Sony | DSC-S2100 | Sony DSC-S2100 S2100 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Brukerhåndbok for Cyber-shot
DSC-S2000/S2100
© 2010 Sony Corporation
4-166-209-21(1)
NO
Bruke denne håndboken
Innhold
Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil se.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Søk etter informasjon sortert etter
arbeidsoperasjon.
MENU/
innstillingssøk
Søk etter informasjon i en liste over
MENU/innstillingselementer.
Merker og notasjon som brukes i denne
håndboken
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter informasjon sortert etter
nøkkelord.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Innhold
Søk etter informasjon sortert etter
funksjon.
Standardinnstillingen vises med
Indeks
I denne håndboken vises rekkefølgen av
arbeidsoperasjonene med piler (t). Bruk
kameraet i den rekkefølgen som er vist.
Merker vises etter hvert som de dukker opp
i kameraets standardinnstilling.
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for riktig
bruk av kameraet.
z
Angir informasjon det kan være nyttig
å kjenne til.
2NO
Om bruk av kameraet
Om LCD-skjermen og linsen
("Memory Stick PRO
Duo")
–
("Memory Stick PRO-HG
Duo")
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 88.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med et "Memory Stick"-spor av
standard størrelse
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en "Memory Stick Duo"adapter (selges separat).
Indeks
–
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli
misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
henger igjen når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
MENU/
innstillingssøk
For filmopptak anbefales det å bruke en
"Memory Stick Duo" på 1 GB eller mer som
er merket med:
Svarte, hvite, røde, blå eller
grønne punkter
Søk etter
arbeidsoperasjon
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
I denne håndboken brukes uttrykket
"Memory Stick Duo" om "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
og "Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo":
Innhold
Merknader om minnekorttyper du kan
bruke (selges separat)
Følgende minnekort er kompatible med dette
kameraet: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory
Stick Duo", SD-minnekort og
SDHC-minnekort. MultiMediaCard kan ikke
brukes.
Det er bekreftet at minnekort på opptil 32 GB
fungerer godt med dette kameraet.
Om kondens
• Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
• Ved kondensdannelse må du slå av kameraet og
vente ca. en time til kondensen har fordampet.
Merk at om du forsøker å fotografere med
kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder.
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
"Memory Stick
Duo"-adapter
De bildene som brukes som eksempler i denne
brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Om Illustrasjonene
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er
hentet fra DSC-S2100 hvis ikke annet er angitt.
3NO
Innhold
Innhold
Om bruk av kameraet
MENU/
innstillingssøk
Opptak
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bruke denne håndboken ······································· 2
Om bruk av kameraet············································ 3
Søk etter arbeidsoperasjon ··································· 6
MENU/innstillingssøk ············································ 8
Identifisere deler·················································· 11
Liste over ikoner som vises på skjermen ············ 12
Bruke modusbryteren·········································· 14
Bruke internminnet ·············································· 15
Indeks
Zoom ··································································· 16
DISP (skjerminnstillinger)······································17
Blits ····································································· 18
Smilutløser ·························································· 19
Selvutl. ································································ 20
Visning
Vise stillbilder ······················································ 21
Avspillingszoom ·················································· 22
Bildeindeks·························································· 23
Slett ····································································· 24
Vise film······························································· 25
MENU (Opptak)
MENU-elementer (opptak) ···································· 8
4NO
Innhold
MENU (Visning)
MENU-elementer (visning)···································· 9
Innstillingselementer ··········································· 10
Datamaskin
MENU/
innstillingssøk
Bruke med datamaskinen din······························ 68
Bruke programvaren ··········································· 69
Koble kameraet til en datamaskin ···························71
Laste opp bilder til en medietjeneste·······················73
Søk etter
arbeidsoperasjon
Innstillinger
Indeks
Skrive ut
Skrive ut stillbilder ··············································· 75
Feilsøking
Feilsøking···························································· 77
Advarsler ····························································· 85
Annet
"Memory Stick Duo" ············································ 88
Batterier······························································· 90
Indeks
Indeks·································································· 92
5NO
Søk etter arbeidsoperasjon
Fotografere motiv i
bevegelse
Filmmodus ····························································· 14
Serieinnstillinger ·················································· 35
Fotografere uten at
bildet blir uskarpt
Høy følsomhet ······················································ 29
Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse ···· 20
ISO ··········································································· 37
SteadyShot ···························································· 34
Fotografere i motlys
Tvungen blits ························································ 18
Scenegjenkjenning ········································ 27, 31
Fotografere på mørke
steder
Høy følsomhet ······················································ 29
Sakte synk ····························································· 18
ISO ··········································································· 37
Indeks
Mykt snapshot ······················································ 29
Halvlysportrett······················································· 29
Smilutløser····························································· 19
Ansiktsgjenkjenning ············································ 42
Rødøyereduksjon ················································ 53
MENU/
innstillingssøk
Ta portrettbilder
Søk etter
arbeidsoperasjon
Intelligent autojustering ······································ 27
Scenevalg ······························································ 29
Innhold
Overlate innstillingene
til kameraet
Justere eksponeringen EV ············································································ 36
Endre fokuspunkt
Fokus ······································································ 39
Endre bildestørrelse
Bildestørr. ······························································ 32
6NO
Vise forstørrede bilder
Avspillingszoom ·················································· 22
Trimme···································································· 45
Redigere bilder
Retusjere ································································ 45
Spille av en bildeserie i Lysbildevisning ····················································· 44
rekkefølge
Skrive ut bilder med
dato
Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
Endre dato- og
tidsinnstillinger
Dato- og tidsinnstill. ············································ 67
Initialisere
innstillingene
Initialiser ································································· 58
Skrive ut bilder
Utskrift ····································································· 75
·················································································· 69
Indeks
Enkel modus ··················································· 31, 43
MENU/
innstillingssøk
Fotografere/vise med
lett synlige indikatorer
Søk etter
arbeidsoperasjon
Slett ··································································· 24, 46
Format ···································································· 61
Innhold
Slette bilder
7NO
MENU/innstillingssøk
Innhold
MENU-elementer (opptak)
Du kan enkelt velge ulike fotograferingsfunksjoner med MENU-knappen.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise MENUskjermbildet.
Kontrollknapp
ON/OFF (strømbryter)
3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen.
MENU-knapp
I tabellen nedenfor angir
tilgjengelige modusene.
en tilgjengelig funksjon. Ikonene nedenfor [
] angir de
MENU/
innstillingssøk
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av MENUskjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på ON/OFF (strømknappen) for å slå på opptaksmodus.
Modusbryter
REC-modus
REC-modus
Scenevalg
Indeks
Menyelementer
—
—
—
—
Enkel modus
—
Bildestørr.
SteadyShot
—
Serieinnstillinger
—
EV
ISO
—
Hvitbalanse
—
Fokus
Målemodus
—
—
—
—
—
—
—
Smilfølsomhet
—
Ansiktsgjenkjenning
—
(Innst.)
Merk
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
8NO
MENU-elementer (visning)
Innhold
Du kan enkelt velge ulike visningsfunksjoner med MENU-knappen.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Kontrollknapp
3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen.
4 Trykk på z på midten av kontrollknappen.
I tabellen nedenfor angir
MENU-knapp
en tilgjengelig funksjon.
Minnekort
Internminne
(Enkel modus)
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Slett)
MENU/
innstillingssøk
Menyelementer
-knappen
(avspilling)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Trykk på MENU-knappen for å vise MENUskjermbildet.
(Beskytt)
DPOF
—
Indeks
(Utskrift)
(Rotere)
(Velg mappe)
—
(Innst.)
Merk
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
9NO
Innstillingselementer
(Innst.).
1 Trykk på MENU-knappen for å vise MENUskjermbildet.
Kontrollknapp
3 Velg den ønskede kategorien med v/V, trykk
deretter på B for å velge hvert enkelt element, og
deretter på z.
MENU-knapp
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg
(Innst.) med V på kontrollknappen, og
trykk deretter på z på midten av kontrollknappen
for å vise innstillingsskjermbildet.
Innhold
Du kan endre innstillingene i skjermbildet
4 Velg ønsket innstilling, og trykk deretter på z.
Opptaksinnstillinger
Elementer
Rutenettlinje
Digital zoom
Rødøyereduksjon
Hovedinnstillinger
MENU/
innstillingssøk
Kategorier
Pip
Language Setting
Strømsparer
Initialiser
Indeks
Funksj.veiv.
USB-tilk.
LUN-innstillinger
Minnekortverktøy
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Slette REC-mappe
Kopier
Filnummer
Internt minneverktøy
Format
Filnummer
Klokkeinnstillinger
Dato- og tidsinnstill.
Merknader
• [Opptaksinnstillinger] vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus.
• [Minnekortverktøy] vises kun når et minnekort er satt inn i kameraet, mens [Internt minneverktøy] vises
kun når det ikke er satt inn noe minnekort.
10NO
Identifisere deler
B Lukkerknapp
Innhold
A ON/OFF (strømbryter)
C Selvutløserlampe/smilutløserlampe
D Mikrofon
F Blits
G Linse
H
-kontakt (USB)
I LCD-skjerm
J
qa
9
K For opptak: W/T (zoomeknapp) (16)
For visning: (Avspillingszoom-knapp)/
(indeksknapp) (22, 23)
qs
L Krok for håndleddsrem*
qd
M Modusbryter (14)
N
qf
qg
qh
O Tilgangslampe
P MENU-knapp (8)
Q Kontrollknapp
MENU på: v/V/b/B/z
MENU av: DISP/ / /
R Summer
Indeks
qj
(Sletteknapp) (24)
MENU/
innstillingssøk
q;
-knappen (avspilling) (21)
Søk etter
arbeidsoperasjon
E ON/OFF (strømbryter) lampe
S Skruehull for stativ
qk
ql
w;
T Minnekortspor
U Batteri-/minnekortdeksel
V Batteri-innsettingsspor
* Bruke håndleddsremmen
Håndleddsremmen er allerede festet til kameraet i
fabrikken. Stikk hånden din gjennom løkken for å
hindre at kameraet faller ned og blir ødelagt.
wa
ws
Krok
11NO
Innhold
Liste over ikoner som vises på
skjermen
A
Når du tar stillbilder
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite batteristrøm
• Ikonene er begrenset i
Når du tar opp film
(Enkel modus).
