Sony | SLT-A58K | Sony SLT-A58K Bruksanvisning

4-459-707-22(1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Klargjøre kameraet
Fotografere og vise bilder
Brukerhåndbok for α
Ta bilder som passer til
motivet
Bruke opptaksfunksjonene
A-fatning
Bruke
avspillingsfunksjonene
Funksjonsoversikt
Vise bilder på en
datamaskin
Annet
Avansert bruk
Indeks
SLT-A58
©2013 Sony Corporation
Innhold
Grunnleggende
betjening
................................................................. 9
Denne delen har grunnleggende informasjon om bruken av kameraet.
Om bruk av kameraet ...................................................... 10
Klargjøre kameraet
Kontrollere leverte deler .................................................. 12
Identifisere delene ........................................................... 13
Forside ........................................................................ 13
Tilbake ........................................................................ 14
Topp ........................................................................... 15
Sidene/undersiden ...................................................... 16
Objektiv ...................................................................... 18
Lade batteriet ................................................................... 19
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)................ 21
Minnekort du kan bruke ............................................. 23
Sette på et objektiv .......................................................... 24
Slå på kameraet og stille klokken .................................... 27
Før opptak ........................................................................ 29
Justere søkerens visuelle skarphet
(diopterjustering)................................................ 29
Holde kameraet riktig ................................................. 29
Fotografere og vise bilder
Ta stillbilder ..................................................................... 30
Ta opp film ...................................................................... 32
Spille av bilder ................................................................. 33
Slette bilder (Slette) ......................................................... 34
Ta bilder som passer til motivet
Justere vinkelen på LCD-skjermen ................................. 35
Velge opptaksmodus ....................................................... 36
Fremragende auto ............................................ 37
Scenevalg ........................................................... 38
Panoramafotografer. ........................................... 39
Tele-zoom Seriebilder AE ................................. 40
2
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke blitsen .................................................................... 41
Justere bildets lysstyrke ................................................... 43
Velge bruksmodus .............................................. 45
Bytte opptaksbilde (DISP) ............................................... 46
Angi bildestørrelse .......................................................... 47
Bildestørr. ................................................................... 47
Panorama: Størrelse ................................................... 47
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre bilder ................................................................ 48
Bytte til visning av bildeliste ........................................... 49
Vise bilder på en TV-skjerm ........................................... 50
Funksjonsoversikt
Funksjoner som kan brukes med knapper og bryter......... 51
Velge en funksjon ved hjelp av Fn
(funksjonsknappen) .................................................... 52
Funksjoner som kan velges med Fn
(funksjonsknappen) ...................................................53
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen ............... 55
Bruke kameraets veiviserfunksjon .................................. 62
Veiledning i kameraet ................................................ 62
Fototips ....................................................................... 62
Vise bilder på en datamaskin
Hva du kan gjøre med programvare ................................ 64
Hva du kan gjøre med "PlayMemories Home" .......... 64
Hva du kan gjøre med "Image Data Converter" ........ 65
Installere programvaren ................................................... 66
Installere "PlayMemories Home" .............................. 66
Vise "PlayMemories Home Help Guide" .................. 66
Installere "Image Data Converter" ............................. 67
Vise "Image Data Converter Guide" .......................... 67
Installere "Remote Camera Control" ......................... 68
Velge fremgangsmåte for å lage en filmplate .................. 69
Lage en plate på en datamaskin ................................. 70
Brenne plater ved hjelp av andre enheter enn
datamaskiner ...................................................... 70
3
Annet
Liste over skjermikoner ................................................... 71
Funksjoner for alle opptaksmoduser ............................... 74
Tilgjengelige blitsmoduser .............................................. 75
Avansert bruk
................................................................76
Denne delen inneholder ytterligere opplysninger om bruken av kameraet.
Klargjøring
Sette opp kameraet .......................................................... 77
Ta av okulardekslet .................................................... 77
Skjermbilde for opptaksmodus ........................................ 78
Velge skjermbildemodus ............................................ 78
Histogram ................................................................... 79
Se motivet gjennom objektivet uten at effekter
vises ................................................................... 80
Liste over søkermodusikoner ..................................... 80
Ta et klart bilde uten kamerarystelser ............................. 83
Indikator for kamerarystelse ...................................... 83
Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 83
Bruke et stativ ............................................................ 84
Opptak
Velge opptaksmodus ....................................................... 85
Intelligent Auto/ Blits av ................................. 85
Fremragende auto ............................................. 85
Scenevalg ........................................................... 86
Panoramafotografer. ........................................... 88
Tele-zoom Seriebilder AE ................................. 90
Program Auto ......................................................... 91
Blenderprioritet ..................................................... 92
Lukkerprioritet ....................................................... 94
Man. Eksponering .................................................. 95
BULB ..................................................................... 97
Konfigurere filmopptak ................................................... 99
Ta opp film på en enkel måte ..................................... 99
Digital zoom ............................................................. 100
4
Endre sporingsfølsomheten for autofokus under
filmopptak ....................................................... 101
Ta opp film med justering av lukkerhastighet og
blenderåpning .................................................. 101
Filformat ................................................................... 102
Opptaksinnstilling .................................................... 103
Lydopptak ................................................................ 104
Justere fokus .................................................................. 105
Autofokus ................................................................. 105
Fokuslås .................................................................... 107
Autofokus ................................................................. 108
AF-område ............................................................... 109
AF-lys ....................................................................... 110
Målsøking-AF .......................................................... 110
Manuelt fokus ........................................................... 112
Fremheving .............................................................. 113
Fokusforstørrer ......................................................... 114
Registrere ansikter ......................................................... 116
Ansiktsregistrering ................................................... 116
Ansiktregistrering ..................................................... 117
Autom. innramming ................................................. 118
Smilutløser ............................................................... 119
Justere bildets lysstyrke ................................................. 121
AE-lås ....................................................................... 121
AEL med lukker ....................................................... 122
Målemodus ............................................................... 122
Blitskompenser. ........................................................ 123
Blitskontroll .............................................................. 123
Blitsen ............................................................................ 125
Trådløs blits .............................................................. 126
Stille inn ISO ................................................................. 127
Flerbilde-støyreduksjon ............................................ 127
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk
(dynamisk område) ................................................... 128
Dyn.omr.opt. ............................................................ 128
Auto HDR ................................................................ 129
Angi bildebehandling .................................................... 131
Bildeeffekt ................................................................ 131
Kreative innst. .......................................................... 132
5
Justere fargetoner (Hvitbalanse) .................................... 134
Finjusteringsskjermbilde for farger .......................... 135
Fargetemp./Fargefilter .............................................. 136
Tilpasset hvitbalanse ................................................ 136
Zooming ........................................................................ 138
Velge bruksmodus ............................................ 141
Enkeltbilde ............................................................... 141
Seriebilder ................................................................ 141
Selvutløser ................................................................ 142
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn ............................ 143
HB-nivåtrinn ............................................................ 145
Avspilling
Skjermbilde for avspillingsmodus ................................. 146
Skifte skjermbilde under avspilling ......................... 146
Liste over symboler på histogramskjermbildet ........ 146
Bruke avspillingsfunksjonene ....................................... 148
Rotere et bilde .......................................................... 148
Velg stillbilde/film ................................................... 148
Lysbildevisning ........................................................ 149
Avspill.visning ......................................................... 149
Bla gjennom panoramabilder ................................... 150
Beskytte bilder (Beskytt) ............................................... 151
Slette bilder (Slette) ....................................................... 152
Slett (Flere bilder) .................................................... 152
Slette alle bilder eller filmer i hver
visningsmodus.................................................153
TV-avspilling ................................................................. 154
Bruke "BRAVIA" Sync ........................................... 154
Kamerainnstillinger
Angi bildeforhold og bildekvalitet ................................ 156
Bildeforhold ............................................................. 156
Kvalitet ..................................................................... 156
Stille inn de andre kamerafunksjonene .......................... 158
Støyred.lang ............................................................. 158
Høy ISO Støyred. ..................................................... 158
Fargerom .................................................................. 159
Utløser uten objektiv ................................................ 159
Rutenettlinje ............................................................. 160
6
Autovisning .............................................................. 160
AEL-knappens funk. ................................................ 160
ISO-knapp ................................................................ 161
Forhåndsvisningsknapp ............................................ 161
Elektronisk fremre gardinlukker .............................. 162
Søker-lysstyrke ......................................................... 162
Strømsparer .............................................................. 163
FINDER/LCD-innstill. ............................................. 163
Objektivkompensasjon .................................................. 164
Objektivkompensasjon: Ytre skygge ....................... 164
Objektivkompensasjon: Kromat. aberr. ................... 164
Objektivkompensasjon: Forvrengning ..................... 164
Stille inn opptaksmetoden for opptak på
minnekort ................................................................. 165
Formater ................................................................... 165
Filnummer ................................................................ 165
Mappenavn ............................................................... 166
Velg opptaksmappe .................................................. 166
Ny mappe ................................................................. 166
Gjenopprett bilde-DB ............................................... 167
Laste opp innstilling. ................................................ 167
Tilbakestille til standardinnstillinger ............................. 169
Bekrefte kameraversjonen ............................................. 173
Datamaskin
Bruke kameraet sammen med datamaskinen ................ 174
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows) ...................... 174
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac) ............................. 175
Koble kameraet til en datamaskin ................................. 176
Opprette en USB-tilkobling ..................................... 176
Stille inn USB-forbindelse
(USB LUN-innstilling) .................................... 177
Koble til en datamaskin ............................................ 177
Importere bilder til en datamaskin (Windows) ........ 178
Importere bilder til en datamaskin (Mac) ................. 179
Slette USB-tilkoblingen ........................................... 179
7
Lage filmplater .............................................................. 181
Opprette en HD-kvalitets (HD) plate
(AVCHD opptaksplate) på en datamaskin ...... 181
Opprette en plate med standard kvalitet (STD)......... 182
Plater som kan brukes sammen med
"PlayMemories Home" ................................... 183
Skriv ut
Angi DPOF .................................................................... 184
Datopåskrift .............................................................. 184
Rengjøring
Rengjøre kameraet og objektivet ................................... 185
Rengjøre bildesensoren ................................................. 186
Feilsøking og annet
Feilsøking ...................................................................... 189
Advarsler ....................................................................... 198
Forholdsregler ................................................................ 200
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder ..................... 204
AVCHD-format ............................................................. 205
Minnekort ...................................................................... 206
Batteri og batterilader .................................................... 208
Lisens ............................................................................. 210
Kontrollere antall bilder som kan tas opp eller
opptakstiden .............................................................. 211
Spesifikasjoner .............................................................. 215
Indeks ............................................................................ 223
8
Grunnleggende betjening
Denne delen har grunnleggende informasjon om
bruken av kameraet. Les denne delen først. For å
bruke kameraet mer effektivt kan du se i "Avansert
bruk" (side 76).
9
Om bruk av kameraet
Fremgangsmåte for fotografering
Dette kameraet har to moduser for
overvåking av objekter: En LCDskjermmodus som bruker LCD-skjerm, og
en søkermodus som bruker søkeren.
Om funksjonene som er tilgjengelige
med kameraet
For å kontrollere om det er en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter følgende
merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
Ingen erstatning for innspilt innhold
Det kan ikke gis erstatning for det innspilte
innholdet hvis en teknisk feil på kameraet,
minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå å risikere tap av data må du
alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data
på andre medier.
Merknader om LCD-skjermen, den
elektroniske søkeren, objektivet og
bildesensoren
• LCD-skjermen og den elektroniske
søkeren produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i
at mer enn 99,99 % av bildeelementene
(pikslene) er reelt operative. Det kan
imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
bildene på noen måte.
• Ikke hold kameraet etter LCD-skjermen.
10
• Ikke utsett kameraet for solskinn eller
fotografer i retning av solen i lengre tid.
Det interne maskineriet kan bli skadet.
Hvis reflektert sollys fokuseres på en
gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr.
• Det er en magnet på baksiden og rundt
den roterende akselen i hengselet til
LCD-skjermen. Unngå å ha noe som
påvirkes av en magnet, for eksempel
disketter eller kredittkort, i nærheten av
LCD-skjermen
• I miljøer med lav temperatur kan bilder
bli hengende igjen på skjermen. Dette er
ikke feil. Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan skjermen bli forbigående
svart. Når kameraet er oppvarmet, vil
skjermen fungere normalt.
• Det innspilte bildet kan være forskjellig
fra det bildet du registrerte før opptak.
Om å ta opp i lengre tid av gangen
• Når du fotograferer over et lengre
tidsrom, vil kameratemperaturen øke.
Kommer temperaturen opp på et visst
nivå, vises -symbolet på skjermen, og
kameraet slås av automatisk. Hvis
kameraet slås av, må du la det hvile i
10 minutter eller lenger, slik at
temperaturen i kameraet synker til et
sikkert nivå.
• Temperaturen i kameraet stiger raskt når
lufttemperaturen er høy.
• Når kameratemperaturen stiger, kan
bildekvaliteten bli dårligere. Vi anbefaler
at du venter til temperaturen i kameraet
faller før du fortsetter å fotografere.
• Overflaten på kameraet kan bli varm.
Dette er ikke feil.
Merknader om import av AVCHDfilmer til en datamaskin
Når du importerer AVCHD-filmer til en
Windows-datamaskin, må du bruke
programvaren "PlayMemories Home".
Om bruk av kameraet
Om å spille av film på andre enheter
• Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile til opptak i AVCHDformat. Filmer som tas opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke
spilles av med følgende enheter.
– Andre enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet som ikke støtter
High Profile
– Enheter som er inkompatible med
AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile til opptak i
MP4-format. Dette er grunnen til at film
som er tatt opp i MP4-format med dette
kameraet ikke kan spilles av på andre
enheter enn de som støtter MPEG-4
AVC/H.264.
• Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (høy oppløsning) kan kun
spilles av på enheter som er kompatible
med AVCHD-formatet. DVD-baserte
spillere eller opptakere kan ikke avspille
plater med HD-bildekvalitet fordi de er
inkompatible med AVCHD-formatet.
Dessuten får DVD-baserte spillere eller
opptakere kanskje ikke løst ut plater med
HD-bildekvalitet.
Om dataspesifikasjonene som er
beskrevet i denne bruksanvisningen
Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt
under følgende forhold, med mindre noe
annet er beskrevet i denne håndboken: Ved
en vanlig omgivelsestemperatur på 25ºC,
og ved bruk av et batteri som er blitt
fulladet i ca. en time etter at ladelampen har
slukket.
Modellbetegnelse
Denne håndboken dekker flere modeller
som leveres med ulike objektiver.
Modellnavnet varierer med det
medfølgende objektivet. Hvilken modell
som er tilgjengelig, avhenger av landet eller
regionen.
Modellbetegnelse Objektiv
SLT-A58
—
SLT-A58K
DT18-55mm
SLT-A58M
DT18-135mm
SLT-A58Y
DT18-55mm og
DT55-200mm
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
lover om opphavsrett.
Bildene som brukes i denne
håndboken
Fotografiene som brukes som
bildeeksempler i denne brukerhåndboken,
er reproduserte bilder og ikke bilder som
faktisk er tatt med dette kameraet.
11
Klargjøre kameraet
Kontrollere leverte deler
Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt (side 11). Tilbehøret som
følger med, avhenger av modellen.
Tallet i parentes angir mengden.
Leveres med alle modeller
• Kamera (1)
• Batterilader BC-VM10A (1)
• Strømkabel (1)* (ikke inkludert i
USA og Canada)
• Deksel (1) (festet på
kamerahuset)
• Okulardeksel (1) (festet på
kamerahuset)
• Bruksanvisning (1)
SLT-A58K
* Det kan hende at flere strømledninger
følger med kameraet. Bruk den som
passer i ditt land eller ragioner.
• Oppladbart batteri NP-FM500H
(1)
• Mikro-USB-kabel (1)
• Skulderrem (1)
12
• DT18-55mm zoom-objektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1)/
emballasjedeksel (1)
SLT-A58M
• DT18-135mm zoomobjektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1)/bakre
objektivdeksel (1)/linseskjerm
(1)
SLT-A58Y
• DT18-55mm zoom-objektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1)/
emballasjedeksel (1)
• DT55-200mm zoomobjektiv (1)/
fremre objektivdeksel (1)/bakre
objektivdeksel (1)/linseskjerm
(1)
Identifisere delene
Se sidene som er nevnt i parentes, for å få informasjon om betjening av
delene.
Forside
Klargjøre kameraet
A Lukkerknapp (30)
I Innebygd blits* (41, 125)
B Strømbryter (27)
J Mikrofon** (104)
C Kontrollskive (92, 94, 95)
K Modusvelger (36)
D Selvutløserlampe (142)
L
E Objektivkontakter*
F Speil*
• Dette speilet er laget av en
lysforsterkende film. Ikke berør
speilet. Dette kan gjøre speilet
skittent, eller deformere det, og
bildekvaliteten og kameraets
ytelse vil bli dårligere.
G Forhåndsvisningsknapp (93)/
Fokusforstørrerknapp (114)
H Fatning
(sprettoppknapp for blits)
(41, 125)
M Fatningsindeks (24)
N Utløserknapp for objektivet
(25)
O Fokusmodusbryter (105, 112)
* Ikke ta rett på disse delene.
** Ikke dekk til denne delen
under filmopptak. Det kan
føre til støy eller lavere
lydstyrke.
13
Identifisere delene
Tilbake
A Okularsensorer (77)
G Kontrollknapp
v/V/b/B/DISP (Vis innhold)
(46, 146)/WB (Hvitbalanse)
(134)/
(Bruksmodus)
(45, 141)/
(Bildeeffekt)
(131)
B Søker*
• Når du ser i søkeren, aktiveres
søkermodus, og når du beveger
ansiktet bort fra søkeren, settes
visningsmodus tilbake til LCDskjerm.
C Justeringshjul for diopter (29)
H Kontrollknapp (Enter)/AF-
knapp (109)/Målsøking-AFknapp (110)
D LCD-skjerm (71, 80, 146)
E Okulardeksel (77)
I
F For opptak: Fn-knapp
(funksjonsknapp) (52, 53)
For visning:
(Bilderotasjon)-knapp (148)
J
(Kameraveiviser)-knapp
(62)
For visning:
(Slette)-knapp
(34)
(Avspilling)-knapp (33)
* Ikke berør denne delen.
14
Identifisere delene
Topp
Klargjøre kameraet
A Multigrensesnittsko1)2) (126)
1)
Du finner flere opplysninger om
objektiver som samsvarer med
multigrensesnittskoen på Sonynettstedet eller ved å kontakte en
Sony-forhandler eller lokal, autorisert
Sony-servicetilbyder i ditt område.
Tilbehør til tilbehørsskoen kan også
brukes. Det gis ingen garanti for at
dette produktet vil virke med tilbehør
fra andre produsenter.
2)
Tilbehør for tilbehørsskoen med
autolås kan også festes med
skoadapteren (selges separat).
B MENU-knapp (55)
C
Posisjonsmerke for
billedsensor (107)
D FINDER/LCD-knapp (163)
E ZOOM-knapp (138)
F ISO-knapp (127, 161)
G For opptak:
(Eksponeringsknapp) (43)/AV
(Blenderverdiknapp) (95)
For visning:
(Zoome innknapp) (48)
H For opptak: AEL (AE-lås-
knapp) (121, 160)
For visning:
(Avspillingszoom-knapp) (48)/
(Indeksknapp) (49)
I MOVIE-knapp (32, 99)
15
Identifisere delene
Sidene/undersiden
A Kroker for skulderrem
• Fest begge endene av remmen
til kameraet.
D m (Mikrofon)-kontakt
• Når en ekstern mikrofon kobles
til, blir den interne mikrofonen
slått av automatisk. Hvis den
eksterne mikrofonen er av typen
"plug-in-power", får
mikrofonen strøm fra kameraet.
E HDMI mikrokontakt (50, 154)
F Multi/Micro USB-terminal
(177)
B Høyttaler
C DC IN-kontakt
• Når du skal koble ACPW10AM vekselstrømadapter
(selges separat) til kameraet, må
du slå av kameraet og deretter
sette kontakten fra
vekselstrømadapteren i DC INinngangen på kameraet.
16
• Støtter enheter som er
kompatible med mikro-USB.
Identifisere delene
Klargjøre kameraet
G Spor for batteri (21)
H Batterideksel (21)
I Stativfeste
• Bruk et trebent stativ med en
skrue som er kortere enn
5,5 mm. Du vil ikke kunne skru
kameraet ordentlig fast til et
stativ som har lengre skrue enn
5,5 mm. Hvis du forsøker, kan
du ødelegge kameraet.
J Tilgangslampe (22)
K Spor for innsetting av
minnekort (21)
L Minnekortdeksel (21)
17
Identifisere delene
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
(Inkludert med SLT-A58K/A58Y)
A Fokusring
B Zoomering
C Brennviddeskala
D Brennviddemarkør
E Objektivkontakter
F Fokusmodusbryter
G Fatningsindeks
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(Inkludert med SLT-A58Y)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Inkludert med SLT-A58M)
18
H Motlysblenderindeks
I Zoom-låsebryter
• DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/DT
18-135mm F3.5-5.6 SAM er
beregnet for Sony-kameraer med
A-fatning (modeller som har en
bildesensor av APS-C-størrelse).
Du kan ikke bruke disse
objektivene på 35 mm kameraer.
• Når det gjelder andre objektiver
enn DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
II/DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM,
kan du se i bruksanvisningen som
følger med objektivet.
Lade batteriet
1
Sett batteriet inn i
batteriladeren.
Skyv inn batteripakken til du hører et
klikk.
2
Sett batteriladerens kontakt i
en stikkontakt.
For USA og Canada
Støpsel
Lys på: Lading pågår
Lys av: Lading fullført
Ladetid
Omtrent 175 minutter
• Ved lading av en fullt utladet
batteripakke ved en temperatur på
25°C.
• CHARGE-lampen slukkes når
ladingen er fullført.
CHARGE-lampe
For land/regioner utenom USA og
Canada
CHARGE-lampe
Til en stikkontakt
19
Klargjøre kameraet
Når du bruker kameraet for første gang, må du huske å lade NP-FM500H
"InfoLITHIUM" batteriet (inkludert).
"InfoLITHIUM"-batteriet kan lades selv om det ikke er helt utladet.
Batteriet kan brukes selv om det ikke er helt oppladet.
Et oppladet batteri lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker det. For
ikke å gå glipp av en mulighet til å fotografere, bør du lade batteriet igjen
før du fotograferer.
Lade batteriet
Kommentarer
• Ladetiden kommer også an på hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt
ladeforholdene.
• Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og
30°C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er
utenfor dette området.
• Sett batteriladerens kontakt i nærmeste stikkontakt.
20
Sette inn batteriet/minnekortet (selges
separat)
Åpne batteridekselet ved å
skyve på bryteren.
2
Sett batteriet helt inn ved å
bruke kanten på batteriet til å
skyve på låsehendelen.
Klargjøre kameraet
1
Låsehendel
3
Lukk dekselet.
4
Skyv og åpne
minnekortdekselet.
21
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
5
Sett inn et minnekort.
• Hold minnekortet med det avkuttede
hjørnet som vist på bildet, og sett det
inn til det går i inngrep med et klikk.
Pass på at hjørnet med hakk i vender i
riktig retning.
6
Lukk dekselet.
Ta ut batteripakken
Slå av kameraet og sjekk at kameraet har
sluttet å vibrere og at både LCDskjermen og tilgangslampen (side 17) er
slukket. Skyv så låsespaken i den
retningen pilen viser, for å ta ut batteriet.
Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.
Låsehendel
Ta ut minnekortet
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne dekslet, og skyv så
minnekortet inn én gang.
22
Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat)
Kontrollere batterinivået
Den medfølgende batteripakken er et litium-ion-batteri som kan utveksle
informasjon om bruksforholdene for kameraet. Gjenværende batteritid i
prosent vises i henhold til kameraets bruksforhold.
"Batteriet er
tomt."
Batterinivå
Høy
Lav
Du kan ikke ta
flere bilder.
Klargjøre kameraet
Minnekort du kan bruke
Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet: Men ikke alle
minnekort garanteres å virke med dette kameraet.
Typer minnekort
Memory Stick PRO Duo
I denne
håndboken
Stillbilder Film
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick XC-HG Duo
Memory Stick
PRO Duo
Memory Stick
XC Duo
SD minnekort
(Klasse 4 eller
raskere)
SDHC minnekort
(Klasse 4 eller
raskere)
SDXC minnekort
(Klasse 4 eller
raskere)
SD-kort
Kommentarer
• Bilder som er lagret på et minnekort av typen "Memory Stick XC-HG Duo" eller
SDXC, kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som
ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg om at enheten er kompatibel med
exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler kameraet til en inkompatibel
enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på
denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det
filsystemet som brukes på minnekort av typen "Memory Stick XC-HG Duo" og
SDXC.)
23
Sette på et objektiv
1
Ta dekselet av kameraet og
emballasjedekselet av
baksiden av objektivet.
• Skift objektiv raskt på et sted som
ikke er veldig støvete, så støv eller
rusk ikke kommer inn i kameraet.
• Ved opptak skal du ta av det fremre
objektivdekslet.
Fremre objektivdeksel
Kamerahusdeksel
Emballasjedeksel
2
Sett på objektivet ved å
plassere de oransje
indeksmerkene
(fatningsindekser) på
objektivet og kameraet, rett
overfor hverandre.
Oransje indeksmerker
3
Drei objektivet med
urviseren til det klikker på
plass i låst stilling.
• Pass på å sette objektivet rett på.
24
Sette på et objektiv
Kommentarer
• Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet.
• Ikke bruk makt når du setter på objektivet.
• Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet.
• Når du bruker et objektiv som er utstyrt med et stativfeste, kan du feste stativet til
siden av objektivet for at dette skal stå støtt.
• Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, skal du holde godt fast i kameraet
og objektivet.
• Ikke hold i den delen av objektivet som forlenges ved zoom- eller fokusjustering.
Klargjøre kameraet
Ta av objektivet
1
Trykk utløserknappen for
objektivet helt inn, og drei
objektivet mot klokken, til
det ikke går lenger.
Utløserknapp for objektivet
2
Sett på det fremre og bakre
dekslet på objektivet, og
kamerahusdekslet på
kameraet.
• Tørk støv av dekslene før du setter
dem på.
• Et bakre objektivdeksel følger ikke
med objektivsettet DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II. Hvis du har tenkt å
oppbevare objektivet uten at det er
montert på kameraet, bør du kjøpe et
bakre objektivdeksel ALC-R55.
25
Sette på et objektiv
Feste motlysblender
Du bør bruke en motlysblender for å
redusere lysskjær og få optimal
bildekvalitet.
Sett motlysblenderen på enden av
objektivsylinderen, og drei den med
urviseren til den klikker på plass.
Kommentarer
• Motlysblender følger ikke med DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II. Du kan bruke ALCSH108 (selges separat).
• Objektivskjermen kan skygge for blitslyset. Ta av objektivskjermen når du skal
bruke blitsen.
• Ved oppbevaring skal du snu motlysblenderen og sette den på objektivet baklengs.
Informasjon om utskifting av objektivet
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten
av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til elektriske signaler)
når du bytter objektiv, kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig
av fotograferingsforholdene.
Bildesensoren er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det
kommer støv på den. Når du bytter objektiv bør du allikevel gjøre dette rask
på et støvfritt sted.
26
Slå på kameraet og stille klokken
Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid
vises.
1
Still strømbryteren til ON for
å slå på kameraet.
Klargjøre kameraet
Skjermbildet for innstilling av dato/tid
vises.
• For å slå av kameraet må du sette
strømbryteren på OFF.
2
Kontroller at [Enter] er valgt
på LCD-skjermen, og trykk
deretter midt på
kontrollknappen.
3
Velg ditt område med b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
4
Velg hvert enkelt element
med b/B og angi tallverdien
med v/V.
[Sommertid:]: Brukes til å aktivere
eller deaktivere innstillingen for
sommertid.
[Datoformat:]: Velger hvilket
datoformat som skal vises.
• Midnatt vises som 12:00 AM, midt på
dagen som 12:00 PM.
27
Slå på kameraet og stille klokken
5
Gjenta trinn 4 for å stille inn andre elementer, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
6
Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
Avbryte dato-/tidsinnstillingen
Trykk på MENU-knappen.
Stille inn dato/klokkeslett igjen
Dato-/tidsoppsettskjermbildet vises automatisk kun når kameraet slås på
første gang. Bruk menyen for å stille inn dato og klokkeslett igjen.
MENU-knapp t
1 t [Dato/tid-innst.]
Stille inn området igjen
Du kan stille inn det området hvor du bruker kameraet. Innstillingen kan
brukes til å angi hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
MENU-knapp t
1 t [Områdeinnstilling]
Holde innstillingen for dato og tid oppdatert
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer
datoen, klokken og andre innstillinger, uansett om kameraet er slått av eller
på, eller om batteriet er installert eller ikke (side 201).
28
Før opptak
Justere søkerens visuelle skarphet (diopterjustering)
Klargjøre kameraet
Tilpass diopteret til synet ditt
ved å bevege justeringshjulet for
diopteret til displayet vises
tydelig i søkeren.
Kommentarer
• Den dioptriske justeringsenheten (selges separat) kan ikke brukes med dette
kameraet.
Holde kameraet riktig
Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at
kameraet ikke flytter på seg.
I LCD-skjermmodus
I søkermodus
I søkermodus
(vertikal stilling)
Trinn 1
Hold kameraet med én hånd, og støtt objektivet med den andre.
Trinn 2
Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre.
Trinn 3
Klem albuen lett inn mot kroppen. Når du fotograferer i knelende stilling,
støtter du overkroppen ved å la albuen hvile mot kneet ditt.
29
Fotografere og vise bilder
Ta stillbilder
I [Intelligent Auto]-modus analyserer kameraet motivet, slik at du kan
fotografere med de innstillingene som passer best.
Velg
når du fotograferer på et sted hvor det ikke er lov å bruke blits.
1
Still inn modusvelgeren på
(Intelligent Auto) eller
(Blits av).
eller
2
Hold kameraet og se opptaket på LCD-skjermen eller i
søkeren.
3
Legg AF-området over ønsket
motiv.
• Hvis
(indikatoren for
kamerarystelse) blinker, må du
fotografere motivet mens du
konsentrerer deg om å holde
kameraet stille, eller du bør bruke et
stativ.
• Når kameraet gjenkjenner motivet,
vises scenegjenkjenningsikonet på
skjermen, og passende innstillinger
for den aktuelle scenen vil bli brukt.
4
30
Når du bruker et
zoomobjektiv, må du dreie
på zoomeringen og
bestemme deg for riktig
utsnitt.
(Indikator for
kamerarystelse)
AF-område
Zoomering
Ta stillbilder
5
Trykk lukkerknappen
halvveis ned for å fokusere.
Når fokus er bekreftet, tennes z eller
(fokusindikator) (side 106).
Fotografere og vise bilder
Fokusindikator
6
Trykk lukkerknappen helt ned
for å ta bildet.
• Når [Autom. innramming] er stilt inn
på [Auto] og kameraet tar bilde av
ansikter, motiver i næropptak, eller
motiver som følges av [MålsøkingAF], gir kameraet bildet automatisk
en passende komposisjon. Både
originalen og det beskårne bildet
lagres (side 118).
31
Ta opp film
1
Trykk på MOVIE-knappen for
å starte opptak.
MOVIE-knapp
• Filmopptak kan gjøres i en hvilken
som helst eksponeringsmodus.
• Lukkerhastighet og blenderåpning
justeres automatisk. Hvis du vil stille
dem på bestemte verdier, setter du
modusvelgeren på
(Film)
(side 101).
• Kameraet fortsetter å justere fokus
når det er stilt inn på autofokus.
2
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Kommentarer
• Lyder fra kameraet og objektivet kan bli tatt opp ved filmopptak. Du kan deaktivere
lydopptak ved å sette [Lydopptak] på [Av] (side 104).
• Den kontinuerlige opptakstiden for en film kan bli kortere. Dette avhenger av
omgivelsestemperaturen og kameraets status. Se under "Om kontinuerlig
filmopptak".
