Sony | XM-D500X | Sony XM-D500X Gebruiksaanwijzing

3-265-693-41 (1)
Características
Kenmerken
•Potência máxima de saída de 1.100 W (a 2 Ω).
•Tecnologia de Classe D*
•Este amplificador de potência só pode ser
utilizado com subwoofers.
•Pode fazer uma ligação directa à saída da
coluna do autorádio se este não estiver
equipado com uma saída de linha (Ligação de
entrada alto nível).
•LPF (Filtro passa baixo) variável incorporado e
circuito de baixa amplificação.
•Equipado com circuito de protecção e
indicador.
•Dois terminais de colunas para fazer ligações
em paralelo do subwoofer.
•Maximaal uitgangsvermogen van 1.100 W
(bij 2 Ω).
•Klasse D technologie*
•Deze versterker is alleen ontworpen voor
gebruik met subwoofers.
•Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang
van de autoradio is mogelijk wanneer deze niet
is voorzien van een lijnuitgang (High Levelingang).
•Ingebouwd variabel laagdoorlaatfilter (LPF) en
laagversterkingscircuit.
•Voorzien van beveiligingscircuit en indicator.
•Twee luidsprekeraansluitingen voor parallelle
subwooferaansluitingen.
* Tecnologia de Classe D
A tecnologia de classe D é um método que permite
converter e amplificar os sinais musicais utilizando
MOSFETs para obter sinais por impulsos de alta
velocidade.
Além disso, pertence a uma classe de aparelhos que
aliam uma alta eficiência a uma libertação de calor
baixa.
* Klasse D technologie
Klasse D technologie is een methode voor het
omzetten en versterken van muzieksignalen met
MOSFET’s naar pulssignalen met hoge snelheid.
Bovendien is deze methode zeer efficiënt en
genereert weinig warmte.
Localização e funções
dos controlos
Bedieningselementen
Technische gegevens
1 POWER/PROTECTOR indicator
Brandt groen als het toestel wordt gebruikt.
Wanneer de PROTECTOR is ingeschakeld,
verandert de kleur van de indicator van
groen naar rood.
Zie het gedeelte over het verhelpen van
storingen als de PROTECTOR is
ingeschakeld.
1 Indicador POWER/PROTECTOR
Acende-se com uma luz verde durante o
funcionamento.
Se PROTECTOR estiver activado a luz do
indicador muda de verde para vermelho.
Se PROTECTOR estiver activado consulte o
guia de resolução de problemas.
2 Controlo de regulação de LEVEL
Este controlo serve para regular o nível de
entrada. Rode-o na direcção dos ponteiros do
relógio se achar que o nível de saída de som
do autorádio está baixo.
3 Controlo de regulação da frequência de
corte
Regula a frequência de corte (50 – 300 Hz)
para os filtros passa baixo.
2 LEVEL regelaar
Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau
aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het
uitgangsniveau van de autoradio te laag is.
3 Regelaar voor de grensfrequentie
Stelt de grensfrequentie in voor het
laagdoorlaatfilter (50 – 300 Hz).
4 LOW BOOST regelaar
Gebruik deze regelaar om de frequenties
rond 40 Hz tot maximaal 10 dB te versterken.
