Sony | XM-1S | Sony XM-1S Gebruiksaanwijzing

2-891-667-31 (1)
SUBSONIC
FILTER
Lch
ON
Power
AMP
LPF
Buffer
LEVEL
INPUT
OFF
LOW BOOST
Rch
1 LEVEL regelaar
Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau
aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het
uitgangsniveau van de autoradio te laag is.
2 SUBSONIC FILTER schakelaar
Als de SUBSONIC FILTER schakelaar op ON
wordt gezet, wordt het subsonische filter (15
Hz) geactiveerd.
Lch
THROUGH
OUT
Rch
3 LOW BOOST regelaar
Gebruik deze regelaar om de frequenties
rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te versterken.
4 ACTIVE THERMAL CONTROL indicator
Als de maximale bedrijfstemperatuur wordt
overschreden, wordt de
warmtereguleringsfunctie geactiveerd
(indicator gaat oranje branden).
Actieve warmteregulering/
Controlo térmico activo
5 BLUE ILLUMINATION lampje ( 8 ) ON/OFF
schakelaar
Gebruik deze schakelaar om het BLUE
ILLUMINATION lampje in of uit te
schakelen.
OUTPUT
POWER
100%
6 Regelaar voor de grensfrequentie
Stelt de grensfrequentie in voor het
laagdoorlaatfilter (50 – 300 Hz).
TEMP
INDICATOR
Orange
7 Verlichting (PROTECTOR indicator)
Gaat wit branden tijdens normale werking.
Als PROTECTOR is geactiveerd, verandert
de verlichting van wit naar rood.
Zie Verhelpen van storingen wanneer
PROTECTOR is geactiveerd.
8 BLUE ILLUMINATION lampje
Wanneer het BLUE ILLUMINATION lampje
is ingesteld op ON, wordt het voetengdeelte
in de auto verlicht met het BLUE
ILLUMINATION lampje.
Laagdoorlaatfilter/Filtro passa baixo
dB
+5
Localização e funções
dos controlos
1 Controlo de regulação de LEVEL
Este controlo serve para regular o nível de
entrada. Rode-o na direcção dos ponteiros do
relógio se achar que o nível de saída de som
do autorádio está baixo.
Verhelpen van storingen
Kenmerken
Características
Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf
oplossen.
Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en
gebruik.
•Maximaal uitgangsvermogen van 900 W (bij 2
Ω).
•Klasse D technologie*1
•Deze versterker is alleen ontworpen voor
gebruik met subwoofers.
•Actieve warmteregulering*2
•Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang
van de autoradio is mogelijk wanneer deze niet
is voorzien van een lijnuitgang
(Ingangsaansluitingen).
•Met de functie Hi-level Sensing Power On kan
het toestel worden geactiveerd zonder de
REMOTE-aansluiting.
•Ingebouwd variabel laagdoorlaatfilter (LPF),
subsonisch filter (OFF/ON, 15 Hz) en
laagversterkingscircuit.
•Voorzien van beveiligingscircuit en indicator.
•Twee luidsprekeraansluitingen voor parallelle
subwooferaansluitingen.
•Potência máxima de saída de 900 W (a 2 Ω).
•Tecnologia de Classe D*1
•Este amplificador de potência só pode ser
utilizado com subwoofers.
•Controlo térmico activo*2
•Pode fazer uma ligação directa à saída da
coluna do autorádio se este não estiver
equipado com uma saída de linha (Ligação de
entrada alto nível).
•Uma função de ligação por detecção de alto
nível permite ligar o aparelho sem uma ligação
a REMOTE.
•LPF (Filtro passa baixo) variável integrado,
filtro subsónico (OFF/ON, 15 Hz) e circuito de
baixa amplificação.
•Equipado com circuito de protecção e
indicador.
•Dois terminais de colunas para fazer ligações
em paralelo do subwoofer.
*1 Klasse D technologie
Klasse D technologie is een methode voor het
omzetten en versterken van muzieksignalen met
MOSFETs naar pulssignalen met hoge snelheid.
Bovendien is deze methode zeer efficiënt en
genereert weinig warmte.
*1 Tecnologia de Classe D
A tecnologia de classe D é um método que permite
converter e amplificar os sinais musicais utilizando
MOSFETs para obter sinais por impulsos de alta
velocidade.
