Sony | DSC-S930 | Sony DSC-S930 S930 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruk opptaksfunksjonene
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
DSC-S930
Før du opererer enheten, vennligst les denne
håndboken godt sammen med
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevar
dem for senere referanse.
Anvend
visningsfunksjonene
Bruke Oppsettskjermbildet
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2009 Sony Corporation
4-126-519-21(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
Merknader om typer av "Memory Stick"
som du kan bruke (selges separat)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruke "Memory Stick Duo" med
kameraet.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Enkelte bittesmå og/eller lyse
prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan imidlertid
komme tilsyne på LCD-skjermen. Disse
prikkene er et normalt resultat av
produksjonsprosessen, og påvirker ikke
opptaket.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke "Memory Stick" med
kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 95.
Når du bruker "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den i "Memory Stick Duo"-adapter
(selges separat).
"Memory Stick Duo"-adapter
2
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Kameraet er utstyrt med en kraftig zoomlinse.
Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Bildene som brukes i denne håndboken
Bildene som brukes som eksempler i denne
håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................6
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 6
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 8
Farge – Om belysningseffekter ......................................................................... 9
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 10
Blits – Bruke blitsen ......................................................................................... 11
Identifisere deler......................................................................................12
Indikatorer på skjermen...........................................................................14
Endre skjermbildet...................................................................................18
Bruke internminnet ..................................................................................19
Grunnleggende bruk
Ta bilder ..................................................................................................20
Vise bilder................................................................................................24
Slette bilder .............................................................................................26
Bruke menyelementer .............................................................................28
Menyelementer........................................................................................29
Bruk opptaksfunksjonene
Endre opptaksmodus ..............................................................................30
Ta bilder i henhold til scenen...................................................................31
Opptaksmeny ..........................................................................................33
Kamera: Velge opptaksmodus
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
EV: Justere lysintensiteten
ISO: Velge lysfølsomhet
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Rødøyered.: Innstilling av rødøyereduksjon
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
3
Innhold
Anvend visningsfunksjonene
Visningsmeny.......................................................................................... 45
(Lysbildevisning): Spille av en serie med bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Div. størrelser for endring): Endring av bildestørrelse etter bruk
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velger mappe for visning av bilder
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer ........................................................................ 52
Hovedinnstillinger.................................................................................... 53
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
USB-tilk.
Opptaksinnstillinger................................................................................. 55
Rutenettlinje
Digital zoom
Autovisning
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy .................................................. 57
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy — Internt minneverktøy .................................................... 59
Format
Klokkeinnstillinger ................................................................................... 60
Language Setting.................................................................................... 61
4
Innhold
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................62
Installere programvare (inkludert) ...........................................................64
På "PMB (Picture Motion Browser)" (inkludert) .......................................65
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"............................................66
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "PMB".......................................70
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet, og kopiere
til "Memory Stick Duo".............................................................................72
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................73
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot" ......................................75
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................76
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................77
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter.........................................................80
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................82
Advarselmeldinger...................................................................................92
Annet
Om "Memory Stick Duo"..........................................................................95
Om batteriene..........................................................................................97
Indeks
Indeks......................................................................................................98
5
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusbryteren (side 20), og menyene
(side 28).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinkende , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen helt
ned.
Ved vanskelig fokusering t [Fokus] (side 39)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
stødig (kamerarystelser). t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" på neste side.
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet beveget seg tilfeldigvis når du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelser". På den
andre siden, hvis motivet beveget seg når du tok bildet, kalles det "uskarpt objekt".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din beveger seg mens du
holder kameraet og trykker ned lukkeknappen, og
hele skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere rystelser
• Bruk et trebeint stativ eller plasser kameraet på
en flat overflate og hold kameraet stødig.
• Ta bilde med en 2-sekunders forsinkelse og
stabiliser kameraet ved å hold armene godt til
siden etter at du har trykket ned lukkerknappen.
Uskarpt objekt
Årsak
Selv om kameraet er stødig, beveger objektet seg
under eksponeringen slik at objektet ser uskarpt
ut når lukkerknappen blir trykket ned.
Hva du kan gjøre for å redusere rystelser
• Velg
(Høy følsomhet)-modus i Kamera
(Scenevalg).
• Velg en høyere ISO følsomhet for å gjøre
lukkerhastigheten raskere, trykk så ned
lukkerknappen før objektet beveger seg.
Merknader
• Når funksjonen for fjerning av uskarphet er satt til [Auto], kan du automatisk redusere
kamerarystelser. Det er imidlertid ikke effektivt for objektsløring.
• Dessuten forekommer kamerarystelse og uskarphet ofte ved lav belysning eller sakte
lukkeråpningsforhold, slik som de man ser i
(Halvlys) innstilling eller
(Halvlysportrett)
innstilling. I dettte tilfelle, ta bilde med tipsene over i minnet.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponer- Justere lysintensiteten
ing
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi) = Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Tillater deg å innstille eksponeringen som
kameraet har innstilt (side 36).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 38).
Justere ISO-følsomheten (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
For informasjon om å justere ISO følsomheten, se side 37.
Høy ISO følsomhet
Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker lukkerhastigheten for å
redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 41).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 10M
3648 piksler × 2736 piksler = 9 980 928 piksler
2 Bildestørrelse: VGA(E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 23)
Piksel
10
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Trykk i opp
til størrelse A3+
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men liten
filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Bruke blitsen
Øynene på objektet kan bli røde, eller uklare runde prikker kan forekomme når du bruker
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved å ta følgende trinn.
"Rødøyefenomenet"
Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på baksiden
av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye" fenomenet.
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan "Rødøyefenomenet" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 43).
• Velg
(Høy følsomhet)-modus* i Kamera (Scenevalg) (side 30). (Blitsen blir slått av automatisk.)
• Når øyene til objektet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 47) eller med
den medfølgende programvaren "PMB".
De "hvite runde punktene"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir
fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker.
Kamera
Objekt
Partikler (støv, pollen,
osv.) i luften.
Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet)-modus* i Kamera (Scenevalg). (Blitsen blir slått av automatisk.)
* Selv om du har valgt
(Høy følsomhet)-modus i Kamera (Scenevalg), vil lukkerhastigheten være
saktere under forhold med lav belysning, eller på et mørkt sted. I slike tilfeller skal du bruke et trefotet
stativ eller holde armene godt ved sidene etter at du har trykket på lukkerknappen.
11
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
4
5
2
6
7
3
8
Bunn
A Lukkerknapp (20)
B Selvutløserlampe (22)
C Mikrofon
9
0
D Linse
E ON/OFF (av/på)-knapp
qa
F ON/OFF (av/på)-lampe
G Blits (21)
H Summer
I
(USB)-kontakt
qs
A For opptak: Zoom-knapp (W/T) (21)
For visning:
(Avspillingszoom)knapp /
(Indeks) -knapp (24, 25)
B LCD-skjerm (18)
C For opptak:
For visning:
(Bildestørr.) -knapp (23)
(Slett) -knapp (26)
D Feste for rem
E Modusbryter (20)
F MENU-knapp (28)
G Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (28)
Meny av: DISP/ / / (18, 21-22)
H Tilgangslampe
12
Identifisere deler
I Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et trefotet stativ med en skrue på
mindre enn 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke
sikre kameraet godt, og det kan oppstå
skade på kameraet.
J Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
K "Memory Stick Duo"-spor
L Batterispor
13
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)kontrollknappen, endres bildet (side 18).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (92)
Bildestørrelse (23)
Kamera modus (Scenevalg)
(30)
Kamera modus (Program
Auto) (30)
Hvitbalanse (41)
Når du filmer
Seriemodus (36)
Målemodus (38)
Ansiktsregistrering (35)
SteadyShot (34)
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
stiller funksjonen for
fjerning av uskarphet til
[Auto], bruker blits for å få
bedre lys, eller at du bruker
et stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 7).
