Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke
opptaksfunksjonene
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke
visningsfunksjonene
Tilpasse innstillingene
DSC-W300
Før du opererer enheten, vennligst les denne
håndboken godt sammen med
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevar
dem for senere referanse.
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-300-513-21(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
Merknader om typer "Memory Stick"
som du kan bruke (ikke inkludert)
"Memory Stick Duo"
Du kan bruke en "Memory
Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke
en "Memory Stick"
med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 137.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den i Memory Stick Duo-adapteren
(ikke inkludert).
Carl Zeiss-linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse
som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med fremragende kontrast.
Linsen i kameraet er produsert under et
kvalitetssikringssystem som er sertifisert av
Carl Zeiss i henhold til kvalitetsstandardene
til Carl Zeiss i Tyskland.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Enkelte bittesmå svarte og/eller
lyse prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan
imidlertid komme tilsyne på LCD-skjermen.
Disse prikkene er et normalt resultat av
produksjonsprosessen, og påvirker ikke
opptaket.
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne prikker
Memory Stick Duoadapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke
er fullstendig utladet. I tillegg, selv om
batteripakken ikke er helt oppladet, kan du
bruke den i delvis oppladet tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 139.
2
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
Bildene som brukes som eksempler i denne
brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................7
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 7
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 9
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 10
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Blits – Bruke blitsen ......................................................................................... 13
Identifisere deler......................................................................................14
Indikatorer på skjermen...........................................................................16
Endre skjermbildet...................................................................................20
Bruke internminnet ..................................................................................22
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................23
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ...................................................24
Fotografere stillbilder (Scenevalg)...........................................................28
Ta bilde med manuell eksponering .........................................................34
Vise bilder................................................................................................36
Visning av stillbilder som en lysbildevisning............................................38
Slette bilder .............................................................................................43
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny..............................................45
Menyelementer........................................................................................48
Bruke opptaksfunksjonene
Opptaksmeny ..........................................................................................50
Scenevalg: Velge scenevalg
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
Blits: Blitsinnstilling
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
Smilregistrering: Innstilling av Smilregistreringsfunksjonen
Smilfølsomhet: Innstilling av Smilfølsomheten
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Scenegjenkjenning: Bestemme scenekomposisjonen og ta bildet
EV: Justere lysintensiteten
ISO: Velge lysfølsomhet
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
3
Innhold
Hvitbalanse under vann: Justere fargetoner i Under vann-modus
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Rødøyered.: Innstilling av Rødøyereduksjon-funksjonen
DRO: Optimering av klarhet og kontrast
Støyreduksjon: Justere støyreduksjon
Fargemodus: Endre livaktigheten i bildet eller legge til spesialeffekter
Fargefilter: Innstilling av Fargefilter-funksjonen
Fargemetning: Justere Fargemetning
Kontrast: Justere kontrasten
Skarphet: Justere skarpheten
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
(Opptaksinnstillinger): Velge opptaksinnstillinger
Bruke visningsfunksjonene
Velge Visningsmodusen ......................................................................... 69
(Datovisning): Vis etter dato
(Mappevisning): Vis etter mappe
(Favoritter): Vise bilder som er registrert som Favoritter
Visningsmeny.......................................................................................... 70
(Slett): Slette bilder
(Visningsmodus): Bytte Visningsmodus
(Datoliste): Velge avspillingsdato når du bruker Datovisning
(Filtrer etter ansikt): Spille av bilder som er filtrert etter visse forhold
(Legge til/fjerne Favoritter): Legge til/fjerne Favoritter
(Lysbildevisning): Spille av en serie med bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen etter bruk
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og -innstillingene ...................... 81
Administrer minne ............................................................................ 83
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy............................................ 83
Format
Ny REC-mappe
4
Endre REC-mappe
Kopier
Innhold
Minneverktøy — Internt minneverktøy ..............................................85
Format
Innst. .................................................................................................86
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1.........................................86
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Smildemomodus
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2.........................................88
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1...................................90
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2...................................93
Auto-orient.
Autovisning
Klokkeinnstillinger .............................................................................94
Language Setting..............................................................................95
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV ................................................................................96
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................99
Installere programvaren (inkludert) .......................................................101
På "Picture Motion Browser" (inkludert) ................................................103
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
..............................................................................................................104
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser" .......108
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet, og kopiere
til "Memory Stick Duo"...........................................................................110
Bruke "Music Transfer" (inkludert).........................................................111
Bruke Macintosh-datamaskinen ............................................................112
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot" ....................................114
5
Innhold
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder..................................................................... 115
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver.............. 116
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter ...................................................... 119
Feilsøking
Feilsøking.............................................................................................. 121
Varselsindikatorer og meldinger ........................................................... 132
Annet
Bruke kameraet i utlandet — Strømkilder ............................................. 136
Om "Memory Stick Duo" ....................................................................... 137
Om batteripakken.................................................................................. 139
Om batteriladeren ................................................................................. 140
Om Cyber-shot Station ......................................................................... 141
Indeks
Indeks ................................................................................................... 142
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 23), HOME-skjermen
(side 45), menyene (side 47).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke trykk lukkerknappen
helt ned med en gang.
Trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AFlås
blinkende , tent/
piper
Trykk så
lukkerknappen helt
ned.
Ved vanskelig fokusering t [Fokus] (side 59)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" under.
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet beveget seg tilfeldigvis når du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelse". Hvis
derimot motivet beveget seg når du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv".
Kamerarystelse
Årsak
Hendene eller kroppen din rister mens du holder
kameraet og trykker ned lukkeknappen, og hele
skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere uskarphet
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat
overflate og hold kameraet stødig.
• Ta bilde med en 2-sekunders forsinket
selvutløser og stabiliser kameraet ved å hold
armene godt til siden etter at du har trykket ned
lukkerknappen.
Uskarpt motiv
Årsak
Selv om kameraet er stødig, beveger motivet seg
under eksponeringen slik at motivet ser uskarpt ut
når lukkerknappen blir trykket ned.
Hva du kan gjøre for å redusere uskarphet
• Velg
(Høy følsomhet)-modus eller
(Ekstra høy følsomhet)-modus i scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å gjøre
lukkerhastigheten raskere, trykk så ned
lukkerknappen før motivet beveger seg.
Merknader
• Anti-uskarphetsfunksjonen er aktivert i fabrikkens standardinnstillinger slik at kamerarystelse
automatisk reduseres. Det er imidlertid ikke effektivt for uskarpt motiv.
• Dessuten forekommer kamerarystelse og uskarphet ofte ved lav belysning eller sakte
lukkerhastigheter, slik som de man ser i
(Halvlys)-modus eller
(Halvlysportrett)-modus. I dette
tilfelle, ta bilde etter tipsene over.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Ekspone- Justere lysintensiteten
ring
Du kan opprette ulike bilder ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen
er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du frigjør lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet hor
lys slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen som lyset slipper
inn gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi)
= Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen settes automatisk til riktig
verdi i Autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Manuell eksponering:
Lar deg justere lukkerhastigheten og
blenderverdien manuelt (side 34).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Justere EV:
Lar deg justere eksponeringen som er
bestemt av kameraet (side 56).
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 58).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO-følsomhet er en hastighetsrangering for opptaksmedia som bruker en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten, se side 57.
Høy ISO-følsomhet
Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker lukkerhastigheten
for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Belysningskarakteri
stikk
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 61).
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 13M
4224 piksler × 3168 piksler = 13 381 632 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 12)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Trykk i opp
til A3+ størrelse
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
.
Bildestørrelse
Retningslinjer om håndtering
13M
(4224×3168)
For bilder på opptil A3+
3:2 (12M)*1
(4224×2816)
Ta opp med bildeforhold 3:2
8M
(3264×2448)
For bilder på opptil A3
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder opptil 10×15 cm eller
13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestr.
for e-postvedlegg
16:9 (10M)*2
(4224×2376)
For visning på HDTV-er og
utskrift i opptil A3-format
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For visning på HDTV-er
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
Mindre
Fin
Mer
Grov
*1) Bilder som er tatt opp i et 3:2 sideforhold, samme som fotografipapir eller postkort, osv.
*2) Begge kantene på bildet kan bli kuttet av under utskrift (side 129).
Filmbildestørrelse
Rammer per sek.
Retningslinjer om håndtering
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
320 (320×240)
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for epostvedlegg
• Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet.
• Jo høyere antall rammer per sekund, jo jevnere avspillingsbilde.
12
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Bruke blitsen
Øynene på motivet kan bli røde, eller uklare hvite runde prikker kan forekomme når du bruker
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved å ta følgende trinn.
De "Rødøyefenomenet"
Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på baksiden
av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye"-fenomenet.
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan "Rødøyefenomenet" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 64).
• Velg
(Høy følsomhet)-modus* eller
(Ekstra høy følsomhet)-modus* i scenevalg (side 29).
(Blitsen slås automatisk av.)
• Når øyene til motivet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 73) eller med den
medfølgende programvaren "Picture Motion Browser".
De "hvite runde prikkene"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir
fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen, osv.) i
luften
Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet)-modus* eller
(Ekstra høy følsomhet)-modus* i scenevalg. (Blitsen slås
automatisk av.)
* Selv om du valgte
(Høy følsomhet)-modus eller
(Ekstra høy følsomhet)-modus i scenevalg, vil
lukkerhastigheten være lavere under forhold med lav belysning, eller på et mørkt sted. I slike tilfeller skal
du bruke et stativ eller holde armene godt ved sidene etter at du har trykket lukkerknappen.