Circuitsysteem
Klasse D technologie
Pulsvoeding
Ingangen
RCA-ingangen
High level-aansluiting
Uitgangen
Luidsprekeraansluitingen
Pinaansluitingen voor
rechtstreekse uitvoer
Juiste luidsprekerimpedantie
2–8Ω
Maximaal uitgangsvermogen
600 W (bij 4 Ω)
1.100 W (bij 2 Ω)
Nominaal uitgangsvermogen (voeding met 14,4 V)
250 W (20 – 300 Hz, 0,2 % THD,
bij 4 Ω)
500 W (20 – 300 Hz, 0,6 % THD,
bij 2 Ω)
Frequentiebereik 5 – 300 Hz ( dB)
Harmonische vervorming
0,04 % of minder (bij 100 Hz, 4 Ω)
Ingangsniveauregelbereik
0,3 – 6 V (RCA-aansluitingen)
1,2 – 12 V (High level-aansluiting)
Laagdoorlaatfilter 50 – 300 Hz, –12 dB/oct
Lage tonen
0 – 10 dB (40 Hz)
Voeding
12 V DC-accu (negatieve aarde)
Voedingsspanning 10,5 – 16 V
Stroomverbruik bij nominaal uitgangsvermogen:
50 A (2 Ω)
Afstandsbedieningsingang:
2 mA
Afmetingen
Ong. 388 × 53 × 268 mm (b/h/d)
exclusief uitstekende delen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 3,3 kg zonder accessoires
Bijgeleverde accessoires
Bevestigingsschroeven (4)
High level-kabel (1)
Beschermdeksel (1)
MONAURAL
Power Amplifier
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Manual de instruções
4 Controlo do nível de LOW BOOST
Rode este controlo para amplificar as
frequências de cerca de 40 Hz para um
máximo de 10 dB.
Gebruiksaanwijzing
Guia de resolução de problemas
A lista de verificação apresentada abaixo destina-se a ajudá-lo a solucionar a maioria dos problemas
que possam surgir.
Antes de ler a lista de verificação apresentada abaixo, verifique as ligações e as operações de
funcionamento.
Problema
Causa/Solução
O indicador POWER/PROTECTOR O fusível está fundido. t Substitua todos os fusíveis por novos.
não se acende.
O fio de ligação à massa não está bem ligado.
t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel.
A tensão de entrada no terminal remoto é demasiado baixa.
• O autorádio não está ligado. t Ligue-o.
• O sistema tem demasiados amplificadores. t Utilize um relé.
Esquema do circuito
Blokdiagram
Verifique a tensão da bateria (10.5 – 16 V).
LEVEL
POWER/PROTECTOR
Lch
2
100
LOW BOOST
(40Hz)
Desligue o interruptor de corrente. Verifique se o cabo da coluna e o fio de
ligação à massa estão bem ligados.
70
Power
AMP
LPF
Buffer
LPF
0.5
A luz do indicador POWER/
Desligue o interruptor de corrente. As saídas das colunas estão em curtoPROTECTOR muda de verde para circuito.
vermelho.
t Resolva o problema que está a provocar o curto-circuito.
4
• O equipamento aquece demais. O equipamento aquece de forma anormal.
• Utilize colunas com uma impedância adequada. t 2 – 8 Ω.
• Verifique se o instalou num local bem ventilado.
O protector térmico está activado. t Reduza o volume.
• O som tem interrupções.
LEVEL
INPUT
6
LOW BOOST
0.3V
50
0
300Hz
+10dB
Rch
Lch
Ouve-se o ruído do alternador.
THROUGH
OUT
Os cabos de ligação à corrente estão instalados demasiado perto dos cabos de
pinos RCA. t Afaste os cabos uns dos outros.
O fio de ligação à massa não está bem ligado.
t Prenda bem o fio de ligação à massa a um ponto metálico do automóvel.
Rch
XM-D500X
Os fios negativos da coluna estão a tocar no chassis do automóvel.
t Afaste-os do chassis do automóvel.
O volume do som está demasiado O controlo de regulação LEVEL não é adequado. Rode o controlo de regulação
de LEVEL na direcção dos ponteiros do relógio.
baixo.
Baixa amplificação
Lage tonen
dB
10
10
40
300
100
Frequência/Frequentie
Installatie
Verhelpen van storingen
Antes de fazer a instalação
Voor het installeren
• Monte o aparelho dentro da mala ou por baixo do
banco.
• Escolha cuidadosamente o local de montagem de
modo a que o aparelho não interfira com os
movimentos normais do condutor e não fique
exposto à incidência directa dos raios solares nem
ao ar quente proveniente do sistema de
aquecimento.
• Não instale o aparelho por baixo do tapete do
carro porque impedirá a dissipação de calor do
aparelho.
• Installeer het toestel in de bagageruimte of onder
een stoel.
• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
toestel de bestuurder niet kan hinderen en niet
blootstaat aan direct zonlicht of hete lucht van de
verwarming.
