Sony | DSC-W50 | Sony DSC-W30 Bruksanvisning

1
2
Klargjøre batteripakken
1
1
Sett inn batteripakken.
Velg
2
.
Skyv batteriet forsiktig inn til det glir på plass med et klikk.
3
3
Slå på kameraet/stille inn klokken
Sett inn en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
Terminalsiden
Trykk på strømknappen
(POWER).
Lyser
Til stikkontakt
Etikettsiden
Batterilader
Sett "Memory Stick Duo" helt inn,
til du hører et klikk.
Nettledning
2
Ladelampe (CHARGE)
Lys på: Lading pågår
3
Koble til
nettledningen.
1
Lys av: Fullført (praktisk lading)
Les dette først
NO
Læs dette først
DK
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
2006 / 1 /
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra
batteriladeren.
• Hvis batteriet (inkludert) er helt utladet når ladesyklusen begynner, tar det ca. 330 min. å lade det helt opp,
forutsatt at temperaturen er 25°C. Den praktiske ladetiden er ca. 270 min. Under visse omstendigheter eller
betingelser kan ladingen ta lenger tid.
4
DSC-W30/W40/W50
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (32 MB). t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 22)
Velg datoformat med v/V, og trykk deretter på z.
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i ca. én time til (til den er helt oppladet),
vil batteriet vare noe lenger.
Digital Still Camera
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
Still inn klokken med
kontrollknappen.
2
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
4
Velge den bildestørrelsen som skal brukes
1
Velg hvert enkelt alternativ med b/B og still inn
tallverdien med v/V, og trykk deretter på z.
Velg modus.
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
1
12 : 00
3
Velg
.
Velg
.
Utskrift på opptil 10x15cm/4x6"
33bld.
Ca. bildekapasitet
Bildestørr.
• Skjermbildet over er for stillbilder.
• For film må du velge [640 (fin)] (kun "Memory Stick
PRO Duo"), [640 (std.)] eller [160].
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
2006 / 1 /
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/
feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
1
10 : 30
OK
AM
Avbryt
4
Batteriutkaster
Åpne batteridekselet/
"Memory Stick Duo"dekselet.
Sett inn batteripakken mens du trykker
på batteriutkasteren med enden av
batteriet.
Lukk batteridekselet/
"Memory Stick Duo"dekselet.
Velg størrelsen med v / V.
Film:
Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
Bruksanvisning
3
OK
AM
Avbryt
Sett inn den ladede batteripakken.
Trykk på
(bildestørrelse).
Stillbilde:
Innstilling av klokken
2006 / 1 /
2
Trykk på
(bildestørrelse) for å fullføre
innstillingen.
• For å avbryte må du velge [Avbryt] og trykke på z.
-knapp
© 2006 Sony Corporation Printed in China
2-667-834-33 (1)
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC
(= flyktig organisk forbindelse)-fri
vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSG/
BC-CSGB (1)
• USB-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• A/V-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• Nettledning (1)
• Oppladbar batteripakke NPBG1 (1)/batterietui (1)
• Håndleddsrem (1) (DSC-W30/
W50)
• Halsrem (1) (DSC-W40)
• Bruksanvisning: "Les dette
først" (denne håndboken) (1)
Om stillbildestørrelser
Du kan koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 14).
Velg [Stille klokke] i skjermbildet
(Oppsett) og utfør prosedyren i trinn 3 ovenfor.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 42 og 51)
Nærmere informasjon om bildestørrelsen t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 11)
Trykk på strømknappen (POWER) for å slå på kameraet og kontrollere batterinivået på LCDskjermen.
Kameraet har sitt eget
internminne (32 MB), men det
anbefales å kjøpe en "Memory
Stick Duo" hvis du vil ta flere
bilder.
Batterinivåindikator
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet ditt.
Batterinivå
"Memory Stick": Du kan ikke
bruke en "Memory Stick" med
kameraet ditt.
