Sony | NEX-5NY | Sony NEX-5NY NEX-5N Kamerahus med standard zoomobjektiv og telefotoobjektiv Bruksanvisning

4-288-173-21(1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Brukerhåndbok for α
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
Meny
Indeks
© 2011 Sony Corporation
NEX-5N
NO
Om bruk av kameraet
Innholdsfortegnelse
Bruke denne brukerhåndbok
Klikk på en knapp oppe til høyre på forsiden og hver enkelt side for å gå til den aktuelle
siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil bruke.
Eksempelbilde
Søk etter informasjon
sortert etter funksjon.
Søk etter informasjon via
eksempelbilder.
Søk etter informasjon i en
liste over menyelementer.
Meny
Søk etter informasjon
sortert etter nøkkelord.
Indeks
Merker og notasjon som brukes i denne
brukerhåndbok
I denne brukerhåndbok vises
rekkefølgen av arbeidsoperasjonene med
piler (t). Bruk kameraet i den
rekkefølgen som er vist.
Standardinnstillingen vises med
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for
riktig bruk av kameraet.
z Angir informasjon det kan være
nyttig å kjenne til.
2NO
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Om bruk av kameraet
Eksempelbilde
Bruke denne brukerhåndbok ·································2
Eksempelbilde ·······················································6
Identifisere deler··················································12
Liste over ikoner på skjermen ·····························16
Grunnleggende bruk
Meny
Bruke kameraet ···················································19
Meny····································································23
Ta bilder ······························································28
Spille av bilder ·····················································30
Slette bilder ·························································32
Indeks
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
DISP (Vis innhold) ···············································40
(Eksp.-komp.) ·················································43
(Bruksmodus) ············································44
(Bildeindeks)···················································51
Bruke funksjonen Foto-kreativitet
Foto-kreativitet·····················································33
Gjøre bakgrunnen uskarp····································34
Lysstyrke ·····························································35
Farge ···································································36
Livlighet ·······························································37
Bildeeffekt····························································38
3NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Bruke funksjoner i menyen
Eksempelbilde
Opptaksmod. ·······················································23
Kamera································································24
Bildestørr. ····························································24
Lysstyrke/farge ····················································25
Avspilling ·····························································25
Oppsett································································26
Koble til annet utstyr
Meny
Vise bilder på en TV-skjerm ······························161
Bruke med datamaskinen din ····························164
Bruke programvaren··········································166
Koble kameraet til datamaskinen ······················169
Lage filmplater···················································171
Skrive ut stillbilder ·············································175
Indeks
Feilsøking
Feilsøking ··························································176
Advarsler ···························································182
Annet
Bruke kameraet i utlandet ·································185
Minnekort···························································186
"InfoLITHIUM"-batteri ········································188
Batterilader ························································190
Fatningsadapter ················································191
Elektronisk søker ···············································193
AVCHD-format ··················································194
Rengjøring·························································195
4NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Indeks
Indeks ································································196
Eksempelbilde
Meny
Indeks
5NO
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
"Dette er den typen scene jeg vil ta bilde av, men hvordan gjør jeg det?"
Du kan finne svaret ved å gå gjennom de eksempelbildene som er listet opp her. Klikk på
det ønskede eksempelbildet.
Eksempelbilde
Fotografere mennesker (side 7)
Ta makrobilder (side 8)
Fotografere landskap (side 9)
Fotografere solnedgang- og nattscener (side 10)
Fotografere motiv i rask bevegelse (side 11)
Hvis du klikker på et bilde, vil skjermen vise den siden som beskriver den funksjonen
som anbefales for å ta den typen bilde.
Bruk denne beskrivelsen i tillegg til fototipsene som vises på kameraskjermen.
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Meny
Klikk!
Indeks
6NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere mennesker
Bare hovedmotivet er i fokus når
bakgrunnen gjøres uskarp (34)
Samme scene med annen lysstyrke (49)
75
56
Et lykkelig smil (75)
I lyset fra stearinlys (56)
54
87
En person foran en nattscene (54)
En person i bevegelse (87)
47
66
Et gruppebilde (47, 48)
En person i motlys (66)
Meny
49
Eksempelbilde
34
Indeks
77
Med myke hudtoner (77)
7NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Ta makrobilder
Gjøre bakgrunnen uskarp (34)
Justere fargen til lyset innendørs (88)
54
91
Blomster (54)
Redusere mengden blitslys (91)
67
43
Fokusere manuelt (67)
I bedre lysstyrke (43)
87
43
Stabilisere kameraet for innendørsbilder
(87)
Få mat til å se appetittlig ut (43)
Meny
88
Eksempelbilde
34
Indeks
8NO
Forts. r
Himmelen i livlige farger (43)
Rennende vann (63)
96
96
Livlige, grønne farger (96)
Farget løv (96)
Meny
63
Eksempelbilde
43
Innholdsfortegnelse
Fotografere landskap
57
Indeks
Panoramabilder (57)
92
92
Scene med svært varierende lysstyrke (92)
Lyst utendørsbilde tatt fra et mørkt interiør
(92)
34
111
Gjøre bakgrunnen uskarp (34)
Holde kameraet horisontalt (111)
9NO
Forts. r
Holde kameraet i hånden (54)
Lysspor (66)
62
34
Fyrverkeri (62)
Gjøre bakgrunnen uskarp (34)
49
47
Forhindre kamerarystelser (47)
Indeks
Samme scene med annen lysstyrke (49)
Meny
66
Eksempelbilde
54
Innholdsfortegnelse
Fotografere solnedgang- og nattscener
54
Ta vakre bilder av det røde i solnedgangen
(54)
10NO
Forts. r
Følge et motiv i bevegelse (70)
Gjengi hesblesende action (63)
67
46
Mens motivet beveger seg mot kameraet
(67)
Ta bildet i riktig øyeblikk (46)
Meny
63
Eksempelbilde
70
Innholdsfortegnelse
Fotografere motiv i rask bevegelse
Indeks
11NO
Nærmere informasjon om bruken finner
du på sidene som er nevnt i parentes.
A ON/OFF (strømbryter)
Eksempelbilde
B Lukkerknapp (28)
C Fjernkontrollsensor (50)
D AF-lys/selvutløserlampe/
Smilutløserlampe
E Høyttaler
F Mikrofon 1)
G Smart terminal for tilbehør 2 2)
H Objektiv
I Utløserknapp for objektivet
J Fatning
Meny
Når objektivet er tatt av
Innholdsfortegnelse
Identifisere deler
K Bildesensor 3)
L Objektivkontakter 3)
M
(USB-terminal) (169)
N Krok for skulderrem
O HDMI-terminal (161)
P Lyssensor
Indeks
Q LCD-skjerm/berøringspanel (21)
R
(avspillingsknapp) (30)
S MOVIE (filmknapp) (28)
T Kontrollhjul (19)
U Skjermknapper (20)
1)
Ikke dekk til denne delen under filmopptak.
Tilbehør for Smart terminal for tilbehør kan
også settes på.
3) Ikke ta rett på denne delen.
2)
12NO
Forts. r
B Stativfeste
• Bruk et trebent stativ med en skrue som er
kortere enn 5,5 mm. Du kan ikke feste
kameraet godt til stativer som har skruer
som er lengre enn 5,5 mm. Lengre skruer
kan skade kameraet.
C
Innholdsfortegnelse
A Batteri- og minnekortdeksel
Posisjonsmerke for bildesensor (67)
F Minnekortspor
G Tilkoblingsplatedeksel
Bruk denne når du bruker en AC-PW20
vekselstrømadapter (selges separat). Sett
tilkoblingsplaten inn i batterirommet, og trekk
deretter ledningen ut gjennom
tilkoblingsplaten som vist nedenfor.
Eksempelbilde
D Tilgangslampe
E Batterirom
Meny
• Forsikre deg om at ledningen ikke kommer i
klem når du lukker dekselet.
Indeks
Blits HVL-F7S
A Skrue
B Blits*
C Kontakt*
* Ikke ta rett på denne delen.
Hvis den er skitten, må du tørke av den med en
myk, ren klut.
13NO
Forts. r
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (leveres sammen med NEX-5NK/5ND/
5NY)
A Dekselmerke
B Fokusring
Eksempelbilde
C Zoomering
Innholdsfortegnelse
Objektiv
D Brennviddeskala
E Brennviddemarkør
F Objektivkontakter*
G Fatningsindeks
* Ikke ta rett på denne delen.
Meny
Indeks
E16 mm F2.8 (leveres sammen med NEX-5ND)
A Converter-merke*
B Fokusring
C Objektivkontakter**
D Fatningsindeks
* En converter selges separat.
** Ikke ta rett på denne delen.
14NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (leveres sammen med NEX-5NY)
Eksempelbilde
Meny
B Zoomering
C Brennviddeskala
Indeks
A Fokusring
D Brennviddemarkør
E Objektivkontakter*
F Fatningsindeks
* Ikke ta rett på denne delen.
15NO
Innholdsfortegnelse
Liste over ikoner på skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet
(side 40).
Klar til fotografering
A
Eksempelbilde
Skjerm
Betydning
Opptaksmodus
PASM
Scenevalg
Meny
Scenegjenkjenning
Grafisk display
Bildeforhold for
stillbilder
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Stillbildestørrelser
RAW RAW+J
FINE STD
Stillbildekvalitet
100
Antall stillbilder som
kan tas
60i/50i
Opptaksmoduser for
filmer
60i/50i
Avspilling
Indeks
Filmopptak
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Minnekort/opplasting
16NO
Forts. r
Betydning
123Min.
Opptakstid for film
100%
C
Skjerm
Betydning
Blitsmodus/
Rødøyereduksjon
Gjenværende batteritid
Blitslading pågår
Bruksmodus
AF-lys
Tar ikke opp lyd under
filmopptak
Fokusmodus
Berøringshandling for
SteadyShot/SteadyShotvarsel
±0.0
Blitskompensering
Eksempelbilde
Live View
Innholdsfortegnelse
Skjerm
Målemodus
Fokusområdemodus
Objektsporing
Elektronisk søker
(selges separat) advarsel
om overoppheting
Ansiktsregistrering
Myke hudtoner-effekt
Indeks
Advarsel om
overoppheting
Databasefilen er full/feil
i databasefilen
Meny
Elektronisk søker
(selges separat)
tilkoblingsfeil
Hvitbalanse
AWB
Visningsmodus
7500K A7 G7
101-0012
Avspillingsmappe filnummer
DRO/Auto HDR
Beskytt
Kreative innstillingene
Utskriftsrekkefølge
B
Skjerm
Betydning
Bildeeffekt
Skjermknapper
Smilfølsomhetsindikator
17NO
Forts. r
Skjerm
Betydning
z
Fokusstatus
1/125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Målt manuelt
±0.0
Eksponeringskompensering
ISO400
ISO-følsomhet
AE-lås
Eksempelbilde
±0.0
Innholdsfortegnelse
D
Indikator for
lukkerhastighet
Opptakstid for filmen
(m:s)
2011-1-1 9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer/antall
bilder i visningsmodus
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
Vises når Bildeeffekt
ikke virket på bildet.
Indeks
REC 0:12
Meny
Indikator for
blenderåpning
Histogram
18NO
Grunnleggende bruk
Med kontrollhjulet, skjermknappene og berøringspanelet
kan du bruke forskjellige kamerafunksjoner.
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet
Berøringspanel
Eksempelbilde
Skjermknapper
Kontrollhjul
Meny
Kontrollhjul
Under opptak er funksjonene DISP (Vis innhold),
(Eksp.-komp.) og
(Bruksmodus) tilgjengelig fra kontrollhjulet. Under avspilling er funksjonene DISP (Vis
innhold) og
(Bildeindeks) tilgjengelige fra kontrollhjulet.
Du kan tilordne funksjonene til høyre tast på kontrollhjulet (side 130).
Indeks
19NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Når du dreier eller trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet, i
samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger ved å
trykke på midten av kontrollhjulet.
Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet.
Eksempelbilde
Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen.
Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen.
For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på
skjermknapp A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av skjermen,
må du trykke på skjermknapp B. For å bruke den funksjonen som vises i midten, må du
trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C).
Du kan tilordne funksjonene til skjermknapp B og C (side 130 og 131).
I denne brukerhåndbok markeres skjermknappene med det ikonet eller den funksjonen
som vises på skjermen.
Indeks
Skjermknapper
Meny
Når det vises ulike alternativer på
skjermen, kan du bla gjennom dem ved
å dreie eller trykke på øvre/nedre/
venstre/høyre del av kontrollhjulet.
Trykk midt på for å velge.
A
C
B
I dette tilfellet fungerer
skjermknapp A som knappen
MENU (Meny), og skjermknapp
B som knappen ?
(Opptakstips). Skjermknapp C
fungerer som MODE
(Opptaksmod.)-knapp.
20NO
Forts. r
Du kan bruke kameraet intuitivt ved å berøre skjermen eller skyve fingeren på skjermen.
Berør elementet på skjermen for å velge det. Skyv fingeren på skjermen for å bla ned til
skjulte elementer.
Innholdsfortegnelse
Berøringspanel
Eksempelbilde
Berør elementet for å velge det.
Meny
Hvis du skyver fingeren på skjermen,
blar du i elementene. Elementene på
skjermen byttes ut med andre som var
utenfor syne.
Betjening
Betjening
Kontrollhjul
Indeks
Du kan velge elementer og foreta innstillinger på to måter. Den ene er å bruke
kontrollhjulet, den andre er å berøre skjermen eller å skyve fingeren på skjermen
(berøringspanelet).
Berøringspanel
Velge et element
Drei eller trykk på øvre, nedre,
venstre eller høyre del, og trykk
deretter på midten.
Berør det ønskede elementet.
Vise et skjult element
Fortsett å dreie eller trykke på
øvre eller nedre del til elementet
rulles frem på skjermen.
Skyv fingeren opp eller ned på
skjermen til elementet blir synlig.
21NO
Forts. r
Angi en verdi eller
justere nivå for
uskarphet
Kontrollhjul
Drei den.
Skyv fingeren mot venstre eller
høyre på avspillingsskjermbildet.
Meny
Kommentarer
• Du kan utføre de fleste handlinger med både kontrollhjulet, skjermknappene og berøringspanelet. Men
enkelte handlinger kan bare utføres med den ene eller den andre.
• Unngå følgende:
– Bruke en spiss gjenstand, for eksempel blyant, kulepenn eller spiss fingernegl.
– Holde kameraet i berøringsskjermen.
• Det er ikke sikkert at berøringsskjermen virker hvis du bruker hansker på den.
Eksempelbilde
Vise neste eller forrige Drei det eller trykk på venstre
bilde
eller høyre del.
Berøringspanel
Skyv indikatoren med fingeren.
Innholdsfortegnelse
Betjening
Indeks
22NO
Bruke funksjoner i menyen
Du kan stille inn de grunnleggende innstillingene for kameraet som helhet, eller utføre
funksjoner som fotografering, avspilling eller andre operasjoner.
Innholdsfortegnelse
Meny
Eksempelbilde
1 Velg MENU.
MENU
Kontrollhjul
Indeks
3 Følg instruksjonene på skjermen, velg
det ønskede elementet og trykk deretter
på midten av kontrollhjulet for å velge
det.
Eller følg instruksjonene på skjermen,
og berør det ønskede elementet på
skjermen.
Meny
2 Velg det ønskede elementet ved å
trykke på øvre/nedre/venstre/høyre del
av kontrollhjulet, og trykk deretter på
midten av det.
Eller berør elementet på skjermen.
Opptaksmod.
Her kan du velge en opptaksmodus, f.eks. eksponeringsmodus, panorama eller
Scenevalg.
Intelligent Auto
Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende
innstillingene. Du får gleden av automatisk opptak med
passende innstillinger.
Scenevalg
Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som samsvarer
med motivet eller forholdene.
Bildestabilisering
Stabiliserer kameraet ved opptak av en innendørsscene i noe
svakere lys, eller ved telefotografering.
Panoramafotografer.
Fotograferer med panoramastørrelse.
3D-panorama
Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3D-kompatibel
TV.
Man. Eksponering
Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
Lukkerprioritet
Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets bevegelse.
Blenderprioritet
Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp.
23NO
Forts. r
Automatisk fotografering som setter deg i stand til å tilpasse
innstillingene, unntatt eksponeringen (lukkerhastighet og
blenderåpning).
Kamera
Bruksmodus
Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnfotografering.
Blitsmodus
Velger den metoden som brukes til å avfyre blitsen.
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
Velg autofokusmetoden.
Objektsporing
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
Nøyakt. dig.zoom
Stiller inn digital zoom.
Ansiktsregistrering
Oppdager folks ansikter automatisk, og justerer fokus og
eksponering så de passer til ansiktene.
Ansiktregistrering
Registrerer eller endrer personen som skal få prioritet for
fokus.
Smilutløser
Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det lukkeren
automatisk.
Myke hudtoner-effekt
Fotograferer hud på en myk måte i Ansiktsregistreringfunksjonen.
Opptakstipsliste
Gir deg tilgang til alle fototipsene.
LCD-display (DISP)
Endrer opplysningene som skal vises på LCD-skjermen.
Søker-display (DISP)
Endrer opplysningene som skal vises på en elektronisk søker
(selges separat).
DISP-knapp (skjerm)
Med den kan du velge hva slags opplysninger som skal vises
på LCD-skjermen når du trykker på DISP-knappen.
Indeks
Velger det området det skal fokuseres på.
Autofokus
Meny
Autofokusområde
Eksempelbilde
Gir deg muligheten til å stille inn opptaksfunksjonene, som kontinuerlig opptak,
selvutløser og blits.
Innholdsfortegnelse
Program Auto
Bildestørr.
Tillater deg å stille inn bildestørrelse og bildeforhold.
Stillbilde
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
Bildeforhold
Velger bildeforholdet.
Kvalitet
Velger komprimeringsformatet.
3D-panorama
Bildestørr.
Velger størrelsen av 3D-panoramabilder.
Panoramaretning
Velger den retningen kameraet skal føres i ved 3Dpanoramafotografering.
24NO
Forts. r
Bildestørr.
Velger størrelsen av panoramabilder.
Panoramaretning
Velger den retningen kameraet skal føres i ved
panoramafotografering.
Film
Velger AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p eller MP4.
Opptaksinnstilling
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for
filmer.
Lysstyrke/farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
ISO
Stiller inn ISO-følsomheten.
Hvitbalanse
Justerer fargetemperaturen etter lysforholdene i
omgivelsene.
Målemodus
Velger metode for måling av lysstyrke.
Justerer mengden blitslys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten automatisk.
Bildeeffekt
Tar opp med ønskede effekter for å uttrykke en unik
atmosfære.
Kreative innst.
Velger bildebehandlingsmetode.
Indeks
Blitskompenser.
Meny
Eksp.-komp.
Eksempelbilde
Filformat
Innholdsfortegnelse
Panorama
Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
Slett
Sletter bilder.
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Visningsmodus
Kan du bruke til å bestemme hvordan bilder som skal spilles
av, skal grupperes.
Bildeindeks
Velger det antallet bilder som skal vises på indeksskjermen.
Roter
Roterer bilder.
Beskytt
Beskytter bilder, eller opphever beskyttelsen av dem.
3D-visning
Kobler til en 3D-kompatibel TV og gjør det mulig å vise
3D-bilder.
Forstørr
Forstørrer bildet.
Voluminnstillinger
Stiller inn volumet for film.
Spesif. Utskrift
Velger de bildene som skal skrives ut, eller foretar
utskriftsinnstillinger.
Vis
innhold
Under
avspilling
Skifter informasjon i avspillingsskjermbildet.
25NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Oppsett
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å endre
kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så
personer på bildet ikke får røde øyne.
FINDER/LCD-innstill.
Angir hvordan det skal skiftes mellom elektronisk søker
(selges separat) og LCD-skjerm.
Live View-visning
Kan du bruke til å velge om verdier for
eksponeringskompensering og lignende skal vises på
skjermen eller ikke.
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere bildene.
Fremhevingsnivå
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge.
Fremhevingsfarge
Stiller inn den fargen som brukes til
fremhevingsfunksjonen.
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
MF hjelpetid
Angir hvor lenge et bilde skal vises i utvidet form.
Fargerom
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke er
montert noe objektiv.
Eye-Start AF
Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser i en
elektronisk søker (selges separat).
Fremre gardinlukker
Angir om den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen
skal brukes eller ikke.
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med lang
eksponeringstid.
Høy ISO Støyred.
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
ISO-følsomhet.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for skygger i skjermens hjørner.
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner.
Objektivkomp.: forvreng.
Kompenserer for forvrengning på skjermen.
Filmlydopptak
Stiller inn lyden for filmopptak.
Vindstøyreduksjon
Reduserer vindstøy under filmopptak.
AF mikrojust.
Finjusterer autofokusposisjonen ved bruk av LA-EA2
fatningsadapter (selges separat).
Indeks
MF-assistent
Meny
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på steder
med svakt lys.
Eksempelbilde
AF-lys
Hovedinnstillinger
Menystart
Velger en meny som skal vises først, enten den øverste eller
den sist viste.
26NO
Forts. r
Tilordner funksjoner til de forskjellige knappene.
Berøringshandling
Angir om kameraet skal betjenes med berøringspanelet eller
ikke.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker
kameraet.
Språk
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Hjelp-skjermbilde
Slår hjelpen på eller av.
Strømsparer
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus.
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
Velger fargen til LCD-skjermen.
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
Avspill.visning
Velger den metoden som skal brukes for å spille av
portrettbilder.
HDMI-oppløsning
Still inn oppløsning for tilkobling til HDMI-tv.
KTRL for HDMI
Stiller inn hvorvidt kameraet skal brukes med en
"BRAVIA" Sync-kompatibel TV-fjernkontroll.
USB-tilkobling
Velger den metoden som skal brukes for USB-tilkobling.
Rensemodus
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
Versjon
Viser versjonen av kameraet og objektivet/Anbefalt
eksponeringsindeks.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film eller
ikke.
Tilbakest.std.
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene.
Indeks
Angir lysstyrke for et elektronisk søker (selges separat).
Skjermfarge
Meny
Søker-lysstyrke
Eksempelbilde
Dato/tid-innst.
Innholdsfortegnelse
Tilpass. skjermknappinnst.
Minnekortverktøy
Formater
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Mappenavn
Velger format for mappenavn.
Velg opptaksmappe
Velger opptaksmappen.
Ny mappe
Oppretter en ny mappe.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen når det oppdages
uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder
som kan lagres på minnekortet.
Eye-Fi-oppsett*
Laste opp innstilling.
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et
Eye-Fi-kort.
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet.
