Sony | DSC-W55 | Sony DSC-W55 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke menyen
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke Oppsettskjermbildet
DSC-W35/W55
Vise bilder på en TVskjerm
Før du begynner å bruke enheten, må du lese
grundig gjennom denne Brukerhåndbok og
"Bruksanvisning" nøye, og oppbevare dem
for fremtidig bruk.
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
2-899-989-21(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
Carl Zeiss-linser
Dette kameraet er utstyrt med Carl Zeisslinser som gir skarpe bilder med utmerket
kontrast.
Linsene i dette kameraet er fremstilt under
et kvalitetssikringssystem som er sertifisert
av Carl Zeiss, i henhold til
kvalitetsstandardene for Carl Zeiss i
Tyskland.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises konstant på LCDskjermen. Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket
på noen måte.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 104.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den i Memory Stick Duo-adapteren
(ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om batteriet
• Lad batteriet (inkludert) før du tar kameraet i
bruk.
• Batteriet kan lades selv om det ikke er helt
utladet. Selv om batteriet ikke er fulladet, kan
du bruke det med den kapasiteten det har.
• Hvis du ikke skal bruke batteriet på en stund,
bør du lade det ut, ta det ut av kameraet og
oppbevare det på et kjølig og tørt sted. Dette
bevarer batteriet.
• Du finner opplysninger om batteripakker på
side 106.
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Kameraet er utstyrt med en kraftig zoomlinse.
Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Bildene som brukes i denne
Brukerhåndbok
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne Brukerhåndbok er reproduserte bilder, og
ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Om illustrasjonene
Illustrasjonene i denne Brukerhåndbok er for
DSC-W55, hvis ikke noe annet er angitt.
2
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................6
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 6
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 7
Farge – Om belysningseffekter ......................................................................... 8
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ................................................. 9
Identifisere deler......................................................................................10
Indikatorer på skjermen...........................................................................12
Endre skjermbildet...................................................................................16
Bruke internminnet ..................................................................................17
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................18
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ...................................................19
Ta stillbilder (Scenevalg) .........................................................................25
Vise/slette bilder ......................................................................................28
Bruke menyen
Bruke menyelementer .......................................................................30
Menyelementer ...................................................................................31
Opptaksmeny ..........................................................................................32
COLOR (Fargemodus): Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
9 (Fokus): Endre fokuseringsmetode
(Målemodus): Velge målemodus
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
ISO: Velge lysfølsomhet
(Bildekval.): Velge stillbildekvaliteten
Mode (REC-modus): Velge modus for kontinuerlig opptak
M (Intervall): Velge bildeintervall i [Multiserie]-modus
(Blitsnivå): Justere mengden blitslys
(Kontrast): Justere kontrasten i bildet
(Skarphet): Justere skarpheten i bildet
(Oppsett): Endre oppsettselementer
3
Innhold
Visningsmeny.......................................................................................... 43
(Mappe): Velge mappe for visning av bilder
- (Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Skriv ut): Skrive ut bilder med en skriver
(Lysbilde): Spille av en serie bilder
(Endre str.): Endre bildestørrelsen for et bilde
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Dele): Klippe filmer
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Trimme: Ta opp et forstørret bilde
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer ................................................................. 50
Kamera .............................................................................................. 51
AF-modus
Digital zoom
Funksj.veiv.
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
Internt minneverktøy .......................................................................... 54
Format
Memory Stick-verktøy ....................................................................... 55
Format
Ny REC-mappe
1
Oppsett1 ............................................................................................ 58
LCD-baklys (bare DSC-W55)
Pip
2
Endre REC-mappe
Kopier
Språk
Initialiser
Oppsett2 ............................................................................................ 59
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm.................................................................... 61
4
Innhold
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................63
Installere programvare (inkludert) ...........................................................65
Kopiere bilder til datamaskinen ...............................................................66
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet
(ved hjelp av en "Memory Stick Duo").....................................................73
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert) .............................................74
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................80
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................82
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................83
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter.........................................................87
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................89
Varselindikatorer og meldinger..............................................................100
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder ..............................................103
Om "Memory Stick" ...............................................................................104
Om batteriet...........................................................................................106
Batteriladeren ........................................................................................107
Indeks
Indeks....................................................................................................108
5
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende,
slik at du kan begynne å bruke kameraet. Her
får du vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene som modusvelgeren
(side 18), menyene (side 30), o.s.v.
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinkende , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ta et stillbilde som det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 33)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (som følger).
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Det anbefales å lene seg mot et tre
eller en bygning for å stabilisere kameraet. Bruk av selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse eller bruk av stativ kan også være til hjelp. Bruk blits hvis du skal ta bilder
under forhold med lite lys.
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponering
Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (Anbefalt
følsomhetsindeks) = Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 23).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 35).
Justere ISO-følsomheten (Anbefalt følsomhetsindeks)
ISO-følsomhet er en målemetode som beregner hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten, se side 37.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescer.
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Blåtone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 36).
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 7M
3072
3072 piksler × 2304 piksler = 7 077 888 piksler
640
2304
480
Piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 24)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 38)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt
kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
9
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
2
3
4
8
9
5
6
7
0
qa
qs
DSC-W55
A Lukkerknapp (19)
B For opptak: Zoom-spak (W/T) (20)
For visning: / -spak
(Avspillingszoom)/
-spak (Indeks)
(28, 29)
C Søkervindu
qf
qd
qg qh qj qk ql
D Linse
E POWER-knapp/POWER-lampe
DSC-W35
F Mikrofon
G Blits (21)
w;
H Selvutløserlampe (22)/AF-belysning
(53)
wa
9
ws
wd
wf
A AE/AF-låselampe/selvutløserlampe
(grønn) (22)
B Ladelampe for blits/opptakslampe
(oransje)
C Høyttaler
D Søker
E LCD-skjerm (16)
10
Identifisere deler
F DISP (Skjermbildebryter)-knapp (16)
S Multikontakt (underside) (DSC-W55)
• Hold DISP-knappen (skjermbildebryteren)
inne for å velge lysstyrke for LCDbakgrunnslys (bare DSC-W55).
• Multikontakten brukes til:
– USB-forbindelse med datamaskin
– AV-forbindelse med TV-apparat
– PictBridge skrivertilkobling
G MENU-knapp (30)
• Trykk MENU lenge for å vise skjermbildet
(Setup).
H
-knapp (Avspilling) (28)
I Krok for håndleddsrem
J Modusvelger (18)
T DC IN-kontakt (DSC-W35)
Når du bruker en AC-LS5Kvekselstrømadapter (ikke inkludert)
Du finner flere opplysninger i
vekselstrømadapterens
bruksanvisningen.
K Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (30)
Meny av: / / / (21-23)
L
1
2 Til DC INkontakt
-knapp (Bildestørrelse/Slett)
(24, 28)
v merke
M Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
• Ta kameraet av stativet etter bruk.
N Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
O Tilgangslampe
P "Memory Stick Duo" spor
Q Batterispor
R Batteriutløserspak
• Du kan ikke lade batteriet ved å koble
kameraet til vekselstrømadapteren ACLS5K. Lad batteriet med batteriladeren.
U DC IN-kontaktdeksel (DSC-W35)
V A/V OUT-kontakt (DSC-W35)
W Kontaktdeksel (DSC-W35)
X
(USB) kontakt (DSC-W35)
11
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Indikator
Zooming (20, 51)
1.3
Når du tar stillbilder
3
1
Betydning
Rødøyereduksjon (52)
Skarphet (42)
4
Kontrast (42)
ON
2
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Når du filmer
AF-belysning (53)
Målemodus (35)
5
Fargemodus (32)
B
Indikator
Betydning
Makro (21)
S AF M AF
AF-modus (51)
AF-avstandssøkerramme
(33)
1.0m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand (33)
Skala for eksponeringsverdi
(23)
• Displayet endres slik som
vist til venstre, avhengig av
indstillingsmodus.
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
AE/AF-lås (19)
z
Opptaksmodus (18, 39)
M
Hvitbalanse (36)
WB
STBY
REC
Standby/Spiller inn film
Innstillingsmodus
(scenevalg) (18)
Innstillingsmodus (Program
auto) (18)
Kameramodus (19)
SL
Blitsmodus (21)
Blitsen lades
12
V Mørkere
v Lysere
Veiledning for
eksponeringsverdi (23)
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
Indikator
AF-avstandssøkerramme
(33)
7M
3:2
5M
Bildestørrelse (24)
3M
2M
1M
•
VGA
FINE
640
16:9
STD
640
vises bare når flerserie
er aktivert.
1M
160
FINE STD
101
Bildekvalitet (38)
Opptaksmappe (55)
E
Indikator
Betydning
Histogram (16, 23)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Gjenværende intern
minnekapasitet
NR lav lukkerhastighet
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
00:00:00
[00:28:25]
Betydning
Betydning
• Hvis lukkerhastigheten
faller under et bestemt nivå
under dårlige lysforhold,
aktiveres NR (Noise
Reduction) lav
lukkerhastighet automatisk
for å redusere bildestøy.
Innspillingstid [maksimal
innspillingstid]
1/30"
Flerserieintervall (41)
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
125
Lukkerhastighet
Selvutløser (22)
F3.5
Blenderverdi
Selvdiagnosevisning (100)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (23)
C:32:00
Meny (30)
ISO-tall (37)
D
Indikator
Betydning
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 6).
E
Advarsel om lite
batteristrøm (100)
+
Trådkors for punktmåling
(35)
13
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Opptaksmodus (18, 39)
M
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Bildestørrelse (24)
160
Avspillingsmodus (28)
Beskytt (43)
-
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Når du spiller av filmer
(87)
Endre mappe (43)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
1.3
Zooming (28)
Trinn
12/16
Bilde for bilde-avspilling
N
Avspilling (28)
(39)
Volum (28)
B
Indikator
Betydning
101-0012
Mappe-fil-nummer (43)
Avspillingsindikator
14
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
101
E
Betydning
Indikator
Histogram (16, 23)
Opptaksmappe (55)
•
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
101
Avspillingsmappe (43)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Betydning
PictBridge -tilkobling (84)
2007 1 1
9:30 AM
DPOF
vises når
histogramvisning er
deaktivert.