Além disso, pertence a uma classe de aparelhos que
aliam uma alta eficiência a uma libertação de calor
baixa.
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Xplod-logo gaat niet branden.
De zekering is doorgebrand. t Vervang alle zekeringen door nieuwe.
2 Interruptor SUBSONIC FILTER
Quando o interruptor SUBSONIC FILTER
está na posição ON, o filtro subsónico (15 Hz)
está activo.
3 Controlo do nível de LOW BOOST
Rode este controlo para amplificar as
frequências de cerca de 40 Hz para um
máximo de 10 dB.
4 Indicador ACTIVE THERMAL CONTROL
Se a temperatura máxima de funcionamento
for ultrapassada, a função de controlo
térmico é activada (o indicador acende-se a
laranja).
5 Luz BLUE ILLUMINATION ( 8 ) Interruptor
ON/OFF
Utilize este interruptor para ligar/desligar a
luz BLUE ILLUMINATION.
6 Controlo de regulação da frequência de
corte
Regula a frequência de corte (50 – 300 Hz)
para os filtros passa baixo.
7 Luz (Indicador PROTECTOR)
Acende-se durante o funcionamento normal.
Se PROTECTOR estiver activado, a luz muda
de branco para vermelho.
Se PROTECTOR estiver activado, consulte o
Guia de resolução de problemas.
De aardingskabel is niet goed bevestigd.
t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
De spanning op de externe aansluiting is te laag.
• De autoradio is niet ingeschakeld.
t Schakel de autoradio in.
• Het systeem werkt met te veel versterkers. t Gebruik een relais.
Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V).
De PROTECTOR indicator gaat
rood branden.
Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn
kortgesloten. t Neem de oorzaak van de kortsluiting weg.
Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en
de aardingskabel stevig zijn bevestigd.
Het toestel wordt abnormaal warm.
• Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. t 2 – 8 Ω.
• Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats.
• Het geluid wordt onderbroken. De thermische beveiliging is geactiveerd. t Verlaag het volume.
• Het toestel wordt abnormaal
warm.
Het geluid neemt af/wordt zwak. ACTIVE THERMAL CONTROL indicator gaat oranje branden.
t Het toestel beperkt de maximale uitvoer vanwege hoge temperaturen. Als de
temperatuur daalt, wordt de normale werking van het toestel hervat.
Alternatorruis is hoorbaar.
De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels.
t Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden.
De aardingskabel is niet goed bevestigd.
t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis.
t Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden.
Het geluid klinkt te laag.
8 Luz BLUE ILLUMINATION
Quando BLUE ILLUMINATION estiver
regulada para ON, a luz BLUE
ILLUMINATION ilumina a zona dos pés
dentro do automóvel.
Circuitsysteem
300Hz
-10
170Hz
-15
-20
-25
50Hz
-30
-35
50
100
200
500
1k
Hz
2k
Frequentie/Frequência
Guia de resolução de problemas
A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas
que possam surgir.
Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de
funcionamento.
Subsonisch filter/Filtro subsónico
LEVEL
4
dB
LOW BOOST
(40Hz)
2
5.5
OFF
0
0.5
6
OFF
0.3V
110
60
0
+10dB
(15Hz)
SUBSONIC
FILTER
LPF
50
OFF
ACTIVE THERMAL
CONTROL
170
260
300Hz
Problema
Klasse D technologie
Pulsvoeding
Ingangen
RCA-ingangen
High Level-aansluiting
Uitgangen
Luidsprekeraansluitingen
Pinaansluitingen voor
rechtstreekse uitvoer
Juiste luidsprekerimpedantie
2–8Ω
Maximaal uitgangsvermogen
600 W (bij 4 Ω)
900 W (bij 2 Ω)
Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V)
290 W RMS (20 Hz – 200 Hz, 1,0 %
THD + N, bij 4 Ω)
500 W RMS (100 Hz, 1,0 %
THD + N, bij 2 Ω)
Frequentiebereik 5 – 300 Hz ( dB)
Harmonische vervorming
0,1 % of minder (bij 50 Hz, 4 Ω)
Ingangsniveauregelbereik
0,3 – 6,0 V (RCA-aansluitingen)
6,0 – 16,0 V (High Levelaansluiting)
Subsonisch filter 15 Hz, – 12 dB/oct
Laagdoorlaatfilter
50 – 300 Hz, –12 dB/oct
Lage tonen
0 – 10 dB (40 Hz)
Voeding
12 V DC-accu (negatieve aarde)
Voedingsspanning
10,5 – 16 V
Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen:
55 A (bij 2 Ω)
Externe ingang: 1 mA
Signaal/ruis-afstand
65 dBA (1W bij 4 Ω)
Afmetingen
90 dBA (nominaal vermogen bij
4 Ω)
Ong. 223 × 43,5 × 196 mm (b/h/d)
exclusief uitstekende delen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 2,3 kg exclusief accessoires
Bijgeleverde accessoires
Bevestigingsschroeven (4)
High Level-kabel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Causa/Solução
O fio de ligação à massa não está bem ligado.
