Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Brukerhåndbok for Cyber-shot
DSC-W180/W190
© 2009 Sony Corporation
4-143-376-22(1)
NO
Bruke denne håndboken
Innhold
Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil se.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Søk etter informasjon sortert etter
arbeidsoperasjon.
MENU/
innstillingssøk
Søk etter informasjon i en liste over
MENU/innstillingselementer.
Merker og notasjon som brukes i denne
håndboken
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter informasjon sortert etter
nøkkelord.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Innhold
Søk etter informasjon sortert etter
funksjon.
Standardinnstillingen vises med
Indeks
I denne håndboken vises rekkefølgen av
arbeidsoperasjonene med piler (t). Bruk
kameraet i den rekkefølgen som er vist.
Merker vises etter hvert som de dukker opp
i kameraets standardinnstilling.
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for riktig
bruk av kameraet.
Angir informasjon det kan være nyttig å
kjenne til.
2NO
Om bruk av kameraet
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
Andre minnekort kan ikke brukes.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en "Memory Stick Duo"adapter (selges separat).
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli
misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
henger igjen når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Indeks
"Memory Stick
Duo"-adapter
Svarte, hvite, røde, blå eller
grønne punkter
MENU/
innstillingssøk
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 99.
Søk etter
arbeidsoperasjon
"Memory Stick": Du
kan ikke bruke en
"Memory Stick" med
kameraet.
Innhold
Merknader om "Memory Stick"-typer
du kan bruke (selges separat)
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet.
Om batteriet
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt
utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om
det bare er delvis oppladet.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet igjen på
en stund, kan du bruke opp den eksisterende
ladningen og ta batteriet ut av kameraet, og så
legge det på et kjølig, tørt sted. Dette vil
opprettholde batteriets funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilket batteri
som kan brukes på side 101.
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
De bildene som brukes som eksempler i denne
brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
3NO
Innhold
Innhold
Om bruk av kameraet
MENU/
innstillingssøk
Opptak
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bruke denne håndboken ······································· 2
Om bruk av kameraet············································ 3
Søk etter arbeidsoperasjon ··································· 7
MENU/innstillingssøk ············································ 9
Identifisere deler·················································· 12
Bruke modusbryteren·········································· 13
Endre DISP-innstillingen (skjermvisning) ············ 14
Bruke internminnet ·············································· 16
Indeks
Autojustering ······················································· 17
Scenevalg ··························································· 18
Film ····································································· 20
Program Auto ······················································ 21
Smilutløser ·························································· 22
Zoom ··································································· 23
Selvutl. ································································ 24
Makro ·································································· 25
Blits ····································································· 26
Visning
Vise stillbilder ······················································ 27
Avspillingszoom ·················································· 28
Bildeindeks·························································· 29
Slett ····································································· 30
Vise film······························································· 31
4NO
Innhold
MENU (opptak)
MENU-elementer (opptak) ···································· 9
MENU-elementer (visning)·································· 10
Innstillinger
TV
MENU/
innstillingssøk
Innstillingselementer ··········································· 11
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU (visning)
Vise bilder på en TV-skjerm ································ 69
Indeks
Datamaskin
Få glede av Windows-datamaskinen din ············ 71
Installere programvaren (inkludert) ····················· 73
Om "PMB (Picture Motion Browser)" ······················74
Vise bilder på datamaskinen din ························· 75
Bruke Macintosh-datamaskinen din ···················· 79
Vise "Videregående veiledning for
Cyber-shot" ························································· 81
Skrive ut
Skrive ut stillbilder ··············································· 82
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver ··············································· 83
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter····················· 85
5NO
Innhold
Feilsøking
Feilsøking···························································· 86
Advarsler ····························································· 95
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder············ 98
Om "Memory Stick Duo" ····································· 99
Om batteriet ······················································ 101
Om batteriladeren ············································· 102
Indeks································································ 103
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter
arbeidsoperasjon
Annet
Indeks
6NO
Søk etter arbeidsoperasjon
Ta nærbilder
Makro ······································································ 25
Fotografere motiv i
bevegelse
Film ·········································································· 20
Serie ········································································ 35
Fotografere uten at
bildet blir uskarpt
Høy følsomhet ······················································ 18
Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse ···· 24
ISO ··········································································· 37
SteadyShot ···························································· 34
Fotografere i motlys
Tvungen blits ························································ 26
Fotografere på mørke
steder
Høy følsomhet ······················································ 18
Sakte synk ····························································· 26
ISO ··········································································· 37
Indeks
Mykt snapshot ······················································ 18
Halvlysportrett······················································· 18
Smilutløser····························································· 22
Ansiktsregistrering··············································· 44
Rødøyered. ··························································· 46
MENU/
innstillingssøk
Ta portrettbilder
Søk etter
arbeidsoperasjon
Autojustering ························································· 17
Scenevalg ······························································ 18
Innhold
Overlate innstillingene
til kameraet
Justere eksponeringen Histogram ······························································ 15
EV ············································································ 36
Endre fokuspunkt
Fokus ······································································ 40
Ansiktsregistrering··············································· 44
Endre bildestørrelse
Bildestørr. ······························································ 32
7NO
Vise forstørrede bilder
Avspillingszoom ·················································· 28
Trimme···································································· 50
Redigere bilder
Retusjere ································································ 50
Div. størrelser for endring ································· 51
Spille av en bildeserie i Lysbildevisning ····················································· 48
rekkefølge
Endre dato- og
tidsinnstillinger
Klokkeinnstillinger················································ 67
Initialisere
innstillingene
Initialiser ································································· 59
Skrive ut bilder
Utskrift ····································································· 82
Vise på TV
Vise bilder på en TV-skjerm ····························· 69
Informasjon om
tilleggsutstyr
"Videregående veiledning for Cyber-shot" ··· 81
Indeks
Bruke "PMB (Picture Motion Browser)" ······· 74
MENU/
innstillingssøk
Skrive ut bilder med
dato
Søk etter
arbeidsoperasjon
Slett ········································································· 30
Format ···································································· 63
Innhold
Slette bilder
8NO
MENU/innstillingssøk
Innhold
MENU-elementer (opptak)
Du kan enkelt velge ulike fotografifunksjoner med menyknappen.
(stillbilde) eller
(film) for å veksle til
2 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyskjermbildet.
MENU-knapp
3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen.
Kontrollknapp
I tabellen nedenfor angir at en funksjon er tilgjengelig, eller — at den ikke er tilgjengelig.
Ikonene nedenfor [Scenevalg] og [ ] angir de tilgjengelige modusene.
MENU/
innstillingssøk
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av
menyskjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Still inn modusbryteren på
opptaksmodus.
Modusbryter
Kamera
Kamera
—
Bildestørr.
—
SteadyShot
—
REC-modus
—
Indeks
Scenevalg
Menyelementer
EV
ISO
—
Hvitbalanse
—
Fokus
Målemodus
—
—
—
—
—
—
—
Smilfølsomhet
—
Ansiktsregistrering
—
Blitsnivå
—
—
Rødøyered.
Fargemodus
—
—
—
—
(Innst.)
Merk
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
9NO
MENU-elementer (visning)
1 Still inn modusbryteren på
veksle til avspillingsmodus.
(avspilling) for å
MENU-knapp
(Avspilling)
3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen.
4 Trykk på z på midten av kontrollknappen.
Kontrollknapp
Menyelementer
"Memory Stick Duo"
Internminne
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Div. størrelser for endring)
MENU/
innstillingssøk
at en funksjon er tilgjengelig, eller — at den ikke er tilgjengelig.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyskjermbildet.
I tabellen nedenfor angir
Innhold
Du kan enkelt velge ulike visningsfunksjoner med menyknappen.
(Beskytt)
DPOF
(Rotere)
(Velg mappe)
—
Indeks
(Utskrift)
(Innst.)
Merk
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
10NO
Innstillingselementer
(Innst.).
1 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyskjermbildet.
MENU-knapp
3 Velg hvert enkelt element med v/V/b/B, og trykk
deretter på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av
menyskjermbildet.
Elementer
Hovedinnstillinger
Pip
USB-tilk.
Video ut
MENU/
innstillingssøk
Kategorier
Kontrollknapp
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg
(Innst.) med V på kontrollknappen, og
trykk deretter på z på midten av kontrollknappen
for å vise innstillingsskjermbildet.
Innhold
Du kan endre innstillingene i skjermbildet
Initialiser
Opptaksinnstillinger
Rutenettlinje
Autovisning
Internt minneverktøy
Format
"Memory Stick"-verktøy
Format
Indeks
Digital zoom
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Language Setting
Language Setting
Merk
• ["Memory Stick"-verktøy] vises kun når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet, mens [Internt
minneverktøy] vises kun når en "Memory Stick Duo" ikke er satt inn.
11NO
Identifisere deler
Innhold
A Lukkerknapp
B Blits
C Mikrofon
D ON/OFF (strømbryteren)
F Selvutløserlampe
G Linse
H LCD-skjerm
I MENU-knapp (9)
K Modusbryter (13)
L DC IN-kontakt
M
(USB)·A/V OUT terminal (side)
N Kontaktdeksel
O Krok for håndleddsrem
P For opptak:
For visning:
MENU/
innstillingssøk
J For opptak: W/T (zoomeknapp) (23)
For visning: (Avspillingszoom-knapp)
(28)/ (indeksknapp) (29)
Søk etter
arbeidsoperasjon
E ON/OFF (strømbryteren)-lampe
(smilknappen) (22)
(Slett)-knappen (30)
Indeks
Q Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
R Høyttaler
S Skruehull for stativ
T Batterideksel/"Memory Stick Duo"-deksel
U Spor for innsetting av batteri
V Batteriutkaster
W "Memory Stick Duo"-spor
X Tilgangslampe
12NO
Bruke modusbryteren
Innhold
Still inn modusbryteren på den ønskede funksjonen.
Modusbryter
Søk etter
arbeidsoperasjon
Setter deg i stand til å ta stillbilder (side 17).
