Sony | NV-U50 | Sony NV-U50 Gebruiksaanwijzing

Personal
Navigation
System
Gebruikershandboek
NV-U70
NV-U50T
NV-U50
©
2005 Sony Corporation
De aanwijzingen en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden
veranderd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sony Corporation mag geen deel van deze
documentatie voor enigerlei doel worden verveelvoudigd of overgedragen, ongeacht op welke manier of met
welke middelen, elektronisch of mechanisch, dit gebeurt. Alle technische gegevens, tekeningen enz. vallen
onder de wetgeving inzake de bescherming van de auteursrechten.
© Copyright 2005, Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden.
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Inhoudsopgave
Inleiding............................................................................ 3
Toegangshulp en conventies........................................................ 4
Garantie ................................................................................... 5
Handelsmerken ......................................................................... 5
Bediening van de navigatiesoftware.................................. 7
Talen en kaarten beheren ........................................................... 8
Hardwaretoetsen ....................................................................... 8
Software-Toetsenbord ................................................................ 9
Invoeren met het gewone toetsenbord................................ 9
Invoeren met het toetsenbord van de mobiele telefoon ....... 11
Lijsten.................................................................................... 12
Functieknoppen ....................................................................... 16
Informatie .............................................................................. 17
Energie ........................................................................ 17
GPS-Status ................................................................... 17
Verkeersmeldingen ........................................................ 19
Navigatie ......................................................................... 21
Sony Personal Navigation System starten .................................... 22
Menu ........................................................................... 22
Basisinstellingen uitvoeren ........................................................ 25
Bestemming opgeven ............................................................... 28
Land van bestemming opgeven........................................ 28
Adres van de bestemming invoeren .................................. 29
Bijzondere bestemmingen selecteren ................................ 31
Bestemmingen uit de kaart overnemen ............................. 38
Bestemming uit de Favorieten overnemen ......................... 42
Laatst opgegeven bestemmingen overnemen..................... 43
Naar huis navigeren ....................................................... 44
Bestemmingen beheren ............................................................
Bestemming opslaan ......................................................
Bestemming herbenoemen..............................................
Bestemming wissen .......................................................
45
45
46
47
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)...... 47
Routepunten invoeren .................................................... 48
Routes bewerken, opslaan en beheren .............................. 49
Route berekenen ........................................................... 54
Route op de kaart weergeven .......................................... 56
Route simuleren ............................................................ 57
Navigatie starten ..................................................................... 59
Werken met de kaart....................................................... 61
Kaart selecteren ...................................................................... 62
Kaartbediening ........................................................................ 63
Kaartaanzicht Standaard................................................. 64
Kaartaanzicht Bestemming zoeken ................................... 65
Gebruikershandboek
Inhoudsopgave Š i
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Kaartweergave tijdens een navigatie .......................................... 68
Nuttige functies tijdens de navigatie............................... 71
Hele route weergeven............................................................... 72
Volgende bestemming .............................................................. 73
Deeltrajecten blokkeren ............................................................ 74
Routeopties wijzigen ................................................................ 76
Simulatie ................................................................................ 77
TMC ....................................................................................... 78
Sony Personal Navigation System configureren .............. 81
Instellingen............................................................................. 82
Volume ........................................................................ 82
Kaart selecteren ............................................................ 83
Kaartinformatie ............................................................. 83
Route-informatie ........................................................... 83
Richting-informatie ........................................................ 84
Lichtsensor ................................................................... 84
Weergave ..................................................................... 84
Touchscreen.................................................................. 85
Automodus ................................................................... 85
Routeopties .................................................................. 86
Routeplanning ............................................................... 87
Tijdzone ....................................................................... 87
Formaat ....................................................................... 87
Taal ............................................................................. 88
Thuisadres .................................................................... 88
Radio-muting ................................................................ 88
Demomodus ................................................................. 88
Productinformatie .......................................................... 89
Verklarende woordenlijst ................................................ 91
Trefwoordenregister ....................................................... 93
ii Š Inhoudsopgave
Gebruikershandboek
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende thema’s:
Toegangshulp en conventies
pagina 4
Garantie
pagina 5
Handelsmerken
pagina 5
Inleiding
-3-
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Toegangshulp en conventies
Informatie snel
vinden
Het handboek biedt u de volgende toegangshulpmiddelen:
Ù Aan de voetregel in het handboek kunt u zien in welk
hoofdstuk en welke paragraaf u zich op dat ogenblik bevindt.
Ù Aan het einde van het handboek vindt u een Verklarende
woordenlijst, waarin u een verklaring van de gebruikte
vaktermen kunt opzoeken.
Ù Eveneens aan het einde van het handboek vindt u een
trefwoordenregister met paginavermeldingen, om doelgericht
naar informatie in het handboek te zoeken.
Conventies
In dit handboek worden meerdere schrijfwijzen en grafische
symbolen gebruikt, om belangrijke tekst te accentueren en om u
de omgang met het handboek te vergemakkelijken.
Stijl
Vet
Knoppen, velden en interface-elementen van
de software. Benadrukken van
waarschuwingen en aanwijzingen.
vet en cursief
Juridisch beschermde eigennaam.
KLEINE
Venster- en dialoognamen.
HOOFDLETTERS
Symbool
Gebruik
Dit symbool geeft u aanwijzingen en tips die
het u makkelijker maken om met de Sony
Personal Navigation System te werken.
Dit symbool verwijst naar plaatsen in het
handboek waar u aanvullende informatie
vindt.
Dit symbool waarschuwt u voor gevaren die
kunnen leiden tot lichamelijk letsel of
materiële schade.
-4-
Toegangshulp en conventies
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Garantie
Beperking van de
garantie
Wij behouden ons het recht voor op inhoudelijke wijzigingen van
de documentatie en van de sofware zonder voorafgaande
kennisgeving. Sony Corporation aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud of voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van het handboek.
Wij stellen verwijzingen naar fouten of verbeteringssuggesties
altijd zeer op prijs, om u in de toekomst nog beter presterende
producten te kunnen aanbieden.
Handelsmerken
Beschermde
handelsmerken
Alle in het handboek vermelde en eventueel door derden
beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de
bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de
eigendomsrechten van de respectievelijk geregistreerde
eigenaars. Alle hier beschreven handelsmerken, handelsnamen of
firmanamen zijn of kunnen handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Alle
rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn
voorbehouden.
Uit het ontbreken van een expliciete vermelding van de
handelsmerken die in dit handboek worden gebruikt, kan niet
worden afgeleid dat een naam vrij is van rechten van derden.
Ù Windows en ActiveSync zijn handelsmerken van de Microsoft
Corporation.
Inleiding
-5-
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Bediening van de
navigatiesoftware
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende thema’s:
Talen en kaarten beheren
pagina 8
Hardwaretoetsen
pagina 8
Software-Toetsenbord
pagina 9
Invoeren met het gewone toetsenbord
Invoeren met het toetsenbord van de mobiele telefoon
Lijsten
pagina 12
Functieknoppen
pagina 16
Informatie
pagina 17
Energie
GPS-Status
Verkeersmeldingen
Bediening van de navigatiesoftware
-7-
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Talen en kaarten beheren
Installer-tool
Op de meegeleverde software-DVD bevindt zich een Installertool waarmee u kunt vastleggen welke talen en kaarten op uw
navigatie-apparaat ter beschikking staan.
Wanneer u een versie van het Sony Personal Navigation
System heeft gekocht die geen kaarten op DVD bevat, dan kunt
u met deze tool een backup-kopie van de kaart op het navigatieapparaat maken.
1. Verbind het navigatie-apparaat via ActiveSync® met uw
computer en plaats de DVD.
De Installer-tool start automatisch.
2. Volg daarna de aanwijzingen op het beeldscherm van de
computer.
Hardwaretoetsen
Hardwaretoetsen
Op de bovenkant van het apparaat bevinden zich twee hardwaretoetsen:
Rechts:
Schakelt het apparaat aan of uit.
aan/uit-schakelaar
Links:
Standaard
kaartaanzicht
-8-
Tijdens een navigatie:
herhaalt de laatste rij-instructie. Laat de snelheidsinformatie en
richtinginformatie weer zien, wanneer deze verborgen waren.
Anders:
opent het standaard kaartaanzicht en geeft uw actuele positie
weer.
Talen en kaarten beheren
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Software-Toetsenbord
Overzicht
Wanneer er tekst ingevoerd moet worden verschijnt een
software-toetsenbord op het beeldscherm. Dat kan een gewoon
toetsenbord of een toetsenbord van een mobiele telefoon zijn.
U kunt via de knoppen omschakelen tussen de toetsenborden.
Druk op deze knop om naar het toetsenbord van de mobiele
telefoon om te schakelen.
Druk op deze knop om naar het gewone toetsenbord (softwaretoetsenbord) om te schakelen.
Invoeren met het gewone toetsenbord
Op het gewone toetsenbord kunt u alles met uw vinger invoeren.
Op het gewone toetsenbord kunnen alleen hoofdletters worden
ingevoerd.
Bij de invoer van bestemmingsgegevens hoeft u geen speciale
tekens en accenten in te voeren, Sony Personal Navigation
System vult deze tekens automatisch voor u aan. Voorbeeld: u
zoekt naar de plaats "München", dan voert u "MUNCHEN" in.
Uw invoer verschijnt in het veld direct boven het toetsenbord. Op
de knop boven het toetsenbord ziet u de eerste gegevensrecord
die met de letters van uw invoer begint.
De gegevensrecord op de knop is deel van een lijst met
gegevensrecords die overeenkomen met uw invoer tot nu toe.
Met de knoppen
Omhoog en
Omlaag
kunt u door deze lijst bladeren.
Meer dan drie gegevensrecords in één keer kunt u laten
weergeven door op de knop
te drukken.
Bediening van de navigatiesoftware
-9-
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Over het gebruik van de knop Lijst krijgt u informatie in het
hoofdstuk "Lijsten" op pagina 12.
Spaties invoegen,
tekens wissen
Om een spatie in te voegen, drukt u op de toets
.
Om het teken voor de invoegmarkering te wissen, drukt u op de
toets
.
Omschakelen tussen
de invoer van cijfers
en letters
Voor de invoer van getallen, bijvoorbeeld een postcode, drukt u
op de toets
.
Om weer naar de invoer van letters terug te gaan, drukt u op
.
Speciale lettertekens
Voor het invoeren van een speciaal teken drukt u op de toets
.
Het toetsenbord voor speciale tekens verschijnt.
Om weer terug te keren naar de invoer van letters, drukt u op
.
Speciale tekens hoeven bij de invoer van adresgegevens niet te
worden ingevoerd, maar kunnen bij de benoeming van
opgeslagen bestemmingen en routes handig zijn.
- 10 -
Software-Toetsenbord
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Invoeren met het toetsenbord van de mobiele telefoon
Op het toetsenbord van de mobiele telefoon kunt u alles met uw
vinger invoeren. Op het toetsenbord van de mobiele telefoon
kunnen alleen hoofdletters worden ingevoerd.
Net als bij de mobiele telefoon is iedere lettertoets meerdere
keren bezet. Druk net zo vaak op een toets tot de betreffende
letter verschijnt. (Om bijvoorbeeld een "S" in te voeren, drukt u
vier keer op de toets "PQRS".
Bij de invoer van bestemmingsgegevens hoeft u geen speciale
tekens en accenten in te voeren, Sony Personal Navigation
System vult deze tekens automatisch voor u aan. Voorbeeld: u
zoekt naar de plaats " München", dan voert u "MUNCHEN" in.
Spaties invoegen,
tekens wissen
Om een spatie in te voegen, drukt u op de toets
.
Om het teken voor de invoegmarkering te wissen, drukt u op de
toets
.
Omschakelen tussen
de invoer van cijfers
en letters
Voor de invoer van getallen, bijvoorbeeld een postcode, drukt u
op de toets
.
Om weer naar de invoer van letters terug te gaan, drukt u op
.
Bediening van de navigatiesoftware
- 11 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Speciale lettertekens
Voor het invoeren van een speciaal teken drukt u op de toets
.
