Sony | NEX-5K | Sony NEX-5K NEX-5 Kamerahus med standard zoomobjektiv Bruksanvisning

4-189-193-24(1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Brukerhåndbok for α
Innhold
Søk med eksempelbilde
Meny-søk
Indeks
© 2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-5/NEX-5C
NO
Om bruk av kameraet
Innhold
Bruke denne håndboken
Klikk på en knapp oppe til høyre på forsiden og hver enkelt side for å gå til den aktuelle
siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil bruke.
Søk med
eksempelbilde
Søk etter informasjon sortert
etter funksjon.
Søk etter informasjon via
eksempelbilder.
Søk etter informasjon i en liste
over menyelementer.
Meny-søk
Søk etter informasjon sortert
etter nøkkelord.
Du kan gå til de forskjellige sidene ved å klikke på sidenumrene som er nevnt i boken.
Indeks
Merker og notasjon som brukes i denne
håndboken
I denne håndboken vises rekkefølgen av
arbeidsoperasjonene med piler (t).
Bruk kameraet i den rekkefølgen som er
vist.
Standardinnstillingen vises med
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for
riktig bruk av kameraet.
z Angir informasjon det kan være
nyttig å kjenne til.
2NO
Innhold
Innhold
Om bruk av kameraet
Søk med
eksempelbilde
Bruke denne håndboken ·······································2
Søk med eksempelbilde ········································5
Identifisere deler··················································11
Liste over ikoner på skjermen ·····························15
Meny-søk
Grunnleggende bruk
Bruke kontrollhjulet og skjermknappene ·············17
Meny-søk·····························································19
Ta bilder ······························································23
Spille av bilder ·····················································26
Slette bilder ·························································28
Indeks
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
DISP (Vis innhold) ···············································29
(Blitsmodus) ······················································31
(Eksp.-komp.) ·················································32
(Bruksmodus) ·············································33
(Bildeindeks)···················································40
Bruke funksjoner i menyen
Opptaksmod. ·······················································19
Kamera································································20
Bildestørr. ····························································20
Lysstyrke/farge ····················································20
Avspilling ·····························································21
Oppsett································································21
3NO
Forts. r
Feilsøking
Søk med
eksempelbilde
Vise bilder på en TV-skjerm ······························123
Bruke med datamaskinen din ····························125
Bruke programvaren··········································127
Koble kameraet til datamaskinen ······················130
Opprette en filmdisk (NEX-5/5C)·······················132
Skrive ut stillbilder ·············································136
Innhold
Koble til annet utstyr
Meny-søk
Feilsøking ··························································137
Advarsler ···························································143
Annet
Indeks
Bruke kameraet i utlandet ·································146
Minnekort···························································147
"InfoLITHIUM"-batteri ········································149
Batterilader ························································151
Fatningsadapter ················································152
AVCHD-format (NEX-5/5C) ·······························153
Rengjøring·························································154
Indeks
Indeks ································································155
4NO
Innhold
Søk med eksempelbilde
"Dette er den typen scene jeg vil ta bilde av, men hvordan gjør jeg det?"
Du kan finne svaret ved å gå gjennom de eksempelbildene som er listet opp her. Klikk på
det ønskede eksempelbildet.
Hvis du klikker på et bilde, vil skjermen vise den siden som beskriver den funksjonen
som anbefales for å ta den typen bilde.
Bruk denne beskrivelsen i tillegg til fototipsene som vises på kameraskjermen.
Søk med
eksempelbilde
Fotografere mennesker (side 6)
Ta makrobilder (side 7)
Fotografere landskap (side 8)
Ta bilder av solnedgangen/nattscener (side 9)
Fotografere motiv i rask bevegelse (side 10)
Meny-søk
Klikk!
Indeks
5NO
Forts. r
Fotografere mennesker
Innhold
Bare hovedmotivet er i fokus når
bakgrunnen gjøres uskarp (24)
Samme scene med annen lysstyrke (38)
59
45
Et lykkelig smil (59)
I lyset fra stearinlys (45)
72
68
En person foran en nattscene (72)
En person i bevegelse (68)
36
31
Et gruppebilde (36, 37)
En person i motlys (31)
Meny-søk
38
Søk med
eksempelbilde
24
Indeks
6NO
Forts. r
Ta makrobilder
Innhold
Gjøre bakgrunnen uskarp (24)
Justere fargen til lyset innendørs (69)
43
72
Blomster (43)
Redusere mengden blitslys (72)
53
32
Fokusere manuelt (53)
I bedre lysstyrke (32)
68
32
Stabilisere kameraet for innendørsbilder
(68)
Få mat til å se appetittlig ut (32)
Meny-søk
69
Søk med
eksempelbilde
24
Indeks
7NO
Forts. r
Fotografere landskap
Innhold
Himmelen i livlige farger (32)
Rennende vann (50)
75
75
Livlige, grønne farger (75)
Farget løv (75)
Meny-søk
50
Søk med
eksempelbilde
32
46
Indeks
Panoramabilder (46)
73
73
Scene med svært varierende lysstyrke (73)
Lyst utendørsbilde tatt fra et mørkt interiør
(73)
24
90
Gjøre bakgrunnen uskarp (24)
Holde kameraet horisontalt (90)
8NO
Forts. r
Ta bilder av solnedgangen/nattscener
Innhold
Holde kameraet i hånden (43)
Lysspor (31)
49
24
Fyrverkeri (49)
Gjøre bakgrunnen uskarp (24)
38
36
Forhindre kamerarystelser (36)
Indeks
Samme scene med annen lysstyrke (38)
Meny-søk
31
Søk med
eksempelbilde
43
43
Ta vakre bilder av det røde i
solnedgangen (43)
9NO
Forts. r
Fotografere motiv i rask bevegelse
Innhold
Følge et motiv i bevegelse (56)
Gjengi hesblesende action (50)
53
35
Mens motivet beveger seg mot kameraet
(53)
Ta bildet i riktig øyeblikk (35)
Meny-søk
50
Søk med
eksempelbilde
56
Indeks
10NO
NEX-5/5C
Innhold
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner
du på sidene som er nevnt i parentes.
A
(avspillingsknapp) (26)
B ON/OFF (strømbryter)
Søk med
eksempelbilde
C Lukkerknapp (23)
D Fjernkontrollsensor (39)
E AF-lys/selvutløserlampe/
Smilutløserlampe
F Høyttaler
G Mikrofon*
H Smart terminal for tilbehør
I Objektiv
Meny-søk
J Utløserknapp for objektivet
NEX-3
K Fatning
L Bildesensor**
M Objektivkontakter**
* Ikke dekk til denne delen under filmopptak.
** Ikke ta rett på denne delen.
Indeks
Når objektivet er tatt av
(NEX-5/5C/3)
11NO
Forts. r
NEX-5/5C
A
(USB-terminal) (130)
Innhold
B Krok for skulderrem
C HDMI-terminal (123)
D Lyssensor
E LCD-skjerm
F MOVIE (filmknapp) (23)
G Kontrollhjul (17)
I
Posisjonsmerke for bildesensor (53)
Søk med
eksempelbilde
H Skjermknapper (18)
NEX-3
Meny-søk
Indeks
12NO
Forts. r
NEX-5/5C
A Batteri-/minnekortdeksel
Innhold
B Stativfeste
• Bruk et stativ med en skruelengde på
mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn
5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste
kameraet skikkelig, og kameraet kan bli
ødelagt.
C
Posisjonsmerke for bildesensor (53)
Bruk denne når du bruker en AC-PW20 ACadapter (selges separat). Sett tilkoblingsplaten
inn i batterirommet, og trekk deretter
ledningen ut gjennom tilkoblingsplaten som
vist nedenfor.
NEX-5/5C
NEX-3
Søk med
eksempelbilde
D Tilkoblingsplatedeksel
Meny-søk
NEX-3
• Pass på at ledningen ikke kommer i klem
når du lukker dekselet.
E Tilgangslampe
F Minnekortspor
Indeks
G Batterirom
Blits
A Skrue
B Blits
C Kontakt*
* Ikke ta rett på denne delen.
13NO
Forts. r
Objektiv
Innhold
Du finner mer informasjon om objektivet E18 – 200 mm i bruksanvisningen for
objektivet (inkludert).
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (leveres sammen med NEX-5D/5CD/5K/
5CK/3D/3K)
B Fokusring
C Zoomering
D Brennviddeskala
E Brennviddemarkør
F Objektivkontakter*
Søk med
eksempelbilde
A Dekselmerke
G Fatningsindeks
Meny-søk
* Ikke ta rett på denne delen.
Indeks
E16 mm F2.8 (leveres sammen med NEX-5A/5CA/3A)
A Converter-merke*
B Fokusring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
* En converter selges separat.
** Ikke ta rett på denne delen.
14NO
Innhold
Liste over ikoner på skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet
(side 29).
A
Skjerm
Søk med
eksempelbilde
Klar til fotografering
Betydning
Opptaksmodus
PASM
Scenevalg
Meny-søk
Bildestørrelse/
bildeforhold for
stillbilder
Grafisk display
Stillbildekvalitet
100
Antall stillbilder som
kan tas
Bildestørrelse for film
Filmopptak
Indeks
RAW RAW+J
FINE STD
Minnekort/opplasting
123Min.
100%
Avspilling
Opptakstid for film
Gjenværende batteritid
Ikoner for
scenegjenkjenning
Blitslading pågår
AF-lys
Tar ikke opp lyd under
filmopptak
Advarsel om
kamerarystelser
15NO
Forts. r
Skjerm
Betydning
Skjerm
Databasefilen er full/feil
i databasefilen
Histogram
Betydning
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
D
Skjerm
Betydning
Avspillingsmappe filnummer
Bruksmodus
Beskytt
1
Utskriftsbestilling og
antall kopier
Søk med
eksempelbilde
Blitsmodus/
Rødøyereduksjon
101-0012
Innhold
Advarsel om
overoppheting
Fokusmodus
Skjerm
Betydning
Meny z
Opptaks-
Skjermknapper
±0.0
Meny-søk
B
Blitskompensering
Målemodus
modus
Opptakstips z
Fokusområdemodus
Ansiktsregistrering
C
Betydning
z
Fokusstatus
Smilutløser
1/125
Lukkerhastighet
ISO
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-følsomhet
±0.0
±0.0
AWB
Indeks
Skjerm
Hvitbalanse
Målt manuelt
7500K G9
Eksponeringskompenser
ing
Kreative innstillinger
Indikator for
lukkerhastighet
Indikator for
blenderåpning
DRO/Auto HDR
REC 0:12
Opptakstid for filmen
(m:s)
Smilfølsomhetsindikator
2010-1-1 9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer/antall
bilder tatt opp den valgte
datoen eller i den valgte
mappen
SteadyShot
16NO
Grunnleggende bruk
Innhold
Bruke kontrollhjulet og
skjermknappene
Med kontrollhjulet og skjermknappene kan du bruke
forskjellige kamerafunksjoner.
Søk med
eksempelbilde
Skjermknapper
Kontrollhjul
Meny-søk
Kontrollhjul
Indeks
Når du fotograferer, er funksjonene DISP (Vis innhold), (Blitsmodus),
(Eksp.komp.) og
(Bruksmodus) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Under avspilling er
funksjonene DISP (Vis innhold) og
(Bildeindeks) tilgjengelige fra kontrollhjulet.
Når du dreier eller trykker på høyre/venstre/øvre/nedre del av kontrollhjulet i samsvar
med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger ved å trykke på
midten av kontrollhjulet.
Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet.
Når det vises ulike alternativer på
skjermen, kan du bla gjennom dem ved å
dreie eller trykke på øvre/nedre/venstre/
høyre del av kontrollhjulet. Trykk midt på
for å velge.
17NO
Forts. r
Skjermknapper
B
I dette tilfelle fungerer
skjermknappen A som knappen
[Meny], og skjermknappen B som
knappen [Opptakstips].
Skjermknappen C fungerer som
knappen [Opptaks-modus].
Meny-søk
C
Søk med
eksempelbilde
A
Innhold
Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen.
Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen.
For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på
skjermknappen A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av
skjermen, må du trykke på skjermknappen B. For å bruke den funksjonen som vises i
midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C).
I denne håndboken markeres skjermknappene med det ikonet eller den funksjonen som
vises på skjermen.
Indeks
18NO
Innhold
Meny-søk
Du kan stille inn de grunnleggende innstillingene for kameraet som helhet, eller utføre
funksjoner som fotografering, avspilling eller andre operasjoner.
Søk med
eksempelbilde
1 Trykk på [Meny].
3 Følg instruksjonene på skjermen, velg
det ønskede elementet og trykk deretter
på midten av kontrollhjulet for å velge
det.
Meny-søk
2 Velg det ønskede elementet ved å
trykke på øvre/nedre/venstre/høyre del
av kontrollhjulet, og trykk deretter på
midten av det.
[Meny]
Kontrollhjul
Indeks
Opptaksmod.
Her kan du velge en opptaksmodus, f.eks. eksponeringsmodus, panorama eller
Scenevalg.
Intelligent Auto
Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende
innstillingene. Du får gleden av automatisk opptak med
passende innstillinger.
Scenevalg
Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som samsvarer
med motivet eller forholdene.
Bildestabilisering
Stabiliserer kameraet ved opptak av en innendørsscene i noe
svakere lys, eller ved telefotografering.
Panoramafotografer.
Fotograferer med panoramastørrelse.
Man. Eksponering
Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
Lukkerprioritet
Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets
bevegelse.
Blenderprioritet
Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp.
Program Auto
Automatisk fotografering som setter deg i stand til å tilpasse
innstillingene, unntatt eksponeringen (lukkerhastighet og
blenderåpning).
19NO
Forts. r
Kamera
Innhold
Gir deg muligheten til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig opptak,
selvutløser og blits.
Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnfotografering.
Blitsmodus
Velger den metoden som brukes til å avfyre blitsen.
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
Velg autofokusmetoden.
Nøyaktig digital zoom
Stiller inn den digitale zoomen når det brukes et objektiv
som fokuserer på ett punkt.
Ansiktsregistrering
Oppdager folks ansikter automatisk, og justerer fokus og
eksponering så de passer til ansiktene.
Smilutløser
Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det lukkeren
automatisk.
Smilgjenkjenning
Stiller inn følsomheten for smilutløserfunksjonen for
gjenkjenning av smil.
Panoramaretning
Velger den retningen kameraet skal føres i ved
panoramafotografering.
Opptakstipsliste
Gir deg tilgang til alle fototipsene.
Vis
innhold
DISP
(Vis innhold)
Skifter informasjon i opptaksskjermbildet.
Indeks
Velger det området det skal fokuseres på.
Autofokus
Meny-søk
Autofokusområde
Søk med
eksempelbilde
Bruksmodus
Bildestørr.
Tillater deg å stille inn bildestørrelse og bildeforhold.
Stillbilde
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
Bildeforhold
Velger bildeforholdet.
Kvalitet
Velger komprimeringsformatet.
Panorama
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
Film
Filformat (NEX-5/5C)
Velger filmopptaksformatet, AVCHD eller MP4.
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
Lysstyrke/farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
Eksp.-komp.
Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
ISO
Stiller inn ISO-følsomheten.
20NO
Forts. r
Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold.
Målemodus
Velger metode for måling av lysstyrke.
Blitskompenser.
Justerer mengden blitslys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten automatisk.
Kreative innst.
Velger bildebehandlingsmetode.
Innhold
Hvitbalanse
Søk med
eksempelbilde
Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
Slett
Sletter bilder.
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Velg stillbilde/film
Velger et stillbilde eller en film å spille av.
Velger det antallet bilder som skal vises på indeksskjermen.
Velg mappe
Velger avspillingsmappe for stillbilder.
Velg dato
Velger dato for de filmene som skal avspilles.
Roter
Roterer bilder.
Beskytt
Forstørr
Meny-søk
Bildeindeks
Beskytter bilder, eller opphever beskyttelsen av dem.
Forstørrer bildet.
Stiller inn volumet for film.
Spesif. Utskrift
Velger de bildene som skal skrives ut, eller foretar
utskriftsinnstillinger.
Under
avspilling
Vis
innhold
Skifter informasjon i avspillingsskjermbildet.
Indeks
Voluminnstillinger
Oppsett
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å endre
kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
AF-lys
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på steder
med svakt lys.
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så
personer på bildet ikke får røde øyne.
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere bildene.
Histogram
Viser histogrammet for luminansfordelingen.
