Sony | NEX-3N | Sony NEX-3N Bruksanvisning

4-453-050-21(1)
Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Brukerhåndbok for α
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
Meny
Indeks
© 2013 Sony Corporation
NEX-3N
NO
Om bruk av kameraet
Klikk på en knapp oppe til høyre på forsiden og hver enkelt side for å gå til den aktuelle
siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil bruke.
Innholdsfortegnelse
Bruke denne brukerhåndboken
Eksempelbilde
Søk etter informasjon sortert
etter funksjon.
Søk etter informasjon via
eksempelbilder.
Søk etter informasjon i en liste
over menyelementer.
Meny
Søk etter informasjon sortert
etter nøkkelord.
Indeks
Merker og notasjon som brukes i denne
brukerhåndboken
I denne brukerhåndboken vises
rekkefølgen av arbeidsoperasjoner med
piler (t). Betjen kameraet i den
rekkefølgen som er vist.
Standardinnstillingen vises med
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for
riktig bruk av kameraet.
Fotografiene som brukes som
bildeeksempler i denne
brukerhåndboken, er reproduserte bilder
og ikke bilder som faktisk er tatt med
dette kameraet.
z-symbolet angir informasjon det kan
være nyttig å kjenne til.
2NO
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Om bruk av kameraet
Eksempelbilde
Bruke denne brukerhåndboken ·····························2
Eksempelbilde ·······················································6
Identifisere delene ···············································12
Liste over symboler på skjermen·························17
Grunnleggende bruk
Meny
Betjening av kameraet·········································20
Meny····································································22
Ta bilder ······························································27
Spille av bilder ·····················································29
Slette bilder ·························································31
Indeks
Bruke Fotokreativitet-funksjonen
Fotokreativitet······················································32
Bakgr. uskarp ······················································33
Lysstyrke ·····························································34
Farge ···································································35
Livlighet ·······························································36
Bildeeffekt····························································37
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
DISP (Vis innhold) ···············································39
(Eksp.-komp.) ·················································41
(Bruksmodus) ············································42
ISO (ISO)·····························································48
3NO
Forts. r
Zoom ···································································49
(Bildeindeks)···················································51
Innholdsfortegnelse
Bruke funksjoner ved hjelp av W/T-spaken
(zoomespaken)
Eksempelbilde
Bruke funksjoner i menyen
Meny
Opptaksmod. ·······················································22
Kamera································································23
Bildestørr. ····························································23
Lysstyrke/ farge ···················································24
Avspilling ·····························································24
Oppsett································································24
Koble til annet utstyr
Indeks
Vise bilder på TV-apparater ······························162
Bruke kameraet sammen med en
datamaskin ························································164
Installere programvaren ····································166
Koble kameraet til datamaskinen ······················168
Lage filmplater···················································170
Skrive ut stillbilder ·············································174
Feilsøking
Feilsøking ··························································175
Advarsler ···························································181
4NO
Forts. r
Eksempelbilde
Bruke kameraet i utlandet ·································184
Minnekort···························································185
"InfoLITHIUM"-batteri ········································187
Batteriet lades ···················································189
Fatningsadapter ················································190
AVCHD-format ··················································192
Rengjøring·························································193
Kontroller antallet bilder som kan tas opp ·········194
Spesifikasjoner ··················································197
Innholdsfortegnelse
Annet
Meny
Indeks
Indeks ································································201
Indeks
5NO
"Dette er den typen motiv jeg vil ta bilde av, men hvordan gjør jeg det?"
Du kan finne svaret ved å gå gjennom de eksempelbildene som er listet opp her. Klikk på
det ønskede eksempelbildet.
Innholdsfortegnelse
Eksempelbilde
Eksempelbilde
Fotografere mennesker (side 7)
Ta makrobilder (side 8)
Fotografere landskap (side 9)
Fotografere solnedganger/nattmotiver (side 10)
Fotografere motiv i rask bevegelse (side 11)
Hvis du klikker på et bilde, vil skjermen hoppe til siden som beskriver funksjonen som
anbefales for å ta denne typen bilde.
Bruk disse beskrivelsene i tillegg til fototipsene som vises på kameraskjermen.
Se sidene som er nevnt i parentes, for å få informasjon om betjening.
Meny
Klikk!
Indeks
6NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere mennesker
En person er fremhevet mens bakgrunnen
er uklar (33)
Samme motiv med en annen lysstyrke (47)
73
57
Et lykkelig smil (73)
En person i stearinlys (57)
56
48
En person foran en nattscene (56)
En person i bevegelse (48)
45
65
Et gruppebilde (45, 46)
En person i motlys (65)
Meny
47
Eksempelbilde
33
Indeks
76
En person med myke hudtoner (76)
7NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Ta makrobilder
Gjøre bakgrunnen uskarp (33)
Korrigere fargen i innendørs belysning (86)
56
90
Blomster (56)
Redusere mengden blitslys (90)
66
41
Fokusere manuelt (66)
Fotografere motiv med bedre lysstyrke (41)
48
41
Stabilisere kameraet for innendørsbilder
(48)
Få mat til å se tiltalende ut (41)
Meny
86
Eksempelbilde
33
Indeks
8NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere landskap
Himmelen i livaktige farger (41)
Rennende vann (62)
95
95
Livaktige, grønne farger (95)
Farget løv (95)
Meny
62
Eksempelbilde
41
58
Indeks
Panoramabilder (58)
91
91
Landskap med svært varierende lysstyrke
(91)
Lyst utendørsbilde tatt fra et mørkt interiør
(91)
33
110
Gjøre bakgrunnen uskarp (33)
Holde kameraet rett (110)
9NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Fotografere solnedganger/nattmotiver
Holde kameraet i hånden (57)
Ta vakre bilder av røde solnedganger (56)
61
65
Fyrverkeri (61)
Lysspor (65)
47
33
Gjøre bakgrunnen uskarp (33)
Indeks
Samme motiv med annen lysstyrke (47)
Meny
56
Eksempelbilde
57
45
Forhindre kamerarystelser (45)
10NO
Forts. r
Følge et motiv i bevegelse (69)
Gjengi hektisk aktivitet (62)
66
44
Fotografere et motiv som beveger seg mot
kameraet (66)
Ta bildet i riktig øyeblikk (44)
Meny
62
Eksempelbilde
69
Innholdsfortegnelse
Fotografere motiv i rask bevegelse
Indeks
11NO
E For opptak: W/T-spak (Zoomespak)
For visning:
(avspillingszoomknapp)/
(indeksspak)
F AF-lys/selvutløserlampe/
smilutløserlampe
H
Posisjonsmerke for bildesensor (66)
I Mikrofon 1)
J Objektiv
K Utløserknapp for objektivet
L Fatning
Når objektivet er tatt av
M Bildesensor 2)
N Objektivkontakter 2)
2)
Ikke dekk til denne delen under filmopptak.
Ikke ta rett på denne delen.
Meny
1)
Indeks
Se sidene som er nevnt i parentes, for å få
informasjon om betjening av delene.
A
Eksempelbilde
G Blits (65)
Innholdsfortegnelse
Identifisere delene
(avspillingsknapp) (29)
B Lukkerknapp (27)
C ON/OFF (Strømbryter)
D Krok for skulderrem
Fest skulderremmen for å hindre at kameraet
faller ned og blir ødelagt.
12NO
Forts. r
(blitsknapp) (65)
B LCD-skjerm
C Tilgangslampe
D Minnekort-/kontaktdeksel
E Multi/mikro-USB-terminal (168)
Støtter enheter som er kompatible med mikroUSB.
Eksempelbilde
F Ladelampe
G Minnekortspor
Innholdsfortegnelse
A
H HDMI mikrokontakt (162)
I MOVIE (filmknapp) (27)
J Skjermknapp A (21)
K Kontrollhjul (20)
L Skjermknapp C (21)
M Skjermknapp B (21)
Meny
z LCD-skjerm
Indeks
• Du kan justere LCD-skjermen til en vinkel det
er lett å se den i, for eksempel for å ta bilder fra
en lav posisjon.
• Vipp LCD-skjermen ca. 180 grader oppover når
du vil ta et selvportrett (side 115).
• Avhengig av hva slags stativ du bruker, vil du
kanskje ikke kunne justere vinkelen på LCDskjermen. I så fall bør du løsne skruen på stativet
og justere vinkelen på LCD-skjermen.
13NO
Forts. r
F Skruehull for stativ
• Bruk et trebent stativ med en skrue som er
kortere enn 5,5 mm. Du får ikke festet
kameraet godt til stativ med skruer som er
lengre enn 5,5 mm, og lengre skruer kan
skade kameraet.
Innholdsfortegnelse
E Høyttaler
Eksempelbilde
A Batterideksel
Meny
B Låsehendel
C Batterirom
D Tilkoblingsplatedeksel
Indeks
Bruk dette når du bruker en AC-PW20
vekselstrømadapter (selges separat). Sett
tilkoblingsplaten inn i batterirommet og før
ledningen gjennom tilkoblingsplatedekselet,
som vist nedenfor.
• Forsikre deg om at ledningen ikke kommer i
klem når du lukker dekselet.
14NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Objektiv
E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS (følger med NEX-3NL/3NY)
A Zoome-/fokusring
B Zoomespak
1)
Eksempelbilde
C Fatningsindeks
D Objektivkontakter 1)
Ikke ta rett på denne delen.
Meny
z Bruke zoome-/fokusringen
Når et objektiv av typen E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS er montert, vil funksjoner som er
tildelt til zoome-/fokusringen endre seg i samsvar med [Velg AF/MF] innstillingene
(side 66).
Velg AF/MF
(Dir. man. Fokus
(direkte manuelt fokus))
(Manuelt fokus)
Funksjon tilordnet til zoome-/fokusringen
Zoom
Indeks
(Autofokus)
Før du trykker lukkerknappen halvveis ned: Zoom
Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned: Fokus
Fokus
15NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
E55-210 mm F4.5-6.3 OSS (følger med NEX-3NY)
Eksempelbilde
Meny
B Zoomering
C Brennviddeskala
D Brennviddemarkør
Indeks
A Fokusring
E Objektivkontakter 1)
F Fatningsindeks
1)
Ikke ta rett på denne delen.
16NO
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet
(side 39).
Klar til fotografering
Innholdsfortegnelse
Liste over symboler på skjermen
A
Eksempelbilde
Skjerm
Betydning
Opptaksmod.
PASM
Scenevalg
Grafisk visning
Meny
Ikon for
scenegjenkjenning
Minnekort/opplasting
Antall stillbilder som
kan tas
123Min.
Opptakstid for film
Indeks
Filmopptak
100
Bildeforhold for
stillbilder
Avspilling
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
Stillbildestørrelser
RAW RAW+J
FINE STD
Stillbildekvalitet
60i/50i
60i/50i
24p/25p
24p/25p
Opptaksmoduser for
filmer
100%
Gjenværende batteritid
Blitslading pågår
AF-lys
Live View
Tar ikke opp lyd under
filmopptak
Forts. r
17NO
Betydning
Skjerm
Betydning
Vindstøyreduksjon er
aktivert.
AWB
Hvitbalanse
SteadyShot/SteadyShotvarsel
Innholdsfortegnelse
Skjerm
7500K A7 G7
Myke hudtoner-effekt
Databasefilen er full/feil
i databasefilen
DRO/Auto HDR
Zoomeforstørrelse
Autom. innramming
Smart zoom
Kreative innst.
Klart bilde-zoom
Eksempelbilde
Advarsel om
overoppheting
Digital zoom
Smilutløser
Meny
Visningsmodus (Velg
stillbilde/film)
Bildeeffekt
101-0012
Avspillingsmappe –
filnummer
Beskytt
Utskriftsrekkefølge
Skjerm
Indeks
Smilfølsomhetsindikator
B
Betydning
Skjermknapper
C
Skjerm
Betydning
Blitsmodus/
Rødøyereduksj.
±0.0
Blitskompensering
Bruksmodus
Selvportrett Selvutløser
D
Skjerm
Betydning
z
Fokusstatus
1/125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
±0.0
Målt manuelt
±0.0
Eksponeringskompensering
ISO400
ISO-følsomhet
Målemodus
AE-lås
Fokusmodus
Indikator for
lukkerhastighet
Fokusområdemodus
Indikator for
blenderåpning
Ansiktsregistrering
REC 0:12
Opptakstid for filmen
(m:s)
Forts. r
18NO
Betydning
2013-1-1 9:30AM
Registrert dato/
klokkeslett for bildet
12/12
Bildenummer/antall
bilder i visningsmodus
Vises når HDR ikke
virket på bildet.
Histogram
Eksempelbilde
Vises når [Bildeeffekt]
ikke virket på bildet.
Innholdsfortegnelse
Skjerm
Meny
Indeks
19NO
Grunnleggende bruk
Med kontrollhjulet og skjermknappen kan du bruke forskjellige kamerafunksjoner.
Innholdsfortegnelse
Betjening av kameraet
Eksempelbilde
Kontrollhjul
Meny
Skjermknapper
Kontrollhjul
Indeks
Når du fotograferer, er funksjonene DISP (Vis innhold),
(Eksp.-komp.),
(Bruksmodus) og ISO (ISO) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Under avspilling er
funksjonen DISP (Vis innhold) tilgjengelig fra kontrollhjulet.
20NO
Forts. r
Eksempelbilde
Pilen betyr at du kan dreie
kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
Når du dreier eller trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet i
samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillinger. Du velger ved å trykke på
midten av kontrollhjulet.
Meny
Når det vises alternativer på
skjermen, kan du bla gjennom dem
ved å dreie eller trykke på øvre, nedre,
høyre eller venstre del av
kontrollhjulet. Trykk på midten av
hjulet for å velge.
Indeks
Skjermknapper
Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen.
Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen.
For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på
skjermknappen A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av
skjermen, må du trykke på skjermknappen B. For å bruke den funksjonen som vises i
midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C).
Du kan tilordne funksjonene til skjermknapp B (side 133).
I denne brukerhåndboken angis skjermknappene med ikonet eller funksjonen som vises
på skjermen.
A
C
I dette tilfellet fungerer
skjermknapp A som MENU-knapp
(Meny) og skjermknapp B som knapp (Opptakstips).
B
21NO
Bruke funksjoner i menyen
Du kan angi de grunnleggende innstillingene for kameraet som helhet, eller utføre
funksjoner som fotografering, avspilling eller andre operasjoner.
Innholdsfortegnelse
Meny
Eksempelbilde
1 Velg MENU.
Meny
2 Marker ønsket innstilling ved å trykke på
øvre/nedre/høyre/venstre del av
kontrollhjulet, og trykk deretter på
midten av hjulet.
MENU
Kontrollhjul
Indeks
3 Følg instruksjonene på skjermen,
marker ønsket innstilling og trykk
deretter på midten av kontrollhjulet for å
velge innstillingen.
Opptaksmod.
Her kan du velge en opptaksmodus, for eksempel eksponeringsmodus, panorama eller
[Scenevalg].
Fremragende auto
Tar bilder med et større antall opptaksfunksjoner enn ved opptak
med Intelligent auto-modus. Gjenkjenner og vurderer
opptaksforholdene automatisk, utfører Auto HDR og velger det
beste bildet.
Intelligent Auto
Kameraet vurderer motivet og velger passende innstillinger. Du
får gleden av automatikk med passende innstillinger.
Scenevalg
Fotograferer med forhåndsinnstillinger i samsvar med motivet
eller forholdene.
Panoramafotografer.
Fotograferer med panoramastørrelse.
Man. Eksponering
Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten.
Lukkerprioritet
Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets bevegelse.
Blenderprioritet
Fotograferer ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller
gjøre bakgrunnen uskarp.
Program Auto
Fotoautomatikk som gjør det mulig å tilpasse innstillingene,
unntatt eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning).
Forts. r
22NO
Gir deg mulighet til å angi opptaksfunksjoner som kontinuerlig opptak, selvutløser og
blits.
Velger bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller
nivåtrinnfotografering.
Blitsmodus
Velger metode for å utløse blitsen.
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
Eksempelbilde
Bruksmodus
Innholdsfortegnelse
Kamera
Velger autofokusmetode.
Følgefokus
Holder fokus på et motiv under sporing av det.
Ansiktsregistrering
Oppdager personansikter automatisk og justerer fokus og
eksponering i forhold til ansiktene.
Ansiktregistrering
Registrerer eller endrer personen som skal gis prioritet ved
fokusering.
Smilutløser
Hver gang kameraet oppdager et smil, utløser det lukkeren
automatisk.
Autom. innramming
Ved fotografering av ansikter, motiver i næropptak (makro), eller
motiver som følges av [Følgefokus], analyserer kameraet scenen
og gir bildet automatisk en passende komposisjon.
Myke hudtoner-effekt
Fotograferer hud på en myk måte i [Ansiktsregistrering]funksjonen.
Opptakstipsliste
Gir deg tilgang til alle fototipsene.
LCD-display (DISP)
Endrer opplysningene som skal vises på LCD-skjermen.
DISP-knapp (skjerm)
Gjør det mulig å velge hva slags informasjon som skal vises på
LCD-skjermen når du trykker på DISP-knappen.
Indeks
Velger området det skal fokuseres på.
Autofokus
Meny
Autofokusområde
Bildestørr.
Gjør det mulig å stille inn bildestørrelse og bildeforhold.
Stillbilde
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
Bildeforhold
Velger bildeforhold.
Kvalitet
Velger komprimeringsformat.
Panorama
Bildestørr.
Velger størrelse på panoramabilder.
Panoramaretning
Velger i hvilken retning kameraet skal føres ved
panoramafotografering.
Film
Filformat
Brukes til å velge AVCHD eller MP4.
Opptaksinnstilling
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmer.
23NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Lysstyrke/ farge
Setter deg i stand til å foreta lysstyrkeinnstillinger, f.eks. målemodus, og
fargeinnstillinger, som f.eks. hvitbalansen.
Eksp.-komp.
Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
ISO
Stiller inn ISO-følsomhet.
Justerer fargetemperaturen etter lysforholdene i omgivelsene.
Målemodus
Velger metode for måling av lysstyrke.
Blitskompenser.
Justerer mengden blitslys.
DRO/Auto HDR
Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk.
Bildeeffekt
Fotograferer med ønsket effekt for å uttrykke en unik atmosfære.
Kreative innst.
Velger bildebehandlingsmetode.
Meny
Avspilling
Setter deg i stand til å stille inn avspillingsfunksjoner.
Sletter bilder.
Velg stillbilde/film
Gjør det mulig å gruppere bilder som skal avspilles
(visningsmodus).
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Spesif. Utskrift
Velger bilder som skal skrives ut eller foretar
utskriftsinnstillinger.
Bildeindeks
Forstørr
Indeks
Slett
Eksempelbilde
Hvitbalanse
Velger antall bilder som skal vises på indeksskjermen.
Forstørrer bildet.
Roter
Roterer bilder.
Beskytt
Beskytter bilder eller opphever beskyttelsen.
Voluminnstillinger
Stiller inn lydvolumet for film.
Vis innhold
Under
avspilling
Veksler mellom informasjonen som vises i
avspillingsskjermbildet.
Oppsett
Setter deg i stand til å foreta mer detaljerte opptaksinnstillinger, eller til å endre
kamerainnstillingene.
Opptaksinnstillinger
AEL med lukker
Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
AF-lys
Stiller inn AF-lyset så det letter autofokusering på steder med
svakt lys.
Rødøyereduksj.
Utløser forhåndsblits før fotografering med blits, så personer på
bildet ikke får røde øyne.
24NO
Forts. r
Kan brukes til å velge om verdier for eksponeringskompensering
og lignende skal vises på skjermen eller ikke.
Autovisning
Stiller inn visningstiden til bildet like etter opptak.
Rutenettlinje
Slår på rutenettet som hjelper deg å komponere bildene.
Fremhevingsnivå
Uthever omrisset av fokusområder med en valgt farge.
Zoomer inn på et bilde med høyere kvalitet enn [Digital zoom].
Digital zoom
Zoomer inn på et bilde med større forstørrelse enn [Klart bildezoom]. Denne funksjonen kan også være tilgjengelig under
filmopptak.
Selvportrett Selvutløser
Stiller inn opptaksmodus når LCD-skjermen er vippet opp ca.
180 grader. Når du stiller inn [Selvportrett Selvutløser] på [På],
aktiveres en 3-sekunders selvutløser, og du kan redusere
kamerarystelsene når du tar et selvportrett.
F. auto bildeekstr.
Stiller inn om alle bilder skal lagres eller ikke, som er tatt med
kontinuerlig fremtrekk i [Fremragende auto]-modus.
MF-assistent
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
MF hjelpetid
Angir hvor lenge et bilde skal vises i forstørret format.
Endrer intervallet for fargereproduksjon.
SteadyShot
Stiller inn kompensasjon for kamerarystelser.
Utløser uten objektiv
Stiller inn hvorvidt lukkeren skal utløses når det ikke er montert noe
objektiv.
Støyred.lang
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med lang
eksponeringstid.
Høy ISO Støyred.
Stiller inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy ISOfølsomhet.
Objektivkomp.: Skygge
Kompenserer for skygger i skjermens hjørner.
Objektivkomp.: Krom.
Ab.
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner.
Objektivkomp.: forvreng.
Kompenserer for forvrengning på skjermen.
Ansiktsprioritetssporing
Stiller inn om et bestemt ansikt skal følges med prioritet eller
ikke, når kameraet oppdager det aktuelle ansiktet i forbindelse
med følgefokus.
Filmlydopptak
Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
Vindstøyreduksjon
Reduserer vindstøy under filmopptak.
AF mikrojust.
Finjusterer autofokusposisjonen ved bruk av LA-EA2
fatningsadapteren (selges separat).
Indeks
Fargerom
Meny
Stiller inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen.
Klart bilde-zoom
Eksempelbilde
Fremhevingsfarge
Innholdsfortegnelse
Live View-visning
Hovedinnstillinger
Menystart
Velger en meny som skal vises først, enten den øverste eller den
sist viste.
MOVIE-knapp
Brukes til å stille inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller
ikke.
Tilpass.
skjermknappinnst.
Tilordner funksjoner til skjermknappen eller høyre side av
kontrollhjulet.
25NO
Forts. r
Språk
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Velger språket som skal brukes på skjermen.
Dato/tid-innst.
Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.
Områdeinnstilling
Velger det området hvor du bruker kameraet.
Hjelp-skjermbilde
Slår hjelpen på eller av.
Stiller inn nivået for strømsparerfunksjonen.
Starttid for strømsparing
Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går over i
strømsparemodus.
LCD-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken til LCD-skjermen.
Skjermfarge
Velger fargen til LCD-skjermen.
Vidt bilde
Velger en metode for visning av vide bilder.
Velger den metoden som skal brukes for å spille av portrettbilder.
HDMI-oppløsning
Angir oppløsning ved tilkobling til HDMI-TV.
KTRL for HDMI
Angir om kameraet skal betjenes med en "BRAVIA" Synckompatibel TVs fjernkontroll eller ikke.
USB-tilkobling
Brukes til å velge den passende USB-tilkoblingsmetoden for
hver datamaskin eller USB-enhet som er koblet til kameraet.
USB LUN-innstilling
Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USBtilkoblingen. Vanligvis bør du bruke [Multi].
Viser versjonen av kameraet og objektivet/fatningsadapteren.
Demomodus
Stiller inn om demonstrasjonen skal vises med film eller ikke.
Initialiser
Tilbakestiller kameraet til fabrikkinnstillingene.
Minnekortverktøy
Formater
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan filnumre skal tildeles til stillbilder og
MP4-filmer.
Mappenavn
Brukes til å velge mappenavnformate som stillbildet lagres i.
Velg opptaksmappe
Brukes til å velge den opptaksmappen stillbilder og MP4-filmer
tas opp i.
Ny mappe
Brukes til å opprette en ny mappe som stillbilder og MP4-filmer
tas opp i.
Gjenopprett bilde-DB
Reparerer bildedatabasefilen når det oppdages
uoverensstemmelser.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden og antallet stillbilder som
kan lagres på minnekortet.
Indeks
Versjon
Meny
Avspill.visning
Eksempelbilde
Strømsparer
Innholdsfortegnelse
Pip
Eye-Fi-oppsett*
Laste opp innstilling.
Stiller inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et Eye-Fikort.
* Denne innstillingen vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet.
26NO
Her får du en forklaring på hvordan du skal ta bilder med de innstillingene kameraet
hadde da du kjøpte det.
Kameraet treffer avgjørelser som passer til situasjonen, og justerer innstillingene.
Innholdsfortegnelse
Ta bilder
1 Still inn vinkelen på LCD-skjermen og hold kameraet.
Ved fotografering av ansikter, motiver i næropptak (makro), eller motiver som følges av
[Følgefokus], analyserer kameraet scenen og gir bildet automatisk en passende komposisjon.
Både det opprinnelige og det trimmede bildet lagres (side 75).
Kommentarer
Meny
Når du skal ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte
opptaket.
Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Eksempelbilde
Scenegjenkjenningsfunksjonen begynner å virke.
2 Når du skal ta stillbilder, trykker du lukkerknappen halvveis ned for å
fokusere på motivet før du trykker den helt ned for å ta bildet.
• Maksimal kontinuerlig opptakstid for en film er ca. 29 minutter (begrenset av produktspesifikasjonene).
• Den kontinuerlige opptakstiden for MP4 12M er ca. 20 minutter (maks. filstørrelse 2 GB).
• Opptakstiden kan bli kortere, avhengig av omgivelsestemperaturen og opptaksforholdene.
Scenegjenkjenningsfunksjonen gjør det mulig for kameraet
automatisk å gjenkjenne opptaksforholdene, slik at du kan ta
bildet med innstillinger som passer.
Indeks
z Om scenegjenkjenning
Ikon for gjenkjent scene og
veiviser
• Kameraet gjenkjenner
(Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) eller
(Spebarn), og viser det tilhørende ikonet og
veiviseren på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent.
27NO
Forts. r
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på nytt eller
endre fokusinnstillingen.
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus er låst.
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokusering pågår.
z blinker
Kan ikke fokusere.
Meny
tent
Eksempelbilde
Fokusindikator
Innholdsfortegnelse
z Tips når du vil ta et stillbilde av et motiv som det er
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
Når det er mørkt og motivet er langt unna.
Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
Når fotoobjektet ses gjennom glass.
Når fotoobjektet beveger seg raskt.
Når motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Når fotoobjektet blinker.
Når fotoobjektet befinner seg i motlys.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
28NO
Innholdsfortegnelse
Spille av bilder
Spiller av lagrede bilder.
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
2 Velg et bilde med kontrollhjulet.
Under filmavspilling
Betjening av kontrollhjulet
Pause/fortsett
Trykk på midten.
Spole raskt forover
Trykk på høyre side, eller drei kontrollhjulet med
klokken.
Spole raskt bakover
Trykk på venstre side, eller drei kontrollhjulet mot
klokken.
Drei den med klokken under pause.
Spill av sakte bakover*
Drei den mot klokken under pause.
Regulere lydstyrken
Trykk nederst t øverst/nederst.