(Film)
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd (side 20).
(Avspilling)
Setter deg i stand til å vise stillbilder og filmer (side 27, 31)
MENU/
innstillingssøk
(Stillbilde)
Indeks
13NO
Innhold
Endre DISP-innstillingen
(skjermvisning)
1 Trykk på DISP (skjermvisning) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på DISP (skjermvisning), endres innstillingen.
Setter lysstyrken på skjermen til standardverdien og viser
informasjonen.
Øker lysstyrken på skjermen og viser informasjonen.
Histogram på*
MENU/
innstillingssøk
Indikatorer på*
Søk etter
arbeidsoperasjon
Indikatorer på
Øker lysstyrken på skjermen og fremstiller bildelysstyrken som
en kurve.
Bildeinformasjon vises også under avspilling.
Øker lysstyrken på skjermen og viser kun bilder.
Indeks
Indikatorer av*
* Lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset øker.
Merk
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, må du oppjustere lysstyrken på skjermen. Under slike forhold kan
imidlertid batteristrømmen reduseres fortere.
14NO
Histogram
Innhold
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lysstyrke
A
Lyst
1 Trykk gjentatte ganger på DISP (skjermvisning), inntil histogrammet vises.
Søk etter
arbeidsoperasjon
B
Mørkt
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke når du tar opp film, spiller av film eller viser roterte stillbilder.
• Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under
avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.
Indeks
15NO
Bruke internminnet
B
B
Om bildedata som er lagret i internminnet
MENU/
innstillingssøk
Internminne
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene i internminnet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når en "Memory Stick Duo" er satt inn
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene på "Memory Stick Duo".
Innhold
Kameraet har ca. 12 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn
en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
Vi anbefaler at du passer på å lage sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør så den prosedyren
som er forklart i [Kopier] (side 66).
Indeks
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på sidene 75 til 76 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
Merknader
• Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av den dedikerte USB-kabelen, kan du
overføre data fra internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke overføre data fra en datamaskin
til internminnet.
16NO
Autojustering
1 Still inn modusbryteren på
2 MENU t
(Kamera) t
(stillbilde).
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
(Autojustering) t z på kontrollknappen.
zHvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
vanskelig å fokusere på
I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
– Det er mørkt og motivet er langt unna.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Motivet synes gjennom glass.
– Motivet beveger seg raskt.
– Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
– Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.
MENU/
innstillingssøk
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 5 cm (W), 40 cm (T) (fra linsen).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller endre
fokusinnstillingen (side 40).
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Ta opp med lukkerknappen.
Indeks
17NO
Scenevalg
1 Still inn modusbryteren på
(stillbilde).
(Kamera) t ønsket scenevalg t z på kontrollknappen.
Setter deg i stand til å ta bilder uten
blits i svakt lys, med bildestabilisering.
(Mykt snapshot)
Setter deg i stand til å ta bilder med en mykere
atmosfære for portretter, blomsteropptak osv.
(Landskap)
Muliggjør enkel fotografering av fjerntliggende scener
ved å fokusere på lang avstand. Fotograferer livaktig blå
himmel og blomsterfarger.
(Halvlysportrett)
Setter deg i stand til å ta skarpe bilder av mennesker mot
en nattlig bakgrunn, uten at atmosfæren går tapt.
(Strand)
(Snø)
Setter deg i stand til å ta opp nattlige scener på avstand,
uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren.
Indeks
(Halvlys)
MENU/
innstillingssøk
(Høy følsomhet)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle
scenen.
Setter deg i stand til å gjøre klare opptak av det blå i
vannet når du fotograferer scener ved vannet.
Setter deg i stand til å ta opp klare bilder uten reduserte
farger i snøscener eller på andre steder hvor hele
skjermen ser ut til å være hvit.
Merk
• Når du tar bilder med en av modiene
(Halvlysportrett) eller (Halvlys), er lukkerhastigheten lavere,
og bildene har en tendens til å bli uskarpe. For å unngå uskarphet, anbefales det å bruke stativ.
18NO
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
Blits
SteadyShot
Serie
—
Hvitbalanse Smilutløser
*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
* [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse].
—
—
—
—
—
—
MENU/
innstillingssøk
—
AnsiktsRødøyered.
registrering
Søk etter
arbeidsoperasjon
Makro
Innhold
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. viser at en funksjon er tilgjengelig, eller — at den ikke er
tilgjengelig. Ikonene nedenfor [Blits] angir de tilgjengelige blitsmodusene.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen.
Indeks
19NO
Film
1 Still inn modusbryteren på
(film).
Innhold
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
20NO
Program Auto
1 Still inn modusbryteren på
(Kamera) t
3 Ta opp med lukkerknappen.
(stillbilde).
(Program Auto) t z på kontrollknappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
21NO
Smilutløser
Innhold
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Trykk på
(smilknappen).
2 Vent på at et smil skal registreres.
3 For å holde opp å fotografere, må du trykke på
(smilknappen) igjen.
Ansiktsregistreringsramme
Smilfølsomhetsindikator
Ikke dekk øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg
deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere
smilet når tennene synes.
1
Indeks
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller internminnet er
fullt.
• Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
• Når modusen
(Landskap) eller (Halvlys) er valgt i scenevalg, kan du ikke bruke
smilutløserfunksjonen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren, tar
kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er
aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til
smilutløsermodus.
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler.
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilfølsomhet] i innstillingsmenyen.
22NO
Zoom
1 Trykk på W/T (zoomeknapp).
Innhold
Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil
3×.
T-knapp
• Når zoomeforstørrelsen overskrider 3×, se side 61.
Merk
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
W-knapp
Søk etter
arbeidsoperasjon
Trykk på T-knappen for å zoome inn, og trykk på W-knappen
for å zoome ut.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
23NO
Selvutl.
(Selvutl.) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på
(Selvutl.), endres innstillingen.
Innhold
1 Trykk på
Bruker ikke selvutløseren
Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse
zRedusere uskarphet med selvutløseren med to
• Bruk selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse for å hindre at bildet blir uskarpt. Lukkeren utløses
2 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen, hvilket reduserer kamerarystelsene når
lukkerknappen trykkes.
MENU/
innstillingssøk
sekunders forsinkelse
Søk etter
arbeidsoperasjon
Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders forsinkelse
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du trykke på igjen.
Indeks
24NO
Makro
1 Trykk på
(Makro) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på
Innhold
Bruk denne innstillingen til å ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster.
(Makro), endres innstillingen.
• Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen.
Justerer fokus slik at nære motiver prioriteres. Still inn Makro på
ved opptak av nære motiver.
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på
kort avstand.
Merk
MENU/
innstillingssøk
• Autofokushastigheten faller når du tar bilder med makromodus.
Indeks
25NO
Blits
(Blits) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på
(Blits), endres innstillingen.
Innhold
1 Trykk på
Blinker når lyset er utilstrekkelig, eller i motlys.
Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som
ikke lyses opp av blitsen skal vises klart. (Sakte synk)
Blitsen virker ikke.
Merknader
zNår "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de
fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
MENU/
innstillingssøk
• Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
• Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Blitsen kommer alltid på. (Blits på)
Kamera
Indeks
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg (Høy følsomhet) i Scenevalg. ([Blits av] velges automatisk.)
• Selv om du valgte
(Høy følsomhet) i Scenevalg, kan lukkerhastigheten være lavere på et sted
med svakt lys eller hvor det er mørkt. I så fall må du bruke stativ eller holde armene dine godt inntil
siden etter at du har trykket på utløseren.
26NO
Vise stillbilder
(avspilling).
2 Velg et bilde med kontrollknappen.
Innhold
1 Still inn modusbryteren på
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
27NO
Avspillingszoom
Innhold
Spiller av det forstørrede bildet.
1 Trykk på knappen
av stillbilder.
(avspillingszoom) under visning
2 Juster posisjonen med kontrollknappen.
3 Endre zoomeskalaen med W/T (zoomeknappen).
Trykk på -knappen (T) for å zoome inn, og på W for å zoome ut.
Trykk på z for å avslutte avspillingszoom.
Du kan lagre et forstørret bilde ved å bruke trimmefunksjonen.
Trykk på MENU t [Retusjere] t [Trimme].
MENU/
innstillingssøk
zLagre forstørrede bilder
Viser det viste
området av hele bildet
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bildet forstørres til det dobbelte av sin tidligere størrelse, fra
sentrum av bildet.
Indeks
28NO
Bildeindeks
1 Still inn modusbryteren på
2 Trykk på
(avspilling).
Innhold
Viser flere bilder samtidig.
(indeksknappen) for å vise bildeindeksskjermen.
3 For å gå tilbake til enkeltbildeskjermen må du velge et bilde med
kontrollknappen og deretter trykke på z.
zViser bilder fra den ønskede mappen
MENU/
innstillingssøk
Velg den venstre sidestripen med kontrollknappen og velg
deretter den ønskede mappen med v/V.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Trykk på knappen en gang til for å vise en indeksskjerm med enda flere bilder.
Indeks
29NO
Slett
1 Still inn modusbryteren på
2
(avspilling).
Innhold
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
(Slett)-knappen t ønsket modus t z på kontrollknappen
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen på én gang.
Trykk på [OK] t z etter trinn 2.
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder
som skal slettes. Velg et bilde med -merket igjen for å
oppheve -merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Dette bildet)
zDu kan veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus
når du velger bilder
Indeks
Trykk på -knappen (T) på W/T (zoomeknappen) i
indeksmodus for å gå tilbake til enkeltbildemodus, og trykk på
-knappen (indeks) (W) i enkeltbildemodus for å gå tilbake til
indeksmodus.
• Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i [Beskytt]
eller [DPOF].
30NO
Vise film
(avspilling).
2 Velg en film med kontrollknappen.
Innhold
1 Still inn modusbryteren på
3 Trykk på z.
Kontrollknapp
Avspillingsfunksjon
z
Pause
B
Hurtig foroverspoling
b
Hurtig bakoverspoling
V
Viser volumkontrollskjermbildet. Juster volumet med b/B.
