Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Innholdsfortegnelse
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
Brukerhåndbok for Cyber-shot
DSC-HX1
© 2009 Sony Corporation
4-132-056-22(1)
NO
Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden.
Dette er praktisk når du søker etter en funksjon du ønsker å vise.
Innholdsfortegnelse
Slik bruker du denne håndboken
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Operasjonssøk
Innholdsfortegnelse
Søk etter informasjon etter funksjon.
Søk etter informasjon etter operasjon.
Søk etter informasjon i en liste over
MENU/Innstillingselementer.
Merker og konvensjoner i denne håndboken
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
Søk etter informasjon etter nøkkelord.
Standardinnstillingen vises med
Indeks
I denne håndboken vises gangen i
operasjonene med piler (t). Bruk
kameraet i den rekkefølgen som vises.
Merkene vises slik de vises i kameraets
standardinnstillinger.
.
Viser advarsler og begrensninger som
gjelder riktig bruk av kameraet.
Viser at informasjonen er nyttig å vite.
2NO
"Memory Stick": Du
kan ikke bruke en
"Memory Stick" med
kameraet.
Merknader om LCD-skjermen, LCDsøker og linsen
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99 % av pikslene er
reelt operative. Enkelte tynne og/eller lyse
prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan imidlertid
komme tilsyne på LCD-skjermen. Disse
prikkene er et normalt resultat av
produksjonsprosessen, og påvirker ikke
opptaket.
Operasjonssøk
Merknader om typer av "Memory
Stick" som du kan bruke (selges
separat)
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet.
Innholdsfortegnelse
Merknader om bruk av kameraet
Andre minnekort kan ikke brukes
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med utstyr som er kompatibelt med
"Memory Stick"
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den i "Memory Stick Duo"-adapteren
(selges separat).
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke
er fullstendig utladet. Selv om batteripakken
ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis
oppladet tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 170.
• Ikke hold kameraet ved å ta tak i LCD-skjermen.
Indeks
"Memory Stick
Duo"mediaadapter
Svarte, hvite, røde, blå eller
grønne punkter
MENU/
Innstillingssøk
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo"-medier, kan du se side 168.
• Hvis LCD-skjermen, LCD-søkeren eller linsen
utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan
det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge
kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli
misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Merk når du spiller av filmer på andre
enheter
Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264hovedprofilen til å ta opp film. Derfor kan ikke
filmer som tas opp med dette kameraet spilles av
på enheter som ikke støtter MPEG-4 AVC/H.264.
Bildene som brukes i denne
håndboken
Bildene som brukes som eksempler i denne
håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
3NO
Merknader om bruk av kameraet
MENU/
Innstillingssøk
Opptak
Operasjonssøk
Slik bruker du denne håndboken ·························· 2
Merknader om bruk av kameraet ·························· 3
Operasjonssøk ······················································ 7
MENU/Innstillingssøk ·········································· 10
Identifisere deler·················································· 15
Bruke modusvelgeren ········································· 16
Bruke jog dial ······················································ 17
Endre DISP (skjermbilde)···································· 18
Bruke internminnet ·············································· 20
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Indeks
Intelligent autojustering ······································· 21
Scenevalg ··························································· 22
Enkelt opptak ······················································ 24
Fotografering med manuell eksponering············· 26
Fotografering med lukkerprioritet ························ 27
Fotografering med blenderprioritet······················ 28
Program Auto ······················································ 29
Håndholdt kamera i halvlys ································· 30
Bildestabilisering ················································· 31
Panoramafotografering ······································· 32
Filmmodus··························································· 34
Smilutløser ·························································· 35
Zoom ··································································· 36
Selvutl. ································································ 37
Makro ·································································· 38
Blits ····································································· 39
Fokus ·································································· 40
Høyhastighets serie-opptak/eksponeringsgruppe
············································································ 42
EV ······································································· 44
ISO ······································································ 45
4NO
Operasjonssøk
Vise stillbilder ······················································ 46
Avspillingszoom ·················································· 47
Bildeindeks·························································· 48
Slett ····································································· 49
Vise filmer ··························································· 50
Innholdsfortegnelse
Visning
MENU (Opptak)
MENU elementer (opptak) ·································· 10
MENU elementer (visning) ·································· 12
MENU/
Innstillingssøk
MENU (Visning)
Indeks
Innst.
Innstillingselementer ··········································· 13
TV
Vise bilder på en TV med SD (Standardoppløsning)
···················································································129
Vise bilder på en HD (High Definition) TV·············130
Datamaskin
Få glede av Windows-datamaskinen ················ 135
Installere programvare (inkludert) ····················· 137
På "PMB (Picture Motion Browser)" (inkludert)·····138
Vise bilder på datamaskinen ····························· 139
Bruke "Music Transfer" (inkludert) ···················· 143
Bruke Macintosh-datamaskinen························ 144
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
·········································································· 147
5NO
Skrive ut stillbilder ············································· 148
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver ············································· 149
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter··················· 151
Innholdsfortegnelse
Skrive ut
Operasjonssøk
Feilsøking
Feilsøking·························································· 152
Varselindikatorer og meldinger ························· 162
Bruke kameraet i utlandet – Strømkilder··········· 167
På "Memory Stick Duo"····································· 168
Om InfoLITHIUM-batteripakken ························ 170
Om batteriladeren ············································· 171
MENU/
Innstillingssøk
Annet
Indeks
Indeks
Indeks································································ 172
6NO
Portrett ···································································· 22
Halvlysportrett······················································· 22
Smilutløser····························································· 35
Scenegjenkjenning ·············································· 62
Ansiktsregistrering··············································· 65
Lukkede øyne-reduksjon ··································· 68
Rødøyered. ··························································· 69
Ta bilder manuelt
Fotografering med manuell eksponering ······ 26
Fotografering med lukkerprioritet ···················· 27
Fotografering med blenderprioritet ················· 28
Program Auto ······················································· 29
Ta panoramabilder
Panoramafotografering ······································ 32
Opptak av mat
Gourmet ································································· 22
Opptak tett ved
objektet
Makro ······································································ 38
Opptak av objekter i
bevegelse
Avansert sportsfotografer. ································ 22
Filmmodus ····························································· 34
Høyhastighets serie-opptak/
eksponeringsgruppe ············································· 42
Indeks
Opptak av portretter
MENU/
Innstillingssøk
Intelligent autojustering ······································ 21
Scenevalg ······························································ 22
Scenegjenkjenning ·············································· 62
Operasjonssøk
Overlate innstillingene
til kameraet
Innholdsfortegnelse
Operasjonssøk
7NO
Tvunget blits·························································· 39
Scenegjenkjenning ·············································· 62
DRO········································································· 70
Opptak på mørke
steder
Høy følsomhet ······················································ 22
Bildestabilisering ·················································· 31
Sakte synkroniser. (blits på) ····························· 39
ISO ··········································································· 45
MENU/
Innstillingssøk
Opptak med motlys
Operasjonssøk
Håndholdt kamera i halvlys ······························ 30
Bildestabilisering ·················································· 31
2 sekunders forsinkelse for selvutløser ········ 37
ISO ··········································································· 45
SteadyShot ···························································· 77
Innholdsfortegnelse
Opptak uten uskarphet Høy følsomhet ······················································ 22
Justere eksponeringen Histogram ······························································ 19
EV ············································································ 44
Fokus ······································································ 40
Ansiktsregistrering··············································· 65
Endre bildestørrelsen
Bildestørr. ······························································ 54
Slette bilder
Slett ··································································· 49, 94
Format ·································································· 121
Vise forstørrede bilder
Avspillingszoom ··················································· 47
Trimme···································································· 91
Redigere bilder
Retusjere ································································ 91
Div. størrelser for endring ································· 93
Spille av en serie med
bilder
Kontinuerlig avspill. ············································· 79
Lysbildevisning med musikk····························· 80
Indeks
Endre fokusposisjon
8NO
Enkelt opptak ························································ 24
Skrive ut bilder med
dato
Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
················································································ 138
Innholdsfortegnelse
Opptak/visning med
enkelt-å-se indikatorer
Operasjonssøk
Endre innstillingene for Områdeinnstilling ··············································· 127
dato og klokkeslett
Dato- og tidsinnstill. ·········································· 128
Skrive ut bilder
Skrive ut stillbilder ············································· 148
Visning på TV-er
Vise bilder på en TV med SD
(Standardoppløsning)······································· 129
Vise bilder på en HD (Høyoppløsning)
TV ··········································································· 130
Informasjon om
alternativt tilbehør
"Videregående veiledning for
Cyber-shot" ························································· 147
Indeks
Initialiser ······························································· 111
MENU/
Innstillingssøk
Initialisere
innstillingene
9NO
Innholdsfortegnelse
MENU/Innstillingssøk
MENU elementer (opptak)
Du kan enkelt velge de forskjellige opptaksfunksjonene med MENU-knappen.
Kontrollknapp
2 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B på
kontrollknappen
3 Trykk på MENU-knappen for å slå av
menyskjermen
I tabellen nedenfor indikerer
at en funksjon er tilgjengelig, og — at den ikke er tilgjengelig.
Modusvelger
Menyelementer
—
—
—
—
—
—
Filmopptaksmodus
—
—
—
—
—
—
Fotograferingsretning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bildestørr.
Blits
—
Hvitbalanse
—
—
Målemodus
—
—
Nivåtrinn
—
—
*
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
Scenegjenkjenning
—
Smilfølsomhet
—
—
Ansiktsregistrering
—
—
—
—
—
—
*
—
Blitsnivå
—
—
—
—
—
—
—
Lukkede øyne-reduksjon
—
—
—
*
—
—
—
—
—
*
—
—
—
Rødøyered.
—
—
—
—
DRO
—
—
—
—
—
—
—
Støyreduksjon
—
—
—
—
—
—
—
Fargemodus
—
—
—
—
—
—
Fargefilter
—
—
—
—
—
—
Fargemetning
—
—
—
—
—
—
Kontrast
—
—
—
—
—
—
Skarphet
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Innst.)
Indeks
Scenevalg
MENU/
Innstillingssøk
MENU-knapp
Operasjonssøk
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen
*
—
—
* Operasjonen er begrenset i henhold til den valgte Scenevalg-modus.
10NO
Fortsett r
• Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
Innholdsfortegnelse
Merknad
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
11NO
Du kan velge de forskjellige visningsfunksjonene med MENU-knappen.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til
avspillingsmodus
(avspilling)knapp
Kontroll
knapp
Innholdsfortegnelse
MENU elementer (visning)
2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen
4 Trykk på z midt på kontrollknappen
MENU-knapp
at en funksjon er tilgjengelig, og — at den ikke er tilgjengelig.
Visningsmodus
"Memory Stick Duo"
Datovisning
Menyelementer
Hendelsesvisning
Favoritter
Internminne
Mappevisning Mappevisning
MENU/
Innstillingssøk
I tabellen nedenfor indikerer
Operasjonssøk
3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B på
kontrollknappen
(Lysbildevisning)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Visningsmodus)
—
(Filtrer etter ansikt)
(Endre hovedbilde)
—
(Legge til/fjerne
Favoritter)
(Vis seriegruppe)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
(Datoliste)
(Hendelsesliste)
(Retusjere)
(Div. størrelser for
endring)
(Slett)
—
(Beskytt)
DPOF
—
(Utskrift)
(Rotere)
(Velg mappe)
—
—
—
—
(Innst.)
Merknader
• Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
• Når modusvelgeren står på
(Enkelt opptak), vises Slett-skjermen når du trykker på MENU. Du kan
velge mellom [Slette enkeltbilde] og [Slette alle bilder].
12NO
Du kan endre innstillingene på
(Innst.)-skjermen.
1 Trykk på MENU-knappen for å vise
innstillingsskjermen
Kontrollknapp
3 Velg ønsket kategori med v/V, og trykk deretter på
B for å velge hvert element, og trykk deretter på z
4 Velg ønsket innstilling, og trykk på z
Opptaksinnstillinger
MENU/
Innstillingssøk
Kategorier
MENU-knapp
Operasjonssøk
2 Velg
(Innst.) med V på kontrollknappen, og
trykk på z på kontrollknappen for å vise
oppsettskjermen
Innholdsfortegnelse
Innstillingselementer
Elementer
AF-lys
Rutenettlinje
Digital zoom
Konvert.-linse
Blitssynk.
Indeks
Auto-orient.
Autovisning
Utvidet fokus
Tilpasset knapp
Hovedinnstillinger
Pip
Language Setting
Funksj.veiv.
Initialiser
Demomodus
HDMI-oppløsning
KTRL for HDMI
COMPONENT
Video ut
Vid zoomevisning
USB-tilk.
Last ned musikk
Formater musikk
13NO
Fortsett r
Kategorier
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Slette REC-mappe
Innholdsfortegnelse
"Memory Stick"-verktøy
Elementer
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Filnummer
Klokkeinnstillinger
Områdeinnstilling
Dato- og tidsinnstill.
Operasjonssøk
Filnummer
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• [Opptaksinnstillinger] vises bare når innstillingene er angitt i opptaksmodus.
• ["Memory Stick"-verktøy] vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet, mens [Internt
minneverktøy] bare vises når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn.
Indeks
14NO
Innholdsfortegnelse
Identifisere deler
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
A ON/OFF (Strøm)-knapp
B Modusvelger (16)
C
/
(Serie/Nivåtrinn)-knapp (42)
D Lukkerknapp
E For opptak: W/T (Zoom)-spaken (36)
For visning:
(Indeks)-spaken/
(Avspillingszoom)-spaken (48, 47)
O Stereomikrofon
G Selvutløserlampe/
smilutløserlampe/
AF-lys
P Søker
H Linse
I Blits
J Søkerjusteringsvelger
K FINDER/LCD-knapp
L Krok for skulderstropp
M DC IN-plugg/DC IN-pluggdeksel
N Multikontakt
Q
(avspilling)-knapp (46)
Indeks
F FOCUS-knapp (40)
R LCD-skjerm
S
(Slett)-knapp (49)
T
(Tilpasset)-knapp (107)
U Jog dial (17)
V Krok for skulderstropp
W MENU-knapp (10)
X Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
Y Høyttaler
Z Batterispor
wj Batteriutløserhendel
wk "Memory Stick Duo"-spor
wl Tilgangslampe
e; Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
ea Skruehull for stativ
es RESET-knapp
15NO
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
Innholdsfortegnelse
Bruke modusvelgeren
Operasjonssøk
(Enkelt opptak)
(Program Auto)
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres
automatisk (side 21).
Lar deg ta opp/vise stillbilder med enkelt-å-se indikatorer (side 24).
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 29). Du
kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
Gir deg mulighet til å ta bilder etter justering av lukkerhastigheten
manuelt (side 27).
(Fotografering med
blenderprioritet)
Gir deg mulighet til å ta bilder etter justering av blenderverdien
manuelt (side 28).
(Fotografering med
manuell eksponering)
Gir deg muligheten til å ta bilder etter manuell justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi))
(side 26). Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
(Bildestabilisering)
(Håndholdt kamera i
halvlys)
Indeks
(Fotografering med
lukkerprioritet)
MENU/
Innstillingssøk
(Intelligent
autojustering)
Lar deg ta bilder med bildestabiliering uten bruk av blits når du tar
serieopptak i høy hastighet (side 31).
Lar deg ta bilder med bildestabiliering under forhold med lite lys når
du tar serieopptak i høy hastighet (side 30).
Lar deg tar et panoramabilde etter at du har tatt bilder (side 32).
(Panoramafotografering)
(Scenevalg)
(Filmmodus)
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger i
samsvar med den aktuelle scenen (side 22).
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd (side 34).
16NO
Velge
elementet
Jog dial
Velge
innstillingsverdien
Elementet som skal stilles inn, vises større.
2 Drei jog dial for å velge innstillingsverdien
Drei hjulet til høyre for å øke verdien og til venstre for å redusere verdien.
MENU/
Innstillingssøk
1 Trykk på jog dial for å velge en opptaksskjerm
Operasjonssøk
Jog dial brukes for å endre innstillingene når du tar opp med Fotografering med manuell
eksponering-, Fotografering med lukkerprioritet-, Fotografering med blenderprioritet-, Program
Auto-, ISO-følhetsomhetsjustering, fokusmetodejustering eller EV-justering. Ved å dreie på jog
dial er det enkelt å vise neste/forrige bilde. Du kan også justere EV-innstillingene i
(Intelligent autojustering) eller
(Scenevalg).
I
(Avansert sportsfotografer.), kan du stille inn instilingene for EV og ISO med jog dial.
Innholdsfortegnelse
Bruke jog dial
Merknad
Indeks
• Elementet som vises i grått, kan ikke stilles inn ved å trykke på jog dial.
17NO
1 Trykk på DISP (skjermbilde) på kontrollknappen
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen
Gjør skjermen lysere og viser bare bilder.
Lyst og
Histogram
Gjør skjermen lysere og viser en kurve over
bildets lysstyrke.
Bildeinformasjonen vises også under visning.
Gjør skjermen lysere og viser informasjonen.
Normal
Angir at skjermen skal ha standard lysstyrke,
og viser informasjonen.
MENU/
Innstillingssøk
Lyst
Operasjonssøk
Lyst og kun
bilde
Innholdsfortegnelse
Endre DISP (skjermbilde)
Indeks
Merknad
• Hvis du viser bilder i lyst utendørslys, må du justere opp skjermens lysstyrke. Under slike forhold kan
batteriet imidlertid brukes opp raskere.
18NO
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lysstyrke
B
Mørkt
Lyst
1 Trykk på DISP (skjermbilde) på kontrollknappen, og velg [Lyst og
Histogram]
Indeks
• Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen.
• Histrogrammet vises ikke når du:
– Tar opp filmer
– Spiller av filmer
– Viser bilder med vertikal retning
– Roterer stillbilder
– Tar opp med Panoramafotografering
– Viser bilder tatt med Panoramafotografering
– Viser hovedbilder
• Det kan være stor forskjell på histogrammet som vises når du gjør opptak og under avspilling når:
– Blitsen blinker
– Lukkerhastigheten er lav eller høy
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
A
Innholdsfortegnelse
Histogram
19NO
Kameraet har omtrent 11 MB internminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt
inn "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
B
B
Internminne
Om bildedata som er lagret i internminnet
MENU/
Innstillingssøk
Når det ikke er satt inn "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Innstillinger, osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Operasjonssøk
Når det er satt inn "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger, osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick Duo".
Innholdsfortegnelse
Bruke internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på "Memory Stick Duo"
Forbered "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass, og utfør prosedyrene som forklart i
[Kopier] (side 125).
Indeks
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyrene på sidene 139 til 140 uten å sette inn "Memory Stick Duo" i kameraet.
Merknader
• Du kan ikke overføre bildedata fra "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen for flerbruksterminal, kan du overføre
data som er lagret i internminnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke overføre data fra en
datamaskin til internminnet.
20NO
Gjør det enkelt å fotografere stillbilder med innstillinger som justeres automatisk.
1 Still inn modusvelgeren på
(Intelligent autojustering)
Innholdsfortegnelse
Intelligent autojustering
2 Ta bilde med lukkerknappen
• Blitsmodus er satt til [Autoblits] eller [Blits av].
zOm Scenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Intelligent autojustering-modus. Med denne funksjonen kan
kameraet automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet.
Kameraet kjenner igjen (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser
et ikon på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 62.
Indeks
zHvis du tar et stillbilde av et motiv som er vanskelig
MENU/
Innstillingssøk
Scenegjenkjenning-ikon
Operasjonssøk
Merknad
å fokusere på
• Minste fotograferingsavstand er omtrent 1 cm (W), 150 cm (T) (fra linsen).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. Komponer enten bildet på nytt eller endre
fokusinnstillingen (side 40).
• Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner:
– Det er mørkt og objektet er langt unna
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig
– Objektet sees gjennom glass
– Objektet beveger seg hurtig
– Det er reflekterende lys eller skinnende overflater
– Objektet blinker
– Det er baklys på objektet
21NO
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen.
1 Still inn modusvelgeren på
(Scenevalg)
Innholdsfortegnelse
Scenevalg
2 Velg ønsket modus med t z på kontrollknappen
Gir deg mulighet til å ta bilder uten blits
under forhold med lite lys, med
bildestabilisering.
(Portrett)
Lar deg ta bilder der bakgrunnen er uklar og objektet er
skarpere.
(Avansert
sportsfotografer.)
Lar deg ta bilder av objekter med hurtige bevegelser som
i idrett.
Mens lukkeren er trykket halvveis ned, forutses motivets
bevegelse og fokuset justeres.
Lar deg enkelt ta opp motiver på avstand ved å fokusere
på avstanden. Tar opp livaktig blå himmel og farger i
blomster.
(Halvlysportrett)
Gir deg mulighet til å ta skarpe bilder med nattvisning i
bakgrunnen uten å kompromittere atmosfæren.
(Halvlys)
Gir deg mulighet til å ta bilder om natten på lange
avstander uten at du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
(Gourmet)
Lar deg ta bilder av matretter i nydelige, lyse farger.
(Strand)
(Snø)
(Fyrverkeri)
Indeks
(Landskap)
MENU/
Innstillingssøk
(Høy følsomhet)
Operasjonssøk
Hvis du vil bytte til en annen scene, trykker du på MENU-knappen.
Gir deg mulighet til å ta opp blåfargen i vann klart når du
tar bilder av sjø eller innsjøer.
Gir deg mulighet til å ta klare bilder og forhindre
forsenkede farger i snøscener eller andre steder der hele
scenen er hvit.
Gir deg mulighet til å ta bilder av fyrverkeri med hele sin
prakt.
22NO
Fortsett r
• Når du tar bilder med
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri)-modus, er
lukkerhastigheten tregere og bildene blir ofte uklare. Vi anbefaler at du bruker stativ for å unngå uklare
bilder.
Innholdsfortegnelse
Merknad
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
Operasjonssøk
Når du tar et bilde riktig i henhold til forholdene, er det flere funksjoner som avgjøres av
kameraet. viser at funksjonen er tilgjengelig, og — at den ikke er tilgjengelig. Ikonene
nedenfor [Blits] viser de tilgjengelige blitsmodusene.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen.
—
Makro på
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Blits
Ansiktsregistrering/
Smilutløser
*
Serie/Nivåtrinn
—
ISO
—
Hvitbalanse
**
—
—
—
—
—
—
Lukkede øynereduksjon
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Rødøyered.
—
—
MENU/
Innstillingssøk
Selvutl.
* [Av] for [Ansiktsregistrering] kan ikke velges.
** [Blits] for [Hvitbalanse] kan ikke velges.
23NO
Innholdsfortegnelse
Enkelt opptak
Lar deg ta stillbilder med minimalt av nødvendige funksjoner.
Innstillingene du kan endre, er [Bildestørr.], [Selvutl.] og [Blits].
Tekststørrelsen blir større, og det er enklere å se indikatorene.
1 Still inn modusvelgeren på
(Enkelt opptak)
Merknad
• Batteriet reduseres raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk.
zEndre innstillinger for Bildestørr., Selvutl. og Blits
MENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t ønsket
modus t z
Velg mellom [Stor] eller [Liten] størrelse.
Selvutl.:
på kontrollknappen t ønsket modus
Velg mellom [Selvutløser 10 sek.] eller [Selvutløser av] modus.
Blits:
på kontrollknappen t ønsket modus
Velg mellom [Autoblits] eller [Blits av] modus.