Meny
Spill av sakte forover
Eksempelbilde
3 For å spille av panoramabilder eller film må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
* Filmen spilles av forover bilde for bilde.
Kommentarer
Indeks
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke spilles av på riktig måte.
z Vise ønsket mappe
Velg ønsket mappe ved å markere søylen til venstre for
bildeindeksskjermen (side 51), og trykk deretter på øvre
eller nedre del av kontrollhjulet. Du kan veksle mellom
avspilling av stillbilder og film ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
29NO
Forts. r
En del av et stillbilde kan forstørres under avspilling. Dette er praktisk hvis du vil se om
et stillbilde du har tatt, er helt i fokus. Du kan forstørre avspillingsbilder fra menyen
(side 101).
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på
kontrollhjulet.
3 Marker den delen du vil forstørre, ved å
trykke øverst, nederst, til høyre eller
venstre på kontrollhjulet.
4 Velg
Eksempelbilde
1 Vis det bildet du vil forstørre, og skyv
deretter W/T (zoomespaken) mot T-siden
( ).
Innholdsfortegnelse
Forstørret avspilling
for å avbryte forstørret avspilling.
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke bruke funksjonen for forstørret avspilling til film.
z Skaleringsområde
Bildestørrelse
Skaleringsområde
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Indeks
Skalaområdet er som følger.
30NO
Innholdsfortegnelse
Slette bilder
Du kan slette bildet som vises.
1 Mens du viser det bildet du vil slette, må du
velge
(Slett).
Velg
Eksempelbilde
2 Velg OK.
for å avbryte operasjonen.
(Slett)
Meny
OK
Kommentarer
• Du kan ikke slette beskyttede bilder.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Sjekk om du virkelig ønsker å slette bildet før du
fortsetter.
Velg MENU t [Avspilling] t [Slett] for å markere og slette flere bilder samtidig.
Indeks
z Slette flere bilder
31NO
Bruke Fotokreativitet-funksjonen
Ved hjelp av [Fotokreativitet] kan du ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og
lett lage kreative bilder.
1 Still inn opptaksmodus på [Intelligent Auto]
eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Fotokreativitet
Eksempelbilde
2 Trykk nederst på kontrollhjulet, og velg
(Fotokreativitet).
Meny
3 Velg det elementet du ønsker å stille inn,
blant de ulike elementene som vises nederst
på skjermen.
Du kan bruke [Fotokreativitet]-oppsettelementene
samtidig.
4 Velg den ønskede innstillingen.
For å gå tilbake til [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], velg
.
Bakgr. uskarp (side 33)
Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være.
Lysstyrke (side 34)
Justerer lysstyrken.
Farge (side 35)
Justerer fargen.
Livlighet (side 36)
Justerer hvor livlig bildet skal være.
Bildeeffekt (side 37)
Velger det ønskede effektfilteret for opptak.
Indeks
5 For å ta stillbilder må du trykke på lukkerknappen.
Når du skal ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte
opptaket.
Kommentarer
• [Fotokreativitet]-funksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert.
• [Fotokreativitet]-funksjonen er kun tilgjengelig når [Opptaksmod.] er stilt inn på [Intelligent Auto] eller
[Fremragende auto].
• Smilutløserfunksjonen kan ikke brukes.
• Når [Fotokreativitet]-modus aktiveres, blir flere elementer som er satt på menyen, ugyldige.
• Når kameraet går tilbake til [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], eller slås av, tilbakestilles
innstillingene til standardinnstillingene.
• Du kan justere [Bakgr. uskarp] kun når du tar opp film med [Fotokreativitet]-funksjonen.
• Hvis du slår på [Fotokreativitet]-funksjonen mens [Fremragende auto] er aktivert, produserer ikke
kameraet noe sammensatt bilde.
32NO
Fotokreativitet setter deg i stand til enkelt å gjøre bakgrunnen uskarp, slik at motivet
fremheves, mens du sjekker uskarphetsfunksjonen på LCD-skjermen. Du kan ta opp en
film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
2 Velg
Innholdsfortegnelse
Bakgr. uskarp
(Fotokreativitet).
3 Velg [Bakgr. uskarp].
: Du kan fokusere både på motivet og på bakgrunnen.
: Du kan gjøre bakgrunnen uskarp.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Meny
4 Gjøre bakgrunnen uskarp
Kommentarer
z Tips for å oppnå bedre resultater når du gjør
Indeks
• Det mulige uskarphetsområdet avhenger av objektivet som brukes.
• Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det
objektivet som brukes.
bakgrunnen uskarp
• Flytt deg nærmere motivet.
• Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen.
33NO
Du kan enkelt justere lysstyrken i [Fotokreativitet].
2 Velg
(Fotokreativitet).
3 Velg [Lysstyrke].
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Lysstyrke
4 Velg den ønskede lysstyrken.
Meny
: Du kan gjøre bildene lysere.
: Du kan gjøre bildene mørkere.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
34NO
Du kan enkelt justere fargen i [Fotokreativitet].
2 Velg
(Fotokreativitet).
3 Velg [Farge].
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Farge
4 Velg ønsket farge.
Meny
: Du kan gjøre fargen varm.
: Du kan gjøre fargen kald.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
35NO
Du kan enkelt justere livligheten i [Fotokreativitet].
2 Velg
(Fotokreativitet).
3 Velg [Livlighet].
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
Innholdsfortegnelse
Livlighet
4 Velg den ønskede livligheten.
Meny
: Du kan gjøre bildene livlige.
: Du kan gjøre bildene matte.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
Indeks
36NO
Du kan enkelt stille inn [Bildeeffekt] i [Fotokreativitet]. Velg ønsket effektfilter for å få
et mer imponerende og kunstnerisk uttrykk:
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto].
(Fotokreativitet).
Eksempelbilde
2 Velg
3 Velg [Bildeeffekt].
4 Velg ønsket effekt.
Velg [AUTO] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden.
(Av)
Deaktiverer bildeeffektfunksjonen.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med
skygger i hjørnene og tydelige farger.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å understreke
fargetonene.
Meny
(Lekekamera)
Innholdsfortegnelse
Bildeeffekt
Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge primærfargene
kraftig.
(Plakateffekt:
s/hv)
Skaper et abstrakt inntrykk, med klare
kontraster i sort/hvitt.
(Retrofoto)
(Mykt veldig
lyst)
Indeks
(Plakateffekt:
farge)
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi
med sepiafargetoner og falmede kontraster.
Skaper et bilde med den angitte
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk,
kjærlig, myk.
37NO
Forts. r
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen grønn, mens andre farger er omgjort
til sort/hvitt.
(Delfarge: gul)
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen gul, mens andre farger er omgjort til
sort/hvitt.
(Høy kontrast
Genererer et bilde med store kontraster i
sort/hvitt.
s/h)
Indeks
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen blå, mens andre farger er omgjort til
sort/hvitt.
Meny
(Delfarge: blå)
Eksempelbilde
(Delfarge:
grønn)
Genererer et bilde som bare inneholder
fargen rød, mens andre farger er omgjort til
sort/hvitt.
Innholdsfortegnelse
(Delfarge: rød)
Kommentarer
• Hvis [Delfarge] velges, vil bildene kanskje ikke beholde den valgte fargen. Det avhenger av fotoobjektet.
• De tilgjengelige bildeeffektene er begrenset med [Fotokreativitet]. Finjustering er heller ikke tilgjengelig.
Du kan bruke flere bildeeffekter og foreta finjusteringer med OPTION. Velg MENU t [Lysstyrke/
farge] t [Bildeeffekt] (side 93).
38NO
Bruke funksjoner med kontrollhjulet
Bruke kontrollhjulet:
1 Trykk gjentatte ganger på DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet for å velge
ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
DISP (Vis innhold)
Eksempelbilde
Bruke Meny:
1 Under opptak, MENU t [Kamera] t [LCD-display (DISP)].
MENU t [Avspilling] t [Vis innhold] under avspilling.
2 Velg ønsket modus.
Kommentarer
Meny
• [Histogram] vises ikke under følgende operasjoner.
– Filmopptak og -avspilling
– Panoramaopptak og -avspilling
– [Lysbildevisning]
Under opptak
LCD-display (DISP)
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen
grafisk, unntatt i situasjoner der
[Opptaksmod.] er stilt på
[Panoramafotografer.].
Vis alle info.
Viser opptaksinformasjon.
Stor skriftdisplay
Viser bare hovedinnstillinger i stor størrelse.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
Indeks
Grafisk visning
39NO
Forts. r
Du kan velge hvilke LCD-skjermvisningsmoduser som skal kunne velges i opptaksmodus
med [DISP-knapp (skjerm)] (side 78).
Viser opptaksinformasjon.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk, i tillegg
til opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Indeks
z Hva er et histogram?
Meny
Skjerminfo
Eksempelbilde
Under avspilling
Innholdsfortegnelse
z Stille inn tilgjengelige skjermvisningsmoduser
Histogrammet viser en luminansfordeling som forteller hvor mange piksler (bildeelementer)
av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele histogrammet
mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre.
Blinkende
motiv
R (rød)
Luminans
• Hvis bildet har for få detaljer i lyse og skyggefulle
partier, vil disse delene av bildet blinke under
avspilling (luminansadvarsel).
G (grønn) B (blå)
40NO
Du kan justere eksponeringen i trinn på 1/3 EV innenfor området –3,0 EV til +3,0 EV.
1
(Eksp.-komp.) på kontrollhjulet t ønsket verdi.
Eller MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Eksp.-komp.] t ønsket verdi.
Eksempelbilde
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Eksp.-komp.] samtidig med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Man. Eksponering]
• Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
• Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et fotoobjekt i ekstremt sterkt
eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
• Selv om du kan justere eksponeringen mellom –3,0 EV og +3,0 EV, vises bare verdier mellom –2,0 EV
og +2,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene på skjermen under opptak. Hvis du angir en eksponering
utenfor dette området, viser ikke bildenes lysstyrke på skjermen effekten, men den gjenspeiles på det
lagrede bildet.
Innholdsfortegnelse
Eksp.-komp.
z Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut
m
Indeks
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av –.
Korrekt eksponering
M
Still inn [Eksp.-komp.] i retning av +.
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
• For å fotografere motiv i lysere fargetoner, bør du stille inn en eksponeringskompensasjon
på pluss-siden (+).
For å få maten til å se mer appetittvekkende ut, kan du fotografere den litt lysere enn
vanlig, og bruke hvit bakgrunn.
• Hvis du vil fotografere blå himmel i livlige farger, bør du stille inn en
eksponeringskompensasjon på minussiden (–).
41NO
Du kan angi bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnopptak.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t ønsket modus.
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t ønsket modus.
Tar 1 stillbilde. Normal opptaksmodus.
(Seriebilder)
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder
lukkerknappen nede (side 43).
(HastPri.
Seriebilder)
(Selvutløser)
(Nivåtrinn:
Kont.)
Tar et bilde etter 10 eller 2 sekunder (side 45).
Tar bilder kontinuerlig etter 10 sekunder (side 46).
Tar 3 bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde
med litt forskjellig lysstyrke (side 47).
Meny
(Selvutl.
(seriebilder))
Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker på og
holder lukkerknappen nede (side 44).
Eksempelbilde
(Enkeltbilde)
Innholdsfortegnelse
Bruksmodus
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke endre innstillingen når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett
42NO
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Seriebilder].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Seriebilder].
Eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Seriebilder] sammen med følgende funksjoner:
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett
Innholdsfortegnelse
Seriebilder
z Kontinuerlig justering av fokus og eksponering under
Still inn [Autofokus] på [Kontinuerlig AF] (side 69).
Still inn [AEL med lukker] på [Av] (side 105).
• Eksponeringen av det første bildet stilles inn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Kameraet fortsetter å justere eksponeringen for resten av bildene.
Meny
kontinuerlig fremtrekk
Indeks
43NO
Kameraet fortsetter å ta bilder så lenge lukkerknappen er trykket. Du kan gjøre
kontinuerlige opptak med enda høyere hastighet enn for [Seriebilder] (maksimum er ca.
4 bilder i sekundet/maks. ca. 9 bilder tilsammen*).
* Når du setter på et objektiv av typen E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS (inkludert)
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [HastPri. Seriebilder].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [HastPri. Seriebilder].
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [HastPri. Seriebilder] sammen med følgende funksjoner.
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett
• Hastigheten på kontinuerlig fremtrekk er estimert med våre kriterier. Hastigheten på kontinuerlig
fremtrekk kan være lavere, avhengig av opptaksforholdene (bildestørrelse, ISO-innstilling, høy ISO NR,
eller innstillingen av [Objektivkomp.: forvreng.]).
• Under kontinuerlig fremtrekk vises hvert enkelt bilde omgående, innimellom fotograferingen.
• Fokuset låses ved det første bildet. Når [AEL med lukker] er satt til [Av], justerer kameraet
eksponeringsverdien for hvert bilde etter det første bildet.
Eksempelbilde
1
Innholdsfortegnelse
HastPri. Seriebilder
Indeks
44NO
1
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutløser].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutløser].
2 OPTION t ønsket modus.
Trykk på
Innholdsfortegnelse
Selvutløser
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte selvutløseren.
Angir 10 sekunders forsinkelse for selvutløseren.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og
en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
Trykk på
(Bruksmodus) på kontrollhjulet for å avbryte
selvutløseren.
(Selvutløser: 2
Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløseren.
Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker
på lukkerknappen.
s)
Meny
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Selvutløser] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett
Eksempelbilde
(Selvutløser:
10 s)
45NO
Tar kontinuerlig det antall bilder du har angitt, etter 10 sekunder. Du kan velge det beste
bildet av de som tas.
1
2 OPTION t ønsket modus.
Trykk på
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte selvutløseren.
(Selvutløser
(seriebilder): 10 s.
3 bild.)
Tar 3 eller 5 stillbilder kontinuerlig etter 10 sekunder.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen og
et lydsignal kan høres helt til lukkeren utløses.
Trykk på
(Bruksmodus) på kontrollhjulet for å avbryte
selvutløseren.
Meny
(Selvutløser
(seriebilder): 10 s.
5 bild.)
Eksempelbilde
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Selvutl. (seriebilder)].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutl. (seriebilder)].
Innholdsfortegnelse
Selvutl. (seriebilder)
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Selvutl. (seriebilder)] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett
46NO
Tar 3 bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og
deretter til lysere. Trykk på og hold lukkerknappen nede til nivåtrinnopptaket er fullført.
Etter opptaket kan du velge bildet som passer best til ditt behov.
(Bruksmodus) på kontrollhjulet t [Nivåtrinn: Kont.].
Eller MENU t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Nivåtrinn: Kont.].
Eksempelbilde
1
Innholdsfortegnelse
Nivåtrinn: Kont.
2 OPTION t ønsket modus.
(Bruksmodus) og velg [Enkeltbilde] for å avbryte nivåtrinnopptaket.
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,3 EV)
Bildene tas med de angitte avviksverdiene (trinnene) fra
basiseksponeringen.
Meny
Trykk på
(Nivåtrinn:
Kont.: 0,7 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 2,0 EV)
Indeks
(Nivåtrinn:
Kont.: 1,0 EV)
(Nivåtrinn:
Kont.: 3,0 EV)
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Nivåtrinn: Kont.] sammen med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [Selvportrett Selvutløser] er stilt inn på [På], og kameraet er klart til å ta et selvportrett
• Det siste bildet vises i autovisningen.
• Ved [Man. Eksponering] blir eksponeringen forskjøvet ved at lukkerhastigheten justeres.
• Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.
47NO
Angir lysfølsomheten.
1 ISO (ISO) på kontrollhjulet t ønsket innstilling.
Eller MENU t [Lysstyrke/ farge] t [ISO] t ønsket innstilling.
Angir ISO-følsomheten automatisk.
Angir lysfølsomheten til bildesensoren. Høyere følsomhet
muliggjør raskere lukkerhastighet og/eller mindre blenderåpning
(høyere F-verdier).
Kommentarer
Indeks
z Justere ISO-følsomhet (anbefalt
Meny
• [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
• Jo høyere tallet er, desto høyere blir støynivået.
• Når opptaksmodus er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], og [ISO] er stilt
inn på [ISO AUTO], er ISO automatisk stilt inn på mellom [ISO 200] og [ISO 3200].
• Den maksimale ISO-følsomheten du kan stille inn for filmopptak, er [ISO 3200]. Hvis en verdi som er
større enn [ISO 3200] stilles inn under filmopptak, endres verdien automatisk til [ISO 3200].
• [ISO AUTO]-innstillingen finnes ikke i [Man. Eksponering]. Hvis du endrer eksponeringsmodusen til
[Man. Eksponering] med [ISO AUTO]-innstillingen, veksler den til [ISO 200]. Still inn ISO-verdien i
henhold til opptaksforholdene.
Eksempelbilde
(ISO AUTO)
200/400/800/1600/
3200/6400/12800/
16000
Innholdsfortegnelse
ISO
eksponeringsindeks)
ISO-innstillingen (hastigheten) er lysfølsomheten til opptaksmedier som er utstyrt med en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-innstillingen.
Høy ISO-følsomhet
Når ISO-følsomheten er høy, kan bilder tas med passende
lysstyrke selv om eksponeringen skulle være utilstrekkelig. En
økning av ISO-følsomheten vil imidlertid gi kornete bilder.
Lav ISO-følsomhet
Du kan ta jevne bilder. Men når ISO-følsomheten er lav, må
det kompenseres for med redusert lukkerhastighet. Du bør
også ta hensyn til kamerarystelser og motiv i bevegelse.
48NO
Bruke funksjoner ved hjelp av W/T-spaken (zoomespaken)
Du kan forstørre og fotografere motiver ved hjelp av zoomobjektivet. Ved hjelp av
kameraets zoomefunksjon kan du også forstørre bildet med en kraftigere zoom enn den
optiske zoomefaktoren til zoomobjektivet.
1 Når du setter på zoomobjektivet, må du
rotere zoomeringen på objektivet.
Eksempelbilde
Når setter på et objektiv med elektrisk zoom:
Zoomering
• Du kan også zoome med zoomespaken på objektivet eller
med W/T-spaken (zoomespaken) på kameraet.
• Kameraet går automatisk over til å bruke zoomefunksjonen
sin når zoomeforstørrelsen er større enn med den optiske
zoomen.
Når du setter på et objektiv med manuell zoom/et objektiv med fast
fokus:
Meny
Zoomespak*
1 Når du setter på zoomobjektivet, må du
rotere zoomeringen på objektivet.
Innholdsfortegnelse
Zoom
W/T-spak
(Zoomespak)
Indeks
Ved å skyve på W/T-spaken (zoomespaken) kan du
zoome med kameraets zoomefunksjon.
* Bare på objektiver med elektrisk zoom.
Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette kameraet
Zoomefunksjonen til kameraet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere
ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på LCD-skjermen endres som følger, i samsvar
med den valgte zoom-funksjonen.
Zoomeforstørrelse
(svak)
Zoomeforstørrelse
(kraftig)
Smart zoom: Du kan forstørre bilder ved å trimme dem delvis. (Kun tilgjengelig når
[Bildestørr.] er stilt inn på [M] eller [S] (side 79).)
2
Klart bilde-zoom: Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess for
høykvalitetsbilder (side 113).
3
Digital zoom: Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess.
(Standardinnstillingen er [Av] (side 114).)
1
49NO
Forts. r
Zooming av bilder Av
ved å trimme dem i
det tilgjengelige
området (uten
forverring av
bildekvaliteten).
Av
Prioritere
På
bildekvaliteten ved
bruk av zoom.
Av
På
På
–
M
Ca. 1,4×
S
Ca. 2×
L
Ca. 2×*
M
Ca. 2,8×
S
Ca. 4×
L
Ca. 4×
M
Ca. 5,5×
S
Ca. 8×
Indeks
* Zoomeforstørrelse i standardinnstillingen
Meny
Prioritere
kraftigere
forstørrelse ved
bruk av zoom.
L
Eksempelbilde
Digital Bildestørr. Zoomeforstørrelse med optisk
zoom
zoom
Innholdsfortegnelse
Hva du ønsker å Klart
oppnå
bildezoom
Kommentarer
• Du kan bruke denne innstillingen mens du bruker følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Når du setter på et objektiv med en elektrisk zoom, går kameraet automatisk over til å bruke
zoomefunksjonen sin når zoomeforstørrelsen er større enn med den optiske zoomen.
• Du kan ikke bruke [Klart bilde-zoom] når [Bruksmodus] er stilt inn på kontinuerlig fremtrekk eller
nivåtrinnfotografering.
• Du kan ikke bruke smart zoom eller [Klart bilde-zoom]-funksjonen til film. Hvis du trykker på MOVIEknappen mens det zoomes, vil zoomeposisjonen gå tilbake til området for objektivets optiske zoom. Når
[Digital zoom] er stilt inn på [På] zoomer kameraet inn på [Digital zoom]-området.
• Når du bruker kameraets zoomefunksjon, er innstillingen til [Autofokusområde] ugyldig, og AF-området
angis med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet på og rundt sentrum av bildet. [Målemodus] er
dessuten låst på [Multi].
• Zoomehastigheten varierer alt etter hvilket objektiv med elektrisk zoom du bruker. Sjekk at objektivet
virker som det skal før du begynner å fotografere.
z Kvaliteten på kameraets zoomefunksjon
Fordi bildet zoomes med digital bildebehandling i [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom], blir
bildekvaliteten dårligere sammenliknet med kvaliteten før zooming. Hvis du bruker et
zoomobjektiv, anbefaler vi at du zoomer helt inn på et bilde først, ved hjelp av zoomeringen,
og deretter bruker kameraets zoomefunksjon hvis du trenger ytterligere zooming.
50NO
Viser flere bilder samtidig.
1 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
2 Skyv zoomespaken (W/T) i W-retningen (
).
3 For å gå tilbake til visning av enkeltbilder må du velge ønsket bilde og
trykke på midten av kontrollhjulet.
Eller skyv zoomespaken (W/T) i T-retningen ( ).
Eksempelbilde
En 6-bilders indeksskjerm vises.
Når du skyver zoomespaken W/T mot W-siden ( ) igjen, vises en indeks med 12 bilder.
Du kan veksle til en 12 bilders indeksskjerm ved å velge MENU t [Avspilling] t
[Bildeindeks].
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
z Vise ønsket mappe
Meny
Velg ønsket mappe ved å markere søylen til venstre for
bildeindeksskjermen, og trykk deretter på øvre eller nedre
del av kontrollhjulet. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
Indeks
51NO
Kameraet analyserer motivet, slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer
best.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Intelligent
Auto].
Når kameraet gjenkjenner scenen, vises
scenegjenkjenningsikonet på skjermen.
Kameraet gjenkjenner
(Nattscene),
(Stativ,
nattscene),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett
i motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav lysstyrke) og
(Spebarn).
Scenegjenkjenningsikon
Eksempelbilde
2 Rett kameraet mot fotoobjektet.
Innholdsfortegnelse
Intelligent Auto
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Meny
Kommentarer
• [Blitsmodus] er stilt på [Blits av], [Autoblits] eller [Fyllblits].
• Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent motivet.
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt på [Av], gjenkjennes ikke motivene [Portrett], [Portrett i motlys],
[Nattportrett] og [Spebarn].
I modusen [Fremragende auto] fotograferer kameraet bilder med høyere kvalitetet enn i
modusen [Intelligent Auto]. Kameraet tar sammensatte bilder ved behov. Kameraet
velger automatisk et optisk bilde fra seriebildene og lagrer det, avhengig av scenen.
I [Program Auto]-modus kan du ta bilder etter at du har justert ulike funksjoner, som
f.eks. hvitbalanse, ISO osv.
Opptaksmodus
(Intelligent Auto)
Indeks
Fordelene ved automatisk opptak
Hva du ønsker å oppnå
• Velg denne modusen for enkelt å gjenkjenne scenen og ta
kontinuerlige bilder.
(Fremragende
auto) (side 54)
• Velg denne modusen for automatisk å fotografere scener under
vanskelige forhold, for eksempel i mørke eller med
bakgrunnsbelysning.
• Velg denne modusen for å ta bilder med høyere kvalitet enn det
du kan med [Intelligent Auto].
(Program Auto) (side
64)
• Velg denne modusen for å gjøre opptak etter å ha justert ulike
funksjoner, bortsett fra eksponeringen (lukkerhastighet og
blenderåpning).
Kommentarer
• I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden kameraet må lage et sammensatt bilde.
Kameraet lagrer ett bilde.
52NO
Forts. r
Du kan få tilgang til [Fotokreativitet]-menyen ved å trykke på nederste del av kontrollhjulet
i [Intelligent Auto]- eller [Fremragende auto]-modus. Ved hjelp av [Fotokreativitet]-menyen
kan du endre innstillingene med enkle arbeidsoperasjoner, og oppnå virkelig kreative
resultater (side 32).
vanskelig å fokusere på
Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, blinker
fokusindikatoren. Du må enten komponere bildet på nytt eller
endre fokusinnstillingen.
Eksempelbilde
z Tips når du vil ta et stillbilde av et motiv som det er
Innholdsfortegnelse
z Fotokreativitet
Fokusindikator
Status
z tent
Fokus er låst.
tent
Fokus er bekreftet. Brennpunktet flytter seg og følger et motiv i
bevegelse.
tent
Fokusering pågår.
Kan ikke fokusere.
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
–
–
–
–
–
–
–
Indeks
z blinker
Meny
Fokusindikator
Når det er mørkt og motivet er langt unna.
Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
Når fotoobjektet ses gjennom glass.
Når fotoobjektet beveger seg raskt.
Når motivet reflekterer lys, som et speil, eller har en skinnende overflate.
Når fotoobjektet blinker.
Når fotoobjektet befinner seg i motlys.
53NO
Kameraet gjenkjenner og vurderer automatisk opptaksforholdene og setter passende
innstillinger automatisk. Kameraet tar bilder med et større antall opptaksfunksjoner enn
ved opptak med Intelligent auto-modus, som Auto HDR, og velger det beste bildet.
Scenegjenkjenningsikon
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Fremragende
auto].
2 Rett kameraet mot fotoobjektet.
Opptaksfunksjon
Antall ganger lukkeren er utløst
Meny
Når kameraet gjenkjenner motivet og justerer seg selv i
henhold til opptaksforholdene, vises følgende
informasjon på skjermen. Ikon for gjenkjent scene,
passende opptaksfunksjon, antall ganger lukkeren er
utløst.
Gjenkjent scene:
(Nattscene),
(Stativ, nattscene),
(Håndholdt kamera i halvlys),
(Nattportrett),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Portrett),
(Landskap),
(Makro),
(Søkelys), (Lav
lysstyrke), eller
(Spebarn).
Opptaksfunksjon: Auto HDR, Sakte synkron.,
Dagslyssynk., Langsom lukker
Innholdsfortegnelse
Fremragende auto
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Kommentarer
Indeks
Når kameraet tar flere bilder, velger og lagrer det automatisk det beste bildet. Du kan også
lagre alle bilder ved å stille inn [F. auto bildeekstr.]-elementet (side 116).
• [Blitsmodus] er stilt på [Blits av], [Autoblits] eller [Fyllblits].