MF-assistent
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
Fargerom
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke er
montert noe objektiv.
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med lang
eksponeringstid.
Forts. r
21NO
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
ISO-følsomhet.
Filmlydopptak
Stiller inn lyden for filmopptak.
Innhold
Høy ISO Støyred.
Hovedinnstillinger
Pip
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Dato/tid-innst.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus.
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
Skjermfarge
Velger fargen til LCD-skjermen.
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
Avspill.visning
Velger den metoden som skal brukes for å spille av
portrettbilder.
KTRL for HDMI
Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en
"BRAVIA" Sync-kompatibel TV-fjernkontroll.
USB-tilkobling
Velger den metoden som skal brukes for USB-tilkobling.
Rensemodus
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
Versjon
Viser kamera- og objektivversjonen.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film eller ikke.
Tilbakest.std.
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene -.
Indeks
Slår hjelpen på eller av.
Strømsparer
Meny-søk
Hjelp-skjermbilde
Søk med
eksempelbilde
Språk
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker
kameraet.
Minnekortverktøy
Formater
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Mappenavn
Velger format for mappenavn.
Velg opptaksmappe
Velger opptaksmappen.
Ny mappe
Oppretter en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen for filmer når det oppdages
uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass*
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder
som kan lagres på minnekortet.
Eye-Fi-oppsett**
Laste opp innstilling.
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et
Eye-Fi-kort.
* Vises når et minnekort (selges separat) er satt inn i kameraet.
** Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet. NEX-5C har ikke denne funksjonen.
22NO
Innhold
Ta bilder
Her får du en forklaring på hvordan du skal ta bilder med de innstillingene kameraet
hadde da du kjøpte det.
Kameraet treffer avgjørelser som passer til situasjonen, og justerer innstillingene.
1 Juster LCD-skjermvinkelen, og hold kameraet.
Søk med
eksempelbilde
Scenegjenkjenningsfunksjonen begynner å virke.
2 For å ta stillbilder må du trykke på lukkerknappen.
Når du vil ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte
opptaket.
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Kommentarer
Meny-søk
• Visningsvinkelen for filmer er spissere enn for stillbilder. Etter at du har trykket på MOVIE-knappen,
viser kameraet det faktiske området filmopptaket dekker, ved å vise en tom ramme på skjermen. Du kan
sjekke filmrammen ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Rutenettlinje] t [På].
• Du kan gjøre et kontinuerlig opptak av en AVCHD-formatfilm i opptil 29 minutter (kun NEX-5/5C),
eller en MP4-formatfilm i opptil 29 minutter eller 2 GB. Opptakstiden kan variere med
omgivelsestemperaturen og opptaksforholdene.
z Om scenegjenkjenning
Indeks
Scenegjenkjenningsfunksjonen gjør det mulig for kameraet å
automatisk gjenkjenne opptaksforholdene, og setter deg i stand
til å fotografere bildet med de innstillingene som passer.
Ikon for veiviser og
scenegjenkjenning
• Kameraet gjenkjenner (Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap) eller
(Makro), og
viser det tilsvarende ikonet og veiviseren på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent.
23NO
Forts. r
Innhold
z Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på en annen
måte, eller endre fokusinnstillingen.
Søk med
eksempelbilde
Fokusindikator
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokuserer fortsatt.
z blinker
Meny-søk
tent
Kan ikke fokusere.
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet synes gjennom glass.
Motivet beveger seg raskt.
Motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Motivet blinker.
Motivet er belyst fra baksiden.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Gjøre bakgrunnen uskarp
(Intelligent Auto) gjør det enkelt for deg å gjøre bakgrunnen uskarp, for å fremheve
motivet.
Du kan kontrollere effekten av å gjøre bakgrunnen uskarp på LCD-skjermen.
1 Trykk midt på kontrollhjulet.
2 Gjør bakgrunnen uskarp ved å dreie på kontrollhjulet.
: Drei opp for å gjøre skarp
: Drei ned for å gjøre uskarp
Trykk på [Tilbake] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
24NO
Forts. r
Kommentarer
Innhold
• Når scenegjenkjenningsfunksjonen er aktivert, analyserer kameraet scenen når du trykker midt på
kontrollhjulet, og bruker denne som den gjenkjente scenen.
• Det mulige uskarphetsområdet avhenger av objektivet som brukes.
• Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det
objektivet som brukes.
• Funksjonen Gjøre bakgrunnen uskarp virker ikke når det sitter et objektiv med A-fatning på kameraet.
• Flytt deg nærmere motivet.
• Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen.
Søk med
eksempelbilde
z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen uskarp
Meny-søk
Indeks
25NO
Innhold
Spille av bilder
Spiller av lagrede bilder. Stillbilder og filmer vises på separate skjermer. Du kan ikke
vise stillbilder og film på samme skjerm.
Under filmavspilling
Bruk av kontrollhjulet
Trykk på midten.
Spole fort forover
Trykk på høyre side, eller drei den mot høyre.
Spole fort bakover
Trykk på venstre side, eller drei den mot
venstre.
Spole sakte forover (kun NEX-5/5C)
Drei den mot høyre mens visningen står på
pause.
Spole sakte bakover (kun NEX-5/5C)
Drei den mot venstre mens visningen står på
pause.
Justere volumet
Trykk nederst t øverst/nederst.
Meny-søk
Pause/fortsett
Søk med
eksempelbilde
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
2 Velg et bilde med kontrollhjulet.
3 For å spille av panoramabilder eller film må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
Merk
Indeks
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke spilles av på riktig måte.
z Veksle mellom stillbilde og film
På indeksskjermbildet kan du veksle bildetype ved å
velge
(stillbilde) eller
(film) til venstre på
skjermen, og deretter trykke på midten av kontrollhjulet.
Forstørret avspilling
En del av et stillbilde kan forstørres, så det kan studeres nærmere under avspilling. Dette
er praktisk når du vil kontrollere om et stillbilde du har tatt, er helt i fokus. Du kan
forstørre avspillingsbilder i menyen (side 84).
1 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk så på midten av kontrollhjulet for å
bekrefte [Forstørr].
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på kontrollhjulet.
3 Velg den delen du vil forstørre ved å trykke øverst/nederst/høyre/venstre
på kontrollhjulet.
4 For å avbryte forstørret avspilling, må du trykke på [Avslutt].
26NO
Forts. r
Kommentarer
Innhold
• Du kan ikke bruke funksjonen for forstørret avspilling til film.
• For å forstørre panoramabilder må du først sette avspillingen på pause, og deretter trykke på [Forstørr].
z Skalaområde
Skalaområdet er som følger.
Skalaområde
L
Ca. ×1,1 – ×13
M
Ca. ×1,1 – ×10
S
Ca. ×1,1 – ×6,7
Søk med
eksempelbilde
Bildestørrelse
Meny-søk
Indeks
27NO
Innhold
Slette bilder
Du kan slette det bildet som vises.
1 Vis det bildet du vil slette, og trykk deretter
på [Slett].
[Avbryt]
Trykk på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
[OK]
[Slett]
Søk med
eksempelbilde
2 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte
[OK].
Merk
Meny-søk
• Du kan ikke slette beskyttede bilder.
z Slette flere bilder
Velg [Meny] t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere enkeltbilder på en gang.
Indeks
28NO
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
Innhold
DISP (Vis innhold)
Bruke kontrollhjulet:
1 Trykk gjentatte ganger på DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet for å velge
den ønskede modusen.
Søk med
eksempelbilde
Bruke menyen:
1 Under opptak, [Meny] t [Kamera] t [Vis innhold].
Under avspilling, [Meny] t [Avspilling] t [Vis innhold].
2 Velg den ønskede modusen ved å dreie kontrollhjulet.
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og
blenderåpningen grafisk, unntatt for
situasjoner der [Opptaksmod.] er stilt inn
på [Intelligent Auto] eller
[Panoramafotografer.].
Skjerminfo
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Indeks
Gr. skjerminfo
Meny-søk
Under opptak
29NO
Forts. r
Under avspilling
Viser luminansfordelingen grafisk, i
tillegg til opptaksinformasjonen.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Meny-søk
Histogram
Søk med
eksempelbilde
Viser opptaksinformasjon.
Innhold
Skjerminfo
Merk
Indeks
• Histogrammet vises ikke i følgende avspillingsmoduser.
– Film
– Panorama
– Lysbildevisning
z Hva er et histogram?
Et histogram fremstiller den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler
(bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele
histogrammet mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre.
Blits
R (rød) Luminans
• Hvis bildet har en veldig lys eller en veldig mørk del,
vil den aktuelle delen blinke på histogramvisningen
under avspilling (luminansadvarsel).
G (grønn) B (blå)
30NO
Innhold
Blitsmodus
På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare
bilder med nok lys. Bruk av blits bidrar også til å
forhindre kamerarystelser. Når du tar bilder i motlys,
kan du bruke blitsen til å ta et klart bilde av det
bakgrunnsbelyste motivet.
2
(Blitsmodus) på kontrollhjulet t ønsket modus.
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Blitsmodus] t ønsket modus.
Søk med
eksempelbilde
1 Sett på blitsen.
3 Vipp opp blitsen når du vil bruke den.
Utløses ikke, selv om den er hevet.
Utløses i mørket og i motlys.
(Fyllblits)
(Sakte
synkron.)
Meny-søk
(Blits av)
(Autoblits)
Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen.
Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen. Med langsom
synkronisering kan du ta klare bilder av både motivet og bakgrunnen,
ved at lukkerhastigheten reduseres.
Indeks
(Ettersynkron.) Avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang du trykker på
lukkerknappen. Når du fotograferer med ettersynkronisering, kan du ta
bilde av det naturlige lyssporet til et motiv i bevegelse, f.eks. en sykkel
eller en gående person.
Kommentarer
• Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodusen.
• Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodusen.
• Du kan ikke bruke blitsen når du tar opp film.
z Tips om blitsfotografering
• Linsedekselet kan komme til å skygge for blitslyset. Ta av linsedekselet når du skal bruke
blitsen.
• Når du bruker blitsen, bør du fotografere et motiv på en avstand av 1 m eller mer.
• Når du skal fotografere et bakgrunnsbelyst motiv, bør du velge [Fyllblits]. Blitsen
fungerer til og med ved høylys dag, og får ansikter til å virke lysere.
31NO
Innhold
Eksp.-komp.
Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
1
(Eksp.-komp.) på kontrollhjulet t ønsket verdi.
Eller, [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Eksp.-komp.] t ønsket verdi.
Søk med
eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Eksp.-komp.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Man. Eksponering]
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil du kanskje
ikke oppnå en tilfredsstillende effekt.
Meny-søk
z Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre
ut
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av –.
Indeks
m
Korrekt eksponering
M
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av +.
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
• For å fotografere motiv i lysere fargetoner, bør du stille inn en eksponeringskompensasjon
på pluss-siden (+).
For å få maten til å se mer appetittvekkende ut, kan du fotografere den litt lysere enn
vanlig, og bruke hvit bakgrunn.
• Hvis du stiller inn eksponeringskompensasjonen i minus-retningen (–) når du fotograferer
blå himmel, vil du kunne få livlige bilder.
32NO
Innhold
Bruksmodus
Du kan stille inn bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller
nivåtrinnfotografering.
1
Tar ett stillbilde. Normal opptaksmodus.
(Enkeltfremtrekk)
(Kontinu.
fremtrekk)
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede
lukkerknappen (side 34).
(Selvutløser)
(Selvutl.
(forts.))
(Nivåtrinn:
Meny-søk
Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker og
(HastPri.Kont.Frmtr.) holder nede lukkerknappen (side 35). Fokus- og
lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de
etterfølgende bildene.
Søk med
eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t ønsket modus.
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t ønsket modus.
Tar et bilde etter ti eller to sekunder (side 36).
Tar bilder kontinuerlig etter ti sekunder (side 37).
Tar tre bilder, hvert med en annen grad av eksponering (side 38).
Kont.)
Gir deg muligheten til å bruke en RMT-DSLR1 trådløs
fjernkontroll (selges separat) (side 39).
Merk
Indeks
(Fjernstyring)
(NEX-5/5C)
• Du kan ikke endre innstillingen når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Auto HDR]
33NO
Bruke funksjoner i menyen
Innhold
Kontinu. fremtrekk
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Kontinu. fremtrekk].
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Kontinu. fremtrekk].
Søk med
eksempelbilde
Merk
• Du kan ikke bruke [Kontinu. fremtrekk] samtidig med følgende funksjoner:
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
Meny-søk
Indeks
34NO
Innhold
HastPri.Kont.Frmtr.
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen, med en høyere
hastighet enn for [Kontinu. fremtrekk].
1
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [HastPri.Kont.Frmtr.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
• Fokus- og lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene.
Søk med
eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [HastPri.Kont.Frmtr.].
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [HastPri.Kont.Frmtr.].
Meny-søk
Indeks
35NO
1
Innhold
Selvutløser
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutløser].
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutløser].
2 [Alternativ] t ønsket modus.
Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og
lydsignalet høres helt til lukkeren utløses.
For å avbryte selvutløseren må du trykke på
(Selvutløser) på kontrollhjulet.
(Selvutløser:
2 s)
Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse.
Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker
på lukkerknappen.
Søk med
eksempelbilde
(Selvutløser:
10 s)
Meny-søk
Merk
• Du kan ikke bruke [Selvutløser] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
Indeks
36NO
Innhold
Selvutl. (forts.)
Gjør et kontinuerlig opptak av det antall bilder du har stilt inn, etter ti sekunder. Du kan
velge det beste blant de bildene som er tatt.
1
2 [Alternativ] t ønsket modus.
(Selvutløser
(forts.): 10 s. 3 bild.)
(Selvutløser
(forts.): 10 s. 5 bild.)
Gjør et kontinuerlig opptak av tre eller fem stillbilder, etter ti
sekunder.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen,
og lydsignalet høres helt til lukkeren utløses.
For å avbryte selvutløseren må du trykke på
(Selvutløser) på kontrollhjulet.
Søk med
eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutl. (forts.)].
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutl. (forts.)].
Meny-søk
Merk
• Du kan ikke bruke [Selvutl. (forts.)] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
Indeks
37NO
Innhold
Nivåtrinn: Kont.
Tar tre bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og
deretter til lysere. Trykk og hold nede lukkerknappen, inntil nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptak kan du velge et bilde som passer til ditt behov.
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Nivåtrinn: Kont.].
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Nivåtrinn: Kont.].
Søk med
eksempelbilde
1
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,3 EV)
Meny-søk
2 [Alternativ] t ønsket modus.
Bildene tas med den innstilte avviksverdien (trinn), med
utgangspunkt i den grunnleggende eksponeringen.
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,7 EV)
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Nivåtrinn: Kont.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
• Det siste bildet vises i autovisningen.
• I [Man. Eksponering] er eksponeringen forskjøvet ved at lukkerhastigheten er justert.
• Når du justerer eksponeringen, forandrer eksponeringen seg, basert på kompensasjonsverdien.
38NO
Innhold
Fjernstyring (NEX-5/5C)
Du kan fotografere med knappene SHUTTER og 2SEC (lukkeren utløses etter to
sekunder) på den trådløse fjernkontrollen RMT-DSLR1 (selges separat). Slå også opp i
bruksanvisningen som fulgte med den trådløse fjernkontrollen.
1
2 Fokuser på motivet, rett senderen til den trådløse fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren, og ta bildet.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke bruke [Fjernstyring] samtidig med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Auto HDR]
• Et objektiv eller en skjerm kan dekke for fjernkontrollsensoren, og hindre at lyset fra fjernkontrollen
kommer frem til sensoren. Bruk fjernkontrollen fra et sted hvor ingen ting hindrer lyset i å treffe
fjernkontrollsensoren.
Søk med
eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Fjernstyring].
Eller, [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Fjernstyring].
Indeks
39NO
Innhold
Bildeindeks
Viser flere bilder samtidig.
1 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
2 Trykk på
(Bildeindeks) på kontrollhjulet.
3 For å gå tilbake til visning av enkeltbilder, må du velge det ønskede bildet
og trykke på midten av kontrollhjulet.
z Veksle mellom stillbilde og film
Søk med
eksempelbilde
En seks bilders indeksskjerm vises.
Du kan veksle til en 12 bilders indeksskjerm; [Meny] t [Avspilling] t [Bildeindeks].
Meny-søk
På indeksskjermbildet kan du veksle bildetype ved å
velge
(stillbilde) eller
(film) til venstre på
skjermen, og deretter trykke på midten av kontrollhjulet.