27NO
Her får du en forklaring på hvordan du skal ta bilder med de innstillingene kameraet
hadde da du kjøpte det.
Kameraet treffer avgjørelser som passer til situasjonen, og justerer innstillingene.
Innholdsfortegnelse
Ta bilder
1 Juster LCD-skjermvinkelen, og hold kameraet.
Meny
Merk
• Du kan ta opp en film i AVCHD-format sammenhengende i opptil 29 minutter, og en film i MP4-format
i opptil 29 minutter eller 2 GB. Opptakstiden kan bli kortere, avhengig av omgivelsestemperaturen og
opptaksforholdene.
Eksempelbilde
Scenegjenkjenningsfunksjonen begynner å virke.
2 For å ta stillbilder må du trykke lukkerknappen halvveis ned for å fokusere
på motivet, og trykke den helt ned for å ta bildet.
Når du vil ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte
opptaket.
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
z Om scenegjenkjenning
Indeks
Scenegjenkjenningsfunksjonen gjør det mulig for kameraet å
automatisk gjenkjenne opptaksforholdene, og setter deg i stand
til å fotografere bildet med de innstillingene som passer.
Ikon for scenegjenkjenning og
veiviser
• Kameraet gjenkjenner (Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) og
(Spebarn) og viser tilhørende symbol og veiviser
på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent.
28NO
Forts. r
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på en annen
måte, eller endre fokusinnstillingen.
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokuserer fortsatt.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Meny
tent
Eksempelbilde
Fokusindikator
Innholdsfortegnelse
z Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet synes gjennom glass.
Motivet beveger seg raskt.
Motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Motivet blinker.
Motivet er belyst fra baksiden.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
z Fokusere på et motiv ved å berøre det på skjermen
Berør det punktet du vil fokusere på, på skjermen. En ramme vises i det punktet du berørte,
og det innrammede området blir i fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
For å avbryte berørings-AF berører du
.
Hvis [Objektsporing] er satt til [På], sporer kameraet et motiv og fokuserer på det, selv om
motivet er i bevegelse (side 71).
29NO
Innholdsfortegnelse
Spille av bilder
Spiller av lagrede bilder.
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
3 For å spille av panoramabilder eller film må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
Eller berør N på skjermen.
Bruk av kontrollhjulet
Bruke berøringspanelet
Trykk på midten.
Berør X/N.
Spole raskt forover
Trykk på høyre side, eller drei den Berør M.
med klokken.
Spole raskt bakover
Trykk på venstre side, eller drei
den mot klokken.
Meny
Under filmavspilling
Pause/fortsett
Eksempelbilde
2 Velg et bilde med kontrollhjulet.
Eller skyv skjermen til venstre eller høyre.
Berør m.
Spill av sakte forover
Drei med urviseren under pause.
Berør
under pause.
Spill av sakte bakover*
Drei mot urviseren under pause.
Berør
under pause.
Justere lydstyrken
Trykk nederst t øverst/nederst.
–
Indeks
* Filmen spilles forover bilde for bilde.
Merk
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke spilles av på riktig måte.
z Viser ønsket mappe
Velg ønsket mappe ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermen (side 51), og trykk deretter på øvre
eller nedre del av kontrollhjulet. Du kan velge mappe ved
å berøre søylen. Du kan endre visningsmodus ved å
trykke på midten av søylen.
30NO
Forts. r
En del av et stillbilde kan forstørres, så det kan studeres nærmere under avspilling. Dette
er praktisk når du vil kontrollere om et stillbilde du har tatt, er helt i fokus. Du kan
forstørre avspillingsbilder i Meny (side 103).
Eksempelbilde
1 Vis bildet du vil forstørre, og velg deretter
(Forstørr).
Innholdsfortegnelse
Forstørret avspilling
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på
kontrollhjulet.
Eller berør eller på skjermen.
3 Velg den delen du vil forstørre ved å trykke
øverst, nederst, til høyre eller venstre på
kontrollhjulet, eller ved å skyve bildet.
Meny
Når du berører bildet, forstørres det og sentreres på det
punktet du berørte.
4 For å avbryte forstørret avspilling velger du
.
Kommentarer
z Skalaområde
(Forstørr).
Indeks
• Du kan ikke bruke funksjonen for forstørret avspilling til film.
• For å forstørre panoramabilder må du først sette avspillingen på pause og deretter trykke på
Skalaområdet er som følger.
Bildestørrelse
Skalaområde
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
31NO
Innholdsfortegnelse
Slette bilder
Du kan slette det bildet som vises.
1 Vis bildet du vil slette og velg deretter
(Slett).
2 Velg OK.
Eksempelbilde
Velg
for å avbryte operasjonen.
(Slett)
Meny
OK
Kommentarer
• Du kan ikke slette beskyttede bilder.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller først om du vil slette bildet eller ikke.
Velg MENU t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere enkeltbilder på en gang.
Indeks
z Slette flere bilder
32NO
Bruke funksjonen Foto-kreativitet
Med Foto-kreativitet kan du ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner og lett lage
kreative bilder.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto].
(Foto-kreativitet).
Eksempelbilde
2 Velg
Innholdsfortegnelse
Foto-kreativitet
Meny
3 Velg elementet du vil angi blant elementene
som vises nederst på skjermen.
Du kan bruke Foto-kreativitet-oppsettelementene
samtidig.
4 Velg ønsket innstilling.
Gå tilbake til [Intelligent Auto], og velg
Indeks
5 For å ta stillbilder må du trykke på
lukkerknappen.
Når du vil ta opp film, må du trykke på
MOVIE-knappen for å starte opptaket.
.
Bakgr. uskarp (side 34)
Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være.
Lysstyrke (side 35)
Justerer lysstyrken.
Farge (side 36)
Justerer fargen.
Livlighet (side 37)
Justerer hvor livlig bildet skal være.
Bildeeffekt (side 38)
Velger det ønskede effektfilteret for opptak.
Kommentarer
•
•
•
•
Funksjonen Foto-kreativitet er kun tilgjengelig når et obkjetiv med E-fatning er montert.
Smilutløserfunksjonen kan ikke brukes.
Når modus for Foto-kreativitet er aktivert, blir flere elementer som er angitt på menyen, ugyldige.
Når kameraet går tilbake til [Intelligent Auto] eller slås av, tilbakestilles innstillingene til
standardinnstillingene.
• Du kan justere [Bakgr. uskarp] kun under opptak av filmer ved bruk av funksjonen Foto-kreativitet.
33NO
Med Foto-kreativitet kan du enkelt gjøre bakgrunnen uskarp, slik at motivet fremheves,
mens du kontrollerer uskarphetseffekten på LCD-skjermen. Du kan ta opp en film med
en verdi som er justert med uskarphetseffekten.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto].
2 Velg
Innholdsfortegnelse
Gjøre bakgrunnen uskarp
(Foto-kreativitet).
3 Velg [Bakgr. uskarp].
: Fokusere
Meny
4 Gjør bakgrunnen uskarp.
: Gjøre uskarp
Velg AUTO for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Kommentarer
z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen
Indeks
• Det mulige uskarphetsområdet avhenger av objektivet som brukes.
• Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det
objektivet som brukes.
uskarp
• Flytt deg nærmere motivet.
• Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen.
34NO
Du kan enkelt justere lysstyrken i Foto-kreativitet.
2 Velg
(Foto-kreativitet).
3 Velg [Lysstyrke].
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto].
Innholdsfortegnelse
Lysstyrke
4 Velg ønsket lysstyrke.
Meny
: Gjøre bilder lysere
: Gjøre bilder mørkere
Velg AUTO for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
35NO
Du kan enkelt justere fargen i Foto-kreativitet.
2 Velg
(Foto-kreativitet).
3 Velg [Farge].
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto].
Innholdsfortegnelse
Farge
4 Velg ønsket farge.
Meny
: Gjøre fargen varm
: Gjøre fargen kald
Velg AUTO for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
36NO
Du kan enkelt justere livligheten i Foto-kreativitet.
2 Velg
(Foto-kreativitet).
3 Velg [Livlighet].
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto].
Innholdsfortegnelse
Livlighet
4 Velg ønsket livlighet.
Meny
: Gjøre bilder livligere
: Gjøre bilder matte
Velg AUTO for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
37NO
Du kan enkelt angi bildeeffekt i Foto-kreativitet. Velg ønsket effektfilter for å få et mer
gripende og kunstnerisk uttrykk.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto].
2 Velg
Innholdsfortegnelse
Bildeeffekt
(Foto-kreativitet).
3 Velg [Bildeeffekt].
4 Velg ønsket effekt.
(Av)
Bruker ikke bildeeffektfunksjonen.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med
skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke
fargetonene.
(Plakateffekt:
farge)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge primærfargene
kraftig.
(Plakateffekt:
s/hv)
Skaper et abstrakt inntrykk, med klare
kontraster i sort/hvitt.
Indeks
(Lekekamera)
(Retrofoto)
Meny
Velg AUTO for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med
sepiafargetoner og falmede kontraster.
38NO
Forts. r
(Delfarge: rød)
Genererer et bilde som bare inneholder fargen
rød, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.
Genererer et bilde som bare inneholder fargen
grønn, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.
(Delfarge: gul)
Genererer et bilde som bare inneholder fargen
gul, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.
Indeks
Genererer et bilde som bare inneholder fargen
blå, mens andre farger er omgjort til sort/
hvitt.
Meny
(Delfarge: blå)
Eksempelbilde
(Delfarge:
grønn)
Genererer et bilde med den angitte
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig,
myk.
Innholdsfortegnelse
(Mykt veldig
lyst)
(Sterk kontrast Genererer et bilde med store kontraster i sort/
sort/hvitt)
hvitt.
Kommentarer
• Når [Delfarge] er valgt, vil bildene kanskje ikke inneholde den valgte fargen. Dette avhenger av motivet.
• Tilgjengelige bildeeffekter er begrenset ved bruk av Foto-kreativitet. Finjustering er heller ikke
tilgjengelig. Du kan bruke flere bildeeffekter og foreta finjustering med Option. Velg MENU t
[Lysstyrke/farge] t [Bildeeffekt] (side 94).
39NO
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
Bruke kontrollhjulet:
1 Trykk gjentatte ganger på DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet for å velge
den ønskede modusen.
1 Under opptak, MENU t [Kamera] t [LCD-display (DISP)]/[Søkerdisplay (DISP)].
Under avspilling, MENU t [Avspilling] t [Vis innhold].
2 Velg ønsket modus.
Eksempelbilde
Bruke Meny:
Innholdsfortegnelse
DISP (Vis innhold)
Merk
Under opptak
Meny
• Du kan angi [Søker-display (DISP)] hvis en elektronisk søker (selges separat) er montert på kameraet.
LCD-display (DISP)
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og
blenderåpningen grafisk, unntatt for
situasjoner der [Opptaksmod.] er stilt inn
på [Panoramafotografer.] eller [3Dpanorama].
Vis alle info.
Viser opptaksinformasjon.
Stor skriftdisplay
Viser kun hovedelementer i stor størrelse.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Indeks
Grafisk visning
40NO
Forts. r
For søker
Viser kun opptaksopplysninger på
skjermen (ikke bilde). Velg dette når du
bruker søker (selges separat).
Eksempelbilde
Viser luminansfordelingen grafisk.
Innholdsfortegnelse
Histogram
Søker-display (DISP)
Viser grunnleggende informasjon i
søkeren.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
Meny
Gr. skjerminfo
Indeks
z Angi skjermvisningsmoduser som skal være
tilgjengelig
Du kan velge hvilke LCD-skjermvisningsmoduser som skal kunne velges i opptaksmodus
med [DISP-knapp (skjerm)] (side 79).
41NO
Forts. r
Viser opptaksinformasjon.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk, i
tillegg til opptaksinformasjonen.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Eksempelbilde
Skjerminfo
Innholdsfortegnelse
Under avspilling
Meny
Merk
Indeks
• Histogram vises ikke i følgende avspillingsmoduser.
– Film
– Panorama
– Lysbildevisning
z Hva er et histogram?
Et histogram fremstiller den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler
(bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele
histogrammet mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre.
Blits
R (rød) Luminans
• Hvis bildet har en veldig lys eller en veldig mørk del,
vil den aktuelle delen blinke på histogramvisningen
under avspilling (luminansadvarsel).
G (grønn) B (blå)
42NO
Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV i området -3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Eksp.-komp.) på kontrollhjulet t ønsket verdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/farge] t [Eksp.-komp.] t ønsket verdi.
Meny
z Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut
Eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Eksp.-komp.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Man. Eksponering]
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil du kanskje
ikke oppnå en tilfredsstillende effekt.
• Selv om du kan justere eksponeringen mellom –3,0 EV og +3,0 EV, vises bare en verdi mellom –2,0 EV
og +2,0 EV med tilsvarende lysstyrke på skjermen under opptak. Hvis du angir en eksponering utenfor
dette området, viser ikke bildelysstyrken på skjermen effekten, men den gjenspeiles på bildet.
Innholdsfortegnelse
Eksp.-komp.
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av –.
Indeks
m
Korrekt eksponering
M
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av +.
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
• For å fotografere motiv i lysere fargetoner, bør du stille inn en eksponeringskompensasjon
på pluss-siden (+).
For å få maten til å se mer appetittvekkende ut, kan du fotografere den litt lysere enn
vanlig, og bruke hvit bakgrunn.
• Hvis du stiller inn eksponeringskompensasjonen i minus-retningen (–) når du fotograferer
blå himmel, vil du kunne få livlige bilder.
43NO
Du kan stille inn bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller
nivåtrinnfotografering.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t ønsket modus.
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t ønsket modus.
Tar ett stillbilde. Normal opptaksmodus.
(Seriebilder)
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede
lukkerknappen (side 45).
(HastPri.Kont.F.) Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker og
holder nede lukkerknappen (side 46). Fokus- og
lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de
etterfølgende bildene.
Tar et bilde etter ti eller to sekunder (side 47).
(Selvutl. (forts.)) Tar bilder kontinuerlig etter ti sekunder (side 48).
(Nivåtrinn:
Kont.)
(Fjernstyring)
Meny
(Selvutløser)
Eksempelbilde
(Enkeltbilde)
Innholdsfortegnelse
Bruksmodus
Tar tre bilder mens lukkerknappen holdes nede, hvert med
forskjellig grad av lysstyrke (side 49).
Med denne kan du bruke RMT-DSLR1 trådløse fjernkontrollen
(selges separat) (side 50).
Indeks
Merk
• Du kan ikke endre innstillingen når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Auto HDR]
44NO
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Seriebilder].
Eller, MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Seriebilder].
Eksempelbilde
Merk
• Du kan ikke bruke [Seriebilder] samtidig med følgende funksjoner:
– [Scenevalg], eksklusive [Sportsbilder]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
Innholdsfortegnelse
Seriebilder
Meny
Indeks
45NO
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen, med en høyere
hastighet enn for [Seriebilder].
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [HastPri.Kont.F.].
Eller, MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [HastPri.Kont.F.].
• Du kan ikke bruke [HastPri.Kont.F.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Scenevalg], eksklusive [Sportsbilder]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
• Fokus- og lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene.
Eksempelbilde
Kommentarer
Innholdsfortegnelse
HastPri.Kont.F.
Meny
Indeks
46NO
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutløser].
Eller, MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutløser].
2 Option t ønsket modus.
For å slå av selvutløseren trykker du på
(Bruksmodus) og velger [Enkeltbilde].
Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse.
Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker
på lukkerknappen.
Meny
Merk
Indeks
• Du kan ikke bruke [Selvutløser] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
Eksempelbilde
Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders forsinkelse.
(Selvutløser: 10 s) Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og
lydsignalet høres helt til lukkeren utløses.
For å avbryte selvutløseren trykker du på
(Bruksmodus)
på kontrollhjulet.
(Selvutløser: 2 s)
Innholdsfortegnelse
Selvutløser
47NO
Gjør et kontinuerlig opptak av det antall bilder du har stilt inn, etter ti sekunder. Du kan
velge det beste blant de bildene som er tatt.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutl. (forts.)].
Eller, MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutl. (forts.)].
For å slå av selvutløseren trykker du på
(Selvutløser
(forts.): 10 s. 3
bild.)
Gjør et kontinuerlig opptak av tre eller fem stillbilder, etter ti
sekunder.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og
lydsignalet høres helt til lukkeren utløses.
For å avbryte selvutløseren trykker du på
(Bruksmodus)
på kontrollhjulet.
Merk
Indeks
• Du kan ikke bruke [Selvutl. (forts.)] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
Meny
(Selvutløser
(forts.): 10 s. 5
bild.)
(Bruksmodus) og velger [Enkeltbilde].
Eksempelbilde
2 Option t ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
Selvutl. (forts.)
48NO
Tar tre bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og
deretter til lysere. Trykk og hold nede lukkerknappen, inntil nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptak kan du velge et bilde som passer til ditt behov.
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Nivåtrinn: Kont.].
Eller, MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Nivåtrinn: Kont.].
Eksempelbilde
1
Innholdsfortegnelse
Nivåtrinn: Kont.
2 Option t ønsket modus.
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,3 EV)
(Bruksmodus) og velger [Enkeltbilde].
Bildene tas med den innstilte avviksverdien (trinn), med
utgangspunkt i den grunnleggende eksponeringen.
Meny
For å avbryte nivåtrinnet trykker du på
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,7 EV)
Indeks
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Nivåtrinn: Kont.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
• Det siste bildet vises i autovisningen.
• I [Man. Eksponering] er eksponeringen forskjøvet ved at lukkerhastigheten er justert.
• Når du justerer eksponeringen, forandrer eksponeringen seg, basert på kompensasjonsverdien.
49NO
Du kan fotografere ved bruk av knappene SHUTTER og 2SEC (lukkeren frigjøres etter
to sekunder) på RMT-DSLR1 trådløse fjernstyringen (selges separat). Slå også opp i
bruksanvisningen som fulgte med trådløse fjernkontrollen.
1
2 Fokuser på motivet, rett senderen i trådløse fjernkontrollen mot
fjernsensoren og ta bildet.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Fjernstyring] samtidig med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Auto HDR]
• Et objektivdeksel kan dekke fjernsensoren og hindre at lyset fra fjernstyringen når frem. Bruk
fjernkontrollen fra posisjoner der lyset fra fjernkontrollen ikke blir utydelig.
Eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Fjernstyring].
Eller, MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Fjernstyring].
Innholdsfortegnelse
Fjernstyring
Indeks
50NO
Bruke funksjoner i menyen
Viser flere bilder samtidig.
1 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
2 Trykk på
(Bildeindeks) på kontrollhjulet.
3 For å gå tilbake til visning av enkeltbilder, må du velge det ønskede bildet
og trykke på midten av kontrollhjulet.
Eller berøre det ønskede bildet.
Eksempelbilde
En seks bilders indeksskjerm vises.
Du kan skifte til en 12-bilders indeksskjerm; [MENU] t [Avspilling] t [Bildeindeks].
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
z Viser ønsket mappe
Meny
Velg ønsket mappe ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermen, og trykk deretter på øvre eller nedre
del av kontrollhjulet. Du kan velge mappe ved å berøre
søylen. Du kan endre visningsmodus ved å trykke på
midten av søylen.
Indeks
51NO
Kameraet analyserer motivet, så du kan fotografere med de innstillingene som passer
best.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent
Auto].
Når kameraet gjenkjenner scenen, vises
scenegjenkjenningsikonet og -veiviseren på skjermen.
Kameraet gjenkjenner (Nattscene),
(Stativ,
Ikon for scenegjenkjenning og veiviser
nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i
motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) eller
(Spebarn).
Meny
Kommentarer
• [Blitsmodus] er satt til [Autoblits] eller [Blits av].
• Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent scenen.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [Av], gjenkjennes ikke scenene [Portrett], [Portrett i motlys],
[Nattportrett] og [Spebarn].
Eksempelbilde
2 Rett kameraet mot motivet.
Innholdsfortegnelse
Intelligent Auto
z Foto-kreativitet
Indeks
Ved å trykke på midten av kontrollhjulet i [Intelligent Auto]-modus får du tilgang til Fotokreativitet-menyen. Ved hjelp av den kan du endre innstillingene med enkle
arbeidsoperasjoner, og oppnå virkelig kreative resultater (side 33).
52NO
Forts. r
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på en annen
måte, eller endre fokusinnstillingen.
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokuserer fortsatt.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Meny
tent
Eksempelbilde
Fokusindikator
Innholdsfortegnelse
z Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet synes gjennom glass.
Motivet beveger seg raskt.
Motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Motivet blinker.
Motivet er belyst fra baksiden.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
53NO
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Scenevalg] t ønsket modus.
(Landskap)
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus,
med livlige farger.
(Makro)
Brukes til næropptak av motiver som f.eks.
blomster, insekter, mat eller små gjenstander.
(Sportsbilder)
Fotograferer et motiv i bevegelse med høy
lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det
står stille. Kameraet tar bilder kontinuerlig
mens lukkerknappen trykkes.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen.
(Nattportrett)
Tar portretter i nattscener. Sett på blitsen og
utløs den.
(Nattscene)
Fotograferer nattscener uten at den mørke
atmosfæren går tapt.
Meny
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere.
Gjengir hudtoner med en myk valør.
Eksempelbilde
(Portrett)
Innholdsfortegnelse
Scenevalg
Indeks
54NO
Forts. r
Fotograferer nattscener med mindre støy og
uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie
bilder, og bildene behandles for å redusere
uskarphet, kamerarystelser og støy.
Eksempelbilde
Kommentarer
Meny
• I modusene [Nattscene] og [Nattportrett] er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ for å
unngå at bildet blir uskarpt.
• I modusen [Håndholdt kamera i halvlys] klikker lukkeren seks ganger, og et bilde blir lagret.
• Hvis du velger [Håndholdt kamera i halvlys] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten
forbigående [Fin].
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, for eksempel fliser, eller et motiv med liten kontrast, for eksempel
himmel, sandstrand eller gressplen
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• I forbindelse med [Håndholdt kamera i halvlys] kan det dannes et støysignal når du bruker en lyskilde
som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys.
• Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke, selv om du velger [Makro]. For å finne
det minste fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden for det objektivet som er festet til
kameraet.
Innholdsfortegnelse
(Håndholdt
kamera i halvlys)
Indeks
55NO
Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere uskarphet i
motivet.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Bildestabilisering].
Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så kamerarystelsene
reduseres og bildestøy forhindres.
Kommentarer
Meny
• Hvis du velger [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten forbigående
[Fin].
• Lukkeren klikker seks ganger, og et bilde lagres.