Het toetsenbord voor speciale tekens verschijnt.
Om weer terug te keren naar de invoer van letters, drukt u op
.
Speciale tekens hoeven bij de invoer van adresgegevens niet te
worden ingevoerd, maar kunnen bij de benoeming van
opgeslagen bestemmingen en routes handig zijn.
Lijsten
Overzicht
In veel gevallen verschijnen er lijsten waaruit u een invoer kunt
selecteren.
Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u bij de invoer van een
plaats de naam niet helemaal invoert. Telkens na het invoeren
van een letter verschijnt in het tekstveld de eerste invoer die
begint met de tot nu toe ingevoerde letters.
Boven het toetsenbord kunnen maar maximaal drie invoeren
worden weergegeven. Om een grotere lijst met meer passende
invoeren te laten weergeven, drukt u op de knop Lijst.
- 12 -
Lijsten
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Aan het einde van de lijst vindt u invoeren die de tot nu toe
ingevoerde lettervolgorde niet aan het begin, maar in het midden
of aan het einde bevatten.
Gemarkeerde
lijstinvoer
Een invoer in de lijst is altijd gemarkeerd en wordt op een knop
weergegeven. Bij deze invoer wordt vaak meer informatie in
extra regels weergegeven. Bij plaatsen staat daar bijvoorbeeld de
postcode en de gemeente waartoe de gemarkeerde plaats
behoort.
De gemarkeerde invoer kan worden geselecteerd door op de
knop te drukken waarop deze staat.
Knoppen
Op beeldschermen met lijsten bevinden zich aan de rechter en
onderste beeldschermrand drie knoppen:
Omhoog: Druk op deze knop om de lijst één element naar boven
te rollen.
Omlaag: Druk op deze knop om de lijst één element naar
beneden te rollen.
Terug: druk op deze knop om zonder selectie van een
lijstelement terug te keren naar het invoervenster.
Bediening van de navigatiesoftware
- 13 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Voorwaarde
Voorwaarde: Zoek de plaats AMSTERDAM.
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING verschijnt.
2. Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE verschijnt.
3. Druk op de knop Adres.
Het venster ADRES verschijnt.
4. Druk op de knop Plaats of postcode.
Het software-toetsenbord verschijnt.
5. Tik de letter A in.
De letter A verschijnt in de invoerregel boven de
lettertoetsen.
Daarboven verschijnt op een knop de eerste plaats uit de
database waarvan de naam met een A begint.
Onder de knop verschijnt de tweede plaats waarvan de naam
met een A begint.
Met de knoppen Omhoog en Omlaag kunt u door de lijst
bladeren. U ziet echter altijd maximaal 2 elementen van de
lijst.
6. Tik MS in.
- 14 -
Lijsten
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
In het invoerveld staat nu de tekst AMS.
Daarboven verschijnt op een knop de eerste plaats uit de
database waarvan de naam met AMS begint.
Onder de knop verschijnt de tweede plaats waarvan de naam
met AMS begint.
7. Druk op de knop Liste.
Er verschijnt een lijst met alle plaatsen die met AMS
beginnen. De plaats op de knop is gemarkeerd.
Aan het einde van de lijst staan alle plaatsen die AMS in hun
naam hebben.
8. Druk zo vaak op de knop Omlaag tot de plaats AMSTERDAM
op de knop verschijnt.
Bediening van de navigatiesoftware
- 15 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
9. Druk op AMSTERDAM.
Het venster ADRES verschijnt. AMSTERDAM is ingevoerd in
het veld Plaats of postcode.
Functieknoppen
Knoppen
In de meeste vensters van de Sony Personal Navigation
System vindt u de volgende knoppen:
Terug
Druk op deze knop om terug te keren naar het voordien
geopende venster. wanneer u zich niet in het HOOFDVENSTER
bevindt.
Tijdens een navigatie kunt u met deze knop de navigatie
stoppen.
Kaartaanzicht
Druk op deze knop om terug te keren naar het standaard
kaartaanzicht. Van daaruit kunt u door op een willekeurig punt in
de kaart te drukken bij MENU komen.
- 16 -
Functieknoppen
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Informatie
Overzicht
Op bijna alle vensters van het Sony Personal Navigation
System vindt u de knoppen GPS en TMC waarmee u altijd de
actuele GPS-status en de actuele verkeersmeldingen kunt laten
weergeven.
Energie
Het symbool Energie bevindt zich rechtsboven in de hoek van
het beeldscherm. De symbolen op de knop hebben de volgende
betekenis:
Symbool
Betekenis
Het apparaat wordt vanuit een
externe stroombron van stroom
voorzien. De batterij wordt op dit
moment opgeladen. De LED op het
apparaat is geel.
De oplaadstatus van de batterij is
onvoldoende.
De grootte van het bloksegment in de
batterij geeft de oplaadstatus van de
batterij aan (3/3 tot 2/3).
Het apparaat wordt door zijn interne
batterij van stroom voorzien. De
oplaadstatus van de batterij is zwak.
De grootte van het bloksegment in de
batterij geeft de oplaadstatus van de
batterij aan (0 tot 1/3).
Wanneer de oplaadstatus van de
batterij zwak begint te worden, wordt
u daarop gewezen door middel van
een waarschuwingsbericht.
GPS-Status
Overzicht
Het venster GPS-STATUS bevat informatie over uw huidige
standplaats en uw actuele snelheid. Bovendien kunt u hier uw
huidige standplaats opslaan.
De knop GPS bevindt zich in de rechterhelft van de bovenste
beeldschermrand. De verschillende knoppen hebben de volgende
betekenis:
Bediening van de navigatiesoftware
- 17 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Symbool
Betekenis
Geen signaal
Er kan geen of geen sterk genoeg
GPS-signaal ontvangen worden. Dit is
bijv. het geval wanneer u zich in een
gesloten gebouw bevindt.
GPS-signaal aanwezig. De navigatie
kan worden gestart.
GPS gereed
Druk op de knop GPS.
Het venster GPS-STATUS wordt geopend:
- 18 -
Informatie
Betekenis
GMT
Greenwich Mean Time
Londense tijd zonder zomertijd.
Lengte/breedte
Actuele positie.
Aanduiding van de oostelijke lengte- en
noordelijke breedtegraad.
Satellieten
Aantal ontvangen satellieten. Voor een
navigatie zijn de signalen van minstens drie
satellieten nodig.
HDOP
Horizontal Dilution of Precision
Geeft de kwaliteit van de positiebepaling aan.
Theoretisch zijn waarden van 0 tot 50
mogelijk, waarbij geldt: hoe kleiner de
waarde, des te nauwkeuriger is de
positiebepaling (waarde 0= geen afwijking
van de daadwerkelijke positie). Waarden tot
8 zijn acceptabel voor de navigatie.
Snelh.
Geeft de actuele snelheid van het voertuig
aan.
Actuele positie
Geeft de actuele locatie aan.
Locatie opslaan
Druk op deze knop om de huidige actuele
locatie op te slaan in de FAVORIETEN.
Venster sluiten
Druk op deze knop om het GPS-venster te
sluiten.
Informatie
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Verkeersmeldingen
TMC-ontvanger
Wanneer uw navigatie-apparaat in een TMC-station geplaatst is,
beschikt het systeem over actuele verkeersmeldingen en kan
indien nodig de route dynamisch wijzigen, om bijvoorbeeld om
een file heen te rijden. De actueel geldige verkeersmeldingen
kunt u laten weergeven.
Opmerking: in tegenstelling tot het standaard station is in het
TMC-station een module voor ontvangst van TMC-meldingen
ingebouwd. U herkent de TMC-module aan de tekst TMC aan de
linkerkant.
Wanneer het apparaat niet in een TMC-station geplaatst is,
verschijnt de knop TMC ook niet.
De knop TMC bevindt zich in het midden van de bovenste
beeldschermrand. De verschillende knoppen hebben de volgende
betekenis:
Symbool
Betekenis
Geen Symbool
Het navigatie-apparaat is niet in een
TMC-station geplaatst.
Zender wordt gezocht
De TMC-ontvanger is gereed voor
ontvangst, maar kan geen TMCsignaal ontvangen. Dit is b.v. het
geval, wanneer u zich in een gebied
bevindt waarin geen TMC-signalen
worden uitgezonden.
TMC-signaal aanwezig.
TMC gereed
TMC
Druk op deze knop om TMC-informatie op te roepen.
Een uitgebreide functiebeschrijving van uw TMC-module vindt u
in het hoofdstuk "TMC" op pagina 78.
Bediening van de navigatiesoftware
- 19 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Navigatie
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende thema’s:
Sony Personal Navigation System starten
pagina 22
Menu
Basisinstellingen uitvoeren
pagina 25
Bestemming opgeven
pagina 28
Land van bestemming opgeven
Adres van de bestemming invoeren
Bijzondere bestemmingen selecteren
Bestemmingen uit de kaart overnemen
Bestemming uit de Favorieten overnemen
Laatst opgegeven bestemmingen overnemen
Naar huis navigeren
Bestemmingen beheren
pagina 45
Bestemming opslaan
Bestemming herbenoemen
Bestemming wissen
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
pagina 47
Routepunten invoeren
Routes bewerken, opslaan en beheren
Route berekenen
Route op de kaart weergeven
Route simuleren
Navigatie starten
Navigatie
pagina 59
- 21 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Sony Personal Navigation System starten
Zo start u Sony
Personal Navigation
System…
1. Schakel het apparaat in (rechtertoets op de bovenkant van
het navigatie-apparaat).
Het apparaat laat een kaartfragment zien. Wanneer reeds een
GPS-signaal geanalyseerd kan worden, wordt uw actuele
positie op de kaart weergegeven.
Opmerking: in bijna alle andere vensters vindt u de knop
Kaartaanzicht.
Met deze knop kunt u snel terugkeren naar het standaard
kaartaanzicht.
2. Druk op een willekeurig punt in de kaart, om het MENU te
openen.
Menu
Het MENU wordt geopend:
Menu
Vanuit MENU heeft u toegang tot alle functies van het
programma.
- 22 -
Sony Personal Navigation System starten
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Opmerking: De Sony Personal Navigation System start altijd
met het venster dat bij het uitschakelen actief was.
Nieuwe bestemming
Druk op de knop Nieuwe bestemming om een bestemming
voor de navigatie in te voeren of om een route te plannen.
Meer informatie over de navigatie naar een bepaalde bestemming
krijgt u in het hoofdstuk "Bestemming opgeven" op pagina 25.
Meer informatie over de navigatie naar huis krijgt u in het
hoofdstuk "Naar huis navigeren" op pagina 44.
Meer informatie over de routeplanning krijgt u in het hoofdstuk
"Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)"
op pagina 47.
Zoeken in omgeving
Druk op de knop In de omgeving zoeken om te zoeken naar
een bijzondere bestemming in de buurt van uw actuele positie.
Lees hiervoor ook de paragraaf "Bijzondere bestemming uit de
actuele omgeving" op pagina 31.
Route
Druk op de knop Route om een reeds berekende route te
bewerken of te simuleren.
Meer informatie over het weergeven van de gehele route krijgt u
in het hoofdstuk "Bestemming opgeven" op pagina 25.
Meer informatie over het blokkeren van een trajectsegment
tijdens de navigatie krijgt u in het hoofdstuk "Deeltrajecten
blokkeren" op pagina 74.
Meer informatie over de simulatie van een route krijgt u in het
hoofdstuk "Bestemming opgeven" op pagina 25.
Meer informatie over het overslaan van een etappe krijgt u in het
hoofdstuk "Volgende bestemming" op pagina 73.
Meer informatie over de routeopties krijgt u in het hoofdstuk
"Routeopties" op pagina 86.
Luidspreker uit
Navigatie
Druk op de knop Geluid uit om de luidspreker van het apparaat
uit te schakelen. U kunt dan geen rij-instructies meer horen. De
knop verschijnt ingedrukt.
- 23 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Druk nogmaals op deze knop om de luidspreker weer in te
schakelen.