• Installeer het toestel niet onder het vloertapijt
omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk
kan worden afgevoerd.
Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf
oplossen.
Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en
gebruik.
Em primeiro lugar, coloque o aparelho no local onde
pretende instalá-lo e marque as posições dos quatro
furos para os parafusos na placa de montagem (não
fornecida). Depois, faça um furo de 3 mm em cada
marca e monte o aparelho na placa, utilizando os
parafusos de montagem fornecidos. Como os
parafusos de montagem têm 15 mm de
comprimento, deve verificar se a placa de montagem
tem uma espessura superior a 15 mm.
0
5
Instalação
Hz
Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt
installeren en teken de vier schroefopeningen af op
de montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke
markering een gat van 3 mm en bevestig het toestel
op de plaat met de bijgeleverde schroeven. De
bevestigingsschroeven zijn 15 mm lang, dus de
montageplaat moet dikker zijn dan 15 mm.
Probleem
De POWER/PROTECTOR indicator De zekering is doorgeslagen. t Vervang alle zekeringen door nieuwe.
gaat niet branden.
De aardingskabel is niet goed bevestigd.
t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
De spanning op de afstandsbedieningaansluiting is te laag.
• De autoradio is niet ingeschakeld.
t Schakel de autoradio in.
• Het systeem werkt met te veel versterkers. t Gebruik een relais.
Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V).
De kleur van de POWER/
PROTECTOR indicator verandert
van groen naar rood.
De negatieve luidsprekerkabels raken het autochassis.
t Zorg dat de kabels zich niet te dicht bij het autochassis bevinden.
388
53
1
Het geluid klinkt te laag.
323
dB
255
268
10
-10
LOW PASS
300Hz
6
-30
100Hz
-40
-50
50Hz
-60
10
100
Frequência/Frequentie
1k
2k
Hz
De voedingskabels bevinden zich te dicht bij de RCA-kabels.
t Zorg dat de voedingskabels zich niet te dicht bij de RCA-kabels bevinden.
De aardingskabel is niet goed bevestigd.
t Bevestig de aardingskabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
Eenheid: mm
-20
Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. Controleer of de luidsprekerkabel en
de aardingskabel stevig zijn bevestigd.
Het toestel wordt abnormaal warm.
• Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie. t 2 – 8 Ω.
• Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats.
• Het geluid wordt onderbroken. De thermische beveiliging is geactiveerd. t Verlaag het volume.
Unidade: mm
0
Zet het toestel uit met de hoofdschakelaar. De luidsprekeruitgangen zijn
kortgesloten. t Neem de oorzaak van de kortsluiting weg.
• Het toestel wordt abnormaal
warm.
Alternatorruis is hoorbaar.
Filtro passa baixo
Laagdoorlaatfilter
Oorzaak/Oplossing
De LEVEL regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL regelaar rechtsom.
2004 Sony Corporation Printed in Korea
Peças para instalação e ligações
Onderdelen voor installatie en aansluiting
1
3
2
ø 5 × 15
(× 4)
0,2 m
Especificações
Sistema do circuito
Tecnologia de Classe D
Fornecimento de corrente por
impulsos
Entradas
tomadas de pinos RCA
Conector de entrada alto nível
Saídas
Terminais das colunas
Através das tomadas com
terminais de saída
Impedância correcta da coluna
2–8Ω
Potência máxima de saída
600 W (a 4 Ω)
1.100 W (a 2 Ω)
Saída nominal (tensão de corrente a 14,4 V)
250 W (20 – 300 Hz, 0,2 % THD,
a 4 Ω)
500 W (20 – 300 Hz, 0,6 % THD,
a 2 Ω)
Resposta em frequência
5 – 300 Hz ( dB)
Distorção harmónica
0,04 % ou inferior (a 100 Hz, 4 Ω)
Margem de regulação do nível de entrada
0,3 – 6 V
(tomadas de pinos RCA)
1,2 – 12 V (entrada alto nível)
Filtro passa-baixo
50 – 300 Hz, –12 dB/oct
Baixa amplificação
0 – 10 dB (40 Hz)
Requisitos de corrente
Bateria de automóvel de 12 V CC
(negativo à massa)
Tensão de corrente
10,5 – 16 V
Corrente
com saída nominal: 50 A (2 Ω)
Entrada telecomando: 2 mA
Dimensões
Aprox. 388 × 53 × 268 mm
(l/a/p) excluindo peças e
controlos salientes
Peso
Aprox. 3,3 kg acessórios não
incluídos
Acessórios fornecidos
Parafusos de montagem (4)
Cabo de entrada alto nível (1)
Caixa de protecção (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Ligações
Aansluitingen
Cuidado
Opgelet
•Antes de qualquer ligação, desligue o
terminal de massa da bateria do automóvel
para evitar curto-circuitos.
