Sony | DSC-W350 | Sony DSC-W350 W350 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Innhold
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
Brukerhåndbok for Cyber-shot
DSC-W350/W360/W380/W390
© 2010 Sony Corporation
4-162-399-21(1)
NO
Slik bruker du denne håndboken
Innhold
Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden.
Dette er praktisk når du søker etter en funksjon du ønsker å vise.
Operasjonssøk
Søk etter informasjon etter operasjon.
MENU/
Innstillingssøk
Operasjonssøk
Innhold
Søk etter informasjon etter funksjon.
Søk etter informasjon i en liste over
MENU/Innstillingselementer.
Merker og konvensjoner i denne håndboken
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
Søk etter informasjon etter nøkkelord.
Standardinnstillingen vises med
Indeks
I denne håndboken vises gangen i
operasjonene med piler (t). Bruk
kameraet i den rekkefølgen som vises.
Merkene vises slik de vises i kameraets
standardinnstillinger.
.
Viser advarsler og begrensninger som
gjelder riktig bruk av kameraet.
z Viser at informasjonen er nyttig å vite.
2NO
Merknader om bruk av kameraet
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 132.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av pikslene er reelt operative.
Enkelte tynne og/eller lyse prikker (hvit, rød, blå
eller grønn) kan imidlertid komme tilsyne på
LCD-skjermen. Disse prikkene er et normalt
resultat av produksjonsprosessen, og påvirker
ikke opptaket.
"Memory Stick
Duo"-Adapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke
er fullstendig utladet. I tillegg, selv om
batteripakken ikke er helt oppladet, kan du
bruke den i delvis oppladet tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli
misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Indeks
Når du bruker "Memory Stick Duo"
med et "Memory Stick"-spor av
standard størrelse
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den i "Memory Stick Duo"-adapteren
(selges separat).
Svarte, hvite, røde, blå eller
grønne punkter
MENU/
Innstillingssøk
Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 130.
Operasjonssøk
Merknader om LCD-skjermen og
linsen
Om "Memory Stick Duo"
For opptak av filmer anbefales det at du
bruker en "Memory Stick Duo" på 1 GB eller
større som er merket med:
–
("Memory Stick PRO
Duo")
–
("Memory Stick PROHG Duo")
Innhold
Merknader om typer minnekort som
du kan bruke (selges separat)
Følgende minnekort er kompatible med dette
kameraet: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory
Stick Duo", SD-minnekort og SDHCminnekort. MultiMediaCard er ikke
kompatibelt. Minnekort med en kapasitet på
inntil 32 GB har blitt bekreftet å fungere
riktig med kameraet.
I denne håndboken refereres det til "Memory
Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo" og "Memory Stick Duo" kollektivt som
"Memory Stick Duo".
Om kondens
• Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i eller
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
• Hvis kondens oppstår, slå av kameraet og vent
ca. en time til kondensen har fordampet. Merk at
om du forsøker å fotografere med kondens i
linsen, vil du ikke få klare bilder.
Bildene som brukes i denne
håndboken
Bildene som brukes som eksempler i denne
håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder
som er tatt med dette kameraet.
Om illustrasjoner
Illustrasjoner som brukes i denne håndboken er fra
DSC-W380 med mindre annet er nevnt.
3NO
Innhold
Innhold
Merknader om bruk av kameraet
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Slik bruker du denne håndboken ·························· 2
Merknader om bruk av kameraet ·························· 3
Operasjonssøk ······················································ 7
MENU/Innstillingssøk ············································ 9
Identifisere deler·················································· 15
Liste over ikoner som vises på skjermen ············ 17
Bruke modusvelgeren
(kun DSC-W380/W390) ······································ 19
Bruke modusbryteren
(kun DSC-W350/W360) ······································ 20
Bruke internminnet ·············································· 21
Indeks
Opptak
Intelligent autojustering ······································· 22
Enkelt opptak (kun DSC-W380/W390)················ 24
Enkel modus (kun DSC-W350/W360)················· 26
Program Auto ······················································ 27
Panoramafotografering ······································· 28
Scenevalg ··························································· 30
Filmmodus··························································· 32
Zoom ··································································· 33
DISP (Skjerminnstillinger) ·····································34
Blits ····································································· 35
Smilutløser ·························································· 36
Selvutl. ································································ 37
4NO
Innhold
Visning
Operasjonssøk
Vise stillbilder ······················································ 39
Avspillingszoom ·················································· 40
Bildeindeks·························································· 41
Slett ····································································· 42
Vise filmer ··························································· 43
MENU (Opptak)
MENU-elementer (opptak) ···································· 9
MENU-elementer (visning)·································· 11
MENU/
Innstillingssøk
MENU (Visning)
Indeks
Innst.
Innstillingselementer ··········································· 13
TV
Vise bilder på en TV·········································· 106
Datamaskin
Bruke med datamaskinen ································· 109
Bruke programvaren ········································· 110
Koble kameraet til datamaskinen ··························112
Laste opp bilder til en medietjeneste·····················114
5NO
Innhold
Skrive ut
Skrive ut stillbilder ············································· 116
Operasjonssøk
Feilsøking
Feilsøking·························································· 118
Varselindikatorer og meldinger ························· 126
Annet
MENU/
Innstillingssøk
"Memory Stick Duo" ·········································· 130
Batteripakke ······················································ 132
Batterilader························································ 133
Indeks
Indeks
Indeks································································ 134
6NO
Operasjonssøk
Ta panoramabilder
Panoramafotografering ······································ 28
Ta gode bilder av
kjæledyret
Kjæledyr ································································· 30
Opptak av objekter i
bevegelse
Filmmodus ····························································· 32
Serieinnstillinger ·················································· 51
Indeks
Mykt snapshot ······················································ 30
Halvlysportrett······················································· 30
Smilutløser····························································· 36
Scenegjenkjenning ·············································· 61
Ansiktsgjenkjenning ············································ 64
Lukkede øyne-reduksjon ··································· 67
Rødøyereduksjon ················································ 84
MENU/
Innstillingssøk
Opptak av portretter
Operasjonssøk
Intelligent autojustering ······································ 22
Scenevalg ······························································ 30
Scenegjenkjenning ·············································· 61
Innhold
Overlate innstillingene
til kameraet
Opptak uten uskarphet Høy følsomhet ······················································ 30
2 sekunders forsinkelse for selvutløser ········ 37
ISO ··········································································· 53
Opptak med motlys
Tvunget blits·························································· 35
Scenegjenkjenning ·············································· 61
DRO········································································· 66
Opptak på mørke
steder
Høy følsomhet ······················································ 30
Sakte synk ····························································· 35
ISO ··········································································· 53
Justere eksponeringen EV ············································································ 52
7NO
Slette bilder
Slett ··································································· 42, 74
Format ···································································· 98
Vise forstørrede bilder
Avspillingszoom ··················································· 40
Trimme···································································· 73
Redigere bilder
Retusjere ································································ 73
Spille av en serie med
bilder
Lysbildevisning ····················································· 69
Opptak/visning med
enkle-å-se indikatorer
Enkelt opptak (kun DSC-W380/W390) ········· 24
Enkel modus (kun DSC-W350/W360) ····· 26, 68
Skrive ut bilder med
dato
Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
Indeks
Bildestørr. ······························································ 47
MENU/
Innstillingssøk
Endre bildestørrelsen
Operasjonssøk
Fokus ······································································ 58
Ansiktsgjenkjenning ············································ 64
Innhold
Endre fokusposisjon
················································································ 110
Endre innstillingene for Områdeinnstilling ··············································· 104
dato og klokkeslett
Dato- og tidsinnstill. ·········································· 105
Initialisere
innstillingene
Initialiser ································································· 90
Skrive ut bilder
Utskrift ··································································· 116
Visning på TV-er
Vise bilder på en TV ········································· 106
8NO
MENU/Innstillingssøk
Innhold
MENU-elementer (opptak)
Du kan enkelt velge de forskjellige opptaksfunksjonene med MENU-knappen.
1 Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen og sett
kameraet i opptaksmodus.
Operasjonssøk
ON/OFF
(strøm)-knapp
2 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyskjermen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
v/V/b/B på kontrollknappen.
MENU-knapp
Kontrollknapp
I tabellen under viser en tilgjengelig funksjon. Ikonene nedenfor, [
tilgjengelige modusene.
] og [
], viser de
MENU/
Innstillingssøk
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av
menyskjermen.
DSC-W380/W390
Scenevalg
—
—
—
—
Filmopptaksscene
—
—
—
—
Fotograferingsretning
—
—
—
Indeks
Modusvelger
Menyelementer
—
—
—
—
—
—
Bildestørr.
Blits
—
—
Serieinnstillinger
—
EV
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Hvitbalanse
—
—
Hvitbalanse under vann
—
—
Fokus
—
—
—
Målemodus
—
—
—
—
—
—
Scenegjenkjenning
—
Smilfølsomhet
—
—
—
Ansiktsgjenkjenning
—
—
—
—
DRO
—
—
Lukkede øyne-reduksjon
—
—
(Innst.)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Merknad
• Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
9NO
Fortsett r
DSC-W350/W360
Opptaksmodus
Menyelementer
REC-modus
Scenevalg
—
Filmopptaksscene
—
—
—
Fotograferingsretning
—
—
—
Enkel modus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bildestørr.
Serieinnstillinger
EV
—
Hvitbalanse
—
Hvitbalanse under vann
—
Fokus
—
—
Målemodus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Smilfølsomhet
—
—
—
Ansiktsgjenkjenning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scenegjenkjenning
—
DRO
—
Lukkede øyne-reduksjon
—
—
—
—
(Innst.)
Indeks
—
MENU/
Innstillingssøk
ISO
Operasjonssøk
—
—
Innhold
Modusbryter
Merknad
• Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
10NO
MENU-elementer (visning)
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake
til avspillingsmodus.
Kontrollknapp
3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen.
4 Trykk på z midt på kontrollknappen.
I tabellen under viser
(avspilling)knapp
en tilgjengelig funksjon.
MENU-knapp
Visningsmodus
Minnekort
Datovisning
Menyelementer
Internminne
Mappevisning Mappevisning Mappevisning
(Stillbilder)
(Film)
MENU/
Innstillingssøk
DSC-W380/W390
Operasjonssøk
2 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyskjermen.
Innhold
Du kan velge de forskjellige visningsfunksjonene med MENU-knappen.
(Lysbildevisning)
—
—
Indeks
(Visningsmodus)
(Retusjere)
(Slett)
(Beskytt)
DPOF
—
(Utskrift)
—
(Rotere)
—
(Velg mappe)
—
—
—
(Innst.)
Merknader
• Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
• Når modusvelgeren er satt til
(Enkelt opptak), vises Slett-skjermen hvis du trykker på MENU. Du
kan velge mellom [Slette enkeltbilde] og [Slette alle bilder].
11NO
Fortsett r
DSC-W350/W360
Minnekort
Datovisning
Menyelementer
Internminne
Mappevisning Mappevisning Mappevisning
(Stillbilder)
(Film)
Innhold
Visningsmodus
(Enkel modus)
(Visningsmodus)
—
(Retusjere)
—
(Slett)
(Beskytt)
DPOF
—
—
(Rotere)
(Velg mappe)
—
—
(Innst.)
—
MENU/
Innstillingssøk
(Utskrift)
—
Operasjonssøk
(Lysbildevisning)
Merknad
• Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen.
Indeks
12NO
Innstillingselementer
(Innst.)-skjermen.
1 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyskjermen.
Kontrollknapp
3 Velg ønsket kategori med v/V, og trykk deretter
på B for å velge hvert element, og trykk deretter
på z.
MENU-knapp
Kategorier
Opptaksinnstillinger
MENU/
Innstillingssøk
4 Velg ønsket innstilling, og trykk på z.
Operasjonssøk
2 Velg
(Innst.) med V på kontrollknappen, og
trykk på z på midten av kontrollknappen for å
vise oppsettskjermen.
Innhold
Du kan endre innstillingene på
Elementer
AF-lys
Rutenettlinje
Skjermoppløsning
Digital zoom
Auto-orient.
Indeks
Rødøyereduksjon
Lukk. øyne-varsel
Hovedinnstillinger
Pip
Language Setting
Funksj.veiv.
Demomodus
Initialiser
COMPONENT
Video ut
USB-tilk.
LUN-innstillinger
Last ned musikk
Formater musikk
Strømsparer
Minnekortverktøy
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Slette REC-mappe
Kopier
Filnummer
Internt minneverktøy
Format
Filnummer
13NO
Fortsett r
Kategorier
Områdeinnstilling
Dato- og tidsinnstill.
Merknader
Operasjonssøk
• [Opptaksinnstillinger] vises bare når innstillingene er angitt i opptaksmodus.
• [Minnekortverktøy] vises kun når en minnekort er satt inn i kameraet, mens [Internt minneverktøy] kun
vises når en minnekort ikke er satt i.
Innhold
Klokkeinnstillinger
Elementer
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
14NO
Identifisere deler
I For opptak: W/T (zoom)-knapp (33)
For visning: (Avspillingszoom)-knapp/
(Indeks)-knapp (40, 41)
Innhold
DSC-W380/W390
J Modusvelger (19)
L
M
Operasjonssøk
K Krok for håndleddsstropp*
(avspilling)-knapp (39)
(Slett)-knapp (42)
N MENU-knapp (9)
O Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
MENU/
Innstillingssøk
P Skruehull for stativ
Q Batteri/minnekortdeksel
R Minnekortspor
S Multikontakt
T Tilgangslampe
U Batteriutløserhendel
V Batterispor
Håndleddsstroppen er allerede festet til kameraet
på fabrikken. Før hånden gjennom løkken for å
forhindre at kameraet faller i bakken og blir
skadet.
Indeks
* Bruke håndleddsstroppen
Krok
A ON/OFF (strøm)-knapp
B Lukkerknapp
C Blits
D Mikrofon
E Høyttaler
F Selvutløserlampe/smilutløserlampe/
AF-lys
G Linse
H LCD-skjerm
15NO
Fortsett r
DSC-W350/W360
L
(Slett)-knapp (42)
N Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
Innhold
M MENU-knapp (9)
O Høyttaler
P Skruehull for stativ
R Minnekortspor
S Tilgangslampe
T Multikontakt
U Batterispor
V Batteriutløserhendel
Håndleddsstroppen er allerede festet til kameraet
på fabrikken. Før hånden gjennom løkken for å
forhindre at kameraet faller i bakken og blir
skadet.
Krok
MENU/
Innstillingssøk
* Bruke håndleddsstroppen
Operasjonssøk
Q Batteri/minnekortdeksel
Indeks
A ON/OFF (strøm)-knapp
B Lukkerknapp
C Blits
D Selvutløserlampe/smilutløserlampe/
AF-lys
E Linse
F Mikrofon
G LCD-skjerm
H For opptak: W/T (zoom)-knapp (33)
For visning: (Avspillingszoom)-knapp/
(Indeks)-knapp (40, 41)
I Modusbryter (20)
J Krok for håndleddsstropp*
K
(avspilling)-knapp (39)
16NO
Når du tar stillbilder
A
På
skjermen
Betydning
Gjenværende batterinivå
Advarsel om lavt batterinivå
Operasjonssøk
Ikoner vises på skjermen for å indikere kamerastatusen.
Du kan endre skjermvisningen med DISP (Screen Display Settings (Skjerminnstillinger)) på
kontrollknappen.
Innhold
Liste over ikoner som vises på
skjermen
Bildestørr.
Når du filmer
Scenevalg
•
(Fyrverkeri) vises kun på
DSC-W380/W390.
Filmopptaksmodus
Scenegjenkjenningsikon
Indeks
Opptaksmodus (Intelligent
autojustering, Program Auto,
Panoramafotografering)
MENU/
Innstillingssøk
• Ikonene er begrenset i Enkelt opptak-modus.
Hvitbalanse
Under avspilling
Målemodus
Vibrasjonsadvarsel
Scenegjenkjenning
Serieinnstillinger
DRO
Smilfølsomhetsindikator
17NO
Fortsett r
Betydning
På
skjermen
Zoomskalering
Betydning
Blitsmodus
Blitsen lader
PictBridge kobler til
Hvitbalanse
Beskytt
Innhold
På
skjermen
Utskriftsrekkefølge (DPOF)
Visningsmodus
ISO 400
Databasefil full/feil med
databasefil
B
Betydning
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-nummer
NR lang lukker
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
D
På
skjermen
Selvutløser
C:32:00
Advarsel om overoppheting
Ansiktsgjenkjenning
0:12
Opptakstid (m:s)
101-0012
Mappe-filnummer
2010 1 1
9:30 AM
Opptaksdato/-tid for
avspillingsbildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
avspillingsbilde
bB BACK/NEXT
Velge bilder
Justere lydstyrke
C
På
skjermen
Databasefil full/feil med
databasefil
AF-avstandssøkeramme
Trådkors for punktmåling
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
N
Avspilling
Betydning
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
Opptaksmappe
Retning
Avspillingsmappe
GPS-informasjon
96
Antall bilder som kan tas
12/12
Bildenummer/antall bilder tatt i
datoområdet, valgt mappe
100min
Innspillbar tid
Indeks
Spille inn en film/standby en film
Egendiagnose-display
Reisemål
AF-avstandssøkerammeindikator
REC
Standby
Betydning
MENU/
Innstillingssøk
På
skjermen
V VOLUME
ISO-nummer
Operasjonssøk
Avspillingszoom
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Visning av bredde- og
lengdegrad
Lydstyrke
Opptaks-/avspillingsmedia
(Minnekort, internminne)
Bytter mappe
AF-lys
Rødøyereduksjon
Målemodus
18NO
Innhold
Bruke modusvelgeren
(kun DSC-W380/W390)
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
Operasjonssøk
(Panoramafotografering)
(Program Auto)
(Enkelt opptak)
(Scenevalg)
Gir deg mulighet til å ta et panoramabilde etter komponering av
bilder (side 28).