Instellingen
Druk op de knop Instellingen om de instellingen van uw
navigatiesysteem Sony Personal Navigation System aan te
passen.
Lees hiervoor ook de paragraaf "Instellingen" op pagina 82.
Navigatie stoppen
Deze knop is alleen te zien tijdens een navigatie of tijdens een
simulatie.
Druk op de knop Navigatie stoppen om een navigatie (of een
simulatie) af te breken.
Lees hiervoor ook de paragraaf "Instellingen" op pagina 82.
GPS-status
Druk op de knop GPS om informatie over de GPS-positiebepaling
en over uw actuele locatie te krijgen.
Lees hiervoor ook de paragraaf "GPS-Status" op pagina 17.
Filemeldingen
Druk op de knop TMC om een overzicht van de momenteel
geldige verkeersmeldingen te krijgen, die door uw apparaat
ontvangen werden.
Lees hiervoor ook de paragraaf "Werken met de kaart" op
pagina 61.
Druk op de knop Kaartaanzicht om het standaard kaartaanzicht
weer te openen.
De knop Terug vervult in MENU dezelfde functie.
- 24 -
Sony Personal Navigation System starten
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Basisinstellingen uitvoeren
Basisinstellingen
Voordat u met de Sony Personal Navigation System werkt,
moet u
Ù de voor uw land geldige tijdzone instellen, zodat tijdens het
navigeren de juiste aankomsttijden aangegeven worden en
Ù uw thuisadres opgeven, om van iedere plaats snel naar huis
te kunnen navigeren.
Tijdzone instellen
1. Druk in het MENU op de knop Instellingen.
Het venster INSTELLINGEN wordt geopend.
2. Druk op de knop Omlaag tot u de beeldschermpagina met de
knop Tijdzone ziet. Druk daarna op Tijdzone.
Het venster TIJDZONE wordt geopend.
3. Druk op de knop Tijdzone.
De lijst TIJDZONES wordt geopend.
Navigatie
- 25 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
4. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de voor uw
huidige locatie geldige tijdzone (GMT zonder zomertijd) te
selecteren. De aanduiding van steden of staten in de
momenteel geselecteerde zone vergemakkelijkt het kiezen.
5. Druk op de geselecteerde tijdzone.
De tijdzone wordt overgenomen in het instellingenvenster
TIJDZONE.
6. Druk op het veld Zomeruur om tussen zomertijd (Ja) en
wintertijd (Nee) om te schakelen.
Opmerking: wanneer op uw huidige locatie de tijd wordt
verzet of wanneer u in een andere tijdzone rijdt, moet u de
betreffende instellingen aanpassen.
7. Druk op de knop Opslaan.
8. Druk op de knop Terug.
Het venster INSTELLINGEN wordt geopend.
9. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de
beeldschermpagina met de knop Thuisadres te selecteren.
Druk daarna op Thuisadres.
Thuisadres opgeven
- 26 -
Het venster THUISADRES wordt geopend.
Basisinstellingen uitvoeren
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
10. Druk op de knop Thuisadres invoeren.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
11. Druk op de knop Adres en voer uw thuisadres in zoals
beschreven in de paragraaf "Adres van de bestemming
invoeren" op pagina 29)
12. Druk op de knop Als thuisadres instellen.
Navigatie
- 27 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Het adres wordt in het venster THUISADRES overgenomen.
13. Druk op de knop Opslaan.
14. Druk op de knop Kaartaanzicht.
Het standaard kaartaanzicht wordt geopend.
Bestemming opgeven
Navigatiebasis
In dit hoofdstuk leert u daarom verschillende mogelijkheden
kennen om in de Sony Personal Navigation System
bestemmingen te kiezen en te beheren.
Een gedetailleerde beschrijving van hoe u de bestemmingen kunt
gebruiken voor de latere navigatie, vindt u in het hoofdstuk
"Navigatie starten" op pagina 59.
Bestemmingskeuze
U kunt in de Sony Personal Navigation System bestemmingen
op verschillende manieren opgeven resp. selecteren:
Ù Land van bestemming opgeven, zie pagina 28
Ù Adres van de bestemming invoeren, zie pagina 29
Ù Bijzondere bestemmingen selecteren, zie pagina 31
Ù Bestemmingen uit de kaart overnemen, zie pagina 38
Ù Bestemming uit de Favorieten overnemen, zie pagina 42
Ù Laatst opgegeven bestemmingen overnemen, zie pagina 43
Ù Naar huis navigeren, zie pagina 44
Land van bestemming opgeven
Geef eerst het land op waarin uw bestemming ligt. Deze opgave
hoeft u niet iedere keer te herhalen. Alleen wanneer uw
bestemming in een ander land ligt dan de laatste bestemming,
moet u het land weer opgeven.
- 28 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
2. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Land.
De lijst LAND wordt geopend.
3. Druk op het land waarin uw bestemming ligt.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
Opmerking: u kunt alleen landen selecteren waarvan ten
minste een deel op uw momenteel geladen kaart
weergegeven wordt.
Adres van de bestemming invoeren
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
Navigatie
- 29 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
2. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Adres.
Zo voert u een
bestemming in…
Het venster ADRES wordt geopend.
3. Voer in het veld Plaats of postcode de eindbestemming in.
U kunt ofwel de postcode of de plaatsnaam invoeren.
4. Voer in het veld Straat de straat in.
5. Wanneer u het huisnummer van uw bestemming kent, voer
dan in het veld naast de straat het huisnummer in.
6. Selecteer in het veld Dwarsstraat de dwarsstraat op de
hierboven aangegeven straat, wanneer u het kruispunt als
bestemmingspunt wilt definiëren (bijvoorbeeld wanneer het
huisnummer niet beschikbaar was).
Informatie over het werken met lijsten vindt u in hoofdstuk
"Lijsten" op pagina 12.
Navigatie starten
Druk op de knop Navigatie starten om de navigatie naar de
opgegeven bestemming te starten.
Lees hiervoor ook het hoofdstuk "Navigatie starten" op
pagina 59.
In kaart weergeven
Druk op de knop In kaart weergeven om het opgegeven adres
op de kaart te zien.
Lees hiervoor ook het hoofdstuk "Meerdere bestemmingen
opgeven (routeplanning met etappes)" op pagina 47.
Opslaan
Druk op de knop Opslaan om het opgegeven adres in de
FAVORIETEN op te slaan.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Bestemming opslaan" op pagina 47.
- 30 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Bijzondere bestemmingen selecteren
Bijzondere
bestemmingen
Bijzondere bestemmingen, ook kortweg POI (Point of interest)
genoemd, zijn in de kaart opgenomen en worden daar
weergegeven. Tot de bijzondere bestemmingen behoren lucht- en
veerboothavens, restaurants, hotels, tankstations en andere.
Bijzondere bestemmingen kunt u gebruiken als
navigatiebestemming, door deze te selecteren,
Bijzondere bestemming uit de actuele omgeving
Opmerking: Bijzondere bestemmingen uit de actuele omgeving
kunt u alleen selecteren, wanneer de GPS-ontvangst voor de
positiebepaling sterk genoeg is.
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
2. Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
3. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Bijzondere
bestemming.
Het venster BIJZONDERE BESTEMMING wordt geopend:
Navigatie
- 31 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
4. Druk in het venster BIJZONDERE BESTEMMING op de knop … in
de omgeving.
Zo selecteert u een
bijzondere
bestemming uit de
omgeving…
Het venster CATEGORIE wordt geopend.
5. Kies de categorie (b.v. garage) waaruit de bijzondere
bestemming gezocht moet worden. Er kan alleen gekozen
worden uit de categorieën waarvoor in de opgegeven plaats
bijzondere bestemmingen gevonden kunnen worden.
Het venster BIJZONDERE BESTEMMING IN DE OMGEVING wordt
geopend. Het veld Categorie 1 toont de gekozen categorie.
- 32 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
6. Druk op het veld Categorie 2 en kies de subcategorie (b.v.
Audi VW Seat Skoda) waaruit de bijzondere bestemming
gezocht moet worden. Er kan alleen gekozen worden uit
subcategorieën waarvoor in de actuele omgeving bijzondere
bestemmingen gevonden kunnen worden.
7. Selecteer uit het veld Bijzondere bestemming de
bijzondere bestemming waar u naartoe wilt rijden.
Opmerking: er wordt eerst in een zeer kleine radius rond uw
actuele locatie naar bijzondere bestemmingen gezocht.
Wanneer u geen of niet de passende bijzondere bestemming
kunt kiezen, kies dan de optie Verdere… U krijgt dan alle
bijzondere bestemmingen uit een iets grotere omtrek te zien.
Opmerking: U hoeft de velden Categorie 1 en Categorie 2
niet in te vullen. Zij hebben alleen als doel de speciale
bestemmingen in veld Bijzondere bestemming te
beperken. Deze lijst kan, met name in grotere plaatsen, snel
zeer omvangrijk worden.
Navigatie starten
Druk op de knop Navigatie starten om de navigatie naar de
opgegeven bestemming te starten.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Navigatie starten" op pagina 59.
Op kaart weergeven
Druk op de knop Op kaart weergeven om het opgegeven adres
op de kaart te zien.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Meerdere bestemmingen opgeven
(routeplanning met etappes)" op pagina 47.
Opslaan
Druk op de knop Opslaan om het opgegeven adres in de
FAVORIETEN op te slaan.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Bestemming opslaan" op pagina 47.
Bijzondere bestemming uit een plaats
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
2. Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
Navigatie
- 33 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
3. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Bijzondere
bestemming.
Het venster BIJZONDERE BESTEMMING wordt geopend:
4. Druk in het venster BIJZONDERE BESTEMMING op de knop … in
een plaats.
Zo selecteert u een
bijzondere
bestemming uit een
plaats…
Het venster voor invoeren van de plaats wordt geopend:
5. Geef de plaats op waarin u naar een bijzondere bestemming
wilt zoeken. U kunt de postcode of de plaatsnaam invoeren.
- 34 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Het venster CATEGORIE wordt geopend.
6. Kies de categorie (b.v. garage) waaruit de bijzondere
bestemming gezocht moet worden. Er kan alleen gekozen
worden uit de categorieën waarvoor in de opgegeven plaats
bijzondere bestemmingen gevonden kunnen worden.
Het venster BIJZONDERE BESTEMMING IN EEN PLAATS wordt
geopend. Het veld Categorie 1 toont de gekozen categorie.
7. Druk op de knop Categorie 2 en kies de subcategorie (b.v.
Audi VW Seat Skoda …) waaruit de bijzondere bestemming
gezocht moet worden. Er kan alleen gekozen worden uit de
subcategorieën waarvoor in de opgegeven plaats bijzondere
bestemmingen gevonden kunnen worden.
8. Selecteer uit het veld Bijzondere bestemming de
bijzondere bestemming waar u naartoe wilt rijden.
Opmerking: u hoeft de velden Categorie 1 en Categorie 2
niet in te vullen. Zij hebben alleen als doel de speciale
bestemmingen in veld Bijzondere bestemming te
beperken. Deze lijst kan, met name in grotere plaatsen, snel
zeer omvangrijk worden.
Navigatie starten
Navigatie
Druk op de knop Navigatie starten om de navigatie naar de
opgegeven bestemming te starten.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Navigatie starten" op pagina 59.
- 35 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Op kaart weergeven
Druk op de knop Op kaart weergeven om het opgegeven adres
op de kaart te zien.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Meerdere bestemmingen opgeven
(routeplanning met etappes)" op pagina 47.
Opslaan
Druk op de knop Opslaan om het opgegeven adres in de
FAVORIETEN op te slaan.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Bestemming opslaan" op pagina 47.
Landelijke bijzondere bestemming
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
2. Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
3. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Bijzondere
bestemming.
Het venster BIJZONDERE BESTEMMING wordt geopend:
4. Druk in het venster BIJZONDERE BESTEMMING op de knop … in
het hele land.
- 36 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Zo selecteert u een
landelijke bijzondere
bestemming…
Het venster CATEGORIE wordt geopend.