Zooming (21, 55)
Fargemodus (44)
14
Indikatorer på skjermen
B
D
Visning
Betydning
z
AE/AF-lås (20)
Visning
Betydning
Selvutløser (22)
REC
Standby
Ta opp en film/Standby en
film
Trådkors for punktmåling
(38)
ISO400
ISO nummer (37)
125
Lukkerhastighet
AF-avstandssøkerramme
(39)
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (36)
0:12
Innspillingstid
(minutter : sekunder)
Histogram (18)
Indikator for AFavstandssøkerramme (39)
1.0 m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand (39)
Makro (22)
C
Visning
Betydning
Opptaksmappe (57)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
12
Antall opptakbare bilder
Opptaksmedier
("Memory Stick Duo",
internminne)
00:00:15
Innspillingsbar tid
(timer : minutter :
sekunder)
Rødøyereduksjon (43)
SL
Blitsmodus (21)
Blitsen lades
15
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (92)
Bildestørrelse (23)
PictBridge kobler til (78)
Beskytt (49)
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(80)
Når du spiller av filmer
Zooming (24)
PictBridge kobler til (79)
• Ikke koble fra USB-kabelen
mens ikonet vises.
B
Visning
Betydning
N
Avspilling (24)
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (51)
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
BACK/
NEXT
Velge bilder
Histogram (18)
•
16
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Indikatorer på skjermen
C
Visning
Betydning
Avspillingsmappe (51)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Avspillingsmedier
("Memory Stick Duo",
Internminne)
Endre mappe (51)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (38)
Blits
Hvitbalanse (41)
ISO400
ISO nummer (37)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (36)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
17
Endre skjermbildet
v (DISP)
(skjermvisning) knapp
Hver gang du trykker på v (DISP)
kontrollknappen, endres bildet som følger:
Indikatorer på
Indikatorer på*
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, øker du
lysstyrken for LCD-baklyset. Det kan imidlertid
hende at batteristrømmen brukes opp raskere
under slike forhold.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å
vise et histogram
A
Histogram på*
Bildeinformasjonen
vises under
avspilling.
Histogramvisning
Indikatorer av*
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk på v (DISP)
kontrollknappen gjentatte ganger for å vise
histogrammet på skjermen. Grafen
indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet
til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lysstyrke
* Lysstyrken for LCD-baklyset økes
18
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 12 MB interminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
Når "Memory Stick Duo" er satt inn
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick
Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på "Memory Stick Duo"
Forbered "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass, og utfør prosedyrene som
forklart i [Kopier] (side 58).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyrene på sidene 66, 67, eller 70, 71 uten å sette inn "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet og en datamaskin med en USB-kabel, kan du kopiere data som er lagret i det interne
minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet.
19
Grunnleggende bruk
Ta bilder
Makroknapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Lukkerknapp
Zoom (W/T)-knapp
Selvutløserknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Modusbryter
Kontrollknapp
(Bildestørr.)-knapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder: Velg
(Stillbilde).
Når du filmer: Velg
(Film).
2 Hold kameraet med å trykke albuene mot kroppen for å holde det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
Indikator for AE/AF-lås
2Trykk lukkerknappen helt ned.
20
Ta bilder
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt og objektet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Objektet ses gjennom glass.
Objektet beveger seg hurtig.
Det er reflekterende lys eller skinnende overflater.
Det er baklys på objektet eller blinkende lys.
Grunnleggende bruk
• Den korteste opptaksavstanden er omtrent 5 cm (W)/50 cm (T) (fra foran på linsen).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten på side 55.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Autoblits
Blitser når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits obligatorisk på
SL : Sakte synk (Blits obligatorisk på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
21
Ta bilder
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikcator): Auto
Kamera tilpasser fokus automatisk fra nære til fjerne objekter.
Vanligvis skal en stille kameraet i denne funksjonen.
: Makro
Kamera tilpasser fokus automatisk fra nære til fjerne objekter.
Sett Makro PÅ når du tar bilder av nære objekter.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro.
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Ikke bruke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V (
) på nytt.
• Bruk 2 sekunder forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarpe bilder. Lukkeren frigjøres 2 sekunder
etter at du har frigjort lukkerknappen, noe som reduserer kameraristingen når lukkerknappen blir trykket
ned.
22
Ta bilder
Endre stillbildestørrelsen
Trykk
(Bildestørr.) og deretter b/B for å velge størrelse.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 10.
Standardinnstillingen er markert med .
For stillbilder
Retningslinjer om håndtering
For bilder på opptil A3+
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Ta opp med bildeforhold 3:2
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder opptil 10×15 cm eller
13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestr.
for e-postvedlegg
*2
16:9 (7M)
(3648×2056)
For visning på HDTV-er og utskrift i
opptil A4-format
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For visning på HDTV-er
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
Mindre
Fin
Mer
Grov
Grunnleggende bruk
Bildestørrelse
10M
(3648×2736)
*1) Bilder som er tatt opp i et 3:2 bredde/lengde forhold, samme papir som fotografier som er trykket på eller
postkort osv.
kantene på bildet kan bli kuttet under trykking (side 89).
*2) Begge
For film
Bildestørrelsen for en film er satt til 320 × 240.
23
Vise bilder
v/V/b/B-knapp
(Indeks)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Modusbryter
Kontrollknapp
(Slett)-knapp
1 Velg
(Avspilling) med modusvelgeren.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk B for å spole forover, b for tilbakespoling. (Trykk på z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
• Du kan ikke høre på lyd fra kameraet når en film avspilles.
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
(T) mens du viser et stillbilde. Trykk på W for å angre zoomen.
Juster mengden med: v/V/b/B.
For å avslutte avspillingszoom, trykk på z.
Viser det viste området av hele bildet.
I dette tilfellet er midten forstørret.
• Lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 47).
24
Vise bilder
For å vise en indeksskjerm
Trykk på
(Indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
en linje med b.
Grunnleggende bruk
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øker antall bilder i indeksskjermbildet.
• Når du bruker "Memory Stick Duo" kan du velge ønsket dato/mappe med v/V etter å velge
Søyle
25
Slette bilder
v/V/b/B-knapp
(Indeks)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Modusbryter
Kontrollknapp
(Slett)-knapp
1 Velg
(Avspilling) med modusvelgeren.
2 Trykk på
(Slett)-knappen mens du viser i enkeltbilde eller indeksfunksjon.
3 Velg ønsket slettemetode med b/B fra [Dette bildet], [Flere bilder] og [Alt i
denne mappen], trykk deretter på z.
26
Slette bilder
Når du velger [Dette bildet]
Du kan slette det valgte bildet.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan velge og slette flere bilder samtidig.
1 Velg bildene du vil slette, og trykk deretter på z.
-merket er avkrysset i bildets avmerkingsboks.
Indeksvisning
Grunnleggende bruk
Enkeltbilde
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å slette alle bildene for en mappe, velg [Flere bilder] på indeksskjermen, velg søylen
med b og plassere et
-merke i avkrysningsruten.
Når du velger [Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
27
Bruke menyelementer
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU knappen for å vise menyen.
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg et ønsket menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen er gjemt, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Velg et element i avspillingsmodus og trykk på z.
4 Trykk på MENU knappen for å slå av menyen.
28
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av modusbryterens posisjon, og
opptaksmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
( : tilgjengelig)
Modusbryterposisjon:
Scenevalg
Opptaksmeny (side 33)
—
SteadyShot
—
Ansiktsregistrering
*
—
REC-modus
*
—
—
—
EV
ISO
—
Målemodus
—
—
Fokus
—
—
Hvitbalanse
—
*
Blitsnivå
—
—
—
*
—
Rødøyered.
Fargemodus
—
Grunnleggende bruk
Kamera
—
—
(Oppsett)
* Operasjonen begrenses i henhold til valgt Scenevalg-modus (side 32).
Visningsmeny (side 45)
(Lysbildevisning)
(Div. størrelser for endring)
(Rotere)
(Oppsett)
(Retusjere)
(Beskytt)
(Utskrift)
(Velg mappe)
29
Bruk opptaksfunksjonene
Endre opptaksmodus
Du kan endre opptaksmodusen.
Det er åtte opptaksmodi tilgjengelig for stillbilder, og standardinnstillingen er Autojustering.
Følg prosedyren som beskrives nedenfor for å endre til andre opptaksmodi enn Autojustering.
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
Modusbryter
z-knapp
Kontrollknapp
1 Still modusbryteren til
(Stillbilde).
2 Trykk på MENU knappen for å vise menyen.
3 Velg
[Kamera] med v/V på kontrollknappen.
4 Velg ønsket modus med b/B.
5 Trykk på MENU knappen for å slå av menyen.
Stillbildemodus
: Autojustering
Gjør det mulig å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
: Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderverdi).