MENU/
innstillingssøk
Merk
• Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Filmavspillingen starter.
Indeks
31NO
Bildestørr.
(Bildestørr.) t ønsket størrelse
Når du tar stillbilder
Retningslinjer for bruk
(4000×3000)
(kun DSC-W190)
For utskrifter med format på opptil
A3+
Antall bilder
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grov
Færre
Fin
Færre
Fin
Flere
Grov
MENU/
innstillingssøk
Bildestørrelse
(3648×2736)
(kun DSC-W180)
For utskrifter med format på opptil
A3
(2592×1944)
For utskrifter med format på opptil
A4
(2048×1536)
For utskrifter med format på opptil
L/2L
(640×480)
For e-postvedlegg
(4000×2672)
(kun DSC-W190)
Bildeforhold 3:2, som for
fotoutskrifter og postkort
Indeks
(3264×2448)
(kun DSC-W190)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
Innhold
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort
format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. Velg den bildestørrelsen som passer
med den måten du vil vise bildene dine på.
(3648×2432)
(kun DSC-W180)
(4000×2248) For visning på en TV med høy
(kun DSC-W190) oppløsning
(3648×2056)
(kun DSC-W180)
(1920×1080)
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
32NO
Når du tar opp film
Innhold
Bildestørrelsen er låst på 320 × 240.
Film som tas med dette kameraet vil tas opp i AVI (Motion JPEG), et format på ca. 30 fps.
zOm "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Søk etter
arbeidsoperasjon
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og
vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan
se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Piksler
Piksel
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Indeks
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
MENU/
innstillingssøk
Bildestørrelse: 12M
4000 piksler × 3000 piksler = 12 000 000 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
1
33NO
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t ønsket modus
Bruker ikke bildestabiliseringsmodus.
(Auto)
Aktiverer bildestabiliseringsfunksjonen automatisk når
opptaksforholdene sannsynligvis vil forårsake kamerarystelser.
Du kan stabilisere bildene selv om du zoomer innpå et motiv langt
unna.
Merknader
I filmmodus er [SteadyShot] stilt inn fast på [Av].
[SteadyShot] er låst til [Av] mens smilutløserfunksjonen er aktivert.
Bildeprosesseringen krever tid.
Når du tar bilder med blitsen, virker ikke bildestabiliseringsfunksjonen.
zTips for å unngå uskarpe bilder
Kamerarystelser
Hendene eller kroppen din er urolig mens du
holder kameraet og trykker på utløseren, og hele
skjermen blir uskarp.
Indeks
Kameraet ble uforvarende beveget da du tok bildet. Dette kalles "kamerarystelser". Hvis
derimot motivet beveget seg da du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv". Dessuten
forekommer kamerarystelser og uskarpt motiv ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er
lav, som f.eks. i
(Halvlysportrett) eller (Halvlys). I så fall må du ta bilder med
nedenstående tips i bakhodet.
MENU/
innstillingssøk
•
•
•
•
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Av)
Innhold
Velger bildestabiliseringsmodus.
• Bruk et stativ, eller plasser kameraet på en flat
overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde armene tett mot siden av kroppen etter at du har
trykket på lukkerknappen.
Uskarpt motiv
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg
under eksponeringen, så motivet blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes. Kamerarystelsene
reduseres automatisk ved bruk av
bildestabiliseringsfunksjonen. Funksjonen er
imidlertid ikke effektiv når det gjelder å
redusere uskarpheter ved motivet.
• Velg
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å øke lukkerhastigheten, og trykk på lukkerknappen før motivet
beveger seg.
34NO
REC-modus
1 MENU t
(REC-modus) t ønsket modus
Tar et enkeltbilde.
(Serie)
Tar opp opptil 100 bilder i rask rekkefølge når du trykker på
lukkerknappen og holder den nede.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Normal)
Innhold
Du kan velge normal (enkeltbilde) eller Serie som opptaksmodus.
Merknader
Serieopptak er ikke tilgjengelig i filmmodus.
Blitsen stilles automatisk inn på [Blits av].
Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller
"Memory Stick Duo" er full, stopper serien.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering er justert for det første bildet, og
disse innstillingene brukes også for de andre bildene.
MENU/
innstillingssøk
•
•
•
•
Indeks
35NO
EV
1 MENU t
(EV) t ønsket EV-innstilling
Innhold
Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
Merk
zJustere eksponeringen for å få bilder som ser bedre
ut
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset slipper
inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
= Opptaksfølsomhet
Indeks
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
MENU/
innstillingssøk
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil
eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.
Lavere EV-innstilling –
Korrekt eksponering
Høyere EV-innstilling +
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
36NO
ISO
1 MENU t
modus
(Kamera) t
/
/
/
/
(ISO) t ønsket
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
/
Du kan redusere uskarphet i bilder tatt på mørke steder eller av ting
i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).
Merk
• Andre ISO-innstillinger enn [ISO AUTO] og [ISO 100] til [ISO 400] kan ikke velges når opptaksmodus
er stilt inn på Serie.
eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-følsomheten.
Indeks
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes
for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
MENU/
innstillingssøk
zJustere ISO-følsomhet (anbefalt
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Auto)
(Program Auto) t
Innhold
Justerer lysfølsomheten.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli
mørkere.
37NO
Hvitbalanse
1 MENU t
(Hvitbalanse) t ønsket modus
Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
Justerer for utendørsforhold på en fin dag,
kveldsscener, nattscener, neonskilt, fyrverkeri
osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye
skygge.
(Fluorescerende
lys 1)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for dagslyshvitt
fluorescerende lys.
Indeks
(Fluorescerende
lys 2)
MENU/
innstillingssøk
(Dagslys)
(Fluorescerende
lys 3)
n
(Hvitglødende)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Auto)
(Blits)
Innhold
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis
fargene i bildet virker unaturlige.
Justerer for steder under strålende lamper, eller
under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.
Justerer for blitsforhold.
Merknader
• [Hvitbalanse] kan ikke justeres i autojusteringsmodus.
• I scenevalgsmodus kan du endre hvitbalanseinnstillingen kun i modusen
(Høy følsomhet).
• Når du tar opp film eller når scenevalg er stilt inn på modusen
(Høy følsomhet), kan ikke [Blits]
velges i [Hvitbalanse].
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse] inn på [Auto].
• Når blitsen er stilt inn på Blits på, kan du kun stille inn [Hvitbalanse] på [Auto] eller [Blits].
38NO
Forts. r
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus, men du kan justere fargetonene
manuelt med hvitbalansefunksjonen.
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Søk etter
arbeidsoperasjon
Vær/belysning
Innhold
zVirkning av lysforhold
MENU/
innstillingssøk
Indeks
39NO
Fokus
(Kamera) t
(Multi-AF)
(Program Auto) t
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i
opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn
ramme rundt det området som er i fokus.
AF-avstandssøkerramme
(Kun for stillbilde)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten
av søkerrammen. Ved å bruke AFlåsefunksjonen kan du komponere bildet
som du vil ha det.
MENU/
innstillingssøk
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv,
prioriterer AF ansikter.
(Senter-AF)
(Fokus) t ønsket
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
modus
Innhold
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
AF står for "Auto Focus," en funksjon som justerer fokus automatisk.
AF-avstandssøkerramme
Fokuserer automatisk og raskt på området rundt en tidligere innstilt
avstand (halvmanuell). Denne modusen er nyttig når du gjentatte
ganger fotograferer et motiv på samme avstand. Bruk
"Halvmanuell" når det er vanskelig å oppnå skarpt fokus med
automatisk fokusering, f.eks. når du fotograferer et motiv gjennom
netting eller et vindu.
Indeks
0.5 m/1.0 m/
3.0 m/7.0 m/
(ubegrenset
avstand)
• Fokuserer på et motiv i alle deler av søkerrammen i halvmanuell modus.
Merknader
• Når du bruker [Digital zoom], vil AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og vises med en stiplet linje. I så
fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.
• Når innstillingen [Ansiktsregistrering] er satt på [Auto], er fokusmodus låst på [Multi-AF].
• I filmopptaksmodus er fokusmodus låst på [Multi-AF].
• Fokusmodus er låst til [Multi-AF] mens smilutløserfunksjonen er aktivert.
• Den halvmanuelle avstandsinnstillingen har en viss feilmargin, og denne feilmarginen øker når zoomen
er stilt inn på T-siden, eller linsen vippes oppover eller nedover.
40NO
Forts. r
Hvis personen ikke er i fokus, må du gjøre som følger:
AF-avstandssøkerramme
2Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og
forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig
komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt
ned.
• Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du
gjenta prosedyren så ofte som nødvendig.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Indikator for
AE/AF-lås
1Komponer bildet om igjen, slik at personen
befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og
trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere
på motivet (AF-lås).
Innhold
zFokusere på personer nær kanten av skjermen
MENU/
innstillingssøk
Indeks
41NO
Målemodus
Innhold
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig
eksponering.
Når du tar stillbilder:
(Program Auto) t
(Målemodus) t
Når du tar opp film:
1 MENU t
(Målemodus) t ønsket modus
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på
lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare på en del av motivet
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
Posisjonerer seg på motivet
Indeks
Trådkors for
punktmåling
MENU/
innstillingssøk
(Multi)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Kamera) t
ønsket modus
Merknader
• I filmmodus kan [Punkt] ikke velges.
• Målemodus er tilgjengelig kun når [Ansiktsregistrering] er stilt inn på [Av].
• Målemodus er låst til [Multi] mens smilutløserfunksjonen er aktivert.
42NO
Smilfølsomhet
1 MENU t
(Smilfølsomhet) t ønsket modus
Registrerer et stort smil.
(Middels)
Registrerer et normalt smil.
(Høy)
Registrerer selv et lite smil.
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
• [Smilfølsomhet] kan ikke justeres i filmmodus.