5. Kies de categorie (b.v. luchthaven) waaruit de bijzondere
bestemming gezocht moet worden. Er kan alleen gekozen
worden uit de categorieën waarvoor in de opgegeven plaats
bijzondere bestemmingen gevonden kunnen worden.
Het venster LANDELIJKE BIJZONDERE BESTEMMING wordt
geopend. Het veld Categorie toont de gekozen categorie.
6. Selecteer uit het veld Bijzondere bestemming de
bijzondere bestemming waar u naartoe wilt rijden.
Opmerking: U hoeft het veld Categorie niet in te vullen. Het
dient alleen om de speciale bestemmingen in veld
Bijzondere bestemming te beperken. Deze lijst kan
evenwel, afhankelijk van welke kaart u op dat moment
gebruikt, zeer omvangrijk worden.
Navigatie starten
Druk op de knop Navigatie starten om de navigatie naar de
opgegeven bestemming te starten.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Navigatie starten" op pagina 59.
Op kaart weergeven
Druk op de knop Op kaart weergeven om het opgegeven adres
op de kaart te zien.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Meerdere bestemmingen opgeven
(routeplanning met etappes)" op pagina 47.
Navigatie
- 37 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Opslaan
Druk op de knop Opslaan om het opgegeven adres in de
FAVORIETEN op te slaan.
Lees hiervoor ook hoofdstuk "Bestemming opslaan" op pagina 47.
Bestemmingen uit de kaart overnemen
Met deze functie kunt u direct uit de kaart bestemmingen
selecteren voor een navigatie.
Er zijn twee mogelijkheden om het zoeken van bestemmingen op
de kaart te starten:
Ù Via het standaard kaartaanzicht
Ù Via de knop Uit kaart.
De weg via het standaard kaartaanzicht is meestal de snelste.
Via het kaartaanzicht
1. Wanneer het standaard kaartaanzicht nog niet geopend is,
druk dan op de knop
Kaartaanzicht.
Deze knop vindt u in bijna alle vensters van het Sony
Personal Navigation System rechtsonder in de hoek van
het beeldscherm.
De kaart wordt geopend.
1a Druk in de kaart op de knop Bestemming zoeken.
De kaart wordt geopend in de modus BESTEMMING ZOEKEN.
Het duidelijkste kenmerk van deze modus is een groot
draadkruis op het beeldscherm.
- 38 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Via de knop Uit kaart
selecteren
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
1a Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
1b Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Uit kaart
selecteren.
De kaart wordt geopend in de modus BESTEMMING ZOEKEN.
Het duidelijkste kenmerk van deze modus is een groot
draadkruis op het beeldscherm.
Navigatie
- 39 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Zo neemt u
bestemmingen uit de
kaart over...
2. Schuif het gewenste bestemmingspunt in het midden van het
draadkruis.
Over werken met de kaart krijgt u informatie in het hoofdstuk
"Kaartbediening" op pagina 63.
3. Druk op de knop Bestemming kiezen.
Het KAARTMENU wordt geopend. Het adres van het
bestemmingspunt in het draadkruis wordt weergegeven.
Wanneer het bestemmingspunt in het draadkruis niet op een
straat ligt die in de kaart is opgenomen, dan worden de
coördinaten ervan weergegeven.
- 40 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
U hebt de volgende mogelijkheden:
Deze functie staat alleen bij GPS-ontvangst ter beschikking.
Druk op de knop Navigatie starten, om de gekozen plaats
als eindbestemming voor de navigatie te gebruiken.
Opgelet: Wanneer u deze functie tijdens een navigatie
gebruikt, worden alle reeds vastgelegde routepunten
(tussenbestemmingen en eindbestemming) gewist!
Druk op de knop Opslaan, om het gekozen routepunt op te
slaan. U kunt het routepunt dan te allen tijde uit de lijst
Favorieten kiezen.
Druk op de knop In de omgeving zoeken, om te zoeken
naar een speciale bestemming in de buurt van het gekozen
routepunt.
Druk op de knop Toevoegen, om het routepunt (als
bestemming) aan de route toe te voegen. Het routepunt
wordt daarna in de kaart door een vlag gemarkeerd en tevens
in het venster ROUTEPLANNING in de routepuntlijst genoteerd.
Gebruikt u deze functie tijdens een navigatie, dan wordt de
route meteen opnieuw berekend en daarna de navigatie
voortgezet.
Druk op de knop Tussenbestemming, om het gekozen
routepunt (als volgende aan te rijden tussenbestemming) aan
de route toe te voegen. De route wordt meteen opnieuw
berekend en daarna wordt de navigatie voortgezet.
Wanneer u de tussenbestemming bereikt heeft, wordt de
navigatie naar de oorspronkelijke bestemming weer
voortgezet.
Druk op de knop Terug om terug te keren naar het
kaartaanzicht zonder een functie uit te voeren.
Navigatie
- 41 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Bestemming uit de Favorieten overnemen
Favorieten
In de Favorieten bevinden zich alle bestemmingen die u via de
knop Opslaan heeft opgeslagen. U kunt in dit venster:
Ù bestemmingen overnemen,
Ù bestemmingen herbenoemen en
Ù bestemmingen wissen.
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
2. Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
3. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Favorieten.
Bestemming
overnemen
Het venster FAVORIETEN wordt geopend.
4. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste
bestemming te markeren.
De gemarkeerde bestemming verschijnt op de keuzeknop.
5. Druk op de keuzeknop met de gemarkeerde bestemming.
- 42 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Wanneer u een bestemming voor de navigatie geselecteerd
heeft, wordt het venster ROUTEOPTIES geopend.
Wanneer u een routepunt voor een routeplanning
geselecteerd heeft, wordt het venster ROUTEPLANNING
geopend. De bestemming is als routepunt genoteerd.
Hoe u een opgeslagen bestemming kunt wissen of een andere
naam kunt geven, kunt u lezen in het hoofdstuk
"Bestemmingen beheren" op pagina 45.
Laatst opgegeven bestemmingen overnemen
Buffergeheugen van
bestemmingen
De bestemmingen waar u het laatst naartoe bent gereden,
worden automatisch in de LAATSTE BESTEMMINGEN opgeslagen. U
kunt in dit venster:
Ù bestemmingen overnemen,
Ù bestemmingen in de FAVORIETEN opnemen en
Ù bestemmingen wissen.
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
2. Druk op de knop Navigatie.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
3. Druk in het venster NAVIGATIE op de knop Laatste
bestemmingen.
Navigatie
- 43 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Bestemming
overnemen
Het venster LAATSTE BESTEMMINGEN wordt geopend.
4. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste
bestemming te markeren.
De gemarkeerde bestemming verschijnt op de keuzeknop.
5. Druk op de gemarkeerde bestemming.
Wanneer u een bestemming voor de navigatie geselecteerd
heeft, wordt het venster ROUTEOPTIES geopend.
Wanneer u een routepunt voor een routeplanning
geselecteerd heeft, wordt het venster ROUTEPLANNING
geopend. De bestemming is als routepunt genoteerd.
Hoe u de gemarkeerde bestemming wist of in de Favorieten
kunt opslaan kunt u lezen in hoofdstuk "Bestemmingen
beheren" op pagina 45.
Naar huis navigeren
Overzicht
U kunt in de Sony Personal Navigation System uw thuisadres
opslaan en zo snel van iedere plaats naar huis navigeren.
Informatie over het opslaan van uw thuisadres vindt u in het
hoofdstuk "Demomodus
" op pagina 88.
Zo navigeert u naar
huis…
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
2. Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
1. Druk op de knop Naar huis.
De routeberekening wordt uitgevoerd en de navigatie gestart.
Voor de routeberekening wordt rekening gehouden met de
instellingen die in het instellingenvenster ROUTEOPTIES zijn
vastgelegd.
- 44 -
Bestemming opgeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Lees hiervoor ook de paragraaf "Instellingen" op pagina 82.
Bestemmingen beheren
Overzicht
Afzonderlijke bestemmingen zijn opgeslagen in twee lijsten:
Ù in de FAVORIETEN
Ù in de lijst LAATSTE BESTEMMINGEN
Elke bestemming die u aangeeft en de bestemmingen uit de lijst
LAATSTE BESTEMMINGEN kunt u opslaan in de FAVORIETEN. Dat is
vooral zinvol wanneer u vaker naar deze bestemming gaat.
Bestemmingen uit de FAVORIETEN kunt u een andere naam
geven.
Uit beide lijsten kunt u afzonderlijke bestemmingen wissen.
Bestemming opslaan
Voorwaarde
U hebt een bestemming op de in hoofdstuk "Bestemming
opgeven" op pagina 28 beschreven wijze aangegeven
- OF –
U heeft de lijst LAATSTE BESTEMMINGEN op de in hoofdstuk "Laatst
opgegeven bestemmingen overnemen" op pagina 43 beschreven
wijze geopend.
1. Druk op de knop Opslaan
.
Het dialoogvenster OPSLAAN ALS wordt geopend.
2. Voer een naam voor de bestemming in.
3. Druk op OK.
De bestemming is opgeslagen in de FAVORIETEN.
Navigatie
- 45 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Bestemming herbenoemen
1. Open het venster FAVORIETEN zoals beschreven in hoofdstuk
"Bestemming uit de Favorieten overnemen" op pagina 42.
2. Selecteer de bestemming die u wilt herbenoemen.
3. Druk op de knop Herbenoemen.
Het venster NAAM VAN DE BESTEMMING wordt geopend.
4. Voer een andere naam in voor de bestemming.
5. Druk op OK.
De bestemming heeft een andere naam gekregen.
- 46 -
Bestemmingen beheren
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Bestemming wissen
Voorwaarde
U hebt de FAVORIETEN op de in hoofdstuk "Bestemming uit de
Favorieten overnemen" op pagina 42 beschreven wijze geopend
- OF –
u heeft de lijst LAATSTE BESTEMMINGEN op de in hoofdstuk "Laatst
opgegeven bestemmingen overnemen" op pagina 43 beschreven
wijze geopend.
1. Selecteer de bestemming die u uit de lijst wilt verwijderen.
2. Druk op de knop Wissen.
Het venster BEVESTIGEN verschijnt.
3. Druk op Ja om de bestemming te wissen.
De bestemming is verwijderd uit de lijst.
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met
etappes)
Routeplanning
Navigatie
U kunt de routeplanning ook zonder GPS-ontvanger, bijvoorbeeld
rustig thuis, uitvoeren. Aangemaakte routes kunt u opslaan om
ze opnieuw te gebruiken en zo een willekeurig aantal routes
plannen, bijvoorbeeld voor uw vakantie.
- 47 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Routepunten invoeren
1. Druk in MENU op de knop Nieuwe bestemming.
Het venster NIEUWE BESTEMMING wordt geopend.
2. Druk op de knop Routeplanning.
Het venster ROUTEPLANNING wordt geopend:
3. Druk op de knop Bestemming toevoegen om de eerste
routebestemming te selecteren.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
4. Geef de bestemming op zoals beschreven in het hoofdstuk
"Bestemming opgeven" op pagina 28.
5. Druk op de knop Toevoegen.
- 48 -
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Het venster ROUTEPLANNING wordt geopend en de
geselecteerde bestemming wordt als routepunt 1 toegevoegd.
6. Herhaal de stappen 2 tot 4 voor alle andere bestemmingen
die aan de routeplanning moeten worden toegevoegd.
Routes bewerken, opslaan en beheren
Overzicht
U kunt een willekeurig aantal routes plannen, bijvoorbeeld voor
uw vakantie. Deze kunt u opslaan en zo later gebruiken voor de
navigatie.
In routes kunt u op ieder ogenblik andere routepunten invoegen,
de volgorde van de routepunten veranderen of de route op de
kaart laten weergeven.
Daarvoor beschikt u in het venster ROUTEPLANNING over de
volgende knoppen:
Navigatie
- 49 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Markeren
Deze knoppen zijn gedeactiveerd, wanneer de lijst geen
routepunten bevat.
Druk op de knop Omhoog om het routepunt te markeren dat
direct boven het zojuist gemarkeerde staat.
Druk op de knop Omlaag om het routepunt te markeren dat
direct onder het zojuist gemarkeerde staat.