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 27). Du
kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres
automatisk (side 22).
Lar deg ta opp/vise stillbilder med enkle-å-se indikatorer (side 24).
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen (side 30).
Indeks
(Intelligent
autojustering)
Gir deg mulighet til å ta opp filmer (side 32).
MENU/
Innstillingssøk
(Filmmodus)
19NO
Innhold
Bruke modusbryteren
(kun DSC-W350/W360)
Stiller inn modusbryteren til den ønskede funksjonen.
Modusbryter
Operasjonssøk
MENU-knapp
(Panoramafotografering)
(Film)
Lar deg fotografere stillbilder (sider 22, 27, 30).
MENU t [REC-modus] t ønsket modus.
Gir deg mulighet til å ta et panoramabilde etter komponering av
bilder (side 28).
Gir deg mulighet til å ta opp filmer (side 32).
MENU t [Filmopptaksscene] t ønsket modus.
MENU/
Innstillingssøk
(Stillbilde)
Indeks
20NO
Bruke internminnet
B
Om bildedata som er lagret i internminnet
MENU/
Innstillingssøk
Når det ikke er satt inn noe minnekort
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
Internminne
av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Operasjonssøk
B
Når et minnekort er satt inn
[Innspilling]: Bildene lagres på minnekortet.
[Avspilling]: Bildene på minnekortet spilles av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre ulike funksjoner
på bilder som er lagret på minnekortet.
Innhold
Kameraet har omtrent 45 MB internminne. Dette minnet er ikke uttagbart.
Du kan lagre bilder i internminnet når ingen minnekort er satt inn i kameraet.
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på et minnekort
Forbered et minnekort med tilstrekkelig ledig plass, og utfør deretter prosedyrene som forklart i
[Kopier] (side 102).
Indeks
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyrene på sidene 112 uten at et minnekort satt inn i kameraet.
Merknader
• Du kan ikke overføre bildedata fra et minnekort til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen for flerbruksterminal, kan du overføre
data som er lagret i internminnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke overføre data fra en
datamaskin til internminnet.
21NO
Intelligent autojustering
Innhold
Gjør det enkelt å fotografere stillbilder med innstillinger som justeres automatisk.
DSC-W380/W390:
1 Still inn modusvelgeren på
(Intelligent autojustering).
DSC-W350/W360:
1 Still inn modusbryteren til
(Stillbilde).
2 MENU t
(REC-modus) t
kontrollknappen
(Intelligent autojustering) t z på
MENU/
Innstillingssøk
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Operasjonssøk
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Merknad
• Blitsmodus er satt til [Auto] eller [Av].
zScenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Intelligent autojusteringsmodus. Med denne funksjonen kan
kameraet automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet.
Indeks
Scenegjenkjenning-ikon og veiledning
Kameraet kjenner igjen (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser
korresponderende ikon og veiledning på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 61.
22NO
Fortsett r
å fokusere på
Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner:
– Det er mørkt og objektet er langt unna.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Objektet sees gjennom glass.
– Objektet beveger seg hurtig.
– Det er reflekterende lys eller skinnende overflater.
– Det er baklys på objektet eller blinkende lys.
Operasjonssøk
• Korteste opptaksavstand er omtrent 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T)
(DSC-W350/W360) (fra linsen).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. Komponer enten bildet på nytt eller endre
fokusinnstillingen (side 58).
Innhold
zHvis du tar et stillbilde av et motiv som er vanskelig
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
23NO
Innhold
Enkelt opptak (kun DSC-W380/
W390)
Lar deg ta stillbilder med minimalt av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen blir større, og det er enklere å se indikatorene.
Operasjonssøk
1 Still inn modusvelgeren på
(Enkelt opptak).
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Merknad
• Batteriet brukes opp raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk.
zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkelt opptakMENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t ønsket
modus t z
Velg mellom [Stor] eller [Liten] størrelse.
Selvutl.:
på kontrollknappen t ønsket modus
Velg mellom [10 sek.] eller [Av]-modus.
Blits:
på kontrollknappen t ønsket modus
Velg mellom [Auto] eller [Av]-modus.
MENU t [Blits] t z på kontrollknappen t ønsket modus t
z
Velg mellom [Auto] eller [Av]-modus.
Smilutløser:
Indeks
Bildestørr.:
MENU/
Innstillingssøk
modus
på kontrollknappen
zScenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Enkelt opptak-modus. Med denne funksjonen kan kameraet
automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet.
Scenegjenkjenningsikon
Kameraet kjenner igjen (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser
et ikon på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 61.
24NO
Fortsett r
Når du trykker på
(avspilling)-knappen når modusvelgeren står på
(Enkelt opptak),
blir teksten på avspillingsskjermen større og enklere å lese. I tillegg blir kun
slettefunksjonen tilgjengelig.
(Slett)-knapp
• [Visningsmodus] er stilt inn til [Datovisning] når et minnekort er brukt.
Operasjonssøk
MENU-knapp
Du kan slette bildet som vises.
Velg [OK] t z.
Du kan slette bildet som vises med [Slette enkeltbilde] og slette
alle bilder i det valgte datoområdet eller på internminnet (hvis
valgt) med [Slette alle bilder].
Innhold
zOm Enkel visningsmodus
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
25NO
Innhold
Enkel modus (kun DSC-W350/
W360)
Lar deg ta stillbilder med minimalt av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen blir større, og det er enklere å se indikatorene (Enkelt opptak).
2 MENU t
(Stillbilde).
(Enkel modus) t [OK] t z på kontrollknappen
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Merknader
• Batteriet brukes opp raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk.
• Når
(Avspilling)-knappen trykkes, endres avspillingsmodusen også til [Enkel modus].
(opptak)
MENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t ønsket
modus t z
Velg mellom [Stor] eller [Liten] størrelse.
Selvutl.:
på kontrollknappen t ønsket modus
Velg mellom [10 sek.] eller [Av]-modus.
Blits:
på kontrollknappen t ønsket modus
Velg mellom [Auto] eller [Av]-modus.
Smilutløser:
Avslutte Enkel
modus:
Indeks
Bildestørr.:
MENU/
Innstillingssøk
z Funksjoner som er tilgjengelige Enkel modus
Operasjonssøk
1 Still inn modusbryteren til
på kontrollknappen
MENU t [Avslutte Enkel modus] t [OK] t z
zScenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Med denne funksjonen kan kameraet automatisk
gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet.
Scenegjenkjenningsikon
Kameraet kjenner igjen (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro) eller
(Portrett), og viser
et ikon på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 61.
26NO
Program Auto
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning). Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
DSC-W380/W390:
(Program Auto).
2 Ta bilde med lukkerknappen.
DSC-W350/W360:
1 Still inn modusbryteren til
(Stillbilde).
3 Ta bilde med lukkerknappen.
(Program Auto) t z på
MENU/
Innstillingssøk
2 MENU t
(REC-modus) t
kontrollknappen
Operasjonssøk
1 Still inn modusvelgeren på
Indeks
27NO
Panoramafotografering
Innhold
Gir deg mulighet til å lage et panoramabilde fra komponerte bilder.
Operasjonssøk
DSC-W380/W390:
1 Still inn modusvelgeren på
(Panoramafotografering).
DSC-W350/W360:
1 Still inn modusbryteren til
(Panoramafotografering).
MENU/
Innstillingssøk
Gjør følgende etter trinn 1.
2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og trykk
deretter lukkerknappen helt ned.
Denne delen tas ikke opp
Indeks
3 Panorer kameraet til enden, etter
veiledningen på LCD-skjermen.
Veiledningslinje
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere kameraet på tvers av hele motivet innen den gitte tiden, vises et grått område i
det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde.
• Siden flere bilder stiftes sammen, blir ikke opptaket av den stiftede delen jevn.
• Panoramabilder kan være uskarpe under dårlige lysforhold.
• Under lys som flimrer som fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen på det kombinerte bildet
alltid den samme.
• Når hele vinkelen til panoramaopptaket og vinkelen som du fastsatte fokus og eksponering for med
AE/AF-lås er ekstremt forskjellige i lysstyrke, farge og fokus, vil ikke opptaket være vellykket. Hvis
dette skjer, må du endre låsevinkelen og fotografere på nytt.
• Panoramafotografering egner seg ikke for følgende situasjoner:
– Motiver i bevegelse
– Motiver som er for nære kameraet
– Et bilde med et gjentakende mønster som fliser, og bilde med lite kontrast som himmelen, strender
eller gress
– Et bilde med en konstant endring som bølger eller fossefall
– Et bilde med solen, elektriske lys, e.l, som er mye sterkere enn omgivelsene
• Du kan ikke lage panoramabilder i følgende situasjoner:
– Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte
– Det er for mye kamerabevegelse
28NO
Fortsett r
til et panoramabilde
Fotograferingsretning: MENU t [Fotograferingsretning] t velg [Høyre], [Venstre],
[Opp] og [Ned] t z
Bildestørr.:
MENU t [Bildestørr.] t velg [Standard] eller [Vid] t z
Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighet og i samme retning som LCDskjermen indikerer. Panoramafotografering passer bedre for stillestående motiver enn
motiver i bevegelse.
Operasjonssøk
z Tips for å ta et panoramabilde
Innhold
z Endre fotograferingsretningen eller bildestørrelsen
MENU/
Innstillingssøk
Horisontal retning
• Fastslå scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokuseksponeringen og
hvitbalansen.
• Tilpass rammekomposisjonen slik at en del av landskapet med store variasjoner er i midten av
bildet.
Indeks
Vertikal retning
Så kort radius
som mulig
zSpille av rullende panoramabilder
Du kan rulle panoramabilder ved å trykke på z på kontrollknappen mens panoramabilder
vises. Trykk på W (zoom)-knappen for å vise hele bildet igjen.
Betjeningsknapp
Beskrivelse
z
Spiller av rullende bilder/stopper
b/B/v/V
Ruller bilder
W
Viser hele bildet
Viser det viste området av
hele panoramabildet
• Panoramabilder spilles av med den inkluderte programvaren "PMB" (side 110).
• Panoramabilder som er tatt med andre kameraer kan kanskje ikke rulles riktig.
29NO
Scenevalg
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle
scenen.
DSC-W380/W390:
(Scenevalg).
Operasjonssøk
1 Still inn modusvelgeren på
2 Velg ønsket modus med t z på kontrollknappen
Hvis du vil bytte til en annen scene, trykker du på MENU-knappen.
DSC-W350/W360:
1 Still inn modusbryteren til
(Stillbilde).
(Scenevalg) t z på
Gir deg mulighet til å ta bilder uten blits
under forhold med lite lys, med
bildestabilisering.
(Mykt snapshot)
Gir deg mulighet til å ta bilder med en behagelig
atmosfære for portretter og blomster og så videre.
(Landskap)
Lar deg enkelt ta opp motiver på avstand ved å fokusere
på avstanden. Tar opp livaktig blå himmel og farger i
blomster.
(Halvlysportrett)
Gir deg mulighet til å ta skarpe bilder med nattvisning i
bakgrunnen uten å kompromittere atmosfæren.
(Halvlys)
(Gourmet)
Indeks
(Høy følsomhet)
MENU/
Innstillingssøk
2 MENU t
(REC-modus) t
kontrollknappen t ønsket modus
Gir deg mulighet til å ta bilder om natten på lange
avstander uten at du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Skifter til makromodus, slik at du kan ta bilder av
matretter i nydelige, lyse farger.
(Kjæledyr)
Gir deg mulighet til å ta bilder av kjæledyret ditt med de
beste innstillingene.
(Strand)
Gir deg mulighet til å ta opp blåfargen i vann klart når du
tar bilder av sjø eller innsjøer.
30NO
Fortsett r
(Snø)
(Fyrverkeri)
(kun DSC-W380/
W390)
Innhold
Gir deg mulighet til å ta klare bilder og forhindre
forsenkede farger i snøscener eller andre steder der hele
scenen er hvit.
Gir deg mulighet til å ta bilder av fyrverkeri med hele sin
prakt.
Operasjonssøk
(Under vann)
Gir deg mulighet til å ta bilder under vann i naturlige
farger i kamerahus (undervannspakke, e.l.).
Merknad
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
Blits
Ansiktsgjenkjenning/
Smilutløser
Selvutl.
Serieinnstillinger
—
*2
Hvitbalanse
*1
Lukkede
øynereduksjon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
Når du tar et bilde riktig i henhold til forholdene, er det flere funksjoner som avgjøres av
kameraet. viser en tilgjengelig funksjon. Ikonene nedenfor [Blits] og [Selvutl.], viser de
tilgjengelige modusene.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen.
MENU/
Innstillingssøk
• Når du tar bilder med
(Halvlysportrett)-, (Halvlys)-eller
(Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/
W390), er lukkerhastigheten tregere og bildene blir ofte uklare. Vi anbefaler at du bruker stativ for å
unngå uklare bilder.
—
—
—
—
—
—
—
—
3
*
—
*1 [Blits] for [Hvitbalanse] kan ikke velges.
*2 [Av] for [Ansiktsgjenkjenning] kan ikke velges.
*3 Du kan bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for [Hvitbalanse].
31NO
Filmmodus
DSC-W380/W390:
1 Still inn modusvelgeren på
(Filmmodus).
(Film).
Gjør følgende etter trinn 1.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Operasjonssøk
DSC-W350/W360:
1 Still inn modusbryteren til
Innhold
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
3 Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
32NO
Zoom
1 Trykk på W/T (zoom)-knappen.
Innhold
Du kan forstørre bildet mens du tar opp. Kameraets optiske zoomfunksjon kan forstørre bildene
opptil 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC-W350/W360).
T-knapp
• Når zoomskalaen overstiger 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSCW350/W360), se side 82.
W-knapp
Operasjonssøk
Trykk på T-knappen for å zoome inn, og W-knappen for å
zoome ut.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Indeks
• Zoom er fastsatt til W-siden når du fotograferer i Panoramafotografering-modus.
• Betjeningslyden til linsen kommer med på opptaket ved bruk av zoomfunksjonen under opptak av en
film.
33NO
DISP (Skjerminnstillinger)
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen.
Gjør skjermen lysere og viser bare bilder.
(Lyst)
Gjør skjermen lysere og viser informasjonen.
(Normal)
Angir at skjermen skal ha standard lysstyrke,
og viser informasjonen.
MENU/
Innstillingssøk
(Lysstyrke og Gjør skjermen lysere og viser informasjonen.
Exif-data for det innspilte bildet vises også.
ekspon.-data)
(Kun
avspillingsmodus)
Operasjonssøk
(Lyst og kun
bilde)
Innhold
1 Trykk på DISP (Skjerminnstillinger) på kontrollknappen.
Indeks
Merknad
• Hvis du viser bilder i lyst utendørslys, må du justere opp skjermens lysstyrke. Under slike forhold kan
batteriet imidlertid brukes opp raskere.
34NO
Blits
(Blits) på kontrollknappen.
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen.
(Auto)
Blitsen brukes automatisk på mørke steder eller når det er motlys.
Blitsen er alltid på.
(Sakte synk)
Blitsen er alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som
ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
(Av)
Blitsen fungerer ikke.
Operasjonssøk
(På)
Innhold
1 Trykk på
Merknader
Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden.
Mens blitsen lades, vises
.
Du kan ikke bruke blitsen under serieopptak.
I Intelligent autojustering-modus, Enkelt opptak-modus, kan du kun velge [Auto] eller [Av].
I Panoramafotografering er blitsen satt til [Av].
z Når de "hvite runde prikkene" vises på bilder med
MENU/
Innstillingssøk
•
•
•
•
•
blits
Kamera
Indeks
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, etc.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir
fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker.
Objekt
Partikler (støv, pollen, etc.) i
luften.
Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet)-modus i Scenevalg. ([Av] blir valgt automatisk.)
35NO
Smilutløser
Innhold
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Trykk på
(Smil) på kontrollknappen.
