
Als er niet voldoende vrije ruimte beschikbaar is op de
geheugenkaart, kunt u de inhoud mogelijk niet overzetten. De vrije
ruimte op de geheugenkaart kan op de volgende twee manieren
worden vergroot.
Zet overbodige inhoud terug naar Reader Library en verwijder
deze inhoud om ruimte op de geheugenkaart vrij te maken.
Verwijder overbodige boeken op de Reader ( pagina 112).
Verwijder
de bestanden en mappen in de map "Sony Reader" niet.

Voer gegevensbeheer uit met Reader Library. Raadpleeg de Help
van Reader Library voor meer informatie over bewerkingen voor
Reader Library.
Vervolg
50
Inhoud importeren en overzetten
Inhoud terugzetten naar Reader Library
 Verschuif de POWER-schakelaar.
De Reader wordt ingeschakeld.
 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan
op de computer ( pagina 14).
Reader Library wordt automatisch gestart en "Reader"
wordt weergegeven in de Bronweergave van Reader
Library.
 Klik op "Reader" in de Bronweergave en klik op (Lijst).
Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de Lijst en alle
inhoud in de Bibliotheek wordt weergegeven.
 Selecteer de inhoud die u wilt terugzetten uit de lijst.
 Sleep de inhoud uit de lijst naar "Bibliotheek" in de
Bronweergave.
De inhoud wordt teruggezet naar Reader Library.
Vervolg
51
Inhoud importeren en overzetten
Inhoud in de Bibliotheek synchroniseren met
de Reader
U kunt inhoud in Reader Library synchroniseren met de
Reader door een map op te geven (zoals "Bibliotheek" of de
subitems in "Bibliotheek"). Wanneer u de Reader aansluit op
de computer, wordt het apparaat automatisch bijgewerkt
zodat de inhoud op het apparaat overeenkomt met die in
Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor
meer informatie.
Opmerking
Als u inhoud in Reader Library wilt synchroniseren met de Reader,
moet u een map opgeven (zoals "Bibliotheek" of de subitems in
"Bibliotheek"). Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie over het opgeven van mappen.
Tip
Wanneer u inhoud in Reader Library onmiddellijk wilt
synchroniseren met de Reader, kunt u ze ook handmatig
synchroniseren. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer
informatie over het handmatig synchroniseren van inhoud.
 Verschuif de POWER-schakelaar.
De Reader wordt ingeschakeld.
Opmerking
Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig
leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel
het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood
(geeft
branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als
een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven
(dit duurt ongeveer 5 minuten).
Vervolg
52
Inhoud importeren en overzetten
 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan
op de computer ( pagina 14).
Reader Library wordt gestart en de inhoud in de
Bibliotheek wordt automatisch gesynchroniseerd met de
Reader.
Opmerkingen
Als Reader Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze
handmatig starten door te dubbelklikken op het
bureaubladpictogram.
Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt
aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend
op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt
voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.
Tips
In de volgende gevallen begint Reader Library de inhoud in de
Bibliotheek ook automatisch te synchroniseren met de Reader:
Wanneer u Reader Library start nadat u de Reader op de
computer hebt aangesloten.
Na enige tijd wanneer er wijzigingen in de opgegeven map zijn
aangebracht.
U
kunt
inhoud op het computerstation ook synchroniseren met de