MENU t [Blits] t z t ønsket modus t z
Velg mellom [Auto] eller [Av] modus.
MENU/
Innstillingssøk
Bildestørr.:
Operasjonssøk
2 Ta bilde med lukkerknappen
Indeks
zOm Scenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Enkelt opptak-modus. Med denne funksjonen kan kameraet
automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet.
Scenegjenkjenning-ikon
Kameraet kjenner igjen (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser
et ikon på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 62.
24NO
Fortsett r
Når du trykker på
(avspilling)-knappen når modusvelgeren står på
(Enkelt opptak),
blir teksten på avspillingsskjermen større og enklere å lese. I tillegg begrenses funksjonene
som kan brukes.
(Slett)-knapp:
• Visningsmodus er satt til [Mappevisning]. Hvis du setter modusvelgeren til en annen modus enn
(Enkelt opptak), blir avspillingsbildene vist i forhåndsvalgt visningsmodus.
Operasjonssøk
MENU-knapp:
Du kan slette bildet som vises.
Velg [OK] t z
Du kan slette bildet som vises med [Slette enkeltbilde], og slette
alle bildene i en mappe med [Slette alle bilder].
Innholdsfortegnelse
zOm Enkel visningmodus
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
25NO
1 Still inn modusvelgeren på
manuell eksponering)
(Fotografering med
F-verdi
2 Trykk på jog dial for å velge ISO, lukkerhastighet
eller blenderåpning (F-verdi)
3 Drei jog dial for å velge verdien
Lukkerhastighet
EV-verdi
4 Ta bilde med lukkerknappen
Merknader
zHvis du stiller lukkerhastighet og blenderåpning
Indeks
• Hvis du ikke oppnår riktig eksponering etter å ha gjort innstillingene, blinker indikatorene for
innstillingsverdier på skjermen når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder under slike
forhold, men vi anbefaler at du justerer blitsverdien igjen.
• Blitsen er satt til [Blits på] eller [Blits av].
MENU/
Innstillingssøk
Hver gang du trykker på jog dial, endres de velgbare
elementene.
Operasjonssøk
Du kan ta bilder ved ønsket eksponering etter manuell justering av lukkerhastighet og
blenderåpning (F-verdi).
Kameraet opprettholder innstillingen selv når strømmen er slått av. Når du har angitt en verdi,
kan du reprodusere samme eksponering ved å stille modusvelgeren til
(Fotografering med
manuell eksponering).
Innholdsfortegnelse
Fotografering med manuell
eksponering
(F-verdi)
Forskjellen mellom manuelt angitt eksponering og riktig eksponering som bedømmes av
kameraet, vises på skjermen som en EV-verdi. Du kan bruke denne verdien til å vurdere
lysstyrken i bildet. 0EV viser at verdien angitt manuelt bedømmes som mest egnet av
kameraet. EV med "+" viser overeksponering av bildet, EV med "–" viser
undereksponering.
26NO
Du kan ta stillbilder etter å justere lukkerhastigheten manuelt.
1 Still inn modusvelgeren på
(Fotografering med lukkerprioritet)
Innholdsfortegnelse
Fotografering med lukkerprioritet
2 Trykk jog dial
Du kan velge lukkerhastighet fra 1/4000 til 30 sekunder.
Du kan endre EV- og ISO-innstillingene med jog dial.
4 Ta bilde med lukkerknappen
Lukkerhastighet
Merknader
zLukkerhastighetens innstillingsområde
MENU/
Innstillingssøk
• Blitsen er satt til [Blits på] eller [Blits av].
• Når lukkerhastigheten er høy, kan mengden blitslys være utilstrekkelig, selv om du bruker blits.
• Hvis du ikke oppnår riktig eksponering etter å ha gjort innstillingene, blinker indikatorene for
innstillingsverdier på skjermen når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder under slike
forhold, men vi anbefaler at du justerer blitsverdiene igjen.
Operasjonssøk
3 Drei jog dial for å velge lukkerhastigheten
Blender (F-verdi)
1/4000 til 30 sekunder
Zoomskala
(Vid)
(Zoom)
Indeks
1/2000 til 30 sekunder
A Omtrent ×1,4
B Omtrent ×20
• Lukkerhastighet på ett sekund eller lengre vises med ["], for eksempel 1".
• Når du stiller lukkerhastigheten saktere, anbefaler vi at du bruker stativ for å hindre effekten av
vibrasjoner.
• Hvis du lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.
• Hvis lukkerhastigheten er stilt til 1/3 sekunder eller saktere, aktiveres funksjonen NR lav lukker
automatisk for å redusere bildeforstyrrelser og
vises.
zOm lukkerhastighet
Når du stiller lukkerhastigheten raskere, vises objekter i bevegelse,
for eksempel personer som løper, biler eller vann som spruter, osv.,
som stoppet.
Når du stiller lukkerhastigheten saktere, vises spor av objekter i
bevegelse, for eksempel en elv osv. Du kan ta mer naturlige
handlingsbilder.
27NO
Innholdsfortegnelse
Fotografering med
blenderprioritet
Du kan manuelt justere mengden lys som passerer gjennom linsen.
1 Still inn modusvelgeren på
(Fotografering med blenderprioritet)
Operasjonssøk
2 Trykk jog dial
3 Drei jog dial for å velge blenderåpningen (F-verdi)
Du kan velge en blenderåpning (F-verdi) fra F 2.8 til F 8.0.
Lukkerhastigheten blir automatisk justert fra 1/2000 til 8
sekunder.
Du kan endre EV- og ISO-innstillingene med jog dial.
Blender (F-verdi)
Merknader
• Blitsen er satt til [Blits på], [Sakte synkroniser. (blits på)] eller [Blits av].
• Hvis du ikke oppnår riktig eksponering etter å ha gjort innstillingene, blinker indikatorene for
innstillingsverdier på skjermen når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder under slike
forhold, men vi anbefaler at du justerer blitsverdiene igjen.
MENU/
Innstillingssøk
4 Ta bilde med lukkerknappen
zOm blenderprioritet
Indeks
Desto lavere blenderåpning (F-verdi), desto bredere er hullet som lar
lyset passere. Fokusdybden reduseres, og alt untatt objektene innen
en smalt distanseområde vil være ute av fokus. Dette er bra for
portretter, osv.
Desto høyere blenderåpning (F-verdi), desto mindre er hullet som lar
lyset passere. Både objekter relativt nærme og langt unna linsen vil
vises skarpt. Dette er bra for landskaper, osv.
28NO
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning (F-verdi)). Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
1 Still inn modusvelgeren på
(Program Auto)
Programvariasjon
Du kan endre kombinasjonen av blenderåpningen (F-verdi) og lukkerhastigheten mens du holder
eksponeringen fast.
2 Dreie jog dial
" " på skjermen endres til "
" og opptaksmodus endres til programvariasjon.
3 Velg kombinasjon av blenderåpning (F-verdi) og
lukkerhastighet ved å vri på jog dial
Du kan endre EV- og ISO-innstillingene med jog dial.
MENU/
Innstillingssøk
1 Trykk jog dial
Operasjonssøk
2 Ta bilde med lukkerknappen
Innholdsfortegnelse
Program Auto
4 Ta bilde med lukkerknappen
Lukkerhastighet/
blenderverdi (F-verdi)
Merknader
Indeks
Du opphever programvariasjon ved å dreie jog dial for å
returnere indikasjonen til " ".
• Du kan ikke endre kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet når lukkerknappen er trykket
halvveis ned.
• I henhold til lysstyrken i omgivelsene rundt, skal ikke programvariasjon brukes.
• Still modusvelgeren til en annen enn " " eller slå av strømmen for å oppheve innstillingen du gjorde.
• Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (F-verdien) og lukkerhastigheten mens
variasjonsmengden opprettholdes.
• Når innstillingen for blitsmodus er endret, avbrytes programvariasjonen.
29NO
Selv om nattscener har en tendens til å bli uklare av kameraskaking, lar denne modusen deg ta
nattscener med mindre støy og uklarhet uten bruk av stativ. En serie bilder blir tatt i høy
hastighet med ett fullstendig trykk på lukkerknappen, og bildebehandling blir brukt for å
redusere uklarheter og støy.
(Håndholdt kamera i halvlys)
2 Ta bilde med lukkerknappen
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Lukkerlyden piper seks ganger og et bilde tas opp.
• Bildestabilisering er mindre effektivt i følgende situasjoner:
– Bilde med ujevn bevegelse
– Bilde med hovedobjekt for nærme kameraet
– Bilde med lite kontrast, for eksempel himmel, sandstrand eller plen
– Bilde med konstant endring, for eksempel bølger eller foss
• Smilutløser kan ikke brukes i Håndholdt kamera i halvlys.
Operasjonssøk
1 Still inn modusvelgeren på
Innholdsfortegnelse
Håndholdt kamera i halvlys
Indeks
30NO
Dette er egnet for innendørs bilder uten bruk av blits for å redusere uklarheter i motivet. En serie
bilder blir tatt i høy hastighet med ett fullstendig trykk på lukkerknappen, og bildebehandling
blir brukt for å redusere uklarheter og støy i motivet.
1 Still inn modusvelgeren på
Innholdsfortegnelse
Bildestabilisering
(Bildestabilisering)
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Lukkerlyden piper seks ganger og et bilde tas opp.
• Bildestabilisering er ikke effektivt i følgende situasjoner:
– Bilde med ujevn bevegelse
– Bilde med hovedobjekt for nærme kameraet
– Bilde med lite kontrast, for eksempel himmel, sandstrand eller plen
– Bilde med konstant endring, for eksempel bølger eller foss
• Smilutløser kan ikke brukes i Bildestabilisering.
Operasjonssøk
2 Ta bilde med lukkerknappen
Indeks
31NO
Innholdsfortegnelse
Panoramafotografering
Lar deg lage et panoramabilde fra bilder du har tatt.
Du kan lage panoramabilder både opp og ned eller høyre og venstre.
Hold kameraet i posisjonen der du kan se LCD-skjermen
tydelig.
2 Trykk lukkerknappen helt ned
Denne delen blir ikke tatt
3 Panorer kameraet etter indikasjonen på
skjermen
Veiledningsindikator
Merknader
Indeks
• Hvis du ikke kan panorere kameraet over hele motivet innenfor et gitt tidsrom, vises det et grått område i
bildet du har tatt. Hvis dette skjer, beveger du kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, blir ikke den sammensatte delen tatt opp jevnt.
• Du kan ikke lage panoramabilder i følgende situasjoner:
– Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte
– Det er for mye kameraskaking
– Du panorerer kameraet i en annen retning enn innstillingen
• Under forhold med lite lys kan panoramabilder bli uklare.
MENU/
Innstillingssøk
Veiledningsindikatoren vises når kameraet beveges.
Når veiledningsindikatoren når enden, stopper
opptaket og panoramabilder blir tatt opp.
Operasjonssøk
1 Still inn modusvelgeren på
(Panoramafotografering)
zEndre opptaksretningen eller bildestørrelsen i et
panoramabilde
Fotograferingsretning: MENU t [Fotograferingsretning] t z på kontrollknappen
t velg [Høyre], [Venstre], [Opp] og [Ned] t z
Bildestørr.:
MENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t velg
[Standard] eller [Vid] t z
32NO
Fortsett r
Horisontal retning
Du kan bla gjennom panoramabilder ved å trykke z på kontrollknappen mens
panoramabildene spilles av.
Viser det viste området for hele
panoramabildet
Kontrollknapp
Justerbarhet
z
Spille av bilder/stopp
• Trykk på z for å vise hele
bildet mens rullingen
stanser.
b/B
Bla gjennom bilder i
horisontal retning
v/V
Bla gjennom bilder i vertikal
retning
Indeks
zSpille av for panoramabilder
MENU/
Innstillingssøk
Radius så kort som mulig
Operasjonssøk
Vertikal retning
• Panorer kameraet i en bue med konstant fart.
• Panorer kameraet i samme retning som indikasjonen på
LCD-skjermen. Hvis kameraet rister under
panoreringene, blir ikke skjøten tatt opp jevnt.
• Bestem scene og trykk lukkerknappen halvveis, slik at
du kan låse eksponeringen og hvitbalansen.
• Når hele vinkelen for panoramaopptaket og den låste
vinkelen har ekstremt forskjellig lysstyrke, farge og
folus, blir ikke opptaket vellykket. Hvis dette skjer,
endrer du låsevinkel og prøver igjen.
• Panoramafotografering er ikke egnet for følgende
situasjoner:
– Objektene er i bevegelse
– Objektene er for nærme kameraet
– Bilde med et gjentakende mønster, for eksempel
fliser, og bilde med lite kontrast, for eksempel
himmel, sandstrand eller plen
– Bilde med konstant endring, for eksempel bølger
eller foss
• Under urolig lys, for eksempel fluorescerende lys, der
lysstyrken eller fargen på det kombinerte bildet ikke
alltid er det samme.
Innholdsfortegnelse
zTips for å ta et panoramabilde
• Panoramabilder spilles av med den medfølgende programvaren "PMB" (side 138).
33NO
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
1 Still inn modusvelgeren på
(Filmmodus)
Innholdsfortegnelse
Filmmodus
2 Trykk lukkerknappen helt ned
Operasjonssøk
3 Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
34NO
Innholdsfortegnelse
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Trykk på
(Tilpasset)-knappen
2 Vent, registrerer smil
3 For å slutte å ta bilder, trykker du på
(Tilpasset)-knappen en gang til
Ansiktsregistrering-ramme
Indikatoren Smilfølsomhet
•
•
•
•
Opptak med Smilutløser avsluttes automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller internminnet er fullt.
Smil registreres kanskje ikke riktig, avhengig av forholdene.
Du kan ikke bruke digital zoom-funksjonen.
Når
(Avansert sportsfotografer.),
(Landskap), (Halvlys), (Gourmet) eller
(Fyrverkeri) er
valgt i Scenevalg, eller når
(Panoramafotografering),
(Håndholdt kamera i halvlys) eller
(Bildestabilisering) er valgt, kan du ikke bruke Smilutløser-funksjonen.
• Du kan ikke bruke Smilutløser hvis du stiller [Målemodus] eller [Hvitbalanse] til (Tilpasset)-knappen.
Still [Smilutløser] med [Tilpasset knapp] i
(Opptaksinnstillinger) (side 107).
Ikke dekk øynene med luggen.
Ikke skjul ansiktet med hatt, maske, solbriller osv.
2 Prøv å plassere ansiktet foran kameraet, og hold det så
rett som mulig. Knip igjen øynene.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere
smilet når tennene er synlige.
1
Indeks
zTips for å ta bedre bilder av smil
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
Når smilenivået overstiger b-punktet på indikatoren, tar
kameraet opp bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen under Smilutløser, tar
kameraet bildet og går tilbake til Smilutløser-modus.
• Lukkeren brukes når personen som registreres, smiler.
• Du kan velge eller registrere valgt motiv for ansiktsregistrering med [Ansiktsregistrering]. Når det
valgte ansiktet er registrert i kameraminnet, utføres Smilregistrering bare for det ansiktet. Hvis du
vil utføre smilregistrering for et annet ansikt, endrer du det valgte ansiktet med z på
kontrollknappen (side 65).
• Hvis smilet ikke oppages, angir du [Smilfølsomhet] i innstillingsmenyen.
35NO
Du kan forstørre bildet mens du tar opp. Kameraets optiske zoomfunksjon kan forstørre bildene
opptil 20×.
1 Flytt W/T (Zoom)-spaken
Innholdsfortegnelse
Zoom
T-siden
• Flytting av spaken litt zoomer sakte, mens flytting av spaken helt
zoomer raskt.
• Når zoomskalaen overstiger 20×, se side 101.
W-siden
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
• Linsens brukslyd kan spilles inn når du tar opp en film. En pipelyd fra andre knapper, for eksempel jog
dial eller W/T (Zoom)-spaken kan tas opp.
• Selv om du flytter spaken helt, zoomer kameraet sakte mens du tar opp en film.
• Zoom kan ikke brukes når du tar bilder i
(Panoramafotografering).
Operasjonssøk
Flytt spaken til T-siden for å zoome inn mer, eller mot W-siden
for å zoome ut.
Indeks
36NO
1 Trykk på
(Selvutl.) på kontrollknappen
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Selvutl.
(Selvutløser Bruker ikke selvutløser.
(Selvutløser
10 sek.)
Angir 10 sekunders forsinkelse for selvutløser.
Når du trykker på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du
hører en pipelyd til lukkeren aktiveres.
Hvis du vil avbryte, trykker du på på nytt.
(Selvutløser
2 sek.)
Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløser.
• I Enkelt opptak-modus kan du velge bare [Selvutløser 10 sek.] eller [Selvutløser av].
• Selvutløseren er ikke gyldig når du tar opp i
(Avansert sportsfotografer.) eller
(Panoramafotografering).
zRedusere uklarheter med tosekunders selvutløser
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
av)
• Bruk 2 sekunder forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarpe bilder. Lukkeren frigjøres
2 sekunder etter at du trykker på lukkerknappen, none som reduserer kameraristingen.
Indeks
37NO
Bruk denne innstillingen til å ta vakre nærbilder av små motiver, for eksempel insekter eller
blomster.
1 Trykk på
(Makro) på kontrollknappen
(Auto)
Justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilder.
• Vanligvis skal du sette kameraet i denne modusen.
(Makro på)
Justerer fokus med prioritering på nærbilder av motiver. Sett Makro
på på når du tar nærbilder av motiver.
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro-modus.
• Makro-modus er satt til [Auto] kameraet er i Intelligent autojustering-modus eller i Filmmodus.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Makro
Indeks
38NO
1 Trykk på
(Blits) på kontrollknappen
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen
(Autoblits)
Blitser når det er for lite lys eller baklys.
Blitsen er alltid på.
(Sakte
synkroniser.
(blits på))
(Blits av)
Blitsen er alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som
ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
Blitsen fungerer ikke.
Operasjonssøk
(Blits på)
Innholdsfortegnelse
Blits
Merknader
Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden.
Mens blitsen lades, vises
.
Du kan ikke bruke blitsen under serie- eller nivåtrinnopptak.
[Blits på] og [Sakte synkroniser. (blits på)] er ikke tilgjengelig når kameraet står i Intelligent
autojustering-modus.
• I Enkelt opptak-modus kan du velge bare [Autoblits] eller [Blits av].
• I
(Panoramafotografering),
(Håndholdt kamera i halvlys) eller
(Bildestabilisering) settes
blitsen til [Blits av].
• I (Fotografering med manuell eksponering),
(Fotografering med blenderprioritet) eller
(Fotografering med lukkerprioritet) kan du velge bare [Blits på] eller [Blits av].
blits
Indeks
zNår de "hvite runde prikkene" vises på bilder med
MENU/
Innstillingssøk
•
•
•
•
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir
fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker.
Kamera
Objekt
Partikler (støv, pollen, osv.) i
luften.
Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg (Høy følsomhet) modus i Scenevalg. ([Blits av] blir valgt automatisk.)
• Selv om du valgte
(Bildestabilisering)
(Høy følsomhet)-modus i Scenevalg, kan
lukkerhastigheten være saktere under betingelser med lite lys eller på mørke steder. I slike tilfeller
skal du bruke et trefotet stativ eller holde armene godt ved sidene etter at du har trykket
lukkerknappen.
39NO
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokuset automatisk.
Innholdsfortegnelse
Fokus
1 Trykk FOCUS-knappen
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i
stillbildeopptaksmodus, vises det en grønn
ramme rundt området som er i fokus.
(Senter-AF)
(AF m/
fleksibelt pkt.)
Fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et smalt område.
Med AF m/fleksibelt pkt. kan du ta bilde i ønsket
bildesammensetning.
Fokuserer automatisk og raskt på området rundt en innstilt avstand.
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttlig når du tar opp et motiv flere ganger med den
samme avstanden.
(Manuelt
fokus)
Indeks
(Halvmanuell)
Fokuserer automatisk på et motiv nær
midten av søkerammen. Når du bruker AF
låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker.
MENU/
Innstillingssøk
• Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktiv fungerer, brukes AF primært
til ansikter.
Operasjonssøk
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen og trykk z
Lar deg fokusere på objektet manuelt.
Merknader
• Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], blir AF rekkevidden på søkerammen deaktivert og kommer
til syne som en prikket linje. I dette tilfellet fokuserer kameraet på senter av skjermen.
• Du kan ikke bruke ansiktsregistrering når du bruker andre fokusmodus enn [Multi-AF].
• Du kan bare velge mellom [Multi-AF] og [Manuelt fokus] når du tar opp filmer.
• Fokusinnstillingen er satt til [Multi-AF] mens du bruker
(Håndholdt kamera i halvlys),
(Bildestabilisering) eller Smilutløser.
40NO
Dette er nyttig når du tar bilder ved bruk av et stativ og objektet ikke er i midten av rammen.
1 Trykk på kontrollknappen for å justere posisjonen
til AF rekkevidden på søkerammen der du ønsker
å fokusere, og trykker z
AF rekkevidden på
søkerammen (gul: kan
justeres/hvit: fast)
Merknad
• Når du har endret fokusmetoden, blir AF rekkevidden på søkerammen du stilte inn slettet.
Dette er nyttig når det er vanskelig å få riktig fokus, for eksempel når du tar bilder gjennom et
vindu.
1 Trykk på kontrollknappen for å justere avstanden
du vil fokusere mot med den manuelle
fokusindikatoren, og trykk z
Manuell fokusindikator
Fokusrekkevidde 1 cm til ∞
Indeks
Du tilbakestiller innstillingen ved å trykke z midten igjen.
Du kan justere grovposisjonen med jog dial.
MENU/
Innstillingssøk
Bruke Halvmanuell/Manuelt fokus
Operasjonssøk
Du tilbakestiller innstillingen ved å trykke z midten igjen.
Du kan justere grovposisjonen med jog dial.
Innholdsfortegnelse
Bruke AF m/fleksibelt pkt.
Merknader
• Hvis fokusavstanden er stilt inn veldig nærme, kan bildet vise støv eller fingeravtrykk på linsen. Tørk av
linsen med en myk klut eller lignende.
• Fokusrekkevidden er begrenset i henhold til zoomskalering eller innstillingen av [Konvert.-linse].
• NÅr du har endret fokusmetoden, blir avstanden på det Manuelt fokus du stilte inn slettet.
• Informasjonen om avstandsinnstillingen i Halvmanuell/Manuelt fokus er omtrentlig. Hvis du peker
linsen opp eller ned, øker feilen.
41NO
Du kan velge normal (enkeltbilde), seriebilder eller eksponeringsgruppe fra [REC-modus].
1 Trykk
/
Innholdsfortegnelse
Høyhastighets serie-opptak/
eksponeringsgruppe
(Serie/Nivåtrinn)-knappen
Operasjonssøk
2 Velg en opptaksmodus med kontrollknappen og trykk z
(Normal)
Tar ett enkelt bilde.
(Serie(Høy))
Tar opptil 10 bilder etter hverandre.
(Serie
(Middel))
Tar opptil 5 bilder etter hverandre.
Tar opptil 2 bilder etter hverandre.
(Nivåtrinn)
Tar en serie på 3 bilder med automatisk vaierte
eksponeringsverdier. Hvis du vil ha mer informasjon om
gruppeinnstillinger, kan du se side 61.