: Scenevalg
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen (side 31).
30
Ta bilder i henhold til scenen
Scenevalg modi
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, med bildestabilisering.
Halvlysportrett*
Gir deg mulighet til å ta skarpe
bilder av personer når det er
mørkt, uten at du mister den
mørke atmosfæren i omgivelsene.
Halvlys*
Mykt snapshot
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap
og lignende.
* Når du tar bilder med modusen
(Halvlysportrett) eller
anbefaler at du bruker et stativ for å unngå uskarpt resultat.
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
Bruk opptaksfunksjonene
Gir deg mulighet til å få skarpere
og varmere hudtoner når du tar
bilder av personer, noe som gir
vakrere bilder. I tillegg skaper
effekten av mykt fokus en
behagelig atmosfære for portretter
av personer, blomster og så
videre.
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
(Halvlys), er lukkerhastigheten lavere, vi
31
Ta bilder i henhold til scenen
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Ansiktsregistrering
Serie
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
/
—
* [Blits] for [Hvitbalanse] kan ikke velges.
32
*
—
SL
—
Hvitbalanse
Rødøyered.
—
—
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Funksjonene som er tilgjengelige i opptaksmodus når du bruker MENU er beskrevet nedenfor.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se side 28.
De valgbare modiene vises i hvitt.
Ikke tilgjengelig
Standardinnstillingene er markert med
.
For mer informasjon, se side 30.
(Autojustering)
(Program Auto)
(Høy følsomhet)
Velger opptaksmodus for fotografering av stillbilder.
Bruk opptaksfunksjonene
Kamera: Velge opptaksmodus
(Mykt snapshot)
(Landskap)
(Halvlysportrett)
(Halvlys)
(Strand)
(Snø)
33
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Auto)
Aktiverer automatisk funksjonen for uskarphet ved
opptaksforhold som kan forårsake kamerarystelser.
Du kan stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt
langt borte.
(Av)
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller.
– Når det er for store kamerarystelser.
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener.
• Det tar tid å behandle bilder.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet fungerer ikke ved fotografering med blits.
34
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
Velger om Ansiktsregistreringsfunksjonen skal brukes eller ikke.
Påviser ansiktet på motivet og justerer fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og rødøye
reduseringsinnstillinger automatisk.
(Av)
(Auto)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
Kameraet velger et ansikt som det automatisk skal fokuseres
på.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
(hvit)
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke med digital zoom.
• Når Scenevalg-modus er stilt til
(Mykt snapshot)-modus, er Ansiktsregistreringsfunksjonen på.
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. Kameraet kan imidlertid kun registrere opp til 4 ansikter når
(Mykt snapshot)-funksjonen velges i Scenevalg-modus.
• Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og setter fokus etter
prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedobjektet vil bli oransje.
• Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
• Ansikter kan kanskje ikke registreres riktig hvis:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansiktene er delvis gjemt bak solbriller, masker hatter, osv.
– Objektet ikke ser mot kameraet.
Bruk opptaksfunksjonene
Ansiktsregistreringsramme
(oransj)
35
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
(Serie)
Tar 100 bilder i rekkefølge når du holder inne lukkerknappen.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
Om Serie
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering innstillingene er justert for det første bildet, og disse innstillingene
brukes også for de andre bildene.
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot –: Mørkere bilde.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjøre bildet lysere.
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3EV.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke
eksponeringsinnstillingen effektiv.
36
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
ISO: Velge lysfølsomhet
Velger ISO følsomhet.
Lav ISO følsomhet
(Auto)
Høy ISO følsomhet
Bruk opptaksfunksjonene
Du kan redusere bildets uskarphet i mørket eller objekter i
bevegelse ved å øke ISO følsomheten (velg et høyere tall).
Men bilder har en tendens til å bli mer kornete med økende
ISO-følsomhetstall. Velg et ISO-følsomhetstall i henhold til
opptaksforholdene.
• For mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 8.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] når du har stilt inn på Serie.
37
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
(Bare for stillbilder)
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 8.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette [Fokus] til [Senter-AF] for å fokusere
på måleposisjonen (side 39).
• Du kan kun velge målefunksjon når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av].
38
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerammen.
• Når du bruker AF låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker.
Bruk opptaksfunksjonene
AF-avstandssøkeramme
(Bare for stillbilder)
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrenset avstand)
Fokuserer automatisk raskt på området rundt en tidligere
innstilt avstand (Forhåndsinnstilt fokus).
• Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen i
modusen Forhåndsinnstilt fokus.
• Denne funksjonen er nyttig når du tar flere bilder av et objekt på
samme avstand.
• Denne modusen er nyttig når det er vanskelig å fokusere skarpt
med auto fokus, som når du tar bilde av et objekt gjennom et
nett eller vindu.
• AF står for autofokus.
• Når du bruker digital zoom, blir AF rekkevidden på søkerammen deaktivert og kommer til syne som en
prikket linje. I dette tilfellet virker kameraet slik at det fokuserer på senter av skjermen.
• Du kan kun endre Fokuseringsmetode når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av].
• Du kan bare velge [Multi-AF] når du tar opp film.
• Innstillingen for den forhåndsinnstilte fokusavstanden har noen feil, og feilen øker når zoom settes til Tsiden eller linsen vippes oppover eller nedover.
39
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller på skjermen), eller når du bruker [Senter-AF], kan det hende at
kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
I så fall gjør du følgende:
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AE/AF-lås
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det fullstendige
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
40
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende lysforhold. Bruk denne
funksjonen hvis fargene blir unaturlige.
(Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattbilder, forekomst av neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluoriserende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
n (Hvitglødende)
Bruk opptaksfunksjonene
(Dagslys)
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
41
Opptaksmeny
(Blits)
For detaljer om operasjon 1 side 28
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du tar opp filmer eller
når
(Høy følsomhet) er valgt i Kamera (Scenevalg).
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 9.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv om
du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du tar bilder med en annen blits enn [Blits]-modus, settes [Hvitbalanse] til [Auto].
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
(–)
Gjør at blitsnivået senkes.
(Normal)
(+)
Gjør at blitsnivået heves.
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 21.
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne innstillingen ingen effekt.
42
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Rødøyered.: Innstilling av rødøyereduksjon
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
Når Ansiktsregistreringsfunksjonen er på, vil blitsen alltid
blinke for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• For å unngå uskarpheter på bildene, skal du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis
ett sekund etter at du har trykket ned lukkerknappen. Forsikre deg også om at motivet ikke flytter på seg i
løpet av denne perioden.
• Rødøyereduksjon kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet så unna under forhåndsblinket. I slike tilfeller kan du
korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i visningsmenyen etter at du har tatt bildet
(side 47).
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, vil rødøyereduksjonen ikke virke selv om [Auto] er valgt.
Bruk opptaksfunksjonene
(Auto)
43
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
(Normal)
Angir at bildet vises i standardfarger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i sort-hvitt.
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
Se side 52.
44
Anvend visningsfunksjonene
Visningsmeny
Denne delen omhandler menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENU i
avspillingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se
side 28.
Standardinnstillingene er markert med
.
(Lysbildevisning): Spille av en serie med bilder
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Bilde
Innstillingen er fastsatt til [Mappe] hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" (selges
separat).
Alle
Spiller av alle stillbildene i rekkefølge.
Mappe
Spiller av alle stillbildene i den valgte mappen.
Enkel
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller
• Avspillingsintervallet kan reguleres. Med denne effekten kan du
nyte bildene i ditt eget tempo.
Grunnleggende
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
motiver
Anvend visningsfunksjonene
Effekter
Andre innstill.
Intervall
1 sek.
3 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en [Enkel]
lysbildefremvisning.
5 sek.
10 sek.
Auto
Angir visningsintervallet for bilder i en [Grunnleggende]
lysbildefremvisning.
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
45
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Start
Følg fremgangsmåten nedenfor.
Avslutt
Avbryter lysbildefremvisningen.
1 Velg [Bilde], [Effekter], [Intervall] og [Gjenta] med v/V/b/B på kontrolknappen.
2 Velg [Start] med v, og trykk deretter på z.
Lysbildefremvisningen starter.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk på z.
• Du kan ikke sette lysbildefremvisningen på pause.