Reader door een map op te geven als favoriete map. Raadpleeg de
Help van Reader Library voor meer informatie.
53
Boeken lezen
Boeken lezen
Volg de onderstaande procedure om boeken te zoeken die
zijn overgezet van de computer.
Opmerking
Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt
scherm weergegeven.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
onder aan het
("Boeken").
Menu Hoofdscherm
Tips
Als u wilt doorgaan met lezen vanaf de laatst bekeken pagina,
("Verder lezen") in het menu Hoofdscherm. De laatst
tikt u op
bekeken pagina wordt weergegeven.
Als u een boek in een collectie wilt selecteren, tikt u op
("Collecties") in het menu Hoofdscherm. Tik op de
gewenste collectie en tik op het gewenste boek.
Vervolg
54
Boeken lezen
 Tik op het gewenste boek in de lijst.
Pictogram Terug
Lijst "Boeken"
Geeft aan dat inhoud is opgeslagen op een
geheugenkaart.
: Memory Stick Duo™
: SD-geheugenkaart
(Verloopt): geeft het resterende aantal
dagen tot de vervaldatum aan. "Verlopen"
wordt weergegeven wanneer het boek is
verlopen.
Indexbalk: het type indexbalk verschilt
afhankelijk van het type "Sorteren". Zie
"Over de indexbalk en schuifbalk"
( pagina 59) voor meer informatie.
Tips
Als er meer dan 10 boeken zijn opgeslagen, wordt de
indexbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. De
boeken worden opgeslagen in alfabetische volgorde. Als het
gewenste boek niet wordt weergegeven in de lijst, sleept u de
indexbalk tot het boek wordt weergegeven of tikt u op de
eerste letter van de boektitel in de indexbalk. U kunt de
>-knoppen (Pagina
lijstpagina ook omslaan door op de <
omslaan) te drukken.
Als u het boek eerder hebt gelezen, wordt de laatst bekeken
pagina van het boek weergegeven wanneer u het boek opent.
Opmerking
De inhoud op de geheugenkaart wordt ook weergegeven in de
boekenlijst.
Vervolg
55
Boeken lezen
Terugkeren naar de lijst "Boeken"
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te
geven en tik op "Terug naar Lijst".
Het optiemenu van de boekenlijst gebruiken
Druk in de boekenlijst op de OPTIONS-knop om het
optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Optiemenu van de lijst
"Boeken"
Optiemenu van de boekenlijst in de
map "Collecties"
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Sorteren
De lijst "Boeken" sorteren op titel, auteur of
datum.
De boekenlijst in de map "Collecties" sorteren op
titel, auteur, datum of volgorde ( pagina 58).
De weergave-indeling van de lijst wijzigen
( pagina 61).
Een gewenste boektitel zoeken op trefwoord
( pagina 62).
Weerg.
Zoeken
Vervolg
56
Boeken lezen
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Speelt nu af Naar het afspeelscherm voor audio gaan
( pagina 130).
Oriëntatie
De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/
horizontaal) ( pagina 114).
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Tip
U kunt het optiemenu van de mappenlijst "Collecties" weergeven
door op de OPTIONS-knop te drukken. U kunt de oriëntatie van
het scherm wijzigen vanuit het optiemenu ( pagina 114).
Vervolg
57
Boeken lezen
Een lijst sorteren
U kunt de lijsten met boeken, collecties, notities,
audiobestanden en foto's sorteren.
In dit voorbeeld vindt u instructies voor het sorteren van de
lijst "Boeken". U kunt de lijst sorteren op titel, auteur of
overdrachtsdatum.
Tip
De sorteercriteria verschillen afhankelijk van de lijst. De
standaardsorteercriteria zijn als volgt:
Lijst "Boeken": "op titel"
Boekenlijst in de map "Collecties": "op volgorde"
Lijst "Alle notities": "op datum"
Lijst "Notities": "op pagina"
Lijst "Audio": "op titel"
Lijst "Foto's": "op titel"
 Tik in het optiemenu op "op titel", "op auteur" of "op
datum" om de lijst te sorteren.
De lijst "Boeken" wordt gesorteerd zoals opgegeven.
Naam van auteur
Overdrachtsdatum
Schuifbalk
Indexbalk
Gesorteerd "op auteur"
Gesorteerd "op datum"
Vervolg
58
Boeken lezen
 Over de indexbalk en schuifbalk
Als er meer dan 10 items in een lijst zijn opgeslagen, wordt
de indexbalk of schuifbalk aan de rechterkant van de lijst
weergegeven. U kunt ze gebruiken om een item te zoeken
dat niet op de huidige pagina wordt weergegeven.
Het uiterlijk van de indexbalk verschilt afhankelijk van de
sorteercriteria.
Alfabetische indexbalk
Als deze balk wordt weergegeven, sleept u de balk tot het
gewenste item wordt weergegeven of tikt u in de indexbalk
op de eerste letter van de titel/auteur/artiest/opmerking,
waarmee de lijst wordt gesorteerd.
Alfabetische indexbalk
"#" bevat boeken of auteurs die beginnen
met een nummer.
Vetgedrukte letters geven aan dat de letter
toepasselijke boeken of auteurs bevat.
" " bevat boeken of auteurs die met een
symbool beginnen.
Vervolg
59
Boeken lezen
Indexbalk met pictogrammen
Deze balk wordt weergegeven wanneer u de lijst "Alle
notities" of "Notities" sorteert "op type".
De betreffende pictogrammen op de balk
vertegenwoordigen het type notitie. Tik op het gewenste
type notitie om dit te vinden.
Zie "Notities zoeken" ( pagina 26) voor meer informatie
over de pictogrammen die op de balk worden weergegeven.
Indexbalk met pictogrammen
Schuifbalk
Als deze balk wordt weergegeven, sleept u de balk tot het
gewenste item wordt weergegeven.
Schuifbalk
Vervolg
60
Boeken lezen
De weergave-indeling van de lijst wijzigen
U kunt de weergave-indeling "Lijst" of "Thumbnail" kiezen
voor de lijst.
Tik in het optiemenu op "Thumbnail" bij "Weerg." om de
weergave-indeling van de lijst te wijzigen.
"Lijst" (standaard)
"Thumbnail"
Wanneer u de weergave-indeling van de lijst wijzigt, wordt
de weergave van de lijst "Audio" en de lijst "Foto's" ook
gewijzigd in de geselecteerde indeling.
Opmerkingen
In de lijst "Handschrift" is alleen de weergave "Thumbnail"
beschikbaar en in de lijst "Kladblok" is alleen de weergave "Lijst"
beschikbaar.
In de lijst "Boeken" en de lijst "Audio" kan de Thumbnail alleen
worden weergegeven als het boek of de track beschikt over kaft- of
albumhoesinformatie.
Sommige kaften of albumhoezen kunnen niet worden
weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
Als een boek of track niet beschikt over kaft- of
albumhoesinformatie, wordt de standaardafbeelding weergegeven
in de lijst "Thumbnail".
Vervolg
61
Boeken lezen
Zoeken naar een boek met een trefwoord
Met het schermtoetsenbord kunt u zoeken naar gewenste
boeken, notities of woorden vanuit de optiemenu's.
In dit voorbeeld vindt u instructies om in de lijst "Boeken" te
zoeken naar een boek. U kunt een boek zoeken door de titel
of auteur van het boek op te geven.
Tip
Zie "Het schermtoetsenbord gebruiken" ( pagina 65) voor meer
informatie over het gebruik van het schermtoetsenbord.
 Tik in het optiemenu op "Zoeken" om het
toetsenbord weer te geven.
Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.
Zoeken
Invoergebied
Schermtoetsenbord
 Geef het gewenste woord op in het invoergebied van
het toetsenbord.
Het woord wordt in het invoergebied weergegeven.
Vervolg
62
Boeken lezen
 Tik op "Zoeken".
De lijst "Zoekresultaten" wordt weergegeven.
Boeken met het ingevoerde woord in hun titels/auteurs
worden weergegeven.
Lijst "Zoekresultaten"
 Tik op het gewenste boek.
De boekpagina wordt weergegeven.
De lijst Zoekresultaten sluiten
Tik op (Terug).
Tips
U kunt andere zoekbewerkingen uitvoeren op dezelfde manier als
hierboven nadat u "Zoeken" hebt geselecteerd in een optiemenu
(met uitzondering van zoeken naar woorden in een boek).
Zie "Trefwoorden zoeken in een boek" ( pagina 90) voor meer
informatie over zoeken naar woorden in een boek.
Vervolg
63
Boeken lezen
Zoekdoel en criteria
Het zoekdoel en de criteria (metagegevens) verschillen als
volgt, afhankelijk van het type optiemenu:
Type optiemenu
Lijst "Boeken"
Boekenlijst in de map
"Collecties"
Mappenlijst
"Collecties"
Lijst "Alle notities"
Zoekdoel
Boek
Criteria
Titel, auteur
Collectie
Collectiemap
Notitie
Lijst "Notities"
Notitie
Menu Hoofdscherm
Boekpagina
Boek
Woord
Boektitel,
aanmaakdatum, eerste
zin van de pagina met
een bladwijzer of
annotatie, doelwoord
in een toegevoegde
opmerking, doelwoord
dat is gemarkeerd
Eerste zin van de
pagina met een
bladwijzer of annotatie,
doelwoord in een
toegevoegde
opmerking, doelwoord
dat is gemarkeerd
Titel, auteur
Woord in een boek
Vervolg
64
Boeken lezen
 Het schermtoetsenbord gebruiken
De Reader beschikt over de toetsenborden "Verenigde
Staten", "Ver. Konink.", "Frans", "Duits" en "Nederlands".
Wanneer u de taal voor het eerst instelt op het scherm
"Menutaal", wordt het type toetsenbord automatisch
ingesteld op basis van de ingestelde taal. U kunt het type
toetsenbord echter op elk gewenst moment wijzigen in het
menu "Geavanc. instellingen" ( pagina 147).
Cursor
Toetsenbordgeschiedenis
/@#$
(Shift-toets)
Symbolen/Abc
Invoergebied
Tekentoetsen
 (Backspace)
Enter-toets (niet
beschikbaar voor zoeken)
Een teken invoeren
Tik op een willekeurige tekentoets op het toetsenbord. Het teken
waarop u hebt getikt, wordt ingevoerd in het invoergebied. Terwijl u
tekens invoert, worden woordvoorspellingen op basis van eerder
getypte woorden weergegeven in het gebied met de
toetsenbordgeschiedenis. Als u op het woord tikt, wordt het
weergegeven in het invoergebied.
Als u tekens met een umlaut of accent, enzovoort wilt invoeren, tikt
u op een tekentoets en blijft u deze aanraken om een lijst met
mogelijke tekens weer te geven. Selecteer het gewenste teken. Zie
"Beschikbare tekens in het pop-upvenster" ( pagina 67) voor
meer informatie over beschikbare tekens.
Vervolg
65
Boeken lezen
Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, tikt u op
"" (Shift-toets).
Als u symbolen wilt invoeren, tikt u op "Symbolen" om het
toetsenbord voor symbolen weer te geven. U kunt ook op "@#$"
tikken om een ander type toetsenbord voor symbolen weer te
geven.
Tik op "Abc" om terug te keren naar het alfabetische toetsenbord.
Als u een regeleinde wilt invoegen, tikt u op de toets "Enter". (De
toets "Enter" is alleen beschikbaar in de Opmerkingeneditor en de
Tekstmemo-editor ( pagina 106 en 123).
Er
 kunnen maximaal 64 (op het verticale scherm)/98 (op het
horizontale scherm) tekens worden ingevoerd in het invoergebied.
Een ingevoegd woord bewerken
Tik rechtstreeks op het ingevoerde woord om de cursor te
verplaatsen.
Een teken verwijderen
Plaats de cursor rechts van het teken door te tikken en tik
op  (Backspace).
Opmerkingen
In de toetsenbordgeschiedenis worden letters en koppeltekens
vastgelegd. Nummers en andere symbolen worden niet vastgelegd.
In de toetsenbordgeschiedenis worden alleen woorden met een
lengte van 3 tot 16 letters vastgelegd.
Vervolg
66
Boeken lezen
Beschikbare tekens in het pop-upvenster
Als u op een tekentoets tikt en deze blijft aanraken, worden
optionele tekens weergegeven, waaruit u het gewenste
teken kunt kiezen.
De volgende tekens kunnen worden geselecteerd in het
pop-upvenster:
Tekentoets
A
Te selecteren tekens
a
C
c
D
d
E
e
I
i
N
n
O
o
Vervolg
67
Boeken lezen
Tekentoets
S
Te selecteren tekens
s
U
u
Y
y
Z
z
!
?
Vervolg
68
Boeken lezen
Bewerkingen op de boekpagina
Op het scherm met de boekpagina kunt u de volgende
bewerkingen uitvoeren.
Formaataanduiding
Huidig paginanummer/
totaal aantal pagina's
Volumeaanduiding
Opmerking
Wanneer de tekst in een EPUB-bestand is vergroot, kunnen de
paginanummers van sommige opgesplitste gedeelten bijvoorbeeld
worden weergegeven als "3-4". Dit geeft aan dat u een gedeelte
tussen pagina 3 en 4 bekijkt.
Vervolg
69
Boeken lezen
Een pagina omslaan
Sleep op het aanraakscherm.
Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina, sleept u de
pagina in de tegenovergestelde richting of drukt u op de
< -knop (Pagina omslaan).
 Herhaaldelijk pagina's omslaan
Blijf het aanraakscherm aanraken nadat u de
sleepbeweging hebt gemaakt of houd de < >-knoppen
(Pagina omslaan) ingedrukt.
Tip
U kunt de sleeprichting omkeren in het menu "Instellingen"
( pagina 143).
Vervolg
70
Boeken lezen
Tikbewerkingen
 Dubbeltikken in de rechterbovenhoek van een
boekpagina
U kunt een bladwijzer toevoegen/verwijderen ( pagina 94).
Bladwijzer
Vervolg
71
Boeken lezen
 Tikken op het paginanummer onder aan het
scherm
U kunt naar de gewenste pagina springen via het
deelvenster voor paginaverspringing ( pagina 86).
Deelvenster voor
paginaverspringing
Vervolg
72
Boeken lezen
 Dubbeltikken op een woord
U kunt markeren ( pagina 99), zoeken ( pagina 90) of
woorden zoeken ( pagina 76) vanuit het pop-upmenu.
Pop-upmenu
 Dubbeltikken en slepen over opeenvolgende
woorden
U kunt opeenvolgende woorden markeren ( pagina 99) of
zoeken vanuit het pop-upmenu ( pagina 90).
Vervolg
73
Boeken lezen
 Tikken op een bladwijzer of gemarkeerd woord
U kunt een opmerking typen/met de hand toevoegen aan de
bladwijzer/het woord waarop u hebt getikt, of de opmerking
bewerken in het weergegeven menu ( pagina 104).
Gemarkeerd woord
Voorbeeld: tikken op een gemarkeerd woord
Vervolg
74
Boeken lezen
De koppelingen van eBooks-bestanden
gebruiken op de Reader
U kunt de koppelingen in een BBeB-, PDF- of EPUBbestand gebruiken.
De koppeling wordt gemarkeerd op het scherm
weergegeven. Tik op de koppeling om naar de gekoppelde
pagina te springen.
Koppeling
Tip
Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina nadat u naar de
gekoppelde pagina bent gesprongen, drukt u op de OPTIONSknop om het optiemenu weer te geven en tikt u op "Historie"
  (Vorig Scherm).
75
Boeken lezen
Handige functies gebruiken
U kunt verschillende functies gebruiken om de leesbaarheid
te verbeteren.
Ingesloten woordenboeken
U kunt woorden opzoeken in de Engelse woordenboeken
die in de Reader zijn ingesloten.
Opmerkingen
Er zijn alleen Engelse woordenboeken ("New Oxford American
Dictionary" en "Oxford Dictionary of English") beschikbaar.
Als u "English" instelt bij "Menutaal" tijdens de eerste instelling,
wordt het gebruikte woordenboek ("New Oxford American
Dictionary" of "Oxford Dictionary of English") automatisch
geselecteerd op basis van het type Engels toetsenbord dat u hebt
geselecteerd. U kunt het echter op elk gewenst moment wijzigen in
het menu "Geavanc. instellingen" ( pagina 148).
Als
 u een andere taal dan "English" hebt ingesteld bij "Menutaal"
tijdens de eerste instelling, wordt de woordenboekfunctie
uitgeschakeld. Als u een woordenboek wilt inschakelen, moet u
"New Oxford American Dictionary" of "Oxford Dictionary of English"
instellen voor de instelling "Woordenboek" ( pagina 148).
Vervolg
76
Boeken lezen
 Dubbeltik op de boekpagina op het gewenste woord.
Het pop-upmenu wordt weergegeven met de kop van de
woorddefinitie.
Pictogram Sluiten
(Woordenboek)
Pop-upmenu
 Tik op
(Woordenboek).
De definitie wordt volledig weergegeven in de
woordenboekviewer.
Pictogram Sluiten
Definitiegebied
(Toetsenbord) (
pagina 78)
Woordenboekviewer
Tips
U kunt de woordenboekpagina's omslaan door het
>-knoppen
definitiegebied te slepen of door op de <
(Pagina omslaan) te drukken.
>-knop (Pagina omslaan) ingedrukt houdt
Als u de < - of
terwijl de woordenboekviewer wordt weergegeven, kunt u de
pagina's sneller omslaan.
Vervolg
77
Boeken lezen
De woordenboekviewer sluiten
Tik op .
Andere woorden opzoeken
U kunt een lijst met woorden weergeven die op basis van
hetzelfde trefwoord worden gevonden en een hoofdwoord
selecteren om de bijbehorende gedetailleerde definitie te lezen.
 Tik in de woordenboekviewer op
(Toetsenbord).
Het scherm met de zoekresultaten wordt met het
schermtoetsenbord weergegeven.
Pictogram Sluiten
Mogelijke woorden in een lijst
Aantal items en paginanummer/
totaal aantal pagina's
De pagina schuiven
Scherm met zoekresultaten
 Tik op het gewenste hoofdwoord.
De definitie wordt volledig weergegeven in de
woordenboekviewer.
Tips
U kunt een ander woord ook opzoeken door het geselecteerde
woord aan te passen met het schermtoetsenbord. Terwijl u de
tekens in het invoergebied van het toetsenbord aanpast, wordt
het zoekresultaat dienovereenkomstig gewijzigd.
U kunt maximaal 39 (op het verticale scherm)/72 (op het
horizontale scherm) tekens invoeren in het invoergebied.
Vervolg
78
Boeken lezen
Opmerking
Wanneer u het ingesloten woordenboek gebruikt, kunt u geen
letters met een umlaut of accent invoeren. De bewerking 'tikken en
blijven aanraken' is niet beschikbaar op het schermtoetsenbord.
Het tekstformaat aanpassen
U kunt het tekstformaat aanpassen met het menu Formaat.
U kunt kiezen uit 5 verschillende tekstformaten (S, M, L, XL
en XXL). "S" (oorspronkelijk formaat) is standaard ingesteld.
 Druk op de boekpagina op de -knop (Formaat).
Het menu Formaat wordt weergegeven.
Menu Formaat
Vervolg
79
Boeken lezen
 Tik op "M", "L", "XL" of "XXL".
Het tekstformaat wordt gewijzigd en de tekst en lay-out
van de boekpagina worden automatisch aangepast aan
het schermformaat. Het geselecteerde formaat wordt
onder aan het scherm aangegeven.
"Inzoomen" (
pagina 82)
Pictogram Sluiten
Formaataanduiding
Pictogrammen voor formaat
 Tik op  of druk op de -knop (Formaat).
Nadat het menu Formaat is gesloten, worden de teksten
weergegeven met het geselecteerde formaat. Als u de
teksten weer wilt instellen op het standaardformaat, tikt
u op "S" in het menu Formaat.
Vervolg
80
Boeken lezen
Tips
Wanneer de tekst in een PDF- of EPUB-bestand wordt vergroot,
wordt de pagina opgesplitst in meerdere gedeelten. Als u de rest
van de pagina wilt weergeven, sleept u de pagina of drukt u op de
>-knoppen (Pagina omslaan).
<
Wanneer u een PDF-bestand met het formaat S weergeeft, kunt u
het tekstformaat vergroten door de oriëntatie van het scherm te
wijzigen in "Horizont.". U moet dit alleen doen als u de
oorspronkelijke lay-out van het PDF-bestand wilt behouden.
Het tekstformaat van BBeB-, PDF- en EPUB-bestanden wordt als
volgt vergroot:
BBeB-bestand: S(100%), M(120%), L(150%), XL(200%),
XXL(260%)
PDF-bestand: S(100%), M(200%), L(300%), XL(450%),
XXL(600%)
EPUB-bestand: S(100%), M(130%), L(180%), XL(230%),
XXL(310%)
Opmerkingen
Als u het tekstformaat van een BBeB-, RTF- of tekstbestand
wijzigt, wordt het totale aantal pagina's dat op de Reader wordt
weergegeven, verhoogd met het aantal opgesplitste gedeelten.
Wanneer u PDF-bestanden bekijkt met het formaat M, L, XL of
XXL, werken sommige functies, zoals markeren, zoeken of het
tijdelijk selecteren van een woord, mogelijk niet correct.
Wanneer u PDF-bestanden bekijkt met formaat M, L, XL of XXL,
wordt de lay-out van de pagina automatisch aangepast aan het
schermformaat. In bepaalde gevallen wordt er bij deze percentages
alleen tekst weergegeven, omdat sommige tabellen en grafieken
opnieuw opgemaakt en aangepast kunnen worden. In deze
gevallen wordt de originele opmaak behouden bij weergave met
formaat S.
Bepaalde op afbeeldingen gebaseerde pagina's, zoals de kaft van
een boek of een PDF-bestand dat is gemaakt als
afbeeldingsbestand, kunnen niet worden vergroot tot het formaat
M, L, XL of XXL. In deze gevallen kunt u het beste de zoommodus
gebruiken.
Vervolg
81
Boeken lezen
In-/uitzoomen
De zoommodus op de boekpagina wordt geactiveerd door
op " Inzoomen" te tikken in het menu Formaat
( pagina 79).
 Druk op de boekpagina op de -knop (Formaat) en
tik op " Inzoomen".
De zoombalk wordt weergegeven.
Zoombalk
Schuifregelaar
 Sleep de schuifregelaar of tik herhaaldelijk op + of –
op de zoombalk tot de pagina is ingezoomd tot het
gewenste percentage.
De pagina wordt ingezoomd.
Tips
U kunt ook inzoomen op een boekpagina door op een punt op
de zoombalk te tikken.
Als u dubbeltikt op een boekpagina in de zoommodus, wordt
de pagina ingezoomd en wordt het punt waarop u hebt
gedubbeltikt, in het midden weergegeven.
Vervolg
82
Boeken lezen
Een vergrote pagina schuiven
Wanneer de boekpagina is ingezoomd, worden / / /
aan de randen van het scherm weergegeven. U kunt de
rand van de pagina weergeven door op / / / te tikken.
U kunt de pagina ook schuiven door deze te slepen.
De zoommodus afsluiten
Tik op  of druk op de -knop (Formaat). De zoombalk
verdwijnt en het scherm met de boekpagina keert terug naar
het geselecteerde tekstformaat.
Vervolg
83
Boeken lezen
Het optiemenu van de boekpagina gebruiken
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu van de
boekpagina te openen.
Het optiemenu bestaat uit 2 pagina's en bevat verschillende
nuttige functies.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Pictogram
Sluiten
Pictogram
Sluiten
1e pagina
weergeven
2e pagina
weergeven
1e pagina
Optie
2e pagina
Beschrijving/Referentiepagina
Ga naar pagina Het deelvenster voor paginaverspringing
weergeven ( pagina 86).
Historie
Navigeren door eerder bekeken pagina's
( pagina 89).
1
Inhoudsopgave* De inhoudsopgave weergeven.
Zoeken
Woorden zoeken in het boek ( pagina 90).
Notitie maken/
bewerken
De werkbalk weergeven om een bladwijzer
( pagina 95)/markering ( pagina 100)/
annotatie ( pagina 102) te maken/verwijderen
of de lijst "Notities" weergeven ( pagina 109).
Vervolg
84
Boeken lezen
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
De bladwijzers/markeringen/annotaties
Notities
verbergen/weergeven ( pagina 112).
verbergen/
Notities tonen*2
Terug naar Lijst Het boek sluiten en terugkeren naar de lijst
waaruit u het boek hebt geopend.
Boek
Een boek verwijderen ( pagina 112).
verwijderen
Informatie
De informatie over het boek weergeven
( pagina 113).
Speelt nu af
Naar het afspeelscherm voor audio gaan
( pagina 130).
Oriëntatie
De oriëntatie van het scherm wijzigen
(verticaal/horizontaal) ( pagina 114).
*1De weergegeven items verschillen afhankelijk van de inhoud.
*2"Notities verbergen"/"Notities tonen" wordt alleen weergegeven
wanneer het boek notities bevat.
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg
85
Boeken lezen
Naar pagina's gaan ("Ga naar pagina")
U kunt naar pagina's gaan met het deelvenster voor
paginaverspringing. Er zijn twee manieren om de bewerking
uit te voeren:
– De balk voor paginaverspringing gebruiken.
– Het paginanummer opgeven ( pagina 87).
 Naar pagina's gaan met de balk voor
paginaverspringing
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Ga naar pagina".
Het deelvenster voor paginaverspringing wordt
weergegeven.
Pictogram Sluiten
"Pagina # invoeren"
( pagina 87)
Deelvenster voor
paginaverspringing
Balk voor paginaverspringing
Tips
U kunt het deelvenster voor paginaverspringing ook
weergeven door op het paginanummer onder aan het scherm
te tikken.
>-knop (Pagina omslaan) ingedrukt houdt
Als u de < - of
terwijl het deelvenster voor paginaverspringing wordt
weergegeven, kunt u de pagina's sneller omslaan.
Vervolg
86
Boeken lezen
 Sleep de schuifregelaar of tik op een punt op de
balk voor paginaverspringing.
De pagina wordt weergegeven op basis van de positie
van de schuifregelaar op de balk voor
paginaverspringing.
Schuifregelaar
Het deelvenster voor paginaverspringing sluiten
Tik op  of het paginanummer onder aan het scherm of
druk op de OPTIONS-knop.
 Rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan
U kunt rechtstreeks naar een pagina gaan door het
paginanummer in te voeren met het schermtoetsenbord.
 Tik op "Pagina # invoeren" in het deelvenster voor
paginaverspringing.
Het numerieke toetsenbord wordt weergegeven.
Invoergebied
Cijfertoetsen
-toets (Backspace)
Vervolg
87
Boeken lezen
 Tik op de cijfertoets om het paginanummer in te
voeren.
Het ingevoerde nummer wordt weergegeven in het
invoergebied. Als u het nummer wilt verwijderen, tikt u
op de -toets (Backspace).
Tip
U kunt een nummer van maximaal 11 cijfers invoeren.
 Tik op "Ga".
De invoerpagina wordt weergegeven.
Het numerieke toetsenbord sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg
88
Boeken lezen
Teruggaan naar eerder bekeken pagina's
("Historie")
U kunt terugkeren naar eerder bekeken pagina's.
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Historie".
De navigatiepictogrammen voor de geschiedenis wordt
weergegeven.
 (Vorig Scherm)
 (Volgend
Scherm)
Navigatiepictogrammen voor de geschiedenis
 Tik op
 (Vorig Scherm).
De eerder bekeken pagina wordt weergegeven. Als u
wilt terugkeren naar de huidige pagina, tikt u op 
(Volgend Scherm).
Tips
U kunt dezelfde bewerking ook uitvoeren door te slepen op het
aanraakscherm of door op de <
>-knoppen (Pagina
omslaan) te drukken terwijl de navigatiepictogrammen voor de
geschiedenis worden weergegeven.
Als u op het paginanummer tikt, verdwijnen de
navigatiepictogrammen voor de geschiedenis en wordt de balk
voor paginaverspringing weergegeven.
Vervolg
89
Boeken lezen
De navigatiepictogrammen voor de geschiedenis
verbergen
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Trefwoorden zoeken in een boek ("Zoeken")
U kunt trefwoorden zoeken met het schermtoetsenbord
( pagina 65).
Er zijn twee manieren om trefwoorden te zoeken:
– Dubbeltikken op een woord op de boekpagina van het boek.
– Het optiemenu gebruiken ( pagina 92).
 Zoeken door te dubbeltikken op een woord
 Dubbeltik op de boekpagina op het gewenste woord.
Het pop-upmenu wordt weergegeven.
(Zoeken)
Pictogram Sluiten
Pop-upmenu
Opmerking
Als u de werkbalk weergeeft via "Notitie maken/bewerken" in
het optiemenu, kunt u het pop-upmenu niet weergeven, maar
kunt u het woord alleen tijdelijk selecteren door te
dubbeltikken op die pagina. (U kunt echter een woord zoeken
door "Zoeken" te selecteren in het optiemenu.)
Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de
werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina
van het boek.
90
Vervolg
Boeken lezen
Tip
Als u opeenvolgende woorden wilt selecteren, dubbeltikt u op
het eerst woord en sleept u over het gewenste gedeelte.
 Tik op
(Zoeken).
De zoekresultatenpagina met het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden wordt weergegeven. De resultaten
zijn gemarkeerd op de pagina.
Zoekresultatenpagina
 Tik op 
(Volgende zoeken) om naar de
volgende pagina met het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden te gaan.
De volgende pagina met het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden wordt weergegeven. Als u wilt