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt når du fotograferer:
– Et motiv som beveger seg i rykk og napp
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
• Når du bruker en lyskilde som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys, kan det dannes et støysignal.
Eksempelbilde
2 Ta opp med lukkerknappen.
Innholdsfortegnelse
Bildestabilisering
Indeks
56NO
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved hjelp av komponerte bilder.
Innholdsfortegnelse
Panoramafotografer.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Panoramafotografer.].
2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og
trykk så lukkerknappen helt ned.
Meny
Denne delen kommer ikke med.
3 Panorer over hele det aktuelle området,
mens du følger fremdriften på LCDskjermen.
Indeks
Fremdriftsindikator
Kommentarer
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig
panoramabilde.
• Når du velger [Vid] i [Bildestørr.], vil du kanskje ikke kunne bevege kameraet over hele motivet i løpet
av den tiden som står til rådighet. I slike tilfeller anbefaler vi at du velger [Standard] i [Bildestørr.].
• Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke,
inntil opptaket er avsluttet.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved hjelp av AE/AF-låsen,
rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer,
bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt.
• [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av:
– Et motiv i bevegelse.
– Et motiv som er for nær kameraet.
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere enn omgivelsene.
• [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Når kameraet ikke holdes rolig nok.
57NO
Forts. r
Før kameraet i en bue med konstant hastighet og i samme retning som vist av indikatoren på
LCD-skjermen. [Panoramafotografer.] er bedre egnet når motivet står stille, enn når det er i
bevegelse.
Vertikal retning
Innholdsfortegnelse
z Tips for panoramafotografering
Horisontal retning
Meny
Indeks
• Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det å bruke det med W-siden.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus,
eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.
• Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene
kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du
justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet,
og gjøre et nytt opptak.
• Du kan velge retningen med MENU t [Bildestørr.] t [Panoramaretning] og
bildestørrelsen med MENU t [Bildestørr.] t [Bildestørr.].
Eksempelbilde
Så liten radius som mulig
z Spille av rullbare panoramabilder
Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på midten av
kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk på det igjen for å stoppe midlertidig. Du
kan avspille/stoppe midlertidig ved å trykke på N/X på skjermen.
• Panoramabilder spilles av med den inkluderte programvaren
"PMB".
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje
ikke vises eller rulles (scrolles) på riktig måte.
Viser det viste området av hele
panoramabildet.
58NO
Setter deg i stand til å opprette et 3D-bilde fra sammensatte bilder.
3D-bilder tatt i [3D-panorama]-modus med dette kameraet kan bare spilles av på en 3DTV. De innspilte bildene spilles av som vanlige stillbilder på kameraets LCD-skjerm
eller en vanlig TV (ikke 3D).
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [3D-panorama].
Innholdsfortegnelse
3D-panorama
2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og
trykk så lukkerknappen helt ned.
Denne delen kommer ikke med.
Meny
3 Panorer over hele det aktuelle området,
mens du følger fremdriften på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Kommentarer
Indeks
• Du vil kanskje merke ubehagelige symptomer som at du blir trett i øynene, kvalm eller søvnig mens du
ser på 3D-bilder som er tatt opp med kameraet, på 3D-kompatible skjermer. Når du ser på 3D-bilder,
anbefaler vi deg å ta pauser med jevne mellomrom. Siden behovet for pauser vil variere fra person til
person, må du selv bestemme hvor lange og hyppige disse pausene bør være. Hvis du blir dårlig, må du
holde opp å se på 3D-bildene og eventuelt søke medisinsk hjelp. Slå også opp i bruksanvisningen til den
tilkoblede enheten eller programvaren som brukes med kameraet. Barns syn er alltid sårbart (særlig hos
barn under seks år). Før de får lov til å se på 3D-bilder, bør du rådføre deg med en spesialist, for eksempel
en barnelege eller øyenlege. Pass på at barna dine retter seg etter ovenstående forholdsregler.
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det komponerte bildet. Du bør panorere kameraet 180 grader i løpet av ca. 6 sekunder når du bruker et
objektiv av typen E18 – 55 mm med full vidvinkel (18 mm), for at resultatet skal bli best mulig. Du bør
panorere kameraet langsommere når du bruker telefotosiden av objektivet.
• Når du velger [Vid] i [Bildestørr.], vil du kanskje ikke kunne bevege kameraet over hele motivet i løpet
av den tiden som står til rådighet. I slike tilfeller bør du velge [Standard] eller [16:9] i [Bildestørr.].
• Hvis du tar et 3D-bilde med T-siden av et zoomobjektiv, kan det hende at et grått område vil vises oftere
enn vanlig, eller at opptaket blir stoppet. Det anbefales å bruke et zoomobjektiv på W-siden.
• Kameraet fortsetter å fotografere under [3D-panorama]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke, inntil
opptaket er avsluttet.
• Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn.
• I svakt lys kan 3D-panoramabilder bli uskarpe.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i (med AE/AF-låsen) ved å
trykke lukkerknappen halvveis ned, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil 3Dpanoramabildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt.
• [3D-panorama] egner seg ikke til opptak av:
– Et motiv i bevegelse.
– Et motiv som er for nær kameraet.
– Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel,
sandstrand eller gressplen.
59NO
Forts. r
Panorer kameraet i en liten bue med konstant
hastighet i den retningen som vises på LCDskjermen, mens du tar følgende punkter med i
betraktningen. Du bør panorere med omtrent
halvparten av normal hastighet.
Eksempelbilde
z Tips for 3D-panoramafotografering
Innholdsfortegnelse
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere enn omgivelsene.
• [3D-panorama]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du beveger kameraet for raskt eller for sakte.
– Når kameraet ikke holdes rolig nok.
• Et 3D-bilde består både av JPEG- og MPO-filer. Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen, som
tilsammen utgjør et 3D-bilde, vil det aktuelle 3D-bildet kanskje ikke kunne spilles av.
• Du kan kun panorere vannrett ved opptak av 3D-panorama-bilder.
Meny
Indeks
• Fotografer et motiv som ikke beveger seg.
• Sørg for at det er tilstrekkelig avstand mellom motivet og
bakgrunnen.
• Ta 3D-bilder på et lyst sted, f.eks. utendørs.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at
du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så
lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.
• Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det å bruke det med
W-siden.
• Du kan velge retningen med MENU t [Bildestørr.] t [Panoramaretning] og
bildestørrelsen med MENU t [Bildestørr.] t [Bildestørr.].
z Filnavnet til 3D-bildet
Et 3D-bilde består både av JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer bilder tatt i [3D-panorama]-modus til en datamaskin, lagres følgende to
bildefiler i samme mappe på maskinen.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Hvis du sletter enten JPEG-filen eller MPO-filen, som tilsammen utgjør et 3D-bilde, vil det
aktuelle 3D-bildet kanskje ikke kunne spilles av.
60NO
Du kan fotografere med den ønskede innstillingen ved å justere både lukkerhastigheten
og blenderåpningen.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering].
Eksempelbilde
2 Trykk gjentatte ganger nederst på
kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet eller
blenderåpning.
Innholdsfortegnelse
Man. Eksponering
Skjermbildene for justering av lukkerhastighet og
blenderåpning vises vekselvis.
Lukkerhastighet
Meny
Blenderåpning (F-verdi)
3 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede
verdien.
Eller berør / ,
/
på skjermen.
Indeks
Kontroller eksponeringsverdien ved "MM" (målt
manuelt).
Mot +: Bildene blir lysere.
Mot –: Bildene blir mørkere.
0: Passende eksponering, analysert av kameraet.
Målt manuelt
4 Juster fokus og fotografer motivet.
Du kan justere lukkerhastigheten og blenderverdien også under filmopptak.
Kommentarer
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned
med fingrene.
• Indikatoren
(SteadyShot varsel) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
• ISO-innstillingen [ISO AUTO] er stilt inn på [ISO 100] i manuell eksponeringsmodus. Still inn ISOfølsomheten etter behov.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas.
• Hvis du bruker et A-fatning objektiv, kan du justere lukkerhastigheten og blenderåpningen ved manuell
fokusering under filmopptak.
61NO
Forts. r
Du kan ta opp lysspor med lang eksponering. BULB passer for opptak av lysspor, for
eksempel fyrverkeri.
Meny
3 Drei kontrollhjulet mot urviseren, til [BULB]
vises.
Eller berør til [BULB] vises.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering].
2 Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet.
Innholdsfortegnelse
BULB-fotografering
[BULB]
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer.
Indeks
Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen.
Kommentarer
• Siden lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke
stativ.
• Jo lenger eksponeringstid, jo tydeligere blir bildestøyen.
• Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var
åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår.
• Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, kan du ikke stille inn lukkerhastigheten på
[BULB].
• Hvis [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen brukes med lukkerhastigheten innstilt på [BULB],
stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på 30 sekunder.
z Bruke fjernkontrollen
Hvis du trykker på knappen SHUTTER på trådløse fjernkontrollen aktiveres BULB-opptak,
trykker du på nytt stopper BULB-opptaket. Du trenger ikke å holde nede knappen
SHUTTER på trådløse fjernkontrollen.
For å bruke trådløse fjernkontrollen trykker du på
(Bruksmodus) på kontrollhjulet
og velger [Fjernstyring].
62NO
Du kan gjengi et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, f.eks.
ved å fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse, ved hjelp
av lav lukkerhastighet.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpningen justeres automatisk for å gi riktig
eksponering.
Du kan justere lukkerhastigheten også under filmopptak.
Lukkerhastighet
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t
[Lukkerprioritet] t ønsket verdi.
Innholdsfortegnelse
Lukkerprioritet
Kommentarer
Indeks
z Lukkerhastighet
Meny
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned
med fingrene.
• Indikatoren
(SteadyShot advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) utføres like lenge
som lukkeren var åpen etter fotografering. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår.
• Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås etter oppsettet, vil blenderverdien blinke når du trykker
lukkerknappen halvveis ned. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas.
• Hvis du bruker et A-fatning objektiv, kan du justere lukkerhastigheten ved manuell fokusering under
filmopptak.
Når du bruker en høyere lukkerhastighet, ser et motiv i
bevegelse, som f.eks. en løpende person, biler eller sjøsprut, ut
som om de er fastfrosset.
Når du bruker en lavere lukkerhastighet, fastholdes et spor av
bevegelse i bildet, noe som gjør det mer naturlig og dynamisk.
63NO
Gjør ting som befinner seg foran eller bak motivet, uskarpe eller skarpere.
1 MENU t [Opptaksmod.] t
[Blenderprioritet] t ønsket verdi.
2 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpning (F-verdi)
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi riktig
eksponering.
Du kan justere blenderverdien også under filmopptak.
Eksempelbilde
• Mindre F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak
det er uskarpe.
• Større F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i
fokus.
Innholdsfortegnelse
Blenderprioritet
Kommentarer
Mindre F-verdi (større blenderåpning) smalner inn det området
som er i fokus. Dette gir deg mulighet til å fokusere skarpt på
motivet og gjøre alt foran og bak det uskarpt. (Dybden i feltet
reduseres.)
Indeks
z Blender
Meny
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned
med fingrene.
• Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås etter oppsettet, vil lukkerhastigheten blinke når du trykker
lukkerknappen halvveis ned. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas.
• Hvis du bruker et A-fatning objektiv, kan du justere blenderåpningen ved manuell fokusering under
filmopptak.
Større F-verdi (redusert blenderåpning) utvider det området
som er i fokus. Dermed kan du fotografere med større dybde i
landskapet. (Dybden i feltet økes.)
64NO
Selv om kameraet automatisk justerer eksponeringen, kan du stille inn
opptaksfunksjoner som ISO-følsomhet, kreative innstillingene og dynamisk
områdeoptimalisering.
Innholdsfortegnelse
Program Auto
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Program Auto].
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Merk
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned
med fingrene.
Eksempelbilde
2 Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
z Programskifte
Meny
Du kan endre kombinasjonen lukkerhastighet og blenderåpning
(F-verdi) uten å endre eksponeringen du anga, når du ikke
bruker blits.
Drei kontrollhjulet for å velge kombinasjonen lukkerhastighet
og blenderåpning (F-verdi).
• Opptaksmodusindikatoren endres fra P to P*.
Indeks
65NO
På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare
bilder med nok lys. Bruk av blits bidrar også til å
forhindre kamerarystelser. Når du tar bilder i motlys,
kan du bruke blitsen til å ta et klart bilde av det
bakgrunnsbelyste motivet.
2 MENU t [Kamera] t [Blitsmodus] t ønsket modus.
(Blits av)
Utløses ikke, selv om den er hevet.
(Autoblits)
Utløses i mørket og i motlys.
Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen.
(Sakte synkron.) Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen. Med langsom
synkronisering kan du ta klare bilder av både motivet og bakgrunnen,
ved at lukkerhastigheten reduseres.
Kommentarer
Indeks
(Ettersynkron.) Avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang du trykker på
lukkerknappen. Når du fotograferer med ettersynkronisering, kan du ta
bilde av det naturlige lyssporet til et motiv i bevegelse, for eksempel
en bil eller en gående person.
Meny
(Fyllblits)
Eksempelbilde
1 Sett på blitsen og hev den.
Innholdsfortegnelse
Blitsmodus
• Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodusen.
• Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodusen.
• Du kan ikke bruke blitsen når du tar opp film.
z Tips om blitsfotografering
• Linsedekselet kan komme til å skygge for blitslyset. Ta av linsedekselet når du skal bruke
blitsen.
• Når du bruker blitsen, bør du fotografere et motiv på en avstand av 1 m eller mer.
• Når du skal fotografere et bakgrunnsbelyst motiv, bør du velge [Fyllblits]. Blitsen
fungerer til og med ved høylys dag, og får ansikter til å virke lysere.
66NO
Innholdsfortegnelse
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
1 MENU t [Kamera] t [Velg AF/MF] t ønsket modus.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Etter den automatiske fokuseringen kan du foreta en manuell
finjustering av fokus (direkte manuelt fokus).
(Manuelt
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drei fokusringen mot høyre eller venstre
for å få motivet til å se skarpere ut.
Merk
z Bruke manuell fokusering på en effektiv måte
Meny
• Hvis du dreier fokusringen når [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus] er valgt, forstørres bildet
automatisk, så du enklere kan foreta en kontroll av fokusområdet. Du kan forhindre at bildet forstørres,
ved å velge MENU t [Oppsett] t [MF-assistent] t [Av].
Eksempelbilde
(Dir. man.
Fokus)
"Fokuslåsing" er praktisk når du kan forutsi avstanden til
motivet. Med "Fokuslåsing" kan du låse fokus på forhånd på
den avstanden motivet kommer til å passere på.
Indeks
z Måle nøyaktig avstand til motivet
-merket viser hvor bildesensoren befinner seg*. Når du måler den nøyaktige avstanden
mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen.
Avstanden fra objektivets kontaktflate til bildesensoren er ca. 18 mm.
* Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som film.
• Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det aktuelle
objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom motivet og kameraet.
18 mm
Bunn
67NO
Forts. r
1 MENU t [Kamera] t [Velg AF/MF] t [Dir. man. Fokus].
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
3 Hold lukkerknappen halvveis nede, og drei fokusringen på objektivet for å
oppnå skarpt fokus.
Eksempelbilde
Merk
• [Autofokus] er låst på [Enkeltbilde-AF].
Innholdsfortegnelse
Dir. man. Fokus (Direkte manuelt fokus)
Meny
Indeks
68NO
Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus
i autofokusmodus.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket modus.
AFavstandssøkerramme
Kameraet bruker kun det AF-området
som befinner seg i det sentrale området.
Meny
(Senter)
Kameraet bestemmer hvilket av de 25
AF-områdene som skal brukes til
fokusering.
Når du trykker lukkerknappen halvveis
ned i opptaksmodus for stillbilder, vises
en grønn ramme rundt det området som er
i fokus.
• Når funksjonen ansiktsregistrering er
aktivert, prioriterer AF ansikter.
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Autofokusområde
AFavstandssøkerramme
Indeks
(Fleksibelt
punkt)
Flytter fokusområdet til et lite motiv eller
smalt område hvis du trykker øverst/
nederst/til høyre/til venstre på
kontrollhjulet.
Du kan berøre det ønskede fokusområdet
direkte.
AFavstandssøkerramme
Kommentarer
• Når denne funksjonen er satt til noe annet enn [Multi], kan du ikke bruke [Ansiktsregistrering]funksjonen.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
• [Multi] velges under filmopptak. Men hvis du bruker et E-fatning objektiv og trykker lukkeren halvveis
ned under opptaket, brukes det autofokuseringsområdet du anga før du startet opptaket til fokusering.
• Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angitt med en
stiplet linje. AF fungerer med prioritet for sentrumsområdet og området rundt sentrum av bildet.
69NO
Velger den fokuseringsmetoden som passer best til motivets bevegelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokus] t ønsket modus.
(Enkeltbilde-
Kameraet fokuserer og fokuset låses når du trykker
lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne metoden når motivet
står i ro.
AF)
(Kontinuerlig Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket
halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i
bevegelse.
Eksempelbilde
AF)
Innholdsfortegnelse
Autofokus
Kommentarer
Meny
Indeks
• [Enkeltbilde-AF] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Selvutløser]
– [Fjernstyring]
– [Scenevalg], eksklusive [Sportsbilder]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
• [Kontinuerlig AF] er valgt når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i [Scenevalg].
• I [Kontinuerlig AF]-modus høres ikke lydsignalene når motivet er i fokus.
70NO
Innholdsfortegnelse
Objektsporing
Holder fokus på et bevegelig motiv under sporing av det.
1 MENU t [Kamera] t [Objektsporing] t
[På].
En målramme vises.
Kameraet begynner å spore motivet.
Når [Objektsporing] er [På], kan du starte sporing av
motivet ved å berøre det på skjermen.
For å avbryte sporingsfunksjonen velger du
.
Målramme
Eksempelbilde
2 Juster målrammen etter motivet som skal
spores, og trykk midt på kontrollhjulet.
3 Ta opptaket.
Velger det området det skal fokuseres på.
Av
Sporer ikke motivet. Kameraet fokuserer på det punktet du
berører på skjermen.
Meny
På
Kommentarer
Indeks
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å spore:
– Motivet beveger seg for raskt.
– Motiver er for lite eller for stort.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Det er for mørkt.
– Lyset i omgivelsene endres.
• Du kan ikke bruke [Objektsporing] samtidig med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Manuelt fokus]
– [Nøyakt. dig.zoom]
z Spore det ansiktet du vil fotografere
Kameraet slutter å spore et motiv når motivet beveger seg ut av skjermen. Hvis motivet som
skal spores, er et ansikt, og hvis ansiktet blir borte fra skjermen mens kameraet sporer, og
deretter kommer tilbake i skjermen, fokuserer kameraet på det ansiktet på nytt.
• Hvis du aktiverer smilutløser under ansiktssporing, blir ansiktet målet for
smilkgjenkjenningsfunksjonen.
71NO
Du kan ta stillbilder mens du zoomer inn på den sentrale delen av bildet.
1 MENU t [Kamera] t [Nøyakt. dig.zoom].
2 Bestemme zoomegraden.
.
Kommentarer
Meny
Indeks
• Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR]
• Hvis du trykker på MOVIE-knappen mens [Nøyakt. dig.zoom] jobber, avbrytes zoomingen, bildet på
skjermen går tilbake til sin normale størrelse, og filmopptak starter.
• Etter hvert bilde som som du zoomer inn på motivet med digital bildebehandling, forverres
bildekvaliteten i forhold til kvaliteten før du begynte å bruke zoomen. Hvis du bruker et zoomobjektiv,
anbefaler vi at du zoomer helt inn på et bilde først, og deretter bruker den nøyaktige digitale zoomen hvis
du trenger ytterligere zooming.
• Når du bruker den nøyaktige digitale zoomen, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet angis med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet for sentrumsområdet og området rundt
sentrum av bildet.
Eksempelbilde
Du kan zoome inn opptil ti ganger.
3 For å stoppe zoomingen velger du
Innholdsfortegnelse
Nøyakt. dig.zoom
72NO
Gjenkjenner ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits,
eksponering og hvitbalanse. Du kan velge et prioritert ansikt å fokusere på.
Ansiktsregistreringsramme (grå/magenta)
Denne rammen vises på et registrert ansikt som ikke er ansiktet med
prioritert fokus. Den magenta rammen vises på et ansikt som er
registrert med [Ansiktregistrering].
På (regist.
ansikter)
Fokuserer på ansikter som er registrert for å ha prioritet.
På
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Av
Bruker ikke ansiktsregistreringfunksjonen.
Indeks
Kommentarer
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktsregistrering] t ønsket modus.
Eksempelbilde
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som
hovedmotiv og stille inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen
for den viktigste delen av motivet, blir hvit. Den rammen som er i fokus,
vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Innholdsfortegnelse
Ansiktsregistrering
• Du kan ikke bruke [Ansiktsregistrering] samtidig med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Manuelt fokus]
– [Nøyakt. dig.zoom]
• Du kan velge [Ansiktsregistrering] bare når [Autofokusområde] er stilt inn på [Multi] og [Målemodus]
også er stilt inn på [Multi].
• Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres.
• Ved [Smilutløser]-opptak stilles [Ansiktsregistrering] automatisk inn på [På (regist. ansikter)], selv når
den er stilt inn på [Av].
73NO
Oppdager ansikter det er registrert informasjon om på forhånd, når [Ansiktsregistrering]
er satt til [På (regist. ansikter)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering] t ønsket modus.
Registrerer et nytt ansikt.
Rekkefølgeendring Endrer prioritet for ansikter som er registrert.
Slett
Sletter er registrert ansikt. Velg et ansikt og trykk på OK.
Slett alle
Sletter alle registrerte ansikter.
Eksempelbilde
Ny registrering
Innholdsfortegnelse
Ansiktregistrering
Ny registrering
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering] t [Ny registrering].
2 Juster styreramme til ansiktet som skal registreres, og trykk på
lukkerknappen.
3 Når en bekreftelsesmelding vises, trykker du på OK.
Kommentarer
Indeks
• Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres.
• Fotografer ansiktet forfra på et god opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det
er formørket av en hatt, solbriller eller noe lignende.
Rekkefølgeendring
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering]
t [Rekkefølgeendring].
2 Velg ansiktet du vil endre prioritet for.
3 Velg prioritetsnivå.
Jo lavere tall for plasseringen, desto høyere prioritet.
Merk
• Du kan ikke velge posisjon 8 ved å skyve fingeren på skjermen. Bruk kontrollhjulet til å velge posisjon 8.
74NO
Innholdsfortegnelse
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smilutløser] t
[På].