• Du kan endre innstillingen for smilfølsomhet når modusen
(Høy følsomhet),
(Mykt snapshot),
(Halvlysportrett),
(Strand) eller (Snø) er valgt i scenegjenkjenningsmodus.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Lav)
Innhold
Stiller inn følsomheten for smilutløserfunksjonen for gjenkjenning av smil.
Indeks
43NO
Ansiktsregistrering
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille
inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedpersonen i bildet vil bli
oransje. Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis
ned.
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
1 MENU t
(Av)
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
Merknader
• [Ansiktsregistrering] kan ikke velges i filmmodus.
• Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres. Bare opptil 4 av ansiktene til personene i motivet
ditt kan imidlertid registreres når modusen
(Mykt snapshot) er valgt i scenevalgsmodus.
• Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsregistrering] automatisk inn på [Auto], selv når den er stilt
inn på [Av].
Indeks
zGjøre det enklere å gjenkjenne ansikter
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
(Ansiktsregistrering) t ønsket modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
Ansiktsregistreringsramme (oransje)
Innhold
Velger om du skal bruke ansiktsregistreringsfunksjonen eller ikke.
Registrerer ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits,
eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
• Bruk et passende belysningsnivå.
• Pass på at ansiktene i motivet ikke er dekket av hatter,
ansiktsmasker, solbriller e.l.
• Pass på at personene er vendt mot kameraet.
44NO
Blitsnivå
1 MENU t
(Kamera) t
ønsket modus
(Blitsnivå) t
Reduserer blitsnivået.
(Standard)
(+)
Øker blitsnivået.
Merk
• Noen ganger vises ikke effekter, hvis motivet som fotograferes er for lyst eller for mørkt.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(–)
(Program Auto) t
Innhold
Justerer mengden blitslys.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
45NO
Rødøyered.
(Rødøyered.) t ønsket modus
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
Merknader
Indeks
• [Rødøyered.] kan ikke velges ved bruk av filmmodus eller smilutløser.
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund
fra du trykker på lukkerknappen. Du må også passe på at motivet ikke beveger seg i denne tiden.
• Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle
forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser
mot eller bort fra forhåndsblinket.
• Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, vil rødøyereduksjon ikke virke, selv om du velger
[Auto].
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
Innhold
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne ved
bruk av blits.
zHva skyldes problemet med røde øyne?
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Øye
Netthinne
Andre måter å unngå røde øyne på
• Velg (Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen stilles automatisk inn på [Blits av].)
• Når øynene til personen blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] t
[Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".
46NO
Fargemodus
Innhold
Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter.
Når du tar stillbilder:
(Program Auto) t
Når du tar opp film:
1 MENU t
(Fargemodus) t ønsket modus
Gir bildet standardfarge.
(Bruntone)
Gjør bildet sepia-farget.
(S/HV)
Gjør bildet sort/hvitt.
MENU/
innstillingssøk
(Normal)
(Fargemodus) t
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Kamera) t
ønsket modus
Indeks
47NO
Lysbildevisning
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
(Lysbildevisning) t z på kontrollknappen
3 Velg en innstilling.
4 [Start] t z
5 Trykk på z for å avslutte lysbildevisningen.
Merknader
Bilde
Velger den gruppen bilder som skal vises.
Spiller av en lysbildevisning av alle stillbildene i rekkefølge.
Mappe
Spiller av en lysbildevisning av stillbilder i den mappen som er
valgt for øyeblikket.
Effekter
Indeks
Alle
MENU/
innstillingssøk
• Du kan ikke spille av filmer.
• Andre innstillinger enn [Bilde] lagres til neste gang de blir endret.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(avspilling) for å veksle til
Innhold
Bildene spilles av automatisk i rekkefølge.
Velger avspillingshastighet og stemning for lysbilder.
Enkel
Enkel lysbildevisning med skifte av stillbilder med et
forhåndsinnstilt mellomrom.
Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall], og du kan virkelig
kose deg med bildene dine.
Grunnleggende
En grunnleggende lysbildevisning som passer til en lang rekke
scener.
Intervall
Stiller inn intervallet mellom bildene.
1 sek.
3 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Enkel]
lysbildevisning.
5 sek.
10 sek.
Auto
Intervallet er stilt inn så det passer til [Grunnleggende]
lysbildevisning.
48NO
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Innhold
Slår Gjenta lysbildevisning på eller av.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
49NO
Retusjere
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
(avspilling) for å veksle til
(Retusjere) t ønsket modus t z på kontrollknappen
3 Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver enkelt modus.
(Trimme)
Tar opp det zoomede
avspillingsbildet.
Korrigerer forekomsten av røde
øyne som skyldes blitsen.
Indeks
(Rødøyekorreksjon)
MENU/
innstillingssøk
Trykk på -knappen (T) for å
zoome inn, og trykk på W for å
zoome ut.
2 Still inn zoomepunktet med
kontrollknappen.
3 MENU t velg en bildestørrelse å
lagre t z
4 [OK] t z
• Kvaliteten av trimmede bilder kan
være dårligere enn kvaliteten av det
opprinnelige bildet.
• Den bildestørrelsen du kan trimme
kan variere med bildets egenskaper.
1
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Legger til effekter eller foretar korreksjoner på et innspilt bilde, og lagrer det som ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
Velg [OK] med kontrollknappen
t z.
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne
røde øyne, avhengig av bildets
egenskaper.
1
Merk
• Filmer kan ikke retusjeres.
50NO
Div. størrelser for endring
(avspilling) for å veksle til
2 MENU t
(Div. størrelser for endring) t ønsket modus t z på
kontrollknappen
3 Zoom til det området du vil trimme med W/T (zoomeknappen).
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
Innhold
Du kan endre bildeforholdet og størrelsen på bildene som skal tas opp, og deretter lagre dem som
nye filer.
Du kan konvertere bilder til bildeforhold 16:9 for visning med høy oppløsning, og til VGAstørrelse for vedlegg til blogger eller e-post.
4 Spesifiser det området du vil trimme med kontrollknappen.
Endrer bildeforholdet fra 4:3/3:2
til 16:9 og sparer en 2M-størrelse.
(Blogg /
E-postvedlegg)
Endrer bildeforholdet fra 16:9/3:2
til 4:3 og sparer en VGAstørrelse.
Merknader
Indeks
(HDTV)
MENU/
innstillingssøk
5 MENU t [OK] t z
• Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
• Bilder som er tatt i VGA-format kan ikke konverteres til [HDTV]-format.
• Forstørring og annen størrelsesendring av bildet kan redusere bildekvaliteten.
51NO
Beskytt
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
(avspilling) for å veksle til
(Beskytt) t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
zOppheve beskyttelsen
Indeks
Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å trykke
på z på kontrollknappen.
Indikatoren
forsvinner, og beskyttelsen er opphevet.
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
beskyttes. Velg et bilde med -merket for å oppheve
-merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
52NO
DPOF
2 MENU t
(avspilling) for å veksle til
t ønsket modus t z på kontrollknappen
(Dette bildet)
Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2MENU t [OK] t z
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
skrives ut. Velg et bilde med -merket for å oppheve
-merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
Innhold
DPOF (Digital Print Order Format) er en funksjon som setter deg i stand til å spesifisere bildene
på "Memory Stick Duo" som du vil skrive ut senere.
-merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder.
Merknader
zFjerne DPOF-merket
Indeks
•
-merket (utskriftsbestilling) kan ikke legges til filmer.
• Du kan legge til et
-merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder.
Velg det bildet som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og trykk deretter på z på
kontrollknappen, idet du følger samme prosedyre som når du oppretter et DPOF-merke.
-merket forsvinner og DPOF-registreringen er fjernet.
53NO
Rotere
2 MENU t
(avspilling) for å veksle til
(Rotere) t z på kontrollknappen
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
Innhold
Roterer et stillbilde. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling.
3 Roter bildet med [ / ] t b/B.
Merknader
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede stillbilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
MENU/
innstillingssøk
4 [OK] t z
Indeks
54NO
Velg mappe
1 Still inn modusbryteren på
avspillingsmodus.
(avspilling) for å veksle til
(Velg mappe) t z på kontrollknappen
3 Velg mappen med b/B.
4 [OK] t z
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
Innhold
Når flere mapper opprettes i , "Memory Stick Duo", velger dette den mappen som inneholder det
bildet du vil vise.
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
Når flere mapper opprettes, dukker følgende indikatorer opp på det første og det siste bildet
i mappen.
: Gå til forrige mappe
: Gå til neste mappe
: Går enten til forrige eller neste mappe
MENU/
innstillingssøk
zVise bilder på tvers av flere mapper
Indeks
55NO
Pip
1 MENU t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Pip] t ønsket modus t
z på kontrollknappen
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Pipingen/lyden av lukkerknappen høres når du trykker på kontroll-/
lukkerknappen.
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Lukker
Innhold
Brukes til å velge eller slå av den lyden du hører når du bruker kameraet.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
56NO
USB-tilk.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver.
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet
importeres til datamaskinen. (med Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en Masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [USB-tilk.] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innhold
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av den dedikerte USB-kabelen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
57NO
Video ut
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (f.eks. for USA
og Japan).
PAL
Stiller inn video-utgangssignalet til PAL-modus (f.eks. for Europa
og Kina).
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Video ut] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Innhold
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
TV-fargesystemene varierer fra land til land og fra region til region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, må du sjekke hvilket TV-fargesystem som brukes i det landet
eller den regionen hvor du befinner deg (side 70).
MENU/
innstillingssøk
Indeks
58NO
Initialiser
Innhold
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du utfører denne funksjonen, opprettholdes bildene.
1 MENU t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Initialiser] t [OK] t z
på kontrollknappen
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merk
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
59NO
Rutenettlinje
1 MENU t
(Innst.) t [Opptaksinnstillinger] t [Rutenettlinje] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene lagres ikke.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
Søk etter
arbeidsoperasjon
På
Innhold
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
60NO
Digital zoom
Smart (
)
Nøyaktig (
)
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 6×, inklusive optisk
zoom på 3×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når
den optiske zoomeforstørrelsen overskrides (Nøyaktig digital
zoom).