• Når
-symbolet vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet, og vent til
kameratemperaturen faller (side 199).
32
Spille av bilder
1
Trykk på
-knappen.
-knapp
MENU-knappen t
Velg ønsket modus
1 t [Velg stillbilde/film] t
• For å vise stillbilder velger du [Mappevisning (Stillbilder)], og for å spille
av filmer velger du [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]
avhengig av filformatet.
3
Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
• For å spille av filmer trykker du midt på kontrollknappen.
Under filmavspilling
Bruk av kontrollknapp/kontrollskive
Pause/fortsett
z
Spole fort forover
B
Spole fort bakover
b
Spole sakte forover
Drei kontrollskiven mot høyre i
pausemodus.
Spole sakte bakover
Drei kontrollskiven mot venstre i
pausemodus.
• Filmen spilles av forover bilde for
bilde.
Justere volumet
V t v/V
Å vise informasjonen
v
Kommentarer
• Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan i noen tilfeller kanskje ikke spilles av
på dette kameraet.
33
Fotografere og vise bilder
2
Slette bilder (Slette)
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vær helt sikker på at
du ikke vil ha bildet, før du sletter det.
1
Vis det bildet du vil slette, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2
Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
Kommentarer
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
34
Ta bilder som passer til motivet
Justere vinkelen på LCD-skjermen
Sett LCD-skjermen i en vinkel hvor
det er lett å se.
• LCD-skjermen kan vippes ca. 55 grader
nedover og ca. 135 grader oppover.
Ta bilder som passer til motivet
35
Velge opptaksmodus
Still inn modusvelgeren på ønsket
opptaksmodus.
Følgende opptaksmoduser er tilgjengelige:
(Intelligent Auto)/ I [Intelligent Auto]-modus analyserer kameraet motivet,
(Blits av) (30, 85) slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer
best.
Velg [Blits av] når du ønsker å fotografere uten blits.
(Fremragende
auto) (37, 85)
86)
Kameraet gjenkjenner og vurderer opptaksforholdene og
setter passende innstillinger automatisk. Kameraet lagrer
1 riktig justert bilde ved å kombinere eller trekke ut bilder
ved behov.
(Scenevalg) (38, Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger på
grunnlag av motivet.
Brukes til å ta panoramabilder.
(Panoramafotografer.)
(39, 88)
(Bildeeffekt) (131) Setter deg i stand til å ta stillbilder med en struktur som er
enestående for den valgte effekten.
(Tele-zoom
Seriebilder AE) (40,
90)
Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er
trykket helt ned. Kameraet tar bilder kontinuerlig med cirka
8 bilder per sekund som maksimum.
(Film) (32, 99)
Brukes til å ta opp filmer med manuelt innstilt eksponering
(både lukkerhastighet og blenderåpning).
(Program Auto) (91) Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). De
andre innstillingene kan justeres manuelt.
(Blenderprioritet)
(92)
Brukes til å gjøre opptak etter manuell justering av
blenderverdien ved bruk av kontrollskiven.
(Lukkerprioritet)
(94)
Brukes til å gjøre opptak etter manuell justering av
lukkerhastigheten ved bruk av kontrollskiven.
(Man. Eksponering) Brukes til å gjøre opptak etter manuell justering av
(95)
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi) ved
bruk av kontrollskiven.
36
Velge opptaksmodus
Fremragende auto
1 Still inn modusvelgeren på
(Fremragende auto).
2 Rett kameraet mot motivet, juster fokus og fotografer motivet.
Ikon for scenegjenkjenning
Opptaksfunksjon
Antall bilder som skal tas
37
Ta bilder som passer til motivet
Scenegjenkjenning
Når kameraet gjenkjenner motivet og
justerer seg selv i henhold til
opptaksforholdene, vises følgende
informasjon på skjermen.
Scenegjenkjenningsikon, passende
opptaksfunksjon og antall bilder som
skal tas.
Gjenkjent scene: (Nattscene),
(Håndholdt kamera i halvlys),
(Landskap),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Stativ, nattscene),
(Motlys),
(Makro),
(Nattportrett),
(Søkelys), (Lav
lysstyrke),
(Spebarn)
Opptaksfunksjon: Seriebilder, Sakte
synkron. (side 41, 125), Auto HDR
(side 128), Dagslyssynk., Langsom
lukker, Håndholdt kamera i halvlys
(side 87)
Velge opptaksmodus
Scenevalg
1 Still inn modusvelgeren på
(Scenevalg), og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
2 Velg ønsket modus med v/V, og trykk deretter midt på
kontrollknappen.
• For å endre scene må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
scene.
3 Juster fokus og fotografer motivet.
(Portrett)
Gjør bakgrunnen uskarp og fotoobjektet skarpere. Gjengir
hudtoner med en myk valør.
(Sportsbilder)
Tar bilde av et fotoobjekt i bevegelse med høy
lukkerhastighet, slik at det ser ut som om objektet står stille.
Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen
trykkes.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver som blomster eller mat.
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus med livaktige
farger.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i en soloppgang eller solnedgang.
(Nattscene)
(Håndholdt
kamera i halvlys)
(Nattportrett)
38
Tar opp nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene
mister den mørke atmosfæren.
Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten
bruk av stativ. Tar en serie bilder, og bildene behandles for å
redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.
Tar portrettbilder i nattscener.
Velge opptaksmodus
Panoramafotografer.
1 Still inn modusvelgeren på
(Panoramafotografer.).
2 Rett kameraet mot motivet du vil justere lysstyrke og fokus for,
og trykk lukkerknappen halvveis ned.
3 Rett kameraet mot kanten av
Denne delen kommer ikke med.
4 Panorer eller vipp kameraet til
enden mens du følger
instruksjonene på skjermen.
Fremdriftsindikator
39
Ta bilder som passer til motivet
komposisjonen mens du holder
lukkerknappen halvveis nede, og
trykk deretter lukkerknappen helt
ned.
Velge opptaksmodus
Tele-zoom Seriebilder AE
1 Still inn modusvelgeren på
(Tele-zoom Seriebilder AE).
2 Juster fokus og fotografer motivene.
• Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt
ned.
• Midtområdet på skjermbildet er beskåret, og kameraet tar bilder
kontinuerlig med cirka 8 bilder per sekund som maksimum.
• Kameraets minste zoomeskala er stilt inn på 2 ganger, og bildestørrelsen er
stilt inn på S.
Fotograferingsteknikker
• Når [AEL med lukker] er slått [Av], fortsetter kameraet å justere
eksponeringen også etter at det første bildet er tatt med [Seriebilder] eller
[Tele-zoom Seriebilder AE] (side 122).
• Når [Autofokus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], fortsetter kameraet å
justere fokuset under opptak. Du kan stille inn [ISO] på det tallet du
ønsker å bruke.
40
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke blitsen
På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare bilder og unngå
kamerarystelser. Når du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et
lysere bilde av fotoobjektet i motlys.
1 Fn-knapp t
(Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling
• Du finner flere opplysninger om hvilke blitsmoduser som er tilgjengelig for
hver opptaksmodus, på side 75.
2 Trykk på
-knappen.
-knapp
Bruke opptaksfunksjonene
Den innebygde blitsen spretter opp.
• I modusene [Intelligent Auto],
[Fremragende auto], eller [Scenevalg]
vil ikke den innebygde blitsen sprette
opp, selv om du trykker på -knappen.
I disse modusene spretter blitsen
automatisk opp hvis lysmengden er
utilstrekkelig eller motivet er
bakgrunnsbelyst.
3 Ta bildet når blitsen er ferdig
ladet.
Blinker: Blitsen lades. Mens
indikatoren blinker kan du ikke utløse
lukkeren.
Tent: Blitsen er blitt ladet og er klar
til å utløses.
• Når du trykker lukkerknappen halvveis
ned ved mørke forhold og i
autofokusmodus, kan det hende at
blitsen vil utløses for å gjøre det lettere
å fokusere på et motiv (AF-lys).
(Indikator for lading av blits)
41
Bruke blitsen
(Blits av)
Utløses ikke selv om den er klargjort.
• Du kan ikke velge dette punktet når modusvelgeren er satt
på P, A, S eller M. Lukk blitsen hvis du ikke vil bruke den i
disse modusene.
(Autoblits)
Utløses i mørke eller ved fotografering i motlys.
(Fyllblits)
Utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av
langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både
fotoobjektet og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten
reduseres.
(Ettersynkron.)
Utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du
trykker på lukkerknappen.
(Trådløs)
42
Utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
(Sakte synkron.)
Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til
kameraet eller er i nærheten av det (fotografering med trådløs
blits).
Justere bildets lysstyrke
Vanligvis velges eksponeringen automatisk (automatisk eksponering).
Basert på eksponeringen som er registrert av den automatiske
eksponeringen, kan du foreta eksponeringskompensasjon. Du kan gjøre
hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen (+). Hele
bildet blir mørkere hvis du flytter eksponeringen mot minussiden (–),
(eksponeringskompensasjon).
1 Trykk på
-knappen.
kontrollskiven.
LCD-skjermen etter at
eksponeringen er justert.
Mot + (over): Gjør bildet lysere.
Mot – (under): Gjør bildet mørkere.
• I søkermodus kontrollerer du
eksponeringen med EV-skalaen.
Kompensert eksponering
Skjermbildet i søkeren
Standardeksponering
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Fotograferingsteknikker
• Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt.
• Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med
eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 143).
43
Bruke opptaksfunksjonene
2 Juster eksponeringen ved hjelp av
-knapp
Justere bildets lysstyrke
Kommentarer
• Dette elementet kan ikke angis hvis eksponeringsmodus er satt til [Intelligent Auto],
[Fremragende auto] eller [Scenevalg].
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på M, kan eksponeringen kun justeres hvis [ISO]
er stilt inn på [AUTO]. Drei kontrollskiven mot AE-lås for å justere
kompenseringsverdien.
• Selv om du kan justere eksponeringen mellom –3,0 EV og +3,0 EV, vises bare
verdier mellom –2,0 EV og +2,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene på
skjermen under opptak. Hvis du angir en eksponering utenfor dette området, viser
ikke bildenes lysstyrke på skjermen effekten, men den gjenspeiles på det lagrede
bildet.
44
Velge bruksmodus
Du kan bruke en passende bruksmodus etter behov, for eksempel
enkeltfremtrekk, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinn.
på kontrollknappen t Velg
ønsket modus
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
(Seriebilder)
(141)
Kameraet tar bildene kontinuerlig.
(Selvutløser)
(142)
10-sekunders selvutløseren er praktisk når fotografen vil
være med på bildet, og 2-sekunders selvutløseren er praktisk
for å redusere kamerarystelser.
(Nivåtrinn:
Kont.) (143)
Du kan ta 3 bilder, hvert med en annen grad av eksponering.
(Enkelt
nivåtrinn) (143)
Du kan ta 3 bilder, bilde for bilde, hvert med en annen grad
av eksponering.
(HBnivåtrinn) (145)
Det tas 3 bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den
valgte hvitbalansen samt fargetemperaturen og fargefilteret.
45
Bruke opptaksfunksjonene
(Enkeltbilde)
(141)
Bytte opptaksbilde (DISP)
Hver gang du trykker på DISP på
kontrollknappen, skifter visningen av
opptaksinformasjon som følger.
Du kan stille inn opptaksskjermen
individuelt for søkermodus og LCDskjermmodus.
Grafisk visning
Vis alle info.
Ingen skj.-info
Grafisk visning
[Grafisk visning] viser lukkerhastighet og
blenderverdi som grafer, og illustrerer
tydelig hvordan eksponeringen fungerer.
Pekerne på indikatorene for
lukkerhastighet og blenderåpning viser
gjeldende verdier.
Blenderverdi
Lukkerhastighet
46
Angi bildestørrelse
Bildestørr.
MENU-knapp t
1 t [Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse
[Bildeforhold]: [3:2]
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
L: 20M
5456 × 3632 piksler
For opptak med beste
bildekvalitet
M: 10M
3872 × 2576 piksler
For utskrifter med format på
opptil A3+
S: 5.0M
2736 × 1824 piksler
For utskrifter opptil A5-størrelse
[Bildeforhold]: [16:9]
Retningslinjer for bruk
L: 17M
5456 × 3064 piksler
M: 8.4M
3872 × 2176 piksler
S: 4.2M
2736 × 1536 piksler
For visning på et HD-TV-apparat
Kommentarer
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], samsvarer
bildestørrelsen av RAW-bildet med L. Denne størrelsen vises ikke på skjermen.
Panorama: Størrelse
Du kan velge bildestørrelsen for panoramabilder. Bildestørrelsen varierer,
avhengig av innstillingen for opptaksretningen (side 89).
MENU-knapp t
størrelse
1 t [Panorama: Størrelse] t Velg ønsket
Standard
[Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: 3872 × 2160
[Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:
8192 × 1856
Vid
[Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: 5536 × 2160
[Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:
12416 × 1856
47
Bruke opptaksfunksjonene
Bildestørrelse
Bruke avspillingsfunksjonene
Forstørre bilder
Et stillbilde kan forstørres slik at du kan studere det nærmere. Dette er en
nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt.
1 Vis det bildet du vil forstørre, og
trykk deretter på
-knapp
-knappen.
2 Zoom inn eller ut på bildet, med
-knappen eller
-knappen.
• Drei kontrollhjulet for å veksle mellom bilder, uten å endre forstørrelsen.
Hvis du tar flere bilder av samme komposisjon, kan du sammenlikne
bildenes skarphet.
3 Velg delen du ønsker å forstørre, med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryte forstørret visning
Trykk midt på kontrollknappen, slik at bildet går tilbake til normal
størrelse.
48
Bytte til visning av bildeliste
Du kan vise flere bilder samtidig på skjermen.
Trykk på
-knappen.
Bildeindeksskjermbildet vises.
• Du kan velge det antall bilder som skal
vises på én side av
bildeindeksskjermbildet, ved å trykke
på [Bildeindeks] i
avspillingsmenyen.
-knapp
Gå tilbake til enkeltbildeskjerm
Trykk midt på kontrollknappen etter at du har valgt det ønskede bildet.
Vise ønsket mappe
Bruke avspillingsfunksjonene
Velg søylen til venstre for
bildeindeksskjermbildet med
kontrollknappen, og velg deretter ønsket
mappe med v/V. Trykk midt på
kontrollknappen mens søylen er valgt, for
å skifte visningsmodus.
49
Vise bilder på en TV-skjerm
Når bilder som er lagret i kameraet skal vises på et TV-apparat, trenger du
en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMIkontakt (side 154).
1 Slå av både kameraet og TV-en,
før du kobler kameraet til TV-en.
1 Til HDMIkontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
2 Til HDMImikrokontakten
2 Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
• Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Slå på kameraet og trykk på
-
knappen.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på
TV-skjermen.
Velg det ønskede bildet med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skjermen på kameraet slås ikke
på.
Kontrollknapp
-knapp
50
Funksjonsoversikt
Funksjoner som kan brukes med
knapper og bryter
Du kan konfigurere eller bruke forskjellige funksjoner med disse knappene
og bryterne.
Du finner plasseringen av knappene og bryterne under "Identifisere delene"
(side 13).
-knapp (41, 125)
Utløser blitsen.
-knapp (43)/AV-knapp
(95)/ -knapp (48)
Justerer eksponeringen./Stiller inn blenderverdien./
Oppskalerer et bilde under visning av bilder.
ISO -knapp (127)
Justerer ISO-følsomheten.
FINDER/LCD-knapp (163)
Skifter mellom visning på LCD-skjermen eller i
søkeren.
MENU-knapp (55)
Viser menyskjermbildet for konfigurering av
menyelementer.
MOVIE-knapp (32, 99)
Tar opp filmer.
Fastsetter eksponeringen for hele skjermbildet./Viser
AEL-knapp (121)/
-knapp (49)/ -knapp flere bilder på skjermen samtidig./Nedskalerer et bilde
(48)
som er blitt oppskalert under visning av bilder.
Brukes til å forstørre og fotografere motivet med
kameraets zoomefunksjon.
Fn-knapp (52, 53)/
-knapp (148)
Viser konfigureringsskjermbildet for en funksjon som er
stilt inn med Fn-knappen./Roterer bilder.
Kontrollknapp
Brukes til å stille inn følgende funksjoner: Vis innhold
(46, 78, 146), Hvitbalanse (134), Bruksmodus (45, 141),
Bildeeffekt (131) og autofokus (109).
-knapp (33)
-knapp (62)/
(34)
Viser bilder.
-knapp
Fokusmodusbryter (105,
112)
Viser et fototips eller veiledningen i kameraet./Sletter
bilder.
Skifter mellom autofokus og manuelt fokus.
Forhåndsvisningsknapp
Kontrollerer uskarpheter i bakgrunnen./Med denne kan
(93)/Fokusforstørrerknapp du kontrollere fokus ved å forstørre bildet før opptak.
(114)
51
Funksjonsoversikt
ZOOM-knapp (138)
Velge en funksjon ved hjelp av Fn
(funksjonsknappen)
Denne knappen brukes til oppsett eller utførelse av funksjoner som brukes
ofte ved fotografering.
1 Trykk på Fn-knappen.
2 Velg det ønskede elementet med v/V/b/B på kontrollknappen,
og trykk deretter midt på z for å utføre operasjonen.
Oppsettskjermbildet vises.
3 Følg veiledningen, og velg og
aktiver funksjonen du ønsker.
Bruksanvisning
Oppsett av kameraet direkte fra skjermbildet for opptaksinformasjon
Drei kontrollskiven uten å trykke på midtpunktet z i trinn 2. Du kan stille
inn kameraet direkte fra skjermbildet med opptaksinformasjon.
52
Funksjoner som kan velges med Fn
(funksjonsknappen)
Følgende funksjoner kan velges med Fn-knappen:
Scenevalg (38, 86)
Velger en modus fra de forhåndsvalgte innstillingene i
Scenevalg som passer til opptaksforholdene.
(Portrett/Sportsbilder/Makro/Landskap/Solnedgang/
Nattscene/Håndholdt kamera i halvlys/Nattportrett)
Film (101)
Brukes til å velge eksponeringsmodusen som passer til
motivet eller effekten, og til å ta opp film.
(P/A/S/M)
Bruksmodus (45,
141)
Angir en bruksmodus, for eksempel kontinuerlig opptak.
(Enkeltbilde/Seriebilder/Selvutløser/Nivåtrinn: Kont./Enkelt
nivåtrinn/HB-nivåtrinn)
Blitsmodus (41, 125) Angir blitsmodus.
(Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./Ettersynkron./
Trådløs)
Velger fokuseringsmetoden i samsvar med motivets
bevegelse.
(Enkeltbilde-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF)
AF-område (109)
Velger fokusområdet.
(Vidt AF-område/Sone/Punkt/Lokal)
Målsøking-AF (110)
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
(Av/På/På(Målsøking-AF med lukker))
Smil/Ansiktsregistr.
(116, 119)
Fanger inn en persons ansikt automatisk, med best mulig
fokus og eksponering./Tar bilde når et smil oppdages.
(Ansiktsregistrering Av/Ansiktsregistrering På (regist.
ansikter)/Ansiktsregistrering På/Smilutløser)
Autom. innramming
(118)
Ved fotografering av ansikter, motiver i næropptak, eller
motiver som følges av [Målsøking-AF], analyserer kameraet
scenen og gir bildet automatisk en passende komposisjon.
(Av/Auto)
ISO (127)
Stiller inn lysfølsomheten. Jo høyere tallet er, jo høyere er
lukkerhastigheten.
(Flerbilde-støyreduksjon/ISO AUTO, ISO 100 til 16000)
Målemodus (122)
Velger metoden for måling av lysstyrke.
(Multi-segment/Sentervektet/Punkt)
Blitskompenser.
(123)
Justerer blitsintensiteten.
(–2,0 EV til +2,0 EV)
Funksjonsoversikt
Autofokus (108)
53
Funksjoner som kan velges med Fn (funksjonsknappen)
Hvitbalanse (134)
Justerer fargetonen i bildene.
(Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/Hvitglødende/
Fluor.: Varmt hvitt/Fluor.: Kjølig hvitt/Fluor.: Dagslyshvitt/
Fluor.: Dagslys/Blits/F.-temp./filter/Kundetilpasset)
DRO/Auto HDR (128) Justerer lysstyrken og kontrasten automatisk.
(Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR)
Kreative innst. (132) Velge ønsket bildebehandling.
(Standard/Livlig/Portrett/Landskap/Solnedgang/Svart/hvitt)
Bildeeffekt (131)
54
Fotograferer med ønsket effektfilter for å oppnå mer
imponerende bilder.
(Av/Lekekamera/Popfarge/Posterisering/Retrofoto/Mykt
veldig lyst/Delfarge/Høy kontrast s/h/Mykt fokus/HDRmaleri/Fulltone Mono/Miniatyr)
Funksjoner som er valgt med MENUknappen
Du kan stille inn kameraets grunnleggende innstillinger, eller utføre
funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Trykk på MENU-knappen, og sett opp ønsket element med v/V/b/B på
kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Velg en menyside
Velg et menyelement
Meny for stillbildefotografering
Velger størrelsen for stillbilder.
(L: 20M/M: 10M/S: 5.0M (Når [Bildeforhold] er stilt inn på
[3:2])
L: 17M/M: 8.4M/S: 4.2M (Når [Bildeforhold] er stilt inn på
[16:9]))
Bildeforhold (156)
Stiller inn bildeforholdet for stillbilder.
(3:2/16:9)
Kvalitet (156)
Angir bildekvaliteten for stillbilder.
(RAW/RAW og JPEG/Fin/Standard)
Panorama: Størrelse Velger størrelsen for panoramabilder.
(47)
(Standard/Vid)
Panorama: Retning
(89)
Stiller inn opptaksretningen for panoramabilder.
(Høyre/Venstre/Opp/Ned)
Klart bilde-zoom
(138)
Zoomer inn på et bilde med høyere kvalitet enn digital zoom.
(På/Av)
Digital zoom (100,
138)
Zoomer inn på et bilde med større forstørrelse enn ved bruk
av klart bilde-zoom. Denne funksjonen er også tilgjengelig
under filmopptak.
(På/Av)
55
Funksjonsoversikt
Bildestørr. (47)
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen
Støyred.lang (158)
Stiller inn støyreduksjon for opptak med en lukkertid på
1 sekund eller mer.
(På/Av)
Høy ISO Støyred.
(158)
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
følsomhet.
(Høy/Normal/Lav)
Blitskontroll (123)
Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten.
(ADI-blits/Forh.blits-TTL)
AF-lys (110)
Stiller inn AF-lys som sprer lys i en mørk scene, slik at det
blir enklere å fokusere.
(Auto/Av)
SteadyShot (83)
Angir SteadyShot.
(På/Av)
Fargerom (159)
Endrer intervallet for reproduserbare farger.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL med lukker (122) Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du
trykker lukkerknappen halvveis ned. Dette er praktisk når du
vil justere fokus og eksponering hver for seg.
(På/Av)
Opptakstipsliste (62) Gir deg tilgang til alle fototipsene.
Filmopptaksmenyen
Filformat (102)
Velger filmfilformat.
(AVCHD/MP4)
Opptaksinnstilling
(103)
Velger størrelsen på rammen for innspilt film.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/24p
24M(FX)/25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/
1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot (83)
Angir SteadyShot.
(På/Av)
Varighet AF-sporing
(101)
Angir sporingsfølsomhet for autofokusfunksjonen for
filmopptak.
(Høy/Middels/Lav)
56
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen
Lydopptak (104)
Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
(På/Av)
Vindstøyreduksjon
(104)
Reduserer vindstøy under filmopptak.
(På/Av)
Tilpasningsmeny
Eye-Start AF
Angir om autofokus skal brukes når du ser i søkeren.
(På/Av)
FINDER/LCD-innstill. Angir metode for veksling mellom søker og LCD-skjerm.
(163)
(Auto/Manuell)
Rødøyereduksj.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
(På/Av)
Utløser uten objektiv Stiller inn om lukkeren kan åpnes uten objektiv på kameraet.
(159)
(Aktiver/Deaktiver)
Stiller inn om kontinuerlig fremtrekk skal brukes i
[Fremragende auto]-modus.
(Auto/Av)
F. auto bildeekstr.
(85)
Stiller inn om alle bilder skal lagres, som er tatt med
kontinuerlig fremtrekk i [Fremragende auto]-modus.
(Auto/Av)
Rutenettlinje (160)
Stiller inn rutenettvisning for å gjøre det mulig å rette inn
kameraet etter en kontur.
(3x3 rutenett/Firkantet rutenett/Diag. og firk. ruten./Av)
Autovisning (160)
Viser det bildet som er tatt. Stiller inn autovisning.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
Funksjonsoversikt
F. auto Seriebilder
(85)
DISP-knapp (skjerm) Stiller inn de LCD-skjermvisningsmodusene som kan velges
(78)
med et trykk på DISP på kontrollknappen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Histogram/For
søker)
DISP-knapp (Søker)
(78)
Stiller inn de søkerskjermmodusene som kan velges med et
trykk på DISP på kontrollknappen.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Histogram)
Fremhevingsnivå
(113)
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge
i manuell fokus-modus.
(Høy/Middels/Lav/Av)
57
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen
Fremhevingsfarge
(113)
Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen.
(Rød/Gul/Hvit)
Live View-visning
(80)
Angir om effekten av en funksjon skal vises på skjermen,
som for eksempel effekten av verdien for
eksponeringskompensasjon.
(Innstillingseffekt På/Innstillingseffekt Av)
AEL-knappens funk.
(160)
Tilordner ønsket funksjon til AEL-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Autom. innramming/ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/
Målsøking-AF/AF-lås/Blenderforhåndsv./Opptaksres.
forhåndsv,/Zoom/Fokusforstørrer)
ISO-knapp (161)
Tilordner ønsket funksjon til ISO-knappen.
(Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokus/AFområde/Smil/Ansiktsregistr./Autom. innramming/ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Kvalitet/Hold AEL/
Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsoppAEL/
Målsøking-AF/AF-lås/Blenderforhåndsv./Opptaksres.
forhåndsv,/Zoom/Fokusforstørrer)
Forhåndsvisningsknapp (161)
Velger den funksjonen som skal tilordnes til
forhåndsvisningsknappen.
(Opptaksres. forhåndsv,/Blenderforhåndsv./Fokusforstørrer)
Hold fokus-knapp
Stiller inn funksjonen til holdfokusknappen på objektivet.
(Holdfokus/Feltdybdeforh.visn.)
MOVIE-knapp
Brukes til å stille inn om MOVIE-knappen alltid skal
aktiveres.
(Alltid/Kun filmmodus)
Objektivkomp.:
Skygge (164)
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet som
skyldes objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
Krom. Ab. (164)
Reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes
objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
58
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen
Objektivkomp.:
forvreng. (164)
Kompenserer for forvrengning på skjermen som skyldes
objektivet som er satt på.
(Auto/Av)
El. fremre
lukkergardin (162)
Angir om den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen
skal brukes eller ikke.
(På/Av)
Ansiktregistrering
(117)
Registrerer eller endrer personen som skal gis prioritet ved
fokusering.
(Ny registrering/Rekkefølgeendring/Slett/Slett alle)
Avspillingsmeny
Gjør det mulig å gruppere bilder som skal avspilles.
(Mappevisning (Stillbilder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Slett (34, 152)*
Sletter bilder.
(Flere bilder/Alt i mappen/Alle AVCHD-visning-filer)
Lysbildevisning
(149)
Spiller av en lysbildevisning.
(Gjenta/Intervall/Bildetype)
Bildeindeks (49)
Viser bildelisten.
(4 bilder/9 bilder)
Beskytt (151)*
Beskytter bilder eller opphever beskyttelsen.
(Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer (MP4)/
Opph. alle AVCHD-visn.-filer)
Funksjonsoversikt
Velg stillbilde/film
(148)
Spesif. Utskrift (184) Merker eller opphever merking av bildene for DPOF.
(DPOF-innstill./Datopåskrift)
* Tilgjengelige elementer avhenger av visningsmodus.
Voluminnstillinger
Stiller inn volumet for filmavspilling.
Avspill.visning (149) Stiller inn avspilling av et portrettbilde.
(Roter autom./Roter manuelt)
59
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen
Meny for minnekortverktøy
Formater (165)
Formaterer minnekortet.
Filnummer (165)
Angir metoden som brukes til å tildele filnummer for
stillbilder og MP4-filmer.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn (166)
Stiller inn mappeformat for stillbilder.
(Standardform/Datoform)
Velg opptaksmappe
(166)
Endrer valgt mappe for lagring av stillbilder og MP4-filmer.
Ny mappe (166)
Oppretter en ny mappe for lagring av stillbilder og MP4filmer.
Gjenopprett bilde-DB Gjenoppretter bildedatabasefilen og muliggjør opptak og
(167)
avspilling.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder
som kan lagres på minnekortet.
Klokkeinnstillingsmeny
Dato/tid-innst. (27)
Stiller inn dato og klokkeslett, samt sommertid.
Områdeinnstilling
(28)
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Oppsettmeny
Menystart
Velger en meny som skal vises først, enten den øverste eller
den sist viste.
(Topp/Forrige)
Modushjulhjelp
Slår på eller av modusvelgerhjelpen (forklaringen til hvert
enkelt opptaksmodus).
(På/Av)
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
Søker-lysstyrke (162) Stiller inn lysstyrken for søkeren.
(Auto/Manuell)
Fargetemperatur i
søker
60
Angir fargetemperaturen i søkeren. Settes den mot +, blir
fargen kjøligere, og settes den mot –, blir fargen varmere.
(+2 til 0 til –2)
Funksjoner som er valgt med MENU-knappen
Strømsparer (163)
Stiller inn nivået for strømsparerfunksjonen.
(Maks/Standard)
Starttid for
strømsparing (163)
Stiller inn intervallet før strømsparemodus kobles inn.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
HDMI-oppløsning
(154)
Stiller inn oppløsningen når kameraet er koblet til en HDMITV.
(Auto/1080p/1080i)
KTRL for HDMI (155) Styrer kameraet fra et TV-apparat som støtter "BRAVIA"
Sync.
(På/Av)
Angir om kameraets opplastingsfunksjon skal brukes ved
bruk av et Eye-Fi-kort.
(På/Av)
USB-tilkobling (176)
Brukes til å velge den passende USB-tilkoblingsmetoden for
hver datamaskin eller USB-enhet som er koblet til kameraet.
(Auto/Masselager/MTP/Fjern-PC)
USB LUN-innstilling
(177)
Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til
USB-tilkoblingen. Vanligvis bør du bruke [Multi], og hvis du
ikke klarer å opprette en forbindelse, må du stille den inn på
[Enkel].
(Multi/Enkel)
Lydsignaler
Stiller inn om det skal brukes varsellyd når fokus er oppnådd
eller selvutløseren er i funksjon.
(På/Av)
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) settes inn i kameraet.
Versjon (173)
Språk
Viser kameraets programvareversjon.
Velger språk.
Rensemodus (186)
Starter rensemodus for å rense bildesensoren.
Demomodus
Stiller inn demonstrasjon av filmavspilling på På eller Av.
(På/Av)
Initialiser (169)
Gjenoppretter innstillingene til standardverdiene.
(Tilbakest.std./Tilb.st.opptak/Tilb.tilpass.)
61
Funksjonsoversikt
Laste opp
innstilling.* (167)
Bruke kameraets veiviserfunksjon
Veiledning i kameraet
Når du trykker på veiledning i kameraknappen på Fn-skjermbildet
(funksjonsskjermbildet) eller
menyskjermbildet, vises en veiledning
for den valgte funksjonen eller
innstillingen automatisk.
For å velge utilgjengelige funksjoner
eller innstillinger på Fn -skjermbildet, må
du trykke midt på kontrollknappen.
Dermed vises det riktige oppsettet for at
de skal kunne aktiveres.
(Kameraveiviser) knapp
Fototips
Kameraet viser fototips i samsvar med den valgte opptaksmodusen.
1 Trykk på
(Kameraveiviserknappen) når skjermbildet med
opptaksinformasjon vises.
En liste med fototips for det aktuelle
motivet vises automatisk.
(Kameraveiviser) knapp
2 Velg det ønskede fototipset med v/V på kontrollknappen, og
trykk deretter midt på kontrollknappen.