•Verifique se as colunas utilizadas têm uma
potência nominal adequada. Se utilizar
colunas de baixa capacidade, pode danificálas.
•Não ligue o terminal # das colunas ao chassis
do automóvel.
•Instale os cabos de entrada e de saída longe
do cabo de alimentação de corrente porque se
estiverem muito perto podem gerar
interferências.
•Este aparelho tem um amplificador de grande
potência. Como tal, pode não conseguir
utilizá-lo com a potência máxima se usar os
cabos para colunas fornecidos com o
automóvel.
•Se o automóvel estiver equipado com um
computadorde bordo para navegação ou
qualquer outro propósito, não retire o fio de
ligação à massa da bateria do automóvel. Se
desligar o fio, apaga a memória do
computador. Para evitar curtos-circuitos
quando fizer as ligações, ligue o cabo de
ligação à corrente de +12 V somente depois de
ligar todos os outros cabos.
•Voordat u de aansluitingen maakt, moet u
eerst de aardingsaansluiting van de accu
loskoppelen om kortsluiting te vermijden.
•Gebruik luidsprekers die krachtig genoeg zijn.
Te lichte luidsprekers kunnen worden
beschadigd.
•Sluit de # aansluiting van het
luidsprekersysteem niet aan op het
autochassis.
•Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de
buurt van de voedingskabels om storing te
vermijden.
•Dit is een krachtige versterker. Deze
functioneert dus wellicht niet optimaal
wanneer de gewone luidsprekerkabels in de
auto worden gebruikt.
•Als de auto is uitgerust met een
computersysteem voor navigatie of voor een
ander doel, moet u de aardingsdraad niet
loskoppelen van de accu van de auto.
Wanneer u de kabel loskoppelt, kan het
computergeheugen worden gewist. Om
kortsluiting te voorkomen, moet u de +12Vvoedingskabel loskoppelen tot alle andere
kabels zijn aangesloten.
Ligue os terminais como se mostra na figura abaixo.
Verricht de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld.
REM
+12V
Precauções
• Este aparelho foi concebido para funcionar
apenas com uma corrente contínua de 12 V com
negativo à massa.
• Utilize colunas com uma impedância adequada.
— 2 – 8 Ω.
• Não ligue colunas activas (com amplificadores
integrados) aos terminais das colunas do
aparelho. Se o fizer pode danificar o amplificador
e as colunas activas.
• Evite instalar o aparelho em zonas:
— em que esteja exposto a altas temperaturas
como, por exemplo, à incidência directa dos
raios solares ou ao ar quente proveniente do
sistema de aquecimento
— em que esteja exposto à chuva ou humidade
— em que esteja exposto ao pó ou sujidade
• Se o automóvel estiver estacionado ao sol e a
temperatura no seu interior subir
consideravelmente, deixe o aparelho arrefecer
antes de o utilizar.
• Quando instalar o aparelho horizontalmente, não
tape a grelha de ventilação com o tapete, etc.
• Se instalar o aparelho demasiado perto do
autorádio ou da antena, pode provocar
interferências. Se isso acontecer, afaste o
amplificador do autorádio ou da antena.
• Se o autorádio não estiver a receber corrente,
verifique as ligações.