2 Vent til et smil registreres.
3 For å slutte å ta bilder, trykker du på
gang til.
(Smil) en
Ansiktsregistreringsramme
Smilfølsomhetsindikator
•
•
•
•
Opptak med Smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet blir fullt.
Smil registreres kanskje ikke riktig, avhengig av forholdene.
Du kan ikke bruke digital zoom-funksjonen.
Hvis Panoramafotografering eller Filmmodus velges, kan du ikke bruke Smilutløser-funksjonen.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
Når smilenivået overstiger b-punktet på indikatoren, tar
kameraet opp bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen under Smilutløser, tar
kameraet bildet og går tilbake til Smilutløser-modus.
z Tips for å ta bedre bilder av smil
Indeks
Ikke dekk øynene med luggen.
Ikke skjul ansiktet med hatt, maske, solbriller osv.
2 Prøv å plassere ansiktet foran kameraet, og hold det så
rett som mulig. Knip igjen øynene.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere
smilet når tennene er synlige.
1
• Lukkeren brukes når personen som registreres, smiler.
• Du kan velge hovedmotiv for ansiktsregistrering med [Ansiktsgjenkjenning]. Hvis du vil utføre
smilregistrering for et annet ansikt, endrer du det prioriterte ansiktet med z på kontrollknappen
(side 64).
• Hvis smilet ikke oppdages, angir du [Smilfølsomhet] i innstillingsmenyen.
36NO
Selvutl.
Innhold
1 Trykk på
(Selvutl.) på kontrollknappen.
2 Velg ønsket modus med kontrollknappen.
(Av)
Bruker ikke selvutløser.
Angir 10 sekunders forsinkelse for selvutløser.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen og du
hører en pipelyd til lukkeren aktiveres.
Hvis du vil avbryte, trykker du på på nytt.
(2 sek.)
Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløser.
(Selvportrett,
en person)
Merknader
• I Enkelt opptak-modus kan du velge bare [10 sek.] eller [Av].
• I Filmmodus kan ikke [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] velges.
• Selvutløseren gjelder ikke for opptak i Panoramafotografering-modus.
MENU/
Innstillingssøk
(Selvportrett,
to personer)
Sett selvutløseren til [Selvportrett].
Når kameraet registrererdet spesifiserte antall ansikter, hører du en
pipelyd og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere. Ikke beveg
kameraet i løpet av denne tiden.
Operasjonssøk
(10 sek.)
z Automatisk fotografering med Selvportrettsutløser
Indeks
Rett linsen mot deg selv slik at ansiktet ditt vises på LCD-skjermen. Kameraet registrerer
motivene, og deretter aktiveres lukkeren. Kameraet bestemmer den beste komposisjonen og
forhindrer at ansikter ikke kommer med på LCD-skjermen.
• Du kan ta et bilde ved at du trykker på lukkerknappen under denne
operasjonen.
37NO
Fortsett r
Hvis hendene eller kroppen din beveger seg mens du holder kameraet og trykker på
lukkerknappen, oppstår et fenomen som heter "kamerabevegelse". Kamerabevegelse
oppstår ofte i forhold med dårlig lys eller sakte lukkerhastighet, slik som i
(Halvlysportrett)- eller (Halvlys)-modus.
I dette tilfellet tar du bilde med tipsene over i minnet.
Operasjonssøk
• Ta bilde med en 2-sekunders forsinkelse og stabiliser
kameraet ved å hold armene godt til siden etter at du
har trykket ned lukkerknappen.
• Bruk et trebeint stativ eller plasser kameraet på en
flat overflate og hold kameraet stødig.
Innhold
z Tips for å unngå uskarpe bilder
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
38NO
Vise stillbilder
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
2 Velg et bilde med kontrollknappen.
Dette kameraet lager en databasefil på et minnekort og registrerer hvert fotograferte bilde i
den for senere avspilling. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke har blitt registrert til
databasefilen på minnekortet, vises registreringsskjermen "Fant filer som ikke ble gjenkjent
Importere filer".
Hvis du vil se bilder som ikke er registrert, velg [OK] for å registrere bildene.
MENU/
Innstillingssøk
• Bruk en helt oppladet batteripakke for registrering. Hvis du prøver å registrere uregistrerte filer med
en batteripakke som er nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen
mislykkes eller dataene skades.
Operasjonssøk
z Vise bilder som er tatt med et annet kamera
Innhold
1 Trykk på
Indeks
39NO
Avspillingszoom
Innhold
Spiller av det forstørrede bildet.
1 Trykk på
(Avspillingszoom)-knappen under
avspilling av et stillbilde.
2 Still inn posisjonen med kontrollknappen.
3 Endre zoomskalaen med W/T (zoom)-knappen.
Trykk på -knappen (T) for å zoome inn, W-siden for å zoome ut.
Trykk på z for å avbryte avspillingszoom.
Du kan lagre et forstørret bilde ved hjelp av trimmefunksjonen.
Trykk på MENU t [Retusjere] t [Trimme].
MENU/
Innstillingssøk
z Slik lagrer du forstørrede bilder
Viser det viste
området for hele
bildet
Operasjonssøk
Bildet forstørres til det dobbelte av forrige størrelse, midt på bildet.
Indeks
40NO
Bildeindeks
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
2 Trykk på
(indeks)-knappen for å vise bildeindeksskjermen.
3 Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, velger du et bilde med
kontrollknappen og trykker på z.
Merknad
• Hvis du velger Enkel visningsmodus mens du ser på bilder i indeksmodus, bytter det til
enkeltbildemodus. I Enkel visningsmodus kan du ikke vise bilder i indeksmodus.
Velg det venstre sidepanelet med kontrollknappen, og velg
ønsket dato/mappe med v/V.
MENU/
Innstillingssøk
z Vise bilder med ønsket dato/mappe
Operasjonssøk
Trykk på knappen en gang til for å vise en indeksskjerm med flere bilder. Trykk på knappen
én gang til for å vise bilder med kalenderen mens de spilles av i [Datovisning].
Innhold
List opp bilder samtidig.
Indeks
z Vise bilder med kalenderen
Når [Visningsmodus] er stilt inn til [Datovisning], trykk på
bilder med kalenderen, mens indeksen viser flere bilder.
(Indeks)-knappen for å vise
• Velg måneden som du vil vise, velg / med kontrollknappen,
deretter ønsket modus.
• For å vise bilder fra den valgte datoen i indeksmodus, velg datoen
med kontrollknappen og trykk på z.
• Hvis du vil gå ut av kalenderen, velger du
med kontrollknappen
og trykker på z.
41NO
Slett
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(Slett)-knappen t ønsket modus t z på kontrollknappen
Alle bilder i datoområdet
Alt i denne mappen
Sletter alle bilder i datoområdet, den valgte mappen på
samme tid.
Trykk på [OK] t z etter trinn 2.
Flere bilder
Lar deg velge og slette flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Dette bildet
Sletter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
Avslutt
Avbryter slettingen.
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z.
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som
skal slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å
frigjøre -merket.
Operasjonssøk
2
Innhold
Lar deg velge uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder fra MENU-knappen
(side 74).
Merknader
Indeks
• I Enkel visningsmodus, kan du kun slette det viste bildet.
• Når internminnet brukes til å lagre bilder, settes Visningsmodus til [Mappevisning].
z Du kan veksle mellom indeks- og enkelbildemodus
når du velger bilder
Trykk på -knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i
indeksmodus for å gå tilbake til enkeltbildemodus, og trykk på
(Indeks)-knappen (W) i enkeltbildemodus for å gå tilbake til
indeksmodus.
• Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i
[Beskytt], [DPOF] eller [Utskrift].
42NO
Vise filmer
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
2 Velg en film med kontrollknappen.
Innhold
1 Trykk på
3 Trykk z.
Avspillingsfunksjon
z
Spill av/pause
B
Spol fremover
b
Spol bakover
V
Viser volumkontrollskjermen.
• Juster lydstyrken med v/V på kontrollknappen, trykk deretter
på z.
Merknad
• Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er tatt med andre kameraer.
z På filmvisningsskjermen
MENU/
Innstillingssøk
Kontrollknapp
Operasjonssøk
Filmavspillingen starter.
Velg bildet du vil vise med b/B eller kontrollknappen, og trykk på z.
Avspillingslinjen vises hvor du kan sjekke avspillingsposisjonen i en film.
Indeks
,
eller
vises på filmvisningsskjermen.
Ikonet som vises, kan variere avhengig av bildestørrelse- og kvalitet.
Avspillingsindikator
43NO
1 Still inn modusbryteren til
2 MENU t
Innhold
REC-modus (kun DSC-W350/
W360)
(Stillbilde).
(REC-modus) t ønsket modus
(Program Auto)
(Scenevalg)
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres
automatisk (side 22).
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 27).
Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger,
i samsvar med den aktuelle scenen (side 30).
Operasjonssøk
(Intelligent
autojustering)
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
44NO
Filmopptaksscene
1 MENU t
(Filmopptaksscene) t ønsket modus
Justerer innstillingen automatisk.
(Under vann) Tar bilder under vann i naturlige farger når du bruker et vannsikkert
kamerahus (undervannspakke, e.l.).
Operasjonssøk
(Auto)
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp filmer med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
45NO
Fotograferingsretning
1 MENU t
(Fotograferingsretning) t ønsket retning
Panorer fra venstre til høyre.
(Venstre)
Panorer fra høyre til venstre.
(Opp)
Panorer fra ned til opp.
(Ned)
Panorer fra opp til ned.
Operasjonssøk
(Høyre)
Innhold
Still inn retningen som kameraet skal panoreres når du tar et panoramabilde.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
46NO
Bildestørr.
1 MENU t
Innhold
Bildestørrelsen avgjør størrelsen på bildefilen som tas opp når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer blir gjengitt når bildet skrives ut på papir i stor
skala. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan tas opp.
(Bildestørr.) t ønsket størrelse
Bildestørrelse
Retningslinjer om håndtering
(4320×3240) For utskrifter opptil A3+ i størrelse
Antall bilder
Skrive ut
Fin
Mer
Grov
Mindre
Fin
Mer
Grov
MENU/
Innstillingssøk
Mindre
(3648×2736)
(2592×1944) For utskrifter fra 10 × 15 cm opp til
A4-størrelse
Indeks
(640×480)
For e-postvedlegg
(4320×2432) For visning på en TV med høy
oppløsning, og for utskrifter opptil
A3-størrelse
Operasjonssøk
Når du tar stillbilder
(1920×1080) For visning på en høydefinisjons-TV
Merknad
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt opp med 16:9-sideforhold, kan det hende at begge kantene blir
kuttet.
47NO
I Enkelt opptak-modus
Tar bilder med [14M] størrelse.
Liten
Tar bilder med [5M] størrelse.
Innhold
Stor
(Standard)
Operasjonssøk
Ved fotografering av Panoramabilder
Tar bilder med standard størrelse.
(Vertikal: 3424×1920)
(Horisontal: 4912×1080)
(Vid)
Tar bilder med bred størrelse.
Når du filmer
Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet. Jo høyere datamengde som brukes i sekundet
(gjennomsnittlig bitrate), desto bedre blir avspillingsbildet.
Filmene som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4, ca. 30 fps, progressiv, AAC,
mp4-format.
Filmbildestørrelse
Retningslinjer om håndtering
9 Mbps
Ta opp film med høyest bildekvalitet for
visning på HDTV
1280×720 (standard) 6 Mbps
Tar opp film med standard bildekvalitet
for visning på HDTV
VGA
Tar opp med en bildestørrelse som
passer for opplasting til Internett
1280×720 (fin)
3 Mbps
Indeks
Gjennomsnittlig
bitrate
MENU/
Innstillingssøk
(Vertikal: 4912×1920)
(Horisontal: 7152×1080)
Merknad
• Et telefotobilde er resultatet når [VGA]-bildestørrelsen velges for filmer.
48NO
Fortsett r
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Bildestørrelse: 14M
4320 piksler × 3240 piksler = 13 996 800 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
1
Piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
MENU/
Innstillingssøk
Piksel
Operasjonssøk
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne,
og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du
ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden
være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Innhold
z Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Indeks
49NO
Blits (kun DSC-W380/W390)
1 Still inn modusvelgeren på
(Enkelt opptak).
Innhold
I Enkelt opptak-modus kan du også velge blitsinnstillingen fra MENU-knappen.
2 MENU t [Blits] t z på kontrollknappen
Auto
Blitsen brukes automatisk på mørke steder eller når det er motlys.
Av
Bruker ikke blits.
Operasjonssøk
3 Velg ønsket modus.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
50NO
Serieinnstillinger
1 MENU t
(Enkel)
Tar ett enkelt bilde.
Tar opptil 100 bilder i rekkefølge når du holder inne
lukkerknappen.
Operasjonssøk
(Serie)
(Serieinnstillinger) t ønsket modus
Innhold
Du kan velge enkeltbildemodus eller seriemodus.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
• Seriemodusen er ikke tilgjengelig i Enkelt opptak-modus,
Panoramafotografering, Filmmodus eller Smilutløser.
• Blitsen er satt til [Av].
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på
maksimum fem bilder.
• Opptaksintervallet blir lengre, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller
minnekortet er fullt, stopper serien.
• [Fokus], [Hvitbalanse] og [EV] er justert for det første bildet, og disse
innstillingene brukes også for de andre bildene.
51NO
EV
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-innstilling
Innhold
Du kan justere eksponeringen manuelt i 1/3 EV-trinn i et område på –2.0 EV til +2.0 EV.
Merknader
z Justere eksponeringen for å få finere bilder
Lavere EV-innstilling –
Korrekt eksponering
MENU/
Innstillingssøk
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Operasjonssøk
• I Enkelt opptak-modus kan du ikke justere EV-innstillingen.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke
eksponeringsinnstillingen effektiv.
Høyere EV-innstilling +
Indeks
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
52NO
ISO
1 MENU t
(ISO) t ønsket modus
/
/
/
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
/
Du kan redusere bildeuskarphet i mørke omgivelser eller flytte
motivene ved å øke ISO-følsomheten (velg et større tall).
Merknad
• ISO-innstillinger som ikke er [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800] kan ikke velges når opptaksmodusen
er satt til Seriemodus, eller når [DRO] er stilt inn til [DRO plus].
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Indeks
Høy ISO-følsomhet
Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker
lukkerhastigheten for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
MENU/
Innstillingssøk
z Justering av ISO-følsomhet (anbefalt
Operasjonssøk
(Auto)
/
/
(Under vann) i
Innhold
Justerer lysstyrkefølsomheten når kameraet er satt til Program Auto eller
Scenevalg.
53NO
Fortsett r
Selv om kameraet er stødig, beveger motivet seg under eksponeringen og ser uskarpt ut når
lukkerknappen blir trykket ned. Kamerabevegelse reduseres automatisk, men funksjonen
reduserer ikke sløringen i motivet effektivt.
Motivsløring oppstår ofte under dårlige lysforhold eller ved sakte lukkerhastigheter.
I dette tilfellet tar du bilde med tipsene over i minnet.
Operasjonssøk
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å gjøre
lukkerhastigheten hurtigere, og trykk ned
lukkerknappen før objektet beveger seg.
• Velg
(Høy følsomhet)-modus i Scenevalg.
Innhold
z Tips for å unngå uskarpe bilder
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
54NO
Hvitbalanse
1 MENU t
Innhold
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende lysforhold. Bruk denne
funksjonen hvis fargene blir unaturlige.
(Hvitbalanse) t ønsket modus
Justerer hvitbalansen automatisk slik at fargene virker naturlige.
(Dagslys)
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, ettermiddagsomgivelser,
nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
[Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluoriserende lys.
(Fluorescerende
hvitbal. 1)
(Fluorescerende
hvitbal. 3)
n
(Hvitglødende)
[Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt fluoriserende
lys.
[Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for hvitt fluoriserende lys om
dagen.
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under sterkt
lys, for eksempel i et fotostudio.
Justerer for blitsforhold.
(Ett trykk)
Justerer hvitbalansen avhengig av lyskilde. Hvitfargen som lagres i
[Ettrykksinnst.]-modus blir den grunnleggende hvitfargen. Bruk
denne modusen når [Auto] eller andre moduser ikke kan stille inn
fargen riktig.
Indeks
(Blits)
(Ettrykksinnst.)
MENU/
Innstillingssøk
(Fluorescerende
hvitbal. 2)
Operasjonssøk
(Auto)
Lagrer den grunnleggende hvitfargen som kan brukes i [Ett trykk]modus.
Merknader
• [Hvitbalanse] kan ikke justeres i Intelligent autojustering eller i Enkelt opptak-modus.
• [Blits] i [Hvitbalanse] kan ikke justeres i følgende situasjoner:
– I Panoramafotografering
– I Filmmodus
– Når Scenevalg er satt til
(Høy følsomhet)-modus.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv
om du velger [Fluorescerende hvitbal. 1], [Fluorescerende hvitbal. 2] eller [Fluorescerende hvitbal. 3].