3 Vent til et smil gjenkjennes.
Ansiktsregistreringsramme
(oransje)
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren,
Smilgjenkjenningsindikator
tar kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen under
smilutløserfotografering, tar kameraet bildet og går
deretter tilbake til smilutløsermodus.
På
Bruker smilutløseren.
Av
Bruker ikke smilutløseren.
Meny
4 For å avslutte smilutløsermodus, MENU t
[Kamera] t [Smilutløser] t [Av].
Eksempelbilde
2 For å angi følsomhet for gjenkjenning av et
smil, Option t ønsket innstilling.
Du kan sette følsomheten for registrering av et smil med Option.
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.
(Svakt smil)
Registrerer selv et lite smil.
Indeks
(Stort smil)
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Smilutløser] samtidig med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Manuelt fokus]
– [Nøyakt. dig.zoom]
• Fotografering med Smilutløser avsluttes automatisk når minnekortet er fullt.
• Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Bruksmodusen stilles automatisk inn på [Enkeltbilde] eller [Fjernstyring].
75NO
Forts. r
1 Ikke dækk øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
3 Smil tydelig med åpen munn.
Det er enklere for kameraet å gjenkjenne smilet når tennene
synes.
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har gjenkjent ansiktet til, smiler.
• Hvis et ansikt er registrert, oppdager kameraet bare smilet til dette ansiktet.
• Hvis et smil ikke oppdages, må du angi følsomhet med Option.
Eksempelbilde
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg
minst mulig opp og ned.
Hold øynene smale.
Innholdsfortegnelse
z Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
Meny
Indeks
76NO
Angir effekt for fotografering av myke hudtoner i ansiktsregistreringfunksjonen.
1 MENU t [Kamera] t [Myke hudtoner-effekt] t [På].
2 Angi intensitet for myk hudtone-effekten, Option t ønsket innstilling.
Bruker funksjonen Myke hudtoner-effekt.
Av
Bruker ikke funksjonen Myke hudtoner-effekt.
Du kan angi intensitet for myk hudtone-effekten med Option.
Setter myke hudtoner-effekten på høy.
(Middels)
Setter myke hudtoner-effekten på middels.
(Lav)
Setter myke hudtoner-effekten på lav.
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Myke hudtoner-effekt] samtidig med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Seriebilder]
– [HastPri.Kont.F.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Selvutl. (forts.)]
– [Sportsbilder] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funksjonen vil kanskje ikke virke, avhengig av motivet.
Meny
(Høy)
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Myke hudtoner-effekt
77NO
Her kan du lete gjennom alle fototipsene i kameraet.
Bruk dette elementet når du vil se på fototips du har sett før.
2 Søk etter ønsket fotograferingstips.
Eksempelbilde
1 MENU t [Kamera] t [Opptakstipsliste].
Innholdsfortegnelse
Opptakstipsliste
Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned.
Du kan vise et tips fra [Innholdsfortegnelse].
Meny
Merk
• Du kan ikke bla i skjermen ved å skyve den. Bruk kontrollhjulet til dette.
Indeks
78NO
Bruk denne til å velge den skjermvisningsmodus som skal kunne velges med [Vis
innhold] (side 40) i opptaksmodus.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knapp (skjerm)].
Elementer merket med
, er tilgjengelig.
3 Velg OK.
Vis alle info.
Viser opptaksinformasjon.
Stor skriftdisplay
Viser kun hovedelementer i stor størrelse.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
For søker
Viser kun opptaksopplysninger på skjermen
(ikke bilde). Velg dette når du bruker søker
(selges separat).
Indeks
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen
grafisk, unntatt for situasjoner der
[Opptaksmod.] er satt til [Panoramafotografer.]
eller [3D-panorama].
Meny
Grafisk visning
Eksempelbilde
2 Velg ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
DISP-knapp (skjerm)
79NO
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du lagrer et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir
i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
Innholdsfortegnelse
Bildestørr.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Bildestørr.] t ønsket modus.
Eksempelbilde
Stillbilde
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
Retningslinjer for bruk
4912 × 3264 pixels
For utskrifter med format på opptil A3+
M:8,4M
3568 × 2368 pixels
For utskrifter med format på opptil A4
S:4,0M
2448 × 1624 pixels
For utskrifter med format L/2L
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
L:14M
4912 × 2760 pixels
M:7,1M
3568 × 2000 pixels
S:3,4M
2448 × 1376 pixels
Meny
L:16M
Retningslinjer for bruk
For visning på en TV med høy oppløsning
Indeks
Kommentarer
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
• Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], tilsvarer bildestørrelsen L.
3D-panorama
(16:9)
Tar bilder med en størrelse som egner seg for en
høyoppløsnings-TV.
Horisontal: 1920 × 1080
(Standard)
Fotograferer med standard bildestørrelse.
Horisontal: 4912 × 1080
(Vid)
Fotograferer med vid bildestørrelse.
Horisontal: 7152 × 1080
80NO
Forts. r
Bildene ser forskjellige ut, avhengig av valgt modus.
Standard
Vid
Når [Standard] eller [Vid] er valgt, rulles bildene når du trykker på midten av kontrollhjulet.
Eksempelbilde
16:9
Innholdsfortegnelse
z Tips for å velge bildestørrelse
Panoramafotografer.
Fotograferer med standard bildestørrelse.
Vertikal: 3872 × 2160
Horisontal: 8192 × 1856
(Vid)
Fotograferer med vid bildestørrelse.
Vertikal: 5536 × 2160
Horisontal: 12416 × 1856
Merk
Indeks
(Standard)
Meny
Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panoramaretning]-innstillingen.
• Når du skriver ut panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.
81NO
Stiller inn bildeforholdet for stillbilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Bildeforhold] t ønsket modus.
Standard bildeforhold. Egnet for utskrifter.
16:9
For visning på en TV med høy oppløsning.
Merk
• Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
Eksempelbilde
3:2
Innholdsfortegnelse
Bildeforhold
Meny
Indeks
82NO
Velger komprimeringsformatet for stillbilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Kvalitet] t ønsket modus.
Filformat: RAW (Tar opp med RAW-komprimeringsformat.) +
JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er
praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning, og
en RAW-fil til redigering.
• Bildekvaliteten er låst på [Fin], og bildestørrelsen er låst på
[L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Siden
kompresjonsforholdet til [Standard] er høyere enn for [Fin], er
filstørrelsen for [Standard] mindre enn for [Fin]. Dette gjør det
mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil
bli dårligere.
• Når bilder ikke skal modifiseres med en datamaskin, anbefaler
vi at du velger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Meny
Filformat: RAW (Tar opp med RAW-komprimeringsformat.)
Dette formatet tillater deg ikke å utføre noen digital behandling
av bildene. Velg dette formatet på en datamaskin når du vil ha
profesjonelle resultater.
• Bildestørrelsen er låst til den største størrelsen. Bildestørrelsen
vises ikke på LCD-skjermen.
Eksempelbilde
RAW (RAW)
Innholdsfortegnelse
Kvalitet
Kommentarer
• Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
• Du kan ikke legge til en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) på bilder i RAW-format.
• Du kan ikke bruke [Auto HDR] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
z RAW-bilder
RAW-formatfilen er de rådataene som ennå ikke har vært gjennom noen form for digital
behandling. En RAW-fil skiller seg fra vanligere filformater, som f.eks. JPEG, ved at den
består av det råmaterialet som kan brukes til profesjonell viderebehandling.
Du trenger "Image Data Converter"-programvaren på CD-ROM-en (inkludert) for å kunne
åpne et RAW-bilde som er lagret på dette kameraet. Med denne programvaren kan du åpne
et RAW-bilde og konvertere det til et vanlig format, som f.eks. JPEG eller TIFF, og
hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan justeres.
83NO
Stiller inn den retningen kameraet skal beveges i når du tar 3D-panorama-bilder eller
Panoramafotografer-bilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Panoramaretning] t ønsket modus.
(Høyre)
Panorer kameraet fra venstre mot høyre.
(Venstre)
Panorer kameraet fra høyre mot venstre.
Eksempelbilde
3D-panorama
Innholdsfortegnelse
Panoramaretning
Panoramafotografer.
Før kameraet i den innstilte retningen.
Meny
(Høyre)
(Venstre)
(Opp)
(Ned)
Indeks
84NO
Velger filmfilformat.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Filformat] t ønsket modus.
Tar opp 60i/50i-filmer eller 24p/25p-filmer i AVCHD-format,
og 60p/50p-filmer i originalt Sony-format. Sony-filformatet
passer for visning av filmen på en HD-TV. Du kan lage en
Blu-ray Disc, en AVCHD-plate, eller en DVD-Video-plate med
den medfølgende programvaren "PMB".
MP4
Meny
• 60i-filmer tas opp med 60 felt/sekund og 50i-filmer med 50 felt/
sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter interlaced skanning, Dolby
Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 24p-filmer tas opp med 24 rammer/sekund og 25p-filmer med 25
rammer/sekund. Både 24p- og 25p-filmer benytter progressiv
skanning, Dolby Digital-lyd og AVCHD-formatet.
• 60p-filmer tas opp med 60 rammer/sekund og 50p-filmer med 50
rammer/sekund. Både 60p- og 50p-filmer benytter progressiv
skanning og Dolby Digital-lyd.
Eksempelbilde
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
Innholdsfortegnelse
Filformat
Tar opp mp4 (AVC)-filmer. Dette formatet passer for opplasting
på Internett, e-postvedlegg og lignende.
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Indeks
• Filmer tas opp i MPEG-4-format ved ca. 30 rammer/sekund, de
benytter progressiv skanning, AAC-lyd og MP4-format.
• Du kan ikke lage plater med filmer tatt opp i dette formatet, med den
medfølgende programvaren "PMB".
z Kontrollere 60i eller 50i
For å se om kameraet er 1080 60i-kompatibelt eller 1080 50i-kompatibelt, skal du se etter
følgende merker på undersiden av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
z Spille av filmer på andre enheter
Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile for opptak i AVCHD-format.
Filmer tatt opp i AVCHD-format med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende
enheter.
– Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke er kompatible med
High Profile
– Enheter som ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile for opptak i MP4-format.
Derfor kan ikke filmer som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet, spilles av på andre
enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264.
85NO
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmopptak. Jo høyere
datahastighet (gjennomsnittlig bithastighet) per minutt, desto bedre bildekvalitet.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Opptaksinnstilling] t ønsket modus.
Gjennomsnittlig Opptak
bithastighet
24 Mbps
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 ×
1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Tar opp filmer i standard kvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mbps
Tar opp filmer i beste bildekvalitet med
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 ×
1080 (24p/25p). Dette gir en kinolignende
følelse.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Tar opp filmer i standard kvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir en
kinolignende følelse.
[Filformat]: [MP4]
1440×1080 12M
12 Mbps
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mbps
Tar opp filmer i VGA-størrelse.
Indeks
Gjennomsnittlig Opptak
bithastighet
Meny
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Eksempelbilde
[Filformat]:
[AVCHD 60i/60p]
[AVCHD 50i/50p]
Innholdsfortegnelse
Opptaksinnstilling
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Kommentarer
• Filmer tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] i [Opptaksinnstilling], konverteres av
"PMB" når en plate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan også lage en plate med den
opprinnelige bildekvaliteten.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)]
konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan
også lage en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmene på en Blu-ray Disc.
• For å se 60p/50p- eller 24p/25p-filmer på et TV-apparat må du ha et TV-apparat som er kompatibelt med
60p/50p og 24p/25p. Hvis du bruker et TV-apparat som ikke er kompatibelt, konverteres filmene til 60i/
50i og overføres til TV-apparatet.
z Kontrollere 60i eller 50i
For å se om kameraet er 1080 60i-kompatibelt eller 1080 50i-kompatibelt, skal du se etter
følgende merker på undersiden av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
86NO
Stiller inn lysfølsomheten.
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [ISO] t ønsket innstilling.
(ISO AUTO)
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
Angir lysfølsomheten til bildesensoren. Høyere følsomhet
muliggjør raskere lukkerhastighet og mindre blenderåpning
(større f-verdier). Jo høyere følsomhet, desto mer bildestøy kan
bli synlig.
Kommentarer
Indeks
z Justere ISO-følsomheten (Anbefalt
Meny
• [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
• Jo høyere tallet er, jo høyere er støynivået.
• Når eksponeringsmodus er satt til [Program Auto], [Blenderprioritet] og [Lukkerprioritet], og [ISO] er
satt til [ISO AUTO], settes ISO automatisk til mellom ISO100 og ISO3200.
• [ISO AUTO]-innstillingen finnes ikke i [Man. Eksponering]. Hvis du endrer eksponeringsmodus til
[Man. Eksponering] med [ISO AUTO]-innstillingen, endres den til 100. Angi ISO etter
opptaksforholdene.
Eksempelbilde
100/200/400/800/
1600/3200/6400/
12800/25600
Innholdsfortegnelse
ISO
eksponeringsindeks)
ISO-innstillingen (hastigheten) er lysfølsomheten til opptaksmedier som er utstyrt med en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-innstillingen.
Høy ISO-følsomhet
Når ISO-følsomheten er høy, vil bildene tas med riktig
lysstyrke, selv om eksponeringen skulle være utilstrekkelig.
Økende ISO-følsomhet vil imidlertid gi kornete bilder.
Lav ISO-følsomhet
Du kan ta skarpe bilder. Når ISO-følsomheten er lav,
reduseres imidlertid lukkerhastigheten. Du bør også ta hensyn
til mulige kompliserende faktorer som kamerarystelser og
motiv i bevegelse.
87NO
Justerer fargetemperaturen etter lysforholdene i omgivelsene.
Bruk denne funksjonen når fargetemperaturen i bildet ikke ble som du forventet, eller når
du bevisst vil endre fargetemperaturen for å oppnå et bestemt fotografisk uttrykk.
Innholdsfortegnelse
Hvitbalanse
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet oppdager automatisk en lyskilde, og justerer
deretter fargetemperaturen.
Eksempelbilde
Du kan finjustere fargetemperaturen med Option.
For å justere hvitbalansen så den passer til en konkret lyskilde, bør du studere forklaringen til
de enkelte modusene.
Hvis du velger et alternativ som passer til en konkret
lysskilde, justeres fargetemperaturen i samsvar med
lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse).
Meny
(Overskyet)
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt hvitt)
(Fluor.: Kjølig hvitt)
(Fluor.: Dagslyshvitt)
(Blits)
(F.-temp./filter)
Justerer fargetemperaturen i henhold til lyskilden.
Oppnår samme effekt som fargekompensasjonsfiltre
(CC-filtre) for fotografering.
(Kundetilpasset)
Gjør det mulig å bruke hvitbalanseinnstillingen i
[Tilpasset innst.].
(Tilpasset innst.)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
Husker den grunnleggende hvitfargen (tilpasset
hvitbalanse).
Merk
• [Auto-hvitbal.] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
88NO
Forts. r
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere fargetemperaturen manuelt med
[Hvitbalanse]-funksjonen.
Dagslys
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard) Blåaktig
Overskyet
Fluorescerende Strålende
Grønntone
Rødaktig
Eksempelbilde
Vær/belysning
Innholdsfortegnelse
z Virkning av lysforhold
Finjustere fargetemperaturen
Meny
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
2 Option t justere fargetemperaturen etter behov ved å trykke på øvre,
nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet eller ved å berøre grafen
på skjermen.
Du kan justere fargetemperaturen mot G (grønn), M (magenta), A (amber/gul) eller B (blå).
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [F.-temp./filter].
Indeks
F.-temp./filter
2 Option t velg ønsket fargetemperatur ved å dreie på kontrollhjulet eller
ved å berøre elementet på skjermen.
Jo høyere tallet er, jo mer rødlig blir bildet, og jo lavere tallet er, jo mer blålig blir bildet.
3 Juster fargetemperaturen ved å trykke på øvre, nedre, høyre eller venstre
del av kontrollhjulet eller ved å berøre grafen på skjermen.
Tilpasset hvitbalanse
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [Tilpasset innst.].
2 Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele AF-området i
sentrum, og trykk ned lukkerknappen.
Lukkeren klikker, og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og fargefilter) vises.
3 Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen, [MENU] t
[Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [Kundetilpasset].
Du kan finjustere fargetemperaturen med Option.
Merk
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn
til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
89NO
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å
bestemme riktig eksponering.
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Målemodus] t ønsket modus.
(Senter)
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men
legger størst vekt på det midterste området av skjermen
(sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare det midterste området
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
Meny
Måler lyset for hvert enkelt område etter å ha delt inn hele
området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering
for hele skjermen (flermønstermåling).
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Målemodus
Plassering av trådkors
for punktmåling på
motivet.
Indeks
Kommentarer
• Hvis du stiller inn [Målemodus] på noe annet enn [Multi], kan ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen
brukes.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Nøyakt. dig.zoom]
– [Smilutløser]
90NO
Justerer blitslysmengden i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitskompensering endrer bare blitslysmengden. Eksponeringskompensering endrer
blitslysmengden sammen med lukkerhastigheten og blenderåpningen.
Innholdsfortegnelse
Blitskompenser.
1 Sett på blitsen og hev den.
Hvis du velger høyere verdier ("+"-siden) blir blitsnivået høyere og bildene lysere. Hvis du
velger lavere verdier ("-"-siden) blir blitsnivået lavere og bildene mørkere.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Blitskompenser.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– når det ikke er montert noen blits
• Den økte blitseffekten vil kanskje ikke være synlig, som følge av at blitslysmengden er såpass liten som
den er, hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen. Hvis motivet er meget
nært, kan det hende at den reduserte blitseffekten ikke vil være synlig.
Eksempelbilde
2 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Blitskompenser.] t ønsket verdi.
z Tips for å justere lysstyrken når du fotograferer
• Det er viktig å finne balansen mellom lysstyrken fra
personene og den mørke bakgrunnen i nattportretter. Du kan
justere lysstyrken fra personene nærmest kameraet ved å
endre blitsens lysintensitet.
• Hvis motivet er for langt unna for blitsen, og fortsatt for
mørkt etter justering, må du gå nærmere motivet.
Indeks
mennesker
91NO
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten.
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [DRO/Auto HDR] t ønsket modus.
(Av)
(Auto HDR)
Bruker ikke [DRO/Auto HDR].
Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet
kontrasten av lys og skygge mellom motivet og bakgrunnen, noe
som gir et bilde med optimal lysstyrke og optimale overganger.
Tar tre bilder med ulik eksponering og legger deretter det lyse
området fra det undereksponerte bildet og det mørke området fra
det overeksponerte bildet over hverandre for å lage et bilde med
et bredt spektrum av overganger. Det tas ett bilde med riktig
eksponering, og ett overlagt bilde.
Eksempelbilde
(Dyn.omr.opt.)
Innholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Meny
Merk
• Du kan velge [DRO/Auto HDR] kun i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
Indeks
Dyn.omr.opt.
Korrigerer lysstyrken til bildet (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [DRO/Auto HDR] t [Dyn.omr.opt.].
2 Option t ønsket verdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer overgangene i et lagret bilde på hvert enkelt
område av bildet. Velg det optimale nivået mellom Lv1 (svak)
og Lv5 (sterk).
Kommentarer
• [Auto] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Portrett], [Landskap], [Makro], [Sportsbilder] i [Scenevalg]
• Når du fotograferer med dynamisk områdeoptimalisering, kan det bli en del støy i bildet. Velg riktig nivå
ved å kontrollere det lagrede bildet, særlig hvis du forsterker effekten.
92NO
Forts. r
Utvider området (overgangene), så du kan ta opp fra lyse deler til mørke deler med riktig
lysstyrke (automatisk høyt dynamisk område). Det tas ett bilde med riktig eksponering,
og ett overlagt bilde.
Innholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Stiller inn eksponeringsforskjellen, basert på kontrasten i
motivet. Velg det optimale nivået mellom 1,0 EV (svak) og 6,0
EV (sterk).
Eksempelbilde
2 Option t ønsket verdi.
Kommentarer
Meny
Indeks
• Du kan ikke begynne på neste bilde før bildefangstprosessen er fullført etter forrige opptak.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• Siden lukkeren utløses tre ganger for ett bilde, må du være forsiktig med følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer bildet på nytt.
• Du vil kanskje ikke oppnå den ønskede effekten, avhengig av opptaksforholdene og luminansforskjellene
i motivet.
• Når du bruker blits, har denne funksjonen liten virkning.
• Når kontrasten i scenen er liten, eller når kameraet har vært veldig ustøtt eller motivet er blitt uskarpt, vil
du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
på det
lagrede bildet, for å informere deg om situasjonen. Gjør opptaket på nytt, om nødvendig, endre
komponeringen eller vær oppmerksom på at bildet kan bli uskarpt.
93NO
Innholdsfortegnelse
Bildeeffekt
Du kan fotografere med et effektfilter for å oppnå de ulike strukturene.
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Bildeeffekt] t ønsket modus.
(Av)
Bruker ikke bildeeffektfunksjonen.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde,
med skygger i hjørnene og ekstra
tydelige farger.
Du kan angi fargetone med Option.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å
understreke fargetonene.
Eksempelbilde
(Lekekamera)
Meny
(Retrofoto)
(Mykt veldig
lyst)
Indeks
(Posterisering) Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge
primærfargene kraftig, eller med svart
og hvitt.
Du kan velge primærfarger eller svart
og hvitt med Option.
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi
med sepiafargetoner og falmede
kontraster.
Genererer et bilde med den angitte
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk,
kjærlig, myk
(Delfarge)
Genererer et bilde som bare inneholder
en bestemt farge, mens andre farger er
omgjort til svart og hvitt.
Du kan velge fargetone med Option.
(Sterk
kontrast sort/
hvitt)
Gir et bilde med klare kontraster i svart
og hvitt.
94NO
Forts. r
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maleri, med
forsterkede farger og detaljer.
Kameraet utløser lukkeren tre ganger.
Du kan angi effektintensitet med
Option.
(Miniatyr)
Gir et bilde som fremhever motivet
sterkt, med bakgrunnen gjort betydelig
uskarp. Denne effekten brukes ofte i
bilder av miniatyrmodeller.
Du kan velge området som skal være i
fokus, med Option. Fokus reduseres
sterkt for de andre områdene.
Kommentarer
Indeks
Gir et bilde i svart og hvitt med myke
gråtoneoverganger og gjengivelse av
detaljer. Kameraet utløser lukkeren tre
ganger.
Meny
(Fulltone
Mono)
Eksempelbilde
Gir et bilde fylt med en myk, lysende
effekt.
Du kan angi intensitet for effekten med
Option.