Fototipset vises.
• Du kan rulle skjermen ved hjelp av v/V.
• Du kan velge elementet ved hjelp av b/B.
62
Bruke kameraets veiviserfunksjon
Få tilgang til alle fototips
Du kan søke gjennom alle fototipsene fra menyen.
Bruk dette elementet når du vil lese fototips du har sett før.
MENU-knapp t
fototips
3 t [Opptakstipsliste]t Velg ønsket
Funksjonsoversikt
63
Vise bilder på en datamaskin
Hva du kan gjøre med programvare
Bruk følgende programvare for å bearbeide bilder som er tatt med
kameraet:
• "PlayMemories Home" (kun Windows)
Du kan importere stillbilder eller film som er tatt opp med kameraet, til
datamaskinen din, slik at du kan vise dem og bruke diverse praktiske
funksjoner til å forbedre de bildene du har tatt. "PlayMemories Home" er
påkrevet ved import av AVCHD-filmer til datamaskinen din.
• "Image Data Converter"
Du kan retusjere bilder i RAW-format og konvertere dem til JPEG/TIFFformat.
Hva du kan gjøre med "PlayMemories Home"
Importere bilder
fra kameraet
Vise bilder i
kalenderen
Lage filmplater
Laste opp bilder til
nettverkstjenester
Dele bilder på
"PlayMemories Online"
Installere "PlayMemories Home" (kun for Windows)
Du kan installere "PlayMemories Home" fra følgende internettadresse
(side 66):
www.sony.net/pm
64
Hva du kan gjøre med programvare
Kommentarer
• Det kreves en internettforbindelse for å kunne installere "PlayMemories Home".
• Det kreves en internettforbindelse for å kunne installere "PlayMemories Online"
eller andre nettverkstjenester. "PlayMemories Online" eller andre nettverkstjenester
er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Bruk de
programmene som er installert på Mac-maskinen din. Hvis du vil vite mer, gå til
følgende internettadresse:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Hva du kan gjøre med "Image Data Converter"
Med "Image Data Converter" kan du gjøre følgende:
• Du kan spille av og redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med
ulike korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet.
• Du kan justere bilder med hvitbalanse, eksponering, [Kreative innst.] osv.
• Du kan lagre bilder som har vært vist og redigert på en datamaskin.
Du kan enten arkivere bildet i RAW-format eller arkivere det i et generelt
filformat (JPEG/TIFF).
• Du kan vise og sammenlikne RAW-bilder og JPEG-bilder som er tatt
med dette kameraet.
• Du kan rangere bildene i 5 kategorier.
• Du kan legge på fargeetiketter osv.
Kommentarer
• Det kreves en internettforbindelse for å kunne installere "Image Data Converter".
65
Vise bilder på en datamaskin
Installere "Image Data Converter" (Windows/Mac)
Du kan laste ned "Image Data Converter" fra følgende internettadresse
(side 67):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Installere programvaren
Installere "PlayMemories Home"
• Logg deg på som administrator.
• Hvis programvaren "PMB (Picture Motion Browser)", levert med
modeller som kom på markedet før 2011, allerede er installert på
datamaskinen din, vil "PlayMemories Home" overskrive den, og
installeres. Selv om enkelte "PlayMemories Home"-funksjoner avviker
fra funksjonene i "PMB", kan du bruke "PlayMemories Home".
1 Bruk nettleseren på datamaskinen, gå til følgende
internettadresse og klikk deretter på [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Når det vises en melding om å koble
kameraet til en datamaskin, må du
koble sammen kameraet og
datamaskinen ved å bruke mikro-USBkabelen (inkludert).
Til en USB-kontakt
Vise "PlayMemories Home Help Guide"
Hvis du vil vite mer om bruken av "PlayMemories Home", se
"PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklikk på [PlayMemories Home Help Guide]-ikonet på
skrivebordet.
• For å åpne "PlayMemories Home Help Guide" fra startmenyen: Klikk på
[Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories
Home Help Guide].
66
Installere programvaren
• For Windows 8, velg [PlayMemories Home]-ikonet på Start-skjermen, start
deretter "PlayMemories Home" og velg [PlayMemories Home Help Guide] fra
[Help]-menyen.
• Hvis du ønsker mer informasjon om "PlayMemories Home", kan du også se
den følgende støttesiden for PlayMemories Home (kun tilgjengelig på
engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Installere "Image Data Converter"
1 Bruk nettleseren på datamaskinen, og gå til følgende
internettadresse:
For Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
For Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Vise "Image Data Converter Guide"
Hvis du vil vite mer om bruken av "Image Data Converter", se "Image Data
Converter Guide".
For Mac:
Start Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t
[Image Data Converter Ver.4] t I menylinjen, velg "Help" t
"Image Data Converter Guide".
• For Windows 8, start "Image Data Converter Ver.4" t I menylinjen, velg
"Help" t "Image Data Converter Guide".
• Hvis du ønsker mer informasjon om "Image Data Converter", kan du også se
den følgende støttesiden for "Image Data Converter" (kun tilgjengelig på
engelsk):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
67
Vise bilder på en datamaskin
For Windows:
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Installere programvaren
Installere "Remote Camera Control"
For å bruke "Remote Camera Control", må du koble kameraet til en
datamaskin. Følgende funksjoner er tilgjengelige.
• Du kan stille inn kameraet, eller ta et bilde fra datamaskinen.
• Du kan ta et bilde direkte til datamaskinen.
• Du kan ta bilder med innstilte intervaller.
1 Bruk nettleseren på datamaskinen, og gå til følgende
internettadresse:
For Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
For Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
• Hvis du vil vite mer om bruken av "Remote Camera Control", se "Help".
68
Velge fremgangsmåte for å lage en
filmplate
Avhengig av disktypen, kan det variere hvilke enheter som kan brukes til
avspilling. Velg den metoden som egner seg for spilleren din.
Det er to måter å opprette en filmplate på. Bruk "PlayMemories Home" på
datamaskinen din, eller opprett en plate med andre enheter enn en
datamaskin, f.eks. en opptaker.
Platetype/bruk
Opptaksinnstilling
tilgjengelig
Spiller
FX
FH
Avspillingsenheter for Blu-rayplater
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller lignende)
For å få HD-bildekvalitet
–*
AVCHD-avspillingsenheter
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller lignende)
–*
Vanlige DVD-avspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin som
kan spille av DVD-er osv.)
For å få HD-bildekvalitet
(AVCHD-opptaksplate)
–*
* Filmer som tas opp med innstillingen [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories
Home" for å lage en skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid.
Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde
den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Blu-ray-plate
(side 182).
69
Vise bilder på en datamaskin
For å få standardbildekvalitet
(STD)
Velge fremgangsmåte for å lage en filmplate
Lage en plate på en datamaskin
Du kan importere AVCHD-filmer til en datamaskin ved bruk av
"PlayMemories Home" og lage en AVCHD-opptaksplate eller en plate med
standardkvalitet (STD).
Hvis du vil vite mer om hvordan du kan lage en plate ved hjelp av
"PlayMemories Home", se "PlayMemories Home Help Guide".
Kommentarer
• Når du skal lage Blu-ray-plater med "PlayMemories Home", må du installere vår
merkebeskyttede tilleggsprogramvare. Hvis du vil vite mer, gå til følgende
nettadresse:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
• Filmer som tas opp med innstillingen [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories
Home" for å lage en skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid.
Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde
den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Blu-ray-plate
(side 182).
Brenne plater ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner
Du kan lage en plate med en Blu-ray-opptaker eller liknende.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Enhet
Platetype
Blu-ray-opptaker: Lage en
Blu-ray- eller DVD-plate
med standard bildekvalitet
(STD)
Høyoppløsning Standard
bildekvalitet
bildekvalitet
(HD)
(STD)
Harddiskopptaker e.l.:
Lage en DVD med
standard bildekvalitet
(STD)
Standard bildekvalitet (STD)
Kommentarer
• Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du brenner en plate, kan du lese
brukerveiledningen for enheten du bruker.
70
Annet
Liste over skjermikoner
Grafisk visning (LCD-skjerm)
A
Skjerm
Betydning
Eksponeringsmodus (36)
PASM
Vis alle info. (LCD-skjerm)
Scenegjenkjenningssymboler (37, 85)
Minnekort (21, 206)/
opplasting (167)
100
For avspilling (visning av
grunnleggende opplysninger)
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Bildeforhold for
stillbilder (156)
Stillbildekvalitet (156)
Bildefrekvens for filmer
(103)
Bildestørrelse for film
(103)
100% Gjenværende batteritid (23)
71
Annet
20M 10M Stillbildestørrelser (47)
5.0M 17M
8.4M 4.2M
Liste over skjermikoner
Skjerm
Betydning
C
Blitslading pågår (41)
Skjerm
Betydning
Innstillingseffekt Av (80)
REC 0:12
Ikke lydopptak av film
(104)
Opptakstid for filmen
(m:s)
z
Fokus (31, 106)
1/250
Lukkerhastighet (94)
F4.0
Blender (92)
SteadyShot/Varsel om
kamerarystelser (83)
EV-skala (43, 96, 144)
(kun for søker)
SteadyShot -feil (197)
Overopphetingsvarsel
(10)
+3.0
Databasefilen er full
(199)/feil i databasefilen
(199)
Eksponeringskompensasjon
(43)
AE-lås (121)
Auto HDR-bildevarsel
(129)
Visningsmodus (148)
Bildeeffektfeil (132)
100-0003
Mappe-filnummer (178)
ISO400
ISO-følsomhet (127)
-
Beskytt (151)
3/7
DPOF
DPOF sett (184)
Filnummer/Antall bilder i
visningsmodus
2013-1-1
10:37AM
Opptaksdato
Varsel om lavt batterinivå
(23)
D
B
Skjerm
Betydning
Punktmålingsområde (122)
Skjerm
Betydning
Bruksmodus (45, 141)
AF-område (109)
Smart zoom (138)
Klart bilde-zoom (138)
Blitsmodus (41, 125)/
Rødøyereduksjon (57)
Digital zoom (138)
Zoomeforstørrelse
Fokusmodus (108)
Indikator for
lukkerhastighet (46)
AF-område (109)
Indikator for
blenderåpning (46)
Målsøking-AF (110)
72
Liste over skjermikoner
Skjerm
Betydning
Ansiktsgjenkjenning
(116)/Smilutløser (119)
Automotivinnramming
(118)
Følsomhetsindikator for
smilregistrering (119)
E
Skjerm
Betydning
Målemodus (122)
Blitskompensasjon (123)
AWB
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
7500K Fargefilter) (134)
A5 G5
Dynamisk
områdeoptimalisering
(128)/Auto HDR (129)
Kreative innstillinger
(132)/Kontrast,
Fargemetning, Skarphet
Annet
+3 +3 +3
Bildeeffekt (131)
73
Funksjoner for alle opptaksmoduser
Hvilke funksjoner du kan bruke, avhenger av valgt opptaksmodus.
I tabellen nedenfor angir at funksjonen er tilgjengelig, og en – angir at
funksjonen ikke er tilgjengelig.
De funksjonene du ikke kan bruke, vises i grått på skjermen.
Opptaksmod.
(30, 85)
(30, 85)
(37, 85)
Eksp.komp.
(43)
Selvutlø- Serieser
bilder
(142)
(141)
–
–
–
–
(38, 86)
Ansiktsre- Smilutlø- Autom.
gistrering ser
innram(116)
(119)
ming (118)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39, 88)
–
–
–
–
–
(40, 90)
–
–
–
–
–
–
–
(91)
(92)
(94)
(95)
*
(32, 99)
*
* Når eksponeringsmodus er stilt inn på M, kan eksponeringen kun justeres
hvis [ISO] er stilt inn på [AUTO].
74
Tilgjengelige blitsmoduser
Hvilke blitsmoduser du kan velge, avhenger av opptaksmodus og valgte
funksjoner.
I tabellen nedenfor angir at funksjonen kan velges, og en – angir at
funksjonen ikke kan velges.
De blitsmodusene du ikke kan velge, vises i grått på skjermen.
Opptaksmod.
(Sakte
(Etter(Blits av) (Autoblits) (Fyllblits) synkron.) synkron.) (Trådløs)
(30, 85)
(30, 85)
–
–
(37, 85)
(38, 86)
–
–
–
(40, 90)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(92)
–
–
(94)
–
–
(95)
–
–
–
Annet
(91)
(32, 99)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(39, 88)
–
75
Avansert bruk
Denne delen inneholder ytterligere
opplysninger om bruken av kameraet.
76
Klargjøring
Klargjøring (Avansert bruk)
Sette opp kameraet
Ta av okulardekslet
Når du skal sette på FDA-A1AM vinkelsøkeren (selges separat) på
kameraet, må du ta av okulardekslet.
Skyv okulardekslet forsiktig av ved å
skyve på begge sider av det.
• Sett fingrene under okulardekslet, og skyv
det forsiktig opp.
77
Klargjøring (Avansert bruk)
Kommentarer
• Når du monterer en FDA-A1AM vinkelsøker (selges separat) på kameraet, må du
stille inn [FINDER/LCD-innstill.] på [Manuell] i
tilpasningsmenyen, og veksle
mellom søker- og LCD-skjermen ved å trykke på FINDER/LCD-knappen. Du bør
sette [Eye-Start AF] til [Av] fordi okularsensorene som sitter over søkeren, kan bli
aktivert.
Skjermbilde for opptaksmodus
Velge skjermbildemodus
Du kan velge ønsket skjermbildemodus. Når du skifter skjermbilde ved å
trykke på DISP på kontrollknappen (side 46), vises bare valgte
skjermbilder. Du kan angi skjermbilder for individuell visning på LCDskjermen eller i søkeren.
1 MENU-knapp t
2 t [DISP-knapp (skjerm)] eller [DISP-
knapp (Søker)]
2 Velg den ønskede visningen med v/V/b/B på kontrollknappen,
og trykk deretter midt på kontrollknappen.
3 Trykk på MENU-knappen.
78
Skjermbilde for opptaksmodus
Histogram
Antall piksler
Histogrammet viser en luminansfordeling
som forteller hvor mange piksler
(bildeelementer) av en bestemt lysstyrke
som finnes i bildet.
Eksponeringskompenseringen endrer
histogrammet tilsvarende.
Begge endene på histogrammet viser en
mørk og en lys del. Du kan ikke
gjenopprette disse områdene på en
datamaskin senere. Juster eksponeringen
om nødvendig, og ta bildet på nytt.
Mørk
Lys
79
Klargjøring (Avansert bruk)
Kommentarer
• Histogrammet angir ikke det endelige bildet som er tatt. Det angir status til bildet
som for øyeblikket vises på skjermen. Histogrammet vil variere i forhold til
innstilling av blenderåpning osv.
• Histogrammet varierer mellom opptak og avspilling i følgende situasjoner:
– Når du bruker blits.
– Når du fotograferer motiver i svakt lys, f.eks. nattbilder.
Skjermbilde for opptaksmodus
Se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises
Du kan se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises, som f.eks.
[Eksp.-komp.], [Hvitbalanse], [Kreative innst.], [Bildeeffekt] osv.
MENU-knapp t
2 t [Live View-visning] t
[Innstillingseffekt Av]
• Hvis [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises alltid Live View-bildet i
M-modus med riktig lysstyrke.
Kommentarer
• [Innstillingseffekt Av] kan ikke velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.], [Film] eller
[Scenevalg].
Liste over søkermodusikoner
Når [For søker] i [DISP-knapp (skjerm)] er aktivert, kan du stille inn LCDskjermen på den modusen som passer for opptak med søkeren, ved å trykke
på DISP på kontrollknappen.
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i
parentes.
I modusen [Intelligent Auto],
[Fremragende auto] eller
[Scenevalg]
80
I modusen [Tele-zoom Seriebilder
AE], [Bildeeffekt], P/A/S/M eller
[Panoramafotografer.]
Skjermbilde for opptaksmodus
A
Skjerm
Skjerm
Betydning
Overopphetingsvarsel
(10)
Betydning
Eksponeringsmodus (36)
Databasefilen er full
(199)/feil i databasefilen
(199)
PASM
B
Minnekort (21, 206)/
opplasting (167)
100
Skjerm
Betydning
Bruksmodus (45, 141)
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
Blitsmodus (41, 125)/
Rødøyereduksjon (57)
Bildeforhold for
stillbilder (156)
Fokusmodus (108)
AF-område (109)
Målsøking-AF (110)
Stillbildekvalitet (156)
Ansiktsgjenkjenning
(116)/Smilutløser (119)
Bildefrekvens for filmer
(103)
Bildestørrelse for film
(103)
100% Gjenværende batteritid
(23)
Blitslading pågår (41)
Målemodus (122)
AWB
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Tilpasset,
Fargetemperatur,
7500K Fargefilter) (134)
A5 G5
Innstillingseffekt Av (80)
Dynamisk
områdeoptimalisering
(128)/Auto HDR (129)
Ikke lydopptak av film
(104)
SteadyShot/Varsel om
kamerarystelser (83)
+3 +3 +3
Kreative innstillinger
(132)/Kontrast,
Fargemetning, Skarphet
SteadyShot -feil (197)
81
Klargjøring (Avansert bruk)
20M 10M Stillbildestørrelser (47)
5.0M 17M
8.4M 4.2M
Skjermbilde for opptaksmodus
Skjerm
Betydning
Bildeeffekt (131)
Automotivinnramming
(118)
C
Skjerm
Betydning
1/125
Lukkerhastighet (94)
F3.5
Blender (92)
Eksponeringskompensasjon
(43)/Målt manuell (96)
Blitskompensasjon (123)
EV-skala (144)
ISO AUTO
ISO-følsomhet (127)
AE-lås (121)
Histogram (79)
z
Målsøking-AF (110)
MålsøkingAF
82
Ta et klart bilde uten kamerarystelser
Med "kamerarystelser" menes uønskede bevegelser av kameraet under
fotografering, noe som fører til uklare bilder.
Følg instruksjonene nedenfor for å redusere kamerarystelser.
Indikator for kamerarystelse
Når kameraet registrerer fare for
kamerarystelser, vil
(indikatoren
for kamerarystelse) blinke. I dette tilfelle
må du bruke et stativ eller blitsen.
(Indikator for kamerarystelse)
Bruke SteadyShot-funksjonen
SteadyShot-funksjonen for reduksjon av kamerarystelser, er tilgjengelig på
dette kameraet. SteadyShot-funksjonen kan stilles inn separat for
stillbildeopptak og for filmopptak.
SteadyShot-funksjonen er som standard satt til [På].
MENU-knapp t
innstilling
3 eller
1 t [SteadyShot] t Velg ønsket
Kommentarer
• SteadyShot-funksjonen vil kanskje ikke fungere optimalt når kameraet nettopp er
slått på, med en gang du retter kameraet mot et motiv, eller når lukkerknappen er
blitt trykket helt ned uten først å være blitt holdt halvveis nede.
83
Klargjøring (Avansert bruk)
Kommentarer
•
(indikatoren for kamerarystelse) vises kun i de modusene hvor
lukkerhastigheten er stilt inn automatisk. Denne indikatoren vises ikke i M/Smodusene eller når du tar opp filmer.
Ta et klart bilde uten kamerarystelser
Bruke et stativ
Vi anbefaler at du setter kameraet på et stativ under følgende forhold.
• Ved fotografering uten blits i mørke omgivelser.
• Ved bruk av lave lukkerhastigheter, som er vanlig ved fotografering om
kvelden.
• Ved næropptak av et motiv, f.eks. som makroopptak.
• Ved fotografering ved bruk av et teleskopobjekt.
Kommentarer
• Hvis du bruker stativ, bør du deaktivere SteadyShot-funksjonen, da den kan
forårsake feil.
84
Opptak
Opptak (Avansert bruk)
Velge opptaksmodus
Intelligent Auto/
Blits av
Sett modusvelgeren på
(side 30).
(Intelligent Auto), og ta bilder
• Velg
(Blits av) når du fotograferer på et sted hvor det ikke er lov å
bruke blits.
Kommentarer
• Siden kameraet slår på den automatiske innstillingsfunksjonen, vil mange funksjoner
ikke være tilgjengelige, for eksempel eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
Hvis du vil justere ulike innstillinger, må du stille inn modusvelgeren på P og
deretter fotografere motivet ditt.
Fremragende auto
(Fremragende auto), og ta bilder
Stille inn kontinuerlig opptak
MENU-knapp t
innstilling
1 t [F. auto Seriebilder] t Velg ønsket
Velge lagringsmetoden som skal brukes for innspilte bilder
I kontinuerlig opptak kan du velge en lagringsmetode der kameraet enten
lagrer 1 passende bilde blant alle som er tatt med kontinuerlig opptak, eller
det kan lagre alle bildene.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [F. auto bildeekstr.] t Velg ønsket
Kommentarer
• Selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Av], blir det lagret 1 sammensatt bilde
hvis [Håndholdt kamera i halvlys] er valgt som gjenkjent scenemodus.
• Når [Kvalitet] er satt til [RAW] eller [RAW og JPEG], påvirkes ytelsen.
85
Opptak (Avansert bruk)
Sett modusvelgeren på
(side 37).
Velge opptaksmodus
Scenevalg
Denne modusen er egnet til å
z Fotografere med forhåndsvalgte innstillinger basert på scenen.
Sett modusvelgeren på
ta bilder (side 38).
86
(Scenevalg), velg ønsket modus, og
(Portrett)
Gjør bakgrunnen uskarp og
fotoobjektet skarpere. Gjengir hudtoner
med en myk valør.
• For å gjøre bakgrunnen mer uskarp,
still objektivet til telelinseposisjonen.
• Du kan fotografere et livlig motiv
ved å fokusere på øyet som er nærmere objektivet.
• Bruk motlysblenderen for å fotografere bakgrunnsbelyste
motiver.
• Bruk rødøyereduksjon dersom øynene på motivet blir røde
av blitsen (side 57).
(Sportsbilder)
Tar bilde av et fotoobjekt i bevegelse
med høy lukkerhastighet, slik at det ser
ut som om objektet står stille. Kameraet
tar bilder kontinuerlig mens
lukkerknappen trykkes.
• Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede og vent til riktig øyeblikk.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver, for
eksempel blomster eller mat.
• Du kan fotografere et motiv på enda
nærmere hold ved bruk av et
makroobjektiv (selges separat).
• Still inn blitsmodusen på [Blits av]
når du fotograferer et motiv innenfor 1 m.
• Når du fotograferer ved bruk av makromodus, vil ikke
SteadyShot-funksjonen være helt effektiv. Bruk et stativ
for å oppnå bedre resultater.
• Den korteste brennvidden endres ikke.
Velge opptaksmodus
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt
fokus, med livlige farger.
• Still objektivet til vidvinkel for å
fremheve landskapets åpenhet.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i en
soloppgang eller solnedgang.
(Nattscene)
(Håndholdt
kamera i halvlys)
Fotograferer nattscener med mindre
støy og uskarphet, uten bruk av stativ.
Det tas en serie bilder, og bildene
behandles for å redusere uskarphet,
kamerarystelser og støy.
• Reduksjon av uskarphet fungerer
mindre effektivt når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– For kort avstand mellom motivet og kameraet
– Motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller
gressplen
– Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger
eller fossefall
• Ved bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel
lysstoffbelysning, kan det dannes et støysignal.
Tar portretter i nattscener.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
Fotograferingsteknikk
• Når du ønsker mer stilfulle bilder, kan du stille inn modusvelgeren på P,
A, S eller M og bruke funksjonen for [Kreative innst.] (side 132), så du
kan justere eksponering, ISO osv.
87
Opptak (Avansert bruk)
(Nattportrett)
Tar opp nattlige scener på avstand, uten
at omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
• Lukkerhastigheten er lavere, så det
anbefales å bruke stativ.
• Bildet blir kanskje ikke tatt riktig når
du fotograferer en nattlig scene i totalt mørke.
Velge opptaksmodus
Kommentarer
• Siden kameraet bedømmer innstillingene automatisk, kan flere funksjoner bli
utilgjengelig, for eksempel eksponeringskompensasjon og ISO-innstilling.
• Blitsen er stilt inn på [Autoblits] eller [Blits av] for hver [Scenevalg]-modus. Du kan
endre disse innstillingene (sidene 41, 75, 125).
Panoramafotografer.
Denne modusen er egnet til å
z Fotografering av vidstrakt natur eller høye bygninger med dynamisk
komposisjon.
Sett modusvelgeren på
(side 39).
(Panoramafotografer.), og ta bilder
Kommentarer
• Hvis du ikke kan panorere eller vippe kameraet over hele motivet i løpet av den tiden
du har til rådighet, vises et grått område i det komponerte bildet. I så fall beveger du
kameraet raskere, slik at du får tatt opp et fullstendig panoramabilde.
• Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene bli tatt opp jevnt. Når du
fotograferer, må du ikke vippe kameraet frem og tilbake eller til høyre og venstre
mens du beveger kameraet rett fremover.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe eller ikke bli innspilt i det hele tatt.
• I flimrende lys, som for eksempel lysstoffbelysning, vil ikke lysstyrken eller fargen i
det sammensatte bildet alltid bli lik.
• Hvis panoramabildet generelt og vinkelen du låste fokus og eksponering i ved hjelp
av AE/AF-låsen, er svært forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge og fokus, vil
opptaket ikke bli vellykket. Hvis det skjer, bør du endre den låste vinkelen og ta
bildet på nytt.
• [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av:
– Motiver som beveger seg.
– Motiver som er for nær kameraet.
– Motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
– Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Motiver som inkluderer solen eller elektriske lamper og liknende, som er mye
lysere enn omgivelsene.
88
Velge opptaksmodus
• [Panoramafotografer.]-opptak kan bli stoppet i følgende situasjoner:
– Når du panorerer eller beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
• Kameraet fortsetter med å ta bilder under [Panoramafotografer.]-opptaket, og
lukkeren fortsetter å klikke til opptaket er avsluttet.
• [Autom. innramming] og kameraets zoomefunksjon kan ikke brukes.
Tips for fotografering av panoramabilder
Panorer eller vipp kameraet i en bue med Vertikal
konstant hastighet og i samme retning
retning
som indikatoren viser på skjermen.
[Panoramafotografer.] er bedre egnet når
motivet står stille enn når det er i
bevegelse.
Horisontal retning
Så liten radius som
mulig
Endre bildestørrelse
Du kan velge bildestørrelse: MENU-knapp t
Størrelse]
1 t [Panorama:
Stille inn retningen for panorering eller bevegelse
Du kan stille inn den retningen du vil panorere eller vippe kameraet i.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Panorama: Retning] t Velg ønsket
89
Opptak (Avansert bruk)
• Ved [Panoramafotografer.]-fotografering anbefaler vi at du bruker et
vidvinkelobjektiv.
• Når du bruker et objektiv med lang brennvidde, bør du panorere eller
vippe kameraet saktere enn når du bruker et vidvinkelobjektiv.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse
fokus og eksponeringen. Deretter trykker du lukkerknappen helt ned og
panorerer kameraet.
• Hvis svært varierte former eller landskap er konsentrert langs den ene
skjermkanten, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I slike tilfeller
må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner
seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak.
Velge opptaksmodus
Tele-zoom Seriebilder AE
Denne modusen er egnet til å
z Kontinuerlig fotografering av et motiv i hurtig bevegelse for å fange et bestemt
øyeblikk.
z Fotografering av et barns ansiktsuttrykk som forandrer seg fra det ene øyeblikk til
det neste.
Sett modusvelgeren på
bilder (side 40).
(Tele-zoom Seriebilder AE), og ta
• Kameraets minste zoomeskala er stilt inn på 2 ganger, og bildestørrelsen
er stilt inn på S.
Fotograferingsteknikker
• Når [Autofokus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], fortsetter kameraet å
justere fokuset under opptak. Du kan stille inn [ISO] på det tallet du
ønsker å bruke.
• Ved bruk av manuelt fokus, eller når autofokus er stilt inn på
[Enkeltbilde-AF], kan du justere ISO-følsomheten og blenderåpningen.
Når [Enkeltbilde-AF] er valgt, er fokus låst til det første bildet.
Kommentarer
• Avhengig av innstillingen for ISO- eller blenderåpning, vil både lukkerhastigheten
og den kontinuerlige opptakshastigheten kunne reduseres.
• Ansiktsregistreringsfunksjonen er slått av.
• Når [Auto HDR] er valgt, gjennomføres DRO-prosessen midlertidig i henhold til
DRO-innstillingen.
• Når
(Tele-zoom Seriebilder AE) er valgt, kan du ikke stille inn [Kvalitet] på
[RAW] eller [RAW og JPEG].
• Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk kan være lavere,
avhengig av opptaksforholdene (bildestørrelse, ISO-innstilling, høy ISO NR, eller
innstillingen av [Objektivkomp.: forvreng.]).
90
Velge opptaksmodus
Program Auto
Denne modusen er egnet til å
z Endre innstillinger for ISO-følsomhet, kreative innstillinger, dynamisk
områdeoptimalisering osv., samtidig som du bruker automatisk eksponering.
1 Skyv modusvelgeren til P.
2 Sett opptaksfunksjonene til de innstillingene du ønsker
(side 105 til 145).
• For å utløse blitsen, trykk på
-knappen.
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Opptak (Avansert bruk)
Programskifte
Du kan endre lukkerhastighet og
blenderåpning midlertidig, mens
kameraet fortsetter å bestemme riktig
eksponering.
Drei kontrollskiven for å velge ønsket
kombinasjon mens fokus oppnås.
Indikatoren for eksponeringsmodus
endres til "P*".
91
Velge opptaksmodus
Blenderprioritet
Denne modusen er egnet til å
z gjøre motivet skarpt, og alt foran og bak motivet uskarpt. Ved å gjøre
blenderåpningen større, blir området som er i fokus mindre. (Dybdeskarpheten
blir redusert.)
z fotografere dybden i naturbilder. Ved å gjøre blenderåpningen mindre, blir
området som er i fokus større. (Dybdeskarpheten øker.)
1 Skyv modusvelgeren til A.
2 Velg blenderverdien (f-tallet) ved
hjelp av kontrollskiven.
• Lavere F-tall: Motivets forgrunn og
bakgrunn gjøres uskarp.
Større F-tall: Både fotoobjektet,
forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
• Du kan ikke se om et motiv er uskarpt
på LCD-skjermen eller i søkeren.
Kontroller bildet som er tatt, og juster
blenderåpningen.
Blender (F-tall)
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk
for å gi korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
blenderåpningen du har valgt vil gi feil
eksponering, vil verdien for
lukkerhastigheten blinke. Hvis dette
skjer, må du justere blenderen igjen.
92
Lukkerhastighet
Velge opptaksmodus
Fotograferingsteknikker
• Lukkerhastigheten kan bli lavere i henhold til blenderåpningen. Bruk et
stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, kan du bruke en telelinse eller
et objektiv med en mindre blenderverdi (klart objektiv).
• Ved hjelp av forhåndsvisningsknappen kan du kontrollere omtrent hvor
uskarpt bildet blir før du tar det.
Kommentarer
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsrekkevidden varierer
imidlertid avhengig av blenderverdien. Når du skal fotografere med blits, bør du
kontrollere blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
Kommentarer
• Når [Fokusforstørrer] er tilordnet til forhåndsvisningsknappen, må du stille inn
[Forhåndsvisningsknapp] på [Opptaksres. forhåndsv,] eller [Blenderforhåndsv.] i
tilpasningsmenyen (side 161).
93
Opptak (Avansert bruk)
Kontrollere uskarphet i bakgrunnen (forhåndsvisningsknappen)
LCD-skjermen og søkeren viser et bilde
som er tatt med den største
blenderåpningen. Endringen i
blenderåpning påvirker motivets skarphet
slik at det oppstår et misforhold mellom
skarpheten i bildet før fotografering og
Forhåndsvisningsknapp
skarpheten i det faktiske bildet.
Når du trykker på
forhåndsvisningsknappen, kan du se
bildet med den blenderåpningen som
brukes ved den faktiske fotograferingen.
Da får du sett omtrent hvor skarpt
motivet fremstår, før du tar det egentlige
bildet.