• Når du tar bilder med blits i noe annet enn [Blits]-modus, er [Hvitbalanse] satt til [Auto].
• Når blitsen er [På] eller [Sakte synk], kan hvitbalansen kun justeres til [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller
[Ettrykksinnst.].
• [Ettrykksinnst.] kan ikke velges mens blitsen lades.
55NO
1 Fang et hvitt motiv, som et papirark som fyller skjermen, i rammen under
de samme lysforholdene som du vil ta bilde av motivet i.
2 MENU t
Innhold
Fange opp den grunnleggende hvitfargen i
[Ettrykksinnst.]-modus
(Hvitbalanse) t [Ettrykksinnst.] t z på kontrollknappen
Merknader
z Virkninger av lysforholdene
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med Hvitbalansefunksjonen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Indeks
Vær/belysning
MENU/
Innstillingssøk
• Hvis
-indikatoren blinker under opptak, er ikke hvitbalansen stilt inn ennå, eller den kan ikke stilles.
Bruk automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist eller slå på kameraet mens [Ettrykksinnst.] pågår.
• Når blitsmodusen er satt til [På] eller [Sakte synk], er hvitbalansen justert til tilstanden med blitsen som
lyser.
• De hvite referansene som er lastet inn med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] lagres separat.
Operasjonssøk
Skjermen blir forbigående svart, og når hvitbalansen er blitt justert og lagret i minnet, vises
opptaksskjermen igjen.
56NO
Hvitbalanse under vann
1 MENU t
(Under vann)-modusen i Scenevalg eller
Innhold
Justerer fargetonen når kameraet er stilt inn til
(Under vann) for filmer.
(Hvitbalanse under vann) t ønsket modus
Justerer automatisk fargetoner under vann slik at de virker
naturlige.
(Under vann 1) Justerer for forhold under vann hvor blå er en sterk farge.
(Under vann 2) Justerer for forhold under vann hvor grønn er en sterk farge.
(Ett trykk)
Lagrer den grunnleggende hvitfargen som kan brukes i [Ett trykk]modus (side 56).
Merknader
Indeks
• Avhengig av fargen på vannet, kan det hende at Hvitbalanse under vann ikke fungerer riktig selv om du
velger [Under vann 1] eller [Under vann 2].
• Når blitsen er [På] eller hvitbalanse under vann kun kan justeres til [Auto], [Ett trykk] eller
[Ettrykksinnst.].
• [Ettrykksinnst.] kan ikke velges mens blitsen lades.
• De hvite referansene som er lastet inn med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] lagres separat.
MENU/
Innstillingssøk
(Ettrykksinnst.)
Justerer hvitbalansen avhengig av lyskilde. Hvitfargen som lagres i
[Ettrykksinnst.]-modus blir den grunnleggende hvitfargen. Bruk
denne modusen når [Auto] eller andre moduser ikke kan stille inn
fargen riktig.
Operasjonssøk
(Auto)
57NO
Fokus
1 MENU t
Innhold
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokuset automatisk.
(Fokus) t ønsket modus
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i
stillbildeopptaksmodus, vises det en grønn
ramme rundt området som er i fokus.
(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv nær
midten av søkerammen. Når du bruker AF
låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker.
(Punkt-AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite
motiv eller et smalt område. Når du bruker
AF låsefunksjonen sammen, kan du
komponere det bildet du ønsker. Hold
kameraet støtt slik at ikke motivet og
AF-avstandssøkerammen blir feiljustert.
Indeks
AF-avstandssøkeramme
MENU/
Innstillingssøk
• Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktiv,
AF-avstandssøkeramme
brukes AF primært til ansikter.
• Når Scenevalg er stilt inn til
(Under vann)-modus, passer
fokusoperasjonen til fotografering under vann. Når fokus oppnås ved at
du trykker halvveis ned på lukkerknappen, vises en stor ramme i grønn
farge.
Operasjonssøk
(Multi-AF)
AF-avstandssøkeramme
Merknader
• Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], blir AF-avstandssøkerammen deaktivert og vises som en
prikket linje. I dette tilfellet virker kameraet slik at det fokuserer på senter av skjermen.
• Når fokusmodus stilles til noe annet enn [Multi-AF], kan du ikke bruke Ansiktsregistrering-funksjonen.
• Fokusmodusen er fastsatt til [Multi-AF] i følgende situasjoner:
– I Intelligent autojustering
– I Enkelt opptak-modus
– I Filmmodus
– Når Smilutløser-funksjonen er aktivert
– Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
58NO
Fortsett r
skjermen
Hvis motivet ikke er i fokus, gjør du følgende:
Indikator for
AE/AF-lås
2Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke
og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere
komponerte bildet og trykker lukkerknappen
helt ned.
MENU/
Innstillingssøk
• Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned,
kan du forsøke prosedyren på nytt så mange ganger
du trenger.
Operasjonssøk
AFavstandssøkeramme
1Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt
i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på
motivet (AF-lås).
Innhold
z Fokusere på motiver i nærheten av kanten på
Indeks
59NO
Målemodus
1 MENU t
Innhold
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig
eksponering.
(Målemodus) t ønsket modus
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på
lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare på en del av motivet
(Punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
Trådkors for
punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
MENU/
Innstillingssøk
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
Operasjonssøk
(Multi)
Merknader
Indeks
• I Filmmodus kan ikke [Punkt] velges.
• Hvis du stiller inn Målemodus til noe annet enn [Multi], kan ikke Ansiktsgjenkjenning-funksjonen
brukes.
• Målemodus er fastsatt til [Multi] i følgende situasjoner:
– I Intelligent autojustering
– I Enkelt opptak-modus
– Når Smilutløser-funksjonen er aktivert
– Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
60NO
Scenegjenkjenning
Kameraet registrerer disse scenetypene. Når kameraet
registrerer en optimal scene, viser den det tilsvarende
ikonet og veiledningen.
(Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med
stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro),
(Portrett)
(Scenegjenkjenning) t ønsket modus
(Auto)
(Avansert)
Når kameraet registrerer scenen, bytter den til de optimale
innstillingene og tar bildet.
Når kameraet registrerer scenen, bytter den til det til de optimale
innstillingene. Hvis kameraet registrerer (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) eller
(Portrett i motlys), endrer det innstillingene automatisk og tar et
bilde til.
Indeks
• Når du tar to bilder etter hverandre, blir +-merket på
-ikonet grønt.
• Når to rammer fotograferes, vises de to bildene ved siden av hverandre
rett etter opptaket.
• Når [Lukkede øyne-reduksjon] vises, tas 2 bilder automatisk og bildet
hvor øynene er åpne velges automatisk. Du finner mer informasjon om
Lukkede øyne-reduksjon her: "Hva er Lukkede øyne-reduksjonfunksjonen?".
MENU/
Innstillingssøk
1 MENU t
Operasjonssøk
Eksempel på et bilde hvor
(Motlys) er blitt aktivert.
Scenegjenkjenning-ikon og veiledning
Innhold
I Intelligent autojustering-modus, registrerer kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar
bildet. Når bevegelse registreres, økes ISO-følsomheten i henhold til bevegelsen for å redusere
uklarheter i motivet (registrering av ansiktsbevegelse).
Merknader
• Scenegjenkjenning fungerer ikke når du bruker digital zoom.
• Scenegjenkjenning er fastsatt til [Auto] i følgende situasjoner:
– Når Seriemodus er valgt
– Når Smilutløser-funksjonen er aktivert
– Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] og [Selvportrett, to personer]
• De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av].
•
(Halvlys med stativ) scener kan ikke alltid gjenkjennes i omgivelser der vibrasjoner overføres til
kameraet selv om det er festet til et stativ.
• Noen ganger kan en sakte lukker være resultatet når en scene registreres som en
(Halvlys med stativ).
Hold kameraet rolig under opptak.
• Disse scenene registreres kanskje ikke avhengig av situasjonen.
61NO
Fortsett r
senere – det er mer praktisk! ([Avansert])
Andre bilde
Fotografering i Sakte synk
Fotograferer med økt følsomhet og redusert
bevegelse
Fotografering i Sakte synk med ansiktet
som blitsen blinker på som en veiledning
Fotograferer med økt følsomhet med ansiktet
som en veiledning og redusert bevegelse
Fotografering i Sakte synk
Fotograferer med jevn sakte lukkerhastighet uten
å øke følsomheten
Fotograferer med blitsen
Fotograferer med justert bakgrunnslysstyrke og
kontrast (DRO plus)
Fotograferer med ansiktet som blitsen
blinker på som en veiledning
Fotograferer med lysstyrke og kontrast for
ansiktet og bakgrunnen justert (DRO plus)
* Når blitsen er satt til [Auto].
MENU/
Innstillingssøk
Første bilde*
Operasjonssøk
I [Avansert], når kameraet gjenkjenner en scene som er vanskelig å fotografere
( (Halvlys), (Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) og (Portrett i
motlys)), endrer det innstillingene som følger og tar to bilder med ulike effekter, slik at du
kan velge det du liker best.
Innhold
z Fotografere to ganger, velge det beste bildet
z Hva er Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen?
Indeks
Når [Avansert] er stilt inn, fotograferer kameraet automatisk to bilder etter hverandre* når
det gjenkjenner
(Portrett). Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre bildet hvor
øynene ikke blunket. Hvis øynene er lukket i begge bildene, vises meldingen "Lukkede
øyne registrert".
* utenom når blitsen blinker/når lukkerhastigheten er lav
62NO
Smilfølsomhet
1 MENU t
(Smilfølsomhet) t ønsket modus
(Stort smil)
(Svakt smil)
Registrerer et stort smil.
Registrerer et normalt smil.
Registrerer også et svakt smil.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Smil registreres kanskje ikke riktig, avhengig av forholdene.
• [Smilfølsomhet] kan ikke justeres i følgende situasjoner:
– I Enkelt opptak-modus
– I Panoramafotografering
– I Filmmodus
Operasjonssøk
(Normalt
smil)
Innhold
Stiller inn følsomheten til Smilutløser-funksjonen for å registrere smil.
Indeks
63NO
Ansiktsgjenkjenning
Innhold
Påviser ansiktet på motivet og justerer fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og rødøye
reduseringsinnstillinger automatisk.
Ansiktsregistreringsramme (oransje)
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
(Ansiktsgjenkjenning) t ønsket modus
(Av)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
(Auto)
Velger ansiktet som kameraet automatisk skal fokusere på.
Registrerer og tar bilde med prioritet på barnets ansikt.
(Barneprioritet)
(Voksenprioritet)
Registrerer og tar bilde med prioritet på ansiktet til den voksne
personen.
MENU/
Innstillingssøk
1 MENU t
Operasjonssøk
Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og
setter fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedmotivet blir oransje.
Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker avløserknappen halvveis ned.
Merknader
Indeks
• [Ansiktsgjenkjenning] kan ikke velges i følgende situasjoner:
– I Enkelt opptak-modus
– I Panoramafotografering
– I Filmmodus
• Du kan ikke velge [Av] når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to
personer].
• Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] bare når fokusmodus er satt til [Multi-AF] eller Målemodus er satt
til [Multi].
• Ansiktsregistrering-funksjonen fungerer ikke mens du bruker digital zoom.
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet.
• Voksne og barn blir kanskje ikke registrert riktig, avhengig av forholdene.
• Når du tar bilder med Smilutløser, settes [Ansiktsgjenkjenning] automatisk til [Auto] selv om den er satt
til [Av].
64NO
Fortsett r
Vanligvis velger kameraet ansiktet automatisk i henhold til [Ansiktsgjenkjenning]innstillingen, men du kan også velge et ansikt som skal prioriteres.
1Trykk på z på kontrollknappen under Ansiktsregistrering. Ansiktet lengst til venstre
velges som et prioritert ansikt, og rammen endres fra
til en oransje ramme ( ).
2Hver gang du trykker på z, flyttes det prioriterte ansiktet ett ansikt til høyre. Trykk på z
flere ganger til den oransje rammen ( ) er rundt ansiktet du ønsker å velge.
• Det er kanskje ikke mulig å registrere det valgte ansiktet riktig avhengig av lysstyrken i
omgivelsene, motivets hår osv. I så fall kan du velge ansiktet en gang til under de forholdene som
bildet vil bli tatt i.
• Når Smilutløser-funksjonen brukes sammen med den valgte Ansiktsgjenkjenning-rammen, utføres
Smilregistrering bare på det valgte ansiktet.
• Du kan ikke velge det prioriterte ansiktet i Enkelt opptak-modus eller når selvutløseren er stilt inn til
[Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
MENU/
Innstillingssøk
3Hvis du vil avbryte ansiktsvalget (Av), flytter du den oransje rammen til ansiktet lengst
til høyre og trykker på z en gang til.
Operasjonssøk
Ansiktsprioritetsramme av
Innhold
z Velge det prioriterte ansiktet
Indeks
65NO
DRO
(DRO) t ønsket modus
(Av)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Justeres ikke.
Justerer lysstyrken og kontrasten på bildet automatisk.
Justerer lysstyrken og kontrasten på bildet automatisk og mye.
• Avhengig av opptaksforholdene er det kanskje ikke mulig å oppnå korrigerende effekter.
• Bare [ISO AUTO] eller verdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan angis for ISO-verdien når [DRO plus] er
angitt.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
1 MENU t
Innhold
I Program Auto, analyserer kameraet scenen du tar bilde av, og korrigerer automatisk lysstyrken
og kontrasten for å forbedre bildekvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer" (dynamisk områdeoptimaliserer), en funksjon som
optimaliserer forskjellen mellom lyse og mørke deler av et bilde.
Indeks
66NO
Lukkede øyne-reduksjon
1 MENU t
Innhold
Når Scenevalg er stilt på
(Mykt snapshot) mens du tar et bilde, tar kameraet automatisk to
bilder etter hverandre. Kameraet vil automatisk velge, vise og ta opp bildet der øynene ikke er
lukket.
(Lukkede øyne-reduksjon) t ønsket modus
Når Ansiktsgjenkjenning er aktiv, brukes funksjonen Lukkede
øyne-reduksjon slik at bilder der motivets øyne er åpne, blir tatt
opp.
(Av)
Benytter seg ikke av Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i disse situasjonene:
– Når du bruker blitsen
– Når Seriemodus er valgt
– Når Ansiktsregistrering-funksjonen ikke fungerer
– Når Smilutløser-funksjonen er aktivert
• Noen ganger fungerer ikke Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen avhengig av situasjonen.
• Når Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen er satt til [Auto], men bare bilder der motivet har øynene lukket
blir tatt opp, vises meldingen "Lukkede øyne registrert" på LCD-skjermen. Ta et nytt bilde ved behov.
Operasjonssøk
(Auto)
Indeks
67NO
Innhold
Enkel modus (kun DSC-W350/
W360)
Når du ser stillbilder, øker tekststørrelsen og indikatorer blir enklere å se (Enkel visning).
1 Trykk på
(Avspilling)-knappen for å stille tilbake til avspillingsmodus.
(Enkel modus) t [OK] t z på kontrollknappen
Merknader
• Batteriet brukes opp raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk.
• Opptaksmodusen endres også til [Enkel modus].
Operasjonssøk
2 MENU t
z Om Enkel visningsmodus
(Slett)-knapp
MENU-knapp
Du kan slette bildet som vises.
Velg [OK] t z.
Du kan slette bildet som vises med [1 bilde] og slette alle bilder i
det valgte datoområdet eller på internminnet (hvis valgt) med [Alle
bild.].
Velg [Avslutte Enkel modus] t [OK] for å avslutte Enkel modus.
Indeks
• [Visningsmodus] er stilt inn til [Datovisning] når et minnekort er brukt.
MENU/
Innstillingssøk
I Enkel modus, er kun slettefunksjonen tilgjengelig.
68NO
Lysbildevisning
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(Kontinuerlig avspill.)
(Lysbildevisning med
musikk)
Spiller av alle bildene etter hverandre.
Spiller av stillbilder sammen med effekter og musikk.
1 Velg ønsket bilde for avspilling med kontrollknappen.
2 MENU t
(Lysbildevisning) t [Kontinuerlig avspill.] t z
Avspillingsfunksjon
z
Pause
v
Stiller inn visningsinnstillingene.
V
Viser volumkontrollskjermen.
• Juster lydstyrken med v/V på kontrollknappen, trykk deretter
på z.
b
Spoler tilbake bilde
B
Spoler frem bilde
Indeks
Kontrollknapp
MENU/
Innstillingssøk
Kontinuerlig avspill.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Lysbildevisning) t ønsket lysbildevisning t z på
kontrollknappen
Innhold
Bilder spilles av automatisk etter hverandre.
zVise panoramabilder under kontinuerlig avspilling
Hele panoramabildet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle et panoramabilde ved å trykke på z.
Trykk på z igjen mens du ruller, og skjermen går tilbake til hele panoramabildet.