Innholdsfortegnelse
(Mykt fokus)
• Du kan ikke bruke [Bildeeffekt] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• [Lekekamera]- og [Miniatyr]-effektene er ikke tilgjengelig sammen med nøyaktig digital zoomfunksjonen.
• Når [Delfarge] er valgt, vil bildene kanskje ikke inneholde den valgte fargen. Dette avhenger av motivet.
• Du kan ikke kontroller følgende effekter på opptaksskjermen fordi kameraet fortsatt behandler bildet som
nettopp er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke
disse effektene i filmer.
– [Mykt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fulltone Mono]
– [Miniatyr]
• Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye
med følgende:
– Bruk denne funksjonen når motivet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke komponer bildet på nytt.
Når kontrasten i scenen er liten, eller når kameraet har vært veldig ustøtt eller motivet er blitt uskarpt, vil
du kanskje ikke få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
/
på
det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Gjør opptaket på nytt, om nødvendig, endre
komponeringen eller vær oppmerksom på at bildet kan bli uskarpt.
95NO
Gir deg muligheten til å velge den ønskede bildebehandlingen.
Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning)
som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der kameraet justerer
eksponeringen.
2 Når du vil justere kontrasten, metningen eller skarpheten, Option t
ønsket innstilling.
For opptak av ulike scener med mengder av fargeoverganger og
vakre farger.
(Livlig)
Metningen og kontrasten økes, så du skal kunne ta slående bilder
av fargerike scener og motiv som blomster, vårlige grønntoner,
blå himmel eller utsikten over havet.
(Portrett)
For fotografering av myke hudtoner, ideelt egnet for
portrettfotografering.
(Landskap)
Metningen, kontrasten og skarpheten økes for opptak av livlige
og skarpe landskapsbilder. Fjerne landskaper fremheves også
bedre.
Meny
(Standard)
Eksempelbilde
1 MENU t [Lysstyrke/farge] t [Kreative innst.] t ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
Kreative innst.
For opptak av vakre rødfarger i solnedgangen.
(Svart/hvitt)
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
(Kontrast), (Fargemetning) og
innst.-element.
(Skarphet) kan justeres for hvert enkelt Kreative
(Kontrast)
Jo høyere den valgte verdien er, jo mer fremheves forskjellen
mellom lys og skygge, noe som tydelig påvirker bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, jo livligere blir fargen. Når en
lavere verdi er valgt, begrenses eller nedtones fargen i bildet.
(Skarphet)
Indeks
(Solnedgang)
Justerer skarpheten. Jo høyere den valgte verdien er, jo mer
fremheves konturene, og jo lavere den valgte verdien er, jo
mykere blir konturene.
Kommentarer
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justere metningen.
• [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildeeffekt] (unntatt [Av])
96NO
Innholdsfortegnelse
Slett
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
1 MENU t [Avspilling] t [Slett] t ønsket modus.
Sletter valgte bilder. Trykk midt i kontrollhjulet eller berør
bildet, og velg OK.
Alt i mappen
Sletter alle bilder i valgt mappe, eller alle AVCHD-visningfilmer.
Alle AVCHDvisning-filer
Kommentarer
z Slette et bilde
Det er lettere å slette et bilde som vises på skjermen, ved å velge
(side 32).
Meny
• Du kan velge opptil 100 bilder.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
Eksempelbilde
Flere bilder
(Slett) med skjermtast
Indeks
97NO
Spiller av bilder automatisk.
Spiller av kun 3D-bilder i lysbildevisningen på den 3D-TV-en som er koblet til
kameraet.
Innholdsfortegnelse
Lysbildevisning
1 MENU t [Avspilling] t [Lysbildevisning] t ønsket modus t OK.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Intervall
1 sek.
Eksempelbilde
Gjenta
Stiller inn visningsintervallet for bilder.
3 sek.
Meny
5 sek.
10 sek.
30 sek.
Bildetype
Viser alle stillbilder som normale bilder.
Vis kun 3D
Spiller bare av 3D-bilder.
Kommentarer
Indeks
Alle
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause. For å stoppe lysbildevisningen må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
• Du kan vise bilder i lysbildevisning bare hvis [Visningsmodus] er satt til [Mappevisning (Stillbilder)].
• Et panoramabilde vises som fullt bilde. For å bla i et panoramabilde trykker du midt i kontrollhjulet når
bildet vises.
98NO
Velger enhet for bilder som skal vises.
1 MENU t [Avspilling] t [Visningsmodus] t ønsket modus.
Viser stillbilder etter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser filmer (MP4) etter mappe.
AVCHD-visning
Viser filmer som er tatt opp med [AVCHD 60i/60p]- eller
[AVCHD 50i/50p]-modus i [Filformat].
Eksempelbilde
Mappevisning
(Stillbilder)
Innholdsfortegnelse
Visningsmodus
Meny
Indeks
99NO
Velger det antallet bilder som skal vises på indeksen.
1 MENU t [Avspilling] t [Bildeindeks] t ønsket modus.
Viser seks bilder.
12 bilder
Viser 12 bilder.
Velg ønsket mappe ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermen, og trykk deretter på øvre eller nedre
del av kontrollhjulet. Du kan velge mappe ved å berøre
søylen. Du kan endre visningsmodus ved å trykke på
midten av søylen.
Meny
z Viser ønsket mappe
Eksempelbilde
6 bilder
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
Indeks
100NO
Roterer et stillbilde mot klokken. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling.
Så snart du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av kameraet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Avspilling] t [Roter].
2 Trykk midt på kontrollhjulet.
Eller berør
(Roter) på skjermen.
Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker i midten eller berører
Innholdsfortegnelse
Roter
.
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke rotere filmer eller beskyttede bilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
Indeks
101NO
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
1 MENU t [Avspilling] t [Beskytt] t ønsket modus.
Beskytter eller opphever beskyttelsen av de valgte bildene.
Trykk midt i kontrollhjulet eller berør bildet, og velg OK.
Opphev alle bild.
Opphever beskyttelsen av alle stillbilder.
Opphev alle filmer Opphever beskyttelsen av alle filmer (MP4).
(MP4)
Eksempelbilde
Flere bilder
Innholdsfortegnelse
Beskytt
Opph. alle AVCHD- Opphever beskyttelsen av alle AVCHD-visning-filmer.
visn.-filer
• Du kan beskytte opptil 100 bilder på en gang.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
Meny
Kommentarer
Indeks
102NO
Du kan kontrollere fokuset ved å forstørre en del av det viste bildet.
1 MENU t [Avspilling] t [
Forstørr].
3 Velg den posisjonen du vil se ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller
venstre på kontrollhjulet, eller ved å skyve bildet.
Når du berører bildet, forstørres det og sentreres på det punktet du berørte.
4 For å avbryte forstørret avspilling velger du
.
Eksempelbilde
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på kontrollhjulet.
Eller berør eller på skjermen.
Innholdsfortegnelse
Forstørr
Kommentarer
• Du kan ikke forstørre film.
• Under avspilling av panoramabilder må du først trykke på pause, og deretter forstørre bildet.
Meny
z Skalaområde
Hvor mye bildet kan forstørres, avhenger av bildestørrelsen.
Skalaområde
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Bildestørrelse
103NO
Justerer volumet for film i åtte trinn. Dette elementet vises kun under filmavspilling.
1 MENU t [Avspilling] t [Voluminnstillinger] t ønsket verdi.
[Voluminnstillinger]-skjermbildet vises når du trykker nederst på kontrollhjulet mens du
spiller av film.
Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.
Eksempelbilde
z Justere volumet under avspilling
Innholdsfortegnelse
Voluminnstillinger
Meny
Indeks
104NO
Du kan spesifisere hvilke stillbilder som er lagret på minnekortet, du vil skrive ut på et
senere tidspunkt.
Merket
(utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder (DPOF: Digital Print Order
Format).
DPOF-innstill.
Velger bilder for utskriftsbestilling.
1 Velg et bilde og trykk i midten av kontrollhjulet. Avbryt
bildet ved å velge det -merkede bildet på nytt.
Du kan velge eller avbryte et bilde ved å berøre det.
2 Gjenta operasjonen på alle bilder du vil skrive ut.
Opphev alle
Fjerner alle DPOF-merker.
Datopåskrift
På
Av
Stiller inn hvorvidt DPOF-merkede bilder skal datostemples når
de skrives ut.
Meny
Flere bilder
Eksempelbilde
1 MENU t [Avspilling] t [Spesif. Utskrift] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Spesif. Utskrift
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke legge til et DPOF-merke på film.
• Du kan legge til DPOF-merker på opptil 999 bilder.
• DPOF-registrering fjernes ikke etter utskrift. Det anbefales at du fjerner den etter at du har skrevet ut
stillbildene.
105NO
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke
omgivelser.
Det røde AF-lyset gjør det enkelt for kameraet å fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst.
Auto
Bruker AF-lyset.
Av
Bruker ikke AF-lyset.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– [Autofokus] er satt til [Kontinuerlig AF].
– [Landskap], [Nattscene], [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Sportsbilder] i [Scenevalg] er valgt.
– [Panoramafotografer.] er valgt.
– [3D-panorama] er valgt.
– Filmopptak pågår
– Et objektiv med A-fatning brukes (selges separat).
• Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området er angitt med en
stiplet linje. AF fungerer med prioritet for sentrumsområdet og området rundt sentrum av bildet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [AF-lys] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
AF-lys
Indeks
106NO
Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere
problemet med røde øyne.
1 MENU t [Oppsett] t [Rødøyereduksj.] t ønsket innstilling.
Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Bruker ikke rødøyereduksjon.
Kommentarer
• Fest og hev blitsen for å bruke rødøyereduksjon.
• Du kan ikke bruke rødøyefunksjonen sammen med [Smilutløser].
• Rødøyereduksjon vil muligens ikke gi ønskede resultater. Det avhenger av individuelle forskjeller og de
aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot eller bort fra
forhåndsblinket.
Meny
z Hva skyldes problemet med røde øyne?
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Rødøyereduksj.
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Indeks
Øye
Netthinne
107NO
Hvis en elektronisk søker (selges separat) er satt på kameraet, kan sensorer i søkeren
oppdage om den elektriske søkeren er i bruk eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [FINDER/LCD-innstill.] t ønsket innstilling.
Når du ser i den elektroniske søkeren, skifter visningen over til
den elektroniske søkeren automatisk.
Manuell
Du kan skifte visning mellom den elektroniske søkeren og LCDskjermen ved å bruke knappen på den elektroniske søkeren.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
FINDER/LCD-innstill.
Meny
Indeks
108NO
Angir om bilder skal vises endret med effekter av eksponeringskompensering,
hvitbalanse og lignende på LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Live View-visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder med effekter tatt i bruk.
Innstillingseffekt
Av
Viser bilder uten effekter tatt i bruk.
Denne innstillingen gjør at du kan konsentrere deg om
komponering av motivet fordi motivet vises på skjermen slik det
er.
Eksempelbilde
Innstillingseffekt
På
Innholdsfortegnelse
Live View-visning
Merk
Meny
• Du kan velge [Innstillingseffekt Av] kun i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
Indeks
109NO
Du kan kontrollere det lagrede bildet på LCD-skjermen rett etter at det er tatt. Du kan
endre den viste tiden.
1 MENU t [Oppsett] t [Autovisning] t ønsket innstilling.
5 sek.
Viser den innstilte tiden.
Ved å velge (Forstørr) kan du kontrollere det forstørrede
bildet.
2 sek.
Av
Viser ikke noe.
Eksempelbilde
10 sek.
Innholdsfortegnelse
Autovisning
Kommentarer
Meny
• Ved autovisning vil bildet ikke vises i vertikal stilling, selv om du stiller inn [Avspill.visning] på [Roter
autom.].
• Selv om [Rutenettlinje] er satt til noe annet enn [Av] ved opptak av [3D-panorama] eller
[Panoramafotografer.]-bilder, vises ikke rutenettlinjen i autovisning.
• Før bildet vises, kan et ubehandlet bilde vises midlertidig, avhengig av innstillingen, som [DRO/Auto
HDR], [Myke hudtoner-effekt].
Indeks
110NO
Stiller inn om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg å justere
bildekomposisjonen.
1 MENU t [Oppsett] t [Rutenettlinje] t ønsket innstilling.
Firkantet rutenett
Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale
nivået for komposisjonen. Dette er passende for å bestemme
kvaliteten på komposisjonen ved opptak av landskap,
makroopptak eller dupliserte bilder.
Diag. og firk.
ruten.
Plasseres et motiv på diagonallinjen, kan dette gi et
oppkvikkende og sterkt uttrykk.
Av
Viser ikke rutenettet.
Meny
Plasseres hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler
bildet i tre, gir dette en velbalansert komposisjon.
Eksempelbilde
3x3 rutenett
Innholdsfortegnelse
Rutenettlinje
z Kontrollerer rammen for filmopptak
Ramme for film
Indeks
Den rammen som vises når [Rutenettlinje] er satt til noe
annet enn [Av], viser i hvilken grad motivet er innenfor
rammen. Dette setter deg i stand til å justere
komposisjonen ved å gå nærmere eller lenger bort fra
motivet.
111NO
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved manuell fokusering.
Denne funksjonen gjør det enkelt å bekrefte fokus.
1 MENU t [Oppsett] t [Fremhevingsnivå] t ønsket innstilling.
Stiller inn fremhevingsnivået på høyt.
Middels
Stiller inn fremhevingsnivået på middels.
Lav
Stiller inn fremhevingsnivået på lavt.
Av
Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.
Eksempelbilde
Høy
Innholdsfortegnelse
Fremhevingsnivå
Kommentarer
Meny
• Siden kameraet vurderer at skarpe områder er i fokus, er fremhevingsnivået forskjellig, avhengig av
motivet, opptakssituasjonen og objektivet som brukes.
• Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis kameraet er koblet til ved hjelp av en HDMI-kabel.
Indeks
112NO
Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved manuell fokusering.
1 MENU t [Oppsett] t [Fremhevingsfarge] t ønsket innstilling.
Fremhever konturer med hvitt.
Rød
Fremhever konturer med rødt.
Gul
Fremhever konturer med gult.
Merk
• Dette elementet kan ikke stilles inn når [Fremhevingsnivå] er stilt inn på [Av].
Eksempelbilde
Hvit
Innholdsfortegnelse
Fremhevingsfarge
Meny
Indeks
113NO
Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette
virker i modusene [Manuelt fokus] og [Dir. man. Fokus].
1 MENU t [Oppsett] t [MF-assistent] t ønsket innstilling.
Bildet forstørres 4,8 ganger. Du kan også forstørre bildet 9,5 ganger.
• I Dir. man. Fokus (direkte manuelt fokus) må du dreie fokuseringsringen med lukkerknappen trykket
halvveis ned, etter at du har justert fokus med autofokus.
På
Forstørrer bildet. Du kan angi forstørrelsesvarighet med [MF
hjelpetid].
Av
Forstørrer ikke bildet.
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [MF-assistent] samtidig med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Nøyakt. dig.zoom]
• Når et objektiv med A-fatning (selges separat) brukes, vil et trykk på
bildet.
Eksempelbilde
2 Drei fokusringen for å justere fokus.
Innholdsfortegnelse
MF-assistent
(skjermknapp) forstørre
Indeks
114NO
Angir hvor lenge et bilde skal vises i utvidet form for funksjonen [MF-assistent].
1 MENU t [Oppsett] t [MF hjelpetid] t ønsket innstilling.
Ingen begrens.
Forstørrer visningen til
5 sek.
Forstørrer bildet i fem sekunder.
2 sek.
Forstørrer bildet i to sekunder.
Innholdsfortegnelse
MF hjelpetid
velges.
Eksempelbilde
Merk
• Dette elementet kan ikke stilles inn når [MF-assistent] er stilt inn på [Av].
Meny
Indeks
115NO
Måten farger representeres på med ulike tallkombinasjoner, eller området for
fargereproduksjon kalt "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av hva du
ønsker å oppnå.
Innholdsfortegnelse
Fargerom
1 MENU t [Oppsett] t [Fargerom] t ønsket innstilling.
Dette er standard fargerom for det digitale kameraet. Bruk sRGB
ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut
bildene uten noen form for manipulering.
AdobeRGB
Dette har et stort område for fargereproduksjon. Når en stor del
av motivet er livlig grønt eller rødt, er Adobe RGB effektivt.
Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Eksempelbilde
sRGB
Kommentarer
Meny
• Adobe RGB er beregnet på programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og
fargeromalternativet DCF2.0. Hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter dem, kan det
resultere i eller gi utskrifter av bilder som ikke gjengir fargene på riktig måte.
• Når du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheter, vises bildene med lav metningsgrad.
Indeks
116NO
Angir om objektivets SteadyShot-funksjon skal brukes eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [SteadyShot] t ønsket innstilling.
Bruker SteadyShot.
Av
Bruker ikke SteadyShot. Denne innstillingen anbefales når du
bruker stativ.
Kommentarer
• [På] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
• Du kan ikke stille inn [SteadyShot] hvis navnet på det objektivet som er montert, ikke inneholder "OSS",
som "E16 mm F2.8", eller hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat).
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
SteadyShot
Meny
Indeks
117NO
Stiller inn hvorvidt lukkeren kan utløses når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Utløser uten objektiv] t ønsket innstilling.
Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet. Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l.
Deaktiver
Utløser lukkeren bare når det er montert et objektiv på kameraet.
Merk
• Korrekt måling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, for eksempel objektivet i et
teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere den på det innspilte
bildet.
Eksempelbilde
Aktiver
Innholdsfortegnelse
Utløser uten objektiv
Meny
Indeks
118NO
Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser i en elektronisk søker (selges
separat).
1 MENU t [Oppsett] t [Eye-Start AF] t ønsket innstilling.
Automatisk fokusering starter når du ser i den elektroniske
søkeren.
Av
Automatisk fokusering starter ikke når du ser i den elektroniske
søkeren.
Merk
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Eye-Start AF
• Dette elementet er bare tilgjengelig når en adapter med LA-EA2-fatning (selges separat) er montert.
Meny
Indeks
119NO
Den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsintervallet mellom
lukkerutløsninger.
1 MENU t [Oppsett] t [Fremre gardinlukker] t ønsket innstilling.
Bruker den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen.
Av
Bruker ikke den elektroniske fremre gardinlukkerfunksjonen.
Kommentarer
• Når du optaker med høy lukkerhastighet med et stort objektiv montert, kan det forekomme ghosting på et
uskarpt område, det afhænger af motivet eller optakksforholdene. I slike tilfeller stiller du inn dette
elementet til [Av].
• Når en Minolta/Konica Minolta objektiv brukes, stiller du inn dette elementet til [Av]. Hvis du stiller inn
dette elementet til [På] stilles ikke inn den korrekte eksponering eller lysstyrken vil bli ujevn.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Fremre gardinlukker
Meny
Indeks
120NO
Når du stiller inn lukkerhastigheten på et sekund eller lenger (fotografering med
langtidseksponering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Dette
har til hensikt å redusere den kornetheten i bildet som ofte forekommer ved
langtidseksponering.
På
Aktiverer støyreduksjon i det tidsrommet lukkeren er åpen. Når
støyreduksjon pågår, vises en melding, og du kan ikke ta flere
bilder. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få
tatt bildene på riktig tidspunkt.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Støyred.lang] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Støyred.lang
Kommentarer
Meny
Indeks
• Støyreduksjon utføres ikke ved bruk av følgende funksjoner, selv om den er stilt inn på [På]:
– [Seriebilder]
– [HastPri.Kont.F.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
• Du kan ikke endre [Støyred.lang] når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
121NO
Når du fotograferer med høy ISO, vil kameraet redusere støyen som er mer merkbar ved
høy kamerafølsomhet.
1 MENU t [Oppsett] t [Høy ISO Støyred.] t ønsket innstilling.
Aktiverer støyreduksjon for høye ISO-verdier i normal grad.
Lav
Aktiverer støyreduksjon for høye ISO-verdier i moderat grad.
Kommentarer
• Du kan ikke stille inn [Høy ISO Støyred.] når du bruker følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
• Støyreduksjon vil ikke bli utført på RAW-bilder.
Eksempelbilde
Normal
Innholdsfortegnelse
Høy ISO Støyred.
Meny
Indeks
122NO
Kompenserer for skygger i hjørnene på skjermen, som skyldes spesielle
objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket innstilling.
Kompenserer for mørkere hjørner på skjermen automatisk.
Av
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skjermen automatisk.
Merk
• Dette elementet er kun tilgjengelig for objektiv med E-fatning.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Meny
Indeks
123NO
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner, som skyldes spesielle objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket innstilling.
Reduserer fargeavvik automatisk.
Av
Reduserer ikke fargeavvik automatisk.
Merk
• Dette elementet er kun tilgjengelig for objektiv med E-fatning.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Meny
Indeks
124NO
Kompenserer for forvrengning på skjermen, som skyldes spesielle objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: forvreng.] t ønsket innstilling.
Kompenserer for forvrengning på skjermen automatisk.
Av
Kompenserer ikke for forvrengning på skjermen automatisk.
Merk
• Dette elementet er kun tilgjengelig for objektiv med E-fatning.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: forvreng.
Meny
Indeks
125NO
Stiller inn om lyden skal tas opp ved filmopptak.
1 MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t ønsket innstilling.
Tar opp lyd (stereo).
Av
Tar ikke opp lyd.
Merk
• Når [På] er valgt, vil lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, også bli tatt opp.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Filmlydopptak
Meny
Indeks
126NO
Angir om vindstøy skal reduserer under filmopptak.
1 MENU t [Oppsett] t [Vindstøyreduksjon] t ønsket innstilling.
Reduserer vindstøy.
Av
Reduserer ikke vindstøy.
Kommentarer
• Settes dette elementet til [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav
lydstyrke.
• Ved bruk av mikrofon (selges separat) utføres ikke vindstøyreduksjon selv om den er satt til [På].
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Vindstøyreduksjon
Meny
Indeks
127NO
Gjør det mulig å justere og registrere en automatisk fokusert posisjon for hvert objektiv
ved bruk av et objektiv med A-fatning med adapter med LA-EA2-fatning (selges
separat).
Innholdsfortegnelse
AF mikrojust.
1 MENU t [Oppsett] t [AF mikrojust.].
3 [mengde] t ønsket verdi t OK.
AFAngir om funksjonen [AF mikrojust.] skal brukes eller ikke. Velg [På]
justeringsinnstilling for å bruke den.
Du kan velge en optimal verdi mellom –20 og +20.
Velger du en høyere verdi, skiftes den automatisk fokuserte posisjonen
til lengre unna kameraet. Velger du en lavere verdi, skiftes den
automatisk fokuserte posisjonen til nærmere fra kameraet.