Ikke bruk digital zoom.
Merknader
• Den digitale zoomefunksjonen fungerer ikke ved opptak av film eller når smilutløserfunksjonen er
aktivert.
• Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [12M] (DSC-W190), [10M] (DSCW180), [16:9(9M)] (DSC-W190), [16:9(7M)] (DSC-W180) eller [3:2].
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
Indeks
Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom
(inklusive optisk zoom 3×)
MENU/
innstillingssøk
Av
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil
bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen (Smart zoom).
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t [Opptaksinnstillinger] t [Digital zoom] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen.
DSC-W190
Størrelse
Total zoomeforstørrelse
8M
Ca. 3,7×
5M
Ca. 4,6×
3M
Ca. 5,9×
VGA
Ca. 18×
16:9(2M)
Ca. 6,2×
DSC-W180
Størrelse
Total zoomeforstørrelse
5M
Ca. 4,2×
3M
Ca. 5,3×
VGA
Ca. 17×
16:9(2M)
Ca. 5,7×
61NO
Autovisning
1 MENU t
(Innst.) t [Opptaksinnstillinger] t [Autovisning] t ønsket
modus t z på kontrollknappen
Bruker Autovisning.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
zTa et bilde til uten forsinkelse
MENU/
innstillingssøk
• Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt og
du kan umiddelbart ta et bilde til, selv om Autovisning er [På].
Søk etter
arbeidsoperasjon
På
Innhold
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
Indeks
62NO
Format
Merk
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t ["Memory Stick"-verktøy] eller [Internt
minneverktøy] t [Format] t [OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Formaterer "Memory Stick Duo" eller internminnet. En "Memory Stick Duo" som kjøpes av
forhandler er allerede formatert, og kan brukes med én gang.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
63NO
Ny REC-mappe
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar
bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 9999 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring av bilder (side 65) og velge
en mappe for visning av bilder (side 55).
MENU/
innstillingssøk
zOm mappene
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 MENU t
(Innst.) t ["Memory Stick"-verktøy] t [Ny REC-mappe]
t [OK] t z på kontrollknappen
Innhold
Oppretter en mappe i "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
Indeks
64NO
Endre REC-mappe
1 MENU t
mappe]
(Innst.) t ["Memory Stick"-verktøy] t [Endre REC-
3 [OK] t z
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• "100"-mappen kan ikke velges som opptaksmappe.
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen.
Innhold
Bytter den mappen i "Memory Stick Duo" som for tiden brukes til lagring av innspilte bilder.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
65NO
Kopier
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig kapasitet i
kameraet.
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteri som nesten er oppbrukt, kan
det hende batteriet vil gå tomt for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Bilder kan ikke kopieres individuelt.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter formatere internminnet
([Format] i [Internt minneverktøy]).
• Det opprettes en ny mappe i "Memory Stick Duo", og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en
bestemt mappe å kopiere bilder til.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 MENU t
(Innst.) t ["Memory Stick"-verktøy] t [Kopier] t [OK] t
z på kontrollknappen
Innhold
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
Indeks
66NO
Klokkeinnstillinger
1 MENU t
(Innst.) t [Klokkeinnstillinger] t [Klokkeinnstillinger] t
ønsket innstilling t [OK] t z på kontrollknappen
Merk
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Midnatt vises som 12:00AM, og klokken 12 på dagen som 12:00PM.
Innhold
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
67NO
Language Setting
1 MENU t
(Innst.) t [Language Setting] t [Language Setting] t
ønsket modus t z på kontrollknappen
Innhold
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
68NO
Vise bilder på en TV-skjerm
1 Slå av både kameraet og TV-en.
2 Koble kameraet til TV-en med den dedikerte A/V-kabelen (inkludert).
Gul
1 Til audio/videoinngangskontakter
Hvit
MENU/
innstillingssøk
VIDEO AUDIO
Søk etter
arbeidsoperasjon
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med
den medfølgende, dedikerte A/V-kabelen
Innhold
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer med den TV-typen kameraet er koblet til.
Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
(Avspilling)
2 Til
(USB)·A/V OUT terminal
Indeks
Dedikert A/V-kabel
(inkludert)
3 Slå på TV-en og still inn inngangen.
4 Still inn modusbryteren på
(avspilling) og slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Velg det ønskede bildet med
kontrollknappen.
Merknader
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 58).
• Opptaksbildet vil ikke bli vist på TV-en hvis filmen tas opp mens kameraet og TV-en er koblet til
hverandre.
69NO
Om fargesystemer for TV
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania, Storbritannia,
Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv.
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
MENU/
innstillingssøk
PAL-M-system
Brasil
Søk etter
arbeidsoperasjon
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
Innhold
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og den
dedikerte A/V-kabelen (inkludert). Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på det
digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Indeks
70NO
Innhold
Få glede av Windowsdatamaskinen din
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner finner
du under "Bruke Macintosh-datamaskinen din" (side 79).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Installere programvaren (inkludert) først (side 73)
• Installere "PMB"
MENU/
innstillingssøk
Koble kameraet til datamaskinen din (side 75)
Indeks
• Gled deg over bildene med "PMB" som følger:
– Importere bilder til datamaskinen din
– Eksportere bilder til kameraet
– Redigere bilder
– Vise opptaksstedene for stillbildene på kart online (dette krever en
internettforbindelse)
– Opprette en plate med de bildene du har tatt (dette krever en CD- eller
DVD-brenner)
– Skriv ut eller lagre stillbilder med dato
– Laste opp bilder til en medietjeneste (dette krever en
internettforbindelse)
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene til Sony på Internett (Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
71NO
Anbefalt datamaskinmiljø
Annet
For import av
bilder
Microsoft Windows 2000
Professional SP4,
Windows XP*1 SP3/
Windows Vista SP1*2
*1
USB-kontakt: Inkludert (standard)
MENU/
innstillingssøk
Microsoft Windows XP*1 Hovedprosessor (CPU): Intel
SP3/Windows Vista SP1*2 Pentium III 500 MHz eller raskere
(Anbefalt: Intel Pentium III 800 MHz
eller raskere)
Minne: 256 MB eller mer (Anbefalt:
512 MB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Videominne: 32 MB eller mer
(Anbefalt: 64 MB eller mer)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bruke "PMB"
Innhold
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
(Edition) støttes ikke.
*2 Starter
• Datamaskinmiljøet må også tilfredsstille driftskravene til operativsystemet.
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes det to USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Mass Storage]
(standardinnstilling) og [PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Mass Storage] som eksempel. Nærmere
informasjon om [PictBridge], se side 57.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Indeks
Merknader
72NO
Innhold
Installere programvaren
(inkludert)
Du kan installere den medfølgende programvaren (PMB) med følgende prosedyre.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis dette ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer]
(Datamaskin) (i Windows XP, [My Computer] (Min
datamaskin)) t
(SONYPICTUTIL).
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run
Install.exe." og følge anvisningene som vises på skjermen for å
fortsette installasjonen.
Skjermbildet "Choose Setup Language" (Velg konfigureringsspråk) vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på [Next] (neste).
Skjermbildet "License Agreement" (Lisensavtale) vises.
4 Les lisensavtalen nøye. Hvis du er enig, må du skru på radioknappen (
endres til ) deretter [Next] (Neste).
MENU/
innstillingssøk
2 Klikk på [Install] (Installer).
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en
(inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
Snarveisikonene for "
PMB" og "
disse ikonene for å starte programvaren.
Indeks
• Når du får se en melding som ber deg svare på om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen
på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på datamaskinen din.
PMB Guide" opprettes på PC-en. Dobbeltklikk på
Merk
• Logg deg på som administrator.
73NO
Innhold
Om "PMB (Picture Motion
Browser)"
Hvis du nyttiggjør deg programvaren, kan du bruke stillbilder og film fra kameraet på flere måter
enn noen gang. Dette avsnittet oppsummerer "PMB". Du finner mer informasjon på "PMB
Guide".
Med "PMB":
•
•
•
•
Du kan importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på datamaskinen.
Du kan eksportere bilder fra datamaskinen din til en "Memory Stick Duo" og vise dem på kameraet.
Du kan organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato.
Du kan retusjere (Rødøyekorreksjon o.l.), søke etter ansikter, skrive ut, sende stillbilder som vedlegg til
e-post og endre opptaksdatoen.
Du kan vise informasjon om de stedene du tok bildene, på et kart. (Dette krever en internettforbindelse.)
Du kan skrive ut eller lagre stillbildene med datoen.
Du kan opprette en dataplate med en CD-brenner eller DVD-brenner.
Du kan laste opp bildet til en medietjeneste. (Dette krever en internettforbindelse.)
MENU/
innstillingssøk
•
•
•
•
Søk etter
arbeidsoperasjon
Oversikt over "PMB"
Starte "PMB Guide"
(PMB Guide)-ikonet på skrivebordet.
For å få tilgang til "PMB Guide" fra Start-menyen må du klikke på [Start] t [All Programs]
(Alle programmer) t [Sony Picture Utility] (Sonys bildeverktøy) t [Help] (Hjelp) t [PMB
Guide].
Indeks
1 Dobbeltklikk på
Starte og avslutte programvaren "PMB"
1 Dobbeltklikk på
(PMB)-ikonet på skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start] t [All Programs] (Alle programmer) t [Sony
Picture Utility] (Sonys bildeverktøy) t [PMB].
Bekreftelsen dukker opp på skjermen som en melding fra informasjonsverktøyet når du starter
"PMB" for første gang. Velg [Start].
• Denne funksjonen informerer deg om nyheter, som f.eks. programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
2 Klikk på
-knappen i øvre høyre hjørne av skjermen for å avslutte "PMB".
74NO
Vise bilder på datamaskinen din
Innhold
Nærmere informasjon om funksjonene i "PMB", se "PMB Guide".