69NO
Lysbildevisning med musikk
Innhold
1 MENU t
(Lysbildevisning) t [Lysbildevisning med musikk] t z på
kontrollknappen
Viser innstillingsskjermen.
2 Velg en ønsket innstilling.
Operasjonssøk
3 [Start] t z
4 Trykk på z for å avslutte lysbildefremvisningen.
Merknader
• Du kan ikke spille av filmer eller panoramabilder.
• Andre innstillinger enn [Bilde] lagres til de endres neste gang.
Alle
Spiller av en lysbildefremvisning av alle stillbildene i rekkefølge.
Dagens dato
Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med det valgte
datoområdet når visningsmodusen er [Datovisning].
Mappe
Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med den valgte
mappen når visningsmodusen er Mappevisning.
MENU/
Innstillingssøk
Bilde
Velg bildegruppen som skal vises.
Merknad
Indeks
• Denne innstillingen er satt til [Mappe] når internminnet brukes til å ta opp bilder.
Effekter
Velger avspillingshastighet og tema for lysbildefremvisninger.
Enkel
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med forhåndsangitte
intervaller.
Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall] slik at du får sett
godt på bildene.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som gjenskaper en
filmatmosfære.
Elegant
En stilig lysbildevisning i middels tempo.
Aktiv
En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy
aktivitet.
70NO
Fortsett r
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel].
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk].
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Elegant].
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv].
Lyd av
Bruker ikke BGM.
Intervall
Angir skjermens skifteintervall. Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Enkel] ikke er valgt som
[Effekter].
3 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av typen
[Enkel].
5 sek.
10 sek.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Indeks
Gjenta
Slår gjentagelse av lysbildevisning av og på.
MENU/
Innstillingssøk
1 sek.
Operasjonssøk
Music1
Innhold
Musikk
Angir musikken som skal spilles under lysbildefremvisninger. Du kan velge mer enn ett
musikkspor som bakgrunnsmusikk. Trykk på V på kontrollknappen for å vise
lydstyrkekontrollskjermen, trykk deretter på v/V for å justere lydstyrken.
z Velge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Hvis du vil overføre musikk, må du installere "Music Transfer"programvaren (inkludert) på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
side 110 og 111.
• Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Music1 –
Music4) kan erstattes med musikk du overfører).
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 5 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, avslutter du
[Formater musikk] (side 96) og overfører musikken igjen.
71NO
Visningsmodus
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
Viser bildene etter dato.
(Datovisning)
Viser kun stillbilder.
(Mappevisning
(Stillbilder))
Merknader
• Når du bruker internminnet, er visningsmodusen satt til Mappevisning og stillbilder og filmer spilles av
fra den samme mappen.
• Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet.
1 MENU t
(Visningsmodus) t [Datovisning] t z på
kontrollknappen
2 Trykk gjentatte ganger på
Indeks
Vise kalenderen
MENU/
Innstillingssøk
Viser kun filmfilmer.
(Mappevisning
(Film))
Operasjonssøk
2 MENU t
(Visningsmodus) t ønsket modus t z på
kontrollknappen
Innhold
Lar deg velge visningsformat for bilder.
(Indeks)-knappen til kalenderen vises.
Bruk kontrollknappen for å velge / , velg deretter måneden som du vil vise. Velg datoen
og trykk på z for å vise bilder av den valgte datoen i indeksmodus.
z Vise bilder som er tatt med et annet kamera
Dette kameraet lager en databasefil på et minnekort og registrerer hvert fotograferte bilde i
den for senere avspilling. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke har blitt registrert til
databasefilen på minnekortet, vises registreringsskjermen "Fant filer som ikke ble gjenkjent
Importere filer".
Hvis du vil se bilder som ikke er registrert, velg [OK] for å registrere bildene.
• Bruk en helt oppladet batteripakke for registrering. Hvis du prøver å registrere uregistrerte filer med
en batteripakke som er nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen
mislykkes eller dataene skades.
72NO
Retusjere
1 Trykk på
2 MENU t
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(Retusjere) t ønsket modus t z på kontrollknappen
Tar opp det innzoomede
avspillingsbildet.
Korriger rødøyevirkningen
(Rødøyekorreksjon) som skyldes blitsen.
Velg [OK] med
kontrollknappen t z.
• Det er ikke sikkert du blir i
stand til å redigere rød-øye fenomenet avhengig av bilde.
MENU/
Innstillingssøk
Trykk på -knappen (T) for å
zoome inn og trykk på W for å
zoome ut.
2 Still inn zoompunktet med kontrollknappen.
3 MENU t velg bildestørrelse for å lagre t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det
opprinnelige bildet.
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet.
1
Operasjonssøk
3 Utfør retusjering i henhold til operasjonsmetoden i hver modus.
(Trimme)
Innhold
Retusjerer et registrert bilde og lagrer det som en ny fil. Originalbilde blir opprettholdt.
1
Gjør bildet skarpere innenfor
en valgt ramme.
Indeks
(Uskarp
maskering)
Velg området (rammen) på det
ønskede bildet for å retusjere
med kontrollknappen t
MENU.
2 [OK] t z
• Avhengig av bildet kan det
hende at tilfredsstillende
rettinger ikke påføres, og at bildekvaliteten blir dårligere.
1
Merknad
• Du kan ikke retusjere filmer eller panoramabilder.
73NO
Slett
(Slett)-knappen
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
2 MENU t
(Slett) t ønsket modus t z på kontrollknappen
3 [OK] t z
(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Du kan velge og slette flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
(Alle bilder i
datoområdet)
(Alt i denne
mappen)
Sletter alle bilder i datoområdet, eller den valgte mappen på samme
tid.
• I Enkel visning-modus kan du velge mellom [Slette enkeltbilde] eller [Slette alle bilder] (kun DSCW380/W390), [1 bilde] eller [Alle bild.] (kun DSC-W350/W360).
Indeks
Merknad
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z.
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre
-merket.
Operasjonssøk
1 Trykk på
Innhold
Lar deg velge uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder med
(side 42).
74NO
Beskytt
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(Beskytt) t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
zOppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å trykke på z på
kontrollknappen, altså samme prosedyre som når du beskytter det.
-indikatoren skjules, og beskyttelsen frigjøres.
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z.
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
beskyttes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre
-merket.
Operasjonssøk
2 MENU t
Innhold
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
Indeks
75NO
DPOF
1 Trykk på
Innhold
DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som lar deg angi bildene på minnekortet som
du vil skrive ut senere.
(utskriftsrekkefølge)-merket vises for registrerte bilder.
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Bestiller utskrift av det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder.
Gjør følgende etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
Merknader
•
(utskriftsrekkefølge)-merket kan ikke legges til filmer eller bilder i internminnet.
• Du kan legge til et
(utskriftsrekkefølge)-merke på maksimalt 999 bilder.
Velg bildet for å slette DPOF-registreringen, og trykk på z på kontrollknappen i samme
prosedyre som når du lager et
-merke.
-merket forsvinner, og DPOF-registreringen slettes.
Indeks
z Slette DPOF-merket
MENU/
Innstillingssøk
1Velg et bilde, og trykk på z.
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
skrives ut. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre
-merket.
Operasjonssøk
2 MENU t
76NO
Rotere
2 MENU t
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(Rotere) t z på kontrollknappen
3 Roter bildet med [ / ] t b/B
Merknader
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
MENU/
Innstillingssøk
4 [OK] t z
Operasjonssøk
1 Trykk på
Innhold
Roterer et stillbilde. Bruk dette for å vise et horisontalt bilde i vertikal retning.
Indeks
77NO
Velg mappe
1 Trykk på
(avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(Velg mappe) t z
4 Velg mappen med b/B
5 [OK] t z
z Vise bilder over flere mapper
Når flere mapper er opprettet, vises disse indikatorene på det første og siste bildet i mappen.
: Går til forrige mappe
: Går til neste mappe
: Går til forrige eller neste mappe
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Visningsmodus) t [Mappevisning (Stillbilder)] eller
[Mappevisning (Film)] t z på kontrollknappen
3 MENU t
Innhold
Når flere mapper opprettes på et minnekortet, vil dette velge mappen som inneholder bildet du
vil spille av.
Indeks
78NO
AF-lys
Innhold
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis
ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [AF-lys] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uavhengig om lyset treffer litt på
siden av midten av motivet.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– Fotografere i Panoramafotografering-modus
–
(Landskap)-, (Halvlys)-,
(Kjæledyr)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390)
velges i Scenevalg.
– Selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. Autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er helsefarlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset
på kort avstand.
79NO
Rutenettlinje
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
På
Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene tas ikke opp.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett posisjon.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
80NO
Skjermoppløsning
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
Standard
Viser et bilde i standard kvalitet for opptak.
Høy
Viser et bilde i høy kvalitet for opptak.
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Batteriladingen brukes opp raskere når [Skjermoppløsning] er satt til [Høy].
• I Panoramafotografering og Filmmodus er [Skjermoppløsning] satt til [Høy].
• I Enkelt opptak-modus, er [Skjermoppløsning] satt til [Standard].
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t
[Skjermoppløsning] t ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Velg visningskvaliteten på LCD-skjermen for opptak.
Indeks
81NO
Digital zoom
Innhold
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil 5×
(DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W360)). Når zoomforstørrelsen overstiges, bruker
kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
Smart (
)
Nøyaktig (
)
Forstørrer alle bildestørrelser med total zoomskala på omtrent
10× (DSC-W380/W390), eller 8× (DSC-W350/W360), også optisk
zoom 5× (DSC-W380/W390), eller 4× (DSC-W350/W360). Merk
at bildekvaliteten blir dårligere når den optiske zoomskalaen
overstiges (nøyaktig digital zoom).
Bruker ikke digital zoom.
Merknader
Indeks
• Digital zoom-funksjonen fungerer ikke i følgende situasjoner:
– I Filmmodus
– I Panoramafotografering
– Når Smilutløser-funksjonen er aktivert
– Når selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
• Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [14M] eller [16:9(11M)].
• Ansiktsregistrering-funksjonen fungerer ikke mens du bruker digital zoom.
MENU/
Innstillingssøk
Av
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke blir
forvrengt, i henhold til bildestørrelsen (Smart zoom).
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Samlet zoomskala når du bruker Smart zoom
(inkludert optisk zoom 5×, eller 4×)
Det støttede zoomforholdet endrer seg i henhold til bildestørrelsen.
Størrelse
Samlet zoomskala
DSC-W380/W390 (5×)
DSC-W350/W360 (4×)
10M
Ca. 5,9×
Ca. 4,7×
5M
Ca. 8,3×
Ca. 6,7×
VGA
Ca. 33×
Ca. 27×
16:9(2M)
Ca. 11×
Ca. 9×
82NO
Auto-orient.
Innhold
Når kameraet roteres for å ta et portrett (vertikalt) bilde, tar kameraet opp stillingsendringen og
viser bildet i portrettstilling.
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
På
Tar opp bildet med riktig retning.
Av
Auto-orient. er ikke i bruk.
Merknader
zRotere bildene etter opptak
Hvis retningen på bildet er feil, kan du bruke [Rotere] på menyskjermen til å vise bildet i
portrettretning.
MENU/
Innstillingssøk
• Svart vises til venstre og høyre for bilder som er plassert vertikalt.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel er det ikke sikkert at retningen på bildet blir tatt opp riktig.
• Du kan ikke bruke Auto-orient. når
(Under vann)-modus er valgt i Scenevalg eller Filmmodus.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Auto-orient.] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Indeks
83NO
Rødøyereduksjon
Innhold
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
Auto
Når Ansiktsregistrering-funksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere rødøynevirkningen.
På
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• For å unngå uskarpheter på bildene, skal du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis
ett sekund til lukkeren frigjøres, og du må også forsikre deg om at motivet ikke flytter seg i løpet av
denne perioden.
• Rødøyereduksjon kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet låses unna fra forhåndssøkingen.
• Hvis du ikke bruker Ansiktsregistrering-funksjonen, fungerer ikke Rødøyereduksjonen selv om du velger
[Auto].
Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på
baksiden av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye"-virkningen.
Kamera
Indeks
z Hva forårsaker rødøyevirkningen?
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t
[Rødøyereduksjon] t ønsket modus t z på kontrollknappen
Øye
Netthinne
Andre måter å redusere rødøyevirkningen på
• Velg
(Høy følsomhet)-modus i Scenevalg. (Blitsen er satt til [Av] automatisk.)
• Når øyene til motivet blir røde, korrigerer du bildet med [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] på
visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".
84NO
Lukk. øyne-varsel
Innhold
Når et bilde med motivets øyne lukket registreres mens Ansiktsgjenkjenning er aktivert, vises
meldingen "Lukkede øyne registrert".
1 Sett kameraet i opptaksmodus.
Auto
Viser meldingen "Lukkede øyne registrert".
Av
Viser ikke meldingen.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Lukk. øyne-varsel]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
85NO
Pip
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Pip] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
Høy
Lyden av lukkeren høres når du trykker på kontroll/lukkerknappen.
Hvis du vil senke volumet, velger du [Lav].
Lav
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Operasjonssøk
Lukker
Innhold
Brukes til å velge eller slå av lyden du hører når du bruker kameraet.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
86NO
Language Setting
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Language Setting]
t ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
87NO
Funksj.veiv.
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Funksj.veiv.] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Operasjonssøk
På
Innhold
Du kan velge om funksjonsveiledningen skal vises eller ikke når du bruker kameraet.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
88NO
Demomodus
Demomodus1
Demonstrerer Scenegjenkjenning-modus.
Demomodus2
Starter automatisk Smilutløser-demonstrasjonen når ingen
operasjon utføres for 15 sekunder.
Av
Utfører ingen demonstrasjon.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Demomodus] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Du kan angi om du vil bruke en demonstrasjon av Smilutløser og Scenegjenkjenning.
Når du ikke trenger å vise en demonstrasjon, setter du den til [Av].
Merknad
MENU/
Innstillingssøk
• Når du trykker på lukkerknappen under Smilutløser-demonstrasjonen, betjenes lukkeren men ingen
bilder lagres.
Indeks
89NO
Initialiser
(Hovedinnstillinger) t [Initialiser] t [OK] t
Merknad
• Sikre at du ikke slår av kameraet når det initialiseres.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
z på kontrollknappen
Innhold
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Selv om du fjerner denne funksjonen, beholdes bildene.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
90NO
COMPONENT
HD(1080i)
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV med 1080i-mulighet.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til TV-en som
ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Når du tar opp filmer mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en adapterkabel for HD-utgang
(selges separat), blir ikke bildet som tas opp, vist på TV-en.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [COMPONENT] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Velger videoutgangssignaltypen fra SD og HD(1080i) når du kobler sammen kameraet og
TV-en med adapterkabel for HD-utgang (selges separat), i henhold til TV-en som er koblet til.
Bruk en Type3-godkjent adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
Indeks
91NO
Video ut
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for USA,
Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for Europa og
Kina).
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Video ut] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innhold
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
TV-enes fargesystemer avviker avhengig av land eller region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, kontroller TV-ens fargesystem til landet eller regionen der
den brukes (side 108).
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
92NO
USB-tilk.
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter kommunikasjon
med en datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver.
PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter AutoPlayveiviseren, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres
til datamaskinen. (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet.
Merknader
Indeks
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver med [Auto]-innstillingen, velg
[PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller et USB-utstyr med [Auto]-innstillingen, velg
[Mass Storage].
• Når [USB-tilk.] er satt til [PTP/MTP], kan du ikke eksportere filmer til datamaskinen. Hvis du vil
eksportere filmer til en datamaskin, setter du [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage].
MENU/
Innstillingssøk
Auto
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [USB-tilk.] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innhold
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
93NO
LUN-innstillinger
Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne
innstillingen når du kobler kameraet til en datamaskin.
Enkel
Når minnekortet er satt inn i kameraet, vises bildene på
minnekortet. Når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet.
Velg denne innstillingen i tilfeller hvor bildene på både
minnekortet og internminnet ikke vises når kameraet er koblet til en
annen enhet enn en datamaskin.
Merknad
• Du må alltid velge [Multi] i [LUN-innstillinger] under opplasting av bilder til en bildetjeneste med "PMB
Portable".
MENU/
Innstillingssøk
Multi
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [LUN-innstillinger] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Stiller inn visningsmetoden for opptaksmediet som vises på en datamaskinskjerm eller annen
skjerm når kameraet er koblet til med en datamaskin eller AV-komponent med en
USB-tilkobling.
Indeks
94NO
Last ned musikk
(Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk] t
Meldingen "Koble til PC" vises.
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen, og start så
"Music Transfer".
3 Følg instruksjonene på skjermen for å endre musikkfiler.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
z på kontrollknappen
Innhold
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å endre spor for
bakgrunnsmusikken.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
95NO
Formater musikk
z Slik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å tilbakestille musikkfilene
til de forhåndsinnstilte.
2Start "Music Transfer", og gjenopprett standardmusikken.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music Transfer", ved å se hjelpen i "Music Transfer".