Tilstrekkelig
gjenværende
strøm
Halvfullt batteri
Lavt batterinivå,
opptak/
avspilling vil
snart stoppe.
Skift ut batteriet med et helt
oppladet batteri, eller lad
batteriet. (Varselindikatoren
blinker.)
Standardinnstillingene er markert med
På klokkedisplayet
Retningslinjer
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
• Hvis du valgte [D/M/ÅR] i trinn 3-1, må du stille inn 24 timers visning.
6M
Utskrift på opptil A4/8×10"
Når du slår på kameraet
3M
• Hvis du ikke stiller klokken, vil innstillingsskjermen for klokken vises hver gang kameraet slås på.
• Ikke berør objektivet når dekselet åpnes og objektivet kommer ut. La heller ikke kameraet være avslått i
lengre tid med objektivet ute, da dette kan føre til funksjonsfeil.
• Følgende skjermbilde vises fra og med andre gang kameraet slås på.
2M
Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA
For e-post
3:2
2)
3)
Ta ut batteripakken
Slå av kameraet
Skyv på batteriutkasteren for å trekke ut batteriet. Pass på at batteriet ikke faller ned når det
kommer ut.
Trykk på strømknappen (POWER) igjen.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare
batteripakken (auto-AV-funksjon).
Batteriutkaster
Endre språkinnstilling
Du kan endre innstillingene for skjermen så meldinger vises på et bestemt språk. For å endre
språkinnstillingen må du trykke på MENU for å vise menyskjermen. Velg
(Oppsett) med
kontrollknappen, og deretter [ A Språk] i
(Oppsett 1), og velg ønsket språk.
1
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 49)
• Bruksanvisning:
"Brukerhåndbok/feilsøking" (1)
Merknader
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn
99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Kameraet er et presisjonsinstrument. Ikke slå borti
Krok
noe med linsen eller LCD-skjermen, og ikke bruk
makt på kameraet. Fest remmen for å unngå at
kameraet faller ned og skades.
Du kan bruke kameraet, batteriladeren og strømadapteren AC-LS5K (ikke inkludert) i alle land
eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
1)
Antall bilder
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grov
Tilpass bildeforhold 3:2
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
16:9
1)
• Under visse forhold kan det hende at batterinivåindikatoren ikke viser riktig nivå.
• Nærmere informasjon om
"Memory Stick Duo" t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 91)
.
Bildestørrelse
• Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for riktig batterinivå vises.
Andre minnekort kan ikke
brukes.
• CD-ROM (Cyber-shotprogramvare) (1)
Endre dato og klokkeslett
Kontrollere gjenværende batteritid
En "Memory Stick Duo" er
ikke inkludert.
• Myk bæreveske (1) (DSC-W40)
• USB- og A/V-kabel for
flerbruksterminal (1) (DSCW50)
Bruke strømadapteren
2)
Vis på 16:9 HDTV
3)
Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 85)
Hvis du bruker et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre
kvalitet.
Om antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film
Antallet stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film varierer med den valgte
bildestørrelsen.
Nærmere informasjon om antall stillbilder som kan tas eller mulig opptakstid
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 20)
Stillbilder
Film
Maksimalt antall
bilder som kan tas
opp
Maksimal
opptakstid
• Antallet bilder som kan tas opp, og mulig opptakstid, kan variere med opptaksforholdene.
Ta ut en "Memory Stick Duo"
Tilgangslampe
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet, og
trykk deretter "Memory Stick Duo" inn én gang.
Når tilgangslampen er tent
Batteriet/"Memory Stick Duo" må ikke tas ut, og kameraet
må ikke slås av. Da kan data bli ødelagt.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
Fortsettes på baksiden
http://www.sony.net/
1
1
2
Gør batterienheden klar
1
Indsæt batterienheden.
Vælg
2
.
Tryk forsigtigt på batterienheden, indtil den klikker på plads.