• Trykk på forhåndsvisningsknappen etter at du har justert fokus.
• Du kan justere blenderåpningen i forhåndsvisningsmodus.
Velge opptaksmodus
Lukkerprioritet
Denne modusen er egnet til å
z fotografere øyeblikksbilder av et motiv i bevegelse. Bruk en høyere
lukkerhastighet for å ta skarpe bilder av motivets bevegelser.
z spore bevegelsen for å gjengi dynamikk og flyt. Bruk en lavere lukkerhastighet
for å fotografere sporene til motivet i bevegelse.
1 Skyv modusvelgeren til S.
2 Velg lukkerhastigheten ved hjelp
av kontrollskiven.
Lukkerhastighet
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderen justeres automatisk for å gi
korrekt eksponering.
• Hvis kameraet registrerer at
lukkerhastigheten du har valgt vil gi
feil eksponering, vil verdien for
blenderåpningen blinke. Hvis dette
skjer, må du justere lukkerhastigheten
igjen.
94
Blender (F-tall)
Velge opptaksmodus
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ ved lavere lukkerhastigheter.
• Velg en høyere ISO-følsomhet når du tar sportsbilder innendørs.
Kommentarer
• Indikatoren for
(varsel om kamerarystelser) vises ikke i [Lukkerprioritet]modus.
• Jo høyere ISO-følsomheten er, desto mer fremtredende vil støyen på bildene være.
• Når lukkerhastigheten er 1 sekund eller lengre, utføres støyreduksjon (Støyred.lang)
for bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen etter fotografering. Du kan
ikke ta bilder mens støyreduksjonen pågår.
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Når du bruker blitsen og gjør
blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil
imidlertid ikke blitslyset nå frem til et motiv langt borte.
Man. Eksponering
Opptak (Avansert bruk)
Denne modusen er egnet til å
z fotografere med ønsket eksponeringsinnstilling, ved å justere både
lukkerhastigheten og blenderåpningen.
1 Skyv modusvelgeren til M.
95
Velge opptaksmodus
2 Drei på kontrollhjulet for å justere
lukkerhastigheten, og drei på
kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen, mens du
trykker på AV-knappen.
• Du kan stille inn [ISO] på [AUTO] selv
i [Man. Eksponering]-modus. Når
[ISO] er stilt inn på [AUTO], endres
ISO-følsomheten automatisk for
korrekt eksponering i samsvar med
innstilt lukkerhastighet og blender.
• Hvis [ISO] er stilt inn på [AUTO], hvis
innstillingene dine ikke vil gi korrekt
eksponering, blinker
innstillingsindikatorene på skjermen. I
så fall må du justere lukkerhastigheten
eller blenderåpningen på nytt.
3 Fotografer motivet når
AV-knapp
Blender (F-tall)
Lukkerhastighet
LCD-skjerm
eksponeringen er stilt inn.
• Hvis [ISO] er satt til [AUTO], skal
eksponeringsverdien kontrolleres ved
bruk av Målt manuelt*.
Mot +: Bildene blir lysere.
Mot –: Bildene blir mørkere.
* Når kameraet er i M-modus, vil den
vise en under- eller
overkompenseringsverdi basert på
korrekt eksponering. I LCDskjermmodus vises en tallverdi. I
søkermodus markeres verdien på EVskalaen.
96
Målt manuelt
Skjermbildet i søkeren
Målt manuelt
Velge opptaksmodus
Kommentarer
• Indikatoren
(varsel om kamerarystelse) vises ikke i manuell
eksponeringsmodus.
• Trykk på -knappen når du fotograferer med blits. Blitsrekkevidden varierer
imidlertid avhengig av blenderverdien. Når du skal fotografere med blits, bør du
kontrollere blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
BULB
Denne modusen er egnet til å
z fotografere lysspor, slik som fyrverkeri.
z fotografere lysspor etter stjerner.
1 Skyv modusvelgeren til M.
Opptak (Avansert bruk)
2 Drei kontrollhjulet mot venstre,
inntil [BULB] vises.
BULB
97
Velge opptaksmodus
3 Drei kontrollhjulet for å justere
blenderåpningen (f-tallet), mens
du trykker på AV-knappen.
AV-knapp
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
5 Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.
Fotograferingsteknikker
• Bruk et stativ.
• Sett fokus til uendelig i modus for manuelt fokus ved opptak av fyrverkeri
og lignende. Hvis objektivets stilling for uendelig ikke er kjent, skal først
fokus settes på fyrverkeri som sendes opp i samme generelle område, og
deretter skal det fotograferes.
• Hvis du bruker en fjernstyring* som er utstyrt med en lukkerlåsfunksjon
(selges separat), kan du holde lukkeren åpen ved hjelp av fjernstyringen.
* Bruk en fjernstyring som er kompatibel med en multi/micro USBterminal.
Kommentarer
• Når du bruker stativ, må du slå av SteadyShot-funksjonen (side 84).
• Jo lengre eksponeringstid, desto mer iøynefallende blir bildestøyen.
• Etter opptaket vil støyreduksjon (Støyred.lang) pågå like lenge som lukkeren var
åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduksjonen pågår.
• Når smilutløser- eller Auto HDR-funksjonen er aktivert, eller når [Bildeeffekt] er
satt til [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono], kan du ikke sette lukkerhastigheten til
[BULB].
• Hvis smilutløseren, Auto HDR-funksjonen eller [HDR-maleri]- eller [Fulltone
Mono]-innstillingen for [Bildeeffekt] brukes med lukkerhastighet satt til [BULB],
blir lukkerhastigheten midlertidig satt til 30 sekunder.
• Vi anbefaler at du starter BULB-fotografering når temperaturen i kameraet er
moderat, så du unngår forringelse av bildekvaliteten.
98
Konfigurere filmopptak
Ta opp film på en enkel måte
Filmopptak kan gjøres i en hvilken som helst eksponeringsmodus.
Lukkerhastighet og blenderverdi justeres automatisk.
Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak (side 32).
Fotograferingsteknikker
Kommentarer
• I filmopptaksmodus er det opptakbare området (visningsvinkelen) trangere enn ved
stillbildefotografering. For å gjøre opptak med samme vinkel som for et 16:9
stillbilde, må du sette funksjonen [SteadyShot] på [Av] (side 83).
• Når [For søker]-skjermbildet vises på LCD-skjermen, skifter skjermen til [Vis alle
info.]-skjermbildet når filmopptak starter.
99
Opptak (Avansert bruk)
• Start opptak etter at du har justert fokus.
• Følgende innstillinger som ble gjort under stillbildefotografering, kan
også brukes under filmopptak.
– ISO
– Hvitbalanse
– Kreative innst.
– Eksp.-komp.
– AF-område
– Målemodus
– Ansiktsregistrering
– Målsøking-AF
– Dyn.omr.opt.
– Objektivkomp.: Skygge
– Objektivkomp.: Krom. Ab.
– Objektivkomp.: forvreng.
– Bildeeffekt
• [ISO], [Eksp.-komp.], [Målsøking-AF] eller [AF-område] kan justeres
under filmopptak.
• Hvis du tilordner [AF-lås] til AEL-knappen, ISO-knappen, kan du låse
fokus ved å trykke på disse knappene i autofokusmodus.
Konfigurere filmopptak
• Ikke gjør opptak av en kraftig lyskilde, for eksempel solen. Det interne maskineriet i
kameraet kan bli skadet.
• Når du importerer AVCHD-filmer til en datamaskin, må du bruke "PlayMemories
Home" (sidene 64, 178).
• Når du gjør opptak over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke, og
bildekvaliteten kan bli forringet.
• Når
-symbolet vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet og vent til
kameratemperaturen faller. Hvis du fortsetter å gjøre opptak, vil kameraet bli slått av
automatisk.
• Fordi lukkerhastigheten og blenderåpningen justeres automatisk, blir
lukkerhastigheten høyere og det er ikke sikkert at bevegelsen til motivet blir myk
under lyssterke forhold. Ved å velge manuelt fokus og justere lukkerhastigheten eller
blenderåpningen, kan bevegelsen bli mykere (side 101).
• Du kan velge en verdi for ISO-følsomhet mellom ISO 100 og ISO 3200 når du
filmer. Hvis du starter et filmopptak med en verdi på ISO 3200 eller høyere valgt,
blir ISO-følsomheten satt til ISO 3200. Når du er ferdig med å ta opp film, går ISOfølsomheten tilbake til forrige verdi.
• Når [ISO] er satt til [Flerbilde-støyreduksjon], er [AUTO] midlertidig valgt.
• Du kan ikke velge [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono] eller [Miniatyr] i
[Bildeeffekt]. Når filmopptak starter, slås [Bildeeffekt] midlertidig [Av].
• [Klart bilde-zoom] kan ikke velges under filmopptak.
Digital zoom
Du kan bruke den digitale zoomefunksjonen under filmopptak. Kvaliteten
vil imidlertid forringes, fordi det utføres bildebehandling.
1 Trykk på ZOOM-knappen.
ZOOM-knapp
• Digital zoom er tilgjengelig under
filmopptak, selv om [Digital zoom] er
slått [Av] i
menyen for
stillbildefotografering.
2 Forstørr bildet til den ønskede zoomefaktoren, ved hjelp av
b/B på kontrollknappen.
• En zoomefaktor på opptil 4 ganger er tilgjengelig.
100
Konfigurere filmopptak
Endre sporingsfølsomheten for autofokus under
filmopptak
Når du tar opp motiver som beveger raskt, skal du velge [Høy], og når flere
motiver beveger seg eller krysser frem og tilbake, skal du velge [Lav].
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Varighet AF-sporing] t Velg ønsket
Ta opp film med justering av lukkerhastighet og
blenderåpning
Du kan ta opp film med justering av lukkerhastighet og blenderåpning, og
kontrollere uskarp bakgrunn eller flyt etter behov.
1 Still inn fokusmodusbryteren på MF (side 112).
(Film).
3 Velg den ønskede modusen med v/V på kontrollknappen, og
trykk deretter midt på kontrollknappen.
• For å endre modus må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen
modus.
4 Juster lukkerhastighet og blenderverdi ved hjelp av
kontrollskiven.
5 Juster fokus, og trykk deretter på MOVIE-knappen for å starte
opptak.
101
Opptak (Avansert bruk)
2 Still inn modusvelgeren på
Konfigurere filmopptak
(91)
(Program Auto) Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). De
andre innstillingene kan justeres manuelt, og innstillingene
kan lagres.
(Blenderprioritet)
(92)
Brukes til å gjøre opptak etter manuell justering av
blenderverdien ved bruk av kontrollskiven.
Brukes til å gjøre opptak etter manuell justering av
(Lukkerprioritet) (94) lukkerhastigheten ved bruk av kontrollskiven.
(Man.
Eksponering) (95)
Brukes til å gjøre opptak etter manuell justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi) ved
bruk av kontrollskiven.
Filformat
MENU-knappen t
1 t [Filformat] t Velg ønsket format
AVCHD
Tar opp 60i/50i-filmer eller 24p/25p-filmer i AVCHDformat. Dette Sony-filformatet er egnet for visning av film på
HD-TV.
Du kan lage en Blu-ray-plate, en AVCHD-opptaksplate eller
en DVD-videoplate ved å bruke programmet "PlayMemories
Home".
• 60i/50i-filmer tas opp med henholdsvis 60 felt per sekund
og 50 felt per sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter
"interlaced scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og
AVCHD-formatet.
• 24p/25p-filmer tas opp med henholdsvis 24 bilder per
sekund og 25 bilder per sekund. Både 24p- og 25p-filmer
benytter "progressive scanning"-systemet, Dolby Digitallyd og AVCHD-formatet.
MP4
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet er egnet til
opplasting på Internett, e-postvedlegg og liknende.
• Filmer tas opp i MPEG-4-format med omtrent 30 bilder/
sekund, benytter progressiv skanning, AAC-lyd og mp4format.
• Du kan ikke lage plater med filmer som er tatt opp i dette
formatet, med "PlayMemories Home"-programvaren.
102
Konfigurere filmopptak
Opptaksinnstilling
Jo høyere gjennomsnittlig overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Opptaksinnstilling] t Velg ønsket
[Filformat]: [AVCHD]
Opptaksinnstilling
OverføringshasOpptak
tighet
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Maksimalt
24 Mbps
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Gjennomsnittlig Tar opp filmer i standard kvalitet med
17 Mbps
1920 × 1080 (60i/50i).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt
24 Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Gjennomsnittlig Tar opp filmer i standard kvalitet med
17 Mbps
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et
kinoliknende resultat.
Tar opp filmer i høy kvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
Tar opp filmer i høy kvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et
kinoliknende resultat.
Opptak (Avansert bruk)
[Filformat]: [MP4]
Opptaksinnstilling
Gjennomsnittlig
overføringshas- Opptak
tighet
1440×1080 12M
12 Mbps
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Tar opp filmer i VGA-format.
* 1080 60i-kompatibel enhet
**1080 50i-kompatibel enhet
Kommentarer
• Filmer som tas opp med innstillingen [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i [Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories
Home" for å lage en skrivbar AVCHD-plate. Denne konverteringen kan ta lang tid.
Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde
den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Blu-ray-plate.
• For å kunne se 24p/25p-filmer på en TV, trenger du en TV som er kompatibel med
24p/25p. Hvis du bruker et inkompatibelt TV-apparat, konverteres filmene til 60i/
50i før de overføres til TV-apparatet.
103
Konfigurere filmopptak
Lydopptak
Når du tar opp film, kan støy fra kameraet eller objektivet bli registrert. Du
kan ta opp film uten lyd.
MENU-knapp t
1 t [Lydopptak] t [Av]
Når fokusmodus er stilt inn på manuelt fokus, vil ikke driftsstøyen fra
objektivet tas opp ved bruk av autofokus (side 112).
Redusere vindstøy
Du kan redusere vindstøy ved å stoppe basslydinngang fra den integrerte
mikrofonen.
MENU-knapp t
1 t [Vindstøyreduksjon] t [På]
Kommentarer
• Setter du [Vindstøyreduksjon] til [På], kan det føre til at noe basslyd tas opp med for
lav lydstyrke. Velg [Av] hvis det ikke blåser.
• Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].
104
Justere fokus
Det er to måter å justere fokus på: autofokus og manuelt fokus.
Metoden for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus avhenger av
objektivet.
Bryteren som må
brukes
Objektiv utstyrt
Objektiv
med en
(fokusmodusbryte
fokusmodusbryter ren på kameraet
må alltid stilles
inn på AF.)
Objektiv som ikke Kamera
er utstyrt med en
fokusmodusbryter
Type objektiv
Veksle til manuelt
fokus
Sett
Sett
fokusmodusbryteren fokusmodusbryteren
på objektivet til AF. på objektivet til MF.
Veksle til autofokus
Sett
Sett
fokusmodusvelgeren fokusmodusvelgeren
på kameraet til AF. på kameraet til MF.
Autofokus
Opptak (Avansert bruk)
1 Sett fokusmodusvelgeren på
kameraet til AF.
2 Når objektivet er utstyrt med en
fokusmodusbryter, må den stilles
inn på AF.
105
Justere fokus
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned
for å kontrollere fokuset, og ta
deretter bildet.
• Når fokuset er bekreftet, vil
fokusindikatoren endres til z eller
(nedenfor).
• AF-området der fokus er bekreftet, blir
grønt.
AF-område
Fokusindikator
Kommentarer
• Når kameraet fokuserer automatisk, må du ikke berøre den roterende fokusringen.
Fotograferingsteknikk
• For å velge området som brukes til å fokusere, skal du stille inn [AFområde] (side 109).
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus låst. Klar til å fotografere.
tent
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et
motiv i bevegelse. Klar til å fotografere.
tent
Fokusering pågår. Du kan ikke utløse lukkeren.
z blinker
Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst.
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på
Ved bruk av autofokus er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I
slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen (side 107) eller manuelt
fokus (side 112).
• Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
• To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i AF-området.
• Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en
bygningsfasade.
• Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri
eller en vannoverflate.
• Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
106
Justere fokus
Måle nøyaktig avstand til fotoobjektet
-merket øverst på kameraet viser
plasseringen til bildesensoren*. Når du
måler den nøyaktige avstanden mellom
kameraet og fotoobjektet, må du vise til
plasseringen av horisontallinjen.
* Bildesensoren er den delen av kameraet
som fungerer som "film".
Kommentarer
• Hvis fotoobjektet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for det
aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom motivet
og kameraet er stor nok.
Fokuslås
Opptak (Avansert bruk)
1 Plasser motivet innenfor AFområdet og trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Fokus er låst.
• Sett [Autofokus] til [Enkeltbilde-AF].
2 Hold lukkerknappen halvveis
nede, og plasser motivet tilbake i
den opprinnelige posisjonen for å
komponere bildet på nytt.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
107
Justere fokus
Autofokus
Fn-knappen t
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokus låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Automatisk
[Autofokus] veksler mellom [Enkeltbilde-AF] og
[Kontinuerlig AF], basert på motivets bevegelser.
Når du trykker og holder lukkerknappen halvveis nede, blir
fokuset låst hvis motivet er ubevegelig, mens kameraet
fortsetter å fokusere hvis motivet er i bevegelse.
(Kontinuerlig
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er
trykket halvveis ned og holdes.
• Lydsignaler høres ikke når motivet er i fokus.
• Fokuslås kan ikke brukes.
AF)
AF)
AF)
(Autofokus) t Velg ønsket innstilling
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro.
• Bruk [Kontinuerlig AF] når motivet er i bevegelse.
Kommentarer
• [Automatisk AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto],
[Fremragende auto] eller en av følgende [Scenevalg]-moduser: [Portrett],
[Landskap], [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller [Håndholdt kamera i
halvlys].
• [Enkeltbilde-AF] velges når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Panoramafotografer.] eller [Makro] i [Scenevalg].
• [Kontinuerlig AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i
[Scenevalg] eller når smilutløserfunksjonen brukes.
108
Justere fokus
AF-område
Velg AF-området som passer
opptaksforholdene eller preferansene
dine. AF-området der fokus er bekreftet,
blir grønt, og de andre AF-områdene
forsvinner.
AF-område
Fn-knapp t
(AF-område) t Velg ønsket innstilling
(Vidt AFområde)
Kameraet bestemmer hvilke av de 15 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
Velg sonen du vil aktivere fokus for, fra venstre, høyre eller
midtre sone med kontrollknappen. Kameraet bestemmer
hvilke av AF-områdene i valgt sone som skal brukes til
fokusering.
Trykk på AF-knappen, slik at innstillingsskjermbildet vises,
og velg så ønsket sone.
(Punkt)
Kameraet bruker utelukkende AF-området som ligger i
midtområdet.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for blant 15 AF-områder,
ved hjelp av kontrollknappen.
Trykk på AF-knappen for å vise innstillingsskjermbildet og
velge det ønskede området.
Kommentarer
• [AF-område] låses på [Vidt AF-område] og du kan ikke velge andre innstillinger når
eksponeringsmodus er satt til [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller
[Scenevalg], eller når [Målsøking-AF] brukes, eller når smilutløser er aktivert.
• AF-området vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig
fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
• Når [Målsøking-AF] er slått [På], vises ikke innstillingsskjermbildet for
alternativene [Sone] eller [Lokal] når AF-knappen trykkes.
109
Opptak (Avansert bruk)
(Sone)
Justere fokus
AF-lys
Du kan sette AF-lyset til å fokusere på et motiv i dårlig belysning.
MENU-knapp t
2 t [AF-lys] t Velg ønsket innstilling
• Siden kameraet bruker den innebygde blitsen som AF-lys, må du trykke
på -knappen for å åpne blitsen.
• AF-lyset fungerer ikke når [Autofokus] er stilt inn på
(Kontinuerlig
AF), eller motivet beveger seg i
(Automatisk AF). ( eller indikatoren lyser).
• AF-lyset fungerer ikke med brennvidder på 300 mm eller mer.
• Når det kobles til en ekstern blits (selges separat) som er utstyrt med AFlys, brukes AF-lyset til den eksterne blitsen. Trykk ned den innebygde
blitsen.
• AF-lyset virker ikke når [Smilutløser] er slått [På].
Målsøking-AF
Holder fokus på et motiv som beveger seg mens det spores. Når
[Autofokus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], vil [På(Målsøking-AF med
lukker)] fungere.
1 Still inn [Autofokus] på [Kontinuerlig AF] (side 108).
2 Fn-knapp t
(Målsøking-AF) t [På(Målsøking-AF med
lukker)]
3 Trykk lukkerknappen halvveis
ned, slik at kameraet automatisk
låser på et mål og sporer motivet.
Kameraet fortsetter å fokusere mens
lukkerknappen er trykket halvveis ned og
holdes. Når motivet er i fokus, blir
målrammen grønn.
110
Motivramme
Justere fokus
4 Trykk på lukkerknappen for å fotografere motivet.
Når [AF-område] er stilt inn på [Vidt AF-område], begynner kameraet å følge
motivet rundt det sentrale området.
Kameraet fokuserer på motivet ved å bruke alle områdene under sporing.
• Kameraet kan starte sporing av motivet fra det valgte området når [AFområde] er satt til [Lokal], [Punkt] eller [Sone].
Fotograferingsteknikker
Endre modus
Fn-knapp t
(Målsøking-AF) t [På] eller [Av].
(På)
Trykk midt på kontrollknappen på
opptaksopplysningsdisplayet, slik at målrammen vises. Juster
målrammen etter motivet som skal spores, og trykk midt på
kontrollknappen. Kameraet starter sporing av motivet.
Når motivet er i fokus, blir målrammen grønn. For å avbryte
sporingsfunksjonen trykker du midt på kontrollknappen på
nytt.
(Av)
Deaktiverer [Målsøking-AF]-funksjonen.
111
Opptak (Avansert bruk)
• Når du skal ta bilde av personer, kan du finne og spore en persons ansikt
ved å bruke følgende innstillinger: [Målsøking-AF] er stilt inn på
[På(Målsøking-AF med lukker)], [AF-område] er stilt inn på [Vidt AFområde], og [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Ansiktsregistrering På]
• Hvis motivet er lite på Live View-skjermen, kan du spore motivet sikkert
ved å stille inn autofokusområdet på forhånd, ved å bruke følgende
innstillinger: [Målsøking-AF] er stilt inn på [På(Målsøking-AF med
lukker)], [AF-område] er stilt inn på [Lokal] eller [Sone].
Justere fokus
Kommentarer
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å få [Målsøking-AF] til å fungere:
– Fotoobjektet beveger seg for raskt.
– Motivet er for lite eller for stort.
– Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
– Motivet er i dårlige lysforhold.
– Lyset i omgivelsene endres.
• [Målsøking-AF] kan ikke brukes når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Panoramafotografer.], [Tele-zoom Seriebilder AE], eller [Håndholdt kamera i
halvlys] i [Scenevalg], eller når manuelt fokus er valgt.
• Kameraet slutter å spore et motiv når motivet beveger seg ut av skjermen.
Manuelt fokus
Hvis det er vanskelig å få motivet i fokus ved bruk av autofokus, kan du
justere fokuset manuelt.
1 Sett fokusmodusbryteren på
objektivet til MF.
2 Hvis objektivet ikke er utstyrt med
en fokusmodusbryter, må du stille
inn fokusmodusbryteren på
kameraet på MF.
3 Drei på fokusringen på objektivet
for å få skarpt fokus.
Fokusring
112
Justere fokus
Kommentarer
• Hvis vidt AF-område brukes, brukes det midtre området til fokusering. Hvis soneAF-område brukes, brukes det typiske området for den valgte sonen. Hvis lokalt AFområde brukes, brukes det området som velges med kontrollknappen.
• Ved bruk av telekonverter (selges separat) eller liknende, er det ikke sikkert
fokusringen kan rotere jevnt.
• Du får ikke riktig fokus i søkeren, dersom diopteret er feil justert i søkermodus
(side 29).
• Husk å sette fokusmodusbryteren på objektivet til MF for å få manuelt fokus. Hvis
fokusringen dreies med makt uten å skifte til MF, kan den bli ødelagt.
Direkte manuelt fokus
Når det monteres et objektiv med en direkte funksjon for manuelt fokus og
[Autofokus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF] eller [Automatisk AF], kan du
gjøre finjusteringer ved hjelp av fokusringen, etter at fokus er låst (DT 18135mm F3.5-5.6 SAM osv.). Du kan raskt fokusere på et objekt i stedet for
å bruke manuelt fokus fra starten av. Dette er praktisk ved for eksempel
makrofotografering.
Du kan fremheve konturen for områder i fokus med en bestemt farge i
manuelt fokus. Med denne funksjonen kan du enkelt kontrollere fokus.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Fremhevingsnivå] t Velg ønsket
Kommentarer
• Fordi kameraet regner at skarpe områder er i fokus, varierer fremhevingsnivået med
fotoobjektet, opptakssituasjonen og objektivet som brukes.
• Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis kameraet er koblet til med en
HDMI-kabel.
Angi farge for fremhevingsfunksjonen
Du kan angi fargen som skal brukes i fremhevingsfunksjonen i manuelt
fokus.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Fremhevingsfarge] t Velg ønsket
113
Opptak (Avansert bruk)
Fremheving
Justere fokus
Kommentarer
• [Fremhevingsfarge] kan ikke stilles inn når [Fremhevingsnivå] er slått [Av].
Fokusforstørrer
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.
1 MENU-knapp t
3 t [Forhåndsvisningsknapp] t
[Fokusforstørrer]
2 Trykk på knappen for
fokusforstørrer.
Knapp for fokusforstørrer
3 Trykk på knappen for
fokusforstørrer igjen for å
forstørre bildet og velg den delen
du vil forstørre med v/V/b/B på
kontrollknappen.
• Hver gang du trykker på knappen for
fokusforstørrer, endres forstørrelsen
slik: Full visning t omtrent ×6,8 t
omtrent ×13,6
4 Bekreft og juster fokus.
• Drei fokusringen for å justere fokuseringen i modus for manuelt fokus.
• Hvis du trykker på AF-knappen, går den forstørrede delen tilbake til
midten.
• Funksjonen for [Fokusforstørrer] avbrytes hvis du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
114
Justere fokus
5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
• Du kan ta bilder når et bilde blir forstørret, men kameraet tar et bilde for
fullvisningsformat.
• [Fokusforstørrer] vil utløses etter at bildet er tatt.
Opptak (Avansert bruk)
115
Registrere ansikter
Ansiktsregistrering
Kameraet gjenkjenner ansikter, justerer fokus og eksponering, utfører
bildebehandling og justerer blitsinnstillingene.
Fn-knapp t
(Smil/Ansiktsregistr.) t Velg ønsket innstilling
Ansiktsregistrering
Av
Slår av ansiktsgjenkjenning.
Ansiktsregistrering
På (regist. ansikter)
Aktiverer ansiktsgjenkjenning og prioriterer gjenkjente
ansikter som er registrert i [Ansiktregistrering] (side 117).
Ansiktsregistrering
På
Aktiverer ansiktsgjenkjenning, men prioriterer ikke
gjenkjente ansikter.
Smilutløser
Oppdager og fotograferer smil automatisk.
Ansiktsgjenkjenningsrammen
Når kameraet oppdager ansikter, vises
grå ansiktsgjenkjenningsrammer. Hvis
kameraet bedømmer at autofokus er
mulig, blir ansiktsgjenkjenningsrammen
hvit. Når du trykker lukkerknappen
halvveis ned, blir
ansiktsgjenkjenningsrammen grønn.
AnsiktsgjenkjenAnsiktsgjen- ningsrammer
(grå)
kjenningsrammer
(hvite)
• Hvis et ansikt ikke er plassert innenfor det tilgjengelige AF-området når
du trykker lukkerknappen halvveis ned, blir AF-området som brukes til
fokusering, grønt.
• Når kameraet oppdager flere ansikter, velger det automatisk et
prioritetsansikt og en ansiktsgjenkjenningsramme blir hvit. En
magentarød ramme vises på ansiktet som er registrert med
[Ansiktregistrering].
116
Registrere ansikter
Fotograferingsteknikk
• Komponer slik at ansiktsgjenkjenningsrammen legges over AF-området.
Kommentarer
• Når eksponeringsmodus er [Panoramafotografer.] eller [Tele-zoom Seriebilder AE],
kan ikke [Ansiktsregistrering] brukes.
• Opptil åtte ansikter kan gjenkjennes.
• Avhengig av opptaksforholdene er det mulig at kameraet ikke gjenkjenner ansikter
eller at det oppdager andre objekter.
Ansiktregistrering
Kameraet oppdager ansikter som det er registrert informasjon om på forhånd.
1 MENU-knapp t
4 t [Ansiktregistrering] t [Ny
registrering]
og trykk på lukkerknappen.
3 Velg [Enter] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
• Opptil 8 ansikter kan registreres.
• Fotografer ansiktet forfra på et god opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet
registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, solbriller eller liknende.
Endre prioritet for tidligere registrerte ansikter
Når du har registrert flere ansikter, angis prioritetsrekkefølgen. Du kan
endre prioritetsrekkefølgen.
MENU-knappen t
4 t [Ansiktregistrering] t
[Rekkefølgeendring] t Velg ansiktet du vil endre prioritet og
prioritetsnivå for
Slette et registrert ansikt
Du kan slette et registrert ansikt.
117
Opptak (Avansert bruk)
2 Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres,
Registrere ansikter
MENU-knappen t
4 t [Ansiktregistrering] t [Slett] t
Velg ansiktet du vil slette
• Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter samtidig.
Kommentarer
• Selv om du velger [Slett], forblir data for registrerte ansikter lagret i kameraet. Hvis
du vil slette disse dataene fra kameraet, må du velge [Slett alle].
• Registrerte ansikter slettes ikke, selv om du bruker [Initialiser].
Autom. innramming
Ved fotografering av ansikter, motiver i næropptak, eller motiver som
følges av [Målsøking-AF], analyserer kameraet scenen og gir bildet
automatisk en passende komposisjon. Både det opprinnelige og det
optimaliserte bildet lagres.
Autovisningsskjermbilde
blir grønn når
beskjæringsfunksjonen er tilgjengelig i
Live View-modus.
• Rammen som brukes til beskjæring,
vises på autovisningsskjermbildet etter
opptak.
•
Beskåret område
Endre innstilling for [Autom. innramming]
Standardinnstillingen er [Auto].
Fn-knapp t
(Autom. innramming) t Velg ønsket innstilling
Kommentarer
• [Autom. innramming]-funksjonen kan ikke velges når eksponeringsmodus er stilt
inn på [Panoramafotografer.], [Tele-zoom Seriebilder AE], [Film] eller [Håndholdt
kamera i halvlys] eller [Sportsbilder] i [Scenevalg].
• Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette
avhenger av opptaksforholdene.
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen
ikke brukes.
118
Registrere ansikter
• Denne funksjonen kan ikke brukes med følgende funksjoner: kontinuerlig
fotografering, kontinuerlig nivåtrinn, [Flerbilde-støyreduksjon], [Auto HDR],
zoomefunksjonen i kameraet, manuelt fokus eller [Mykt fokus], [HDR-maleri],
[Fulltone Mono] eller [Miniatyr] i [Bildeeffekt].
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Fn-knapp t
(Smil/Ansiktsregistr.) t [Smilutløser På:
Normalt smil] t Velg ønsket følsomhetsmodus for
smilgjenkjenning med b/B på kontrollknappen
Du kan angi følsomheten til smilutløserfunksjonen, for registrering av smil,
til et av følgende tre alternativer:
(På: Svakt smil),
(På: Normalt
smil) og
(På: Stort smil).
• Når smilutløserfunksjonen aktiveres, vises indikatoren for
smilgjenkjenningsfølsomhet på skjermen.
Kameraet gjenkjenner et smil og fokus
bekreftes. Når smilnivået overstiger b
punktet på indikatoren, tar kameraet
bilder automatisk.
• Når kameraet oppdager målansiktene,
vises oransje
ansiktsgjenkjenningsrammer rundt
ansiktene.
Ansiktsgjenkjenningsrammene blir
grønne når disse motivene kommer i
fokus.
• Hvis [Autom. innramming] er satt til
[Auto], bekjæres bildet automatisk, slik
at komposisjonen blir passende.