MENU/
Innstillingssøk
1Utfør [Last ned musikk] og opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og
datamaskinen.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Formater musikk] t
[OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Du kan slette alle bakgrunnsmusikkfilene som er lagret i kameraet. Kan brukes i tilfeller hvor for
eksempel bakgrunnsmusikkfilene er ødelagt og ikke kan spilles av.
Indeks
96NO
Strømsparer
LCD-skjermen mørklegges etter 30 sekunder uten operasjon.
Kameraet slås av etter enda 30 sekunder uten operasjon.
Standard
LCD-skjermen mørklegges etter 1 minutt uten operasjon. Kameraet
slås av etter enda 1 minutt uten operasjon.
Av
LCD-skjermen mørklegges ikke og kameraet slås ikke av
automatisk.
MENU/
Innstillingssøk
Utholdenhet
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Strømsparer] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Stiller inn tiden til skjermen mørklegges, og kameraet slås av. Hvis du ikke betjener kameraet
som bruker en batteripakke for en viss tidsperiode, blir lysstyrkenivået på LCD-skjermen mørkt,
og deretter slås kameraet automatisk av for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk
avstenging).
Indeks
97NO
Format
Merknad
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, også beskyttede bilder.
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) eller
(Internt
minneverktøy) t [Format] t [OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Formaterer minnekortet eller internminnet. Når du bruker et minnekort med dette kameraet for
første gang, anbefales det at du formaterer kortet med kameraet for stabil operasjon av
minnekortet før opptak. Legg merke til at formatering permanent sletter all data på minnekortet,
og at dataen ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifull data på en datamaskin, e.l.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
98NO
Ny REC-mappe
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Når du setter et minnekort som ble brukt sammen med annet utstyr, inn i kameraet og tar bilder, blir det
automatisk opprettet en ny mappe.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring (side 100) og velge
mappe for å vise bilder (side 78).
MENU/
Innstillingssøk
z Om mapper
Operasjonssøk
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) t [Ny REC-mappe] t
[OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Oppretter en mappe på minnekortet for opptak av bilder.
Bilder blir tatt opp i den nylige opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger
en annen opptaksmappe.
Indeks
99NO
Endre REC-mappe
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) t [Endre REC-mappe]
Innhold
Endrer mappen på minnekortet for lagring av innspilte bilder.
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen.
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Denne mappen kan ikke velges som opptaksmappe.
– "100" mappe
– En mappe med et nummer som har enten bare "sssMSDCF" eller "sssMNV01".
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Operasjonssøk
3 [OK] t z
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
100NO
Slette REC-mappe
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) t [Slette REC-mappe]
Innhold
Sletter en mappe for opptak av bilder på minnekortet.
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen.
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder.
• Hvis du sletter mappen som er satt som opptaksmappe med [Slette REC-mappe], velges den mappen som
har høyest mappenummer, som neste opptaksmappe.
• Du kan bare slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder eller filer som ikke kan spilles av på
kameraet, må du først slette disse bildene og filene, og så slette mappen.
Operasjonssøk
3 [OK] t z
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
101NO
Kopier
1 Sett inn et minnekort med nok kapasitet i kameraet.
(Minnekortverktøy) t [Kopier] t [OK] t
Merknader
MENU/
Innstillingssøk
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Bildene kan ikke kopieres enkeltvis.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i
internminnet ved å ta ut minnekortet etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] i
[Internt minneverktøy]).
• En ny mappe blir opprettet på minnekortet og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke velge en
spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
Operasjonssøk
2 MENU t
(Innst.) t
z på kontrollknappen
Innhold
Alle bildene i internminnet kopieres til et minnekort.
Indeks
102NO
Filnummer
1 MENU t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy) eller
(Internt
minneverktøy) t [Filnummer] t ønsket modus t z på kontrollknappen
Tilordner tall til filer i rekkefølge selv om opptaksmappen eller
minnekortet er endret. (Når det utskiftede minnekortet inneholder
en fil med et tall som er høyere enn det sist tilordnede tallet, blir et
tall som er ett høyere enn det høyeste tallet tilordnet.)
Tilbakest
Starter fra 0001 hver gang mappen endres. (Når opptaksmappen
inneholder en fil, blir et tall som er ett høyere enn det høyeste tallet
tilordnet.)
Operasjonssøk
Serie
Innhold
Velger metoden som skal brukes til å tilordne filnumre til bilder.
MENU/
Innstillingssøk
Indeks
103NO
Områdeinnstilling
1 MENU t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling]
t ønsket innstilling t z på kontrollknappen
Du bruker kameraet i ditt område.
Når det angitte området er forskjellig fra ditt hjemmeområdet, må
du foreta en områdeinnstilling.
Reisemål
Du kan bruke kameraet til å angi klokkeslettet på ditt reisemål.
Angi reisemålområde.
Ved å angi et mye besøkt reisemål kan du enkelt justere klokkeslettet når du besøker det
reisemålet.
MENU/
Innstillingssøk
z Endre områdeinnstilling
Operasjonssøk
Hjemme
Innhold
Justerer tidspunktet til det lokale tidspunktet i et valgt område.
Sommertid-ikon
Indeks
1Velg områdedelen for [Reisemål], og trykk deretter på z på kontrollknappen.
2Velg et område med b/B på kontrollknappen, og velg Sommertid med v/V.
104NO
Dato- og tidsinnstill.
1 MENU t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger) t [Dato- og tidsinnstill.]
t ønsket innstilling t z på kontrollknappen
3 [OK] t z
Dato- og tidsformat
Du kan velge visningsformatet for dato og klokkeslett.
Sommertid
Du kan velge Sommertid av/på.
Dato og tid
Du kan stille inn dato og klokkeslett.
MENU/
Innstillingssøk
Merknad
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med dato.
Operasjonssøk
2 Angi tallverdien og ønskede innstillinger med v/V/b/B.
Innhold
Stiller inn dato og tid på nytt.
Indeks
105NO
Vise bilder på en TV
Innhold
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
1 Slå av både kameraet og TV-en.
2 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Kabel for flerbruksterminal
MENU/
Innstillingssøk
(avspilling)-knapp
1 Til lyd-/videoinngangskontakter
Operasjonssøk
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med
den inkluderte kabelen eller flerbruksterminalen
2 Til multikontakten
4 Trykk på
(avspilling)-knappen for å slå på kameraet.
Indeks
3 Slå på TV-en og still inn inngangen.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en. Velg ønsket bilde med kontrollknappen.
Merknader
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det
til TV-apparatet (side 92).
• Opptaksbildet vil ikke vises på TV-apparatet når filmen er tatt opp under betingelse av sammenkoblet
kamera og TV.
• Ved utmating til TV, er Enkel visningsmodus ugyldig.
106NO
Du kan vise et bilde med høy kvalitet som er tatt opp på kameraet til en HD-TV (High
Definition-TV) med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type3-godkjent
adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
2 Fest en konverteringsadapter til en adapterkabel for HD-utgang (selges
separat) og kobler kameraet til en HD (High Definition) TV med riktig
kabel.
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
MENU/
Innstillingssøk
(avspilling)-knapp
Operasjonssøk
1 Slå av både kameraet og TV-en.
Innhold
Visning av bilder ved å koble kameraet til en
HDTV
2 Til multikontakten
Grønn/Blå/Rød
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
Konverteringsadapter*
Indeks
HD-utgang
adapterkabel
(selges separat)
Hvitt/Rød
*Konverteringsadapteren leveres med en Type3-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
3 Slå på TV-en og still inn inngangen.
4 Trykk på
(avspilling)-knappen for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en. Velg ønsket bilde med kontrollknappen.
Merknader
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] (side 91).
• Bilder som er tatt i [VGA] bildestørrelse kan ikke vises i HD-format.
• Når du tar opp filmer mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en adapterkabel for HD-utgang
(selges separat), blir ikke bildet som tas opp, vist på TV-en.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det
til TV-apparatet (side 92).
• Ved utmating til TV, er Enkel visningsmodus ugyldig.
z "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved å koble til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en adapterkabel for HD-utgang
(selges separat), kan en hel verden av bilder vises i fantastisk Full HD-kvalitet.
• PhotoTV HD gir svært detaljerte fotografiaktige uttrykk med subilte strukturer og farger.
• Du må også foreta innstillinger på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for flere opplysninger.
107NO
Om fargesystemer for TV
PAL-M-system
Brasil
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
MENU/
Innstillingssøk
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Indonesia, Kina, Kroatia, Kuwait,
Malaysia, Nederland, Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Vietnam,
Østerrike osv.
Operasjonssøk
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellom-Amerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
Innhold
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Indeks
108NO
Bruke med datamaskinen
Innhold
"PMB" og andre programmer ligger på CD-ROM-platen (inkludert) for en mer allsidig bruk av
bilder som tas med Cyber-shot-kameraet ditt.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
Annet
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere (for
avspilling/redigering av High Definition-filmer: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
eller raskere)
Minne: 512 MB eller mer (for avspilling/redigering av
High Definition-filmer: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installasjonen—
ca. 500 MB
Visning: Skjermoppløsning: 1024 × 768 piksler eller mer
MENU/
Innstillingssøk
OS (forhåndsinstallert)
Operasjonssøk
Følgende datamaskinmiljø anbefales når du bruker den inkluderte programvaren "PMB", "Music
Transfer" eller "PMB Portable" og importerer bilder via en USB-tilkobling.
*1 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
Indeks
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere er nødvendig for å bruke funksjonen for
opprettelse av disker.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
Følgende datamaskinmiljø anbefales når du bruker den inkluderte programvaren "Music
Transfer" eller "PMB Portable" og importerer bilder via en USB-tilkobling.
OS (forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til v10.6)
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, blant annet kameraet, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette
kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
109NO
Bruke programvaren
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, dobbeltklikker du på [Computer] (i Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Hvis AutoPlay-skjermen vises, velger du "Run Install.exe" og følg instruksjonene som kommer
tilsyne på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk [Installering].
3 Velg ønsket språk, og fortsett til følgende skjerm.
"License Agreement"-skjermen vises.
4 Les nøye gjennom avtalen, klikk på radioknappen (
vilkårene i avtalen, og klikk deretter på [Next].
t
) for å godta
MENU/
Innstillingssøk
"Choose Setup Language"-skjermen vises.
Operasjonssøk
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-platen (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Innhold
Installere "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
6 Ta ut CD-ROM-en når installeringen er fullført.
Indeks
• For installasjonen, kobler du kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren (side 112).
• Når du får se en melding som ber deg bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen
på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig av systemmiljøet på datamaskinen.
7 Start programvaren.
• For å starte "PMB", klikk på
(PMB) på skrivebordet.
For detaljert bruksmetode, se "PMB"-støttesiden (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (kun engelsk), eller
klikk på
(PMB Help).
• For å starte "PMB" fra Start-menyen, velg [Start] t [All Programs] t
(PMB).
Merknader
• Logg på som administrator.
• Når "PMB" startes for første gang, vises bekreftelsesmeldingen til informasjonsverktøyet på skjermen.
Velg [Start].
110NO
Installere "Music Transfer" (Macintosh)
2 Dobbelklikk på
Innhold
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i
CD-ROM-stasjonen.
(SONYPMB).
3 Dobbeltklikk på [MusicTransfer.pkg]-filen i [Mac]-mappen.
Merknader
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
• Avslutt alle andre programmer før du installerer "Music Transfer".
• For installering må du logge på som Administrator.
Indeks
• "PMB" lar deg importere bilder som er tatt med kameraet til en datamaskin for visning. Opprett en
USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen, og klikk på [Import].
• Bilder på en datamaskin kan eksporteres til et minnekort, og vises på kameraet. Lag en USBtilkobling mellom kameraet og datamaskinen, klikk på [Export] t [Easy Export (PC Sync)] i
[Manipulate]-menyen, og klikk på [Export].
• Du kan lagre og skrive ut bilder med datoen.
• Du kan vise bilder som er lagret på en datamaskin etter opptaksdato i en kalendervisning.
• Du kan korrigere (Rødøyereduksjon, osv.) stillbilder, og endre opptaksdatoen og -tiden.
• Du kan lage disker med en CD- eller DVD-brenner.
• Du kan laste opp bilder til mediatjenester. (En Internettilkobling kreves.)
• For andre detaljer, se
(PMB Help).
MENU/
Innstillingssøk
z Introduksjon til "PMB"
Operasjonssøk
Installeringen av programvaren starter.
z Introduksjon til "Music Transfer"
"Music Transfer" lar deg erstatte musikkfilene som følger med på kameraet fra fabrikken
med dine egne favorittlåter, samt slette og legge til musikkfiler.
Du kan også gjenopprette sporene som er lagret på fabrikken til kameraet.
Følgende sportyper kan importeres med "Music Transfer".
–
–
–
•
MP3-filer lagret på harddisken på datamaskinen
Musikk CD-spor
Forhåndslagret musikk på kameraet
Før du starter "Music Transfer", utfør MENU t
musikk], og koble kameraet til en datamaskin.
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Last ned
For andre detaljer, se hjelp i "Music Transfer".
111NO
Koble kameraet til datamaskinen
Innhold
1 Sett inn en oppladet batteripakke i kameraet, eller koble kameraet til en
stikkontakt med AC-LS5 AC-adapteren (selges separat) og USB/AV/DC
IN-kabelen for flerbruksterminaler (selges separat).
• Bruk en Type3-godkjent USB/AV/DC IN-kabel (selges separat).
(avspilling)-knappen.
3 Koble kameraet til datamaskinen.
• Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette i gang et
program for senere å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
Operasjonssøk
2 Slå på datamaskinen, og trykk på
MENU/
Innstillingssøk
1 Til en USB-kontakt på datamaskinen
2 Til multikontakten
Importere bilder til en datamaskin (Windows)
Indeks
Kabel for flerbruksterminal
"PMB" lar deg importere bilder på en enkel måte.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjoner, ved å se "PMB Help".
Importere bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"
Når AutoPlay Wizard vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom kameraet og en
datamaskin, klikk på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t
kopier ønskede bilder til datamaskinen.
112NO
Importere bilder til en datamaskin (Macintosh)
Innhold
1 Koble kameraet til Macintosh-datamaskinen først. Dobbeltklikk på det
nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t [DCIM] eller [MP_ROOT] t
mappen hvor de bildene du vil importere er lagret.
2 Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og den ønskede bildefilen i mappen
som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
Slette USB-tilkoblingen
•
•
•
•
Koble fra kabelen for flerbruksterminal.
Fjerne et minnekort.
Sette inn en minnekort i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
Slå av kameraet.
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
[OK].
Windows XP
Indeks
2 Klikk på
[Stop].
Windows Vista
MENU/
Innstillingssøk
Du må utføre prosedyrene fra trinn 1 til 3 under før du kan:
Operasjonssøk
Bildefilene kopieres til harddisken.
Frakoblingsikonet
Merknad
• Dra og slipp ikonet til minnekortet eller stasjonsikonet til "Papirkurv"-ikonet på forhånd når du bruker en
Macintosh-datamaskin, og kameraet er koblet fra datamaskinen.
113NO
Innhold
Laste opp bilder til en
medietjeneste
Dette kameraet har et innebygd program, "PMB Portable".
Du kan bruke dette programmet til å gjøre følgende:
Hvis du vil ha mer informasjon om "PMB Portable", kan du se hjelp for "PMB Portable".
Start "PMB Portable" (Windows)
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen.
Når du kobler kameraet til datamaskinen, vises AutoPlay Wizard.
Klikk på [×] for å lukke AutoPlay Wizard for eventuelle unødvendige stasjoner.
MENU/
Innstillingssøk
Når du bruker "PMB Portable" for første gang, må du velge språket. Følg prosedyren under for å
gjøre valget. Når språkvalget er gjort, er trinnene 3 til 5 unødvendige neste gang du bruker "PMB
Portable".
Operasjonssøk
• Du kan enkelt laste opp bilder til en blogg eller annen medietjeneste.
• Du kan laste opp bilder fra en datamaskin som er koblet til Internett selv om du ikke er hjemme eller på
kontoret.
• Du kan enkelt registrere medietjenester (som blogger) som du bruker ofte.
• Hvis ønsket AutoPlay Wizard ikke vises, klikk på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t
[PMBPORTABLE], dobbeltklikk deretter på "PMBP_Win.exe".
(i Windows XP, klikk på "PMB Portable" t [OK])
• Hvis [PMB Portable] ikke vises i AutoPlay Wizard, klikk på [Computer] t [PMBPORTABLE], og
dobbeltklikk deretter på "PMBP_Win.exe".
Indeks
2 Klikk på "PMB Portable".
Språkvalg-skjermen vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk deretter [OK].
Regionvalg-skjermen vises.
4 Velg passende [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK].
Skjermen med lisensavtalen vises.
5 Les lisensavtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, klikk på
[I Agree].
"PMB Portable" starter.