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Meny (30)
Gjenværende intern
minnekapasitet
z PAUSE
z SPILL
Avspilling av
flerseriebilder i serier (39)
Gjenværende "Memory
Stick" kapasitet
TILB./
NESTE
Velge bilder
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
C:32:00
Selvdiagnosevisning (100)
00:00:12
Telleverk
VOLUM
Justere volum
D
Indikator
Betydning
PictBridge -tilkobling (86)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen (DSCW55)/USB-kabel (DSCW35) mens ikonet vises.
+2.0EV
Eksponeringsverdi (23)
ISO-tall (37)
Målemodus (35)
Blits
WB
Hvitbalanse (36)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Avspillingsbilde
15
Endre skjermbildet
DISP
(Skjermbildebryter)knapp
Hver gang du trykker på DISP-knappen
(skjermbildebryteren), endres bildet som
følger.
Histogram på
Histogrambilde
(side 23)
Indikatorer av
LCD-skjerm av
Indikatorer på
16
• Hold DISP-knappen (skjermbildebryteren) inne
lenge for å velge lysstyrke for LCDbakgrunnslys (bare DSC-W55).
• Hvis du setter histogramvisning til på, vises
bildeopplysninger under avspilling.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises
– Under filmopptak
Under avspilling
– Når menyen vises
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under filmavspilling
• Under avspilling av bilder kan du ikke slå av
LCD-skjermen.
• Det kan være stor forskjeller i histogrammet
som vises under opptak og under avspilling når:
– Blitsen blinker to ganger.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Det er ikke sikkert at histogrammet vises for
bilder tatt med andre kameraer.
• Hvis du setter LCD-skjermen til av, virker ikke
den digitale zoomen og [AF-modus] settes til
[Enkel] (side 51). Hvis du velger
(blitsmodus)/ (selvutløser)/ (makro), vises
bildet i ca. to sekunder.
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 56 MB internminne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Filmer med bildestørrelsen angitt til [640 (fin)], kan ikke tas opp med bruk av det interne minnet.
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: bildene lagres på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett osv.]: du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Opptak]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Oppsett osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopier] side 50, 57).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 66 til 69 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Du kan kopiere data som er lagret i det interne minnet, til en datamaskin via en USB-forbindelse mellom
datamaskinen og kameraet. Men du kan ikke kopiere data fra datamaskinen til det interne minnet.
17
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
t
: Du filmer
side 19
Kontrollknapp
Opptaksmodi for stillbilder
:
Autojustering-modus
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
t side 19
:
Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til å velge
forskjellige innstillinger.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 31)
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. t side 25
Om funksjonsveiviseren
Hvis [Funksj.veiv.] er satt til [På], vises funksjonsbeskrivelsene når du bruker kameraet.
Standardinnstillingen er [På]. Velg [Av] hvis du ikke vil at funksjonsveiviseren skal vises
(side 52).
18
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Mikrofon
v/V/b/B-knapp
Søker
Zoom-spak
Lukkerknapp
z-knapp
Modusvelger
Grunnleggende bruk
Kontrollknapp
-knapp
(Bildestørrelse)
1 Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde (Autojustering-modus): Velg
Film: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
Ikke dekk mikrofonen med
fingrene.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
Indikator for AE/AF-lås
19
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Korteste opptaksavstand er ca. 50 cm. Bruk nærbildemodus (Makro) modus (side 21) når du fotograferer
et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:
–
–
–
–
–
–
–
Langt fra kameraet og mørkt
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Sett gjennom glass
I rask bevegelse
Reflekterende lys eller med en skinnende overflate
Blinking
Baklys
Bruke zoomen
Skyv på zoom-spaken.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 51.
• Du kan ikke endre zoom skalaen ved opptak av film.
20
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk v ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Automatisk blits
Blinker når det er for lite lys eller bakgrunnslys (standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synkronisering (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen for å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk B ( ) på kontrollknappen.
Hvis du vil avbryte, trykker du B på nytt.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W side: Ca. 2 cm eller lengre, T side: Ca. 30 cm eller lengre)
Makro
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten blir lavere.
21
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Bruke selvutløseren
Trykk V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren
aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du V på nytt.
• Bruk 2 sekunders forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarphet på bildet p.g.a. bevegelse i
kameraet når du trykker ned utløseren.
22
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
EV (Justere eksponeringen manuelt)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen, og trykk deretter på v (lysere)/V (mørkere) for å
justere.
Hvis du vil fjerne indikatoren som vises, trykker du på b en gang til.
Mot +
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 7.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
z Justere EV (eksponeringsverdi) ved å vise et histogram
A
B
Mørkt
Lyst
Grunnleggende bruk
Mot –
Et histogram er et diagram som viser lysstyrken
til et bilde. Trykk DISP-knappen
(skjermbildebryter) gjentatte ganger for å vise
histogrammet innenfor skjermbildet. Diagrammet
viser et lyst bilde når det er forskjøvet mot høyre
side og et mørkt bilde når det er forskjøvet mot
venstre side. Still inn modusvelgeren på
,
eller på scenevalg og juster EV mens du
kontrollerer eksponeringen med histogrammet.
A Antall piksler
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også under avspilling av et enkelt stillbilde, men eksponeringen kan da ikke justeres.
23
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Endre bildestørrelsen
Trykk
(Bildestørrelse) og deretter v/V for å velge størrelse.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 9.
Standardinnstillingene er markert med .
Bildestørrelse
Retningslinjer
7M (3072×2304)
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:21) (3072×2048)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592×1944)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M (2048×1536)
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224)
Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA (640×480)
For e-post
16:92) (1920×1080)
Vis på 16:9 HDTV
Antall bilder
Skriver ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 97).
Filmbildestørrelse
Bilde/sekund
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Vise på TV (høy kvalitet)
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Vise på TV (standard)
160 (160×112)
Ca. 8
For e-post
• Jo større bildestørrelse, desto bedre bildekvalitet.
• Jo flere bilder du spiller av per sekund, desto jevnere blir avspillingen.
24
Ta stillbilder (Scenevalg)
Lukkerknapp
Modusvelger
,
modusvelgeren.
,
,
,
,
,
) med
Grunnleggende bruk
1 Velg det ønskede modus på scenevalg (
• Du finner informasjon om modi på neste side.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Avbryte Scenevalg
Still inn modusvelgeren til et annet modus enn scenevalg.
25
Ta stillbilder (Scenevalg)
Scenevalgmodi
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, reduserer uskarphet.
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap
og lignende.
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å få skarpere
og varmere hudtoner når du tar
bilder av personer, noe som gir
vakrere bilder. I tillegg skaper
effekten av mykt fokus en
behagelig atmosfære for portretter
av personer, blomster og så
videre.
Halvlysportrett*
Passer når du skal ta portrettbilder
når det er mørkt. Gir deg mulighet
til å ta skarpe bilder av personer
når det er mørkt, uten at du mister
den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
* Lukkerhastigheten er lavere i
26
(Halvlys-modus) og
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
(Halvlysportrett-modus), så du bør bruke stativ.
Ta stillbilder (Scenevalg)
Funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen. Når du trykker på knappen og velger funksjoner som ikke kan
kombineres med scenevalget, høres en pipelyd.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
AFavstandssøker
Forhåndsinnstilt fokus
Hvitbalanse
Serie/
Flerserie
Blitsnivå
SL
—
—
Auto/ WB
—
—
/
—
Grunnleggende bruk
—
/
/
27
Vise/slette bilder
-knapp (Indeks) / spak (Avspillingszoom)
v/V/b/B-knapp
-spak (Avspillingszoom)
-knapp (Avspilling)
z-knapp
Kontrollknapp
-knapp (Slett)
1 Trykk
-knapp (Avspilling).
Hvis du trykker
-knappen (Avspilling) når kameraet er avslått, blir kameraet slått på i
avspillingsmodus. Hvis du trykker igjen, skifter du til opptaksmodus.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk z for å spille av en film. (Trykk z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk B for å spole forover og trykk b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til
normal avspilling.)
Trykk v/V for å justere volumet.
• Filmer med bildestørrelse på [160] vises i en størrelse mindre.
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter z.
Avbryte slettingen
Velg [Avslutt], og trykk deretter z.
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Skyv spaken
mens du viser et stillbilde.
Skyv spaken
for å angre zoomingen.
Juster mengde: v/V/b/B
Oppheve avspillingszoom: z
• Lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 49)
28
Vise/slette bilder
Vise en indeksskjerm
Skyv spaken
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B. Du kan vise neste (forrige)
indeksskjerm ved å trykke b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke z.
1 Når det vises et indeksskjermbilde, trykker du
kontrollknappen. Deretter trykker du z.
(Slett) og velger [Velg] med v/V på
2 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, og trykk deretter z for å vise indikatoren
det valgte bildet.
(Slett) på
Grønn ramme på valgt bilde
Grunnleggende bruk
Slette bilder i indeksmodus
Avbryte en sletting
Velg et bilde du tidligere har valgt for sletting, og trykk deretter z for å
slette indikatoren
fra bildet.
3 Trykk
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
• Du kan slette alle bildene i mappen ved å velge [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1 i stedet for
[Velg], og deretter trykke z.
29
Bruke menyen
Bruke menyelementer
v/V/b/B-knapp
-knapp (Avspilling)
Modusvelger
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Innspilling: Slå på kameraet, og still deretter inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk på
-knapp (Avspilling).
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/
avspillingsmodus.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du
fortsette å trykke b/B til elementet vises på
skjermen.
• Trykk z etter at du har valgt et element i
avspillingsmodus.
4 Velg en innstilling med v/V.
Innstillingen du velger, zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk MENU for å slå av menyen.
• Hvis det er et element som ikke vises, vil du se et v/V-merke i kanten av området der menyelementene
vanligvis vises. Du kan vise elementet som ikke er synlig, ved å velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke angi elementer som ikke er valgbare.
30
Menyelementer
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Opptaksmeny (side 32)
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren og innstillingene. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
( : tilgjengelig)
Modusvelgerinnstilling:
Scene
COLOR (Fargemodus)
—
9 (Fokus)
—
—
—
WB (Hvitbalanse)
—
ISO
—
—
—
—
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
M
—
(Intervall)
—
*
—
(Blitsnivå)
—
*
—
(Kontrast)
(Skarphet)
—
—
—
—
—
—
Bruke menyen
(Målemodus)
(Oppsett)
Meny for visning (side 43)
(Mappe)
DPOF
(Lysbilde)
(Rotere)
(Oppsett)
- (Beskytt)
(Skriv ut)
(Endre str.)
(Dele)
Trimme**
* Operasjonen kan være begrenset avhengig av scenemodus (side 27).