3
Batterioplader
3
Tænd for kameraet/indstil uret
Indsæt en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke)
Terminalside
Tryk på POWER-knappen.
Lyser
Til stikkontakten i
væggen
Etiketsiden
Skub "Memory Stick Duo" helt ind, indtil
enheden klikker på plads.
Netledning
2
CHARGE-indikator
Lyser: Oplader
3
Tilslut
netledningen.
1
Lyser ikke: Opladt (Praktisk opladning)
Indstil uret med kontrolknappen.
Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk
derefter på z.
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere en time (indtil den er
helt opladet), holder opladningen lidt længere.
Urindstilling
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
Digital Still Camera
Læs dette først
DK
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batteriet skal fjernes fra opladeren.
• Den tid, det tager at oplade batterienheden (medfølger) helt, når den er fuldstændig afladet, ved en
temperatur på 25°C, er cirka 330 minutter, og den praktiske opladningstid er cirka 270 minutter.
Opladningen kan tage længere tid under særlige forhold.
2
4
12 : 00
OK
AM
Fortryd
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB).
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 22)
4
Vælg det billedformat, der skal bruges
1
Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne
med v/V, tryk derefter på z.
Vælg en indstilling.
Stillbillede:
Urindstilling
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
DSC-W30/W40/W50
1
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Indsæt den opladede batterienhed.
3
1
Vælg
Vælg format med v / V.
(Billedformat).
Op til 10x15cm/4x6" udskrift
33bill
Gn. bill.kapacitet
OK
AM
Fortryd
Film:
Billedformat
Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
2006 / 1 /
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Udløsergreb til batteri
3
.
Vælg
.
• Skærmbilledet ovenfor er til stillbilleder.
• Til film skal du vælge [640(Fin)] (kun "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Indsæt batterienheden, mens du
trykker på udløsergrebet med
spidsen af batteriet.
Tryk på
12 : 00
Urindstilling
Åbn dækslet til
batteriet/"Memory
Stick Duo".
2
1
4
10 : 30
OK
AM
Fortryd
Tryk på
(Billedformat)
for at afslutte indstillingen.
• Annuller ved at vælge [Fortryd], og tryk derefter på z.
Luk dækslet til
batteriet/"Memory Stick
Duo".
-knap
© 2006 Sony Corporation Printed in China
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSG/
BC-CSGB (1)
• USB-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• A/V-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• Netledning (1)
• Håndledsrem (1) (DSC-W30/
W50)
• Skulderrem (1) (DSC-W40)
• Genopladelig batterienhed
NP-BG1 (1)/Batterietui (1)
• Blød transporttaske (1) (DSCW40)
En "Memory Stick Duo"
medfølger ikke.
Kameraet har sin egen interne
hukommelse (32 MB), men det
anbefales at købe en "Memory
Stick Duo" til fotografering af
flere billeder.
"Memory Stick Duo": Du kan
bruge en "Memory Stick Duo"
med dette kamera.
"Memory Stick": Du kan ikke
bruge en "Memory Stick" med
dette kamera.
Brug af vekselstrømsadapteren
Ændring af dato og klokkeslæt
Om formater for stillbilleder
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen med en AC-LS5K-vekselstrømsadapter
(medfølger ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 14).
Vælg [Urindstilling] på skærmen
(Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin 3 ovenfor.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 42 og 51)
Standardindstillingerne er markeret med
Kontrol af den resterende batteritid
Tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet, og kontroller den resterende batteritid på
LCD-skærmen.
Indikator for
resterende
batteritid
Retningslinjer
for resterende
batteritid
Der er
tilstrækkelig
strøm.
Batteriet er halvt
opladet.
Batteriniveauet
er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift batterierne med
fuldt opladede batterier,
eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• CD-ROM (Cyber-shotsoftware) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs dette
først" (denne vejledning) (1)
• Betjeningsvejledning:
"Brugervejledning/fejlfinding" (1)
Andre hukommelseskort kan
ikke bruges.