Ansiktsgjenkjenningsramme
Smilfølsomhetsindikator
3 Avslutte fotografering, Fn-knapp t
(Smil/Ansiktsregistr.)
t Velg et annet element enn [Smilutløser].
119
Opptak (Avansert bruk)
2 Vent på registrering av smil.
Registrere ansikter
Fotograferingsteknikker
• For å fokusere på smilet legger du ansiktsgjenkjenningsrammen over AFområdet.
• Ikke lukk øynene når det smeller o.l. La øynene være smale.
• Ikke skygg for ansiktet med hatt, maske, solbriller eller lignende.
• Rett ansiktet mot kameraet og hold det så jevnt som mulig.
• Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når
tennene synes.
• Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløserfunksjonen er
aktivert, tar kameraet bildet og går tilbake til smilutløserfunksjonen.
Kommentarer
• [Smilutløser]-funksjonen kan ikke brukes når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Panoramafotografer.], [Tele-zoom Seriebilder AE], [Film] eller [Håndholdt kamera
i halvlys] i [Scenevalg], eller når manuelt fokus er valgt.
• [Bruksmodus] er automatisk stilt inn på [Enkeltbilde].
• AF-lyset virker ikke sammen med smilutløserfunksjonen.
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner et smil, kan du endre innstillingen for
smilregistreringsfølsomhet.
• Det er ikke sikkert at smil gjenkjennes riktig. Dette avhenger av
fotograferingsforholdene.
• Hvis kameraet sporer et ansikt ved bruk av [Målsøking-AF] med smilutløser
aktivert, blir ansiktet målet for smilgjenkjenningsfunksjonen (side 110).
120
Justere bildets lysstyrke
AE-lås
Ved opptak mot solen eller ved et vindu når eksponeringen ikke passer for
motivet, kan du bruke lysmåleren der motivet er lyst nok og låse
eksponeringen før opptak. For å redusere lysstyrken for motivet, pek
kameraet mot et punkt som er lysere enn motivet, og bruk lysmåleren til å
låse eksponeringen for hele bildet. For å gjøre motivet lysere, pek kameraet
mot et punkt som er mørkere enn motivet, og bruk lysmåleren til å låse
eksponeringen for hele bildet.
Dette avsnittet beskriver hvordan du kan ta et lysere bilde av motivet ved
bruk av (Punkt).
1 Fn-knapp t
(Målemodus) t
(Punkt)
3 Trykk på AEL-knappen for å låse
eksponeringen.
(AE-låsesymbolet) vises.
• Eksponeringsverdien som er basert på
den låste punktmålingssirkelen, vises
også på EV-skalaen.
AEL-knapp
4 Fokuser på motivet mens du trykker på AEL-knappen, og ta
deretter bildet.
• Hvis du fortsetter å fotografere med den same eksponeringsverdien, trykk
og hold på AEL-knappen når du har tatt bildet. Innstillingen avbrytes når
knappen slippes.
121
Opptak (Avansert bruk)
2 Juster fokuset på det stedet hvor du vil låse eksponeringen.
Justere bildets lysstyrke
AEL med lukker
Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
MENU-knapp t
innstilling
3 t [AEL med lukker] t Velg ønsket
Kommentarer
• Bruk av AEL-knappen prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.
Målemodus
Fn-knapp t
(Målemodus) t Velg ønsket modus
(Multi-segment)
Denne modusen deler det totale området opp i flere områder,
og måler deretter lysstyrken for hvert område for å fastsette
den riktige eksponeringen for hele motivet.
(Sentervektet)
Denne modusen legger størst vekt på det midterste området
av skjermen, men den måler den gjennomsnittlige lysstyrken
over hele skjermen.
(Punkt)
Denne modusen måler lyset kun innenfor
punktmålingssirkelen i midtområdet.
Fotograferingsteknikker
• Bruk [Multi-segment]-måling for vanlig fotografering.
• Når det er et motiv med stor kontrast i AF-området, skal du måle lyset på
det motivet du vil fotografere, med den optimale eksponeringen ved bruk
av punktmålingsfunksjonen og dra nytte av en AE-låst fotografering
(side 121).
Kommentarer
• Hvis eksponeringsmodus er satt til [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller
[Scenevalg], eller hvis zoomefunksjonen i kameraet brukes, låses [Målemodus] til
[Multi-segment] og du kan ikke velge andre moduser.
122
Justere bildets lysstyrke
Blitskompenser.
Når du fotograferer med blits, kan du justere blitslysmengden alene, uten å
endre eksponeringskompenseringen. Du kan kun justere eksponeringen for
hovedmotivet som er innen blitsens rekkevidde.
Fn-knapp t
(Blitskompenser.) t Velg ønsket innstilling
Mot +: Øker blitsstyrken.
Mot –: Reduserer blitsstyrken.
Kommentarer
• [Blitskompenser.] kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Panoramafotografer.] eller [Scenevalg].
• Det kan hende at den kraftigere blitsvirkningen ikke vil være synlig på grunn av den
begrensede lysmengden fra blitsen, hvis motivet befinner seg utenfor det maksimale
området som dekkes av blitsen. Hvis fotoobjektet er tett innpå, er kanskje ikke den
reduserte blitseffekten synlig.
Blitskontroll
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Blitskontroll] t Velg ønsket
ADI-blits
Kontrollerer lyset fra blitsen, ved å ta i betraktning
fokuseringsavstand og lysmålingsdata fra forhåndsblitsen.
Denne metoden gir nøyaktig blitskompensering med så godt
som ingen refleksjon fra motivet.
Forh.blits-TTL
Kontrollerer lysmengden fra blitsen avhengig kun av
lysmålingsdata fra forhåndsblitsen. Denne metoden er
ømfintlig overfor refleksjon fra motivet.
ADI: Advanced Distance Integration (Avansert avstandsintegrering)
TTL: Through the lens (Via objektivet)
123
Opptak (Avansert bruk)
Eksponeringskompensering og blitskompensering
Eksponeringskompensering kompenserer ved å endre lukkerhastigheten,
blenderåpningen og ISO-følsomheten (når [AUTO] er valgt).
Blitskompensering endrer bare blitslysmengden.
Justere bildets lysstyrke
• Når [ADI-blits] er valgt, kan et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor gi en mer nøyaktig blitskompensering ved bruk av mer
nøyaktig avstandsinformasjon.
Kommentarer
• Hvis avstanden mellom motivet og den eksterne blitsen (selges separat) ikke kan
bestemmes (trådløs blitsfotografering med ekstern blits (selges separat), eller du
bruker utstyr som for eksempel en kabeltilkoblet blits som ikke er montert på
kameraet, macro twin flash o.l.), velger kameraet automatisk [Forh.blits-TTL].
• Velg [Forh.blits-TTL] i følgende tilfeller, fordi kameraet ikke kan utføre
blitskompensasjon med [ADI-blits].
– Når det er festet en bred skjerm til HVL-F36AM-blitsen.
– Når det brukes en lysspreder ved blitsfotografering.
– Når det brukes et filter med en eksponeringsfaktor, som f.eks. et ND-filter.
– Når du bruker et nærbildeobjektiv.
• ADI-blits kan kun brukes sammen med et objektiv som er utstyrt med en
avstandssensor. For å finne ut om objektivet er utstyrt med en avstandssensor, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med objektivet.
• [Blitskontroll] kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Panoramafotografer.] eller [Nattscene]/[Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg].
124
Blitsen
Trykk på Fn-knappen, velg ønsket blitsmodus, trykk på
-knappen og ta bilder (side 41).
Fotograferingsteknikker
Kommentarer
• Ikke hold kameraet etter blitsen.
• Hvilke opptaksforhold som kreves for å hindre at det vises skygger på et bilde,
avhenger av objektivet.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller
[Scenevalg], kan ikke elementene [Sakte synkron.], [Ettersynkron.] eller [Trådløs]
velges.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P, A, S, M eller [Tele-zoom Seriebilder AE],
kan ikke elementene [Blits av] eller [Autoblits] velges. Lukk blitsen hvis du ikke vil
bruke den.
• Hvis du bruker blitsen med en stereomikrofon eller liknende enhet festet til
multigrensesnitt-skoen, vil blitsen kanskje ikke sprette opp i riktig stilling og de
lagrede bildene kan få skygger i hjørnene. Fjern eventuelle enheter fra
multigrensesnitt-skoen.
125
Opptak (Avansert bruk)
• Objektivskjermen kan skygge for blitslyset. Ta av objektivskjermen når
du skal bruke blitsen.
• Når du bruker blits, bør du fotografere motivet på en avstand av 1 m eller
mer.
• Når du tar bilder innendørs eller fotograferer nattscener, kan du bruke
sakte synkronisering for å ta et klarere bilde av både personer og
bakgrunnen.
• Du kan bruke ettersynkronisering for å ta et naturlig bilde av sporet til et
motiv i bevegelse, f.eks. en sykkel.
• Når du bruker HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM-blitsen (selges
separat), kan du fotografere med høyhastighetssynkronisering ved enhver
lukkerhastighet. For ytterligere informasjon, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
Blitsen
Trådløs blits
Med en blits som har funksjon for trådløs fotografering (selges separat),
kan du bruke blitsen uten ledning, selv når blitsen ikke er festet til
kameraet. Ved å endre blitsens stilling kan du fotografere et motiv med en
tredimensjonal følelse, ved å øke kontrasten mellom lys og skygge på
motivet.
For en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette, må du se
bruksanvisningen som fulgte med blitsen.
1 Fest den trådløse blitsen til multigrensesnitt-skoen, og slå på
både kameraet og blitsen.
2 Fn-knapp t
(Blitsmodus) t
(Trådløs)
3 Ta av den trådløse blitsen fra multigrensesnitt-skoen, og dra
opp den innebygde blitsen.
• Hvis du vil teste blitsen, trykk på AEL-knappen.
Kommentarer
• Slå av trådløs blitsmodus etter fotografering med trådløs blits. Hvis den innebygde
blitsen brukes mens den trådløse blitsmodusen fortsatt er aktiv, vil dette resultere i
unøyaktig blitseksponering.
• Skift kanal for den eksterne blitsen når en annen fotograf bruker en trådløs blits i
nærheten og vedkommendes innebygde blits utløser blitsen din. For å endre kanal
for den eksterne blitsen må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med denne.
Innstilling av AEL-knappen
Når du bruker en trådløs blits, anbefaler vi at du stiller inn [AEL-knappens
funk.] på [Hold AEL] i
Tilpasningsmenyen (side 160).
Trådløs blits med lysandelkontroll
Du kan bruke den trådløse lysandelkontrollen i kombinasjon med flere
blitser. Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen som fulgte med
blitsen (HVL-F60M (selges separat), HVL-F58AM (selges separat) eller
HVL-F43AM (selges separat)).
126
Stille inn ISO
Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt
eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.
1 Trykk på ISO-knappen for å vise
ISO-knapp
ISO-skjermbildet.
2 Velg den ønskede innstillingen med v/V på kontrollknappen.
• Jo høyere tallet er, desto høyere blir støynivået.
• Hvis du vil velge [Flerbilde-støyreduksjon], viser du oppsettskjermbildet
med B, og velg den ønskede verdien med v/V.
Flerbilde-støyreduksjon
Kameraet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene,
reduserer støy og lagrer ett bilde.
Med flerramme-støyreduksjon kan du velge høyere ISO-tall enn det som er
maksimal ISO-følsomhet.
Bildet som lagres er ett sammensatt bilde.
Kommentarer
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen
ikke brukes.
• Blitsen, [Dyn.omr.opt.] og [Auto HDR] kan ikke brukes.
127
Opptak (Avansert bruk)
Kommentarer
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto],
[Panoramafotografer.] eller [Scenevalg], er [ISO] fastsatt til [AUTO], og du kan ikke
velge andre ISO-tall.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på P/A/S/M og [ISO] er stilt inn på [AUTO], er
[ISO] automatisk innstilt på en verdi mellom ISO 100 og ISO 3200.
Kompensere for lysstyrke og kontrast
automatisk (dynamisk område)
Fn-knapp t
(Av)
(DRO/Auto HDR) t Velg ønsket innstilling
Bruker ikke DRO/Auto HDR-funksjonene.
(Dyn.omr.opt.) Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lysog skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at
du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
(Auto HDR)
Tar 3 bilder med ulik eksponering og legger bildet med riktig
eksponering, det lyse området fra det undereksponerte bildet
og det mørke området fra det overeksponerte bildet over
hverandre for å lage et bilde med et bredt spektrum av
overganger.
Det blir lagret to bilder: Ett bilde med riktig eksponering og
ett overlagt bilde.
Dyn.omr.opt.
1 Fn-knapp t
(DRO/Auto HDR) t
(Dyn.omr.opt.)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Dyn.omr.optimal.: Auto)
(Nivå)*
* LV_ vist med
128
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer overgangene i et bildeopptak i hvert enkelt
område av bildet. Velg optimalt nivå mellom mellom Lv1
(svakt) og Lv5 (sterkt).
er verdien som er valgt for øyeblikket.
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område)
Kommentarer
• Innstillingen er låst til [Av] hvis eksponeringsmodus er satt til [Panoramafotografer.]
eller hvis [Flerbilde-støyreduksjon] eller [Bildeeffekt] brukes.
• Innstillingen fastsettes til [Av] når [Solnedgang], [Nattscene], [Nattportrett] eller
[Håndholdt kamera i halvlys] er valgt i [Scenevalg]. Innstillingen fastsettes til [Auto]
når andre moduser er valgt i [Scenevalg].
• Det kan oppstå støy på bildene når du fotograferer ved bruk av dynamisk
områdeoptimalisering. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis
du forsterker effekten.
Auto HDR
1 Fn-knapp t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto HDR:
Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
* _EV vist med
er trinnet som er valgt for øyeblikket.
Fotograferingsteknikk
• Fordi lukkeren utløses 3 ganger for ett bilde, må du være forsiktig med
følgende:
– Bruk denne funksjonen når fotoobjektet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer bildet på nytt.
129
Opptak (Avansert bruk)
(Nivå på
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i
eksponeringsforskjell)* motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og
6,0 EV (sterk).
For eksempel: Hvis 2,0 EV er valgt, legges 3 bilder over
hverandre: ett bilde med –1,0 EV, ett med riktig
eksponering, og ett med +1,0 EV.
Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område)
Kommentarer
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på RAW-bilder.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto],
[Panoramafotografer.], [Tele-zoom Seriebilder AE] eller [Scenevalg], eller når
[Flerbilde-støyreduksjon] er valgt, kan du ikke velge [Auto HDR].
• Du kan ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført etter en
fotografering.
• Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og
opptaksforholdene.
• Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
• Hvis kontrasten i scenen er lav eller hvis kameraet rister eller motivet blir uskarpt, er
det ikke sikkert at du får gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager et problem,
vises
på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Fotografer på
nytt og ta om nødvendig hensyn til kontrast eller uskarphet.
130
Angi bildebehandling
Bildeeffekt
Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.
Still inn modusvelgeren på
(Bildeeffekt), og velg den ønskede
innstillingen.
• For en modus som har et
finjusteringsalternativ, skal du velge
ønsket innstilling med b/B.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i
hjørnene og tydelige farger. Du kan stille inn fargetonen med
b/B.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.
(Posterisering)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å
vektlegge primærfargene kraftig, eller ved å bruke svart/hvitt.
Du kan velge primærfarger eller svart/hvitt ved å bruke b/B.
(Retrofoto)
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner
og falmede kontraster.
(Mykt veldig
Skaper et bilde med den angitte atmosfæren: Lys, transparent,
eterisk, kjærlig, myk.
(Delfarge)
Skaper et bilde som inneholder én bestemt farge og
konverterer andre farger til svart og hvitt. Du kan velge
fargetone med b/B.
(Høy kontrast
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
(Mykt fokus)
Skaper et bilde med en myk, lysende effekt. Du kan stille inn
intensiteten av denne effekten med b/B.
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger og
detaljer. Kameraet utløser lukkeren 3 ganger. Du kan stille
inn intensiteten av effekten med b/B.
lyst)
s/h)
(Fulltone Mono) Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og
reproduksjon av detaljer. Kameraet utløser lukkeren
3 ganger.
131
Opptak (Avansert bruk)
(Lekekamera)
Angi bildebehandling
(Miniatyr)
•
Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med veldig
uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte sees i bilder av
miniatyrmodeller. Du kan velge området som skal være i
fokus, med b/B. Fokus reduseres sterkt for andre områder.
(Av) kan velges hvis du bruker
kontrollknappen.
(Bildeeffekt) på
Kommentarer
• Når zoomefunksjonen til kameraet brukes, er ikke effektene [Lekekamera] eller
[Miniatyr] tilgjengelige.
• Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen. Dette
avhenger av motivet og opptaksforholdene.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto],
[Panoramafotografer.] eller [Tele-zoom Seriebilder AE], eller hvis [Kvalitet] er stilt
inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan ikke [Bildeeffekt] brukes.
• Hvis [HDR-maleri], [Miniatyr], [Fulltone Mono] eller [Mykt fokus] er valgt, kan du
ikke kontrollere effekten før opptak. Du kan heller ikke angi bruksmodus.
• Når kontrasten i scenen er liten, eller når kameraet har vært veldig ustøtt, eller
motivet er blitt uskarpt mens [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono] er valgt, vil du
kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis kameraet registrerer en slik situasjon, vises
på bildet. Fotografer på nytt etter behov, komponer på nytt eller ta hensyn til
uskarpheten.
Kreative innst.
Du kan velge ønsket innstilling for bruk ved bildebehandling og justere
kontrast, fargemetning og skarphet for hver [Kreative innst.]. Du kan også
justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning), i motsetning til
ved [Scenevalg] der kameraet justerer eksponeringen.
1 Fn-knappen t
(Kreative innst.) t Velg ønsket innstilling
2 Når du ønsker å justere
(Kontrast), (Fargemetning) eller
(Skarphet), velger du elementet du ønsker med b/B på
kontrollknappen, og justerer deretter verdien med v/V.
132
Angi bildebehandling
(Standard)
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og
vakre farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av
slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som
blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
(Portrett)
For å fotografere hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for å ta portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering
av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også
bedre.
(Solnedgang)
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
(Svart/hvitt)
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
(Kontrast), (Fargemetning), og
enkelt element i Kreative innstillinger.
(Skarphet) kan justeres for hvert
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys
og skygge være, noe som igjen vil ha innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene
være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være
duse og dempet.
(Skarphet)
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil
konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere
blir konturene.
Kommentarer
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller
[Scenevalg], eller [Bildeeffekt]-modus er valgt, er [Kreative innst.] fastsatt til
[Standard], og du kan ikke velge andre innstillinger.
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justere metningen.
133
Opptak (Avansert bruk)
(Kontrast)
Justere fargetoner (Hvitbalanse)
Fargetonene i et motiv endres i forhold til lyskildens egenskaper. Tabellen
nedenfor viser hvordan fargetonene endres i forhold til forskjellige
lyskilder, sammenliknet med et motiv som er hvitt under sollys.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Vær/belysning
Belysningskarakteristika
Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du
forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå
forskjellige effekter.
Kommentarer
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller
[Scenevalg], er [Hvitbalanse] fastsatt til [Auto-hvitbal.], og du kan ikke velge andre
moduser.
• Hvis den eneste tilgjengelige lyskilden er en kvikksølvlampe eller en natriumlampe,
kan ikke kameraet stille inn en nøyaktig hvitbalanse på grunn av lyskildens
egenskaper. I slike tilfeller må du bruke blitsen.
WB på kontrollknappen t Velg
ønsket innstilling
• Når du velger en annen innstilling enn
[F.-temp./filter], må du trykke på B, så
finjusteringsskjermbildet vises, og du
kan justere fargetonen med v/V/b/B
etter behov.
134
Justere fargetoner (Hvitbalanse)
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
(Skygge)
(Overskyet)
Kameraet registrerer en lyskilde automatisk, og justerer
fargetonene deretter.
Hvis du velger et alternativ som passer til en konkret lyskilde,
justeres fargetonene i samsvar med lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt
hvitt)
(Fluor.: Kjølig
hvitt)
(Fluor.:
Dagslyshvitt)
(Fluor.:
Dagslys)
(Blits)
• Bruk funksjonen nivåtrinnfotografering med hvitbalanse hvis du ikke får
hvitbalansen du ønsker med alternativet som er valgt (side 145).
• Når du velger [F.-temp./filter], kan du justere verdien etter ønske
(side 136).
• Når du velger [Kundetilpasset], kan du registrere innstillingen (side 136).
Finjusteringsskjermbilde for farger
Du kan foreta finjusteringer ved å
kombinere fargetemperaturen med
fargefilteret.
135
Opptak (Avansert bruk)
Fotograferingsteknikker
Justere fargetoner (Hvitbalanse)
Fargetemp.
Finjuster farger i retning B (blå) med b, og i retning A
(amber/gul) med B.
Fargefilter
Finjuster farger i retning G (grønn) med v, og i retning M
(magenta/rød) med V.
Fargetemp./Fargefilter
1 WB på kontrollknappen t
(F.-temp./filter) t B
2 Still inn fargetemperaturen med v/V på kontrollknappen.
3 Trykk på B for å vise finjusteringsskjermbildet og kompenser
fargen etter eget ønske med v/V/b/B.
Kommentarer
• Fordi fargemålere er utviklet for filmkameraer, vil verdiene variere under
fluorescerende lys/kvikksølvlamper/natriumlamper. Du bør bruke den tilpassede
hvitbalansen eller ta et prøvebilde.
Tilpasset hvitbalanse
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales
det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
1 WB på kontrolknappen t
[
SET] t trykk midt på
kontrollknappen.
136
Justere fargetoner (Hvitbalanse)
2 Hold kameraet slik at hvitbalanseområdet helt dekker AFområdet i midten, og trykk deretter på lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de justerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter)
vises.
3 Trykk midt på kontrollknappen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon, hvor
innstillingen for tilpasset hvitbalanse er bevart.
• Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som ble registrert i denne
operasjonen, gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.
Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
WB på kontrollknappen t
(Kundetilpasset)
• Trykk på B for å vise finjusteringsskjermbildet og kompenser fargen etter
egne preferanser.
Kommentarer
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket ned, registreres en tilpasset
hvitbalanse der det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
137
Opptak (Avansert bruk)
Kommentarer
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" angir at verdien ligger utenfor det
forventede området når blitsen brukes på kort avstand fra et fotoobjekt, eller et
fotoobjekt med en sterk farge befinner seg innenfor rammen. Hvis du registrerer
denne verdien, blir
-indikatoren gul på opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta
bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir hvitbalansen på nytt for å få
en mer presis hvitbalanseverdi.
Zooming
Du kan forstørre bilder med høyere skala enn den optiske zoomen til
objektivet.
1 Forstørr bildet med zoomeringen når du bruker et zoomobjektiv
(side 30).
2 Trykk på ZOOM-knappen.
ZOOM-knapp
3 Forstørr bildet til den ønskede zoomeskalaen, ved hjelp av b/B
på kontrollknappen.
• Du kan forstørre bildet med bredere intervaller med v/V.
Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette kameraet
Symbolet som vises på skjermen, endres i henhold til zoomeskalaen, slik
det er vist nedenfor.
Zoomeforstørrelse (svak)
A
Zoomeforstørrelse (kraftig)
: Zoomefunksjonen i kameraet brukes ikke (×1,0 vises).
B
Smart zoom: Du kan forstørre bilder ved å beskjære dem litt. (Kun
mulig hvis [Bildestørr.] er satt til M eller S.)
C
[Klart bilde-zoom]: Du kan forstørre bilder ved bruk av
høykvalitets bildebehandling.
D
[Digital zoom]: Du kan forstørre bilder ved bruk av
bildebehandling.
138
Zooming
Innstilling
BildestørZoomeforstørrelse med optisk zoom
relse
Zoomer inn bilder ved å
L
beskjære dem i det
M
tilgjengelige området (uten
forringelse av
bildekvaliteten).
S
[Klart bilde-zoom]: [Av]
[Digital zoom]: [Av]
Prioriterer bildekvalitet
ved zooming av bilder.
[Klart bilde-zoom]: [På]
[Digital zoom]: [Av]
Ca. 2×
L
Ca. 2×
M
Ca. 2,8×
S
Ca. 4×
L
Ca. 4×
M
Ca. 5,6×
S
Ca. 8×
Opptak (Avansert bruk)
Prioriterer større
forstørrelse ved zooming
av bilder.
[Klart bilde-zoom]: [På]
[Digital zoom]: [På]
–
Ca. 1,4×
Kommentarer
• Kameraets zoomefunksjon er ikke tilgjengelig
– Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
– Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
• [Klart bilde-zoom] er ikke tilgjengelig
– Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Tele-zoom Seriebilder AE].
– Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder] eller [Nivåtrinn: Kont.].
• Du kan ikke bruke smart zoom eller [Klart bilde-zoom]-funksjonen til film.
• Når elektronisk zoom er tilgjengelig, settes [Målemodus] til [Multi-segment].
Endre innstillingen [Klart bilde-zoom]
Standardinnstillingen er [På].
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Klart bilde-zoom] t Velg ønsket
139
Zooming
Endre innstillingen [Digital zoom]
Standardinnstillingen er [Av]. Hvis du vil bruke kraftigere forstørrelse,
uansett hvor mye bildekvaliteten reduseres, må du stille den inn på [På].
MENU-knapp t
innstilling
140
2 t [Digital zoom] t Velg ønsket
Velge bruksmodus
Enkeltbilde
Denne modusen brukes ved normal fotografering.
på kontrollknappen t
(Enkeltbilde)
Kommentarer
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i [Scenevalg], kan du ikke
bruke [Enkeltbilde].
Seriebilder
1
Opptak (Avansert bruk)
Kameraet tar bildene kontinuerlig.
på kontrollknappen t
(Seriebilder) t Velg ønsket
hastighet
2 Juster fokus og fotografer motivet.
• Når du trykker og holder lukkerknappen inne, vil opptaket fortsette.
Fotograferingsteknikk
• For å ta bilder raskere kontinuerlig må du stille inn eksponeringsmodus
på [Tele-zoom Seriebilder AE] (sidene 40, 90).
• Når [AEL med lukker] er slått [Av], fortsetter kameraet å justere
eksponeringen også etter at det første bildet er tatt med [Seriebilder] eller
[Tele-zoom Seriebilder AE] (side 122).
141
Velge bruksmodus
Kommentarer
• Når
er valgt, vises bildet som er tatt mellom hvert knips.
• Du kan ikke fotografere kontinuerlig når du bruker en annen [Scenevalg]-modus enn
[Sportsbilder].
Selvutløser
10-sekunders selvutløseren er praktisk når fotografen vil være med på
bildet, og 2-sekunders selvutløseren er praktisk for å redusere
kamerarystelser.
1
på kontrollknappen t
(Selvutløser) t Velg ønsket
innstilling
• Tallet etter
indikerer den
innstillingen som er valgt for
øyeblikket.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
• Når selvutløseren er aktivert, vil dette indikeres av et lydsignal og
selvutløserlampen. Lampen blinker raskt og lydsignalet blir hyppigere rett
før bildet tas.
Avbryte selvutløseren
Trykk på
på kontrollknappen.
142
Velge bruksmodus
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn
Grunnleggende
eksponering
– retning
+ retning
Når du bruker nivåtrinn, kan du ta flere bilder med forskjellig eksponering
for hvert enkelt bilde. Ved å angi verdien (trinn) som skal avvike fra den
grunnleggende eksponeringen, vil kameraet ta 3 bilder mens eksponeringen
automatisk forskyves.
1
• _EV vist med
er den verdien som
er valgt for øyeblikket.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet i
nivåtrinngruppen.
• Hold nede lukkerknappen til opptaket stopper når [Nivåtrinn: Kont.] er
valgt.
• Trykk på lukkerknappen bilde for bilde når [Enkelt nivåtrinn] er valgt.
143
Opptak (Avansert bruk)
på kontrollknappen t
(Nivåtrinn: Kont.) eller
(Enkelt nivåtrinn) t Velg
ønsket nivåtrinn
Velge bruksmodus
Kommentarer
• Når modusvelgeren er stilt inn på M, og [ISO] er stilt inn på noe annet enn [AUTO],
forskyver du eksponeringen ved å justere lukkerhastigheten. Når [ISO] er stilt inn på
[AUTO], endrer kameraet ISO-følsomhet og justerer eksponeringsverdien.
• Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av
kompensasjonsverdien.
• Nivåtrinn kan ikke brukes når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto],
[Fremragende auto], [Tele-zoom Seriebilder AE], [Panoramafotografer.] eller
[Scenevalg].
• Når du bruker blits, forskyver kameraet mengden av blitslys ved hjelp av
nivåtrinnfotografering med blits. Trykk på lukkerknappen bilde for bilde, selv når
[Nivåtrinn: Kont.] er valgt.
EV-skalaen i nivåtrinnfotografering
Nivåtrinn for lokalt lys*
Nivåtrinn med blits
(f.eks. 0,3 trinn, 3 bilder,
(f.eks. 0,7 trinn, 3 bilder,
eksponeringskompensasjon 0) blitskompensasjon –1,0)
Søker
LCD-skjerm (når [DISPknapp (skjerm)] er satt
til [For søker])
Vist i den øvre raden.
Vist i den nedre raden.
* Lokalt lys: Et hvilket som helst annet lys enn blitslyset som skinner på
motivet over en lengre tidsperiode, som f.eks. nøytralt lys, strålende lys
eller fluorescerende lys.
• Ved nivåtrinnfotografering vises det like mange indikatorer på EVskalaen som antallet bilder som kan tas opp.
• Når nivåtrinnfotograferingen begynner, vil indikatorene som indikerer
allerede innspilte bilder, forsvinne én etter én.
144
Velge bruksmodus
HB-nivåtrinn
Det tas 3 bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den valgte
hvitbalansen samt fargetemperaturen og fargefilteret.
1
på kontrollknappen t
(HB-nivåtrinn) t Velg
ønsket innstilling
• Når [Lo] er valgt, tar kameraet bilder
med hvitbalansen forskjøvet 10 MK–1*,
og når [Hi] er valgt, tar kameraet bilder
med hvitbalansen forskjøvet 20 MK–1.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
* MK–1: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre.
(Samme verdi som den tradisjonelle verdien "mired".)
Opptak (Avansert bruk)
145
Avspilling
Avspilling (Avansert bruk)
Skjermbilde for avspillingsmodus
Skifte skjermbilde under avspilling
Hver gang du trykker på DISP på kontrollknappen, endres skjermen som
følger.
Skjerminfo
Ingen skj.-info
Histogram
Liste over symboler på histogramskjermbildet
A
Skjerm
Skjerm
Betydning
Stillbildekvalitet (156)
Betydning
Minnekort (21, 206)
Visningsmodus (148)
100-0003
Mappe-filnummer (178)
-
Beskytt (151)
Bildeforhold for
stillbilder (156)
DPOF
DPOF-innstilling (184)
20M 10M Stillbildestørrelser (47)
5.0M 17M
8.4M 4.2M
Varsel om lavt batterinivå
(23)
Automotivinnramming
(118)
Gjenværende batteritid
(23)
146
Skjermbilde for avspillingsmodus
Skjerm
Betydning
Skjerm
Databasefilen er full
(199)/feil i databasefilen
(199)
Overopphetingsvarsel
(10)
B
Skjerm
Betydning
Histogram* (79)
Eksponeringsmodus (36)
P
ASM
Lukkerhastighet (94)
F3.5
Blender (92)
ISO200
ISO-følsomhet (127)
–0.3
Eksponeringskompensasjon
(43)
–0.3
Blitskompensasjon (123)
2013-1-1
10:37AM
Opptaksdato
3/7
Filnummer/Antall bilder i
visningsmodus
* Når bildet har en veldig lys eller en
veldig mørk del, vil den aktuelle delen
blinke i histogramvisningen
(luminansadvarsel).
Avspilling (Avansert bruk)
1/125
Betydning
Dynamisk
områdeoptimalisering
(128)/Auto HDR/Auto
HDR-bildevarsel (129)
Målemodus (122)
35mm
Brennvidde
Kreative innstillinger
(132)
Bildeeffekt (131)
AWB
5500K A1
M1
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur,
Fargefilter, Tilpasset)
(134)
147
Bruke avspillingsfunksjonene
Rotere et bilde
1 Vis det bildet du vil rotere, og
trykk deretter på
-knappen.