**Bare tilgjengelig for avspillingszoom.
I denne "Brukerhåndbok for Cyber-shot", vises den tilgjengelige modusvelgerinnstillingen på
følgende måte:
Ikke tilgjengelig
Tilgjengelig
31
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
COLOR (Fargemodus): Endrer livaktigheten
på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
S/HV (B & W)
Angir at bildet vises i i svart/hvitt.
Bruntone (SEPIA)
Angir at bildet vises i bruntone.
Naturlig (NATURAL)
Angir at bildet vises med diskré farger.
Varm (RICH)
Angir at bildet vises i lys farge.
Normal
• Du kan velge bare [Normal], [S/HV] eller [Bruntone] når du filmer.
• Når [Multiserie] er valgt, settes fargemodus til [Normal].
32
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
9 (Fokus): Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetode. Bruk menyen når det er vanskelig å få riktig fokusering i
autofokusmodus.
(uendelig)
7.0m
3.0m
1.0m
Fokuserer på motivet ved bruk av en tidligere angitt avstand
til det. (Forhåndsinnstilt fokus)
• Ved opptak av et motiv gjennom et nett eller vindusglass, er det
vanskelig å få riktig fokusering i autofokusmodus. I slike
tilfeller er bruk av [Fokus] nyttig.
0.5m
Fokuserer automatisk på et objekt i sentrum av søkerrammen.
• Ved å bruke denne sammen med AF-låsefunksjonen kan du ta
opptak i ønsket bildekomposisjon.
AF-avstandssøkerramme
Bruke menyen
Senter-AF
(
)
Indikator for AFavstandssøkerramme
Multi-AF
(Flerpunkts-AF)
(Stillbilde
)
(Film
)
Fokuserer automatisk på et objekt i alle områder av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke er i sentrum av
rammen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
•
•
•
•
AF betyr autofokus.
Avstandsinnstillingsopplysninger i [Fokus] er omtrentlige. Hvis du retter linsen opp eller ned, øker feilen.
[Multi-AF] anbefales for filmopptak.
Når du bruker digital zoom eller AF-belysning, gis prioritert AF-bevegelse til motiver nær eller i sentrum
av rammen. I slike tilfeller blinker indikatoren
eller
og AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 27).
33
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
z Hvis motivet er ute av fokus
Ved opptak av motiv som ses i kanten av rammen (eller skjermbildet) eller ved bruk av [Senter-AF], er det
ikke sikkert at kameraet fokuserer på motivet i kanten av rammen.
I slike tilfeller gjør du følgende:
1 Endre opptaket slik at motivet sentreres i AF-avstandssøkeren og trykk lukkerknappen halveis
ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Indikator for AE/AF-lås
AF-avstandssøkerramme
Hvis du bare ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta denne fremgangsmåten så
mange ganger du vil.
2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og lyser kontinuerlig, kan du gå tilbake til den
opprinnelige posisjonen og trykke lukkerknappen helt ned.
34
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Målemodus): Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Punkt (Punktmåling)
( )
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
Måler sentrum av bildet og bestemmer eksponeringen etter
lysstyrken til motivet der.
Multi (Flermønstermåling)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
Bruke menyen
Senter (Sentervektet måling)
( )
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 7.
• Ved bruk av punktmåling eller sentermåling, bør du sette [9] (Fokus) til [Senter-AF] for å fokusere på
måleposisjonen (side 33).
35
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
WB (Hvitbalanse): Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når
fargene i bildet ser rare ut.
Blits ( WB )
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
Hvitglødende (n)
Justerer for hvitglødende eller sterkt lys av den typen som
vanligvis finnes i fotostudioer.
Fluorescer. (
Justerer for fluorescerende lys.
Overskyet (
36
)
)
Justerer for overskyet vær eller et skyggeområde.
Opptaksmeny
Dagslys (
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
)
Auto
Juster klart dagslys, kveldslys, nattlys, neonlys eller
fyrverkeri.
Justerer hvitbalansen automatisk.
ISO: Velge lysfølsomhet
Lavt tall
Bruke menyen
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 8.
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke skikkelig, selv om du
velger [Fluorescer.] ( ).
• Bortsett fra i [Blits]-modiene ( WB ) er [WB] satt til [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 27).
Høyt tall
Velger lysfølsomhet, målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
1000
800
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
400
200
100
Auto
• Hvis du vil ha mer informasjon om ISO-følsomhet, kan du se side 7.
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
37
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Bildekval.): Velge stillbildekvaliteten
Velger stillbildekvalitet.
Fin (FINE)
Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
• Når modusvelgeren er i
Standard (STD)
38
, er kvaliteten på stillbildet [Fin].
Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Mode (REC-modus): Velge modus for
kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker lukkerknappen.
Multiserie ( M )
Tar opp 16 bilder i rekkefølge som en stillbildefil, når du
trykker på lukkerknappen.
• Bildestørrelsen på bilder som er tatt i flerseriemodus er 1 M.
• Det er nyttig når du skal kontrollere formen din i for eksempel
sport.
• Du kan velge lukkerintervall for flerserie i [Intervall]-modus
(side 41).
• Bildene vises i sekvens på kameraskjermen.
• Blitsen er stilt inn på
Serie (
)
Bruke menyen
• Bildet skrives ut som et enkeltbilde bestående av 16 bilder.
(Blits tvunget av).
Tar opp maksimalt antall bilder i rekkefølge (se følgende
tabell) når du trykker og holder nede lukkerknappen.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
• Blitsen er stilt inn på
Normal
(Blits tvunget av).
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Om [Multiserie]
• Du kan spille av bildene som du tok i flerseriemodus, i rekkefølge, med denne fremgangsmåten:
– Ta pause og gjenoppta ved å trykke z på kontrollknappen.
– Spill av bilde for bilde ved å trykke b/B i pausemodus. Trykk z for å gjenoppta avspilling i serier.
• Følgende funksjoner kan ikke brukes i flerseriemodus:
– Smart zoom
– Deler inn en serie av bildeopptak i flerseriemodus
– Trekker ut eller sletter et bilde i en bildeserie som er tatt i flerseriemodus
– Angi bildeserieintervallet for en modus til noe annet enn [1/30] når modusvelgeren er satt til
• Ved avspilling av en bildeserie som er tatt i flerseriemodus, ved bruk av en datamaskin eller et kamera
som har flerseriefunksjon, vises bildet som et enkeltbilde bestående av 16 bilder.
39
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
• Det kan hende du ikke kan ta bilder i flerseriemodus, avhengig av scenemodus (side 27).
Om [Serie]
•
•
•
•
Ved opptak med selvutløser tas det opp en serie med høyst fem bilder.
Opptaksintervallet er på ca. 0,9 sekunder.
Ved lavt batterinivå eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt, stopper serien.
Det kan hende du ikke kan ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 27).
Maksimalt antall kontinuerlige opptak
(Enheter: bilder)
Kvalitet
Fin
Standard
7M
4
6
3:2
4
6
5M
5
8
Størrelse
40
3M
7
13
2M
11
20
VGA
64
100
16:9
11
20
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Intervall): Velge bildeintervall i
[Multiserie]-modus
Velger bildeintervall i [Multiserie]-modus (side 39).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Velg [Multiserie] i [Mode] først. Angi deretter ønsket
bildeintervall i [Intervall]. Hvis du velger en annen funksjon enn
[Multiserie], er ikke denne funksjonen tilgjengelig.
1/30 (1/30")
(Blitsnivå): Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –)
Mot –: Senker blitsnivået.
Bruke menyen
+ ( +)
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 21.
41
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Kontrast): Justere kontrasten i bildet
Mot –
Mot +
Justere kontrasten i bildet
+(
)
Mot +: Øker kontrasten.
Normal
–(
)
Mot –: Senker kontrasten.
(Skarphet): Justere skarpheten i bildet
Mot –
Mot +
Justerer skarpheten i bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
Mot –: Gjør bildet mykere.
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Se side 50.
42
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Opphever utvalget.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Bruke menyen
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 55)
• Endre mappe for lagring av innspillte bilder t [Endre REC-mappe] (side 56)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Går til forrige eller neste mappe.
- (Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytt (-)
Se nedenstående prosedyre.
Avslutt
Forlater Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
43
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Bildet beskyttes, og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
-
4 Hvis du vil beskytte andre bilder, velger du det ønskede bildet med b/B, og trykker deretter z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Skyv
(indeks)-spaken for å vise indeksskjermen.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter z.
5 Velg bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
VELG
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• Hvis du vil beskytte alle bildene i mappen, velger du [Alt i denne mappen] i trinn 4 og trykker z. Velg
[På] med B, og trykk deretter z.
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk z for at --indikatoren skal bli grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bildene du vil oppheve beskyttelsen for.
4 Trykk MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter z.
44
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter z.
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på
opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Tilføyer et
-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 87).
(Skriv ut): Skrive ut bilder med en skriver
(Lysbilde): Spille av en serie bilder
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Bruke menyen
Se side 83.
Intervall
3 sek.
Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Bilde
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Start
Starter lysbildevisningen.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
45
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter z.
Lysbildevisningen vil da starte.
For å avslutte lysbildevisning, trykk z avbryter lysbildevisningen. Velg [Avslutt] med V, og trykk
deretter z.
• Når du stopper en lysbildevisning midlertidig, kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
• Intervalltiden er bare retningsgivende, så den kan variere avhengig av bildestørrelse og lignende.
(Endre str.): Endre bildestørrelsen for et bilde
Stor størrelse
Liten størrelse
Du kan endre størrelsen på et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
7M
Du finner mer informasjon om valg av bildestørrelse på
side 24.
5M
3M
2M
VGA
Avbryt
Avbryter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen på.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
•
•
•
•
•
46
Hvis du vil ha mer informasjon om billedstørrelse kan du se side 9.
Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller flerseriebilder.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelsen til 3:2 eller 16:9.
Når du forandrer størrelsen på et bilde med bildeforholdet 3:2 eller 16:9, vises de svarte feltene øverst og
nederst i bildet.
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK
Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
] med v, og roter deretter bildet med b/B.
Bruke menyen
1 Vis det bildet som skal roteres.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller flerseriebilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Dele): Klippe filmer
Flyten i filmen ,
Dele opp
Dele opp
Klipper filmer eller sletter unødvendige scener fra filmer. Du bør bruke denne funksjonen hvis
kapasiteten til internminnet eller "Memory Stick Duo" er for liten, eller når du legger ved
filmer til e-postmeldinger.