• Find flere oplysninger om
"Memory Stick Duo" t
"Brugervejledning/fejlfinding"
(side 92)
Op til A4/8×10" udskrift
Når der tændes for strømmen
3M
• Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Undlad at berøre objektivet, når dækslet åbnes, og objektivet skydes ud. Undlad også at efterlade kameraet i
længere tid med objektivet skubbet ud, når strømmen er slukket, da det kan medføre funktionsfejl.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.
2M
Op til 10×15cm/4×6" udskrift
VGA
Til e-mail
3:2
1)
16:9
2)
3)
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Bredde-højde-forholdet 3:2
Op til 13×18cm/5×7"udskrift
2)
3)
Til visning på 16:9 HDTV
Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 86)
Du kan opnå billeder i højere kvalitet, hvis du bruger et stik til Memory Stick eller et USB-stik.
Sådan slukker du for strømmen
Om det antal stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i
Tryk på POWER-knappen igen.
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i, varierer, afhængigt af
det valgte billedformat.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk
for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
Ændring af sprogindstilling
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sprogindstillingen
ændres ved at trykke på MENU for at få vist menuskærmen. Vælg
(Opsætning) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Sprog] i
(Opsætning 1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 49)
Bemærkninger
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet bruges første gang.
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel
fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå
eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at
Krog
støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at
bruge vold mod kameraet. Monter stroppen for at
forhindre, at kameraet tabes og derved beskadiges
osv.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
• Hvis du vælger [D/M/Å] i trin 3-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.
6M
• Den viste indikator for resterende batteritid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
Udløsergreb til
batteri
Antal billeder
Om visning af uret
Retningslinjer
• Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende batteritid vises.
Skub udløsergrebet til batteriet for at tage batterienheden ud. Pas på ikke at tabe batterienheden,
når du tager den ud.
.
Billedformat
1)
Sådan fjernes batterienheden
• USB-, A/V-kabel til
flerfunktionsterminal (1)
(DSC-W50)
Flere oplysninger om billedformatet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 11)
Flere oplysninger om antal billeder eller tid, der kan optages i t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 20)
Stillbilleder
Film
Maksimal optagetid
Maks. antal
billeder, der kan
optages
Brug af kameraet i udlandet — strømkilder
• Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren og AC-LS5K-vekselstrømsadapteren (medfølger ikke)
i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
funktionsfejl.
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Aktivitetslampe
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo", og tryk
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Når aktivitetslampen lyser
Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo" og sluk heller
ikke for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
fortsættes på bagsiden
5
Ta bilder på en enkel måte (autojustering-modus)
Holde kameraet
1
2
Velg modus.
Stillbilde
(autojustering-modus):
Velg
6
Ta stillbilder (scenevalg)
1
Ta opp med lukkerknappen.
Stillbilde:
1
Indikator for AE/AF-lås
Blinker t tent/piper
Trykk lukkerknappen helt
ned.
Du hører lyden av lukkeren.
101-0003
TILB./NESTE
Film:
Funksjonsveiviseren
.
2
AF-avstandssøkerramme
/
-spak
-spak
Film:
For å spille av en film, må du trykke på z.
Ta opp med lukkerknappen.
STD
640
Trykk lukkerknappen helt
ned.
101_0010
STOPP
Bruke zoomen
Zoomespak
S AF
Mørkere
96
Ta nærbilder
(makro)
S AF
Lysere
VGA
Bruke
selvutløseren
• Filmer med bildestørrelsen [160] vises en størrelse
mindre.
Gå tilbake til opptaksmodus
(avspilling) igjen.