• Du kan fotografere selv om kameraet ikke har gjenkjent motivet.
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt på [Av], gjenkjennes ikke motivene [Portrett], [Portrett i motlys],
[Nattportrett] og [Spebarn].
• Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], er [Håndholdt kamera i halvlys] og [Auto
HDR] ikke valgt.
z Hva er forskjellen på [Fremragende auto] og
[Intelligent Auto]?
I [Fremragende auto]-modus tar kameraet bilder kontinuerlig i henhold til den gjenkjente
scenen, og lager et sammensatt bilde (sammensatt opptak). Dette setter kameraet i stand til å
kompensere for motlys og redusere støy, foruten å oppnå bedre bildekvalitet enn med
[Intelligent Auto].
Opptaksprosessen tar imidlertid lengre tid enn normalt når det skal lages et sammensatt
bilde.
54NO
Forts. r
Du kan få tilgang til [Fotokreativitet]-menyen ved å trykke på nederste del av kontrollhjulet
i [Intelligent Auto]- eller [Fremragende auto]-modus. Ved hjelp av [Fotokreativitet]-menyen
kan du endre innstillingene med enkle arbeidsoperasjoner, og oppnå virkelig kreative
resultater (side 32).
Innholdsfortegnelse
z Fotokreativitet
Eksempelbilde
Meny
Indeks
55NO
Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger på grunnlag av motivet.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Scenevalg] t ønsket modus.
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus
med livaktige farger.
(Makro)
Tar nærbilder av fotoobjekter som blomster,
insekter, mat eller små gjenstander.
(Sportsbilder)
Tar bilde av et fotoobjekt i bevegelse med
høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om
objektet står stille. Kameraet tar bilder
kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
(Solnedgang)
Tar vakre bilder av røde solnedganger.
(Nattportrett)
Tar portrettbilder i nattscener. La blitsen
sprette opp for å bruke denne modusen.
(Nattscene)
Fotograferer nattscener uten at den mørke
atmosfæren går tapt.
Indeks
(Landskap)
Meny
Gjør bakgrunnen uskarp og fotoobjektet
skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.
Eksempelbilde
(Portrett)
Innholdsfortegnelse
Scenevalg
56NO
Forts. r
Fotograferer nattscener med mindre støy og
uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie
bilder, og bildene behandles for å redusere
uskarphet, kamerarystelser og støy.
Eksempelbilde
Setter deg i stand til fotografere innendørs
(Bildestabilisering) uten bruk av blits, og reduserer uskarphet i
motivet. Kameraet tar seriebilder og
kombinerer dem for å generere et bilde, noe
som reduserer uskarphet og støy i motivet.
Innholdsfortegnelse
(Håndholdt
kamera i halvlys)
Kommentarer
Meny
Indeks
• I [Nattscene]- og [Nattportrett]-modus er lukkerhastigheten lavere, slik det anbefales å bruke stativ for å
unngå at bildet blir uskarpt.
• I [Håndholdt kamera i halvlys]- eller [Bildestabilisering]-modus klikker lukkeren 6 ganger og ett bilde
blir lagret.
• Hvis du velger [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og
JPEG], blir bildekvaliteten forbigående [Fin].
• Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] eller
[Bildestabilisering] når du fotograferer følgende motiv:
– Et fotoobjekt som beveger seg i rykk og napp.
– Fotoobjekter som er for tett innpå kameraet.
– Fotoobjekter med mønstre som gjentas, som fliser, eller et fotoobjekt med liten kontrast, som himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Fotoobjekter i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
• Når det gjelder [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Bildestabilisering], kan det dannes et støysignal ved
bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel lysstoffbelysning.
• Minimumsavstanden mellom kameraet og fotoobjektet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det
gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på
kameraet.
57NO
Innholdsfortegnelse
Panoramafotografer.
Gjør det mulig å lage et panoramabilde ved hjelp av sammensatte bilder.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Panoramafotografer.].
2 Drei kontrollhjulet for å velge en opptaksretning.
3 Rett kameraet mot det fotoobjektet du vil stille inn lysstyrke og fokus for,
og trykk så lukkerknappen halvveis ned.
Meny
4 Hold lukkerknappen trykket halvveis ned, og
rett kameraet mot kanten av fotoobjektet.
Denne delen kommer ikke med.
5 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indeks
6 Panorer over hele det aktuelle området,
mens du følger instruksjonene på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Kommentarer
• Hvis du ikke får panorert over hele motivet i løpet av tiden du har til rådighet, vises et grått område i det
sammensatte bildet. Hvis det skjer, flytter du kameraet raskt for å ta et fullt panoramabilde.
• Når du velger [Vid] i [Bildestørr.], vil du kanskje ikke kunne panorere kameraet over hele motivet i løpet
av tiden du har til rådighet. I slike tilfeller anbefaler vi at du velger [Standard] i [Bildestørr.].
• Kameraet tar bilder kontinuerlig under [Panoramafotografer.]-opptak, og lukkeren fortsetter å klikke
inntil opptaket avsluttes.
• Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene bli tatt opp jevnt.
• I dårlig lys kan panoramabilder bli uskarpe.
• I flimrende lys, som for eksempel lysstoffbelysning, vil ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte
bildet alltid bli lik.
• Hvis panoramabildet generelt og vinkelen du låste fokus og eksponering i ved hjelp av AE/AF-låsen, er
svært forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge og fokus, vil opptaket ikke bli vellykket. Hvis det skjer,
bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt.
• [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av følgende fotoobjekter:
– Fotoobjekter i bevegelse.
– Fotoobjekter som er for tett innpå kameraet.
– Fotoobjekter med mønstre som gjentas, som fliser, eller et fotoobjekt med liten kontrast, som himmel,
sandstrand eller gressplen.
– Fotoobjekter i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
– Motiver som inkluderer solen eller elektriske lamper og liknende, som er mye lysere enn omgivelsene.
Forts. r
58NO
z Tips for fotografering av panoramabilder
Meny
Indeks
• Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det at du bruker det i W-området.
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus og
eksponeringen. Deretter trykker du lukkerknappen helt ned og panorerer kameraet.
• Hvis svært varierte former eller landskap er konsentrert langs den ene skjermkanten, vil
bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere
bildekomposisjonen, slik at den aktuelle seksjonen kommer i sentrum av bildet, og ta
bildet på nytt.
• Du kan velge opptaksretninger ved hjelp av MENU t [Bildestørr.] t
[Panoramaretning] og du kan også velge bildestørrelse ved hjelp av MENU t
[Bildestørr.] t [Bildestørr.].
Eksempelbilde
Panorer kameraet i en bue, med konstant hastighet og i samme retning som visningen på
LCD-skjermen. [Panoramafotografer.] er bedre egnet når motivet står stille enn når det er i
bevegelse.
Innholdsfortegnelse
• [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
– Når du panorerer kameraet for raskt eller for langsomt.
– Når det er for mye rystelser i kameraet.
z Spille av rullende panoramabilder
Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på midten av
kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk midt på kontrollhjulet for å sette på
pause.
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje
ikke vises eller rulles på riktig måte.
Denne indikatoren viser det
viste området av hele
panoramabildet.
59NO
Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og
blenderåpningen.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering].
Eksempelbilde
2 Velg lukkerhastigheten eller blenderverdien
ved å trykke nederst på kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
Man. Eksponering
Hver gang du trykker nederst på kontrollhjulet, veksler
det mellom lukkerhastighet og blenderverdi.
Lukkerhastighet
3 Drei kontrollhjulet for å velge
lukkerhastighet/blenderverdi.
Blenderåpning (F-verdi)
Meny
Kontroller eksponeringsverdien ved "MM" (målt
manuelt).
Mot +: Bildene blir lysere.
Mot –: Bildene blir mørkere.
0: Passende eksponering, analysert av kameraet
4 Juster fokus og fotografer motivet.
Du kan også justere lukkerhastigheten og blenderverdien
under filmopptak.
Indeks
Målt manuelt
Kommentarer
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Hvis du vil bruke blitsen, må du trykke på
(sprettoppknappen for blitsen) for å klargjøre blitsen. Når du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen
ned.
•
(indikatoren for SteadyShot-advarsel) vises ikke i manuell eksponeringsmodus.
• ISO-innstillingen [ISO AUTO] er satt til [ISO 200] i manuell eksponeringsmodus. Still inn ISOfølsomheten etter behov.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
• Hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), kan du justere lukkerhastigheten og
blenderåpningen ved manuell fokusering under filmopptak.
• Hvis du tar et bilde med kameraets høyeste lukkerhastighet, vil skjermen kanskje vise ujevn eksponering,
avhengig av opptaksforholdene. For å unngå ujevn eksponering bør du endre opptaksforholdene (reduser
lukkerhastigheten et trinn e.l.) før du begynner å fotografere.
60NO
Forts. r
Du kan ta bilde av spor med lange eksponeringer. BULB egner seg til å ta bilde av
lysspor, for eksempel fyrverkeri.
Meny
3 Drei kontrollhjulet mot klokken, inntil [BULB]
vises.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering].
2 Velg lukkerhastigheten ved å trykke nederst på kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
BULB
[BULB]
4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
5 Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
Kommentarer
Indeks
Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.
• Fordi lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke
stativ.
• Jo lengre eksponeringstid, desto mer iøynefallende blir bildestøyen.
• Etter opptaket vil støy bli fjernet (Støyred.lang) for det samme tidsrommet som lukkeren var åpen. Du
kan imidlertid ikke gjøre opptak mens støyreduksjon utføres.
• Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, kan du ikke stille lukkerhastigheten på
[BULB].
• Hvis [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen brukes med lukkerhastigheten stilt på [BULB], settes
lukkerhastigheten midlertidig til 30 sekunder.
61NO
Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig fotoobjekt på ulike måter ved å justere
lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med
spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet. Du kan også justere
lukkerhastigheten under filmopptak.
2 Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollhjulet.
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.
Kommentarer
Meny
Indeks
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Hvis du vil bruke blitsen, må du trykke på
(sprettoppknappen for blitsen) for å klargjøre blitsen. Når du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen
ned.
• Indikatoren
(SteadyShot-advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
• Hvis lukkerhastigheten er 1 sekund eller mer, vil støy bli fjernet (Støyred.lang) for det samme tidsrommet
som lukkeren var åpen, etter opptaket. Du kan imidlertid ikke gjøre opptak mens støyreduksjon utføres.
• Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Selv
om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
• Hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), kan du justere lukkerhastigheten ved manuell
fokusering under filmopptak.
• Hvis du tar et bilde med kameraets høyeste lukkerhastighet, vil skjermen kanskje vise ujevn eksponering,
avhengig av opptaksforholdene. For å unngå ujevn eksponering bør du endre opptaksforholdene (reduser
lukkerhastigheten et trinn e.l.) før du begynner å fotografere.
Eksempelbilde
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Lukkerprioritet].
Innholdsfortegnelse
Lukkerprioritet
z Lukkerhastighet
Hvis du bruker en høy lukkerhastighet, vil du fryse bevegelsen
til et fotoobjekt i bevegelse, for eksempel en løpende person,
biler eller sjøsprut.
Hvis du bruker en lavere lukkerhastighet, får bildet spor av
bevegelse som gjør det mer naturlig og dynamisk.
62NO
Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre
bakgrunnen uskarp. Du kan også justere blenderverdien under filmopptak.
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Blenderprioritet].
Lavere F-verdi: Fotoobjektet er i fokus, men ting foran og bak objektet er uskarpe.
Høyere F-verdi: Både fotoobjektet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Hvis du vil bruke blitsen, må du trykke på
(sprettoppknappen for blitsen) for å klargjøre blitsen. Når du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen
ned.
• Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen blinke.
Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
• Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.
• Hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), kan du justere blenderåpningen ved manuell
fokusering under filmopptak.
Eksempelbilde
2 Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
Blenderprioritet
z Blenderåpning
Indeks
Lavere F-verdi (større blenderåpning) begrenser området som
er i fokus. Det gir deg mulighet til å fokusere skarpt på
fotoobjektet og gjøre alt foran og bak objektet uskarpt.
(Dybdeskarpheten blir redusert.)
Høyere F-verdi (redusert blenderåpning) utvider området som
er i fokus. Det betyr at du kan få frem dybden i landskapet.
(Dybdeskarpheten øker.)
63NO
Selv om kameraet automatisk justerer eksponeringen (lukkerhastighet og
blenderåpning), kan du stille inn opptaksfunksjoner som ISO-følsomhet, Kreative innst.
og dynamisk områdeoptimalisering.
Innholdsfortegnelse
Program Auto
1 MENU t [Opptaksmod.] t [Program Auto].
3 Juster fokus og fotografer motivet.
Kommentarer
• Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Hvis du vil bruke blitsen, må du trykke på
(sprettoppknappen for blitsen) for å klargjøre blitsen. Når du ikke skal bruke blitsen, skyver du blitsen
ned.
Du kan endre kombinasjonen lukkerhastighet og
blenderåpning (F-verdi) uten å endre eksponeringen du har
angitt, hvis du ikke bruker blits.
Drei kontrollhjulet for å velge kombinasjon av
lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi).
• Opptaksmodusindikatoren endres fra P til P*.
Meny
z Programskifte
Eksempelbilde
2 Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
Indeks
64NO
På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare bilder og unngå kamerarystelser. Når
du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et lysere bilde av fotoobjektet i motlys.
1 MENU t [Kamera] t [Blitsmodus] t
ønsket modus.
(sprettoppknapp for blits)
Utløses ikke selv om den er klargjort.
Utløses i mørke eller ved fotografering i motlys.
(Fyllblits)
(Sakte
synkron.)
Utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
Meny
(Blits av)
(Autoblits)
Eksempelbilde
2 Hvis du vil bruke blitsen, må du trykke på
(sprettoppknappen for blitsen) for å
klargjøre blitsen.
Innholdsfortegnelse
Blitsmodus
Utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom
synkronisering kan du ta klare bilder av både fotoobjektet og
bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.
Indeks
(Ettersynkron.) Utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på
lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige
bilder av fotoobjekter i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående
person.
Kommentarer
•
•
•
•
Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodus.
Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.
Når du setter på et objektiv av typen 16-50 mm/F3.5-5.6 (inkludert), vil blitsen kanskje blokkeres for
vidvinkelopptak. Flytt objektivets brennvidde litt mot telesiden, og ta bildene fra noe avstand.
• Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.
z Tips om blitsfotografering
• Objektivskjermen kan skygge for blitslyset. Ta av objektivskjermen når du skal bruke
blitsen.
• Når du bruker blits, bør du ta bilde av fotoobjekter i en avstand av 1 m eller mer.
• Når du skal ta bilde av et fotoobjekt i motlys, bør du velge [Fyllblits]. Blitsen vil fungere
til og med ved høylys dag, og få ansikter klarere frem.
65NO
Innholdsfortegnelse
Velg AF/MF
Velger autofokus eller manuelt fokus.
1 MENU t [Kamera] t [Velg AF/MF] t ønsket modus.
(Autofokus)
Fokuserer automatisk.
Etter automatisk fokusering kan du foreta en manuell
finjustering av fokus (direkte manuelt fokus).
(Manuelt
fokus)
Justerer fokus manuelt. Drei fokusringen mot høyre eller venstre
for å få fotoobjektet skarpere.
Eksempelbilde
(Dir. man.
Fokus)
Kommentarer
z Effektiv bruk av manuell fokusering
Meny
• Hvis du dreier fokusringen når [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus] er valgt, forstørres bildet
automatisk, slik at du enklere kan kontrollere fokusområdet. Du kan unngå at bildet forstørres ved å velge
MENU t [Oppsett] t [MF-assistent] t [Av].
"Låsing av fokus" er praktisk når du kan forutsi avstanden til
fotoobjektet. Gjennom "låsing av fokus" kan du på forhånd låse
fokus i en avstand som fotoobjektet vil passere på.
Indeks
z Måle nøyaktig avstand til fotoobjektet
-merket viser plasseringen av
bildesensoren*. Når du måler den nøyaktige
avstanden mellom kameraet og fotoobjektet, må
du vise til plasseringen av horisontallinjen.
Avstanden fra objektivets kontaktflate til
bildesensoren er ca. 18 mm.
18 mm
* Bildesensoren er den delen som konverterer
lyskilden til et digitalt signal.
• Hvis fotoobjektet befinner seg nærmere enn minste
fotograferingsavstand for det aktuelle objektivet,
kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden
mellom fotoobjektet og kameraet er stor nok.
66NO
Forts. r
1 MENU t [Kamera] t [Velg AF/MF] t [Dir. man. Fokus].
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.
3 Hold lukkerknappen halvveis nede og drei fokusringen på objektivet for å
oppnå et skarpere fokus.
z Bruke et objektiv av typen E PZ 16-50 mm F3.5-5.6
OSS
Eksempelbilde
Kommentarer
• [Autofokus] er låst på [Enkeltbilde-AF].
Innholdsfortegnelse
Dir. man. Fokus (Direkte manuelt fokus)
Når et objektiv av typen E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS er montert, vil funksjoner som er
tildelt til zoome-/fokusringen endre seg i samsvar med [Velg AF/MF] innstillingene.
(Autofokus)
(Dir. man. Fokus
(direkte manuelt fokus))
(Manuelt fokus)
Funksjon tilordnet til zoome-/fokusringen
Zoom
Meny
Velg AF/MF
Før du trykker lukkerknappen halvveis ned: Zoom
Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned: Fokus
Fokus
Indeks
67NO
Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus
i autofokusmodus.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokusområde] t ønsket modus.
(Senter)
Kameraet bestemmer hvilke av de 25 AFområdene som skal brukes til fokusering.
Når du trykker lukkerknappen halvveis
ned i opptaksmodus for stillbilder, vises
en grønn ramme rundt området som er i
fokus.
• Når [Ansiktsregistrering]-funksjonen er
aktiv, gir AF prioritet til ansikter.
AFavstandssøkerramme
Meny
Kameraet bruker utelukkende AFområdet som ligger i midtområdet.
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Autofokusområde
AFavstandssøkerramme
Flytter fokusområdet for å fokusere på et
lite fotoobjekt eller smalt område hvis du
trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre
del av kontrollhjulet.
Indeks
(Fleksibelt
punkt)
AFavstandssøkerramme
Kommentarer
• Hvis denne funksjonen er stilt inn på noe annet enn [Multi], kan du ikke bruke [Ansiktsregistrering]funksjonen.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
• [Multi] er valgt under filmopptak. Men hvis du bruker et objekt med E-fatning og trykker lukkeren
halvveis ned under opptaket, vil fokuseringen foregå med det autofokusområdet som ble angitt før
opptaket.
• Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig og AF-området blir angitt med en
stiplet linje. AF fungerer med prioritet på og rundt sentrum av bildet.
68NO
Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til fotoobjektets bevegelse.
1 MENU t [Kamera] t [Autofokus] t ønsket modus.
(Enkeltbilde-
AF)
Kameraet fokuserer og fokus låses når du trykker lukkerknappen
halvveis ned. Bruk denne modusen når fotoobjektet står i ro.
(Kontinuerlig Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket
halvveis ned og holdes. Bruk denne modusen når fotoobjektet er
i bevegelse.
Kommentarer
Meny
• [Enkeltbilde-AF] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Selvutløser]
– [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
• [Kontinuerlig AF] velges når eksponeringsmodus er stilt inn på [Sportsbilder] i [Scenevalg].
• I [Kontinuerlig AF]-modus høres ikke lydsignalene når motivet er i fokus.
Eksempelbilde
AF)
Innholdsfortegnelse
Autofokus
Indeks
69NO
Innholdsfortegnelse
Følgefokus
Utfør kontinuerlig sporing av et fotoobjekt i bevegelse.
1 MENU t [Kamera] t [Følgefokus].
En målramme vises.
Kameraet begynner å spore fotoobjektet.
Velg
for å avbryte sporingsfunksjonen.
Motivramme
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Eksempelbilde
2 Plasser målrammen i forhold til fotoobjektet
som skal spores, og velg OK.
Kommentarer
Indeks
z Spore ansiktet du vil fotografere
Meny
• Sporing kan være vanskelig i følgende situasjoner:
– Fotoobjektet beveger seg for raskt.
– Fotoobjektet er for lite eller for stort.
– Når kontrasten mellom fotoobjektet og bakgrunnen er dårlig.
– Det er for mørkt.
– Lyset i omgivelsene endres.
• Når [Følgefokus] er aktivert, er den tilpassede innstillingen til skjermknapp B ugyldig.
• Du kan ikke bruke [Følgefokus] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
– Kameraets zoomefunksjon
Kameraet slutter å spore et fotoobjekt når objektet beveger seg ut av skjermen. Hvis
[Ansiktsregistrering] er satt til [På] og fotoobjektet som skal spores er et ansikt, fokuserer
kameraet på nytt på ansiktet hvis ansiktet blir borte fra skjermen og deretter kommer tilbake
på skjermen mens kameraet sporer.
• Hvis du aktiverer [Smilutløser] under ansiktssporing, blir ansiktet målet for
smilgjenkjenningsfunksjonen.
• Hvis du stiller inn et ansikt som mål, følger kameraet kroppen når ansiktet ikke er synlig
på LCD-skjermen. Du kan stille inn om du vil prioritere sporing av et bestemt ansikt eller
ikke, ved å bruke [Ansiktsprioritetssporing] (side 127).
70NO
Gjenkjenner ansiktene til fotoobjektene, foretar automatisk bildebehandling og justerer
automatisk innstillingene for fokus, blits og eksponering. Du kan velge et ansikt som
skal ha prioritet ved fokusering.
Ansiktsregistreringsramme (grå/magenta)
Denne rammen vises på et registrert ansikt som ikke er ansiktet med
fokusprioritet. Den magenta rammen vises på et ansikt som er registrert
med [Ansiktregistrering].
(På (regist.
ansikter))
(På)
Fokuserer på ansikter som er registrert med prioritet.
Velger det ansiktet som kameraet automatisk skal fokusere på.
Bruker ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen.
Kommentarer
Indeks
(Av)
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktsregistrering] t ønsket modus.
Eksempelbilde
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
Hvis kameraet finner mer enn 1 fotoobjekt, vil kameraet bedømme hvem
som er hovedperson og angi fokus etter prioritet.
Ansiktsregistreringsrammen for den viktigste delen av motivet vil bli hvit.
Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen
halvveis ned.
Innholdsfortegnelse
Ansiktsregistrering
• Du kan ikke bruke [Ansiktsregistrering] sammen med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
– Kameraets zoomefunksjon
• Du kan velge [Ansiktsregistrering] bare når [Autofokusområde] er stilt inn på [Multi] og [Målemodus]
også er stilt inn på [Multi].
• Ansiktene til opptil 8 fotoobjekter kan registreres.
• Ved [Smilutløser]-opptak stilles [Ansiktsregistrering] automatisk på [På (regist. ansikter)], selv om
funksjonen er satt til [Av].
71NO
Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan kameraet prioritere å oppdage de registrerte
ansiktene når [Ansiktsregistrering] er slått [På (regist. ansikter)].
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering] t ønsket modus.
Registrerer et nytt ansikt.
Rekkefølgeendring Endrer prioritet for ansikter som er registrert.
Slett
Sletter er registrert ansikt. Velg et ansikt og trykk på OK.
Slett alle
Sletter alle registrerte ansikter.
Eksempelbilde
Ny registrering
Innholdsfortegnelse
Ansiktregistrering
Ny registrering
Meny
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering] t [Ny registrering].
2 Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk
på lukkerknappen.
3 Når en bekreftelsesmelding vises, trykker du på OK.
Kommentarer
Indeks
• Opptil 8 ansikter kan registreres.
• Fotografer ansiktet forfra på et god opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det
er skjult av en hatt, solbriller eller liknende.
• Selv om du utfører operasjonen [Tilbakest.std.], slettes ikke registrerte bilder. Når du utfører [Tilbakestill
til fabrikkinnst.], slettes alle de registrerte ansiktene.
• Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i kameraet. For å
slette dataene for registrerte ansikter i kameraet, må du velge [Slett alle].
Rekkefølgeendring
1 MENU t [Kamera] t [Ansiktregistrering]
t [Rekkefølgeendring].
2 Velg ansiktet du vil endre prioritet for.
3 Velg prioritetsnivå.
Jo lavere plassiffer, desto høyere prioritet.
72NO
Innholdsfortegnelse
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 MENU t [Kamera] t [Smilutløser] t
[På].
3 Vent til et smil blir oppdaget.
Ansiktsregistreringsramme
(oransje)
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren,
Indikator for smilgjenkjenning
tar kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen under [Smilutløser]opptak, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til
[Smilutløser]-modus.
(Av)
(På)
Bruker ikke smilutløseren.
Bruker smilutløseren.
Indeks
Du kan stille inn følsomheten for registrering av smil med OPTION.
(På: Stort smil) Registrerer et stort smil.
(På: Normalt
smil)
Meny
4 For å forlate [Smilutløser]-modus, MENU t [Kamera] t [Smilutløser]
t [Av].
Eksempelbilde
2 Angi følsomhet for gjenkjenning av smil:
OPTION t ønsket innstilling.
Registrerer et normalt smil.
(På: Svakt smil) Registrerer selv et lite smil.
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Smilutløser] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Manuelt fokus]
• Hvis du stiller inn [Smilutløser] på [På] mens kameraets zoomefunksjon brukes, avbrytes kameraets
[Zoom]-funksjon.
• Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene.
• [Bruksmodus] stilles automatisk inn på [Enkeltbilde].
73NO
Forts. r
1 Ikke dekk over øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
3 Smil tydelig med åpen munn.
Det er enklere for kameraet å gjenkjenne smilet når tennene
synes.
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har gjenkjent ansiktet til, smiler.
• Hvis kameraet oppdager et ansikt under bruk av følgefokus, eller oppdager et registrert
ansikt, oppdager kameraet bare smilet til dette ansiktet.
• Hvis et smil ikke oppdages, må du angi følsomhet med OPTION.
Eksempelbilde
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og så rett som
mulig.
Hold øynene smale.
Innholdsfortegnelse
z Tips for vellykkede smileopptak
Meny
Indeks
74NO
Når kameraet oppdager og fotograferer ansikter, motiver fotografert med makro eller
med [Følgefokus], blir bildet automatisk beskåret til en passende komposisjon. Både det
opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte bildet lagres i samme
størrelse som det opprinnelige bildet.
Innholdsfortegnelse
Autom. innramming
Eksempelbilde
1 MENU t [Kamera] t [Autom. innramming] t ønsket modus.
(Av)
Bruker ikke [Autom. innramming]-funksjonen. (Kameraet lagrer
bare originalbildet.)
(Auto)
Bruker funksjonen [Autom. innramming].
Indeks
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Autom. innramming] sammen med følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Sportsbilder], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Seriebilder]
– [HastPri. Seriebilder]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Manuelt fokus]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
– [Auto HDR]
– Kameraets zoomefunksjon
• Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av
opptaksforholdene.
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av], er [Autom. innramming] med ansikter ikke tilgjengelig.
Meny
Ikonet
på skjermen blir grønt når kameraet avgjør at et bilde kan optimaliseres.