t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel.
ON
A tensão de entrada no terminal remoto é demasiado baixa.
• O autorádio não está ligado. t Ligue-o.
• O sistema tem demasiados amplificadores. t Utilize um relé.
BLUE
ILLUMINATION
• Als beschermings- en opvulmateriaal werd er papier gebruikt.
• In het omhulsel werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt.
• In de printplaten werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt.
Verifique a tensão da bateria (10,5 – 16 V).
O indicador PROTECTOR acende- Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curtose a vermelho.
circuito.
t Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito.
Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de
ligação à massa estão bem ligados.
Hz
1
*2 Controlo térmico activo
O controlo térmico activo regula a temperatura de
funcionamento do aparelho, para garantir uma
reprodução estável durante longos períodos com
um nível de volume elevado.
O logótipo Xplod não se acende. O fusível está fundido. t Substitua todos os fusíveis por novos.
ON
-40
5
10
100
Frequentie/Frequência
• O equipamento aquece demais. O equipamento aquece de forma anormal.
• Utilize colunas com uma impedância adequada. t 2 – 8 Ω.
• Verifique se o instalou num local bem ventilado.
O protector térmico está activado. t Reduza o volume.
• O som tem interrupções.
O som torna-se fraco/inaudível.
O indicador ACTIVE THERMAL CONTROL acende-se a laranja.
t O aparelho limita a saída máxima porque a temperatura está demasiado alta.
Quando a temperatura descer, o aparelho volta ao funcionamento normal.
Ouve-se o ruído do alternador.
Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de
pinos RCA. t Afaste os cabos uns dos outros.
O fio de ligação à massa não está bem ligado.
t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel.
Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel.
t Afaste-os do chassis do automóvel.
Lage tonen/Baixa amplificação
O volume do som está demasiado O controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação
de LEVEL no sentido dos ponteiros do relógio.
baixo.
dB
10
5
10
40
100
Frequentie/Frequência
300
Hz
XM-1S
2007 Sony Corporation Printed in Thailand
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij
tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
Tratamento de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de
resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se
que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
Especificações
Sistema do circuito
Tecnologia de Classe D
Fornecimento de corrente por
impulsos
Entradas
Tomadas de pinos RCA
Conector de entrada alto nível
Saídas
Terminais das colunas
Através das tomadas com
terminais de saída
Impedância correcta da coluna
2–8Ω
Potência máxima de saída
600 W (a 4 Ω)
900 W (a 2 Ω)
Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V)
290 W RMS (20 Hz – 200 Hz, 1,0 %
THD + N, a 4 Ω)
500 W RMS (100 Hz, 1,0 % THD +
N, a 2 Ω)
Rácio SN
65 dBA (Referência 1W em 4 Ω)
90 dBA (Potência nominal de
referência em 4 Ω)
Resposta em frequência
5 – 300 Hz ( dB)
Distorção harmónica
0,1 % ou inferior (a 50 Hz, 4 Ω)
Margem de regulação do nível de entrada
0,3 – 6,0 V
(tomadas de pinos RCA)
6,0 – 16,0 V (entrada alto nível)
Filtro subsónico 15 Hz, – 12 dB/oct
Filtro passa baixo
50 – 300 Hz, –12 dB/oct
Baixa amplificação
0 – 10 dB (40 Hz)
Requisitos de corrente
Bateria de automóvel de 12 V CC
(negativo à massa)
Tensão de corrente
10,5 – 16 V
Corrente
com saída nominal: 55 A (a 2 Ω)
Entrada telecomando: 1 mA
Dimensões
Aprox. 223 × 43,5 × 196 mm
(l/a/p) excluindo peças e
controlos salientes
Peso
Aprox. 2,3 kg acessórios não
incluídos
Acessórios fornecidos
Parafusos de montagem (4)
Cabo de entrada alto nível (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
0
Manual de instruções
Technische gegevens
0
20
Gebruiksaanwijzing
De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom.