terugkeren naar de vorige pagina met uw ingevoerde
woord/woorden, tikt u op  (Vorige zoeken).
De zoekresultatenpagina afsluiten
Tik op . De markering van het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden verdwijnt.
Tip
Als u nogmaals "Zoeken" selecteert in het optiemenu, wordt het
schermtoetsenbord weergegeven met het gezochte woord in het invoergebied.
91
Vervolg
Boeken lezen
 Zoeken vanuit het optiemenu
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Zoeken".
Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.
Invoergebied
 Voer het woord in met het schermtoetsenbord ( pagina 65) en tik op "Zoeken".
De zoekresultatenpagina met het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden wordt weergegeven. De resultaten
zijn gemarkeerd op de pagina.
Zoekresultatenpagina
Vervolg
92
Boeken lezen
 Tik op 
(Volgende zoeken) om naar de
volgende pagina met het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden te gaan.
De volgende pagina met het ingevoerde woord/de
ingevoerde woorden wordt weergegeven. Als u wilt
terugkeren naar de vorige pagina met uw ingevoerde
woord/woorden, tikt u op  (Vorige zoeken).
De zoekresultatenpagina afsluiten
Tik op .
Vervolg
93
Boeken lezen
Een bladwijzer op een boekpagina maken
("Notitie maken/bewerken")
U kunt een bladwijzer maken op een boekpagina, zodat u
deze later kunt raadplegen.
Er zijn twee manieren om de bewerking uit te voeren:
– Dubbeltikken op een pagina.
– Het optiemenu gebruiken ( pagina 95).
 Een bladwijzer maken door te dubbeltikken op
een pagina
 Dubbeltik op de boekpagina in de rechterbovenhoek
van het scherm.
De rechterbovenhoek van de pagina wordt omgevouwen
weergegeven.
Bladwijzer
Tip
Als u de bladwijzer wilt verwijderen, dubbeltikt u nogmaals op
de bladwijzer.
Vervolg
94
Boeken lezen
 Een bladwijzer maken vanuit het optiemenu
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Notitie maken/bewerken".
De werkbalk wordt weergegeven.
Werkbalk
Vervolg
95
Boeken lezen
 Tik op
(Bladwijzer).
De rechterbovenhoek van de pagina wordt omgevouwen
weergegeven en wordt met een gearceerde kleur
weergegeven op de werkbalk.
(Bladwijzer)
Bladwijzer
Tip
Als u de bladwijzer wilt verwijderen, tikt u op
(Bladwijzer).
De werkbalk sluiten
Tik op .
Tips
U kunt een opmerking toevoegen aan een bladwijzer. Zie "Een
opmerking toevoegen aan een bladwijzer of markering"
( pagina 104) voor meer informatie.
Wanneer u een opmerking van een bladwijzer weergeeft in de
Opmerkingenviewer, kunt u de bladwijzer en de opmerking
verwijderen door op "Verwijderen" te tikken ( pagina 108).
U kunt alle notities in een boek verwijderen vanuit het optiemenu
van de lijst "Notities" ( pagina 110).
Vervolg
96
Boeken lezen
Opmerkingen
Wanneer u een bladwijzer met een opmerking verwijdert, wordt de
opmerking ook verwijderd. Tik op "Ja" in het bevestigingsbericht
om de bladwijzer en de opmerking te verwijderen.
Als u het tekstformaat aanpast, kan de weergegeven bladwijzer op
de aangepaste pagina verschillende bladwijzergegevens bevatten.
Houd er rekening mee dat alle bladwijzergegevens op de pagina
worden verwijderd als de bladwijzer wordt verwijderd.
Terwijl een item op de werkbalk actief is, kunt u geen woorden
selecteren door te dubbeltikken. Wanneer er geen item actief is,
kunt u het woord selecteren, maar kunt u het pop-upmenu niet
weergeven. (U kunt echter een woord zoeken door "Zoeken" te
selecteren in het optiemenu.)
Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de
werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina van
het boek.
 Een pagina met een bladwijzer weergeven
U kunt de pagina met de bladwijzer weergeven vanuit de lijst
"Alle notities" ( pagina 26) en de lijst "Notities"
( pagina 109).
Vervolg
97
Boeken lezen
Woorden markeren ("Notitie maken/
bewerken")
U kunt woorden op een boekpagina markeren.
Er zijn twee manieren om de bewerking uit te voeren:
– Dubbeltikken op een woord op de boekpagina van het boek.
– Het optiemenu gebruiken ( pagina 100).
Tips
U kunt een opmerking toevoegen aan een markering. Zie "Een
opmerking toevoegen aan een bladwijzer of markering"
( pagina 104) voor meer informatie.
U kunt woorden ook markeren met een hyperlink en een
opmerking hieraan toevoegen ( pagina 104).
Opmerkingen
Wanneer u tikt op gemarkeerde woorden met een hyperlink, wordt
de Opmerkingeneditor ( pagina 105, 106) of de
Opmerkingenviewer ( pagina 108) weergegeven in plaats van dat
u naar een pagina gaat. Als u de hyperlink wilt activeren, verbergt
u de markeringen met "Notities verbergen" in het optiemenu
( pagina 112) of verwijdert u de markering ( pagina 99).
U kunt de kaftpagina, foto's en de boek-/hoofdstuktitels die in de
rechterbovenhoek van een boekpagina worden weergegeven, niet
markeren.
Vervolg
98
Boeken lezen
 Woorden markeren door te dubbeltikken
 Dubbeltik op de boekpagina op het gewenste woord
(Markeren).
en tik op
Het woord wordt gemarkeerd.
(Markeren)
Pictogram Sluiten
Pop-upmenu
Tips
Als u opeenvolgende woorden of meerdere regels wilt
markeren, dubbeltikt u op het eerste woord, sleept u over het
(Markeren).
gewenste gedeelte en tikt u op
Als
u
de
markering
wilt
verwijderen,
drukt u op de OPTIONS
(Wissen) op
knop en tikt u op "Notitie maken/bewerken" 
de werkbalk. Tik op of veeg over een gedeelte van de
gemarkeerde woorden.
Opmerking
Als u de werkbalk weergeeft via "Notitie maken/bewerken" in
het optiemenu, kunt u het pop-upmenu niet weergeven, maar
kunt u het woord alleen tijdelijk selecteren door te
dubbeltikken op die pagina. (U kunt echter een woord zoeken
door "Zoeken" te selecteren in het optiemenu.)
Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de
werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina
van het boek.
Vervolg
99
Boeken lezen
 Woorden markeren vanuit het optiemenu
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
(Markeerstift).
op "Notitie maken/bewerken" 
wordt met een gearceerde kleur weergegeven op de
werkbalk en de functie voor markeren wordt
beschikbaar.
 Sleep over de woorden op de boekpagina.
De woorden worden gemarkeerd.
(Markeerstift)
Gemarkeerd woord
Tips
Als u meerdere tekstregels in één keer wilt markeren, sleept u
over de regels, vanaf het eerste teken tot het laatste teken.
(Wissen) en
Als u de markering wilt verwijderen, tikt u op
tikt u op of veegt u over een gedeelte van de gemarkeerde
woorden.
Vervolg 100
Boeken lezen
Opmerking
(Markeerstift)/ (Wissen) hebt getikt, blijft het
Zodra u op
item actief tot u op een ander item op de werkbalk tikt.
Terwijl een item op de werkbalk actief is, kunt u geen woorden
selecteren door te dubbeltikken. Wanneer er geen item actief
is, kunt u het woord selecteren, maar kunt u het pop-upmenu
niet weergeven. (U kunt echter een woord zoeken door
"Zoeken" te selecteren in het optiemenu.)
Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de
werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina
van het boek.
Tips
Wanneer u een opmerking van een markering weergeeft in de
Opmerkingenviewer, kunt u de markering en de opmerking
verwijderen door op "Verwijderen" te tikken ( pagina 108).
U
 kunt alle notities in een boek verwijderen vanuit het optiemenu
van de lijst "Notities" ( pagina 110).
Opmerking
Wanneer u een markering met een opmerking verwijdert, worden
de markering en de opmerking verwijderd. Tik op "Ja" in het
bevestigingsbericht om de markering en de opmerking te
verwijderen.
Vervolg 101
Boeken lezen
Een boekpagina met de hand annoteren
("Notitie maken/bewerken")
U kunt een boekpagina gemakkelijk annoteren met de
bijgeleverde stylus of een vinger.
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Notitie maken/bewerken"  (Pen).
wordt met een gearceerde kleur weergegeven op de
werkbalk en de functie voor annoteren wordt
beschikbaar.
 Annoteer de boekpagina.
Er worden lijnen getekend terwijl u over het
aanraakscherm sleept.
(Pen)
(Wissen)
Pictogram Sluiten
Tip
(Wissen) en veegt u over
Als u de lijn wilt wissen, tikt u op
een gedeelte van de lijn. Als de annotatie is getekend met
meerdere lijnen, veegt u nauwkeurig over alle punten van elke
lijn om de annotatie volledig te verwijderen.
 Tik op .
De annotatie wordt opgeslagen en de werkbalk wordt
gesloten.
Vervolg 102
Boeken lezen
Opmerking
Tijdens het annoteren wordt de huidige pagina opgeslagen als u
bewerkingen uitvoert, zoals op een knop drukken of een boek sluiten.
 Een pagina met een annotatie weergeven
U kunt een pagina met een annotatie weergeven vanuit de
lijst "Alle notities" ( pagina 26) en de lijst "Notities"
( pagina 109).
Een als pictogram weergegeven annotatie
bekijken in originele vorm
Als u het tekstformaat vergroot/verkleint, wordt de annotatie
weergegeven als bij het eerste teken van de pagina met
de annotatie. Als u de annotatie op de oorspronkelijke
pagina wilt weergeven, tikt u op om de bijbehorende
miniatuur weer te geven en tikt u op de miniatuur. (Als de
geannoteerde pagina niet is gemaakt op de PRS-600, wordt
alleen de miniatuur weergegeven.)
Miniatuur van de geannoteerde pagina
Opmerkingen
op dezelfde positie
Als meerdere exemplaren van
terechtkomen, worden ze naast elkaar weergegeven.
Dit product (PRS-600) kan geen annotaties weergeven die zijn
gemaakt op een model met een ander schermformaat.
Vervolg 103
Boeken lezen
Een opmerking toevoegen aan een bladwijzer
of markering
U kunt een opmerking aan een bladwijzer of gemarkeerd
woord toevoegen. Er zijn twee manieren om de bewerking
uit te voeren:
– "Via Tekening"
– "Via Toetsenbord" (
pagina 106)
Opmerking
(Markeerstift),
(Pen)
Als de werkbalk wordt weergegeven en
(Wissen) al is geselecteerd, kunt u de selectie opheffen door
of
op het betreffende item te tikken en op de gemarkeerde woorden
of de bladwijzer te tikken om een opmerking in te voeren.
 Een opmerking met de hand toevoegen
 Tik op de boekpagina op de gewenste bladwijzer of
het gemarkeerde woord.
Het methodemenu wordt weergegeven.
Pictogram Sluiten
Methodemenu
Vervolg 104
Boeken lezen
 Tik op "via Tekening".
De Opmerkingeneditor wordt weergegeven met de
freehand werkbalk.
Tekengebied
Opmerkingeneditor
 Teken met de hand in het tekengebied.
Er worden lijnen getekend terwijl u over het
aanraakscherm sleept.
Opmerking
De met de hand geschreven opmerking kan niet meerdere
pagina's hebben.
Tip
Als u de lijn wilt wissen, tikt u op
willekeurig punt op de lijn.
(Wissen) en tikt u op een
 Tik op "Gereed" om de opmerking op te slaan.
De Opmerkingeneditor wordt gesloten en wordt
bijgevoegd bij de bladwijzer of de markering.
Opmerking
Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de opmerking wilt
opslaan. Als u op  tikt, wordt het bevestigingsscherm
weergegeven.
Vervolg 105
Boeken lezen
 Een opmerking toevoegen met het
schermtoetsenbord
 Tik op de boekpagina op de gewenste bladwijzer of
het gemarkeerde woord.
Het methodemenu wordt weergegeven.
Pictogram Sluiten
Methodemenu
 Tik op "via Toetsenbord".
De Opmerkingeneditor wordt weergegeven met het
schermtoetsenbord.
Invoergebied
Pictogram Sluiten
Schermtoetsenbord
Opmerkingeneditor
Vervolg 106
Boeken lezen
 Geef uw opmerking op met het schermtoetsenbord (
pagina 65).
Tips
U kunt maximaal 2048 tekens invoeren voor een opmerking.
Het schermtoetsenbord in de Opmerkingeneditor heeft een
toets "Enter". U kunt een regeleinde invoeren met deze toets.
 Tik op "Gereed" om de opmerking op te slaan.
De Opmerkingeneditor wordt gesloten en wordt
bijgevoegd bij de bladwijzer of de markering.
Opmerking
Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de opmerking wilt
opslaan. Als u op  tikt, wordt het bevestigingsscherm
weergegeven.
Vervolg 107
Boeken lezen
 Een opmerking weergeven
Tik op een bladwijzer of markering met op een boekpagina.
De Opmerkingenviewer wordt weergegeven.
Opmerkingenviewer
Paginanummer van de opmerking
(wordt niet weergegeven voor een met
de hand geschreven opmerking)
/:
de pijlen worden beschikbaar wanneer de
opmerking meerdere pagina's heeft
(wordt niet weergegeven voor een met de
hand geschreven opmerking).
Als u de vorige/volgende pagina van de
opmerking wilt weergeven, tikt u op /.
Tip
U kunt een opmerking ook weergeven vanuit de lijst "Notities"
( pagina 109).
Opmerking
Wanneer u tikt op gemarkeerde woorden met een hyperlink, wordt
de Opmerkingeneditor ( pagina 105, 106) of de
Opmerkingenviewer ( pagina 108) weergegeven in plaats van dat
u naar een pagina gaat. Als u de hyperlink wilt activeren, verbergt
u de markeringen met "Notities verbergen" in het optiemenu
( pagina 112) of verwijdert u de markering ( pagina 99).
 Een opmerking bewerken
Tik op "Bewerken" in de Opmerkingenviewer om de
Opmerkingeneditor weer te geven. Bewerk de opmerking met
het schermtoetsenbord ( pagina 65) of de Opmerkingeneditor
voor met de hand geschreven opmerkingen.
 Een opmerking verwijderen
Tik op "Verwijderen" in de Opmerkingenviewer. De
opmerking en de bladwijzer/markering worden verwijderd.
U kunt alle notities in een boek ook verwijderen vanuit de
lijst "Notities".
Vervolg 108
Boeken lezen
Een notitie selecteren ("Notitie maken/
bewerken")
U kunt de lijst "Notities" weergeven door op " Notities" te
tikken in de werkbalk. De lijst "Notities" bevat alle notities in
het boek dat momenteel wordt weergegeven. U kunt naar
een pagina gaan door op een item in de lijst te tikken.
Tip
U kunt in de lijst "Notities" naar notities met een tekstopmerking
zoeken met het schermtoetsenbord ( pagina 111).
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Notitie maken/bewerken".
De werkbalk wordt weergegeven.
 Tik op "
Notities".
De lijst met alle bladwijzers, markeringen en annotaties
in het huidige boek wordt weergegeven.
Schuifbalk
Paginanummer
Geeft het type notitie aan (
pagina 27)
 Tik op een notitie.
De pagina met de notitie wordt weergegeven.
Vervolg 109
Boeken lezen
Tips
U kunt ook notities (met uitzondering met annotaties en met de
hand geschreven opmerkingen) maken in Reader Library.
In Reader Library kunt u instellen dat de notities op de Reader en
in Reader Library worden samengevoegd wanneer ze worden
gesynchroniseerd. Wanneer u de notities samenvoegt, worden
inconsistente notities voor hetzelfde woord vervangen door de
recentste notitie.
Wanneer u een boek uit Reader Library kopieert naar de Reader,
worden de notities op de Reader vervangen door de notities in
Reader Library (of omgekeerd).
 Alle notities in een boek verwijderen
Tik in het optiemenu van de lijst "Notities" op "Notities
verwijderen".
Tik op "Ja" om alle notities in de lijst te verwijderen.
Vervolg 110
Boeken lezen
Het optiemenu van de lijst "Notities" gebruiken
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Optiemenu
Optie
Beschrijving
Sorteren
De lijst sorteren "op pagina", "op
type" of "op commentaar"
( pagina 58).
Een gewenste notitie zoeken op
trefwoord ( pagina 62).
Alle bladwijzers, markeringen,
annotaties en opmerkingen in het
boek verwijderen.
Naar het afspeelscherm voor
audio gaan ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Zoeken
Notities verwijderen
Speelt nu af
Oriëntatie
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg 111
Boeken lezen
Notities verbergen ("Notities verbergen")
Notities, zoals bladwijzers, markeringen en annotaties, in
een boek kunnen worden verborgen/weergegeven vanuit
het optiemenu van een boekpagina.
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik
op "Notities verbergen".
Alle bladwijzers, markeringen en annotaties in een boek
worden tijdelijk verborgen. Als u ze wilt weergeven,
drukt u op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tikt
u op "Notities tonen".
Opmerking
Wanneer u "Notities verbergen" selecteert in een boek, worden de
notities in andere boeken ook verborgen.
Een boek verwijderen ("Boek verwijderen")
U kunt een boek verwijderen op de Reader of van
geheugenkaarten die in de Reader zijn geplaatst.
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop, tik op
om de tweede pagina van het optiemenu weer te
geven en tik op "Boek verwijderen".
 Tik op "Ja".
Het boek wordt verwijderd en de boekenlijst wordt
weergegeven.
Vervolg 112
Boeken lezen
Informatie over een boek weergeven ("Informatie")
U kunt de informatie over een boek, zoals titel, auteur,
miniatuur van de kaft, enzovoort, weergeven.
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop, tik op
om de tweede pagina van het optiemenu weer te
geven en tik op "Informatie".
De informatie over het boek wordt weergegeven.
Items
Beschrijving
Miniatuur
van kaft
van boek
Titel
Auteur
Uitgeverij
Categorie
eBook ID
Soort
Datum
Grootte
Locatie
De miniatuur van de kaft van het boek. (alleen BBeBbestanden)
De titel van het boek.
De naam van de auteur(s).
De uitgever. (alleen BBeB-bestanden)
De categorie van het boek. (alleen BBeB-bestanden)
De ID van het boek. (alleen BBeB-bestanden)
Het bestandstype.
De datum van de laatste update en de aanmaakdatum.
De bestandsgrootte.
De geheugenlocatie waar het boek is opgeslagen.
Intern geheugen: het boek is op de Reader
opgeslagen.
Memory Stick/SD-geheugenkaart: het boek is op een
geheugenkaart opgeslagen.
Pad
De bestandspadlocatie.
Digitale Dit veld wordt alleen weergegeven als een boek met
Rechten DRM is geselecteerd. (alleen BBeB-, PDF- en EPUBbestanden)
Volledig toegankelijk: het gehele boek kan worden
gelezen.
Beperkt: een gedeelte van het boek of het gehele
boek kan niet worden gelezen.
Vervolg 113
Boeken lezen
Items
Beschrijving
Verloopt Dit veld wordt alleen weergegeven als een boek met
DRM en een vervaldatum is geselecteerd. (alleen
PDF- en EPUB-bestanden)
Oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/
horizontaal) ("Oriëntatie")
In het optiemenu kunt u de oriëntatie van het scherm
wijzigen van verticaal in horizontaal of omgekeerd. Zodra de
oriëntatie van het scherm is gewijzigd, worden alle menu's
en inhoud in de geselecteerde oriëntatie weergegeven.
Tip
U kunt de oriëntatie van het scherm wijzigen vanuit een van de
optiemenu's.
 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop, tik op
om de tweede pagina van het optiemenu weer te
geven en tik op "Oriëntatie".
De oriëntatie wordt gewijzigd van verticaal in
horizontaal.
Vervolg 114
Boeken lezen
 Over schermdeling wanneer de oriëntatie van
het scherm is ingesteld op horizontaal
Wanneer de oriëntatie van het scherm is ingesteld op
horizontaal, wordt de boekpagina opgesplitst in 2 delen
(boven en onder). Als u het onderste deel wilt weergeven,
sleept u de pagina horizontaal of drukt u op de >-knop
(Pagina omslaan).
Bovenste helft weergeven
Positieaanduiding
Onderste helft weergeven
Positieaanduiding
115
Tekeningen en tekstmemo's maken
Tekeningen en tekstmemo's
maken
U kunt een tekening met de hand of een tekstmemo maken,
losstaand van de boeken die op de Reader zijn opgeslagen.
Opmerking
Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt
scherm weergegeven.
onder aan het
Met de hand tekenen
U kunt tekeningen met de hand maken.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Handschrift").
Menu Hoofdscherm
Vervolg 116
Tekeningen en tekstmemo's maken
Tip
Als er meer dan 8 tekeningen zijn opgeslagen, wordt de
schuifbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt
de volgende pagina van de lijst weergeven door de balk te
>-knop (Pagina omslaan) te
schuiven of door op de
drukken.
 Tik op "Nieuwe Tekening".
"Nieuwe Tekening"
Geeft aan dat inhoud
is opgeslagen op een
geheugenkaart.
: Memory Stick
Duo™
: SD-geheugenkaart
Schuifbalk
Aanmaakdatum
en -tijd
Gemaakte
tekeningen
Lijst "Handschrift"
Opmerking
In de lijst "Handschrift" is alleen de weergave "Thumbnail"
beschikbaar.
Vervolg 117
Tekeningen en tekstmemo's maken
 Begin met tekenen in het tekengebied.
Tekengebied
Tekeneditor
Tip
Als u een lijn wilt wissen, tikt u op
een gedeelte van de lijn.
(Wissen) en veegt u over
 Tik op "Gereed" om de tekening op te slaan.
Opmerking
Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de tekening wilt
opslaan. Als u op  tikt, wordt het bevestigingsscherm
weergegeven.
Nieuwe tekeningen worden alleen opgeslagen in het interne
geheugen.
Tip
Als u op "Nieuw" tikt, wordt de huidige tekening opgeslagen
en wordt een nieuwe tekeneditor geopend.
Vervolg 118
Tekeningen en tekstmemo's maken
De tekeneditor gebruiken
(Wissen)
(Pen)
Tekeneditor
 Een tekening maken
Terwijl (Pen) is geselecteerd, sleept u op het scherm met
de bijgeleverde stylus of uw vinger.
 Een tekening wissen
Tik op
(Wissen) en veeg nauwkeurig over de tekening.
Als u alleen een lijn wilt wissen, tikt u op een willekeurig
punt op de lijn.
 Een nieuwe tekening maken
Tik op "Nieuw". De huidige tekening wordt opgeslagen en
een nieuwe tekeneditor wordt geopend.
Vervolg 119
Tekeningen en tekstmemo's maken
De tekeneditor sluiten
Als u de huidige tekening wilt opslaan en sluiten, tikt u op
"Gereed".
Als u wilt sluiten zonder de tekening op te slaan, tikt u op 
en op "Ja" in het bevestigingsscherm. Tik op "Nee" om de
bewerking te annuleren.
Een tekening weergeven
Tik in de lijst "Handschrift" op de gewenste tekening. Druk
op de < >-knoppen (Pagina omslaan) of sleep op het
aanraakscherm om de vorige/volgende tekening weer te
geven.
Tekenviewer
Huidig tekeningnummer/
totaal aantal tekeningen
Vervolg 120
Tekeningen en tekstmemo's maken
 Een tekening bewerken
Tik in de tekenviewer op "Bewerken" om de werkbalk weer
te geven. Bewerk de tekening op dezelfde manier als dat u
deze hebt gemaakt ( pagina 119).
 Een tekening verwijderen
Terwijl de tekenviewer is geopend, drukt u op de OPTIONSknop. Tik op "Tekening verw."  "Ja" in het
bevestigingsscherm.
Een tekstmemo maken
U kunt een tekstmemo maken met het schermtoetsenbord.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Kladblok").
Menu Hoofdscherm
Vervolg 121
Tekeningen en tekstmemo's maken
Tip
Als er meer dan 9 tekstmemo's zijn opgeslagen, wordt de
schuifbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt
de volgende pagina van de lijst weergeven door de balk te
>-knop (Pagina omslaan) te
schuiven of door op de
drukken.
 Tik op "Nieuwe Aantekening".
Geeft aan dat inhoud is
opgeslagen op een
geheugenkaart.
: Memory Stick Duo™
: SD-geheugenkaart
"Nieuwe
Aantekening"
Schuifbalk
Gemaakte
tekstmemo's
Aanmaakdatum
en -tijd
Lijst "Kladblok"
Opmerking
In de lijst "Kladblok" is alleen de weergave "Lijst" beschikbaar.
Vervolg 122
Tekeningen en tekstmemo's maken
 Geef tekst op in het invoergebied met het
schermtoetsenbord (
pagina 65).
Invoergebied
Pictogram Sluiten
Tekstmemo-editor
Tip
Het schermtoetsenbord in de tekstmemo-editor heeft een
toets "Enter". U kunt een regeleinde invoeren met deze toets.
 Tik op "Gereed" om de tekstmemo op te slaan.
De tekstmemo wordt opgeslagen en de tekstmemoeditor wordt gesloten.
Opmerkingen
Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de tekst wilt opslaan.
Als u op  tikt, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
Nieuwe tekstmemo's worden alleen opgeslagen in het interne
geheugen.
Tip
Als u op "Nieuw" tikt, wordt de huidige tekstmemo opgeslagen
en wordt een nieuwe tekstmemo-editor geopend.
Vervolg 123
Tekeningen en tekstmemo's maken
Een tekstmemo weergeven
Tik in de lijst "Kladblok" op de gewenste tekstmemo. Druk
op de < >-knoppen (Pagina omslaan) of sleep op het
aanraakscherm om de vorige/volgende tekstmemo weer te
geven.
Pictogram Sluiten
Huidige memopagina/
totaal aantal
memopagina's
Huidig
tekstmemonummer
van totaal
Tekstmemoviewer
/:
de pijlen worden
beschikbaar wanneer de
tekstmemo meerdere
pagina's heeft.
Als u de vorige/
volgende pagina van de
tekstmemo wilt
weergeven, tikt u op
/.
 Een tekstmemo bewerken
Tik in de tekstmemoviewer op "Bewerken" om het
schermtoetsenbord weer te geven en bewerk de tekst.
 Een tekstmemo verwijderen
Terwijl de tekstmemoviewer is geopend, drukt u op de
OPTIONS-knop. Tik op "Aantekening verw."  "Ja" in het
bevestigingsscherm.
Vervolg 124
Tekeningen en tekstmemo's maken
Het optiemenu van de lijsten Handschrift en
Kladblok gebruiken
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Optiemenu van de
lijst "Handschrift"
Optiemenu van de
lijst "Kladblok"
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Speelt nu af
Naar het afspeelscherm voor
audio gaan ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Oriëntatie
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg 125
Tekeningen en tekstmemo's maken
Optiemenu's van de teken- en
tekstmemoviewers
Optiemenu van de
tekenviewer
Optiemenu van de
tekstmemoviewer
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Tekening verw./
Aantekening verw.
Speelt nu af
De tekening/tekstmemo
verwijderen ( pagina 121, 124).
Het afspeelscherm voor audio
openen ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Oriëntatie
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
126
Audiobestanden afspelen
Audiobestanden afspelen
Audiobestanden afspelen die zijn overgezet
van de computer
U kunt MP3- en AAC-bestanden (niet beveiligd) afspelen op
de Reader. U kunt ook boeken lezen terwijl u naar een
audiobestand luistert ( pagina 129). Wanneer u naar
audiobestanden wilt luisteren, moet u de optionele
hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.
Opmerking
Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt
scherm weergegeven.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Audio").
onder aan het
("Meer")  Menu Hoofdscherm
Vervolg 127
Audiobestanden afspelen
Tips
De inhoud op de geheugenkaart wordt ook weergegeven in de
lijst "Audio".
Als er meer dan 10 tracks zijn opgeslagen, wordt de indexbalk
aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt de
volgende pagina van de lijst weergeven door de balk te
>-knop (Pagina omslaan) te
schuiven of door op de
drukken.
U kunt ("Audio") in het menu Hoofdscherm plaatsen in
"Hoofdsch.menu personalis." ( pagina 31).
 Tik in de lijst "Audio" op de gewenste track.
Miniaturen van foto's
(indien opgenomen in bestanden)
Geeft aan dat inhoud
is opgeslagen op
een geheugenkaart.
: Memory Stick
Duo™
: SDgeheugenkaart

