Sony | DSLR-A230 | Sony DSLR-A230 DSLR-A230 Body only (no lens included) Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Hurtigveiledning
DSLR-A230
Klargjøring
Ta bilde
Batteripakken
Objektivet
Minnekortet
Stille dato og klokkeslett
1
1
1
1
Lad batteripakken til ladelampen
(CHARGE) slukkes.
For kunder i USA og Canada
Ta dekselet av kameraet og
emballasjedekselet av baksiden av
objektivet.
Åpn minnekortdekselet.
1 Sett modusvelgeren på
AUTO.
2 Se i søkeren.
 Ikke berør innvendige deler.
 Hvis det kommer støv i kameraet, kan
For kunder i andre land/regioner enn
USA og Canada
det bli synlig på bildene. Ikke la
kameraet og objektivet ligge uten at
dekslene er satt på. Skift objektiv raskt
og på et støvfritt sted.
Strømkabel
2
Ladelampe
(CHARGE)
Sett inn et minnekort og bruk
minnekortbryteren til å velge den typen
minnekort du har satt inn.
Forside (SD-minnekort)
Trykk på
Hold i kameraets grep.
 Juster diopteret hvis søkeren ikke er
Kontrollknapp
fokusert.
2
.
Slå på kameraet.
Ladelampe
(CHARGE)
2
Avspilling
Still inn dato og klokkeslett.
For å gå tilbake til fotograferingsmodus:
Støtt objektivet fra
undersiden.
Terminalside
Spille av forrige eller neste bilde: Trykk / på
kontrollknappen.
For å slette bildet
Trykk på
.
3 Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
Sett på objektivet ved å holde
indeksmerkene rett overfor hverandre,
som vist.
 Ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
og holde den aktiverer du autofokus.
Forside ("Memory Stick PRO Duo")
2
Sette batteripakken i kameraet.
Terminalside
 Slå av kameraet før du setter inn
 Drei objektivet til det klikker.
 Ta av objektivdekselet før du skal
fotografere.
minnekortet.
4 Trykk lukkerknappen helt
ned for å ta et bilde.
Les "bruksanvisningen" for å få full glede av funksjonene
i dette speilreflekskameraet med ett objektiv.
 Du finner opplysninger om tilgjengelige
minnekort i bruksanvisningen.
Sett batteripakken helt inn mens du
trykker på låsehendelen med enden av
batteriet.
DSLR-A230 4-140-594-71(1)
Download PDF

advertising