Scenevalg
Kameramodus (Intelligent
autojustering, Program Auto,
Filmmodus)
MENU/
innstillingssøk
Bildestørrelse
•
/
/
vises bare på
DSC-S2100.
•
/
vises bare på
DSC-S2000.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (skjermvisningsinnstillinger) på
kontrollknappen.
Ikon for scenegjenkjenning
Indeks
Hvitbalanse
Målemodus
SteadyShot
Vibrasjonsvarsel
Ved avspilling
Smilfølsomhetsindikator
Zooming
PictBridge kobler til
Beskytt
Utskriftsbestilling (DPOF)
Avspillingszoom
12NO
Forts. r
B
D
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås
Selvutløser
ISO400
ISO-tall
Ansiktsregistrering
125
Lukkerhastighet
Serie
F3.5
Blenderverdi
AF-avstandssøkerramme
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Indikator for AFavstandssøkerramme
Ta opp en film/Sett en film i
standby
0:12
Opptakstid (m:s)
101-0012
Mappefilnummer
2010 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiviser for avspilling
av bilde
bB BACK/NEXT
Velge bilder
C
Indikator
Trådkors for punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
N
Avspilling
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
MENU/
innstillingssøk
REC
Standby
Søk etter
arbeidsoperasjon
Betydning
Innhold
Indikator
Betydning
REC-mappe
96
Antall bilder som kan tas
12/12
Bildenummer/Antall bilder tatt
opp i valgt mappe
100min
Tilgjengelig opptakstid
Indeks
Avspillingsmappe
Opptaks-/avspillingsmedia
(minnekort, internminne)
Skifte mappe
Rødøyereduksjon
Målemodus
Blitsmodus
Blits lader
Hvitbalanse
ISO 400
ISO-tall
13NO
Bruke modusbryteren
Innhold
Still inn modusbryteren på den ønskede funksjonen.
Lukkerknapp
Modusbryter
Setter deg i stand til å ta stillbilder (side 27, 28 og 29).
Du kan velge ønsket opptaksmodus for stillbilder med MENU t
[REC-modus].
(film)
Setter deg i stand til å ta opp film.
Trykk lukkerknappen helt ned for å starte opptaket, og trykk deretter
en gang til på lukkerknappen for å avslutte opptaket.
MENU/
innstillingssøk
(stillbilde)
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU-knapp
Indeks
14NO
Bruke internminnet
B
B
Internminne
Om bildedata som er lagret i internminnet
MENU/
innstillingssøk
Når det ikke er satt inn noe minnekort
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene i internminnet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når det er satt inn et minnekort
[Opptak]: Bilder tas opp på minnekortet.
[Avspilling]: Bilder på minnekortet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene på minnekortet.
Innhold
Kameraet har ca. 6 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn
noe minnekort i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
Vi anbefaler at du passer på å lage sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på et minnekort
Klargjør et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør så den prosedyren som er
forklart i [Kopier] (side 65).
Indeks
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 71 uten at det er satt inn noe minnekort i
kameraet.
Merknader
• Du kan ikke flytte bildedata fra et minnekort til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av den dedikerte USB-kabelen, kan du
overføre data fra internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke overføre data fra en datamaskin
til internminnet.
15NO
Zoom
1 Trykk på W/T (zoomeknapp).
T-knapp
• Når zoomeforstørrelsen overskrider 3×, se side 52.
W-knapp
Søk etter
arbeidsoperasjon
Trykk på T-knappen for å zoome inn, og trykk på W-knappen
for å zoome ut.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Innhold
Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil
3×.
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
Indeks
16NO
DISP (skjerminnstillinger)
2 Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.
Øker lysstyrken på skjermen og viser kun
bilder.
(Lyst)
Øker lysstyrken på skjermen og viser
informasjonen.
(Normal)
Setter lysstyrken på skjermen til
standardverdien og viser informasjonen.
MENU/
innstillingssøk
(Lysstyrke
Øker lysstyrken på skjermen og viser
informasjonen.
og ekspon.-data)
Exif-data for det innspilte bildet vises også.
(Kun
avspillingsmodus)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Lyst og kun
bilde)
Innhold
1 Trykk på DISP (skjermvisningsinnstillinger) på kontrollknappen.
Indeks
Merk
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, må du oppjustere lysstyrken på skjermen. Under slike forhold kan
imidlertid batteristrømmen reduseres fortere.
17NO
Blits
(Blits) på kontrollknappen.
2 Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.
(Auto)
Blitsen kommer alltid på.
(Sakte synk)
Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som
ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.
(Av)
Blitsen virker ikke.
•
•
•
•
Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.
Mens blitsen lades, vises
.
Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.
Du kan kun velge [Auto] eller [Av] når kameraet er i intelligent autojusteringsmodus eller i enkel modus.
zNår "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
Kamera
Indeks
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de
fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
(På)
Blitsen kommer automatisk på når det er mørkt, eller ved
fotografering i motlys.
Innhold
1 Trykk på
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet) i Scenevalg. ([Av] velges automatisk.)
18NO
Smilutløser
Innhold
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Trykk på
(smil) på kontrollknappen.
2 Vent på at et smil skal registreres.
3 For å holde opp å fotografere, må du trykke på
(smil) igjen.
Ansiktsregistreringsramme
Smilfølsomhetsindikator
•
•
•
•
Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet er fullt.
Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
Når du tar opp film, kan du ikke bruke smilutløseren.
Ikke dekk øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg
deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere
smilet når tennene synes.
1
Indeks
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren, tar
kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er
aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til
smilutløsermodus.
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler.
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilfølsomhet] i innstillingsmenyen.
19NO
Selvutl.
(Selvutl.) på kontrollknappen.
2 Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.
(Av)
Innhold
1 Trykk på
Bruker ikke selvutløseren.
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du trykke på igjen.
(2 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 2 sekunders forsinkelse.
Merk
zRedusere uskarphet med selvutløseren med to
sekunders forsinkelse
Bruk selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse for å hindre at bildet blir uskarpt. Lukkeren
utløses 2 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen, hvilket reduserer
kamerarystelsene når lukkerknappen trykkes.
MENU/
innstillingssøk
• I enkel modus kan du velge bare [10 sek.] eller [Av].
Søk etter
arbeidsoperasjon
(10 sek.)
Indeks
20NO
Vise stillbilder
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
2 Velg et bilde med kontrollknappen.
Innhold
1 Trykk på
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
21NO
Avspillingszoom
Innhold
Spiller av det forstørrede bildet.
1 Trykk på knappen
av stillbilder.
(avspillingszoom) under visning
2 Juster posisjonen med kontrollknappen.
3 Endre zoomeskalaen med W/T (zoomeknappen).
Trykk på -knappen (T) for å zoome inn, og på W for å zoome ut.
Trykk på z for å avslutte avspillingszoom.
Du kan lagre et forstørret bilde ved å bruke trimmefunksjonen.
Trykk på MENU t [Retusjere] t [Trimme].
MENU/
innstillingssøk
zLagre forstørrede bilder
Viser det viste
området av hele bildet
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bildet forstørres til det dobbelte av sin tidligere størrelse, fra
sentrum av bildet.
Indeks
22NO
Bildeindeks
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
2 Trykk på
(Indeksknappen) for å vise bildeindeksskjermen.
3 For å gå tilbake til enkeltbildeskjermen må du velge et bilde med
kontrollknappen og deretter trykke på z.
Merk
• Når kameraet er stilt inn på enkel modus under visning av indeksbilder, går LCD-skjermen over til å vise
enkeltbilder. Du kan ikke vise bilder i indeksmodus mens kameraet er i enkel modus.
Velg den venstre sidestripen med kontrollknappen og velg
deretter den ønskede mappen med v/V.
MENU/
innstillingssøk
zViser bilder fra den ønskede mappen
Søk etter
arbeidsoperasjon
Trykk på knappen en gang til for å vise en indeksskjerm med enda flere bilder.
Innhold
Viser flere bilder samtidig.
Indeks
23NO
Slett
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
(sletteknappen) t ønsket modus t z på kontrollknappen
Alt i denne mappen
Sletter alle bildene i den valgte mappen på én gang.
Trykk på [OK] t z etter trinn 2.
Flere bilder
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Dette bildet
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
Avslutt
Avbryter slettingen.
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder
som skal slettes. Velg et bilde med -merket igjen for å
oppheve -merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bildene med MENUknappen (side 46).
Merk
zDu kan veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus
Indeks
• I enkel modus kan du bare slette det bildet som vises i øyeblikket.
når du velger bilder
Trykk på -knappen (T) på W/T (zoomeknappen) i
indeksmodus for å gå tilbake til enkeltbildemodus, og trykk på
-knappen (indeks) (W) i enkeltbildemodus for å gå tilbake til
indeksmodus.
• Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i
[Beskytt], [DPOF] eller [Utskrift].
24NO
Vise film
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
2 Velg en film med kontrollknappen.
Innhold
1 Trykk på
3 Trykk på z.
Kontrollknapp
Avspillingsfunksjon
z
Normal avspilling/pause
B
Hurtig foroverspoling
b
Hurtig bakoverspoling
Søk etter
arbeidsoperasjon
Filmavspillingen starter.