46
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Legger til effekter eller gjør korrigeringer på et bilde og ta det opp som en ny fil.
Originalbilde blir opprettholdt.
Retusjere stillbilder
1 Velg bildene som du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Retusjere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha valgt det etter å
ha valgt ønsket modus med b/B.
4 Retusjer bildet ved å følge instruksjonene for hver retusjeringsmodus under.
(Trimme)
Avspillingszoom utføres på bildet og deler av bildet er beskjært.
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av
det opprinnelige bildet.
(Rødøyekorreksjon)
Anvend visningsfunksjonene
1 Trykk på W/T for å zoome inn på trimmekanten.
2 Angi punktet med v/V/b/B, og tykk på MENU knappen.
3 Velg [Bildestørr.] med v/V, trykk på z.
Velg bildestørrelse å spille inn med v/V, trykk så på z igjen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
Korriger rødøyevirkningen som skyldes blitsen.
Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å redigere rød-øye fenomenet
avhengig av bilde.
47
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
(Div. størrelser for endring): Endring av bildestørrelse etter bruk
Du kan endre bildeforholdet og størrelsen på bildene du skal ta, og spille dem inn som nye
filer.
Du kan konvertere bilder til 16:9 bildeforhold for HD-visning og til VGA-størrelsen for
blogger eller e-postvedlegg.
(HDTV)
Endrer forholdet fra 4:3/3:2 til 16:9 og lagres som 2M format.
(Blogg/E-postvedlegg)
Endrer bildeforholdet fra 16:9/3:2 til 4:3 og lagres som VGA
format.
1 Velg bildene som du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Div. størrelser for endring] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha
valgt ønsket størrelse på bildet med b/B.
4 Trykk på W/T for å zoome fra området som du vil beskjære.
5 Angi punktet med v/V/b/B, og tykk på MENU knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
•
•
•
•
48
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 23.
Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Du kan ikke endre størrelsen på bilder fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse av bilder og multiendring av størrelsen kan forringe bildekvaliteten.
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
(Dette bildet)
(Beskytt) indikatoren vises på et beskyttet bilde.
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
• Dette vises bare i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg bildene du ønsker å beskytte mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Beskytt] med v/V på kontrollknappen, [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
1 Trykk på MENU knappen når du viser bilder i Enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter på z.
I enkeltbildemodus:
Anvend visningsfunksjonene
Velge og beskytte bilder
3 Velg bildet du ønsker å beskytte med b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder som du ønsker å beskytte og trykk deretter på z.
5 Trykk på MENU knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
I indeksmodus:
3 Velg bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
legges ved det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, gjenta trinn 3.
For å velge alle bildene på en dato/mappe/favoritt, velger du verktøylinjen b, og trykker på z.
5 Trykk på MENU knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet.
Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
49
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil slette beskyttelsen for, lås det opp på samme måte som i "Velge og beskytte
bilder".
(Beskytt) indikatoren blir borte.
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
Legger til et utskriftsbestillingsmerke (
Se side 80.
) til bildet du ønsker å skrive ut.
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
Skriver ut bilder som er tatt med kameraet.
Se side 77.
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU knappen for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
], og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
50
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 28
(Velg mappe): Velger mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk på z.
Anvend visningsfunksjonene
z Om mapper
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 57)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 58)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Går til forrige mappe.
: Går til neste mappe.
: Går til forrige eller neste mappe.
(Oppsett): Endrer oppsettselementer
Se side 52.
51
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av Oppsett-skjermbildet.
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
Modusbryter
z-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU knappen for å vise MENU skjermen.
2 Når du har trykket V på kontrollknappen, går du til innstillingen
(Oppsett), og trykker deretter z på nytt.
3 Trykk v/V/B på kontrollknappen for å velge elementet du vil angi.
4 Trykk z for å angi innstillingen.
Du slår av skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke på MENU knappen.
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke b på
kontrollknappen flere ganger.
• Når modusbryteren er stilt til
(Stillbilde), trykker du lukkerknappen halvveis ned for å lukke skjermen
(Oppsett) og gå tilbake til opptaksmodus.
Avbryte innstillingen for
(Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
52
Hovedinnstillinger
Standardinnstillingene er markert med
For detaljer om operasjon 1 side 52
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontroll/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du opererer kameraet, kommer funksjonsveiledningen til syne.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
1 Velg [Initialiser] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte initialisering
Bruke Oppsett-skjermbildet
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
beholdes bildene som er lagret i internminnet.
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Sikre at det ikke er strøm på kameraet når det initialiseres.
53
Hovedinnstillinger
For detaljer om operasjon 1 side 52
USB-tilk.
Velger USB-modus når du kobler kamera til en PC eller en PictBridge-kompatibel skriver
med USB-kabelen.
54
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 77). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet, kopieres til datamaskinen. (med WindowsVista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 66).
Opptaksinnstillinger
Standardinnstillingene er markert med
For detaljer om operasjon 1 side 52
.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene tas ikke opp.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil
3×). Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke
blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen.
Dette er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [10M],
[3:2 (8M)] eller [16:9 (7M)].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
( )
Forstørrer alle bildestørrelser med total zoomskala på ca. 6×,
inklusive optisk zoom 3×. Men, vær obs på at bildekvaliteten
forringes når den optiske zoomskalaen overstiges.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Smart
(Smart zoom)
( )
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom (inkl. optisk zoom
3×)
Størrelse
Maksimal zoomskala
5M
Ca. 4,2×
3M
Ca. 5,3×
VGA
Ca. 17×
16:9 (2M)
Ca. 5,7×
• Du kan ikke bruke den digitale zoomen ved opptak av film.
55
Opptaksinnstillinger
For detaljer om operasjon 1 side 52
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
• Du kan ikke bruke autovisning ved opptak i seriemodus.
56
Minneverktøy
— Memory Stick-verktøy
For detaljer om operasjon 1 side 52
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". Kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er allerede
formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på "Memory Stick Duo", inkludert beskyttede
bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formatering starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Bruke Oppsett-skjermbildet
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
• Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
• Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Bilder blir tatt opp i den nylige opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger en annen
opptaksmappe.
• Opptil 9999 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten går over 9999, opprettes det automatisk
en ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 68).
57
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
For detaljer om operasjon 1 side 52
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" som har tilstrekkelig ledig plass.
2 Velg [Kopier] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen starter.
Avbryte kopiering
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk på z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke velge bildene som skal kopieres.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen, og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt
minneverktøy]) (side 59).
• En ny mappe blir opprettet på "Memory Stick Duo" og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke
velge en spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
•
(utskriftsbestilling)-merkene på bildene blir ikke kopiert.
58
Minneverktøy
— Internt minneverktøy
For detaljer om operasjon 1 side 52
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formatering starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Bruke Oppsett-skjermbildet
59
Klokkeinnstillinger
For detaljer om operasjon 1 side 52
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [Klokkeinnstillinger] fra skjermen
(Oppsett).
2 Trykk på z på kontrollknappen.
3 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
5 Velg [OK], og trykk deretter på z.
• Midnatt vises som 12:00 AM, middag som 12:00 PM.
Avbryte stilling av klokken
Velg [Avbryt] i trinn 5, og trykk deretter på z.
60
Language Setting
For detaljer om operasjon 1 side 52
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Bruke Oppsett-skjermbildet
61
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 73).
Skjermillustrasjonene som brukes i dette avsnittet er basert på
den engelske versjonen.
Installer programvaren (inkludert) først (side 64)
• Installer programvaren som følger:
– "PMB"
Kopiere bilder til datamaskinen (side 66)
• Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB".
• Se på bilder med "PMB" på følgende måte:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen
– Redigere bilder
– Vise fotograferingsplasseringen på stillbilde på kart online
– Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller
DVD-skriver er nødvendig)
– Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys web-område for
kundestøtte.
http://www.sony.net/
62
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "PMB"
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
raskere, 256 MB av RAM eller mer
(Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
raskere og 512 MB av RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 500 MB
Videominne: 32 MB eller mer (Anbefalt:
64 MB eller mer)
*1) 64-bits
*2) Starter
utgaver støttes ikke.
(Edition) støttes ikke.
• PC-miljøene må også tilfredsstille
operasjonskravene for operativsystemet.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det to USB-tilkoblingsmodi, [Mass Storage]
(standardinnstilling) og [PictBridge] modus.