Tøm
Sletter den angitte verdien.
Meny
mengde
Eksempelbilde
2 [AF-justeringsinnstilling] t [På].
Kommentarer
Indeks
• Du bør justere posisjonen under faktiske opptaksforhold.
• Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen.
[±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
• Hvis [–] vises, er mer enn 30 objektiver registrert. Hvis du vil registrere enda et objektiv, må du først
slette en verdi. Sett på et objektiv med den verdien som skal slettes, og velg [±0]. Hvis du vil slette alle
registrerte verdier, velger du [Tøm].
• Bruk [AF mikrojust.] bare med Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruker [AF
mikrojust.] sammen med andre objektiver, kan de registrerte verdien bli berørt.
• Du kan ikke angi [AF mikrojust.] enkeltvis for et Sony-, Minolta- eller Konika-Minolta-objektiv med
samme spesifikasjon.
128NO
Setter deg i stand til å velge om du alltid vil vise det første skjermbildet av menyen eller
å vise skjermbildet for det elementet du stilte inn sist.
1 MENU t [Oppsett] t [Menystart] t ønsket innstilling.
Alltid vise det første skjermbildet av menyen.
Forrige
Viser det siste elementet som ble stilt inn. Dette vil gjøre det
enklere å raskt tilbakestille det siste elementet du stilte inn.
Eksempelbilde
Topp
Innholdsfortegnelse
Menystart
Meny
Indeks
129NO
Ved å tilordne funksjoner til forskjellige knapper, går det raskere å utføre handlinger ved
å trykke på riktig knapp på opptaksinformasjonsskjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass.
skjermknappinnst.] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Tilpass. skjermknappinnst.
Eksempelbilde
Skjermknapp C
Høyre knapp
Meny
Skjermknapp B
Innst. høyre knapp
Hvitbalanse
Opptakstips
Målemodus
Velg AF/MF
DRO/Auto HDR
Autofokus
Bildeeffekt
Autofokusområde
Kreative innst.
Nøyakt. dig.zoom
Blitsmodus
Ansiktsregistrering
Blitskompenser.
Smilutløser
MF-assistent
Myke hudtoner-effekt
Lås/låsopp AEL (side 133)
Kvalitet
Ikke innstilt
Indeks
Opptaksmod.
ISO
Innst. av skjermkn. B
Opptaksmod.
Målemodus
Opptakstips
DRO/Auto HDR
Autofokus
Bildeeffekt
Nøyakt. dig.zoom
Kreative innst.
Ansiktsregistrering
Blitsmodus
Smilutløser
Blitskompenser.
Myke hudtoner-effekt
MF-assistent
130NO
Forts. r
Lås/låsopp AEL (side 133)
ISO
Ikke innstilt
Innholdsfortegnelse
Kvalitet
Hvitbalanse
Innst. av skjermkn. C
Henter frem en opptaksmodus.
Kundetilpasset
Henter opp en funksjon som er tilordnet til [Kundetilpasset 1],
[Kundetilpasset 2], [Kundetilpasset 3], [Kundetilpasset 4] eller
[Kundetilpasset 5].
Kundetilpasset 1 til 5
Standardinnstillingen for
hvert [Kundetilpasset]element
Tilgjengelige funksjoner
Eksempelbilde
Opptaksmod.
Velg AF/MF
Meny
Autofokus
Autofokusområde
Ansiktsregistrering
Smilutløser
Myke hudtoner-effekt
[Kundetilpasset 1]
ISO
[Kundetilpasset 2]
Hvitbalanse
Indeks
Kvalitet
Målemodus
[Kundetilpasset 3]
DRO/Auto HDR
Bildeeffekt
Kreative innst.
Blitsmodus
[Kundetilpasset 4]/
[Kundetilpasset 5]
Ikke innstilt
Kommentarer
• [Tilpass. skjermknappinnst.] er tilgjengelig i følgende opptaksmoduser. En funksjon som er tilordnet
høyre knapp, skjermknapp B og skjermknapp C på kontrollhjulet, hentes bare i følgende opptaksmodus.
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• [MF-assistent] er kun tilgjengelig når [Velg AF/MF] er satt til [Manuelt fokus].
• Innstillingen for [Innst. av skjermkn. B] er ugyldig:
– når [Autofokusområde] er satt til [Fleksibelt punkt]
– når et objektiv med en annen A-fatning enn SAM og SSM (selges separat) er montert
• Du trenger ikke stille inn alle elementene av typen [Kundetilpasset 1], [Kundetilpasset 2],
[Kundetilpasset 3], [Kundetilpasset 4] og [Kundetilpasset 5].
Forts. r
131NO
2 Velg [Kundetilpasset 1], [Kundetilpasset 2],
[Kundetilpasset 3], [Kundetilpasset 4] eller
[Kundetilpasset 5] ved å trykke på høyre/
venstre side av kontrollhjulet.
Eksempelbilde
1 Trykk på skjermknapp C når
CUSTOM (Kundetilpasset) vises.
Eller berør CUSTOM (Kundetilpasset) på
skjermen.
Innholdsfortegnelse
Hente opp en funksjon som er tilordnet til
[Kundetilpasset] for skjermknapp C
Meny
Indeks
132NO
Hvis det er vanskelig å finne riktig eksponering for et motiv, kan du bruke denne
funksjonen til å låse eksponeringen ved å fokusere på og måle lyset på et område som har
den ønskede lysstyrken.
2 Velg [Lås/låsopp AEL].
Høyre knapp eller skjermknapp B blir AEL-knapp.
3 Rett kameraet mot et område du vil avpasse eksponeringen mot.
Eksponeringen innstilles.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass. skjermknappinnst.] t [Innst. høyre
knapp] eller [Innst. av skjermkn. B].
Innholdsfortegnelse
Lås/låsopp AEL
4 Trykk på AEL-knappen.
Eksponeringen låses, og
(AE-lås) lyser.
5 Fokuser på motivet, og fotografer det.
Hvis du velger [Innst. av skjermkn. B] i trinn 1, vises AEL på skjermen. Du kan berøre AEL
i stedet for å trykke på AEL-knappen.
Meny
6 For å oppheve eksponeringslåsen trykker du på AEL-knappen på nytt.
Indeks
133NO
Angir om kameraet skal betjenes med berøringspanelet eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [Berøringshandling] t ønsket innstilling.
Tillater handlinger ved bruk av berøringspanelet.
Av
Tillater ikke handlinger ved bruk av berøringspanelet.
Merk
• Selv om [På] er valgt kan du ikke betjene kameraet via berøringspanelet når:
– Kameraet sender bilder til et tilkoblet TV-apparat.
– Kameraet er koblet til en enhet via USB.
– En elektronisk søker (selges separat) brukes.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Berøringshandling
Meny
Indeks
134NO
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Pip] t ønsket innstilling.
Slår på lydsignaler når du trykker på kontrollhjulet,
skjermknappene eller berøringsskjermen.
Av
Slår av lydsignalet.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Pip
Meny
Indeks
135NO
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
1 MENU t [Oppsett] t [
Språk] t ønsket språk.
Innholdsfortegnelse
Språk
Eksempelbilde
Meny
Indeks
136NO
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
1 MENU t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.].
2 Still inn dato, klokkeslett osv.
Velger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Velger dato- og tidsvisningsformat.
Eksempelbilde
Sommertid:
Innholdsfortegnelse
Dato/tid-innst.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke angi dato og klokkeslett ved å berøre skjermen.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-platen
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
Indeks
137NO
Stiller inn det området hvor du bruker kameraet. Denne innstillingen kan brukes til å
stille inn det lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
1 MENU t [Oppsett] t [Områdeinnstilling]
t ønsket innstilling.
Merk
• Du kan ikke velge et område ved å berøre skjermen.
Eksempelbilde
2 Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet
for å velge et område.
Innholdsfortegnelse
Områdeinnstilling
Meny
Indeks
138NO
Du kan velge om hjelpen skal vises når du bruker kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Hjelp-skjermbilde] t ønsket innstilling.
Viser hjelpen.
Av
Viser ikke hjelpen. Dette er praktisk når du vil utføre neste
operasjon raskt.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Hjelp-skjermbilde
Meny
Indeks
139NO
Du kan stille inn tidsintervaller for når kameraet skal gå over til strømsparemodus. Hvis
du trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet tilbake til opptaksmodus.
1 MENU t [Oppsett] t [Strømsparer] t ønsket innstilling.
Slår på strømsparemodus etter en innstilt tid.
5 min.
1 min.
20 sek.
10 sek.
Eksempelbilde
30 min.
Innholdsfortegnelse
Strømsparer
Merk
Meny
• Slå av kameraet når du ikke skal bruke det på lengre tid.
Indeks
140NO
Lysstyrken til LCD-skjermen justeres automatisk til de lokale lysforholdene ved hjelp av
lyssensoren (side 12). Du kan stille inn lysstyrken til LCD-skjermen manuelt.
1 MENU t [Oppsett] t [LCD-lysstyrke] t ønsket innstilling.
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuell
Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.
Solskinn
Justerer automatisk lysstyrken til en verdi som passer for
fotografering utendørs.
Kommentarer
Meny
• Når denne er stilt inn på [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden e.l.
• Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat), er lysstyrken til LCDskjermen alltid stilt inn på +2, selv om du velger [Auto].
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Indeks
141NO
Når en elektronisk søker (selges separat) er montert, justeres Elektronisk søker lysstyrke
automatisk etter omgivelsenes lysforhold.
1 MENU t [Oppsett] t [Søker-lysstyrke] t ønsket innstilling.
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuell
Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet -1 til +1.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Søker-lysstyrke
Meny
Indeks
142NO
Velger fargen til LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Skjermfarge] t ønsket innstilling.
Svart
Blå
Rosa
Stilles inn på den valgte fargen.
Eksempelbilde
Hvit
Innholdsfortegnelse
Skjermfarge
Meny
Indeks
143NO
Velger den metoden som skal brukes til å vise vide bilder.
1 MENU t [Oppsett] t [Vidt bilde] t ønsket innstilling.
Viser vide bilder på hele skjermen.
Normal
Viser vide bilder og bruksinformasjonen
på skjermen.
Eksempelbilde
Full skjerm
Innholdsfortegnelse
Vidt bilde
Meny
Indeks
144NO
Velger retning ved visning av stillbilder som er tatt i stående stilling (portrett).
1 MENU t [Oppsett] t [Avspill.visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder med portrettorientering.
Roter manuelt
Viser bilder med landskapsorientering.
Merk
• Når du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vil det vises med portrettorientering, selv om du har
valgt [Roter manuelt].
Eksempelbilde
Roter autom.
Innholdsfortegnelse
Avspill.visning
Meny
Indeks
145NO
Når du kobler kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-terminaler ved
hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av
bilder på TV-en.
Innholdsfortegnelse
HDMI-oppløsning
1 MENU t [Oppsett] t [HDMI-oppløsning] t ønsket innstilling.
Kameraet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn
utgangsoppløsningen.
1080p
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).
1080i
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).
Eksempelbilde
Auto
Merk
Meny
• Hvis du ikke kan vise skjermen ordentlig med [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i] eller
[1080p], avhengig av den TV-en som skal kobles til.
Indeks
146NO
Når du kobler kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du spille av bilder på kameraet ved å rette TV-ens fjernkontroll mot
TV-en. Se side 162 om "BRAVIA" Sync.
Innholdsfortegnelse
KTRL for HDMI
1 MENU t [Oppsett] t [KTRL for HDMI] t ønsket innstilling.
Kameraet kan styres med fjernkontrollen til TV-en.
Av
Kameraet kan ikke styres med fjernkontrollen til TV-en.
Merk
Eksempelbilde
På
• Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA" Synckompatibel TV.
Meny
Indeks
147NO
Velger den metoden som skal brukes for USB-tilkobling.
1 MENU t [Oppsett] t [USB-tilkobling] t ønsket innstilling.
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter. Standardmodus.
MTP
Etablerer en MTP-forbindelse mellom kameraet, en datamaskin
og andre USB-enheter. Windows 7-maskiner kobles til med
MTP, og dens enestående funksjoner blir aktivert for bruk. For
andre datamaskiner, med (Windows Vista/XP, Mac OS X), vises
AutoPlay-veiviseren, og stillbilder i opptaksmappen på kameraet
importeres til datamaskinen.
Meny
Etablerer en masselager- eller MTP-forbindelse automatisk, etter
hvilken datamaskin eller annen USB-enhet som kobles til.
Windows 7-maskiner kobles til med MTP, og dens enestående
funksjoner blir aktivert for bruk.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
USB-tilkobling
Merk
• Forbindelsen kan ta lang tid når [Auto] er valgt.
Indeks
148NO
Setter deg i stand til å rense bildesensoren.
1 MENU t [Oppsett] t [Rensemodus] t OK.
Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort. det rent. Fortsette?" vises.
Innholdsfortegnelse
Rensemodus
2 Velg OK.
4 Ta av objektivet.
5 Bruk blåsebørsten til å rengjøre overflaten
av bildesensoren og området rundt.
Eksempelbilde
Støvbeskyttelsen aktiveres automatisk.
3 Slå av kameraet.
6 Sett på objektivet.
Meny
Kommentarer
Indeks
• Rensingen kan utføres kun når batterinivået er
(tre gjenværende batteriikoner) eller mer. Det
anbefales å bruke en vekselstrømadapter AC-PW20 (selges separat).
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
• Ikke stikk spissen av blåsebørsten lenger inn i åpningen enn til objektivfestet, så spissen av blåsebørsten
ikke berører bildesensoren.
• Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen.
• Ikke utsett kameraet for mekaniske slag eller støt under renseprosessen.
• Hvis du rengjør bildesensoren med en blåsebørste, skal du ikke blåse for hardt.
149NO
Viser kamera- og objektivversjonen. Sjekk versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
1 MENU t [Oppsett] t [Versjon].
Eksempelbilde
Merk
• En oppdatering kan utføres kun når batterinivået er
(tre gjenværende batteriikoner) eller mer. Vi
anbefaler at du bruker et tilstrekkelig ladet batteri eller vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
Innholdsfortegnelse
Versjon
Meny
Indeks
150NO
[Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet
(demonstrasjon), når kameraet ikke er blitt brukt på en viss tid.
Vanligvis skal du velge [Av].
Innholdsfortegnelse
Demomodus
1 MENU t [Oppsett] t [Demomodus] t ønsket innstilling.
Demonstrasjonen begynner automatisk når kameraet ikke er blitt
betjent på ca. et minutt.
Av
Viser ikke demonstrasjonen.
Kommentarer
Meny
• Du kan angi dette elementet bare hvis kameraet får strøm fra AC-PW20 vekselstrømadapteren (selges
separat).
• Selv om [På] er valgt, starter ikke kameraet en demonstrasjon hvis det ikke er noen filmer på minnekortet.
• Når [På] er valgt, veksler ikke kameraet til strømsparemodus.
Eksempelbilde
På
Indeks
151NO
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du aktiverer [Tilbakest.std.], opprettholdes bildene.
1 MENU t [Oppsett] t [Tilbakest.std.] t OK.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det tilbakestilles.
• Følgende innstillinger tilbakestilles ikke:
– [Dato/tid-innst.]
– [Områdeinnstilling]
– Ansikter registrert med [Ansiktregistrering]
– [AF mikrojust.]
Innholdsfortegnelse
Tilbakest.std.
Meny
Indeks
152NO
Formaterer minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang,
anbefales det å formatere kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt
før fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en
datamaskin e.l.
Kommentarer
• Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser.
• Formater minnekortet ved hjelp av kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det
hende at det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av den brukte formateringsmetoden.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Formater] t OK.
Innholdsfortegnelse
Formater
Meny
Indeks
153NO
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
1 MENU t [Oppsett] t [Filnummer] t ønsket innstilling.
Dette kameraet tilbakestiller ikke numre, og tildeler numre til
filer i rekkefølge, inntil nummeret når "9999".
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numre i følgende tilfeller, og tildeler
numre til filer fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en fil,
tildeles et nummer som er ett høyere enn det høyeste nummeret.
• Når mappeformatet endres.
• Når alle bildene i mappen slettes.
• Når minnekortet skiftes.
• Når minnekortet formateres.
Eksempelbilde
Serie
Innholdsfortegnelse
Filnummer
Meny
Indeks
154NO
De stillbildene du tar, lagres i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen
på minnekortet. Du kan endre formen på mappenavnet.
1 MENU t [Oppsett] t [Mappenavn] t ønsket innstilling.
Formen på mappenavnet er som følger: Mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Formen på mappenavnet er som følger: Mappenummer + Y (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10010405 (mappenavn: 100, dato: 04/05/2011)
Eksempelbilde
Standardform
Innholdsfortegnelse
Mappenavn
Merk
Meny
• Filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke endre dette navnet.
Indeks
155NO
Når en standardformatmappe velges, og det er to eller flere mapper, kan du velge hvilken
opptaksmappe som skal brukes til å ta opp stillbilder.
1 MENU t [Oppsett] t [Velg opptaksmappe] t ønsket mappe.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke velge mappe når du velger [Datoform]-innstillingen.
• Filmfiler (MP4) tas opp til en mappe for filmer som har samme nummer som den valgte mappen for
stillbilder.
Innholdsfortegnelse
Velg opptaksmappe
Meny
Indeks
156NO
Oppretter en mappe på minnekortet for opptak av bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger
en annen opptaksmappe.
Innholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Oppsett] t [Ny mappe] t OK.
Kommentarer
• En mappe for stillbilder og en mappe for filmer som har samme nummer, opprettes samtidig.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det
opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder totalt kan lagres i mappene for henholdsvis stillbilder og filmer, med samme nummer.
Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
Eksempelbilde
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er i
bruk for øyeblikket.
Meny
Indeks
157NO
Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen for filmer, som er forårsaket
av behandling av film på datamaskiner eller lignende, kan ikke filmene på minnekortet
spilles av i denne formen. Hvis dette skjer, vil kameraet reparere filen.
Innholdsfortegnelse
Gjenopprett bilde-DB
1 MENU t [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t OK.
Merk
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan dataene
bli skadet.
Eksempelbilde
[Gjenopprett bilde-DB]-skjermbildet vises, og kameraet reparerer filen.
Vent til reparasjonen er fullført.
Meny
Indeks
158NO
Viser den gjenværende opptakstiden for film på minnekortet. Antallet stillbilder som kan
lagres, vises også.
1 MENU t [Oppsett] t [Vise ledig kortplass].
Innholdsfortegnelse
Vise ledig kortplass
Eksempelbilde
Meny
Indeks
159NO
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et Eye-Fi-kort
(tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Laste opp innstilling.] t ønsket innstilling.
Aktiverer opplastingsfunksjonen. Ikonet på skjermen endrer seg
i samsvar med kommunikasjonsstatusen til kameraet.
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Kobler til.
Opplasting i standby.
Laster opp.
Feil
Av
Deaktiverer opplastingsfunksjonen.
Indeks
Overfører bilder ved hjelp av et Eye-Fi-kort
Meny
Kommentarer
• Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte EU-land (per mars 2011).
• Kontakt produsenten eller leverandøren direkte for å få flere opplysninger.
• Eye-Fi-kort kan bare brukes i land og regioner der de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar med loven i
det landet/den regionen du kjøpte kortet.
• Ikke bruk et Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet,
setter du [Laste opp innstilling.] til [Av].
vises på skjermen når [Laste opp innstilling.] er satt til
[Av].
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Laste opp innstilling.
1 Still inn Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen din på Eye-Fi-kortet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
2 Sett inn Eye-Fi-kortet du har innstilt, i kameraet, og ta stillbilder.
Bildene overføres automatisk til datamaskinen din eller en annen enhet, via Wi-Fi-nettverket.
Kommentarer
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere installasjonsfilen til Eye-Fibehandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens det overfører bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå av og på kameraet. Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• Wi-Fi-nettverkskommunikasjonen kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet for Wi-Fi-nettverket.
• Nærmere opplysninger om hvilke filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen som fulgte
med Eye-Fi-kortet.
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Forsikre deg om at de Eye-Fi-kortene du
setter inn i dette produktet, har "Endless Memory Mode" slått av.
160NO
Koble til annet utstyr
For å vise bilder som er lagret på kameraet på en TV, trenger du en HDMI-kabel (selges
separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt. Slå også opp i bruksanvisningen
som fulgte med TV-en.
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på en TV-skjerm
1 Slå av både kameraet og TV-en.
3 Slå på TV-apparatet og koble inngangen.
Eksempelbilde
2 Koble kameraet til TV-en med en HDMIkabel (selges separat).
1 Til HDMIkontakten
HDMI-kabel
4 Slå på datamaskinen, og trykk på knappen
(avspilling) for å velge avspillingsmodus.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-skjermen.
Velg det ønskede bildet med kontrollhjulet.
Meny
2 Til HDMIterminalen
Kommentarer
Indeks
• Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
• Lydsignaler sendes ut bare ved opptak eller avspilling av filmer når kameraet er koblet til med en HDMIkabel.
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVen i den andre enden.
• Ikke koble utgangskontakten til enheten til HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan forårsake feil.
• Selv om fremhevingsfunksjonen er aktivert, fremheves ikke konturen av områder i fokus, hvis kameraet
er koblet til ved hjelp av en HDMI-kabel.
z Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble sammen Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel
(selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" kan du få et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og
fargenyanser. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
161NO
Forts. r
Ved å koble kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du bruke kameraet med TV-ens fjernkontroll.
1 Koble til en TV som støtter "BRAVIA" Sync med kameraet.
Innholdsfortegnelse
Bruke "BRAVIA" Sync
Inngangen kobles automatisk, og bildet som tas av kameraet, vises på TV-skjermen.
3 Bruk kameraet med knappene på TV-ens fjernkontroll.
Element
Betjening
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Går tilbake til enkeltbildeskjermen.
Bildeindeks
Går til indeksskjermbildet.
3D-visning
Viser 3D-bilder på en tilkoblet 3D-TV.
Visningsmodus
Kan du bruke til å bestemme hvordan bilder som skal spilles av,
skal grupperes.
Slett
Sletter bildet.
Meny
Spill av 1 bilde
Eksempelbilde
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-ens fjernkontroll.
Kommentarer
Indeks
• De tilgjengelige operasjonene er innskrenket når kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync gjør det mulig med SYNC MENU-operasjoner. SYNC MENUoperasjonene varierer, avhengig av hvilken TV som er koblet til. Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
• Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som reaksjon på TV-ens fjernkontroll når kameraet er
koblet til en TV fra en annen produsent med en HDMI-tilkobling, må du utføre sekvensen MENU t
[Oppsett] t [KTRL for HDMI] t [Av].