Merknader
zOm filmvisningsskjermen
Velg det bildet du vil vise med b/B på kontrollknappen, og trykk på z.
Avspillingsindikatoren vises, og du kan sjekke hvor mye av en film som er spilt av.
MENU/
innstillingssøk
• Med dette kameraet kan du ikke lytte til lyd mens du spiller av en film.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer.
eller
vises på filmvisningsskjermen.
Ikonet som vises kan variere, avhengig av bildestørrelsen.
Indeks
Avspillingsindikator
25NO
REC-modus
1 Still inn modusbryteren på
2 MENU t
(stillbilde).
Innhold
Setter deg i stand til å slå på stillbildemodus.
(REC-modus) t ønsket modus
(Program Auto)
(Scenevalg)
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte
innstillinger (side 27).
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning)
(side 28). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av
menyen.
MENU/
innstillingssøk
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte
innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen (side 29).
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Intelligent
autojustering)
Indeks
26NO
Intelligent autojustering
1 Still inn modusbryteren på
(stillbilde).
(Intelligent autojustering) t
3 Ta opp med lukkerknappen.
Merk
• Blitsmodus er stilt inn på [Auto] eller [Av].
zOm scenegjenkjenning
Ikon for scenegjenkjenning og
veiviser
Indeks
Kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys), (Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser det tilsvarende ikonet og veiviseren
på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent.
MENU/
innstillingssøk
Scenegjenkjenning brukes i Intelligent autojusteringsmodus. Ved hjelp av denne funksjonen
gjenkjenner kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(REC-modus) t
z på kontrollknappen
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
zHvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 5 cm (W), 40 cm (T) (fra linsen).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller endre
fokusinnstillingen (side 39).
I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
– Det er mørkt og motivet er langt unna.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Motivet synes gjennom glass.
– Motivet beveger seg raskt.
– Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
– Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.
27NO
Program Auto
1 Still inn modusbryteren på
(stillbilde).
(Program Auto) t
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(REC-modus) t
z på kontrollknappen
3 Ta opp med lukkerknappen.
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
28NO
Scenevalg
1 Still inn modusbryteren på
(stillbilde).
(Mykt snapshot)
Setter deg i stand til å ta bilder med en mykere
atmosfære for portretter, blomsteropptak osv.
(Landskap)
Muliggjør enkel fotografering av fjerntliggende scener
ved å fokusere på lang avstand. Fotograferer livaktig blå
himmel og blomsterfarger.
(Halvlysportrett)
Setter deg i stand til å ta skarpe bilder av mennesker mot
en nattlig bakgrunn, uten at atmosfæren går tapt.
(Halvlys)
Setter deg i stand til å ta opp nattlige scener på avstand,
uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren.
(Gourmet)
Veksler til makromodus, så du kan fotografere matretter
i appetittvekkende og klare farger.
(Snø)
Indeks
Setter deg i stand til å ta bilder uten
blits i svakt lys, med bildestabilisering.
MENU/
innstillingssøk
(Høy følsomhet)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(REC-modus) t
(Scenevalg) t
z på kontrollknappen t ønsket modus
(Strand)
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle
scenen.
Setter deg i stand til å gjøre klare opptak av det blå i
vannet når du fotograferer scener ved vannet.
Setter deg i stand til å ta opp klare bilder uten reduserte
farger i snøscener eller på andre steder hvor hele
skjermen ser ut til å være hvit.
Merk
• Når du tar bilder med en av modiene
(Halvlysportrett) eller (Halvlys), er lukkerhastigheten lavere,
og bildene har en tendens til å bli uskarpe. For å unngå uskarphet, anbefales det å bruke stativ.
29NO
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
Ansiktsgjenkjenning/
Smilutløser
Serie
—
*2
Hvitbalanse
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1 [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse].
*2 [Av] kan ikke velges for [Ansiktsgjenkjenning].
MENU/
innstillingssøk
—
Søk etter
arbeidsoperasjon
Blits
Innhold
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. angir en tilgjengelig funksjon. Ikonene nedenfor [Blits] angir de
tilgjengelige blitsmodusene.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen.
Indeks
30NO
Enkel modus
1 MENU t
(Enkel modus) t [OK] t z på kontrollknappen.
Merknader
• Batteristrømmen kan reduseres fortere som følge av at lysstyrken i skjermen økes automatisk.
• Når
(avspillingsknappen) trykkes, endres også avspillingsmodus til [Enkel modus].
zFunksjoner som er tilgjengelige i enkel modus
MENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t ønsket
modus t z.
Velg mellom [Stor] eller [Liten] størrelse.
Selvutl.:
på kontrollknappen t ønsket modus.
Velg mellom modusene [10 sek.] eller [Av].
Blits:
på kontrollknappen t ønsket modus.
Velg mellom modusene [Auto] eller [Av].
på kontrollknappen.
MENU t [Avslutte Enkel modus] t [OK] t z på
kontrollknappen.
Indeks
Avslutte Enkel
modus:
MENU/
innstillingssøk
Bildestørr.:
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Ta opp med lukkerknappen.
Smilutløser:
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se.
zOm scenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Enkelt opptak-modus. Ved hjelp av denne funksjonen
gjenkjenner kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet.
Ikon for scenegjenkjenning
Kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys), (Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser et ikon på LCD-skjermen når scenen
er gjenkjent.
31NO
Bildestørr.
1 MENU t
Innhold
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort
format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
(Bildestørr.) t ønsket størrelse
Bildestørrelse
(4000×3000)
Retningslinjer for bruk
For utskrifter med format på opptil
A3+
Antall bilder
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Flere
Grov
MENU/
innstillingssøk
(kun DSC-S2100)
(3648×2736)
(kun DSC-S2000)
(3264×2448)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når du tar stillbilder
For utskrifter med format på opptil
A3
(kun DSC-S2100)
For utskrifter med format på opptil
L/2L/A4
(640×480)
For e-postvedlegg
(4000×2248)
Indeks
(2592×1944)
For visning på brede skjermer
(kun DSC-S2100)
(3648×2056)
(kun DSC-S2000)
(1920×1080)
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
32NO
I enkel modus
Tar bilder med størrelsen [12M] (DSC-S2100).
Tar bilder med størrelsen [10M] (DSC-S2000).
Liten
Tar bilder med størrelsen [5M].
Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten.
Film som tas med dette kameraet vil tas opp i AVI (Motion JPEG), et format på ca. 30 fps.
Filmbildestørrelse
Retningslinjer for bruk
VGA (640×480)
QVGA (320×240)
For visning på en datamaskinskjerm
For sending som e-postvedlegg
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Bildestørrelse: 12M
4000 piksler × 3000 piksler = 12 000 000 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
1
Piksel
Indeks
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og
vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan
se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
MENU/
innstillingssøk
zOm "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Piksler
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når du tar opp film
Innhold
Stor
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
33NO
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t ønsket modus
Bruker ikke bildestabiliseringsmodus.
(Auto)
Aktiverer bildestabiliseringsfunksjonen automatisk når
opptaksforholdene sannsynligvis vil forårsake kamerarystelser.
Du kan stabilisere bildene selv om du zoomer innpå et motiv langt
unna.
Merknader
zTips for å unngå uskarpe bilder
Kamerarystelser
Hendene eller kroppen din er urolig mens du
holder kameraet og trykker på utløseren, og hele
skjermen blir uskarp.
Indeks
Kameraet ble uforvarende beveget da du tok bildet. Dette kalles "kamerarystelser". Hvis
derimot motivet beveget seg da du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv". Dessuten
forekommer kamerarystelser og uskarpt motiv ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er
lav, som f.eks. i
(Halvlysportrett) eller (Halvlys). I så fall må du ta bilder med
nedenstående tips i bakhodet.
MENU/
innstillingssøk
• [SteadyShot] er låst til [Av] når kameraet er i filmmodus eller når smilutløserfunksjonen er aktivert.
• Bildeprosesseringen krever tid.
• Når du tar bilder med blitsen, virker ikke bildestabiliseringsfunksjonen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Av)
Innhold
Velger bildestabiliseringsmodus.
• Bruk et stativ, eller plasser kameraet på en flat
overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde armene tett mot siden av kroppen etter at du har
trykket på lukkerknappen.
Uskarpt motiv
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg
under eksponeringen, så motivet blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes. Kamerarystelsene
reduseres automatisk ved bruk av
bildestabiliseringsfunksjonen. Funksjonen er
imidlertid ikke effektiv når det gjelder å
redusere uskarpheter ved motivet.
• Velg
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å øke lukkerhastigheten, og trykk på lukkerknappen før motivet
beveger seg.
34NO
Serieinnstillinger
1 MENU t
(Serieinnstillinger) t ønsket modus
Tar et enkeltbilde.
(Serie)
Tar opp opptil 100 bilder i rask rekkefølge når du trykker på
lukkerknappen og holder den nede.
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Opptak i seriemodus er ikke tilgjengelig i forbindelse med filmmodus,
smilutløser eller enkel modus.
• Blitsen er stilt inn på [Av].
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller
minnekortet er fullt, stopper serien.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering er justert for det første bildet, og
disse innstillingene brukes også for de andre bildene.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Enkel)
Innhold
Du kan velge enkeltbildemodus eller seriemodus som opptaksmodus.
Indeks
35NO
EV
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-innstilling
Innhold
Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
Merknader
zJustere eksponeringen for å få bilder som ser bedre
ut
Lavere EV-innstilling –
MENU/
innstillingssøk
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Søk etter
arbeidsoperasjon
• I enkel modus kan EV-innstillingen ikke justeres.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil
eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.
Korrekt eksponering
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
Indeks
Høyere EV-innstilling +
36NO
ISO
1 MENU t
(REC-modus) t
ønsket modus
/
/
/
/
/
(ISO) t
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
Du kan redusere uskarphet i bilder tatt på mørke steder eller av ting
i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).