MENU/
Innstillingssøk
(Serie(Lav))
Merknader
Indeks
• Eksponeringsgruppe-modus er ikke tilgjengleig under Intelligent
autojustering, Enkelt opptak, Filmmodus, Håndholdt kamera i halvlys,
Bildestabilisering, Panoramafotografering eller Smilutløser.
• Blitsen er satt til [Blits av].
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse
innstillingene brukes også for de andre bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt, forandrer eksponeringen seg basert
på den justerte lysstyrken.
• Opptaksintervallet blir lengre avhengig av opptaksforholdene.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode
bilder med den valgte nivåtrinnverdien.
• [VGA]-bildestørrelsen stilles inn mens du tar opp på internminnet.
Høyhastighets serieopptak
Tar opptil 10 bilder i rekkefølge når du holder inne lukkerknappen.
1 Velg [Serie(Høy)], [Serie (Middel)] eller [Serie(Lav)] i [REC-modus]
2 Trykk på lukkerknappen
Merknader
• Serieopptak er ikke tilgjengelig under Enkelt opptak, Håndholdt kamera i halvlys, Bildestabilisering,
Panoramafotografering, Filmmodus og Smilutløser.
• Blitsen er satt til [Blits av].
• Når du tar et serieopptak ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum 5 bilder.
• Ved forhold med lave lukkerhastigheter, kan serieopptak per sekund bli redusert.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" mediet er fullt,
stopper serieopptaket.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering blir stilt inn og justert for det første bildet.
• [VGA]-bildestørrelsen stilles inn mens du tar opp på internminnet.
42NO
Fortsett r
Etter at du har tatt høyhastighets seriebilder, vises bildene i rammer på LCD-skjermen. Når
alle bildene er tilpasset til rammene, fullføres innspillingen.
Du kan stoppe innspillingen ved å velge [OK] med z på kontrollknappen.
Når bildet stoppes, vises det i indeksen og bildene i bildebehandlingen blir tatt opp.
Seriebilder blir tatt opp i en gruppe, og du kan spille dem av automatisk.
Vis kun hovedbildet
Vis alle
• [Datovisning] og [Hendelsesvisning] kan gruppere seriebilder.
Indeks
Seriebildene kan vises i en liste.
1 Trykk på z på kontrollknappen
Seriegrupper vises som miniatyrbilder
2 Velg bilder med b/B
Vis eller skjul indeksen med V, og trykk på z for å gå tilbake til
enkel avspilling
MENU/
Innstillingssøk
Når et bilde oppdages i seriebilder, blir det meste egnede bildet vist som
hovedbilde. Hvis kameraet ikke gjenkjenner et ansikt, blir det første
bildet hovedbilde. Hovedbildet kan endres.
Operasjonssøk
zSpille av grupperte seriebilder
Innholdsfortegnelse
zOm innspilling av høyhastighets serieopptaksbilder
43NO
Du kan justere eksponeringen manuelt med 1/3 EV trinn i et område på –2.0EV til +2.0EV.
1 Trykk jog dial for å velge EV innstillingen
Innholdsfortegnelse
EV
2 Trykk jog dial for å velge ønsket EV innstilling
• I Enkelt opptak-modus kan du ikke justere EV-innstillingen.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke
eksponeringsinnstillingen effektiv.
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet =Lengden på det tidsintervallet lyset slipper
inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
Indeks
ISO følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
= Innspillingsfølsomhet
MENU/
Innstillingssøk
zJustere eksponeringen for å få finere bilder
Operasjonssøk
Merknader
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Lavere EV-innstilling –
Korrekt eksponering
Høyere EV-innstilling +
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
44NO
Justerer lysfølsomheten.
1 Trykk jog dial for å velge ISO-følsomheten
Innholdsfortegnelse
ISO
2 Trykk jog dial for å velge ønsket verdi
/
/
/
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
/
/
Du kan redusere bildeuskarphet i mørke omgivelser eller flytte
motivene ved å øke ISO-følsomheten (velg et større tall).
• Du kan bare velge mellom [ISO AUTO], [ISO 125] til [ISO 800] når opptaksmodus er i følgende
situasjoner:
– Serie- eller nivåtrinnopptak
– [DRO] er satt til [DRO plus]
–
(Avansert sportsfotografer.)-modus
• Desto større ISO-følsomhet, desto mer støy inneholder bildet.
• I Scenevalg blir ISO-automatisk stilt inn, bortsett fra i
(Avansert sportsfotografer.).
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Indeks
zJustering ISO følsomhet (anbefalt
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
(Auto)
Høy ISO følsomhet
Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker
lukkerhastigheten for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
45NO
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
2 Velg et bilde med kontrollknappen
Du kan velge et bilde med jog dial.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er tatt med andre kameraer. Spill av slike bilder i
Mappevisning (MENU t [Visningsmodus] t [Mappevisning]).
• Når modusvelgeren er satt til
(Enkelt opptak), spilles bildene av i Mappevisning og de tilgjengelige
funksjonene er begrenset. Hvis du vil bruke alle visningsfunksjonene, stiller du modusvelgeren på en
annen modus enn
.
zVise bilder som er tatt med et annet kamera
"Avspilling kun av registrerte bilder": Bilder spilles av i den valgte Visningsmodus.
Noen bilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke spilles av.
MENU/
Innstillingssøk
Skjermen for å velge visningsmetode vises hvis du kobler "Memory Stick Duo" som
inneholder både bilder som er tatt med dette kameraet, og bilder som er tatt med et annet
kamera.
Operasjonssøk
Merknader
Innholdsfortegnelse
Vise stillbilder
"Avspilling alle bilder m/mappevisn.": Kameraet bytter til Mappevisning og spiller av
alle bildene.
Indeks
46NO
Innholdsfortegnelse
Avspillingszoom
Spiller av det forstørrede bildet.
1 Trykk
(Avspillingszoom)-spaken til T-siden under
stillbildeavspilling
2 Still inn posisjonen med kontrollknappen
3 Endre zoomskalaen med
spaken
(Avspillingszoom)-
Flytt (Avspillingszoom)-spaken til T-siden for å zoome mer inn,
W-siden for å zoome ut.
Trykk z for å avbryte avspillingszoomen.
Viser det viste området
for hele bildet
• Et panoramabildet vises i fullskjerm.
zSlik lagrer du forstørrede bilder
Du kan lagre et forstørret bilde ved hjelp av trimmefunksjonen.
Trykk på MENU t [Retusjere] t [Trimme]
Når du dreier jog dial mens du spiller av stillbilder, kan du vise forstørret neste/forrige bilde.
Indeks
zVise neste/forrige bilde mens du zoomer
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
Operasjonssøk
Bildet forstørres til det dobbelte av forrige størrelse, midt på bildet.
Forstørret visning går imidlertid tilbake til normal visning i disse tilfellene:
– et bilde med en annen størrelse vises som neste bilde
– et bilde med en annen retning vises som neste bilde
– et bilde med et annet bildeforhold vises som neste bilde
– en filmfil vises som neste
– hovedbildet i en seriegruppe vises som neste bilde
47NO
List opp bilder samtidig.
1 Trykk på
2 Flytt
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
(Indeks)-spaken til W-siden for å vise bildeindeksskjermen
3 Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, velger du et bilde med
kontrollknappen og trykker på z
Merknad
• Når modusvelgeren er satt til
(Enkelt opptak), kan du ikke vise bilder i indeksmodus.
Velg det venstre sidepanelet med kontrollknappen, og velg
ønsket dato/hendelse/mappe med v/V.
MENU/
Innstillingssøk
zVise bilder med ønsket dato/hendelse/mappe
Operasjonssøk
Flytt spaken en gang til for å vise en indeksskjerm med enda flere bilder.
Du kan velge neste/fforrige bilde med jog dial.
Indeks
48NO
Lar deg velge uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder fra MENU-knappen
(side 94).
1 Trykk på
(Slett)-knappen t ønsket modus t z på kontrollknappen
Dette bildet
Sletter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus
Flere bilder
Lar deg velge og slette flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Alt i denne mappen
Alle bilder i datoområdet
Alle i hendelsen
Alle unntatt hovedbildet
Alle i denne gruppen
Sletter alle bildene i den valgte mappen, datoområdet,
hendelsesgruppen eller serieopptaksgruppen med en gang.
Etter trinn 2, trykker du [OK] t z.
Avslutt
Avbryter slettingen.
• Når modusvelgeren er satt til
• Når Visningsmodus er satt til
(Enkelt opptak), kan du slette bare det bildet som vises nå.
(Favoritter), kan du ikke slette bilder.
Indeks
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som
skal slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å
frigjøre -merket.
Operasjonssøk
2
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
Innholdsfortegnelse
Slett
zDu kan veksle mellom indeks- og enkelbildemodus
når du velger bilder
Flytt zoomspaken til T-siden ( ) i indeksmodus for å gå tilbake
til enkeltbildemodus, og flytt zoom-spaken til W-siden ( ) for
å gå tilbake til indeksmodus.
• Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i [Legge
til/fjerne Favoritter], [Beskytt] eller [DPOF].
49NO
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
2 Velg en film med kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Vise filmer
3 Trykk z
Kontrollknapp
Avspillingsfunksjon
z
Pause
B
Spol fremover
b
Spol bakover
V
Viser kontrollpanelet
Operasjonssøk
Filmavspillingen starter.
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Når du viser kontrollpanelet, kan du kontrollere sakte avspilling og justere volumet.
Viser kontrollpanelet
Når du viser kontrollpanelet kan du kontrollere sakte avspilling av bilder og justere volumet.
1 Trykk på V på kontrollknappen
Indeks
Kontrollpanelet vises.
2 Velg en ønsket knapp med b/B, og trykk z
Knapp
Tilgjengelige funksjoner
Spol bakover
Avspilling/Pause
Spol fremover
Spill av sakte
Volumkontroll
Lukk kontrollpanelet
50NO
Fortsett r
Velg bildet du vil vise med b/B eller kontrollknappen, og trykk på z.
Avspillingsindikatoren vises. Du kan kontrollere avspillingsposisjonen for en film.
,
,
eller
vises på filmvisningsskjermen.
Ikonet som vises, kan variere avhengig av bildestørrelse- og kvalitet.
Operasjonssøk
Avspillingsindikator
Innholdsfortegnelse
zPå filmvisningsskjermen
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
51NO
Gir deg muligheten til å ta opp filmer med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen.
1 Still inn modusvelgeren på
(Auto)
(Høy
følsomhet)
(Filmopptaksmodus) t ønsket modus
Justerer innstillingen automatisk.
Tar opp filmer med høy følsomhet under forhold med lite lys.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Filmmodus)
Innholdsfortegnelse
Filmopptaksmodus
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
52NO
Still inn retningen du skal panorere kameraet når du tar Panoramafotografering-bilder.
1 Still inn modusvelgeren på
[Panoramafotografering]
Innholdsfortegnelse
Fotograferingsretning
2 MENU t [Fotograferingsretning] t ønsket retning
Panorer fra venstre til høyre.
(Venstre)
Panorer fra høyre til venstre.
(Opp)
Panorer nedenfra og opp.
(Ned)
Panorer ovenfra og ned.
Operasjonssøk
(Høyre)
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
53NO
Bildestørrelsen avgjør størrelsen på bildefilen som tas opp når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer blir gjengitt når bildet skrives ut på papir i stor
skala. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan tas opp. Velg bildestørrelsen som
passer til måten du vil vise bildene på.
(Bildestørr.) t ønsket størrelse
Når du tar stillbilder
Bildestørrelse
Retningslinjer om håndtering
(3456×2592) For utskrifter opptil A3+ i størrelse
Antall bilder
Skrive ut
Fin
Mer
Grov
(3456×2304) 3:2-sideforholdet, som på
fotoutskrifter og postkort
Mindre
Fin
(3456×1944) For visning på en høydefinisjons-TV
Mindre
Fin
Mer
Grov
MENU/
Innstillingssøk
Mindre
(2592×1944) For utskrifter opptil A4-størrelse
(2048×1536) For utskrifter opptil L/2L-størrelse
(640×480)
Operasjonssøk
1 MENU t
Innholdsfortegnelse
Bildestørr.
For e-postvedlegg
Indeks
(1920×1080)
Merknad
• Når du skriver ut bilder som er tatt opp med 16:9-sideforhold, kan det hende at begge kantene blir kuttet.
54NO
Stor
Tar bilder med [9M] størrelse.
Liten
Tar bilder med [3M] størrelse.
Innholdsfortegnelse
I Enkelt opptak-modus
(Standard)
(Vertikal retning: 3424×1920)
(Horisontal retning: 4912×1080)
Ta Panoramafotografering-bildene med
standardstørrelse.
(Vid)
(Vertikal retning: 4912×1920)
(Horisontal retning: 7152×1080)
Ta Panoramafotografering-bildene med bred
størrelse.
Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet. Jo høyere datamengden som brukes i sekundet
(gjennomsnittlig bitrate), desto bedre blir avspillingsbildet.
Filmene som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4 AVC/H.264, ca. 30 fps, progressiv,
AAC, mp4-format.
Filmbildestørrelse
Retningslinjer om håndtering
12 Mbps
Ta opp film med høyest bildekvalitet
for visning på HDTV (1080).
(1440×1080 (standard)) 7 Mbps
Ta opp film med standard
bildekvalitet for visning på HDTV
(1080).
(1280×720)
6 Mbps
Ta opp film med standard
bildekvalitet for visning på HDTV
(720).
(VGA)
3 Mbps
Ta opp med en bildestørrelse som
passer med opplasting til Internett.
Indeks
(1440×1080 (fin))
Gjennomsnittlig
bitrate
MENU/
Innstillingssøk
Når du filmer
Operasjonssøk
Når du tar Panoramafotografering-bilder
Merknader
• Et telefotobilde er resultatet når [VGA]-bildestørrelsen velges for filmer.
• Du kan ta opp filmer med en bildestørrelsen på [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] eller
[1280×720] på "Memory Stick PRO Duo". Når du bruker et annet opptaksmedium enn "Memory Stick
PRO Duo", setter du filmbildestørrelsen til [VGA].
55NO
Fortsett r
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Bildestørrelse: 9M
3456 piksler × 2592 piksler = 8 957 952 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
1
Piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
MENU/
Innstillingssøk
Piksel
Operasjonssøk
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne,
og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du
ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden
være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Innholdsfortegnelse
zOm "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Indeks
56NO
I Enkelt opptak-modus kan du også velge Blits-innstillingen fra MENU-knappen.
1 Still inn modusvelgeren på
(Enkelt opptak)
Innholdsfortegnelse
Blits
2 MENU t [Blits] t z på kontrollknappen
Auto
Blitser når det er for lite lys eller baklys.
Av
Bruker ikke blits.
Operasjonssøk
3 Velg ønsket modus t z
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
57NO
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende lysforhold. Bruk denne
funksjonen hvis fargene blir unaturlige.
1 MENU t
(Hvitbalanse) t ønsket modus
Justerer hvitbalansen automatisk slik at fargene virker
naturlige.
Justerer for utendørsforhold på en fin dag,
ettermiddagsomgivelser, nattscener, neonskilt, fyrverkeri
osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt fluoriserende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluoriserende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for dag hvitt fluoriserende
lys.
1)
(Fluorescerende lys
2)
(Fluorescerende lys
3)
n (Hvitglødende)
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
Justerer for blitsforhold.
(Ett trykk)
Justerer hvitbalansen avhengig av lyskilde. Hvitfargen som
lagres i [Ettrykksinnst]-modus er den grunnleggende
hvitfargen. Bruk denne modusen hvis [Auto] eller andre
moduser ikke kan produsere fargen riktig.
(Ettrykksinnst)
Lagrer den grunnleggende hvitfargen som blir brukt i [Ett
trykk]-modus.
Indeks
(Blits)
MENU/
Innstillingssøk
(Dagslys)
Operasjonssøk
(Auto)
Innholdsfortegnelse
Hvitbalanse
Merknader
• [Hvitbalanse] kan ikke justeres i Intelligent autojustering- eller Enkelt opptak-modus.
• I Scenevalg-modus kan du endre hvitbalanseinnstillingen bare i
(Høy følsomhet) eller (Gourmet)
modus.
• Du kan ikke justere [Blits] i [Hvitbalanse] i Panoramafotografering, Håndholdt kamera i halvlys,
Bildestabilisering eller Filmmodus, eller når Scenevalg er satt til
(Høy følsomhet).
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv
om du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du tar bilder med blits i noe annet enn [Blits]-modus, er [Hvitbalanse] satt til [Auto].
• Når blitsen er [Blits på], kan bare hvitbalansen justeres til [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller [Ettrykksinnst].
• [Ettrykksinnst] kan ikke velges mens blitsen lades.
58NO
Fortsett r
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk i Intelligent autojustering-modus, men du kan justere
fargetonene manuelt med Hvitbalanse-funksjonen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
1 Fang et hvitt motiv, som et papirark som fyller skjermen, i rammen under
de samme lysforholdene som du vil ta bilde av motivet i
2 MENU t [Hvitbalanse] t [Ettrykksinnst] t z på kontrollknappen
MENU/
Innstillingssøk
Ta opp den grunnleggende hvitfargen i
[Ettrykksinnst]-modus
Operasjonssøk
Vær/belysning
Innholdsfortegnelse
zVirkninger av lysforholdene
3 Skjermen blir forbigående svart, og når hvitbalansen er blitt justert og
lagret i minnet, vises opptaksskjermen igjen
• Hvis
-indikatoren blinker under opptak, er ikke hvitbalansen stilt inn ennå, eller den kan ikke stilles.
Bruke automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist eller slå på kameraet mens [Ettrykksinnst] pågår.
• Når blitsmodus er satt til [Blits på] eller [Sakte synkroniser. (blits på)], blir hvitbalansen justert til
forholdet med blits.
• Den grunnleggende hvitfargen blir brukt når [Fargefilter] er satt til [Av].
Indeks
Merknader
zBruke tilpasset knapp
Det er enkelt å stille inn Hvitbalanse hvis du setter den til tilpasset knapp (side 107).
59NO
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig
eksponering.
1 MENU t
(Målemodus) t ønsket modus
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på
lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare på en del av motivet
(Punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
Trådkors for
punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
MENU/
Innstillingssøk
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
Operasjonssøk
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Målemodus
Merknader
Indeks
• Når modusvelger er satt til
(Intelligent autojustering),
(Enkelt opptak) og
(Scenegjenkjenning), kan du ikke stille inn [Målemodus].
• I Filmmodus, kan ikke [Punkt] velges.
• Hvis du stiller Målemodus til annet enn [Multi], kan ikke Ansiktsregistrering-funksjonen brukes.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [Fokus] til [Senter-AF] for
å fokusere på måleposisjonen.
• Målemodus er satt til [Multi] mens Smilutløser-funksjonen er aktivert.
zBruke tilpasset knapp
Det er enkelt å stille inn Målemodus hvis du setter den til tilpasset knapp (side 107).
60NO
Du kan stille inn type nivåtrinnopptak med / (Serie/Nivåtrinn)-knappen. I
nivåtrinnopptaksmodus kan du spille inn en serie på 3 bilder med innstillingen endret. Du kan
velge det meste egnede bildet etterpå.
Innholdsfortegnelse
Nivåtrinn
1 MENU t [Nivåtrinn] t ønsket modus
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
(Hvitbalanse)
Spiller inn en serie på 3 bilder med eksponering variert i følgende
rekkefølge: lys, standard og mørk.
Jo større nivåtrinnsverdi, jo større variasjon på
eksponeringsverdien.
Spiller inn en serie på 3 bilder med hvitbalansen endret i følgende
rekkefølge: gjeldende fargetone, mot blått og mot rødt.
(Fargemodus) Spiller inn en serie på 3 bilder med fargemodus variert i følgende
rekkefølge: Normal, Virkelig og Livlig.
• Når du har stilt inn [Fargemetning], endres fargemodus basert på den
valgte fargemetningen.
• Du kan ikke velge [Hvitbalanse] og [Fargemodus] når Scenevalg er angittt.
MENU/
Innstillingssøk
• Når du stiller inn [Hvitbalanse] til annet enn [Auto], endres fargetonen
basert på den valgte hvitbalansen.
Operasjonssøk
(EXP±0.3)
Indeks
61NO
Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.
Når et ansikt registreres, økes ISO følsomheten i henhold til ansiktets bevegelser for å redusere
uklarheter i motivet (registrering av ansiktsbevegelse).
Kameraet registrerer disse scenetypene. Når kameraet registrerer en optimal scene, viser
den det tilsvarende ikonet.
(Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
motlys),
(Landskap),
(Makro),
(Portrett)
(Motlys),
(Portrett i
Eksempel på et bilde hvor
Motlys er blitt aktivert
2 MENU t
MENU/
Innstillingssøk
1 Still inn modusvelgeren på
Operasjonssøk
Scenegjenkjenning-ikon
Innholdsfortegnelse
Scenegjenkjenning
(Intelligent autojustering)
(Scenegjenkjenning) t ønsket modus
(Avansert)
Når kameraet registrerer scenen, bytter den til de optimale
innstillingene og tar bildet.
Når kameraet registrerer scenen, bytter den til det til de optimale
innstillingene. Hvis kameraet registrerer (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) eller
(Portrett i motlys), endrer det innstillingene automatisk og tar et
bilde til.
Indeks
(Auto)
• Hvis 2 bilder er tatt, blir av
(Avansert) grønt.
• Hvis 2 bilder blir tatt opp, viser Autovisning dem vertikalt.
• Når [Lukkede øyne-reduksjon] vises, blir 2 bilder tatt automatisk og
bildet der øynene er åpne velges automatisk. Du finner mer informasjon
om Lukkede øyne-reduksjon her: "Hva er Lukkede øyne-reduksjonfunksjonen?".
Merknader
• Scenegjenkjenning fungerer ikke når du bruker digital zoom.
• Når [REC-modus] er satt til serieopptak eller når Smilutløser-funksjonen er aktivert, er
Scenegjenkjenning satt til [Auto].
• De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Autoblits] og [Blits av].
•
(Halvlys med stativ) scener kan ikke alltid gjenkjennes i omgivelser der vibrasjoner overføres til
kameraet selv om det er festet til et stativ.
• Noen ganger kan en sakte lukker være resultatet når en scene registreres som en
(Halvlys med stativ).
Hold kameraet rolig under opptak.
• Scenegjenkjenning-ikonet vises uavhengig av skjermvisningsinnstillingene.
• Disse scenene registreres kanskje ikke avhengig av situasjonen.
62NO
Fortsett r
I [Avansert], når kameraet gjenkjenner at forholdene gjør det vanskelig å ta et godt bilde
( Halvlys), (Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) og (Portrett i
motlys)), endres innstillingene slik som følger, og det tas to bilder med forskjellige effekter
slik at du kan velge hvilket bilde som blir best.
Tar opp med [Sakte synkroniser. (blits
på)].
Tar opp ved å øke følsomheten for å
redusere uklarhet.
Tar opp basert på ansikt opplyst av blits
med [Sakte synkroniser. (blits på)].
Tar opp ved å øke følsomhet basert på
ansiktet for å redusere uklarhet.
Tar opp med [Sakte synkroniser. (blits
på)].
Tar opp uten å øke følsomheten fra den
lave lukkerhastigheten.
Tar opp med blits.
Tar opp ved å justere lysstyrken og
kontrasten i bakgrunnen (DRO plus).
Tar opp basert på ansikt opplyst av blits.
Tar opp ved å justere lysstyrken og
kontrasten i ansiktet og bakgrunnen
(DRO plus).