162NO
For å vise 3D-panoramabilder som er tatt med kameraet på en 3D-TV, må du foreta
følgende innstillinger.
1 Koble kameraet til 3D-TV-en med en HDMIkabel (selges separat).
3D-panoramabilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Når [Standard] eller [Vid] er valgt, kan du bla gjennom
3D-panoramabildene ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
HDMI-kabel
2 Til HDMIterminalen
Indeks
• Når du velger [3D-visning]-modus, vises bare 3D-bilder.
• Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Hvis kameraet og
TV-en kobles sammen med utgangskontakter, får man hverken bilde eller lyd. En slik tilkobling kan også
gi problemer med kameraet og/eller det tilkoblede utstyret.
• Denne funksjonen vil kanskje ikke virke ordentlig med enkelte TV-er. Du vil for eksempel kanskje ikke
kunne vise en video på TV-en din, vise 3D-format på eller høre lyd fra TV-en.
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
• Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVen i den andre enden.
Meny
Kommentarer
Eksempelbilde
2 MENU t [Avspilling] t [3D-visning] t
OK.
1 Til HDMIkontakten
Innholdsfortegnelse
3D-visning
z Vise vanlige stillbilder på en TV
Hvis du velger [3D-visning], vil bare 3D-bilder vises på TV-en.
For å vise vanlige stillbilder må du trykke nederst på kontrollhjulet for å avslutte [3Dvisning].
For å gå tilbake til 3D må du trykke nederst på kontrollhjulet igjen.
For å vise bildeindeksen må du velge MENU t [Avspilling] t [Bildeindeks].
163NO
Følgende programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan gjøre mer
fleksibel bruk av bilder du har tatt med kameraet.
• "Sony Image Data Suite"
• "PMB" (Picture Motion Browser)
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Eksempelbilde
Kommentarer
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner.
• Hvis du har installert den samme programvaren, men med et lavere versjonsnummer enn det på CDROM-en, på datamaskinen din, må du installere programvaren fra den inkluderte CD-ROM-en også.
Innholdsfortegnelse
Bruke med datamaskinen din
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren og
import av bilder via en USB-tilkobling.
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
(For avspilling/redigering av HD-filmer: Intel Core Duo
1,66 GHz eller raskere, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller raskere,
Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (HD FX/HD FH), Intel
Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (HD PS))
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling og redigering av HDfilm: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Indeks
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
Meny
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
* 64-bits versjoner og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
eller nyere kreves for å bruke funksjonen som lager plater.
** Starter (Edition) støttes ikke.
164NO
Forts. r
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren og
import av bilder via en USB-tilkobling.
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
"Image Data Converter": Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6
(Snow Leopard)
"Image Data
Converter"
Hovedprosessor (CPU): Intel-prosessorer, f.eks. Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Kommentarer
Meny
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere Windows-versjoner på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Eksempelbilde
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Innholdsfortegnelse
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
Indeks
165NO
Innholdsfortegnelse
Bruke programvaren
Installere programvaren (Windows)
Logg deg på som administrator.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (For Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge anvisningene som vises på
skjermen for å fortsette installasjonen.
Eksempelbilde
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
2 Klikk på [Installering].
Forviss deg om at både "Sony Image Data Suite" og "PMB" er haket av, og følg anvisningene
på skjermen.
Meny
• Koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren, og følg anvisningene på skjermen (side 169).
Hvis du ikke kobler kameraet til datamaskinen, vil enkelte funksjoner kanskje ikke virke, for
eksempel import av bilder.
• Det kan være nødvendig å starte datamaskinen om igjen. Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på datamaskinen din.
3 Ta ut CD-en etter at installeringen er fullført.
Indeks
Følgende programvare er installert, og snarveisikoner vises på skrivebordet.
"Image Data Converter"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Kommentarer
• Hvis "PMB" allerede er blitt installert på datamaskinen, og versjonsnummeret til den tidligere installerte
"PMB" er lavere enn versjonsnummeret til "PMB" på CD-ROM-en (inkludert), må du også installere
"PMB" fra CD-ROM-en (inkludert).
• Hvis en versjon av "PMB" under 5.0.00 er blitt installert på datamaskinen din, vil du kanskje ikke kunne
bruke enkelte av "PMB"-funksjonene når du installerer "PMB" fra den medfølgende CD-ROM-en. "PMB
Launcher" installeres også fra den medfølgende CD-ROM-en, og du kan starte "PMB" eller annen
programvare ved å bruke "PMB Launcher". Dobbeltklikk på snarveisikonet for "PMB Launcher" på
datamaskinskjermen for å starte "PMB Launcher".
166NO
Forts. r
Logg deg på som administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-stasjonen.
Innholdsfortegnelse
Installere programvaren (Macintosh)
2 Dobbeltklikk på CD-ikonet.
Eksempelbilde
3 Kopier [IDS_INST.pkg]-filen i [MAC]-mappen til harddiskikonet.
4 Dobbeltklikk på [IDS_INST.pkg]-filen i kopier til-mappen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Bruke "Sony Image Data Suite"
Meny
Med "Sony Image Data Suite" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Redigere bilder som er tatt opp i RAW-format med ulike korreksjoner, som f.eks.
tonekurve og skarphet.
• Justere bilder med hvitbalanse, eksponering og kreative innstillinger osv.
• Lagre bilder som har vært vist og lagret på en datamaskin.
Du kan enten lagre bildet som RAW-format eller lagre det i et generelt filformat.
• Vise og sammenlikne RAW- og JPEG-bilder tatt med dette kameraet.
• Ordne bilder i 5 klasser.
• Bruke fargeetiketter og lignende.
Indeks
z Bruke "Sony Image Data Suite"
"Sony Image Data Suite" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Bruke "PMB"
Med "PMB" kan du gjøre bl.a. følgende:
• Stille inn bilder tatt med kameraet og vise dem på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Retusjere (rødøyekorreksjon o.l.), skrive ut og sende stillbilder som vedlegg til e-post,
endre opptaksdato m.m.
• Skrive ut eller lagre stillbilder med dato.
• Opprette en Blu-ray Disc, plate i AVCHD-format eller DVD-plate med AVCHDvisning-filmer som er importert til en datamaskin. (Det er nødvendig med Internettforbindelse første gang en Blu-ray Disc- eller DVD-plate skal lages.)
167NO
Forts. r
Se under "PMB Help".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PMB Help) på skrivebordet. Eller klikk på [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Meny
"PMB" støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Eksempelbilde
z Bruke "PMB"
Innholdsfortegnelse
Kommentarer
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-maskiner.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] i [Opptaksinnstilling], konverteres av
"PMB" når en plate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den
opprinnelige bildekvaliteten.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal lages. Denne konverteringen kan
ta lang tid. Du kan ikke lage en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den
opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene på en Blu-ray Disc.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
Indeks
168NO
1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i
kameraet, eller koble kameraet til en
stikkontakt med vekselstrømadapteren
AC-PW20 (selges separat).
3 Koble kameraet til datamaskinen din.
Eksempelbilde
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
1 Til en USB-kontakt på
datamaskinen
Innholdsfortegnelse
Koble kameraet til datamaskinen
USB-kabel
(inkludert)
Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil
datamaskinen din automatisk sette igang et program for
senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent et øyeblikk.
2 Til USB-terminalen
Meny
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner flere opplysninger om "PMB"-funksjonene under "PMB Help".
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PMB"
Indeks
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom
kameraet og en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiere de ønskede bildene til datamaskinen.
Kommentarer
• For operasjoner som importering av AVCHD-visning-filmer til datamaskinen, kan du bruke "PMB".
• Hvis kameraet er koblet til datamaskinen, og du bruker AVCHD-visning-filmer eller mapper fra den
tilkoblede datamaskinen, kan bilder bli skadet eller de kan ikke spilles av. Ikke slett eller kopier AVCHDvisning-filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony er ikke ansvarlig for slike operasjoner via
datamaskinen.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
Importere bilder til datamaskinen (Macintosh)
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det
nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de bildene du vil
importere, er lagret.
2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den
mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
169NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du
• kobler fra USB-kabelen
• fjerner minnekortet
• slår av kameraet
2 Klikk på
[Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
deretter på [OK].
Windows XP
Frakoblingsikon
Eksempelbilde
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
Merk
Meny
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til søppelkasseikonet på forhånd når du bruker en
Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
Indeks
170NO
Innholdsfortegnelse
Lage filmplater
Du kan lage en plate fra AVCHD-visning-filmer som er tatt opp på kameraet.
Velge fremgangsmåte for å lage plate
Fremgangsmåte
Blu-ray Disc avspillingsenheter
(Blu-ray Disc-spiller, PlayStation®3
eller lignende)
Lage en Blu-ray Disc av filmer og
fotografier som er importert til en
datamaskin ved bruk av "PMB".
AVCHD-avspillingsenheter
(Sony Blu-ray Disc-spiller,
PlayStation®3 eller lignende)
Lage en AVCHD av filmer og
fotografier som er importert til en
datamaskin ved bruk av "PMB".
Platetype
Meny
Spiller
Eksempelbilde
Velg den fremgangsmåten som passer bes for spilleren.
Se under "PMB Help" hvis du vil vite hvordan du lager en plate ved bruk av "PMB".
For importering av filmer kan du se på side 169.
Lage en AVCHD-plate med et annet
DVD-brenneprogram enn DVDirect
Express.
Lage en STD-plate med bildekvalitet i
standardoppløsning av filmer og
fotografier som er importert til en
datamaskin ved bruk av "PMB".
Indeks
Vanlige DVD-avspillingsenheter
(DVD-spiller, DVD-spiller i
datamaskin eller lignende)
Kommentarer
• Hvis du bruker en Sony DVDirect (DVD-skriver), kan du overføre data ved å sette inn et minnekort i
minnekortsporet på DVD-skriveren, eller koble kameraet til DVD-skriveren med en USB-kabel.
• Når du bruker Sony DVDirect (DVD-skriver), må du sørge for at den har siste versjon av DVDskriverens fastvare.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
171NO
Forts. r
Med en Blu-ray Disc kan du ta opp filmer med HD-kvalitet med lengre
varighet enn med en DVD-plate.
Disc-spillere eller en PlayStation®3. Du kan ikke spille av platen på vanlige DVDspillere.
Filmer med standard bildekvalitet (STD), som er konvertert fra HD-film, kan
tas opp på DVD-medier, som for eksempel DVD-R-plater. Da lages en plate
med standard bildekvalitet (STD).
Eksempelbilde
HD-filmer kan tas opp på DVD-medier, som for eksempel DVD-R-plater.
Da lages en HD-plate.
• Du kan spille av en HD-plate på AVCHD-spillere, som for eksempel Sony Blu-ray
Innholdsfortegnelse
z Egenskaper for de forskjellige platetypene
Meny
z Plater som kan brukes med "PMB"
Du kan bruke plater på 12 cm av følgende typer med "PMB". Når det gjelder Blu-ray Disc,
se side 173.
Funksjoner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke overskrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbar
Indeks
Platetype
• Sørg for å oppdatere PlayStation®3 ofte med den nyeste versjonen av PlayStation®3
systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er muligens ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
172NO
Forts. r
Du kan lage en AVCHD-plate med HD-kvalitet fra AVCHD-visning-filmer som er
importert til en datamaskin ved bruk av det medfølgende programmet "PMB".
1 Slå på datamaskinen og legg inn en tom plate i DVD-stasjonen.
Innholdsfortegnelse
Lage en AVCHD-plate på en datamaskin
2 Start "PMB".
4 Klikk på
(HD)].
(Disc Creation) for å velge [Create AVCHD Format Discs
5 Følg instruksjonene på skjermen for å lage en plate.
Eksempelbilde
3 Velg de AVCHD-visning-filmene du vil brenne på platen.
Kommentarer
z Spille av en AVCHD-plate på en datamaskin
Indeks
Installer "PMB" på forhånd.
Stillbilder og MP4 filmfiler kan ikke tas opp på AVCHD-plater.
Det kan ta lang tid å lage en plate.
"AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
• Filmer som er tatt opp med innstillingen [60p 28M (PS)/50p 28M (PS)] i [Opptaksinnstilling],
konverteres av "PMB" når en plate skal lages. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan ikke lage en
plate med den opprinnelige bildekvaliteten.
• Filmer tatt opp med innstillingen [60i 24M (FX)/50i 24M (FX)]/[24p 24M (FX)/25p 24M (FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PMB" når en AVCHD-plate skal lages. Denne konverteringen kan
ta lang tid. Du kan også lage en plate med den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den
opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene på en Blu-ray Disc.
Meny
•
•
•
•
Du kan spille av AVCHD-plater ved å bruke "Player for AVCHD" som er installert sammen
med "PMB".
For å starte programmet klikker du på [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB
Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Du finner flere opplysninger i Help for "Player for AVCHD".
• Avhengig av datautstyret kan det hende at filmer ikke spilles av jevnt.
Lage en Blu-ray Disc
Du kan lage en Blu-ray Disc med AVCHD-visning-filmer som tidligere er importert til
en datamaskin. Datamaskinen må støtte brenning av Blu-ray Disc.
Mediene BD-R (ikke overskrivbar) og BD-RE (overskrivbar) kan brukes til å lage en
Blu-ray Disc. Du kan ikke legge til innhold til noen av platetypene når de først er lagd.
Klikk på [BD Add-on Software] i installeringsskjermbildet for "PMB", og installer
denne plugin-modulen slik det er beskrevet i instruksjonene.
Koble datamaskinen til Internett når du skal installere [BD Add-on Software].
Du finner flere opplysninger i "PMB Help".
173NO
Forts. r
Du kan lage plate med standard bildekvalitet STD fra AVCHD-visning-filmer som er
importert til en datamaskin ved bruk av det medfølgende programmet "PMB".
Innholdsfortegnelse
Lage en plate med standard bildekvalitet (STD) på
en datamaskin
1 Slå på datamaskinen og legg inn en tom plate i DVD-stasjonen.
3 Velg filmene du vil brenne på platen.
4 Klikk på
(Disc Creation) for å velge [Create DVD-Video Format
Discs (STD)].
Eksempelbilde
• Lukk alle andre programmer enn "PMB".
2 Start "PMB".
5 Følg instruksjonene på skjermen for å lage platen.
Kommentarer
Indeks
Lage en filmplate med en annen enhet enn en
datamaskin
Meny
• Installer "PMB" på forhånd.
• MP4 filmfiler kan ikke tas opp på en plate.
• Det tar lengre tid å lage en plate fordi AVCHD-visning-filmer er konvertert til filmer med standard
bildekvalitet (STD).
• Det er nødvendig med Internett-forbindelse første gang en DVD-Video- eller (STD)-plate skal lages.
• "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus
med [Filformat].
Du kan lage en plate med en Blu-ray Disc-opptaker og DVD-brenner.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Enhet
Platetype
Blu-ray Disc-opptaker: Lage en Blu-ray Disceller DVD-plate med standard bildekvalitet
(STD)
Annet DVD-brennerprogram enn DVDirect
Express: Lage en AVCHD- eller DVD-plate
med standard bildekvalitet (STD)
Harddiskopptaker eller lignende: Lage en
DVD-plate med standard bildekvalitet (STD)
Kommentarer
• Du finner opplysninger om hvordan du skal lage en plate, i brukerhåndboken som fulgte med enheten
som brukes.
• Du kan overføre data via minnekortsporet og USB-forbindelsen når du bruker en Sony DVD-brenner.
• Sony DVD er muligens ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
174NO
Indeks
Du kan ikke skrive ut RAW-bilder.
Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret.
Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.
Når du skriver ut i en fotoforretning, bør du huske på følgende.
– Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan håndtere.
– Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen
eller kopisenteret ditt.
– Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
– Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
– Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen.
Meny
Kommentarer
•
•
•
•
Eksempelbilde
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter:
• Skrive ut direkte med en skriver som støtter minnekorttypen din
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut med en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende
programvaren "PMB", og skrive ut bildene. Du kan legge til datoen på bildet og skrive
det ut. Du finner flere opplysninger i "PMB Help".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er
kompatible med DPOF, kan du lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på
forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge bildene på nytt når du får dem
skrevet ut for deg.
Innholdsfortegnelse
Skrive ut stillbilder
175NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 176 til 181.
3 Tilbakestill innstillingene (side 152).
Meny
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Eksempelbilde
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå
på kameraet.
Innholdsfortegnelse
Feilsøking
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
Indeks
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på låsehendelen.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Strømmen slås plutselig av.
• Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår seg av automatisk for at
det ikke skal bli skadet.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. For å
slå av strømsparefunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 140).
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at CHARGE-lampen vil
blinke.
• CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15-sekunders intervall) og sakte (ca. 1,5-sekunders
intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen.
Hvis CHARGE-lampen blinker raskt igjen, kan det tyde på at det er noe galt med batteriet. Sakte
Forts. r
176NO
Ta bilder
Innholdsfortegnelse
blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det området
som egner seg til lading av batteriet. Ladingen vil gjenopptas og CHARGE-lampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet.
• Lad batteriet ved en passende temperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Ingen ting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
Lukkeren utløses ikke.
Opptaket tar lang tid.
Meny
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i
opptaksstilling.
• Kontroller ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Objektivet er ikke skikkelig montert. Sett objektivet ordentlig på.
Eksempelbilde
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. For å
slå av strømsparefunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 140).
• Støyreduksjonsfunksjonen er slått på (side 121, 122). Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 83). Siden RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å fotografere i
RAW-modus.
• Auto HDR behandler et bilde (side 93).
•
•
•
•
Motivet er for nært. Sjekk objektivets minste brennvidde.
Du fotograferer i modus for manuelt fokus. Still inn [Velg AF/MF] på [Autofokus] (side 67).
Det lokale lyset er ikke tilstrekkelig.
Motivet kan kreve spesielle måter å fokusere på: Bruk [Fleksibelt punkt] (side 69) eller funksjonen for
manuelt fokus (side 67).
Indeks
Bildet er ute av fokus.
Blitsen virker ikke.
• Hev blitsen.
• Blitsen er ikke korrekt montert. Monter blitsen igjen.
• Du kan ikke bruke blits i følgende opptaksmodus:
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Panoramafotografer.]
– [3D-panorama]
– [Nattscene] og [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg]
– [Bildestabilisering]
– Filmopptak
Uklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan
ladingen ta lenger tid enn vanlig, så ikke kameraet skal bli overopphetet.
177NO
Forts. r
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke, fordi blitslyset ikke
kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde endres.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
Blenderverdien og/eller lukkerhastigheten blinker når du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
• Siden motivet er for lyst eller for mørkt, er det utenfor kameraets rekkevidde. Juster innstillingen
igjen.
Eksempelbilde
• Still inn korrekt dato og klokkeslett (side 137).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling] avviker fra det faktiske området. Angi det faktiske
området ved å velge MENU t [Oppsett] t [Områdeinnstilling].
Innholdsfortegnelse
Bildet som er tatt med blits er for mørkt.
Bildet er hvitaktig (flare).
Lyset blir uskarpt på bildet (ghosting).
Meny
• Bildet ble tatt under en kraftig lyskilde, og det har kommet for mye lys inn i linsen. Når du skal bruke
zoomobjektivet, må du sette på en objektivskjerm.
Hjørnene av bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, må du fjerne disse og prøve å ta bildet igjen. Avhengig av hvor
tykt filteret er, og om skjermen er festet skikkelig, kan litt av filteret eller skjermen komme med på
bildet. De optiske egenskapene til visse objektiver kan få utkanten av bildet til å virke for mørk (for
lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med [Objektivkomp.: Skygge] (side 123).
Indeks
Motivet har røde øyne.
• Aktiver funksjonen rødøyereduksjon (side 107).
• Posisjoner deg nær motivet og fotografer det innenfor blitsens rekkevidde med blitsen.
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
Bildet er uklart.
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til at kameraet ikke ble holdt støtt. Det
anbefales å bruke stativ eller blits (side 66). [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] (side 54) og
[Bildestabilisering] (side 56) er også effektive mot uskarphet.
Eksponeringsverdien blinker på LCD-skjermen.
• Motivet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
Vise bilder
Bilder kan ikke avspilles.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera av en
annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 170).
• Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på en datamaskin, med dette kameraet.
178NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Slette/redigere bilder
Bildet kan ikke slettes.
• Opphev beskyttelsen (side 102).
Bildet ble slettet ved en feiltakelse.
Det er ikke mulig å sette et DPOF-merke.
• Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder.
Datamaskiner
Eksempelbilde
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder du ikke
ønsker å slette (side 102).
Er ikke sikker på om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
Meny
• Sjekk "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 164).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
Indeks
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke vekselstrømadapteren
(selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) til tilkobling.
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Still inn [USB-tilkobling] på [Masselager] (side 148).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-terminaler.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Kan ikke kopiere bilder.
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 169).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt.
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av kameraet
ditt.
Kan ikke spille av bilder på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help".
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PMB", og
spill den av.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 169).
179NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Minnekort
Kan ikke sette inn noe minnekort.
• Du forsøker å sette inn minnekortet feil vei. Sett det inn i riktig retning.
Kan ikke lagre på minnekortet.
Eksempelbilde
• Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 32, 97).
• Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes.
Jeg kom til å formatere minnekortet ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Skriver ut
Kan ikke skrive ut bilder.
Meny
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEGbilder med "Image Data Converter" på den medfølgende CD-ROM-en.
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er
kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller nyere), skrives bildene ut med lavere
metningsgrad.
• Avhengig av skriveren din vil venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet bli trimmet. Særlig når
du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med din egen skriver, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i et digitalt kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å
trimme begge kantene.
Indeks
Bilder skrives ut med begge kantene trimmet.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Med "PMB" kan du skrive ut bilder med dato.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført, hvis du ber om
det.
Annet
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
180NO
Forts. r
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund, mens det har vært lite strøm på batteriet, eller uten at det
har vært noe batteri i kameraet. Lad batteriet og still inn datoen igjen (side 137). Hvis meldingen vises
hver gang du lader batteriet, kan det interne, oppladbare batteriet være oppbrukt. Konsulter Sonyforhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Antallet bilder som kan tas opp, reduseres ikke, eller reduseres med to av
gangen.
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
• Batteriet ble tatt ut mens strømbryteren var stilt inn på ON. Når du tar ut batteriet, må du forvisse deg
om at kameraet er slått av, og at tilgangslampen ikke lyser.
Eksempelbilde
• Dette skyldes at kompresjonsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til
bilde når du tar JPEG-bilder.
Innholdsfortegnelse
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på.
Kameraet fungerer ikke som det skal.