-5
-40
*2 Actieve warmteregulering
Met de actieve warmteregulering wordt de
bedrijfstemperatuur van het toestel gereguleerd,
zodat u langdurig met een hoog volume kunt
afspelen.
MONAURAL
Power Amplifier
• É utilizado papel nas almofadas de embalagem.
• Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo na estrutura dos
produtos.
• Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo nas placas de circuito
impresso.
Afmetingen
Dimensões
Eenheid: mm
Unidade : mm
43.5
135
178
Bedieningselementen
196
Blokdiagram/Esquema do circuito
215
223
Aansluitingen
Ligações
Verricht de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld.
Ligue os terminais como se mostra na figura abaixo.
Voorzorgsmaatregelen
Onderdelen voor installatie en aansluiting
Peças para instalação e ligações
1
2
ø 4 × 14 mm
(× 4)
0.2 m
Installatie
Instalação
Voor het installeren
Antes de fazer a instalação
• Installeer het toestel in de bagageruimte of onder
een stoel.
• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet
blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de
verwarming.
• Installeer het toestel niet onder het vloertapijt
omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk
kan worden afgevoerd.
• Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo do
banco.
• Escolha cuidadosamente o local de montagem de
modo a que o aparelho não interfira com os
movimentos normais do condutor e não fique
exposto à incidência directa dos raios solares nem
ao ar quente proveniente do sistema de
aquecimento.
• Não instale o aparelho por baixo do tapete do
carro porque impedirá a dissipação de calor do
aparelho.
Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt
installeren en teken de vier schroefgaten af op de
montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke
markering een gat van 3 mm en bevestig het toestel
op de plaat met de bijgeleverde schroeven. De
bevestigingsschroeven zijn 14 mm lang, dus de
montageplaat moet dikker zijn dan 14 mm.
Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local onde
pretende instalá-lo e marque as posições dos quatro
furos para os parafusos na placa de montagem (não
fornecida). Depois, faça um furo de 3 mm em cada
marca e monte o aparelho na placa, utilizando os
parafusos de montagem fornecidos. Como os
parafusos de montagem têm 14 mm de
comprimento, deve verificar se a placa de montagem
tem uma espessura superior a 14 mm.
Nota
Aperte bem o parafuso, mas não com demasiada
força* para evitar danificá-lo.
* O valor da força aplicada deve ser inferior a
1 N•m.
Opmerking
Draai de schroef niet met te veel kracht* aan. Als
u dit wel doet, kan de schroef worden
beschadigd.
* De draaikracht moet minder dan 1 N•m zijn.
Voedingskabels
Cabos de ligação à corrente
naar een metalen
onderdeel van de
auto
a um ponto
metálico do
automóvel
Externe uitgang*1
Saída para
telecomando*1
(REM OUT)
inferior a 450 mm
minder dan 450 mm
• Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V
gelijkstroom met negatieve aarde.
• Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie.
— 2 – 8 Ω.
• Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde
versterkers) aan op de luidsprekeringangen van
het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade
aan de actieve luidsprekers.
• Installeer het toestel niet op een plaats waar het
blootstaat aan:
— hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct
zonlicht of hete lucht van een
verwarmingssysteem
— regen of vocht
— stof of vuil
• Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd
stond en het heel warm is in de auto, moet u het
toestel voor gebruik eerst laten afkoelen.
• Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel
niet worden afgedekt, bijvoorbeeld door het
vloertapijt.
• Als het toestel te dicht bij de autoradio of
antenne is geplaatst, kan storing optreden. In dit
geval moet u de versterker uit de buurt van de
autoradio of antenne plaatsen.
• Controleer de aansluitingen als er geen stroom
naar de autoradio wordt geleverd.
• Deze vermogensversterker is uitgerust met een
beveiligingscircuit* dat de transistoren en
luidsprekers beschermt wanneer de versterker
niet naar behoren functioneert. Probeer de
beveiligingscircuits niet te testen door het
koelelement af te dekken of het toestel te
overbelasten.
• Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu
want het werkt alleen optimaal met een goede
voeding.
• Zet de autoradio voor alle veiligheid niet te hard
zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt
horen.
Autoradio
Autorádio
Monte o aparelho como ilustrado.
Als de zekering doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren en alle zekeringen
vervangen. Als de zekering vervolgens nogmaals
doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in
het toestel. Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Luidsprekeraansluitingen/Ligações das colunas
Zie “Bedieningselementen” voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen.
Zie “Bedieningselementen” voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen.
Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte “Localização e funções dos controlos”.
Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte “Localização e funções dos controlos”.
A
Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 1 of 2)
Ligação de entrada de linha (com ligação às colunas 1 ou 2)
Zekering (60 A)
Fusível (60 A)
Vervang een zekering altijd door een identiek
exemplaar met het aantal ampère dat boven de
zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een
zekering die zwaarder is dan de
standaardzekering van het toestel omdat dit
hierdoor beschadigd kan raken.
LINE OUT
Subwoofer*
(min. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer*
(min. TOTAL 2 Ω)
∗ Beveiligingscircuit
Deze versterker is uitgerust met een
beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen
wordt geactiveerd:
— wanneer het toestel oververhit raakt
— wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt
— wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn
kortgesloten
De PROTECTOR indicator gaat rood branden en
het toestel wordt uitgeschakeld.
Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten
apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc
en spoort u de oorzaak van de storing op.
Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan
tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder
te gebruiken.
* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.
• De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn.
B
Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 3)
Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 3)
Opgelet
Cuidado
•Voordat u de aansluitingen maakt, moet u
eerst de aardingsaansluiting van de accu
loskoppelen om kortsluiting te vermijden.
•Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn.
Te lichte luidsprekers kunnen worden
beschadigd.
•Sluit de # aansluiting van het
luidsprekersysteem niet aan op het
autochassis.
•Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de
buurt van de voedingskabels om storing te
vermijden.
•Dit is een krachtige versterker. Deze
functioneert dus wellicht niet optimaal
wanneer de gewone luidsprekerkabels in de
auto worden gebruikt.
•Als de auto is uitgerust met een
computersysteem voor navigatie of voor een
ander doel, moet u de aardingsdraad niet
loskoppelen van de accu van de auto. Wanneer
u de kabel loskoppelt, kan het
computergeheugen worden gewist. Om
kortsluiting te voorkomen, moet u de +12Vvoedingskabel loskoppelen tot alle andere
kabels zijn aangesloten.
•Antes de qualquer ligação, desligue o terminal
de massa da bateria do automóvel para evitar
curto-circuitos.
•Verifique se as colunas utilizadas têm uma
potência nominal adequada. Se utilizar colunas
de baixa capacidade, pode danificá-las.
•Não ligue o terminal # das colunas ao chassis
do automóvel.
•Instale os cabos de entrada e de saída longe do
cabo de alimentação de corrente porque se
estiverem muito perto podem gerar
interferências.
•Este aparelho tem um amplificador de grande
potência. Como tal, pode não conseguir utilizálo com a potência máxima se usar os cabos
para colunas fornecidos com o automóvel.
•Se o automóvel estiver equipado com um
computador de bordo para navegação ou
qualquer outro propósito, não desligue o fio de
ligação à massa da bateria do automóvel. Se
desligar o fio, apaga a memória do
computador. Para evitar curtos-circuitos
quando fizer as ligações, ligue o cabo de
ligação à corrente de +12 V somente depois de
ligar todos os outros cabos.
Systeem met 2 luidsprekers (met ingangsaansluiting A of D)
Sistema de 2 colunas (com ligação às entradas A ou D)
LINE OUT
Linkerkanaal
Canal esquerdo
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Rechterkanaal
Canal direito
*1 Se tiver o autorádio fornecido de fábrica ou qualquer outro autorádio sem uma saída para
telecomando no amplificador, ligue o terminal de entrada para telecomando (REMOTE) à tomada de
alimentação para acessórios.
Na ligação da entrada de alto nível, também pode activar o autorádio sem precisar da ligação a
REMOTE. No entanto, não é possível garantir o funcionamento desta função em todos os autorádios.