* Når blitsen er satt til [Auto].
MENU/
Innstillingssøk
Det andre bildet
Operasjonssøk
Det første bildet*
Innholdsfortegnelse
zBilder tatt med [Avansert]
zHva er Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen?
* Unntatt når blitsen er på eller lav lukkerhastighet er aktivert.
Indeks
Når kameraet er satt til [Avansert] og det gjenkjenner
(Portrett), tar det automatisk
2 bilder* og et bilde med åpne øyne velges automatisk. Hvis øynene er lukket på begge
bildene, vises meldingen "Lukkede øyne registrert" og bare det første bildet blir tatt opp.
63NO
Stiller inn følsomheten til Smilutløser-funksjonen for å registrere smil.
1 MENU t
(Smilfølsomhet) t ønsket modus
(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer også et svakt smil.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Smil registreres kanskje ikke riktig, avhengig av forholdene.
• Du kan ikke justere Smilfølsomhet når Enkelt opptak, Panoramafotografering, Håndholdt kamera i
halvlys, Bildestabilisering eller Filmmodus er valgt.
• Du kan endre Smilfølsomhet-innstillingen når
(Høy følsomhet),
(Portrett),
(Halvlysportrett),
(Strand) eller (Snø) modus er valgt Scenevalg-modus.
Operasjonssøk
(Normalt smil) Registrerer et normalt smil.
(Svakt smil)
Innholdsfortegnelse
Smilfølsomhet
Indeks
64NO
Angir om du vil bruke Ansiktsregistrering-funksjonen eller ikke, i tillegg til at funksjonen velger
hovedmotivet for å justere fokuset.
Påviser ansiktet på motivet og justerer Fokus, Blits, EV (Eksponering), Hvitbalanse og
Rødøyered.-innstillingene automatisk.
Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og
setter fokus etter prioritet. Ansiktsregistrering-rammen for hovedmotivet blir oransje.
Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker avløserknappen halvveis ned.
Ansiktsregistrering-ramme (hvit)
(Ansiktsregistrering) t ønsket modus
(Av)
(Auto)
Bruker ikke Ansiktsregistrering-funksjonen.
Velger ansiktet som kameraet automatisk skal fokusere på.
Registrerer og tar bilde med prioritet på barnets ansikt.
(Barneprioritet)
MENU/
Innstillingssøk
1 MENU t
Operasjonssøk
Ansiktsregistrering-ramme (oransje)
Innholdsfortegnelse
Ansiktsregistrering
Registrerer og tar bilde med prioritet på en voksens ansikt.
(Voksenprioritet)
• [Ansiktsregistrering] kan ikke velges i Enkelt opptak, Panoramafotografering eller Filmmodus.
• Du kan velge [Ansiktsregistrering] bare når fokusmodus er satt til [Multi-AF] eller Målemodus er satt til
[Multi].
• Ansiktsregistrering-funksjonen fungerer ikke mens du bruker digital zoom.
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. Imidlertid kan bare 4 ansikter registreres når
(Portrett)
modus er valgt i Scenevalg-modus.
• Voksne og barn blir kanskje ikke registrert riktig, avhengig av forholdene.
• Under Smilutløser-opptak blir [Ansiktsregistrering] automatisk satt til [Auto], selv om den er satt til
[Av].
Indeks
Merknader
65NO
Fortsett r
minne)
Vanligvis velger kameraet ansiktet automatisk i henhold til [Ansiktsregistrering]innstillingen, men du kan også velge og registrere et ansikt som skal prioriteres.
1Trykk på z på kontrollknappen under Ansiktsregistrering. Ansiktet lengst til venstre
registreres som et prioritert ansikt, og rammen endres fra
til en oransje ramme ( ).
3Hvis du vil avbryte ansiktsregistreringen (Av), flytter du den oransje rammen til ansiktet
lengs til høyre og trykker på z en gang til.
Indeks
• Når du fjerner batteriet fra kameraet, tilbakestilles ansiktsregistreringen.
• Når det registrerte ansiktet forsvinner fra LCD-skjermen, går kameraet tilbake til innstillingen som
velges med [Ansiktsregistrering]. Når det registrerte ansiktet vises på LCD-skjermen igjen,
fokuserer kameraet på det registrerte ansiktet.
• Det er kanskje ikke mulig å registrere det registrerte ansiktet riktig avhengig av lysstyrken i
omgivelsene, motivets hår osv. I så fall kan du registrere ansiktet en gang til under de forholdene
som bildet vil bli tatt i.
• Når Smilutløser-funksjonen er brukt med Ansiktsregistrering-rammen registrert, utføres bare
Smilregistrering på det registrerte ansiktet.
• I Enkelt opptak-modus kan du ikke registrere det prioriterte ansiktet.
MENU/
Innstillingssøk
2Hver gang du trykker på z, flyttes det prioriterte ansiktet ett ansikt til høyre. Trykk på z
flere ganger til den oransje rammen ( ) er rundt ansiktet du ønsker å registrere.
Operasjonssøk
Ansiktsprioritetsramme av
Innholdsfortegnelse
zRegistrere det prioriterte ansiktet (valgt ansikt-
zGjøre det enklere å registrere ansikter
• Bruk et passende lysnivå.
• Sørg for at motivenes ansikter ikke skjules av hatter, masker,
solbriller osv.
• Sørg for at motivene er vendt mot kameraet.
66NO
Justerer mengden blitslys. Blitsnivået kan angis i trinn på 1/3 EV.
1 MENU t 0EV (Blitsnivå) t ønsket modus
Innholdsfortegnelse
Blitsnivå
Merknader
Operasjonssøk
• Du kan bare velge Blitsnivå når modusvelgeren er satt til (Program Auto), (Fotografering med
lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet) eller (Fotografering med manuell
eksponering).
• Verdien vises ikke på skjermen. Den er indikert som eller .
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har ikke denne justeringen noen effekt.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
67NO
Når Scenevalg er satt til
(Portrett) mens du tar et bilde, tar kameraet automatisk to bilder etter
hverandre. Kameraet velger, viser og tar automatisk bildet øynene ikke er igjen.
1 Still inn modusvelgeren på
(Portrett)
3 MENU t
(Lukkede øyne-reduksjon) t ønsket modus
(Auto)
Når Ansiktsregistrering er aktiv, brukes Lukkede øyne-reduksjonfunksjonen slik at bilder der motivets øyne er åpne, blir tatt opp.
(Av)
Bruker ikke Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen.
• Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i disse situasjonene.
– Når du bruker biltsen
– Under serie eller nivåtrinnopptak
– Når Ansiktsregistrering-funksjonen ikke fungerer
– Når Smilutløser-funksjonen er aktivert
• Noen ganger fungerer ikke Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen avhengig av situasjonen.
• Når Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen er satt til [Auto], men bare bilder der motivet har øynene lukket
blir tatt opp, vises meldingen "Lukkede øyne registrert" på LCD-skjermen. Ta et nytt bilde ved behov.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
2 Velg
(Scenevalg)
Innholdsfortegnelse
Lukkede øyne-reduksjon
Indeks
68NO
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
(Rødøyered.) t ønsket modus
Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere rødøynevirkningen.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyered..
Merknader
Indeks
• Du kan ikke justere Rødøyered. i Enkelt opptak, Panoramafotografering, Håndholdt kamera i halvlys,
Bildestabilisering og Filmmodus eller når Smilutløser er valgt.
• For å unngå uskarpheter på bildene, skal du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis
ett sekund etter at du har trykket ned lukkerknappen. Pass også på at motivet ikke flytter seg i løpet av
denne tiden.
• Rødøyered. kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet låses unna fra forhåndssøkingen.
• Hvis du ikke bruker Ansiktsregistrering-funksjonen, fungerer ikke Rødøyered., selv om du velger [Auto].
MENU/
Innstillingssøk
(Auto)
Operasjonssøk
1 MENU t
Innholdsfortegnelse
Rødøyered.
zHva forårsaker rødøyevirkningen?
Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på
baksiden av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye" fenomenet.
Kamera
Øye
Netthinne
Andre måter å redusere rødøyevirkningen på
• Velg
(Høy følsomhet) modus i Scenevalg. (Blitsen er satt til [Blits av] automatisk.)
• Når øyene til motivet blir røde, korrigerer du bildet med [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] på
visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".
69NO
Kameraet analyserer scenen du tar bilde av, og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten
for å forbedre bildekvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", en funksjon som optimaliserer forskjellen mellom
lyse og mørke deler av et bilde.
(DRO) t ønsket modus
(Av)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Justeres ikke.
Justerer lysstyrken og kontrasten på bildet automatisk.
Justerer lysstyrken og kontrasten på bildet automatisk og mye.
• Du kan bare stille inn DRO når modusvelgeren er valgt til (Program Auto), (Fotografering med
lukkerprioritet),
(Fotografering med blenderprioritet) eller (Fotografering med manuell
eksponering).
• Avhengig av opptaksforholdene er det kanskje ikke mulig å oppnå korrigerende effekter.
• Bare [ISO AUTO] eller verdier fra [ISO 125] til [ISO 800] kan angis for ISO-verdien når [DRO plus] er
angitt.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
1 MENU t
Innholdsfortegnelse
DRO
Indeks
70NO
Justerer oppløsning/støybalanse for de innspilte bildene.
1 MENU t [Støyreduksjon] t ønsket modus
(–)
(Standard)
(+)
Styrker støyreduksjon. Denne innstillingern legger vekt på
eliminering av støy.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Du kan bare stille inn Støyreduksjon når modusvelgeren er valgt til (Program Auto), (Fotografering
med lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet) eller (Fotografering med manuell
eksponering).
• Avhengig av innstillingene på opptakstidspunktet, kan ikke Støyreduksjon-nivået justeres.
Operasjonssøk
Svekker støyreduksjon. Denne innstillingern legger vekt på
bildenes oppløsning.
Innholdsfortegnelse
Støyreduksjon
Indeks
71NO
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
1 MENU t
(Fargemodus) t ønsket modus
(Livlig)
Angir at bildet vises med klare og dype farger.
(Virkelig)
Angir at bildet vises i tilnærmet ekte farger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i sort-hvitt.
MENU/
Innstillingssøk
Angir at bildet vises i standardfarger.
Operasjonssøk
(Normal)
Innholdsfortegnelse
Fargemodus
Indeks
Merknader
• Du kan ikke velge Fargemodus i følgende situasjon:
– Tar opp med Intelligent autojustering
– Tar opp med Scenevalg
– Tar opp med Panoramafotografering
– Tar opp med Håndholdt kamera i halvlys
– Tar opp med Bildestabilisering
– Enkelt opptak
• Du kan bare velge mellom [Normal], [Bruntone] eller [S/HV] når du tar opp filmer.
• Når [Nivåtrinn] er satt til [Fargemodus], er [Normal] angitt.
72NO
Du kan legge til fargeeffekter til bider som om du bruker et fargefilter.
1 MENU t [Fargefilter] t ønsket modus
Gjør fargen som legger vekt på rød
solnedgangsfarge osv.
(Grønn)
Gjør fargen som legger vekt på grønn fra spede
og unge blader osv.
(Blå)
Gjør fargen som legger vekt på blå himmel og
hav osv.
(Varm)
Gjør bildefargene av mennesker og landskap
osv, varme.
(Kjølig)
Gjør bildefargene av mennesker og landskap
osv, kjølige.
Indeks
(Rød)
MENU/
Innstillingssøk
Bruker ikke fargefilter.
Operasjonssøk
(Av)
Innholdsfortegnelse
Fargefilter
Merknad
• Du kan bare stille inn Fargefilter når modusvelgeren er valgt til (Program Auto), (Fotografering
med lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet),
(Fotografering med manuell
eksponering) eller
(Panoramafotografering).
73NO
Justerer lysstyrken (Fargemetning) på bildet.
1 MENU t [Fargemetning] t ønsket modus
(–)
Produserer dempede farger.
Produserer lyse farger.
Merknad
• Du kan bare stille inn Fargemetning når modusvelgeren er valgt til (Program Auto), (Fotografering
med lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet),
(Fotografering med manuell
eksponering) eller
(Panoramafotografering).
Operasjonssøk
(Standard)
(+)
Innholdsfortegnelse
Fargemetning
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
74NO
Justerer kontrasten i bildet.
1 MENU t [Kontrast] t ønsket modus
(–)
Reduserer kontrasten.
Forbedrer kontrasten.
Merknad
• Du kan bare stille inn Kontrast når modusvelgeren er valgt til (Program Auto), (Fotografering med
lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet), (Fotografering med manuell eksponering)
eller
(Panoramafotografering).
Operasjonssøk
(Standard)
(+)
Innholdsfortegnelse
Kontrast
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
75NO
Justerer skarpheten i bildet.
1 MENU t [Skarphet] t ønsket modus
(–)
Gjør bildet mykere.
Gjør bildet skarpere.
Merknad
• Du kan bare stille inn Skarphet når modusvelgeren er valgt til (Program Auto), (Fotografering med
lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet), (Fotografering med manuell eksponering)
eller
(Panoramafotografering).
Operasjonssøk
(Standard)
(+)
Innholdsfortegnelse
Skarphet
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
76NO
Velger modus for fjerning av uskarphet.
1 MENU t
(SteadyShot) t ønsket modus
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt langt borte.
(Av)
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
Merknader
zTips for å unngå uskarpe bilder
Indeks
Kameraet beveget seg tilfeldigvis når du tok bildet. Dette kalles "Kameraskaking". På en
annen side, hvis objektet flyttet seg når du tok bildet, kalles det "objektuskarphet". I tillegg
oppstår kameraskaking og objektsløring med jevne mellomrom under lavt lys eller sakte
lukkerhastighet, slik at det forekommer i
(Halvlysportrett modus) eller (Halvlys
modus). I dette tilfellet tar du bilde med tipsene over i minnet.
MENU/
Innstillingssøk
• I Intelligent autojustering er Enkelt opptak-modus eller Scenevalg satt til (Gourmet) modus,
[SteadyShot] er satt til [Opptak].
• [SteadyShot] settes til [Fortsett] mens
(Panoramafotografering) eller Smilutløser er aktivert.
• For filmer kan du bare angi [Fortsett] eller [Av]. Standardinnstillingen for filmer er [Fortsett].
• Batteriet brukes opp raskere i [Fortsett]-modus enn i [Opptak]-modus.
Operasjonssøk
(Opptak)
Innholdsfortegnelse
SteadyShot
Kameraskaking
Hendene eller kroppen din skaker mens du
holder kameraet og trykker ned lukkeknappen,
og hele skjermen blir uskarp.
• Bruk et trebeint stativ eller plasser kameraet på en
flat overflate og hold kameraet stødig.
• Ta bilde med en 2-sekunders forsinkelse og
stabiliser kameraet ved å hold armene godt til siden etter at du har trykket ned lukkerknappen.
Objektsløring
Selv om kameraet er stødig, beveger objektet
seg under eksponeringen slik at objektet ser
uskarpt ut når lukkerknappen blir trykket ned.
Kameraskakingen reduseres automatisk med
anti-sløringsfunksjonen. Men funksjonen
reduserer ikke sløringen i motivet effektivt.
• Velg
(Bildestabilisering) og
(Høy følsomhet) modus i Scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å gjøre lukkerhastigheten hurtigere, og trykk ned lukkerknappen
før objektet beveger seg.
77NO
Bildene spilles automatisk av etter hverandre.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
(Kontinuerlig Spiller av alle bildene etter hverandre. Hvis du vil ha mer
avspill.)
informasjon, kan du se side 79.
(Lysbildevisning
med musikk)
Spiller av bilder sammen med effekter og musikk. Du kan velge
hvordan du vil spille av i visningsinnstillinger. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se side 80.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Lysbildevisning) t ønsket lysbildevisning t z på
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Lysbildevisning
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
78NO
Alle bildene spilles automatisk av kontinuerlig.
1 Velg ønsket bilde for avspilling med kontrollknappen
2 MENU t
Innholdsfortegnelse
Kontinuerlig avspill.
(Lysbildevisning) t [Kontinuerlig avspill.] t z
Avspillingsfunksjon
z
Pause
v
Stiller inn visningsinnstillingene.
V
Viser volumkontrollskjermen. Juster volumet med v/V.
b
Spoler bilde fremover
B
Spoler bilder tilbake
zVisning av panoramabilder under vedvarende
avspilling
Indeks
Hele panoramabildet vises i 3 sekunder.
Du kan bla rundt på panoramabildet ved å trykke på z.
Hvis du trykker på z en gang til under blaingen, viser skjermen igjen hele panoramabildet.
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Når [Vis seriegruppe] er [Vis kun hovedbildet], vises bare det første bildet.
Operasjonssøk
Kontrollknapp
79NO
Du kan spille av bilder som er tatt sammen med effekter og musikk. Du kan ikke spille av
panoramabilder.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
Viser innstillingsskjermen.
3 Velg en ønsket innstilling
4 [Start] t z
5 Trykk på z for å avslutte lysbildefremvisningen
Spille av bilder
Velg bildegruppen som skal vises.
Spiller av en lysbildefremvisning av alle stillbildene i rekkefølge.
Dagens dato
Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med det valgte
datoområdet når visningsmodusen er
(Datovisning).
Denne hendelsen Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med den valgte
hendelsesgruppen når visningsmodusen er
(Hendelsesvisning).
Favoritter 1-6
Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med den valgte
favorittgruppen når visningsmodusen er
(Favoritter).
Mappe
Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med den valgte
mappen når visningsmodusen er
(Mappevisning).
Indeks
Alle
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Du kan ikke spille av panoramabilder med [Lysbildevisning med musikk].
Operasjonssøk
2 MENU t
(Lysbildevisning) t [Lysbildevisning med musikk] t z på
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Lysbildevisning med musikk
Merknader
• Denne innstillingen er satt til [Mappe] når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Denne innstillingen er satt til den valgte favorittgruppen når visningsmodusen starter fra [Favoritter].
• Når [Vis seriegruppe] er [Vis kun hovedbildet], vises bare hovedbildet. Når Effekter er angitt til annet
enn [Enkel], vises hovedbildet og bildene før og etter hovedbildet.
80NO
Velger avspillingshastighet og tema for lysbildefremvisninger.
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med forhåndsangitte
intervaller.
Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall] slik at du får sett
godt på bildene.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som gjenskaper en
filmatmosfære.
Elegant
En stilig lysbildevisning i middels tempo.
Aktiv
En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy
aktivitet.
• For filmer vises bare trimmede bilder hvis avspillingstiden er lang.
• I [Nostalgisk], [Elegant] og [Aktiv] når det er 3 eller flere bilder i en seriegruppe, og [Vis seriegruppe] er
satt til [Vis kun hovedbildet], blir 3 bilder inkludert hovedbildet spilt av.
• Når Effekter er satt til [Enkel] eller det ikke er flere enn 3 bilder etter hverandre, vises bare hovedbildet.
Når [Vis seriegruppe] er satt til [Vis alle], vises alle bildene uansett [Effekter]-innstilling.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
Enkel
Innholdsfortegnelse
Effekter
Musikk
Lyd av
Bruker ikke BGM.
Musikk1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel].
Musikk2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk].
Musikk3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Elegant].
Musikk4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv].
Indeks
Angir musikken som skal spilles under lysbildefremvisninger. Du kan velge mer enn ett
musikkspor som bakgrunnsmusikk. Under Lysbildevisning-avspilling, trykker du V på
kontrollknappen for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykker deretter v/V for å justere
volumet.
Merknad
• Lyd på filmer er ikke aktivert.
81NO
Angir skjermens skifteintervall. Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Enkel] ikke er valgt som
[Effekter].
1 sek.
3 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av typen
[Enkel].
10 sek.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Merknad
Operasjonssøk
5 sek.
Innholdsfortegnelse
Intervall
• Når du spiller av filmer, er intervallinnstillingen ugyldig.
Slår gjentagelse av lysbildevisning av og på.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Du kan overføre ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Hvis du vil overføre musikk, må du installere "Music Transfer"programvare (inkludert) på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
sidne 143 og 146.
Indeks
zVelge bakgrunnsmusikk
MENU/
Innstillingssøk
Gjenta
• Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Musikk1
– Musikk4) kan erstattes med musikk du overfører).
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 5 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, avslutter du
[Formater musikk] (side 120) og overfør musikken igjen.
82NO
Denne funksjonen velger datoen som skal spilles av når du bruker Datovisning.
Trinn 2 er ikke nødvendig når [Datovisning] allerede er angitt.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
3 MENU t
(Datovisning) t z på
(Datoliste) t z
4 Velger datoen du ønsker å vise t z
Merknad
Operasjonssøk
2 MENU t
(Visningsmodus) t
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Datoliste
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Velger datoen du ønsker å vise med / .
• Hvis du vil gå ut av Datoliste, velger du
og trykker på z.
med kontrollknappen
MENU/
Innstillingssøk
zI Datoliste-skjermbildet
Indeks
83NO
Denne funksjonen velger hendelsesgruppen som skal spilles av når du bruker Hendelsesvisning.
Du kan skrive inn ønsket hendelsesnavn for hver gruppe med "PMB"-programvaren (inkludert).
Hvis du vil ha detaljer om å angi hendelsesnavn, kan du lese "PMB Guide".
Trinn 2 er ikke nødvendig når [Hendelsesvisning] allerede er angitt.
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
2 MENU t
(Visningsmodus) t
kontrollknappen
3 MENU t
(Hendelsesvisning) t z på
(Hendelsesliste) t z
4 Velger hendelsesgruppen du ønsker å vise t z
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
zI Hendelsesliste-skjermbildet
• Månedsindikatoren til høyre på skjermen viser hendelsesmåneden
øverst på skjermen. Velger hendelsesmåneden du ønsker å vise med
/ . Du kan også gå til måneden i hendelseslisten med jog dial.
• Hvis du vil gå ut av Hendelsesliste, velger du
med
kontrollknappen og trykker på z.
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
Operasjonssøk
1 Trykk på
Innholdsfortegnelse
Hendelsesliste
Indeks
84NO
Lar deg velge visningsformat for å vise flere bilder.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
(Datovisning)
Viser bildene etter dato.
Velg [Datoliste] fra menyen for å velge en bestemt dato med
kalendervisning.
(Favoritter)
Bildene vises, organisert etter mapper.
Når en opptaksmappe allerede er opprettet, velger du [Velg
mappe] fra menyen for å velge en mappe du vil vise.
Merknader
Indeks
(Mappevisning)
Viser bildene som er registrert som
Favoritter. Velg antallet Favoritter du
vil vise.
MENU/
Innstillingssøk
Analyserer opptakstato og frekvens, organiserer bildene
(Hendelsesvisning) automatisk og viser dem.
Velg [Hendelsesliste] fra menyen for å velge hendelsesgruppen
du vil vise.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Visningsmodus) t ønsket modus t z på
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Visningsmodus
• Når du bruker internminnet, settes visningsmodusen til [Mappevisning].
• Når bilder som er tatt med andre kameraer, ikke kan spilles av på dette kameraet, kan du vise bildene i
[Mappevisning].
zVise bilder som er tatt med et annet kamera
Følgende melding vises hvis du kobler "Memory Stick Duo" som inneholder både bilder
som er tatt med dette kameraet, og bilder som er tatt med et annet kamera.
"Avspilling kun av registrerte bilder":
Bilder spilles av i den valgte Visningsmodus. Noen bilder som er tatt med andre kameraer,
kan kanskje ikke spilles av.