Stillbilder og film kan ikke vises på samme indeksskjerm.
Indeks
40NO
Innhold
Intelligent Auto
Kameraet analyserer motivet, så du kan fotografere med de innstillingene som passer
best.
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Intelligent
Auto].
Når kameraet gjenkjenner scenen, vises
scenegjenkjenningsikonet og -veiviseren på skjermen.
Kameraet gjenkjenner
(Nattscene),
(Stativ,
nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett
i motlys),
(Portrett),
(Landskap) eller
(Makro).
Ikon for scenegjenkjenning
og veiviser
Søk med
eksempelbilde
2 Rett kameraet mot motivet.
Meny-søk
Kommentarer
• [Blitsmodus] er stilt inn på [Autoblits] eller [Blits av].
• Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent scenen.
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av], gjenkjennes ikke scenene [Portrett], [Portrett i motlys] og
[Nattportrett].
z Gjøre bakgrunnen uskarp på en enkel måte
Indeks
Ved opptak med Intelligent Auto kan du gjøre
bakgrunnen uskarp. Trykk på midten av kontrollhjulet og
drei det.
Når scenegjenkjenningsfunksjonen er aktivert, analyserer
kameraet scenen når du trykker midt på kontrollhjulet, og
bruker denne som den gjenkjente scenen.
41NO
Forts. r
Innhold
z Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på en annen
måte, eller endre fokusinnstillingen.
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokuserer fortsatt.
z blinker
Meny-søk
tent
Søk med
eksempelbilde
Fokusindikator
Kan ikke fokusere.
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet synes gjennom glass.
Motivet beveger seg raskt.
Motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Motivet blinker.
Motivet er belyst fra baksiden.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
42NO
Innhold
Scenevalg
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen .
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Scenevalg] t ønsket modus.
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus,
med livlige farger.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver som f.eks.
blomster, insekter, mat eller små gjenstander.
(Sportsbilder)
Fotograferer et motiv i bevegelse med høy
lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det
står stille. Kameraet tar bilder kontinuerlig
mens lukkerknappen trykkes.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen.
(Nattportrett)
Tar portretter i nattscener. Sett på blitsen og
utløs den.
(Nattscene)
Fotograferer nattscener uten at den mørke
atmosfæren går tapt.
Indeks
(Landskap)
Meny-søk
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere.
Gjengir hudtoner med en myk valør.
Søk med
eksempelbilde
(Portrett)
43NO
Forts. r
Fotograferer nattscener med mindre støy og
uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie
bilder, og bildene behandles for å redusere
uskarphet, kamerarystelser og støy.
Søk med
eksempelbilde
Kommentarer
Meny-søk
• I modusene [Nattscene] og [Nattportrett] er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ for å
unngå at bildet blir uskarpt.
• I modusen [Håndholdt kamera i halvlys] klikker lukkeren seks ganger, og et bilde blir lagret.
• Hvis du velger [Håndholdt kamera i halvlys] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten
forbigående [Fin].
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• I forbindelse med [Håndholdt kamera i halvlys] kan det dannes et støysignal når du bruker en lyskilde
som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys.
• Den korteste brennvidden endres ikke, selv om du velger [Makro].
Innhold
(Håndholdt
kamera i halvlys)
Indeks
44NO
Innhold
Bildestabilisering
Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere uskarphet i
motivet.
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Bildestabilisering].
Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så kamerarystelsene
reduseres og bildestøy forhindres.
Kommentarer
Meny-søk
• Hvis du velger [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten forbigående
[Fin].
• Lukkeren klikker seks ganger, og et bilde lagres.
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• Når du bruker en lyskilde som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys, kan det dannes et støysignal.
Søk med
eksempelbilde
2 Ta opp med lukkerknappen.
Indeks
45NO
Innhold
Panoramafotografer.
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved hjelp av komponerte bilder.
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Panoramafotografer.].
2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og
trykk så lukkerknappen helt ned.
Meny-søk
Denne delen kommer ikke med.
3 Panorer over hele det aktuelle området,
mens du følger fremdriften på LCDskjermen.
Indeks
Fremdriftsindikator
Kommentarer
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig
panoramabilde.
• Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke,
inntil opptaket er avsluttet.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved hjelp av AE/AF-låsen,
rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer,
bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt.
• [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av:
– Et motiv i bevegelse
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere enn omgivelsene
• [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Når kameraet ikke holdes rolig nok.
46NO
Forts. r
Innhold
z Tips for panoramafotografering
Før kameraet i en bue med konstant hastighet og i samme retning som vist av indikatoren på
LCD-skjermen. [Panoramafotografer.] er bedre egnet når motivet står stille enn når det er i
bevegelse.
Vertikal retning
Horisontal retning
Meny-søk
Indeks
• Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det å bruke det med W-siden.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus,
eksponering og hvitbalanse.
• Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene
kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du
justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet,
og gjøre et nytt opptak.
• Du kan velge retningen med [Meny] t [Kamera] t [Panoramaretning], og
bildestørrelsen med [Meny] t [Bildestørr.] t [Bildestørr.].
Søk med
eksempelbilde
Så liten radius som mulig
z Spille av rullbare panoramabilder
Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på midten av
kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk på det igjen for å stoppe rullingen
midlertidig.
• Panoramabilder spilles av med den inkluderte programvaren
"PMB".
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje
ikke vises eller rulles (scrolles) på riktig måte.
Viser det viste området av hele
panoramabildet.
47NO
Innhold
Man. Eksponering
Du kan fotografere med den ønskede innstillingen ved å justere både lukkerhastigheten
og blenderåpningen.
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering].
Søk med
eksempelbilde
2 Trykk gjentatte ganger nederst på
kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet eller
blenderåpning.
Skjermbildene for justering av lukkerhastighet og
blenderåpning vises vekselvis.
Lukkerhastighet
Meny-søk
Blenderåpning (F-verdi)
3 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede
verdien.
Målt manuelt
Indeks
Kontroller eksponeringsverdien ved "MM" (målt
manuelt).
Mot +: Bildene blir lysere.
Mot –: Bildene blir mørkere.
0: Passende eksponering, analysert av kameraet.
4 Juster fokus og fotografer motivet.
Kommentarer
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus].
•
(Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
• ISO-innstillingen [ISO AUTO] er stilt inn på [ISO 200] i manuell eksponeringsmodus. Still inn ISOfølsomheten etter behov.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas.
48NO
Forts. r
BULB-fotografering
Innhold
Du kan fotografere lysspor med lang eksponering. BULB er velegnet for fotografering
av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri.
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering].
2 Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet.
Meny-søk
3 Drei kontrollhjulet til venstre, inntil [BULB]
vises.
[BULB]
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer.
Indeks
Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen.
Kommentarer
• Siden lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke
stativ.
• Jo lenger eksponeringstid, jo tydeligere blir bildestøyen.
• Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var
åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår.
• Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, kan du ikke stille inn lukkerhastigheten på
[BULB].
• Hvis [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen brukes med lukkerhastigheten innstilt på [BULB],
stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på 30 sekunder.
z Bruke fjernkontrollen (NEX-5/5C)
Hvis du trykker på SHUTTER-knappen på den trådløse fjernkontrollen, utløses BULBfotografering, og hvis du trykker på den igjen, stopper BULB-fotograferingen. Du trenger
ikke trykke på og holde nede SHUTTER-knappen på den trådløse fjernkontrollen.
For å bruke den den trådløse fjernkontrollen må du trykke på
(Bruksmodus) på
kontrollhjulet og velge [Fjernstyring] t [På].
49NO
Innhold
Lukkerprioritet
Du kan gjengi et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, f.eks.
ved å fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse, ved hjelp
av lav lukkerhastighet.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpningen justeres automatisk for å gi riktig
eksponering.
Lukkerhastighet
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t
[Lukkerprioritet] t ønsket verdi.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus].
•
(Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) foretas etter at
opptaket er gjort. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår.
• Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås etter oppsettet, vil blenderverdien blinke når du trykker
lukkerknappen halvveis ned. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas.
z Lukkerhastighet
Indeks
Når du bruker en høyere lukkerhastighet, ser et motiv i
bevegelse, som f.eks. en løpende person, biler eller sjøsprut, ut
som om de er fastfrosset.
Når du bruker en lavere lukkerhastighet, fastholdes et spor av
bevegelse i bildet, noe som gjør det mer naturlig og dynamisk.
50NO
Innhold
Blenderprioritet
Gjør ting som befinner seg foran eller bak motivet, uskarpe eller skarpere.
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t
[Blenderprioritet] t ønsket verdi.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpning (F-tall)
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi riktig
eksponering.
Søk med
eksempelbilde
• Mindre F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak
det er uskarpe.
• Større F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i
fokus.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus].
• Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås etter oppsettet, vil lukkerhastigheten blinke når du trykker
lukkerknappen halvveis ned. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas.
z Blender
Indeks
Mindre F-verdi (større blenderåpning) smalner inn det området
som er i fokus. Dette gir deg mulighet til å fokusere skarpt på
motivet og gjøre alt foran og bak det uskarpt. (Dybden i feltet
reduseres.)
Større F-verdi (redusert blenderåpning) utvider det området
som er i fokus. Dermed kan du fotografere med større dybde i
landskapet. (Dybden i feltet økes.)
51NO
Innhold
Program Auto
Selv om kameraet automatisk justerer eksponeringen, kan du stille inn
opptaksfunksjoner som ISO-følsomhet, Kreative innst. og dynamisk
områdeoptimalisering.
1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Program Auto].
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Merk
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus].
Søk med
eksempelbilde
2 Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
Meny-søk
Indeks
52NO
Innhold
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
1 [Meny] t [Kamera] t [Velg AF/MF] t ønsket modus.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Etter den automatiske fokuseringen kan du foreta en manuell
finjustering av fokus (direkte manuelt fokus).
(Manuelt
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drei fokusringen mot høyre eller venstre
for å få motivet til å se skarpere ut.
Søk med
eksempelbilde
(Dir. man.
Fokus)
Merk
Meny-søk
• Hvis du dreier fokusringen når [Manuelt fokus] eller [Dir. man. Fokus] er valgt, forstørres bildet
automatisk, så du enklere kan foreta en kontroll av fokusområdet. Du kan forhindre at bildet forstørres,
ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [MF-assistent] t [Av].
z Bruke manuell fokusering på en effektiv måte
"Fokuslåsing" er praktisk når du kan forutsi avstanden til
motivet. Med fokuslåsing kan du låse fokus på forhånd på den
avstanden motivet kommer til å passere på.
Indeks
z Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket viser hvor bildesensoren befinner seg*. Når du måler den nøyaktige avstanden
mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen.
Avstanden fra objektivets kontaktflate til bildesensoren er ca. 18 mm.
* Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som "film".
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det aktuelle
objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom motivet og kameraet.
NEX-5/5C
NEX-3
18 mm
Bunn
Topp
53NO
Forts. r
Dir. man. Fokus (Direkte manuelt fokus)
Innhold
1 [Meny] t [Kamera] t [Velg AF/MF] t [Dir. man. Fokus].
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
3 Hold lukkerknappen halvveis nede, og drei fokusringen på objektivet for å
oppnå skarpt fokus.
Søk med
eksempelbilde
Merk
• [Autofokus] er låst på [Enkeltbilde-AF].
Meny-søk
Indeks
54NO
Innhold
Autofokusområde
Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus
i autofokusmodus.
1 [Meny] t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket modus.
AFavstandssøkerramme
Meny-søk
(Senter)
Kameraet bestemmer hvilket av de 25
AF-områdene som skal brukes til
fokusering.
Når du trykker lukkerknappen halvveis
ned i opptaksmodus for stillbilder, vises
en grønn ramme rundt det området som er
i fokus.
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er
aktiv, prioriterer AF ansikter.
Søk med
eksempelbilde
(Multi)
Kameraet bruker kun det AF-området
som befinner seg i det sentrale området.
AFavstandssøkerramme
Indeks
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet til et lite motiv eller
smalt område hvis du trykker øverst/
nederst/til høyre/til venstre på
kontrollhjulet.
AFavstandssøkerramme
Kommentarer
• Når denne funksjonen er satt til noe annet enn [Multi], kan du ikke bruke [Ansiktsregistrering]funksjonen.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
55NO
Innhold
Autofokus
Velger den fokuseringsmetoden som passer best til motivets bevegelse.
1 [Meny] t [Kamera] t [Autofokus] t ønsket modus.
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne metoden når motivet
står i ro.
AF)
(Kontinuerlig Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket
halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i
bevegelse.
Søk med
eksempelbilde
AF)
Kommentarer
Meny-søk
• [Enkeltbilde-AF] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Selvutløser]
– [Fjernstyring]
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
• [Kontinuerlig AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i [Scenevalg].
• I [Kontinuerlig AF]-modus høres ikke lydsignalene når motivet er i fokus.
Indeks
56NO
Innhold
Nøyaktig digital zoom
Når det er montert et objektiv som fokuserer på ett punkt, kan du ta stillbilder mens du
zoomer inn på sentrum av bildet.
1 Sett på et objektiv som fokuserer på ett punkt.
Du kan zoome inn opptil ti ganger.
4 For å stoppe zoomingen må du trykke på [Avslutt].
Kommentarer
Søk med
eksempelbilde
2 [Meny] t [Kamera] t [Nøyaktig digital zoom].
3 Drei kontrollhjulet og bestem zoomegraden.
Meny-søk
• Du kan bruke dette elementet bare når du har satt på et objektiv som fokuserer på ett punkt.
• Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Hvis du trykker på MOVIE-knappen mens [Nøyaktig digital zoom] jobber, avbrytes zoomingen, bildet på
skjermen går tilbake til sin normale størrelse, og filmopptak starter.
• Etter hvert bilde som som du zoomer inn på motivet med digital bildebehandling, forverres
bildekvaliteten i forhold til kvaliteten før du begynte å bruke zoomen.
Indeks
57NO
Innhold
Ansiktsregistrering
Gjenkjenner ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits,
eksponering og hvitbalanse. Du kan velge et prioritert ansikt å fokusere på.
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
Søk med
eksempelbilde
Ansiktsregistreringsramme (oransje)
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som
hovedmotiv og stille inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen
for den viktigste delen av motivet vil bli oransje. Den rammen som er i
fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
(Av)
(Auto)
Meny-søk
1 [Meny] t [Kamera] t [Ansiktsregistrering] t ønsket modus.
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Gjenkjenner og fotograferer med prioritet på et barns ansikt.
(Barneprioritet)
Gjenkjenner og fotograferer med prioritet på en voksens ansikt.
Kommentarer
Indeks
(Voksenprioritet)
• Du kan ikke bruke [Ansiktsregistrering] samtidig med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
– [Nøyaktig digital zoom].
• Du kan velge [Ansiktsregistrering] bare når [Autofokusområde] er stilt inn på [Multi] og [Målemodus]
også er stilt inn på [Multi].
• Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres.
• Voksne og barn vil kanskje ikke bli gjenkjent på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Ved [Smilutløser]-opptak stilles [Ansiktsregistrering] automatisk inn på [Auto], selv når den er stilt inn
på [Av].
58NO
Innhold
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 [Meny] t [Kamera] t [Smilutløser] t
[På].
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren,
tar kameraet bilder automatisk.
Ansiktsregistreringsram
Hvis du trykker på lukkerknappen under opptak med
smilutløseren, tar kameraet bildet og går deretter tilbake Indikator for smilgjenkjenning
til smilutløsermodus.
3 For å forlate smilutløsermodus, [Meny] t
[Kamera] t [Smilutløser] t [Av].
Søk med
eksempelbilde
2 Vent til et smil gjenkjennes.
Meny-søk
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Smilutløser] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
– [Nøyaktig digital zoom]
• Hvis motivet ikke er i fokus, utløses ikke lukkeren, selv om smilnivået overstiger b-punktet. Juster
komposisjonen eller lysstyrken for å gjøre det enklere å fokusere.
• Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når minnekortet er fullt.
• Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Bruksmodusen stilles automatisk inn på [Enkeltfremtrekk] eller [Fjernstyring].
z Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
1 Ikke dækk øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg
minst mulig opp og ned.
Hold øynene smale.
3 Smil tydelig med åpen munn.
Det er enklere for kameraet å gjenkjenne smilet når tennene
synes.
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har gjenkjent ansiktet til, smiler.
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilgjenkjenning] i menyen.