Koble kameraet til datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med innspilte bilder i kameraet.
2 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til
en stikkontakt med vekselstrømadapteren (selges separat).
3 Slå på kameraet og datamaskinen.
"Kobler til…" vises på skjermen på kameraet.
• Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et
program for å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
2 Ti
MENU/
innstillingssøk
4 Koble kameraet til datamaskinen din.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når du importerer bilder fra internminnet, er trinnet 1 unødvendig.
(USB)·A/V OUT terminal
Indeks
1 Til en USB-kontakt
Dedikert USB-kabel
Merknader
• Når du importerer bilder til eller eksporterer bilder fra datamaskinen din ved hjelp av et batteri med lite
strøm, kan overføringen mislykkes, eller bildedata kan bli ødelagt hvis batteriet går tomt for strøm for
tidlig.
•
vises på skjermen under kommunikasjonsøkten. Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises. Når
indikatoren forandres til
, kan du begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, må du stille inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 57).
75NO
Importere bilder til en datamaskin
Skjermbildet [Import Media Files] (Importer mediafiler) til "PMB" vises automatisk.
• Hvis Autokjør-veiviseren vises, må du lukke den.
Innhold
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
2 Klikk på [Import]-knappen for å importere bilder.
• Standardinnstillingen gjør at bildene importeres til en mappe som opprettes i "Pictures" (Bilder) (i
Windows XP, "My Pictures" (Mine bilder)), som navngis med importdatoen.
3 Vis bilder på datamaskinen din.
Når importen er fullført, startes "PMB". Miniatyrbilder
av de importerte bildene vises.
zVise bilder ved hjelp av "PMB"
Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender,
sortert etter opptaksdato. Nærmere informasjon om "PMB", se
"PMB Guide".
Indeks
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
MENU/
innstillingssøk
• Mappen "Pictures" (Bilder) (i Windows XP, "My Pictures"
(Mine bilder)) er stilt inn som standardmappe i "Viewed
folders" (Viste mapper).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Datamaskinen begynner å importere bilder.
Importere bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"
Når Autokjør-veiviseren vises i trinn 1, må du klikke på [Open folder to view files] (Åpne mappe
for å vise filer) t [OK] t [DCIM] t kopier de ønskede bildene til datamaskinen.
76NO
Eksportere bilder for visning med kameraet
Innhold
Du kan eksportere bilder fra datamaskinen din til en "Memory Stick Duo" og vise dem på
kameraet.
Du finner mer informasjon på "PMB Guide".
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Hvis Autokjør-veiviseren vises, må du lukke den.
2 Dobbeltklikk på
(PMB) på skrivebordet for å starte "PMB".
3 Velg de bildene som skal eksporteres i hovedskjermbildet.
4 Klikk på
øverst på skjermen t [Memory Card] (minnekort).
Skjermbildet [Export to Media] (Eksporter til media) vises.
5 Velg mediadriver og klikk på [Export] (Eksport).
• Du kan ikke spille av alle bilder. Dette avhenger av bildestørrelsen.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
Slette USB-tilkoblingen
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du:
Kobler fra den dedikerte USB-kabelen.
Tar ut en "Memory Stick Duo".
Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
Slå av kameraet.
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
Windows Vista
2 Klikk på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhet) t [Stop] (Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
på [OK].
Indeks
•
•
•
•
Windows XP
Frakoblingsikon
77NO
Lagringsmål og filnavn for bildefiler
Eksempel: se mapper i Windows Vista
Indeks
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen "100MSDCF". Bildene i disse mappene er kun tilgjengelige for
visning.
• Du kan ikke ta opp/spille av bilder i "MISC"-mappen.
• Bildefiler navngis som følger:
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.AVI
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn film: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst nummer mellom 0001 og 9999. De numeriske delene av navnet på en
filmfil som er tatt opp i filmmodus og dens tilhørende indeksfil er de samme.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
AMappe som inneholder bildedata som er tatt opp med
et kamera som ikke er utstyrt med en funksjon for
opprettelse av mapper.
BMappe som inneholder bildedata som er tatt opp med
kameraet.
Innhold
Bildefilene som er spilt inn med kameraet, er gruppert
som mapper på "Memory Stick Duo" eller i
internminnet.
78NO
Innhold
Bruke Macintosh-datamaskinen
din
Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen din. "PMB" er ikke kompatibel med
Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Anbefalt datamaskinmiljø
Merknader
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene til Sony på Internett (Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
MENU/
innstillingssøk
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes det to USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Mass Storage]
(standardinnstilling) og [PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Mass Storage] som eksempel. Nærmere
informasjon om [PictBridge], se side 57.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
79NO
Importere og vise bilder på en datamaskin
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med innspilte bilder i kameraet.
3 Slå på kameraet og Macintosh-datamaskinen.
4 Koble kameraet til datamaskinen din.
(USB)·A/V OUT terminal
1 Til en USB-kontakt
MENU/
innstillingssøk
2 Til
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til
en stikkontakt med vekselstrømadapteren (selges separat).
Innhold
Når du importerer bilder fra internminnet, er trinnet 1 unødvendig.
Dedikert USB-kabel
6 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Indeks
5 Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil importere, er lagret.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om lagringsplassen for bildene og filnavnene, se side 78.
7 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den
mappen som inneholder de kopierte filene.
Slette USB-tilkoblingen
Dra og slipp stasjonsikonet eller ikonet for "Memory Stick Duo" til søppelkasseikonet (Trash) på
forhånd når du utfører de prosedyrene som er oppført nedenfor, ellers vil forbindelsen mellom
kameraet og datamaskinen bli brutt.
•
•
•
•
Kobler fra den dedikerte USB-kabelen.
Tar ut en "Memory Stick Duo".
Sette en "Memory Stick Duo" inn i kameraet.
Slå av kameraet.
80NO
Innhold
Vise "Videregående veiledning
for Cyber-shot"
"Videregående veiledning for Cyber-shot" forklarer mer utførlig hvordan du skal bruke kameraet
og tilbehør.
Når du installerer "Brukerhåndbok for Cyber-shot", installeres også "Videregående veiledning
for Cyber-shot".
1 Dobbeltklikk på
(Videregående veiledning) på skrivebordet.
Vise på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i [stepupguide]-mappen til datamaskinen
din.
Indeks
2 Velg [stepupguide], [language] og deretter [NO]-mappen, som er lagret på
CD-ROM-en (inkludert), og kopier alle filene i [NO]-mappen til [img]mappen i [stepupguide]-mappen som du kopierte til datamaskinen din i
trinn 1. (Overskriv filene i [img]-mappen med filene fra [NO]-mappen.)
MENU/
innstillingssøk
For å få tilgang til "Videregående veiledning" fra Start-menyen, må du klikke på [Start] t
[All Programs] (Alle programmer) t [Sony Picture Utility] (Sonys bildeverktøy) t
[Videregående veiledning].
Søk etter
arbeidsoperasjon
Vise i Windows
3 Etter at kopieringen er fullført, må du dobbeltklikke på "stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å pakke den opp, og deretter dobbeltklikke på
filen "stepupguide".
Merk
• Hvis det ikke er installert noe dekomprimeringsverktøy for HQX-filer, kan du installere Stuffit Expander.
81NO
Skrive ut stillbilder
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en PictBridgekompatibel skriver.
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
MENU/
innstillingssøk
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"kompatibel skriver
Søk etter
arbeidsoperasjon
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel
skriver (side 83)
Innhold
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter.
Skrive ut med en datamaskin
Indeks
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende
programvaren "PMB", og skrive ut bildene.
Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut. Du finner mer informasjon
på "PMB Guide".
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 85)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt med
kameraet, til en fotoforretning. Du kan forhåndsmerke bilder du vil skrive
ut, med et
-merke (utskriftsbestillingsmerke).
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret.
82NO
Innhold
Skrive ut bilder direkte med en
PictBridge-kompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan du skrive ut bilder du har tatt med kameraet, ved å
koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver.
Merk
• Du kan ikke skrive ut filmer.
Klargjøre kameraet
1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
2 Koble kameraet til skriveren.
2 Til
(USB)·A/V OUT terminal
MENU/
innstillingssøk
Gjør kameraet klart for USB-tilkobling til skriveren, med den dedikerte USB-kabelen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
"PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
1 Til USB-kontakten
Indeks
Dedikert USB-kabel
3 Slå på kameraet og skriveren.
Indikatoren
Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren
på skjermen.
Hvis indikatoren
blinker på kameraskjermen (feilvarsling), må
du kontrollere den tilkoblede skriveren.
Merk
• Hvis det ikke var mulig å koble til skriveren, må du stille inn [USB-tilk.] under [Hovedinnstillinger] på
[PictBridge].
83NO
Skrive ut
(Utskrift) t ønsket modus t z på kontrollknappen
Dette bildet
Skriver ut det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
Flere bilder
Du kan velge og skrive ut flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 1.
2MENU t [OK] t z
2 Det ønskede elementet t [OK] t z
Antall
Søk etter
arbeidsoperasjon
1Velg et bilde og trykk deretter på z.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
skrives ut.
Innhold
1 MENU t
Velger antall eksemplarer av det angitte bildet som skal skrives ut.
Layout
Velger det antall bilder du vil skrive ut side om side på et ark.
Størrelse
Velger størrelsen på utskriftsarket.
Dato
Velger [Dato] eller [Dag og tid] for å sette inn dato og klokkeslett i
bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den rekkefølgen du velger med
[Klokkeinnstillinger] på kameraet. Det kan hende denne funksjonen ikke
er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
• Ikke koble fra den dedikerte USB-kabelen mens
skjermen.
(PictBridge tilkoblingsindikatoren) vises på
Indeks
Merk
MENU/
innstillingssøk
• Det angitte antallet bilder passer kanskje ikke på ett enkelt ark.
84NO
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et
kopisenter.
Kopier bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory Stick Duo" med deg til fotoforretningen
eller kopisenteret (side 66).