Etter at bildet er tatt, vises det optimaliserte området med en ramme på
autovisningsskjermen.
75NO
Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i [Ansiktsregistrering]funksjonen.
1 MENU t [Kamera] t [Myke hudtoner-effekt] t [På].
(På)
(Av)
Bruker funksjonen [Myke hudtoner-effekt].
Bruker ikke [Myke hudtoner-effekt]-funksjonen.
Eksempelbilde
2 Angi hvor sterk myke hudtoner-effekten skal være: OPTION t ønsket
innstilling.
Innholdsfortegnelse
Myke hudtoner-effekt
Du kan angi styrkegrad for [Myke hudtoner-effekt] med OPTION.
Stiller inn sterk [Myke hudtoner-effekt].
(Middels)
Stiller inn middels sterk [Myke hudtoner-effekt].
(Lav)
Stiller inn svak [Myke hudtoner-effekt].
Meny
(Høy)
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke bruke [Myke hudtoner-effekt] sammen med følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Seriebilder]
– [HastPri. Seriebilder]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Selvutl. (seriebilder)]
– [Sportsbilder] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [RAW] i [Kvalitet]
• Denne funksjonen vil kanskje ikke virke, avhengig av fotoobjektet.
76NO
Her kan du lete gjennom alle fototipsene i kameraet.
Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned.
Eksempelbilde
1 MENU t [Kamera] t [Opptakstipsliste].
2 Søk etter ønsket fototips.
Innholdsfortegnelse
Opptakstipsliste
Meny
Indeks
77NO
Gjør det mulig å velge hvilke skjermvisningsmoduser som skal kunne velges med [Vis
innhold] (side 39) i opptaksmodus.
1 MENU t [Kamera] t [DISP-knapp (skjerm)].
Elementer som er merket med
, er tilgjengelig.
Viser grunnleggende opptaksinformasjon.
Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen
grafisk, unntatt i situasjoner der [Opptaksmod.] er
stilt på [Panoramafotografer.].
Vis alle info.
Viser opptaksinformasjon.
Stor skriftdisplay
Viser bare hovedinnstillinger i stor størrelse.
Ingen skj.-info
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
Meny
Grafisk visning
Eksempelbilde
2 Velg ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
DISP-knapp (skjerm)
Indeks
78NO
Bildestørrelsen avgjør størrelsen på bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil bli gjengitt når bildet skrives ut på
papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.
Innholdsfortegnelse
Bildestørr.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Bildestørr.] t ønsket modus.
Eksempelbilde
Stillbilde
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 3:2
Retningslinjer for bruk
4912 × 3264 piksler
For utskrifter med format på opptil A3+
M: 8.4M
3568 × 2368 piksler
For utskrifter med format på opptil A4
S: 4.0M
2448 × 1624 piksler
For utskrifter med format L/2L
Bildestørrelse når [Bildeforhold] er 16:9
L: 14M
4912 × 2760 piksler
M: 7.1M
3568 × 2000 piksler
S: 3.4M
2448 × 1376 piksler
Meny
L: 16M
Retningslinjer for bruk
For visning på et HD-TV-apparat
Indeks
Kommentarer
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforholdet 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
Panorama
Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panoramaretning]-innstillingen.
(Standard)
Tar bilder med standardstørrelse.
Vertikalt: 3872 × 2160 piksler
Horisontalt: 8192 × 1856 piksler
(Vid)
Tar bilder i bredformat.
Vertikalt: 5536 × 2160 piksler
Horisontalt: 12416 × 1856 piksler
Kommentarer
• Når du skriver ut panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.
79NO
Forts. r
Bildene ser forskjellige ut, avhengig av hvilken modus som velges.
Vid
Bildene rulles når du trykker på midten av kontrollhjulet.
Eksempelbilde
Standard
Innholdsfortegnelse
z Tips om valg av bildestørrelse
Meny
Indeks
80NO
Angir bildeforholdet for stillbilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Bildeforhold] t ønsket modus.
Standard bildeforhold. Egnet til utskrifter.
16:9
For visning på et HD-TV-apparat.
Kommentarer
• Du kan ikke stille inn dette alternativet når du tar opp i [Panoramafotografer.]-modus.
Eksempelbilde
3:2
Innholdsfortegnelse
Bildeforhold
Meny
Indeks
81NO
Velger komprimeringsformat for stillbilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Kvalitet] t ønsket modus.
Filformat: RAW (Tar opp i RAW-komprimeringsformat.) +
JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde blir opprettet samtidig. Dette er
praktisk når du trenger 2 bildefiler, en JPEG-fil for visning og en
RAW-fil for redigering.
• Bildekvaliteten er låst på [Fin], og bildestørrelsen er låst på
[L].
FINE (Fin)
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det lagres. Fordi
komprimeringsforholdet til [Standard] er høyere enn for [Fin], er
filstørrelsen til [Standard] mindre enn for [Fin]. Dette gjør det
mulig å lagre flere filer på 1 minnekort, men bildekvaliteten vil
bli dårligere.
• Når bildene ikke skal modifiseres ved hjelp av en datamaskin,
anbefaler vi at du velger [Fin] eller [Standard].
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW og
JPEG)
Meny
Filformat: RAW (Tar opp i RAW-komprimeringsformat.)
Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for
å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.
• Bildestørrelsen er låst til maksimumsstørrelsen.
Bildestørrelsen vises ikke på LCD-skjermen.
Eksempelbilde
RAW (RAW)
Innholdsfortegnelse
Kvalitet
Kommentarer
• Du kan ikke stille inn dette alternativet når du tar opp i [Panoramafotografer.]-modus.
• Du kan ikke legge til en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) på bilder i RAW-format.
• Du kan ikke bruke [Auto HDR] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
z RAW-bilder
En RAW-formatfil er rådata som ikke har gjennomgått noen form for digital behandling.
RAW-filer er forskjellige fra mer generelle filformater, som f.eks. JPEG-filer, og inneholder
råmateriale som kan behandles for profesjonelle formål.
Du trenger "Image Data Converter" for å kunne åpne et RAW-bilde som er tatt med dette
kameraet. Med denne programvaren kan du åpne et RAW-bilde og konvertere det til et
vanlig format som JPEG eller TIFF, og hvitbalansen, fargemetningen, kontrasten osv. kan
justeres.
82NO
Stiller inn den retningen kameraet skal beveges i når du tar [Panoramafotografer.]-bilder.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Panoramaretning] t ønsket modus.
(Høyre)
(Opp)
(Ned)
Panorer kameraet i den angitte retningen.
Eksempelbilde
(Venstre)
Innholdsfortegnelse
Panoramaretning
Meny
Indeks
83NO
Velger filmfilformat.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Filformat] t ønsket modus.
Tar opp mp4-filmer (AVC). Dette formatet er egnet til
opplasting på Internett, e-postvedlegg og liknende.
• Filmer tas opp i MPEG-4-format med ca. 30 bilder per sekund
ved bruk av "progressive scanning"-systemet, AAC-lyd og
MP4-format.
• Du kan ikke lage plater med filmer som er tatt opp i dette
formatet, med "PlayMemories Home"-programvaren.
Indeks
MP4
Meny
Tar opp 60i/50i-filmer eller 24p/25p-filmer i AVCHD-format.
Dette filformatet er egnet til visning av filmen på en HD-TV. Du
kan lage en Blu-ray-plate, en AVCHD-opptaksplate eller en
DVD-Video-plate ved å bruke programvaren "PlayMemories
Home".
• 60i/50i-filmer tas opp med henholdsvis 60 felt per sekund og
50 felt per sekund. Både 60i- og 50i-filmer benytter
"interlaced scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og
AVCHD-formatet.
• 24p/25p-filmer tas opp med henholdsvis 24 bilder per sekund
og 25 bilder per sekund. Både 24p- og 25p-filmer benytter
"progressive scanning"-systemet, Dolby Digital-lyd og
AVCHD-formatet.
Eksempelbilde
AVCHD
Innholdsfortegnelse
Filformat
z Kontrollere 60i eller 50i
For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatible enhet eller
1080 50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
z Spille av filmer på andre enheter
Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format.
Filmer som tas opp i AVCHD-format med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende
enheter.
– Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke er kompatible med
High Profile
– Enheter som ikke er kompatible med AVCHD-formatet
Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format.
Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet ikke kan spilles
av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264.
84NO
Velger bildestørrelse, rammefrekvens og bildekvalitet for filmopptak. Jo høyere
datahastighet (gjennomsnittlig bitfrekvens) per sekund, desto høyere bildekvalitet.
1 MENU t [Bildestørr.] t [Opptaksinnstilling] t ønsket modus.
Overføringshastig Opptak
het
Maksimalt 24 Mbps Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 ×
1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Gjennomsnittlig
17 Mbps
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Maksimalt 24 Mbps Tar opp filmer i høy kvalitet med 1920 ×
1080 (24p/25p). Dette gir et kinoliknende
resultat.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Gjennomsnittlig
17 Mbps
[Filformat]: [MP4]
Tar opp filmer i standardkvalitet med
1920 × 1080 (60i/50i).
Tar opp filmer i standardkvalitet med
1920 × 1080 (24p/25p). Dette gir et
kinoliknende resultat.
Meny
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Eksempelbilde
[Filformat]: [AVCHD]
Innholdsfortegnelse
Opptaksinnstilling
Overføringshastig Opptak
het
Gjennomsnittlig
12 Mbps
Tar opp filmer med 1440 × 1080.
VGA 3M
Gjennomsnittlig
3 Mbps
Tar opp filmer i VGA-format.
Indeks
1440×1080 12M
* 1080 60i-kompatibel enhet
** 1080 50i-kompatibel enhet
Kommentarer
• Filmer som tas opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories Home" for å lage en skrivbar AVCHD-plate.
Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en disk med den opprinnelige
bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en
Blu-ray-plate.
• Ved avspilling av 24p/25p-film, er det påkrevet med en TV som er kompatibel med 24p/25p. Hvis din TV
ikke er kompatibel med 24p/25p, lagres filmene som 60i/50i.
z Kontrollere 60i eller 50i
For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatible enhet eller
1080 50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
85NO
Justerer fargetemperaturen etter lysforholdene i omgivelsene.
Bruk denne funksjonen når fargetemperaturen i bildet ikke ble som du forventet, eller når
du bevisst vil endre fargetemperaturen for å oppnå et bestemt fotografisk uttrykk.
Innholdsfortegnelse
Hvitbalanse
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
AWB (Auto-hvitbal.)
(Dagslys)
(Skygge)
Kameraet finner automatisk en lyskilde og justerer
fargetemperaturen.
Eksempelbilde
Du kan finjustere fargetemperaturen med OPTION.
Se forklaringen til hver enkelt modus for å justere hvitbalansen, slik at den passer til en
bestemt lyskilde.
Hvis du velger et alternativ for at det skal passe til en
bestemt lyskilde, justeres fargetemperaturen for
lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse).
Meny
(Overskyet)
(Hvitglødende)
(Fluor.: Varmt hvitt)
(Fluor.: Kjølig hvitt)
(Fluor.:
Dagslyshvitt)
Indeks
(Fluor.: Dagslys)
(Blits)
(F.-temp./filter)
Justerer fargetemperaturen etter lyskilden. Oppnår
effekten av CC-filtre (fargekompensering) for
fotografering.
(Kundetilpasset)
Gjør det mulig å bruke hvitbalanseinnstillingen fra
[Tilpasset innst.].
(Tilpasset innst.)
Husker den grunnleggende hvitfargen (tilpasset
hvitbalanse).
Kommentarer
• [Auto-hvitbal.] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
86NO
Forts. r
Den tilsynelatende fargen på et fotoobjekt påvirkes av lysforholdene.
Fargetemperaturen justeres automatisk, men du kan justere fargetemperaturen manuelt med
[Hvitbalanse]-funksjonen.
Dagslys
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard) Blåaktig
Overskyet
Fluorescerende Hvitglødende
Grønntone
Rødaktig
Eksempelbilde
Vær/belysning
Innholdsfortegnelse
z Virkningen av lysforhold
Finjustere fargetemperaturen
Meny
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus.
2 Bruk ved behov OPTION t til å justere fargetemperaturen ved å trykke
på øvre, nedre, høyre eller venstre del av kontrollhjulet.
Du kan justere fargetemperaturen mot G (grønn), M (magenta), A (gul) eller B (blå).
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t [F.-temp./filter].
2 OPTION t velg ønsket fargetemperatur ved å dreie på kontrollhjulet.
Indeks
F.-temp./filter
Jo høyere tallet er, desto mer rødlig blir bildet, og jo lavere tallet er, desto mer blålig blir
bildet.
3 Juster fargetemperaturen ved å trykke på øvre, nedre, høyre eller venstre
del av kontrollhjulet.
87NO
Forts. r
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t [Tilpasset innst.].
2 Hold kameraet slik at hvitbalanseområdet helt dekker AF-området i
midten, og trykk deretter på lukkerknappen.
Innholdsfortegnelse
Tilpasset hvitbalanse
Lukkeren klikker og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og fargefilter) vises.
Du kan finjustere fargetemperaturen med OPTION.
Kommentarer
Meny
• Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket ned, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas
hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
• Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" angir at verdien ligger utenfor det forventede området når
blitsen brukes på kort avstand fra et fotoobjekt, eller et fotoobjekt med en sterk farge befinner seg
innenfor rammen. Hvis du registrerer denne verdien, blir
-indikatoren gul på
opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir
hvitbalansen på nytt for å få en mer presis hvitbalanseverdi.
Eksempelbilde
3 Hent frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen: MENU t [Lysstyrke/
farge] t [Hvitbalanse] t [Kundetilpasset].
Indeks
88NO
Velger målemetoden som angir hvilken del av fotoobjektet som skal måles for å
bestemme riktig eksponering.
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Målemodus] t ønsket modus.
(Senter)
Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men
legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare det sentrale området
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når fotoobjektet er belyst bakfra
eller når det er sterk kontrast mellom
objektet og bakgrunnen.
Plasser
punktmålingssirkelen
over fotoobjektet.
Meny
Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i
flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele
skjermen (flermønstermåling).
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
Målemodus
Kommentarer
Indeks
• Hvis du stiller inn [Målemodus] på noe annet enn [Multi], kan ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen
brukes.
• [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner:
– Filmopptak
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– Kameraets zoomefunksjon
– [Smilutløser]
89NO
Justerer mengden av blitslys i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer
blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.
1 Trykk på
Innholdsfortegnelse
Blitskompenser.
(blitsknappen) for å klargjøre blitsen.
Hvis du velger høyere verdier ("+"-siden), blir blitsnivået høyere og bildene lysere. Hvis du
velger lavere verdier ("–"-siden), blir blitsnivået lavere og bildene mørkere.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Blitskompenser.] sammen med følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Nivåtrinn: Kont.]
• Hvis fotoobjektet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten
kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis fotoobjektet er tett innpå,
er kanskje ikke den reduserte blitseffekten synlig.
Eksempelbilde
2 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Blitskompenser.]t ønsket verdi.
z Tips om justering av lysstyrken når du fotograferer
mennesker
Indeks
• Det er viktig å finne balansen mellom lysstyrken til
personene og den mørke bakgrunnen i nattportretter. Du kan
justere lysstyrken til personene nærmest kameraet ved å
endre blitsens lysintensitet.
• Hvis fotoobjektet er for langt unna for blitsen, og fortsatt for
mørkt etter justering, må du gå nærmere motivet.
90NO
Korrigerer lysstyrken eller kontrasten.
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [DRO/Auto HDR] t ønsket modus.
(Av)
Bruker ikke [DRO/Auto HDR].
Tar 3 bilder med forskjellig eksponering, og overdekker det lyse
området av det undereksponerte bildet og det mørke området av
det overeksponerte bildet for å skape et bilde med mange
gråtoneoverganger. 1 bilde med riktig eksponering og 1
overdekket bilde tas opp.
Eksempelbilde
(Dyn.omr.opt.) Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lys- og
skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får
et bilde med optimal lysstyrke og gradering.
(Auto HDR)
Innholdsfortegnelse
DRO/Auto HDR
Meny
Kommentarer
• Du kan bare velge [DRO/Auto HDR] i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
Indeks
Dyn.omr.opt.
Korrigerer lysstyrken til bildet (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [DRO/Auto HDR] t [Dyn.omr.opt.].
2 OPTION t ønsket verdi.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Optimaliserer overgangene i et bildeopptak i hvert enkelt
område av bildet. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5
(sterk).
Kommentarer
• [Auto] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Portrett], [Landskap], [Makro], [Sportsbilder] i [Scenevalg]
• Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del "støy" i bildet. Velg riktig nivå ved å
kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.
91NO
Forts. r
Utvider området (overgangene), slik at du kan ta opp fra lyse til mørke partier med riktig
lysstyrke (HDR: High Dynamic Range). 1 bilde med riktig eksponering og 1 overdekket
bilde tas opp.
Innholdsfortegnelse
Auto HDR
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto HDR:
Autoeksp.-diff.)
Korrigerer eksponeringsforskjellen automatisk.
1,0 EV – 6,0 EV
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i
motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV
(sterk).
Meny
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke begynne på neste bilde før bildefangstprosessen er helt fullført.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen på [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• Fordi lukkeren utløses 3 ganger for ett bilde, må du være forsiktig med følgende:
– Bruk denne funksjonen når fotoobjektet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.
• Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
• Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
• Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt,
vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
på
bildeopptaket for å informere deg om det. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller justere
innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.
Eksempelbilde
2 OPTION t ønsket verdi.
92NO
Innholdsfortegnelse
Bildeeffekt
Du kan fotografere med et effektfilter for å få forskjellige teksturer.
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Bildeeffekt] t ønsket modus.
(Av)
Deaktiverer bildeeffektfunksjonen.
Skaper inntrykk av et lekekamerabilde,
med skygger i hjørnene og tydelige
farger.
Du kan angi fargetone med OPTION.
(Popfarge)
Skaper et livlig inntrykk ved å
understreke fargetonene.
Eksempelbilde
(Lekekamera)
Meny
(Posterisering)
(Mykt veldig
lyst)
Indeks
(Retrofoto)
Skaper et abstrakt inntrykk med klare
kontraster, ved å vektlegge
primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.
Du kan velge primærfarger eller svarthvitt med OPTION.
Skaper inntrykk av et gammelt fotografi
med sepiafargetoner og falmede
kontraster.
Skaper et bilde med den angitte
atmosfæren: Lys, transparent, eterisk,
kjærlig, myk.
(Delfarge)
Skaper et bilde som har en bestemt
farge, mens andre farger er omgjort til
svart/hvitt.
Du kan velge fargetone med OPTION.
(Høy kontrast
Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.
s/h)
93NO
Forts. r
(HDR-maleri)
Skaper et inntrykk av maleri, med
forsterkede farger og detaljer.
Kameraet utløser lukkeren 3 ganger.
Du kan angi intensitet for effekten med
OPTION.
(Miniatyr)
Skaper et bilde som forsterker motivet
intenst, med veldig uskarp bakgrunn.
Denne effekten kan ofte sees i bilder av
miniatyrmodeller.
Du kan velge området som skal være i
fokus, med OPTION. Fokus reduseres
sterkt for andre områder.
Kommentarer
Indeks
Skaper et bilde i svart/hvitt med mange
overganger og reproduksjon av detaljer.
Kameraet utløser lukkeren 3 ganger.
Meny
(Fulltone
Mono)
Eksempelbilde
Skaper et bilde fylt med en myk,
lysende effekt.
Du kan angi intensitet for effekten med
OPTION.
Innholdsfortegnelse
(Mykt fokus)
• Du kan bare velge [Bildeeffekt] i følgende moduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• Du kan ikke bruke [Bildeeffekt] sammen med [RAW]- og [RAW og JPEG]-bilder.
• Effektene [Lekekamera] og [Miniatyr] vil kanskje ikke være tilgjengelige sammen med kameraets
zoomefunksjon.
• Hvis [Delfarge] velges, vil bildene kanskje ikke beholde den valgte fargen. Det avhenger av fotoobjektet.
• Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen fordi kameraet fortsatt behandler bildet
som nettopp er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke
disse effektene i filmer.
– [Mykt fokus]
– [HDR-maleri]
– [Fulltone Mono]
– [Miniatyr]
• Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren 3 ganger for 1 opptak. Vær nøye med
følgende:
– Bruk denne funksjonen når fotoobjektet er i ro eller ikke blunker.
– Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.
Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt,
vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis kameraet oppdager en slik situasjon, vises
/
på det lagrede bildet for å informere deg om det. Om nødvendig må du endre komposisjonen eller
justere innstillingene på annen måte, være oppmerksom på uskarphet og ta bildet på nytt.
94NO
Gir deg mulighet til å velge ønsket bildebehandling.
Med [Kreative innst.] kan du justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning)
som du ønsker, i motsetning til hva som er tilfelle for [Scenevalg], der kameraet justerer
eksponeringen.
2 Når du skal justere kontrasten, metningen eller skarpheten: OPTION t
ønsket innstilling.
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre
farger.
(Livlig)
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående
bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster,
grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
(Portrett)
For fotografering av hudfarger i myke fargetoner, noe som er
ideelt for portrettbilder.
(Landskap)
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av
livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Meny
(Standard)
Eksempelbilde
1 MENU t [Lysstyrke/ farge] t [Kreative innst.] t ønsket modus.
Innholdsfortegnelse
Kreative innst.
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
(Solnedgang)
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
(Kontrast),
(Fargemetning) og
[Kreative innst.]-element.
(Skarphet) kan justeres for hvert enkelt
(Kontrast)
Jo høyere verdien er, desto større vil forskjellen mellom lys og
skygge være, noe som igjen vil ha innvirkning på bildet.
(Fargemetning)
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være.
Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og
dempet.
(Skarphet)
Indeks
(Svart/hvitt)
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil
konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir
konturene.
Kommentarer
• Når [Svart/hvitt] er valgt, kan du ikke justere [Fargemetning].
• [Standard] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Bildeeffekt] (unntatt [Av])
95NO
Innholdsfortegnelse
Slett
Gir deg mulighet til å velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
1 MENU t [Avspilling] t [Slett] t ønsket modus.
Sletter valgte bilder. Trykk midt på kontrollhjulet for å velge
OK.
Alt i mappen
Sletter alle bilder i den valgte mappen, eller alle AVCHD-filmer.
Alle AVCHDvisning-filer
Eksempelbilde
Flere bilder
Kommentarer
• Du kan velge opptil 100 bilder.
Det er enklere å slette et bilde som vises på skjermen, ved å velge
skjermknapp (side 31).
(Slett) med
Meny
z Slette et bilde
Indeks
96NO
Velger enhet for bilder som skal spilles av.
1 MENU t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film] t ønsket modus.
Viser stillbilder etter mappe.
Mappevisning
(MP4)
Viser MP4-filmer etter mappe.
AVCHD-visning
Viser AVCHD-filmer.
Eksempelbilde
Mappevisning
(Stillbilder)
Innholdsfortegnelse
Velg stillbilde/film
Meny
Indeks
97NO
Spiller av bilder automatisk.
Spiller bare av 3D-bilder med lysbildevisning på et 3D-TV-apparat som er koblet til
kameraet.
Innholdsfortegnelse
Lysbildevisning
1 MENU t [Avspilling] t [Lysbildevisning] t ønsket modus t OK.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Når alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Intervall
1 sek.
Eksempelbilde
Gjenta
Angir visningsintervallet for bilder.
3 sek.
Meny
5 sek.
10 sek.
30 sek.
Bildetype
Viser alle stillbilder som normale bilder.
Vis kun 3D
Spiller bare av 3D-bilder.
Kommentarer
Indeks
Alle
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause. For å stoppe lysbildevisningen må du trykke på midten av
kontrollhjulet.
• Du kan vise bilder i lysbildevisning bare hvis [Velg stillbilde/film] er satt til [Mappevisning (Stillbilder)].
• Et panoramabilde vises som fullt bilde. Trykk midt på kontrollhjulet når bildet vises for å rulle et
panoramabilde.
• Du kan ikke ta 3D-bilder med dette kameraet.
98NO
Du kan angi hvilke stillbilder som er lagret på minnekortet, du vil skrive ut på et senere
tidspunkt.
-merket (utskriftsbestilling) vises på registrerte bilder (DPOF: Digital Print Order
Format).
DPOF-innstill.
Flere bilder
Velger bilder for utskriftsbestilling.
1 Velg et bilde og trykk på midten av kontrollhjulet. Velg det
-merkede bildet på nytt for å oppheve merkingen.
2 Gjenta operasjonen på alle bilder du vil skrive ut.
Opphev alle
Fjerner alle DPOF-merker.
På
Av
Brukes til å stille inn om de DPOF-merkede bildene skal dateres
når de skrives ut.
Meny
Datopåskrift
Eksempelbilde
1 MENU t [Avspilling] t [Spesif. Utskrift] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Spesif. Utskrift
Kommentarer
Indeks
• Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
– Film
– RAW-bilder
• Du kan legge til DPOF-merker på opptil 999 bilder.
• DPOF-registreringen fjernes ikke etter utskrift. Det anbefales at du fjerner DPOF-registreringen etter at
du har skrevet ut stillbildene.
• Du kan velge opptil 100 bilder på en gang.
99NO
Velger antall bilder som skal vises på indeksskjermen.
1 MENU t [Avspilling] t [Bildeindeks] t ønsket modus.
Viser 6 bilder.
12 bilder
Viser 12 bilder.
Velg ønsket mappe ved å velge søylen til venstre for
bildeindeksskjermen, og trykk deretter på øvre eller nedre
del av kontrollhjulet. Du kan veksle mellom avspilling av
stillbilder og film ved å trykke på midten av
kontrollhjulet.
Meny
z Vise ønsket mappe
Eksempelbilde
6 bilder
Innholdsfortegnelse
Bildeindeks
Indeks
100NO
Du kan kontrollere fokus ved å forstørre en del av bildet som vises.
1 MENU t [Avspilling] t [
Forstørr].
2 Juster forstørrelsen ved å dreie på kontrollhjulet.
4 Velg
for å avbryte forstørret avspilling.
Kommentarer
• Du kan ikke forstørre filmer.
• Under avspilling av panoramabilder må du først trykke på pause, og deretter forstørre bildet.
Eksempelbilde
3 Marker den delen du vil se, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller
venstre på kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
Forstørr
z Skaleringsområde
Bildestørrelse
Skaleringsområde
L
Ca. ×1,0 – ×13,6
M
Ca. ×1,0 – ×9,9
S
Ca. ×1,0 – ×6,8
Meny
Skaleringsområdet er avhengig av bildestørrelsen.
Indeks
101NO
Roterer et stillbilde mot klokken. Bruk denne funksjonen for å vise et liggende bilde i
stående stilling. Når du har rotert et bilde, vil bildet bli vist i rotert stilling selv etter å ha
slått av kameraet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Avspilling] t [Roter].
Innholdsfortegnelse
Roter
2 Trykk midt på kontrollhjulet.
Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke rotere følgende filer:
– Film
– Beskyttede bilder
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke få informasjon om bilderotering. Det avhenger
av programvaren.