"Avspilling alle bilder m/mappevisn.":
Kameraet bytter til Mappevisning og spiller av alle bildene.
85NO
Fortsett r
[Hendelsesvisning] er funksjonen som kameraet analyserer opptaksdato og frekvens,
organiserer bildene automatisk og viser dem med. Du kan gi praktiske navn til hver
hendelse ved å bruke den medfølgende "PMB"-programvaren.
Innholdsfortegnelse
zPå [Hendelsesvisning]
Bilder av kjæledyr
Operasjonssøk
Reisebilder
Bilder fra bryllup
Hendelse
Hendelse
Hendelse
Kjæledyr
* Ingen bilder tatt
Reise
Bryllup
MENU/
Innstillingssøk
Tid som går
Indeks
86NO
Denne funksjonen filtrerer bilder og viser dem.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
(Av)
Bildene filtreres ikke.
(Alle mennesker)
Bildene filtreres i henhold til angitte forhold, og vises.
(Barn)
(Babyer)
Operasjonssøk
2 MENU t
(Filtrer etter ansikt) t ønsket modus t z på
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Filtrer etter ansikt
(Smil)
•
•
•
•
Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
Når Visningsmodus er satt til [Mappevisning], kan du ikke bruke Filtrer etter ansikt-funksjonen.
Noen ganger vises eller skjules bildene feil.
Noen ganger kan ikke filtreringen utføres med bilder som er tatt med andre kameraer.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Indeks
87NO
Du kan endre hovedbildet i serieopptaksgruppen til ønsket bilde.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
Innholdsfortegnelse
Endre hovedbilde
2 Velg hovedbildet blant seriebildene
(Endre hovedbilde) t [OK] t z på kontrollknappen
Merknad
• [Endre hovedbilde] vises bare i avspilling av serieopptaksgruppen.
Operasjonssøk
3 MENU t
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
88NO
Velg dine favorittbilder, og legg til/fjern dem fra grupper som Favoritter.
-merket vises for registrerte bilder.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
3 Velg Favoritter-gruppe nummer t z
4 MENU t [OK] t z
Registrerer eller fjerner bildet som nå vises, til/fra Favoritter.
(Flere bilder)
Lar deg velge og registrere/fjerne flere bilder til/fra Favoritter.
Gjør følgende etter trinn 3.
1Velg et bilde, og trykk på z
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
legges til/slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å
frigjøre -merket.
2MENU t [OK] t z
Registrerer alle bildene i det valgte datoområdet eller
hendelsesgruppen i Favoritter med en gang i indeksmodus.
(Fjern alle i
Fjerner alle bildene fra Favoritter med en gang i indeksmodus.
datoområdet)
(Fjern alle bilder
i hendelsen)
(Fjern alle i
Favoritter)
Indeks
(Legg til alle i
datoområdet)
(Legg til Alle i
hendelsen)
MENU/
Innstillingssøk
(Dette bildet)
Operasjonssøk
2 MENU t
(Legge til/fjerne Favoritter) t ønsket modus t z på
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Legge til/fjerne Favoritter
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Når Visningsmodus er satt til [Mappevisning], kan du ikke legge til eller fjerne bilder som Favoritter.
89NO
Grupperer seriebilder. Du kan velge om du vil vise bare hovedbildet eller alle bildene i en
gruppe.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
(Vis kun
hovedbildet)
(Vis alle)
Viser bare hovedbildet.
Viser alle seriebilder
Operasjonssøk
2 MENU t
(Vis seriegruppe) t ønsket innstilling t z på
kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Vis seriegruppe
Merknader
zEndre hovedbilde
Hovedbildet velges av kameraet, men du kan endre det til favorittbildet ditt (side 88).
MENU/
Innstillingssøk
• Når du tar seriebilder og grupperer bare ett bilde, blir gruppen avbrutt og bildet vises som et enkeltbilde.
• Du kan bare gruppere seriebilder når [Visningsmodus] er satt til [Datovisning] eller [Hendelsesvisning].
Indeks
90NO
Legger til effekter eller gjøre korrigeringer på et bilde, og ta det opp som en ny fil.
Originalbildet blir opprettholdt.
1 Trykk på
(Retusjere) t ønsket modus t z på kontrollknappen
3 Utfør retusjering i henhold til operasjonsmetoden i hver modus
(Trimme)
Avspillingszoom utføres på bildet
og del av bildet blir beskåret.
Flytt W/T (Zoom)-spaken til Tsiden for å zoome inn mer og flytt
den til W-siden for å zoome ut
2 Still inn zoompunktet med
kontrollknappen
3 MENU t velg bildestørrelse for å
lagre t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten av trimmede bilder kan
være dårligere enn kvaliteten av det
opprinnelige bildet.
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan
avhenge av bildet.
1
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
Korriger rødøyevirkningen som
(Rødøyekorreksjon) skyldes blitsen.
Velg [OK] med kontrollknappen
tz
• Det er ikke sikkert du blir i stand til
å redigere rød-øye fenomenet
avhengig av bilde.
1
(Uskarp
maskering)
Operasjonssøk
2 MENU t
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
Innholdsfortegnelse
Retusjere
Gjør bildet skarpere inn i en valgt
ramme.
Velg området (rammen) på det
ønskede bildet for å retusjere med
kontrollknappen t MENU
2 [OK] t z
• Avhengig av bildet kan det hende at
tilfredsstillende rettinger ikke
påføres, og at bildekvaliteten blir
dårligere.
1
(Mykt fokus)
Gjør området rundt et valgt punkt
uskarp for å fremheve et motiv.
Velg midtpunktet på det ønskede
bildet for å retusjere med
kontrollknappen t MENU
2 Velg retusjeringsnivå t z
3 Juster ønsket område å retusjere
med W/T (zoom)-spaken t
[OK] t z
1
91NO
Fortsett r
(Delvis farge)
Velg midtpunktet på det ønskede
bildet for å retusjere med
kontrollknappen t MENU
2 Juster ønsket område å retusjere
med W/T (zoom)-spaken t
[OK] t z
1
Velg midtpunktet på det ønskede
bildet for å retusjere med
kontrollknappen t MENU
2 Velg retusjeringsnivå t z
3 [OK] t z
1
(Kryssfilter)
Velg retusjeringsnivå med
kontrollknappen t z
2 Juster ønsket lengde å retusjere
med W/T (zoom)-spaken t
[OK] t z
1
(Uskarp
stråleeffekt)
Avgjør midtpunktet for å uttrykk
bevegelse i stillbildet.
Velg midtpunktet på det ønskede
bildet for å retusjere med
kontrollknappen t MENU
2 Juster ønsket område å retusjere
med W/T (zoom)-spaken t
[OK] t z
MENU/
Innstillingssøk
Legger til stjerneglanseffekt til
lyskilder.
Operasjonssøk
Legger til fiskeøyeeffekt rundt et
(Fiskeøyeobjektiv) valgt punkt.
Innholdsfortegnelse
Omgir et valgt punkt med sort/
hvitt for å fremheve et motiv.
1
Indeks
(Retro)
Gjør bildet mykere ved å
uklargjøre fokuset og senke
omgivelseslyset slik at bildet ser ut
som om det er tatt med et gammelt
kamera.
Velg retusjeringsnivå med
kontrollknappen t z
2 Juster ønsket område å retusjere
med W/T (zoom)-spaken t
[OK] t z
1
(Smil)
Denne funksjonen får en person til
å smile.
Velg retusjeringsnivå med
kontrollknappen t z
2 [OK] t z
• Retusjering er kanskje ikke mulig,
avhengig av bildet.
1
Merknad
• Du kan ikke retusjere filmer og panoramabilder.
92NO
Du kan endre sideforholdet og størrelsen på bildene du tar, og så ta dem opp som nye filer.
Du kan konvertere bilder til 16:9-sideforholdet for høyoppløselig visning, og til VGA-størrelse
for blogg- eller e-postvedlegg.
1 Trykk på
Innholdsfortegnelse
Div. størrelser for endring
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
3 Zoom til området du vil trimme med W/T (zoom)-spaken
4 Angi området du vil trimme med kontrollknappen
5 MENU t [OK] t z
Endrer sideforholdet fra 4:3/3:2
til 16:9 og lagrer det i 2M
størrelse.
(Blogg / Epostvedlegg)
Endrer sideforholdet fra 16:9/3:2
til 4:3 og lagrer det i VGAstørrelse.
• Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
• Bilder som er tatt i VGA-størrelse, kan du ikke endres til [HDTV]-størrelse.
• Å forstørre bildet og endre størrelsen flere ganger kan redusere bildekvaliteten.
Indeks
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
(HDTV)
Operasjonssøk
2 MENU t
(Div. størrelser for endring) t ønsket modus t z på
kontrollknappen
93NO
Lar deg velge uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder med
(side 49).
(Slett)-knappen
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
2 MENU t
(Slett) t ønsket modus t z på kontrollknappen
3 [OK] t z
(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Du kan velge og slette flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Sletter alle bildene i den valgte mappen, datoområdet,
hendelsesgruppen eller serieopptaksgruppen med en gang.
Indeks
(Alt i denne
mappen)
(Alle bilder i
datoområdet)
(Alle i
hendelsen)
(Alle i denne
gruppen)
(Alle unntatt
hovedbildet)
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre
-merket.
Operasjonssøk
1 Trykk på
Innholdsfortegnelse
Slett
Merknader
• Når modusvelger er satt til
(Enkelt opptak), kan du velge mellom [Slette enkeltbilde] og [Slette alle
bilder].
• Når Visningsmodus er satt til [Favoritter], kan du ikke slette bilder.
94NO
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
1 Trykk på
(Beskytt) t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
zOppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å trykke på z på
kontrollknappen, altså samme prosedyre som når du beskytter det.
-indikatoren skjules, og beskyttelsen frigjøres.
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
beskyttes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre
-merket.
Operasjonssøk
2 MENU t
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
Innholdsfortegnelse
Beskytt
Indeks
95NO
DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som lar deg angi bildene i "Memory Stick
Duo"-medier som du vil skrive ut senere.
(utskriftsrekkefølge)-merket vises for registrerte bilder.
1 Trykk på
Innholdsfortegnelse
DPOF
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Ordner og skriver ut det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Du kan velge og ordne utskrift av flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Merknader
•
(utskriftsrekkefølge)-meket kan ikke legges til filmer eller bilder i internminnet.
• Du kan legge til et
(utskriftsrekkefølge)-merke på maksimalt 999 bilder.
Velg bildet for å slette DPOF-registreringen, og trykk på z på kontrollknappen i samme
prosedyre som når du lager et DPOF-merke.
-merket forsvinner, og DPOF-registreringen slettes.
Indeks
zSlette DPOF-merket
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
skrives ut. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre
-merket.
Operasjonssøk
2 MENU t
96NO
Roterer et stillbilde. Bruk dette for å vise et horisontalt bilde i vertikal retning.
2 MENU t
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
(Rotere) t z på kontrollknappen
3 Roter bildet med [ / ] t b/B
Merknader
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
MENU/
Innstillingssøk
4 [OK] t z
Operasjonssøk
1 Trykk på
Innholdsfortegnelse
Rotere
Indeks
97NO
Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", vil dette velge mappen som inneholder bildet
du vil spille av.
Trinn 2 er ikke nødvendig når [Mappevisning] allerede er angitt.
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus
(Mappevisning) t z på
(Velg mappe) t z
4 Velg mappe med b/B
5 [OK] t z
zVise bilder over flere mapper
Indeks
Når flere mapper er opprettet, vises disse indikatorene på det første og siste bildet i mappen.
: Går til forrige mappe
: Går til neste mappe
: Går til forrige eller neste mappe
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Visningsmodus) t
kontrollknappen
3 MENU t
Innholdsfortegnelse
Velg mappe
98NO
AF-lys-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lys sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis
ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Innholdsfortegnelse
AF-lys
1 Sett kameraet i opptaksmodus
Auto
Juster AF-lys.
Av
Bruker ikke AF-lys.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [AF-lys] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lys-lyset når frem til motivet, uavhengig om lyset treffer litt på
siden av midten av motivet.
• Du kan ikke bruke AF-lys når:
– Tar opp med
(Panoramafotografering)
– [Fokus] er satt til [Halvmanuell] eller [Manuelt fokus]
– [Konvert.-linse] er satt til [Tele]
–
(Avansert sportsfotografer.),
(Landskap) modus, (Halvlys) modus eller (Fyrverkeri)
modus er valgt i Scenevalg modus
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. Autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lys sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er helsefarlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lys på
kort avstand.
99NO
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett posisjon.
1 Sett kameraet i opptaksmodus
På
Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene tas ikke opp.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Rutenettlinje
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
100NO
Velger Digital zoom-modus. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opp til 20×).
Når zoomforstørrelsen overstiges, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital
zoom.
Innholdsfortegnelse
Digital zoom
1 Sett kameraet i opptaksmodus
Smart (
)
Nøyaktig (
)
Forstørrer alle bildestørrelser med total zoomskala på omtrent 40×,
også optisk zoom 20×. Merk at bildekvaliteten blir dårligere når den
optiske zoomskalaen overstiges (nøyaktig digital zoom).
Bruker ikke digital zoom.
Merknader
Indeks
• Digital zoom er ikke tilgjengelig i disse tilfellene:
–
(Avansert sportsfotografer.) er valgt i Scenevalg-modus
– Du tar opp filmer
– Smilutløser fungerer
– Tar opp med
(Panoramafotografering)
• Dette er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [9M], [3:2(8M)] eller [16:9(6M)].
• Ansiktsregistrering-funksjonen fungerer ikke mens du bruker digital zoom.
MENU/
Innstillingssøk
Av
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke blir
forvrengt, i henhold til bildestørrelsen (Smart zoom).
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Samlet zoomskala når du bruker smartzoom
(inkludert optisk zoom 20×)
Det støttede zoomforholdet endrer seg i henhold til bildestørrelsen.
Størrelse
5M
Samlet zoomskala
Omtrent 26×
3M
Omtrent 33×
VGA
Omtrent 108×
16:9(2M)
Omtrent 36×
101NO
Stilles inn for å oppnå et tilfredsstillende fokus med en påsatt konverteringslinse (selges separat).
1 Sett kameraet i opptaksmodus
Tele (
Av
)
Sett på en telekonverteringslinse.
Fester ikke en linse.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
• Når du bruker blits, kan blitslyset blokkeres og forårsake at skygger vises.
• Et reflektert bilde i linsen kan vises på bildet på grunn av en refleksjon mellom linsen og
konverteringslinsen.
• Makroinnstillingen er satt til [Auto].
• Det tilgjengelige zoomområdet er begrenset.
• Det tilgjengelige fokusområdet er begrenset.
• AF-lys sender ikke ut lys.
• Hvis du tar bilder med en konverteringslinje, kan kameraet også fokusere på nærme motiver i
(Landskap)-modus og (Halvlys)-modus.
• Hvis du tar et bilde med en konverteringslinse, er det ikke sikkert at du kan ta opp bilder i
(Fyrverkeri)-modus med optimal effekt.
• Henvis til bruksanvisningen som fulgte med konverteringslinsen.
• [Konvert.-linse] er satt til [Av] i
(Panoramafotografering).
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Konvert.-linse] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Konvert.-linse
102NO
Velg når blitsen skal blinke.
1 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Blitssynk.] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Bakside (REAR)
Ettersom blitsen blinker rett før lukkeren åpnes,
lar dette deg reflektere sporet av lys eller
bevegelse etter bildet på et motiv. Bruk for
motiver i bevegelser osv.
Merknader
• Når lukkerhastigheten er for raskt, er det ikke sikkert at [Bakside]-innstillingen er tilgjengelig.
• Når Rødøyered. er valgt, er det ikke sikkert at rødøye reduseringsinnstillinger er tilgjengelig ved lavere
lukkerhastigheter i [Bakside]-innstillingen.
MENU/
Innstillingssøk
Ettersom blitsen blinker rett etter at lukkeren er
frigjort, hjelper dette deg med å ta bildet
nærmere tidpunktet for frigjøring av lukkeren.
Vanligvis bruker du denne innstillingen.
Operasjonssøk
Forside
Innholdsfortegnelse
Blitssynk.
Indeks
103NO
Når kameraet roteres for å ta et portrett (vertikalt) bilde, tar kameraet opp stillingsendringen og
viser bildet i portrettstilling.
1 Sett kameraet i opptaksmodus
På
Tar opp bildet med riktig retning.
Av
Bruker ikke Auto-orient..
Merknader
zRotere bildene etter opptak
• Hvis retningen på bildet er feil, kan du bruke [Rotere] på menyskjermen til å vise bildet i
portrettretning.
MENU/
Innstillingssøk
• Svart vises til venstre og høyre for bilder som er plassert vertikalt.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel er det ikke sikkert at retningen på bildet blir tatt opp riktig.
• Du kan ikke bruke Auto-orient. i Filmmodus.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Auto-orient.] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Auto-orient.
Indeks
104NO
Viser bildet på skjermen i ca. 2 sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
1 Sett kameraet i opptaksmodus
På
Juster Autovisning.
Av
Bruker ikke Autovisning.
zTa opp et nytt bilde uten forsinkelse
zFortsette å vise et Autovisning-bilde
MENU/
Innstillingssøk
• Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av bildet, og du kan ta et annet
bilde med en gang selv om Autovisning er satt til [På].
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Autovisning] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Autovisning
• Når du holder nede lukkerknappen etter opptak, vises Autovisning-bildet fortsatt så lenge
lukkerknappen forblir nedtrykket.
Indeks
105NO
Utvider senter på skjermen dobbelt i Manuelt fokus-modus.
1 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Utvidet fokus] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Utvider dobbelt.
Av
Utvider ikke.
Operasjonssøk
På
Innholdsfortegnelse
Utvidet fokus
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
106NO
Still inn den vanlige funksjonen til
(Tilpasset)-knappen.
1 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Tilpasset knapp]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
Angir Smilutløser.
Hvitbalanse
Angir Hvitbalanse.
Målemodus
Angir Målemodus.
Operasjonssøk
Smilutløser
Innholdsfortegnelse
Tilpasset knapp
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
107NO
Brukes til å velge eller slå av lyden du hører når du bruker kameraet.
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Pip] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
Høy
Lyden av lukkeren høres når du trykker på kontroll/lukkerknappen.
Hvis du vil senke volumet, velger du [Lav].
Lav
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Operasjonssøk
Lukker
Innholdsfortegnelse
Pip
Merknad
MENU/
Innstillingssøk
• Når kameraet er koblet til en TV med HDMI-kabelen (selges separat), er pipelyden satt til [Lukker].
Indeks
108NO
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Language Setting]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Language Setting
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
109NO
Du kan velge om funksjonsveiledningen skal vises eller ikke når du bruker kameraet.
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Funksj.veiv.] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Operasjonssøk
På
Innholdsfortegnelse
Funksj.veiv.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
110NO
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Selv om du fjerner denne funksjonen, beholdes bildene.
(Hovedinnstillinger) t [Initialiser] t [OK]
Merknad
• Sikre at du ikke slår av kameraet når det initialiseres.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Initialiser
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
111NO
Du kan angi om du vil bruke en demonstrasjon av Smilutløser og Scenegjenkjenning.
Når du ikke trenger å vise en demonstrasjon, setter du den til [Av].
2 Still inn modusvelgeren på
(Intelligent autojustering)
På
Demonstrerer Scenegjenkjenning- og Smilutløser-modus.
Av
Utfører ingen demonstrasjon.
Viser en demonstrasjon av Scenegjenkjenning
Når Scenegjenkjenning utføres, vises ikonet og en beskrivelse av scenen som gjenkjennes, på
skjermen.
2 Trykk på lukkerknappen
Bildet tas opp som et vanlig opptak.
MENU/
Innstillingssøk
1 Rett kameraet mot motivet
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Demomodus] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Demomodus
Viser en demonstrasjon av Smilutløser
(Tilpasset)-knappen
2 Rett kameraet mot motivet
Indeks
1 Trykk på
Kameraet bruker lukkeren automatisk når et smilende ansikt gjenkjennes, men det blir ikke
tatt opp noe bilde.
3 Trykk på
(Tilpasset)-knappen igjen for å gå ut av demomodus
Merknader
•
•
•
•
[Tilpasset knapp] er satt til [Smilutløser] i [Demomodus].
[Autovisning] er satt til [På].
Mens Scenegjenkjenning-modusen demonstreres, er innstillingen satt til [Auto].
Selv om du kan slippe lukkeren i Smilutløser-demomodus, blir det ikke tatt opp noe bilde.
112NO
Når du kobler kameraet til en HD (High Definition) TV med HDMI-terminaler med en HDMIkabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning å vise utdatabilder på TV med.
(Hovedinnstillinger) t [HDMI-oppløsning]
Auto
Still inn ønsket oppløsning automatisk i henhold til informasjonen
fra den tilkoblede enheten.
1080i
Utdata med HD (High Definition) bildekvalitet (1080i).
480p/576p
Utdata med SD (Standard Definition) bildekvalitet (480p/576p).
• Ved [Video ut] er [NTSC], vises oppløsningen som 480p, og ved
[PAL], vises oppløsningen som 576p.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
• Hvis skjermen ikke vises riktig, velger du [1080i] eller [480p/576p] i henhold til den tilkoblede TV-en.
• Still inn [Video ut] for å velge HDMI-oppløsning i henhold til fargesystemet på den tilkoblede TV-en.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
t ønsket modus
Innholdsfortegnelse
HDMI-oppløsning
Indeks
113NO
Dette lar TV-ens fjernkontroll styre kameraet som er koblet til en "BRAVIA" Sync TV med en
HDMI-kabel (selges separat). Hvis du vil ha mer informasjon om "BRAVIA" Sync, kan du se
side 132.
På
Tillater fjernstyrt operasjon.
Av
Avviser fjernstyrt operasjon.
Merknad
MENU/
Innstillingssøk
• Du kan styre bruken av kameraet med fjernkontrollen til TV-en ved å koble kameraet til en "BRAVIA"
Sync-kompatibel TV.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [KTRL for HDMI] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
KTRL for HDMI
Indeks
114NO
Velger videosignalutgangstype fra SD og HD(1080i) når du kobler sammen kameraet og TV-en
med adapterkabel for HD-utgang (selges separat), i henhold til TVen som er koblet til. Bruk en
Type2d-godkjent adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
HD(1080i)
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV med 1080i-mulighet.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til TV-en som
ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [COMPONENT] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
COMPONENT
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
115NO
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
TV-enes fargesystemer avviker avhengig av land eller region.
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, må du kontrollere TV-ens fargesystem som brukes i det
landet eller regionen den brukes (side 134).
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for USA,
Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL modus (dvs. for Europa og
Kina).
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Video ut] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Video ut
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
116NO
Under avspilling på HDTV, spilles stillbilder med 4:3- og 3:2-bildeforhold spilles av med et
bildeforhold på 16:9. I så fall blir toppen og bunnen av bildet beskåret.
TV-skjerm med Vid zoomevisning
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Vid zoomevisning]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
Spilles av med 16:9-bildeforhold.
Av
Bruker ikke Vid zoomevisning.
Merknader
Indeks
• Vid zoomevisning er ikke tilgjengelig for panoramebilder, filmer, 16:9-bilder og portrettbilder
(vertikale).
• Bildet som vises på LCD-skjermen på kameraet endrer seg ikke.
• Vid zoomevisning er ikke tilgjengelig når kameraet er koblet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal
(inkludert).