Merk
• Andre ISO-innstillinger enn [ISO AUTO] og [ISO 100] til [ISO 800] kan ikke velges når opptaksmodus
er stilt inn på Serie.
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-følsomheten.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli
mørkere.
Indeks
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes
for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
MENU/
innstillingssøk
zJustere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Auto)
(Program Auto) t
Innhold
Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er i Program auto-modus.
37NO
Hvitbalanse
1 MENU t
(Hvitbalanse) t ønsket modus
Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
(Dagslys)
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener,
nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
[Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for dagslyshvitt
fluorescerende lys.
n (Strålende)
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys,
som f.eks. i et fotostudio.
Justerer for blitsforhold.
MENU/
innstillingssøk
(Fluorescerende
hvitbal. 1)
(Fluorescerende
hvitbal. 2)
(Fluorescerende
hvitbal. 3)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Auto)
(Blits)
Innhold
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis
fargene i bildet virker unaturlige.
Merknader
Indeks
• [Hvitbalanse] kan ikke justeres i intelligent autojustering eller i enkel modus.
• Du kan ikke justere [Blits] i [Hvitbalanse] i filmmodus, eller når scenegjenkjenning er stilt inn på
modusen
(Høy følsomhet).
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende hvitbal. 1], [Fluorescerende hvitbal. 2] eller [Fluorescerende hvitbal. 3].
• Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse] inn på [Auto].
• Når blitsen er [På] eller [Sakte synk], kan hvitbalansen kun justeres til [Auto] eller [Blits].
zVirkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med
hvitbalansefunksjonen.
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
38NO
Fokus
(Multi-AF)
(Program Auto) t
(Fokus) t
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(REC-modus) t
ønsket modus
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i
opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn
ramme rundt det området som er i fokus.
(Senter-AF)
AFavstandssøkerramme
Fokuserer automatisk på et motiv i midten
av søkerrammen. Ved å bruke AFlåsefunksjonen kan du komponere bildet
som du vil ha det.
MENU/
innstillingssøk
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv,
prioriterer AF ansikter.
Innhold
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
AF står for "Auto Focus," en funksjon som justerer fokus automatisk.
AF-avstandssøkerramme
Indeks
Merknader
• Når du bruker [Digital zoom], vil AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og vises med en stiplet linje. I så
fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.
• Når fokusmodus er stilt inn på noe annet enn [Multi-AF], kan du ikke bruke
ansiktsregistreringsfunksjonen.
• Fokusmodus er låst til [Multi-AF] i følgende situasjoner:
– I intelligent autojusteringsmodus
– I enkel modus
– I filmmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
zFokusere på personer nær kanten av skjermen
Hvis personen ikke er i fokus, må du gjøre som følger:
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AE/
AF-lås
1Komponer bildet om igjen, slik at personen
befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og
trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere
på motivet (AF-lås).
2Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og
forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig
komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt
ned.
• Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du
gjenta prosedyren så ofte som nødvendig.
39NO
Målemodus
Innhold
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig
eksponering.
Når du tar stillbilder:
(Program Auto) t
(Målemodus)
Når du tar opp film:
1 Still inn modusbryteren på
ønsket modus.
(film) t MENU t
(Målemodus) t
(Senter)
Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på
lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare på en del av motivet
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
Trådkors for
punktmåling
Indeks
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
MENU/
innstillingssøk
(Multi)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(REC-modus) t
t ønsket modus
Posisjonerer seg på motivet
Merknader
• I filmmodus kan [Punkt] ikke velges.
• Hvis du stiller inn målemodus på noe annet enn [Multi], kan ikke ansiktsgjenkjenningsfunksjonen
brukes.
• Målemodus er låst til [Multi] i følgende situasjoner:
– I intelligent autojusteringsmodus
– I enkel modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
40NO
Smilfølsomhet
1 MENU t
(Smilfølsomhet) t ønsket modus
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil) Registrerer et normalt smil.
(Svakt smil)
Registrerer selv et lite smil.
Merknader
• Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
• [Smilfølsomhet] kan ikke justeres i enkel modus eller filmmodus.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Stort smil)
Innhold
Stiller inn følsomheten for smilutløserfunksjonen for gjenkjenning av smil.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
41NO
Ansiktsgjenkjenning
Innhold
Når ansiktsgjenkjenningsfunksjonen brukes, oppdager kameraet ansiktene i motivet og justerer
automatisk innstillingene for fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
Ansiktsregistreringsramme (oransje)
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
(Ansiktsgjenkjenning) t ønsket modus
(Av)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
(Auto)
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Merknader
Indeks
• [Ansiktsgjenkjenning] kan ikke velges i enkel modus eller filmmodus.
• Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] eller målemodus er
stilt inn på [Multi].
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
• Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres.
• Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsgjenkjenning] automatisk inn på [Auto], selv når den er
stilt inn på [Av].
MENU/
innstillingssøk
1 MENU t
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille
inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedpersonen i bildet vil bli
oransje. Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis
ned.
42NO
Enkel modus
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
(Enkel modus) t [OK] t z på kontrollknappen
Merknader
• Batteriet brukes opp raskere, fordi skjermens lysstyrke økes automatisk.
• Opptaksmodus endres også til [Enkel modus].
zVisningsfunksjoner som er tilgjengelige i enkel
I enkel modus er bare slettefunksjoner tilgjengelige.
(Sletteknapp)
Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket. Velg [OK] t z.
MENU-knapp
Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket, med [1 bilde], og
slette alle bilder i en mappe med [Alle bild.].
Velg [Avslutte Enkel modus] t [OK] for å forlate enkel modus.
MENU/
innstillingssøk
modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Når du viser stillbilder i enkel modus, blir teksten på avspillingsskjermbildet større, og
indikatorene blir tydeligere.
Indeks
43NO
Lysbildevisning
1 Trykk på
2 MENU t
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
Innhold
Bildene spilles av automatisk i rekkefølge.
(Lysbildevisning) t z på kontrollknappen
4 [Start] t z
5 Trykk på z for å avslutte lysbildevisningen.
Merk
• Du kan ikke spille av filmer.
Velger den gruppen bilder som skal vises.
Alle
Spiller av en lysbildevisning av alle stillbildene i rekkefølge.
Mappe
Spiller av en lysbildevisning av stillbilder i den mappen som er
valgt for øyeblikket.
• Denne innstillingen er låst til [Mappe] når internminnet brukes til å lagre bilder.
Indeks
Merk
MENU/
innstillingssøk
Bilde
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Velg en innstilling.
Intervall
Stiller inn intervallet mellom bildene.
1 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bilder.
3 sek.
5 sek.
10 sek.
Gjenta
Slår Gjenta lysbildevisning på eller av.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
44NO
Retusjere
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
(Retusjere) t ønsket modus t z på kontrollknappen
3 Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver enkelt modus.
(Trimme)
Tar opp det zoomede
avspillingsbildet.
Korrigerer forekomsten av
(Rødøyekorreksjon) røde øyne som skyldes blitsen.
Velg [OK] med
kontrollknappen t z.
• Du vil kanskje ikke kunne
fjerne røde øyne, avhengig av bildets egenskaper.
MENU/
innstillingssøk
Trykk på -knappen (T) for å
zoome inn, og trykk på W for å
zoome ut.
2 Still inn zoomepunktet med kontrollknappen.
3 MENU t velg en bildestørrelse å lagre t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det
opprinnelige bildet.
• Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets egenskaper.
1
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Retusjerer et innspilt bilde og lagrer det som en ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
1
Indeks
Merk
• Du kan ikke retusjere filmene.
45NO
Slett
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
2 MENU t
(Slett) t ønsket modus t z på kontrollknappen
3 [OK] t z
(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
(Alt i denne
mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen på én gang.
Merk
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
slettes. Velg et bilde med -merket for å oppheve -merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
Innhold
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bildene ved hjelp av
(sletteknappen) (side 24).
• I enkel modus kan du velge mellom [1 bilde] og [Alle bild.].
Indeks
46NO
Beskytt
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
(Beskytt) t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
zOppheve beskyttelsen
Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å trykke
på z på kontrollknappen.
Indikatoren
forsvinner, og beskyttelsen er opphevet.
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
beskyttes. Velg et bilde med -merket for å oppheve merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
Indeks
47NO
DPOF
1 Trykk på
Innhold
DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som setter deg i stand til å spesifisere de
bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere.
-merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder.
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Merknader
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
skrives ut. Velg et bilde med -merket for å oppheve merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
• Merket
(utskriftsbestilling) kan ikke legges til filmer eller bilder i internminnet.
• Du kan legge til et
-merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder.
Velg det bildet som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og trykk deretter på z på
kontrollknappen, idet du følger samme prosedyre som når du oppretter et
-merke.
-merket forsvinner og DPOF-registreringen er fjernet.
Indeks
zFjerne DPOF-merket
48NO
Rotere
2 MENU t
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
(Rotere) t z på kontrollknappen
3 Roter bildet med [ / ] t b/B.
Merknader
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede stillbilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
MENU/
innstillingssøk
4 [OK] t z
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
Innhold
Roterer et stillbilde. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling.
Indeks
49NO
Velg mappe
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus.
(Velg mappe) t z på kontrollknappen
3 Velg mappen med b/B.
4 [OK] t z
Merk
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
Når flere mapper opprettes, dukker følgende indikatorer opp på det første og det siste bildet
i mappen.
: Gå til forrige mappe
: Gå til neste mappe
: Går enten til forrige eller neste mappe
MENU/
innstillingssøk
zVise bilder på tvers av flere mapper
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Når flere mapper opprettes på et minnekort, velger dette den mappen som inneholder det bildet
du vil vise.
