Sony | NEX-5NY | Sony NEX-5NY NEX-5N Kamerahus med standard zoomobjektiv og telefotoobjektiv Bruksanvisning

NEX-5N
De nye funksjonene som følger med denne fastvareoppdateringen, og deres
virkemåte, er beskrevet her.
Se også i "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" som ligger på den
leverte CD-ROM-en.
© 2013 Sony Corporation
4-464-533-21(1)
Tilgjengelige funksjoner
Denne fastvareoppdateringen legger til følgende nye funksjoner:
Nye elementer
(Nivåtrinn: Kont.: 1,0 EV)
(Nivåtrinn: Kont.: 2,0 EV)
(Nivåtrinn: Kont.: 3,0 EV)
Funksjoner
Brukes til å ta 3 bilder, hvert med en annen lysstyrke.
2NO
Nivåtrinn: Kont.
Tar 3 bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og
deretter til lysere. Trykk på og hold lukkerknappen nede til nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptaket kan du velge bildet som passer best til ditt behov.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Nivåtrinn: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Nivåtrinn: Kont.].
2 Option t ønsket modus.
Trykk på
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte nivåtrinnopptaket.
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,3 EV)
Bildene tas med de angitte avviksverdiene (trinnene) fra
basiseksponeringen.
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,7 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 1,0 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 2,0 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 3,0 EV)
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Nivåtrinn: Kont.] sammen med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
• Det siste bildet vises i autovisningen.
• Ved [Man. Eksponering] blir eksponeringen forskjøvet ved at lukkerhastigheten justeres.
• Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.
3NO
Download PDF

advertising