Meny
• Slå av kameraet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis kameraet er varmt, må du ta ut batteriet og
la det avkjøles før du forsøker dette avhjelpende tiltaket.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter (selges separat), må du koble fra strømkabelen. Koble til
strømkabelen og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke virker etter at du har forsøkt med disse
tiltakene, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
"--E-" vises på skjermen.
Knappene på berøringspanelet virker ikke som de skal, eller virker ikke i det hele
tatt.
Indeks
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis denne prosedyren ikke slår av indikatoren, må du
formatere minnekortet (side 153).
• Hvis du dekker panelet med en beskyttelsesfilm, som er handelsvare, er det ikke sikkert at panelet
virker.
• Hvis du berører et annet punkt enn det du skulle berøre, er det ikke sikkert at panelet virker som det
skal.
• Enkelte operasjoner kan ikke utføres fra berøringspanelet. I så fall skal du bruke kontrollhjulet og
knappene.
181NO
Innholdsfortegnelse
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene nedenfor.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig modell.
• Du bruker et inkompatibelt batteri.
• Still inn dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt kameraet på lenge, må du lade det interne,
oppladbare batteriet.
Utilstrekkelig strøm.
• Du har prøvd å rense bildesensoren (Rensemodus) med for lite strøm på batteriet. Lad batteriet, eller
bruk en vekselstrømadapter (selges separat).
• Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg OK, og formater deretter
minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det
kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du skifte minnekortet.
Meny
Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?
Eksempelbilde
Still inn område/dato/tid.
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort, eller formateringen mislyktes.
Indeks
Sett inn minnekortet på nytt.
• Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet ditt.
• Minnekortet er skadet.
• Terminaldelen av minnekortet er skitten.
Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet.
Behandler...
• Støyreduksjon for lang eksponering vil utføres like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere
bilder mens støyreduseringen pågår. Du kan deaktivere støyreduksjon for lang eksponering.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke
kunne vises.
Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på.
• Objektivet er ikke satt på på riktig måte, eller objektivet er ikke satt på. Hvis meldingen vises mens et
objektiv er montert, må du sette på objektivet en gang til. Hvis meldingen vises ofte, må du
kontrollere om kontaktene på objektivet og kameraet er rene eller ikke.
• Når du setter kameraet på et teleskop eller liknende, må du stille inn [Utløser uten objektiv] på
[Aktiver] (side 118).
182NO
Forts. r
Ingen bilder.
• Det er ingen bilder på minnekortet.
Innholdsfortegnelse
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen vil
ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis dette ikonet ikke blir borte, må du ta kontakt med Sonyforhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.
Bildet er beskyttet.
Eksempelbilde
• Du har prøvd å slette et beskyttet bilde.
Kan ikke skrive ut.
• Du forsøkte å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.
Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.
• Kameraet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La kameraet
avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
Meny
• Du har tatt opp film over et lengre tidsrom, kameratemperaturen har økt. Avbryt opptaket til kameraet
har avkjølt seg.
• Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil.
Indeks
• Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av "PMB", og
gjenopprett minnekortet.
Kamerafeil
• Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du ta kontakt med
Sony-forhandleren din, eller et autorisert Sony-servicesenter.
Feil i bildedatabasefil.
• Det har skjedd en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t OK.
Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av AVCHD-visning-filmer fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg
anvisningene på skjermen for å gjenopprette data. "AVCHD-visning-filmer" er filmer som er tatt opp
i [AVCHD 60i/60p]- eller [AVCHD 50i/50p]-modus med [Filformat].
Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.
• Sett [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, kanskje ikke kan forstørres eller roteres.
183NO
Forts. r
• Du forsøkte å slette uten å spesifisere bilder.
Ingen bilder endret.
• Du forsøkte å utføre DPOF uten å spesifisere bilder.
Innholdsfortegnelse
Ingen bilder er valgt.
Kan ikke opprette flere mapper.
Eksempelbilde
• En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette
noen mapper.
Meny
Indeks
184NO
Annet
Du kan bruke batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges
separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og
240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet i utlandet
Merk
Om fargesystemer for TV
Kameraet oppdager automatisk det fargesystemet som samsvarer med den tilkoblede
videoenheten.
Eksempelbilde
• Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil.
NTSC-system
Meny
Bahamas, Bolivia, Canada, Mellomamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan,
Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinene, USA, Venezuela osv.
PAL-system
PAL-M-system
Brasil
Indeks
Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland,
Tyskland, Nederland, Hong Kong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Sverige, Sveits, Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam osv.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.
185NO
Du kan bruke følgende minnekort med dette kameraet: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort.
MultiMedia-kort kan ikke brukes.
Innholdsfortegnelse
Minnekort
Kommentarer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meny
Indeks
Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet.
Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekortet og det utstyret som brukes.
Ikke ta ut minnekortet mens kameraet leser eller skriver data.
Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
Vi anbefaler deg å legge sikkerhetskopier av viktige data inn på harddisken til en datamaskin.
Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
Ikke berør terminaldelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand.
Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
Ikke utsett minnekortet for vann.
Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge den.
Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller
AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT
før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli
bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, sidend et vil slette
alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
Eksempelbilde
•
•
•
•
"Memory Stick"
De ulike typene Memory Stick som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle Memory Stick-funksjoner
vil virke som de skal.
"Memory Stick PRO Duo"1)2)3)
Tilgjengelig med kameraet ditt
"Memory Stick PRO-HG Duo"1)2)
"Memory Stick Duo"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
"Memory Stick" og "Memory
Stick PRO"
Ikke tilgjengelig med kameraet
ditt
1)
Dette er utstyrt med MagicGate-funksjon. MagicGate er en kopibeskyttet teknologi som bruker
krypteringsteknologi. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres
med dette kameraet.
186NO
Forts. r
2)
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et parallelt grensesnitt.
Når du bruker "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare de som er merket med Mark2 som
kan brukes.
Merknader om bruk av Memory Stick Micro (selges separat)
Eksempelbilde
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• For å bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet må du sette inn "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta
den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Innholdsfortegnelse
3)
Meny
Indeks
187NO
Om lading av batteriet
Du bør lade batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Det er
ikke sikkert at batteriet lades effektivt ved en temperatur utenfor dette området.
Eksempelbilde
Kameraet ditt drives bare med et "InfoLITHIUM"-batteri NP-FW50. Du kan ikke bruke
noen andre batterier. "InfoLITHIUM"-batterier i W-serien er utstyrt med
merket.
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithium-ion-batteri som kan kommunisere med kameraet
ditt om driftsbetingelsene.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner strømforbruket i henhold til kameraets
driftsbetingelser, og viser gjenværende batteritid i prosent.
Innholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batteri
Effektiv bruk av batteriet
Indeks
Om indikatoren for gjenværende batteritid
Meny
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er
driftstiden til batteriet kortere. For å sikre at batteriet kan brukes lenger, anbefaler vi å
putte batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og å sette det inn i
kameraet rett før du begynner opptaket.
• Hvis du ofte bruker blitsen eller tar opp film, vil batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar
de bildene du egentlig vil ha.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Når batteriet tømmes for strøm, selv om indikatoren for gjenværende batteritid viser at
batteriet har nok strøm til å drive kameraet, må du lade batteriet igjen. Korrekt
gjenværende batteritid vil bli vist. Merk imidlertid at indikatoren for gjenværende
batteritid ikke vil gjenopprettes hvis batteriet har vært brukt lenge ved høye
temperaturer, er blitt liggende etter lading, eller brukes ofte. Husk at indikatoren for
gjenværende batteritid bare gir et omtrentlig bilde av situasjonen.
Oppbevare batteriet
• Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig.
For at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du lade det og deretter lade det helt ut
i kameraet minst en gang i året.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus til
strømmen er brukt opp.
• For å unngå korrosjon på terminalen, kortslutning osv. må du passe på å bruke en
plastpose for å hindre at batteriet kommer i kontakt med metalliske materialer når du
transporterer eller oppbevarer det.
188NO
Forts. r
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt
bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det
sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med
miljøet der batteriet brukes.
Innholdsfortegnelse
Om batteriets levetid
Eksempelbilde
Meny
Indeks
189NO
Eksempelbilde
Meny
Indeks
• Bare batterier av NP-FW-typen (og ingen andre) kan lades i batteriladeren (inkludert).
Andre batterier enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som medfører risiko for skader i form av
strømstøt og forbrenninger.
• Ta det ladede batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladede batteriet stå i
laderen, kan batteriets levetid reduseres.
• Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren blinker på en av følgende
måter:
Raske blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 0,15 sekunders mellomrom.
Sakte blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 1,5 sekunders mellomrom.
• Når ladelampen CHARGE blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og
deretter sette det samme batteriet ordentlig inn i batteriladeren igjen. Når CHARGElampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri
av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den
spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det
ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal.
Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Når ladelampen CHARGE blinker sakte, indikerer den at batteriladeren midlertidig
holder opp å lade i standby. Batteriladeren holder automatisk opp å lade og går over i
standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte
driftstemperaturen. Når temperaturen er innenfor det passende området igjen,
gjenopptar laderen ladingen, og ladelampen CHARGE tennes igjen. Du bør lade
batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
• Hvis batteriladeren er skitten, vil batteriene kanskje ikke lades som de skal. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut el.l.
Innholdsfortegnelse
Batterilader
190NO
Ved å bruke en fatningsadapter (selges separat) kan du montere et objektiv med Afatning (selges separat) på kameraet. Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen
som fulgte med fatningsadapteren.
Innholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Eksempelbilde
Meny
Hvilke funksjoner som blir tilgjengelig, avhenger av typen fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Kun tilgjengelig med SAM/
SSM-objektiv*
Tilgjengelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
Velg AF/MF
Skiftbart på objektivet
SAM/SSM-objektiver: Skiftbart
på objektivet
Andre objektiver: skiftbart på
objektivet
Autofokusområde
Multi/Center/Flexible-spot
Wide/Spot/Local
Autofokus
Enkel
Enkel/kontinuerlig
Indeks
Funksjoner
* Autofokushastigheten blir lavere enn hvis et objektiv med E-fatning er montert. (Når et objektiv med Afatning er montert, vil autofokushastigheten være ca. 2 til 7 sekunder ved fotografering under Sonymåleforhold. Hastigheten kan variere med motivet, lokalt lys osv.)
Hvilke [Autofokusområde]-innstillinger som blir tilgjengelig, avhenger av typen fatningsadapter.
LA-EA1
(Multi)
Kameraet bestemmer hvilket av de 25 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Senter)
Kameraet bruker kun det AF-området som befinner seg i det
sentrale området.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet til et lite motiv eller smalt område hvis du
trykker øverst/nederst/til høyre/til venstre på kontrollhjulet.
191NO
Forts. r
Kameraet bestemmer hvilket av de 15 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Punkt)
Kameraet bruker kun det AF-området som befinner seg i det
sentrale området.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for, blant 15 AF-områder,
med kontrollhjulet.
Kommentarer
Meny
• Du vil kanskje ikke kunne bruke fatningsadapteren sammen med visse objektiv. Hør med Sonyforhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret om kompatible objektiv.
• Når du bruker fatningsadapteren og tar opp filmer, kan du trykke lukkeren halvveis ned for å bruke
autofokus.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
• Lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak. Du kan unngå
dette ved å velge MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av].
• Det kan ta lang tid eller være vanskelig for kameraet å fokusere, avhengig av hvilket objektiv som brukes,
eller av motivet.
Eksempelbilde
(Vidt AF-område)
Innholdsfortegnelse
LA-EA2
Indeks
192NO
Ved å sette på en Elektronisk søker (selges separat) på Smart terminal for tilbehør 2 på
dette kameraet, kan du fotografere mens du ser gjennom den Elektronisk søker.
Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen som fulgte med Elektronisk søker.
Innholdsfortegnelse
Elektronisk søker
Eksempelbilde
• Du kan ikke betjene kameraet med berøringspanelet når en Elektronisk søker er satt på.
Meny
Merk
Oversikt over symboler
Kun hovedelementer vises i Elektronisk søker. På side 16 kan du se hva hvert symbol
viser.
Indeks
Kommentarer
• LCD-skjermen slås av når Elektronisk søker brukes.
• Hvis du bruker Elektronisk søker i lengre tid, kan Elektronisk søker bli varm. Kameraet viser da
og skifter til LCD-skjermvisning automatisk.
• Når
vises, kobler du til Elektronisk søker på nytt.
193NO
Opptak og avspilling på kameraet
Eksempelbilde
AVCHD-formatet er et digitalt HD-format for videokamera og brukes til å ta opp HDsignaler av enten 1080i-spesifikasjon1) eller 720p-spesifikasjon2) ved bruk av effektiv
teknologi for datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet er tatt i bruk for å
komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet brukes til å
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere bilder mer effektivt en det
konvensjonelle bildekomprimeringsformatet. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan et
HD videosignal som er tatt opp med et digitalt videokamera, tas opp på 8 cm DVDplater, harddisker, flash-minne, minnekort og lignende.
Innholdsfortegnelse
AVCHD-format
Basert på AVCHD-formatet, tar kameraet opptak med HD-bildekvaliteten som er nevnt
nedenfor.
Meny
Videosignal3): 1080 60i-kompatible enheter
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2ch
Opptaksmedier: Minnekort
1)
Indeks
1080i-spesifikasjon
En HD-spesifikasjon som benytter 1080 effektive skannelinjer og et interlaced system.
720p-spesifikasjon
En HD-spesifikasjon som benytter 720 effektive skannelinjer og et progressivt system.
3) Data tatt opp i et annet AVCHD-format enn de som er nevnt ovenfor, kan ikke spilles av på kameraet.
2)
194NO
Rengjøre kameraet
* Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil.
• Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk
deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan ødelegge
overflaten eller huset.
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel,
solkrem, insektgift el.l.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Indeks
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller
bensin.
• Når du rengjør linseoverflaten, må du fjerne støv med en blåsebørste (fås i
fotoutstyrsbutikker). Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du tørke det av med en
myk klut eller et papirlommetørkle forsiktig fuktet med linserensevæske. Tørk i
spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke sprøyt linserensevæske rett på linsen.
Meny
Rengjøre linsen
Eksempelbilde
• Ikke ta på innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene. Blås bort støv fra
innsiden av fatningen ved hjelp av en blåsebørste (fås i fotoutstyrsbutikker)*. Du
finner opplysninger om rengjøring av bildesensoren på side 149.
Innholdsfortegnelse
Rengjøring
195NO
Index
Numerics
D
3D-panorama ..................................................... 59
Datamaskin .......................................................164
3D-visning ....................................................... 163
Anbefalt miljø .............................................164
Innholdsfortegnelse
Indeks
Dato/tid-innst. ...................................................137
Datoformat ........................................................137
AdobeRGB ....................................................... 116
Demomodus ......................................................151
Advarsler .......................................................... 182
Dir. man. Fokus ..................................................67
AF-lys .............................................................. 106
DISP ...................................................................40
Ansiktregistrering .............................................. 74
DISP-knapp (skjerm) ..........................................79
Ansiktsregistrering ............................................. 73
DMF ...................................................................67
Auto HDR .......................................................... 93
DPOF ................................................................105
Autoblits ............................................................. 66
DRO/Auto HDR .................................................92
Autofokus ..................................................... 67, 70
Dyn.omr.opt. .......................................................92
Meny
Autofokusområde ............................................... 69
E
AVCHD ..................................................... 85, 194
Eksp.-komp. ........................................................43
Avspill.visning ................................................. 145
Enkeltbilde-AF ...................................................70
Avspilling ........................................................... 30
Ettersynkron. ......................................................66
Avspilling med rulling ....................................... 58
Eye-Fi-kort .......................................................160
Avspilling på TV ............................................. 161
Eye-Start AF .....................................................119
F
B
Farge ...................................................................36
Berøringshandling ............................................ 134
Fargefilter ...........................................................89
Berøringspanel ................................................... 21
Fargemetning ......................................................96
Beskytt ............................................................. 102
Fargerom ...........................................................116
Bildeeffekt ................................................... 38, 94
Fargetemp. ..........................................................89
Bildeforhold ....................................................... 82
Feilsøking .........................................................176
Bildeindeks ................................................ 51, 100
Filformat .............................................................85
Bildestabilisering ............................................... 56
Filmlydopptak ...................................................126
Bildestørr. .......................................................... 80
Filnummer ........................................................154
Blender ............................................................... 64
FINDER/LCD-innstill. .....................................108
Blenderprioritet .................................................. 64
Fjernstyring .........................................................50
Blits .................................................................... 66
Fleksibelt punkt ..................................................69
Blits av ............................................................... 66
Formater ...........................................................153
Blitskompenser. ................................................. 91
Forstørr .............................................................103
Blitsmodus ......................................................... 66
Forstørret avspilling ............................................31
"BRAVIA" Sync .............................................. 162
Foto-kreativitet ...................................................33
Bruksmodus ....................................................... 44
Fremhevingsfarge .............................................113
BULB ................................................................. 62
Fremhevingsnivå ..............................................112
Indeks
Autovisning ...................................................... 110
Avspillingszoom ................................................ 31
Eksempelbilde
A
Fremre gardinlukker .........................................120
Fyllblits ...............................................................66
196NO
Forts. r
Man. Eksponering ...............................................61
Gjenopprett bilde-DB ...................................... 158
Manuelt fokus .....................................................67
Gjøre bakgrunnen uskarp ................................... 34
Mappenavn .......................................................155
Meny ...................................................................23
Avspilling ......................................................25
Håndholdt kamera i halvlys ............................... 55
Bildestørr. .....................................................24
HastPri.Kont.F. .................................................. 46
Kamera ..........................................................24
HDMI-oppløsning ............................................ 146
Lysstyrke/farge .............................................25
Hjelp-skjermbilde ............................................ 139
Oppsett ..........................................................26
Høy ISO Stoyred. ............................................. 122
Opptaksmod. .................................................23
Hvitbalanse ........................................................ 88
Menystart ..........................................................129
MF hjelpetid .....................................................115
MF-assistent .....................................................114
Identifisere deler ................................................ 12
Minnekort .........................................................186
Ikoner ................................................................. 16
MP4 ....................................................................85
"InfoLITHIUM"-batteri ................................... 188
Multi .............................................................69, 90
Installere ........................................................... 166
Myke hudtoner-effekt .........................................77
Intelligent Auto .................................................. 52
ISO ..................................................................... 87
N
Meny
I
Eksempelbilde
H
Innholdsfortegnelse
G
Nattportrett .........................................................54
J
Nattscene ............................................................54
JPEG .................................................................. 83
Nivåtrinn: Kont. ..................................................49
Kontrast .............................................................. 96
Ny mappe ..........................................................157
Kontrollhjul ........................................................ 19
O
Kreative innst. .................................................... 96
Objektivkomp.: forvreng. .................................125
KTRL for HDMI .............................................. 147
Objektivkomp.: Krom. Ab. ...............................124
Kvalitet ............................................................... 83
Objektivkomp.: Skygge ....................................123
Indeks
Nøyakt. dig.zoom ...............................................72
K
Objektsporing .....................................................71
L
Områdeinnstilling .............................................138
Lage plate ......................................................... 171
Oppsett ................................................................26
Landskap ............................................................ 54
Opptak ................................................................28
Laste opp innstilling. ........................................ 160
Film ...............................................................28
LCD-lysstyrke .................................................. 141
Stillbilde ........................................................28
Live View-visning ........................................... 109
Opptaksinnstilling ...............................................86
Livlighet ............................................................. 37
Opptakstipsliste ..................................................78
Lukkerhastighet ................................................. 63
Lukkerprioritet ................................................... 63
P
Lysbildevisning .................................................. 98
Panorama ............................................................57
Lysstyrke ............................................................ 35
Panoramafotografer. ...........................................57
Panoramaretning .................................................84
M
Pip .....................................................................135
Macintosh ......................................................... 167
PMB ..................................................................167
Makro ................................................................. 54
PMB Launcher ..................................................166
Målemodus ......................................................... 90
Portrett ................................................................54
197NO
Forts. r
USB-tilkobling .................................................148
Punkt .................................................................. 90
Utløser uten objektiv ........................................118
R
V
RAW .................................................................. 83
Velg AF/MF .......................................................67
Rensemodus ..................................................... 149
Velge opptaksmappe ........................................156
Rødøyereduksj. ................................................ 107
Velge stillbilde/film ............................................99
Roter ................................................................. 101
Versjon .............................................................150
Rutenettlinje ..................................................... 111
Vidt bilde ..........................................................144
S
Vindstøyreduksjon ............................................127
Vis innhold .........................................................40
Sakte synkron. .................................................... 66
Scenegjenkjenning ....................................... 28, 52
Scenevalg ........................................................... 54
Vise ledig kortplass ..........................................159
Eksempelbilde
U
Programvare ..................................................... 166
Innholdsfortegnelse
Program Auto ..................................................... 65
Visningsmodus ...................................................99
Voluminnstillinger ............................................104
Selvutl. (forts.) ................................................... 48
W
Senter ........................................................... 69, 90
Windows ...........................................................166
Seriebilder .......................................................... 45
Meny
Selvutløser ......................................................... 47
Skarphet ............................................................. 96
Skjermfarge ...................................................... 143
Skjermknapper ................................................... 20
Skriv ut ............................................................. 175
Smilutløser ......................................................... 75
Søker-lysstyrke ................................................ 142
Indeks
Slett .............................................................. 32, 97
Solnedgang ......................................................... 54
Sommertid ........................................................ 137
Sony Image Data Suite .................................... 167
Spesif. Utskrift ................................................. 105
Sportsbilder ........................................................ 54
Språk ................................................................ 136
sRGB ................................................................ 116
SteadyShot ....................................................... 117
Støyred.lang ..................................................... 121
Strømsparer ...................................................... 140
T
Tilbakest.std. .................................................... 152
Tilkobling
Datamaskin ................................................. 169
TV .............................................................. 161
Tilpass. skjermknappinnst. .............................. 130
Tilpasset hvitbalanse .......................................... 89
198NO
"C Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-programvaren ligger i kameraet. Vi tilbyr denne
programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om følgende:
Les følgende avsnitt.
Les "license3.pdf" i "License"-mappen på CD-en. Du finner lisenser (på engelsk) for "C
Library"-, "zlib"- og "libjpeg"-programvare.
Eksempelbilde
Meny
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK AV EN FORBRUKER FOR
(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODING AV AVC VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR
LEVERING AV AVC VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Innholdsfortegnelse
Lisensmerknader
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare
Indeks
Programvaren som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL") er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode
for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for
"GPL"- og "LGPL"-programvare.
For å kunne vise PDF, trenger du Adobe Reader. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen din, kan du laste det ned fra webområdet til Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
199NO
Download PDF

advertising