Sony | DSLR-A300 | Sony DSLR-A300 DSLR-A300 Bare kamerahus (objektiv følger ikke med) Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Hurtigveiledning
Klarg
rg
gjøring
g
Ta biiilde
Batteripakken
Objektivet
1
1
Lad batteripakken til ladelampen
(CHARGE) slukkes.
Minnekortet
Stille dato og klokkeslett
Ta av dekslene.
1
Slå på kameraet.
Avsp
pilling
p
1 Sett modusvelgeren på
AUTO.
Trykk på
.
 Kontroller at LIVE VIEW/OVF-bryteren er
stilt til "LIVE VIEW".
LIVE VIEW/OVF-bryter
Ladelampe
(CHARGE)
2
2 Kontroller motivet på LCD
monitor.
 Ikke berør innvendige deler.
 Hvis det kommer støv i kameraet, kan
det bli synlig på bildene. Ikke la
kameraet og objektivet ligge uten at
dekslene er satt på. Skift objektiv raskt
og på et støvfritt sted.
Sette batteripakken i kameraet.
2
2
 Juster merkene.
 Slå av kameraet før du setter inn
minnekortet.
 Du finner opplysninger om tilgjengelige
minnekort i bruksanvisningen.
For å vise forrige eller neste bilde: trykk på /
på kontrollen.
For å gå tilbake til fotograferingsmodus:
Still inn dato og klokkeslett.
Støtt objektivet fra
undersiden.
Forside med
en etikett
Sette på objektivet.
Hold i kameraets grep.
For å slette bildet
Trykk på
.
3 Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
 Ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
og holde den aktiverer du autofokus.
Les "bruksanvisningen" for å få full glede av funksjonene
i dette speilreflekskameraet med ett objektiv.
Sett batteripakken helt inn mens du
trykker på låsehendelen med enden av
batteriet.
 Drei objektivet til det klikker.
ned for å ta et bilde.
Download PDF

advertising