• Legg merke til at originalfilmen slettes og at nummeret utelates. Legg også merke til at du ikke kan
gjenopprette filer når du har klippet dem.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter oppdelingen.
47
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
Eksempel: Klippe en film med nummer 101_0002
Denne delen beskriver et eksempel på oppdeling av en film med nummer 101_0002 og
sletting av den i den følgende filkonfigurasjonen.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Klippe scene A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dele opp
101_0002 deles opp i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
101_0004
1
A
3
2
B
101_0005
Dele opp
101_0005 deles opp i 101_0006 og 101_0007.
3 Sletter scenene A og B hvis de ikke trenges.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slett
Slett
4 Bare de ønskede scenene står igjen.
1
3
2
101_0006
Fremgangsmåte
1 Vis filmen som skal deles opp.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Dele) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Filmen starter.
48
Visningsmeny
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 30
5 Trykk z ved ønsket klippepunkt.
• Hvis du vil justere klippepunktet, velger du [c/C] (spol bilde tilbake/frem) og justerer
klippepunktet med b/B.
• Hvis du vil endre klippepunkt, velger du [Avbryt]. Filmen starter på nytt.
6 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter z.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Filmen er klippet.
Bruke menyen
• De klippede filmene får nye nummer og registreres som de nyeste filene i den valgte opptaksmappen.
• Følgende bildetyper kan ikke klippes:
– Stillbilder
– Filmer som er for korte til å klippes (kortere enn ca. to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 43)
(Oppsett): Endre oppsettselementer
Se side 50.
Trimme: Ta opp et forstørret bilde
Registrerer et forstørret bilde (side 28) som en ny fil.
Trimme
Se nedenstående prosedyre.
Tilbake
Avbryter trimming.
1 Trykk MENU under avspillingszoom for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter z.
3 Velg bildestørrelse med v/V, og trykk deretter z.
Bildet er registrert og det originale bildet vises igjen.
• Det trimmede bildet registreres som den nyeste filen i den valgte opptaksmappen og originalbildet
beholdes.
• Kvaliteten på trimmede bilder kan bli dårligere.
• Du kan ikke trimme bildestørrelsen til sideforholdene 3:2 eller 16:9.
49
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av Oppsett-skjermbildet.
v/V/b/B-knapp
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
2 Når du har trykket B på kontrollknappen, går du til innstillingen
(Oppsett),
og trykker deretter B på nytt.
3 Trykk v/V/b/B på kontrollknappen for å velge elementet du vil angi.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
4 Trykk z for å angi innstillingen.
Du slår av skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke MENU.
Du kan gå tilbake til menyen fra skjermbildet
(Oppsett) ved å trykke b på kontrollknappen
flere ganger.
• Trykk lukkerknappen halvveis ned for å lukke
(Oppsett) og gå tilbake til opptaksmodus.
Når menyen ikke vises
Trykk MENU lenge for å vise skjermbildet
Avbryte innstillingen for
(Oppsett).
(Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis det vises, og trykk deretter z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må
du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
50
Kamera
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-modus
Velger driftsmodusen autofokus.
Enkel (S AF)
Justerer automatisk fokus når lukkerknappen holdes halvveis
nede. Denne modusen er nyttig ved opptak av stasjonære
motiver.
Skjerm (M AF)
Justerer automatisk fokus før lukkerknappen holdes halvveis
nede. Denne modusen reduserer fokuseringstiden.
• Batteriforbruket er større enn i [Enkel]-modus.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Dette er
ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [7M] eller [3:2].
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil
3×). Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomforstørrelse
5M
Ca. 3,6×
3M
Ca. 4,5×
2M
Ca. 5,6×
VGA
Ca. 14×
16:9
Ca. 4,8×
51
Kamera
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
• Når du skyver zoomspaken, vises indikatoren for zoomforstørrelse på følgende måte.
W-siden av denne linjen er området for optisk zoom, og Tsiden er området for digital zoom
Indikator for zoomforstørrelse
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. - eller -indikatoren blinker
og AF har prioritet for motiver som befinner seg i sentrum av rammen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for funksjonene.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av
blits. Velg dette før du tar bildet.
På (
)
Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold.
52
Kamera
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
AF-lys
AF-belysningen gir supplerende lys som gjør fokuseringen enklere for motiver i mørke
omgivelser.
AF-belysningen sender ut rødt lys som gjør at kameraet lettere kan fokusere når
lukkerknappen trykkes halvveis inn, til fokus låses. Nå vises ON -indikatoren.
Auto
Bruker AF-belysning.
Av
Bruker ikke AF-belysning.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
Bruke Oppsett-skjermbildet
• Hvis AF-belysningen ikke rekker helt frem til motivet eller motivet ikke har kontraster, oppnås ikke
fokus. (Anbefalt avstand er ca. 3,0 m (zoom: W) / 2,0 m (zoom: T).)
• Fokus oppnås så lenge AF-belysningen når motivet, selv om lyset er litt utenfor sentrum av motivet.
• Når forhåndsinnstilling for fokus er angitt (side 33), virker ikke AF-belysningen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke. - eller -indikatoren blinker og AF har prioritet for motiver
som befinner seg i sentrum av rammen.
• AF-belysningen virker ikke når
(Halvlys-modus) eller
(Landskap-modus) er valgt i scenemodus.
• AF-belysningen gir et kraftig lys. Selv om det ikke er noen sikkerhetsproblemer med det, skal du ikke se
direkte inn i AF-belysningen på kort hold.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
53
Internt minneverktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
54
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
Ny REC-mappe
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Bruke Oppsett-skjermbildet
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen.
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 71).
55
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B og [OK] med v, og trykk deretter z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe.
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
56
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med 64 MB kapasitet eller mer.
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Avbryte kopieringen
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker et batteri som er nesten utladet, kan
det hende at batteriet tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter kjøre [Format]-kommandoen i
(Internt
minneverktøy) (side 54).
• Når du kopierer data til internminnet til "Memory Stick Duo", vil all data bli kopiert.
Du kan ikke velge en spesifikk mappe på "Memory Stick Duo" som plassering for dataene som skal
kopieres.
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsrekkefølge).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Velg [Avbryt] i trinn 2 eller 3, og trykk deretter z.
57
Oppsett1
1
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Standardinnstillingene er markert med
.
LCD-baklys (bare DSC-W55)
Velger lysstyrken på bakgrunnslyset på LCD skjermen når du bruker kameraet med batteri.
Lyst
Sterkere lys.
Normal
• Du kan også endre innstillingen ved å holde DISP-knappen (Skjermbildebryter) inne lenger.
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteriet opp raskere.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Språk
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Bilder som er lagret i internminnet, beholdes.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte tilbakestillingen
Velg [Avbryt] i trinn 1 eller 2, og trykk deretter z.
• Pass på at du ikke kobler fra strømmen under tilbakestillingen.
58
2
Oppsett2
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Standardinnstillingene er markert med
.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
"Memory Stick Duo" byttes. (Når en ny "Memory Stick Duo"
inneholder en fil med et nummer som er høyere enn det sist
tildelte nummeret, tildeles et nummer som er ett høyere enn
det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen endres.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er ett høyere enn det høyeste nummeret.)
USB-tilkobl.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge kompatibel skriver
(side 83).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 67).
Auto
Kameraet gjenkjenner enheten automatisk og konfigurerer
kommunikasjonen med datamaskinen eller den PictBridgesamsvarende skriveren (sidene 67 og 83).
Bruke Oppsett-skjermbildet
Velger USB-modus som skal brukes når kameraet kobles til en datamaskin eller en
PictBridge-samsvarende skriver, med kabelen for multikontakt (DSC-W55) eller USBkabelen (DSC-W35).
• Hvis kameraet og en PictBridge-samsvarende skriver ikke kan
tilkobles med innstillingen [Auto], kan du endre innstillingen til
[PictBridge].
• Hvis kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet ikke
kan tilkobles med innstillingen [Auto], kan du endre
innstillingen til [Masselager].
59
Oppsett2
Nærmere informasjon om
operasjonen 1 side 50
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 62 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter z.
2 Velg datovisningsformatet med v/V, og trykk deretter z.
3 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter z.
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter z.
Avbryte stilling av klokken
Velg [Avbryt], og trykk deretter z.
60
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å
koble kameraet til en TV.
Slå av både kameraet og TV-en før du
kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
DSC-W55
2 Slå på TV-en og still inn TV/videoinngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk
(Avspilling) for å slå på
kameraet.
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
-knapp
(Avspilling)
Kontrollknapp
Kabel for
multikontakt
Bilder som er tatt med kameraet, vises
på TV-skjermen.
• Plasser kameraet med skjermen vendt oppover.
DSC-W35
Trykk b/B på kontrollknappen for å
velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det
bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet
for å tilpasse det til TV-apparatet (side 60).
A/V-kabel
Vise bilder på en TV-skjerm
2 Til multikontakten
2 Til A/V OUTkontakt
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler
du lydkontakten (svart) på kabelen for
multikontakten (DSC-W55) eller A/V-kabelen
(DSC-W35) til venstre lydkontakt.
61
Vise bilder på en TV-skjerm
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm,
trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og kabelen til
multikontakten (DSC-W55) eller A/Vkabelen (DSC-W35). Fargesystemet på TVen må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillkameraet. Se etter på
nedenstående lister for å finne TVfargesystemet i det landet eller den
regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica,
Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela
osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong
Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, Norge, New Zealand, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Russland, Ukraina osv.
62
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 80).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i engelsk versjon.
Installer programvaren (inkludert) først (side 65)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 66)
• Vise bilder på datamaskinen
Se på bilder som er lagret på datamaskinen
Vise fotografier ordnet etter dato
Redigere bilder
Viser opptaksplasseringen av stillbilder på kart online. (For å
gjøre dette, må datamaskinen din være tilkoblet internett.)
• Opprett en ny datadisk. (CD brenner eller DVD brenner
kreves.)
• Utskrift eller lagring av stillbilder med innsatt dato.
•
•
•
•
Bruke datamaskinen
Se på bilder med "Picture Motion Browser" (side 74)
63
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (installert på forhånd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition eller Windows XP
Professional
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Inkludert (standard)
Anbefalt systemmiljø ved bruk av
"Picture Motion Browser"
OS (installert på forhånd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition eller Windows XP
Professional
Lydkort: 16 bits stereolydkort med høyttalere
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
raskere, 128 MB av RAM eller mer
(Anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
raskere og 256 MB av RAM eller mer)
Software: DirectX 9.0c eller senere
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—200 MB eller mer
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer farger: sterke farger (16bit farge) eller mer
• Programvaren er kompatibel med DirectXteknologi. Det kan være nødvendig å installere
"DirectX".