MENU/
Innstillingssøk
På
Operasjonssøk
Kameraets LCD-skjerm
Innholdsfortegnelse
Vid zoomevisning
117NO
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter kommunikasjon
med en datamaskin eller en PictBridge kompatibel skriver.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver.
PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter AutoPlayveiviseren, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres
til datamaskinen. (med Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en Mass Storage-tilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet.
Merknader
Indeks
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver med [Auto]-innstillingen, velger
du [PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller et USB-utstyr med [Auto]-innstillingen, velger
du [Mass Storage].
• Når [USB-tilk.] er satt til [PTP/MTP], kan du ikke eksportere filmer til datamaskinen. Hvis du vil
eksportere filmer til en datamaskin, setter du [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage].
MENU/
Innstillingssøk
Auto
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [USB-tilk.] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
USB-tilk.
118NO
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å endre spor for
bakgrunnsmusikken.
(Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk] t
Meldingen "Koble til PC" vises.
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin, og start
"Music Transfer"
3 Følg instruksjonene på skjermen for å endre musikkfiler
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Last ned musikk
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
119NO
Du kan slette alle bakgrunnsmusikkfilene som er lagret i kameraet. Kan brukes i tilfeller hvor for
eksempel bakgrunnsmusikkfilene er ødelagt og ikke kan spilles av.
zSlik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet
Du kan bruke "Music Transfer" i CD-ROM-en (inkludert) til å tilbakestille musikkfilene til
de forhåndsinnstilte.
2Start "Music Transfer", og gjenopprett standardmusikken
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music Transfer", ved å se den hjelpen i "Music Transfer".
MENU/
Innstillingssøk
1Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Formater musikk] t
[OK] t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Formater musikk
Indeks
120NO
Formaterer "Memory Stick Duo" eller internminnet. En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick
Duo" er allerede formatert og kan brukes med én gang.
Merknad
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.
(Internt
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) eller
minneverktøy) t [Format] t [OK] t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Format
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
121NO
Oppretter en mappe på "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
Bilder blir tatt opp i den nylig opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Når du setter inn "Memory Stick Duo" som ble brukt sammen med annet utstyr, inn i kameraet og tar
bilder, blir det automatisk opprettet en ny mappe.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring (side 123) og velge mappe
for å vise bilder (side 98).
MENU/
Innstillingssøk
zOm mapper
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) t [Ny RECmappe] t [OK] t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Ny REC-mappe
Indeks
122NO
Endre mappe i "Memory Stick Duo" for lagring av innspilte bilder.
1 MENU t
mappe]
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) t [Endre REC-
3 [OK] t z
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Denne mappen kan ikke velges som opptaksmappe.
– "100" mappe
– En mappe med et nummer som har enten bare "sssMSDCF" eller "sssANV01"
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Operasjonssøk
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Endre REC-mappe
Indeks
123NO
Sletter en mappe på "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 MENU t
mappe]
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) t [Slette REC-
3 [OK] t z
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Hvis du sletter mappen som er satt som opptaksmappe med [Slette REC-mappe], velges den mappen som
har høyest mappenummer, som neste opptaksmappe.
• Du kan bare slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder eller filer som ikke kan spilles av på
kameraet, må du først slette disse bildene og filene, og så slette mappen.
Operasjonssøk
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Slette REC-mappe
Indeks
124NO
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn "Memory Stick Duo" med nok kapasitet i kameraet
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Bildene kan ikke kopieres enkeltvis.
• De opprinnelige bildene i internminnet beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt
minneverktøy]).
• En ny mappe blir opprettet på "Memory Stick Duo" og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke
velge en spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) t [Kopier] t
[OK] t z på kontrollknappen
Innholdsfortegnelse
Kopier
Indeks
125NO
Velger metoden som skal brukes til å tilordne filnumre til bilder.
1 MENU t
(Innst.) t
("Memory Stick"-verktøy) eller
(Internt
minneverktøy) t [Filnummer] t ønsket modus t z på kontrollknappen
Tilbakest
Starter fra 0001 hver gang mappen endres. (Når opptaksmappen
inneholder en fil, blir et tall som er ett høyere enn det høyeste tallet
tilordnet.)
MENU/
Innstillingssøk
Tilordner tall til filer i rekkefølge selv om opptaksmappen eller
"Memory Stick Duo" er endret. (Når det utskiftede "Memory Stick
Duo" inneholder en fil med et tall som er høyere enn det sist
tilordnede tallet, blir et tall som er ett høyere enn det høyeste tallet
tilordnet.)
Operasjonssøk
Serie
Innholdsfortegnelse
Filnummer
Indeks
126NO
Justerer tidspunktet til det lokale tidspunktet i et valgt område.
1 MENU t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling]
t ønsket innstilling t z på kontrollknappen
Du bruker kameraet i ditt område.
Når det angitte området er forskjellig fra ditt hjemmeområdet, må
du foreta en Områdeinnstilling.
Reisemål
Du kan bruke kameraet til å angi klokkeslettet på ditt reisemål.
Angi reisemålområde.
Ved å angi et mye besøkt reisemål kan du enkelt justere klokkeslettet når du besøker det
reisemålet.
1Velg områdedelen for [Reisemål], og trykk deretter på z påkontrollknappen
Indeks
Sommertid-ikon
Hvis [Sommertid] er satt til
[På], blir ikonet hvitt.
MENU/
Innstillingssøk
zEndre Områdeinnstilling
Operasjonssøk
Hjemme
Innholdsfortegnelse
Områdeinnstilling
2Velg et område med b/B på kontrollknappen, og velg Sommertid med v/V
127NO
Stiller inn dato og tid på nytt.
1 MENU t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger) t [Dato- og tidsinnstill.]
t ønsket innstilling t z på kontrollknappen
Du kan velge visningsformatet for dato og klokkeslett.
Sommertid
Du kan velge Sommertid På/Av.
Dato og tid
Du kan stille inn dato og klokkeslett.
Merknad
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med dato.
Operasjonssøk
Dato- og tidsformat
Innholdsfortegnelse
Dato- og tidsinnstill.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
128NO
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med
den inkluderte kabelen eller flerbruksterminalen
1 Slå av både kameraet og TV-en
Operasjonssøk
Du kan vise bilder på en TV med SD (Standardoppløsning) ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på en TV med SD
(Standardoppløsning)
2 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert)
Svart
1 Til lyd-/videoinngangskontakter
Rød
MENU/
Innstillingssøk
VIDEO AUDIO
(avspilling)-knapp
Indeks
Hvit
Kabel for flerbruksterminal
(inkludert)
2 Til multikontakten
3 Slå på TV-en og still inn inngangen
4 Trykk på
(avspilling)-knappen for å slå på kameraet
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en. Velg ønsket bilde med kontrollknappen.
Merknader
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det
til TV-apparatet (side 116).
• Opptaksbildet blir ikke vist på TV-en når filmen er tatt opp mens kameraet og TV-en var koblet sammen.
• Når TV-en brukes som utgang, er enkel visning ugyldig.
129NO
1 Slå av kameraet og TV-en
2 Koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel (selges separat) eller en
adapterkabel for HD-utgang (selges separat)
Operasjonssøk
Du kan vise høydefinisjonsbilderpå en HD (High Definition) TV ved å koble kameraet til en HD
(High Definition) TV med en HDMI-kabel (selges separat) eller en adapterkabel for HD-utgang
(selges separat). Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på en HD (High
Definition) TV
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Bilder som er tatt i [VGA] bildestørrelse kan ikke vises i HD-format.
• Når du tar opp filmer mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en HDMI-kabel (selges separat)
eller en adapterkabel for HD-utgang (selges separat), blir ikke bildet som tas opp, vist på TV-en.
• Når TV-en brukes som utgang, er enkel visning ugyldig.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det
til TV-apparatet (side 116).
zVise bilder som er tatt med en annen bildestørrelse
), på hele skjermen på en HD
• Når du velger [Div. størrelser for endring] i visningsmenyen, kan sideforholdet konverteres til 16:9
og lagres som en ny fil til visning på en HD (High Definition) TV.
• Du kan spille av et bilde med 16:9 sideforhold med [Vid zoomevisning] i visningsmenyen.
Indeks
enn 16:9 (
,
(High Definition) TV
zPå "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved å koble til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMI-kabel (selges separat)
eller en adapterkabel for HD-utgang (selges separat), kan en hel verden av bilder vises i
fantastisk Full HD-kvalitet.
• "PhotoTV HD" gir svært detaljerte fotografiaktige uttrykk med subilte strukturer og farger.
• Du må også foreta innstillinger på TV-en. Hvis du vil spille av filmer, setter du visningsinnstillingen
på TV-en til Video for å få best bildekvalitet.
Se bruksanvisningen til TV-en for flere opplysninger.
130NO
Koble kameraet til en HD (High Definition) TV som har en HDMI-terminal med HDMI-kabel
(selges separat).
2 Koble kameraet til TV-en med HDMI-kabelen (selges separat)
(avspilling)-knapp
1 Til HDMIterminalen
HDMI-adapter
(inkludert)
2 Til multikontakten
HDMI-kabel
(selges separat)
MENU/
Innstillingssøk
HDMI-terminal
Operasjonssøk
1 Sett på en HDMI-adapter (inkludert) til en HDMI-kabel (selges separat)
Innholdsfortegnelse
Visning av bilder ved å koble kameraet til en HD
(High Definition) TV med en HDMI-kabel (selges
separat)
3 Slå på TV-en og still inn inngangen
(avspilling)-knappen for å slå på kameraet
Bildene du tar vises på TV-en. Velg et bilde med kontrollknappen.
Merknader
Indeks
4 Trykk på
• Sett [HDMI-oppløsning] til [Auto] eller [1080i] i
(Hovedinnstillinger) (side 113).
• [Pip] er satt til [Lukker].
• Ikke koble enhetens utdataterminal til utdataterminalen på andre enheter. Bildene og lydene blir ikke
utdata. Dette kan også føre til at det ikke fungerer slik det skal.
• Det er ikke sikkert at alle enheter fungerer ordentlig.
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
131NO
Når du kobler kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med HDMI-kabelen (selges
separat), kan du spille av bilder fra kameraet med TV-ens fjernkontroll på TV-en.
1 Koble kameraet til en TV med en HDMI-kabel (selges separat)
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på en "BRAVIA" Sync TV
2 Slå på TV-en og still inn inngangen
(avspilling)-knappen for å slå på kameraet
4 Trykk på tilkoblingsmenyknappen på TV-ens fjernkontroll og velg ønsket
modus
Lysbildevisning med
musikk
Spilkler av en lysbildeserie av bilder med musikk.
Enkeltbilde
Viser ett og ett bilde.
Bildeindeks
List opp bilder samtidig.
Vid zoomevisning
Under avspilling av enkeltbilder på TV, spilles stillbilder med 4:3- og 3:2bildeforhold spilles av med et bildeforhold på 16:9. I så fall blir toppen og
bunnen av bildet beskåret.
Slett
Slette bilder.
Endre hovedbilde
Du kan endre hovedbildet i serieopptaksgruppen til ønsket bilde i gruppen.
Avspillingszoom
Spiller av det forstørrede bildet.
Rotere
Roterer et stillbilde.
Filtrer etter ansikt
Bildene filtreres og vises.
Visningsmodus
Velg visningsformat for å vise flere bilder.
Avslutt
Lukk tilkoblingsmenyen.
Indeks
Beskrivelser
MENU/
Innstillingssøk
Driftselementer
Operasjonssøk
3 Trykk på
Merknader
• Driftselementene som vises kan variere avhengig av situasjonen.
• Du kan styre bruken av kameraet med fjernkontrollen til TV-en ved å koble kameraet til en "BRAVIA"
Sync-kompatibel TV.
• Hvis du ikke kan koble til, setter du [KTRL for HDMI] til [På] i
(Hovedinnstillinger).
• Når du kobler kameraet til TV-er fra andre produsenter, kan det hende at TV-ens fjernkontroll aktiverer
kameraet feil. Velg [På] i [KTRL for HDMI] på
(Hovedinnstillinger) i menyen.
132NO
1 Koble kameraet til en HD (High Definition) TV med en adapterkabel for
HD-utgang (selges separat)
Grønn/Blå/Rød
1 Til lyd-/videoinngangskontakter
(avspilling)-knapp
Hvitt/Rød
2 Til multikontakten
Indeks
Adapterkabel for
HD-utgang (selges
separat)
MENU/
Innstillingssøk
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Operasjonssøk
Du kan vise et bilde med høy kvalitet som er tatt opp på kameraet til en HD (High Definition)
TV med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type2d-godkjent adapterkabel
for HD-utgang (selges separat).
Innholdsfortegnelse
Visning av bilder ved å koble kameraet til en HD
(High Definition) TV med en adapterkabel for
HD-utgang (selges separat)
2 Slå på TV-en og still inn inngangen
3 Trykk på
(avspilling)-knappen for å slå på kameraet
Bildene du tar vises på TV-en. Velg et bilde med kontrollknappen.
Merknad
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] på forhånd (side 115).
133NO
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
PAL system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv.
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
MENU/
Innstillingssøk
PAL-M system
Brasil
Operasjonssøk
NTSC system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellom-Amerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
Innholdsfortegnelse
Om fargesystemer for TV
SECAM system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Indeks
134NO
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner finner
du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 144).
MENU/
Innstillingssøk
• Installer programvaren som følger:
– "PMB"
– "Music Transfer"
Operasjonssøk
Installer programvaren (inkludert) først (side 137)
Innholdsfortegnelse
Få glede av Windowsdatamaskinen
Koble kameraet til datamaskinen (side 139)
Indeks
• Nyt bildene med "PMB" og "Music Transfer" som følger:
– Importere bilder til datamaskinen
– Eksportere bilder til kameraet
– Angi ønsket hendelsesnavn til [Hendelsesliste] på kameraet
– Redigere bilder
– Vise opptaksstedene for stillbilder på kart på Internett (krever
Internett-forbindelse)
– Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVD-skriver er
nødvendig)
– Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
– Laste opp bilder til en medietjeneste (krever Internett-forbindelse)
– Endre musikk for lysbildeframvisning (med "Music Transfer")
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
Sonys web-område for kundestøtte.
http://www.sony.net/
135NO
OS (forhåndsinstallert) Annet
USB plugg: Levert som standard
Indeks
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1**
MENU/
Innstillingssøk
For å importere
bilder
Operasjonssøk
For å bruke "PMB" Microsoft Windows XP*
CPU: For å spille av/redigere stillbilder:
og "Music
SP3/Windows Vista SP1** Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
Transfer"
For å spille av/redigere høyoppløselige
filmer: [1440×1080 (fin)]: Intel Core Duo
2,0 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller raskere
[1440×1080 (standard)]: Intel Pentium D
2,8 GHz eller raskere/Intel Core Duo
1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller raskere
Minne: 512 MB eller mer (for å spille
av/redigere høyoppløselige filmer: 1 GB
eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 500 MB
Visning: Skjermoppløsning: 1024 × 768
piksler eller mer
Videominne: 32 MB eller mer
(Anbefalt: 64 MB eller mer)
Innholdsfortegnelse
Anbefalt datamaskinmiljø
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
** Starter (Edition) støttes ikke.
Merknader
• Datamaskinmiljøet må også tilfredsstille kravene i operativsystemet.
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, blant annet kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes det fire USB tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage], [PictBridge]og [PTP/MTP]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha mer informasjon om [PictBridge] og [PTP/MTP], kan du
se side 118.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
136NO
Du kan installere den medfølgende programvare ("PMB", "Music Transfer") ved hjelp av
følgende prosedyre.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, dobbeltklikker du på [Computer] (Datamaskin)
(i Windows XP, [My Computer] (Min datamaskin)) t
(SONYPICTUTIL).
• Hvis AutoPlay-skjermen vises, velger du "Run Install.exe" (Kjør Install.exe.) og følger instruksjonene
som kommer til syne på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk [Install]
3 Velg ønsket språk, og klikk deretter [Next] (Neste)
"License Agreement" vises.
4 Les avtalen nøye. Hvis du samtykker, klikker du på knappen (
) og deretter [Next] (Neste)
endres til
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen
6 Ta ut CD-ROM-en når installeringen er fullført
Snarveisikonene for
"PMB" og
"PMB Guide" opprettes på skrivebordet.
Dobbeltklikk på disse ikonene for å starte programvaren.
Indeks
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen
på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig av systemmiljøet på datamaskinen.
MENU/
Innstillingssøk
Skjermen "Choose Setup Language" vises.
Operasjonssøk
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-en
(inkludert) i CD-ROM-stasjonen
Innholdsfortegnelse
Installere programvare (inkludert)
Merknad
• Logg på som administrator.
137NO
Ved hjelp av programvaren kan du bruke stillbildene og filmene fra kameraet mer enn noen
gang. Dette avsnittet oppsummerer "PMB". For mer informasjon, se "PMB Guide".
Med "PMB":
MENU/
Innstillingssøk
• Kan du importere bilder som er tatt med kameraet til datamaskinen, og vise dem på datamaskinen.
• Eksportere bildene i datamaskinen til "Memory Stick Duo" og vise dem på kameraet.
• Du kan skrive inn ønsket hendelsesnavn på [Hendelsesliste] i "Memory Stick Duo" og vise dem på
kameraet.
• Kan du ordne bilder på datamaskinen i en kalender og vise dem etter opptaksdato.
• Kan du retusjere (Rødøyekorreksjon osv.), søke etter ansiker, skrive ut, sende stillbilder som
e-postvedlegg og endre opptaksdato.
• Kan du vise informasjon om posisjonen for hvor du tok bildet på et kart. (Krever Internett-forbindelse.)
• Kan du skrive ut eller lagre stillbildene med dato.
• Kan du lage en datadisk ved hjelp av en CD- eller DVD-brenner.
• Kan du laste opp bildet på en medietjeneste. (Krever Internett-forbindelse.)
Operasjonssøk
"PMB" sammendrag
Innholdsfortegnelse
På "PMB (Picture Motion
Browser)" (inkludert)
Starter "PMB Guide"
(PMB Guide) på skrivebordet
For å få tilgang til "PMB Guide" fra Start-menyen, klikker du [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Indeks
1 Dobbeltklikk ikonet
Starte og avslutte "PMB"
1 Dobbeltklikk ikonet
(PMB) på skrivebordet
For å få tilgang til "PMB" fra startmenyen, klikker du [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] t [PMB].
Bekreftelsesmeldingen fra informasjonsverktøyet vises på skjermen når "PMB" startes for første
gang. Velg [Start].
• Denne funksjonen informerer deg om nyheter, for eksempel programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
2 Klikk på
-knappen øverst til høyre på skjermen for å gå ut av "PMB"
138NO
Hvis du vil ha mer informasjon om "PMB"-funksjonene, kan du se "PMB Guide".
Koble kameraet til datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med innspilte bilder i kameraet
2 Sett i en tilstrekkelig ladet batteripakke i kameraet, eller koble kameraet til
en stikkontakt sammen med AC adapteren (selges separat)
3 Slå på datamaskinen, og trykk på
(avspilling)-knappen
"Kobler til..." vises på kameraets skjerm.
• Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette i gang et
program for senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
1 Til en USB plugg
Kabel for flerbruksterminal
Indeks
2 Til multikontakten
MENU/
Innstillingssøk
4 Koble kameraet til datamaskinen
Operasjonssøk
Når du importerer bilder fra internminnet, er trinn 1 unødvendig.
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på datamaskinen
Merknader
• Når du importerer/eksporterer bilder til datamaskinen ved hjelp av en batteripakke med lavt strømnivå,
kan overføringen mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm for tidlig.
•
vises på skjermen under kommunikasjonen. Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises. Når
indikatoren endres til
, kan du begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, setter du [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 118).
139NO
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin
Skjermen [Import Media Files] på "PMB" vises automatisk.
• Hvis AutoPlay Wizard vises, lukker du den.
Innholdsfortegnelse
Importerer bilder til en datamaskin
2 Klikk på [Import]-knappen for å importere bilder
• Bildene blir som standard importert til en mappe som opprettes i "Pictures" (Bilder) (i Windows XP:
"My Pictures" (Mine bilder)) med navnet som tilsier hendelsesnavnet på [Hendelsesliste].
3 Vise bilder på datamaskinen
Når importeringen er fullført, starter "PMB". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
zVise bilder med "PMB"
Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og vise dem etter
opptaksdato. Hvis du vil ha mer informasjon om "PMB", kan du se
"PMB Guide".
Indeks
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
MENU/
Innstillingssøk
• "Pictures" (Bilder) (i Windows XP: "My Pictures" (Mine
bilder))-mappen er satt som standardmappe i "Viewed
folders" (Viste mapper).
Operasjonssøk
Datamaskinen begynner å importere bilder.
Importerer bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"
Når AutoPlay Wizard vises i trinn 1, klikker du på [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] t kopieres de ønskede bildene til datamaskinen.
140NO
Eksportere bildene i datamaskinen til et "Memory Stick Duo" og vise dem på kameraet. Dette
avsnittet beskriver prosedyren for automatisk å velge og eksportere bilder som ikke er blitt
eksportert til "Memory Stick Duo" i kameraet.
Bildene kan også eksporteres manuelt. For mer informasjon, se "PMB Guide".
Operasjonssøk
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin
• Hvis AutoPlay Wizard vises, lukker du den.
2 Dobbeltklikk på
3 Klikk på
(PMB) på skrivebordet for å starte "PMB"
øverst på skjermen
Skjermbildet for enkelt opptak vises.
4 Klikk på [Export]
• Når du spiller av eksporterte bilder på kameraet, vises
Innholdsfortegnelse
Eksportere biler til visning på kameraet
-merket på LCD-skjermen.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
• Du kan ikke spille av enkelte bilder, avhengig av bildestørrelsen.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble
behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Denne metoden kan ikke brukes til å eksportere filmer. Filmer bør eksporteres til kameraet manuelt.
Avslutt USB-tilkoblingen
•
•
•
•
Indeks
Utfør prosedyrer fra trinn 1 til 3 under før:
Koble fra kabelen for flerbruksterminal.
Ta ut "Memory Stick Duo".
Sette inn "Memory Stick Duo" i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
Slå av kameraet.
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på i
oppgavelinjen
Windows Vista
2 Klikk på (USB Mass Storage Device (USB
Mass Storage-enhet)) t [Stop]
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
[OK]
Windows XP
Frakoblingsikonet
141NO
Bildefilene som er spilt inn med kameraet, er gruppert Eksempel: vise mapper i
som mapper på "Memory Stick Duo" eller internminnet. Windows Vista
Operasjonssøk
AMapper som inneholder bildedata som er tatt opp
med et kamera som har funksjon for opprettelse av
mapper.
BMappe som inneholder stillbildedata som er tatt opp
med kameraet.
CMappe som inneholder filmdata som er tatt opp med
kameraet.
Innholdsfortegnelse
Lagringsmål og filnavn for bildefiler
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Indeks
• Du kan ikke spille inn bilder i "100MSDCF"- eller "100ANV01"-mappene. Bildene i disse mappene er
bare tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn/spille av bilder i "MISC"-mappen.
• Bildefiler blir navngitt som følger:
– Stillbilder: DSC0ssss.JPG
– Filmbilder
1080×720: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller inn filmer
1080×720: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst tall fra 0001 til 9999. De numeriske delene av navnet på en filmfil
som er opptatt i Filmmodus og dens korresponderende indeksbildefil er det samme.