Indeks
50NO
Rutenettlinje
1 Still inn kameraet på opptaksmodus.
På
Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene lagres ikke.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
51NO
Digital zoom
Innhold
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
1 Still inn kameraet på opptaksmodus.
Smart (
)
Nøyaktig (
)
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 6×, inklusive optisk
zoom på 3×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når
den optiske zoomeforstørrelsen overskrides (Nøyaktig digital
zoom).
Digital zoom er slått av.
Merknader
Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom
(inklusive optisk zoom 3×)
Indeks
• Den digitale zoomefunksjonen fungerer ikke i filmmodus eller når smilutløserfunksjonen er aktivert.
• Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på følgende størrelser:
– [12M], [16:9(9M)] (DSC-S2100)
– [10M], [16:9(7M)] (DSC-S2000)
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
MENU/
innstillingssøk
Av
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil
bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen (Smart zoom).
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen.
DSC-S2100
Størrelse
Total zoomeforstørrelse
8M
Ca. 3,7×
5M
Ca. 4,6×
VGA
Ca. 18×
16:9(2M)
Ca. 6,2×
DSC-S2000
Størrelse
5M
Total zoomeforstørrelse
Ca. 4,2×
VGA
Ca. 17×
16:9(2M)
Ca. 5,7×
52NO
Rødøyereduksjon
Innhold
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne ved
bruk av blits.
1 Still inn kameraet på opptaksmodus.
Auto
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
På
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund
før lukkeren utløses, så du må passe på at motivet ikke beveger seg i løpet av denne tiden.
• Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle
forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser
mot eller bort fra forhåndsblinket.
• Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, vil rødøyereduksjon ikke virke, selv om du velger
[Auto].
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Indeks
zHva skyldes problemet med røde øyne?
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rødøyereduksjon]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
Øye
Netthinne
Andre måter å unngå røde øyne på
• Velg
(Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen stilles automatisk inn på [Av].)
• Når øynene til personen blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] t
[Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".
53NO
Pip
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Pip] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Pipingen/lyden av lukkerknappen høres når du trykker på kontroll-/
lukkerknappen.
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Lukker
Innhold
Brukes til å velge eller slå av den lyden du hører når du bruker kameraet.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
54NO
Language Setting
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Language Setting]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
55NO
Funksj.veiv.
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Funksj.veiv.] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Søk etter
arbeidsoperasjon
På
Innhold
Du kan velge hvorvidt funksjonsveiviseren skal vises når du bruker kameraet.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
56NO
Strømsparer
LCD-skjermen slukkes automatisk hvis kameraet ikke brukes på ca.
30 sekunder, og strømmen slås av hvis kameraet ikke brukes i løpet
av de neste 30 sekundene.
Standard
LCD-skjermen slukkes automatisk hvis kameraet ikke brukes på ca.
1 minutt, og strømmen slås av hvis kameraet ikke brukes i løpet av
det neste minuttet.
Av
Skjermen slukkes ikke automatisk, og strømmen slås ikke av.
MENU/
innstillingssøk
Utholdenhet
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Strømsparer] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Stiller inn hvor lang tid det tar før LCD-skjermen slukkes, og tiden til kameraet slås av. Hvis du
ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid, slukkes skjermen, og senere slås kameraet av
automatisk for å hindre at batteriene brukes opp (auto-AV-funksjon).
Indeks
57NO
Initialiser
(Hovedinnstillinger) t [Initialiser] t [OK] t
Merk
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t
z på kontrollknappen
Innhold
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du utfører denne funksjonen, opprettholdes bildene.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
58NO
USB-tilk.
Kobler kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver.
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet
importeres til datamaskinen. (med Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en Masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet.
MENU/
innstillingssøk
PictBridge
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [USB-tilk.] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innhold
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av den dedikerte USB-kabelen.
Indeks
59NO
LUN-innstillinger
Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne
innstillingen når du kobler kameraet til datamaskinen.
Enkel
Når minnekortet settes inn i kameraet, vises bildene på
minnekortet; når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet.
Velg denne innstillingen når hverken bildene på minnekortet eller
bildene i internminnet vises når kameraet er koblet til en annen
enhet enn en datamaskin.
Merk
• Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi] når du laster opp bilder til en medietjeneste ved hjelp av "PMB
Portable".
MENU/
innstillingssøk
Multi
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [LUN-innstillinger] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Stiller inn visningsmetoden for opptaksmediene som vises på en datamaskinskjerm eller annen
skjerm når kameraet er koblet til en datamaskin eller AV-komponent med en USB-tilkobling.
Indeks
60NO
Format
Merk
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) eller
(Internt
minneverktøy) t [Format] t [OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Formater minnekortet eller internminnet. For å sikre at minnekortet fungerer stabilt, anbefaler vi
at du bruker dette kameraet til å formatere minnekortet første gang du bruker det i dette
kameraet. Merk at formatering vil slette alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene
kan ikke gjenopprettes. Pass på å ta sikkerhetskopier av alle viktige data på en PC eller en annen
lagringsenhet.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
61NO
Ny REC-mappe
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det
opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 9999 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring av bilder (side 63) og
velge en mappe for visning av bilder (side 50).
MENU/
innstillingssøk
zOm mappene
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) t [Ny REC-mappe] t
[OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Oppretter en mappe på et minnekort for lagring av innspilte bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
Indeks
62NO
Endre REC-mappe
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) t [Endre REC-mappe]
Innhold
Endrer den mappen på minnekortet som for tiden brukes til lagring av innspilte bilder.
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen.
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Du kan ikke velge mappen "100" som opptaksmappe.
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 [OK] t z
MENU/
innstillingssøk
Indeks
63NO
Slette REC-mappe
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) t [Slette REC-mappe]
Innhold
Sletter den mappen på minnekortet som brukes til lagring av innspilte bilder.
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen.
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Hvis du sletter den mappen som er stilt inn som opptaksmappe ved hjelp av [Slette REC-mappe], vil den
mappen som har det høyeste mappenummeret velges som neste opptaksmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder, eller filer som ikke kan spilles av
med kameraet, må du først slette disse bildene og filene, og deretter slette mappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 [OK] t z
MENU/
innstillingssøk
Indeks
64NO
Kopier
1 Sett inn et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet i kameraet.
(Minnekortverktøy) t [Kopier] t [OK] t
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Bruk batteriene med nok strøm igjen. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler mens det er lite strøm igjen på
batteriene, kan det hende batteriene vil tømmes. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli
skadet.
• Bilder kan ikke kopieres individuelt.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne minnekortet etter kopiering, og deretter formatere internminnet ([Format] i
[Internt minneverktøy]).
• Det opprettes en ny mappe på minnekortet, og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en bestemt
mappe å kopiere bilder til.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(Innst.) t
z på kontrollknappen
Innhold
Kopierer alle bilder i internminnet til et minnekort.
Indeks
65NO
Filnummer
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) eller
(Internt
minneverktøy) t [Filnummer] t ønsket modus t z på kontrollknappen
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
minnekortet endres. (Når det nye minnekortet inneholder en fil med
et nummer som er høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et
nummer som er én høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes. (Når
REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere
enn det høyeste nummeret.)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Serie
Innhold
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
66NO
Dato- og tidsinnstill.
1 MENU t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger) t [Dato- og tidsinnstill.]
t ønsket innstilling t z på kontrollknappen
3 [OK] t z
Dato- og tidsformat
Velger dato- og tidsvisningsformat.
Dato og tid
Brukes til å stille inn dato og tid.
MENU/
innstillingssøk
Merk
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg den numeriske verdien og ønskede innstillingen med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Innhold
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
Indeks
67NO
Bruke med datamaskinen din
Innhold
"PMB" og andre programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan gjøre mer
fleksibel bruk av bilder du har tatt med Cyber-shot-kameraet ditt.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Annet
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere
Minne: 512 MB eller mer
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768 punkter eller mer
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller nyere er påkrevet for at du skal kunne opprette
CD-er eller DVD-er.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren "PMB
Portable" og import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Indeks
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
MENU/
innstillingssøk
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren "PMB" eller
"PMB Portable" og import av bilder via en USB-tilkobling.
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til v10.6)
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
68NO
Bruke programvaren
Innhold
Installere "PMB (Picture Motion Browser)"
(Windows)
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis dette ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (Datamaskin) (i Windows XP, [My
Computer] (Min datamaskin)) t
(SONYPMB).
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge anvisningene som vises på
skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Installering].
3 Velg ønsket språk og gå deretter til nedenstående skjermbilde.
Skjermbildet "License Agreement" (Lisensavtale) vises.
4 Les avtalen nøye, klikk på knappen ( t ) for å godta vilkårene i
avtalen, og klikk deretter på [Next] (Neste).
MENU/
innstillingssøk
Skjermbildet "Choose Setup Language" (Velg konfigureringsspråk) vises.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
Indeks
• For å foreta installasjonen må du koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren (side 71).
• Når du får se en melding som ber deg svare på om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen
på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på datamaskinen din.
7 Start programvaren.
• Start "PMB" ved å klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Du finner en nærmere beskrivelse av denne arbeidsoperasjonen på siden for PMB-støtte (http://
www.sony.co.jp/pmb-se/) (bare engelsk). Du kan også klikke på
(PMB Help).
• For å starte "PMB" fra Start-menyen må du velge [Start] t [All Programs] (Alle programmer)t
(PMB).
Merknader
• Logg deg på som administrator.
• Når "PMB" startes for første gang, vises bekreftelsesmeldingen til informasjonsverktøyet på skjermen.
Velg [Start].
69NO
Forts. r
Søk etter
arbeidsoperasjon
• "PMB" setter deg i stand til å importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på
datamaskinen. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, og klikk på
[Import].