Afspeelscherm
Lijst "Audio"
Als u het afspelen wilt stoppen, tikt u op  op het
scherm.
Opeenvolgende tracks worden in de weergegeven
volgorde afgespeeld.
De lijst "Audio" sluiten
Tik op (Terug).
Vervolg 128
Audiobestanden afspelen
Het afspeelscherm sluiten
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te
geven en tik op "Terug naar Lijst".
Tips
U kunt een boek lezen terwijl u tracks afspeelt. Als u dit wilt doen,
moet u het afspelen van de track starten voordat u het boek gaat
lezen.
U kunt het optiemenu van "Audio" weergeven door op de
OPTIONS-knop te drukken ( pagina 131).
Terwijl
een track wordt afgespeeld, wordt de volumeaanduiding in

de rechterbenedenhoek van het scherm weergegeven.
Vervolg 129
Audiobestanden afspelen
Bewerkingen op het afspeelscherm
Op het afspeelscherm kunt u de volgende bewerkingen
uitvoeren.
Pictogram voor
afspeelmodus*1
: Afspelen in
willekeurige volgorde
: Herhalen (1 song)
: Herhalen (Alle
songs)
Verstreken
speelduur/totale
duur van de
huidige track
Volumeaanduiding
Fotogebied
Tracknaam
Artiestennaam
Albumnaam
Voortgangsbalk voor
afspelen
(stoppen)/(afspelen)
Schuifregelaar
Huidig tracknummer/
totaal aantal tracks
*1De pictogrammen voor de afspeelmodus worden weergegeven terwijl
de tracks worden afgespeeld met afspelen in willekeurige volgorde of
met herhaaldelijk afspelen ( pagina 132).
Knop/Gebaar
Bewerking
Slepen ( pagina 70) Naar de vorige/volgende track gaan.
 -knoppen
(Pagina omslaan)
Voortgangsbalk voor
De track snel terug-/vooruitspoelen
afspelen
door de schuifregelaar te slepen of
op een punt op de voortgangsbalk
voor afspelen te tikken.
Het afspelen stoppen/opnieuw starten.
/
VOL –/+-knop
 Het volume aanpassen.
 Houd de knop ingedrukt om
dempen in/uit te schakelen.
Vervolg 130
Audiobestanden afspelen
Het optiemenu van Audio gebruiken
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Optiemenu van de lijst "Audio"
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Sorteren
De lijst "Audio" sorteren "op titel"
of "op artiest" ( pagina 58).
De weergave-indeling van de lijst
wijzigen ( pagina 61).
Weerg.
Speelt nu af
Oriëntatie
Naar het afspeelscherm voor
audio gaan ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg 131
Audiobestanden afspelen
Optiemenu van het afspeelscherm
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Herhalen
Uit (standaardinstelling): het
afspelen stoppen nadat alle tracks
zijn afgespeeld.
1 song: de huidige track
herhaaldelijk afspelen.
Alle songs: alle tracks
herhaaldelijk afspelen.
Alle tracks in willekeurige
volgorde afspelen.
Teruggaan naar het scherm met
de boekpagina. De laatst bekeken
pagina wordt weergegeven.
Het afspeelscherm sluiten en de
lijst "Audio" weergeven.
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Shuffle Off/Shuffle On
Verder lezen
Terug naar Lijst
Oriëntatie
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
132
Foto's weergeven
Foto's weergeven
Foto's weergeven die zijn overgezet van de
computer
U kunt BMP-/JPEG-/GIF-/PNG-bestanden weergeven op de
Reader.
Opmerking
Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt
scherm weergegeven.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Foto's").
onder aan het
("Meer")  Menu Hoofdscherm
Vervolg 133
Foto's weergeven
Tips
De inhoud op de geheugenkaart wordt ook weergegeven in de
lijst "Foto's".
Als er meer dan 10 foto's zijn opgeslagen, wordt de indexbalk
aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt de
volgende pagina van de lijst weergeven door de balk te
>-knop (Pagina omslaan) te
schuiven of door op de
drukken.
("Foto's") in het menu Hoofdscherm plaatsen in
U kunt
"Hoofdsch.menu personalis." ( pagina 31).
 Tik in de lijst "Foto's" op de gewenste foto.
Geeft aan dat inhoud
is opgeslagen op
een geheugenkaart.
: Memory Stick
Duo™
: SDgeheugenkaart
Miniaturen