Dette kapitlet beskriver [Mass Storage] som et
eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om
[PictBridge], kan du se side 54.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Bruke datamaskinen
Visning: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
63
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis det ikke vises, dobbelklikk på
[Computer] (i Windows XP, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• AutoPlay skjermbildet vises kanskje. Velg
"Run Install.exe." og følg instruksjonene
som kommer tilsyne på skjermen for å
fortsette installasjonen.
2 Klikk [Install].
"Choose Setup Language" skjermen
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next].
"License Agreement" skjermen vises.
4 Les avtalen nøye. Hvis du
aksepterer leveringsbetingelsene,
klikk på radioknappen ved siden
av [I accept the terms of the
license agreement] og klikk
deretter på [Next].
64
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Etter at du har installert programvaren,
opprettes snarveiikonene for "PMB", "PMB
Guide", på skrivebordet.
• Dobbeltklikk for å starte
"PMB".
• Dobbeltklikk for å starte
"PMB Guide".
På "PMB (Picture Motion Browser)" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Dettte avsnittet oppsummerer "PMB".
"PMB" sammendrag
Med "PMB" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Du kan vise bildefiler som er lagret på en PC
med kameraet ved å kopiere dem til en
"Memory Stick Duo".
• Retusjere (Rødøyekorreksjon, osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• Last ned bildet på Nettet.
• For detaljer, se "PMB Guide".
Starte "PMB"
Dobbeltklikk ikonet
(PMB) på
skrivebordet.
Eller, fra Startmenyen, klikker du på
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [PMB].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"PMB" startes for første gang. Velg [Start].
Denne funksjonen informerer deg om nyheter,
for eksempel programvareoppdateringer. Du
kan endre innstillingen senere.
Avslutte "PMB"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Bruke datamaskinen
Slik åpner du "PMB Guide"
• Dobbeltklikk på "PMB Guide"-ikonet på
skrivebordet.
• Fra Startmenyen, klikker du på [Start] t
[All Programs] t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [PMB Guide].
Starte og avslutte "PMB"
65
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen
1 Til
(USB)kontakten
1 Sett inn "Memory Stick Duo" med
innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett inn batterier med strøm i
kameraet.
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av batterier med lavt strømnivå, kan
kopieringen mislykkes eller bildedata bli
ødelagt hvis batteriene går tom for strøm for
tidlig.
USB-kabel
3 Still modusbryteren til
2 Til en USB plugg
(Avspilling). Deretter slår du
på kameraet og datamaskinen.
"Kobler til..." vises på kameraskjermen.
Tilgangsindikatorer*
Modusbryter
Når en USB forbindelse opprettes for første
gang, vil PCen din automatisk kjøre
programmet for å gjenkjenne kameraet.
Vent en stund.
*
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Kobler til..." ikke vises, sett [USB-tilk.]
til [Mass Storage] (side 54).
66
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
Kopiere bilder til en datamaskin
Vise bilder på datamaskinen
1 Kobler kameraet til en datamaskin
Når importeringen er fullført, starter
"PMB". Det vises miniatyrbilder av de
importerte bildene.
som beskrevet "Koble kameraet
til datamaskinen".
Etter å ha gjort en USB tilkobling, vil
[Import Media Files] skjermen på
"PMB" vises automatisk.
• "Pictures" (i Windows XP, "My Pictures")
mappen er innstilt som standardmappe i
"Viewed folders".
Ordne bilder på datamaskinen i en kalender
og vise dem etter opptaksdato.
For detaljer, se "PMB Guide".
• Hvis du bruker "Memory Stick"-sporet, se
side 70.
• Hvis AutoPlay Wizard vises, lukk den.
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Bruke datamaskinen
2 Importer bildene.
Som standard, vil bilder importeres til
en mappe laget i "Pictures" (i Windows
XP, "My Pictures") som er navngitt med
importdatoen.
• For nærmere informasjon om "PMB", se
"PMB Guide".
67
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrer fra trinn 1 til 4 under
før du:
• Kobler fra USB-kabelen.
• Tar ut "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slår av kameraet.
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller internminnet.
Eksempel: vise mapper i Windows Vista
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavefeltet.
Windows Vista
Dobbeltklikk her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows Vista/
XP.
A Mappe som inneholder bildedata tatt opp
med et kamera som ikke har
mappefunksjon.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet.
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Internminne: kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn/spille av bilder til/i
mappen "MISC".
68
Kopiere bilder til datamaskinen med "PMB"
• Bildefiler blir navngitt som følger:
– Stillbilder: DSC0ssss.JPG
– Film: MOV0ssss.AVI
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst tall fra
0001 til 9999. De numeriske delene av navnet
på en filmfil som er opptatt i filmmodus og dens
korresponderende indeksbildefil er det samme.
• Du finner mer informasjon om mapper på
side 51 og 57.
Bruke datamaskinen
69
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "PMB"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"PMB" som følger.
For en datamaskin med "Memory Stick"spor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i "Memory Stick Duo"adapteren. Sett inn "Memory Stick Duo"adapteren i datamaskinen, og kopier
bildene.
• Selv når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette inn "Memory Stick Duo" i "Memory
Stick"-sporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 87.
For en datamaskin med "Memory Stick"spor
Opprett en USB tilkobling og følg trinnene
for å kopiere bilder.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me av Windowsoperativsystemet.
Når du bruker en datamaskin uten et "Memory
Stick"-spor, må du bruke en kommersielt
tilgjengelig "Memory Stick" Reader/Writer for å
kopiere bilder fra "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
• Hvis du vil kopiere bilder i det interne minnet,
til datamaskinen, kopierer du først bildene til
"Memory Stick Duo", for deretter å kopiere dem
til datamaskinen.
70
Kopiere bilder til en datamaskin
-Windows Vista/XP
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "Documents"mappe (For Windows XP: "My
Documents").
1 Klargjør kameraet og en
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 66.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 66.
• Hvis "PMB" allerede er installert, starter
[Import Media Files] på "PMB" men velg
[Cancel] for å avslutte.
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "PMB"
3 Klikk [Open folder to view files]
(For Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]) når wizard
skjermen automatisk vises på
skrivebordet.
6 Klikk [Documents] (For Windows
XP: [My Documents]) mappe.
Høyreklikk deretter på
"Documents"-vinduet for å vise
menyen, og klikk [Paste].
1
2
• Når Veiviserskjermen ikke vises automatisk,
følges prosedyren i "For Windows 2000".
4 Dobbelklikk på [DCIM].
bildefilene du vil kopiere, er
lagret. Høyreklikk deretter en
bildefil for å vise menyen, og klikk
[Copy].
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 72), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
Bruke datamaskinen
5 Dobbeltklikk på mappen hvor de
Bildefilene kopieres til [Documents]
(For Windows XP: [My Documents])
mappe.
For Windows 2000
1
Dobbeltklikk på [My Computer] t
[Removable Disk] etter at du har koblet
kameraet til datamaskinen. Utfør deretter
fra trinn 4.
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 68.
71
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet, og kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på "Memory
Stick Duo", kan du vise den på kameraet
igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på "Memory Stick
Duo".
• Hopp over trinn 1 hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på
kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Når det ikke er noen mapper i "Memory Stick
Duo", lager du en mappe (side 57) med
kameraet først, og så kopierer du bildefilene.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavnet til
"DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og 9999
for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er AVI. Ikke endre
filetternavnet.
72
2 Kopier bildefilen til "Memory
Stick Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så [Copy].
2 Dobbelklikk [Removable Disk] eller [Sony
MemoryStick] i [Computer] (i Windows
XP, [My Computer]).
3 Høyreklikk på mappen [sssMSDCF] i
[DCIM] mappen, og klikk deretter på
[Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh
datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 66.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (installert på forhånd): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Levert som standard
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
med USB-kabelen.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 66.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Dra og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 68.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Bruke datamaskinen
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det to USB-tilkoblingsmodi, [Mass Storage]
(standardinnstilling) og [PictBridge] modus.
Dette kapitlet beskriver [Mass Storage] som et
eksempel. Hvis du vil ha mer informasjon om
[PictBridge], kan du se side 54.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
2 Koble kameraet til datamaskinen
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
73
Bruke Macintosh-datamaskinen
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "Trash"-ikonet før
du utfører prosedyrene nedenfor, eller
kameraet er koblet fra datamaskinen.