Indeks
102NO
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises på beskyttede bilder.
1 MENU t [Avspilling] t [Beskytt] t ønsket modus.
Beskytter eller opphever beskyttelsen av de valgte bildene.
Trykk midt på kontrollhjulet for å velge OK.
Opphev alle bild.
Opphever beskyttelsen av alle stillbilder.
Opphev alle filmer Opphever beskyttelsen av alle filmer (MP4).
(MP4)
Eksempelbilde
Flere bilder
Innholdsfortegnelse
Beskytt
Opph. alle AVCHD- Opphever beskyttelsen av alle AVCHD-filmer.
visn.-filer
• Du kan beskytte opptil 100 bilder på en gang.
Meny
Kommentarer
Indeks
103NO
Justerer lydvolumet for filmer i 8 trinn.
1 MENU t [Avspilling] t [Voluminnstillinger]t ønsket verdi.
[Voluminnstillinger]-skjermbildet vises når du trykker nederst på kontrollhjulet mens du
spiller av filmer.
Du kan justere lydvolumet mens du lytter til den faktiske lyden.
Eksempelbilde
z Justere lydvolumet under avspilling
Innholdsfortegnelse
Voluminnstillinger
Meny
Indeks
104NO
Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis
ned.
Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av
Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis
ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og
eksponering hver for seg. Kameraet fortsetter å justere
eksponeringen mens du fotograferer i [Seriebilder]- eller
[HastPri. Seriebilder]-modus.
Kommentarer
Meny
• Når [Autofokus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], er innstillingen [Av] ugyldig for [AEL med lukker], og
kameraet låser eksponeringen for det første bildet når du trykker lukkerknappen halvveis ned. I
[Seriebilder]- eller [HastPri. Seriebilder]-modus fortsetter kameraet å justere eksponeringen for resten av
bildene.
• Når [Lås/låsopp AEL] er tilordnet til skjermknapp B med [Tilpass. skjermknappinnst.], vil bruk av
skjermknapp B prioriteres høyere enn [AEL med lukker]-innstillingene.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
AEL med lukker
Indeks
105NO
AF-lyset sørger for utfyllende belysning for å gjøre det enklere å fokusere på et
fotoobjekt i mørke omgivelser.
Det røde AF-lyset gjør det enkelt for kameraet å fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokus er låst.
Auto
Bruker AF-lyset.
Av
Bruker ikke AF-lyset.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke AF-lyset i følgende situasjoner:
– [Autofokus] er satt til [Kontinuerlig AF].
– [Landskap], [Nattscene], [Sportsbilder] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– Filmopptak
– Bruke et objektiv med A-fatning (selges separat).
• Når AF-lyset brukes, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig og AF-området blir angitt med en
stiplet linje. AF fungerer med prioritet på og rundt sentrum av bildet.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [AF-lys] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
AF-lys
Indeks
106NO
Når blitsen brukes, utløses den 2 eller flere ganger før bildet tas for å redusere problemet
med røde øyne.
1 MENU t [Oppsett] t [Rødøyereduksj.] t ønsket innstilling.
Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Bruker ikke [Rødøyereduksj.].
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Rødøyereduksj.] i følgende situasjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys] eller [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Ettersynkron.] i [Blitsmodus]
– [Smilutløser]
– [Panoramafotografer.]
• [Rødøyereduksj.] vil kanskje ikke gi de ønskede resultatene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
de aktuelle forholdene, som avstanden til fotoobjektet eller om personen på bildet ser mot eller bort fra
forhåndsblinket.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Rødøyereduksj.
z Hva skyldes problemet med røde øyne?
Kamera
Øye
Indeks
Pupillene utvides i mørke omgivelser. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av
øyet (netthinnen), slik at fenomenet med "røde øyne" oppstår.
Netthinne
107NO
Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon,
hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Live View-visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder der effekter er tatt i bruk.
Innstillingseffekt
Av
Viser bilder uten at effekter er tatt i bruk.
Denne innstillingen gjør at du kan konsentrere deg om å
komponere bildet fordi motivet vises på skjermen slik det er.
Bildene vises alltid med passende lysstyrke i [Man.
Eksponering]-modus.
Eksempelbilde
Innstillingseffekt
På
Innholdsfortegnelse
Live View-visning
Kommentarer
Meny
• Du kan bare velge [Innstillingseffekt Av] i følgende opptaksmoduser:
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• Når du stiller inn [Live View-visning] på [Innstillingseffekt På], vil det kanskje være vanskelig å sjekke
komposisjonen, siden Live View-visningen virker for mørk eller for lys. Hvis dette skjer, kan du stille inn
[Live View-visning] på [Innstillingseffekt Av].
Indeks
108NO
Du kan kontrollere det lagrede bildet på LCD-skjermen rett etter at det er tatt. Du kan
endre tiden det vises.
1 MENU t [Oppsett] t [Autovisning] t ønsket innstilling.
5 sek.
Viser den angitte tiden.
Ved å velge (Forstørr) kan du kontrollere det forstørrede
bildet.
2 sek.
Av
Viser ikke noe.
Eksempelbilde
10 sek.
Innholdsfortegnelse
Autovisning
Kommentarer
Meny
• Ved autovisning vil ikke bilder vises i stående stilling selv om du stiller inn [Avspill.visning] på [Roter
autom.].
• Selv om [Rutenettlinje] er satt til noe annet enn [Av], vises ikke rutenettlinjen i autovisning.
• Før bildet vises, kan et ubehandlet bilde bli vist midlertidig, avhengig av innstillingene, for eksempel
[DRO/Auto HDR], [Myke hudtoner-effekt] eller [Objektivkomp.: forvreng.].
Indeks
109NO
Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere
bilder.
1 MENU t [Oppsett] t [Rutenettlinje] t ønsket innstilling.
Firkantet rutenett
Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale
nivået til komposisjonen. Dette er egnet til å avgjøre kvaliteten
på komposisjonen ved opptak av landskap, makroopptak eller
dupliserte bilder.
Diag. og firk.
ruten.
Hvis et fotoobjekt plasseres på diagonallinjen, kan det gi et
oppløftende og kraftig uttrykk.
Av
Viser ikke rutenettet.
Meny
Ved å plassere hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som
deler bildet i tre, får du en velbalansert komposisjon.
Eksempelbilde
3x3 rutenett
Innholdsfortegnelse
Rutenettlinje
z Kontrollere rammen for filmopptak
Ramme for film
Indeks
Rammen som vises når [Rutenettlinje] er stilt inn på noe
annet enn [Av], vil vise hvor stor rammen er for film.
Dette setter deg i stand til å justere komposisjonen før du
tar opp film.
110NO
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved manuell fokusering.
Denne funksjonen er nyttig for makro- eller portrettfotografering som krever finjustering
av fokus.
Innholdsfortegnelse
Fremhevingsnivå
1 MENU t [Oppsett] t [Fremhevingsnivå] t ønsket innstilling.
Angir et høyt fremhevingsnivå.
Middels
Angir et middels fremhevingsnivå.
Lav
Angir et lavt fremhevingsnivå.
Av
Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.
Eksempelbilde
Høy
Kommentarer
Meny
• Fordi kameraet regner at skarpe områder er i fokus, varierer fremhevingsnivået med fotoobjektet,
opptakssituasjonen og objektivet som brukes.
• Fremhevingsfunksjonen er ikke aktivert når kameraet er koblet til andre enheter med en HDMI-kabel.
Indeks
111NO
Angir fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved manuell fokusering.
1 MENU t [Oppsett] t [Fremhevingsfarge] t ønsket innstilling.
Fremhever konturer med hvitt.
Rød
Fremhever konturer med rødt.
Gul
Fremhever konturer med gult.
Kommentarer
• Denne funksjonen kan ikke stilles inn når [Fremhevingsnivå] er stilt inn på [Av].
Eksempelbilde
Hvit
Innholdsfortegnelse
Fremhevingsfarge
Meny
Indeks
112NO
Stiller inn om [Klart bilde-zoom] skal brukes eller ikke når kameraets zoomefunksjon er
i bruk (side 49). Zoomer inn på et bilde med høyere kvalitet enn [Digital zoom].
1 MENU t [Oppsett] t [Klart bilde-zoom] t ønsket innstilling.
Bruker [Klart bilde-zoom]-funksjonen.
Av
Bruker ikke [Klart bilde-zoom]-funksjonen.
Kommentarer
Meny
• Du kan ikke bruke [Klart bilde-zoom] sammen med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
• Under filmopptak er [Klart bilde-zoom] ikke tilgjengelig.
• Du kan ikke bruke [Klart bilde-zoom] når [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder] eller [Nivåtrinn:
Kont.]. Selv om [Klart bilde-zoom] er stilt inn på [På], veksler kameraet automatisk zoomefunksjon til
[Digital zoom].
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Klart bilde-zoom
Indeks
113NO
Stiller inn om [Digital zoom] skal brukes eller ikke når kameraets zoomefunksjon er i
bruk (side 49).
Zoomer inn på et bilde med kraftigere forstørrelse enn [Klart bilde-zoom], men
bildekvaliteten reduseres, sammenliknet med [Klart bilde-zoom]. Denne funksjonen kan
også være tilgjengelig under filmopptak.
På
Bruker [Digital zoom]-funksjonen.
Hvis du vil bruke kraftigere forstørrelse, uansett hvor mye
bildekvaliteten reduseres, må du stille den inn på [På].
Av
Bruker ikke [Digital zoom]-funksjonen.
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [Digital zoom] sammen med følgende funksjoner:
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Digital zoom] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Digital zoom
Indeks
114NO
Stiller inn om opptaksmodus skal stilles inn på selvutløser med 3 sekunders forsinkelse
når LCD-skjermen er vippet opp ca. 180 grader.
1 MENU t [Oppsett] t [Selvportrett Selvutløser] t [På].
Stiller inn opptaksmodus automatisk på selvutløser med 3
sekunders forsinkelse når LCD-skjermen er vippet opp ca. 180
grader.
Av
Velger den opptaksmodus basert på bruksmodus. Velg dette
alternativet når du ikke bruker selvutløser, og still inn
bruksmodus på [Enkeltbilde].
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Selvportrett Selvutløser
2 Vipp opp LCD-skjermen ca. 180 grader.
Meny
Lukkeren utløses etter 3 sekunder.
Kommentarer
Indeks
3 Trykk på lukkerknappen.
• Selvutløserlampen blinker ikke.
• Du kan ikke bruke [Selvportrett Selvutløser] sammen med følgende funksjoner:
– Under filmopptak
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [Smilutløser]
– [Auto HDR]
– [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr] i [Bildeeffekt]
• Hvis AF-lyset er for sterkt under opptak, må du endre innstillingen for [AF-lys].
• Du kan bruke blitsen, men vær forsiktig så du ikke ser rett inn i blitsen fra kort hold.
115NO
Stiller inn om alle bilder skal lagres eller ikke, som er tatt med kontinuerlig fremtrekk i
[Fremragende auto]-modus.
1 MENU t [Oppsett] t [F. auto bildeekstr.] t ønsket innstilling.
Lagrer 1 passende bilde som er valgt av kameraet.
Av
Lagrer alle bildene.
Kommentarer
• Også når du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Av] med [Håndholdt kamera i halvlys] valgt fra gjenkjent
scenemodus, blir det lagret 1 sammensatt bilde.
• Når [Autom. innramming]-funksjonen er aktivert, lagres 2 bilder, selv om du stiller inn [F. auto
bildeekstr.] på [Auto].
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
F. auto bildeekstr.
Meny
Indeks
116NO
Forstørrer bildet på skjermen automatisk, slik at manuell fokusering blir enklere. Dette
virker i modusene [Manuelt fokus] og [Dir. man. Fokus].
1 MENU t [Oppsett] t [MF-assistent] t ønsket innstilling.
Bildet forstørres 4,8 ganger. Du kan også forstørre bildet 9,6 ganger.
• I [Dir. man. Fokus] (direkte manuelt fokus) kan du justere fokus ved hjelp av autofokus og deretter
dreie fokusringen mens du holder lukkerknappen halvveis nede.
På
Forstørrer bildet. Du kan angi forstørringens varighet med [MF
hjelpetid]. Velg
for å avbryte forstørringen av bildet.
Av
Forstørrer ikke bildet.
(skjermknapp) forstørre
Meny
Kommentarer
• Du kan ikke bruke [MF-assistent] under filmopptak.
• Når et objektiv med A-fatning (selges separat) er tilkoblet, vil et trykk på
bildet.
Eksempelbilde
2 Drei fokusringen for å justere fokus.
Innholdsfortegnelse
MF-assistent
Indeks
117NO
Angir hvor lenge et bilde skal vises i forstørret format med funksjonen [MF-assistent].
1 MENU t [Oppsett] t [MF hjelpetid] t ønsket innstilling.
Ingen begrens.
Forstørrer visningen til
5 sek.
Forstørrer bildet i 5 sekunder.
2 sek.
Forstørrer bildet i 2 sekunder.
Innholdsfortegnelse
MF hjelpetid
velges.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Denne funksjonen kan ikke stilles inn når [MF-assistent] er stilt inn på [Av].
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig for objektiver med E-fatning.
Meny
Indeks
118NO
Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for
fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av hva du
ønsker å oppnå.
Innholdsfortegnelse
Fargerom
1 MENU t [Oppsett] t [Fargerom] t ønsket innstilling.
Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB]
ved normal fotografering, som når du har tenkt å skrive ut
bildene uten noen form for endring.
AdobeRGB
Dette har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Hvis en stor
del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er [AdobeRGB] i bruk.
Bildets filnavn begynner med "_DSC".
Eksempelbilde
sRGB
Kommentarer
Meny
• Adobe RGB er beregnet på programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og fargerommet for
DCF2.0-utstyr. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker
programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
• Når du viser bilder som er tatt opp med Adobe RGB på kameraet eller ikke-Adobe RGB-kompatible
enheter, vises bildene med lav metningsgrad.
Indeks
119NO
Angir om du bruker [SteadyShot]-funksjonen til objektivet eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [SteadyShot] t ønsket innstilling.
Bruker [SteadyShot].
Av
Bruker ikke [SteadyShot]. Denne innstillingen anbefales når du
bruker stativ.
Kommentarer
• [På] velges når du bruker følgende funksjoner:
– [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
• Du kan ikke angi [SteadyShot] hvis navnet på objektivet som brukes ikke inneholder "OSS", for
eksempel "E16 mm F2.8", eller hvis du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat).
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
SteadyShot
Meny
Indeks
120NO
Angir om lukkeren kan utløses når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Utløser uten objektiv] t ønsket innstilling.
Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på
kameraet. Velg denne innstillingen når du fester kameraet til et
astronomisk teleskop e.l.
Deaktiver
Utløser lukkeren bare når det er montert et objektiv på kameraet.
Kommentarer
Eksempelbilde
Aktiver
Innholdsfortegnelse
Utløser uten objektiv
• Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel
objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å
kontrollere bildet som tas.
Meny
Indeks
121NO
Når du stiller inn lukkerhastigheten på ett sekund eller mer (fotografering med lang
eksponering), blir støyreduksjon aktivert like lenge som lukkeren er åpen. Når
funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder,
redusert.
På
Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens
støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et
nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få
tatt bildene til rett tid.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Støyred.lang] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Støyred.lang
Kommentarer
Meny
Indeks
• [Støyred.lang] er stilt inn på [Av] i følgende moduser:
– [Seriebilder]
– [HastPri. Seriebilder]
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Sportsbilder], [Håndholdt kamera i halvlys], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
• [Støyred.lang] er stilt inn på [På] i følgende moduser:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg] (unntatt [Sportsbilder], [Håndholdt kamera i halvlys])
122NO
Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil kameraet redusere støyen som er mer
merkbar ved høy kamerafølsomhet. Mens støyreduksjonen er på, vises kanskje en
melding og du kan ikke ta et nytt bilde.
Innholdsfortegnelse
Høy ISO Støyred.
1 MENU t [Oppsett] t [Høy ISO Støyred.] t ønsket innstilling.
Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.
Lav
Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier. Velg
dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.
Kommentarer
Meny
• Støyreduksjon er ikke tilgjengelig i følgende moduser:
– [Intelligent Auto]
– [Fremragende auto]
– [Scenevalg]
– [Panoramafotografer.]
– [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet]
Eksempelbilde
Normal
Indeks
123NO
Kompenserer for skygge i hjørnene på skjermen, som skyldes bestemte
objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: Skygge] t ønsket innstilling.
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skjermen.
Av
Kompenserer ikke automatisk for mørkere hjørner på skjermen.
Kommentarer
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig med et objektiv med E-fatning.
• Mengden lys rundt kantene vil kanskje ikke korrigeres, avhengig av objektivtypen.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Skygge
Meny
Indeks
124NO
Reduserer fargeavvik i skjermens hjørner, som skyldes bestemte objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: Krom. Ab.] t ønsket innstilling.
Reduserer fargeavvik automatisk.
Av
Reduserer ikke fargeavvik automatisk.
Kommentarer
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig med et objektiv med E-fatning.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: Krom. Ab.
Meny
Indeks
125NO
Kompenserer for forvrengning på skjermen, som skyldes bestemte objektivegenskaper.
1 MENU t [Oppsett] t [Objektivkomp.: forvreng.] t ønsket innstilling.
Kompenserer automatisk for forvrengning på skjermen.
Av
Kompenserer ikke automatisk for forvrengning på skjermen.
Kommentarer
• Denne innstillingen er bare tilgjengelig med et objektiv med E-fatning.
• Avhengig av hvilket objektiv som er montert (E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS e.l.), vil [Objektivkomp.:
forvreng.] kunne være låst på [Auto], og du vil eventuelt ikke kunne velge [Av].
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
Objektivkomp.: forvreng.
Meny
Indeks
126NO
Stiller inn om et bestemt ansikt skal følges med prioritet eller ikke, når kameraet
oppdager det aktuelle ansiktet i forbindelse med følgefokus.
1 MENU t [Oppsett] t [Ansiktsprioritetssporing] t ønsket innstilling.
Av
Følger ikke ansiktet med prioritet.
Hvis du stiller inn det registrerte ansiktet som "mål", vil
kameraet følge kroppen, hvis ansiktet ikke er synlig, selv når
[Ansiktsprioritetssporing] er stilt inn på [Av]. Hvis den
prioriterte personen blir borte fra skjermen mens kameraet
sporer ham eller henne, og deretter kommer tilbake på skjermen,
vil kameraet spore vedkommendes ansikt igjen.
Meny
Følge et ansikt med prioritet.
Når ansiktet ikke er synlig på LCD-skjermen, sporer kameraet
kroppen, men når ansiktet er synlig, sporer kameraet ansiktet.
Hvis den prioriterte personen blir borte fra skjermen mens
kameraet sporer ham eller henne, og deretter kommer tilbake på
skjermen, vil kameraet spore vedkommendes ansikt igjen.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Ansiktsprioritetssporing
Kommentarer
Indeks
• Når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av], er [Ansiktsprioritetssporing] stilt inn på [Av] og kan ikke
tilbakestilles.
127NO
Angir om du skal ta opp lyd eller ikke ved filmopptak.
1 MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t ønsket innstilling.
Tar opp lyd (stereo).
Av
Tar ikke opp lyd.
Kommentarer
• Når [På] er valgt, vil lyd som lages ved bruk av objektivet og kameraet også bli tatt opp.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Filmlydopptak
Meny
Indeks
128NO
Angir om vindstøy skal reduseres under filmopptak eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [Vindstøyreduksjon] t ønsket innstilling.
Reduserer vindstøy.
Av
Reduserer ikke vindstøy.
Kommentarer
• Hvis de setter denne innstillingen til [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med
for lav lydstyrke.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Vindstøyreduksjon
Meny
Indeks
129NO
Setter deg i stand til å justere og registrere en automatisk fokusert posisjon for hvert
objektiv når du bruker et objektiv med A-fatning med fatningsadapter LA-EA2 (selges
separat).
Innholdsfortegnelse
AF mikrojust.
1 MENU t [Oppsett] t [AF mikrojust.].
3 [mengde] t ønsket verdi t OK.
AFAngir om funksjonen [AF mikrojust.] skal brukes eller ikke. Velg [På]
justeringsinnstilling for å bruke [AF mikrojust.].
Gir deg mulighet til å velge en optimal verdi mellom –20 og +20.
Hvis du velger en høyere verdi, forskyves autofokusposisjonen lengre
bort fra kameraet. Hvis du velger en lavere verdi, forskyves
autofokusposisjonen nærmere kameraet.
Tøm
Sletter den angitte verdien.
Meny
mengde
Eksempelbilde
2 [AF-justeringsinnstilling] t [På].
Kommentarer
Indeks
• Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold.
• Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen.
[±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
• Hvis [–] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å
registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og still inn verdien
for det på [±0], eller tilbakestill verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
• Bruk [AF mikrojust.] bare til Sony-, Minolta- og Konika-Minolta-objektiver. Hvis du bruker [AF
mikrojust.] sammen med andre objektiver, kan den registrerte verdien bli berørt. [AF mikrojust.] må ikke
utføres med et objektiv som ikke støttes.
• Du kan ikke angi [AF mikrojust.] enkeltvis for Sony-, Minolta- eller Konika-Minolta-objektiver med
samme spesifikasjon.
130NO
Gjør det mulig å velge om du alltid skal vise det første menyskjermbildet eller
skjermbildet med innstillingen du brukte sist.
1 MENU t [Oppsett] t [Menystart] t ønsket innstilling.
Viser alltid det første menyskjermbildet.
Forrige
Viser den siste innstillingen som ble angitt. Det vil gjøre det
enklere å tilbakestille den siste innstillingen raskt.
Eksempelbilde
Topp
Innholdsfortegnelse
Menystart
Meny
Indeks
131NO
Brukes til å stille inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.
1 MENU t [Oppsett] t [MOVIE-knapp] t ønsket innstilling.
Aktiverer MOVIE-knappen.
Av
Deaktiverer MOVIE-knappen.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
MOVIE-knapp
Meny
Indeks
132NO
Ved å tilordne funksjoner til ulike knapper går det raskere å utføre handlinger ved å
trykke på riktig knapp på opptaksinformasjonsskjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass.
skjermknappinnst.] t ønsket innstilling.
Innholdsfortegnelse
Tilpass. skjermknappinnst.
Eksempelbilde
Meny
Skjermknapp Skjermknapp B
C
Høyre
knapp
Innst. av skjermkn. B
Målemodus
Autofokus
DRO/Auto HDR
Følgefokus
Bildeeffekt
Ansiktsregistrering
Kreative innst.
Smilutløser
Blitsmodus
Autom. innramming
Blitskompenser.
Myke hudtoner-effekt
MF-assistent
Kvalitet
Lås/låsopp AEL (side 135)
Hvitbalanse
Ikke innstilt
Indeks
Opptakstips
Innst. høyre knapp
ISO
Stiller inn ISO-følsomhet.
Funksjonsmeny
Henter frem en funksjon som er tilordnet til [Kundetilpasset 1],
[Kundetilpasset 2], [Kundetilpasset 3], [Kundetilpasset 4],
[Kundetilpasset 5] eller [Kundetilpasset 6].
133NO
Forts. r
Tilgjengelige funksjoner
[Kundetilpasset 1]
Velg AF/MF
[Kundetilpasset 2]
Autofokus
[Kundetilpasset 3]
Autofokusområde
Ansiktsregistrering
Smilutløser
Autom. innramming
Myke hudtoner-effekt
Eksempelbilde
Standardinnstillingen for
hvert [Kundetilpasset]element
Innholdsfortegnelse
Tilpasset 1 til 6
Kvalitet
ISO
[Kundetilpasset 5]
Hvitbalanse
Målemodus
Meny
[Kundetilpasset 4]
DRO/Auto HDR
[Kundetilpasset 6]
Bildeeffekt
Kreative innst.
Ikke innstilt
Indeks
Blitsmodus
Kommentarer
• [Innst. av skjermkn. B] under [Tilpass. skjermknappinnst.] er tilgjengelig i følgende opptaksmoduser.
Funksjoner som er tilordnet til skjermknapp B og høyre knapp hentes bare frem i følgende
opptaksmoduser.
– [Man. Eksponering]
– [Lukkerprioritet]
– [Blenderprioritet]
– [Program Auto]
• Innstillingen av [Innst. av skjermkn. B] kan ikke brukes i følgende situasjoner:
– [Følgefokus]-funksjonen er aktivert.
– [Autofokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt]
• Du trenger ikke å angi verdier for alle disse elementene: [Kundetilpasset 1], [Kundetilpasset 2],
[Kundetilpasset 3], [Kundetilpasset 4], [Kundetilpasset 5] og [Kundetilpasset 6].
134NO
Når det er vanskelig å oppnå en passende eksponering for motivet, setter denne
funksjonen deg i stand til å låse eksponeringen ved å fokusere på og måle lyset i et
område som har den ønskede lysstyrken.
2 Velg [Lås/låsopp AEL].
Skjermknapp B blir AEL-knappen.
3 Rett kameraet mot et område du ønsker å tilpasse eksponeringen til.
Eksponeringen er innstilt.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Tilpass. skjermknappinnst.] t [Innst. av
skjermkn. B].
Innholdsfortegnelse
Lås/låsopp AEL
4 Trykk på AEL-knappen.
Eksponeringen er låst, og
(AE-lås) tennes.
5 Fokuser på fotoobjektet ditt og trykk på lukkerknappen.
Meny
6 Hvis du vil oppheve eksponeringslåsen, må du trykke en gang til på AELknappen.
Kommentarer
Indeks
• Innstillingen av [Innst. av skjermkn. B] kan ikke brukes i følgende situasjoner:
– [Følgefokus]-funksjonen er aktivert.
– [Autofokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt]
• Du trenger ikke å angi verdier for alle disse elementene: [Kundetilpasset 1], [Kundetilpasset 2],
[Kundetilpasset 3], [Kundetilpasset 4], [Kundetilpasset 5] og [Kundetilpasset 6].
135NO
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Pip] t ønsket innstilling.
Det vil høres en lyd når du trykker på kontrollhjulet eller på
skjermknappene.
Av
Slår av lydsignalet.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Pip
Meny
Indeks
136NO
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
1 MENU t [Oppsett] t [
Språk] t ønsket språk.
Innholdsfortegnelse
Språk
Eksempelbilde
Meny
Indeks
137NO
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
1 MENU t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.].
3 Velg OK.
Sommertid:
Velger [ON] eller [OFF].
Datoformat:
Velger dato- og klokkeslettformat.
Meny
Kommentarer
• Kameraet har ingen funksjon for å legge inn datoen på bildene. Ved å bruke "PlayMemories Home" kan
du skrive ut eller lagre bildene med datoen.
Eksempelbilde
2 Trykk på høyre eller venstre side av
kontrollhjulet for å velge et element, og trykk
øverst eller nederst på det for å velge den
ønskede innstillingen.
Innholdsfortegnelse
Dato/tid-innst.
Indeks
138NO
Angir det geografiske området hvor du bruker kameraet. Innstillingen kan brukes til å
angi hvor du bruker kameraet når du er i utlandet.