• Bilder på en datamaskin kan eksporteres til et minnekort og vises på kameraet. Opprett en USBtilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, klikk på [Export] (Eksport) t [Export Media
Files] (Eksporter mediafiler) i menyen [Manipulate] (Manipuler), og klikk på [Export] (Eksport).
• Du kan lagre og skrive ut bilder med dato.
• Du kan vise bilder som er lagret på en datamaskin etter opptaksdato i en kalendervisning.
• Du kan korrigere (rødøyereduksjon osv.) stillbilder, og endre opptaksdato og -klokkeslett.
• Du kan opprette CD-er eller DVD-er med en CD- eller DVD-brenner.
• Du kan laste opp bilder til medietjenester. (En internettforbindelse er påkrevet.)
• Hvis du vil vite mer, se
(PMB Help).
Innhold
zIntroduksjon til "PMB"
MENU/
innstillingssøk
Indeks
70NO
Koble kameraet til en datamaskin
2 Slå på datamaskinen, og trykk på
(avspillingsknappen).
Innhold
1 Sett inn batterier med nok strøm i kameraet.
3 Koble kameraet til datamaskinen din.
1 Til en USB-kontakt på datamaskinen
MENU/
innstillingssøk
2 Til USB-kontakten
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et
program for å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
Dedikert USB-kabel
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene i "PMB Help".
Indeks
Importere bilder til en datamaskin (Windows)
Importere bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom kameraet og
en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] (Åpne mappe for å vise filer) t
[OK] t [DCIM] t kopier de ønskede bildene til datamaskinen.
Importere bilder til en datamaskin (Macintosh)
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det
nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil importere, er lagret.
2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den
mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
71NO
Slette USB-tilkoblingen
Innhold
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du:
•
•
•
•
Kobler fra den dedikerte USB-kabelen.
Tar ut et minnekort.
Setter inn et minnekort i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
Slår av kameraet.
Windows Vista
2 Klikk på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhet) t [Stop] (Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
på [OK].
Windows XP
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
Frakoblingsikon
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til "Trash" (søppelkasseikonet) på forhånd når du
bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Indeks
72NO
Innhold
Laste opp bilder til en
medietjeneste
Dette kameraet har et innebygd program, "PMB Portable".
Du kan bruke dette programmet til å gjøre følgende:
Nærmere informasjon om "PMB Portable", se hjelpen til "PMB Portable".
Starte "PMB Portable" (Windows)
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
Når du kobler kameraet til datamaskinen din, vises Autokjør-veiviseren.
Klikk på [×] for å lukke Autokjør-veiviseren for unødvendige harddisker.
MENU/
innstillingssøk
Når du bruker "PMB Portable" for første gang, må du velge språk. Følg nedenstående
fremgangsmåte for å velge. Så snart du har valgt språk, blir trinn 3 til 5 unødvendige neste gang
du bruker "PMB Portable".
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Du kan enkelt laste opp bilder til en blogg eller en annen medietjeneste.
• Du kan laste opp bilder fra en datamaskin som er koblet til Internett, selv når du ikke er hjemme eller på
kontoret.
• Du kan enkelt registrere de medietjenestene (som f.eks. blogger) du bruker ofte.
• Hvis den ønskede Autokjør-veiviseren ikke vises, må du klikke på [Computer] (Datamaskin) (i
Windows XP, [My Computer] (Min datamaskin)) t [PMBPORTABLE], og deretter dobbeltklikke
på [PMBP_Win.exe].
• Hvis "PMB Portable" ikke vises i Autokjør-veiviseren, må du klikke på [Computer] (Datamaskin) t
[PMBPORTABLE] og deretter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Klikk på "PMB Portable" (i Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).
Skjermbildet for valg av språk vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på [OK].
Skjermbildet for valg av region vises.
4 Velg riktig [Region] og [Country/Area] (Land/område), og klikk deretter på
[OK].
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
5 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på
[I Agree] (Jeg samtykker).
"PMB Portable" starter opp.
Starte "PMB Portable" (Macintosh)
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
Når du kobler kameraet til datamaskinen din, vises [PMBPORTABLE] på skrivebordet.
Klikk på [×] for å lukke eventuelle unødvendige stasjoner.
2 Klikk på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.
Skjermbildet for valg av region vises.
3 Velg riktig [Region] og [Country/Area] (Land/område), og klikk deretter på
[OK].
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
73NO
Forts. r
"PMB Portable" starter opp.
Merknader
Om "PMB Portable"
Indeks
• Enkelte nettsteder krever registreringsprosedyrer og/eller at du betaler en avgift for å bruke dem. Hvis du
bruker slike tjenester, må du følge vilkårene og betingelsene som er definert av de aktuelle nettstedene.
• Tjenester kan avsluttes eller endres i samsvar med det som måtte passe operatørene av nettstedet. Sony
vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå mellom brukerne og
tredjepart eller noen form for uleilighet for brukerne i forbindelse med bruken av tjenestene, inklusive
avslutning eller endring av slike tjenester.
• For at du skal kunne vise en nettside, vil du bli omdirigert til den av Sony-serveren. Det kan forekomme
at du ikke vil kunne skaffe deg tilgang til nettsiden, som følge av servervedlikehold eller andre årsaker.
• Hvis driften av Sony-serveren skal avsluttes, vil du bli informert om avslutningen i god tid, bl.a. på
nettsiden til Sony.
• Den URL-en Sony-serveren viderekobler deg til, samt annen informasjon, kan registreres av hensyn til
forbedring av fremtidige Sony-produkter og tjenester. Ingen personlige data vil imidlertid bli lagret ved
slike anledninger.
MENU/
innstillingssøk
"PMB Portable" setter deg i stand til å laste ned URL-ene til en rekke nettsteder fra den serveren
som administreres av Sony ("Sony-serveren").
For å kunne bruke "PMB Portable" til å dra nytte av fordelene ved bildeopplastingstjenesten eller
andre tjenester ("tjenestene") som leveres av disse og andre nettsteder, må du samtykke i
nedenstående.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Still inn [LUN-innstillinger] i
(Innst.) på [Multi].
• Koble alltid til et nettverk når du bruker "PMB Portable".
• Når du laster opp bilder via Internett, kan hurtigminnet forbli i den datamaskinen som brukes. Dette
avhenger av Internett-tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når dette kameraet brukes for dette
formålet.
• Hvis det oppstår en feil i "PMB Portable", eller du sletter "PMB Portable" ved en feiltakelse, kan du
reparere "PMB Portable" ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra nettstedet.
Innhold
4 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på
[I Agree] (Jeg samtykker).
74NO
Skrive ut stillbilder
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan du skrive ut bilder du har tatt med kameraet, ved å
koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver.
MENU/
innstillingssøk
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret.
Innhold
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter.
• Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
• Skrive ut direkte med en minnekortkompatibel skriver
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut med en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren
"PMB", og skrive ut bildene.
Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut. Du finner mer informasjon på "PMB Help".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 76)
"PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Indeks
1 Sett inn batterier med nok strøm i kameraet.
2 Koble kameraet til skriveren.
1 Til en USB-kontakt
på skriveren
2 Til USB-kontakten
Dedikert USB-kabel
3 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren
på skjermen.
Hvis indikatoren
blinker på kameraskjermen (feilvarsling), må du kontrollere den
tilkoblede skriveren.
75NO
Forts. r
4 MENU t
(Utskrift) t ønsket modus t z på kontrollknappen
Skriver ut det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
Flere bilder
Du kan velge og skrive ut flere bilder.
Etter trinn 4 må du gjøre følgende.
2MENU t [OK] t z
5 Det ønskede elementet t [Start] t z
Antall
Velger antall eksemplarer av det angitte bildet som skal skrives ut.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje ikke på ett enkelt ark.
Velger det antall bilder du vil skrive ut side om side på et ark.
Størrelse
Velger størrelsen på utskriftsarket.
Dato
Velger [Dato] eller [Dag og tid] for å sette inn dato og klokkeslett i
bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den rekkefølgen du har valgt
med [Dato- og tidsinnstill.] på kameraet. Det kan hende denne
funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
MENU/
innstillingssøk
Layout
Søk etter
arbeidsoperasjon
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
skrives ut.
Innhold
Dette bildet
Merknader
Indeks
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Hvis kameraet ikke kunne kobles til skriveren, må du stille inn [USB-tilk.] under (Hovedinnstillinger)
på [PictBridge].
• Ikke koble fra den dedikerte USB-kabelen mens indikatoren
(PictBridge kobler til) vises på
skjermen.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du
lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke
trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg.
Merknader
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et
kopisenter. Kopier bildene til et minnekort (side 65), og ta så minnekortet med deg til fotoforretningen
eller kopisenteret.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan skrive ut fra.
• Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen eller
kopisenteret ditt.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen.
76NO
Feilsøking
1 Kontroller punktene på side 77 til 84.
3 Initialiser innstillingene (side 58).
Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i
internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.
MENU/
innstillingssøk
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Ta ut batteriene, vent ca. ett minutt, sett batteriene inn igjen,
og slå så på kameraet.
Innhold
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
http://www.sony.net/
Indeks
Batterier og strøm
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Ved bruk av alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary-batterier (selges separat), kan det hende
batterinivåindikatoren ikke er riktig.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller fulladede nikkel-metallhydridbatterier (selges
separat).
• Når du bruker nikkel-metallhydridbatterier (selges separat), er batteripolene eller kontaktene i
batteridekselet skitne, så batteriene ikke lades tilstrekkelig. Gjør dem rene med en bomullspinne e.l.
(side 90).