Lijst "Foto's"
Fotoviewer
De lijst Foto's sluiten
Tik op (Terug).
Het scherm met de Fotoviewer sluiten
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te
geven en tik op "Terug naar Lijst".
Vervolg 134
Foto's weergeven
Tips
Het menu Formaat van de Fotoviewer kan worden weergegeven
door op de -knop (Formaat) te drukken. In het menu Formaat
kunt u in-/uitzoomen op een foto ( pagina 82).
U kunt het optiemenu van "Foto's" weergeven door op de
OPTIONS-knop te drukken ( pagina 137).
Als u de resolutie van liggende foto's wilt vergroten, geeft u ze
weer in horizontale modus ( pagina 114).
Bewerkingen in de Fotoviewer
In de Fotoviewer kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.
Huidig fotonummer/
totaal aantal foto's
Fotoviewer
Knop/Gebaar
Bewerking
De vorige/volgende foto
Slepen ( pagina 70)
 -knoppen (Pagina weergeven.
omslaan)
Vervolg 135
Foto's weergeven
In-/uitzoomen op een foto
U kunt in-/uitzoomen op een foto. Druk in de Fotoviewer op
de -knop (Formaat) om de zoombalk weer te geven.
Zie "In-/uitzoomen" ( pagina 82) voor meer informatie over
het gebruik van de zoombalk en schuiven door een vergrote
foto.
Zoombalk
Schuifregelaar