• Este amplificador de potência possui um circuito
de protecção* que protege os transístores e as
colunas, se o amplificador funcionar mal. Não
teste os circuitos de protecção tapando as o
acumulador de calor ou ligando-lhe cargas
inadequadas.
• Não utilize o aparelho com a bateria fraca pois,
para que funcione em condições óptimas, tem de
existir uma boa alimentação de corrente.
• Por razões de segurança, mantenha o volume do
autorádio a um nível moderado para poder ouvir
os sons do exterior.
REM
3
+12V
Se o fusível rebentar, verifique as ligações de
corrente e substitua todos os fusíveis. Se, depois de
o ter substituído, o fusível voltar a rebentar, pode
existir uma avaria interna. Nesse caso, consulte o
agente da Sony mais próximo.
Ingangsaansluitingen
Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte “Localização e funções dos
controlos”.
Zie “Bedieningselementen” voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen.
A
GND
Ligação de entrada de linha (com ligação às colunas 1 ou 2)
Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 1 of 2)
B
Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 3)
Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 3)
Aviso
Quando substituir o fusível, verifique se está a
utilizar um fusível com a amperagem idêntica à
indicada no fusível que retirou. Nunca utilize um
fusível com uma amperagem superior à do
aparelho porque pode provocar uma avaria.
Autorádio
Autoradio
Autorádio
Autoradio
LINE OUT
LINE OUT
Canal direito
Rechterkanaal
Canal esquerdo
Linkerkanaal
* Circuito de protecção
Este amplificador está equipado com um circuito
de protecção que funciona nas seguintes
situações:
— se houver sobreaquecimento do aparelho
— se for gerada corrente CC
— se ocorrer um curto-circuito nos terminais das
colunas
A cor do indicador POWER/PROTECTOR muda
para vermelho e o aparelho desliga-se.
Se tal acontecer, desligue o equipamento, retire a
cassete ou o disco e verifique a causa da avaria. Se
houver sobreaquecimento do aparelho, aguarde
até que este arrefeça antes de voltar a utilizá-lo.
C
Ligação de entrada de linha (com ligação à coluna 4)
Lijningangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting 4)
D
Ligação de entrada alto nível (com ligação à coluna
1 ou 2)
High Level-ingangsaansluiting (met luidsprekeraansluiting
1 of 2)
Autorádio
Autoradio
Coluna esquerda
Linkerluidspreker
LINE OUT
Autorádio
Autoradio
Coluna direita
Rechterluidspreker
Se tiver dúvidas ou problemas referentes ao
aparelho que não se encontrem neste manual,
consulte o agente Sony mais próximo.
3
GND
Substituir o fusível
Ligações de entrada
INPUT
THROUGH OUT
INPUT
2
c
Passe os fios através da caixa, ligue-os
e cubra os terminais com a caixa.
Voer de kabels door het deksel, sluit
ze aan en plaats het deksel op de
aansluitingen.
Nota
Aperte bem o parafuso, mas não com demasiada
força* para evitar danificá-lo.
* O valor da força aplicada deve ser inferior a
1 N•m.
Voorzorgsmaatregelen
a um ponto
metálico do
automóvel
minder dan 450 mm
inferior a 450 mm
naar een metalen
onderdeel van de
auto
*2
Autorádio
Autoradio
Fusível (80 A)
Zekering (80 A)
Bateria do automóvel de +12 V
+12 V accu
*1 Se tiver o autorádio fornecido de fábrica ou qualquer outro autorádio sem uma saída para
telecomando no amplificador,ligue o terminal de entrada para telecomando (REMOTE) à fonte de
alimentação para acessórios.
*1 Als u een originele of andere autoradio hebt zonder externe uitgang voor de versterker, sluit u de
externe ingang (REMOTE) aan op de hulpvoedingsaansluiting.
Notas sobre o fornecimento de corrente
• Ligue o cabo de ligação à corrente de +12 V
somente depois de ter ligado todos os outros
cabos.
• Ligue o fio de massa do aparelho a um ponto
metálico do automóvel. Uma ligação mal feita
pode avariar o amplificador.
• Verifique se ligou o cabo do telecomando do
autorádio ao terminal para telecomando.