• Kobler fra USB-kabelen.
• Tar ut "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slå av kameraet.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
74
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", blir "Videregående veiledning
for Cyber-shot" også installert.
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
forklarer deg nærmere hvordan kameraet og
ekstra tilbehør skal brukes.
Visning med Windows
Dobbeltklikk
(Videregående
veiledning) på skrivebordet.
For tilgang til "Videregående veiledning"
fra Startmenyen, klikk [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000,
[Programmer]) t [Sony Picture Utility]
t [Videregående veiledning].
Visning på Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
[stepupguide]-mappen til
datamaskinen.
2 Velg [stepupguide], [language] og
Bruke datamaskinen
så [NO]-mappen lagret i CD-ROM
(inkludert), og kopier alle filene i
[NO]-mappen til [img]-mappen i
[stepupguide]-mappen som du
kopierte til PC-en i trinn 1. (skriv
over filene i [img]-mappen med
filene fra [NO]-mappen.)
3 Etter at kopieringen er ferdig,
dobbeltklikker du på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å
pakke den, dobbeltklikk så på den
opprettede filen."stepupguide".
• Hvis det ikke er installert et pakkeprogram
for HQX, skal du installere Stuffit
Expander.
75
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 89).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 77)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "PMB"-programvaren kan du
kopiere bildene til en datamaskin og skrive dem ut.
Du kan skrive ut bilder med datoen (side 65).
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 80)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
merke (utskriftsbestilling).
76
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Forberede kameraet
Klargjøre kameraet for å koble det til
skriveren med USB-kabelen.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Det anbefales å bruke batterier med nok
kapasitet for å unngå at strømmen slås av midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på MENU knappen for å
vise MENU skjermen.
2 Velg
(Oppsett) med V på
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
3 Velg [Hovedinnstillinger] med
v/V, og velg [USB-tilk.], trykk på
z.
trykk z.
USB-modus er angitt.
Skrive ut stillbilder
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
77
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
3 Trykk på MENU knappen, velg
[Utskrift] med v/V på
kontrollknappen, trykk så på z.
1 Koble kameraet til skriveren.
1 Til
(USB)kontakten
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
USB-kabel
2 Til en USBkontakt
Trinn 3: Utvalg av bilder du vil
skrive ut
Velg [Dette bildet] eller [Flere bilder]
med v/V, og trykk deretter på z.
2 Slå på skriveren. Still
modusbryteren til
(Avspilling),
og slå på kameraet.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
Når du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bilde. Gå til
trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
1 Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B.
Deretter trykker du på z.
vises på det valgte bildet.
2 Trykk på MENU knappen for å vise
menyen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å skrive ut alle bildene i en mappe, velg
[Flere bilder] på indeksskjermen, velg søylen
med b og plassere et
-merke i
avkrysningsruten.
78
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 4: Skrive ut
2 Velg [OK] med v, og trykk
deretter på z.
1 Velg utskriftsinnstillinger med
v/V/b/B.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra USB-kabelen mens
(PictBridge kobler til) indikatoren
vises på skjermen.
Indikatoren
[Antall]
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet).
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut
ved siden av hverandre på et ark.
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forsikre deg om at skjermen har vendt
tilbake til Trinn 2, og koble USB-kabelen
fra kameraet.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å
legge inn dato og klokkeslett i bildene.
Skrive ut stillbilder
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 60). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
79
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsbestilling) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier
bildene til en "Memory Stick Duo", og ta
"Memory Stick Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan ikke merke filmer.
• Du kan lage et
(utskriftsbestilling)-merke
på opp til 999 bilder.
Når du tar med deg "Memory Stick Duo"
til fotoforretningen eller kopisenteret
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg "Memory Stick Duo"adapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
Merke et valgt bilde
MENU-knapp
Modusbryter
Kontrollknapp
1 Still modusbryteren til
(Avspilling).
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk på MENU knappen for å
vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
på z.
A
-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
DPOF
Fjerne merket
Velg de bildene du vil fjerne merket fra,
repeter så trinn 3 og 4.
80
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
5 Velg [OK] med v, og trykk
deretter på z.
1 Trykk på MENU knappen når du
viser bilder i Enkeltbildemodus
eller indeksmodus.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen, [Flere bilder]
med b/B, og trykk deretter på z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde som skal merkes
med kontrollknappen og trykk på
z.
-merket legges ved det valgte bildet.
Enkeltbilde
Avbryte utvalget
Velg [Avslutt] i trinn 5, og trykk deretter på
z.
Indeksvisning
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
For å merke ut alle bildene i en mappe, velg
[Flere bilder] på indeksskjermen, velg
søylen med b og plassere et -merke i
avkrysningsruten.
4 Trykk på MENU knappen.
Skrive ut stillbilder
Merke alle bildene i en mappe
81
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 83 til 91.
2 Ta ut batteriene og sett de inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 53).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
82
Batterier og strøm
83
"Memory Stick Duo"
88
Ta stillbilder/filme
84
Internminne
89
Vise bilder
86
Skrive ut
89
Slette/redigere bilder
87
PictBridge kompatibel skriver
90
Datamaskiner
87
Annet
91
Feilsøking
Batterier og strøm
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Når man bruker alkalibatterier/oksynikkel hovedbatteri (selges separat), kan det hende at den
viste, gjenstående tiden ikke er riktig.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller bytt ut Nikkelhydrid batteriene (selges
separat).
• Når man bruker Nikkelhydrid batterier, kan batteriets poler eller terminalene på
batteridekselet være skitne, slik at batteriene ikke lades opp tilstrekkelig. Rengjør dem med en
bomullsdott e.l. (side 97).
• Når man bruker Nikkelhydrid batterier kan den viste gjenværende tiden være forskjellig fra
den faktiske på grunn av minneeffekten (side 97) osv. Lad ut batteriene fullstendig og lad dem
deretter opp for å korrigere displayet.
• Batteriene er utladet. Skift dem ut med nye.
Batteriene tømmes for fort.
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted.
• Batteriene er utladet. Skift dem ut med nye.
• Når man bruker Nikkelhydrid batterier skal de lades tilstrekkelig.
Strømmen til kameraet slåes av automatisk når du åpner batteri/"Memory Stick
Duo" dekselet.
• Dette er ikke feil. Slå av strømmen til kameraet når du åpner batteri/"Memory Stick Duo"
dekselet.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriene på riktig måte.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller bytt ut Nikkelhydrid batteriene.
• Batteriene er utladet. Skift dem ut med nye.
• Hvis du ikke bruker kameraet når det er slått på, slås kameraet av automatisk etter tre minutter
for å forhindre at batteriene brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller bytt ut Nikkelhydrid batteriene.
Feilsøking
Strømmen slås plutselig av.
83
Feilsøking
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 26).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still modusbryteren til
(Stillbilde) ved opptak av stillbilder.
• Still inn modusbryteren til
(Film) når du filmer.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Still modusbryteren til
(Stillbilde) eller
(Film)
(side 20).
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Påse at kameraobjektivet er lengre vekke fra objektet enn den korteste
opptaksavstanden, ca 5 cm (W)/50 cm (T) (fra foran på objektivet), når du tar bilder (side 21).
(Halvlys)-modus eller
(Landskap)-modus er valgt i Scenevalg-modus under opptak av
stillbilder.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 39).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 40.
•
Zoom virker ikke.
• Du kan ikke bruke Smart zoom avhengig av bildestørrelsen (side 55).
• Du kan ikke endre digital zoom ved opptak av film.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av) (side 21).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er innstilt på [Serie] (side 36).
–
(Høy følsomhet)-modus eller (Halvlys)-modus er valgt i Kamera (Scenevalg)
(side 32).
– Du filmer.
84
Feilsøking
• Sett blitsen til
(Blits tvunget på) når
(Landskap)-modus,
(Snø)-modus er valgt i Kamera (Scenevalg) (side 21).
(Strand)-modus, eller
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen etc.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er
ikke feil (side 11).
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlys)-modus eller
(Landskap)-modus er valgt i Kamera (Scenevalg) (side 32).
Makroopptak kan ikke utløses.
• Det finnes ingen funksjon for å utløse makro. I
(Auto)-modus, er det mulig med
telefotoopptak selv under makroopptaksforhold.