• Trykk lukkerknappen halvveis ned og
Bruke blitsen til
stillbilder
VGA
VOLUM
Kontrollknapp
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
• Trykk på
Bildelyshet (EV)
Avspillingsindikator
2006 1 1 10:30PM
BAK/FOR
Spol tilbake/fort forover: b/B
(Gå tilbake til vanlig avspilling: z)
Volum: v/V
Stoppe avspillingen: z
-knapp
Kontrollknapp
96
B
10/10
00:00:03
-knapp
(skjermbryter)
VGA
VOLUM
vises
REC
Bruke kontrollknappen
2006 1 1 10:30PM
Film:
Zoomespak
Plasser motivet i midten av
fokuseringsrammen.
3/9
Stillbilde: Bildestørrelsen vises
• Se nedenfor for nærmere informasjon om ulike modi.
Endre lysstyrken i
bildet (EV) (Justere
eksponeringen)
VGA
Opptak uten blits
i svakt lys, med
bildestabilisering
Søker
Velg et bilde med b/B.
knappen mens kameraet
er av, slås kameraet på i
avspillingsmodus.
Høy følsomhet
Film:
Velg
2
Trykk på
(avspilling).
• Hvis du trykker på
Trykk lukkerknappen
halvveis ned og hold
den for å fokusere.
.
Velg ønsket modus for scenevalg
( ,
,
, ,
,
,
).
Vise/slette bilder
• Når zoomeforstørrelsen er større enn 3×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 43)
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
96
hold den der.
Om funksjonsveiviseren
• Endre stilling på modusvelgeren.
Bruksanvisningen som vises i funksjonsveiviseren slås av automatisk etter noen få sekunder.
Hvis du vil avbryte funksjonsveiviseren, må du trykke lukkerknappen halvveis ned.
Du kan stille inn funksjonsveiviseren slik at den ikke vises på skjermbildet
(Oppsett).
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 44)
Slette bilder
1 Vis det bildet du vil slette, og trykk på
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte scenevalget
Still inn modusvelgeren på noe annet enn modusen for scenevalg.
Avbryte slettingen
Velg [Avslutt], og trykk deretter på z.
S AF
Slett
Avslutt
TILB./NESTE
Endre lysstyrken i bildet (EV) (Justere eksponeringen)
Før trinn 2 må du trykke på b (
Bruke selvutløseren
) på kontrollknappen.
Før trinn 2 må du trykke gjentatte ganger på V (
modusen er valgt.
Juster lysstyrken i bildet med v (Lysere) / V (Mørkere).
For å slette den viste skalaindikatoren må du trykke på b igjen.
Bildelyshet (EV)
Bildelyshet (EV)
Ingen indikator
) på kontrollknappen, inntil den ønskede
Scenevalgmodi
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene.
Skyv på
-spaken mens du viser et stillbilde.
Trykk på
-spaken for å oppheve zoomen.
Strand
Høy følsomhet
Uten bruk av selvutløser
Fotogr. Vannkanten med varm blå
farge
Opptak uten blits i svakt lys, med
bildestabilisering
Bildelyshet (EV)
Lysere
Mørkere
Lysere
Mørkere
Mot –
Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse
Mykt snapshot
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker,
og en pipelyd lyder helt til lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
• Hvis du bruker selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, kan
du stabilisere bildet.
Ingen indikator Autoblits
Blinker når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling)
• Den korteste opptaksavstanden er 50 cm. Ta opp i næropptaksmodus (makro) (venstre) når du fotograferer et
motiv som ligger nærmere enn den korteste opptaksavstanden.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke
sakte, og pipelyden høres ikke. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
tvungen blits på
Sakte synkronisering (tvungen blits på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp
av blitsen, skal vises klart.
Motiver det kan være vanskelig å fokusere på:
– Mørkt motiv langt unna kameraet
– Dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
– Motivet vises gjennom glass
– Motiv i rask bevegelse
Blits tvunget av
• Opptaksavstand (når [ISO] er stilt inn på [Auto])
W-siden: Ca. 0,2 til 4,2 m
T-siden: Ca. 0,3 til 2,2 m
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket tjener til å justere lysmengden.