Notas sobre o fornecimento de corrente
• Ligue o cabo de ligação à corrente de +12 V
somente depois de ter ligado todos os outros
cabos.
• Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto
metálico do automóvel. Uma ligação mal feita
pode avariar o amplificador.
• Verifique se ligou o cabo do telecomando do
autorádio ao terminal para telecomando.
• Quando utilizar um autorádio sem saída para
telecomando no amplificador, ligue o terminal de
entrada para telecomando (REMOTE) à tomada de
alimentação para acessórios.
• Utilize um cabo de ligação à corrente com um
fusível incorporado (60 A).
• Todos os cabos eléctricos ligados ao borne positivo
da bateria devem ter um fusível a uma distância de
450 mm do borne da bateria e antes de passarem
por qualquer parte metálica.
• Verifique se os cabos da bateria ligados ao
automóvel (negativo à massa)*2 têm uma medida
pelo menos igual à do cabo principal que liga a
bateria ao amplificador.
• Verifique se os cabos que vai ligar aos terminais
+12 V e GND deste equipamento têm pelo menos
4-Gauge (AWG-4) ou uma secção superior a 22,0
mm2.
2
* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída.
• A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no total.
Autoradio
Autorádio
*1 Als u een originele of andere autoradio hebt zonder externe uitgang voor de versterker, sluit u de
externe ingang (REMOTE) aan op de hulpvoedingsaansluiting.
Bij aansluiting op de High level-ingang, kan de autoradio ook worden geactiveerd zonder de
REMOTE-aansluiting. Deze functie wordt echter niet gegarandeerd voor alle autoradio’s.
Opmerkingen bij de voeding
• Sluit de +12V voedingskabel pas aan nadat alle
andere kabels zijn aangesloten.
• Bevestig de aardingskabel goed aan een metalen
onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan
de werking van de versterker verstoren.
• Verbind de afstandsbedieningskabel van de
autoradio met de externe uitgang.
• Verbind bij een autoradio zonder externe uitgang
op de versterker de externe ingang (REMOTE) met
de hulpvoeding.
• Gebruik een voedingskabel met zekering (60 A).
• Alle voedingskabels die zijn aangesloten op de
positieve pool van de accu, moeten binnen 450
mm vanaf de pool van de accu van een zekering
worden voorzien. Dit moet gebeuren voordat de
kabels door een metalen oppervlak worden geleid.
• Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op het
voertuig (geaard op het chassis)*2, samen een
vermogen hebben dat ten minste gelijk is aan het
vermogen van de hoofdvoedingskabel waarmee
de versterker is aangesloten op de accu.
• Controleer of de kabels die zijn aangesloten op de
+12 V en de GND aansluitingen van dit toestel
zwaarder zijn dan 4-Gauge (AWG-4) of een
doorsnede van meer dan 22,0 mm2 hebben.
Systeem met 1 luidspreker (met ingangsaansluiting A of D)
Sistema de 1 coluna (com ligação às entradas A ou D)
Autoradio
Autorádio
+12 V accu
Bateria do automóvel de +12 V
1
1
Waarschuwing
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit toestel die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw
Sony handelaar.
*2
Monteer het toestel zoals in de
afbeelding wordt weergegeven.
Zekering vervangen
Ingangsaansluitingen/Ligações de entrada
* De luidsprekeruitgangen zijn onderling
verbonden in het toestel. Als u beide
luidsprekeraansluitingen gebruikt, moet de
minimale impedantie van elke luidspreker 4 Ω
zijn.
C
Precauções
• Este aparelho foi concebido para funcionar
apenas com uma corrente contínua de 12 V com
negativo à massa.
• Utilize colunas com uma impedância adequada.
— 2 – 8 Ω.
• Não ligue colunas activas (com amplificadores
integrados) aos terminais das colunas do
aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador
e as colunas activas.
• Evite instalar o aparelho em zonas:
— em que esteja exposto a altas temperaturas
como, por exemplo, à incidência directa dos
raios solares ou ao ar quente proveniente do
sistema de aquecimento
— em que esteja exposto à chuva ou humidade
— em que esteja exposto ao pó ou sujidade
• Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a
temperatura no seu interior subir
consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer
antes de o utilizar.
• Quando instalar o aparelho horizontalmente, não
tape a grelha de ventilação com o tapete, etc.