1 MENU t [Oppsett] t [Områdeinnstilling]
t ønsket innstilling.
Eksempelbilde
2 Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet
for å velge et område.
Innholdsfortegnelse
Områdeinnstilling
Meny
Indeks
139NO
Du kan stille inn om hjelpen skal vises eller ikke når du bruker kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Hjelp-skjermbilde] t ønsket innstilling.
Viser hjelpen.
Av
Viser ikke hjelpen.
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Hjelp-skjermbilde
Meny
Indeks
140NO
Du kan forkorte tiden som går til kameraet slås av, når det ikke brukes, for å hindre at
batteriet brukes opp.
1 MENU t [Oppsett] t [Strømsparer] t ønsket innstilling.
[Starttid for strømsparing] er automatisk stilt inn på [10
sek.]. Hvis du ikke bruker kameraet på en viss tid, reduseres
lysstyrken til LCD-skjermen.
Standard
Følger innstillingen av [Starttid for strømsparing].
Eksempelbilde
Maks
Innholdsfortegnelse
Strømsparer
Kommentarer
• Når vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat) brukes, kan ikke denne funksjonen stilles inn på
[Maks].
Meny
Indeks
141NO
Du kan angi tidsintervaller for å veksle til strømsparemodus. For å gå tilbake til
opptaksmodus må du utføre en arbeidsoperasjon, som f.eks. å trykke lukkerknappen
halvveis ned.
Innholdsfortegnelse
Starttid for strømsparing
1 MENU t [Oppsett] t [Starttid for strømsparing] t ønsket innstilling.
Skifter til strømsparemodus etter det angitte tidsintervallet.
5 min.
1 min.
20 sek.
Eksempelbilde
30 min.
10 sek.
Meny
Kommentarer
• Slå av kameraet når du ikke skal bruke det på en stund.
Indeks
142NO
Du kan justere lysstyrken til LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [LCD-lysstyrke] t ønsket innstilling.
Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2.
Solskinn
Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.
Eksempelbilde
Manuell
Innholdsfortegnelse
LCD-lysstyrke
Meny
Indeks
143NO
Velger fargen til LCD-skjermen.
1 MENU t [Oppsett] t [Skjermfarge] t ønsket innstilling.
Svart
Blå
Rosa
Endrer til den valgte fargen.
Eksempelbilde
Hvit
Innholdsfortegnelse
Skjermfarge
Meny
Indeks
144NO
Velger metoden som skal brukes til å vise bilder i bredformat.
1 MENU t [Oppsett] t [Vidt bilde] t ønsket innstilling.
Viser brede bilder på hele skjermen.
Normal
Viser brede bilder og bruksinformasjonen
på skjermen.
Eksempelbilde
Full skjerm
Innholdsfortegnelse
Vidt bilde
Meny
Indeks
145NO
Velger retning ved avspilling av stillbilder som er tatt i stående stilling (portrett).
1 MENU t [Oppsett] t [Avspill.visning] t ønsket innstilling.
Viser bilder stående (portrett).
Roter manuelt
Viser bilder liggende (landskap).
Eksempelbilde
Roter autom.
Innholdsfortegnelse
Avspill.visning
Meny
Indeks
146NO
Når du kobler kameraet til en (HD)-TV med HDMI-terminaler ved hjelp av en HDMIkabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TVapparatet.
Innholdsfortegnelse
HDMI-oppløsning
1 MENU t [Oppsett] t [HDMI-oppløsning] t ønsket innstilling.
Kameraet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn
utgangsoppløsningen.
1080p
Gir signaler HD-bildekvalitet (1080p).
1080i
Gir signaler HD-bildekvalitet (1080i).
Eksempelbilde
Auto
Kommentarer
Meny
• Hvis du ikke kan vise skjermen ordentlig med [Auto]-innstillingen, velger du enten [1080i] eller [1080p],
avhengig av TV-apparatet som skal kobles til.
Indeks
147NO
Når du kobler kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du spille av bilder på kameraet ved å rette TV-ens fjernkontroll mot
TV-en. Se side 163 om "BRAVIA" Sync.
Innholdsfortegnelse
KTRL for HDMI
1 MENU t [Oppsett] t [KTRL for HDMI] t ønsket innstilling.
Kameraet kan styres med fjernkontrollen til TV-apparatet.
Av
Du kan ikke styre kameraet med fjernkontrollen til TVapparatet.
Kommentarer
Eksempelbilde
På
• Du kan styre kameraet med fjernkontrollen til TV-en din ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA"
Sync-kompatibel TV.
Meny
Indeks
148NO
Brukes til å velge den passende USB-tilkoblingsmetoden for hver datamaskin eller USBenhet som er koblet til kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [USB-tilkobling] t ønsket innstilling.
Masselager
Oppretter en masselagerforbindelse mellom kameraet, en
datamaskin og andre USB-enheter.
MTP
Oppretter en MTP-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin
eller en annen USB-enhet. Datamaskiner som kjører Windows 7
eller Windows 8 kobles til med MTP, og denne standardens
enestående funksjoner blir aktivert. Når det gjelder datamaskiner
som kjører andre operativsystemer (Windows Vista/XP, Mac OS
X), vises AutoPlay-veiviseren og stillbilder i opptaksmappen på
kameraet blir importert til datamaskinen.
Meny
Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-forbindelse,
avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som
kobles til. Windows 7- eller Windows 8-datamaskiner kobles til
med MTP, og denne standardens enestående funksjoner blir
aktivert.
Eksempelbilde
Auto
Innholdsfortegnelse
USB-tilkobling
Kommentarer
Indeks
• Tilkoblingen kan ta lang tid hvis [Auto] er valgt.
• Hvis kameraet ikke gjenkjennes av datamaskinen, må du stille inn [USB-tilkobling] på [Masselager].
149NO
Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.
1 MENU t [Oppsett] t [USB LUN-innstilling] t ønsket innstilling.
Vanligvis bør du bruke [Multi].
Enkel
Still inn [USB LUN-innstilling] på [Enkel] bare hvis du ikke
klarer å opprette forbindelsen.
Eksempelbilde
Multi
Innholdsfortegnelse
USB LUN-innstilling
Meny
Indeks
150NO
Viser versjonen av kameraet og objektivet. Sjekk versjonen når det kommer en
fastvareoppdatering.
1 MENU t [Oppsett] t [Versjon].
Eksempelbilde
Kommentarer
• En oppdatering kan bare utføres når batterinivået er
(3 gjenværende batteriikoner) eller mer. Vi
anbefaler å bruke et tilstrekkelig stort batteri eller vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat).
Innholdsfortegnelse
Versjon
Meny
Indeks
151NO
[Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet
(demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund.
Vanligvis velger du [Av].
Innholdsfortegnelse
Demomodus
1 MENU t [Oppsett] t [Demomodus] t ønsket innstilling.
Demonstrasjonen begynner automatisk når kameraet ikke er blitt
betjent på ca. 1 minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer er
tilgjengelige. Velg den eldste filmfilen i [AVCHD-visning], og
beskytt den.
Av
Viser ikke demonstrasjonen.
Eksempelbilde
På
Kommentarer
Meny
• Du kan bare velge denne innstillingen hvis kameraet får strøm fra vekselstrømadapteren AC-PW20
(selges separat).
• Selv om [På] er valgt, starter ikke kameraet noen demonstrasjon hvis det ikke er tatt opp en film på
minnekortet.
• Når [På] er valgt, skifter ikke kameraet til strømsparemodus.
Indeks
152NO
Tilbakestiller innstillinger til standardinnstillingen.
Selv om du aktiverer [Initialiser], beholdes bildene.
1 MENU t [Oppsett] t [Initialiser] t ønsket innstilling.
Tilbakestiller hovedinnstillingen til standardinnstillingene.
• Følgende innstillinger tilbakestilles ikke:
– [Språk]
– [Dato/tid-innst.]
– Ansikter registrert med [Ansiktregistrering]
– Stillinger som er registrert med [AF mikrojust.]
– Filnummer
Tilbakestill til
fabrikkinnst.
Eksempelbilde
Tilbakest.std.
Innholdsfortegnelse
Initialiser
Tilbakestiller innstillingene til standardinnstillingene.
• Selv innstillinger som ikke tilbakestilles med [Tilbakest.std.] kan
tilbakestilles, inklusive filnumre osv.
Meny
Kommentarer
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det tilbakestilles.
• I enkelte tilfeller vil kanskje ingenting vises på skjermen i ca. 10 sekunder etter at du har utført
[Initialiser].
Indeks
153NO
Formaterer minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, bør
du formatere kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt før
fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på
minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en
datamaskin e.l.
Kommentarer
• Formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.
• Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser.
• Formater minnekortet ved hjelp av kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det
fungere ustabilt sammen med kameraet, avhengig av type formatering.
• Du kan ikke formatere minnekortet når gjenværende batteristrøm er under 1 %.
Eksempelbilde
1 MENU t [Oppsett] t [Formater] t OK.
Innholdsfortegnelse
Formater
Meny
Indeks
154NO
Brukes til å velge hvordan filnumre skal tildeles til stillbilder og MP4-filmer.
1 MENU t [Oppsett] t [Filnummer] t ønsket innstilling.
Dette kameraet tilbakestiller ikke numre, men tilordner filer
numre i rekkefølge til nummeret når "9999".
Tilbakestille
Kameraet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og
tilordner filer numre fra "0001". Når opptaksmappen (RECmappen) inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere
enn det høyeste nummeret.
Eksempelbilde
Serie
Innholdsfortegnelse
Filnummer
Meny
Indeks
155NO
Stillbildene du tar blir lagret i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen
på minnekortet. Du kan endre formatet på mappenavnet.
1 MENU t [Oppsett] t [Mappenavn] t ønsket innstilling.
Formatet på mappenavnet er som følger: mappenummer +
MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF
Datoform
Formatet på mappenavnet er som følger: mappenummer + Y (det
siste sifferet)/MM/DD.
Eksempel: 10030405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2013)
Eksempelbilde
Standardform
Innholdsfortegnelse
Mappenavn
Kommentarer
Meny
• Filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + ANV01". Du kan ikke endre dette navnet.
Indeks
156NO
Når en [Standardform]-mappe velges under [Mappenavn], og det er 2 eller flere mapper,
kan du velge den opptaksmappen stillbilder og MP4-filmer skal lagres i.
1 MENU t [Oppsett] t [Velg opptaksmappe] t ønsket mappe.
Eksempelbilde
Kommentarer
• Du kan ikke velge mappe når du velger [Datoform]-innstillingen.
• Filmfiler (MP4) lagres i en mappe for filmer som har samme nummer som den valgte mappen for
stillbilder.
Innholdsfortegnelse
Velg opptaksmappe
Meny
Indeks
157NO
Oppretter en ny mappe i minnekortet, som stillbilder og MP4-filmer lagres i.
Bilder lagres i den nyopprettede mappen inntil du lager en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
Innholdsfortegnelse
Ny mappe
1 MENU t [Oppsett] t [Ny mappe].
Kommentarer
• En mappe for stillbilder og en mappe for MP4-filmer som har samme nummer, opprettes samtidig.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i kameraet og tar bilder, kan det bli
opprettet en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder totalt kan lagres i mappene med samme nummer for henholdsvis stillbilder og filmer.
Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
Eksempelbilde
En ny mappe opprettes med et mappenummer som ligger 1 høyere enn det største
mappenummeret som er i bruk for øyeblikket.
Meny
Indeks
158NO
Når det oppdages uoverensstemmelser i en bildedatabasefil som skyldes filbehandling på
datamaskiner e.l., kan ikke bilder på minnekortet spilles av på dette kameraet. Hvis slike
uoverensstemmelser opptrer, vil kameraet reparere filen.
Innholdsfortegnelse
Gjenopprett bilde-DB
1 MENU t [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t OK.
Kommentarer
• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan data bli
skadet.
Eksempelbilde
[Gjenopprett bilde-DB]-skjermbildet vises, og kameraet reparerer filen.
Vent til reparasjonen er fullført.
Meny
Indeks
159NO
Viser den gjenværende opptakstiden for film på minnekortet. Antall stillbilder som kan
lagres, vises også.
1 MENU t [Oppsett] t [Vise ledig kortplass].
Innholdsfortegnelse
Vise ledig kortplass
Eksempelbilde
Meny
Indeks
160NO
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen når du bruker et Eye-Fi-kort
(tilgjengelig i handelen). Dette elementet vises når et Eye-Fi-kort er satt inn i kameraet.
1 MENU t [Oppsett] t [Laste opp innstilling.] t ønsket innstilling.
Aktiverer opplastingsfunksjonen. Ikonet på skjermen endrer seg
i samsvar med kommunikasjonsstatusen til kameraet.
Standby. Ingen bilder skal sendes.
Kobler til.
Opplasting i standby.
Laster opp.
Feil
Av
Deaktiverer opplastingsfunksjonen.
Overfører bilder ved hjelp av et Eye-Fi-kort
Indeks
[Strømsparer] fungerer ikke mens kameraet laster opp bilder.
Eye-Fi-kort selges i USA, Canada, Japan og enkelte EU-land (per mars 2013).
Kontakt produsenten eller leverandøren direkte for å få flere opplysninger.
Eye-Fi-kort kan bare brukes i de landene eller regionene hvor de ble kjøpt. Bruk Eye-Fi-kort i samsvar
med loven i det landet/den regionen du kjøpte kortet.
• Ikke bruk et Eye-Fi-kort i kameraet når du er ombord på et fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må
du stille inn [Laste opp innstilling.] på [Av].
vises på skjermen når [Laste opp innstilling.] er stilt inn
på [Av].
Meny
Kommentarer
•
•
•
•
Eksempelbilde
På
Innholdsfortegnelse
Laste opp innstilling.
1 Still inn Wi-Fi-nettverket ditt eller destinasjonen din på Eye-Fi-kortet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i håndboken som fulgte med Eye-Fi-kortet.
2 Sett inn Eye-Fi-kortet du har innstilt, i kameraet, og ta stillbilder.
Bildene overføres automatisk til datamaskinen din eller en annen enhet, via Wi-Fi-nettverket.
Kommentarer
• Når du bruker et splitter nytt Eye-Fi-kort for første gang, bør du kopiere installasjonsfilen til Eye-Fibehandleren (Eye-Fi manager) som er lagret på kortet, til datamaskinen din, før du formaterer kortet.
• Bruk et Eye-Fi-kort etter å ha oppdatert fastvaren til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Strømsparefunksjonen til kameraet virker ikke mens kameraet overfører bilder.
• Hvis
(feil) vises, må du ta ut minnekortet og sette det inn igjen, eller slå kameraet av og på igjen.
Hvis
vises igjen, kan Eye-Fi-kortet være skadet.
• Wi-Fi-nettverkskommunikasjonen kan påvirkes av andre kommunikasjonsenheter. Hvis
kommunikasjonsstatusen er dårlig, bør du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet for Wi-Fi-nettverket.
• Mer informasjon om hvilke filtyper som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen som fulgte med
Eye-Fi-kortet.
• Dette produktet støtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Forviss deg om at "Endless Memory
Mode" på et Eye-Fi-kort er slått av før du setter kortet inn i kameraet.
161NO
Koble til annet utstyr
Når du skal vise bilder som er lagret på kameraet, på et TV-apparat, trenger du en
HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt. Se også
bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
1 Slå av både kameraet og TV-apparatet.
3 Slå på TV-apparatet og velg riktig
signalkilde.
1 Til HDMIkontakten
Eksempelbilde
2 Koble kameraet til TV-apparatet med en
HDMI-kabel (selges separat).
HDMI-kabel
4 Slå på kameraet og trykk på
(avspillingsknappen) for å velge
avspillingsmodus.
2 Til HDMImikrokontakten
Meny
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Velg ønsket bilde med kontrollhjulet.
Innholdsfortegnelse
Vise bilder på TV-apparater
Kommentarer
•
•
•
•
Indeks
Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal.
Lyd sendes bare ut ved opptak eller avspilling av filmer når kameraet er koblet til med en HDMI-kabel.
Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
Bruk en HDMI-mikrokontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVapparatet i den andre enden.
• Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Det kan forårsake
feil.
• Fremhevingsfunksjonen er ikke aktivert når kameraet er tilkoblet med en HDMI-kabel.
z Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en HDMI-kabel (selges
separat), er TV-en stilt inn på den bildekvaliteten som egner seg til visning av stillbilder, og
du vil oppdage at bildene dine gir deg en helt ny opplevelse i Full HD-kvalitet.
"PhotoTV HD" åpner for et meget detaljert, fotoliknende uttrykk med fine teksturer og
fargenyanser. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
162NO
Forts. r
Ved å koble kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, med en HDMI-kabel
(selges separat), kan du bruke kameraet med TV-ens fjernkontroll.
1 Koble et TV-apparat som støtter "BRAVIA" Sync, til kameraet.
2 Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen.
3 Betjen kameraet med knappene på TV-fjernkontrollen.
Innstilling
Betjening
Lysbildevisning
Spiller av bilder automatisk.
Enkeltbildevisning
Går tilbake til enkeltbildeskjermen.
Bildeindeks
Skifter til bildeindeksskjermen.
Gjør det mulig å gruppere bilder som skal avspilles.
Slett
Sletter bildet.
Meny
Velg stillbilde/film
Eksempelbilde
Signalkilden velges automatisk og bildet som er tatt på kameraet, vises på TVskjermen.
Innholdsfortegnelse
Bruke "BRAVIA" Sync
Kommentarer
Indeks
• De tilgjengelige operasjonene er begrenset når kameraet er koblet til et TV-apparat med en HDMI-kabel.
• Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync kan tilby SYNC MENU-operasjoner. SYNC MENUoperasjonene varierer, avhengig av hvilket TV-apparat som er koblet til. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
• Hvis kameraet utfører uønskede operasjoner som reaksjon på TV-fjernkontrollen, når kameraet er koblet
til en TV fra en annen produsent med HDMI, må du velge MENU t [Oppsett] t [KTRL for HDMI]
t [Av].
163NO
Eksempelbilde
Bruk følgende programvare for å gjøre mer fleksibel bruk av bilder du har tatt med
kameraet ditt.
• "PlayMemories Home" (kun Windows)
Du kan importere stillbilder eller film som er tatt opp med kameraet, til datamaskinen
din, slik at du kan vise dem og bruke diverse praktiske funksjoner til å forbedre de
bildene du har tatt. "PlayMemories Home" er påkrevet ved import av AVCHD-filmer
til datamaskinen din.
• "Image Data Converter"
Du kan retusjere bilder i RAW-format og konvertere dem til JPEG/TIFF-format.
Nærmere informasjon om installasjon, se side 166.
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet sammen med en
datamaskin
Kommentarer
Meny
• Det kreves Internett-forbindelse for å få installert programvaren.
• Bruk "Image Data Converter" for å spille av RAW-bilder.
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Når du spiller av bilder på Macdatamaskiner, må du bruke passende programvare som fulgte med Mac-datamaskinen.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1/Windows 8
Indeks
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av programvaren og import av bilder via
en USB-tilkobling.
"PlayMemories Home" CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
For avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (AVC HD (FX/
FH))
Minne: Windows XP 512 MB eller mer (1 GB eller mer
anbefales), Windows Vista/Windows 7 1 GB eller mer
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering – ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
* 64-bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller
nyere er påkrevet for å bruke funksjonen til å opprette disker.
** Starter (Edition) støttes ikke.
164NO
Forts. r
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av programvaren og import av bilder via
en USB-tilkobling.
USB-tilkobling: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, v10.6
(Snow Leopard), v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain Lion)
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel processor, f.eks. Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
Kommentarer
Meny
• Drift kan ikke garanteres i et miljø som er basert på en oppgradering av ovenstående operativsystemer,
eller i et multiboot-miljø.
• Hvis du kobler 2 eller flere USB-enheter til en datamaskin samtidig, vil dette kameraet kanskje ikke
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du kobler til.
• Hvis du kobler til kameraet med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0),
vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring) fordi kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0).
• Når datamaskinen starter opp igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil bli gjenopprettet samtidig.
Eksempelbilde
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Innholdsfortegnelse
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac)
Indeks
165NO
Innholdsfortegnelse
Installere programvaren
Installere "PlayMemories Home" (Windows)
Logg deg på som administrator.
www.sony.net/pm
2 Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre installeringen.
• Når det vises en melding om å koble kameraet til en
datamaskin, må du koble sammen kameraet og
datamaskinen ved å bruke mikro-USB-kabelen (inkludert).
Eksempelbilde
1 Bruk nettleseren på datamaskinen, gå til følgende internettadresse og
klikk deretter på [Install] t [Run].
Til en USB-kontakt
Meny
Kommentarer
• Hvis "PMB" (Picture Motion Browser) fulgte med et kamera som ble kjøpt før 2011 og allerede er
installert på datamaskinen, vil "PMB" overskrives av "PlayMemories Home". Enkelte "PlayMemories
Home"-funksjoner avviker fra funksjonene i "PMB", men du bør bruke "PlayMemories Home".
Logg deg på som administrator.
Indeks
Installere "Image Data Converter" (Windows/Mac)
1 Bruk nettleseren på datamaskinen, og gå til følgende internettadresse:
For Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
For Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
Bruke "PlayMemories Home"
Med "PlayMemories Home" kan du gjøre følgende:
• Du kan importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på
datamaskinen.
• Du kan organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Du kan retusjere (rødøyekorreksjon o.l.) og skrive ut stillbilder, sende dem som
vedlegg til e-post og endre opptaksdato.
• Du kan skrive ut eller lagre stillbilder med datoen.
• Du kan trimme bilder og endre størrelsen på dem.
• Du kan opprette en Blu-ray-disk, AVCHD-formatdisk eller DVD fra AVCHD-filmer
importert til en datamaskin. (Det er nødvendig med Internett-forbindelse første gang
en Blu-ray Disc- eller DVD-plate skal lages.)
• Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er påkrevet.)
166NO
Forts. r
Se under "PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PlayMemories Home Help Guide) på skrivebordet, eller
klikk på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home
Help Guide].
• For Windows 8, velg [PlayMemories Home]-ikonet på Start-skjermen, start deretter
"PlayMemories Home" og velg [PlayMemories Home Help Guide] fra [Help]-menyen.
Meny
"PlayMemories Home"-støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Eksempelbilde
z Bruke "PlayMemories Home"
Innholdsfortegnelse
Kommentarer
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-maskiner. Når du spiller av bilder på Macdatamaskiner, må du bruke passende programvare som fulgte med Mac-datamaskinen.
• Filmer som tas opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories Home" for å lage en skrivbar AVCHD-plate.
Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en disk med den opprinnelige
bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmen på en Blu-rayplate.
Bruke "Image Data Converter"
Indeks
Med "Image Data Converter" kan du gjøre følgende:
• Du kan spille av og redigere bildene som er tatt opp i RAW-format med ulike
korreksjoner, som f.eks. tonekurve og skarphet.
• Du kan justere bilder med hvitbalanse, eksponering, [Kreative innst.] osv.
• Du kan lagre bilder som har vært vist og redigert på en datamaskin.
Du kan enten arkivere bildet i RAW-format eller arkivere det i et generelt filformat.
• Du kan vise og sammenlikne RAW-bilder og JPEG-bilder som er tatt med dette
kameraet.
• Du kan rangere bildene i 5 kategorier.
• Du kan legge på fargeetiketter.
z Bruke "Image Data Converter"
For Windows:
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help] t [Image Data
Converter Ver.4].
For Mac:
Start Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t [Image Data Converter
Ver.4] t I menylinjen, velg "Help" t "Image Data Converter Guide".
• For Windows 8, start "Image Data Converter Ver.4" t I menylinjen, velg "Help" t
"Image Data Converter Guide".
"Image Data Converter"-støtteside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
167NO
1 Sett et tilstrekkelig oppladet batteri i
kameraet, eller koble kameraet til en
stikkontakt med vekselstrømadapteren ACPW20 (selges separat).
USB-kabel
(inkludert)
Eksempelbilde
2 Slå på kameraet og datamaskinen.
Innholdsfortegnelse
Koble kameraet til datamaskinen
3 Koble kameraet til datamaskinen.
Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil
datamaskinen automatisk starte et program for å
registrere kameraet. Vent et øyeblikk.
Meny
Importere bilder til datamaskinen (Windows)
"PlayMemories Home" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner flere opplysninger om "PlayMemories Home"-funksjonene under
"PlayMemories Home Help Guide".
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-forbindelse mellom
kameraet og en datamaskin, klikker du på [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede bildene til datamaskinen.
Indeks
Importere bilder til datamaskinen uten å bruke "PlayMemories
Home"
Kommentarer
• Til operasjoner som import av AVCHD-filmer til datamaskinen, bruker du "PlayMemories Home".
• Når kameraet er koblet til datamaskinen og du bruker AVCHD-filmer eller mapper på den tilkoblede
datamaskinen, kan bilder bli skadet eller kanskje ikke spilles av. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer på
minnekortet fra datamaskinen. Sony kan ikke holdes ansvarlig for følgene av slike operasjoner via
datamaskinen.
168NO
Forts. r
1 Koble først kameraet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på det nylig
gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor bildene du vil
importere, er lagret.
Innholdsfortegnelse
Importere bilder til datamaskinen (Mac)
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildet vises.
z Programvaren for Mac-datamaskiner
Meny
Hvis du ønsker mer informasjon om programvare for Mac-datamaskiner, kan du besøke
denne nettadressen:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Eksempelbilde
Bildefilene blir kopiert til harddisken.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t ønsket bildefil i mappen som
inneholder de kopierte filene.
Koble kameraet fra datamaskinen
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
• I Windows 7, klikk på Windows 8, klikk på
.
2 Klikk på
Device).
Indeks
Fullfør trinn 1 og 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:
• Kobler fra USB-kabelen
• Fjerner minnekortet
• Slår av kameraet
Windows Vista
, og deretter på
Frakoblingsikon
(Safely remove USB Mass Storage
Kommentarer
• Dra og slipp ikonet for minnekort eller stasjonsikonet til papirkurvikonet på forhånd når du bruker en
Mac-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
• I Windows 7 eller Windows 8 vil frakoblingsikonet kanskje ikke vises. Da må du koble fra uten å følge
ovenstående prosedyre.
• Ikke koble fra USB-kabelen så lenge tilgangslampen lyser. Dataene kan bli skadet.
169NO
Avhengig av disktypen, kan det variere hvilke enheter som kan brukes til avspilling.
Velg den metoden som egner seg for spilleren din.
Det er to måter å opprette en filmplate på. Bruk "PlayMemories Home" på datamaskinen
din, eller opprett en plate med andre enheter enn en datamaskin, f.eks. en opptaker.
Opptaksinnstilling Spiller
tilgjengelig
FX
FH
Avspillingsenheter for Blu-rayplater
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller lignende)
Du kan beholde HD-bildekvalitet
(HD)
–*
Vanlige DVD-avspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin som kan
spille av DVD osv.)