• Når du bruker nikkel-metallhydridbatterier (selges separat), er den viste gjenværende tiden forskjellig
fra den faktiske, på grunn av minneeffekten (side 90) osv. Lad ut batteriene fullstendig, og lad dem
helt opp igjen for å rette på displayet.
• Batteriene er oppbrukt. Skift dem ut med nye.
Batteriene tømmes for fort.
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted.
• Batteriene er oppbrukt. Skift dem ut med nye.
• Når du bruker nikkel-metallhydridbatterier (selges separat), må du lade dem opp tilstrekkelig.
Kameraet slås av automatisk når du åpner batteri-/minnekortdekselet.
• Dette er ikke feil. Slå av kameraet før du åpner batteri-/minnekortdekselet.
77NO
Kan ikke slå på kameraet.
Innhold
• Sett inn batteriene på riktig måte.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller fulladede nikkel-metallhydridbatterier (selges
separat).
• Batteriene er oppbrukt. Skift dem ut med nye.
Strømmen slås plutselig av.
Ta stillbilder/ta opp film
Indeks
• Når bildene ikke kan lagres på et minnekort, men lagres i internminnet, selv om det er satt inn et
minnekort i kameraet, må du forvisse deg om at minnekortet er satt helt inn.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av
følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 24).
– Skift minnekort.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• For filmopptak anbefales det å bruke et minnekort på 1 GB eller mer.
• Still inn modusbryteren på
(stillbilde) når du tar stillbilder.
• Still inn modusbryteren på
(film) når du tar opp film.
MENU/
innstillingssøk
Kan ikke ta opp bilder.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Når [Strømsparer] er stilt inn på [Standard] eller [Utholdenhet], og du ikke bruker kameraet i løpet av
en viss tid mens strømmen er på, slås kameraet automatisk av for at ikke batteriene skal brukes opp.
Slå på kameraet igjen.
• Batteriene er utladet. Sett inn nye batterier eller fulladede nikkel-metallhydridbatterier (selges
separat).
Smilutløserfunksjonen virker ikke.
• Det tas ingen bilder hvis ingen smilende ansikter registreres.
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke hvis
vises på skjermen.
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bilde etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Under opptak må du passe på å plassere linsen lenger fra motivet enn den korteste
opptaksavstanden (ca. 5 cm (W)/40 cm (T) fra linsen).
• Modusen (Halvlys) eller
(Landskap) velges i scenevalgsmodus når du tar stillbilder.
Zoomen virker ikke.
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
• Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen (side 52).
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– Du tar opp film.
– Smilutløseren fungerer.
78NO
Kan ikke velge ansiktsregistreringsfunksjonen.
Blitsen virker ikke.
(Landskap),
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
• Kameraet justerer fokus automatisk. Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den der.
Fokusjusteringen kan ta litt tid når du tar bilder av et motiv i liten avstand fra kameraet.
• Modusen
(Landskap) eller (Halvlys) er valgt i scenevalgsmodus.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
MENU/
innstillingssøk
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– Seriemodus er valgt (side 35).
– Modusen (Høy følsomhet) eller (Halvlys) er valgt i Scenevalg.
– Fotografere i filmmodus.
• Still inn blitsen på (På) (side 18) når scenevalgsmodus er stilt inn på modusen
(Gourmet),
(Strand) eller (Snø).
Innhold
• Du kan velge ansiktsregistreringsfunksjonen kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] og
målemodus er stilt inn på [Multi].
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" kan du skrive
ut eller lagre bildene med datoen (side 69).
Indeks
Kan ikke angi dato på bildene.
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder
den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 36).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Juster hvitbalansen (side 38).
Hvite, fiolette eller andre streker vises, eller hele skjermbildet virker rødlig når du
fotograferer et lyst motiv.
• Dette fenomenet får det til å se ut som om motivet "henger igjen". Dette er ikke feil. Selv om dette
ikke registreres i standard stillbilder, vises dette fenomenet som streker og feil når du tar opp film.
("Lyse motiver" er steder hvor lysstyrken varierer sterkt, f.eks. i solskinn eller i elektrisk lys om
natten.)
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
79NO
Motivet har røde øyne.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Slett unødvendige bilder (side 24).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn nye batterier eller fulladede nikkel-metallhydridbatterier (selges
separat).
• Seriemodus er stilt inn på [Serie] (side 35).
Vise bilder
MENU/
innstillingssøk
Det samme bildet tas flere ganger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
Innhold
• Still inn [Rødøyereduksjon] på [Auto] eller [På] (side 53).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved hjelp av [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen (side 45), eller
korriger ved hjelp av "PMB".
Kan ikke spille av bilder.
Indeks
• Kontroller at minnekortet er satt inn så langt det går.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 72).
Dato og klokkeslett vises ikke.
• Skjermvisningen er stilt inn på å vise kun bilder. Trykk på knappen DISP
(skjermvisningsinnstillinger) for å vise informasjon (side 17).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan skje på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Kan ikke vise bilder i indeksmodus.
• Kameraet er stilt inn på enkel modus. Avbryt enkel modus.
Slette
Kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 47).
80NO
Datamaskiner
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
Kan ikke importere bilder.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 71).
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av
kameraet (side 61).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.
Indeks
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
MENU/
innstillingssøk
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, må du sette inn nye batterier eller fulladede nikkelmetallhydridbatterier (selges separat).
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 59).
• Bruk den dedikerte USB-kabelen (inkludert).
• Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo".
De som bruker datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/-skrivere som er laget av andre produsenter
enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 71).
Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Innhold
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable".
• Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi] (side 60).
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 59).
• Koble datamaskinen til nettverket.
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help" (side 69).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller minnekortet. Skaff deg tilgang til bildet ved hjelp
av "PMB" og spill av filen (side 69).
Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.
• Eksporter slike bilder til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF".
81NO
Minnekort
• Sett inn minnekortet i riktig retning.
Innhold
Kan ikke sette inn noe minnekort.
Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
Data lagres i internminnet, selv om det er satt inn et minnekort.
• Kontroller at minnekortet er satt inn så langt det går.
Internminne
• Det sitter et minnekort i kameraet. Fjern det.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Kopier til et minnekort med tilstrekkelig kapasitet.
MENU/
innstillingssøk
Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Indeks
Skrive ut
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver ut et
bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten å beskjære begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 69).
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene.
82NO
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke skrive ut bilder.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra den dedikerte USB-kabelen før ikonet
forsvinner.
MENU/
innstillingssøk
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med den dedikerte USB-kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble til den
dedikerte USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra den
dedikerte USB-kabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til den dedikerte USB-kabelen
igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin kan kanskje ikke
skrives ut.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilk.] på [PictBridge] (side 59).
• Koble fra og koble til den dedikerte USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren,
må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Innhold
En forbindelse kan ikke opprettes.
(PictBridge kobler til)
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
Indeks
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdata, så datoen kan ikke settes inn. Still [Dato] på [Av] og skriv ut bildet på
nytt (side 75).
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir med en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, må du koble
fra og deretter koble til igjen den dedikerte USB-kabelen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen i
kameraet (side 75) eller i skriveren.
• Rådfør deg med skriverprodusenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren.
83NO
Annet
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
Innhold
Linsen dugger.
Kameraet slås av med objektivet ute.
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 67).
• Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn batterier med nok strøm i kameraet, og la
det ligge i 24 timer eller mer med strømmen av.
Dato og klokkeslett stemmer ikke.
• Endre innstillingen med MENU t
MENU/
innstillingssøk
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Sett inn nye batterier eller fulladede nikkel-metallhydridbatterier (selges separat), og slå så kameraet
på igjen.
• Ikke forsøk å bruke makt på et objektiv som har sluttet å bevege seg.
(Innst.) t [Klokkeinnstillinger] t [Dato- og tidsinnstill.].
Indeks
84NO
Advarsler
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
Kameraet overopphetes
La det kjølne
Internminnefeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
MENU/
innstillingssøk
• Kameratemperaturen har steget. Kameraet kan slås av automatisk, eller du vil kanskje ikke kunne ta
opp film. La kameraet ligge på et kjølig sted til temperaturen har falt.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn nye batterier eller fulladede nikkel-metallhydridbatterier (selges
separat). Avhengig av bruksbetingelsene eller batteritypen kan indikatoren blinke selv om det fortsatt
er 5 til 10 minutter batteritid igjen.
Innhold
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
Sett inn minnekortet på nytt
Indeks
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
• Terminaldelen av minnekortet er skitten.
• Minnekortet er skadet.
Minnekorttypefeil
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Internminne-formateringsfeil
Minnekort-formateringsfeil
• Formater mediet igjen (side 61).
Minnekort låst
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Leser bare minnekort
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet.
Ingen bilder
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det interne minnet.
• Ingen bilder som kan avspilles, er spilt inn i denne mappen på minnekortet.
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene finnes allerede på minnekortet (for
eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe
(side 62 og 63).
85NO
Kan ikke opprette flere mapper
Filfeil
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan stilles inn som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen
mappe (side 63).
Beskytt fil
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av med kameraet ditt.
Fant ikke ansikt for retusjering
MENU/
innstillingssøk
• Opphev beskyttelsen (side 47).
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
Innhold
• En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette
noen mapper.
• Du vil kanskje ikke kunne retusjere bildet, avhengig av bildet.
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blitsen, slå på bildestabiliseringsfunksjonen, eller
monter kameraet på et stativ for at det skal stå støtt.
Indeks
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
Slå strømmen av og på
• Objektivet fungerer ikke som det skal.
VGA støttes ikke med dette minnekortet
• For filmopptak anbefales det å bruke et minnekort på 1 GB eller mer.
Maksimalt antall bilder er allerede valgt
• Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder].
• Du kan legge til
-merker (utskriftsbestilling) på opptil 999 filer. Opphev utvalget.
• Dataoverføringen til skriveren er kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble fra den dedikerte USBkabelen.