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke kan skrive ut fra din type "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til et annet medium, som f.eks. en CD-R og ta den med deg til
fotoforretningen eller kopisenteret.
• Det kan være nødvendig å bruke "Memory Stick Duo"-adapteren (selges separat). Rådfør deg med
fotoforretningen eller kopisenteret ditt.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Når du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen eller kopisenteret.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er
kompatible med DPOF, kan du lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på forhånd i
visningsmenyen.
Innhold
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter
Indeks
85NO
Feilsøking
1 Kontroller punktene på side 87 til 94.
3 Initialiser innstillingene (side 59).
Ved reparasjon av kameraer med internminne inkludert, kan det hende data i kameraet vil bli
sjekket i den grad det er nødvendig for å verifisere og rette feilsymptomene. Sony vil ikke
kopiere eller lagre noen av disse dataene.
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
http://www.sony.net/
MENU/
innstillingssøk
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå
på kameraet.
Innhold
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
Klikk på et av de nedenstående elementene for å gå til den siden som forklarer symptomet og
årsaken, eller riktig avhjelpende tiltak.
Batteri og strøm ............................... 87
Internminne ...................................... 92
Ta stillbilder/ta opp film................... 88
Skrive ut ............................................ 92
Vise bilder......................................... 90
PictBridge-kompatibel skriver ........ 93
Slette ................................................. 90
Annet ................................................. 94
Datamaskiner ................................... 91
Advarsler .......................................... 95
"Memory Stick Duo" ........................ 92
86NO
Batteri og strøm
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å skyve på utløserspaken for batteriet.
Innhold
Kan ikke sette inn batteriet.
Kan ikke slå på kameraet.
Strømmen slås plutselig av.
Batterinivåindikatoren viser feil.
Indeks
• Batteriet vil tømmes raskt og den faktiske, gjenværende strømmen på batteriet vil være lavere enn det
indikatoren viser, i følgende tilfeller:
– Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
– Hvis du bruker blitsen eller zoomen ofte.
– Hvis du slår kameraet på og av igjen mange ganger.
– Når du har stilt inn høyere lysstyrke i skjermen ved hjelp av DISP (skjermvisning).
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt (side 101). Skift det ut med et nytt.
MENU/
innstillingssøk
• Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I
så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet automatisk slå
seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen.
• Batteriet er oppbrukt (side 101). Skift det ut med et nytt.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt (side 101). Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Kan ikke lade batteriet.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade
batteriet.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Ta ut og sett inn igjen batteriet, og forviss deg om at det er satt inn på riktig måte.
• Temperaturen kan gjøre det vanskelig å lade batteriet. Forsøk å lade batteriet igjen innenfor riktig
temperaturområde (10°C til 30°C).
• Se nærmere informasjon på side 102.
87NO
Ta stillbilder/ta opp film
Smilutløserfunksjonen virker ikke.
• Det tas ingen bilder hvis ingen smilende ansikter registreres.
• Kameraet er stilt inn på avspillingsmodus. Still inn modusbryteren på
(stillbilde) eller
(film).
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke hvis
vises på skjermen.
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bildet etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned. Du må ikke plutselig trykke den helt
ned.
• Motivet er for nært. Under opptak må du passe på å plassere linsen lenger fra motivet enn den korteste
opptaksavstanden (ca. 5 cm (W)/40 cm (T) fra linsen).
• Modusen (Halvlys) eller
(Landskap) velges i scenevalgsmodus når du tar stillbilder.
• Halvmanuell er valgt. Velg autofokusmodus (side 40).
Indeks
Bildet er ute av fokus.
MENU/
innstillingssøk
Motivet er ikke synlig på skjermen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Hvis det er fullt, må du gjøre ett
av følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 30).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille inn modusbryteren på
(stillbilde).
• Still inn modusbryteren på
(film) når du tar opp film.
Innhold
Kan ikke ta opp bilder.
Zoomen virker ikke.
• Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen (side 61).
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
– Du tar opp film.
– Smilutløseren fungerer.
Blitsen virker ikke.
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er satt til [Serie] (side 35).
– Modusen
(Høy følsomhet) eller (Halvlys) er valgt i scenevalgsmodus.
– Du tar opp film.
• Still inn blitsen på (Blits på) (side 26) når scenevalgsmodus er stilt inn på modusen
(Strand) eller (Snø).
(Landskap),
88NO
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
• Modusen
(Landskap) eller
(Halvlys) er valgt i scenevalgsmodus.
• Det finnes ingen funksjon for tvungen utkobling av makroopptak. I modusen [Auto] er
telefotografering mulig, også i makroopptakstilstanden.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Makroopptak kan ikke skrus av.
Innhold
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Kan ikke angi dato på bildene.
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder
den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 36).
MENU/
innstillingssøk
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" kan du skrive
ut eller lagre bildene med datoen (side 74).
LCD-skjermen er for mørk eller for lys.
Bildet er for mørkt.
Indeks
• Juster lysstyrken til bakgrunnslyset (side 14).
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 42) eller juster
eksponeringen (side 36).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 36).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Still inn [Fargemodus] på [Normal] (side 47).
• Juster hvitbalansen (side 38).
Hvite, svarte, røde, fiolette eller andre vertikale streker vises, eller hele
skjermbildet virker rødlig når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet ”henger igjen”. Dette er ikke feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
89NO
Motivet har røde øyne.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Slette unødvendige bilder (side 30).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.
• [REC-modus] er satt til [Serie] (side 35).
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
Indeks
• Still inn modusbryteren på
(avspilling).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 77).
MENU/
innstillingssøk
Det samme bildet tas flere ganger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
Innhold
• Still inn [Rødøyered.] på [Auto] eller [På] (side 46).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved hjelp av [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen (side 50), eller
korriger ved hjelp av "PMB".
Dato og klokkeslett vises ikke.
• Skjermvisningen er stilt inn på å vise kun bilder. Trykk på knappen DISP (skjermvisning) for å vise
informasjon (side 14).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan skje på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på fargesystemet til
TV-en din (side 58).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 69).
• Hvis den dedikerte USB-kabelen er koblet til en annen enhet, må du koble den fra (side 77).
Slette
Kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 52).
90NO
Datamaskiner
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 72 for Windows, og side 79 for Macintosh.
Innhold
Det er ukjent om datamaskinens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
MENU/
innstillingssøk
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke
vekselstrømadapteren (selges separat).
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 57).
• Bruk den dedikerte USB-kabelen (inkludert).
• Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo".
De som bruker datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/-skrivere som er laget av andre produsenter
enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (sidene 75 og
80). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Kan ikke importere bilder.
Indeks
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 75).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det hende du
ikke vil kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med en "Memory Stick Duo" som er
formatert av kameraet (side 63).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på USB.
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Guide" (side 74).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Importer filmen til
harddisken på datamaskinen din, og spill så av filmen derfra (side 75).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.
• Eksporter slike bilder til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 78).
91NO
"Memory Stick Duo"
• Sett inn "Memory Stick Duo" i riktig retning.
Innhold
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Internminne
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til en "Memory Stick Duo".
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
MENU/
innstillingssøk
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig kapasitet.
Skrive ut
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
Indeks
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
• Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver ut et
bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten å beskjære begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 74).
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene.
92NO
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke skrive ut bilder.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra den dedikerte USB-kabelen før ikonet
forsvinner.
MENU/
innstillingssøk
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med den dedikerte USB-kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble til den
dedikerte USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra den
dedikerte USB-kabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til den dedikerte USB-kabelen
igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin kan kanskje ikke
skrives ut.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilk.] på [PictBridge] (side 57).
• Koble fra og koble til den dedikerte USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren,
må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Innhold
En forbindelse kan ikke opprettes.
(PictBridge kobler til)
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
Indeks
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdata, så datoen kan ikke settes inn. Still [Dato] på [Av] og skriv ut bildet på
nytt (side 84).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med skriverprodusenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir med en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, må du koble
fra og deretter koble til igjen den dedikerte USB-kabelen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen i
kameraet (side 84) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren.
93NO
Annet
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
Innhold
Linsen dugger.
Kameraet slås av med objektivet ute.
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Batteriet er utladet. Bytt det ut med et oppladet batteri og slå på kameraet igjen.
• Ikke forsøk å bruke makt på et objektiv som har sluttet å bevege seg.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
Du ønsker å endre datoen eller tiden.
• Endre innstillingene med MENU t [Innst.] t [Klokkeinnstillinger] t [Klokkeinnstillinger].
MENU/
innstillingssøk
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 67).
• Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i ro i 24
timer med strømmen av.
Indeks
94NO
Advarsler
Må bare brukes med kompatibelt batteri
• Det batteriet som er satt inn, er ikke et NP-BK1-batteri (inkludert).
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
• Kameratemperaturen har steget. Kameraet kan slås av automatisk. La kameraet ligge på et kjølig sted
til temperaturen har falt.
Internminnefeil
MENU/
innstillingssøk
Kameraet overopphetes
La det kjølne
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Det er lite strøm på batteriet. Lad batteriet omgående. Avhengig av bruksbetingelsene eller
batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen.
Innhold
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i dette kameraet (side 99).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo" er skitten.
Indeks
Sett inn "Memory Stick" på nytt
"Memory Stick"-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i dette kameraet (side 99).
Ingen tilgang "Memory Stick"
Tilgang avvist
• Du bruker "Memory Stick Duo" med kontrollert tilgang.
Internminne-formateringsfeil
"Memory Stick"- formateringsfeil
• Formater mediet igjen (side 63).
"Memory Stick" låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn
bryteren på opptak.
"Memory Stick" er full
Internminnet er fullt
• Slett unødvendige bilder eller filer (side 30).
95NO
Leseminne
Ingen bilder
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det interne minnet.
• Ingen bilder som kan avspilles, er spilt inn i denne mappen på "Memory Stick Duo".
• En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene i navnet finnes allerede på "Memory Stick
Duo" (for eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe
(side 64 og 65).