59NO
Innhold
Smilgjenkjenning
Stiller inn følsomheten for smilutløserfunksjonen for gjenkjenning av smil.
1 [Meny] t [Kamera] t [Smilgjenkjenning] t ønsket modus.
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Svakt smil)
Registrerer selv et lite smil.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke endre [Smilgjenkjenning] når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
• Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene.
Søk med
eksempelbilde
(Stort smil)
Indeks
60NO
Innhold
Panoramaretning
Stiller inn den retningen kameraet skal beveges i når du tar panoramabilder.
1 [Meny] t [Kamera] t [Panoramaretning] t ønsket modus.
(Høyre)
(Opp)
(Ned)
Før kameraet i den innstilte retningen.
Søk med
eksempelbilde
(Venstre)
Meny-søk
Indeks
61NO
Innhold
Opptakstipsliste
Her kan du lete gjennom alle fototipsene i kameraet.
Bruk dette elementet når du vil se på fototips du ikke har sett før.
2 Trykk på venstre eller høyre del av kontrollhjulet, og se etter et passende
fototips.
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Kamera] t [Opptakstipsliste].
Meny-søk
Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned.
Indeks
62NO
Innhold
Bildestørr.
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du lagrer et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir
i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Bildestørr.] t ønsket modus.
Søk med
eksempelbilde
Stillbilde
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
Retningslinjer for bruk
4592 × 3056 pixels
For utskrifter med format på opptil A3+
(M: 7,4M)
3344 × 2224 pixels
For utskrifter med format på opptil A4
(S: 3,5M)
2288 × 1520 pixels
For utskrifter med format L/2L
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
(L: 12M)
4592 × 2576 pixels
(M: 6,3M)
3344 × 1872 pixels
(S: 2,9M)
2288 × 1280 pixels
Meny-søk
(L: 14M)
Retningslinjer for bruk
For visning på en TV med høy oppløsning.
Indeks
Kommentarer
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
• Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], tilsvarer bildestørrelsen L.
Panorama
Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panoramaretning]-innstillingen.
(Standard)
Fotograferer med standard bildestørrelse.
Vertikalt: 2160 × 3872
Horisontalt: 8192 × 1856
(Vid)
Fotograferer med vid bildestørrelse.
Vertikalt: 2160 × 5536
Horisontalt: 12416 × 1856
Merk
• Når du skriver ut panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.
63NO
Forts. r
Film
Innhold
Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten.
NEX-5/5C
(1920 × 1080)
Bildestørrelse i [MP4]modus
(1440 × 1080)
17 Mbps
Tar opp med høyeste bildekvalitet
for visning på en TV med høy
oppløsning.
Gjennomsnittlig
Retningslinjer for bruk
overføringshastighet
12 Mbps
Tar opp med høy bildekvalitet for
visning på en TV med høy
oppløsning.
3 Mbps
Tar opp med passende størrelse for
WEB-opplasting.
Meny-søk
(VGA)
(640 × 480)
Gjennomsnittlig
Retningslinjer for bruk
overføringshastighet
Søk med
eksempelbilde
Bildestørrelse i [AVCHD]modus
NEX-3
Bildestørrelse
Gjennomsnittlig
Retningslinjer for bruk
overføringshastighet
9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
VGA (640 × 480)
3 Mbps
Tar opp med høy bildekvalitet for
visning på en TV med høy
oppløsning.
Indeks
1280 × 720 (Fin)
Tar opp med passende størrelse for
WEB-opplasting.
Merk
• Det produseres et telefotobilde, unntatt når bildestørrelsen [VGA] er valgt for film.
64NO
Innhold
Bildeforhold
Stiller inn bildeforholdet for stillbilder.
1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Bildeforhold] t ønsket modus.
Standard bildeforhold. Egnet for utskrifter.
16:9
For visning på en TV med høy oppløsning.
Merk
• Du kan ikke velge [Bildeforhold] når du bruker [Panoramafotografer.].
Søk med
eksempelbilde
3:2
Meny-søk
Indeks
65NO
Innhold
Kvalitet
Velger komprimeringsformatet for stillbilder.
1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Kvalitet] t ønsket modus.
Filformat: RAW (Tar opp med RAW-komprimeringsformat.) +
JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning, og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er låst på [Fin], og bildestørrelsen er låst på
[L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden
kompresjonsforholdet til [Standard] er høyere enn for [Fin], er
filstørrelsen for [Standard] mindre enn for [Fin]. Dette gjør det
mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil
bli dårligere.
STD (Standard)
Kommentarer
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Meny-søk
Filformat: RAW (Tar opp med RAW-komprimeringsformat.)
Dette formatet tillater deg ikke å utføre noen digital behandling
av bildene. Velg dette formatet på en datamaskin når du vil ha
profesjonelle resultater.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen. Bildestørrelsen
vises ikke på LCD-skjermen.
Søk med
eksempelbilde
RAW (RAW)
• Du kan ikke velge bildekvalitet når du bruker [Panoramafotografer.].
• Du kan ikke legge til en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) på bilder i RAW-format.
• Du kan ikke bruke [Auto HDR] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
z RAW-bilder
RAW-formatfilen er de rådataene som ennå ikke har vært gjennom noen form for digital
behandling. En RAW-fil skiller seg fra vanligere filformater, som f.eks. JPEG, ved at den
består av det råmaterialet som kan brukes til profesjonell viderebehandling.
Du trenger "Image Data Converter SR"-programvaren på CD-en (inkludert) for å kunne
åpne et RAW-bilde som er lagret på dette kameraet. Med denne programvaren kan du åpne
et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og
hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres.
66NO
Innhold
Filformat (NEX-5/5C)
Velger filmfilformatet.
1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Filformat] t ønsket modus.
MP4
Dette filformatet er velegnet til WEB-opplasting, e-postvedlegg
og avspilling på datamaskiner.
Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4format, med ca. 30 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter)
eller ca. 25 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i
progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.
Meny-søk
Dette filformatet er egnet for visning av jevne videobilder på en
HD-TV.
Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i AVCHDformat, med ca. 60 felt/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller
50 felt/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i linjesprangmodus,
med Dolby Digital-lyd og AVCHD-format.
Søk med
eksempelbilde
AVCHD
z Kontrollere 60i eller 50i
Indeks
For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatibel enhet eller en 1080
50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
z Spille av film på andre enheter
Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264 høyprofil til opptak i AVCHD-format.
Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette kameraet kan ikke spilles av på følgende
enheter.
– Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, men som ikke er kompatible
med høyprofil
– Enheter som ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 hovedprofil til opptak i MP4-format.
Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet ikke kan spilles
av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264.
67NO
Innhold
ISO
Stiller inn lysfølsomheten.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [ISO] t ønsket innstilling.
(ISO AUTO)
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
Du kan stille inn høyere lukkerhastighet og redusere uskarphet i
bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke
ISO-følsomheten (velg et høyere tall).
Kommentarer
Søk med
eksempelbilde
200/400/800/1600/
3200/6400/12800
eksponeringsindeks)
Indeks
z Justere ISO-følsomheten (Anbefalt
Meny-søk
• [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
• Jo høyere tallet er, jo høyere er støynivået.
• Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], og [ISO] er
stilt inn på [ISO AUTO], er ISO automatisk stilt inn på mellom ISO 200 og 1600.
• [ISO AUTO]-innstillingen finnes ikke i [Man. Eksponering]. Hvis du endrer eksponeringsmodus til
[Man. Eksponering] med [ISO AUTO]-innstillingen, endres den til 200. Still inn ISO i samsvar med de
aktuelle opptaksforholdene.
ISO-innstillingen (ISO-hastigheten) er lysfølsomheten til opptaksmedier som er utstyrt med
en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere
med ISO-innstillingen.
Høy ISO-følsomhet
Når ISO-følsomheten er høy, vil bildene tas med riktig
lysstyrke, selv om eksponeringen skulle være utilstrekkelig.
Økende ISO-følsomhet vil imidlertid gi kornete bilder.
Lav ISO-følsomhet
Du kan ta skarpe bilder. Når ISO-følsomheten er lav,
reduseres imidlertid lukkerhastigheten. Du bør også ta hensyn
til mulige kompliserende faktorer som kamerarystelser og
motiv i bevegelse.
68NO
Innhold
Hvitbalanse
Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold.
Bruk denne funksjonen når fargetonen til bildet ikke ble som du forventet, eller når du
bevisst vil endre fargetonen for å oppnå et bestemt fotografisk uttrykk.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
Kameraet oppdager automatisk en lyskilde, og justerer
deretter fargetonene.
Hvis du velger et alternativ som passer til en konkret
lysskilde, justeres fargetonene i samsvar med lyskilden
(forhåndsinnstilt hvitbalanse).
(Skygge)
Søk med
eksempelbilde
For å justere hvitbalansen så den passer til en konkret lyskilde, bør du studere forklaringen til
de enkelte modusene.
Meny-søk
(Overskyet)
(Hvitglødende)
(Fluorescerende)
(Blits)
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden
(fargetemperatur). Oppnår samme effekt som
fargekompensasjonsfiltre (CC-filtre) for fotografering.
(Kundetilpasset)
Gjør det mulig å bruke hvitbalanseinnstillingen i [Tilpasset
innst.].
(Tilpasset
innst.)
Husker den grunnleggende hvitfargen (tilpasset
hvitbalanse).
Indeks
(F.-temp./filter)
Merk
• [Auto-hvitbal.] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
z Virkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med
[Hvitbalanse]-funksjonen.
Vær/belysning
Dagslys
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard) Blåaktig
Overskyet
Fluorescerende Strålende
Grønntone
Rødaktig
69NO
Forts. r
Forhåndsinnstilt hvitbalanse (
)
Innhold
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
2 Ved behov, [Alternativ] t juster fargetonen.
Hvis du justerer i retning av +, blir bildet rødlig, og hvis du justerer i retning av –, blir bildet
blålig.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [F.-temp./filter].
2 [Alternativ] t ønsket verdi.
Jo høyere tallet er, jo mer rødlig blir bildet, og jo lavere tallet er,
jo mer blålig blir bildet. (Standardinnstillingen er 5500 K.)
Fargefilter
Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som
standard, kan fargen kompenseres til G (grønn) eller M
(magenta). Jo høyere tallet er, jo mer farge kompenseres.
(Standardinnstillingen er 0.)
Meny-søk
Fargetemp.
Søk med
eksempelbilde
F.-temp./filter
Tilpasset hvitbalanse
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [Tilpasset innst.].
Lukkeren klikker, og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og fargefilter) vises.
Indeks
2 Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele AF-området i
sentrum, og trykk ned lukkerknappen.
3 Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen, [Meny] t
[Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [Kundetilpasset].
Merk
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn
til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
70NO
Innhold
Målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å
bestemme riktig eksponering.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Målemodus] t ønsket modus.
(Senter)
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men
legger størst vekt på det midterste området av skjermen
(sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare det midterste området
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
Meny-søk
Måler lyset for hvert enkelt område etter å ha delt inn hele
området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering
for hele skjermen (flermønstermåling).
Søk med
eksempelbilde
(Multi)
Plassering av trådkors
for punktmåling på
motivet.
Indeks
Kommentarer
• Hvis du stiller inn [Målemodus] på noe annet enn [Multi], kan ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen
brukes.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Nøyaktig digital zoom]
– [Smilutløser]
71NO
Innhold
Blitskompenser.
Justerer blitslysmengden i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitskompensering endrer bare blitslysmengden. Eksponeringskompensering endrer
blitslysmengden sammen med lukkerhastigheten og blenderåpningen.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Blitskompenser.] t ønsket verdi.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke bruke [Blitskompenser.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– når det ikke er montert noen blits
• Den økte blitseffekten vil kanskje ikke være synlig, som følge av at blitslysmengden er såpass liten som
den er, hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen. Hvis motivet er meget
nært, kan det hende at den reduserte blitseffekten ikke vil være synlig.
Søk med
eksempelbilde
Hvis du velger høyere verdier ("+"-siden) blir blitsnivået høyere og bildene lysere. Hvis du
velger lavere verdier ("-"-siden) blir blitsnivået lavere og bildene mørkere.
z Tips for å justere lysstyrken når du fotograferer
mennesker
Indeks
• Det er viktig å finne balansen mellom lysstyrken fra
personene og den mørke bakgrunnen i nattportretter. Du kan
justere lysstyrken fra personene nærmest kameraet ved å
endre blitsens lysintensitet.
• Hvis motivet er for langt unna for blitsen, og fortsatt for
mørkt etter justering, må du gå nærmere motivet.
72NO
Innhold
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [DRO/Auto HDR] t ønsket modus.
(Av)
(Auto HDR)
Tar tre bilder med ulik eksponering og legger deretter det lyse
området fra det undereksponerte bildet og det mørke området fra
det overeksponerte bildet over hverandre for å lage et bilde med
et bredt spektrum av overganger. Det tas ett bilde med riktig
eksponering, og ett overlagt bilde.
Søk med
eksempelbilde
(Dyn.omr.opt.)
Bruker ikke [DRO/Auto HDR].
Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet
kontrasten av lys og skygge mellom motivet og bakgrunnen, noe
som gir et bilde med optimal lysstyrke og optimale overganger.
Meny-søk
Merk
• Du kan velge [DRO/Auto HDR] kun i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
Indeks
Dyn.omr.opt.
Korrigerer lysstyrken til bildet (DRO: Dynamisk områdeoptimalisering).
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [DRO/Auto HDR] t [Dyn.omr.opt.].
2 [Alternativ] t ønsket verdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer overgangene i et lagret bilde på hvert enkelt
område av bildet. Velg det optimale nivået mellom Lv1 (svak)
og Lv5 (sterk).
Kommentarer
• [Auto] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Portrett], [Landskap], [Makro], [Sportsbilder] i [Scenevalg]
• Når du fotograferer med dynamisk områdeoptimalisering, kan det bli en del støy i bildet. Velg riktig nivå
ved å kontrollere det lagrede bildet, særlig hvis du forsterker effekten.
73NO
Forts. r
Auto HDR
Innhold
Utvider området (overgangene), så du kan ta opp fra lyse deler til mørke deler med riktig
lysstyrke (automatisk høyt dynamisk område). Det tas ett bilde med riktig eksponering,
og ett overlagt bilde.
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Autoeksp.diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Stiller inn eksponeringsforskjellen, basert på kontrasten i
motivet. Velg det optimale nivået mellom 1,0 EV (svak) og 6,0
EV (sterk).
Søk med
eksempelbilde
2 [Alternativ] t ønsket verdi.
Meny-søk
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke begynne på neste bilde før bildefangstprosessen er fullført etter forrige opptak.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• Du kan ikke velge [Auto HDR] mens du bruker [Smilutløser]. Hvis du slår på [Smilutløser]-funksjonen
mens [Auto HDR] er valgt, vil kameraet bruke DRO-innstillingen midlertidig.
• Siden lukkeren utløses tre ganger for ett bilde, må du være forsiktig med følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer bildet på nytt.
• Du vil kanskje ikke oppnå den ønskede effekten, avhengig av opptaksforholdene og luminansforskjellene
i motivet.
• Når du bruker blits, har denne funksjonen liten virkning.
• Når kontrasten i scenen er liten, eller når kameraet har vært veldig ustøtt eller motivet er blitt uskarpt, vil
du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
på det
lagrede bildet, for å informere deg om situasjonen. Gjør opptaket på nytt, om nødvendig, endre
komponeringen eller vær oppmerksom på at bildet kan bli uskarpt.
74NO
Innhold
Kreative innst.
Gir deg muligheten til å velge den ønskede bildebehandlingen.
Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning)
som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der kameraet justerer
eksponeringen.
2 Når du vil justere kontrasten, metningen eller skarpheten, [Alternativ] t
ønsket innstilling.
For opptak av ulike scener med mengder av fargeoverganger og
vakre farger.
(Livlig)
Metningen og kontrasten økes, så du skal kunne ta slående bilder
av fargerike scener og motiv som blomster, vårlige grønntoner,
blå himmel eller utsikten over havet.
(Portrett)
For fotografering av myke hudtoner, ideelt egnet for
portrettfotografering.
(Landskap)
Metningen, kontrasten og skarpheten økes for opptak av livlige
og skarpe landskapsbilder. Fjerne landskaper fremheves også
bedre.
Meny-søk
(Standard)
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Kreative innst.] t ønsket modus.
For opptak av vakre rødfarger i solnedgangen.