64
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Tilkobling av kameraet ved bruk av et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-samsvarende), gir avansert
overføring (høyhastighetsoverføring) fordi dette
kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-samsvarende).
• Det finnes tre moduser for tilkobling av
kameraet til en datamaskin, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager]-modus og
[PTP]-modus. Denne delen beskriver [Auto] og
[Masselager] som eksempler. Hvis du vil ha mer
informasjon om [PTP], kan du se side 59.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før
installeringen.
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
• Når programvaren (inkludert) er installert,
installeres USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
4 Velg ønsket [Region] og [Country/
Area] og klikk deretter [Next].
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for Sony Picture Utility] vises,
klikk [Next].
Skjermbildet "License Agreement"
vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] og deretter
klikke [Next].
Vinduet med installeringsmenyen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(SONYPICTUTIL).
(My Computer) t
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Skjermbildet "Choose Setup Language"
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for webområdet
for kunderegistrering på skrivebordet.
Bruke datamaskinen
2 Klikk [Install].
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
deretter [Next].
[Location Settings] skjermen vises.
Når du har registrert deg på webområdet,
kan du få sikker og nyttig kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
65
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 94.
For en datamaskin uten Memory Stickspor
Følg trinn 1 til 4 på side 66 til 70 for å
kopiere bilder.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du installere
programvaren (inkludert) før du fortsetter. Hvis
du bruker Windows XP, er installasjon ikke
nødvendig.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
Med Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me:
Dette kameraet er ikke kompatibelt med
disse versjonene av Windowsoperativsystemet. Når du bruker en
datamaskin uten et Memory Stick-spor, må
du bruke en kommersielt tilgjengelig
Memory Stick Reader/Writer for å kopiere
bilder fra en "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
Hvis du vil kopiere bilder i det interne
minnet, til datamaskinen, kopierer du først
bildene til en "Memory Stick Duo", for
deretter å kopiere dem til datamaskinen.
66
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett inn det tilstrekkelig ladede
batteriet i kameraet eller koble
kameraet til et strømuttak med
vekselstrømadapteren (ikke
inkludert) (DSC-W35/W55) og
USB-, A/V-, DC IN-kabelen for
multikontakten (ikke inkludert)
(bare DSC-W55).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen og
batteriet har liten kapasitet, kan kopieringen
mislykkes eller bildedata bli ødelagt hvis
batteriet går tomt for strøm for tidlig.
3 Trykk knappen
(avspilling) for
å slå på datamaskinen.
-knapp (Avspilling)
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
DSC-W55
"USB-modus Masselager" vises på
kameraskjermen.
Tilgangsindikatorer*
2 Til multikontakten
1 Til en USBkontakt
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises,
setter du [USB-tilkobl.] til [Masselager]
(side 59).
• Når programvaren (inkludert) er installert, kan
det hende at vinduet [Import Images] (side 74)
vises. Da kan du importere bilder direkte ved
hjelp av "Picture Motion Browser".
Kabel for
multikontakt
DSC-W35
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
2 Til (USB)kontakt
Bruke datamaskinen
1 Til USBkontakten
• Hvis du bruker Windows 2000, følger du
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 69.
• Hvis du bruker Windows XP og veiviseren ikke
vises automatisk, må du følge prosedyren som
er forklart under "Trinn 3-B: Kopiere bilder til
en datamaskin" på side 69.
USB-kabel
67
Kopiere bilder til datamaskinen
1 Etter at du har opprettet en USB-
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
tilkobling i trinn 2, må du klikke
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når veiviservinduet vises
automatisk på skrivebordet.
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter [Next].
1
1
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" vises.
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
2 Klikk [Next].
4 Velg et navn og et mål for bildene,
og klikk [Next].
1
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo", vises.
• Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo", vises bildene i internminnet.
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options".
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"mappen.
68
Kopiere bilder til datamaskinen
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] for å velge
dette alternativet, og klikk så
[Next].
1 Dobbeltklikk [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
• Hvis ikonet for "Removable Disk" ikke
vises, kan du se side 95.
2
2 Dobbeltklikk mappen hvor de
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
6 Klikk [Finish].
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter en bildefil for
å vise menyen, og klikk [Copy].
Veiviservinduet lukkes.
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
1
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
(side 71).
Bruke datamaskinen
• For å fortsette og kopiere andre bilder
kobler du fra kabelen for multikontakten
(DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35)
(side 71). Deretter følger du prosedyren som
er forklart i "Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 67.
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 67.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"mappen.
69
Kopiere bilder til datamaskinen
3 Dobbeltklikk mappen [My
Documents]. Høyreklikk deretter
vinduet "My Documents" for å
vise menyen, og klikk [Paste].
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents".
1 Klikk [Start] t [My Documents].
1
2
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents".
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 73), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
1
Innholdet i mappen "My Documents"
vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke-[My Documents] på
skrivebordet.
2 Dobbeltklikk den ønskede
bildefilen.
Bildet vises.
70
Kopiere bilder til datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Kobler fra kabelen for multikontakten (DSCW55) eller USB-kabelen (DSC-W35)
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
1 Dobbeltklikk på
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: vise mapper i Windows XP
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
2 Klikk
(Sony DSC) t [Stop].
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
4 Klikk [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; Bare "101MSDCF"
– Internminne; Bare "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
Bruke datamaskinen
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke har
funksjon for opprettelse av mapper
71
Kopiere bilder til datamaskinen
• Bildefiler er navngitt som følger. ssss står
for ethvert tall innenfor rekken fra 0001 til 9999.
De nummeriske delene av navnet på en filmfil
som er tatt opp i filmodus og dets tilsvarende
indeksbildefil er det samme.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
• Du finner mer informasjon om mapper på side
43 og 55.
72
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med
kameraet (ved hjelp av en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet (side 55) og deretter
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory
Stick Duo"-mappen i følgende
rekkefølge:
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy].
2Dobbeltklikk [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk [sssMSDCF]-mappen i
[DCIM]-mappen, og klikk [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename]. Endre filnavnet til
"DSC0ssss".
Bruke datamaskinen
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er MPG. Ikke endre
filetternavnet.
73
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Denne delen gir et sammendrag av "Picture
Motion Browser" samt grunnleggende
instruksjoner.
"Picture Motion Browser"
oversikt
Med "Picture Motion Browser" kan du
gjøre følgende:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere, skrive ut og sende stillbilder som epostvedlegg, endre opptaksdato med mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med dato.
• Du kan opprette en datadisk ved bruk av CD
brenner eller DVD brenner.
• Du finner mer informasjon om "Picture Motion
Browser" i Help.
Du får tilgang til Help ved å klikke [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [Picture Motion Browser].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Gå ut av "Picture Motion Browser"
Klikk
i øvre høyre hjørne på skjermen.
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Kontroller at "Media Check Tool"*
kjører.
Se etter ikonet
oppgavelinjen.
(Media Check Tool) på
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registrerer og importerer bilder
når du setter inn en "Memory Stick" eller
kobler til kameraet.
• Hvis det ikke er noe
ikon: Klikk [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Tools]
t [Media Check Tool].
2 Koble sammen kameraet og
datamaskinen med kabelen for
multikontakten (DSC-W55) eller
USB-kabelen (DSC-W35).
Når kameraet er automatisk registrert,
vises vinduet [Import Images].
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller, fra startmenyen: Klikk [Start] t [All
Programs] ([Programs] i Windows 2000)
t [Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
• Bekreftelsesbeskjeden av funksjonen
nyhetskommunikasjon vises på skjermen når du
starter "Picture Motion Browser" den første
gangen. Velg [Start]. Denne funksjonen
informerer deg om nyheter, som f.eks.
softwareoppdateringer. Du kan endre
innstillingene senere.
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, se
først side 66.
74
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP, lukker du den.
3 Importer bildene.
Du starter importen av bilder ved å
klikke [Import].
2 Vise bilder i "Viewed folders"
ordnet etter opptaksdato på en
kalender.
1Klikk kategorien [Calendar].
Årene bildene ble tatt, vises.
2Klikk ønsket år.
Bilder som er tatt det året, vises ordnet i
kalenderen etter opptaksdato.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
• Du finner instruksjoner om hvordan du
endrer "Folder to be imported" på side 78.
3Du kan vise bildene etter måned ved å
klikke ønsket måned.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den måneden.
4Du kan vise bildene etter klokkeslett
ved å klikke ønsket dato.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den dagen, ordnet etter time.
Skjermbilde for årsvisning
Vise bilder
1
1 Kontrollere importerte bilder.
2
3
Skjermbilde for månedsvisning
4
Bruke datamaskinen
Når importen er fullført, startes "Picture
Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
• Mappen "My Pictures" er angitt som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke et miniatyrbilde for å
vise bildet.
75
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Skjermbilde for timesvisning
Vise bilder i fullskjermsmodus
Du kan vise en lysbildevisning av
gjeldende bilder i fullskjermsmodus,
ved å klikke .
• Du kan vise en liste over bilder fra en
bestemt måned eller et bestemt år, ved å
klikke den perioden til venstre i
skjermbildet.
3 Vise enkeltbilder.
I skjermbildet timevisning kan du
dobbeltklikke et miniatyrbilde for å vise
bildet for seg selv i et eget vindu.
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke
verktøylinjeknappen
.
76
• Du spiller av lysbildevisningen eller stopper
den midlertidig ved å klikke
nederst til
venstre på skjermen.
• Du stopper lysbildevisningen ved å klikke
nederst til venstre på skjermen.
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Opprett en datadisk
Bilder kan lagres på CD eller DVD som en
datadisk.
• CD brenner eller DVD brenner kreves.
• Følgende disk kan brukes for å opprette en
datadisk.
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD+R DL (12 cm)
1 Velg bilde som skal lagres på
Bruke Map View for å vise
stillbilder på et kart
Hvis stillbildene dine har
plasseringsinformasjon, kan du se dem på
kartet online med Map View.
• For å bruke Map View-funksjonen må
datamaskinen være koblet til Internett.
1 Velg et tommelfingermerke med
.
disken.