Meny
–*
AVCHD-avspillingsenheter
(Sony Blu-ray-spiller,
PlayStation®3 eller lignende)
Eksempelbilde
Platetype/bruk
Innholdsfortegnelse
Lage filmplater
Du kan beholde HD-bildekvalitet
(HD) (AVCHD-opptaksplate)
Indeks
–*
Du kan beholde standard
bildekvalitet (STD)
* Du kan opprette en plate hvis du reduserer bildekvaliteten med "PlayMemories Home".
Egenskapene til de ulike platetypene
Platetype/bruk
Beskrivelse
En Blu-ray-plate gir deg muligheten til å ta opp film i HDkvalitet med lengre varighet enn DVD-er.
HD-bildekvalitet (HD)
HD-filmer kan skrives til DVD-medier, som for eksempel
DVD-R-plater, for å lage en plate med HD-kvalitet.
• Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet (HD) på
avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony
HD-bildekvalitet (HD) (AVCHDBlu-ray-diskspiller eller en PlayStation®3. Du kan ikke
opptaksplate)
spille av platen på vanlige DVD-spillere.
Standard bildekvalitet (STD)
Filmer med vanlig bildekvalitet (STD) som er konvertert
fra HD-filmer, kan skrives til DVD-medier, som for
eksempel DVD-R-plater, for å lage en plate med
standardkvalitet (STD).
170NO
Forts. r
Home"
Du kan bruke plater på 12 cm av følgende typer sammen med "PlayMemories Home". For
Blu-ray-disker, se side 172.
Funksjoner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Ikke-skrivbar
DVD-RW/DVD+RW
Overskrivbar
Eksempelbilde
Platetype
• Sørg for å oppdatere PlayStation®3 ofte med den nyeste versjonen av PlayStation®3systemprogramvaren.
• PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
Du kan lage en AVCHD-opptaksplate (HD) på grunnlag av AVCHD-filmer som er
importert til en datamaskin med programvaren "PlayMemories Home".
Meny
Opprette en plate med HD-bildekvalitet (HD)
(AVCHD-opptaksplate)
1 Start [PlayMemories Home] og velg
skjermen t
(Create Discs) t
Innholdsfortegnelse
z Plater som kan brukes sammen med "PlayMemories
Tools øverst til høyre på
(AVCHD (HD)).
3 Opprett platen mens du følger instruksjonene på skjermen.
Indeks
2 Velg de AVCHD-filmene du ønsker å ta opp, og dra og slipp dem på
høyre side av skjermen.
Kommentarer
•
•
•
•
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
Stillbilder og MP4-filmfiler kan ikke skrives til AVCHD-opptaksplater.
Det kan ta lang tid å lage en plate.
Filmer som tas opp med innstillingen [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], blir konvertert av "PlayMemories Home" for å lage en skrivbar AVCHD-plate.
Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke opprette en disk med den opprinnelige
bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige bildekvaliteten, må du lagre filmene dine på en Bluray-plate.
z Spille av en AVCHD-opptaksplate på en datamaskin
Du kan spille av platene med "PlayMemories Home". Velg den DVD-stasjonen hvor platen
ligger, og klikk på [Player for AVCHD] på "PlayMemories Home".
Du finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
• Avhengig av datautstyret kan det hende at filmavspillingen blir ujevn.
171NO
Forts. r
Eksempelbilde
Du kan lage en Blu-ray-plate med AVCHD-filmer som tidligere er importert til en
datamaskin. Datamaskinen må støtte skriving til en Blu-ray-plate.
BD-R (ikke-overskrivbare) og BD-RE (overskrivbare) media kan brukes til oppretting
av en Blu-ray-plate. Du kan ikke legge til innhold på noen av disse platetypene etter at de
er laget.
For å opprette Blu-ray Discer med "PlayMemories Home" må du installere
tilleggsprogramvare fra produsenten. Hvis du vil vite mer, gå til følgende nettadresse:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Det kreves et miljø med en internettforbindelse for å kunne installere
tilleggsprogramvaren.
Du finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
Innholdsfortegnelse
Opprette en Blu-ray-disk
Lage en plate av standardkvalitet (STD) på en
datamaskin
1 Start [PlayMemories Home] og velg
skjermen t
(Create Discs) t
Tools øverst til høyre på
(DVD-Video (STD)).
3 Opprett platen mens du følger instruksjonene på skjermen.
Kommentarer
Indeks
2 Velg de AVCHD-filmene du ønsker å ta opp, og dra og slipp dem på
høyre side av skjermen.
•
•
•
•
Meny
Du kan lage plate av standardkvalitet (STD) med AVCHD-filmer som er importert til
datamaskinen ved hjelp av den inkluderte "PlayMemories Home"-programvaren.
Installer "PlayMemories Home" på forhånd.
MP4-filmfiler kan ikke tas opp på en disk.
Det tar lengre tid å lage en plate fordi AVCHD-filmer blir konvertert til filmer av standardkvalitet (STD).
Det er nødvendig med Internett-forbindelse første gang en DVD-Video (STD)-plate skal lages.
172NO
Forts. r
Du kan lage en plate med en Blu-ray-opptaker eller lignende.
Hvilken platetype du kan lage, avhenger av enheten som brukes.
Enhet
Innholdsfortegnelse
Lage en filmplate med noe annet enn en
datamaskin
Platetype
HD-bildekvalitet Standard
(HD)
bildekvalitet
(STD)
Eksempelbilde
Blu-ray-opptaker: Du kan lage en
Blu-ray-plate eller DVD med
standard bildekvalitet (STD).
Harddiskopptaker e.l.: Du kan lage
en DVD-plate med standard
bildekvalitet (STD).
Kommentarer
Meny
Standard bildekvalitet (STD)
• Du finner opplysninger om hvordan du lager en plate i bruksanvisningen som fulgte med enheten.
Indeks
173NO
Indeks
Du kan ikke skrive ut RAW-bilder.
Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforholdet [16:9], kan begge kantene bli beskåret.
Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.
Når du skriver ut i en fotoforretning, bør du huske på følgende.
– Forhør deg med forretningen eller kopisenteret om hvilke typer minnekort de kan håndtere.
– Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen
eller kopisenteret.
– Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid sikkerhetskopiere
dataene dine på andre lagringsmedier.
– Du kan ikke angi antall utskrifter.
– Hvis du vil ha med datoen på bildene, må du forhøre deg om dette i fotoforretningen.
• Kameraet er ikke kompatibelt med "PictBridge".
Meny
Kommentarer
•
•
•
•
Eksempelbilde
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter:
• Skriv ut direkte på en skriver som støtter minnekorttypen du bruker
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut ved hjelp av en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av programvaren "PlayMemories
Home", og skrive ut bildene. Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut. Du
finner flere opplysninger i "PlayMemories Home Help Guide".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder som du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er
kompatible med DPOF, kan du lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på
forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge dem på nytt når du får dem
skrevet ut for deg.
Innholdsfortegnelse
Skrive ut stillbilder
174NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Sjekk punktene på side 175 til 180.
3 Tilbakestill innstillingene (side 153).
Meny
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Eksempelbilde
2 Ta ut batteriet, vent i omtrent 1 minutt, sett batteriet inn igjen
og slå på kameraet.
Innholdsfortegnelse
Feilsøking
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
Indikatoren for gjenværende batteritid viser et nivå som ikke stemmer, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
Indeks
• Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på låsehendelen.
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Erstatt batteriet med et nytt.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt. Erstatt batteriet med et nytt.
Strømmen slås plutselig av.
• Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår seg av automatisk for at
det ikke skal bli skadet.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. Du
må bruke kameraet for å avbryte strømsparefunksjonen, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 142).
175NO
Forts. r
Batteriet er ikke blitt ladet, selv om ladelampen på kameraet har slukket.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. Den optimale temperaturen
for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.
Eksempelbilde
• Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50.
• Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at ladelampen vil blinke.
• Ladelampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,3 sekunders intervall) og sakte (ca. 1,3 sekunders
intervall). Hvis ladelampen blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig
inn igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble den til igjen. Hvis ladelampen blinker raskt igjen, kan
det tyde på at det er noe galt med batteriet, vekselstrømadapteren (inkludert), eller USB-kabelen.
Langsom blinking tyder på at ladingen er avbrutt fordi temperaturen i omgivelsene ligger utenfor det
området som egner seg til lading av batteriet. Ladingen vil gjenopptas og ladelampen vil tennes når
temperaturen i omgivelsene igjen ligger innenfor det passende temperaturområdet. Den optimale
temperaturen for lading av batteriet er mellom 10 °C og 30 °C.
Innholdsfortegnelse
Ladelampen til kameraet blinker mens batteriet lades.
Batteriet er ikke ladet.
Meny
• Slå av kameraet før du begynner å lade batteriet.
• Når batteriet ikke er ladet (ladelampen lyser ikke), selv om du har fulgt korrekt ladeprosedyre, må du
fjerne batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble
den til igjen.
Ta bilder
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. Du
må bruke kameraet for å avbryte strømsparefunksjonen, for eksempel ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned (side 142).
Indeks
Ingenting vises på LCD-skjermen når strømmen slås på.
Lukkeren utløses ikke.
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i
opptaksstilling.
• Sjekk ledig kapasitet på minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Objektivet er ikke satt ordentlig på. Sett objektivet ordentlig på.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjonsfunksjonen er slått på (side 122, 123). Dette er ikke feil.
• Du fotograferer i RAW-modus (side 82). Fordi RAW-datafilen er stor, kan det ta tid å fotografere i
RAW-modus.
• [Auto HDR] behandler et bilde (side 92).
Bildet er ute av fokus.
•
•
•
•
Fotoobjektet er for tett innpå. Sjekk objektivets minimumsbrennvidde.
Du fotograferer i manuell fokusmodus. Still inn [Velg AF/MF] på [Autofokus] (side 66).
Lyset i omgivelsene er ikke tilstrekkelig.
Fotoobjektet kan kreve spesielle måter å fokusere på: Bruk [Fleksibelt punkt] (side 68) eller den
manuelle fokusfunksjonen (side 66).
176NO
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Blitsen virker ikke.
• Trykk på (blitsknappen) for å klargjøre blitsen.
• Du kan ikke bruke blits i følgende opptaksmoduser:
– [Nivåtrinn: Kont.]
– [Panoramafotografer.]
– [Nattscene], [Håndholdt kamera i halvlys] og [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
– Filmopptak
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Det tar for lang tid å lade blitsen.
• Blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge. Når blitsen er utløst flere ganger i rask rekkefølge, kan
ladingen ta lengre tid enn vanlig for at kameraet ikke skal bli overopphetet.
Eksempelbilde
Uklare runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
Skygger vises nederst på et bilde som er tatt med blits.
Meny
• Når du setter på et objektiv av typen 16-50 mm/F3.5-5.6 (inkludert), vil blitsen kanskje blokkeres for
vidvinkelopptak. Flytt objektivets brennvidde litt mot telesiden, og ta bildene fra noe avstand.
Et bilde som er tatt med blits, er for mørkt.
• Hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, vil bildene bli mørke, fordi blitslyset ikke
kommer frem til motivet. Hvis ISO-innstillingen endres, vil også blitsens rekkevidde bli endret.
• Angi riktig dato og klokkeslett (side 138).
• Området som ble valgt med [Områdeinnstilling], er forskjellig fra det faktiske området. Angi det
faktiske området ved å velge MENU t [Oppsett] t [Områdeinnstilling].
Indeks
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
Blenderåpningen og/eller lukkerhastigheten blinker.
• Motivet er for lyst eller for mørkt, og kameraets justerbare område for blenderåpningen og/eller
lukkerhastigheten er overskredet. Juster innstillingen på nytt.
Bildet er hvitaktig (bluss).
Lys blir uskarpt på bildet (ekkoeffekt).
• Bildet ble tatt med kraftig motlys, og det har kommet for mye lys inn i objektivet. Når du skal bruke et
zoomobjektiv, må du sette på en objektivskjerm.
Hjørnene i bildet er for mørke.
• Hvis du bruker et filter eller en skjerm, kan du ta av disse og prøve å ta bildet på nytt. Avhengig av
hvor tykt filteret er og om skjermen er festet ordentlig, kan litt av filteret eller skjermen komme med
på bildet. De optiske egenskapene til enkelte objektiver kan få kanten av bildet til å virke for mørk
(for lite lys). Du kan kompensere for dette fenomenet med [Objektivkomp.: Skygge] (side 124).
Fotoobjektet har røde øyne.
• Aktiver [Rødøyereduksj.]-funksjonen (side 107).
• Plasser deg nær fotoobjektet og fotografer det med blits innenfor blitsens rekkevidde.
Det vises flekker på LCD-skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse punktene lagres ikke.
177NO
Forts. r
• Bildet ble tatt på et mørkt sted uten blits, noe som har ført til at kameraet ikke ble holdt støtt. Det
anbefales å bruke stativ eller blits (side 65). [Håndholdt kamera i halvlys] (side 56) og
[Bildestabilisering] (side 56) i [Scenevalg] er også effektive midler mot uskarphet.
Eksponeringsverdien blinker på LCD-skjermen.
Innholdsfortegnelse
Bildet er uklart.
• Fotoobjektet er for lyst eller for mørkt for måleområdet til kameraet.
• Når LCD-skjermen er vippet opp ca. 180 grader med [Selvportrett Selvutløser] stilt inn på [På], og
kameraet er klart til å ta et selvportrett, blinker ikke selvutløserlampen.
Vise bilder
Eksempelbilde
Selvutløserlampen blinker ikke.
Bilder kan ikke avspilles.
Meny
• Mappe-/filnavnet på datamaskinen har blitt endret.
• Når en bildefil har blitt behandlet av en datamaskin eller bildefilen er tatt opp med et kamera av en
annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen på kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Koble kameraet fra datamaskinen (side 169).
• Bruk "PlayMemories Home" til å kopiere bilder som er lagret på datamaskinen til kameraet for å
spille dem av med kameraet.
Slette/redigere bilder
Indeks
Bildet kan ikke slettes.
• Opphev beskyttelsen (side 103).
Bildet ble slettet ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder som du ikke
ønsker å slette (side 103).
Det er ikke mulig å sette et DPOF-merke.
• Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder.
Datamaskiner
Er ikke sikker på om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Sjekk "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 164).
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Kontroller at kameraet er slått på.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn et ladet batteri eller bruke vekselstrømadapteren ACPW20 (selges separat).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) til tilkobling.
• Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
• Still inn [USB-tilkobling] på [Masselager] (side 149).
• Koble fra alt utstyr bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
Forts. r
178NO
Kan ikke kopiere bilder.
Kan ikke spille av bilder på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PlayMemories Home", kan du se "PlayMemories Home Help Guide".
• Rådfør deg med produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Eksempelbilde
• Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 168).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet.
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne kopiere bildene til en datamaskin. Ta bilder med et minnekort som er formatert av kameraet.
Innholdsfortegnelse
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
• Hvis datamaskinen din har mer enn én USB-kontakt, kan du koble til USB-kabelen igjen via en annen
USB-kontakt.
• Sett [USB LUN-innstilling] til [Enkel].
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin.
"PlayMemories Home" starter ikke automatisk etter at du har opprettet en USBforbindelse.
Meny
• Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke
"PlayMemories Home", og spill den av.
• Foreta USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 168).
Indeks
Minnekort
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Du forsøker å sette inn minnekortet feil vei. Sett inn minnekortet i riktig retning.
Kan ikke lagre på minnekortet.
• Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 31, 96).
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
Minnekortet ble formatert ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet blir slettet ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dataene.
Utskrift
Kan ikke skrive ut bilder.
• RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEGbilder ved hjelp av "Image Data Converter".
Fargene på bildet er rare.
• Når du skriver ut bilder som er tatt i AdobeRGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er kompatible
med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller nyere), skrives bildene ut med lavere metningsgrad.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren vil venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet bli beskåret. Spesielt hvis
du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet [16:9], kan sidene på bildet bli beskåret.
179NO
Forts. r
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
Eksempelbilde
• Med "PlayMemories Home" kan du skrive ut bilder med dato.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge inn datoen på bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet,
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført hvis du ber om
det.
Innholdsfortegnelse
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve skriverinnstillingene for trimming eller
utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse
funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten å beskjære begge kantene.
Annet
• Luftfuktigheten har kondensert. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det
igjen.
Meny
Objektivet dugger.
Meldingen "Still inn område/dato/tid." vises når kameraet slås på.
Dato og klokkeslett registreres ikke riktig.
Indeks
• Kameraet har ikke vært i bruk på en stund med lite strøm på batteriet eller uten batteri i kameraet. Lad
batteriet og angi datoen på nytt (side 138). Hvis meldingen vises hver gang du lader batteriet, kan det
interne, oppladbare batteriet være oppbrukt. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
• Korriger eller sjekk dato- og klokkeslettinnstillingen ved å velge MENU t [Oppsett] t [Dato/tidinnst.].
Antall bilder som kan tas, blir ikke redusert eller det reduseres med 2 bilder om
gangen.
• Dette skyldes at komprimeringsforholdet og bildestørrelsen etter komprimering varierer fra bilde til
bilde når du tar JPEG-bilder.
Innstillingen tilbakestilles uten at du utfører tilbakestillingsoperasjonen.
• Batteriet ble tatt ut mens strømbryteren var slått ON. Når du tar ut batteriet, må du forvisse deg om at
kameraet er slått av og at tilgangslampen ikke lyser.
Kameraet fungerer ikke som det skal.
• Slå av kameraet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis kameraet er varmt, må du ta ut batteriet og
la det avkjøle seg før du forsøker denne korrigerende prosedyren.
• Hvis du bruker en vekselstrømadapter AC-PW20 (selges separat), må du koble fra strømkabelen.
Koble til strømkabelen og slå på kameraet igjen. Hvis kameraet ikke virker etter at du har forsøkt med
disse tiltakene, må du kontakte Sony-forhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter.
"--E-" vises på skjermen.
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen. Hvis problemet fortsatt består etter at du har gjennomført
denne prosedyren, må du formatere minnekortet (side 154).
180NO
Innholdsfortegnelse
Advarsler
Hvis følgende meldinger vises, må du følge de aktuelle anvisningene.
Inkompatibelt batteri. Bruk riktig modell.
• Du bruker et inkompatibelt batteri.
Eksempelbilde
Still inn område/dato/tid.
• Angi dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt kameraet på lenge, må du lade det interne,
oppladbare batteriet.
Kan ikke bruke minnekortet. Formatere?
• Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg OK, og formater deretter
minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det
kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.
Meny
Minnekortfeil
• Det er satt inn et inkompatibelt minnekort, eller formateringen mislyktes.
Sett inn minnekortet på nytt.
• Minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet.
• Minnekortet er skadet.
• Kontaktdelen av minnekortet er skitten.
Indeks
Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.
• Minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet.
Behandler...
• Støyreduksjon for lange eksponeringer eller høye ISO-verdier blir utført. Du kan ikke ta nye bilder
mens støyreduseringen pågår. Du kan deaktivere støyreduksjon for lange eksponeringer.
Kan ikke vise bilde.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke
vises.
Gjenkjenner ikke objektivet. Sett det ordentlig på.
• Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et
objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere
om kontaktene på objektivet og kameraet er rene.
• Når du monterer kameraet på et astronomisk teleskop eller noe liknende, må du stille [Utløser uten
objektiv] på [Aktiver] (side 121).
• SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen vil
ikke virke. Slå kameraet av og på. Hvis dette ikonet ikke blir borte, må du kontakte Sony-forhandleren
eller et autorisert Sony-servicesenter.
• Det inntrekkbare objektivet med den elektriske zoomen er i bakerste stilling. Slå av kameraet og løs ut
batteriet, og sett så batteriet inn igjen.
Ingen bilder.
181NO
• Det er ingen bilder på minnekortet.
Forts. r
Innholdsfortegnelse
Bildet er beskyttet.
• Du forsøkte å slette et beskyttet bilde.
Kan ikke skrive ut.
• Du forsøkte å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.
Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.
• Du har tatt opp film over et lengre tidsrom, slik at kameraets temperatur har økt. Avslutt opptakene til
kameraet har avkjølt seg.
Eksempelbilde
• Kameraet har blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av kameraet. La kameraet bli
avkjølt og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
• Antall bilder overstiger det antallet som kameraets datobehandling kan håndtere i en databasefil.
Meny
• Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av
"PlayMemories Home" og gjenopprett minnekortet.
Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.
Feil i bildedatabasefil
Indeks
• Slå av kameraet, ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du kontakte Sonyforhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter.
• Det har skjedd en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB].
Feil i bildedatabasefil. Gjenopprette?
• Du kan ikke ta opp eller spille av AVCHD-filmer fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg
instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data.
Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet.
• Sett [Filformat] til [MP4].
Kan ikke forstørre bildet.
Kan ikke rotere bildet.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.
Ingen bilder er valgt.
• Du forsøkte å slette uten å angi bilder.
182NO
Forts. r
• Du forsøkte å utføre DPOF uten å angi bilder.
Kan ikke opprette flere mapper.
• Det finnes en mappe med et navn som begynner på "999", på minnekortet. Du kan ikke opprette noen
mapper i et slikt tilfelle.
Innholdsfortegnelse
Ingen bilder endret.
Eksempelbilde
Meny
Indeks
183NO
Annet
Du kan bruke vekselstrømadapteren i alle land eller regioner hvor nettspenningen er
mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz.
Kommentarer
Innholdsfortegnelse
Bruke kameraet i utlandet
• Det er ikke behov for en elektronisk transformator, og bruken av en slik kan forårsake feil.
For at du skal kunne vise filmer som er tatt opp med dette kameraet på en TV, må
kameraet og TV-en bruke samme farge-TV-system. Kontroller TV-fargesystemet for
landet eller regionen der du bruker kameraet.
Eksempelbilde
Om fargesystemer for TV
NTSC-system
Meny
Bahamas, Bolivia, Canada, Mellom-Amerika, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinene, USA, Venezuela osv.
PAL-system
PAL-M-system
Brasil
Indeks
Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Tyskland,
Nederland, Hongkong, Ungarn, Indonesia, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits,
Thailand, Tyrkia, Storbritannia, Vietnam osv.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Hellas, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Russland, Ukraina osv.
184NO
Du kan bruke følgende minnekort sammen med dette kameraet: "Memory Stick PRO
Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick XC-HG Duo", SD-minnekort,
SDHC-minnekort og SDXC-minnekort.
Innholdsfortegnelse
Minnekort
Kommentarer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meny
Indeks
Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i kameraet.
Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
Ikke ta ut minnekortet mens kameraet leser eller skriver data.
Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser
Vi anbefaler deg å sikkerhetskopiere viktige data til harddisken på en datamaskin.
Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
Ikke utsett minnekortet for vann.
Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
– På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
– På steder som er utsatt for direkte sollys
– På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
Bilder som er lagret på et minnekort av typen "Memory Stick XC-HG Duo" eller SDXC, kan ikke
importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT.
Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler
kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet
som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som
brukes på minnekort av typen "Memory Stick XC-HG Duo" og SDXC.)
Eksempelbilde
•
•
•
•
"Memory Stick"
De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med kameraet, er oppført i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick"-funksjoner
vil virke som de skal.
"Memory Stick PRO Duo"1) 2) 3)
Kompatibel med kameraet ditt
"Memory Stick PRO-HG Duo"1) 2)
"Memory Stick XC-HG Duo"1) 2)
"Memory Stick Duo"
Ikke kompatibel med kameraet ditt
"Memory Stick" og "Memory Stick PRO"
Ikke kompatibel med kameraet ditt
1)
Dette er utstyrt med MagicGate-funksjon. MagicGate er kopibeskyttelsesteknologi som benytter
kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette
kameraet.
2) Støtter høyhastighets dataoverføring via et parallelt grensesnitt.
3) Når du bruker "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare minnekort som er merket med
Mark2, som kan brukes.
185NO
Forts. r
Eksempelbilde
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en
forkortelse for "Memory Stick Micro".
• For å kunne bruke "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, må du sette inn
"Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-format. Hvis du setter inn "Memory
Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av Duo-format, vil du kanskje ikke få
minnekortet ut av kameraet igjen.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan komme til å
svelge det.
Innholdsfortegnelse
Merknader om bruk av "Memory Stick Micro" (selges separat)
Meny
Indeks
186NO
Om lading av batteriet
Vi anbefaler at du lader batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og
30 °C. Det er ikke sikkert at batteriet lades effektivt ved en temperatur utenfor dette
området.
Eksempelbilde
Kameraet drives bare med et "InfoLITHIUM"-batteri av typen NP-FW50. Du kan ikke
bruke noen andre batterier. "InfoLITHIUM"-batterier i W-serien er utstyrt med
-merket.
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litiumionbatteri som kan kommunisere med kameraet
om driftsbetingelsene.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner strømforbruket i henhold til kameraets
driftsbetingelser, og viser gjenværende batteritid i prosent.
Innholdsfortegnelse
"InfoLITHIUM"-batteri
Effektiv bruk av batteriet
Meny
Indeks
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lav temperatur. Når det er kaldt, vil
driftstiden til batteriet være kortere. Hvis du vil at batteriet skal kunne brukes lengre,
anbefaler vi at du legger batteriet i en lomme tett inntil kroppen for å varme det opp,
og setter det inn i kameraet rett før du starter et opptak.
• Hvis du ofte bruker blitsen eller tar opp film, vil batteriet raskt bli tømt for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar
de bildene du egentlig vil ha.
• Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vannbestandig.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Om indikatoren for gjenværende batteritid
• Du kan sjekke nivået med disse indikatorene og prosenttallene som vises på LCDskjermen.
"Batteriet er tomt."
Batterinivå
Høy
Lav
Du kan ikke ta flere bilder.
• Når batteriet tømmes for strøm, selv om indikatoren for gjenværende batteritid viser at
batteriet er fulladet, må du lade batteriet helt opp igjen, etter å ha ladet det fullstendig
ut i kameraet. Riktig gjenværende batteritid vil bli vist. Vær imidlertid oppmerksom på
at indikatoren for gjenværende batteritid ikke vil bli gjenopprettet hvis batteriet har
vært brukt lenge ved høye temperaturer, er blitt liggende etter lading eller brukes ofte.
Husk at indikatoren for gjenværende batteritid bare gir et omtrentlig bilde av
situasjonen.
187NO
Forts. r
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt
bruk. Hvis den batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med
miljøet der batteriet brukes.
Eksempelbilde
• For at batteriet fortsatt skal fungere må du minst én gang i året lade det opp og deretter
lade det fullstendig ut i kameraet. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted.
• Når du skal bruke opp batteriet, lar du kameraet stå i lysbildeavspillingsmodus til
strømmen er brukt opp.
• For å unngå korrosjon på kontakten, kortslutning osv. må du passe på å bruke en
plastpose for å unngå at batteriet kommer i kontakt med metalliske materialer når du
transporterer eller oppbevarer det.
Innholdsfortegnelse
Oppbevare batteriet
Meny
Indeks
188NO
Eksempelbilde
Meny
Indeks
• Kun batterier av typen NP-FW50 (og ingen andre) kan lades. Andre batterier enn den
angitte typen kan begynne å lekke, bli overopphetet eller eksplodere hvis du forsøker å
lade dem, noe som vil medføre risiko for skade i form av strømstøt og/eller
forbrenninger.