(Svart/hvitt)
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
(Kontrast), (Fargemetning), og
i Kreative innstillinger.
(Skarphet) kan justeres for hvert enkelt element
(Kontrast)
Jo høyere den valgte verdien er, jo mer fremheves forskjellen
mellom lys og skygge, noe som tydelig påvirker bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, jo livligere blir fargen. Når en
lavere verdi er valgt, begrenses eller nedtones fargen i bildet.
(Skarphet)
Indeks
(Solnedgang)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
fremheves konturene, og jo lavere den valgte verdien er, jo
mykere blir konturene.
Kommentarer
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justere metningen.
• [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
75NO
Innhold
Slett
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Slett] t ønsket modus.
Sletter valgte bilder. Trykk på midten for å bekrefte [Velg] og
[OK].
Alt i mappen
Sletter alle stillbildene i mappen. Dette vises kun ved avspilling
av stillbilder.
Alt i datoomr.
Sletter alle filmer fra den aktuelle datoen. Dette vises kun under
filmavspilling.
Søk med
eksempelbilde
Flere bilder
Merk
Meny-søk
• Du kan velge opptil 100 bilder.
z Slette et bilde
Det er lettere å slette et bilde som vises på skjermen, ved å velge [Slett] (side 28).
Indeks
76NO
Innhold
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Lysbildevisning] t ønsket modus t [OK].
Intervall
3 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bilder.
Vises bare ved avspilling av stillbilder.
5 sek.
10 sek.
Søk med
eksempelbilde
1 sek.
30 sek.
Filmtype
AVCHD
Meny-søk
Alle
Velger den filmtypen som skal spilles av.
Vises bare ved avspilling av film.
MP4
Gjenta
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Kommentarer
Indeks
På
Av
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause. For å stoppe lysbildevisningen må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
• Du kan ikke spille av stillbilder og film samtidig. Velg den ene eller den andre bildetypen med [Velg
stillbilde/film].
• Et panoramabilde vises som fullt bilde. For å rulle gjennom et panoramabilde må du først stoppe
lysbildevisningen ved å trykke på midten av kontrollhjulet når bildet vises, og deretter trykke på midten
av kontrollhjulet en gang til.
77NO
Innhold
Velg stillbilde/film
Velger stillbilder eller film å spille av.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film] t ønsket modus.
Viser stillbildet.
Film
Viser filmen.
Merk
• Du kan ikke vise stillbilder og film på samme indeksskjermbilde.
Søk med
eksempelbilde
Stillbilde
z Veksle mellom stillbilde og film
Meny-søk
Det er enkelt å skifte bildetype på bildeindeksen.
Velg
(stillbilde) eller
(film) på venstre side av
skjermen.
Indeks
78NO
Innhold
Bildeindeks
Velger det antallet bilder som skal vises på indeksen.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Bildeindeks] t ønsket modus.
Viser seks bilder.
12 bilder
Viser 12 bilder.
Søk med
eksempelbilde
6 bilder
Meny-søk
z Veksle mellom stillbilde og film
Det er enkelt å skifte bildetype på bildeindeksen.
Velg
(stillbilde) eller
(film) på venstre side av
skjermen.
Du kan ikke vise stillbilder og film på samme
indeksskjermbilde.
Indeks
79NO
Innhold
Velg mappe
Når flere mapper opprettes på et minnekort, velger dette den mappen som inneholder det
stillbildet du vil vise.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film] t [Stillbilde].
Søk med
eksempelbilde
2 [Meny] t [Avspilling] t [Velg mappe] t
ønsket mappe.
Merk
• Du kan ikke velge dette elementet under filmavspilling.
Meny-søk
Indeks
80NO
Innhold
Velg dato
Filmer lagres etter dato. Du kan velge datoen til den filmen du vil spille av.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film]
t [Film].
Merk
• Du kan ikke velge dette elementet under stillbildevisning.
Søk med
eksempelbilde
2 [Meny] t [Avspilling] t [Velg dato] t
ønsket dato.
Meny-søk
Indeks
81NO
Innhold
Roter
Roterer et stillbilde mot klokken. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling.
Så snart du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av kameraet.
Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Avspilling] t [Roter] t Trykk på midten.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke rotere filmer eller beskyttede bilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
Indeks
82NO
Innhold
Beskytt
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Beskytt] t ønsket modus.
Beskytter eller opphever beskyttelsen av de valgte bildene.
Trykk på midten for å bekrefte [Velg] og [OK].
Opphev alle bild.
Opphever beskyttelsen av alle stillbilder.
Opphev alle filmer Opphever beskyttelsen av alle filmer.
Søk med
eksempelbilde
Flere bilder
Merk
• Du kan beskytte opptil 100 bilder på en gang.
Meny-søk
Indeks
83NO
Innhold
Forstørr
Du kan kontrollere fokuset ved å forstørre en del av det viste bildet.
1 [Meny] t [Avspilling] t [
Forstørr].
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på kontrollhjulet.
4 Du kan avbryte operasjonen ved å trykke på [Avslutt].
Kommentarer
• Du kan ikke forstørre film.
• Under avspilling av panoramabilder må du først trykke på pause, og deretter forstørre bildet.
Søk med
eksempelbilde
3 Velg den delen du vil forstørre ved å trykke øverst/nederst/høyre/venstre
på kontrollhjulet.
Meny-søk
z Skalaområde
Hvor mye bildet kan forstørres, avhenger av bildestørrelsen.
Bildestørrelse
Skalaområde
L
Ca. ×1,1 – ×13
M
Ca. ×1,1 – ×10
S
Ca. ×1,1 – ×6,7
Indeks
84NO
Innhold
Voluminnstillinger
Justerer volumet for film i åtte trinn. Dette elementet vises kun under filmavspilling.
1 [Meny] t [Avspilling] t [Voluminnstillinger] t ønsket verdi.
[Voluminnstillinger]-skjermbildet vises når du trykker nederst på kontrollhjulet mens du
spiller av film.
Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.
Søk med
eksempelbilde
z Justere volumet under avspilling
Meny-søk
Indeks
85NO
Innhold
Spesif. Utskrift
Du kan spesifisere hvilke og hvor mange kopier av stillbilder du lagret på minnekortet,
som du vil skrive ut på et senere tidspunkt.
Merket
(utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder (DPOF: Digital Print Order
Format).
DPOF-innstill.
Velger bilder for utskriftsbestilling.
1 Trykk på midten for å velge antall ark. For å avbryte DPOF
må du trykke og holde på midten, inntil DPOF-merket slås av.
2 Gjenta operasjonen på alle bilder du vil skrive ut.
Opphev alle
Fjerner alle DPOF-merker.
Meny-søk
Flere bilder
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Avspilling] t [Spesif. Utskrift] t ønsket innstilling.
Datopåskrift
På
Av
Stiller inn hvorvidt DPOF-merkede bilder skal datostemples når
de skrives ut.
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke legge til et DPOF-merke på film.
• Du kan legge til DPOF-merker på opptil 998 bilder.
• DPOF-registrering fjernes ikke etter utskrift. Det anbefales at du fjerner den etter at du har skrevet ut
stillbildene.
86NO
Innhold
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke
omgivelser.
Det røde AF-lyset gjør det enkelt for kameraet å fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Kommentarer
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Oppsett] t [AF-lys] t ønsket innstilling.
Meny-søk
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– [Autofokus] er satt til [Kontinuerlig AF].
– [Landskap], [Nattscene], [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Sportsbilder] i [Scenevalg] er valgt.
– [Panoramafotografer.] er valgt.
– filmopptak pågår
– du bruker et objektiv med A-fatning
• Når du bruker AF-lyset, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AFavstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær
midten av rammen.
Indeks
87NO
Innhold
Rødøyereduksj.
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne
ved bruk av blits.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Rødøyereduksj.] t ønsket innstilling.
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
Kommentarer
Meny-søk
• Sett på og hev blitsen for å bruke rødøyereduksjon.
• Du kan ikke bruke [Rødøyereduksj.] sammen med [Smilutløser].
• Rødøyereduksjon vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og
de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot eller bort fra
forhåndsblinket.
Søk med
eksempelbilde
På
z Hva skyldes problemet med røde øyne?
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Indeks
Øye
Netthinne
88NO
Innhold
Autovisning
Du kan kontrollere det lagrede bildet på LCD-skjermen rett etter at det er tatt. Du kan
endre den viste tiden.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Autovisning] t ønsket innstilling.
Viser den innstilte tiden.
5 sek.
2 sek.
Av
Viser ikke noe.
Søk med
eksempelbilde
10 sek.
Kommentarer
Meny-søk
• Ved autovisning vil bildet ikke vises i vertikal stilling, selv om du stiller inn [Avspill.visning] på [Roter
autom.].
• Selv om [Rutenettlinje] er stilt inn på [På] ved opptak av [Panoramafotografer.]-bilder, vises ikke
rutenettet i autovisning.
Indeks
89NO
Innhold
Rutenettlinje
Stiller inn om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg å justere
bildekomposisjonen.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Rutenettlinje] t ønsket innstilling.
Viser rutenettet.
Av
Viser ikke rutenettet.
z Kontrollerer rammen for filmopptak
Søk med
eksempelbilde
På
Meny-søk
Den rammen som vises når [Rutenettlinje] er stilt inn på
[På], vil vise i hvilken grad motivet er innenfor rammen.
Dette setter deg i stand til å justere komposisjonen ved å
gå nærmere eller lenger bort fra motivet.
Ramme for film
Indeks
90NO
Innhold
Histogram
Stiller inn om histogrammet skal vises eller ikke. Histogrammet fremstiller den
luminansfordelingen som viser hvor mange piksler (bildeelementer) av en bestemt
lysstyrke som finnes i bildet.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Histogram] t ønsket innstilling.
Viser histogrammet.
Av
Viser ikke histogrammet.
Søk med
eksempelbilde
På
Merk
Meny-søk
• Du kan ikke vise histogrammet i følgende moduser.
– Filmopptak
– [Panoramafotografer.]
z Hva er et histogram?
Et histogram fremstiller den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler
(bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele
histogrammet mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre.
Mørkt
Indeks
A Antall piksler
B Lysstyrke
Lyst
91NO
Innhold
MF-assistent
Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette
fungerer i modusene [Manuelt fokus] og [Dir. man. Fokus].
1 [Meny] t [Oppsett] t [MF-assistent] t [På].
Bildet forstørres 7 ganger. Du kan også forstørre bildet 14 ganger.
På
Forstørrer bildet.
Av
Forstørrer ikke bildet.
Søk med
eksempelbilde
2 Drei fokusringen for å justere fokus.
Kommentarer
Meny-søk
• Du kan ikke bruke [MF-assistent] samtidig med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Nøyaktig digital zoom]
• Når et objektiv med A-fatning (selges separat) er montert, vil det å trykke på [MF-assistent]
(skjermknapp) forstørre bildet.
Indeks
92NO
Innhold
Fargerom
Måten farger representeres med ulike tallkombinasjoner, eller området for
fargereproduksjon kalt "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av hva du
ønsker å oppnå.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Fargerom] t ønsket innstilling.
Dette er standard fargerom for det digitale kameraet. Bruk sRGB
ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut
bildene uten noen form for manipulering.
AdobeRGB
Dette har et stort område for fargereproduksjon. Når en stor del
av motivet er livlig grønt eller rødt, er Adobe RGB effektivt.
Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Søk med
eksempelbilde
sRGB
Meny-søk
Kommentarer
• Adobe RGB er beregnet på programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter dem, kan det
resultere i eller gi utskrifter av bilder som ikke gjengir fargene på riktig måte.
• Når du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheter, vises bildene med lav metningsgrad.
Indeks
93NO
Innhold
SteadyShot
Stiller inn om SteadyShot-funksjonen til objektivet skal brukes eller ikke.
1 [Meny] t [Oppsett] t [SteadyShot] t ønsket innstilling.
Bruker SteadyShot.
Av
Bruker ikke SteadyShot. Denne innstillingen anbefales når du
bruker stativ.
Kommentarer
Meny-søk
• [På] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
• Du kan ikke stille inn [SteadyShot] når et objektiv av typen E16 mm F2.8 eller et objektiv med A-fatning
(selges separat) er montert.
Søk med
eksempelbilde
På
Indeks
94NO
Innhold
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren kan utløses når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Utløser uten objektiv] t ønsket innstilling.
Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet. Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l.
Deaktiver
Utløser lukkeren bare når det er montert et objektiv på kameraet.
Søk med
eksempelbilde
Aktiver
Meny-søk
Indeks
95NO
Innhold
Støyred.lang
Når du stiller inn lukkerhastigheten på et sekund eller lenger (fotografering med
langtidseksponering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Dette
har til hensikt å redusere den kornetheten i bildet som ofte forekommer ved
langtidseksponering.
På
Aktiverer støyreduksjon i det tidsrommet lukkeren er åpen. Når
støyreduksjon pågår, vises en melding, og du kan ikke ta flere
bilder. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få
tatt bildene på riktig tidspunkt.
Søk med
eksempelbilde
1 [Meny] t [Oppsett] t [Støyred.lang] t ønsket innstilling.
Meny-søk
Kommentarer
Indeks
• Støyreduksjon utføres ikke ved bruk av følgende funksjoner, selv om den er stilt inn på [På]:
– [Kontinu. fremtrekk]
– [HastPri.Kont.Frmtr.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
• Du kan ikke endre [Støyred.lang] når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
96NO
Innhold
Høy ISO Støyred.
Når du fotograferer med høy ISO, vil kameraet redusere støyen som er mer merkbar ved
høy kamerafølsomhet.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Høy ISO Støyred.] t ønsket innstilling.
Aktiverer støyreduksjon for høye ISO-verdier automatisk.
Svak
Aktiverer støyreduksjon for høye ISO-verdier i moderat grad.
Merk
• Du kan ikke stille inn [Høy ISO Støyred.] når du bruker [Panoramafotografer.].
Søk med
eksempelbilde
Auto
Meny-søk
Indeks
97NO
Innhold
Filmlydopptak
Stiller inn om lyden skal tas opp ved filmopptak.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t ønsket innstilling.
Tar opp lyd (stereo).
Av
Tar ikke opp lyd.
Merk
• Når [På] er valgt, vil lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, også bli tatt opp.
Søk med
eksempelbilde
På
Meny-søk
Indeks
98NO
Innhold
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Pip] t ønsket innstilling.
Lydsignalene høres bare når motivet er i fokus, og under
nedtellingen til selvutløseren.
Høy
Slår på lydsignalene når du trykker på kontrollhjulet, eller på
skjermknappene.
Hvis du vil redusere volumet, må du velge [Lav].
Lav
Av
Slår av lydsignalet.
Søk med
eksempelbilde
AF-lyd
Meny-søk
Indeks
99NO
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
1 [Meny] t [Oppsett] t [
Språk] t ønsket språk.
Innhold
Språk
Søk med
eksempelbilde
Meny-søk
Indeks
100NO
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.].
Innhold
Dato/tid-innst.
2 Still inn dato, klokkeslett osv.
Velger [ON] eller [OFF].
Datoformat
Velger dato- og tidsvisningsformat.
Søk med
eksempelbilde
Sommertid
Merk
Meny-søk
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-en (inkludert)
kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
Indeks
101NO
Stiller inn det området hvor du bruker kameraet. Denne innstillingen kan brukes til å
stille inn det lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
Innhold
Områdeinnstilling
1 [Meny] t [Oppsett] t [Områdeinnstilling] t
ønsket innstilling.
Søk med
eksempelbilde
2 Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet
for å velge et område.
Meny-søk
Indeks
102NO
Du kan velge om hjelpen skal vises når du bruker kameraet.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Hjelp-skjermbilde] t ønsket innstilling.
Viser hjelpen.
Av
Viser ikke hjelpen. Dette er praktisk når du vil utføre neste
operasjon raskt.
Søk med
eksempelbilde
På
Innhold
Hjelp-skjermbilde
Meny-søk
Indeks
103NO
Du kan stille inn tidsintervaller for når kameraet skal gå over til strømsparemodus. Hvis
du trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet tilbake til opptaksmodus.
Innhold
Strømsparer
1 [Meny] t [Oppsett] t [Strømsparer] t ønsket innstilling.
Slår på strømsparemodus etter en innstilt tid.
5 min.
10 min.
30 min.
Søk med
eksempelbilde
1 min.
Kommentarer
Meny-søk
• Uansett hvilken innstilling som er valgt her, går kameraet over i strømsparemodus etter 30 minutter når
det er koblet til en TV, eller når bruksmodus er stilt inn på [Fjernstyring].