• For å velge flere bilder som følger etter
hverandre, klikker du på det første bildet og
holder nede "Shift"-tasten mens du klikker
på det siste bildet.
• For å velge to eller flere bilder som ikke
følger etter hverandre, holder du nede
"Ctrl"-tasten mens du klikker på bildene.
2 Klikk
.
Hovedvindu for Map View kommer tilsyne.
2 Klikk
-knappen på
verktøylinjen.
[Create Data Disc] skjermen vises.
3 Klikk [Start].
• Du kan legge til plasseringsinformasjon
4 Følg instruksjonene på skjermen
for å fortsette å opprette en
datadisk.
på stillbilder senere, ved å bruke Map
View. Du finner mer informasjon i
hjelpen for Map View.
Bruke datamaskinen
• Kart og satellittbilder levert av Google
Maps kartservice.
• For å legge til de ønskede bildene, dra og
slipp [Create Data Disc] skjermen.
Velg alle bildene i en mappe
Klikk [folders] tasten, og deretter
høyreklikk på den valgte mappen og velg
[Create Data Disc]. Alle bildene i en mappe
kan velges.
77
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Andre funksjoner
Klargjøre bilder som er lagret på
datamaskinen, for visning
Du viser dem ved å registrere mappen som
inneholder bildene, som en del av "Viewed
folders".
1 Velg [Import Settings] t
[Location for Imported Images]
fra [File]-menyen.
Skjermbildet "Location for Imported Images"
vises.
1 Klikk
på hovedskjermbildet
eller velg [Register Folders to
View] i [File]-menyen.
Innstillingsskjermbildet for registrering av
"Viewed folders" vises.
2 Velg "Folder to be imported".
• Du kan angi "Folder to be imported" fra
mappene som er registrerte som "Viewed
folders".
Oppdatere
bilderegistreringsinformasjon
2 Angi mappen med bilder for
import for å registrere mappen i
en av "Viewed folders".
3 Klikk [OK].
Bildeinformasjonen blir registrert i databasen.
• Bilder i undermapper i "Viewed folders",
registreres også.
Endre "Folder to be imported"
Du kan endre "Folder to be imported" ved å
åpne "Import Settings"-skjermbildet.
Du kan oppdatere bildeinformasjon ved å
velge [Update Database] på [Tools]menyen.
• Det kan ta en stund å oppdatere databasen.
• Hvis du endrer navnet på bildefilene eller
mappene i "Viewed folders", kan de ikke
vises med denne programvaren. Da må du
oppdatere databasen.
Lagring av bilder med innsatt dato
1 Dobbeltklikk et bilde for å vise det.
2 Klikk
og velg [Insert Date] fra
nedtrekkslisten.
3 Velg den ønskede fargen og posisjon, og
klik deretter på [OK].
4 Klikk
for å lagre.
Lagring av bilder med innsatt dato
1 Velg det stillbildet du vil skrive ut.
2 Klikk
på verktøylinjen.
3 Klikk avkryssningsruten [Print date taken]
i utskriftsvalg.
4 Klikk [Print].
78
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Avinstallere "Picture Motion
Browser"
1 Klikk på [Start] t [Control Panel] (i
Windows 2000 [Start] t [Settings] t
[Control Panel]), og dobbeltklikk deretter
[Add/Remove Programs].
2 Velg [Sony Picture Utility], og klikk
deretter [Remove] (i Windows 2000
[Change/Remove]) for å utføre
avinstalleringen.
Bruke datamaskinen
79
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjøre kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 1: Klargjøre
kameraet og datamaskinen" på side 66.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 til v10.4)
USB plugg: Inkludert (standard)
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Tilkobling av kameraet ved bruk av et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-samsvarende), gir avansert
overføring (høyhastighetsoverføring) fordi dette
kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-samsvarende).
• Det finnes tre moduser for tilkobling av
kameraet til en datamaskin, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager]-modus og
[PTP]-modus. Denne delen beskriver [Auto] og
[Masselager] som eksempler. Hvis du vil ha mer
informasjon om [PTP], kan du se side 59.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
80
2 Koble til kabelen for
multikontakten (DSC-W55) eller
USB-kabelen (DSC-W35).
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 67.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 71.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk harddiskikonet t den
ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
bildefilen.
Bruke Macintosh-datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Kobler fra kabelen for multikontakten (DSCW55) eller USB-kabelen (DSC-W35)
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "Trash"-ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
81
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 97).
Skrive ut direkte med en PictBridge -kompatibel skriver (side 83)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick" -kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av "Picture Motion Browser"-programvaren (inkludert)
kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive dem ut.
Du kan skrive ut bildedato som er lagt inn (side 78).
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 87)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke
(utskriftsrekkefølge).
82
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjør kameraet for tilkobling til
skriveren med USB-kabelen. Hvis du
kobler kameraet til en skriver som
gjenkjennes når [USB-tilkobl.] er satt til
[Auto], er trinn 1 unødvendig.
Indeksspake
I enkeltbildemodus
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Du bør bruke et fulladet batteri for å unngå at
utskriften avbrytes halvveis på grunn av for lite
strøm.
I indeksmodus
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
1
2
1 Trykk MENU for å vise menyen.
2 Trykk B på kontrollknappen for å
velge
3 Velg [
(Oppsett).
] (Oppsett2) med V, og
velg deretter [USB-tilkobl.] med
v/V/B.
4 Velg [PictBridge] med B/v, og
trykk deretter z.
Skrive ut stillbilder
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i ca. fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
2
USB-modus er angitt.
83
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
2 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
DSC-W55
2 Til multikontakten
Kabel for
multikontakt
1 Til USBkontakten
DSC-W35
USB-kabel
2 Til (USB)kontakt
1 Til USBkontakten
84
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 3: Utskrift
Uavhengig av hva modusvelgeren er satt til,
vises utskriftsmenyen når du fullfører trinn
2.
2 Velg utskriftsinnstillinger med v/
V/b/B.
1 Velg ønsket utskriftsmetode med
v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter z.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
[DPOF-bilde]
[Indeks]
Velg [På] for å skrive ut som et
indeksbilde.
[Størrelse]
Skriver ut alle bildene med et
merke (utskriftsrekkefølge) (side 87),
uansett hvilket bilde som vises.
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Velg]
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
1Velg bildet du vil skrive ut, med b/B,
og trykk deretter z.
-merket vises på det valgte bildet.
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
[Dato]
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 60). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er satt til [Av]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
[Dette bildet]
Når [Indeks] er satt til [På]:
Skriver ut et vist bilde.
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
• Hvis du velger [Dette bildet] og setter
[Indeks] til [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et
indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
Skrive ut stillbilder
2Velg [Skriv ut] med V, og trykk deretter
z.
85
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
3 Velg [OK] med V/B, og trykk
deretter z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen til multikontakten
(DSC-W55) eller ta ut USB-kabelen (DSCW35) mens indikatoren for
(PictBridge-tilkobling) vises på
skjermbildet.
Indikatoren
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B,
og trykk deretter z for å vise -merket.
(Gjenta denne prosedyren for å velge andre
bilder.) Trykk deretter MENU.
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsrekkefølge), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Utskrift"
(side 85).
Skrive ut andre bilder
Etter trinn 3 velger du [Velg] og ønsket
bilde med v/V, og utfører deretter
prosedyren fra trinn 1.
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet" (side
83) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 84), og fortsett deretter
med følgende:
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
beskrevet nedenfor.
1 Skyv på
(Index)-spaken.
Indeksskjermen vises.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [
z.
] (Print) med B, og trykk deretter
4 Velg ønsket utskriftsmetode med v/V, og
trykk deretter z.
86
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier
bildene til en "Memory Stick Duo", og ta
"Memory Stick Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
• Når du merker bilder som er tatt i [Multiserie]modus, skrives alle bilde på ett ark, delt inn i 16
ruter.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [DPOF] med b/B, og trykk
deretter z.
Bildet er merket med et
(utskriftsrekkefølge).
-merke
4 Hvis du vil merke andre bilder,
viser du ønsket bilde med b/B, og
trykker deretter z.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Skrive ut stillbilder
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
Merking i enkeltbildemodus
Trykk z i trinn 3 eller 4.
87
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du avbryter ved å velge [Avbryt] i trinn 4
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke z.
Merking i indeksmodus
1 Vis indeksskjermen (side 29).
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [DPOF] med b/B, og trykk
deretter z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk
deretter z.
• Du kan ikke legge til et
denne mappen].
-merke i [Alt i
5 Velg bildet du vil merke, med v/V/
b/B, og trykk deretter z.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
(grønn)
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
bilder.
7 Trykk MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk
deretter z.
-merket blir hvitt.
88
Fjerne merket i indeksmodus
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av, i trinn 5, og trykk deretter z.
Fjerne alle merker i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter z. Velg [Av], og trykk
deretter z.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 90 til 99.
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vise på skjermen, kan du se side 100.
2 Ta ut batteriet og sett det inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 58).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet kan bli
kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
90
"Memory Stick Duo"
96
Ta stillbilder/filme
90
Internminne
97
Vise bilder
93
Skriver ut
97
Slette/redigere bilder
94
PictBridge-kompatibel skriver
98
Datamaskiner
94
Annet
99
Picture Motion Browser
96
Feilsøking
Batteri og strøm
89
Feilsøking
Batteri og strøm
Kan ikke sette i batteriet.
• Sett inn batteriet riktig ved å bruke enden på batteriet til å skyve batteriutløserspaken mot
bunnen av kameraet.
Kan ikke slå på kameraet.
• Sett i batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 106). Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet når det er slått på, slås kameraet av automatisk etter tre minutter
for å forhindre at batteriet brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteriet er dødt (side 106). Skift det ut med et nytt.
Indikatoren som viser gjenværende batterikapasitet, er feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Vist gjenværende batterikapasitet er forskjellig fra den virkelige kapasiteten. Lad ut batteriet
helt og lad det deretter opp for å rette visningen.
• Batteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri.
• Batteriet er dødt (side 106). Skift det ut med et nytt.
Batteriet kan ikke lades opp.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Skjermen slås ikke på selv om strømmen er slått på.
• Slå på skjermen (side 16).
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 28).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 104).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Sett modusvelgeren i en annen stilling enn
når du tar stillbilder.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
90
Feilsøking
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] ved filmopptak. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Kameraet stopper under filmopptak.
• Kameraet stopper automatisk når filstørrelsen når ca. 2 GB.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk knappen
(Avspilling) for å endre opptaksmodus
(side 28).