Fotografere scene I lite lys uten
blits
– Motiv med lysreflekser eller glinsende overflate
– Blinkende motiv
– Motiv med bakgrunnsbelysning
Gjøre skjermen lysere (kun DSC-W50)
Hvis du ser på bildene dine i skarpt utelys, må du justere styrken på LCD-baklyset.
Under slike forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere.
Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z. For å vise neste (forrige)
indeksskjerm, må du trykke på b/B.
VGA
101-0003
• ENKEL TBILDE
BACK/NEXT
TILB./NESTE
3/9
2006
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
VOLUM
Slette bilder i indeksmodus
1 Når indeksskjermen vises, må du trykke på
kontrollknappen, og deretter trykke på z.
Ta portretter I dårlig lys med blits
(Slett) og velge [Velg] med v/V på
2 Bruk v/V/b/B til å velge det bildet du vil slette, og trykk deretter på z for å merke det valgte
bildet med indikatoren
(Slett).
Snø
Gjør klart opptak av hvitaktig
scene
Grønn utvalgsramme
Oppheve et valg
Velg et bilde du allerede har merket for sletting, og trykk så på z for å
fjerne -indikatoren fra bildet.
* Lukkerhastigheten reduseres, så det anbefales å bruke stativ.
Bruke kontrollknapp-funksjonene med Scenevalg
VELG
Før du begynner opptaket i trinn 2, må du velge innstillinger med kontrollknappen. Enkelte
funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen. Når du trykker på knappen for
å velge funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg, høres en pipelyd.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 25)
NESTE
3 Trykk på
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
• For å slette alle bildene i mappen må du velge [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1, i stedet for [Velg], og
deretter trykke på z.
Hvis du trykker på
-knappen (skjermbryteren) lenger (over), vil bakgrunnslyset bli sterkere.
Hvis du trykker en gang til, vil bakgrunnslyset slås av.
Ta nærbilder (makro)
Før trinn 2 må du trykke på B (
) på kontrollknappen.
Identifisere elementer på skjermen
For å avbryte må du trykke på B igjen.
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
• Det området som er i fokus blir fort smalt, og det er mulig at ikke alle deler av motivet vil være helt i fokus.
• Autofokus-hastigheten synker.
Korteste opptaksavstand fra linseoverflaten
Når zoomen står helt over på W-siden (full vidvinkel): Ca. 2 cm
Når zoomen står helt over på T-siden (full tele): Ca. 30 cm
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 15)
Slå av LCD-skjermen
Trykk gjentatte ganger på
-knappen (skjermbryter) (over). Bruk søkeren (over) for å spare
batteristrøm, eller til å ta bilder når det er vanskelig å bekrefte med LCD-skjermen.
Nem optagelse af billeder (indstilling for autojustering)
Sådan holdes kameraet
1
2
Vælg en indstilling.
Stillbilleder (indstilling for
autojustering):
Vælg
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
1
Optag med udløserknappen.
Stillbillede:
6
1
Vis/slet billeder
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende t lyser/bipper
Tryk udløserknappen helt
ned.
Lyden af lukkeren høres.
Høj følsomhed
Optagelse uden blitz
i svag belysning
reducerer sløring
.
2
Ramme for AF-områdesøger
Placer motivet i centrum af
fokuseringsområdet.
101-0003
Zoomknap
Film:
/
-knap
vises
Film:
-knap
Du kan afspille en film ved at trykke på z.
Optag med udløserknappen.
STD
640
VGA
Film:
Tryk udløserknappen
helt ned.
101_0010
STOP
Mørkere
Sådan skifter du tilbage til
optagetilstand
Brug af zoom
VGA
96
Optagelse af
nærbillede (makro)
VGA
96
Brug af
selvudløser
• Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 43)
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
• Film med billedformatet [160] vises en størrelse
mindre.