Behandler…
• Skriveren avbryter den aktuelle utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut før den er ferdig. Dette kan ta
litt tid, avhengig av skriveren.
Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes
• Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt
prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer.
86NO
• Internminnet er fullt. For å ta opp til internminnet må du velge [Ja] og slette uønskede bilder.
Innhold
Ingen ledig plass i internminnet
Slette bilder?
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
87NO
"Memory Stick Duo"
Opptak/avspilling
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Merknader
Indeks
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med
kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret
som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Hvis du gjør det, vil
det forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
MENU/
innstillingssøk
*1 Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er utstyrt med
MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker
kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
kameraet.
*3 Filmer av størrelsen [VGA] kan tas opp.
*4 Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits, parallelle
dataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo".
Søk etter
arbeidsoperasjon
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
Innhold
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart, IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
88NO
Forts. r
Om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter (selges separat)
MENU/
innstillingssøk
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten
en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Om å bruke "Memory Stick Micro" (selges separat)
Innhold
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på å
sette inn "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten å bruke en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at "Memory
Stick Duo" settes inn riktig vei, og så sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei, kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på at "Memory Stick Duo"-adapter er satt inn riktig vei.
Merk at feilaktig bruk kan ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Indeks
89NO
Batterier
Batteritype
LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier*
Inkludert
a
Støttes
a
Oppladbare
HR 15/51:HR6 (størrelse AA) nikkelmetallhydridbatterier*
—
a
a
ZR6 (størrelse AA) Oxy Nickel Primarybatterier*
—
a
—
Litiumbatterier
Manganbatterier
—
—
—
—
—
—
Ni-Cd-batterier
—
—
—
Innhold
Batterier som kan og ikke kan brukes med kameraet
—
Søk etter
arbeidsoperasjon
* Før du tar i bruk batterier, må du lese nedenstående forholdsregler for de ulike batteritypene.
Om alkaliske batterier (inkludert)/Oxy Nickel Primary-batterier
(selges separat)
Indeks
• Alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary-batterier kan ikke lades opp.
• Alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary-batterier har kortere levetid enn nikkel-metallhydridbatterier.
Strømmen kan derfor bli slått av, selv om batterinivåindikatoren viser at gjenværende batteritid er
tilstrekkelig.
• Batteriytelsen varierer kraftig med produsenten og batteritypen, og i enkelte tilfeller kan batteriets levetid
være ekstremt kort. Dette gjelder særlig ved lave temperaturer, og du vil kanskje ikke kunne gjøre opptak
ved lavere temperaturer enn 5 °C.
• Ikke bland nye og gamle batterier.
• Ved bruk av alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary-batterier viser kanskje ikke batterinivåindikatoren
riktig informasjon.
• På grunn av visse egenskaper ved alkaliske batterier/Oxy Nickel Primary-batterier er det stor forskjell på
tilgjengelig opptakstid og avspillingstid. Dette er årsaken til at kameraet kan komme til å slå seg av med
objektivet ute når du bruker modusbryteren. I så fall må batteriene skiftes ut med nye. Hvis du bruker
nikkel-metallhydridbatterier kan du ta opp lengre tid av gangen.
MENU/
innstillingssøk
Når det gjelder batterier som ikke støttes, kan ikke ytelsen garanteres hvis spenningen faller eller det skulle
oppstå andre problemer som skyldes batteritypen.
90NO
Forts. r
Om nikkel-metallhydridbatterier (selges separat)
Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
• Ikke trekk av utvendig forsegling eller ødelegg batteriene. Du må aldri bruke batterier som helt eller
delvis har fått fjernet forseglingen, eller batterier som er delt på noen måte. Dette kan føre til lekkasjer,
eksplosjon eller oppvarming av batteriet, noe som kan forårsake skålding eller helseskader. Disse kan
også forårsake feil i batteriladeren.
• Ikke transporter eller oppbevar nikkel-metallhydridbatterier sammen med metallgjenstander. Da
metallgjenstander kan kortslutte plusspolen + og minuspolen –, innebærer dette risiko for varmeutvikling
eller brann.
• Hvis polene på nikkel-metallhydridbatteriene er skitne, vil kanskje ikke batteriene kunne lades ordentlig.
Tørk av dem med en tørr klut e.l.
• På kjøpstidspunktet, eller når nikkel-metallhydridbatteriene ikke har vært brukt på lenge, vil de kanskje
ikke kunne fullades. Dette er typisk for denne batteritypen, og ikke en feil. Hvis dette skjer, må du bruke
opp og lade opp batteriene flere ganger, så burde problemet forsvinne.
• Hvis du lader nikkel-metallhydridbatterier før den eksisterende ladningen er helt oppbrukt, vil kanskje
advarselen om lite batteristrøm vises raskere enn ventet. Dette kalles "minneeffekten"*. Hvis dette
problemet oppstår, vil det kunne avhjelpes ved at du bare lader opp batteriene etter at hele ladningen er
brukt opp.
* "Minneeffekten" – en situasjon som innebærer at batterikapasiteten er midlertidig redusert.
• For å bruke batteriene helt opp må du sette kameraet i lysbildevisningsmodus (side 44) og la det forbli i
denne modusen til batteriene er tomme.
• Ikke bland nye og brukte batterier.
• Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vanntett.
Indeks
91NO
Indeks
G
Advarsler ..............................................................................85
Gourmet ................................................................................29
AF-avstandssøkerramme ...............................................39
H
Avspillingszoom ...............................................................22
Halvlys ..................................................................................29
Halvlysportrett ...................................................................29
B
Hvitbalanse ..........................................................................38
Batterier ................................................................................90
Høy følsomhet....................................................................29
Beskytt...................................................................................47
I
Bildestørr. ............................................................................32
Identifisere deler ...............................................................11
Blits.........................................................................................18
Initialiser...............................................................................58
Innst. .......................................................................................10
C
Installer .................................................................................69
CD-ROM ..............................................................................68
Intelligent autojustering .................................................27
Internminne .........................................................................15
D
ISO ..........................................................................................37
MENU/
innstillingssøk
Bildeindeks ..........................................................................23
Søk etter
arbeidsoperasjon
Ansiktsgjenkjenning ........................................................42
Innhold
A
Datamaskin ..........................................................................68
Importere bilder .........................................................71
Koble til
Dato- og tidsinnstill. ........................................................67
Datamaskin ..................................................................71
Digital zoom .......................................................................52
Skriver ............................................................................75
DISP .......................................................................................17
Kontrollknapp ....................................................................11
DPOF .....................................................................................48
Kopier ....................................................................................65
E
L
Eksponering ........................................................................36
Landskap ..............................................................................29
Endre displayet ..................................................................17
Language Setting ..............................................................55
Endre REC-mappe ...........................................................63
LUN-innstillinger .............................................................60
Enkel modus
Lysbildevisning .................................................................44
Opptak ............................................................................31
Visning ...........................................................................43
EV ...........................................................................................36
Indeks
Dato ........................................................................................76
K
M
Macintosh-datamaskin ...................................................68
Mappe
F
Bytter ..............................................................................63
Feilsøking.............................................................................77
Oppretter .......................................................................62
Filmmodus ...........................................................................14
Slette ...............................................................................64
Filnummer ...........................................................................66
Velger .............................................................................50
Flermønstermåling ...........................................................40
Mass Storage ......................................................................59
Fokus ......................................................................................39
"Memory Stick Duo" ......................................................88
Format ...................................................................................61
MENU .....................................................................................8
Funksj.veiv. .........................................................................56
MENU-skjermbildet (Menyskjermbilde) .................8
Minnekort...............................................................................3
92NO
Smart zoom .........................................................................52
Multi-AF...............................................................................39
Smilfølsomhet ....................................................................41
Mykt snapshot ....................................................................29
Smilutløser...........................................................................19
Målemodus ..........................................................................40
Snø ..........................................................................................29
SteadyShot ...........................................................................34
N
Innhold
Modusbryter ........................................................................14
Strand .....................................................................................29
Ny REC-mappe .................................................................62
Strømsparer .........................................................................57
T
O
Trimme ..................................................................................45
Operativsystem ..................................................................68
Opptak
U
USB-kontakt ...........................................................11, 71, 75
Stillbilde ........................................................................14
USB-tilk. ..............................................................................59
Optisk zoom ..................................................................16, 52
Utskrift ............................................................................48, 75
P
Utskriftsbestillingsmerke ........................................48, 76
PC ............................................................................................68
V
PictBridge ......................................................................59, 75
Velg mappe .........................................................................50
Piksel ......................................................................................33
VGA .......................................................................................33
Pip ...........................................................................................54
Visning
Film .................................................................................25
PMB Portable .....................................................................73
Stillbilde ........................................................................21
Program Auto .....................................................................28
Programvare ........................................................................69
W
Punktmåling ........................................................................40
Windows-datamaskin .....................................................68
R
Z
REC-modus .........................................................................26
Zoom ......................................................................................16
Indeks
PMB .......................................................................................69
MENU/
innstillingssøk
Film .................................................................................14
Søk etter
arbeidsoperasjon
Nøyaktig digital zoom ....................................................52
Retusjere ...............................................................................45
Rotere.....................................................................................49
Rutenettlinje ........................................................................51
Rødøyekorreksjon ............................................................45
Rødøyereduksjon ..............................................................53
S
Sakte synk ............................................................................18
Scenegjenkjenning .....................................................27, 31
Scenevalg .............................................................................29
Selvutl. ..................................................................................20
Senter-AF .............................................................................39
Sentervektet måling .........................................................40
Serieinnstillinger ...............................................................35
Skjerm ...................................................................................17
Slett ...................................................................................24, 46
Slette REC-mappe ............................................................64
93NO
Download PDF

advertising