Opptak tar lang tid.
• Funksjonen NR lav lukkerhastighet er aktivert (side 13). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
(makro). Pass på å plassere objektivet lenger fra
motivet enn den korteste avstanden, omkring 2 cm (W)/30 cm (T), når du fotograferer.
•
(Halvlys-modus) eller
Landskap-modus) er valgt i scenemodus når du tar stillbilder.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 33).
• Se "Hvis motivet er ute av fokus" på side 34.
Zoom virker ikke.
• Smart zoom kan ikke brukes når:
– Bildestørrelsen er satt til [7M] eller [3:2].
– Opptak i flerseriemodus.
• Den digitale zoomen kan ikke brukes når du filmer.
• Du kan ikke endre zoom skalaen ved opptak av film.
Blitsen virker ikke.
Feilsøking
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av) (side 21).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [Mode] (REC-modus) er satt til [Serie] eller [Multiserie] (side 39).
–
(Høy følsomhet-modus) eller (Halvlys-modus) er valgt i scenemodus (side 26).
– Du filmer.
• Sett blitsen til (Blits tvunget på) når
(Landskap-modus),
(Strand-modus) eller
(Snø-modus) er valgt i scenemodus (side 21).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er ikke feil.
91
Feilsøking
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlys-modus) eller
(Landskap-modus) er valgt i scenemodus (side 27).
Dato og tid vises ikke.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 98). Du kan
skrive ut eller lagre bilder med innsatt dato ved bruk av "Picture Motion Browser" (side 78).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 23).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-baklyset (bare DSC-W55) (sidene 16, 58).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 35), eller juster
eksponeringen (side 23).
• Slå på skjermen (side 16).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 23).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [COLOR] (Fargemodus) til [Normal] (side 32).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen). Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] i menyen
(Oppsett) til [På] (side 52).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden, og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
92
Feilsøking
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Bildet som kan ses i søkeren, indikerer ikke faktisk opptaksrekkevidde.
• Parallaksefenomenet oppstår når motivet er nært. Bruk LCD-skjermen til å kontrollere
opptaksrekkevidden.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 28).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et oppladet batteri.
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk
-knapp (Avspilling) (side 28).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 73).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 71).
Dato og tid vises ikke.
• DISP (Skjermbildebryter)-knappen er slått av (side 16).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Det kan oppstå fargeujevnhet under videoavspilling.
• Dette er ikke feil. Bildene påvirkes ikke.
• Trekk ut kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller A/V-kabelen (DSC-W35) hvis den er
koblet til (side 61).
Feilsøking
Det vises ikke bilder på skjermen.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 60).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 61).
• Hvis kabelen for multikontakten er koblet til USB-kontakten, trekker du ut kabelen (bare
DSC-W55).
93
Feilsøking
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 44).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 104).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 43) eller bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryteren og setter bryteren
på LOCK (side 104) for å forhindre utilsiktet sletting.
Funksjonen for endring av størrelse virker ikke.
• Du kan ikke endre størrelse på filmopptak og flerseriebilder.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til å klippes (kortere enn ca. to sekunder).
• Fjern beskyttelsen (side 44).
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 64 for Windows, og side 80 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 67
og 80). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, skal du sette i et oppladet batteri eller bruke vekselstrømadapteren
(ikke inkludert) (side 66).
• Sett [USB-tilkobl.] til [Masselager] i menyen
(Oppsett) (side 59).
• Bruk kabelen for multikontakten (DSC-W55) (inkludert) eller USB-kabelen (DSC-W35)
(inkludert) (side 67).
• Koble fra kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35) fra både
datamaskinen og kameraet. Koble den deretter godt til på nytt.
94
Feilsøking
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 67).
• Programvaren (inkludert) er ikke installert. Installer programvaren (side 65).
• Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten fordi du koblet sammen kameraet og datamaskinen
med kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35) før du installerte
programvaren (inkludert). Slett den enheten som ikke ble korrekt gjenkjent, fra datamaskinen,
og installer USB-driveren (se neste punkt).
Ikonet "Removable disk" vises ikke på datamaskinskjermen når du kobler
datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk [My Computer] for å vise menyen, og klikk deretter [Properties].
Skjermbildet "System Properties" vises.
2 Klikk [Hardware] t [Device Manager].
"Device Manager" vises.
3 Høyreklikk [ Sony DSC], og klikk deretter [Uninstall] t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer programvaren (side 65).
USB-driveren installeres også.
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på riktig måte med en USB-forbindelse (side 67).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (side 67 og 80).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 55).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", kan du se Help.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Feilsøking
• Start "Media Check Tool" (side 74).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 67).
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 66).
95
Feilsøking
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 71).
• Bruk enheten riktig (side 73).
Picture Motion Browser
Bilder vises ikke på riktig måte med "Picture Motion Browser".
• Kontroller at mappen med bilder er registrert i "Viewed folders". Hvis bildene ikke vises selv
om mappen er registrert i "Viewed folders", må du oppdatere databasen (side 78).
Du finner ikke bilder importert med "Picture Motion Browser".
• Se i mappen "My Pictures".
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du se "Endre "Folder to be imported"" på
side 78 og sjekke hvilken mappe som brukes til import.
Du vil endre "Folder to be imported".
• Gå til skjermen "Import Settings" for å endre "Folder to be imported". Du kan angi en annen
mappe når du har brukt "Picture Motion Browser" til å registrere den i "Viewed folders"
(side 78).
Alle importerte bilder vises på kalenderen med datoen 1. januar.
• Datoen er ikke stilt inn i kameraet. Still inn datoen i kameraet (side 60).
Merket
vises.
• Hvis du har endret navn på eller slettet bildefiler eller -mapper fra et annet program,
oppdateres ikke registreringsinformasjonen. Velg [Update Database] på [Tools]-menyen for å
oppdatere bilderegistreringsinformasjonen.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 104).
96
Feilsøking
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Vi
anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 104).
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Sjekk kapasiteten (64 MB eller mer anbefales).
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skriver ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Venstre, høyre, øvre og nedre kant på bildet kan bli kuttet av. Særlig når du skriver ut et bilde
som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at kanten på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du prøve å oppheve innstillingene
for trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
• Bilder som er tatt i flerseriemodus, blir tatt opp som et enkeltbilde bestående av 16 bilder. Du
kan ikke skrive ut hver enkelt bilde.
Feilsøking
Bilder med 16 bilderammer skrives ut.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Du kan skrive ut bilder med innsatt dato ved bruk av "Picture Motion Browser" (side 78).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
97
Feilsøking
• Når du skriver ut bilder i en forretning, kan bildene skrives ut med datoen innkopiert hvis du
ber om dette.
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilkobl.] til [PictBridge] i menyen
(Oppsett) (side 59).
• Koble fra kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35) og koble
den til på nytt. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen
som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Undersøk om kameraet og skriveren er riktig koblet til med kabelen for multikontakten (DSC-
W55) eller USB-kabelen (DSC-W35).
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen
for multikontakten (DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35) og koble den til på nytt. Hvis
du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra kabelen, slå skriveren av og på
igjen, og deretter koble til kabelen på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Kontroller om du har koblet fra kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller USB-kabelen
(DSC-W35) før merket
(PictBridge-tilkobling) blir borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 85).
98
Feilsøking
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble alltid fra kabelen for multikontakten (DSC-W55) eller USB-kabelen (DSC-W35) og
koble den til på nytt når du endrer papirstørrelse etter at skriveren er koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 85) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett i et oppladet batteri og slå på kameraet på nytt.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Batteriet er utladet. Skift det ut med et oppladet batteri.
• Still inn dato og tid på nytt (side 60).
Du vil endre dato eller tid.
Feilsøking
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 60).
99
Varselindikatorer og meldinger
Selvdiagnosevisning
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, har kameraet
selvdiagnosevisning. De to siste sifrene
(vist som ss) vil variere, avhengig av
kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv etter
å ha forsøkt følgende løsningsforslag noen
ganger, kan det hende at kameraet må
repareres. Kontakt Sony-forhandleren eller
det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det er problemer med kameraets
maskinvare. Slå strømmen av og på
igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data på "Memory Stick Duo". Slå
kameraet av og på igjen eller ta ut og
sett inn "Memory Stick Duo" flere
ganger.
• Det er formateringsfeil i internminnet
eller en uformatert "Memory Stick
Duo" er satt i. Formater internminnet
eller "Memory Stick Duo" (sidene 54,
55).
• Den "Memory Stick Duo" som er satt i,
kan ikke brukes i kameraet eller dataene
er ødelagt. Sett inn en ny "Memory
Stick Duo".
E:61:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en kamerafeil.
Initialiser kameraet (side 58) og slå det
på igjen.
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad opp
batteriet øyeblikkelig. Avhengig av
bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
• Det innsatte batteriet er ikke en
NP-BG1 batteripakke.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 104).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 104).
Formatfeil
• Formater mediet på nytt (side 54 og 55).
100
Varselindikatorer og meldinger
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 104).
Kan ikke ta opp
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 56).
Filfeil
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 28).
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 44).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ingen fil
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
Kan ikke dele
• Filmen er ikke lang nok til å deles opp
(kortere enn ca. to sekunder).
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen (side 73).
• Filen er ikke en film.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med navn som begynner med
lys. Bruk blitsen eller monter kameraet
på et stativ for å sikre det.
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer med størrelse 640(Fin) kan bare
tas opp ved bruk av en "Memory Stick
PRO Duo". Sett i en "Memory Stick
PRO Duo" eller angi en mindre
bildestørrelse enn [640 (fin)].
Feilsøking
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel:123MSDCF og 123ABCDE).
Velg andre mapper, eller opprett en ny
mappe (sider 55, 56).
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
"999", finnes på "Memory Stick Duo". I
så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
101
Varselindikatorer og meldinger
Muliggjør skriver-tilkobling
• [USB-tilkobl.] er satt til [PictBridge],
men kameraet er koblet til en enhet som
ikke er PictBridge-kompatibel.
Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet. Koble
fra kabelen for multikontakten (DSCW55) eller USB-kabelen (DSC-W35)
og koble den til på nytt. Hvis det vises
en feilmelding på skriveren, må du slå
opp i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildene (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du har prøvd å utføre [Alt i denne
mappen] mens en mappe som bare
inneholder filmer, var valgt. Du kan
ikke skrive ut filmer.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
102
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for multikontakten (DSCW55) eller USB-kabelen (DSC-W35).