(Afspilning) igen.
• Tryk og hold udløserknappen halvvejs
ned.
Når du vil annullere funktionsguiden, skal du trykke udløserknappen halvvejs ned.
• Skift funktionsvælgerens position.
Du kan indstille funktionsguiden til ikke at blive vist på
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 44)
Sletning af billeder
(Opsætning)-skærmen.
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
Annullering af valg af motiv
S AF
Lysere
• Tryk på
De betjeningsinstruktioner, der vises i funktionsguiden, slås automatisk fra i nogle få sekunder.
Zoomknap
Bill. lysstyrke
LYDST.
Kontrolknap
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Om funktionsguiden
S AF
Afspilningslinje
2006 1 1 10:30PM
TILB/FREM
Tilbage/hurtigt fremad: b/B
(Tilbage til normal afspilning: z)
Lydstyrke: v/V
Stop afspilningen: z
-knap
96
Brug af blitz til
stillbilleder
B
10/10
00:00:03
(Skærmvisning til/
fra)-knap
Brug af kontrolknappen
LYDST.
Stillbillede: Billedformatet vises
OPT
Kontrolknap
3/9
2006 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
• Se nedenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om indstillinger.
Søger
Vælg et billede med b/B.
VGA
knappen , når
kameraet er slukket,
tændes kameraet i
afspilningstilstand.
Funkt.guide
Vælg
2
Tryk på
(Afspilning).
• Hvis du trykker på
Tryk og hold
udløserknappen halvvejs
nede for at fokusere.
.
Vælg den ønskede tilstand for valg
af motiv ( ,
,
, ,
,
,
).
Film:
Ændring af
billedets
lysstyrke (EV)
(Justering af
eksponering)
-spaken (Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B.
Skyv på
• ENKEL TBILDE
Halvlysportrett*
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
Vise en indeksskjerm
Fotografer motiv m/ myk
bakgrunn
Halvlys*
For å avbryte må du trykke på V igjen.
Før trinn 2 må du trykke gjentatte ganger på v ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede
modusen er valgt.
5
Fotografer landskap med fokus
langt unna
Mot +
Velge en blitsmodus for stillbilder
SL
Landskap
Lysere
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 10)
Avbryte avspillingszoom: z
Lagre forstørrede bilder: [Trimme] t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 41)
Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse
Mørkere
Justere utsnittet: v/V/b/B
(Slet).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z.
Flyt funktionsvælgeren til en anden indstilling end Valg af motiv.
Annullering af sletningen
Vælg [Afslut], og tryk på z.
S AF
Slet
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
Ændring af billedets lysstyrke (EV) (Justering af eksponering)
Før trin 2 skal du trykke på b (
) på kontrolknappen.
Juster billedets lysstyrke med v (Lysere) / V (Mørkere).
Hvis du vil slette den viste skalalinje, skal du trykke på b igen.
Bill. lysstyrke
Bill. lysstyrke
Brug af selvudløser
Inden trin 2 skal du trykke flere gange på V (
er valgt.
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
Indstillinger til valg af motiv
Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)
Følgende indstillinger er forudindstillet til at passe til motivforholdene.
Skub knappen
Høj følsomhed
Ingen indikator Uden brug af selvudløser
Optagelse uden blitz i svag
belysning reducerer sløring
Bill. lysstyrke
Mørkere
Lysere
Mørkere
Lysere
Mørkere
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af
eksponering muligvis ikke effektiv.
• Flere oplysninger om eksponering t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 10)
Valg af en blitztilstand til stillbilleder
Inden trin 2 skal du trykke flere gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
Ingen indikator Automatisk blitz
Udløser blitzen, hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, eller hvis der er modlys (standardindstillingen)
Tvungen blitz til
SL
Langsom synkronisering (tvungen blitz til)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden,
som ligger uden for blitzlyset.