• Slå av kameraet når du ikke skal bruke det på lengre tid.
Indeks
104NO
Lysstyrken til LCD-skjermen justeres automatisk til de lokale lysforholdene ved hjelp av
lyssensoren (side 12). Du kan stille inn lysstyrken til LCD-skjermen manuelt.
Innhold
LCD-lysstyrke
1 [Meny] t [Oppsett] t [LCD-lysstyrke] t ønsket innstilling.
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuell
Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.
Solskinn
Justerer automatisk lysstyrken til en verdi som passer for
fotografering utendørs.
Søk med
eksempelbilde
Auto
Kommentarer
Meny-søk
• Når denne er stilt inn på [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden e.l.
• Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat), er lysstyrken til LCDskjermen alltid stilt inn på +2, selv om du velger [Auto].
Indeks
105NO
Velger fargen til LCD-skjermen.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Skjermfarge] t ønsket innstilling.
Svart
Blå
Rosa
Stilles inn på den valgte fargen.
Søk med
eksempelbilde
Hvit
Innhold
Skjermfarge
Meny-søk
Indeks
106NO
Velger den metoden som skal brukes til å vise vide bilder.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Vidt bilde] t ønsket innstilling.
Viser vide bilder på hele skjermen.
Normal
Viser vide bilder og bruksinformasjonen
på skjermen.
Søk med
eksempelbilde
Full skjerm
Innhold
Vidt bilde
Meny-søk
Indeks
107NO
Velger retning ved visning av stillbilder som er tatt i stående stilling (portrett).
1 [Meny] t [Oppsett] t [Avspill.visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder med portrettorientering.
Roter manuelt
Viser bilder med landskapsorientering.
Merk
• Når du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vil det vises med portrettorientering, selv om du har
valgt [Roter manuelt].
Søk med
eksempelbilde
Roter autom.
Innhold
Avspill.visning
Meny-søk
Indeks
108NO
Når du kobler kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du vise bilder på kameraet ved å rette TV-ens fjernkontroll mot TVen. Se side 124 om "BRAVIA" Sync.
Innhold
KTRL for HDMI
1 [Meny] t [Oppsett] t [KTRL for HDMI] t ønsket innstilling.
Kameraet kan styres med fjernkontrollen til TV-en.
Av
Kameraet kan ikke styres med fjernkontrollen til TV-en.
Merk
Søk med
eksempelbilde
På
• Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA" Synckompatibel TV.
Meny-søk
Indeks
109NO
Velger den metoden som skal brukes for USB-tilkobling.
1 [Meny] t [Oppsett] t [USB-tilkobling] t ønsket innstilling.
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter. Standardmodus.
PTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på
kameraet importeres til datamaskinen (med Windows 7/Vista/
XP, Mac OS X).
Søk med
eksempelbilde
Masselager
Innhold
USB-tilkobling
Merk
Meny-søk
• Du kan ikke importere filmer og RAW-bilder med [PTP].
Indeks
110NO
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Rensemodus] t [OK].
Innhold
Rensemodus
Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort det rent. Vil du fortsette?" vises.
2 Bekreft [OK].
4 Ta av objektivet.
5 Bruk blåsebørsten til å rengjøre overflaten
av bildesensoren og området rundt.
Søk med
eksempelbilde
Støvbeskyttelsen aktiveres automatisk.
3 Slå av kameraet.
6 Sett på objektivet.
Meny-søk
Kommentarer
Indeks
• Rensingen kan utføres kun når batterinivået er
(tre gjenværende batteriikoner) eller mer. Det
anbefales å bruke en vekselstrømsadapter AC-PW20 (selges separat).
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
• Ikke stikk spissen av blåsebørsten lenger inn i åpningen enn til objektivfestet, så spissen av blåsebørsten
ikke berører bildesensoren.
• Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen.
• Ikke utsett kameraet for mekaniske slag eller støt under renseprosessen.
111NO
Viser kamera- og objektivversjonen. Sjekk versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
Innhold
Versjon
1 [Meny] t [Oppsett] t [Versjon].
Søk med
eksempelbilde
Merk
• En oppdatering kan utføres kun når batterinivået er
(tre gjenværende batteriikoner) eller mer. Vi
anbefaler at du bruker et tilstrekkelig ladet batteri eller vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
Meny-søk
Indeks
112NO
Funksjonen [Demomodus] viser automatisk de filmene som er spilt inn på minnekortet
(demonstrasjon) når kameraet ikke har vært i bruk på en stund.
Vanligvis skal du velge [Av].
Innhold
Demomodus
1 [Meny] t [Oppsett] t [Demomodus] t ønsket innstilling.
Demonstrasjonen begynner automatisk når kameraet ikke er blitt
betjent på ca. et minutt.
Av
Viser ikke demonstrasjonen.
Kommentarer
Meny-søk
• Selv om [På] er valgt, starter ikke kameraet en demonstrasjon hvis det ikke er noen filmer på minnekortet.
• Når [På] er valgt, veksler ikke kameraet til strømsparemodus.
Søk med
eksempelbilde
På
Indeks
113NO
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du aktiverer [Tilbakest.std.], opprettholdes bildene.
Innhold
Tilbakest.std.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Tilbakest.std.] t [OK].
Søk med
eksempelbilde
Kommentarer
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det tilbakestilles.
• Innstillingene til [Dato/tid-innst.] og [Områdeinnstilling] tilbakestilles ikke.
Meny-søk
Indeks
114NO
1 [Meny] t [Oppsett] t [Formater] t [OK].
Kommentarer
• Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser.
• Formater minnekortet ved hjelp av kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det
hende at det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av den brukte formateringsmetoden.
Søk med
eksempelbilde
Formaterer minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang,
anbefales det å formatere kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt
før fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en
datamaskin e.l.
Innhold
Formater
Meny-søk
Indeks
115NO
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Filnummer] t ønsket innstilling.
Dette kameraet tilbakestiller ikke numre, og tildeler numre til
filer i rekkefølge, inntil nummeret når "9999".
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numre i følgende tilfeller, og tildeler
numre til filer fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en fil,
tildeles et nummer som er ett høyere enn det høyeste nummeret.
• Når mappeformatet endres.
• Når alle bildene i mappen slettes.
• Når minnekortet skiftes.
• Når minnekortet formateres.
Søk med
eksempelbilde
Serie
Innhold
Filnummer
Meny-søk
Indeks
116NO
De stillbildene du tar, lagres i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen
på minnekortet. Du kan endre formen på mappenavnet.
Innhold
Mappenavn
1 [Meny] t [Oppsett] t [Mappenavn] t ønsket innstilling.
Formen på mappenavnet er som følger: Mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Formen på mappenavnet er som følger: Mappenummer + Y (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10000405 (mappenavn: 100, dato: 04/05/2010)
Søk med
eksempelbilde
Standardform
Merk
Meny-søk
• Filmmappeformatet MP4 er fastlagt som "mappenummer + ANV01" (NEX-5/5C), eller "mappenummer +
MNV01" (NEX-3). Du kan ikke endre dette navnet.
Indeks
117NO
Når en standardformatmappe velges, og det er to eller flere mapper, kan du velge hvilken
opptaksmappe som skal brukes til å ta opp stillbilder.
Innhold
Velg opptaksmappe
1 [Meny] t [Oppsett] t [Velg opptaksmappe] t ønsket mappe.
Søk med
eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke velge mappe når du velger [Datoform]-innstillingen.
• Filmfiler (MP4) tas opp i en mappe for filmer som har samme nummer som den valgte mappen for
stillbilder.
Meny-søk
Indeks
118NO
Oppretter en mappe på minnekortet for opptak av bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger
en annen opptaksmappe.
Innhold
Ny mappe
1 [Meny] t [Oppsett] t [Ny mappe] t [OK].
Kommentarer
• En mappe for stillbilder og en mappe for filmer som har samme nummer, opprettes samtidig.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det
opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder totalt kan lagres i mappene for henholdsvis stillbilder og filmer, med samme nummer.
Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
Søk med
eksempelbilde
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er i
bruk for øyeblikket.
Meny-søk
Indeks
119NO
Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen for filmer, som er forårsaket
av behandling av film på datamaskiner osv., vil ikke filmene på minnekortet kunne
spilles av i denne formen. Hvis dette skjer, vil kameraet reparere filen.
Innhold
Gjenopprett bilde-DB
1 [Meny] t [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t [OK].
Merk
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan dataene
bli skadet.
Søk med
eksempelbilde
[Gjenopprett bilde-DB]-skjermbildet vises, og kameraet reparerer filen.
Vent til reparasjonen er fullført.
Meny-søk
Indeks
120NO
Viser den gjenværende opptakstiden for film på minnekortet. Antallet stillbilder som kan
lagres, vises også.
Innhold
Vise ledig kortplass
1 [Meny] t [Oppsett] t [Vise ledig kortplass] t [OK].
Søk med
eksempelbilde
Meny-søk
Indeks
121NO
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et Eye-Fi-kort
(tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
NEX-5C har ikke denne funksjonen.
Innhold
Laste opp innstilling.
1 [Meny] t [Oppsett] t [Laste opp innstilling.] t ønsket innstilling.
Av
Deaktiverer opplastingsfunksjonen.
Kommentarer
• Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i
det landet/den regionen du kjøpte kortet.
• Ikke bruk et Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må
du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
vises på skjermen når [Laste opp innstilling.] er stilt inn
på [Av].
Indeks
Overfører bilder ved hjelp av et Eye-Fi-kort
Meny-søk
Aktiverer opplastingsfunksjonen. Ikonet på skjermen endrer seg
i samsvar med kommunikasjonsstatusen til kameraet.
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Kobler til.
Opplasting i standby.
Laster opp.
Feil
Søk med
eksempelbilde
På
1 Still inn Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen din på Eye-Fi-kortet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
2 Sett inn Eye-Fi-kortet du har innstilt, i kameraet, og ta stillbilder.
Bildene overføres automatisk til datamaskinen din eller en annen enhet, via Wi-Fi-nettverket.
Kommentarer
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere installasjonsfilen til Eye-Fibehandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det overfører bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og på kameraet. Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• Wi-Fi-nettverkskommunikasjonen kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet for Wi-Fi-nettverket.
• Du kan ikke laste opp filmer.
122NO
Koble til annet utstyr
For å vise bilder som er lagret på kameraet på en TV, trenger du en HDMI-kabel (selges
separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt. Slå også opp i bruksanvisningen
som fulgte med TV-en.
Innhold
Vise bilder på en TV-skjerm
1 Slå av både kameraet og TV-en.
Søk med
eksempelbilde
2 Koble kameraet til TV-en med en HDMIkabel (selges separat).
1 Til HDMIkontakten
3 Slå på TV-apparatet og koble inngangen.
4 Slå på kameraet.
HDMI-kabel
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-skjermen.
Velg det ønskede bildet med kontrollhjulet.
Meny-søk
2 Til HDMIterminalen
Kommentarer
Indeks
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVen i den andre enden.
• Hvis du tar opp film mens kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel, vil opptaket automatisk
stoppes etter en stund, av hensyn til enhetene.
• Ikke koble utgangskontakten til enheten til HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan forårsake feil.
z Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble sammen Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel
(selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk av fine strukturer og
fargenyanser. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
123NO
Forts. r
Bruke "BRAVIA" Sync
Innhold
Ved å koble kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du bruke kameraet med TV-ens fjernkontroll.
1 Koble til en TV som støtter "BRAVIA" Sync med kameraet.
Inngangen kobles automatisk, og bildet som tas av kameraet, vises på TV-skjermen.
3 Bruk kameraet med knappene på TV-ens fjernkontroll.
Element
Betjening
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Spill av 1 bilde
Går tilbake til enkeltbildeskjermen.
Velger et stillbilde eller en film som skal spilles av.
Bildeindeks
Går til indeksskjermbildet.
Velg mappe
Velger avspillingsmappe for stillbilder.
Velg dato
Velger dato for de filmene som skal avspilles.
Slett
Sletter bildet.
Meny-søk
Velg stillbilde/film
Søk med
eksempelbilde
2 Trykk på SYNC Menu-knappen på TV-ens fjernkontroll.
Kommentarer
Indeks
• De tilgjengelige operasjonene er innskrenket når kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync gjør det mulig med SYNC Menu-operasjoner. SYNC Menuoperasjonene varierer, avhengig av hvilken TV som er koblet til. Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som reaksjon på TV-ens fjernkontroll når kameraet er
koblet til en TV fra en annen produsent med en HDMI-tilkobling, må du utføre sekvensen [Meny] t
[Oppsett] t [KTRL for HDMI] t [Av].
124NO
Merk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
(NEX-5/5C: For avspilling/redigering av High Definition-film:
Intel Core Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller raskere
NEX-3: For avspilling/redigering av filmene: Intel Core Duo
1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller raskere)
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling/redigering av High
Definition-film: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter SR Ver.3"
"Image Data Lightbox
SR"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Indeks
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Meny-søk
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren og
import av bilder via en USB-tilkobling.
Søk med
eksempelbilde
Følgende programmer befinner seg på CD-en (inkludert), så du kan gjøre mer fleksibel
bruk av bilder du har tatt med kameraet.
• Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Innhold
Bruke med datamaskinen din
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller
nyere er påkrevet for at du skal kunne opprette CD-er.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
125NO
Forts. r
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data
Converter SR Ver.3"
"Image Data Lightbox
SR"
Hovedprosessor (CPU): Power PC G4/G5 series (1,0 GHz
eller raskere anbefales)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
eller raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Søk med
eksempelbilde
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Innhold
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren og
import av bilder via en USB-tilkobling.
Kommentarer
Meny-søk
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere Windows-versjoner på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Indeks
126NO
Innhold
Bruke programvaren
Installere programvaren (Windows)
Logg deg på som administrator.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (For Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge anvisningene som vises på
skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Installering].
Søk med
eksempelbilde
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-en (inkludert) inn i CD-stasjonen.
Forviss deg om at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er haket av, og følg anvisningene
på skjermen.
3 Ta ut CD-en etter at installeringen er fullført.
Indeks
Følgende programvare er installert, og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Meny-søk
• Koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren, og følg anvisningene på skjermen (side 130).
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på datamaskinen din.
Kommentarer
• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den tidligere installerte
"PMB" er lavere enn versjonsnummeret til "PMB" på CD-en (inkludert), må du også installere "PMB" fra
CD-en (inkludert).
• Hvis en versjon av "PMB" under 5.0.00 er blitt installert på datamaskinen din, vil du kanskje ikke kunne
bruke enkelte av "PMB"-funksjonene når du installerer "PMB" fra den medfølgende CD-en. "PMB
Launcher" installeres også fra den medfølgende CD-en, og du kan starte "PMB" eller annen programvare
ved å bruke "PMB Launcher". Dobbeltklikk på snarveisikonet for "PMB Launcher" på
datamaskinskjermen for å starte "PMB Launcher".
127NO
Forts. r
Installere programvaren (Macintosh)
Innhold
Logg deg på som administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og legg CD-en (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
Søk med
eksempelbilde
2 Dobbeltklikk på CD-ikonet.
3 Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Bruke "Image Data Converter SR"
Meny-søk
Med "Image Data Converter SR" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Redigere bilder som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, som f.eks.
tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering og kreative innstillinger osv.
• Lagre bilder som har vært vist og lagret på en datamaskin.
Du kan enten lagre bildet som RAW-format eller lagre det i et generelt filformat.
z Bruke "Image Data Converter SR"
Indeks
Slå opp i Help.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
"Image Data Converter SR" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
128NO
Forts. r
Bruke "Image Data Lightbox SR"
Slå opp i Help.
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
Søk med
eksempelbilde
z Bruke "Image Data Lightbox SR"
Innhold
Med "Image Data Lightbox SR" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Vise og sammenlikne RAW/JPEG-bilder tatt med dette kameraet.
• Vurdere bildene på en skala fra en til fem.
• Stille inn fargeetiketter osv.
• Vise et bilde med "Image Data Converter SR" og foreta justeringer på det.
"Image Data Lightbox SR" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Indeks
Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Stille inn bilder tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Retusjere (rødøyekorreksjon o.l.), skrive ut og sende stillbilder som vedlegg til e-post,
endre opptaksdato m.m.
• Skrive ut eller lagre stillbilder med dato.