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-LS5K vekselstrømadapteren (ikke
inkludert) i alle land og områder der nettstrømmen ligger mellom 100 og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Annet
103
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK med en spiss gjenstand, kan du ikke ta,
redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelses-bryter
Notatområde
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3 Filmer med størrelse 640(Fin) kan tas opp.
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
104
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo" (ikke inkludert)
Noen "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
skrivebeskyttelsesbryter.
Skrivebeskyttelsesbryteren kan ha
forskjellig plassering og/eller form,
avhengig av hvilken "Memory Stick Duo"
du bruker.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data.
• Ikke trykk hårdt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
Om "Memory Stick"
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
• For å bruke en "Memory Stick Micro" med dette
kameraet må du ha en M2-adapter på Duostørrelse. Sett inn "Memory Stick Micro" i M2adapteren på Duo-størrelse og sett adapteren inn
i Memory Stick Duo-sporet. Hvis du setter inn
en "Memory Stick Micro" i dette kameraet uten
å bruke en M2-adapter på Duo-størrelse, er det
ikke sikkert du kan ta den ut igjen.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter en "Memory
Stick Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel
enhet uten en Memory Stick Duo-adapter, er det
ikke sikkert du får tatt den ut av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
har en "Memory Stick" tilkoblet. Hvis du gjør
det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
"Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på
opptil 8 GB fungerer godt med dette kameraet.
Annet
105
Om batteriet
Lading av batteriet
Batteriets livstid
Du bør lade batteriet i en omgivelsestemperatur på
mellom 10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert at du
får ladet batteriet ordentlig utenfor dette
temperaturområdet.
• Batteriets livstid er begrenset. Batterikapasiteten
reduseres litt etter litt når du bruker det og etter
som tiden går. Hvis batteriets driftstid blir svært
redusert, kan det skyldes at batteriets livstid er
ute. Kjøp et nytt batteri.
• Batteriers livstid varierer etter hvordan de
oppbevares og bruksforholdene og miljøet de
brukes i.
Effektiv bruk av batteriet
• Batteriytelsen reduseres ved lav
omgivelsestemperatur. Derfor er batteritiden
kortere på kalde steder. Vi anbefaler følgende
for å få lengre batteritid:
– Legg batteriet i en lomme nær kroppen for å
varme det opp. Sett det ikke inn i kameraet før
like før du skal filme.
• Batteriet tømmes raskt hvis du bruker blits og
zoom ofte.
• Du bør ha reservebatteri klart, med en kapasitet
på to til tre ganger den forventede opptakstiden.
Du bør ta prøveopptak før du tar de endelige
opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er
ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som
for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Slik oppbevarer du batteriet
• Hvis batteriet ikke skal brukes på en stund, lader
du det full opp og oppbevarer det på et tørt og
kjølig sted. Lad det deretter ut i kameraet en
gang om året. Gjenta denne oppladingen og
utladingen en gang hvert år for å vedlikeholde
batteriet.
• For å tømme batteriet setter du kameraet i
avspillingsmodus for lysbilder (side 45) til det
slås av.
• For å unngå rust på kontaktene, kortslutning og
lignende, skal du bruke en batteriveske under
transport og oppbevaring.
106
Batteriladeren
Batteriladeren
• Ikke lade noen andre batteripakker unntatt
NP-BG type batteripakker i batteriladeren
(inkludert) med kameraet ditt. Andre batterier
enn de angitte typene, kan lekke, overopphetes
eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem
opp. Dette kan utgjøre en fare for elektrisk støt
eller brannskader.
• Ta ut oppladede batterier fra batteriladeren.
Hvis du lar et oppladet batteri stå i
batteriladeren, kan batteriets livstid forkortes.
• Hvis CHARGE-lampen blinker, kan dette
skyldes en batterifeil eller at det er satt inn et
batteri av en annen type enn de angitte. Forsikre
deg om at batteriet er av riktig type. Hvis
batteriet er av riktig type, må du ta det ut og
sette i et annet for å undersøke om batteriladeren
virker som den skal. Hvis batteriladeren er i
orden, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, er det ikke sikkert
at den lader. Rengjør batteriladeren med en tørr
klut eller noe lignende.
Annet
107
Indeks
Indeks
A
Datamaskin .......................... 63
Anbefalt miljø......... 64, 80
Halvlysportrett-modus.......... 26
AF-avstandssøkerramme ......33
Kopiere bilder......... 66, 80
Histogram .......................16, 23
AF-lås ...................................34
Macintosh ..................... 80
Holde kameraet ................6, 19
AF-lys...................................53
Programvare ................. 65
Høy følsomhet-modus .......... 26
AF-modus.............................51
Hvitbalanse...........................36
Autofokus ...............................6
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet................ 73
Autojustering-modus ............19
Windows....................... 63
Autovisning ..........................53
DC IN-kontakt ..................... 11
I
Avspilling .............................28
Dele...................................... 47
Identifisere deler................... 10
Avspillingszoom...................28
Digital zoom ........................ 51
Indeksskjerm ........................ 29
DirectX................................. 64
Indikator ............................... 12
DPOF ................................... 87
Indikator for AE/AF-lås ....... 34
Du filmer.............................. 18
Indikator for AFavstandssøkerramme ..... 33
Beskytt..................................43
E
Initialiser............................... 58
Bildekval. ............................38
Eksponering ........................... 7
Bildekvalitet .....................9, 38
Endre REC-mappe ............... 56
Bildestørrelse....................9, 24
Endre str. ............................. 46
Blender ...................................7
Enkel .................................... 51
Blits (Hvitbalanse)................36
EV ........................................ 23
B
Batteri .................................106
Batterilader .........................107
Blits tvunget av.....................21
Blits tvunget på.....................21
F
Blitsmodus............................21
Farge ...................................... 8
Blitsnivå................................41
Fargemodus.......................... 32
Bruntone ...............................32
Feilsøking............................. 89
C
CD-ROM ..............................65
D
Dagslys .................................37
Filetternavn .......................... 73
Hvitglødende ........................ 36
Installer................................. 65
Internminne .......................... 17
Internt minneverktøy ............ 54
Intervall ................................ 41
ISO ................................... 7, 37
J
JPG ....................................... 72
Justere EV ............................ 23
K
Fillagringsmål ...................... 71
Kabel for multikontakt
........................... 61, 67, 84
Filnavn ................................. 71
Kamera ................................. 51
Filnummer............................ 59
Koble til
Fin ........................................ 38
Datamaskin ................... 67
Flermønstermåling ............... 35
Skriver...........................84
Flerpunkts-AF...................... 33
TV ................................. 61
Fluorescer. ........................... 36
Kompresjonsforhold............... 9
Fokus................................ 6, 33
Kontrast ................................ 42
Forhåndsinnstilt fokus.......... 33
Kopier................................... 57
Format ............................ 54, 55
Kopiere bilder til datamaskinen
....................................... 66
Funksj.veiv. ......................... 52
108
H
A/V-kabel .............................61
Indeks
L
Ny REC-mappe .................... 55
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................71
O
Scenevalg..............................25
Landskapmodus ....................26
Operativsystem............... 64, 80
Selvdiagnosevisning ...........100
LCD-baklys ..........................58
Oppsett ..................... 42, 49, 50
Selvutløser ............................22
LCD-skjerm ..........................16
Internt minneverktøy..... 54
Senter-AF .............................33
Lukkerhastighet ......................7
Kamera.......................... 51
Sentervektet måling ..............35
Lysbildevisning ....................45
Memory Stick-verktøy
...................................... 55
Serie ......................................39
M
Oppsett 1 ....................... 58
M AF.....................................51
Oppsett 2 ....................... 59
Macintosh-datamaskin ..........80
Oppsett 1 .............................. 58
Anbefalt miljø................80
Oppsett 2 .............................. 59
Makro....................................21
S/HV .....................................32
Sakte synkronisering ............21
Opptak
Skarphet ................................42
Skjerm...................................51
Endre displayet..............16
Indikator ........................12
LCD-baklys .............16, 58
Skriv ut .................................82
Målemodus ...........................35
Film............................... 19
Map View .............................77
Stillbilder ...................... 19
Mappe ...................................43
Opptaksmeny ....................... 32
Endre .............................56
Optisk zoom ................... 20, 51
Opprette .........................55
Overeksponering .................... 7
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ......................87
Masselager ............................59
Overskyet ............................. 36
Skrivebeskyttelses-bryter ...104
"Memory Stick Duo" ..........104
P
Memory Stick-verktøy..........55
Enkeltbildemodus..........83
Indeksmodus .................83
Skrive ut direkte ...................83
Skumringsmodus ..................26
Slett.......................................28
PAL ...................................... 60
Format .....................54, 55
PC......................................... 63
Smart zoom...........................51
PictBridge....................... 59, 83
Snømodus .............................26
Picture Motion Browser ....... 74
Spol bakover/fremover .........28
Piksel ...................................... 9
Språk.....................................58
Pip ........................................ 58
Standard ................................38
Mode .....................................39
Programopptaksmodus......... 18
Stille klokke..........................60
MPG......................................72
Programvare ................... 65, 74
Strandmodus .........................26
Multi-AF ...............................33
PTP....................................... 59
Multikontakt .........................11
Punktmåling ......................... 35
Meny .....................................30
Elementer.......................31
Opptak ...........................32
Visning ..........................43
Merke for utskriftsrekkefølge
.......................................87
Multiserie..............................39
R
Trådkors for punktmåling.....35
Trimme .................................49
REC-modus .......................... 39
Trykke halvveis ned ...............6
N
Rødøyered. .......................... 52
TV.........................................61
Naturlig .................................32
Rotere ................................... 47
Nøyaktig digital zoom ..........51
NR lav lukkerhastighet .........13
S
NTSC ....................................60
S AF ..................................... 51
Indeks
Mykt snapshot-modus...........26
T
U
Undereksponering...................7
USB-kabel ......................67, 84
109
Indeks
USB-tilkobl. ........................59
Uskarpe bilder ........................6
Utskrift i enkeltbildemodus
.......................................83
Utskrift i indeksmodus .........83
V
Varm.....................................32
Varselindikatorer og meldinger
.....................................100
VGA .....................................24
Video ut ................................60
Visningsmeny.......................43
Volum...................................28
W
WB........................................36
Windows-datamaskin ...........63
Anbefalt miljø ...............64
Z
Zoom ....................................20
110
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF

advertising