• Quando utilizar um autorádio sem saída para
telecomando no amplificador, ligue o terminal de
entrada para telecomando (REMOTE) à fonte de
alimentação para acessórios.
• Utilize um cabo de ligação à corrente com um
fusível incorporado (80 A).
• Todos os cabos eléctricos ligados ao borne
positivo da bateria devem ter um fusível a uma
distância de 450 mm do borne da bateria e antes
de passarem por qualquer metal.
• Verifique se os cabos da bateria ligados ao
automóvel (negativo à massa)*2 têm uma medida
pelo menos igual à do cabo principal que liga a
bateria ao amplificador.
• Verifique se os cabos que vai ligar aos terminais
+12 V e GND deste equipamento têm pelo menos
4-Gauge (AWG-4) ou têm uma secção superior a
22,0 mm2.
Utilize o terminal THROUGH OUT quando quiser
instalar mais amplificadores. Os sinais de áudio
passam pelas tomadas de pinos THROUGH OUT sem
serem afectados por qualquer processamento.
Opmerking
Let op dat u de schroef met niet teveel kracht*
aandraait om te vermijden dat ze wordt
beschadigd.
* Draaikracht minder dan 1 N•m.
Cabos de ligação à corrente
Voedingskabels
Saída para
telecomando*1
Externe uitgang*1
(REM OUT)
Se ligar os amplificadores utilizando as tomadas de
pinos THROUGH OUT, pode ligar até três
amplificadores.
Caso contrário, não consegue obter os níveis de
saída necessários e pode danificar o autorádio.
Opmerkingen bij de voeding
• Sluit de +12V voedingskabel pas aan nadat alle
andere kabels zijn aangesloten.
• Bevestig de aardingskabel goed aan een metalen
onderdeel van de auto. Een loszittende kabel kan
de werking van de versterker verstoren.
• Verbind de afstandsbedieningskabel van de
autoradio met de externe uitgang.
• Verbind bij een autoradio zonder externe
uitgang op de versterker de externe ingang
(REMOTE) met de hulpvoeding.
• Gebruik een voedingskabel met zekering (80 A).
• Alle voedingskabels die zijn aangesloten op de
positieve pool van de accu, moeten binnen 450
mm vanaf de pool van de accu van een zekering
worden voorzien. Dit moet gebeuren voordat de
kabels door een metalen oppervlak worden
geleid.
• Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op
het voertuig (geaard op het chassis)*2, samen een
vermogen hebben dat ten minste gelijk is aan het
vermogen van de hoofdvoedingskabel waarmee
de versterker is aangesloten op de accu.
• Controleer of de kabels die zijn aangesloten op
de +12 V en de GND aansluitingen van dit toestel
zwaarder zijn dan 4-Gauge (AWG-4) of een
doorsnede van meer dan 22,0 mm hebben.
• Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12V
gelijkstroom met negatieve aarde.
• Gebruik luidsprekers met de juiste impedantie.
— 2 – 8 Ω.
• Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde
versterkers) aan op de luidsprekeringangen van
het toestel. Hierdoor ontstaat mogelijk schade
aan de actieve luidsprekers.
• Installeer het toestel niet op een plaats waar het
blootstaat aan:
— hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct
zonlicht of hete lucht van een
verwarmingssysteem
— regen of vocht
— stof of vuil
• Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd
stond en het heel warm is in de auto, moet u het
toestel voor gebruik eerst laten afkoelen.
• Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel
niet worden afgedekt, bijvoorbeeld door het
vloertapijt.
• Als het toestel te dicht bij de autoradio of
antenne is geplaatst, kan storing optreden. In dit
geval moet u de versterker uit de buurt van de
autoradio of antenne plaatsen.
• Controleer de aansluitingen als er geen stroom
naar de autoradio wordt geleverd.
• Deze vermogensversterker is uitgerust met een
beveiligingscircuit* dat de transistoren en
luidsprekers beschermt wanneer de versterker
niet naar behoren functioneert. Probeer de
beveiligingscircuits niet te testen door het
koelelement af te dekken of het toestel te
overbelasten.
• Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu
want het werkt alleen optimaal met een goede
voeding.
• Zet de autoradio voor alle veiligheid niet te hard
zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt
horen.
Zekering vervangen
Als de zekering doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren en alle zekeringen
vervangen. Als de zekering vervolgens nogmaals
doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in
het toestel. Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Als u de versterkers aansluit met de THROUGH OUT
pinaansluitingen, kunt u maximaal drie versterkers
aansluiten.
Anders kunnen de benodigde uitgangsniveaus niet
worden verkregen en kan de autoradio worden
beschadigd.
Às riscas
cinzentas/pretas
Grijs-/
zwartgestreept
Gebruik de THROUGH OUT aansluiting als u meer
versterkers wilt installeren. Audiosignalen die via
de THROUGH OUT pinaansluitingen worden
uitgevoerd, worden niet beïnvloed door
signaalverwerking.
Às riscas brancas/
pretas
Wit-/
zwartgestreept
Cinzenta
Grijs
Branca
Wit
Ligações das colunas
Luidsprekeraansluitingen
Para obter informações sobre os interruptores e controlos, consulte “Localização e funções dos
controlos”.
Zie Bedieningselementen voor meer informatie over de instellingen van schakelaars en knoppen.
1
Sistema de 1 coluna (com ligação às entradas A ou D)
Systeem met 1 luidspreker (met ingangsaansluiting A of D)
2
Sistema de 2 Colunas (com ligação às entradas A ou D)
Systeem met 2 luidsprekers (met ingangsaansluiting A of D)
Waarschuwing
Vervang een zekering altijd door een identiek
exemplaar met het aantal ampère dat boven de
zekeringhouder vermeld staat. Gebruik nooit een
zekering die zwaarder is dan de
standaardzekering van het toestel omdat dit
hierdoor beschadigd kan raken.
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Subwoofer*
(min. TOTAL 4 Ω)
Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída.
• A resistência mínima deve ser igual a 2 Ω no
total.
* Beveiligingscircuit
Deze versterker is uitgerust met een
beveiligingscircuit dat in de volgende gevallen
wordt geactiveerd:
— wanneer het toestel oververhit raakt
— wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt
— wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn
kortgesloten
De kleur van de POWER/PROTECTOR indicator
verandert van groen in rood, en het toestel
schakelt uit.
Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten
apparatuur uit, verwijdert u de cassette of de disc
en spoort u de oorzaak van de storing op.
Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan
tot deze is afgekoeld alvorens het toestel verder
te gebruiken.
3
* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.
• De minimumweerstand moet in totaal 2 Ω zijn.
Sistema de 1 coluna (com ligação à entrada B)
Systeem met 1 luidspreker (met ingangsaansluiting B)
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit toestel die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw
Sony handelaar.
* Os terminais de saída dos altifalantes são ligados
em paralelo internamente. Quando utilizar os
dois terminais de altifalantes, a impedância
mínima de cada altifalante tem que ser 4 Ω.
4
* De luidsprekeruitgangen zijn onderling
verbonden in het toestel. Als u beide
luidsprekeraansluitingen gebruikt, moet de
minimale impedantie van elke luidspreker 4 Ω
zijn.
Sistema de 2 vias (com ligação à entradas C)
2-wegsysteem (met ingangsaansluiting C)
Subwoofer* (mín. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
Subwoofer esquerdo* (min. TOTAL 2 Ω)
Linkersubwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída.
• A resistência mínima deve ser igual a 2 Ω no
total.
Subwoofer direito* (min. TOTAL 2 Ω)
Rechtersubwoofer* (min. TOTAL 2 Ω)
* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.
• De minimumweerstand moet in totaal 2 Ω zijn.
Altifalantes de gama total
Breedbandluidsprekers
* • Pode ligar qualquer um dos terminais de saída.
• A resistência mínima deve ser igual a 2 Ω no
total.
* • U kunt aansluiten op een van beide uitgangen.
• De minimumweerstand moet in totaal 2 Ω zijn.
Download PDF

advertising