Vervolg 136
Foto's weergeven
Het optiemenu van Foto's gebruiken
Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track
wordt afgespeeld.)
Optiemenu van de lijst "Foto's"
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Sorteren
De lijst "Foto's" sorteren "op titel"
of "op datum" ( pagina 58).
De weergave-indeling van de lijst
wijzigen ( pagina 61).
Naar het afspeelscherm voor
audio gaan ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Weerg.
Speelt nu af
Oriëntatie
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
Vervolg 137
Foto's weergeven
Optiemenu van de Fotoviewer
Optie
Beschrijving/Referentiepagina
Diashow aan/uit
Een diashow met foto's starten/
stoppen.
De instelling "Diashow" kan
worden geconfigureerd in het
menu "Instellingen"
( pagina 143).
Het scherm met de Fotoviewer
sluiten.
Terug naar Lijst
Speelt nu af
Oriëntatie
Naar het afspeelscherm voor
audio gaan ( pagina 130).
De oriëntatie van het scherm
wijzigen (verticaal/horizontaal)
( pagina 114).
Opmerking
Zelfs als de instelling "Diashow" in het menu "Instellingen" is
ingesteld op "Uit", kunt u een diashow starten door "Diashow aan"
te selecteren in het optiemenu van de Fotoviewer.
Het optiemenu sluiten
Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.
138
Instellingen
Instellingen wijzigen
U kunt verschillende instellingen configureren in het menu
"Instellingen".
Opmerking
Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt
scherm weergegeven.
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Instellingen").
onder aan het
("Meer")  Menu Hoofdscherm
Tip
("Instellingen") in het menu Hoofdscherm plaatsen
U kunt
in "Hoofdsch.menu personalis." ( pagina 31).
Vervolg 139
Instellingen
 Selecteer in het menu "Instellingen" de instelling
die u wilt wijzigen.
In de onderstaande afbeeldingen wordt de instelling
"Datum en tijd" weergegeven.
Menu "Instellingen"
 Tik op het gewenste gedeelte of veld om de
instelling te wijzigen.
Tik op de cijfertoets om een nummer in te voeren.
Cijfertoetsen
Instelscherm "Datum en tijd"
 Tik op "OK" of "Ja" om de instelling te bevestigen
of tik op
(Terug) om de instelling te annuleren.
Vervolg 140
Instellingen
Items in het menu Instellingen
In het menu "Instellingen" kunt u de volgende instellingen
configureren.
Instelling
Beschrijving
Datum en tijd
De datum en tijd instellen die op de
Reader worden weergegeven. Tik op de
cijfertoets om de waarde in te voeren.
Tip
Wanneer u de Reader aansluit op de
computer terwijl Reader Library is geopend,
worden de datum en tijd van de Reader
automatisch gesynchroniseerd met de klok
van de computer.
Datum- en
tijdsformaat
De weergavenotatie voor de datum en tijd
instellen.
Actieve instellingen worden zwart
weergegeven.
"Datum": "Maand-Dag-Jaar", "DagMaand-Jaar"
"Tijd": "12 uur", "24 uur"
Vervolg 141
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Energiebeheer
De functie voor energiebeheer in- of
uitschakelen.
Ja (standaardinstelling):
Na 60 minuten inactiviteit wordt de
slaapmodus van de Reader automatisch
geactiveerd. Daarna wordt nog een kleine
hoeveelheid batterijlading verbruikt.
Na 5 dagen inactiviteit wordt de Reader
automatisch volledig uitgeschakeld en wordt
er geen batterijlading meer verbruikt.
Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader
volledig uitgeschakeld na 60 minuten
inactiviteit.
Neen: de functie voor energiebeheer is
niet ingeschakeld.
Zie "Over het energiebeheer van de
Reader" ( pagina 11) voor meer
informatie.
Opmerking
In de volgende gevallen wordt de
slaapmodus van de Reader niet geactiveerd
na 60 minuten inactiviteit, zelfs niet als
"Energiebeheer" is ingesteld op "Ja".
–Als het apparaat met de bijgeleverde USBkabel is aangesloten op een computer
–Als het apparaat is aangesloten op de
netspanningsadapter voor de Reader (ACS5220E) (optioneel) om het apparaat op te
laden
–Tijdens het afspelen van een track of
diashow
Vervolg 142
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Bladomslaggebaar
De sleeprichting wijzigen om pagina's om
te slaan.
 (standaardinstelling): naar de volgende
pagina gaan door van links naar rechts te
slepen op het aanraakscherm.
: naar de volgende pagina gaan door
van rechts naar links te slepen op het
aanraakscherm.
Diashow
De instellingen voor de diashow
configureren.
Ja: de diashow inschakelen.
Neen (standaardinstelling): de diashow
uitschakelen.
Interval: gebruik het numerieke
toetsenbord om de duur in te voeren. De
duur kan worden ingesteld tot maximaal
60 seconden in stappen van 1 seconde.
Opmerking
Het kan langer duren om grote foto's weer te
geven dan de tijd die wordt weergegeven bij
"Interval".
Vervolg 143
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Menutaal
De taal van het weergegeven menu of de
weergegeven berichten instellen.
Beschikbare talen: "English", "Français",
"Deutsch", "Nederlands"
Tips
Wanneer u de Reader voor het eerst
inschakelt of nadat u de
standaardinstellingen hebt hersteld
( pagina 163), moet u de taal instellen
tijdens de eerste instelling. Als u een andere
taal dan "English" selecteert, wordt de
instelling "Toetsenbord" automatisch
ingesteld.
De instelling van "Toetsenbord" bepaalt ook
de instellingen "Datum- en tijdsformaat" en
"Woordenboek".
Zodra de eerste instelling is voltooid, worden
"Datum- en tijdsformaat", "Toetsenbord" en
"Woordenboek" niet meer automatisch
ingesteld wanneer u "Menutaal" instelt.
Geavanc.
instellingen
Zie "Items in het menu Geavanc.
instellingen" ( pagina 146).
Vervolg 144
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Over
De firmwareversie van de Reader, de
productnaam, licentie-informatie,
enzovoort weergeven.
Zie "Standaardinstellingen herstellen"
( pagina 163).
Instellingen
herstellen
De bewerking annuleren
Tik op (Terug).
Vervolg 145
Instellingen
Items in het menu Geavanc. instellingen
In het menu "Geavanc. instellingen" kunt u de volgende
instellingen configureren.
Instelling
Beschrijving
Vergrendeling
De Reader vergrendelen met een
wachtwoord.
Ja: de Reader wordt vergrendeld met het
wachtwoord.
Neen (standaardinstelling): de Reader is
niet
vergrendeld.
Code: a
ls u een wachtwoord wilt invoeren,
tikt u het 4-cijferige getal in met de
cijfertoetsen.
Zodra het wachtwoord is ingesteld, wordt
u gevraagd het wachtwoord in te voeren
wanneer u de Reader weer inschakelt. Als
u het apparaat wilt ontgrendelen, voert u
het wachtwoord in met de cijfertoetsen en
tikt u op "OK".
Opmerkingen
U kunt het beste het wachtwoord noteren en
dit op een veilige plaats bewaren, los van de
Reader. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt
u contact opnemen met Service en
ondersteuning van Sony ( pagina 152).
Houd er echter rekening mee dat bij het
ontgrendelen van uw apparaat alle inhoud
wordt gewist.
Wanneer de instelling "Vergrendeling" is
ingeschakeld, wordt de Reader niet herkend
op de computer. Zorg ervoor dat u de
instelling "Vergrendeling" uitschakelt voordat
u de USB-verbinding tot stand brengt.
Vervolg 146
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Calibreer
touchscreen
Hiermee kunt u het aanraakscherm
kalibreren aan de hand van de instructies
op het scherm.
Het land instellen waarvan de
standaardtoetsenbordindeling wordt
gebruikt voor het schermtoetsenbord.
Beschikbare toetsenborden: "Verenigde
Staten", "Ver. Konink.", "Frans", "Duits",
"Nederlands"
Tips
Toetsenbord
Wanneer u de Reader voor het eerst
inschakelt of nadat u de
standaardinstellingen hebt hersteld
( pagina 163), wordt het instelscherm
"Toetsenbord" alleen weergegeven als u
"English" selecteert bij "Menutaal". (Als u
een andere taal dan "English" selecteert,
wordt de instelling "Toetsenbord" bepaald op
basis van de taal die u instelt.) Op basis van
de instelling van "Toetsenbord" worden de
instellingen "Datum- en tijdsformaat" en
"Woordenboek" automatisch ingesteld.
Zodra de eerste instelling is voltooid, worden
de instellingen "Datum- en tijdsformaat" en
"Woordenboek" niet meer automatisch
ingesteld wanneer u "Toetsenbord" instelt.
Vervolg 147
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Woordenboek
Het gebruikte woordenboek instellen. Het
type woordenboek wordt automatisch
ingesteld op basis van het toetsenbord dat
u instelt tijdens de eerste instelling.
Beschikbare woordenboeken: "New
Oxford American Dictionary", "Oxford
Dictionary of English", "Geen"
Tip
Als u tijdens de eerste instelling "Verenigde
Staten" selecteert voor de instelling
"Toetsenbord", wordt "New Oxford American
Dictionary" automatisch ingesteld, terwijl
"Oxford Dictionary of English" wordt
ingesteld wanneer u "Ver. Konink."
selecteert. Als u een andere instelling
opgeeft dan de bovenstaande, wordt "Geen"
automatisch geselecteerd.
Hoofdsch.menu
personalis.
Verw.
toetsenbordhist.
Zie "Het menu Hoofdscherm aanpassen"
( pagina 31).
De geschiedenis van alle getypte woorden
via het schermtoetsenbord verwijderen.
Nadat u de geschiedenis hebt verwijderd,
worden er geen woorden meer
weergegeven in het gebied met de
toetsenbordgeschiedenis van het
schermtoetsenbord.
Vervolg 148
Instellingen
Instelling
Beschrijving
Geheugen
formatteren
Het interne geheugen van de Reader of
geheugenkaart formatteren. Met
formatteren wordt alle inhoud verwijderd.
"Intern geheugen": het interne geheugen
formatteren.
"Memory Stick": de Memory Stick Duo™
formatteren.
"SD-kaart": de SD-geheugenkaart
formatteren.
Opmerking
Voordat u het geheugen formatteert, moet u
gegevens die u niet wilt kwijtraken, overzetten
naar de computer of een ander apparaat.
App. uitschkln
De Reader volledig uitschakelen om het
batterijverbruik te beperken.
Tip
U kunt de Reader ook volledig uitschakelen
door de POWER-schakelaar te schuiven en
deze meer dan 3 seconden in deze positie
vast te houden.
Opmerkingen
Nadat u het apparaat volledig hebt
uitgeschakeld, kan het enkele seconden
duren voordat de Reader wordt ingeschakeld.
Als u de Reader aansluit op de computer
nadat u het apparaat volledig hebt
uitgeschakeld, moet u de Reader weer
inschakelen.
De bewerking annuleren
Tik op (Terug).
149
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als de Reader niet correct werkt, voert u de volgende
stappen uit om te proberen het probleem op te lossen.
 Stel de Reader opnieuw in door de RESET-knop in
te drukken met de punt van de bijgeleverde stylus,
een pennetje of klemmetje. Verschuif vervolgens de
POWER-schakelaar om de Reader in te schakelen.
De punt van de bijgeleverde stylus verwijderen
Draai de punt tot deze loskomt van de bijgeleverde
stylus. Als u de RESET-knop wilt indrukken, gebruikt u
het andere uiteinde van de punt dat zich in de stylus
bevindt. Zorg ervoor dat u de punt weer terugplaatst
voordat u de stylus gebruikt.
Gebruik dit om de RESET-knop in te drukken
Het opnieuw instellen is niet van invloed op de inhoud
en instellingen die op de Reader zijn opgeslagen, en er
wordt geen informatie gewist.
Vervolg 150
Problemen oplossen
Opmerkingen
Als u de Reader opnieuw instelt en aansluit op de computer
zonder het apparaat in te schakelen, wordt de Reader niet
niet weergegeven op
herkend op de computer en wordt
het scherm van de Reader. Zorg ervoor dat u de Reader
inschakelt voordat u deze aansluit.
De bladwijzers, markeringen, annotaties of instellingen kunnen
worden verwijderd als u het apparaat opnieuw instelt.
Het scherm verandert niet nadat u de RESET-knop hebt
ingedrukt. Verschuif de POWER-schakelaar om de Reader
weer in te schakelen.
 Controleer de symptomen in "Problemen oplossen"
(
pagina 153).
 Zoek naar informatie over het probleem in de Help
van Reader Library.
Vervolg 151
Problemen oplossen
 Zoek naar informatie over het probleem op een van
de ondersteuningswebsites.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
 Als het probleem niet kan worden verholpen met de
bovenstaande oplossingen, neemt u contact op met
het Servicecentrum van Sony.
Vervolg 152
Problemen oplossen
Stroomvoorziening
Symptoom
Oorzaak of oplossing
De batterij kan niet
worden opgeladen
(het oplaadlampje
gaat niet branden).
Laad de batterij op bij een
temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
Als u dit niet doet, wordt er mogelijk
niet voldoende opgeladen of wordt
het opladen niet gestart.
De werkingstemperatuur is lager dan
5 °C. Dit komt door de
batterijkenmerken en duidt niet op
een storing.
U hebt de Reader langere tijd niet
gebruikt. De efficiëntie van de batterij
wordt verbeterd door deze
regelmatig op te laden en te
ontladen.
De batterij moet worden vervangen.
Neem contact op met het
dichtstbijzijnde Servicecentrum van
Sony.
De batterij is nog niet volledig
opgeladen.
Laad de batterij op tot het
oplaadlampje uitgaat. (Het
batterijpictogram geeft de resterende
batterijlading niet aan tijdens het
opladen.)
De levensduur van
de batterij lijkt kort.
Vervolg 153
Problemen oplossen
Stroomvoorziening (vervolg)
Symptoom
Oorzaak of oplossing
De Reader kan niet
worden
ingeschakeld.
Mogelijk is er vocht gecondenseerd.
Wacht enkele uren en schakel de
Reader in.
De batterij is leeg. Laad de Reader
op via USB ( pagina 13). Het
oplaadlampje gaat rood branden en
het opladen wordt gestart. Na
ongeveer 5 minuten wordt de Reader
automatisch ingeschakeld en wordt
(geeft een USB-verbinding aan)
op het scherm weergegeven.
Vervolg 154
Problemen oplossen
Scherm
Symptoom
Oorzaak of oplossing
Het duurt enige tijd In een koude omgeving, zoals
voordat het scherm
buitenshuis, kan het enige tijd duren
wordt weergegeven.
voordat het scherm wordt
weergegeven.
Dit komt door de schermkenmerken
en duidt niet op een storing.
Het autoriseren/
 Het autoriseren/ongedaan maken
ongedaan maken
van de autorisatie van de Reader is
van de autorisatie
niet mogelijk met eBook stores als
van de Reader is
"Vergrendeling" op de Reader is
niet mogelijk met
ingesteld op "Ja". Stel dit in op
een eBook store.
"Neen" en autoriseer de Reader of
maak de autorisatie ongedaan.
U kunt geen items
 Kalibreer het aanraakscherm met
selecteren, zelfs niet
"Calibreer touchscreen" in het menu
als u op het midden
"Geavanc. instellingen"
van de items tikt.
( pagina 147).
Het scherm is
 Stel de Reader opnieuw in door de
vastgelopen.
RESET-knop in te drukken. Schuif
vervolgens de POWER-schakelaar
om de Reader weer in te schakelen
( pagina 150).
Vervolg 155
Problemen oplossen
Inhoud lezen/afspelen/weergeven
Symptoom
Oorzaak of oplossing
Een boek kan niet
worden gelezen.
Een boek met auteursrechtbeveiliging kan
niet worden gelezen op een ander
apparaat dan het geautoriseerde apparaat.
Als
het boek een vervaldatum heeft,

moet u controleren of het boek al is
verlopen ( pagina 55).
De
Reader is geautoriseerd voor een