Dato og tid vises ikke.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 89).
Ved å bruke "PMB", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 65).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 36).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Velg lysstyrken for LCD-baklyset (side 18).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 38), eller juster
Bildet er for lyst.
Feilsøking
eksponeringen (side 36).
• Juster eksponeringen (side 36).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 44).
85
Feilsøking
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla eller andre
streker vises på bildet. Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 43).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved bruk av [Rødøyekorreksjon] (side 47).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 26).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn nye batterier eller bytt ut Nikkelhydrid batteriene (selges
separat).
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Still modusbryteren til
(Avspilling) (side 24).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 72).
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-funksjon. Avslutt USB-tilkoblingen (side 68).
Dato og tid vises ikke.
• Visningsindikatorene er slått av. Vis visningsindikatorene ved å trykke v (DISP) på
kontrollknappen (side 18).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan oppstå på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
86
Feilsøking
Slette/redigere bilder
Kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 49).
Funksjonen for endring av størrelse virker ikke.
• Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Datamaskiner
Datamaskinens OS kompatibilitet med kameraet er ukjent.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 63 for Windows, og side 73 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick" Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og "Memory Stick" Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (sidene
66 og 73). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Sett inn nye batterier eller lad opp Nikkelhydrid-batteriene (selges separat) når batterinivået er
lavt.
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 54).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 66).
• Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 66).
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 66).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (sidene 63 og 73).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
Feilsøking
Kan ikke kopiere bilder.
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 57).
Etter å ha opprettet en USB forbindelse, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 66).
87
Feilsøking
Kan ikke vise bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", se "PMB Guide" (side 65).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 66).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 68).
• Bruk enheten riktig (side 72).
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Du har formatert "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
88
Feilsøking
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier bilde til "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
plass.
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Skrive ut
Se "PictBridge kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skriver du bruker. Særlig når du skriver ut
et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet
kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for
trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Du kan ikke skrive ut bilder med datoen med "PMB" (side 65).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
Feilsøking
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene.
89
Feilsøking
PictBridge kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 54).
• Koble fra og koble til USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet USB-kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra USBkabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til USB-kabelen på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra USB-kabelen før merket
(PictBridge kobler til) ble borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdataene slik at dataene ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 79).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
90
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker en annen papirstørrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble fra
USB-kabelen og koble den deretter til igjen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 79) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kan ikke nullstille filnummeret.
• Hvis du erstatter et opptaksmedium, kan du ikke sette inn filnummer med kameraet. For å
initalisere filnumrene må du formatere "Memory Stick Duo" (sider 57, 59) eller internminnet,
og deretter initalisere innstillingene (side 53). Dataene på "Memory Stick Duo" eller
internminnet vil imidlertid bli slettet og innstillingene, inkludert dato, vil bli initialisert.
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Installer nye batterier eller bytt ut nikkelbatteriene og slå deretter kameraet på igjen.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller bytt ut Nikkelhydrid batteriene.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 60).
Feilsøking
• Dette er ikke feil.
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 60).
91
Advarselmeldinger
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn
nye eller oppladede Nikkelhydrid
batterier (selges separat). Avhengig av
bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren er
stilt til posisjonen LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 26).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
Systemfeil
bilder på denne "Memory Stick Duo".
• Slå strømmen av og på igjen.
Ingen bilder
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• "Memory Stick Duo" som er satt inn,
kan ikke brukes i dette kameraet
(side 95).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
registrert på "Memory Stick Duo".
• Valgt mappe inneholder ikke en fil som
kan spilles av i en lysbildefremvisning.
Mappefeil
• En mappe med de samme tre første
sifrene i navnet finnes allerede på
"Memory Stick Duo" (for eksempel:
123MSDCF og 123ABCDE). Velg en
annen mappe, eller opprett en ny mappe
(sider 57, 58).
Memory Stick-typefeil
• "Memory Stick Duo" som er satt inn,
kan ikke brukes i dette kameraet
(side 95).
Ingen tilgang Memory Stick
Tilgang avvist
• Du bruker en "Memory Stick Duo" med
tilgangskontroll.
Memory Stick- formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (sider 57, 59).
92
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Sony garanterer ikke avspilling av
bildefiler på kameraet hvis filene er
behandlet med en datamaskin eller tatt
med et annet kamera.
Advarselmeldinger
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe (side 58).
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 49).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
Makro er ugyldig
• Makro er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 32).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 32).
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opp til 100 bildefiler fra
kanskje ikke fullstendig ennå. Ikke
koble fra USB -kabelen.
Behandler...
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
• Hvis du velger alle bildefiler i en
mappe, kan det ta tid å behandle
bildene.
Operasjonen kan ikke utføres for
filmfiler
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
Operasjonen kan ikke utføres i filer
som ikke støttes
• Fremkalling og kameraets andre
redigeringsfunksjoner kan ikke utføres
på bildefiler som har blitt fremkalt med
en PC eller bilder som ble tatt opp med
et annet kamera.
Feilsøking
[Flere bilder].
• Når du velger alle bildefiler i en mappe,
er det høyeste antallet 999.
• Du kan føye til 999 bildefiler som
Favoritter, og du kan tilføye
(utskriftsbestilling) markering til
maksimalt 999 filer. Avbryt valg.
• Data overføringen til skriveren er
93
Advarselmeldinger
Operasjonen kan ikke utføres ved
bruk av en PictBridge-tilkobling
• Noen funksjoner er begrenset når
kameraet er koblet til en PictBridge
skriver.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Det er kanskje ikke mulig med
retusjering, avhengig av bildet.
Slå strømmen av og på
• Objektivet fungerer ikke.
94
Annet
Om "Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike
typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med kameraet, er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen
garanti for at alle "Memory Stick Duo"funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3
*1) "Memory
Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er opphavsrettsbeskyttelsesteknologi som
bruker krypteringsteknologi. Dataopptak/
dataavspilling som krever MagicGatefunksjoner, kan ikke utføres med kameraet.
*2) Kameraet er ikke kompatibelt med
dataoverføring i høyhastighet ved bruk av
parallellgrensesnitt.
*3) Kameraet er ikke kompatibelt med 8-bits
parallell dataoverføring. Støtter 4-bit parallell
dataoverføring som tilsvarer "Memory Stick
PRO Duo".
Annet
• Dette produkter er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at "Memory Stick Duo"
som er formatert med en datamaskin, vil fungere
med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data på en harddisk på datamaskinen.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer "Memory Stick
Duo", må den ligge i det etuiet den ble levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Ikke sett i noe annet enn en "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Det kan
føre til feilfunksjon.
• Ikke bruk eller oppbevar "Memory Stick Duo"
under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
95
Om "Memory Stick Duo"
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo"-adapteren (selges separat)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du sette
inn "Memory Stick Duo" i "Memory Stick
Duo"-adapteren. Hvis du setter inn en "Memory
Stick Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel
enhet uten en "Memory Stick Duo"-adapter, vil
du kanskje ikke kunne ta den ut igjen fra
enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
"Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er
satt inn riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan
ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i
en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at
den inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis
du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (selges separat)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 16 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (selges separat)
• For å bruke "Memory Stick Micro" med
kameraet, påse at du setter inn "Memory Stick
Micro" i en Duo "M2"-adapter. Hvis du setter
inn "Memory Stick Micro" i kameraet uten en
Duo "M2"-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta
den ut igjen fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
96
Om batteriene
Batterier som kan og ikke kan brukes
med kameraet
Batteritype
A
B
C
LR6 (størrelse AA)
alkaliske batterier*
a
a
—
HR 15/51:HR6
(størrelse AA)
Nikkelhydrid
batterier*
—
a
a
ZR6 (størelse AA)
Oksy nikkelbatteri*
—
a
—
Litium-batterier
—
—
—
Manganbatterier
—
—
—
Ni-Cd-batterier
—
—
—
A: inkludert
B: støttes
C: oppladbar
* Før du bruker batteriene, må du lese følgende
forholdsregel for hver type batteri.
Når det gjelder batterier som ikke støttes,
kan ytelsen ikke sikres dersom spenningen
faller eller andre problemer oppstår som
følge av batteriets egenskaper.