• Opprette Blu-ray-disker, AVCHD-formatdisker eller DVD-er fra AVCHDformatfilmer importert til en datamaskin. (En internettforbindelse er påkrevet når en
Blu-ray-disk/DVD opprettes for første gang.) (kun NEX-5/5C)
Meny-søk
Bruke "PMB"
Merk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
z Bruke "PMB"
Slå opp under "PMB Help".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PMB-Help) på skrivebordet. Eller klikk på [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
"PMB" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
129NO
2 Slå på datamaskinen og trykk på
(avspillingsknappen).
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
Søk med
eksempelbilde
1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i
kameraet, eller koble kameraet til en
stikkontakt med vekselstrømadapteren
AC-PW20 (selges separat).
Innhold
Koble kameraet til datamaskinen
USB-kabel
(inkludert)
3 Koble kameraet til datamaskinen din.
Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil
datamaskinen din automatisk sette igang et program for
senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent et øyeblikk. 2 Til USB-terminalen
Meny-søk
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene under "PMB Help".
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PMB"
Indeks
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom
kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere de ønskede bildene til datamaskinen.
Kommentarer
• For arbeidsoperasjoner som å importere AVCHD-filmer til datamaskinen, må du bruke "PMB" (bare
NEX-5/5C).
• Når kameraet er koblet til datamaskinen og du utfører arbeidsoperasjoner på filmer eller mapper i
AVCHD-format fra den tilkoblede datamaskinen, kan det hende bildene ikke vil kunne spilles av, eller de
kan bli ødelagt. Ikke slett eller kopier filmer i AVCHD-format på minnekortet fra datamaskinen. Sony
kan ikke holdes ansvarlig for følgene av slike arbeidsoperasjoner utført fra datamaskinen (bare NEX-5/
5C).
Importere bilder til datamaskinen (Macintosh)
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det
nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de bildene du vil
importere, er lagret.
2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den
mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
130NO
Forts. r
Slette USB-tilkoblingen
Innhold
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du
• kobler fra USB-kabelen
• fjerner minnekortet
• slår av kameraet
2 Klikk på
[Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
deretter på [OK].
Windows XP
Frakoblingsikon
Meny-søk
Merk
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på forhånd når du bruker en
Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
Søk med
eksempelbilde
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
Indeks
131NO
Du kan opprette en disk fra filmer i AVCHD-format som er tatt opp med kameraet.
Innhold
Opprette en filmdisk (NEX-5/5C)
Velge metode for oppretting av en disk
Metode
Avspillingsenheter for Blu-raydisker
(Blu-ray-spiller, PlayStation®3 osv.)
Opprett en Blu-ray-disk med filmer og
stillbilder importert til en datamaskin
ved hjelp av "PMB".
Avspillingsenheter for AVCHDformat
(Sony Blu-ray-spiller, PlayStation®3
osv.)
Opprett en disk i AVCHD-format med
filmer og stillbilder importert til en
datamaskin ved hjelp av "PMB".
Vanlige DVD-avspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin som kan
spille av DVD-er, osv.)
Opprett en disk med
standardbildekvalitet (STD) med filmer
og stillbilder importert til en
datamaskin ved hjelp av "PMB".
Disktype
Meny-søk
Spiller
Søk med
eksempelbilde
Velg den metoden som egner seg best for spilleren din.
Se "PMB Help" for nærmere informasjon om oppretting av en disk ved hjelp av "PMB".
For å importere film, se side 130.
Opprette en disk i AVCHD-format med
en annen DVD-brenner/opptaker enn
DVDirect Express.
Indeks
Kommentarer
• Hvis du bruker en Sony DVDirect (DVD-brenner), kan du overføre data ved å sette minnekortet inn i
minnekortsporet i DVD-brenneren, eller koble kameraet til DVD-brenneren med en USB-kabel.
• Når du bruker Sony DVDirect (DVD-brenner), må du forvisse deg om at DVD-brennerens
fastvareversjon er den nyeste.
132NO
Forts. r
Med en Blu-ray-disk har du muligheten til å ta opp film med høy oppløsning
(HD-bildekvalitet) med lengre varighet enn DVD-er.
AVCHD-format, som en Sony Blu-ray-diskspiller eller en PlayStation®3. Du kan
ikke spille av disken på vanlige DVD-spillere.
Film med standard oppløsning (STD-bildekvalitet) som er blitt konvertert fra
HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, og en disk
med standardbildekvalitet (STD) opprettes.
Du kan bruke 12 cm disker av følgende type med "PMB". For Blu-ray-disker, se side 134.
Egenskaper
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke overskrivbare
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbare
Indeks
Disktype
Meny-søk
z Disker du kan bruke med "PMB"
Søk med
eksempelbilde
Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er, som
DVD-R-disker, og en disk med HD-bildekvalitet opprettes.
• Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet (HD) på avspillingsenheter for
Innhold
z Typiske egenskaper ved de ulike disktypene
• Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen av PlayStation®3systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.
133NO
Forts. r
Opprette en AVCHD-formatdisk
Innhold
Du kan opprette en disk i HD-bildekvalitet i AVCHD-format fra filmer i AVCHDformat som er importert til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren
"PMB".
1 Slå på datamaskinen og legg en tom disk i DVD-stasjonen.
3 Velg de filmene i AVCHD-format du vil brenne.
4 Klikk på
(HD)].
(Disc Creation) for å velge [Create AVCHD Format Discs
5 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en disk.
Søk med
eksempelbilde
2 Start "PMB".
Kommentarer
z Spille av en disk i AVCHD-format på en datamaskin
• Det er mulig at filmer ikke vil kunne spilles av jevnt. Dette avhenger av det aktuelle
datamaskinmiljøet.
Indeks
Du kan spille av disker i AVCHD-format ved hjelp av "Player for AVCHD" som installeres
sammen med"PMB".
For å starte programvaren må du klikke på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Du finner mer informasjon om arbeidsoperasjonene i Help for "Player for AVCHD".
Meny-søk
• Installer "PMB" først.
• Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke tas opp på disker i AVCHD-format.
• Det kan ta lang tid å opprette en disk.
Opprette en Blu-ray-disk
Du kan opprette en Blu-ray-disk med AVCHD-filmer som tidligere er importert til en
datamaskin. Datamaskinen må støtte oppretting av Blu-ray-disker.
BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) media kan brukes til oppretting
av Blu-ray-disker. Du kan ikke legge til innhold til noen av disse disktypene når de først
er opprettet.
Klikk på [BD Add-on Software] i installasjonsskjermbildet til "PMB", og installer denne
plug-in-en i samsvar med anvisningene på skjermen.
Koble datamaskinen til Internett når du installerer [BD Add-on Software].
Se nærmere informasjon i "PMB Help".
134NO
Forts. r
Du kan opprette en disk med standardbildekvalitet (STD) fra filmer i AVCHD-format
som er importert til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren "PMB".
Innhold
Opprette en disk med standard bildekvalitet
(STD)
1 Slå på datamaskinen og legg en tom disk i DVD-stasjonen.
3 Velg de filmene du vil brenne.
4 Klikk på
(STD)].
(Disc Creation), og velg [Create DVD-Video Format Discs
Søk med
eksempelbilde
• Lukk alle programmer, unntatt "PMB".
2 Start "PMB".
5 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette disken.
Meny-søk
Kommentarer
• Installer "PMB" først.
• MP4-filmdisker kan ikke tas opp på en disk.
• Det vil ta lengre tid å opprette en disk fordi filmer i AVCHD-format konverteres til filmer med
standardbildekvalitet (STD).
• En internettforbindelse er påkrevet når du oppretter en DVD-Video-disk (STD) for første gang.
Indeks
135NO
Indeks
Du kan ikke skrive ut RAW-bilder.
Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret.
Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.
Når du skriver ut i en fotoforretning, bør du huske på følgende.
– Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan håndtere.
– Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen
eller kopisenteret ditt.
– Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
– Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
– Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen.
Meny-søk
Kommentarer
•
•
•
•
Søk med
eksempelbilde
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter:
• Skrive ut direkte med en skriver som støtter minnekorttypen din
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut med en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende
programvaren "PMB", og skrive ut bildene. Du kan legge til datoen på bildet og skrive
det ut. Du finner mer informasjon i "PMB Help".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er
kompatible med DPOF, kan du lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på
forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge bildene på nytt når du får dem
skrevet ut for deg.
Innhold
Skrive ut stillbilder
136NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 137 til 142.
3 Tilbakestill innstillingene (side 114).
Batteri og strøm
Meny-søk
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Søk med
eksempelbilde
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå
på kameraet.
Innhold
Feilsøking
Batteriet kan ikke installeres.
Indeks
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på låsehendelen.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Strømmen slås plutselig av.
• Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår seg av automatisk for at
det ikke skal bli skadet.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. For å
slå av strømsparefunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 104).
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at CHARGE-lampen vil
blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15 sekunders intervall) og sakte (ca. 1,5 sekunders
intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen.
Forts. r
137NO
Innhold
Hvis CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med batteriet. Sakte
blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det området
som egner seg til lading av batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet.
• Lad batteriet ved passende temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C.
Ta bilder
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. For å
slå av strømsparefunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 104).
Lukkeren utløses ikke.
Opptaket tar lang tid.
Meny-søk
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i
opptaksstilling.
• Kontroller ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Objektivet er ikke skikkelig montert. Sett objektivet ordentlig på.
Søk med
eksempelbilde
Ingen ting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
• Støyreduksjonsfunksjonen er slått på (side 96, 97). Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 66). Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å fotografere i
RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 74).
•
•
•
•
Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
Du fotograferer i modus for manuelt fokus. Still inn [Velg AF/MF] på [Autofokus] (side 53).
Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
Motivet kan kreve spesielle måter å fokusere på: Bruk [Fleksibelt punkt] (side 55) eller funksjonen for
manuelt fokus (side 53).
Indeks
Bildet er ute av fokus.
Blitsen virker ikke.
• Hev blitsen.
• Blitsen er ikke korrekt montert. Monter blitsen igjen.
• Du kan ikke bruke blits i følgende opptaksmodus:
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Panoramafotografer.]
– [Nattscene] og [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– Filmopptak
Uklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan
ladingen ta lenger tid enn vanlig, så ikke kameraet skal bli overopphetet.
138NO
Forts. r
Bildet som er tatt med blits er for mørkt.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets rekkevidde. Juster innstillingen
igjen.
Søk med
eksempelbilde
• Still inn korrekt dato og klokkeslett (side 101).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling] avviker fra det faktiske området. Still inn det faktiske
området ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Områdeinnstilling].
Innhold
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke, fordi blitslyset ikke
kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde endres.
Bildet er hvitaktig (flare).
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i linsen. Når du skal bruke
zoomobjektivet, må du sette på en objektivskjerm.
Hjørnene av bildet er for mørke.
Meny-søk
Lyset blir uskarpt på bildet (ghosting).
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta bildet igjen. Avhengig av hvor
tykt filteret er, og om skjermen er festet skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på
bildet. De optiske egenskapene til visse objektiver kan få utkanten av bildet til å virke for mørk (for
lite lys).
Indeks
Motivet har røde øyne.
• Aktiver rødøyereduksjonsfunksjonen (side 88).
• Posisjoner deg nær motivet og fotografer det innenfor blitsens rekkevidde med blitsen.
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til at kameraet ikke ble holdt støtt. Det
anbefales å bruke stativ eller blits (side 31). [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] (side 43) og
[Bildestabilisering] (side 45) er også effektive midler mot uskarphet.
Eksponeringsverdien blinker på LCD-skjermen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Vise bilder
Bilder kan ikke avspilles.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera av en
annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 131).
• Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på en datamaskin, med dette kameraet.
139NO
Forts. r
Slette/redigere bilder
Innhold
Bildet kan ikke slettes.
• Opphev beskyttelsen (side 83).
Bildet ble slettet ved en feiltakelse.
Det er ikke mulig å sette et DPOF-merke.
• Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder.
Datamaskiner
• Sjekk "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 125).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
Indeks
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke vekselstrømadapteren
(selges separat) .
• Bruk USB-kabelen (inkludert) til tilkobling.
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Still inn [USB-tilkobling] på [Masselager] (side 110).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-terminaler.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Meny-søk
Er ikke sikker på om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
Søk med
eksempelbilde
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder du ikke
ønsker å slette (side 83).
Kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 130).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt.
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av kameraet
ditt.
Kan ikke spille av bilder på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help".
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PMB", og
spill den av.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 130).
140NO
Forts. r
Minnekort
Innhold
Kan ikke sette inn noe minnekort.
• Du forsøker å sette inn minnekortet feil vei. Sett det inn i riktig retning.
Kan ikke lagre på minnekortet.
Søk med
eksempelbilde
• Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 28, 76).
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes.
Jeg kom til å formatere minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Skriver ut
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEGbilder med "Image Data Converter SR" på den medfølgende CD-en.
Fargene på bildet er rare.
Meny-søk
Kan ikke skrive ut bilder.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller nyere), skrives bildene ut med lavere
metningsgrad.
• Avhengig av skriveren din vil venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet bli trimmet. Særlig når
du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med din egen skriver, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i et digitalt kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å
trimme begge kantene.
Indeks
Bilder skrives ut med begge kantene trimmet.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført, hvis du ber om
det.
Annet
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
141NO
Forts. r
Meldingen "Still inn område/dato/tid.” vises når kameraet slås på.
• Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til
bilde når du tar JPEG-bilder.
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
• Batteriet ble tatt ut mens strømbryteren var stilt inn på ON. Når du tar ut batteriet, må du forvisse deg
om at kameraet er slått av, og at tilgangslampen ikke lyser.
Søk med
eksempelbilde
Antallet bilder som kan tas opp, reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
Innhold
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, mens det har vært lite strøm på batteriet, eller uten at det
har vært noe batteri i kameraet. Lad batteriet og still inn datoen igjen (side 101). Hvis meldingen vises
hver gang du lader batteriet, kan det interne, oppladbare batteriet være oppbrukt. Konsulter Sonyforhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Kameraet fungerer ikke som det skal.
Meny-søk
• Slå av kameraet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis kameraet er varmt, må du ta ut batteriet og
la det avkjøles før du forsøker dette avhjelpende tiltaket.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du koble fra strømkabelen. Koble til
strømkabelen og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke virker etter at du har forsøkt med disse
tiltakene, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
"--E-" vises på skjermen.
Indeks
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis denne prosedyren ikke slår av indikatoren, må du
formatere minnekortet (side 115).
142NO
Innhold
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene nedenfor.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig modell.
• Du bruker et inkompatibelt batteri.
• Still inn dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt kameraet på lenge, må du lade det interne,
oppladbare batteriet.
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å rense bildesensoren (Rensemodus) med for lite strøm på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk vekselstrømadapteren (selges separat).
• Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [OK], og formater
deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli
slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du skifte
minnekortet.
Meny-søk
Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?
Søk med
eksempelbilde
Still inn område/dato/tid.
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort, eller formateringen mislyktes.
Indeks
Sett inn minnekortet på nytt.
• Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet ditt.
• Minnekortet er skadet.
• Terminaldelen av minnekortet er skitten.
Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet.
Behandler...
• Støyreduksjon for lang eksponering vil utføres like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere
bilder mens støyreduseringen pågår. Du kan deaktivere støyreduksjon for lang eksponering.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke
kunne vises.
Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på.
• Objektivet er ikke satt på på riktig måte, eller objektivet er ikke satt på. Hvis meldingen vises mens et
objektiv er montert, må du sette på objektivet en gang til. Hvis meldingen vises ofte, må du
kontrollere om kontaktene på objektivet og kameraet er rene eller ikke.
• Når du setter kameraet på et teleskop eller liknende, må du stille inn [Utløser uten objektiv] på
[Aktiver] (side 95).
143NO
Forts. r
Ingen bilder
Innhold
• Det er ingen bilder på minnekortet.
Bildet er beskyttet.
• Du har prøvd å slette et beskyttet bilde.
Kan ikke skrive ut.
Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
Søk med
eksempelbilde
• Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.
• Siden du har tatt opp film over et lengre tidsrom, har kameratemperaturen økt. Stopp filmopptaket.
Meny-søk
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen vil
ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis dette ikonet ikke blir borte, må du ta kontakt med Sonyforhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.
• Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil.
Indeks
• Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av "PMB", og
gjenopprett minnekortet.
Kamerafeil
Systemfeil.
• Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med
Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.
Feil i bildedatabasefil.
• Det har skjedd en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t [OK].
Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av film i AVCHD-format, fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg
anvisningene på skjermen for å gjenopprette data.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.
• Still inn [Filformat] på [MP4].
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, kan være forstørret eller rotert.
144NO
Forts. r
Ingen bilder er valgt.
Ingen bilder endret.
Innhold
• Du forsøkte å skrive ut uten å spesifisere bilder.
• Du forsøkte å utføre DPOF uten å spesifisere bilder.
Kan ikke opprette flere mapper.
Søk med
eksempelbilde
• En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette
noen mapper.
Meny-søk
Indeks
145NO
Annet
Du kan bruke batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges
separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og
240 V AC vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Innhold
Bruke kameraet i utlandet
Merk
Om fargesystemer for TV
NEX-5/5C
For at du skal kunne vise filmer som er tatt opp med dette kameraet på et TV-apparat, må
kameraet og TV-en bruke samme farge-TV-system.
Kameraet oppdager automatisk det fargesystemet som samsvarer med den tilkoblede
videoenheten.
Meny-søk
NEX-3
Søk med
eksempelbilde
• Ikke bruk en elektronisk transformator, da den kan føre til feil.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamas, Bolivia, Canada, Mellomamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan,
Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinene, USA, Venezuela osv.
Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland,
Tyskland, Nederland, Hong Kong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Sverige, Sveits, Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam osv.
Indeks
PAL-system (1080 50i)
PAL-M-system (1080 50i)
Brasil
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system (1080 50i)
Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.
146NO
Du kan bruke følgende minnekort med dette kameraet: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort.
MultiMedia-kort kan ikke brukes.
Innhold
Minnekort
Kommentarer
•
Meny-søk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indeks
Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet.
Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekortet og det utstyret som brukes.
Ikke ta ut minnekortet mens kameraet leser eller skriver data.
Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
Vi anbefaler deg å legge sikkerhetskopier av viktige data inn på harddisken til en datamaskin.
Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
Ikke berør terminaldelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand.
Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
Ikke utsett minnekortet for vann.
Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller
AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT
før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli
bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, sidend et vil slette
alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
Søk med
eksempelbilde
•
•
•
•
"Memory Stick"
De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick"-funksjoner
vil virke som de skal.
"Memory Stick PRO Duo"*1*2*3
Tilgjengelig med kameraet ditt
"Memory Stick PRO-HG
Duo"*1*2
"Memory Stick Duo"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
147NO
Forts. r
*1
Innhold
Dette er utstyrt med MagicGate-funksjonen. MagicGate er en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse, som
bruker krypteringsteknologi. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke
utføres med dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et parallelt grensesnitt.
*3 Ved bruk av "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare de som er merket med Mark2 som
kan brukes.
Merknader om bruken av "Memory Stick Micro" (selges separat)
Søk med
eksempelbilde
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn
"Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Meny-søk
Indeks
148NO
Om lading av batteriet
Vi anbefaler at du lader batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og
30 °C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt ved temperaturer som ligger utenfor dette
temperaturområdet.
Indeks
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er
driftstiden til batteriet kortere. For å sikre at batteriet kan brukes lenger, anbefaler vi å
putte batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og å sette det inn i
kameraet rett før du begynner opptaket.
• Hvis du ofte bruker blitsen eller tar opp film, vil batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar
de bildene du egentlig vil ha.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Meny-søk
Effektiv bruk av batteriet
Søk med
eksempelbilde
Kameraet ditt drives bare med et "InfoLITHIUM"-batteri NP-FW50. Du kan ikke bruke
noen andre batterier. "InfoLITHIUM"-batterier i W-serien er utstyrt med
merket.
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithium-ion-batteri som kan kommunisere med kameraet
ditt om driftsbetingelsene.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner strømforbruket i henhold til kameraets
driftsbetingelser, og viser gjenværende batteritid i prosent.
Innhold
"InfoLITHIUM"-batteri
Om indikatoren for gjenværende batteritid
Når batteriet tømmes for strøm, selv om indikatoren for gjenværende batteritid viser at
batteriet har nok strøm til å drive kameraet, må du lade batteriet igjen. Korrekt
gjenværende batteritid vil bli vist. Merk imidlertid at indikatoren for gjenværende
batteritid ikke vil gjenopprettes hvis batteriet har vært brukt lenge ved høye
temperaturer, er blitt liggende etter lading, eller brukes ofte. Husk at indikatoren for
gjenværende batteritid bare gir et omtrentlig bilde av situasjonen.
Oppbevare batteriet
• Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig.
For at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du lade det og deretter lade det helt ut
i kameraet minst en gang i året.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus til
strømmen er brukt opp.
• For å unngå korrosjon på terminalen, kortslutning osv. må du passe på å bruke en
plastpose for å hindre at batteriet kommer i kontakt med metalliske materialer når du
transporterer eller oppbevarer det.
149NO
Forts. r
Om batteriets levetid
Innhold
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt
bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det
sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med
miljøet der batteriet brukes.
Søk med
eksempelbilde
Meny-søk
Indeks
150NO
Søk med
eksempelbilde
Meny-søk
Indeks
• Bare batterier av NP-FW-typen (og ingen andre) kan lades i batteriladeren (inkludert).
Andre batterier enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som medfører risiko for skader i form av
strømstøt og forbrenninger.
• Ta det ladede batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladede batteriet stå i
laderen, kan batteriets levetid reduseres.
• Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren blinker på en av følgende
måter:
Raske blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 0,15 sekunders mellomrom.
Sakte blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 1,5 sekunders mellomrom.
• Når ladelampen CHARGE blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og
deretter sette det samme batteriet ordentlig inn i batteriladeren igjen. Når CHARGElampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri
av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den
spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det
ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal.
Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Når ladelampen CHARGE blinker sakte, indikerer den at batteriladeren midlertidig
holder opp å lade i standby. Batteriladeren holder automatisk opp å lade og går over i
standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte
driftstemperaturen. Når temperaturen er innenfor det passende området igjen,
gjenopptar laderen ladingen, og ladelampen CHARGE tennes igjen. Vi anbefaler at du
lader batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
• Hvis batteriladeren er skitten, vil batteriene kanskje ikke lades som de skal. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut el.l.
Innhold
Batterilader
151NO
Med fatningsadapteren LA-EA1 (selges separat) kan du feste et objektiv med A-fatning
på kameraet ditt. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
fatningsadapteren.
Innhold
Fatningsadapter
Søk med
eksempelbilde
Meny-søk
Indeks
Kommentarer
• Du vil kanskje ikke kunne bruke fatningsadapteren sammen med visse objektiv. Hør med Sonyforhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret om kompatible objektiv.
• Den kontinuerlige opptakshastigheten til stillbilder vil bli redusert.
152NO
Ta opp og spille av med kameraet
Søk med
eksempelbilde
AVCHD-formatet er et høyoppløsningsformat for digitale videokameraer som brukes til
å ta opp et HD-signal (høyoppløsningssignal) med 1080i-spesifikasjon*1 eller 720pspesifikasjon*2 ved hjelp av effektiv teknologi for opptakskomprimering. MPEG-4
AVC/H.264-formatet er tilpasset til komprimering av videodata, og Dolby Digital- eller
Linear PCM-systemet brukes til å komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet er i stand til å komprimere bilder enda mer effektivt enn
det konvensjonelle bildekomprimeringsformatet. MPEG-4 AVC/H.264-formatet gjør det
mulig å lagre et høyoppløsningsvideosignal tatt opp med et digitalt videokamera på 8 cm
DVD-er, harddisk, flashminne, minnekort osv.
Innhold
AVCHD-format (NEX-5/5C)
Kameraet ditt bruker AVCHD-formatet til å ta opp med den
høyoppløsningsbildekvaliteten (HD) som er nevnt nedenfor.
Meny-søk
Videosignal*3: 1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i
1080/50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedium: Minnekort
*1
Indeks
1080i-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som bruker 1080 effektive skannelinjer og linjesprangsystemet.
720p-spesifikasjon
En høyoppløsningsspesifikasjon som bruker 720 effektive skannelinjer og det progressive systemet.
*3 Data som er tatt opp i et annet AVCHD-format enn det ovennevnte, kan ikke spilles av med kameraet
ditt.
*2
153NO
Rengjøre kameraet
* Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil.
Rengjøre linsen
Indeks
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller
bensin.
• Når du rengjør linseoverflaten, må du fjerne støv med en blåsebørste (fås i
fotoutstyrsbutikker). Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du tørke det av med en
myk klut eller et papirlommetørkle forsiktig fuktet med linserensevæske. Tørk i
spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke sprøyt linserensevæske rett på linsen.
Meny-søk
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk
deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan ødelegge
overflaten eller huset.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel,
solkrem, insektgift el.l.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Søk med
eksempelbilde
• Ikke ta på innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene. Blås bort støv fra
innsiden av fatningen ved hjelp av en blåsebørste (fås i fotoutstyrsbutikker)*. Du
finner opplysninger om rengjøring av bildesensoren på side 111.
Innhold
Rengjøring
154NO
Indeks
DMF ...................................................................53
AdobeRGB ......................................................... 93
DPOF ..................................................................86
Advarsler .......................................................... 143
DRO/Auto HDR .................................................73
AF-lys ................................................................ 87
Dyn.omr.opt. .......................................................73
Ansiktsregistrering ............................................. 58
E
Auto HDR .......................................................... 74
Autoblits ............................................................. 31
Autofokus ..................................................... 53, 56
Autofokusområde ............................................... 55
Autovisning ........................................................ 89
AVCHD ..................................................... 67, 153
Avspill.visning ................................................. 108
Avspilling med rulling ....................................... 47
Avspilling på TV ............................................. 123
Avspillingszoom ................................................ 26
Enkeltbilde-AF ...................................................56
Ettersynkron. ......................................................31
Eye-Fi-kort .......................................................122
F
Fargefilter ...........................................................70
Fargemetning ......................................................75
Fargerom .............................................................93
Fargetemp. ..........................................................70
Feilsøking .........................................................137
Meny-søk
Avspilling ........................................................... 26
Eksp.-komp. ........................................................32
Søk med
eksempelbilde
A
Innhold
Indeks
Filformat .............................................................67
B
Beskytt ............................................................... 83
Bildeindeks .................................................. 40, 79
Bildestabilisering ............................................... 45
Bildestørr. .......................................................... 63
Blender ............................................................... 51
Blenderprioritet .................................................. 51
Blits .................................................................... 31
Blits av ............................................................... 31
Blitskompenser. ................................................. 72
Blitsmodus ......................................................... 31
"BRAVIA" Sync .............................................. 124
Bruksmodus ....................................................... 33
Filmlydopptak .....................................................98
Filnummer ........................................................116
Fjernstyring .........................................................39
Fleksibelt punkt ..................................................55
Forhåndsinnstilt hvitbalanse ...............................70
Formater ...........................................................115
Forstørr bilde ......................................................84
Forstørret avspilling ............................................26
Fyllblits ...............................................................31
G
Gjenopprett bilde-DB .......................................120
Gjøre bakgrunnen uskarp ...................................24
BULB-fotografering .......................................... 49
H
D
Håndholdt kamera i halvlys ................................44
Datamaskin ...................................................... 125
Anbefalt miljø ............................................ 125
Dato/tid-innst. .................................................. 101
Datoformat ....................................................... 101
Demomodus ..................................................... 113
Dir. man. Fokus ................................................. 53
Diskoppretting ................................................. 132
DISP ................................................................... 29
DISP (Vis innhold) ............................................ 29
Indeks
Bildeforhold ....................................................... 65
HastPri.Kont.Frmtr. ............................................35
Histogram ...........................................................91
Hjelp-skjermbilde .............................................103
Høy ISO NR .......................................................97
Hvitbalanse .........................................................69
I
Identifisere deler .................................................11
Ikoner ..................................................................15
Image Data Converter SR .................................128
Forts. r
155NO
Nivåtrinn: Kont. ..................................................38
"InfoLITHIUM"-batteri ................................... 149
Nøyaktig digital zoom ........................................57
Installere ........................................................... 127
Ny mappe ..........................................................119
Intelligent Auto ............................................ 24, 41
ISO ..................................................................... 68
O
Innhold
Image Data Lightbox SR ................................. 129
Områdeinnstilling .............................................102
Oppsett ................................................................21
JPEG .................................................................. 66
Opptak ................................................................23
Film ...............................................................23
K
Stillbilde ........................................................23
Kontinu. fremtrekk ............................................. 34
Opptakstipsliste ..................................................62
Kontrast .............................................................. 75
Kontrollhjul ........................................................ 17
P
KTRL for HDMI .............................................. 109
Panorama ............................................................46
Kvalitet ............................................................... 66
Panoramafotografer. ...........................................46
Pip .......................................................................99
Landskap ............................................................ 43
PMB ..................................................................129
Laste opp innstilling. ........................................ 122
PMB Launcher ..................................................127
LCD-lysstyrke .................................................. 105
Portrett ................................................................43
Lukkerhastighet ................................................. 50
Program Auto .....................................................52
Lukkerprioritet ................................................... 50
Punkt ...................................................................71
Meny-søk
Panoramaretning .................................................61
L
Søk med
eksempelbilde
J
Lysbildevisning .................................................. 77
RAW ...................................................................66
Macintosh ......................................................... 128
Rensemodus ......................................................111
Makro ................................................................. 43
Rødøyereduksj. ...................................................88
Målemodus ......................................................... 71
Roter ...................................................................82
Man. Eksponering .............................................. 48
Rutenettlinje .......................................................90
Indeks
R
M
Manuelt fokus .................................................... 53
Mappenavn ....................................................... 117
S
Meny .................................................................. 19
Sakte synkron. ....................................................31
Avspilling ..................................................... 21
Scenegjenkjenning ........................................23, 41
Bildestørr. ..................................................... 20
Scenevalg ............................................................43
Kamera ......................................................... 20
Selvutl. (forts.) ....................................................37
Lysstyrke/farge ............................................. 20
Selvutløser ..........................................................36
Oppsett ......................................................... 21
Senter ............................................................55, 71
Opptaksmod. ................................................ 19
Skarphet ..............................................................75
MF-assistent ....................................................... 92
Skjermfarge ......................................................106
Minnekort ......................................................... 147
Skjermknapper ....................................................18
MP4 .................................................................... 67
Skriv ut .............................................................136
Multi ............................................................. 55, 71
Slett ...............................................................28, 76
N
Smilgjenkjenning ................................................60
Smilutløser ..........................................................59
Nattportrett ......................................................... 43
Solnedgang .........................................................43
Nattscene ............................................................ 43
Sommertid ........................................................101
156NO
Forts. r
Spesif. Utskrift ................................................... 86
Språk ................................................................ 100
sRGB .................................................................. 93
SteadyShot ......................................................... 94
Innhold
Sportsbilder ........................................................ 43
Støyred.lang ....................................................... 96
Strømsparer ...................................................... 104
Tilbakest.std. .................................................... 114
Tilkobling
Datamaskin ................................................. 130
TV .............................................................. 123
Søk med
eksempelbilde
T
Tilpasset hvitbalanse .......................................... 70
USB-tilkobling ................................................. 110
Utløser uten objektiv .......................................... 95
V
Meny-søk
U
Velg AF/MF ....................................................... 53
Velg dato ............................................................ 81
Velg mappe ........................................................ 80
Velge stillbilde/film ........................................... 78
Versjon ............................................................. 112
Indeks
Velg opptaksmappe .......................................... 118
Vidt bilde ......................................................... 107
Vise ledig kortplass .......................................... 121
Voluminnstillinger ............................................. 85
W
Windows .......................................................... 127
157NO
Lisensmerknader
Meny-søk
Indeks
NEX-3 ER LISENSIERT I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK VED EN FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN
("MPEG-4 VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV MPEG-4-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT AV
MPEG LA TIL Å LEVERE MPEG-4-VIDEO.
Søk med
eksempelbilde
NEX-5/5C ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK VED EN FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å
LEVERE AVC-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Innhold
"C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg"-programvare er inkludert i
kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne.
Basert på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å
informere deg om følgende: Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på CD-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for
programvaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg".
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM GJELDER
MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG
LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, LLC.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
158NO
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare
Søk med
eksempelbilde
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for
"GPL"- og "LGPL"-programvare.
For å kunne vise PDF, trenger du Adobe Reader. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen din, kan du laste det ned fra webområdet til Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Innhold
Programvaren som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL") er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode
for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.
Meny-søk
Indeks
159NO
Download PDF

advertising