114NO
Start "PMB Portable" (Macintosh)
Når du kobler kameraet og datamaskinen sammen, vises [PMB Portable] på skrivebordet.
Klikk på [×] for å lukke eventuelle unødvendige stasjoner.
Innhold
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en Macintosh-datamaskin.
2 Klikk på [PMBPORTABLE]-mappen, og klikk deretter på [PMBP_Mac].
3 Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK].
Skjermen med lisensavtalen vises.
4 Les lisensavtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, klikk på
[I Agree].
"PMB Portable" starter.
• Sett [LUN-innstillinger] i [Hovedinnstillinger] til [Multi].
• Alltid koble til et nettverk når du bruker "PMB Portable".
• Når du laster opp bilder over Internett, kan hurtigbufferet forbli i datamaskinen som brukes avhengig av
tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når kameraet brukes for dette formålet.
• Når en feil oppstår i "PMB Portable" eller du sletter "PMB Portable" ved en feil, kan du reparere "PMB
Portable" ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra websiden.
MENU/
Innstillingssøk
Merknader
Operasjonssøk
Regionvalg-skjermen vises.
Merknader om "PMB Portable"
Indeks
"PMB Portable" gjør det mulig å laste ned URL-adressene til en rekke websider fra serveren som
administreres av Sony ("Sony-server").
For å kunne bruke "PMB Portable" til å ha glede av bildeopplastningstjenesten eller andre
tjenester ("tjenestene") som leveres av disse og andre websider, må du godta følgende.
• Noen websider krever registrering og/eller gebyrer for bruk av tjenestene. Når du bruker slike tjenester,
må du overholde vilkårene og betingelsene som er lagt frem av disse websidene.
• Tjenester kan opphøre eller endres i henhold til websideoperatørenes ønske. Sony skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår mellom brukere og tredjeparter eller ubeleiligheter som
oppstår for brukere i forbindelse med bruk av tjeneste, inkludert opphør av eller endringer til slike
tjenester.
• For å vise en webside, videresendes du til den av Sony-serveren. Det kan hende at du ikke har tilgang til
websiden på grunn av servervedlikehold eller andre årsaker.
• Hvis operasjon av Sony-serveren avsluttes, vil du bli varslet om dette på forhånd via Sonys webside, e.l.
• URL-adressene som du videresendes til av Sony-serveren og annen informasjon kan bli lagret for å
forbedre Sonys fremtidige produkter og tjenester. Ingen personlig data blir derimot lagret i slike tilfeller.
115NO
Skrive ut stillbilder
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan du skrive ut bilder du har tatt med kameraet ved å
koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver.
MENU/
Innstillingssøk
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Operasjonssøk
Merknader
• Når bildene er tatt opp i [16:9]-modus, kan det hende at begge kantene er kuttet av.
• Du kan ikke skrive ut panoramabilder på enkelte skrivere.
Innhold
Med følgende metoder kan du skrive ut stillbilder.
• Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
• Skrive ut direkte med en skriver som støtter minnekorttypen din
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den inkluderte "PMB"-programvaren kan du importere bildene til en datamaskin
og skrive dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut. For mer informasjon, se "PMB Help".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 117)
"PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Indeks
1 Sett inn en oppladet batteripakke i kameraet.
2 Koble kameraet til skriveren.
1 Til en USB-kontakt
på skriveren
2 Til multikontakten
Kabel for flerbruksterminal
3 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er opprettet, vises -indikatoren på skjermen.
Hvis -indikatoren blinker på kameraskjermen (feilvarsling), må du kontrollere den
tilkoblede skriveren.
116NO
Fortsett r
(Utskrift) t ønsket modus t z på kontrollknappen
Dette bildet
Skriver ut det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus
Flere bilder
Du kan velge og skrive ut flere bilder.
Etter trinn 4, gjør følgende.
2MENU t [OK] t z
5 Ønsket element t [Start] t z
Antall
Velger hvor mange kopier av det angitte bildet som skal skrives ut.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje ikke på ett enkelt ark.
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut ved siden av hverandre på
et ark.
Størrelse
Velg størrelsen på utskriftsarket.
Dato
Velg [Dato] eller [Dag og tid] for å legge inn dato og klokkeslett i
bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den rekkefølgen du har valgt
med [Dato- og tidsinnstill.] på kameraet. Det kan hende denne
funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
MENU/
Innstillingssøk
Layout
Operasjonssøk
1Velg et bilde, og trykk på z.
Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal
skrives ut.
Innhold
4 MENU t
Merknader
Indeks
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis kameraet ikke kunne kobles til skriveren, må du stille [USB-tilk.] under (Hovedinnstillinger) til
[PictBridge].
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal mens ikonet
(PictBridge kobler til) vises på skjermen.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning eller et
kopisenter. Så lenge butikken støtter fotoutskriftstjenester som overholder DPOF, kan du på
forhånd lage et
(utskriftsrekkefølge)-merke på bilder i avspillingsmodus slik at du ikke
trenger velge dem på nytt når du skriver dem ut i butikken.
Merknader
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet på en utskriftsbutikk direkte fra kameraet.
Kopier bildene til et minnekort (side 102), ta deretter minnekortet til utskriftsbutikken.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan skrive ut fra.
• En minnekortadapter (selges separat) kan være nødvendig. Ta kontakt med kopisenteret.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du kontakte forretningen eller kopisenteret.
117NO
Feilsøking
1 Kontroller punktene på side 118 til 125.
Innhold
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skjermen, se side 126.
3 Initialiser innstillingene (side 90).
Du må være klar over at når du sender kameraet inn for reparasjon, gir du din tillatelse til at
innholdet i internminnet og musikkfiler kan kontrolleres.
Batteripakke og strøm
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
Sonys web-område for kundestøtte.
http://www.sony.net/
MENU/
Innstillingssøk
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Operasjonssøk
2 Ta ut batteripakken og vent omtrent ett minutt, sett inn
batteripakken og slå på strømmen.
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet slåes på.
• Sett i batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Avhengig av kameraet og batteritemperaturen kan strømmen slå seg av automatisk for å beskytte
kameraet. I så fall vises det en melding på LCD-skjermen før strømmen slås av.
• Når [Strømsparer] er stilt inn til [Standard] eller [Utholdenhet], hvis du ikke bruker kameraet for en
viss tidsperiode når det er slått på, slås kameraet av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes
opp. Slå på kameraet på nytt.
Indikatoren for gjenstående lading er ikke korrekt.
• Dette fenomenet oppstår når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Et avvik dukket opp mellom indikatoren for gjenværende ladning og aktuell gjenværende
batteriladning. Lad ut batteriet fullstendig en gang, og lad batteriet opp igjen til riktig indikasjon
vises. Avhengig av bruksforholdene kan det hende at indikatoren ikke stemmer.
• Batteripakken er tom for strøm (side 132). Bytt den ut med en ny.
118NO
Kan ikke lade batteripakken.
CHARGE-lampen blinker når batteriet lades opp.
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
MENU/
Innstillingssøk
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett
av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 42).
– Bytte ut minnekortet.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• For opptak av filmer anbefales det at du bruker et minnekort på 1 GB eller større.
• Sett [Demomodus] til [Av] (side 89).
Operasjonssøk
• Fjern og sett inn batteripakken på nytt. Sørg for at det installeres riktig.
• Temperaturen kan være dårlig egnet til opplading. Prøv å lade batteripakken igjen med riktig
temperaturforhold (10 °C til 30 °C).
• Se side 133 for detaljer.
Innhold
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk
batteriladeren til å lade batteriet.
Smilutløser-funksjonen virker ikke.
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
Indeks
• Det tas ingen bilder hvis det ikke oppdages et smilende ansikt.
• Sett [Demomodus] til [Av] (side 89).
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker kameraet
om natten.
• Fotografer etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned.
Opptaket tar lang tid.
• Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss verdi under forhold med lite lys, aktiveres
Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å redusere bildestøyen. Under slike forhold tar
opptaket lang tid.
• Lukkede øyne-reduksjon er i bruk. Tilbakestill [Lukkede øyne-reduksjon] til [Av] (side 67).
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Når du fotograferer, sørg for at linsen plasseres lengre unna motivet enn den
korteste fotograferingsavstanden (ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T)
(DSC-W350/W360) fra linsen).
• (Halvlys)-,
(Landskap)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390) velges i
Scenevalg når du tar stillbilder.
119NO
Zoom virker ikke.
• Du kan velge Ansiktsregistrering bare når fokusmodus er satt til [Multi-AF] eller Målemodus er satt
til [Multi].
Blitsen virker ikke.
MENU/
Innstillingssøk
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– Seriemodus er valgt (side 51).
–
(Høy følsomhet)-, (Halvlys)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390) velges i
Scenevalg.
– I Panoramafotografering
– I Filmmodus
• Still inn blitsen til (På) (side 35) når Scenevalg-modus er stilt inn til
(Landskap), (Gourmet),
(Kjæledyr),
(Strand), (Snø) eller
(Under vann)-modus.
Operasjonssøk
Kan ikke velge Ansiktsregistrering-funksjonen.
Innhold
• Du kan ikke bruke optisk zoom når du fotograferer i Panoramafotografering.
• Du kan ikke bruke smartzoom, avhengig av bildestørrelsen (side 82).
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– Du filmer.
– Smilutløser er i bruk.
– Selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
Uklare hvite prikker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen etc.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er ikke feil.
• Kameraet justerer fokuset automatisk. Trykk og hold lukkerknappen halvveis ned. Fokusjustering kan
ta noe tid når du fotograferer et nært motiv.
•
(Landskap)-, (Halvlys)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390) velges i
Scenevalg.
Indeks
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Kameraet har ingen funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "PMB", kan du skrive
ut eller lagre med dato (side 110).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder
den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 52).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Justerer hvitbalansen (side 55).
Hvite eller lilla streker vises i lyse områder av motivet, eller hele skjermen med
bildet blir rødaktig.
• Dette kalles flekkfenomenet. Dette er ikke feil. Flekkene lagres ikke på stillbilder, men lagres som
streker eller ujevne farger på Panoramabilder eller filmer. ("Lyse områder" gjelder solen eller
elektriske lys som er mye sterkere enn omgivelsene.)
120NO
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
Motivet har røde øyne.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
• Internminnet eller minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 42).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett i oppladet batteripakke.
Det samme bildet tas opp flere ganger.
• [Serieinnstillinger] er satt til [Serie] (side 51).
• [Scenegjenkjenning] er satt til [Avansert] (side 61).
Kan ikke spille av bilder.
• Sørg for at minnekortet er satt helt inn i kameraet.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble
behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 113).
• Årsaken til dette er kopiering av bilder fra datamaskinen til minnekortet uten å bruke "PMB".
Registrer de uregistrerte bildene til databasefilen på registreringsskjermen (side 39), eller spill av
slike bilder i [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] (side 72).
Indeks
Vise bilder
MENU/
Innstillingssøk
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
Operasjonssøk
• Sett [Rødøyereduksjon] til [Auto] eller [På] (side 84).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet med [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen (side 73), eller korriger
med "PMB".
Innhold
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Dato og tid vises ikke.
• Skjermvisningen er satt til bare å vise bilder. Trykk på DISP (Skjerminnstillinger)-knappen for å vise
informasjon (side 34).
Venstre og høyre side av skjermen vises i svart.
• [Auto-orient.] er satt til [På] (side 83).
Kan ikke vise bilder i indeksmodus.
• Avbryt Enkel visningsmodus hvis den er aktivert.
121NO
Kan ikke høre musikk under lysbildefremvisning.
Innhold
• Overfør musikkfiler til kameraet med "Music Transfer" (sider 110, 111).
• Bekreft at voluminnstillingen og lysbildefremvisningsinnstillingene er riktige (side 69).
• Lysbildevisning spilles av med [Kontinuerlig avspill.]. Velg [Lysbildevisning med musikk] og spill
av.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
Kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 75).
Datamaskiner
MENU/
Innstillingssøk
Sletting
Operasjonssøk
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på fargesystemet til
TV-en (side 92).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 106).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du den fra
(side 113).
• Når du spiller inn filmer med kameraet og en TV er koblet til, vises ikke bildet som blir tatt på TV-en.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med en "Memory
Stick"-spor.
Indeks
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo".
Brukere av datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/skrivere som er laget av andre produsenter enn
Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (sidene 112,
113). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker vekselstrømadapteren
(selges separat).
• Sett [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage] (side 93).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Kan ikke importere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 112).
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert på
kameraet (side 98).
Etter å ha opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.
122NO
Etter å ha opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable" automatisk.
Innhold
• Sett [LUN-innstillinger] til [Multi].
• Sett [USB-tilk.] til [Auto] eller [Mass Storage].
• Koble datamaskinen til nettverket.
Kan ikke vise bilder på datamaskinen.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen
med "PMB" og spill den av.
Bilder som allerede er eksportert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
Minnekort
MENU/
Innstillingssøk
• Eksporter dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF", spill deretter av i
[Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] (side 72).
• Registrer bildet til bildedatabasefilen, spill deretter av i [Datovisning] (side 72).
• Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet.
Operasjonssøk
• Hvis du bruker "PMB", henvis til "PMB Help" (side 110).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Kan ikke sette inn et minnekort.
• Sett inn minnekortet i riktig retning.
• Alle dataene på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Indeks
Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
Bilder lagres i internminnet selv om et minnekort er satt inn i kameraet.
• Sørg for at minnekortet er satt helt inn i kameraet.
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• Et minnekort er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Kopier til et minnekort med tilstrekkelig kapasitet.
Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
123NO
Skrive ut
Innhold
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skriver du bruker. Særlig når du skriver ut et bilde
som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for trimming eller
kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut bildene
uten at begge kantene kuttes av.
• Med "PMB", kan du skrive ut bilder med dato (side 110).
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som er tatt med
kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut bilder med datoen
innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjonen. Rådfør deg med
skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker an fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene.
MENU/
Innstillingssøk
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
Operasjonssøk
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
Indeks
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 93).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen for
flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra
kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til kabelen for
flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret med en
datamaskin, ikke kan skrives ut.
• Panoramabilder kan ikke skrives ut avhengig av skriveren, eller blir skrevet ut som et avkuttet
panoramabilde.
Utskriften er avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
borte.
(PictBridge kobler til) blir
124NO
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
Innhold
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren.
Annet
MENU/
Innstillingssøk
• Når du bruker papir av en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble fra og
koble til igjen kablene for flerbruksterminalen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen i
kameraet (side 116) eller i skriveren.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket størrelse.
Operasjonssøk
• Bildet har ikke opptaksdataene slik at dataene ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv ut
bildet på nytt (side 116).
Linsen dugger.
Indeks
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
Kameraet slår seg av med forlenget objektiv.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke og slå på kameraet på nytt.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 105).
• Det interne, oppladbare ekstrabatteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri, og la det lade i 24 timer eller
mer med strømmen av.
Dato eller klokkeslett er feil.
• Områdeinnstilling er satt til et annet sted enn ditt. Endre innstillingene med MENU t
[Klokkeinnstillinger] t [Områdeinnstilling].
(Innst.) t
125NO
Varselindikatorer og meldinger
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data på minnekortet. Prøv å slå av og på kameraet igjen, eller ta ut
og sette inn minnekortet på nytt, flere ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på internminnet, eller det er satt inn et uformatert minnekort. Formater
internminnet eller minnekortet (side 98).
• Minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn et nytt minnekort.
MENU/
Innstillingssøk
C:13:ss
Operasjonssøk
Hvis en kode som starter med en bokstav vises, er kameraets selvdiagnosefunksjon startet. De to
siste sifrene (markert med ss) vil variere etter kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv etter å ha fulgt de følgende forslagene til problemløsning
noen ganger, kan det hende at kameraet trenger reparasjon.
Ta kontakt med Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Innhold
Egendiagnose-display
E:61:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Initialiser kameraet (side 90), og slå deretter på
strømmen igjen.
Indeks
E:62:ss
E:94:ss
• En funksjonsfeil som du ikke kan reparere selv har oppstått. Ta kontakt med Sony-forhandleren eller
det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Informer dem om den 5-sifrede koden, som starter med
"E".
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad batteripakken øyeblikkelig. Avhengig av bruksbetingelsene eller
batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen.
Må bare brukes med kompatibelt batteri
• Batteriet som er innsatt er ikke en NP-BN1 (inkludert) batteripakke.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
126NO
• Kameratemperaturen har økt. Strømmen kan slå seg av automatisk, eller du kan få problemer med å ta
opp filmer. La kameraet stå kaldt til temperaturen synker.
Innhold
Kameraet overopphetes
La det kjølne
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
• Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
• Terminaldelen av minnekortet er skitten.
• Minnekortet er skadet.
Minnekorttypefeil
Dette minnekortet kan ikke ta opp eller spille av
• Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Internminne-formateringsfeil
Minnekort-formateringsfeil
MENU/
Innstillingssøk
• Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Operasjonssøk
Sett inn minnekortet på nytt
• Formater mediet på nytt (side 98).