andere gebruiker.
Een audiobestand
Audiobestanden die niet worden
kan niet worden
ondersteund op de Reader, kunnen
afgespeeld.
niet worden afgespeeld. Zie
pagina 44 voor meer informatie
over ondersteunde audiobestanden.
Er wordt geen geluid Zet het volume hoger als dit laag is.
uitgevoerd.
Als er geen geluid wordt uitgevoerd
via de hoofdtelefoon, moet u
controleren of de
hoofdtelefoonstekker stevig is
aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting.
Een foto kan niet
Fotobestanden die niet worden
worden
ondersteund op de Reader, kunnen
weergegeven.
niet worden weergegeven. Zie
pagina 44 voor meer informatie
over ondersteunde fotobestanden.
Een grote foto kan mogelijk niet
worden weergegeven en het
bijbehorende bestand wordt niet in
de lijst weergegeven. Verwijder het
fotobestand met Reader Library.
Vervolg 156
Problemen oplossen
Inhoud lezen/afspelen/weergeven (vervolg)
Symptoom
Oorzaak of oplossing
"Verder lezen" werkt Als de bestandsstatus is gewijzigd
niet of de bladwijzers
(zoals in de volgende gevallen),
ontbreken.
kunnen de gegevens voor Verder
lezen en Notities zijn verwijderd.
Een RTF-/PDF-/tekstbestand is
bewerkt.
Een eBook dat is aangeschaft met een
geautoriseerde Reader, wordt gelezen
op een andere niet-geautoriseerde
Reader nadat het boek is overgezet
met een geheugenkaart.
Vervolg 157
Problemen oplossen
Verbinding met de computer
Symptoom
Oorzaak of oplossing
De Reader kan niet
Koppel de USB-kabel los van de
worden gebruikt als er Reader, stel het apparaat opnieuw in
een USB-verbinding
en sluit de USB-kabel weer aan.
tot stand is gebracht. De Reader is vergrendeld.
De Reader kan niet De Reader is uitgeschakeld of de
worden herkend.
USB-kabel is niet correct aangesloten.
Controleer het bovenstaande en
probeer het opnieuw.
Er wordt een USB-hub of USBverlengsnoer gebruikt voor de
aansluiting. De werking kan niet worden
gegarandeerd bij aansluiting via een
verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USBkabel rechtstreeks aan op de computer.
(geeft een USBControleer of
verbinding aan) wordt weergegeven
boven aan het scherm van de
Reader. Als de Reader nog steeds
niet kan worden herkend, koppelt u
de USB-kabel los van de Reader en
sluit u deze na enige tijd weer aan.
Als "Vergrendeling" op de Reader is
ingesteld op "Ja", stelt u dit in op
"Neen". Als de Reader is
vergrendeld, kan deze niet worden
herkend op de computer.
de Reader is aangesloten op een
Terwijl

computer, moet u de computer niet
inschakelen, opnieuw opstarten, uitschakelen
of activeren vanuit de slaapmodus. De
Reader kan onherkenbaar worden voor de
computer door deze bewerkingen. Koppel de
Reader los van de computer voordat u deze
bewerkingen uitvoert.
Vervolg 158
Problemen oplossen
Verbinding met de computer (vervolg)
Symptoom
Oorzaak of oplossing
De Reader kan niet
worden herkend.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
Er is mogelijk een probleem met de
USB-poort op de computer. Sluit de
bijgeleverde USB-kabel aan op een
andere poort op de computer.
Het kan enige tijd duren voordat de
software wordt herkend door de
computer. Wacht een ogenblik.
Als het probleem niet wordt
verholpen met de bovenstaande
oplossingen, voert u "App. uitschkln"
uit, drukt u de RESET-knop van de
Reader in, schakelt u de Reader
weer in en sluit u de bijgeleverde
USB-kabel weer aan.
(geeft een USB- De Reader is volledig uitgeschakeld.
verbinding aan)
Koppel het apparaat los van de
wordt niet
computer, schakel het in en sluit het
weergegeven
opnieuw aan.
wanneer het
De batterij is leeg. Laad de Reader
apparaat via USB is
op via USB ( pagina 13). Het
aangesloten op de
oplaadlampje gaat rood branden en
computer.
het opladen wordt gestart. Na
ongeveer 5 minuten wordt de Reader
automatisch ingeschakeld en wordt
op het scherm weergegeven.
Vervolg 159
Problemen oplossen
Symptoom
Oorzaak of oplossing
Inhoud kan niet van De USB-kabel is niet correct
de computer worden
aangesloten. Koppel de USB-kabel
overgezet naar de
los en sluit deze opnieuw aan.
Reader.
Er is niet voldoende vrije ruimte in
het geheugen van de Reader. Zet
overbodige inhoud terug naar
Reader Library of een Memory Stick
Duo™ en verwijder deze inhoud om
ruimte op de Reader vrij te maken.
De Reader is niet geautoriseerd om
inhoud met DRM over te zetten.
Reader Library
Koppel de USB-kabel los van de
reageert niet tijdens
Reader en sluit deze opnieuw aan.
communicatie met
de Reader.
De Reader wordt
Er wordt een USB-hub of USBinstabiel wanneer
verlengsnoer gebruikt voor de
deze is aangesloten
aansluiting.
op de computer.
De werking kan niet worden
gegarandeerd bij aansluiting via een
verlengsnoer of USB-hub. Sluit de
USB-kabel rechtstreeks aan op de
computer.
De batterij van de
De USB-kabel is niet correct
Reader kan niet
aangesloten. Controleer en probeer
worden opgeladen
het opnieuw.
(het oplaadlampje
Gebruikt u een USB-hub of USBgaat niet branden).
verlengsnoer? De werking kan niet
worden gegarandeerd bij aansluiting
via een verlengsnoer of USB-hub.
Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan
op de computer.
Vervolg 160
Problemen oplossen
eBook
Symptoom
Oorzaak of oplossing
Een eBook kan niet
worden gelezen.
U hebt zich mogelijk niet
aangemeld of de autorisatie voor
de service niet uitgevoerd. Dit is
nodig voor het lezen van beveiligde
eBooks. Autoriseer uw computer
en de Reader.
U
 hebt mogelijk geprobeerd
inhoud te lezen die eigendom is
van een andere gebruiker. Inhoud
die eigendom is van een andere
gebruiker, kan niet worden
gelezen.
De autorisatiegegevens zijn
mogelijk beschadigd omdat het
apparaat is uitgeschakeld terwijl
een boek werd gelezen. Maak de
autorisatie van uw computer en de
Reader ongedaan en autoriseer ze
opnieuw.
Vervolg 161
Problemen oplossen
Geheugenkaart
Symptoom
Oorzaak of oplossing
Inhoud op een
Controleer of de geheugenkaart in
geheugenkaart kan
de juiste richting in de mediasleuf is
niet worden gelezen/
geplaatst.
afgespeeld/
Controleer
of u een geheugenkaart

weergegeven.
gebruikt die wordt ondersteund op de
Reader.
Maak
de aansluiting van de

geheugenkaart voorzichtig schoon
met een zachte doek als deze vuil is.
Controleer
of de boeken/foto's/tracks

zijn overgezet met Reader Library of
Adobe Digital Editions.
Inhoud kan niet
Ontgrendel de wispreventieschakelaar
worden overgezet
als deze is vergrendeld.
naar een
Er is niet voldoende vrije ruimte op
geheugenkaart.
de geheugenkaart. Verwijder
overbodige gegevens.
Een geheugenkaart Een geheugenkaart die niet is
kan niet worden
geformatteerd met het FAT 16- of
FAT 32-bestandssysteem, wordt
herkend.
mogelijk niet herkend in Reader
Library.
Wanneer u een geheugenkaart wilt
formatteren, moet u deze formatteren
met de Reader.
Inhoud op een
Ontgrendel de
geheugenkaart kan
wispreventieschakelaar als deze is
vergrendeld.
niet worden
Schakel
het kenmerk 'alleen-lezen'
verwijderd.

van de inhoud uit.
Vervolg 162
Problemen oplossen
Standaardinstellingen herstellen
U kunt alle standaardinstellingen van de Reader herstellen.
De standaardinstellingen worden hersteld zoals in de
onderstaande tabel wordt aangegeven:
Items
Optiemenu Sorteren
Weerg.
Oriëntatie
Herhalen
Shuffle
Notities tonen/
Notities verbergen
Standaardinstellingen
Boeken: op titel
Boekenlijst in de map
"Collecties": op
volgorde
Audio: op titel
Foto's: op titel
Alle notities: op datum
Notities: op pagina
Lijst
Verticaal
Uit
Off
Notities tonen
Vervolg 163
Problemen oplossen
Items
Standaardinstellingen
Menu
Energiebeheer
Instellingen Bladomslag-gebaar
VOL –/+knop
Ja
Van links naar rechts
om naar de volgende
pagina te gaan.
Diashow
Diashow: Neen
Interval: 05 seconden
Geavanc. Vergrendeling Vergrendeling: Neen
instellingen
Wachtwoord: 0000
Hoofdsch.
("Kladblok") wordt
menu
rechts op de onderste
personalis.
rij weergegeven en
("Handschrift") staat
in het midden.
Geluidsvolume
Dempen: Neen
Volumeniveau:
Niveau 3
 Tik in het menu Hoofdscherm op
("Meer") ("Instellingen")  "Instellingen herstellen".
Het scherm "Instellingen herstellen" wordt weergegeven.
Als "Vergrendeling" ( pagina 146) is ingesteld op "Ja",
wordt u gevraagd om het wachtwoord in te voeren. Voer
het wachtwoord in en tik op "OK".
Vervolg 164
Problemen oplossen
 Tik op "Ja" om de standaardinstellingen te
herstellen.
Als u de bewerking wilt annuleren, tikt u op
(Terug).
 Volg de instructies op het scherm om de eerste
instellingen op te geven (
pagina 10).
165
Problemen oplossen
Reader Library verwijderen
Als u de bijgeleverde software van de computer wilt
verwijderen, volgt u de onderstaande procedures.
Opmerking
Voordat u de software verwijdert, moet u de autorisatie van de
computer ongedaan maken (als de computer is geautoriseerd).
Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie over
het ongedaan maken van de autorisatie.
Verwijderen in Windows
 Klik op "Start" – "Configuratiescherm".
 Dubbelklik op "Software". *1
 Klik op "Reader Library by Sony" in de lijst
"Geïnstalleerde programma's" en klik op
"Verwijderen". *2
Volg de instructies op het scherm en start de computer
opnieuw op. De verwijdering is voltooid wanneer de
computer opnieuw is opgestart.
*1 "Een programma verwijderen" of "Programma's en onderdelen" in het
geval van Windows Vista.
*2 "Verwijderen" in het geval van Windows Vista.
Opmerking
Raadpleeg de Help van Reader Library Help voor meer informatie
over het verwijderen van Reader Library uit Macintosh.
166
Overige informatie
De apparaatsoftware van de
Reader bijwerken
Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt, kunt u
ervoor zorgen dat uw Reader beschikt over de nieuwste
functies. De nieuwste software-updates kunnen worden
uitgevoerd via het updatemenu in Reader Library via "Help"
– "Controleren op updates".
Raadpleeg de Help van Reader Library of de volgende
website voor meer informatie over updates.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
167
Overige informatie
Over vooraf geïnstalleerde boeken
op de Reader
Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader,
zodat u deze meteen kunt uitproberen. De vooraf
geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees-,
weergave- en luisterfuncties te testen.
Over voorbeeldinhoud
Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader.
Als u de voorbeeldinhoud verwijdert, kunt u deze niet
herstellen. Sony kan u ook geen vervangende inhoud
leveren.
168
Overige informatie
Opmerkingen over het weggooien
van de Reader
De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan
worden gerecycled. Verwijder de batterij niet zelf, maar
neem contact op met Service en ondersteuning van Sony
( pagina 152).
169
Overige informatie
Veiligheidsmaatregelen
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
Vervolg
170
Overige informatie
Verwijdering van oude batterijen (in de
Europese Unie en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen
in combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als
de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Vervolg
171
Overige informatie
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie is enkel van toepassing voor
apparaten die verkocht worden in landen die
de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde
vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiekwesties
kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke
onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.
Vervolg
172
Overige informatie
Over veiligheid
Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN-aansluiting
van de Reader.
Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de
contacten van de Reader met metalen voorwerpen.
Over warmteontwikkeling
De Reader kan warm worden als deze wordt opgeladen of
gedurende lange tijd wordt gebruikt.
Over de hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u autorijdt, fietst of een
gemotoriseerd voertuig bestuurt. Dit kan leiden tot
gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel gebieden wettelijk
verboden. Het kan ook gevaarlijk zijn om muziek met een
hoog volume af te spelen terwijl u wandelt, met name bij
oversteekplaatsen voor voetgangers. U moet zeer goed
opletten of het apparaat niet gebruiken in mogelijk
gevaarlijke situaties.
Vervolg
173
Overige informatie
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume.
Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en
langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis in uw oren
hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Rekening houden met anderen
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier
kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden
met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als het onweert terwijl u de Reader gebruikt, moet u de
hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.
Opmerking over het gebruik
Als het aanraakscherm scheurt of wordt beschadigd
tijdens het gebruik, valt de vervanging of reparatie niet
onder de garantie.
Laat de Reader niet vallen en stel het apparaat niet bloot
aan hevige schokken.
Stel de Reader niet bloot aan zeer fel licht, extreme
temperaturen, vocht of trillingen.
Wikkel de Reader nooit in een voorwerp wanneer het
apparaat wordt gebruikt met de netspanningsadapter. De
warmteontwikkeling in de Reader kan storing of schade
veroorzaken.
Vervolg
174
Overige informatie
Plaats geen zware voorwerpen op de Reader en stel de
Reader niet bloot aan hevige schokken. Dit kan een
storing of schade veroorzaken.
Laat de Reader niet achter op een instabiele ondergrond.
Stel de Reader niet bloot aan water. De Reader is niet
waterdicht.
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
−Laat de Reader niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp
dat is gevuld met water.
−Gebruik de Reader niet op vochtige locaties of in slecht weer,
zoals in de regen of sneeuw.
−Laat de Reader niet nat worden.
Als u de Reader aanraakt met natte handen of de Reader in een
nat kledingstuk bewaart, kan de Reader nat worden, waardoor
een storing kan optreden.
Het aanraakscherm is breekbaar. Wees voorzichtig
wanneer u de Reader gebruikt.
Prik mensen niet met de bijgeleverde stylus.
Wees voorzichtig met de stylus en buig deze niet; bekras
het aanraakscherm ook niet met de stylus.
Gebruik de bijgeleverde stylus alleen voor bewerkingen
op het aanraakscherm.
Gebruik deze stylus niet als deze beschadigd of vervormd
is.
Afhankelijk van de typen tekst en tekens wordt de tekst
op de Reader mogelijk niet correct weergegeven.
Mogelijke oorzaken zijn:
–De capaciteit van de Reader.
–De Reader functioneert niet normaal.
–De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een
tekenset die niet wordt ondersteund op de Reader.
Vervolg 175
Overige informatie
Opmerkingen over geheugenkaarten
 Over Memory Stick Duo™
De Memory Stick Duo™ is een compact IC-opnamemedium
met grote capaciteit. U kunt niet alleen gegevens uitwisselen
tussen apparaten die compatibel zijn met de Memory Stick
Duo™, maar u kunt deze ook gebruiken als extern
verwisselbaar opslagmedium.
 Over de SD-geheugenkaart
De SD-geheugenkaart voldoet aan de norm voor compacte
geheugenkaarten en wordt vaak gebruikt als opslagmedium
voor digitale fotocamera's.
Zie "Een geheugenkaart plaatsen" op pagina 33 voor
meer informatie over de geheugenkaarten die worden
ondersteund op de Reader.
 Opmerkingen over het gebruik van
geheugenkaarten
Wanneer u een miniSD-kaart gebruikt in de Reader, hebt
u een adapter (los verkrijgbaar) nodig.
De Reader voldoet niet aan het volgende:
−MagicGate™-norm*.
−auteursrechtbeveiliging van SD-geheugenkaarten.
* MagicGate™ is de collectieve naam voor technologieën voor
inhoudsbeveiliging die zijn ontwikkeld door Sony.
Vervolg 176
Overige informatie
U kunt gegevens die op een geheugenkaart zijn
opgeslagen, niet opnemen of verwijderen als de
wispreventieschakelaar is vergrendeld.
Bewaar een geheugenkaart in de bijbehorende houder
wanneer u de geheugenkaart meeneemt of opbergt.
Raak de aansluiting van de geheugenkaart niet aan met
blote handen of metalen voorwerpen.
Buig de geheugenkaart niet, laat deze niet vallen en stel
deze niet bloot aan hevig schokken.
Probeer een geheugenkaart niet uit elkaar te halen of aan
te passen.
Laat een geheugenkaart niet nat worden.
Vermijd het volgende om gegevensbeschadiging te
voorkomen. Sony biedt geen garantie voor beschadigde
gegevens.
−Een geheugenkaart verwijderen of de Reader uitschakelen
terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
−De Reader gebruiken op een plaats waar deze wordt
blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing.
Plak geen andere labels dan het speciale label op het
labelgebied.
U moet de Reader niet gebruiken/opbergen op plaatsen
waar deze wordt blootgesteld aan:
−zeer hoge temperaturen, zoals een auto die in de zon staat.
−direct zonlicht.
−hoge luchtvochtigheid of corrosieve stoffen.
Vervolg 177
Overige informatie
Over software
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig
kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding,
of het verhuren van de software zonder toestemming van
de eigenaar van het copyright.
SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door
het gebruik van de bij de Reader geleverde software,
inclusief verlies geleden door derden.
De software die bij deze Reader wordt geleverd, kan
alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is
bedoeld.
De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende
verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht
worden veranderd.
Het gebruik van deze Reader met software anders dan de
bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
De mogelijkheid om talen van Reader Library weer te
geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde
besturingssysteem op uw computer. Voor de beste
resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt
weergeven.
−We bieden geen garantie dat alle talen correct worden
weergegeven in Reader Library.
−Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale
tekens worden mogelijk niet weergegeven.
In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend
bent met de basisfuncties van Windows of Mac OS.
Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie
over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.
178
Overige informatie
Over het reinigen
Maak de behuizing van de Reader schoon met een
zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
Als de behuizing van de Reader zeer vuil is, kunt u deze
schoonmaken met een zachte doek die enigszins nat is
gemaakt met water of een mild reinigingsmiddel.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee
kunt u de behuizing beschadigen.
Laat geen water in de Reader terechtkomen.
Maak de hoofdtelefoonstekker regelmatig schoon.
Als u op het aanraakscherm tikt of sleept met een vuile
stylus, kan het oppervlak van het scherm worden
beschadigd. Veeg de stylus schoon met een droge doek
wanneer deze vuil wordt.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de
Reader, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde
Sony-verkoper.
Opmerkingen
De opgenomen inhoud is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Voor ander gebruik van de inhoud is toestemming van de
houders van het auteursrecht vereist.
Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/
downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van
problemen met de Reader of de computer.
179
Overige informatie
Over auteursrechten
De inhoud van elk boek dat vooraf is geïnstalleerd op dit
product, is een werk waarop copyright rust en is bewerkt
met medewerking van de uitgever en editor die hiervoor
worden vermeld.
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig
kopiëren van de gegevens van dit product of de inhoud
van deze handleiding (illustraties, verwante documenten
enzovoort) zonder toestemming van de eigenaar van het
copyright. Daarnaast is het gebruik van de gegevens van
dit product of de inhoud van deze handleiding niet
toegestaan zonder toestemming van Sony, met
uitzondering van persoonlijk gebruik.
 Sony, het Sony-logo, "BBeB", "BBeB Book", "Reader", "Reader
Touch Edition" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
, "Memory Stick", "Memory Stick PRO Duo", "Memory