Routepunt verschuiven
Druk op de knop Routepunt omhoog om eerder naar het
geselecteerde routepunt te gaan (voorwaarde: routepunt 2 wordt
routepunt 1).
Druk op de knop Routepunt omlaag om een stand lager naar
het geselecteerde routepunt te gaan (voorwaarde: routepunt 1
wordt routepunt 2).
Routepunt wissen
Druk op de knop Routepunt wissen om het gemarkeerde
routepunt te wissen.
Deze knop is gedeactiveerd, wanneer er geen routepunt is
gemarkeerd.
Routepunt toevoegen
Druk op de knop Bestemming toevoegen om een nieuw
routepunt toe te voegen. Het nieuwe routepunt wordt vóór het
gemarkeerde routepunt ingevoegd. Met de knop Routepunt
omhoog en Routepunt omlaag kunt u dit naar de gewenste
plek verschuiven.
- 50 -
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Routes beheren
Route opslaan
1. Druk op deze knop Route opslaan om een nieuw aangelegde
route op te slaan.
Het venster NAAM VAN DE ROUTE verschijnt.
2. Voer een benaming in voor de route.
3. Druk op OK.
Opmerking: Alleen routepunten worden opgeslagen.
Wanneer u een opgeslagen route laadt, moet deze opnieuw
worden berekend.
Route laden
1. Druk op deze knop om een opgeslagen route te laden, die u
wilt bewerken of voor navigatie wilt gebruiken.
Het venster OPGESLAGEN ROUTEN gaat open:
2. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste
route te markeren.
De gemarkeerde route verschijnt op de keuzeknop.
3. Druk op de gemarkeerde route.
Route herbenoemen
1. Druk op de knop Route laden.
Het venster OPGESLAGEN ROUTEN gaat open.
Navigatie
- 51 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
2. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste
route te markeren.
De gemarkeerde route verschijnt op de keuzeknop.
3. Druk op de knop Bewerken.
Het venster NAAM VAN DE ROUTE gaat open:
4. Verander de benaming van de route.
5. Druk op OK.
Het venster OPGESLAGEN ROUTEN gaat weer open. De route
heeft de nieuwe naam.
- 52 -
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
6. Druk op de knop met de herbenoemde route, om deze route
te laden.
- OF Druk op de knop
Terug
om bij het venster ROUTEPLANNING te komen, zonder de
herbenoemde route te laden.
Route wissen
1. Druk op de knop Route laden.
Het venster OPGESLAGEN ROUTEN gaat open.
2. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste
route te markeren.
De gemarkeerde route verschijnt op de keuzeknop.
3. Druk op de knop Wissen, om de gemarkeerde route te
wissen.
Het venster BEVESTIGEN verschijnt.
Navigatie
- 53 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
4. Druk op Ja.
Het venster OPGESLAGEN ROUTEN gaat weer open. De gewiste
route verschijnt niet meer op de lijst.
Route berekenen
Een geplande route kan ook zonder GPS-ontvangst worden
berekend, zonder dat u een overzicht kunt krijgen over het
traject.
Bovendien wordt het eerste aangegeven routepunt aangenomen
als startpunt van de route.
Opmerking: Bij de navigatie is de actuele standplaats het
startpunt. De eerste etappe is dan de rit naar het eerste
aangegeven routepunt.
1. Druk op de knop Berekenen om de hele rit plus de
verwachte duur van de rit te laten berekenen.
Het venster ROUTEOPTIES wordt geopend:
- 54 -
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
2. Leg de gewenste instellingen vast.
Gedetailleerde informatie over het vastleggen van de routeopties vindt u in het hoofdstuk "Routeopties" op pagina 86.
Opmerking: De standaardinstellingen voor de route-opties
kunt u veranderen via het venster INSTELLINGEN.
Gedetailleerde informatie daarover vindt u in het hoofdstuk
"Sony Personal Navigation System configureren" op
pagina 81.
3. Druk op Route berekenen.
De route wordt berekend. Een venster informeert u over het
verloop van de berekening.
Wanneer de berekening is voltooid, worden op het venster
ROUTEPLANNING langs de onderste rand van het beeldscherm het
gehele traject van het eerste tot het laatste routepunt en de
vermoedelijke rijduur voor dit traject aangegeven.
Voor het gemarkeerde routepunt worden bovendien de
verwijdering van het voorafgaande routepunt en de
waarschijnlijke duur van de rit voor deze etappe aangegeven.
Navigatie
- 55 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Route op de kaart weergeven
Op kaart weergeven
1. Druk in de venster ROUTEPLANNING op de knop Op kaart
weergeven om de volledige route op de kaart weer te
geven.
De kaart wordt geopend in de modus BESTEMMING ZOEKEN.
De route is met oranje gemarkeerd.
De aangegeven routepunten zijn gemarkeerd met vlaggetjes.
U kunt in de modus Bestemming zoeken ook een bestemming
aan de route toevoegen. Lees voor meer informatie het
hoofdstuk "Bestemmingen uit de kaart overnemen" op
pagina 38.
Informatie over het werken met kaarten vindt u in hoofdstuk
"Werken met de kaart" op pagina 61.
2. Druk op de knop
Terug
om weer in het venster ROUTEPLANNING te komen.
- 56 -
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Route simuleren
Simulatie
U kunt een navigatie ook simuleren.
Opmerking: Voor een simulatie van de route heeft u geen GPSontvangst nodig.
Er kunnen alleen routes tot een lengte van maximaal 100 km
worden gesimuleerd.
Voorwaarde
Ù U heeft een route gepland of geladen zoals beschreven in
"Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met
etappes)" op pagina 47.
Ù De route moet berekend zijn zoals beschreven in "Route
berekenen" op pagina 54.
1. Druk op de knop knop
Kaartaanzicht.
Het standaard kaartaanzicht wordt geopend.
2. Druk kort op de kaart.
Het MENU wordt geopend.
Navigatie
- 57 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
3. Druk op de knop Route.
Het venster ROUTE wordt geopend.
4. Druk op de knop Simulatie.
De route wordt voor de simulatie opnieuw berekend.
De simulatie wordt na de berekening gestart.
Simulatie stoppen
De simulatie kan te allen tijde worden beëindigd.
1. Druk kort op de kaart.
Het MENU wordt geopend.
2. Druk op Navigatie beëindigen.
- 58 -
Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met etappes)
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Navigatie starten
Voorwaarde
U hebt een bestemming aangegeven, zoals beschreven in
hoofdstuk "Bestemming opgeven" op pagina 28,
- OF U heeft een bestemming uit de FAVORIETEN gekozen, zoals
beschreven in hoofdstuk "Bestemming uit de Favorieten
overnemen" op pagina 42,
- OF –
U heeft een bestemming uit de lijst LAATSTE BESTEMMINGEN
gekozen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Laatst opgegeven
bestemmingen overnemen" op pagina 43,
- OF U heeft een route gepland of geladen, zoals beschreven in
hoofdstuk "Meerdere bestemmingen opgeven (routeplanning met
etappes)" op pagina 47.
1. Druk op de knop Navigatie starten.
Het venster ROUTEOPTIES wordt geopend:
2. Leg de gewenste instellingen vast.
Gedetailleerde informatie over het vastleggen van de routeopties vindt u in het hoofdstuk "Routeopties" op pagina 86.
Opmerking: De standaardinstellingen voor de route-opties
kunt u veranderen via het venster INSTELLINGEN.
Gedetailleerde informatie daarover vindt u in het hoofdstuk
"Sony Personal Navigation System configureren" op
pagina 81.
Navigatie
- 59 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
De route wordt berekend. De kaart wordt weergegeven. Uw
actuele positie is door een rode driehoek weergegeven. De
route is oranje gemarkeerd.
Opmerking: Wanneer de navigatie voor een route wordt
gestart, is het startpunt altijd de actuele positie. De eerste
etappe van de route is het eerste aangegeven routepunt.
Geen GPSontvangst?
Wanneer onvoldoende GPS-signaal wordt ontvangen verschijnt
de volgende melding:
U hebt de volgende mogelijkheden:
Ù U wacht tot de navigatie start. Dat gebeurt automatisch,
zodra de GPS-ontvangst voldoende is daarvoor.
Ù U drukt op Annuleren en start de navigatie opnieuw met de
hand zodra u aan het GPS-symbool ziet dat de GPS-ontvangst
voldoende is (het symbool GPS gereed moet verschijnen).
- 60 -
Navigatie starten
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Werken met de kaart
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende thema’s:
Kaart selecteren
pagina 62
Kaartbediening
pagina 63
Kaartaanzicht Standaard
Kaartaanzicht Bestemming zoeken
Kaartweergave tijdens een navigatie
Werken met de kaart
pagina 68
- 61 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Kaart selecteren
Kaart selecteren
Wilt u een andere kaart, die op een geheugenkaart ter
beschikking staat, kiezen dan gaat u als volgt te werk:
1. Druk in MENU op de knop Instellingen.
Het venster INSTELLINGEN wordt geopend.
2. Druk op Kaartselectie.
Het instellingenvenster KAARTSELECTIE wordt geopend.
- 62 -
Kaart selecteren
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
3. Druk op de knop Kaart.
Het venster BESCHIKBARE KAARTEN wordt geopend:
4. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de gewenste
kaart te markeren.
De gemarkeerde kaart verschijnt op de keuzeknop.
5. Druk op de keuzeknop met de gemarkeerde kaart.
6. Het venster Kaart kiezen wordt weer geopend.
7. Druk op de knop
Kaartaanzicht
om terug te keren naar het standaard kaartaanzicht.
Kaartbediening
Overzicht
De kaart kan in twee verschillende aanzichten worden
weergegeven:
Ù In het kaartaanzicht Standaard
Ù In het kaartaanzicht Bestemming zoeken
Elk van deze aanzichten stelt verschillende functies ter
beschikking, die hierna worden toegelicht.
Werken met de kaart
- 63 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Kaartaanzicht Standaard
Het kaartaanzicht STANDAARD verschijnt na inschakelen van het
navigatie-apparaat en tijdens een navigatie.
Typisch voor dit aanzicht zijn de volgende eigenschappen:
Ù In het midden van het onderste derde deel wordt uw actuele
positie weergegeven door een rode driehoek. Wanneer u zich
voortbeweegt, verandert de driehoek zijn positie op het
beeldscherm niet. In plaats daarvan wordt het weergegeven
kaartfragment overeenkomstig uw bewegingsrichting
bijgeschoven.
Ù De schaal van de kaart verandert afhankelijk van uw snelheid.
U kunt het kaartaanzicht STANDAARD openen door op de knop
Kaartaanzicht
te drukken. Deze knop vindt u in bijna alle vensters van het
Sony Personal Navigation System.
Bij het starten van een navigatie wordt de kaart automatisch
geopend.
Menu openen
Wanneer u in het kaartaanzicht Standaard op een willekeurig
punt in de kaart drukt, wordt het MENU geopend. Van daaruit
heeft u toegang tot alle functies van het Sony Personal
Navigation System.
In het kaartaanzicht STANDAARD staan de volgende knoppen ter
beschikking:
Tonen en verbergen
Verbergen resp.
Tonen
Wanneer u op de knop Verbergen drukt, worden alle andere
knoppen op de kaart verborgen. U krijgt daardoor een beter
overzicht.
De enige knop op het beeldscherm is nu de knop Tonen.
- 64 -
Kaartbediening
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Wanneer u nu op deze knop drukt, worden de andere knoppen
weer getoond.
Richting van de kaart
Naar noorden richten resp.
In rijrichting richten
Druk op de knop Naar noorden om de kaart zo te richten dat
het noorden altijd boven is.
Deze weergave komt overeen met de kaartrichting op gedrukte
kaarten, maar is voor de navigatie niet praktisch.
Druk op de knop In rijrichting om de kaart zo te richten dat de
bewegingsrichting "rechtdoor" op het beeldscherm altijd als "naar
boven" weergegeven wordt.
Deze weergave is voor de navigatie aan te raden, omdat de
richtingen rechts en links op de kaart hetzelfde worden
weergegeven als in werkelijkheid.
