Sony | DSLR-A390 | Sony DSLR-A390 Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Hurtigveiledning
DSLR-A390
Klargjøring
Ta bilde
Batteripakken
Objektivet
Minnekortet
Stille dato og klokkeslett
1
1
1
1
Lad batteripakken til ladelampen
(CHARGE) slukkes.
For kunder i USA og Canada
Ta dekselet av kameraet og
emballasjedekselet av baksiden av
objektivet.
Åpn minnekortdekselet.
Slå på kameraet.
1 Sett modusvelgeren på
AUTO.
Trykk på
.
 Kontroller at LIVE VIEW/OVF-bryteren er
stilt til "LIVE VIEW".
LIVE VIEW/OVF-bryter
Ladelampe
(CHARGE)
2
 Ikke berør innvendige deler.
 Hvis det kommer støv i kameraet, kan
For kunder i andre land/regioner enn
USA og Canada
det bli synlig på bildene. Ikke la
kameraet og objektivet ligge uten at
dekslene er satt på. Skift objektiv raskt
og på et støvfritt sted.
Strømkabel
2
Ladelampe
(CHARGE)
Sett inn et minnekort og bruk
minnekortbryteren til å velge den typen
minnekort du har satt inn.
Forside (SD-minnekort)
2 Kontroller motivet på LCD
monitor.
2
Sett på objektivet ved å holde
indeksmerkene rett overfor hverandre,
som vist.
 Slå av kameraet før du setter inn
Sett batteripakken helt inn mens du
trykker på låsehendelen med enden av
batteriet.
Spille av forrige eller neste bilde: Trykk / på
kontrollknappen.
For å slette bildet
Trykk på
.
3 Trykk lukkerknappen halvveis
ned for å fokusere.
 Ved å trykke lukkerknappen halvveis ned
og holde den aktiverer du autofokus.
Terminalside
fotografere.
Kontrollknapp
For å gå tilbake til fotograferingsmodus:
Støtt objektivet fra
undersiden.
Sette batteripakken i kameraet.
 Drei objektivet til det klikker.
 Ta av objektivdekselet før du skal
Hold i kameraets grep.
Still inn dato og klokkeslett.
Terminalside
Forside ("Memory Stick PRO Duo")
2
Avspilling
minnekortet.
 Du finner opplysninger om tilgjengelige
minnekort i bruksanvisningen.
4 Trykk lukkerknappen helt
ned for å ta et bilde.
Les "bruksanvisningen" for å få full glede av funksjonene
i dette speilreflekskameraet med ett objektiv.
Download PDF

advertising