-knapp
2 Trykk midt på kontrollknappen.
Bildet roteres mot urviserne. Gjenta trinn 2 hvis du vil rotere bildet på nytt.
• Når du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv etter at du har slått
av strømmen.
Gå tilbake til normalt skjermbilde for avspilling
Trykk på
-knappen på nytt.
Kommentarer
• Du kan ikke rotere filmer eller 3D-bilder.
• Når du kopierer roterte bilder til en datamaskin, kan "PlayMemories Home" vise de
roterte bildene på riktig måte. Det kan imidlertid hende at bildene ikke kan roteres,
hvilket avhenger av programvaren.
Velg stillbilde/film
Velger enhet for bilder som skal vises.
MENU-knapp t
innstilling
Mappevisning
(Stillbilder)
1 t [Velg stillbilde/film] t Velg ønsket
Viser stillbilder etter mappe.
Mappevisning (MP4) Viser filmer (MP4) etter mappe.
AVCHD-visning
148
Viser AVCHD-filmer.
Bruke avspillingsfunksjonene
Lysbildevisning
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Enter]
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning). Lysbildevisningen stopper
automatisk når alle bildene er vist.
• Du kan vise forrige/neste bilde med b/B på kontrollknappen.
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.
Stoppe midt i lysbildevisningen
Trykk midt på kontrollknappen.
Velge intervall mellom bildene i en lysbildevisning
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Intervall] t
Velg ønsket antall sekunder
MENU-knapp t
1 t [Lysbildevisning] t [Gjenta] t [På]
Spille av 3D-bilder
Hvis du kobler kameraet til en 3D-kompatibel TV ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du spille av 3D-bilder.
Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
MENU-knapp t
[Vis kun 3D]
1 t [Lysbildevisning] t [Bildetype] t
Kommentarer
• Dette kameraet kan ikke ta 3D-bilder.
Avspill.visning
Du kan angi visningsretning for bilder som er tatt opp i stående retning.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Avspill.visning] t Velg ønsket
149
Avspilling (Avansert bruk)
Spille av gjentatte ganger
Bruke avspillingsfunksjonene
Bla gjennom panoramabilder
Velg et panoramabilde, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
• Trykk midt på kontrollhjulet for å sette avspillingen på pause. Du kan
rulle et panoramabilde manuelt ved å trykke på v/V/b/B under pause.
150
Beskytte bilder (Beskytt)
Du kan beskytte bilder mot utilsiktet sletting.
1 MENU-knapp t
1 t [Beskytt] t [Flere bilder]
2 Velg bildet du vil beskytte med
b/B på kontrollknappen, og trykk
deretter midt på kontrollknappen.
Et merke settes i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil avbryte en innstilling,
trykker du midt på multivelgeren på
nytt.
3 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 2.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder eller filmer
Du kan oppheve beskyttelsen for alle bilder og filmer i hver enkelt
visningsmodus som vises.
MENU-knappen t
1 t [Beskytt] t [Opphev alle bild.],
[Opphev alle filmer (MP4)] eller [Opph. alle AVCHD-visn.-filer]
151
Avspilling (Avansert bruk)
• Du kan velge alle bildene i mappen ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermbildet.
Slette bilder (Slette)
Du kan slette utvalgte bilder eller alle bilder.
Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vær helt sikker på at
du ikke vil ha bildet, før du sletter det.
Kommentarer
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
Vise ønsket mappe
Velg søylen til venstre på skjermen med kontrollknappen, og velg deretter
ønsket mappe med v/V.
Slett (Flere bilder)
1 MENU-knapp t
1 t [Slett] t [Flere bilder]
2 Velg det bildet du vil slette med
kontrollknappen, og trykk deretter
midt på kontrollknappen.
Et merke settes i avmerkingsboksen.
• Hvis du vil avbryte en innstilling,
trykker du midt på multivelgeren på
nytt.
Samlet antall
3 For å slette andre bilder må du gjenta trinn 2.
• Du kan velge alle bildene i mappen ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermbildet.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
152
Slette bilder (Slette)
Slette alle bilder eller filmer i hver visningsmodus
Du kan slette alle stillbilder eller filmer i hver visningsmodus som vises.
1 MENU-knappen t
1 t [Slett] t [Alt i mappen] eller
[Alle AVCHD-visning-filer]
2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt
på kontrollknappen.
Avspilling (Avansert bruk)
153
TV-avspilling
Koble kameraet til et TV-apparat med en HDMI-kabel (selges
separat) og spill av bilder (side 50).
Kommentarer
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-kabel med en minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg
som passer for tilkobling til TV-en i den andre enden.
• Hvis bilder ikke kan vises riktig, kan du sette [HDMI-oppløsning] i
oppsettmenyen til [1080p] eller [1080i], avhengig av TV-en din.
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Ikke bruk begge utgangskontaktene til å koble sammen kameraet og TV-en din. Det
kan forårsake feil.
"PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du kobler til Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMIkabel, kan du glede deg over fantastiske bilder med utrolig Full HDkvalitet.
"PhotoTV HD" åpner for et meget detaljert, fotoliknende uttrykk med fine
teksturer og fargenyanser.
Bruke "BRAVIA" Sync
Ved å koble kameraet til et TV-apparat som støtter "BRAVIA" Sync med
en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene kameraet med TVfjernkontrollen.
1 Koble en TV som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet (side 50).
Signalkilden velges automatisk og bildet som er tatt på kameraet, vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen.
3 Betjen kameraet med knappene på TV-fjernkontrollen.
154
TV-avspilling
Sync-menyelementer
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk (side 149).
Enkeltvis
bildeavspilling
Går tilbake til enkeltbildeskjermen.
Bildeindeks
Skifter til bildeindeksskjermen.
Velg stillbilde/film
Skifter visningsmodus.
Slett
Sletter bilder.
Kommentarer
• De tilgjengelige operasjonene er begrenset når kameraet er koblet til et TV-apparat
med en HDMI-kabel (selges separat).
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync kan brukes til disse arbeidsoperasjonene.
SYNC MENU-arbeidsoperasjoner varierer med den tilkoblede TV-en. Du finner
mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
• Hvis kameraet utfører uønskede operasjoner som respons på fjernkontrollen til TVapparatet, når kameraet er koblet til en annen produsents TV-apparat med en HDMItilkobling, må du slå [KTRL for HDMI] [Av] i
oppsettmenyen.
Avspilling (Avansert bruk)
155
Kamerainnstillinger
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
Angi bildeforhold og bildekvalitet
Bildeforhold
MENU-knapp t
bildeforhold
1 t [Bildeforhold] t Velg ønsket
3:2
Normalt bildeforhold.
16:9
HDTV-bildeforhold.
Kommentarer
• [Bildeforhold] kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Panoramafotografer.].
Kvalitet
MENU-knapp t
1 t [Kvalitet] t Velg ønsket innstilling
(RAW)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.)
Dette formatet utfører ingen form for digital behandling av
bildene. Velg dette formatet for å behandle bildene på en
datamaskin for profesjonelle formål.
• Bildestørrelsen er låst til maksimumsstørrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.
(RAW og
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av
komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er stilt inn på [Fin] og bildestørrelsen er låst
til [L].
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Fordi
komprimeringsforholdet til
(Standard) er høyere enn
for
(Fin), er filstørrelsen til
mindre enn for
.
Dette gjør det mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men
bildekvaliteten vil bli dårligere.
Kommentarer
• [Kvalitet] kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på
[Panoramafotografer.].
156
Angi bildeforhold og bildekvalitet
Om RAW-bilder
Last ned og installer "Image Data Converter" på datamaskinen din, for å
åpne et RAW-bilde som er tatt med dette kameraet. Med denne
programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig
format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen,
kontrasten osv. kan justeres.
• RAW-formatbildet kan ikke skrives ut med en skriver som er dedikert for
DPOF (utskrift).
• Du kan ikke angi [Auto HDR] eller [Bildeeffekt] på bilder i RAWformat.
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
157
Stille inn de andre kamerafunksjonene
Støyred.lang
Når du setter lukkerhastigheten til ett sekund eller mer (fotografering med
langtidseksponering), vil støyreduksjonen aktiveres like lenge som
lukkeren er åpen. Dette reduserer kornetheten som er vanlig ved
langtidseksponering. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du
kan ikke ta et nytt bilde. Velg [På] for å prioritere bildekvaliteten. Velg
[Av] for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Støyred.lang] t Velg ønsket
Kommentarer
• Støyreduksjon utføres ikke, selv om [Støyred.lang] er slått [På] i følgende
situasjoner.
– Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] eller [Håndholdt kamera i
halvlys] i [Scenevalg], eller på [Panoramafotografer.], [Tele-zoom Seriebilder AE]
– Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder] eller [Nivåtrinn: Kont.]
– [ISO] er satt til [Flerbilde-støyreduksjon]
• Når eksponeringsmodus er satt til [Intelligent Auto], [Fremragende auto] eller
[Scenevalg], kan du ikke slå av støyreduksjon.
Høy ISO Støyred.
Kameraet reduserer støyen som blir mer merkbar når lysfølsomheten er
høy. En melding kan vises under behandlingen, og du kan ikke ta bilder så
lenge den varer.
Sett den vanligvis til [Normal]. Velg [Høy] for å redusere støy. Velg [Lav]
for å prioritere opptakstidspunktet.
MENU-knapp t
innstilling
158
2 t [Høy ISO Støyred.] t Velg ønsket
Stille inn de andre kamerafunksjonene
Kommentarer
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto],
[Panoramafotografer.] eller [Scenevalg], kan ikke dette elementet stilles inn.
• Støyreduksjon utføres ikke på RAW-bilder.
Fargerom
Måten farger representeres på, med en kombinasjon av tall og
fargegjengivelse, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig
av hva du ønsker å oppnå.
MENU-knapp t
3 t [Fargerom] t Velg ønsket innstilling
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk
sRGB under normal fotografering, når du vil skrive ut
bildene uten noen form for redigering.
AdobeRGB
Dette har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Adobe
RGB er effektiv dersom store deler av motivet består av
kraftige grønne eller røde farger.
• Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Kommentarer
• Adobe RGB brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke
støtter disse, kan det generere eller skrive ut bilder som ikke gjengir fargen riktig.
• Når du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe
RGB-kompatible enheter, vises bildene med lav metningsgrad.
Utløser uten objektiv
Du kan utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.
Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l.
MENU-knapp t
1 t [Utløser uten objektiv] t [Aktiver]
Kommentarer
• Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som
for eksempel objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere
eksponeringen manuelt ved å kontrollere bildet som tas.
159
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
sRGB
Stille inn de andre kamerafunksjonene
Rutenettlinje
Rutenettet er hjelpelinjer for å komponere bilder. Du kan stille inn
rutenettet til på/av eller velge typen rutenett. Tilgjengelig område for
filmopptak vises også.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [Rutenettlinje] t Velg ønsket
Autovisning
Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du
kan endre tiden det vises.
MENU-knapp t
2 t [Autovisning] t Velg ønsket innstilling
Kommentarer
• I autovisning vil ikke bildet vises i vertikal stilling, selv om [Avspill.visning] er stilt
inn på [Roter autom.] (side 149).
• I autovisning kan kameraet vise et bilde før bildebehandling er utført, for eksempel
[Objektivkomp.: forvreng.], og deretter vise det samme bildet etter at
bildebehandling er utført.
AEL-knappens funk.
Funksjonen for AEL-knappen kan velges fra følgende to funksjoner
(side 122):
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
([Hold AEL]).
– Holde den låste eksponeringsverdien ved å trykke på AEL-knappen
inntil knappen trykkes på nytt ([Lås/låsopp AEL]).
Hvis [ Hold AEL] eller [ Lås/låsoppAEL] er valgt, låses
eksponeringen i punktmålingsmodus.
MENU-knapp t
innstilling
160
3 t [AEL-knappens funk.] t Velg ønsket
Stille inn de andre kamerafunksjonene
Kommentarer
• Mens eksponeringsverdien er låst, vises
på LCD-skjermen og i søkeren. Vær
forsiktig så du ikke tilbakestiller innstillingen.
• Når [Lås/låsopp AEL] er valgt, må du sørge for å trykke på AEL-knappen igjen for å
utløse låsen.
Tilordne en annen funksjon til AEL-knappen.
Du kan tilordne én av de følgende funksjonene til AEL-knappen i tillegg til
AEL-funksjonen:
Eksp.-komp./Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokus/AF-område/Smil/
Ansiktsregistr./Autom. innramming/ISO/Målemodus/Blitskompenser./
Hvitbalanse/DRO/Auto HDR/Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./
Kvalitet/Målsøking-AF/AF-lås/Blenderforhåndsv./Opptaksres. forhåndsv,/
Zoom/Fokusforstørrer
Du kan også tilordne en annen funksjon enn ISO-funksjonen til ISOknappen. De tilgjengelige funksjonene er de samme som de for [AELknappens funk.] (side 160).
MENU-knapp t
3 t [ISO-knapp] t Velg ønsket innstilling
Forhåndsvisningsknapp
Du kan kontrollere omtrentlig uskarphet i bakgrunnen av motivet før du
fotograferer (side 93). Du kan også tilordne [Fokusforstørrer] til
forhåndsvisningsknappen, hvilket setter deg i stand til å forstørre bildet for
å bekrefte fokus før opptak (side 114).
MENU-knapp t
ønsket innstilling
3 t [Forhåndsvisningsknapp] t Velg
161
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
ISO-knapp
Stille inn de andre kamerafunksjonene
Opptaksres.
forhåndsv,
Blenderåpningen forminskes, slik at den stemmer med valgt
blenderåpningsverdi og slik at du kan kontrollere
uskarpheten. Virkningen av DRO eller verdien for
lukkerhastighet gjenspeiles også.
• Forhåndsvisningsbildet kan bli mørkere, noe som avhenger
av verdien for lukkerhastigheten. Men du kan ta bilder
basert på den lysstyrken du har angitt.
Blenderforhåndsv.
Blenderåpningen forminskes, slik at den stemmer med valgt
blenderåpningsverdi og slik at du kan kontrollere
uskarpheten.
Fokusforstørrer
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.
Elektronisk fremre gardinlukker
Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsintervallet
mellom lukkerutløsninger.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
4 t [El. fremre lukkergardin] t Velg
Kommentarer
• Når du tar bilder med høy lukkerhastighet, kan ekkoeffekter forekomme i uskarpe
områder, og bildets lysstyrke kan variere, avhengig av motivet og
opptaksforholdene. I slike tilfeller må du slå [El. fremre lukkergardin] [Av].
• Når et Minolta/Konica Minolta-objektiv brukes, må du slå [El. fremre lukkergardin]
[Av].
Søker-lysstyrke
Lysstyrken på søkeren justeres automatisk til motivets lysforhold.
Du kan stille inn lysstyrken på søkeren manuelt.
MENU-knapp t
ønsket innstilling
162
1 t [Søker-lysstyrke] t [Manuell] t Velg
Stille inn de andre kamerafunksjonene
Strømsparer
Du kan korte ned ventetiden mens kameraet går i strømsparingsmodus når
det ikke er i bruk, for å hindre at batteriet tømmes. Hvis du for eksempel
bruker kameraet, og trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet
tilbake till opptaksmodus. Hvis du ikke bruker kameraet på en viss tid,
reduseres lysstyrken til LCD-skjermen.
MENU-knapp t
innstilling
1 t [Strømsparer] t Velg ønsket
Endre ventetiden før kameraet slår på strømsparingsmodus
Kommentarer
• Når vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat) brukes, kan ikke
[Strømsparer] stilles inn på [Maks].
• Kameraet går ikke over til strømsparemodus når det er koblet til en TV.
• Hvis du stiller inn [Strømsparer] på [Maks], stilles [Starttid for strømsparing] inn på
[10 sek.].
FINDER/LCD-innstill.
Du kan deaktivere automatisk veksling mellom LCD-skjerm og søker, og
aktivere kun FINDER/LCD-knappen til å utføre vekslingen.
MENU-knapp t
1 t [FINDER/LCD-innstill.] t [Manuell]
163
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
Du kan angi ulike tidsintervaller for når kameraet skal gå over til
strømsparingsmodus.
MENU-knappen t
1 t [Starttid for strømsparing] t Velg ønsket tid
Objektivkompensasjon
Du kan kompensere for følgende karakteristika automatisk: lysreduksjon i
kantene, kromatisk aberrasjon og forvrengning (kun for objektiver som
samsvarer med automatisk kompensasjon). Du finner flere opplysninger
om objektiver som samsvarer med automatisk kompensasjon, på Sonynettstedet. Du kan også kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autorisert Sony-servicesenter.
Objektivkompensasjon: Ytre skygge
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Standardinnstillingen er [Auto].
MENU-knapp t
innstilling
4 t [Objektivkomp.: Skygge] t Velg ønsket
Objektivkompensasjon: Kromat. aberr.
Reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Standardinnstillingen er [Auto].
MENU-knapp t
ønsket innstilling
4 t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t Velg
Objektivkompensasjon: Forvrengning
Kompenserer for forvrengning av skjermbildet, som skyldes enkelte
objektivegenskaper. Standardinnstillingen er [Av].
MENU-knapp t
ønsket innstilling
164
4 t [Objektivkomp.: forvreng.] t Velg
Stille inn opptaksmetoden for opptak
på minnekort
Formater
Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på
minnekortet, inklusive beskyttede bilder.
MENU-knapp t
1 t [Formater] t [Enter]
Filnummer
MENU-knapp t
1 t [Filnummer] t Velg ønsket innstilling
Serie
Kameraet nullstiller ikke numrene og det tilordner numre til
filer i rekkefølge til antallet når "9999".
Tilbakestille
Kameraet nullstiller numrene når en fil tas opp til en ny
mappe og tildeler nummer til filene fra "0001". Når
opptaksmappen (REC-mappen) inneholder en fil, tildeles et
nummer som er 1 høyere enn det høyeste nummeret.
165
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
Kommentarer
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen
lyser.
• Formater minnekortet ved hjelp av kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en
datamaskin, kan det hende at det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av
den brukte formateringsmetoden.
• Formateringen kan ta flere minutter, avhengig av minnekortet.
• Når gjenværende batteritid er 1 prosent eller mindre, kan du ikke formatere
minnekort.
Stille inn opptaksmetoden for opptak på minnekort
Mappenavn
De innspilte stillbildene lagres i mapper som automatisk blir opprettet i
DCIM-mappen på minnekortet.
MENU-knapp t
1 t [Mappenavn] t Velg ønsket innstilling
Standardform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Mappenavnformatet er følgende: mappenummer + Y (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10030405 (Mappenavn: 100, dato: 2013/04/05)
Kommentarer
• MP4 filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01".
Velg opptaksmappe
Når en standardformatmappe velges, og det finnes 2 eller flere mapper, kan
du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp bilder.
MENU-knapp t
mappe
1 t [Velg opptaksmappe] t Velg ønsket
Kommentarer
• Du kan ikke velge mappe når du velger [Datoform]-innstillingen.
Ny mappe
Du kan opprette en mappe for opptak av bilder på et minnekort.
En ny mappe opprettes med et mappenummer som er ett nummer større enn
det største mappenummeret som er i bruk for øyeblikket, og den nye
mappen blir gjeldende opptaksmappe. En mappe for stillbilder og en mappe
for MP4-filmer opprettes samtidig.
MENU-knapp t
166
1 t [Ny mappe]
Stille inn opptaksmetoden for opptak på minnekort
Kommentarer
• Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i kameraet og tar
bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når den maksimale mappekapasiteten er
oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Når det oppdages uoverensstemmelser i en bildedatabasefil som skyldes
filbehandling på datamaskiner e.l., kan ikke bilder på minnekortet spilles av
på dette kameraet. Hvis dette skjer, vil kameraet reparere filen.
MENU-knapp t
1 t [Gjenopprett bilde-DB] t [Enter]
Laste opp innstilling.
Velg [På] for å bruke opplastingsfunksjonen til et Eye-Fi-kort (i vanlig
salg).
Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
MENU-knapp t
2 t [Laste opp innstilling.] t [På]
Kommunikasjonsstatus
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Opplasting i standby.
Kobler til.
Laster opp.
Feil.
167
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
Kommentarer
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under
reparasjonen, kan dataene bli skadet.
Stille inn opptaksmetoden for opptak på minnekort
Kommentarer
• Strømsparefunksjonen virker ikke mens kameraet laster opp bilder.
• Før du bruker et Eye-Fi-kort, må du stille inn tilgangspunkt til trådløst LAN og
destinasjon for videresending. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte EU-land (per mars 2013).
• Kontakt produsenten eller leverandøren direkte for å få flere opplysninger.
• Eye-Fi-kort kan bare brukes i landene eller regionene hvor de ble kjøpt. Bruk EyeFi-kort i samsvar med loven i det landet eller den regionen hvor du kjøpte kortet.
• Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke settes inn i kameraet
der dette er forbudt, for eksempel ombord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i
kameraet, må du sette [Laste opp innstilling.] til [Av].
vises på skjermen hvis
[Laste opp innstilling.] er satt til [Av].
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere
installasjonsfilen til Eye-Fi-behandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til
datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og
på kameraet. Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• WiFi-nettverkskommunikasjon kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet
for WiFi-nettverket.
• Mer informasjon om hvilke filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen
som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Sørg for at Eye-Fikort som du setter inn i dette produktet, har "Endless Memory Mode" (uendelig
minne-modus) avslått.
168
Tilbakestille til standardinnstillinger
Du kan tilbakestille hovedfunksjonene til kameraet.
MENU-knapp t
t [OK]
3 t [Initialiser] t Velg ønsket innstilling
Følgende elementer vil bli tilbakestilt.
Opptaksfunksjoner (Tilbakest.std./Tilb.st.opptak)
Elementer
Tilbakestilt til
±0.0
Bruksmodus (45, 141)
Enkeltbilde
Blitsmodus (41, 125)
Fyllblits (varierer, avhengig av om den
innebygde blitsen er åpen eller ikke)
Autofokus (108)
AF-A
AF-område (109)
Vidt AF-område
Målsøking-AF (110)
På
Smil/Ansiktsregistr. (116, 119)
Ansiktsregistrering På (regist. ansikter)
Autom. innramming (118)
Auto
ISO (127)
AUTO
Målemodus (122)
Multi-segment
Blitskompenser. (123)
±0.0
Hvitbalanse (134)
AWB (Auto-hvitbal.)
Fargetemp./Fargefilter (136)
5500K, Fargefilter 0
Tilpasset hvitbalanse (136)
5500K
DRO/Auto HDR (128)
Dyn.omr.-optimal.: Auto
Kreative innst. (132)
Standard
Bildeeffekt (131)
Av
Scenevalg (38, 86)
Portrett
Film (101)
P
169
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
Eksp.-komp. (43)
Tilbakestille til standardinnstillinger
Menyen for stillbildefotografering (Tilbakest.std./Tilb.st.opptak)
Elementer
Tilbakestilt til
Bildestørr. (47)
L: 20M
Bildeforhold (156)
3:2
Kvalitet (156)
Fin
Panorama: Størrelse (47)
Standard
Panorama: Retning (89)
Høyre
Klart bilde-zoom (138)
På
Digital zoom (100, 138)
Av
Støyred.lang (158)
På
Høy ISO Støyred. (158)
Normal
Blitskontroll (123)
ADI-blits
AF-lys (110)
Auto
SteadyShot (83)
På
Fargerom (159)
sRGB
AEL med lukker (122)
På
Menyen for filmopptak (Tilbakest.std./Tilb.st.opptak)
Elementer
Tilbakestilt til
Filformat (102)
AVCHD
Opptaksinnstilling (103)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
SteadyShot (83)
På
Varighet AF-sporing (56)
Middels
Lydopptak (104)
På
Vindstøyreduksjon (104)
Av
Tilpasningsmeny (Tilbakest.std./Tilb.tilpass.)
Elementer
Tilbakestilt til
Eye-Start AF (77)
Av
FINDER/LCD-innstill. (163)
Auto
Rødøyereduksj. (57)
Av
Utløser uten objektiv (159)
Deaktiver
F. auto Seriebilder (85)
Auto
F. auto bildeekstr. (85)
Auto
170
Tilbakestille til standardinnstillinger
Elementer
Tilbakestilt til
Rutenettlinje (160)
Av
Autovisning (160)
2 sek.
DISP-knapp (skjerm) (78)
Vis alle info./Grafisk visning/Ingen skj.info
DISP-knapp (Søker) (78)
Ingen skj.-info/Grafisk visning
Fremhevingsnivå (113)
Av
Fremhevingsfarge (113)
Hvit
Live View-visning (80)
Innstillingseffekt På
AEL-knappens funk. (160)
Hold AEL
ISO-knapp (161)
ISO
Opptaksres. forhåndsv,
Hold fokus-knapp (58)
Holdfokus
MOVIE-knapp (58)
Alltid
Objektivkomp.: Skygge (164)
Auto
Objektivkomp.: Krom. Ab. (164)
Auto
Objektivkomp.: forvreng. (164)
Av
El. fremre lukkergardin (162)
På
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
Forhåndsvisningsknapp (161)
Avspillingsmeny (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Velg stillbilde/film (148)
Mappevisning (Stillbilder)
Lysbildevisning – Intervall (149)
3 sek.
Lysbildevisning – Gjenta (149)
Av
Bildeindeks (49)
4 bilder
Spesif. Utskrift – Datopåskrift (184)
Av
Voluminnstillinger (59)
2
Avspill.visning (149)
Roter autom.
Meny for minnekortverktøy (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Filnummer (165)
Serie
Mappenavn (166)
Standardform
171
Tilbakestille til standardinnstillinger
Oppsettmeny (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Menystart (60)
Topp
Modushjulhjelp (60)
På
LCD-lysstyrke (60)
±0
Søker-lysstyrke (162)
Auto
Fargetemperatur i søker (60)
0
Strømsparer (163)
Standard
Starttid for strømsparing (163)
1 min.
HDMI-oppløsning (154)
Auto
KTRL for HDMI (154)
På
Laste opp innstilling. (167)
På
USB-tilkobling (176)
Auto
USB LUN-innstilling (177)
Multi
Lydsignaler (61)
På
Demomodus (61)
Av
Annet (Tilbakest.std.)
Elementer
Tilbakestilt til
Visning av opptaksinformasjon (LCDskjerm) (46)
Vis alle info.
Visning av opptaksinformasjon (søker)
(46)
Ingen skj.-info
Visning av avspilling (146)
Enkeltbildeskjerm (med
opptaksinformasjon)
Kommentarer
• Ansikter som er registrert med [Ansiktregistrering] slettes ikke, selv om du bruker
[Tilbakest.std.]. Velg [Slett alle] i [Ansiktregistrering] i
tilpasningsmenyen.
• Utfør [Tilbakest.std.] for å tilbakestille [Dato/tid-innst.], [Områdeinnstilling],
[Filnummer] og [ Språk] til standardinnstillingene.
172
Bekrefte kameraversjonen
Viser kameraversjonen. Sjekk versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
Hvis du setter på et objektiv som er kompatibelt med objektivversjonens
oppfunksjon, vises objektivversjonen.
MENU-knapp t
3 t [Versjon]
Kommentarer
• En oppdatering kan bare utføres når batterinivået er
(3 gjenværende
batteriikoner) eller mer. Vi anbefaler å bruke et batteri med tilstrekkelig
ladekapasitet, eller vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat).
Kamerainnstillinger (Avansert bruk)
173
Datamaskin
Datamaskin (Avansert bruk)
Bruke kameraet sammen med
datamaskinen
Bruk følgende programvare for å gjøre mer fleksibel bruk av bilder du har
tatt med kameraet ditt.
• "PlayMemories Home"
Du kan importere stillbilder eller film som er tatt opp med kameraet, til
datamaskinen din, slik at du kan vise dem og bruke diverse praktiske
funksjoner til å forbedre de bildene du har tatt.
• "Image Data Converter"
Du kan åpne bildefiler i RAW-format.
Nærmere informasjon om installasjon, se side 66.
Kommentarer
• Det kreves Internett-forbindelse for å få installert programvaren.
• Bruk "Image Data Converter" til å spille av RAW-bilder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Når du spiller av
bilder på Mac-datamaskiner, må du bruke passende programvare som fulgte med
Mac-datamaskinen.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av programvaren og import
av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
"PlayMemories
Home"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
(For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (AVC HD
(FX/FH)))
Minne: Windows XP 512 MB eller mer (1 GB eller mer
anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mer
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca.
500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning-1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
174
Bruke kameraet sammen med datamaskinen
* 64-bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller nyere er påkrevet for å bruke
funksjonen til å opprette disker.
** Starter (Edition) støttes ikke.
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av programvaren og import
av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X v10.3 – 10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
175
Datamaskin (Avansert bruk)
Kommentarer
• Drift kan ikke garanteres i et miljø som er basert på en oppgradering av ovenstående
operativsystemer, eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan
det hende at enkelte enheter, herunder kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke
USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter opp igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil bli gjenopprettet
samtidig.
Koble kameraet til en datamaskin
Opprette en USB-tilkobling
Velger metode for opprettelse av en USB-forbindelse mellom kameraet og
en datamaskin eller en USB-enhet, med en USB-kabel.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [USB-tilkobling] t Velg ønsket
Auto
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-forbindelse,
avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter
som kobles til. Windows 7- eller Windows 8-datamaskiner
kobles til med MTP, og denne standardens enestående
funksjoner blir aktivert.
Masselager
Oppretter en masselagerforbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter.
MTP
Oppretter en MTP-forbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7- eller
Windows 8-datamaskiner kobles til i MTP og dens
enestående funksjoner aktiveres for bruk. Når det gjelder
andre datamaskiner (Windows Vista/XP, Mac OS X), vises
AutoPlay-veiviseren og stillbilder i opptaksmappen på
kameraet importeres til datamaskinen.
Fjern-PC
Bruker "Remote Camera Control" til å styre kameraet fra
datamaskinen, inklusive funksjoner som for eksempel opptak
og lagring av bilder på datamaskinen (side 68).
Kommentarer
• Når [USB-tilkobling] er stilt inn på [Auto], kan det ta litt tid å opprette en
forbindelse.
• Hvis Device Stage* ikke vises for Windows 7 eller Windows 8, setter du [USBtilkobling] til [Auto].
* Device Stage er et menyskjermbilde som brukes til å administrere tilkoblede enheter,
for eksempel et kamera (funksjon i Windows 7 eller Windows 8).
176
Koble kameraet til en datamaskin
Stille inn USB-forbindelse (USB LUN-innstilling)
Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USBtilkoblingen.
MENU-knapp t
innstilling
2 t [USB LUN-innstilling] t Velg ønsket
Multi
Vanligvis bør du bruke [Multi].
Enkel
Still inn [USB LUN-innstilling] på [Enkel] bare hvis du ikke
klarer å opprette forbindelsen.
Koble til en datamaskin
1 Sett et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
3 Kontroller om [USB-tilkobling] i
4 Koble kameraet til datamaskinen.
• Når en USB-tilkobling opprettes for
første gang, vil datamaskinen
automatisk starte et program for å
registrere kameraet. Vent et øyeblikk.
2 er satt til [Masselager].
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
USB-kabel (inkludert)
2 Til multi/micro USB-terminalen
177
Datamaskin (Avansert bruk)
kameraet til en stikkontakt med vekselstrømadapteren ACPW10AM (selges separat).
Koble kameraet til en datamaskin
Importere bilder til en datamaskin (Windows)
"PlayMemories Home" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner flere opplysninger om "PlayMemories Home"-funksjonene under
"PlayMemories Home Help Guide".
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PlayMemories Home"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-forbindelse
mellom kameraet og en datamaskin, klikker du på [Open folder to view
files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede
bildene til datamaskinen.
Filnavn
Mappe
Filtype
Filnavn
Mappen DCIM
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (AdobeRGB)
_DSCssss.JPG
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (AdobeRGB)
_DSCssss.ARW
Mappen MP_ROOT MP4-fil (1440×1080 12M)
MP4-fil (VGA 3M)
MAH0ssss.MP4
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummeret) står for et hvilket som helst tall fra 0001 til 9999.