Bestemming zoeken
Bestemming zoeken
Druk op deze knop om te wisselen naar het kaartaanzicht
Bestemming zoeken. Meer informatie vindt u in het volgende
hoofdstuk ("Kaartaanzicht Bestemming zoeken" op pagina 65).
Kaartaanzicht Bestemming zoeken
In het kaartaanzicht BESTEMMING ZOEKEN kunt u een bestemming
direct op de kaart selecteren of een overzicht van een bepaald
gebied krijgen.
Hoe u een bestemming uit de kaart selecteert is beschreven in
het hoofdstuk "Bestemmingen uit de kaart overnemen" op
pagina 38.
Typisch voor dit aanzicht zijn de volgende eigenschappen:
Ù Een groot draadkruis verschijnt op het beeldscherm. De punt
in het midden van het draadkruis is "geviseerd".
Werken met de kaart
- 65 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Ù De kaart is naar het noorden gericht.
Ù De kaart is vastgezet en de positie ervan wordt niet
bijgeschoven. Wanneer u naar dit aanzicht wisselt terwijl u
rijdt, dan beweegt de driehoek die uw positie weergeeft, uit
het beeldscherm.
Ù U kunt de zoomstand wijzigen en zo de grootte van het
weergegeven kaartfragment vastleggen.
Ù U kunt de kaart verschuiven om een ander kaartfragment
weer te geven.
U kunt het kaartaanzicht BESTEMMING ZOEKEN openen door
Ù in het kaartaanzicht STANDAARD op de knop Bestemming
zoeken te drukken. (zie "Bestemmingen uit de kaart
overnemen" op pagina 38)
Ù in het venster Navigatie op de knop Uit kaart te drukken.
(zie "Bestemmingen uit de kaart overnemen" op pagina 38)
Ù op de knop In kaart weergeven te drukken, nadat u een
bestemming opgegeven of een route gepland heeft.
In het kaartaanzicht BESTEMMING ZOEKEN staan de volgende
knoppen ter beschikking:
Verbergen en tonen
Verbergen resp.
Tonen
Wanneer u op de knop Verbergen drukt, worden alle andere
knoppen op de kaart verborgen. U krijgt daardoor een beter
overzicht.
De enige knop op het beeldscherm is nu de knop Tonen.
Wanneer u nu op deze knop drukt, worden de andere knoppen
weer getoond.
Positie of kaart
vastzetten
Positie vastzetten resp.
Kaart vastzetten
Druk op de knop Positie vastzetten om uw actuele positie in
het midden van het onderste deel van het beeldscherm weer te
geven. Wanneer u rijdt, verandert de driehoek zijn positie op het
beeldscherm niet. In plaats daarvan wordt het weergegeven
kaartfragment overeenkomstig uw bewegingsrichting
bijgeschoven.
Druk op de knop Kaart vastzetten om het weergegeven
kaartfragment vast te zetten. Wanneer u rijdt, dan beweegt de
driehoek die uw positie weergeeft, uit het beeldscherm
Richting van de kaart
In rijrichting richten resp.
Naar noorden richten
- 66 -
Kaartbediening
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Druk op de knop In rijrichting om de kaart zo te richten dat de
bewegingsrichting "rechtdoor" op het beeldscherm altijd als "naar
boven" weergegeven wordt.
Deze weergave is alleen mogelijk, wanneer u de positie vastgezet
heeft (zie boven) en zich net voortbeweegt.
Druk op de knop Naar noorden om de kaart zo te richten dat
het noorden boven is.
Deze weergave komt overeen met de kaartrichting op gedrukte
kaarten, maar is voor de navigatie niet praktisch.
Bestemming kiezen
Bestemming kiezen
Druk op deze knop om het punt in het centrum van het
draadkruis als bestemmingspunt voor de navigatie of voor de
routeplanning te selecteren. Meer informatie vindt u in het
hoofdstuk "Bestemmingen uit de kaart overnemen" op pagina 38.
Zoomstand, schaal
Verkleinen
Vergroten
Druk op de knop Verkleinen om op de kaart in te zoomen. Het
weergegeven kaartfragment wordt kleiner, maar de
nauwkeurigheid van de details wordt hoger.
Druk op de knop Vergroten om uit de kaart uit te zoomen. Het
weergegeven kaartfragment wordt groter, maar de
nauwkeurigheid van de details wordt minder.
Zoomstandbalk geeft de huidige zoomstand aan.
De
Hoe meer witte streepjes er te zien zijn, des te kleiner is de
schaal.
Werken met de kaart
- 67 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Kaartweergave tijdens een navigatie
Tijdens een navigatie wordt de kaart in het aanzicht STANDAARD
geopend. Voor de parameters Modus 2D/3D, Autozoom en
Richting worden de instellingen toegepast die u in het
instellingenvenster AUTOMODUS vastgelegd heeft. Meer informatie
daarover vindt u in het hoofdstuk "Automodus" op pagina 85.
Navigatiehulpmiddelen
Zolang u navigeert wordt verschillende informatie getoond die
voor de rit handig is.
Gebied
Informatie
c
In het kleine pijlveld wordt bij kort achter elkaar uit te
voeren acties de tweede daarop volgende actie
weergegeven.
d
e
De rode driehoek geeft uw positie in de kaart weer.
f
In het afstandsveld wordt de afstand tot aan de
volgende actie weergegeven. Wanneer u de plek van
de volgende actie nadert, wordt die
afstandsinformatie verborgen. Kijk dan naar de balken
links van de pijlweergave.
g
In het bovenste straatveld wordt de volgende
straatnaam weergegeven.
In het onderste straatveld wordt de actuele
straatnaam weergegeven.
h
- 68 -
In het grote pijlveld wordt de volgende actie
weergegeven. Links van de richtingpijl ziet u een
reeks oranje balken.
Wanneer u de plek van de actie nadert, worden deze
balken steeds minder. Wanneer er geen balk meer te
zien is, moet u de actie (b.v. afbuigen) uitvoeren.
Daarna zijn weer alle balken te zien.
Kaartweergave tijdens een navigatie
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
i
De infobox toont de actuele hoogte boven de
zeespiegel en de actuele snelheid. De kompasnaald
geeft aan waar het noorden is.
j
In het veld Route-informatie worden de resterende
afstand tot de bestemming en de vermoedelijke
aankomsttijd aangegeven. Wanneer u een route
gepland heeft, heeft deze informatie betrekking op de
volgende tussenbestemming.
Opmerking: de informatie bij de nummers f tot j kan in het
instellingenvenster ROUTE-INFORMATIE ook verborgen worden.
Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk "Routeinformatie" op pagina 83.
Bewegwijzering
In het bovenste gedeelte van de kaart wordt informatie over de
te volgen bewegwijzering ingevoegd:
Deze informatie bedekt enkele andere knoppen op de kaart. Druk
op de bewegwijzering om deze te verbergen.
Druk op de linker hardwaretoets op het apparaat om de
bewegwijzering weer te tonen.
Opmerking: deze informatie kan alleen getoond worden,
wanneer deze in het kaartmateriaal aanwezig is. Via het
instellingenvenster BEWEGWIJZERING kunt u de weergave ervan
helemaal onderdrukken. Meer informatie hierover vindt u in het
hoofdstuk "Richting-informatie" op pagina 84.
Werken met de kaart
- 69 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Nuttige functies tijdens de
navigatie
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende thema’s:
Hele route weergeven
pagina 72
Volgende bestemming
pagina 73
Deeltrajecten blokkeren
pagina 74
Routeopties wijzigen
pagina 76
Simulatie
pagina 77
TMC
pagina 78
Nuttige functies tijdens de navigatie
- 71 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Overzicht
Tijdens een navigatie resp. na de berekening van een geplande
route staan de volgende functies ter beschikking:
Hele route weergeven
Overzicht
Tijdens een navigatie ziet u altijd slechts een deel van de route
op het beeldscherm. U kunt echter ook de hele route laten
weergeven, om een overzicht te krijgen van het het traject.
De kaart is in het aanzicht STANDAARD geopend.
1. Druk op een willekeurig punt op de kaart.
Het MENU wordt geopend.
2. Druk op de knop Route.
Het venster ROUTE wordt geopend.
3. Druk op de knop Route aanduiden.
De kaart wordt geopend in het aanzicht BESTEMMING ZOEKEN.
De route is oranje gemarkeerd. Het bestemmingspunt (bij een
geplande route ook de tussenbestemming) is gemarkeerd met
een vlaggetje.
- 72 -
Hele route weergeven
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Opmerking: u kunt nu een etappe toevoegen of een
tussenbestemming invoegen. Meer informatie hierover
vindt u in het hoofdstuk "Bestemmingen uit de kaart
overnemen" op pagina 38.
Volgende bestemming
Volgende
bestemming
Deze functie staat alleen tijdens een navigatie op een route met
minimaal een tussenbestemming ter beschikking.
Gebruik deze functie, wanneer u het volgende routepunt wilt
overslaan.
Voorbeeld: U hebt een route van uw kantoor via "firma A" naar
"firma B" gepland en bent al gestart. Nog voordat u firma A heeft
bereikt, wordt u medegedeeld dat u "firma A" niet hoeft te
bezoeken.
De kaart is in het aanzicht STANDAARD geopend.
1. Druk op een willekeurig punt op de kaart.
Het MENU wordt geopend.
2. Druk op de knop Route.
Het venster ROUTE wordt geopend.
3. Druk op de knop Volgende bestemming om naar het
daarop volgende routepunt (in het voorbeeld: "Firma B") te
rijden.
De route wordt opnieuw berekend, zodat naar het daarop
volgende routepunt als volgende bestemming kan worden
gereden.
Nuttige functies tijdens de navigatie
- 73 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Deeltrajecten blokkeren
Manueel blokkeren
U hebt de mogelijkheid om een op uw route liggend deeltraject
manueel te blokkeren, om het voor de navigatie geblokkeerde
deeltraject te vermijden. Na een manuele blokkade vindt een
herberekening van de route plaats.
Veronderstel dat u zich op de autosnelweg bevindt en op de radio
een verkeersbericht hoort over een 5 km lange file op uw traject,
dan hebt u via een manuele blokkade van het traject de
mogelijkheid om de file te vermijden.
De manuele blokkade is alleen geldig voor de actuele navigatie
en is bij een nieuwe navigatie of na een herstart van het
programma niet meer beschikbaar.
Zo blokkeert u
trajectsegmenten…
Deze functie staat alleen tijdens een navigatie ter beschikking.
De kaart is in het aanzicht STANDAARD geopend.
1. Druk op een willekeurig punt op de kaart.
Het MENU wordt geopend.
2. Druk op de knop Route.
Het venster ROUTE wordt geopend.
3. Druk op de knop Blokkade.
Het venster BLOKKADE wordt geopend.
- 74 -
Deeltrajecten blokkeren
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
4. Geef door drukken op de betreffende knop aan hoe lang het
geblokkeerde trajectsegment moet zijn.
De route wordt opnieuw berekend.
De knop Blokkade is nu oranje gekleurd.
5. Druk op de knop Kaartaanzicht om de kaart weer te
openen.
Nuttige functies tijdens de navigatie
- 75 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Het geblokkeerde trajectsegment is rood gemarkeerd. De
route is oranje weergegeven.
Blokkade opheffen
1. Open het venster ROUTE. (zie boven)
2. Druk op de oranje gekleurde knop Blokkade.
De blokkade wordt opgeheven en het Sony Personal
Navigation System leidt u weer naar de oorspronkelijk
berekende route.
Routeopties wijzigen
Overzicht
U kunt tijdens de navigatie de routeopties wijzigen, bijvoorbeeld
omdat u nu geen autosnelwegen meer wilt gebruiken.
Zo wijzigt u de
routeopties…
Deze functie staat alleen tijdens een navigatie ter beschikking.
De kaart is in het aanzicht STANDAARD geopend.
1. Druk op een willekeurig punt op de kaart.
Het MENU wordt geopend.
2. Druk op de knop Route.
Het venster ROUTE wordt geopend.