• Du bruker minnekortet med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Indeks
Minnekort låst
Leser bare minnekort
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet.
Ingen bilder
• Ingen bilder som kan avspilles er registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er registrert i denne mappen til minnekortet.
Ingen stillbilder
• Den valgte mappen eller datoen inneholder ingen fil som kan spilles av i lysbildevisning.
Fant en fil som ikke ble gjenkjent
• Du prøvde å slette en mappe som inneholder en fil som ikke kan spilles av på dette kameraet. Slett
filen med en datamaskin, og slett deretter mappen.
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene i navnet finnes allerede på minnekortet (for
eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe (sidene 99,
100).
127NO
Kan ikke opprette flere mapper
Tøm mappe
Innhold
• Mappen med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette
noen mapper.
• Du prøvde å slette en mappe som inneholder en eller flere filer. Slett alle filene før du sletter mappen.
• Du prøvde å slette en mappe som ble gjort skrivebeskyttet på en datamaskin eller en annen enhet.
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble
behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Du har valgt en mappe som ikke kan angis som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen mappe
(side 100).
Beskytt fil
MENU/
Innstillingssøk
Skrivebeskyttet mappe
Operasjonssøk
Mappen er beskyttet
• Slå av beskyttelsen (side 75).
• Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av på kameraet.
Fant ikke ansikt for retusjering
Indeks
Ikke visbar bildestørr.
• Du kan kanskje ikke retusjere bildet avhengig av bildet.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blitsen, eller fest kameraet på et stativ for å sikre
kameraet.
1280×720 (fin) støttes ikke med dette minnekortet
1280×720 (standard) støttes ikke med dette minnekortet
• For opptak av filmer anbefales det at du bruker et minnekort på 1 GB eller større.
Slå strømmen av og på
• Feil med objektivet.
Maksimalt antall bilder er allerede valgt
• Opptil 100 filer kan velges når du bruker [Flere bilder].
• Du kan legge til
(utskriftsrekkefølge)-merker på opptil 999 filer. Avbryt utvalget.
• Dataoverføringen til skriveren er kanskje ikke fullført ennå. Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal.
128NO
Behandler...
Feil ved musikkavspilling
Innhold
• Skriveren avbryter den aktuelle utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut før den er ferdig. Dette kan ta
litt tid, avhengig av skriveren.
• Slett musikkfilen, eller erstatt den med en musikkfil uten feil.
• Utfør [Formater musikk], og last så ned en ny musikkfil.
• Utfør [Formater musikk].
Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes
• Behandling og andre redigeringsfunksjoner på kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt
behandlet på en datamaskin, eller på bilder som ble tatt opp med andre kameraer.
• Kameraet gjenoppretter datoinformasjon osv. i tilfeller hvor bildene er blitt slettet på en datamaskin.
• Kameraet oppretter de nødvendige databasefilene etter at minnekortet er formatert.
MENU/
Innstillingssøk
Forbereder bildedatabasefil
Operasjonssøk
Feil ved musikkformatering
• Antallet bilder overstiger antallet som er mulig for datostyring i en databasefil på kameraet. For å
registrere nye bildefiler til databasefilen, slett unødvendige bilder fra [Datovisning].
• Internminnet er fullt. Hvis du vil ta opp til internminnet, velger du [Ja] og sletter uønskede bilder.
Indeks
Ingen ledig plass i internminnet
Slette bilder?
• Kan ikke registrere til databasefilen eller spille av i [Datovisning]. Importer alle bildene til en
datamaskin med "PMB" og gjenopprett minnekortet eller internminnet.
Feil i bildedatabasefil
Kan ikke gjenopprette
• Importer alle bildene til datamaskinen med "PMB", og formater minnekortet eller internminnet
(side 98).
Når du ikke kan importere alle bildene til datamaskinen med "PMB", kan du importere alle bildene til
datamaskinen uten å bruke "PMB" (side 112).
Hvis du vil vise bildene igjen med kameraet, kan du eksportere de importerte bildene til kameraet
med "PMB".
Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig pga. høy intern temperatur
• Kameratemperaturen har økt. Du kan ikke ta opp bilder til temperaturen har sunket.
Opptaket har stoppet opp pga. økt kameratemperatur
• Opptaket ble stoppet fordi temperaturen økte under filmopptaket. Vent til temperaturen synker.
• Når du tar opp filmer lenge, øker temperaturen i kameraet. I så fall må du slutte å ta opp filmer.
129NO
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"-type
Innhold
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
Opptak/avspilling
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Merknader
Indeks
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med
kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret
som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av viktige data.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn. De kan komme til å svelge den.
• Ikke sett i noe annet enn en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Det vil forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
MENU/
Innstillingssøk
*1 Høyhastighets dataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er utstyrt med
MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttelsesteknologi som bruker
krypteringsteknologi. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres
med kameraet.
*3 [1280×720]-filmer kan ikke tas opp.
*4 Dette kameraet støtter ikke 8-biters parallelldataoverføring. Det utfører den samme 4-biters
parallelldataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo".
Operasjonssøk
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
130NO
Fortsett r
Merknader om bruk av "Memory Stick Micro" (selges separat)
MENU/
Innstillingssøk
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, må du sette inn "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter som er like stor som Duos størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter som er like stor som Duo, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn. De kan komme til å svelge den.
Operasjonssøk
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på å sette
inn "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-adapteren. Hvis du setter inn en "Memory Stick Duo" i
en "Memory Stick"-kompatibelt utstyr uten en "Memory Stick Duo"-adapter, er det ikke sikkert at du blir
i stand til å fjerne det fra utstyret.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at "Memory
Stick Duo" settes inn riktig vei og skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan dette føre til at kameraet
ikke fungerer slik det skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er satt inn riktig
vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Innhold
Merknader om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter (selges
separat)
Indeks
131NO
Batteripakke
Vi anbefaler at du prøver å lade batteripakken med en romtemperatur på mellom (10 °C til 30 °C).
Batteripakken blir ikke effektivt oppladet i temperaturer utenfor denne rekkevidden.
Oppbevaring av batteripakken
• Lad ut batteripakken fullstendig før du lagrer den på et kaldt, tørt sted. For å opprettholde batteripakkens
funksjonalitet må du lade opp batteripakken fullstendig og lade den ut helt på kameraet minst en gang i
året mens det lagres.
• Du kan bruke opp batteripakken ved å la kameraet stå i lysbildevisningsmodus til strømmen går.
• Bruk en plastpose under lagring og transport for å hindre at terminalen blir tilsmusset, kortslutter osv.
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres over tid og gjennom hyppig bruk. Hvis
forminsket brukstid mellom oppladningene blir betydelig, er det sannsynligvis på tide å erstatte den med
en ny.
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til hvordan batteripakken oppbevares og hvilke driftsforhold den
brukes i.
Indeks
Om batterilevetid
MENU/
Innstillingssøk
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer. Batterikapasiteten blir derfor redusert i lave temperaturer. Vi
anbefaler følgende for å sikre lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær kroppen for å varme den opp, og sett den inn i kameraet rett
før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og
at du gjør prøveopptak før du faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Operasjonssøk
Effektiv bruk av batteripakken
Innhold
Om lading av batteripakken
Kompatibel batteripakke
• NP-BN1 (inkludert) kan brukes bare i N type-kompatible Cyber-shot-modeller.
132NO
Batterilader
Innhold
Operasjonssøk
MENU/
Innstillingssøk
• Bare NP-BN-type batteripakker (og ingen andre) kan lades i batteriladeren (inkludert). Hvis andre
batterityper lades med den medfølgende laderen kan det føre til at batteriene lekker, blir overopphetet
eller eksploderer, noe som medfører fare for forbrenning eller elektrisk støt.
• Fjern den ladede batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den oppladede batteripakken bli værende i
laderen, kan du forkorte batteritiden.
• CHARGE-lampen på den medfølgende batteriladeren blinker på disse måtene:
– Hurtig blinking: Slår lyset av og på gjentatte ganger med en intervall på 0,15 sekunder.
– Sakte blinking: Slår lyset av og på gjentatte ganger med en intervall på 1,5 sekunder.
• Når CHARGE-lampen blinker hurtig, tar du ut batteripakken som lades, og setter i den samme
batteripakken i kameraet igjen til det klikker. Når CHARGE-lampen blinker hurtig igjen, kan dette bety
at det er en feil på batteriet eller at det er satt inn en batteripakke av en annen type enn den spesifiserte.
Kontroller at batteripakken er av den angitte typen. Hvis batteripakken er av den angitte typen, fjerner du
den, erstatter den med en ny og kontrollerer om batteriladeren fungerer slik den skal. Hvis batteriladeren
fungerer, kan det hende det har oppstått en feil med batteriet.
• Når CHARGE-lampen blinker sakte, viser det at batteriladeren slutter å lade midlertidig på standby.
Batteriladeren slutter å lade, og går inn i standbystatus automatisk når temperaturen er utenfor den
anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen går tilbake til det riktige området, fortsetter batteriladeren
å lade, og CHARGE-lampen lyser igjen. Vi anbefaler at du prøver å lade batteripakken med en
romtemperatur på mellom (10 °C til 30 °C).
Indeks
133NO
Indeks
AF-avstandssøkeramme.................................................58
Feilsøking...........................................................................118
AF-lys ....................................................................................79
Filmmodus ...........................................................................32
Ansiktsgjenkjenning ........................................................64
Filmopptaksscene .............................................................45
Auto-orient. .........................................................................83
Filnummer .........................................................................103
Avspilling.............................................................................39
Flermønstermåling ...........................................................60
Avspillingszoom ...............................................................40
Fokus ......................................................................................58
Format ...................................................................................98
B
Formater musikk ...............................................................96
Fotograferingsretning .....................................................46
Batteripakke ......................................................................132
Funksj.veiv. .........................................................................88
Beskytt...................................................................................75
Fyrverkeri.............................................................................31
Bildeindeks ..........................................................................41
Bildestørr. ............................................................................47
G
Blits...................................................................................35, 50
Gourmet ................................................................................30
C
H
CD-ROM ............................................................................110
Halvlys ..................................................................................30
COMPONENT ..................................................................91
Halvlysportrett ...................................................................30
Hvitbalanse ..........................................................................55
Datamaskin ........................................................................109
Hvitbalanse under vann .................................................57
Importere bilder ...............................................112, 113
Høy følsomhet....................................................................30
Indeks
HD(1080i) ............................................................................91
D
MENU/
Innstillingssøk
Batterilader ........................................................................133
Operasjonssøk
F
Innhold
A
Dato- og tidsinnstill. ......................................................105
Demomodus ........................................................................89
I
Digital zoom .......................................................................82
Identifisere deler ...............................................................15
DISP .......................................................................................34
Initialiser...............................................................................90
DPOF .....................................................................................76
Innst. .......................................................................................13
DRO .......................................................................................66
Installering .........................................................................110
E
Egendiagnose-display ...................................................126
Intelligent autojustering .................................................22
Internminne .........................................................................21
ISO ..........................................................................................53
Eksponering ........................................................................52
Endre REC-mappe .........................................................100
K
Enkel modus .................................................................26, 68
Kalender ...............................................................................72
Enkel visning ................................................................25, 68
Kjæledyr ...............................................................................30
Enkelt opptak......................................................................24
Klokkeinnstillinger ........................................................105
EV ...........................................................................................52
Koble til
Datamaskin ................................................................112
Skriver ..........................................................................116
TV ..................................................................................106
Kontinuerlig avspill. ........................................................69
Kontrollknapp ..............................................................15, 16
134NO
P
L
PAL.........................................................................................92
Panoramafotografering...................................................28
Landskap ..............................................................................30
Language Setting ..............................................................87
Last ned musikk ................................................................95
Lukk. øyne-varsel .............................................................85
Lysbildevisning .................................................................69
Lysbildevisning med musikk.......................................70
PictBridge ....................................................................93, 116
Piksel ......................................................................................49
Pip ...........................................................................................86
PMB .....................................................................................110
PMB Portable ...................................................................114
Program Auto .....................................................................27
Programvare ......................................................................110
M
Macintosh-datamaskin .................................................109
Mappe
Opprette .........................................................................99
Sletting .........................................................................101
Velger .............................................................................78
Mass Storage ......................................................................93
"Memory Stick Duo" ....................................................130
MENU .....................................................................................9
Merke for utskriftsrekkefølge .............................76, 117
Punkt-AF ..............................................................................58
Punktmåling ........................................................................60
R
REC-modus .........................................................................44
Retusjere ...............................................................................73
Rotere.....................................................................................77
Rutenettlinje ........................................................................80
MENU/
Innstillingssøk
Endre .............................................................................100
PTP .........................................................................................93
Operasjonssøk
LUN-innstillinger .............................................................94
PC ..........................................................................................109
Innhold
Kopier ..................................................................................102
Rødøyekorreksjon ............................................................73
Rødøyereduksjon ..............................................................84
Modusbryter ........................................................................20
S
Modusvelger .......................................................................19
Sakte synk ............................................................................35
MTP ........................................................................................93
Scenegjenkjenning ...........................................................61
Multi-AF...............................................................................58
Scenevalg .............................................................................30
Multikontakt .....................................................106, 112, 116
SD ............................................................................................91
Music Transfer .........................................................110, 111
Selvportrett ..........................................................................37
Mykt snapshot ....................................................................30
Selvutl. ..................................................................................37
Målemodus ..........................................................................60
Senter-AF .............................................................................58
N
Sentervektet måling .........................................................60
Indeks
Minnekort...............................................................................3
Serie ........................................................................................51
NTSC .....................................................................................92
Ny REC-mappe .................................................................99
Nøyaktig digital zoom ....................................................82
Skjerm ...................................................................................34
Skjermoppløsning.............................................................81
Slett ...................................................................................42, 74
Slette REC-mappe ..........................................................101
O
Områdeinnstilling ...........................................................104
Opptak
Film .................................................................................32
Stillbilde ........................................................................22
Optisk zoom ..................................................................33, 82
OS ..........................................................................................109
Smart zoom .........................................................................82
Smilfølsomhet ....................................................................63
Smilutløser...........................................................................36
Snø ..........................................................................................31
Strand .....................................................................................30
Strømsparer .........................................................................97
135NO
T
TV .........................................................................................106
U
Innhold
Trimme ..................................................................................73
Under vann ..........................................................................31
USB-tilk. ..............................................................................93
Utskrift ..........................................................................76, 116
V
Varselindikatorer og meldinger ................................126
Velg mappe .........................................................................78
Operasjonssøk
Uskarp maskering .............................................................73
VGA .......................................................................................47
Visningsmodus ..................................................................72
W
Windows-datamaskin ...................................................109
MENU/
Innstillingssøk
Video ut ................................................................................92
Z
Zoom ......................................................................................33
Indeks
136NO
Merknader om lisensen
Programvaren som går inn under den følgende GNU General Public License (heretter bare
"GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter bare "LGPL"), følger med kameraet.
Dette er for å informere deg om at du har rett til å ha tilgang til, endre og distribuere kildekoden
for disse programmene under vilkårene til medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden finnes på Internett. Bruk denne URL-en til å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke tar kontakt med oss vedrørende innholdet i kildekoden.
Indeks
På GNU GPL/LGPL-programvare
MENU/
Innstillingssøk
INGEN LISENSER GIS ELLER SKAL FORUTSETTES FOR ANNEN BRUK.
TILLEGGSINFORMASJON SOM GJELDER PROMOTERINGSBRUK, INTERN OG
KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING KAN ANSKAFFES FRA MPEG LA, LLC.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Operasjonssøk
DETTE PRODUKTET OMFATTES AV DEN SAMLEDE PATENTLISENSEN FOR MPEG-4
VISUAL FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, OG
KAN BRUKES TIL Å
(i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODE MPEG-4-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM ER
INVOLVERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER
ANSKAFFET FRA EN VIDEOTILBYDER PÅ LISENS FRA MPEG LA MED TILLATELSE
TIL Å TILBY MPEG-4-VIDEO.
Innhold
"C Library", "Expat" og "zlib"-programvare leveres i kameraet. Vi leverer denne programvaren
på grunnlag av lisensavtaler inngått med innehaverne av opphavsretten. Etter ønske fra eierne av
opphavsretten til denne programvaren må vi informere deg om det følgende. Les de følgende
avsnittene.
Les "license1.pdf" i mappen "License" på CD-ROM-platen. Du finner lisenser (på engelsk) for
"C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg"-programvare.
Les "license2.pdf" i mappen "License" på CD-ROM-platen. Du finner lisenser (på engelsk) for
"GPL" og "LGPL"-programvare.
Du trenger Adobe Reader for å vise PDF-filen. Hvis det ikke er installert på datamaskinen, kan
du laste det ned fra Adobe Systems-nettsiden:
http://www.adobe.com/
Om lisensen for "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
137NO
Download PDF

advertising