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW og JPEG], er de numeriske delene av
navnet til en RAW-datafil og den tilsvarende JPEG-filen like.
Kommentarer
• Til operasjoner som import av AVCHD-filmer til datamaskinen, bruker du
"PlayMemories Home".
• Når kameraet er koblet til datamaskinen og du bruker AVCHD-filmer eller mapper
på den tilkoblede datamaskinen, kan bilder bli skadet eller vil kanskje ikke kunne
spilles av. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer på minnekortet fra datamaskinen.
Sony kan ikke holdes ansvarlig for følgene av slike operasjoner via datamaskinen.
178
Koble kameraet til en datamaskin
Importere bilder til en datamaskin (Mac)
1 Koble først kameraet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på det
nye ikonet på skrivebordet t mappen hvor bildene du vil
importere, er lagret.
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene blir kopiert til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t ønsket bildefil i mappen
som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør trinn 1 og 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:
• Kobler fra USB-kabelen
• Fjerner minnekortet
• Slår av kameraet
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet
Windows Vista
på oppgavelinjen.
• For Windows 7 eller Windows 8, klikk
på
, og klikk så på
.
2 Klikk på
Frakoblingsikon
(Safely remove USB Mass Storage Device).
179
Datamaskin (Avansert bruk)
Programvare for Mac-datamaskiner
Hvis du ønsker mer informasjon om programvare for Mac-datamaskiner,
kan du besøke denne nettadressen:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Koble kameraet til en datamaskin
Kommentarer
• For Mac-datamaskiner, dra og slipp ikonet for minnekortet eller harddiskikonet til
søppelkasseikonet før du kobler kameraet fra datamaskinen.
• I Windows 7 vil frakoblingsikonet kanskje ikke vises. Da kan du koble fra uten å
følge ovenstående prosedyre.
• Ikke koble fra USB-kabelen så lenge tilgangslampen lyser. Dataene kan bli skadet.
180
Lage filmplater
Opprette en HD-kvalitets (HD) plate (AVCHD
opptaksplate) på en datamaskin
Du kan lage en AVCHD-opptaksplate med HD-kvalitet (HD) på grunnlag
av AVCHD-filmer som er importert til en datamaskin med programvaren
"PlayMemories Home".
1 Start [PlayMemories Home] og velg
på skjermen t
(Create Discs) t
Verktøy øverst til høyre
(AVCHD (HD)).
2 Velg de AVCHD-filmene du ønsker å ta opp, og dra og slipp dem
på høyre side av skjermen.
Kommentarer
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke skrives til AVCHD-opptaksplater.
• Det kan ta lang tid å lage en plate.
Spille av en AVCHD-opptaksplate på en datamaskin
Du kan spille av platene med "PlayMemories Home". Velg DVD-stasjonen
som inneholder platen, og klikk på [Player for AVCHD] i "PlayMemories
Home".
Du finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
Kommentarer
• Avhengig av datautstyret kan det hende at filmavspillingen blir ujevn.
181
Datamaskin (Avansert bruk)
3 Opprett platen mens du følger instruksjonene på skjermen.
Lage filmplater
Opprette en Blu-ray-disk
Du kan lage en Blu-ray-plate med AVCHD-filmer som tidligere er
importert til en datamaskin. Datamaskinen må støtte oppretting av Blu-raydisker.
BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) media kan brukes til
oppretting av Blu-ray-disker. Du kan ikke legge til innhold på noen av disse
platetypene etter at de er laget.
Når du skal lage Blu-ray-plater med "PlayMemories Home", må du
installere merkebeskyttet tilleggsprogramvare. Hvis du vil vite mer, gå til
følgende nettadresse:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Det kreves Internett-forbindelse for å få installert programvaren.
Du finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
Opprette en plate med standard kvalitet (STD)
1 Start [PlayMemories Home] og velg
på skjermen t
(Create Discs) t
Verktøy øverst til høyre
(DVD-Video (STD)).
2 Velg de AVCHD-filmene du ønsker å ta opp, og dra og slipp dem
på høyre side av skjermen.
3 Opprett platen mens du følger instruksjonene på skjermen.
Kommentarer
• Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
• MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk.
• Det tar lengre tid å lage en plate fordi AVCHD-filmer blir konvertert til filmer av
standardkvalitet (STD).
• En internettforbindelse er påkrevet når du oppretter en DVD-videoplate (STD) for
første gang.
182
Lage filmplater
Plater som kan brukes sammen med "PlayMemories
Home"
Du kan bruke følgende typer 12 cm plater ved bruk av "PlayMemories
Home". For Blu-ray-plater, se side 182.
Platetype
Funksjoner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke overskrivbare
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbar
• Sørg for at PlayStation®3 alltid er oppdatert med den nyeste versjonen av
PlayStation®3-systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
Datamaskin (Avansert bruk)
183
Skriv ut
Skriv ut (Avansert bruk)
Angi DPOF
Ved å bruke kameraet kan du angi stillbilder før du skriver dem ut i en
fotoforretning eller på din egen skriver. Følg fremgangsmåten nedenfor.
DPOF-spesifikasjoner blir værende på bilder etter at de er skrevet ut. Det
anbefales at du opphever angivelsene etter utskrift.
1 MENU knapp t
1 t [Spesif. Utskrift] t [DPOF-innstill.]
t [Flere bilder] t [Enter]
2 Velg bildet med b/B på kontrollknappen.
3 Trykk midt på kontrollknappen for å legge til et
-merke.
• For å oppheve DPOF velger du bildet på nytt og trykker midt på
kontrollknappen.
4 Trykk på MENU-knappen.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Kommentarer
• Du kan ikke angi DPOF-merker på RAW-datafiler.
• Du kan ikke angi antall bilder som skal skrives ut.
Datopåskrift
Du kan legge til datoen på bildene når du skriver dem ut. Plasseringen av
datoen (oppå eller utenfor bildet, tallstørrelsen osv.) avhenger av skriveren
din.
MENU-knapp t
[På]
1 t [Spesif. Utskrift] t [Datopåskrift] t
Kommentarer
• Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av skriveren.
184
Rengjøring
Rengjøring (Avansert bruk)
Rengjøre kameraet og objektivet
Rengjøre kameraet
Rengjøre objektivet
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, f.eks.
tynner eller bensin.
• Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser av den typen som
er å få kjøpt i fotobutikker. Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du
det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med
linserensevæske. Tørk i sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke
sprut linserensevæske direkte på objektivets overflate.
185
Rengjøring (Avansert bruk)
• Ikke berør deler på innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene
eller speilet. Siden støv på eller rundt speilet kan påvirke bildene eller
kameraets ytelse, må du blåse bort støvet med en blåser*, som finnes
tilgjengelig i handelen. Opplysninger om rengjøring av bildesensoren
finner du på neste side.
* Ikke bruk en blåsespray, da den kan forårsake feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann,
og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å unngå å skade
overflaten eller huset, må du følge nedenstående instruksjoner.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmidler, solkrem, insektgift e.l. må ikke brukes.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Rengjøre bildesensoren
Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og setter seg på
bildesensoren (den delen som fungerer som film), kan det vises som mørke
punkter på fotografiet, avhengig av opptaksforholdene. Hvis det er støv på
bildesensoren, kan du rense den ved å følge trinnene nedenfor.
Kommentarer
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
Rengjøre bildesensoren automatisk ved hjelp av
kameraets rengjøringsmodus
1 Trykk på MENU-knappen, og velg
MENU-knapp
så
3 med b/B på
kontrollknappen.
2 Velg [Rensemodus] med v/V, og
trykk deretter midt på
kontrollknappen.
3 Velg [Enter] med v, og trykk deretter midt på kontrollknappen.
Bildesensoren vibrerer en liten stund og fjerner støv fra sensoren.
4 Slå av kameraet.
186
Rengjøre bildesensoren
Rengjøre bildesensoren med en blåser
Hvis det er behov for ytterligere rens etter bruk av rengjøringsmodus, kan
du rengjøre bildesensoren ved å følge trinnene nedenfor.
1 Foreta rengjøringen slik det er i beskrevet i trinn 1 til 4 i
"Rengjøre bildesensoren automatisk ved hjelp av kameraets
rengjøringsmodus".
2 Ta av objektivet (side 25).
3 Skyv V-merket på speilets
låsehendel med en finger, slik at
speilet løftes.
Speilets låsehendel
4 Bruk blåsebørsten til å rengjøre
overflaten på bildesensoren og
området rundt.
• Ikke berør bildesensoren med spissen
av blåseren, og ikke før spissen av
blåseren lenger inn i åpningen enn til
objektivfestet.
• Hold kameraet vendt nedover for å
unngå at det setter seg støv på innsiden
av kameraet igjen. Fullfør rengjøringen
raskt.
• Rengjør også baksiden av speilet med
blåseren.
187
Rengjøring (Avansert bruk)
• Pass på så du ikke berører speilets
overflate.
Rengjøre bildesensoren
5 Når rengjøringen er ferdig, senker
du speilet med en finger, til du
hører et klikk.
• Skyv speilrammen ned igjen med en
finger. Pass på så du ikke berører
speilets overflate.
• Skyv speilet ned til det låses ordentlig
på plass.
6 Sett på objektivet og slå av kameraet.
• Forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter på objektivet.
Kommentarer
• Etter rengjøringen bør du forsikre deg om at speilet er ordentlig fastlåst når du setter
på objektivet. Hvis ikke kan linsen ripes opp, eller du kan få andre problemer.
Autofokus vil heller ikke fungere under opptak hvis speilet ikke er i fastlåst posisjon.
• Du kan ikke ta bilder når speilet er hevet.
188
Feilsøking og annet
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende
måter:
Kontroller følgende elementer.
2
Ta ut batteriet, sett det tilbake etter omtrent 1 minutt, og slå deretter
på kameraet.
3
Tilbakestille innstillinger (side 169).
4
Konsulter forhandleren din eller det lokale, autoriserte
servicesenteret.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på
låsehendelen (side 21).
• Kun batterier av typen NP-FM500H kan brukes. Forviss deg om at batteriet
er NP-FM500H.
Indikatoren for gjenværende batteristrøm viser feil nivå, eller strømmen
tappes raskt til tross for at indikatoren viser tilstrekkelig batterinivå. Kan
ikke slå på kameraet.
• Dette skjer når du bruker kameraet på svært varme eller kalde steder
(side 200).
• Batteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri (side 19).
• Batteriet er oppbrukt (side 209). Skift det ut med en ny.
• Installer batteriet på riktig måte (side 21).
189
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
1
Feilsøking
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå
tilbake til strømsparemodus. For å slå av strømsparingsfunksjonen, må du
bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
(side 163).
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades.
• Kun batterier av typen NP-FM500H kan brukes. Forviss deg om at batteriet
er NP-FM500H.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at
CHARGE-lampen vil blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter, raskt (omtrent 0,15 sekunders
intervall) og sakte (omtrent 1,5 sekunders intervall).
Hvis den blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet
ordentlig inn igjen. Hvis CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan det tyde
på at det er noe galt med batteriet.
Langsom blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i
omgivelsene ligger utenfor det området som egner seg til lading av
batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende
temperaturområdet.
Lad batteriet i en passende temperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
Det vises ikke noe på LCD-skjermen i søkermodus når strømmen slås på.
• [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på FINDER/LCDknappen (side 163).
Bildet er uklart i søkeren.
• Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av justeringshjulet for diopteret
(side 29).
Ingen bilder vises i søkeren.
• [FINDER/LCD-innstill.] er satt til [Manuell]. Trykk på FINDER/LCDknappen (side 163).
• Flytt øyet litt nærmere søkeren.
190
Feilsøking
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter og bryteren står i
LOCK-stilling. Sett bryteren i opptaksstilling.
• Sjekk ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens den innebygde blitsen lades (sidene 41, 125).
• I autofokus kan ikke lukkeren utløses når motivet er ute av fokus.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på kameraet
(side 24).
• Når kameraet er koblet til en annen enhet, for eksempel et teleskop, stiller
du [Utløser uten objektiv] inn på [Aktiver] (side 159).
• Motivet kan kreve en spesiell måte å fokusere på (side 106). Bruk
fokuslåsen eller den manuelle fokusfunksjonen (side 107, 112).
• Støyreduksjonsfunksjonen er aktivert (side 158). Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 156). Siden RAW-datafiler er store,
kan det ta tid å fotografere i RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 128).
Det samme bildet tas flere ganger.
• Motormodus er stilt inn på [Seriebilder] eller [Nivåtrinn: Kont.]. Still inn
[Bruksmodus] på [Enkeltbilde] (sidene 45, 141).
• Eksponeringsmodus er satt til [Tele-zoom Seriebilder AE] (sidene 40, 90).
• Eksponeringsmodus er stilt inn på [Fremragende auto], og [F. auto
bildeekstr.] er stilt inn på [Av] (side 85).
Bildet er ute av fokus.
• Fotoobjektet er for tett innpå. Sjekk objektivets minimumsbrennvidde.
• Du fotograferer i manuell fokusmodus. Still inn fokusmodusbryteren på AF
(autofokus) (side 105).
• Hvis objektivet har en fokusmodusbryter, still den inn på AF.
• Lyset i omgivelsene er ikke tilstrekkelig.
Eye-Start AF virker ikke.
• Still inn [Eye-Start AF] på [På] (side 77).
• Trykk lukkerknappen halvveis ned.
191
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Opptaket tar lang tid.
Feilsøking
Blitsen virker ikke.
• Blitsmodus er innstilt på [Autoblits]. Hvis du vil forsikre deg om at blitsen
alltid utløses, må du sette blitsmodus til [Fyllblits] (sidene 41, 125).
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere
ganger i rask rekkefølge, kan ladingen ta lengre tid enn vanlig for at
kameraet ikke skal bli overopphetet.
Et bilde tatt med blits er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli
mørke, fordi blitslyset ikke kommer frem til motivet. Hvis ISOinnstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde bli endret. Kontroller
blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
• Still inn dato og klokkeslett (side 27).
• Området som ble valgt i [Områdeinnstilling], er forskjellig fra det faktiske
området. Angi [Områdeinnstilling] igjen (side 27).
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets
tilgjengelige område. Juster innstillingen på nytt.
Bildet er hvitaktig (bluss).
Lyset blir uskarpt på bildet (dobbeltkontur).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i
objektivet. Sett på en motlysblender.
Hjørnene i bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, kan du ta av disse og prøve å ta
bildet på nytt. Avhengig av hvor tykt filteret er og om skjermen er festet
ordentlig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på bildet. De
optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få kanten av bildet til å virke
for mørk (for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med
[Objektivkomp.: Skygge] (side 164).
192
Feilsøking
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjon (side 57).
• Plasser deg nær fotoobjektet og fotografer det med blits innenfor blitsens
rekkevidde. Kontroller blitsrekkevidden under "Spesifikasjoner".
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene vil ikke vises på bildet (side 10).
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til
kamerarystelser. Vi anbefaler at du bruker stativ eller blits (sidene 41, 84,
125).
• Fotoobjektet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Vise bilder
Kameraet ditt kan ikke vise bilder.
• Mappe-/filnavnet har blitt endret på en datamaskin (side 178).
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin eller bildefilen er tatt
opp med et kamera av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at
du vil kunne spille av filen på kameraet ditt.
• Bruk "PlayMemories Home" til å spille av bilder som er lagret på PC-en
med dette kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 179).
Slette bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Oppheve beskyttelse (side 151)
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du
beskytter bilder du ikke vil slette (side 151).
193
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
EV-skalaen b B blinker.
Feilsøking
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Se "Bruke kameraet sammen med datamaskinen" (side 174).
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn et ladet batteri (side 19)
eller bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 177).
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra
datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en
USB-hub eller annen enhet (side 177).
Du kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen
(side 177).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 178).
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan
det hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Bruk et
minnekort som er formatert av kameraet ditt (side 165).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PlayMemories Home", kan du se "PlayMemories Home
Help Guide".
• Rådfør deg med produsenten av datamaskinen eller programvaren.
"PlayMemories Home" starter ikke automatisk etter at du har opprettet en
USB-forbindelse.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 177).
194
Feilsøking
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Minnekortet er satt inn feil vei. Sett det inn riktig vei (side 21).
Kan ikke lagre på minnekortet.
• Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side34, 152).
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort (sidene 23, 206).
Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet blir slettet ved formatering. Du kan ikke
gjenopprette det.
Kan ikke skrive ut bilder.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først
konvertere dem til JPEG-bilder ved hjelp av programvaren "Image Data
Converter".
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGBskrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
skrives bildene ut med et lavere intensitetsnivå (side 159).
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren vil venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet
bli beskåret. Spesielt hvis du skriver ut et bilde som er tatt med
bildeforholdet [16:9], kan sidene på bildet bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve
skriverinnstillingene for trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg
med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du
spørre om de kan skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.
195
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Utskrift
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PlayMemories Home" kan du skrive ut bilder med dato (side 64).
• Dette kameraet har ingen funksjon for å sette datoer på bilder. Fordi bilder
som er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan
du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført, forutsatt at skriveren eller
programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten
av skriveren eller programvaren.
• Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med
datoen påført hvis du ber om det.
Annet
Objektivet dugger.
• Luftfuktigheten har kondensert. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen (side 201).
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når du slår på kameraet.
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund med lite strøm på batteriet eller
uten batteri i kameraet. Lad batteriet og still inn datoen igjen (side 27, 201).
Hvis datoinnstillingen går tapt hver gang batteriet lades, må du kontakte
forhandleren din eller en lokal, autorisert servicebedrift.
Antall bilder som kan tas opp reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
• Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter
komprimering varierer fra bilde til bilde når du tar JPEG-bilder (side 156).
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
• Batteriet ble tatt ut mens strømbryteren var slått ON. Når du tar ut batteriet,
må du forvisse deg om at kameraet er slått av, og at tilgangslampen ikke
lyser (side 17, 21).
196
Feilsøking
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis kameraet er
varmt, må du ta ut batteripakken og la den avkjøles før du fortsetter med
dette.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du koble fra
strømkabelen. Sett inn støpslet og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke
virker etter at du har utført disse trinnene, må du kontakte Sonyforhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter.
vises på skjermen.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis problemet fortsatt består etter
at du har gjennomført denne prosedyren, må du formatere minnekortet.
197
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men
SteadyShot-funksjonen vil ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis
problemet ikke blir borte, må du kontakte Sony-forhandleren eller et
autorisert Sony-servicesenter.
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må
du følge anvisningene nedenfor.
Still inn område/dato/tid.
• Angi område, dato og
klokkeslett. Hvis det er lenge
siden du har brukt kameraet, skal
du lade det interne oppladbare
batteriet (side 27, 201).
Kan ikke bruke minnekortet.
Formatere?
• Minnekortet ble formatert på en
datamaskin, og filformatet ble
endret.
Velg [Enter] for å formatere
minnekortet. Du kan bruke
minnekortet igjen, men alle
tidligere data på minnekortet vil
bli slettet. Det kan ta litt tid å
fullføre formateringen.
Hvis meldingen fortsatt vises,
må du skifte minnekort.
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt
minnekort, eller formateringen
mislyktes.
Sett inn minnekortet på nytt.
• Minnekortet som er satt inn, kan
ikke brukes i kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen av minnekortet er
skitten.
198
Minnekort låst.
• Du bruker et minnekort med
skrivebeskyttelsesbryter og
bryteren står i LOCK-stilling.
Sett bryteren i opptaksstilling.
Behandler...
• Vises når det skal utføres
støyreduksjon eller High ISO
støyreduksjon for lang
eksponering i like lang tid som
lukkeren var åpen. Du kan ikke
ta flere bilder mens
støyreduksjonen pågår.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, eller bilder som er
endret med en datamaskin, vil
kanskje ikke vises.
Kontroller at et objektiv er
montert. Hvis objektivet ikke er
støttet, må "Utløser uten objektiv" i
menyen settes til "Aktiver".
• Objektivet er ikke satt riktig på
eller det er ikke satt på i det hele
tatt.
• Når du setter kameraet på et
teleskop eller liknende, må du
stille inn [Utløser uten objektiv]
på [Aktiver].
Kan ikke skrive ut.
• Du har prøvd å merke RAWbilder med et DPOF-merke.
Advarsler
Kameraet er for varmt. La det
kjøle seg ned.
• Kameraet har blitt varmt fordi du
har gjort kontinuerlige opptak.
Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles og vent til det er klart til
å ta bilder igjen.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette
filmformatet.
• Sett [Filformat] til [MP4].
• Antall bilder overstiger det
antallet som kameraets
datobehandling kan håndtere i en
databasefil.
• Kunne ikke registrere i
databasefilen. Importer alle
bildene til datamaskinen ved
hjelp av "PlayMemories Home"
og gjenopprett minnekortet.
• Slå av kameraet, ta ut batteriet
og sett det inn igjen. Hvis
meldingen vises ofte, må du
kontakte forhandleren din eller et
autorisert servicesenter.
Feil i bildedatabasefil.
Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av
AVCHD-filmer fordi
bildedatabasefilen er skadet.
Følg instruksjonene på skjermen
for å gjenopprette data.
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre
kameraer, kan kanskje ikke
forstørres eller roteres.
Kan ikke opprette flere mapper.
• En mappe med et navn som
begynner med "999" finnes på
minnekortet. Du kan ikke
opprette noen mapper i et slikt
tilfelle.
199
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
• Siden du har gjort opptak over et
lengre tidsrom, har
kameratemperaturen økt til et
uakseptabelt nivå. Stopp
opptaket.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så
på.
Systemfeil.
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet
på følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige
steder
På steder som i en bil som er
parkert i solen, kan kamerahuset bli
deformert. Det kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• I direkte sollys eller i nærheten av
en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at
kameraet slutter å virke som det
skal.
• På steder utsatt for vibrasjoner
• I nærheten av et sterkt magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer
sand eller støv inn i kameraet. Dette
kan gjøre at kameraet slutter å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller
føre til uopprettelige feil.
• Fuktige steder
Disse kan forårsake mugg på
objektivet.
200
Om lagring
Husk å sette på det fremre
objektivdekselet eller
kamerahusdekslet når kameraet
ikke er i bruk. Når du skal sette på
dekselet til kamerahuset, må du
først fjerne alt støv fra selve
dekselet før du setter det på
kameraet. Når du kjøper
objektivsettet DT 18-55mm F3.55.6 SAM II, bør du også kjøpe
bakre objektivdeksel ALC-R55.
Pleie
Overflaten av LCD-skjermen har et
belegg som kan flasse av hvis det får
skraper.
Ta hensyn til nedenstående
instruksjoner om pleie og håndtering.
• Hvis rester av fett eller håndkrem
blir liggende på LCD-skjermen
etter at du har tatt på den, kan det
løse opp belegget på skjermen. Hvis
det kommer fett eller krem på LCDskjermen, må du omgående tørke av
den.
• Kraftig tørking med kjøkkenpapir
eller andre materialer kan ødelegge
belegget.
• Før du tørker av jord, må du først
blåse bort jorden eller sanden med
et blåseapparat e.l.
• Når du tørker av jord, må du tørke
forsiktig med en myk klut, som
f.eks. en brilleklut.
Forholdsregler
Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved
temperaturer på mellom 0 °C og
40 °C. Vi anbefaler ikke
fotografering på svært kalde eller
varme steder som avviker fra dette
temperaturintervallet.
Informasjon om kondens
Slik forhindrer du kondens
Når du tar med deg kameraet fra et
kaldt til et varmt sted, kan du legge
kameraet i en forseglet plastpose og
la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i omtrent 1 time.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Hvis du
forsøker å fotografere med kondens
inne i objektivet, vil du ikke få klare
bilder.
Dette kameraet er utstyrt med et
internt oppladbart batteri som styrer
dato, klokkeslett og andre
innstillinger, uansett om strømmen er
på eller av, eller om batteriet er ladet
eller utladet.
Det oppladbare batteriet lades
kontinuerlig når du bruker kameraet.
Hvis du imidlertid bruker kameraet
bare i korte perioder, vil det gradvis
utlades. Hvis du ikke skal bruke
kameraet på 3 måneders tid, blir
batteriet helt utladet. I slike tilfeller
må du passe på å lade opp batteriet
før du bruker kameraet.
Selv om det oppladbare batteriet ikke
er ladet opp, kan du allikevel bruke
kameraet så lenge du ikke har behov
for å registrere dato og klokkeslett.
Hvis kameraets innstillinger
tilbakestilles til
standardinnstillingene hver gang du
lader batteriet, kan det interne,
oppladbare batteriet være oppbrukt.
Konsulter Sony-forhandleren din
eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Lade det interne, oppladbare
batteriet
Sett inn det ladede batteriet i
kameraet, eller koble kameraet til en
stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (selges
separat), og la kameraet ligge i
24 timer eller mer med strømmen
slått av.
201
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Hvis kameraet flyttes direkte fra et
kaldt til et varmt sted, kan det oppstå
kondens både inni og utenpå
kameraet. Kondens kan gjøre at
kameraet slutter å virke som det skal.
Informasjon om det interne,
oppladbare batteriet
Forholdsregler
Om bruk av objektivene og
tilbehøret
Vi anbefaler at du bruker objektiver
og tilbehør* fra Sony. Disse er
utformet for å passe til kameraets
egenskaper. Bruk av produkter fra
andre produsenter, kan føre til at
kameraet ikke virker optimalt eller
føre til skade og feilfunksjon på
kameraet.
* Inklusive Konica Minolta-produkter
Minnekort
Ikke sett etiketter o.l. på et minnekort
eller en kortadapter. Hvis du gjør det,
kan det forårsake feil.
Om kassering eller overføring
av kameraet
Før du kasserer eller selger/gir bort
kameraet, bør du utføre følgende
arbeidsoperasjoner for å beskytte
personlig informasjon.
• [Initialiser] t [Tilbakest.std.]
(side 169)
• [Ansiktregistrering] t [Slett alle]
(side 117)
202
Om opptak og avspilling
• Når du bruker et minnekort i dette
kameraet for første gang, anbefales
det å formatere kortet ved hjelp av
kameraet, så minnekortet ikke blir
ustabilt før fotografering.
Merk at formatering fører til
permanent sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke kan
gjenopprettes. Lagre verdifulle data
på en datamaskin e.l.
• Hvis du gjentatte ganger lagrer/
sletter bilder, kan dataene på
minnekortet fragmenteres. Film vil
kanskje ikke kunne lagres eller tas
opp. I slike tilfeller må du lagre
bildene på en datamaskin eller et
annet lagringssted og formatere
minnekortet (side 165).
• Før du fotograferer
engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er ikke støvtett,
sprutsikkert eller vanntett.
• Ikke se på solen eller en annen
kraftig lyskilde gjennom et løst
objektiv eller søkeren. Dette kan
forårsake uopprettelige skader til
øynene dine. Eller det kan få
kameraet til å slutte å virke som det
skal.
Forholdsregler
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
• Ikke bruk kameraet i nærheten av
steder som avgir radioaktivitet eller
sterke radiobølger. Dette kan gjøre
at kameraet ikke kan ta opp eller
spille av bilder.
• Hvis du bruker kameraet på et sted
med mye sand eller støv, kan det
oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens i
kameraet, må kondensen fjernes før
du bruker kameraet (side 201).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I
tillegg til at kameraet kan skades
eller ikke kan ta opp bilder, kan
minnekortet gå i stykker eller
bildedata bli skadet, ødelagt eller gå
tapt.
• Rengjør blitsoverflaten med en myk
klut eller et liknende materiale før
bruk. Smuss på blitsoverflaten kan
begynne å ryke eller brenne på
grunn av varme fra blitslyset.
• Oppbevar kameraet og alt tilbehør
o.l. utilgjengelig for barn. Mindre
deler, slik som minnekort e.l., kan
svelges av barn. Hvis dette skulle
skje, må lege oppsøkes omgående.
203
Bruke kameraet i
utlandet —
strømkilder
Du kan bruke kameraet,
batteriladeren og
vekselstrømadapteren AC-PW10AM
(selges separat) i alle land og regioner
der nettspenningen er på mellom
100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Kommentarer
• Ikke bruk en elektronisk
transformator (reisetransformator),
da den kan føre til feil.
Om fargesystemer for TV
Når du ser på bilder på en TV-skjerm,
må kameraet og TV-en bruke det
samme TV-fargesystemet. Kontroller
TV-fargesystemet for landet eller
regionen der du bruker kameraet.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamas, Bolivia, Canada, MellomAmerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, Filippinene, USA,
Venezuela osv.
204
PAL-system (1080 50i)
Australia, Østerrike, Belgia, Kina,
Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland,
Tyskland, Nederland, Hongkong,
Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Romania, Singapore,
Slovakia, Spania, Sverige, Sveits,
Thailand, Tyrkia, Storbritannia,
Vietnam osv.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasil
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Russland,
Ukraina osv.
AVCHD-format
Basert på AVCHD-formatet tar
kameraet opptak med (HD)bildekvaliteten som er nevnt
nedenfor.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/60i,
1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264
1920 × 1080/50i,
1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedier: Minnekort
*1 1080i-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 1080 effektive skannelinjer og
linjesprangsystemet.
*2 720p-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som
bruker 720 effektive skannelinjer og
linjesprangsystemet.
*3 Data som er tatt opp i et annet
AVCHD-format enn det ovennevnte,
kan ikke spilles av med kameraet ditt.
205
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
AVCHD-formatet er et
høyoppløsningsformat for digitale
videokameraer som brukes til å ta opp
et HD-signal (høyoppløsningssignal)
med 1080i-spesifikasjon*1 eller 720pspesifikasjon*2 ved hjelp av effektiv
teknologi for opptakskomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet
benyttes for å komprimere videodata,
og Dolby Digital- eller Linear PCMsystemet brukes til å komprimere
lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere bilder mer effektivt enn
det konvensjonelle
bildekomprimeringsformatet.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gjør
det mulig å lagre et
høyoppløsningsvideosignal tatt opp
med et digitalt videokamera på 8 cm
DVD-er, harddisk, flashminne,
minnekort osv.
Opptak og avspilling på
kameraet
Minnekort
Informasjon om bruk av
minnekort
• Ikke slå på, bøy eller mist
minnekortet.
• Ikke bruk eller oppbevar
minnekortet under følgende
betingelser:
– På steder med høy temperatur,
f.eks. i en bil som er parkert i
solen.
– På steder som er utsatt for direkte
sollys.
– På fuktige steder eller steder hvor
det finnes etsende stoffer.
• Minnekortet kan være varmt når det
har vært i bruk over lengre tid. Vær
forsiktig når du håndterer det.
• Når tilgangslampen lyser, må
verken minnekortet eller
batteripakken tas ut, eller kameraet
slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Data kan bli ødelagt dersom du
oppbevarer minnekortet i nærheten
av sterkt magnetiske materialer,
eller bruker minnekortet på steder
utsatt for statisk elektrisitet eller
statiske forstyrrelser.
• Vi anbefaler deg å
sikkerhetskopiere viktige data til
harddisken på en datamaskin.
• Når du flytter eller oppbevarer
minnekortet, må det ligge i det
etuiet det ble levert i.
• Ikke utsett minnekortet for vann.
206
• Ikke berør kontaktdelen av
minnekortet med fingrene eller en
metallgjenstand.
• Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til
et minnekort er satt i LOCKstilling, kan du ikke utføre
operasjoner som å ta opp eller slette
bilder.
• Det kan ikke garanteres at et
minnekort som er formatert på en
datamaskin, vil fungere i kameraet.
Husk at minnekortene skal
formateres med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data
varierer med kombinasjonen av
minnekortet og det utstyret som
brukes.
• Ikke trykk hardt når du skriver i
notisområdet.
• Ikke fest etiketter på selve
minnekortene.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser
minnekortene.
• Oppbevar minnekort utilgjengelig
for små barn. De kan komme til å
svelge dem.
Om "Memory Stick" som
brukes med kameraet
Følgende typer "Memory Stick" kan
brukes med kameraet. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at
alle "Memory Stick XC-HG Duo"funksjoner og "Memory Stick PRO
Duo"-funksjoner vil virke som de
skal.