- 76 -
Routeopties wijzigen
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
3. Druk op de knop Routeopties.
Het venster ROUTEOPTIES wordt geopend.
4. Voer de gewenste wijzigingen bij de routeopties uit.
Meer informatie over het vastleggen van de routeopties vindt
u in het hoofdstuk "Routeopties" op pagina 86.
De route wordt opnieuw berekend. Daarna wordt de navigatie
met inachtneming van de nieuwe routeopties voortgezet.
Opmerking: deze wijzigingen gelden alleen voor de actuele
navigatie. Daarna gelden weer de instellingen die in het
instellingenvenster ROUTEOPTIES vastgelegd werden.
Simulatie
Overzicht
Wanneer u een route gepland en berekend heeft, kunt u een
gesimuleerde navigatie starten. Meer informatie vindt u in het
hoofdstuk "Route simuleren" op pagina 57.
Opmerking: Voor een simulatie van de route heeft u geen GPSontvangst nodig.
Er kunnen alleen routes tot een lengte van maximaal 100 km
worden gesimuleerd.
Nuttige functies tijdens de navigatie
- 77 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
TMC
TMC-ontvanger
Wanneer uw navigatie-apparaat in een TMC-station geplaatst is,
beschikt het systeem over actuele verkeersmeldingen en kan
indien nodig de route dynamisch wijzigen, om bijvoorbeeld om
een file heen te rijden. De actueel geldige verkeersmeldingen
kunt u laten weergeven.
Opmerking: in tegenstelling tot het standaard station is in het
TMC-station een module voor ontvangst van TMC-meldingen
ingebouwd. U herkent de TMC-module aan de tekst TMC aan de
linkerkant.
Wanneer het apparaat niet in een TMC-station geplaatst is,
verschijnt de knop TMC ook niet.
1. Druk op het TMC-symbool.
Het venster TMC-MELDINGEN wordt geopend.
Filemeldingen
weergeven
5. Druk in het bereik Melding op de pijltjesknoppen, om te
wisselen tussen de afzonderlijke verkeersmeldingen.
Bij iedere verkeersmelding worden het straatnummer
(snelweg, rijksweg en secundaire weg) en de aard van de
verkeersbelemmering weergegeven.
Verkeersmeldingen
actualiseren
6. Druk op de knop Actualiseren, om verkeersmeldingen die
sinds het openen van het venster TMC–MELDINGEN
binnengekomen zijn, te laten zien.
Venster TMCmeldingen sluiten
7. Druk op de knop OK, om het venster TMC–MELDINGEN te
sluiten.
- 78 -
TMC
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Rekening houden met verkeersmeldingen
Handmatige
routeverandering
Wanneer een verkeersbelemmering op uw route wordt gemeld,
verschijnt het volgende venster:
Omrijden
Druk op de knop Omrijden, om rekening te houden met de
gemelde verkeersbelemmering op uw route.
De route wordt opnieuw berekend en er wordt om de
verkeersbelemmering heen gereden.
Negeren
Druk op de knop Negeren, om de gemelde verkeersbelemmering
op uw route te negeren.
Achteraf rekening
houden met
verkeersmelding /
negeren
U kunt de gemaakte instelling te allen tijde achteraf wijzigen. Ga
hiervoor als volgt te werk:
1. Druk op het TMC-symbool.
Het venster TMC-MELDINGEN wordt geopend:
Nuttige functies tijdens de navigatie
- 79 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
2. Zoek met behulp van de pijlknoppen in het bereik Zender
naar een verkeersbelemmering op uw traject.
Verkeersbelemmeringen die op uw route liggen, zijn met "op
de route" in het bereik Melding gemarkeerd..
3. Druk op de knop Status en kies of de verkeersbelemmering
genegeerd of omgereden moet worden.
4. Druk ten slotte op OK, om de route te actualiseren.
Zender zoeken
Zender zoeken
Tip op de knop Tuning, om te wisselen tussen de modi
Automatisch zender zoeken, Zender vasthouden en
Frequentie-invoer.
Automatisch zoeken
In de modus Automatisch zoeken wordt voortdurend de zender
met de beste ontvangst gezocht. De naam en de frequentie van
de zender worden weergegeven.
Druk op de pijlknoppen in het bereik Zender, om een andere
zender te zoeken.
Zodra een andere zender is gevonden, worden zijn naam en
frequentie aangegeven.
Zender vasthouden
Wanneer u de actueel ontvangen zender wilt vasthouden, wisselt
u met het cursorkruis naar de modus Zender vasthouden.
De TMC-ontvanger houdt deze zender nu vast. Er wordt echter
wel de frequentie gewisseld, wanneer deze zender op een andere
frequentie beter te ontvangen is.
De zendernaam en de frequentie waarop deze wordt ontvangen,
worden aangegeven.
Frequentie-invoer
Wanneer u een bepaalde frequentie wilt invoeren, wisselt u naar
de modus Frequentie-invoer.
Druk op de pijlknoppen in het bereik Zender, om de frequentie
in stappen van 0,1 MHz te wijzigen.
Wanneer op de ingestelde frequentie een zender kan worden
ontvangen, wordt zijn naam aangegeven. De ontvangstkwaliteit
herkent u aan de balk naast de frequentie.
Druk op de knop OK, om de instellingen over te nemen en het
venster TMC-meldingen te sluiten.
- 80 -
TMC
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Sony Personal Navigation System
configureren
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende thema’s:
Instellingen
Seite 82
Volume
Kaart selecteren
Kaartinformatie
Route-informatie
Richting-informatie
Lichtsensor
Weergave
Touchscreen
Automodus
Routeopties
Routeplanning
Tijdzone
Formaat
Taal
Thuisadres
Radio-muting
Demomodus
Productinformatie
Sony Personal Navigation System configureren
- 81 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Instellingen
1. Druk in MENU op de knop Instellingen.
Het venster INSTELLINGEN wordt geopend.
2. Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de
beeldschermpagina te openen met de instelling die u wilt
bewerken.
3. Druk op de knop van de betreffende instelling.
Het betreffende instellingenvenster wordt geopend.
4. Voer de gewenste wijzigingen uit.
5. Druk op de knop Opslaan om de wijzigingen actief te laten
worden.
6. Druk op de knop Terug om het venster Instellingen weer te
openen.
- OF Druk op de knop Kaartaanzicht om de kaart in het
standaardaanzicht te openen.
Hierna worden de afzonderlijke instellingenvensters beschreven.
Volume
Volume
In het instellingenvenster VOLUME kunt u het volume van de
gesproken instructies instellen.
Druk daarvoor op het veld VOLUME en selecteer een andere
waarde.
- 82 -
Instellingen
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Kaart selecteren
Kaart selecteren
In het instellingenvenster KAARTSELECTIE kunt u een andere, op
uw apparaat ter beschikking staande kaart kiezen.
Druk hiervoor op het veld Kaart en selecteer een andere kaart.
Welke kaarten ter beschikking staan kunt u met de Installertool instellen, die zich op de meegeleverde software-DVD
bevindt.
Verbind het navigatie-apparaat via ActiveSync® met uw computer
en plaats de DVD.
De Installer-tool start automatisch. Volg dan de aanwijzingen op
het beeldscherm van de computer.
Kaartinformatie
Kaartinformatie
In het instellingenvenster KAARTINFORMATIE kunt u de volgende
instellingen uitvoeren:
Instelling
Betekenis
Bijzondere
bestemmingen
Als u deze optie inschakelt, worden op de
kaart alle bijzondere bestemmingen (Point
of interest) weergegeven.
Als u deze optie inschakelt, worden op de
kaart alle straatnamen weergegeven.
Straatnamen
Route-informatie
Route-informatie
In het instellingenvenster ROUTE-INFORMATIE kunt u de volgende
instellingen uitvoeren:
Instelling
Betekenis
Afstand tot
volgende
bestemming
Toont tijdens de navigatie de afstand naar
de volgende bestemming en de
vermoedelijke aankomsttijd.
Straatnamen tonen
Toont tijdens de navigatie de namen van de
straat waarin u zich bevindt, en van de
straat waarin u als volgende moet afslaan.
Infobalk
Toont tijdens de navigatie de hoogte boven
de zeespiegel, de snelheid en de windstreek
"Noorden".
Sony Personal Navigation System configureren
- 83 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Richting-informatie
Bewegwijzering
In het instellingenvenster RICHTING-INFORMATIE kunt u instellen,
of tijdens het navigeren informatie over de bewegwijzering, die u
moet volgen, wel of niet ingevoegd moet worden.
Op de knop Borden tonen staat of de aanduiding van de
bewegwijzering in- of uitgeschakeld is.
Druk op de knop Borden tonen, om naar de telkens andere
modus te wisselen.
De modus waarnaar u wisselt, verschijnt op de knop.
Opmerking: Deze informatie kan alleen ingevoegd worden als
deze op het kaartenmateriaal voorhanden is.
Lichtsensor
Lichtsensor
Op uw apparaat bevindt zich een lichtsensor. Wanneer het te
donker wordt, kan deze het beeldscherm van het apparaat
omschakelen naar de nachtmodus. (zie volgende hoofdstuk)
In het instellingenvenster LICHTSENSOR kunt u instellen hoe
gevoelig de lichtsensor op veranderingen van de helderheid
reageert.
Druk op de knop Gevoeligheid en selecteer Hoog, Middel of
Laag.
Hoe hoger de gevoeligheid ingesteld is, des te eerder wisselt het
beeldscherm naar de nachtmodus.
Weergave
Weergave
- 84 -
In het instellingenvenster WEERGAVE kunt u de volgende
instellingen uitvoeren:
Instelling
Betekenis
Kaartweergave
Stel in of u de kaartweergave Dag of
Nacht wilt. Auto schakelt automatisch om
zodra de lichtsensor aanspreekt. (zie vorige
hoofdstuk)
Helderheid
Stel in of u de helderheidsinstelling Dag of
Nacht wilt. Auto schakelt automatisch om
zodra de lichtsensor aanspreekt. (zie vorige
hoofdstuk)
Helderheid dag
Kies het helderheidsniveau dag. (1-8)
Helderheid nacht
Kies het helderheidsniveau nacht. (1-8)
Instellingen
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Touchscreen
Kalibratie
Wanneer het touchscreen niet nauwkeurig op de toetsen
reageert, kunt u het vanuit de Sony Personal Navigation
System opnieuw instellen.
Klik op de knop Start kalibratie en volg de aanwijzingen op het
scherm.
Automodus
Automodus
In het instellingenvenster AUTOMODUS kunt u de volgende
instellingen uitvoeren:
Instelling
Betekenis
Modus
Kies of de kaart standaard in 3D-aanzicht
of in 2D-aanzicht moet worden
weergegeven.
3D autozoom
Kies of u tijdens een navigatie met 3Daanzicht standaard Autozoom of Geen
autozoom wenst.
Bij Autozoom wordt de zoomdiepte
afhankelijk van uw snelheid veranderd:
rijdt u langzaam, dan wordt de schaal
kleiner. Rijdt u sneller, dan wordt de schaal
groter.
2D autozoom
Kies of u tijdens een navigatie met 2Daanzicht standaard Diepe autozoom,
Normale autozoom, Hoge autozoom of
Geen autozoom wenst.
Bij autozoom wordt de zoomdiepte
afhankelijk van uw snelheid veranderd:
rijdt u langzaam, dan wordt de schaal
kleiner. Rijdt u sneller, dan wordt de schaal
groter.
Hoe dieper de autozoom is, des te kleiner is
daarbij de schaal van de kaart.
Kies of de kaart tijdens een navigatie met
2D-aanzicht standaard naar het Noorden of
In rijrichting moet zijn georiënteerd.
2D afbeelding
Opmerking: deze instellingen hebben geen invloed op het
kaartaanzicht Bestemming zoeken (met het draadkruis).
Sony Personal Navigation System configureren
- 85 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Routeopties
Rijprofiel
In het instellingenvenster ROUTEOPTIES kunt u uw rijprofiel
instellen. De hier uitgevoerde instelling heeft invloed op de
berekening van de vermoedelijke rijtijden.