• Se instalar o aparelho demasiado perto do
autorádio ou da antena, pode provocar
interferências. Se isso acontecer, afaste o
amplificador do autorádio ou da antena.
• Se o autorádio não estiver a receber corrente,
verifique as ligações.
• Este amplificador de potência possui um circuito
de protecção* que protege os transístores e as
colunas, se o amplificador funcionar mal. Não
teste os circuitos de protecção tapando o
acumulador de calor ou ligando-lhe cargas
inadequadas.
• Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois,
para que funcione em condições óptimas, tem de
existir uma boa alimentação de corrente.
• Por razões de segurança, mantenha o volume do
autorádio a um nível moderado para poder ouvir
os sons do exterior.
Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 4)
Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 4)
3
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
* Os terminais de saída das colunas são ligados em
paralelo internamente. Quando utilizar os dois
terminais de colunas a impedância mínima de
cada altifalante tem de ser igual a 4 Ω.
Systeem met 1 luidspreker (met ingangsaansluiting B)
Sistema de 1 coluna (com ligação à entrada B)
Substituir o fusível
Se o fusível rebentar, verifique as ligações de
corrente e substitua todos os fusíveis. Se, depois de
o ter substituído, o fusível voltar a rebentar, pode
existir uma avaria interna. Nesse caso, consulte o
agente da Sony mais próximo.
Autoradio
Autorádio
LINE OUT
Aviso
Quando substituir o fusível, verifique se está a
utilizar um fusível com a amperagem idêntica à
indicada no fusível que retirou. Nunca utilize um
fusível com uma amperagem superior à do
aparelho porque pode provocar uma avaria.
* Circuito de protecção
Este amplificador está equipado com um circuito
de protecção que funciona nas seguintes
situações:
— se houver sobreaquecimento do aparelho
— se for gerada corrente CC
— se ocorrer um curto-circuito nos terminais das
colunas
A cor do indicador PROTECTOR muda para
vermelho e o aparelho desliga-se.
Se tal acontecer, desligue o equipamento, retire a
cassete ou o disco e verifique a causa da avaria. Se
houver sobreaquecimento do aparelho, aguarde
até que este arrefeça antes de voltar a utilizá-lo.
Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao
aparelho que não se encontrem neste manual,
consulte o agente Sony mais próximo.
INPUT
THROUGH OUT
INPUT
Linkersubwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer esquerdo* (min. TOTAL 2 Ω)
Als u de versterkers aansluit met de THROUGH OUT
pinaansluitingen, kunt u maximaal drie versterkers
aansluiten.
Anders kunnen de benodigde uitgangsniveaus niet
worden verkregen en kan de autoradio worden
beschadigd.
Gebruik de THROUGH OUT aansluiting als u meer
versterkers wilt installeren. Audiosignalen die via
de THROUGH OUT pinaansluitingen worden
uitgevoerd, worden niet beïnvloed door
signaalverwerking.
D
Se ligar os amplificadores utilizando as tomadas de
pinos THROUGH OUT, pode ligar até três
amplificadores.
Caso contrário, não consegue obter os níveis de
saída necessários e pode danificar o autorádio.
* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.
• De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn.
Rechtersubwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer direito* (min. TOTAL 2 Ω)
* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída.
• A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no total.
Utilize o terminal THROUGH OUT quando quiser
instalar mais amplificadores. Os sinais de áudio
passam pelas tomadas de pinos THROUGH OUT sem
nenhum processamento.
4
2-wegsysteem (met ingangsaansluiting C)
Sistema de 2 vias (com ligação à entrada C)
High Level-ingangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 1 of 2)
Ligação de entrada alto nível (com ligação às coluna 1 ou 2)
Linkerluidspreker
Coluna esquerda
Autoradio
Autorádio
Rechterluidspreker
Coluna direita
2
Subwoofer* (mín. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
Luidsprekers met volledig bereik
Altifalantes de gama total
Grijs/zwartgestreept
Às riscas cinzentas/pretas
Wit/zwartgestreept
Às riscas brancas/pretas
* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.
• De minimale impedantie moet in totaal 2 Ω zijn.
Grijs
Cinzenta
Wit
Branca
* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída.
• A impedância mínima deve ser igual a 2 Ω no
total.
Download PDF

advertising