• Hvis du vil ha mer informasjon om mapper, kan du se siden 98, 122, 123 og 124.
142NO
Du kan bytte ut musikkfilene som forhåndslagres på fabrikken, med dine egne musikkfiler ved
hjelp av "Music Transfer" på CD-ROMen (inkludert). Du kan også slette disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med "Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk]
2 Trykk på z på kontrollknappen
Meldingen "Koble til PC" vises.
3 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen
4 Start "Music Transfer"
MENU/
Innstillingssøk
1 MENU t
Operasjonssøk
Endre musikk med "Music Transfer"
Innholdsfortegnelse
Bruke "Music Transfer"
(inkludert)
5 Følg instruksjonene på skjermen for å endre musikkfiler
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet
Utfør [Restore to Preset Tracks] i trinn 5.
Alle musikkfiler går tilbake til den forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning] menyen settes til [Lyd av].
Indeks
zSlik gjenoppretter du musikken som er
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de forhåndslagrede filene ved hjelp av [Initialiser] (side 111),
men dette vil føre til at andre innstillinger også tilbakestilles.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music Transfer", ved å se den hjelpen i "Music Transfer".
143NO
Du kan kopiere bilder til en Macintosh-datamaskin. "PMB" er ikke kompatibel med Macintoshdatamaskiner. Når bildene eksporteres til "Memory Stick Duo", viser du dem i Mappevisningmodus (side 85).
OS (forhåndsinstallert) Annet
For å kopiere
bilder
Mac OS 9.1/9.2/
USB plugg: Levert som standard
Mac OS X (v10.1 til v10.5)
Merknader
Indeks
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, blant annet kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes det fire USB tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage], [PictBridge]og [PTP/MTP]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha mer informasjon om [PictBridge] og [PTP/MTP], kan du
se side 118.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
MENU/
Innstillingssøk
For å bruke "Music Mac OS X (v10.3 til v10.5) Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller
Transfer"
mer anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 50 MB
Operasjonssøk
Anbefalt datamaskinmiljø
Innholdsfortegnelse
Bruke Macintosh-datamaskinen
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
Sonys web-område for kundestøtte.
http://www.sony.net/
144NO
Når du importerer bilder fra internminnet, er trinn 1 unødvendig.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med innspilte bilder i kameraet
3 Slå på Macintosh-datamaskinen, og trykk på
kameraet
(avspilling)-knappen på
4 Koble kameraet til datamaskinen
1 Til en USB plugg
Kabel for flerbruksterminal
MENU/
Innstillingssøk
2 Til multikontakten
Operasjonssøk
2 Sett i en tilstrekkelig ladet batteripakke i kameraet, eller koble kameraet til
en stikkontakt sammen med AC adapteren (selges separat)
Innholdsfortegnelse
Importere og vise bilder på en datamaskin
5 Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil importere er lagret
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om lagringsstedet for filene og filnavnene, kan du se side 142.
Indeks
6 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet
7 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og den ønskede bildefilen i mappen
som inneholder de kopierte filene
Viser bildene.
Avslutt USB-tilkoblingen
Dra og slipp statjonsikonet eller ikonet til "Memory Stick Duo" til "Papirkurv"-ikonet på forhånd
når du utfører prosedyrene som er nevnt under, eller når kameraet er koblet fra datamaskinen.
•
•
•
•
Koble fra kabelen for flerbruksterminal.
Ta ut "Memory Stick Duo".
Sette "Memory Stick Duo" inn i kameraet.
Slå av kameraet.
145NO
Du kan bytte ut musikkfilene som forhåndslagres på fabrikken, med dine egne musikkfiler ved
hjelp av "Music Transfer" på CD-ROMen (inkludert). Du kan også slette disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med "Music Transfer" står oppført nedenfor:
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i
CD-ROM-stasjonen
2 Dobbelklikk på
(SONYPICTUTIL)
3 Dobbeltklikk på [MusicTransfer.pkg] filen i [Mac] mappen
Operasjonssøk
• MP3-filer som lagres på harddisken på datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
Innholdsfortegnelse
Endre musikk med "Music Transfer"
Installeringen av programvaren starter.
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk]
5 Trykk på z på kontrollknappen
Meldingen "Koble til PC" vises.
6 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og Macintosh-datamaskinen
7 Start "Music Transfer"
MENU/
Innstillingssøk
4 MENU t
8 Følg instruksjonene på skjermen for å endre musikkfiler
• Avslutt alle andre programmer før du installerer "Music Transfer".
• For installering må du logge på som Administrator.
Indeks
Merknader
zSlik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet
Utfør [Restore to Preset Tracks] i trinn 8.
Alle musikkfiler går tilbake til den forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning] menyen settes til [Lyd av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de forhåndslagrede filene ved hjelp av [Initialiser] (side 111),
men dette vil føre til at andre innstillinger også tilbakestilles.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music Transfer", ved å se den hjelpen i "Music Transfer".
146NO
"Videregående veiledning for Cyber-shot" forklarer videre hvordan du bruker kameraet og
ekstrautstyret.
Når du installerer "Brukerhåndbok for Cyber-shot", blir også "Videregående veiledning for
Cyber-shot" installert.
1 Dobbeltklikk på
(Videregående veiledning) på skrivebordet
Visning på Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i [stepupguide]-mappen til datamaskinen
3 Etter at kopiering er fullført, dobbeltklikker du på "stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å pakke dem opp. Dobbeltklikk deretter på den
genererte filen "stepupguide"
Indeks
2 Velg [stepupguide], [language] og deretter [NO]-mappen som er lagret på
CD-ROM (inkludert) og kopier alle filene i [NO]-mappen til [img]-mappen
som er lagret i [stepupguide]-mappen som ble kopiert til datamaskinen i
trinn 1 (Overskriv alle filene i [img]-mappen med filene fra [NO]-mappen)
MENU/
Innstillingssøk
For å få tilgang til "Videregående veiledning" fra startmenyen, klikker du [Start] t [All
Programs] (Alle programmer) t [Sony Picture Utility] t [Videregående veiledning].
Operasjonssøk
Visning med Windows
Innholdsfortegnelse
Vise "Videregående veiledning
for Cyber-shot"
Merknad
• Hvis det ikke er installert et pakkeprogram for HQX-filer, kan du installere Stuffit Expander.
147NO
Slik kan du skrive ut stillbilder.
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en PictBridgekompatibel skriver.
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
MENU/
Innstillingssøk
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"mediekompatibel skriver
Operasjonssøk
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel
skriver (side 149)
Innholdsfortegnelse
Skrive ut stillbilder
Skrive ut med en datamaskin
Indeks
Ved hjelp av den medfølgende "PMB"-programvaren på CD-ROM-en
(inkludert) kan du importere bildene til en datamaskin og skrive dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut . For mer informasjon, se
"PMB Guide".
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 151)
Du kan ta med deg "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt med
kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan merke bilder du
på forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke (utskriftsrekkefølge).
Merknad
• Når bildene er tatt opp i [16:9]-modusmode, kan det hende at begge kantene er kuttet av.
148NO
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan du skrive ut bilder du har tatt med kameraet ved å
koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver.
Merknader
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Avhengig av skriveren, er det ikke sikkert at du kan skrive ut panoramabilder.
Klargjør kameraet for USB-tilkobling til skriveren med kabelen for flerbruksterminal.
1 Sett inn en oppladet batteripakke i kameraet
2 Koble kameraet til skriveren
1 Til USB pluggen
Indeks
2 Til multikontakten
MENU/
Innstillingssøk
Klargjøre kameraet
Operasjonssøk
"PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Innholdsfortegnelse
Skrive ut bilder direkte med en
PictBridge-kompatibel skriver
Kabel for flerbruksterminal
3 Slå på skriveren
Indikatoren
Etter at forbindelsen er opprettet, vises -indikatoren på skjermen.
Hvis -indikatoren blinker på kameraskjermen (feilvarsling), må
du kontrollere den tilkoblede skriveren.
Merknad
• Hvis skriveren ikke kunne kobles til, må du stille [USB-tilk.] under
[PictBridge].
(Hovedinnstillinger) til
149NO
1 MENU t
(Utskrift) t ønsket modus t z på kontrollknappen
Dette bildet
Skriver ut det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
Flere bilder
Du kan velge og skrive ut flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
2 Ønsket element t [OK] t z
Antall
Operasjonssøk
1Velg et bilde, og trykk på z
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
skrives ut.
Innholdsfortegnelse
Skrive ut
Velger hvor mange kopier av det angitte bildet som skal skrives ut.
Layout
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut ved siden av hverandre på
et ark.
Størrelse
Velg størrelsen på utskriftsarket.
Dato
Velg [Dato] eller [Dag og tid] for å legge inn dato og klokkeslett i
bildene.
MENU/
Innstillingssøk
• Det angitte antallet bilder passer kanskje ikke på ett enkelt ark.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den rekkefølgen du velger med
[Dato- og tidsinnstill.] på kameraet. Det kan hende denne funksjonen
ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal mens ikonet
(PictBridge kobler til) vises på skjermen.
Indeks
Merknad
150NO
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet i en fotoforretning, direkte fra kameraet.
Kopier bildene til "Memory Stick Duo", og ta med "Memory Stick Duo" til til fotoforretning (side 125).
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du kopiere de
bildene du vil ha skrevet ut til, et annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den med deg til
fotoforretningen eller kopisenteret.
• "Memory Stick Duo"-adapteren (selges separat) kan være nødvendig. Ta kontakt med kopisenteret.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du kontakte forretningen eller kopisenteret.
Operasjonssøk
Du kan ta med deg "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Så lenge forretningen støtter fotoutskriftstjenester som
samsvarer med DPOF, kan du lage et
(utskriftsrekkefølge)-merket på bildene på forhånd, i
visningsmenyen.
Innholdsfortegnelse
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter
Indeks
151NO
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 153 til 161.
Innholdsfortegnelse
Feilsøking
Hvis koden "C/E:ss:ss" vises på skjermen, leser du side 162.
Hvis du gjør operasjonen ovenor, blir dato- og tidsinnstillingen
slettet.
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Indeks
Ved reparasjon av kameraer med internminne eller Musikkfiler-funksjon, kan dataene i kameraet
bli kontrollert ved minimumsnødvendighet for å kontrollere og forbedre feilsymptomene. Sony
kommer ikke til å kopiere eller lagre noen av disse dataene.
MENU/
Innstillingssøk
3 Trykk RESET-knappen med en spiss gjestand, og slå på
strømmen (side 15).
Operasjonssøk
2 Ta ut batteripakken og vent omtrent ett minutt, sett inn
batteripakken og slå på strømmen.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
Sonys web-område for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
Batteripakke og strøm ................... 153
Internminne .................................... 159
Ta stillbilder/filme .......................... 154
Skrive ut .......................................... 159
Vise bilder....................................... 157
PictBridge kompatibel skriver ...... 160
Sletting............................................ 157
Annet ............................................... 161
Datamaskiner ................................. 158
Varselindikatorer og meldinger
......................................................... 162
"Memory Stick Duo" ...................... 159
152NO
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
Strømmen slås plutselig av.
Indikatoren for gjenstående lading er ikke korrekt.
Indeks
• Batteriet brukes opp raskt og batteristrømmen som er igjen, vil være lavere enn indikatoren viser i
følgende tilfeller:
– Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder
– Når du bruker blits og zoom ofte
– Når du slår strømmen av og på ofte
– Når du stiller inn skjermens lysstyrke med DISP (skjermvisning)-innstillingene
• Et avvik dukket opp mellom indikatoren for gjenværende ladning og aktuell gjenværende
batteriladning. Lad ut batteriet fullstendig en gang, og lad batteriet opp igjen til riktig indikasjon
vises.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 170). Bytt den ut med en ny.
MENU/
Innstillingssøk
• Avhengig av kameraet og batteritermperaturen kan strømmen slå seg av automatisk for å beskytte
kameraet. I så fall vises det en melding på LCD-skjermen før strømmen slås av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av automatisk
for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 170). Bytt den ut med en ny.
Operasjonssøk
• Etter å ha satt batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet slåes på.
• Sett i batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 170). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Innholdsfortegnelse
Batteripakke og strøm
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av AC-adapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å
lade batteriet.
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades opp.
• Fjern og sett inn batteripakken på nytt. Sørg for at det installeres riktig.
• Temperaturen kan være dårlig egnet til opplading. Prøv å lade batteripakken igjen med riktig
ladetemperatur (10 °C til 30 °C).
• Se side 171 for detaljer.
153NO
Innholdsfortegnelse
Ta stillbilder/filme
Bildet er ikke klart å søker.
• Juster diopterskalaen ordentlig med søkerens justeringshjul.
Kan ikke ta bilder.
Smilutløser-funksjonen virker ikke.
Indeks
• Panoramafotografering-funksjonen virker ikke med følgende. Ta bilde i en bestemt hastighet i
henhold til vedledningsindikatoren.
– Kameraets hastighet er for rask eller for sakte
– Tar bilder i en annen retning enn du bestemte
• Opptaket stanses hvis det er for mye bevegelse i kameraet under panoreringen. Hold kameraet godt
fast mens du tar bilder.
MENU/
Innstillingssøk
Panoramafotografering-funksjonen virker ikke.
Operasjonssøk
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er fullt, må
du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 49)
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
(Filmmodus).
• Still inn modusvelgeren på
(Filmmodus) når du filmer.
• Du kan ta opp filmer med en bildestørrelsen på [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] eller
[1280×720] på "Memory Stick PRO Duo". Når du bruker et annet opptaksmedium enn "Memory
Stick PRO Duo", setter du filmbildestørrelsen til [VGA].
• Linsedekselet er festet. Fjern den.
• Kameraet er i Smilutløser demonstrasjonsmodus. Sett [Demomodus] til [Av].
• Det tas ingen bilder hvis det ikke oppdages et smilende ansikt.
• [Demomodus] er satt til [På]. Sett [Demomodus] til [Av] (side 112).
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på
• Trykk FINDER/LCD-knappen.
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til opptaksmodus.
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker kameraet
om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen plutselig.
• Bekreft at [Konvert.-linse] innstillingen er riktig (side 102).
Opptaket tar lang tid.
• Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss verdi under forhold med lite lys, aktiveres automatisk
NR (Støyreduksjon) funksjonen med lav lukkerhastighet for å automatisk redusere bildestøy. Under
slike forhold tar opptaket lang tid.
• Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen fungerer. Tilbakestill [Lukkede øyne-reduksjon] til [Av]
(side 68).
154NO
Fortsett r
Zoom virker ikke.
Kan ikke velge Ansiktsregistrering-funksjonen.
• Du kan bare velge Ansiktsregistrering når fokusmodus er satt til [Multi-AF] og målemodus er satt til
[Multi].
MENU/
Innstillingssøk
• Du kan ikke bruke smartzoom, avhengig av bildestørrelsen (side 101).
• Du kan ikke bruke zoom ved Panoramafotografering-opptak.
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– Du tar opp filmer
– Smilutløser fungerer
–
(Avansert sportsfotografer.) modus i Scenevalg er valgt
Operasjonssøk
• Motivet er for nært. Når du tar bilder, må du sørge for at linsen er lengre unna motivet enn den
korteste opptaksavstanden (1 cm (W)/150 cm (T) fra linsen).
•
(Landskap), (Halvlys) eller (Fyrverkeri) modus er valgt i Scenevalg når du tar stillbilder.
• Når
(Avansert sportsfotografer.) modus er valgt, er det ikke sikkert at motivet som er for nærme,
er i fokus.
• Halvmanuell eller Manuelt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 40).
• Bekreft at [Konvert.-linse] innstillingen er riktig (side 102).
Innholdsfortegnelse
Bildet er ute av fokus.
Blitsen virker ikke.
Indeks
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er satt til seriebilde eller eksponeringsgruppe (side 42)
–
(Høy følsomhet),
(Avansert sportsfotografer.), (Halvlys) eller (Fyrverkeri) modus er
valgt i Scenevalg
– Du tar opp filmer
– Modusvelgeren er satt til
(Panoramafotografering),
(Håndholdt kamera i halvlys) og
(Bildestabilisering)
• Still inn blitsen til (Blits på) (side 39) når Scenevalg-modus er satt til (Landskap), (Gourmet),
(Strand) eller (Snø) modus.
• Still inn (Blits på) når følgende:
– Modusvelgeren er satt til , eller
Uklare hvite prikker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er ikke feil.
Nærbildefunksjonen (Makro) virker ikke.
•
(Avansert sportsfotografer.),
(Landskap),
Scenevalg.
• Makromodus er satt til [Auto] når kameraet er i
(Filmmodus).
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri) modus er valgt i
(Intelligent autojustering) eller i
Makroopptak kan ikke slås av.
• Det er ingen funksjon for å tvinge avslåing av makroopptak. I [Auto]-modus er telefotofotografering
mulig også under makroopptaksforhold.
155NO
Fortsett r
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Kameraet har ingen funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "PMB", kan du skrive
ut eller lagre med dato (side 138).
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 44).
LCD-skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken på bakgrunnslyset (side 18).
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg Målemodus (side 60) eller juster
eksponeringen (side 44).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 44).
MENU/
Innstillingssøk
Bildet er for mørkt.
Operasjonssøk
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder
den halvveis nede.
Innholdsfortegnelse
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
Fargene i bildet er ikke riktige.
Indeks
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 72).
• Sett [Fargefilter] til [Av] (side 73).
• Juster Hvitbalanse (side 58).
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [Auto] eller [På] (side 69).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet med [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen, eller korriger med "PMB".
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 49).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett i oppladet batteripakke.
Det samme bildet tas opp flere ganger.
• [REC-modus] er satt til serie eller grupp, satt til [Normal] (side 42). Eller [Scenegjenkjenning] er satt
til [Avansert] (side 62).
156NO
Kan ikke spille av bilder.
Dato og tid vises ikke.
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan oppstå på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Venstre og høyre side av skjermen vises i svart.
MENU/
Innstillingssøk
• Skjermvisningen er satt til bare å vise bilder. Trykk på DISP (skjermvisning)-knappen for å vise
menyskjermen (side 18).
Operasjonssøk
• Trykk på
(avspilling)-knappen.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble
behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 141).
• Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er lagret på "Memory Stick Duo", og som er tatt med
andre kameraer. Spill av slike bilder i Mappevisning (side 85).
• Årsaken til dette er kopiering av bilder fra datamaskinen til "Memory Stick Duo" uten å bruke
"PMB". Spill av slike bilder i Mappevisning (side 85).
Innholdsfortegnelse
Vise bilder
• [Auto-orient.] er satt til [På] (side 104).
• Modusvelgeren er satt til
bilder.
(Enkelt opptak). Sett modusvelgeren til andre moduser for å spille av
Indeks
Kan ikke vise bilder i indeksmodus.
Kan ikke høre musikk under lysbildefremvisning.
• Overfør musikkfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 143).
• Bekreft av voluminnstillingen og lysbildefremvisningsinnstillingene er riktige.
• Lysbildevisningen spilles av med [Kontinuerlig avspill.]. Velg [Lysbildevisning med musikk] og spill
av.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på fargesystemet til
TV-en (side 116).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 129).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du den fra
(side 141).
• Når du tar opp filmer mens kameraet og TV-en er koblet sammen, blir ikke bildet som tas opp, vist på
TV-en.
Sletting
Kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 95).
157NO
Datamaskinens OS kompatibilitet med kameraet er ukjent.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 136 for Windows, og side 144 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
MENU/
Innstillingssøk
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker vekselstrømadapteren
(selges separat).
• Sett [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 118).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Operasjonssøk
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick" Reader/Writer support "Memory Stick PRO Duo".
Brukere av datamaskiner og "Memory Stick" Readers/Writers som er laget av andre produsenter enn
Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (sidene 139 og
145). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Innholdsfortegnelse
Datamaskiner
Kan ikke importere bilder.
Indeks
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 139).
• Når du tar bilder med "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke
vil kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av "Memory Stick Duo" som er
formatert av kameraet (side 121).
Etter at du har opprettet USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.
Kan ikke vise bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", henvis til "PMB Guide" (side 138).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Importer filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 139).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er eksportert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Eksporter dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 142).
• Når du bruker et annet program enn "PMB", er det ikke sikkert at informasjonen blir oppdatert riktig,
slik at bildene blir blå eller vises feil på annen måte. Dette er ikke feil.
• Når det vises blå bilder, viser du dem i Mappevisning-modus eller sletter dem med kameraet.
158NO
Kan ikke sette inn "Memory Stick Duo".
• Sett inn "Memory Stick Duo" riktig vei.
Du har formatert "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
Innholdsfortegnelse
"Memory Stick Duo"
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Operasjonssøk
Internminne
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til "Memory Stick Duo".
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
MENU/
Innstillingssøk
• "Memory Stick Duo" er fullt. Kopier til "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig kapasitet.
Skrive ut
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
Indeks
Se "PictBridge kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
• Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skriver du bruker. Særlig når du skriver ut et bilde
som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for trimming eller
kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut bildene
uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Med "PMB", kan du skrive ut bilder med dato (side 138).
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som er tatt med
kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut bilder med datoen
innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjonen. Rådfør deg med
skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene.
159NO
Kan ikke opprette forbindelse.
Kan ikke skrive ut bilder.
MENU/
Innstillingssøk
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen for
flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra
kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til kabelen for
flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret med en
datamaskin, ikke kan skrives ut.
• Panoramabilder skrives kanskje ikke ut, avhengig av skriveren, eller skrives ut som avkuttet
panoramabilde.
Operasjonssøk
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 118).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Innholdsfortegnelse
PictBridge kompatibel skriver
Utskrift avbrutt.
(PictBridge kobler til) blir
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
Indeks
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
borte.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilde har ikke opptaksdataene slik at dataene ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv ut bildet
på nytt (side 150).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir av en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble fra og
koble om igjen kablene for flerbruksterminalen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen i
kameraet (side 150) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren.
160NO
Strømmen er på, men kameraet fungerer ikke.
• Den innebygde mikrodatamaskinen fungerer ikke ordentlig. Fjern batteripakken og sett den inn igjen
etter ett minutt. Slå så på kameraet. Hvis dette ikke fungerer, tilbakestiller du kameraet (sidene 15
og 152).
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
Kameraet slår seg av med forlenget objektiv.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke og slå på kameraet på nytt.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 128).
• Det interne, oppladbare ekstrabatteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri, og la det lade i 24 timer eller
mer med strømmen av.
• Endre innstillingene med MENU t [Innst.] t [Klokkeinnstillinger] t [Dato- og tidsinnstill.].
Indeks
Du vil endre dato eller tid.
MENU/
Innstillingssøk
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
Operasjonssøk
Linsen dugger.
Innholdsfortegnelse
Annet
Dato og klokkeslett er feil.
• Områdeinnstilling er satt til et annet sted enn ditt nåværende sted. Endre innstillingene med MENU
t [Innst.] t [Klokkeinnstillinger] t [Områdeinnstilling].
Bilder tatt med zoom er forvrengt.
• Bildet kan bli forvrengt når været er utstabilt, på grunn av sløring. Dette er ikke feil. Ettersom bildet
ikke kan kontrolleres under opptaket, anbefaler Sony at du spiller av bildet forstørret på skjermen for
å kontrollere det etter at innspillingen er fullført.