1. Druk daarvoor op de knop SNELHEIDSPROFIEL en selecteer een
optie die overeenstemt met uw rijstijl.
2. Druk in het veld Aard van de route en selecteer één van de
volgende opties:
Optie
Betekenis
Dynamische
route (TMC)
Voor deze optie moet een externe TMContvanger zijn aangesloten.
Bij deze optie wordt er rekening gehouden
met verkeersinformatie bij de berekening
van de route.
Zonder TMC-ontvangst wordt de Snelle
route berekend.
Snelle route
Bij deze optie wordt de kortste route
berekend wat betreft de benodigde tijd.
Bij deze optie wordt de kortste route
berekend wat betreft het aantal af te
leggen kilometers.
Korte route
3. Druk achtereenvolgens op de velden Snelwegen,
Veerverbindingen en Tolwegen en selecteer één van de
volgende opties:
Optie
Betekenis
Ja
Bij deze optie wordt het desbetreffende
straattype bij de berekening van de route
ook mee opgenomen.
Vermijden
Bij deze optie wordt het desbetreffende
straattype indien mogelijk vermeden.
Bij deze optie wordt het desbetreffende
straattype bij de berekening van de route
niet opgenomen.
Nee
- 86 -
Instellingen
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Routeplanning
Bestemmingsbereke
ning
In het instellingenvenster ROUTEPLANNING kunt u instellen of na
het bereiken van een bestemming automatisch de berekening
naar de volgende bestemming moet worden uitgevoerd of niet.
Als de automatische berekening ingeschakeld is, wordt na het
bereiken van de bestemming automatisch naar de volgende
bestemming genavigeerd.
Wanneer u de automatische berekening heeft gedeactiveerd,
kunt u naar de volgende tussenbestemming navigeren door kort
in de kaart te tippen en de optie Volgende bestemming te
kiezen.
Tijdzone
Tijdzone
In het instellingenvenster TIJDZONE kunt u de voor uw land
correcte tijdzone instellen. Deze instelling is belangrijk, omdat
hiermee gedurende de navigatie de aankomsttijd berekend
wordt.
Instelling
Betekenis
Tijdzone
Voer in dit veld de voor uw land correcte
tijdzone in.
Zomeruur
Druk op deze knop om tussen de zomertijd
(Ja) en wintertijd (Nee) om te schakelen.
Opmerking: wanneer op uw huidige locatie de tijd wordt verzet
of wanneer u in een andere tijdzone rijdt, moet u de betreffende
instellingen aanpassen.
Meer informatie krijgt u in het hoofdstuk "Basisinstellingen
uitvoeren" op pagina 25.
Formaat
Maateenheden
In het instellingenvenster FORMAAT kunt u instellen welke
maateenheden voor tijden en afstanden moeten worden gebruikt.
Instelling
Betekenis
Uur
Druk op deze knop om te wisselen tussen
de 12-uur en de 24-uur-weergave.
Druk op deze knop om te wisselen tussen
de weergave in kilometers en mijlen.
Afstand
Sony Personal Navigation System configureren
- 87 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Taal
Taal
In het instellingenvenster TAAL kunt u instellen in welke taal u de
gebruikersinterface van de software en de gesproken rijinstructies wilt hebben.
Wanneer u de taal wisselt, wordt de software opnieuw gestart.
Welke talen ter beschikking staan kunt u met de Installer-tool
instellen, die zich op de meegeleverde software-DVD bevindt.
Verbind het navigatie-apparaat via ActiveSync® met uw computer
en plaats de DVD.
De Installer-tool start automatisch. Volg daarna de
aanwijzingen op het beeldscherm van de computer.
Thuisadres
Thuisadres
In het instellingenvenster THUISADRES kunt u uw thuisadres
opslaan en daardoor snel van iedere plaats naar huis navigeren.
1. Druk op de knop Thuisadres invoeren.
Het venster NAVIGATIE wordt geopend.
2. Druk op de knop Adres en voer uw thuisadres in zoals
beschreven in de paragraaf "Adres van de bestemming
invoeren" op pagina 29.
3. Druk op de knop Als thuisadres instellen.
Het adres wordt in het instellingenvenster overgenomen.
Radio-muting
Radio-muting
In het instellingenvenster RADIO-MUTING kunt u het gebruik van
PNA’s met handsfree-functie mogelijk maken, die u op een
autoradio met radio-mute-schakeling hebt aangesloten. Hiermee
zorgt u ervoor, dat vertragingen in de handsfree installatie geen
negatieve uitwerkingen hebben op de navigatieaanwijzingen.
Demomodus
Demomodus
In het instellingenvenster DEMOMODUS kunt u instellen of de
demomodus gestart wordt, wanneer u 5 minuten lang het
apparaat niet bedient en zich niet in een navigatie bevindt.
De demomodus simuleert een navigatie in Monaco. U kunt deze
beëindigen door op een willekeurig punt op het touchscreen te
drukken.
Met de knop Demo starten kunt u meteen naar de
demomodus gaan.
- 88 -
Instellingen
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Productinformatie
Productinformatie
In het venster PRODUCTINFORMATIE worden de naam en de versie
van de navigatiesoftware weergegeven.
Druk op de knop Inleiding tonen, om de belangrijkste functies
van de software uitgelegd te krijgen.
Sony Personal Navigation System configureren
- 89 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Verklarende woordenlijst
COM-Poort
COM-poort is de benaming voor een seriële interface. Met het
getal achter COM worden de aansluitingen genummerd. Een
seriële interface is een aansluiting, waarop apparaten zoals een
muis of de GPS-ontvanger kunnen worden aangesloten.
GMT
GMT is de afkorting voor Greenwich Mean Time.
GMT is de gemiddelde zonnetijd op de nulmeridiaan. Theoretisch
doorkruist de zon om 12:00 GMT de middagcirkel (meridiaan) en
heeft daarbij haar hoogste stand aan de hemel. GMT was tot
begin 1972 de officiële wereldtijd. Aangezien de rotatie van de
aarde echter niet volledig gelijkmatig is, werd deze tijd
ondertussen vervangen door de met atoomklokken gemeten UTC
(Universal Time Coordinated).
GPS
GPS is de afkorting voor Global Positioning System.
GPS bepaalt met behulp van satellietinformatie uw actuele
geografische positie. Het is gebaseerd op in totaal 24 satellieten
die om de aarde cirkelen en daarbij signalen uitzenden. De GPSontvanger ontvangt deze signalen en berekent op basis van de
looptijdverschillen van de signalen de afstand tot de afzonderlijke
satellieten en zodoende zijn actuele positie in geografische lengte
en breedte. Voor de positiebepaling zijn gegevens nodig van ten
minste 3 satellieten, vanaf de vierde kan ook de actuele hoogte
worden bepaald. De positiebepaling gebeurt daarbij tot op 3
meter nauwkeurig.
HDOP
HDOP is de afkorting voor Horizontal Dilution of Precision.
HDOP geeft de kwaliteit van de positiebepaling aan. Theoretisch
zijn waarden van 0 tot 50 mogelijk, waarbij geldt: hoe kleiner de
waarde, des te nauwkeuriger is de positiebepaling (waarde 0=
geen afwijking van de daadwerkelijke positie). Waarden tot 8 zijn
acceptabel voor de navigatie.
POI
POI is de afkorting voor Point of interest. Zie ook ÎBijzondere
bestemming.
RDS
RDS is de afkorting voor Radio Data Signal.
Door de radiostations wordt de TMC-informatie met het RDSsignaal uitgezonden.
Bijzondere
bestemming
Bijzondere bestemmingen, ook kortweg POI (Point of interest)
genoemd, zijn in de kaart opgenomen en worden daar
weergegeven. Tot de bijzondere bestemmingen behoren lucht- en
veerboothavens, restaurants, hotels, tankstations, openbare
instellingen. Bijzondere bestemmingen kunt u als
navigatiebestemming gebruiken.
TMC
TMC is de afkorting voor Traffic Message Channel.
TMC, verkrijgbaar als optionele component, voorziet uw
navigatiesysteem van verkeersinformatie.
Verklarende woordenlijst
- 91 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Trefwoordenregister
A
H
Automodus..................................... 85
B
Batterij
Batterijstatus ...............................
Bestemming
Herbenoemen ..............................
Opslaan ......................................
Rijden naar..................................
Wissen........................................
Bestemming invoeren
Adres..........................................
Bijzondere bestemming .................
Favorieten ...................................
Laatste bestemmingen ..................
Thuisadres...................................
Uit kaart .....................................
Bewegwijzering...............................
Bijzondere bestemming....................
Actuele omgeving .........................
Andere plaats...............................
Landelijk .....................................
Blokkade........................................
Opheffen .....................................
HDOP ............................................ 18
I
17
46
45
59
47
29
31
42
43
44
38
84
31
31
33
36
74
76
Inleiding ........................................ 89
Instellingen .................................... 82
Automodus .................................. 85
Bewegwijzering ............................ 84
Demomodus ................................ 88
Kaart selecteren ........................... 83
Kaartinformatie ............................ 83
Lichtsensor .................................. 84
Radio-muting ............................... 88
Rijprofiel ..................................... 86
Route-informatie .......................... 83
Routeopties ................................. 86
Routeplanning .............................. 87
Snelheidsprofiel ............................ 86
Taal ............................................ 88
Thuisadres................................... 88
Touchscreen ................................ 85
Volume ....................................... 82
Weergave .................................... 84
K
D
Deeltraject
Blokkeren.................................... 74
Demomodus ................................... 88
E
Energie .......................................... 17
Etappen ......................................... 87
F
Kaart
Aanzicht Bestemming zoeken ......... 65
Aanzicht Standaard ....................... 64
Bedienen ..................................... 63
In rijrichting................................. 66
Knoppen.................................64, 66
Naar noorden ............................... 66
Selecteren ..............................62, 83
Vastzetten ................................... 66
Vergroten .................................... 67
Verkleinen ................................... 67
Kaartinformatie ............................... 83
Favorieten...................................... 42
L
G
Laatste bestemmingen ..................... 43
Lichtsensor ..................................... 84
GMT .............................................. 18
GPS
GPS-symbool ............................... 17
GPS Infobox ................................... 83
Trefwoordenregister
M
Maateenheden ................................ 87
- 93 -
Gebruikershandboek Sony Personal Navigation System
Menu............................................. 22
S
N
Simulatie ..................................57, 77
Stoppen ...................................... 58
Snelheidsprofiel............................... 86
Software-Toetsenbord ........................ 9
Sony Personal Navigation System
Starten ....................................... 22
Straatnamen .................................. 83
Navigatie
Geen GPS-ontvangst .....................
Routeopties .................................
Routeopties wijzigen .....................
Starten .......................................
Navigatiehulpmiddelen .....................
60
59
76
59
68
T
P
POI ............................................... 31
Positie
Vastzetten ................................... 66
Productinformatie............................ 89
R
Radio-muting..................................
Richting-informatie ..........................
Rijprofiel ........................................
Route
Berekenen ...................................
Hele route ...................................
Op de kaart weergeven .................
Simuleren....................................
Route-informatie ........................ 68,
Routeopties ............................... 59,
Routeplanning ........................... 47,
Simulatie.....................................
Volgende bestemming ...................
Routes
Beheren ......................................
Bewerken ....................................
Herbenoemen ..............................
Laden .........................................
Opslaan ......................................
Wissen........................................
- 94 -
Taal............................................... 88
Thuisadres ................................44, 88
TMC ................................... 19, 78, 91
Zender zoeken ............................. 80
Toetsenbord ..................................... 9
Touchscreen ................................... 85
V
88
84
86
54
72
56
57
83
86
87
77
87
Venster
Bijzondere bestemming ................. 32
Instellingen.................................. 82
Laatste bestemmingen .................. 44
Navigatie ..................................... 29
Routeplanning .............................. 48
Volgende bestemming...................... 73
Volume .......................................... 82
W
Weergave....................................... 84
49
49
51
51
51
53
Trefwoordenregister
Download PDF

advertising