Minnekort
"Memory Stick XC-HG Duo"* *
"Memory Stick PRO Duo"*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG Duo"*1*2
Kompatibel med kameraet ditt
1
2
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibel med kameraet ditt
• Dette produktet er kompatibelt med
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• For å kunne bruke "Memory Stick
Micro" sammen med kameraet, må
du sette inn "Memory Stick Micro"
i en "M2" -adapter av Duo-format.
Hvis du setter inn en "Memory
Stick Micro" i kameraet uten en
"M2"-adapter av Duo-format, vil du
kanskje ikke få minnekortet ut av
kameraet igjen.
• Oppbevar "Memory Stick Micro"
utilgjengelig for små barn. De kan
komme til å svelge det.
*1 Dette har MagicGate-funksjon.
MagicGate er
opphavsrettsbeskyttet teknologi
som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som
krever MagicGate-funksjoner, kan
ikke utføres med dette kameraet.
*2 Støtter
høyhastighetsdataoverføring ved
hjelp av et parallelt grensesnitt.
*3 Ved bruk av "Memory Stick PRO
Duo" til å ta opp film, er det bare
de som er merket med Mark2,
som kan brukes.
207
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
"Memory Stick" og "Memory Stick
PRO"
Ikke kompatibel med kameraet ditt
Merknader om bruk av
"Memory Stick Micro" (selges
separat)
Batteri og
batterilader
• Ladetiden kommer også an på hvor
mye strøm det er igjen på batteriet
samt ladeforholdene.
• Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom
10 °C og 30 °C. Det kan hende du
ikke får ladet batteriet ordentlig
hvis temperaturen er utenfor dette
området.
• Sett batteriladerens kontakt i
nærmeste stikkontakt.
• Ikke forsøk å lade batteriet på nytt
rett etter at det har blitt ladet, eller
når det ikke har blitt brukt etter siste
lading. Det vil påvirke ytelsen til
batteriet.
• Ikke lad andre batterier enn
"InfoLITHIUM" M- batteriet i
batteriladeren (inkludert) som hører
til kameraet ditt. Andre batterier
enn den angitte typen kan begynne
å lekke, bli overopphetet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade
dem, noe som vil medføre risiko for
skade i form av strømstøt og/eller
forbrenninger.
208
• Hvis CHARGE-lampen blinker,
kan dette tyde på en feil med
batteriet, eller at et batteri av en
annen type enn det som er
spesifisert er satt inn. Kontroller at
batteriet er av den spesifiserte
typen. Hvis batteriet er av den
spesifiserte typen, må du ta ut
batteriet, bytte det ut med et nytt
eller et annet, og kontrollere om
dette batteriet lades på riktig måte.
Hvis batteriladeren fungerer som
den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan
det hende at ladingen ikke vil
lykkes. Rengjør batteriladeren med
en tørr klut e.l.
Om bruk av batteriet
• Bruk bare et NP-FM500H -batteri.
Du kan ikke bruke NP-FM55H,
NP-FM50 eller NP-FM30.
• Det viste strømnivået kan være feil
under bestemte forhold.
• Ikke utsett batteriet for vann.
Batteriet er ikke vannbestandig.
• Ikke legg batteriet på svært varme
steder, f.eks. i en bil eller i direkte
solskinn.
Batteri og batterilader
Oppbevare batteriet
• Batteriets ytelse reduseres på steder
med lav temperatur. Det vil si at
batteriets brukstid er kortere når det
er kaldt, og hastigheten blir redusert
ved kontinuerlig fremtrekk. Vi
anbefaler at du putter batteriet i en
lomme nær kroppen for å varme det
opp, og at du setter det inn i
kameraet rett før du begynner å ta
bilder.
• Batteriet tømmes raskt hvis du
bruker blitsen eller kontinuerlig
opptak ofte, slår kameraet på og av
ofte, eller stiller LCD-lyset
sterkere.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt
sted etter at du har tatt det ut av
kameraet. Selv om det skulle gå
lengre tid uten at du bruker kameraet,
bør du lade batteriet og la det tømmes
fullstendig minst en gang i året, for å
forlenge batteriets levetid.
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Effektiv bruk av batteriet
Batteritid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt
etter litt etter som du bruker den, og
etter som tiden går. Hvis batteriets
driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteriet har nådd slutten av sin
levetid. Kjøp et nytt batteri.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og
driftsbetingelsene, og med miljøet
der batteriet brukes.
209
Lisens
Lisensmerknader
Programvare som følger med dette
kameraet er basert på lisensavtaler
med eierne av opphavsretten. Basert
på forespørsler fra opphavsrettseierne
til disse programmene, er vi forpliktet
til å informere deg om følgende: Les
følgende avsnitt.
Lisensene (på engelsk) er lagret i
kameraets internminne. Hvis du
ønsker å lese lisenser i mappen
"PMHOME" - "LICENSE", må du
opprette en masselagringstilkobling
mellom kameraet og datamaskinen.
DETTE PRODUKTET ER
LISENSIERT I HENHOLD TIL
AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN
FOR PERSONLIG OG ANNEN
ULØNNET BRUK VED EN
FORBRUKER FOR
(i) KODING AV VIDEO I
SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO
SOM ER TATT OPP AV EN
FORBRUKER INVOLVERT I EN
PERSONLIG AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM ER
LISENSIERT TIL Å LEVERE AVCVIDEO.
210
DET GIS INGEN LISENS FOR
NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE OPPLYSNINGER
KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvaren som er kvalifisert for
følgende GNU General Public
License (heretter kalt "GPL") eller
GNU Lesser General Public License
(heretter kalt "LGPL"), er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å
ha tilgang til, endre og
videredistribuere kildekode for disse
programmene under vilkårene for
medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett.
Bruk følgende URL for å laste den
ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Lisensene (på engelsk) er lagret i
kameraets internminne. Hvis du
ønsker å lese lisenser i mappen
"PMHOME" - "LICENSE", må du
opprette en masselagringstilkobling
mellom kameraet og datamaskinen.
Kontrollere antall bilder som kan tas
opp eller opptakstiden
Så snart du setter inn et minnekort i
kameraet og setter strømbryteren på ON,
vises det antallet bilder som kan tas (om
du fortsetter å fotografere med de
aktuelle innstillingene) på skjermen.
Antall bilder som kan tas opp på et minnekort
Tabellen viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene settes ved hjelp av Sony
standardminnekort for testing. Verdiene kan variere med
opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.
Bildestørr.: L: 20M
Bildeforhold: 3:2*
Minnekort formatert med dette kameraet
Kapasitet
Størrelse
Standard
(Enheter: Bilder)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
12500
385
780
1550
3150
6300
Fin
240
485
980
1950
3900
7800
RAW og JPEG
65
125
260
520
1050
2100
RAW
89
175
355
720
1400
2850
* Når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som
vises i tabellen over (bortsett fra når [RAW] er valgt).
211
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Kommentarer
• Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker gult, er minnekortet fullt. Bytt ut
minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 34).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas) blinker gult, betyr det at det ikke er
satt inn noe minnekort. Sett inn et minnekort.
Kontrollere antall bilder som kan tas opp eller opptakstiden
Tilgjengelig opptakstid og antall bilder som kan tas opp
på én enkelt lading av batteriet
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt,
avhengig av bruksforholdene.
Tilgjengelig
opptakstid
Antall bilder
Fotografering
(stillbilder)
LCD-skjermmodus
Ca. 350 min.
Ca. 700 bilder
Søkermodus
Ca. 345 min.
Ca. 690 bilder
Filmopptak
LCD-skjermmodus
Ca. 160 min.
–
Søkermodus
Ca. 160 min.
–
LCD-skjermmodus
Ca. 265 min.
–
Søkermodus
Ca. 270 min.
–
Kontinuerlig
filmopptak
• Antallet er beregnet ved bruk av et batteri med full kapasitet under
følgende forhold:
– Med en omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Ved bruk av batteri som er ladet i en time etter at CHARGE-lampen er
slukket.
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
• Antallet stillbilder baserer seg på CIPA-standarden under følgende
forhold. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– [Autofokus] er satt til [Automatisk AF].
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang hver tiende gang.
• Tilgjengelig opptakstid for film baserer seg på CIPA-standarden under
følgende forhold.
– Filmkvalitet: AVCHD FH
– Filmopptak: Gjentatte arbeidsoperasjoner som opptak, zoom, standby
for opptak, og strømmen slås på og av.
– Kontinuerlig filmopptak: Når grensen for kontinuerlig filmopptak
(29 minutter) nås, kan du trykke på MOVIE-knappen og fortsette
opptaket. Ingen andre arbeidsoperasjoner, som f.eks. zooming, utføres.
212
Kontrollere antall bilder som kan tas opp eller opptakstiden
Tilgjengelig opptakstid for en film
Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er
formatert med dette kameraet.
Minnekort som er formatert med dette kameraet
(h (time), m (minutt))
Kapasitet
Opptaksinnstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
3h
6h
20 m
45 m
1 h 30 m
15 m
30 m
1h
2h
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
45 m
1 h 30 m
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
15 m
30 m
1h
2h
20 m
40 m
1440×1080 12M
VGA 3M
1 h 10 m 2 h 25 m
4 h 5 m 8 h 15 m
3h
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
5h
10 h
20 h 5 m
40 h
15 m
Kommentarer
• Den gjenværende opptakstiden for film varierer, fordi kameraet er utstyrt med VBR
(Variable Bit Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer
bildekvaliteten etter den scenen som tas opp. Når du tar opp film av et motiv i rask
bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det
kreves mer minne. Den gjenværende opptakstiden varierer også med
opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.
• Verdiene som vises, er ikke den kontinuerlige opptakstiden.
• Opptakstiden kan variere avhengig av opptaksforhold og minnekort som er brukt.
• Når
vises, må du stoppe opptaket. Temperaturen i kameraet har økt til et
uakseptabelt nivå.
• Nærmere informasjon om filmavspilling, se side 33.
213
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
10 m
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
Kontrollere antall bilder som kan tas opp eller opptakstiden
Om kontinuerlig filmopptak
• Det går med mye strøm til opptak av høykvalitets film og ved bruk av kontinuerlig
opptak med bildesensoren APS-C. Hvis du fortsetter opptaket, vil derfor
temperaturen i kameraet øke, særlig temperaturen i bildesensoren. I slike tilfeller
slås kameraet av automatisk, fordi høy temperatur påvirker bildekvaliteten og
belaster kameraets indre mekanisme.
• Gjenværende tid for filmopptak er som følger når kameraet starter opptak etter at det
har vært avslått for en stund. (Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra når
kameraet starter opptak til det avslutter opptak.)
Omgivelsestemperatur
Kontinuerlig opptakstid for
film
20 °C
Omtrent 29 minutter
30 °C
Omtrent 29 minutter
40 °C
Omtrent 29 minutter
• Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak varierer med temperaturen eller med
kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du stadig omordner eller tar bilder
etter at strømmen er slått på, øker temperaturen i kameraet og gjenværende
opptakstid blir kortere enn verdiene i tabellen ovenfor viser.
• Hvis kameraet stopper opptak på grunn av temperaturen, skal du la det være avslått i
flere minutter. Start opptak først etter at temperaturen i kameraet har falt fullstendig.
• Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil opptakstiden være lenger.
– Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
– Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.
– Bruk om mulig et trebensstativ og deaktiver SteadyShot-funksjonen.
• Maksimumsstørrelsen på en filmfil er ca. 2 GB. Hvis filstørrelsen er på omtrent
2 GB, stopper opptaket automatisk når [Filformat] er satt til [MP4]. En ny filmfil
opprettes automatisk når [Filformat] er satt til [AVCHD].
• Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter (begrenset av
produktspesifikasjonene).
• For filmer med formatet [1440×1080 12M] er kontinuerlig opptak mulig i ca.
20 minutter (maks. filstørrelse 2 GB).
214
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Kameratype
Digitalkamera med utskiftbart objektiv
Objektiv
Objektiv med A-fatning
[Bildesensor]
Bildeformat
23,2 mm×15,4 mm (APS-C-format), CMOS
bildesensor
Bildesensorens totale pikselantall
Ca. 20 400 000 piksler
[SteadyShot]
For stillbilder
System: Bildesensor-skift-mekanisme
Effekt: Omtrent 2,5 EV til 4,5 EV i lukkerhastighet
(varierer med opptaksforholdene og objektivet som
brukes)
For filmer
System: Elektronisk
[Støvbeskyttelse]
System
Ladningsbeskyttelsesbelegg på bildesensoren og
bildesensor-skift-mekanismen
[Autofokussystem]
System
TTL-faseregistreringssystem, 15 punkter (3 punkter av
typen trådkors)
Følsomhetsområde
–1 EV til 18 EV (ved ISO 100-ekvivalent)
AF-lys
Ca. 1 m til 5 m
[Elektronisk søker]
Type
Elektronisk søker
Skjermstørrelse
1,0 cm (0,39 type)
Totalt antall punkter
1 440 000 punkter
Rammedekning
100 %
Øyepunkt
Ca. 26,5 mm fra okularet, 23 mm fra okularrammen
(ved –1 m–1)
Diopterjustering
–4,0 m–1 til +4,0 m–1 (diopter)
215
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 20 100 000 piksler
Spesifikasjoner
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm
6,7 cm (type 2,7) TFT drive/Clear Photo LCD-skjerm
Totalt antall punkter
460 800 punkter
[Eksponeringskontroll]
Målecelle
"Exmor" CMOS-sensor
Målemetode
1 200-soners evalueringsmåling
Følsomhetsområde
–2 EV til +17 EV (ved ISO 100-ekvivalent med F1,4
objektiv)
ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
Stillbilder: AUTO (ISO 100 – 3 200), ISO 100 til
16 000 (1 EV-trinn)
Film: AUTO (ISO 100 – 3 200 ekvivalent), ISO 100 til
3 200 ekvivalent (1 EV-trinn)
Eksponeringskompensasjon ±3,0 EV (1/3 EV-trinn)
[Lukker]
Type
Elektronisk styrt, vertikalt bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde
Stillbilder: 1/4 000 sekund til 30 sekunder, BULB
Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 trinn),
opptil 1/60 sekund i AUTO-modus
Blitssynkroniseringshastighet 1/160 sekund
[Innebygget blits]
Blits G.nr.
GN 10 (i meter ved ISO 100)
Ladetid
Omtrent 4 sekunder
Blitsdekning
Dekker 18 mm objektiv (brennvidde angitt av
objektivet)
Blitskompensasjon
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
Blitsrekkefølge
ISO-innstilling
Blender- F2,8
åpning
216
F4,0
F5,6
100 1 m – 3,6 m
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1 m – 5 m
1 m – 3,6 m
400 1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
800 2 m – 10 m
1 m – 2,5 m
1 m – 3,6 m
1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
Spesifikasjoner
[Kontinuerlig opptak]
Hastighet for kontinuerlig opptak
[Tele-zoom Seriebilder AE]: Høyst 8 bilder per sekund/
: Høyst 5 bilder per sekund/
: Høyst 2,5 bilder per sekund
• Våre målebetingelser. Hastigheten på kontinuerlig
fremtrekk kan være lavere, avhengig av
opptaksforholdene (bildestørrelse, ISO-innstilling,
høy ISO NR, eller innstillingen av [Objektivkomp.:
forvreng.]).
[Bildezoomavspilling]
Skaleringsområde
Bildestørrelse: L: Ca. ×1,0 – ×15,4/
M: Ca. ×1,0 – ×11,2/S: Ca. ×1,0 – ×7,7
[Opptaksformat]
Filformat
JPEG-kompatibel (DCF-versjon 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (Sonys eksklusive ARW2.3format)
Film (AVCHD-format)
AVCHD format ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanals, utstyrt med Dolby Digital
Stereo Creator
• Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2-kanals
[Opptaksmedier]
"Memory Stick XC Duo", "Memory Stick PRO Duo",
SD-kort
[Inn-/ut-terminaler]
Multi/Micro USB-terminal* USB-kommunikasjon
* Støtter enheter som er kompatible med mikro-USB.
HDMI
Mikrofoninngang
HDMI type D mikrokontakt
3,5 mm stereo minikontakt
217
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
I [Tele-zoom Seriebilder AE]-modus
Fin: 16 bilder/Standard: 19 bilder
Ved kontinuerlig opptak
Fin: 7 bilder/Standard: 8 bilder/RAW og JPEG:
5 bilder/RAW: 6 bilder
Spesifikasjoner
[Strøm, generelt]
Batteri
Oppladbart batteri NP-FM500H
Strømforbruk (under opptak)
Når du bruker søkeren: Ca. 1,7 W
Når du bruker LCD-skjermen: Ca. 1,7 W
(Med SAL18552-objektivet montert, for fotografering
av stillbilder)
[Andre]
Mikrofon
Stereo
Høyttaler
Mono
Utskriftsfunksjoner
Exif Print-kompatibelt, PRINT Image Matching IIIkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Mål (ca.)
128,6 mm × 95,5 mm × 77,7 mm
(b/h/d, bortsett fra fremspring)
Vekt (ca.)
573 g (med batteri og "Memory Stick PRO Duo")
492 g (kun kamerahus)
Brukstemperatur
0 °C til 40 °C
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule
for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt,
kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med
annet utstyr, kan spilles av med kameraet ditt.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Batterilader og batteri
Batterilader BC-VM10A
Inngangsspenning
100 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 9 W
Utgangsspenning
8,4 V likestrøm, 0,75 A
Brukstemperaturområde
0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperaturområde
–20 °C til +60 °C
Største mål
Omtrent 70 mm × 25 mm × 95 mm (b/h/d)
Vekt
Omtrent 90 g
218
Spesifikasjoner
Oppladbart batteri NP-FM500H
Batteri
Litiumionbatteri
Største spenning
8,4 V likestrøm
Merkespenning
7,2 V likestrøm
Maksimal ladespenning
8,4 V likestrøm
Maksimal ladestrøm
2,0 A
Kapasitet
Typisk
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minst
11,5 Wh (1 600 mAh)
Største mål
Omtrent 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (b/h/d)
Vekt
Omtrent 78 g
Objektiv
Tilsvarende 35 mmformats brennvidde*
(mm)
Objektivgruppeelementer
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II
(SAL18552)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
27–82,5
82,5–300
27–202,5
7–8
9–13
11–14
76°-29°
29°-8°
76°-12°
Minste fokus** (m)
0,25
0,95
0,45
Største forstørrelse (X)
0,34
0,29
0,25
f/22-36
f/32-45
f/22-36
55
55
62
71,6×69
71,5×85
76×86
222
305
398
Visningsvinkel*
Minimum f-stopp
Filterdiameter (mm)
Mål (største diameter ×
høyde)
(omtrent, mm)
Vekt (omtrent, g)
* Verdiene for tilsvarende 35 mm-formats brennvidde og visningsvinkel er basert på
et digitalkamera med utskiftbart objektiv med en APS-C bildesensor.
** Minste fokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.
219
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Navn (modellnavn)
Spesifikasjoner
• Dette objektivet har en avstandssensor. Avstandssensoren måler avstand mer presist
(ADI) ved bruk av en blits for ADI.
• Avhengig av objektivmekanismen kan brennvidden endres ved enhver endring av
opptaksavstand. Brennvidden antar at objektivet er fokusert på uendelig.
• Innstillingen uendelig gir enkelte justeringsmuligheter som kompenserer for
fokusendringer som skyldes temperaturendring. For å fotografere et motiv med
uendelig avstand i MF-modus skal du bruke søkeren og stille inn fokus.
Om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er spissere enn vinkelen til et kamera med
35 mm-format. Kameraet ditt har samme bildevinkel som et 35 mm kamera med
en brennvidde som er en og en halv gang større enn brennvidden til kameraet
ditt.
Hvis du for eksempel setter på et 50 mm objektiv, får du ca. den samme
bildevinkelen som på et 35 mm filmkamera med et 75 mm objektiv.
220
Spesifikasjoner
• Mac og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple
Inc.
• Intel, Intel Core, MMX og Pentium
er varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• SDXC-logoen er et varemerke for
SD-3C, LLC.
• Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi
Inc.
• " " og "PlayStation" er
registrerte varemerker for Sony
Computer Entertainment Inc.
• Adobe er et registrert varemerke
eller et varemerke for Adobe
Systems Incorporated i USA og/
eller andre land.
• Facebook og "f"-logoen er
varemerker eller registrerte
varemerker for Facebook, Inc.
• YouTube og YouTube-logoen er
varemerker eller registrerte
varemerker for Google Inc.
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes
imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
• Få det enda morsommere med din
PlayStation 3 ved å laste ned
programmet for PlayStation 3 fra
PlayStation Store (der det er
tilgjengelig.)
221
Feilsøking og annet (Avansert bruk)
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory
Stick PRO Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick XC-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker
for Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemerke
for Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoen er
varemerker for Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemerker for Blu-ray Disc
Association.
• Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX og
Windows Vista er enten registrerte
varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA eller
andre land.
• Begrepene HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
samt HDMI-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
Spesifikasjoner
• Programmet for PlayStation 3
krever en PlayStation Networkkonto og en programnedlasting.
Tilgjengelig i områder der
PlayStation Store er tilgjengelig.
222
Indeks
Indeks
A
B
A (Blenderprioritet) ................... 92
ADI-blits .................................. 123
AdobeRGB............................... 159
AEL.......................................... 160
AEL med lukker....................... 122
AEL-knapp............................... 160
AEL-knappens funk. ................ 160
AE-lås ...................................... 121
AF-A ........................................ 108
AF-C ........................................ 108
AF-lys ...................................... 110
AF-område ............................... 109
AF-S......................................... 108
Ansiktregistrering .................... 117
Ansiktsregistrering................... 116
Antall bilder som kan
tas................................. 211, 212
Auto HDR ................................ 129
Autoblits..................................... 42
Autofokus......................... 105, 108
Auto-hvitbal. ............................ 135
Autom. innramming................. 118
Automatisk AF......................... 108
Autovisning.............................. 160
AVCHD ................... 102, 103, 205
AVCHD-visning ...................... 148
Avspill.visning ......................... 149
Avspilling med rulling ............. 150
Batteripakke ................. 19, 21, 208
Beskytt ..................................... 151
Bildeeffekt................................ 131
Bildeforhold ............................. 156
Bildeindeks................................. 49
Bildesensor....................... 107, 186
Bildestørr.................................... 47
Billedkvalitet ............................ 156
Blenderforhåndsv. ...................... 93
Blenderprioritet .......................... 92
Blenderåpning ............................ 92
Blits (Hvitbalanse) ................... 135
Blits av ........................... 30, 42, 85
Blitskompenser......................... 123
Blitskontroll ............................. 123
Blitsmodus ................... 41, 75, 125
"BRAVIA" Sync ...................... 154
Brennvidde ............................... 220
Bruksmodus ....................... 45, 141
BULB Fotografering med
langtidseksponering ............... 97
D
223
Indeks
Dagslys (Hvitbalanse) .............. 135
Datamaskin................. 66, 174, 176
Dato/tid-innst. ............................ 27
Datopåskrift.............................. 184
DC IN-kontakt............................ 16
Delfarge.................................... 131
Indeks
Demomodus................................61
Digital zoom .....................100, 138
Direkte manuelt fokus ..............113
DISP ...................................46, 146
DISP-knapp (skjerm)..................78
DISP-knapp (Søker) ...................78
DPOF-innstill. ..........................184
DRO/Auto HDR .......................128
Dyn.omr.opt..............................128
E
Eksponerings-kompensering ......43
El. fremre lukkergardin ............162
Enkelt nivåtrinn ........................143
Enkeltbilde................................141
Enkeltbilde-AF .........................108
Ettersynkron. ..............................42
EV-skala .......................43, 96, 144
Eye-Fi .......................................167
Eye-Start AF ...............................57
F
F. auto bildeekstr. .......................85
F. auto Seriebilder ......................85
Fargefilter (Hvitbalanse) ..........136
Fargemetning ............................132
Fargerom...................................159
Fargetemperatur
(Hvitbalanse) ........................136
Filformat (Film)........................102
Film.......................................32, 99
Filmfilformat ............................102
224
Filmlydopptak.......................... 104
Filnummer................................ 165
Fin ............................................ 156
FINDER/LCD-innstill. ............ 163
FINE ........................................ 156
Fjern-PC................................... 176
Flerbilde-støyreduksjon ........... 127
Fluor.: Dagslys
(Hvitbalanse) ....................... 135
Fluor.: Dagslyshvitt
(Hvitbalanse) ....................... 135
Fluor.: Kjølig hvitt
(Hvitbalanse) ....................... 135
Fluor.: Varmt hvitt
(Hvitbalanse) ....................... 135
Fn ......................................... 51, 53
Fokus........................................ 105
Fokusforstørrer ........................ 114
Fokusindikator ......................... 106
Fokuslås ................................... 107
For søker (skjerm)...................... 80
Forh.blits-TTL ......................... 123
Forhåndsvisning......................... 93
Forhåndsvisningsknapp ........... 161
Formater................................... 165
Forstørret bilde........................... 48
Fototips ...................................... 62
Fremheving .............................. 113
Fremhevingsfarge .................... 113
Fremhevingsnivå...................... 113
Fremragende auto ................ 37, 85
Fulltone Mono ......................... 131
Indeks
Funksjonsknapp ................... 52, 53
Fyllblits ...................................... 42
ISO-følsomhet .......................... 127
ISO-knapp ................................ 161
G
J
Gjenopprett bilde-DB .............. 167
Gjenværende batterinivå ............ 23
Grafisk visning........................... 46
JPEG......................................... 156
Justere diopteret ......................... 29
K
H
HB-nivåtrinn ............................ 145
HDMI......................................... 50
HDMI-oppløsning.................... 154
HDR ......................................... 128
HDR-maleri ............................. 131
Histogram................................... 79
Hold fokus-knapp ...................... 58
Holdfokus................................... 58
Hvitbalanse .............................. 134
Hvitglødende (Hvitbalanse) ..... 135
Høy ISO Støyred...................... 158
Høy kontrast s/h ....................... 131
Høyhastighetssynkronisering... 125
Håndholdt kamera i
halvlys.............................. 38, 87
I
L
Lade batteripakken ..................... 19
Lage plate ................................... 69
Landskap .............................. 38, 87
Laste opp innstilling.
(Eye-Fi)................................ 167
LCD-lysstyrke ............................ 60
LCD-skjerm ........... 35, 71, 80, 146
Lekekamera .............................. 131
Live View-visning...................... 80
225
Indeks
Image Data Converter .......... 65, 67
Indeks......................................... 49
Ingen skj.-info ............................ 46
Initialiser .................................. 169
Installere..................................... 66
Intelligent Auto .................... 30, 85
Klart bilde-zoom ...................... 138
Komprimeringsforhold............. 156
Kondens ................................... 201
Kontinuerlig AF ....................... 108
Kontinuerlig fremtrekk ............ 141
Kontinuerlig nivåtrinn.............. 143
Kontrast .................................... 132
Kontrollknapp ............................ 51
Kontrollskive.................. 92, 94, 95
Kreative innst. .......................... 132
KTRL for HDMI ...................... 154
Kundetilpasset (Hvitbalanse) ... 136
Kvalitet..................................... 156
Indeks
Lokal (AF-område)...................109
Lokalt lys ..................................144
Lukkerhastighet ..........................94
Lukkerprioritet............................94
Lydopptak.................................104
Lydsignaler .................................61
Lysbildevisning ........................149
M
M (Man. Eksponering) ...............95
Mac .............................................67
Makro ...................................38, 86
Man. Eksponering.......................95
Manuelt fokus ...........................112
Mappenavn ...............................166
Mappevisning ...........................148
Masselager ................................176
MENU ........................................55
Meny...........................................55
MF ............................................112
Mikrofonkontakt.........................16
Miniatyr ....................................132
Minnekort ...........................21, 206
MOVIE .................................32, 99
MOVIE-knapp ............................58
MP4 ..........................................102
MTP ..........................................176
Multigrensesnittsko ....................15
Multi-segment...........................122
Mykt fokus................................131
226
Mykt veldig lyst ....................... 131
Målemodus .............................. 122
Målsøking-AF.......................... 110
N
Nattportrett........................... 38, 87
Nattscene.............................. 38, 87
Nivåtrinn .................................. 143
Nivåtrinn med blits .................. 143
Nivåtrinn: Kont........................ 143
Ny mappe................................. 166
O
Objektiv ............................... 18, 24
Objektivkompensasjon ............ 164
Objektivkompensasjon:
Forvrengning ....................... 164
Objektivkompensasjon:
Kromat. aberr....................... 164
Objektivkompensasjon:
Ytre skygge.......................... 164
Okularsensor ........................ 14, 77
Områdeinnstilling ...................... 28
Opptak........................................ 30
Opptaksinnstilling.................... 103
Opptaksinnstilling (film) ......... 103
Opptaksmodus ........................... 36
Opptaksres. forhåndsv, .............. 93
Opptakstipsliste.......................... 63
Overskyet (Hvitbalanse) .......... 135
Indeks
P
P (Program Auto)....................... 91
Panorama: Retning..................... 89
Panorama: Størrelse ................... 47
Panoramafotografer. ............ 39, 88
PlayMemories Home ........... 64, 66
Popfarge ................................... 131
Portrett ................................. 38, 86
Posterisering............................. 131
Program Auto............................. 91
Programvare............................... 64
Punkt ........................................ 122
Punkt (AF-område) .................. 109
R
RAW ........................................ 156
RAW+J .................................... 156
Redusere kamerarystelser .......... 83
Rem ............................................ 16
Remote Camera Control ............ 68
Rengjøring ............................... 185
Rensemodus ............................. 186
Retrofoto .................................. 131
Roter......................................... 148
Rutenettlinje............................. 160
Rødøyereduksj. .......................... 57
S (Lukkerprioritet) ..................... 94
Sakte synkron............................. 42
Scenevalg ............................. 38, 86
SCN............................................ 38
227
Indeks
S
Selvutløser................................ 142
Sentervektet.............................. 122
Seriebilder ................................ 141
Skarphet ................................... 132
Skjerm ........................................ 46
Skriv ut ..................................... 184
Skulderrem ................................. 16
Skygge (Hvitbalanse) ............... 135
Slette................................... 34, 152
SLOW SYNC............................. 42
Smart zoom .............................. 138
Smilfølsomhetsindikator .......... 119
Smilutløser ............................... 119
Solnedgang........................... 38, 87
Sone (AF-område).................... 109
Spesif. Utskrift ......................... 184
Spesifikasjoner ......................... 215
Spille av panoramabilder ......... 150
Sportsbilder .......................... 38, 86
Språk .......................................... 61
sRGB ........................................ 159
Standard ........................... 169, 156
Starttid for strømsparing .......... 163
STD .......................................... 156
SteadyShot ................................. 83
Stille klokken ............................. 27
Strømsparer .............................. 163
Støvbeskyttelsesfunksjon ......... 186
Støyred.lang ............................. 158
Støyreduksjon................... 127, 158
Søker ........................................ 162
Søker-lysstyrke......................... 162
Indeks
T
T8................................................40
Ta opp film ...........................32, 99
Tele-zoom
Seriebilder AE ..................40, 90
Tidssone......................................28
Tilbakestille ..............................169
Trykk halvveis ned .....................31
Trådløs ........................................42
Trådløs blits ..............................126
U
USB ..........................................176
USB LUN-innstilling................177
USB-tilkobling .........................176
Utløser uten objektiv ................159
V
Varighet AF-sporing.................101
Varsellyd (Lydsignaler)..............61
Veiledning i kameraet.................62
Velg opptaksmappe ..................166
Velg stillbilde/film....................148
Versjon .....................................173
Vidt AF-område
(AF-område).........................109
Vindstøyreduksjon....................104
Vis alle info. ...............................46
Vise bilde............................33, 148
Vise bilder på en
TV-skjerm ......................50, 154
Visning av
opptaksinformasjon ........46, 146
228
Visningsmodus ........................ 148
Voluminnstillinger ..................... 59
W
WB ........................................... 134
Windows .............................. 64, 67
Z
Zoom.................................. 30, 138
Ø
Øyemusling................................ 77
Download PDF

advertising