• Fjern vekselstrømadapteren fra stikkontakten, eller koble USB-kabelen fra kameraet.
Hvis du lar det ladede batteriet stå i kameraet, kan batteriets levetid bli redusert.
• Ladelampen på siden av kameraet blinker på en av følgende måter:
Rask blinking: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 0,3 sekunders mellomrom.
Langsom blinking: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 1,3 sekunders mellomrom.
• Når ladelampen blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det
samme batteriet ordentlig inn i kameraet igjen, eller koble fra USB-kabelen og koble
den til igjen. Når ladelampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet,
eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn, eller at det er noe
galt med vekselstrømadapteren eller USB-kabelen. Kontroller at batteriet er av den
spesifiserte typen, og hvorvidt vekselstrømadapteren eller USB-kabelen er skadet.
Hvis batteriet er av den angitte typen, må du ta det ut, bytte det ut med et nytt eller et
annet og kontrollere om det lades som det skal. Hvis batteriet lades som det skal, kan
det ha oppstått en batterifeil. Hvis et annet batteri ikke kan lades på riktig måte, kan
vekselstrømadapteren eller USB-kabelen være skadet. Skift ut vekselstrømadapteren
eller USB-kabelen, og kontroller om batteriet lades ordentlig.
• Når ladelampen blinker langsomt, indikerer det at kameraet midlertidig har sluttet å
lade og er i standby-modus. Kameraet stopper ladingen og går automatisk over i
standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte
driftstemperaturen. Når temperaturen igjen er innenfor det anbefalte området,
gjenopptar kameraet ladingen, og ladelampen tennes igjen. Vi anbefaler at du lader
batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Innholdsfortegnelse
Batteriet lades
189NO
Med fatningsadapteren (selges separat) kan du feste et objektiv med A-fatning (selges
separat) på kameraet ditt. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med fatningsadapteren.
Innholdsfortegnelse
Fatningsadapter
Eksempelbilde
Meny
De tilgjengelige funksjonene varierer med typen fatningsadapter.
LA-EA1
LA-EA2
Autofokus
Kun tilgjengelig med SAM/
SSM-objektiv*
Tilgjengelig
AF-system
Kontrast-AF
Faseregistrerings-AF
Velg AF/MF
Bryter på objektivet
SAM-objektiv: Bryter på
objektivet
SSM-objektiv: Bryter på
objektivet, og også på menyen
når bryteren på objektivet er
satt til AF
Andre objektiver: kan velges på
meny
Autofokusområde
Multi/Senter/Fleksibelt punkt
Vidt AF-område/Punkt/Lokal
Autofokus
Enkel
Enkel/kontinuerlig
Indeks
Funksjoner
* Autofokushastigheten vil være lavere enn hvis et objektiv med E-fatning er montert. (Når et objektiv
med A-fatning er montert, vil autofokushastigheten være ca. 2 til 7 sekunder, ved fotografering under
Sony-måleforhold. Hastigheten kan variere med motivet, lokalt lys osv.)
190NO
Forts. r
LA-EA1
Kameraet bestemmer hvilke av de 25 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Senter)
Kameraet bruker utelukkende AF-området som ligger i
midtområdet.
(Fleksibelt punkt)
Flytter fokusområdet for å fokusere på et lite fotoobjekt eller
smalt område hvis du trykker på øvre, nedre, høyre eller venstre
del av kontrollhjulet.
LA-EA2
Kameraet bestemmer hvilke av de 15 AF-områdene som skal
brukes til fokusering.
(Punkt)
Kameraet bruker utelukkende AF-området som ligger i
midtområdet.
(Lokal)
Velg området du vil aktivere fokus for med kontrollhjulet blant
15 AF-områder.
Meny
(Vidt AF-område)
Eksempelbilde
(Multi)
Innholdsfortegnelse
De tilgjengelige [Autofokusområde]-innstillingene varierer med typen fatningsadapter.
Kommentarer
Indeks
• Du vil kanskje ikke kunne bruke fatningsadapteren med visse objektiver. Forhør deg med Sonyforhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter om kompatible objektiv.
• Når du bruker fatningsadapteren og tar opp film, må du trykke lukkerknappen halvveis ned for å bruke
autofokus.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
• Lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak. Du kan slå av
lyden ved å velge MENU t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av].
• Det kan ta lang tid eller være vanskelig for kameraet å fokusere, avhengig av motivet og hvilket objektiv
som brukes.
• Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.
191NO
Basert på AVCHD-formatet tar kameraet opptak med (HD)-bildekvaliteten som er nevnt
nedenfor.
1)
1080i-spesifikasjon
En HD-spesifikasjon som benytter 1080 effektive skannelinjer og "interlace"-systemet.
2) 720p-spesifikasjon
En HD-spesifikasjon som benytter 720 effektive skannelinjer og "progressive"-systemet.
3)
Data som er tatt opp i et annet AVCHD-format enn de nevnte, kan ikke spilles av på kameraet.
Indeks
Videosignal3): 1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/24p
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/25p
Lydsignal: Dolby Digital 2 kanaler
Opptaksmedier: Minnekort
Meny
Opptak og avspilling på kameraet
Eksempelbilde
AVCHD-formatet er et digitalt HD-format for videokamera som brukes til å ta opp
(HD)-signaler med enten 1080i-spesifikasjoner1) eller 720p-spesifikasjoner2) ved bruk
av effektiv teknologi for datakomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet benyttes for
å komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet brukes til å
komprimere lyddata.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan komprimere bilder mer effektivt enn det
konvensjonelle bildekomprimeringsformatet. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan et
HD-videosignal som er tatt opp med et digitalt videokamera, lagres på 8 cm DVD-plater,
harddisker, flash-minne, minnekort og liknende.
Plater med HD-bildekvalitet kan bare avspilles på enheter som er kompatible med
AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller brennere kan ikke avspille plater med HDbildekvalitet fordi de er inkompatible med AVCHD-formatet. Dessuten får DVD-baserte
spillere eller brennere kanskje ikke løst ut plater med HD-bildekvalitet.
Innholdsfortegnelse
AVCHD-format
192NO
Rengjøre kameraet
– Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmidler, solkrem,
insektgift e.l. må ikke brukes.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte kjemiske stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
Eksempelbilde
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter
av overflaten med en tørr klut. For å unngå å skade overflaten eller huset, må du følge
nedenstående instruksjoner.
Innholdsfortegnelse
Rengjøring
Rengjøre bildesensoren
Indeks
Kommentarer
• En blåser følger ikke med kameraet. Bruk en vanlig blåser (fås i fotoutstyrsbutikker).
• Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
• Ikke stikk spissen av blåsebørsten lenger inn i åpningen enn til objektivfestet, slik at ikke spissen på
blåseren berører bildesensoren.
• Rett kameraet nedover for å unngå at det kommer støv på innsiden av det.
• Ikke utsett kameraet for slag under rengjøring.
• Når du rengjør bildesensoren med en blåsebørste, må du ikke blåse for hardt.
Meny
Etter at du har slått av kameraet, ta av objektivet og blås
støv av bildesensoren og området rundt med en
blåsebørste.
Rengjøre objektivet
• Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, f.eks. tynner eller
bensin.
• Når du rengjør objektivoverflaten, må du fjerne støv med en blåser (fås i
fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk
klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserensevæske. Tørk i
sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserensevæske direkte på
objektivets overflate.
193NO
Eksempelbilde
Så snart du setter inn et minnekort i kameraet og
setter strømbryteren på ON, vises det antallet bilder
som kan tas (om du fortsetter å fotografere med de
aktuelle innstillingene) på LCD-skjermen.
Innholdsfortegnelse
Kontroller antallet bilder som kan
tas opp
Kommentarer
Meny
• Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker gult, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet,
eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet (side 31).
• Når "NO CARD" (antallet bilder som kan tas) blinker gult, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort.
Sett inn et minnekort.
Antall stillbilder som kan tas opp, samt
gjenværende filmopptakstid på et minnekort.
Stillbilder
Indeks
Følgende tabell viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas med minnekort som er
formatert med dette kameraet. Verdiene settes ved hjelp av Sony standardminnekort for
testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Bildestørrelse: L 16M
Størrelsesforhold: 3:2*
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
Standard
410
820
1650
3350
6700
13000
Fin
295
590
1150
2400
4800
9600
RAW og JPEG
79
160
320
640
1300
2600
RAW
105
215
435
880
1750
3500
Kvalitet
* Når [Bildeforhold] er stilt inn på [16:9], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over
(bortsett fra for [RAW]).
194NO
Forts. r
Følgende tabell viser den omtrentlige gjenværende opptakstiden. Dette er den totale
tiden for alle filmfiler.
(h (time), m (minutt))
Kapasitet
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
VGA 3M
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
11 h 5 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
40 h 15 m
Meny
1440×1080 12M
Eksempelbilde
2GB
Opptaksinnstilling
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
Innholdsfortegnelse
Film
Kommentarer
Indeks
• Opptakstiden for film varierer fordi kameraet bruker VBR (Variable Bit-Rate), en kodemetode som
automatisk justerer bildekvaliteten basert på opptakssituasjonen.
Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er
kortere, fordi det kreves mer minne.
Opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og størrelse.
• Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak varierer med temperaturen eller med kameraets tilstand
før du begynner opptaket. Hvis du ofte rekomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på,
øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden er kortere.
• Hvis kameraet stopper filmopptaket pga. temperaturen, bør du slå det av og la være å bruke det i flere
minutter. Start opptaket etter at temperaturen inne i kameraet har sunket igjen.
• Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil opptakstiden være lenger.
– Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
– Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.
• Maksimumsstørrelsen på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er rundt 2 GB, vil filmopptaket bli
stoppet automatisk når [Filformat] er stilt inn på [MP4], og en ny filmfil vil bli opprettet automatisk når
[Filformat] er stilt inn på [AVCHD].
• Maksimal kontinuerlig opptakstid er ca. 29 minutter (begrenset av produktspesifikasjonene).
• Den kontinuerlige opptakstiden for MP4 12M er ca. 20 minutter (maks. filstørrelse 2 GB).
195NO
Forts. r
Fotografering (stillbilder)
Tilgjengelig opptakstid
Antall bilder
Ca. 240 min.
Ca. 480 bilder
Ca. 110 min.
–
Kontinuerlig filmopptak
Ca. 170 min.
–
Avspilling (stillbilder)
Ca. 400 min.
Ca. 8 000 bilder
Meny
Indeks
• Tabellen viser omtrentlige tall for tilgjengelig opptakstid og antall bilder som kan tas
når kameraets batteri er fulladet. Merk at de faktiske tallene kan være variere,
avhengig av bruksforholdene.
• Tilgjengelig opptakstid og antall bilder som kan tas beregnes med utgangspunkt i et
fulladet batteri under følgende forhold:
– En omgivelsestemperatur på 25 °C.
– Når et objektiv av typen E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS er montert.
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).
– [LCD-lysstyrke]: [Manuell] [±0]
• Antallet stillbilder baserer seg på CIPA-standarden under følgende forhold. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
– [Autofokus] er satt til [Enkeltbilde-AF].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
• Tilgjengelig opptakstid for film baserer seg på CIPA-standarden under følgende
forhold.
– Filmkvalitet: AVCHD FH
– Filmopptak: Gjentatte arbeidsoperasjoner som opptak, zoom, standby for opptak, og
strømmen slås på og av.
– Kontinuerlig filmopptak: Når grensen for kontinuerlig filmopptak (29 minutter) nås,
kan du trykke på MOVIE-knappen og fortsette opptaket. Ingen andre
arbeidsoperasjoner, som f.eks. zooming, utføres.
Eksempelbilde
Filmopptak
Innholdsfortegnelse
Tilgjengelig opptakstid og antall bilder som kan
tas opp/spilles av på én enkelt lading av batteriet
196NO
Kamera
[System]
[Bildesensor]
[Opptaksmedier]
[Autofokussystem]
System: Kontrastregistreringssystem
Følsomhetsområde: EV0 til EV20 (ved
ISO 100-konvertering, med objektiv
med F2,8)
Målemetode: 1 200-segmentmåling med
bildesensor
Måleområde: EV0 til EV20 (ved ISO
100-konvertering, med objektiv med
F2,8)
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks):
Stillbilder: AUTO, ISO 200 – ISO
16000
Filmer: AUTO, ISO 200 – ISO 3200
ekvivalent
Eksponeringskompensering: ±3,0 EV
(1/3 EV-trinn)
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm: Vid, 7,5 cm (3.0 type) TFT
drive
Totalt antall punkter: 460 800 punkter
Indeks
[Eksponeringskontroll]
"Memory Stick XC Duo", "Memory Stick
PRO Duo", SD-kort
Meny
Bildesensor: APS-C-format
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOSbildesensor
Bildesensorens totale pikselantall:
Ca. 16 500 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 16 100 000 piksler
Type: Elektronisk styrt, vertikalt
bevegelig, fokalplantype
Hastighetsområde:
Stillbilder: 1/4 000 sekund til
30 sekunder, BULB
Filmer: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund
(1/3 EV-trinn),
1080 60i-kompatibel enhet opptil
1/30 sekund i AUTO-modus
1080 50i-kompatibel enhet opptil
1/25 sekund i AUTO-modus
Blitssynkroniseringshastighet:
1/160 sekund
Eksempelbilde
Kameratype: Digitalkamera med
utskiftbart objektiv
Objektiv: Objektiv med E-fatning
[Lukker]
Innholdsfortegnelse
Spesifikasjoner
[Inn-/ut-terminaler]
Multi/mikro-USB-terminal*:
USB-kommunikasjon
HDMI: HDMI type D mikrokontakt
* Støtter enheter som er kompatible
med mikro-USB.
[Strøm]
Batteri som brukes: Oppladbart batteri
NP-FW50
[Strømforbruk]
Når du bruker et objektiv av typen E PZ
16-50 mm F3.5-5.6 OSS*: Ca. 1,9 W
* inkludert med NEX-3NL/3NY
197NO
Forts. r
Vekselstrømadapter
AC-UB10C/UB10D
Strømbehov: AC 100 V til 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Utgangsspenning: DC 5 V, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 °C til
+60 °C
Mål (ca.): 50 mm × 22 mm × 54 mm
(B/H/D)
Vekt (ca.):
For USA og Canada: 48 g
For andre land eller regioner enn USA
og Canada: 43 g
Eksempelbilde
Oppladbart batteri NP-FW50
Indeks
Brukt batteri: Litiumionbatteri
Maksimal spenning: DC 8,4 V
Merkespenning: DC 7,2 V
Maksimal ladespenning: DC 8,4 V
Maksimal ladestrøm: 1,02 A
Kapasitet: Normalt 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Største mål (ca.):31,8 mm × 18,5 mm ×
45 mm (B/H/D)
Vekt (ca.): 57 g
Meny
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
DPOF: Kompatibel
Mål (CIPA-kompatible) (ca.):
109,9 mm × 62,0 mm × 34,6 mm
(B/H/D)
Vekt (CIPA-kompatibel) (ca.):
269 g (inklusive batteri og "Memory
Stick PRO Duo")
210 g (kun kamera)
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Filformat:
Stillbilde: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline) kompatibel,
RAW (Sony ARW 2.3 format)
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0 kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2 kanaler
Dolby Digital Stereo Creator
• Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler
USB-kommunikasjon:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Innholdsfortegnelse
[Andre]
[Blits]
Blitsledetall:
6 (i meter ved ISO 200)
4 (i meter ved ISO 100-konvertering)
Ladetid: Ca. 3 sekunder
Blitsdekning: Dekker 16 mm objektiv
(brennvidde angitt av objektivet)
Blitskompensering:
±2,0 EV (1/3 EV-trinn)
198NO
Forts. r
E16 – 50 mm
zoomobjektiv1)
E55 – 210 mm
zoomobjektiv
Kamera
NEX-3NL/3NY
NEX-3NY
24 – 75
82,5 – 315
Ekvivalent med
35 mm-format brennvidde2)
(mm)
Objektivgruppe-elementer
8–9
9 – 13
Visningsvinkel2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minste fokus3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Maksimal forstørrelse (×)
0,225
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
Vekt (ca. g)
116
345
SteadyShot
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Filterdiameter (mm)
Mål (maks. diameter ×
høyde) (ca. mm)
Meny
0,215
f/22 – f/36
Minimum f-stopp
Eksempelbilde
Objektiv
Innholdsfortegnelse
Objektiv
1)
Indeks
Elektrisk zoom
2) Verdiene for ekvivalent 35 mm-format brennvidde og visningsvinkel er basert på digitalkameraer som er
utstyrt med en bildesensor med størrelsen APS-C.
3) Minste fokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er spissere enn vinkelen til et kamera med 35 mmformat. Du finner den omtrentlige brennvidden tilsvarende et 35 mm filmkamera, og kan
ta bilder med samme bildevinkel, ved å øke brennvidden til objektivet ditt en og en halv
gang.
Hvis du for eksempel setter på et 50 mm objektiv, får du ca. den samme bildevinkelen
som på et 35 mm filmkamera med et 75 mm objektiv.
199NO
Forts. r
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indeks
•
• Få det enda morsommere med din
PlayStation 3 ved å laste ned
programmet for PlayStation 3 fra
PlayStation Store (der det er
tilgjengelig).
• Programmet for PlayStation 3 krever en
PlayStation Network-konto og en
programnedlasting. Tilgjengelig i
områder der PlayStation Store er
tilgjengelig.
Meny
•
• Facebook og "f"-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for
Facebook, Inc.
• YouTube og "YouTube"-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker
for Google Inc.
• I tillegg er system- og produktnavn som
brukes i denne håndboken som regel
varemerker eller registrerte varemerker
for sine respektive utviklere eller
produsenter. Merkene ™ eller ® brukes
imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Eksempelbilde
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick
PRO",
, "Memory
Stick Duo",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick
PRO-HG Duo",
,
"Memory Stick XC-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro",
,
"MagicGate", og
er
varemerker for Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemerke for
Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemerke for
Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er
varemerker for Blu-ray Disc
Association.
"AVCHD" og "AVCHD"-logoen er
varemerker for Panasonic Corporation
og Sony Corporation.
Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows og Windows Vista
er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i
USA eller andre land.
Begrepene HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface, samt
HDMI-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
Mac og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, Intel Core og Pentium er
varemerker eller registrerte varemerker
for Intel Corporation.
SDXC-logoen er et varemerke for
SD-3C, LLC.
Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi Inc.
" " og "PlayStation" er registrerte
varemerker for Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe er et registrert varemerke eller et
varemerke for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
Innholdsfortegnelse
Varemerker
200NO
Indeks
A
D
AdobeRGB ....................................................... 119
Datamaskin .......................................................164
Anbefalt miljø .............................................164
AEL med lukker ............................................... 105
Dato/tid-innst. ...................................................138
AEL-knapp ....................................................... 135
Datoformat ........................................................138
AF mikrojust. ................................................... 130
Demomodus ......................................................152
AF-lys .............................................................. 106
Digital zoom .....................................................114
Ansiktregistrering .............................................. 72
Dir. man. Fokus ..................................................67
Ansiktsprioritetssporing ................................... 127
DISP ...................................................................39
Ansiktsregistrering ............................................. 71
DISP-knapp (skjerm) ..........................................78
Auto HDR .......................................................... 92
DPOF ..................................................................99
Autoblits ............................................................. 65
DRO/Auto HDR .................................................91
Autofokus ..................................................... 69, 66
Dyn.omr.opt. .......................................................91
Meny
Autofokusområde ............................................... 68
E
Autovisning ...................................................... 109
Eksp.-komp. ........................................................41
AVCHD ..................................................... 84, 192
Enkeltbilde-AF ...................................................69
Avspill.visning ................................................. 146
Ettersynkron. ......................................................65
Avspilling ........................................................... 29
Eye-Fi ...............................................................161
Avspilling med rulling ....................................... 59
Eye-Fi-kort .......................................................161
Avspillingszoom ................................................ 30
F
F. auto bildeekstr. .............................................116
B
Farge ...................................................................35
Bakgr. uskarp ..................................................... 33
Fargefilter ...........................................................87
Beskytt ............................................................. 103
Fargemetning ......................................................95
Bildeeffekt ................................................... 37, 93
Fargerom ...........................................................119
Bildeforhold ....................................................... 81
Fargetemp. ..........................................................87
Bildeindeks ................................................ 51, 100
Feilsøking .........................................................175
Bildestabilisering ............................................... 57
Filformat .............................................................84
Bildestørr. .......................................................... 79
Filmlydopptak ...................................................128
Blenderprioritet .................................................. 63
Filnummer ........................................................155
Blenderåpning .................................................... 63
Fleksibelt punkt ..................................................68
Blits .................................................................... 65
Formater ...........................................................154
Blits av ............................................................... 65
Forstørr .............................................................101
Blitskompenser. ................................................. 90
Forstørret avspilling ............................................30
Blitsmodus ......................................................... 65
Fotokreativitet .....................................................32
"BRAVIA" Sync .............................................. 163
Fremhevingsfarge .............................................112
Bruksmodus ....................................................... 42
Fremhevingsnivå ..............................................111
BULB ................................................................. 61
Fremragende auto ...............................................54
Indeks
Autom. innramming ........................................... 75
Avspilling på TV ............................................. 162
Eksempelbilde
Advarsler .......................................................... 181
Innholdsfortegnelse
Indeks
Fyllblits ...............................................................65
Følgefokus ..........................................................70
201NO
Forts. r
M
Gjenopprett bilde-DB ...................................... 159
Mac ...................................................................166
H
Makro .................................................................56
Man. Eksponering ...............................................60
Manuelt fokus .....................................................66
HDMI-oppløsning ............................................ 147
Mappenavn .......................................................156
Hjelp-skjermbilde ............................................ 140
Meny ...................................................................22
Hvitbalanse ........................................................ 86
Avspilling ......................................................24
Høy ISO Støyred. ............................................. 123
Bildestørr. .....................................................23
Håndholdt kamera i halvlys ............................... 57
Kamera ..........................................................23
Lysstyrke/ farge ............................................24
I
Oppsett ..........................................................24
Opptaksmod. .................................................22
Ikoner ................................................................. 17
Menystart ..........................................................131
Image Data Converter .............................. 166, 167
MF hjelpetid .....................................................118
"InfoLITHIUM"-batteri ................................... 187
MF-assistent .....................................................117
Initialiser .......................................................... 153
Minnekort .........................................................185
Installere ........................................................... 166
MOVIE-knapp ..................................................132
Intelligent Auto .................................................. 52
MP4 ....................................................................84
ISO ..................................................................... 48
Multi .............................................................68, 89
J
Myke hudtoner-effekt .........................................76
Målemodus .........................................................89
N
Nattportrett .........................................................56
Klart bilde-zoom .............................................. 113
Nattscene ............................................................56
Kontinuerlig AF ................................................. 69
Nivåtrinn .............................................................47
Kontrast .............................................................. 95
Nivåtrinn: Kont. ..................................................47
Kontrollhjul ........................................................ 20
Ny mappe ..........................................................158
Indeks
JPEG .................................................................. 82
K
Meny
Identifisere delene .............................................. 12
Eksempelbilde
HastPri. Seriebilder ............................................ 44
Innholdsfortegnelse
G
Kreative innst. .................................................... 95
KTRL for HDMI .............................................. 148
O
Kvalitet ............................................................... 82
Objektivkomp.: forvreng. .................................126
L
Objektivkomp.: Krom. Ab. ...............................125
Objektivkomp.: Skygge ....................................124
Lage plate ......................................................... 170
Områdeinnstilling .............................................139
Landskap ............................................................ 56
Oppsett ................................................................24
LCD-lysstyrke .................................................. 143
Opptak ................................................................27
Live View-visning ........................................... 108
Film ...............................................................27
Livlighet ............................................................. 36
Stillbilde ........................................................27
Lukkerhastighet ................................................. 62
Opptaksinnstilling ...............................................85
Lukkerprioritet ................................................... 62
Opptakstipsliste ..................................................77
Lysbildevisning .................................................. 98
Lysstyrke ............................................................ 34
Lås/låsopp AEL ............................................... 135
202NO
Forts. r
T
Panorama ........................................................... 58
Tilkobling
Panoramafotografer. .......................................... 58
Datamaskin .................................................168
Panoramaretning ................................................ 83
TV ...............................................................162
Pip .................................................................... 136
Tilpass. skjermknappinnst. ...............................133
PlayMemories Home ............................... 164, 166
Tilpasset hvitbalanse ..........................................88
Portrett ............................................................... 56
USB LUN-innstilling ........................................150
Programvare ..................................................... 166
USB-tilkobling .................................................149
Punkt .................................................................. 89
Utløser uten objektiv ........................................121
R
V
RAW .................................................................. 82
Velg AF/MF .......................................................66
Roter ................................................................. 102
Velg opptaksmappe ..........................................157
Rutenettlinje ..................................................... 110
Velg stillbilde/film ..............................................97
Rødøyereduksj. ................................................ 107
Versjon .............................................................151
Vidt bilde ..........................................................145
S
Vindstøyreduksjon ............................................129
Sakte synkron. .................................................... 65
Vis innhold .........................................................39
Scenegjenkjenning ....................................... 27, 52
Vise ledig kortplass ..........................................160
Scenevalg ........................................................... 56
Voluminnstillinger ............................................104
Selvutl. (seriebilder) ........................................... 46
W
Selvutløser ......................................................... 45
Windows ...........................................................166
Senter ........................................................... 68, 89
Seriebilder .......................................................... 43
Z
Skarphet ............................................................. 95
Zoom ...................................................................49
Indeks
Selvportrett Selvutløser .................................... 115
Meny
U
Programskifte ..................................................... 64
Eksempelbilde
Program Auto ..................................................... 64
Innholdsfortegnelse
P
Skjermfarge ...................................................... 144
Skjermknapper ................................................... 21
Skriv ut ............................................................. 174
Slett .............................................................. 31, 96
Smilutløser ......................................................... 73
Solnedgang ......................................................... 56
Sommertid ........................................................ 138
Spesif. Utskrift ................................................... 99
Spesifikasjoner ................................................. 197
Sportsbilder ........................................................ 56
Språk ................................................................ 137
sRGB ................................................................ 119
Starttid for strømsparing .................................. 142
SteadyShot ....................................................... 120
Strømsparer ...................................................... 141
Støyred.lang ..................................................... 122
203NO
Meny
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVCPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET
BRUK VED EN FORBRUKER FOR
(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Eksempelbilde
Programvaren som følger med dette kameraet leveres i henhold til lisensieringsavtaler
med de enkelte opphavsrettighetsinnehaverne. Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet til å informere deg om
følgende: Les følgende avsnitt.
Du finner lisenser (på engelsk) i kameraets internminne. Ved å opprette en
masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen din kan du lese filen i
[PMHOME]–[LICENSE].
Innholdsfortegnelse
Lisensmerknader
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare
Indeks
Programvaren som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i
kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode
for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.
Du finner lisenser (på engelsk) i kameraets internminne. Ved å opprette en
masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen din kan du lese filen i
[PMHOME]–[LICENSE].
204NO
Download PDF