161NO
Egendiagnose-display
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data på "Memory Stick Duo". Prøv å slå av og på kameraet igjen,
eller ta ut og sette inn "Memory Stick Duo" på nytt, flere ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på internminnet, eller det er satt inn en uformatert "Memory Stick
Duo". Formater internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 121).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med kameraet, eller dataene er
ødelagt. Sett inn et nytt "Memory Stick Duo".
MENU/
Innstillingssøk
C:13:ss
Operasjonssøk
Hvis en kode som starter med en bokstav vises, er kameraets selvdiagnosefunksjon startet. De to
siste sifrene (markert med ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv etter å ha fulgt de følgende forslagene til problemløsning
noen ganger, kan det hende at kameraet trenger reparasjon.
Ta kontakt med Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Innholdsfortegnelse
Varselindikatorer og meldinger
E:61:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Trykk på RESET-knappen (sidene 15 og 152), og slå på
strømmen igjen.
Indeks
E:62:ss
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad batteripakken øyeblikkelig. Avhengig av bruksbetingelsene eller
batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen.
Må bare brukes med kompatibelt batteri
• Batteriet som er innsatt er ikke den NP-FH50 (inkludert) "InfoLITHIUM" batteripakke.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Kameraet overopphetes
La det kjølne
• Kameratemperaturen har økt. Strømmen kan slå seg av automatisk, eller du kan få problemer med å ta
opp filmer. La kameraet stå kaldt til temperaturen synker.
162NO
Fortsett r
Innholdsfortegnelse
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn "Memory Stick" på nytt
Operasjonssøk
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig måte.
• "Memory Stick Duo" som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 168).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo" er skittent.
"Memory Stick"-typefeil
• "Memory Stick Duo" som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 168).
Denne "Memory Stick" kan ikke ta opp eller spille av
• "Memory Stick Duo" som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 168).
MENU/
Innstillingssøk
Får ikke tilgang til "Memory Stick"
Tilgang avvist
• Du bruker "Memory Stick Duo" med tilgangskontroll.
Internminne-formateringsfeil
"Memory Stick"-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (side 121).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Indeks
"Memory Stick" låst
"Memory Stick" er full
Internminnet er fullt
• Slett unødvendige bilder eller filer (side 49).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette "Memory Stick Duo".
Ingen bilder
• Ingen bilder som kan avspilles er registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles, er registrert i denne mappen i "Memory Stick Duo".
• Når bilder som er tatt med andre kameraer, ikke kan spilles av på dette kameraet, kan du vise bildene
i Mappevisning-modus (side 85).
Ingen stillbilder
• Den valgte mappen inneholder ingen fil som kan spilles av i lysbildevisning.
• Det er ingen bilder som kan filtreres etter ansikt.
Fant en fil som ikke ble gjenkjent
• Du prøvde å slette en mappe som inneholder en fil som ikke kan spilles av på dette kameraet. Slett
filen med en datamaskin, og slett deretter mappen.
163NO
Fortsett r
• Du prøvde å slette et bilde eller film som spilles av med Visningsmodus satt til Favoritter. Husk å
endre til en annen Visningsmodus, siden det ikke tillates å slette når Visningsmodus er satt til
Favoritter.
• Du kan ikke vise panoramabilde for [3424×1920] størrelse ved HD (High Definition)-utdata.
Innholdsfortegnelse
Ugyldig operasjon
Selvutløseren virker ikke
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene i navnet finnes allerede på "Memory Stick
Duo" (for eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe
(sidene 122, 123).
• Mappen med et navn som begynner med "999" finnes på "Memory Stick Duo". I så fall kan du ikke
opprette noen mapper.
Tøm mappe
• Du prøvde å slette en mappe som inneholder en eller flere filer. Slett alle filene før du sletter mappen.
MENU/
Innstillingssøk
Kan ikke opprette flere mapper
Operasjonssøk
• Selvutløseren er utilgjengelig under disse innstillingene.
Ingen mappe
• Du prøvde å slette en mappe som ikke eksisterer.
• Du prøvde å slette en skrivebeskyttet mappe som ble laget på en datamaskin eller en annen enhet.
Indeks
Mappen er beskyttet
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble
behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan angis som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen mappe
(side 123).
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 95).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av på kameraet.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Du kan kanskje ikke retusjere bildet avhengig av bildet.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som motvirker uskarphet
eller monter kameraet på et stativ for å sikre det.
Fortsett r
164NO
• Filmer av [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] og [1280×720] størrelse kan ta opp med
"Memory Stick PRO Duo". Sett inn "Memory Stick PRO Duo" eller angi bildestørrelsen til størrelse
[VGA].
• Feil med objektivet.
Maks. ant. bilder valgt
Lavt batterinivå
• Når du skal kopiere et bilde som er tatt opp i det interne minnet, til "Memory Stick Duo", skal du
bruke et fulladet batteri.
Indeks
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
MENU/
Innstillingssøk
• Opptil 100 filer kan velges når du bruker [Flere bilder].
• Opptil 999 filer kan velges når du bruker [Alle bilder i datoområdet], [Alle i hendelsen], [Alle i
Favoritter] eller [Alt i denne mappen].
• Opptil 999 filer kan registreres som favorittbilder, og du kan legge til
(utskriftsrekkefølge)merker på opptil 999 filer. Avbryt utvalget.
Operasjonssøk
Slå strømmen av og på
Innholdsfortegnelse
1440×1080 (fin) er ikke tilgjengelig
1440×1080 (standard) er ikke tilgjengelig
1280×720 er ikke tilgjengelig
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut, er i orden.
• Dataoverføringen til skriveren er kanskje ikke fullført ennå. Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal.
Behandler...
• Skriveren avbryter den aktuelle utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut før den er ferdig. Dette kan ta
litt tid, avhengig av skriveren.
Musikkfeil
• Slett musikkfilen, eller erstatt den med en musikkfil uten feil.
• Utfør [Formater musikk], og last så ned en ny musikkfil.
• Du bruker "Music Transfer" installert CD-ROM-en som medfølger andre kameraer. Installer "Music
Transfer" fra CD-ROM-en som er inkludert med dette kameraet.
Feil ved musikkformatering
• Utfør [Formater musikk].
165NO
Fortsett r
• Du har valgt en funksjon som ikke er tilgjengelig for filmer.
Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes
• Behandling og andre redigeringsfunksjoner på kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt
behandlet på en datamaskin, eller på bilder som ble tatt opp med andre kameraer.
• Noen funksjoner er begrenset mens kameraet er koblet til en PictBridge-skriver.
Gjenoppretter bildeadministrasjonsfil...
• Kameraet gjenoppretter datoinformasjon osv. i tilfeller hvor bildene er blitt slettet på en datamaskin.
Ingen ledig plass i internminnet
Slette bilder?
• Internminnet er fullt. Hvis du vil ta opp til internminnet, velger du [Ja] og sletter uønskede bilder.
• Importer alle bildene til datamaskinen med "PMB", og formater "Memory Stick Duo" eller
internminnet (side 121).
Når du ikke kan importere alle bildene til datamaskinen med "PMB", kan du importere alle bildene til
datamaskinen uten å bruke "PMB" (side 140).
Hvis du vil vise bildene igjen med kameraet, kan du eksportere de importerte bildene til kameraet
med "PMB".
Indeks
Feil i bildeadministrasjonsfil
Kan ikke gjenopprette
MENU/
Innstillingssøk
• Antallet bilder overstiger antallet som er mulig for dato- eller hendelsesstyring på kameraet. Slette
bilder fra Datovisning eller Hendelsesvisning.
Operasjonssøk
Operasjonen kan ikke utføres ved bruk av en PictBridge-tilkobling
Innholdsfortegnelse
Operasjonen kan ikke utføres for filmfiler
Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig pga. høy intern temperatur
• Kameratemperaturen har økt. Du kan ikke ta opp bilder til temperaturen har sunket.
• Når du tar opp filmer lenge, øker temperaturen i kameraet. I så fall må du slutte å ta opp filmer.
Opptaket har stoppet opp pga. økt kameratemperatur
• Opptaket ble stoppet fordi temperaturen økte under filmopptaket. Vent til temperaturen synker.
166NO
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren (selges separat) i alle
land og regioner der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til feil.
Operasjonssøk
Merknad
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet i utlandet –
Strømkilder
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
167NO
"Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-mediefunksjoner vil virke som
de skal.
Opptak/avspilling
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
MENU/
Innstillingssøk
*1 Høyhastighets dataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er utstyrt med
MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker
kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
kameraet.
*3 Filmer med størrelsene [1440×1080 (fin)], [1440×1080 (standard)] eller [1280×720] kan tas opp.
*4 Dette kameraet støtter ikke 8-biters parallelldataoverføring. Det utfører den samme 4-biters
parallelldataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo"-medier.
Operasjonssøk
"Memory Stick"-medietype
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
Innholdsfortegnelse
På "Memory Stick Duo"
Merknader
Indeks
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med
kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret
som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av viktige data.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer "Memory Stick Duo", må det ligge i det etuiet det ble levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn. De kan komme til å svelge den.
• Ikke sett i noe annet enn "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Det vil forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar et "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
168NO
Fortsett r
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på opptil 16 GB fungerer godt
med dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick Micro" (selges separat)
Indeks
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, må du sette inn "Memory Stick Micro"
i en "M2" adapter som er like stor som Duos størrelse. Hvis du setter inn "Memory Stick Micro" i
kameraet uten en "M2"-adapter som er like stor som Duo, vil du kanskje ikke kunne ta det ut igjen fra
kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn. De kan komme til å svelge den.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader om bruk av "Memory Stick PRO Duo" (selges
separat)
Operasjonssøk
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på å sette
inn "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-adapteren. Hvis du setter inn "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick"-kompatibelt utstyr uten en "Memory Stick Duo"-adapter, er det ikke sikkert at du blir i
stand til å fjerne det fra utstyret.
• Når du setter inn "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at "Memory
Stick Duo" settes inn riktig vei og skyves helt inn. Hvis det settes inn feil, kan dette føre til at kameraet
ikke fungerer slik det skal.
• Hvis du bruker "Memory Stick Duo" som er satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en "Memory
Stick"-kompatibel enhet, må du passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er satt inn riktig vei. Merk at
feilaktig bruk kan ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder "Memory Stick Duo". Hvis du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Innholdsfortegnelse
Merknader om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter (selges
separat)
169NO
Du kan ikke bruke andre batteripakker enn "InfoLITHIUM"-batteripakken (NP-FH50) for dette
kameraet. Det er et
-merke på "InfoLITHIUM"-batteripakken.
Om lading av batteripakken
• Vi anbefaler at du lader batteripakken i en romtemperatur mellom 10 °C til 30 °C. Batteripakken blir ikke
fullstendig oppladet i temperaturer utenfor denne rekkevidden.
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer og batterikapasiteten blir derfor redusert. Vi anbefaler at du
oppbevar batteripakken i en lomme nær kroppen for å varme den opp, og setter den inn i kameraet rett før
du skal ta bilder for lengre levetid.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og
at du gjør prøveopptak før du faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Når batteriet går tomt selv om det gjenværende batteriet er tilstrekkelig, må du lade batteriet etter at det er
brukt. Riktig batterinivå blir vist.
Indikatoren for gjenværende batteri vises kanskje ikke riktig i følgende situasjon:
– Bruk av kameraet over lengre tid i høy temperatur
– Overlate kameraet med fulladet batteri
– Bruke et mye brukt batteri
Indeks
Om indikatoren for gjenværende batteri
MENU/
Innstillingssøk
Effektiv bruk av batteripakken
Operasjonssøk
"InfoLITHIUM"-batteripakken er en lithiumbatteripakke som har informasjon om
datakommunikasjon for batteribruk.
"InfoLITHIUM"-batteripakken beregner strømforbruk avhengig av kamerabruk, og viser
levetiden til batteriet i minutter.
Innholdsfortegnelse
Om InfoLITHIUM-batteripakken
Oppbevaring av batteripakken
• Lad ut batteripakken fullstendig før du lagrer den på et kaldt, tørt sted. For å opprettholde batteripakkens
funksjonalitet må du lade opp batteripakken fullstendig og lade den ut helt på kameraet minst en gang i
året mens det lagres.
• Du kan bruke opp batteripakken ved å la kameraet stå i lysbildevisningsmodus til strømmen går
(side 78).
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres over tid og gjennom hyppig bruk. Hvis
forminsket brukstid mellom oppladningene blir betydelig, er det sannsynligvis på tide å erstatte dem med
nye.
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til hvordan batteripakken oppbevares og hvilke driftsforhold den
brukes i.
170NO
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
• Bare batteripakker av typen NP-FH kan lades i batteriladeren (inkludert). Hvis andre batterityper lades
med den medfølgende laderen kan det føre til at batteriene lekker, blir overopphetet eller eksploderer,
noe som medfører fare for forbrenning eller elektrisk støt.
• Fjern den ladede batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den oppladede batteripakken bli værende i
laderen, kan du forkorte batteritiden.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batteriladeren blinker på disse måtene:
– Hurtig blinking: Slår lyset av og på gjentatte ganger med en intervall på 0,15 sekunder
– Sakte blinking: Slår lyset av og på gjentatte ganger med en intervall på 1,5 sekunder
• Når CHARGE-lampen blinker hurtig, tar du ut batteripakken som lades, og setter i den samme
batteripakken i kameraet igjen til det klikker. Når CHARGE-lampen blinker hurtig igjen, kan dette bety
at det er en feil på batteriet eller at det er satt inn en batteripakke av en annen type enn den spesifiserte.
Kontroller at batteripakken er av den angitte typen. Hvis batteripakken er av den angitte typen, fjerner du
den, erstatter den med en ny og kontrollerer om batteriladeren fungerer slik den skal. Hvis batteriladeren
fungerer, kan det hende det har oppstått en feil med batteriet.
• Når CHARGE-lampen blinker sakte, viser det at batteriladeren slutter å lade midlertidig på standby.
Batteriladeren slutter å lade, og går inn i standbystatus automatisk når temperaturen er utenfor den
anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen går tilbake til det riktige området, fortsetter batteriladeren
å lade, og CHARGE-lampen lyser igjen. Vi anbefaler at du lader batteripakken i en romtemperatur
mellom 10 °C til 30 °C.
Innholdsfortegnelse
Om batteriladeren
Indeks
171NO
Div. størrelser for endring.............................................93
DPOF .....................................................................................96
DRO .......................................................................................70
A
E
Ansiktsregistrering ...........................................................65
Egendiagnose-display ...................................................162
Auto-orient. .......................................................................104
Eksponering ........................................................................44
Autovisning .......................................................................105
Eksponeringsgruppe ........................................................42
Avansert sportsfotografering .......................................22
Endre displayet ..................................................................18
Avspilling.............................................................................46
Endre hovedbilde ..............................................................88
Avspillingszoom ...............................................................47
Endre REC-mappe .........................................................123
Enkel visningsmodus ......................................................25
B
Enkelt opptak......................................................................24
Batterilader ........................................................................171
EV ...........................................................................................44
F
Bildeindeks ..........................................................................48
Fargefilter.............................................................................73
Bildekvalitet ........................................................................56
Fargemetning ......................................................................74
Bildestabilisering ..............................................................31
Fargemodus .........................................................................72
Bildestørr. ............................................................................54
Feilsøking...........................................................................152
Blender ..................................................................................44
Filmmodus ...........................................................................34
Blits...................................................................................39, 57
Filmopptaksmodus ...........................................................52
Blitsnivå ................................................................................67
Filnummer .........................................................................126
Blitssynk.............................................................................103
Filtrer etter ansikt .............................................................87
"BRAVIA" Sync .............................................................132
Fiskeøyeobjektiv ...............................................................92
BRK ........................................................................................42
Flermønstermåling ...........................................................60
Bruke kameraet utenlands...........................................167
Fokus ......................................................................................40
Indeks
Beskytt...................................................................................95
MENU/
Innstillingssøk
Batteripakke ......................................................................170
Operasjonssøk
AF-lys ....................................................................................99
Innholdsfortegnelse
Indeks
Format .................................................................................121
C
Formater musikk .............................................................120
CD-ROM ............................................................................137
Fotografering med blenderprioritet...........................28
COMPONENT ................................................................115
Fotografering med lukkerprioritet .............................27
Fotografering med manuell eksponering................26
D
Funksj.veiv. .......................................................................110
Datamaskin ........................................................................135
Fyrverkeri.............................................................................22
Anbefalt miljø ...................................................136, 144
Eksportere bilder .....................................................141
G
Importere bilder ...............................................140, 145
Gourmet ................................................................................22
Macintosh ...................................................................144
Windows .....................................................................135
H
Dato ......................................................................................150
Halvlys ..................................................................................22
Dato- og tidsinnstill. ......................................................128
Halvlysportrett ...................................................................22
Datoliste ................................................................................83
Håndholdt kamera i halvlys .........................................30
Delvis farge .........................................................................92
HD(1080i) ..........................................................................115
Demomodus ......................................................................112
HDMI-oppløsning ..........................................................113
Digital zoom .....................................................................101
Hendelsesliste.....................................................................84
DISP .......................................................................................18
Histogram.............................................................................19
172NO
Høy følsomhet ....................................................................22
Mappe
Endre .............................................................................123
Hvitbalanse ..........................................................................58
Opprette .......................................................................122
Sletting .........................................................................124
I
Velger .............................................................................98
Mass Storage ....................................................................118
Initialiser.............................................................................111
"Memory Stick Duo" ....................................................168
Innst. .......................................................................................13
MENU ...................................................................................10
Installer ...............................................................................137
Menyskjerm ........................................................................10
Intelligent autojustering .................................................21
Merke for utskriftsrekkefølge ...................................151
Internminne .........................................................................20
Modusvelger .......................................................................16
ISO ....................................................................................44, 45
Multi-AF...............................................................................40
Multikontakt .............................................129, 139, 145, 149
J
Operasjonssøk
Identifisere deler ...............................................................15
Innholdsfortegnelse
Høyhastighets serieopptak ............................................42
Music Transfer .........................................................143, 146
Musikk...................................................................................81
Mykt fokus ..........................................................................91
K
Klokkeinnstillinger ........................................................128
N
Koble til
Nivåtrinn.........................................................................42, 61
Datamaskin ................................................................139
Nøyaktig digital zoom ..................................................101
Skriver ..........................................................................149
NTSC ...................................................................................116
TV ..................................................................................129
Ny REC-mappe ...............................................................122
Kontrollknapp ....................................................................15
O
Konvert.-linse ...................................................................102
Områdeinnstilling ...........................................................127
Kopier ..................................................................................125
Opptak
Kryssfilter ............................................................................92
Film .................................................................................34
KTRL FOR HDMI .........................................................114
Stillbilder ......................................................................21
L
Indeks
Kontrast.................................................................................75
MENU/
Innstillingssøk
Justere EV ............................................................................44
Optisk zoom ................................................................36, 101
OS ..................................................................................136, 144
Landskap ..............................................................................22
Language Setting ............................................................109
P
Last ned musikk ..............................................................119
PAL.......................................................................................116
LCD-skjerm ........................................................................18
Panoramafotografering...................................................32
Legge til/fjerne Favoritter .............................................89
PC ..........................................................................................135
Lukkede øyne-reduksjon .........................................63, 68
PictBridge ..................................................................118, 149
Lukkerhastighet .................................................................44
Piksel ......................................................................................56
Lysbildevisning .................................................................78
Pip .........................................................................................108
M
PMB .....................................................................................138
Portrett ...................................................................................22
Macintosh-datamaskin .................................................144
Program Auto .....................................................................29
Makro.....................................................................................38
Programvare ......................................................137, 138, 143
Målemodus ..........................................................................60
PTP/MTP ...........................................................................118
Punktmåling ........................................................................60
173NO
Registrering av ansiktsbevegelse ...............................62
Varselindikatorer og meldinger ................................162
Reisetransformator .........................................................167
Velg mappe .........................................................................98
Retro .......................................................................................92
VGA .................................................................................54, 55
Retusjere ...............................................................................91
Vid zoomevisning ..........................................................117
Rødøyekorreksjon ............................................................91
Video ut ..............................................................................116
Rødøyered. ..........................................................................69
Vis seriegruppe ..................................................................90
Rotere.....................................................................................97
Visningsmodus ..................................................................85
Rutenettlinje ......................................................................100
S
Sakte synkroniser. (blits på).........................................39
W
Windows-datamaskin ...................................................135
Scenegjenkjenning ...........................................................62
Z
Scenevalg .............................................................................22
Zoom ......................................................................................36
Selvutløser ...........................................................................37
Senter-AF .............................................................................40
Sentervektet måling .........................................................60
Serie ........................................................................................42
Skarphet ................................................................................76
MENU/
Innstillingssøk
SD ..........................................................................................115
Operasjonssøk
V
Innholdsfortegnelse
R
Skjerm ...................................................................................18
Skrive ut direkte ..............................................................149
Slette REC-mappe ..........................................................124
Smart zoom .......................................................................101
Indeks
Slett ...................................................................................49, 94
Smil.........................................................................................92
Smilfølsomhet ....................................................................64
Smilutløser...........................................................................35
Snø ..........................................................................................22
SteadyShot ...........................................................................77
Støyreduksjon.....................................................................71
Strand .....................................................................................22
T
Tilpasset knapp ................................................................107
Trimme ..................................................................................91
TV .........................................................................................129
U
USB-tilk. ............................................................................118
Uskarp maskering .............................................................91
Uskarp stråleeffekt ...........................................................92
Utskrift ..........................................................................96, 148
174NO
Merknader om lisensen
Les "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM-platen. Du finner lisenser (på engelsk) for
"GPL" og "LGPL"-programvare.
Du trenger Adobe Reader for å vise PDF. Hvis det ikke er installert på datamaskinen, kan du
laste det ned fra Adobe Systems-nettsiden:
http://www.adobe.com/
Indeks
Programvaren som går inn under følgende GNU General Public License (heretter bare "GPL")
eller GNU Lesser General Public License (heretter bare "LGPL") er inkludert i kameraet.
Dette er for å informere deg om at du har rett til å ha tilgang til, endre og distribuere kildekoden
for disse programmene under vilkårene til medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden finnes på Internett. Bruk denne URL-en til å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke tar kontakt med oss vedrørende innholdet i kildekoden.
MENU/
Innstillingssøk
På GNU GPL/LGPL-programvare
Operasjonssøk
DETTE PRODUKTET OMFATTES AV DEN SAMLEDE PATENTLISENSEN FOR AVC
FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, OG KAN
BRUKES TIL Å
(i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER
(ii) DEKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM ER
INVOLVERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER
ANSKAFFET FRA EN VIDEOTILBYDER PÅ LISENS FRA AVC. INGEN LISENSER GIS
ELLER SKAL FORUTSETTES FOR ANNEN BRUK. TILLEGGSINFORMASJON KAN
ANSKAFFES FRA MPEG LA, L.L.C. SE <HTTP://MPEGLA.COM>
Innholdsfortegnelse
"C Library", "Expat" og "zlib"-programvare leveres i kameraet. Vi leverer denne programvaren
på grunnlag av lisensavtaler inngått med innehaverne av opphavsretten. Etter ønske fra eierne av
opphavsretten til denne programvaren må vi informere deg om det følgende. Les de følgende
avsnittene.
Les "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM-platen. Du finner lisenser (på engelsk) for
"C Library", "Expat" og "zlib"-programvare.
Om lisensen for "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
175NO
Download PDF