Stick Duo", "Memory Stick Micro", "M2" en de bijbehorende
logo's zijn handelsmerken Sony Corporation.
 Bitstream is een gedeponeerd handelsmerk en Dutch, Font
Fusion en Swiss zijn handelsmerken van Bitstream Inc.
 Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 Adobe, het Adobe-logo, Reader en PDF zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten onder
licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Vervolg
180
Overige informatie
 Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL
Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>) Copyright © 1998-2006 Het
OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Dit product
bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young
(eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software geschreven
door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Raadpleeg "openssl.txt"
op de Reader voor meer informatie over de OpenSSL-licentie.
Alle andere systeemnamen en productnamen die worden
gebruikt in dit document, zijn over het algemeen gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars.
Daarnaast worden de symbolen voor handelsmerken TM en
gedeponeerde handelsmerken ® niet gebruikt in dit document.
Programma ©2009 Sony Corporation
Documentatie ©2009 Sony Corporation
Over GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Geachte klanten
Bedankt voor het aanschaffen van dit product.
Bij dit product wordt de volgende software geleverd
waarvoor de GPL/LGPL van toepassing is. U mag de
broncodes van de software downloaden, aanpassen en
opnieuw verspreiden.
busybox
dosfstools
FreeType
gcc
glibc
intiscripts
Kernel
Vervolg
181
Overige informatie
kernel header
libgcc
libstdc++
make
MAKEDEV
mtd
procps
uClibc
udev
USB driver
util-linux
zlib
Deze broncodes zijn beschikbaar op de website.
Ga naar de volgende website om ze te downloaden.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met
betrekking tot de inhoud van deze broncodes.
Raadpleeg "GPL (English).rtf", "GPL (French).rtf", "LGPL
(English).rtf" en "LGPL (French).rtf" op de Reader voor
meer informatie over GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
182
Overige informatie
Specificaties
Modelnaam
PRS-600
Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7 V gelijkstroom
Netspanningsadapter: 5,2 V gelijkstroom
USB
Levensduur batterij (doorlopend afspelen)
Volledig opgeladen batterij: Ongeveer 7.500 keer opeenvolgend de pagina
omslaan als u alleen leest*
* Gemeten met een volledig opgeladen batterij, waarbij het aantal
keren opeenvolgend omslaan van de pagina is gemeten voor de
EPUB-indeling met ongeveer 1 pagina per seconde. De werkelijke
levensduur van de batterij kan verschillen op basis van
gebruikspatronen en het specifieke apparaat.
Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker
Ongeveer 380MB
Beschikbare geheugencapaciteit van de Reader kan verschillen.
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Afmetingen (b/h/d)
Ongeveer 121 × 174,3 × 9,8 mm
Gewicht
Ongeveer 286 g
Optionele accessoires
Netspanningsadapter voor de Reader: AC-S5220E
Vervolg
183
Overige informatie
Systeemvereisten
Hieronder volgen de vereisten voor het gebruik van Reader Library.
Besturingssysteem
Microsoft
Windows 7
(32-bits of 64-bits)
Microsoft
Windows Vista
(32-bits of 64-bits)
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows Vista Home Basic met Service Pack 1 of recenter
Windows Vista Home Premium met Service Pack 1 of recenter
Windows Vista Business met Service Pack 1 of recenter
Windows Vista Ultimate met Service Pack 1 of recenter
Microsoft
Windows XP
(alleen 32-bits)
Microsoft Windows XP Home Edition met Service Pack 2 of recenter
Windows XP Professional met Service Pack 2 of recenter
Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 met
Service Pack 2 of recenter
Apple Macintosh
Mac OS X versie 10.6.0 of recenter
Mac OS X versie 10.5.6 of recenter
Mac OS X versie 10.4.11 of recenter
Processor
800 MHz Celeron-processor of sneller voor Windows
Intel, PowerPC G3-, G4- of G5-processor voor Mac
RAM
128 MB of meer (minimaal 512 MB voor Windows 7, Windows Vista)
Vrije ruimte op de
vaste schijf
100 MB of meer (Windows)
60 MB of meer (Mac OS)
Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud is er mogelijk
meer ruimte vereist.
Beeldscherm
Hoge kleuren of meer, 1024 × 768 pixels of meer (Ware
kleuren, 1280 × 1024 pixels of meer aanbevolen)
Andere apparaten
USB-poort (compatibel met High-Speed USB),
aanwijsapparaten zoals muis of trackpad
Internetverbinding (breedband aanbevolen, hiervoor worden mogelijk kosten
in rekening gebracht) is ook vereist op uw computer.
Deze software wordt niet ondersteund door de volgende omgevingen:
– Een ander besturingssysteem dan de bovenstaande
– Zelfgebouwde computer of besturingssysteem
– Geüpgrade besturingsysteem dat door de fabrikant is geïnstalleerd
– Multi-boot-omgeving
– Omgeving met meerdere beeldschermen
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
184
Overige informatie
Index
Symbolen
C
("Verder lezen")......................54
("Boeken").............................54
("Alle notities").......................27
("Collecties")..........................30
("Kladblok")...........................121
("Handschrift").....................116
("Meer").................................24
("Audio")...............................127
("Foto's")..............................133
("Instellingen").....................139
-knop (Hoofdscherm)................6
-knop (Formaat)..................7, 79
<
>-knoppen
(Pagina omslaan)......................6
(Verloopt)...............................55
Collectie......................................30
A
G
Aanraakscherm............................6
Annoteren.................................102
Audiobestanden........................127
Geavanc. instellingen...............146
App. uitschkln......................149
Calibreer touchscreen.........147
Geheugen formatteren........149
Hoofdsch.menu
personalis........................148
Vergrendeling......................146
Verw. toetsenbordhist..........148
Woordenboek......................148
Geheugenkaart...........................33
B
Batterij........................................15
Bijwerken..................................167
Bladwijzer...................................94
Boeken lezen..............................54
Boekenlijst..................................55
D
DC IN-aansluiting.........................7
Deelvenster voor
paginaverspringing..................86
Diashow....................................138
E
eBooks........................................42
Energiebeheer............................11
F
Foto..........................................133
Vervolg
185
Overige informatie
H
N
Hoofdscherm (menu)..................24
Hoofdtelefoonaansluiting..............7
Horizontaal...............................114
Notitie.................................26, 109
I
Importeren..................................41
In-/uitzoomen............................136
Informatie..................................113
Inhoudsopgave...........................84
Instelling...................................139
Bladomslag-gebaar.............143
Datum en tijd.......................141
Datum- en tijdsformaat........141
Diashow..............................143
Energiebeheer....................142
Instellingen herstellen.........145
Menutaal.............................144
Over....................................145
K
Koppeling....................................76
M
Markeren....................................98
Mediasleuf..............................8, 33
Memory Stick PRO Duo™sleuf.....................................8
SD-geheugenkaartsleuf..........8
Memory Stick Duo™..........33, 173
O
Opening voor polsriem.................8
Openingen voor bevestigen van
klep...........................................8
Oplaadlampje...............................8
Opladen......................................13
Opmerking................................104
Opnieuw instellen.....................150
RESET-knop...................7, 150
Optiemenu.....29, 56, 84, 111, 125,
131, 137
OPTIONS-knop............................7
Oriëntatie..................................114
Overzetten..................................44
P
POWER-schakelaar................8, 10
Problemen oplossen.................150
R
Reader Library..........17, 41, 44, 48
Installeren.......Zie "Snel aan de
slag"
Verwijderen.........................166
Vervolg
186
Overige informatie
S
Schermtoetsenbord....................65
SD-geheugenkaart.............33, 173
Sorteren........29, 56, 111, 131, 137
Speelt nu af...........29, 56, 85, 111,
125, 126, 130, 131, 137, 138
Standaardinstellingen...............163
Stylus................................8, 9, 150
Synchroniseren...........................52
T
Tekenen....................102, 104, 116
U
USB................................13, 46, 49
USB-aansluiting......................7
V
Verticaal....................................114
VOL –/+-knop.......................7, 130
W
Weerg.........................56, 131, 137
Werkbalk.....................................95
Woordenboek.............................76
Z
Zoeken........29, 56, 62, 84, 90, 111
187
Download PDF

advertising