Tvungen blitz fra
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-siden: Ca. 0,2 til 4,2 m
T-siden: Ca. 0,3 til 2,2 m
• Blitzen affyres to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden.
Optagelse af nærbillede (makro)
Før trin 2 skal du trykke på B (
) på kontrolknappen.
Tryk igen på B for at annullere.
• Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden.
• Området i fokus bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke fuldstændigt i fokus.
• Den automatiske fokuseringshastighed falder.
Korteste optageafstand fra objektivets overflade
Indstilling helt frem til W-siden: Ca. 2 cm
Indstilling helt frem til T-siden: Ca. 30 cm
Panorama
Lysere
Mod +
Optag ved vandet med klar blå
farve
Optag landskaber med fjernt fokus
Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders
forsinkelse
Tusmørke*
Selvudløserlampe
Tryk igen på V for at annullere.
Annuller zoom under afspilning: z
Visning af en indeksskærm
Skub
Blødt snap
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen
blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren
aktiveres.
for at annullere zoom.
Juster området: v/V/b/B
Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær] t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 41)
Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders
forsinkelse
Mod –
Strand
under visning af et stillbillede.
Tryk på knappen
• Hvis du bruger selvudløseren med 2 sekunders
forsinkelse, kan du muligvis forhindre sløring.
Optag motiv med blød baggrund
• Den korteste optageafstand er 50 cm. Brug nærbilledtilstand (Makro) (til venstre), når du optager et motiv,
som er tættere på end den korteste optageafstand.
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke
langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til.
VGA
Optag svagt belyst motiv uden
blitz
Tusmørkeportræt*
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på
(Indeks)-knappen, og vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Tryk på b/B for at vise den
næste (forrige) indeksskærm.
Optag svagt portræt motiv med
blitz
Sne
• ETBILLEDSV.
– Motiver, der reflekterer lys eller har en blank
overflade
– Motiver, der blinker
– Motiver, der belyses bagfra
Sådan gøres displayet lysere (kun DSC-W50)
Hvis du viser billeder i kraftig udendørsbelysning, kan du justere lysstyrken for LCDbaggrundslyset op.
I denne situation kan batteristrømmen imidlertid blive opbrugt hurtigere.
Hvis du trykker længere tid på
(Skærmvisning til/fra)-knappen (herover), bliver
baggrundslyset kraftigere. Hvis du trykker igen, annulleres baggrundslyset.
Sådan identificeres elementer på skærmen
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 15)
Sådan slukkes LCD-skærmen
Tryk flere gange på
(Skærmvisning til/fra)-knappen (herover). Brug søgeren (herover) for
at spare batteristrøm eller til at tage billeder, når det er svært at kontrollere billedet med LCDskærmen.
2006
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
TILBAGE/NÆSTE
VOLUME
LYDST.
Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Når en indeksskærm vises, skal du trykke på
kontrolskærmen. Tryk derefter på z.
(Slet) og vælge [Vælg] med v/V på
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk på z for at vise indikatoren
det markerede billede.
Optag hvidt motiv i lyse farver
(Slet) på
Grøn markeringsramme
Motiver, som er svære at fokusere på, er:
– Langt væk fra kameraet og mørke
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er
dårlig.
– Set gennem glas
– I hurtig bevægelse
101-0003
• ETBILLEDSV.
3/9
Sådan annulleres en markering
Vælg et billede, som du tidligere har markeret til sletning, og tryk på z
for at slette indikatoren
fra billedet.
* Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
Brug af de funktioner, der indstilles med kontrolknappen til valg af motiv
Før du optager i trin 2, skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Når du trykker på knappen for at
vælge funktioner, som ikke kan kombineres med valg af motiv, lyder der et bip.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 25)
VÆLG
3 Tryk på
NÆSTE
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billeder i mappen, kan du vælge [Alle i denne mappe] med v/V i trin 1 i stedet for
[Vælg] og derefter trykke på z.
Download PDF

advertising