Sony | SLT-A65VY | Sony SLT-A65VY Bruksanvisning

SLT-A65/SLT-A65V/SLT-A77/SLT-A77V
De nye funksjonene som følger med denne fastvareoppdateringen, og deres
virkemåte, er beskrevet her.
Se også i "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α"* som ligger på den
leverte CD-ROM-en.
* "Brukerhåndbok for α" følger ikke med SLT-A77/A77V.
© 2012 Sony Corporation
4-456-999-21(1)
Tilgjengelige funksjoner
Denne fastvareoppdateringen legger til følgende nye funksjoner:
Nye elementer
Funksjoner
MOVIE-knapp
Brukes til å stille inn modusen som aktiverer MOVIEknappen.
2NO
MOVIE-knapp
Stiller inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.
1 MENU t
3 t [MOVIE-knapp] t ønsket innstilling.
Alltid
Aktiverer alltid MOVIE-knappen.
Kun filmmodus
Brukes til å aktivere MOVIE-knappen kun når modusvelgeren er
stilt inn på
(Film).
3NO
Download PDF

advertising