Kan ikke opprette flere mapper
Filfeil
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
MENU/
innstillingssøk
• En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på "Memory Stick Duo". I så fall kan du ikke
opprette noen mapper.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Mappefeil
Innhold
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på denne "Memory Stick Duo".
Skrivebeskyttet mappe
Beskytt fil
Indeks
• Du har valgt en mappe som ikke kan stilles inn som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen
mappe (side 65).
• Opphev beskyttelsen (side 52).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av med kameraet ditt.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Du vil kanskje ikke kunne retusjere bildet, avhengig av bildet.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blitsen, still inn bildestabiliseringsfunksjonen på
[Auto], eller monter kameraet på et stativ for at det skal stå støtt.
Slå strømmen av og på
• Objektivet fungerer ikke som det skal.
Maks. ant. bilder valgt
• Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder].
• Opptil 999 filer kan velges ved bruk av [Alt i denne mappen].
• Du kan legge til
-merker (utskriftsbestilling) på opptil 999 filer. Opphev utvalget.
96NO
Lavt batterinivå
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Dataoverføringen til skriveren er kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble fra den dedikerte USBkabelen.
Behandler…
MENU/
innstillingssøk
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut er i orden.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
Innhold
• Når du kopierer et bilde som er tatt opp i internminnet til "Memory Stick Duo", må du bruke et
fulladet batteri.
• Skriveren avbryter den aktuelle utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut før den er ferdig. Dette kan ta
litt tid, avhengig av skriveren.
• Du har valgt en funksjon som ikke er tilgjengelig for filmer.
Indeks
Operasjonen kan ikke utføres for filmfiler
Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes
• Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt
prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer.
Operasjonen kan ikke utføres ved bruk av en PictBridge-tilkobling
• Enkelte funksjoner er begrenset mens kameraet er koblet til en PictBridge-kompatibel skriver.
97NO
Innhold
Bruke kameraet i utlandet —
strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges
separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm,
50 Hz/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator, da den kan føre til feil.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merk
MENU/
innstillingssøk
Indeks
98NO
Om "Memory Stick Duo"
Opptak/avspilling
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2
a*2*3
*1 Høyhastighetsdataoverføring
Merknader
Indeks
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med
kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret
som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Hvis du gjør det, vil
det forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
MENU/
innstillingssøk
med parallellgrensesnitt støttes ikke.
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er utstyrt med
MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker
kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med kameraet.
*3
Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits, parallelle
dataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo".
*2
Søk etter
arbeidsoperasjon
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
Innhold
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart, IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
99NO
Forts. r
Om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter (selges separat)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med en kapasitet på opptil 16 GB fungerer godt
med kameraet.
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten
en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
MENU/
innstillingssøk
Om å bruke "Memory Stick Micro" (selges separat)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Om å bruke "Memory Stick PRO Duo" (selges separat)
Innhold
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på å
sette inn "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten å bruke en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at "Memory
Stick Duo" settes inn riktig vei, og så sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei, kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er satt inn riktig
vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Indeks
100NO
Om batteriet
• Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C. Batteriet vil
kanskje ikke lades fullt i temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet.
Oppbevare batteriet
• Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For at batteriets
funksjon skal opprettholdes, må du lade det helt opp og deretter lade det helt ut i kameraet minst en gang
i året mens du oppbevarer det.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus til strømmen er brukt opp.
• For å rengjøre batteripakketerminalen og forhindre kortslutning, legg batteripakken i en plastpose, e.l.
når du bærer eller oppbevarer den for å isolere den fra andre metallgjenstander, e.l.
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis
brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet
med et nytt.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene, og med miljøet der
batteriet brukes.
Indeks
Om batteriets levetid
MENU/
innstillingssøk
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet
kortere. Vi anbefaler følgende metode for at batteriet skal kunne brukes så lenge som mulig:
– Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og sett det inn i kameraet rett før du
begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og
at du gjør prøveopptak før de faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Effektiv bruk av batteriet
Innhold
Om lading av batteriet
Kompatibelt batteri
• NP-BK1 (inkludert) kan kun brukes i K-typekompatible Cyber-shot-modeller.
101NO
Om batteriladeren
Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
• Kun batterier av typen NP-BK (og ingen andre) kan lades med batteriladeren (inkludert). Andre batterier
enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem,
noe som medfører risiko for skader i form av strømstøt og forbrenninger.
• Ta det ladde batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladde batteriet stå i laderen, kan batteriets
levetid reduseres.
• Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren blinker på en av følgende måter:
– Raske blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 0,15 sekunders mellomrom.
– Sakte blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 1,5 sekunders mellomrom.
• Når ladelampen CHARGE blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme
batteriet ordentlig inn i batteriladeren igjen. Når ladelampen CHARGE blinker raskt igjen, kan dette tyde
på en feil ved batteriet, eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteriet er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det
ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren
fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Når ladelampen CHARGE blinker sakte, indikerer den at batteriladeren midlertidig holder opp å lade i
standby. Batteriladeren holder automatisk opp å lade og går over i standbymodus hvis temperaturen er
høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er innenfor det passende
området igjen, gjenopptar laderen ladingen, og ladelampen CHARGE tennes igjen. Vi anbefaler at
batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.
Indeks
102NO
Indeks
Advarsel ................................................................................95
Fargemodus .........................................................................47
AF-avstandssøkerramme ...............................................40
Feilsøking.............................................................................86
Ansiktsregistrering ...........................................................44
Film.........................................................................................20
Autojustering ......................................................................17
Flermønstermåling ...........................................................42
Autovisning .........................................................................62
Fokus ......................................................................................40
Avspilling.............................................................................27
Format ...................................................................................63
Avspillingszoom ...............................................................28
H
Halvlys ..................................................................................18
Batteri ..................................................................................101
Halvlysportrett ...................................................................18
Batterilader ........................................................................102
Halvmanuell ........................................................................40
Beskytt...................................................................................52
Histogram.............................................................................15
Bildeindeks ..........................................................................29
Høy følsomhet....................................................................18
Bildestørr. ............................................................................32
Hvitbalanse ..........................................................................38
Blender ..................................................................................36
Blits.........................................................................................26
I
Blitsnivå ................................................................................45
Identifisere deler ...............................................................12
Bruke kameraet i utlandet .............................................98
Initialiser...............................................................................59
Installer .................................................................................73
Datamaskin ..........................................................................71
Internminne .........................................................................16
Anbefalt miljø .......................................................72, 79
ISO ....................................................................................36, 37
Importere bilder ...................................................76, 80
Macintosh .....................................................................79
J
Windows .......................................................................71
Justere EV ............................................................................36
Dato ........................................................................................84
Dedikert A/V-kabel .........................................................69
K
Dedikert USB-kabel ............................................75, 80, 83
Klokkeinnstillinger ..........................................................67
Digital zoom .......................................................................61
Koble til
DISP .......................................................................................14
Datamaskin ..................................................................75
Div. størrelser for endring.............................................51
Skriver ............................................................................83
Indeks
Innst. .......................................................................................11
D
MENU/
innstillingssøk
B
Søk etter
arbeidsoperasjon
F
Innhold
A
TV ....................................................................................69
E
Eksponering ........................................................................36
Kopier ....................................................................................66
Eksportere bilder ...............................................................77
L
Elektronisk omformer .....................................................98
Landskap ..............................................................................18
Endre displayet ..................................................................14
Language Setting ..............................................................68
Endre REC-mappe ...........................................................65
LCD-skjerm ........................................................................14
EV ...........................................................................................36
Lukkerhastighet .................................................................36
Lysbildevisning .................................................................48
103NO
S
Macintosh-datamaskin ...................................................79
Sakte synk ............................................................................26
Makro.....................................................................................25
Scenevalg .............................................................................18
Målemodus ..........................................................................42
Selvutl. ..................................................................................24
Mappe
Senter-AF .............................................................................40
Bytter ..............................................................................65
Sentervektet måling .........................................................42
Oppretter .......................................................................64
Serie ........................................................................................35
Skrive ut direkte ................................................................83
"Memory Stick Duo" ......................................................99
Slett .........................................................................................30
MENU .....................................................................................9
Smart zoom .........................................................................61
Menyskjermbilde ................................................................9
Smilfølsomhet ....................................................................43
Modusbryter ........................................................................13
Smilutløser...........................................................................22
Multi-AF...............................................................................40
Snø ..........................................................................................18
Mykt snapshot ....................................................................18
Strand .....................................................................................18
N
T
Nøyaktig digital zoom ....................................................61
Trimme ..................................................................................50
NTSC .....................................................................................58
TV ...........................................................................................69
Ny REC-mappe .................................................................64
U
USB·A/V OUT-terminal .............................69, 75, 80, 83
Operativsystem ..................................................................72
USB-tilk. ..............................................................................57
Opptak
Utskrift ............................................................................53, 82
Stillbilde ........................................................................17
Optisk zoom ..................................................................23, 61
Utskriftsbestillingsmerke ..............................................85
Indeks
O
Film .................................................................................20
MENU/
innstillingssøk
Skjerm ...................................................................................14
Søk etter
arbeidsoperasjon
Velger .............................................................................55
Mass Storage ......................................................................57
Innhold
M
V
Velg mappe .........................................................................55
P
VGA .......................................................................................32
PAL.........................................................................................58
Video ut ................................................................................58
PC ............................................................................................71
PictBridge ......................................................................57, 83
W
Piksel ......................................................................................33
Windows-datamaskin .....................................................71
Pip ...........................................................................................56
PMB .......................................................................................74
Z
Program Auto .....................................................................21
Zoom ......................................................................................23
Programvare ............................................................73, 74, 79
Punktmåling ........................................................................42
R
REC-modus .........................................................................35
Retusjere ...............................................................................50
Rødøyekorreksjon ............................................................50
Rødøyered. ..........................................................................46
Rotere.....................................................................................54
Rutenettlinje ........................................................................60
104NO
Download PDF

advertising