På alkalibatterier (inkludert)/Oksy
nikkelbatterier (selges separat)
Om Nikkelhydrid batterier (selges
separat)
• Ikke fjern eksterne forseglinger eller skad
batteriene. Du må aldri bruke batterier som har
fått forseglingen helt eller delvis fjernet, eller
batterier som det på en eller annen måte er
kommet hull på. Disse kan forårsake lekkasje,
eksplosjon eller oppheting av batteriet – noe
som kan føre til skolding eller personskade. Det
kan få batteriladeren til å slutte å virke som den
skal.
• Ikke bær eller lagre Nikkelhydrid batterier
sammen med metallobjekter. Da metallobjekter
kan kortslutte + og – polene, kan det resultere i
oppheting eller brann.
• Hvis polene på Nikkelhydrid batterier er skitne,
kan det hende at batteriene ikke lades ordentlig
opp. Rengjør dem med en tørr klut e.l.
• På kjøpstidspunktet, eller når Nikkelhydrid
batteriene ikke har vært i bruk i lang tid, kan det
hende at de ikke kan lades helt opp. Dette er
typisk for denne typen batterier, og det er ikke
en feil. Hvis dette skjer, kan du løse problemet
ved gjentatte ganger å tømme batteriene
fullstendig, og deretter lade dem opp på nytt.
• Hvis du lader opp Nikkelhydrid batterier før de
er helt tømt for strøm, kan det hende at
advarselen om lite batteristrøm vises tidligere
enn forventet. Dette kalles "minneeffekten".*
Hvis dette problemet oppstår, kan du løse det
ved å lade batteriene kun når de er helt tomme.
* "Minneeffekten" er en tilstand hvor batteriets
kapasitet er midlertidig redusert.
• Hvis du vil tømme batteriene, stiller du
kameraet inn på lysbildevisningsmodus
(side 45), og lar det være i denne modusen til
batteriene er tømt.
• Nye og gamle batterier skal aldri blandes.
• Ikke utsett batteriet for regn. Batteriet er ikke
vanntett.
Annet
• Alkaliske batterier/Oksynikkelbatterier kan ikke
lades.
• Alkaliske batterier/Oksynikkelbatterier har
kortere levetid sammenlignet med de
medfølgende Nikkelhydrid batterier. Derfor kan
strømmen slås av selv om indikatoren for
gjenstående batteritid viser at det er nok levetid
igjen.
• Batteriytelsen varierer sterkt, avhengig av
produsent og batteritype, og i noen tilfeller kan
levetiden være svært kort. Dette gjelder særlig
ved lave temperaturer, og det kan hende du ikke
kan gjøre opptak i temperaturer under 5°C.
• Ikke bland nye og gamle batterier.
• Indikatoren for gjenstående batteritid viser ikke
riktig informasjon når du bruker alkaliske
batterier/Oksy nikkelbatterier.
• Egenskapene til alkaliske batterier/Oksy
nikkelbatterier gjør at det er store forskjeller
mellom tilgjengelig opptakstid og tilgjengelig
avspillingstid. Derfor kan det hende at
strømmen slås av med linseområdet ute når du
bruker modusbryteren. I dette tilfellet, sett inn
nye batterier. Bruk av Nikkelhydrid-batterier
tillater deg å ta bilder over lengre tid.
97
Indeks
Indeks
A
DISP..................................... 18
Installer................................. 64
Advarselmeldinger ...............92
Div. størrelser for endring.... 48
Internminne .......................... 19
AF-avstandssøkeramme .......40
DPOF ............................. 50, 80
Internt minneverktøy ............ 59
AF-lås .............................20, 40
E
Ansiktsregistrering ...............35
Autofokus .........................6, 39
Autojustering ........................30
Autovisning ..........................56
AVI.......................................69
Avspilling .............................24
Avspillingszoom...................24
B
Batteri ...................................97
Beskytt..................................49
Bildekvalitet .........................10
Bildestørrelse..................10, 23
Blender ...................................8
Blits (Hvitbalanse)................42
Blits (Opptak) .......................11
Blits obligatorisk på..............21
Blits tvunget av.....................21
Blitsmodus............................21
Blitsnivå................................42
Bruntone ...............................44
Eksponering ........................... 8
J
Endre REC -mappe .............. 58
JPG ....................................... 69
EV ........................................ 36
Justere EV ...................... 18, 36
F
K
Farge ...................................... 9
Kamera ................................. 33
Fargemodus.......................... 44
Klokkeinnstillinger............... 60
Feilsøking............................. 82
Koble til
Filetternavn .......................... 72
Dagslys .................................41
Datamaskin ...........................62
Anbefalt miljø .........63, 73
Kopiere bilder..........66, 73
Macintosh ......................73
Programvare ..................64
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ................72
Datamaskin ................... 66
Fillagringsmål ...................... 68
Skriver...........................78
Filnavn ................................. 68
Kopier................................... 58
Flermønstermåling ............... 38
Kopiere bilder til
datamaskinen................. 66
Fluorescerende lys 1, 2, 3 .... 41
Fokus.......................... 6, 21, 39
Forhåndsinnstilt fokus.......... 39
Format ............................ 57, 59
Funksj.veiv........................... 53
H
Halvlysmodus ...................... 31
Halvlysportrett-modus ......... 31
Histogram............................. 18
D
98
ISO ................................... 8, 37
Holde kameraet .................... 20
Hovedinnstillinger ............... 53
Hvitbalanse .......................... 41
Hvitglødende........................ 41
Høy følsomhet-modus.......... 31
I
Identifisere deler .................. 12
Indeksskjerm........................ 25
Windows .......................62
Indikator............................... 14
Dato ......................................60
Digital zoom .........................55
Indikator for
AE/AF-lås............... 20, 40
DirectX .................................64
Initialiser .............................. 53
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler........................ 68
Landskapmodus....................31
Language Setting..................61
LCD-skjerm.......................... 18
Lukkerhastighet ...................... 8
Lysbildevisning ....................45
M
Macintosh-datamaskin .........73
Anbefalt miljø ............... 73
Makro ................................... 22
Mappe
Endre .............................58
Opprette.........................57
Velger............................ 51
Mass Storage ........................ 54
"Memory Stick Duo"............ 95
Memory Stick-verktøy .........57
Indeks
Meny .....................................28
Rotere ................................... 50
V
Elementer.......................29
Rutenettlinje ......................... 55
Velg mappe...........................51
Opptak ...........................33
Rødøyekorreksjon ................ 47
VGA .....................................23
Visning ..........................45
Rødøyered. ........................... 43
Vise bilder ............................24
Merke for
utskriftsrekkefølge...50, 80
S
Visningsmeny .......................45
Modusbryter..........................20
S/HV..................................... 44
Multi-AF ...............................39
W
Sakte synk ............................ 21
Mykt snapshot-modus...........31
Windows-datamaskin ...........62
Scenevalg ............................. 30
Målemodus ...........................38
Anbefalt miljø ...............63
Selvutløser............................ 22
N
Senter-AF ............................. 39
Z
Sentervektet måling.............. 38
Zoom.....................................21
Ny REC -mappe....................57
Serie ..................................... 36
Nøyaktig digital zoom ..........55
Skjerm
Endre displayet ............. 18
O
Indikator........................ 14
Oppsett......................44, 51, 52
Opptak
Film ...............................20
LCD-baklys................... 18
Skrive ut direkte ................... 77
Stillbilder .......................20
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter...................... 80
Opptaksinnstillinger..............55
Slett ...................................... 26
Opptaksmeny ........................33
Format..................... 57, 59
Optisk zoom....................21, 55
Smart zoom .......................... 55
OS ...................................63, 73
Snømodus............................. 31
Overeksponering.....................8
Spol bakover/fremover......... 24
Overskyet ..............................41
SteadyShot ........................... 34
P
Strandmodus......................... 31
PC .........................................62
T
PictBridge .......................54, 77
Trimme................................. 47
Piksel ....................................10
Trykke halvveis ned ............... 6
Pip .........................................53
Trådkors for punktmåling .... 38
PMB......................................65
U
Programvare....................64, 65
Undereksponering .................. 8
Punktmåling..........................38
USB-kabel ...................... 66, 78
Indeks
Program Auto .......................30
USB-kontakt......................... 12
R
USB-tilk. .............................. 54
REC-modus ..........................36
Uskarpe bilder ........................ 7
Retusjere ...............................47
Utskrift ........................... 50, 76
99
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF

advertising