13
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Bunn
A POWER-knapp
B Lukkerknapp (24)
C POWER-lampe
D Blits (26)
E Mikrofon
F Linse
G Høyttaler
H Søkervindu
I Selvutløserlampe (27)/
Smilutløser-lampe (32)/
AF-lys (90)
A AE/AF-låselampe (grønn)
B Blits oppladerlampe/
Opptakslampe (oransje)
C Søker
D LCD-skjerm (20)
E MENU-knapp (47)
F
(Avspilling)-knapp (36)
G For opptak: W/T (Zoom)-knapp (25)
For visning: / (Avspillingszoom)knapp (36)/
(Indeks)-knapp (37)
H Feste for håndrem
I Modusvelger (23)
J HOME-knapp (45)
14
Identifisere deler
K Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (47)
Meny av: DISP/ / / (20, 26, 27)
Når modusvelgeren er satt til :
Fotografering med/Blender (34)
L
(Lysbildevisning)-knapp (38)
M Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skrue som er mindre
enn 5,5 mm lang. Hvis ikke kan du ikke
feste kameraet ordentlig, og kameraet kan
bli skadet.
N Multikontakt
Brukes i følgende situasjoner:
• Opprette en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
• Opprette en tilkobling til lyd-/
videoinngangskontakter på en TV.
• Opprette en tilkobling til en PictBridgekompatibel skriver.
O Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
P Batterispor
Q "Memory Stick Duo"-spor
R Tilgangslampe
S Batteriutløserhendel
15
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)betjeningsknappen, endres bildet (side 20).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Visning
Betydning
Modusvelger (23)
Hvitbalanse (61, 63)
Når du tar stillbilder
Seriemodus/Nivåmodus
(54)
Målemodus (58)
Ansiktsregistrering (52)/
Smilregistrering (53)
SteadyShot (68)
• Indikatorene er begrenset til Enkelt
opptaksmodus.
Når du filmer
• I standardinnstilling, når
lukkerknappen er trykket
halvveis ned, vises en av
disse indikatorene,
avhengig av SteadyShotinnstillingen.
DRO (64)
Støyreduksjon (65)
Vibrasjonsvarsel
Gjenværende batteritid
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta klare
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
aktiverer antiuskarphetsfunksjonen,
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 8).
Advarsel om lite
batteristrøm (132)
Smilfølsomhetsindikator/
Antall bilder (32)
A
Visning
Betydning
Bildestørr. (50)
Modusvelger/Meny
(scenevalg) (28)
16
Zooming (25, 91)
Indikatorer på skjermen
Visning
Betydning
Fargemodus (65)
C
Visning
Betydning
Opptaksmappe (83)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Fargefilter (66)
96
Kontrast (67)
Opptaksmedier
("Memory Stick Duo",
internminne)
Skarphet (67)
Fargemetning (67)
00:25:05
B
Visning
Antall opptakbare bilder
Betydning
Innspillingsbar tid
(timer : minutter :
sekunder)
Scenegjenkjenning (55)
Manuell
eksponeringsmodus (34)
z RETURN
z SET
Funksj.veiv. for manuell
eksponering (34)
z
AE/AF-lås (24)
Blitsmodus (26)
REC
Standby
Ta opp en film/Standby en
film
Blitsen lades
ISO400
ISO nummer (57)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten blir
lavere enn en viss verdi
under forhold med lite lys,
aktiveres Støyreduksjon NR
med sakte lukker
automatisk for å redusere
bildestøyen.
AF-lys (90)
Rødøyered. (64)
Konvert.-linse (92)
D
Visning
Betydning
Selvutløser (27)
C:32:00
Egendiagnose-display
(132)
Database full (135)
Trådkors for punktmåling
125
Lukkerhastighet
(58)
F3.5
Blenderverdi
AF-avstandssøkerramme
+2.0EV
Eksponeringsverdi (56)
0:12
Innspillingstid
(minutter : sekunder)
Indikator for AFavstandssøkerramme (59)
1.0m
Semi-manuell verdi (60)
(59)
Histogram (20)
Makro (26)
17
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Visning
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (132)
Bildestørr. (50)
PictBridge kobler til (117)
Visningsmodus (69)
Når du spiller av filmer
Filtrer etter ansikt (71)
Favoritter (69)
Beskytt (78)
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(119)
Zooming (36)
VOL.
Volum (36)
PictBridge koble til (118)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal mens
ikonet vises.
B
Visning
N
Betydning
Avspilling (36)
Avspillingsindikator
18
0:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (80)
2008 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksj.veiv. for
bildeavspilling
BACK/
NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
Indikatorer på skjermen
Visning
Betydning
Histogram (20)
•
vises når
histogramvisningen
deaktiveres.
C
Visning
Betydning
Avspillingsmappe (80)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Avspillingsmedier
("Memory Stick Duo",
internminne)
Endre mappe (80)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (58)
Blits
Hvitbalanse (61)
ISO400
C:32:00
ISO nummer (57)
Egendiagnose-display
(132)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (56)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
19
Endre skjermbildet
v (DISP)
(Skjermvisning)knapp
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet som følger:
Indikatorer på
Indikatorer på*
Histogram på*
Bildeinformasjonen vises under
avspilling.
Histogramvisning
Indikatorer av*
LCD-skjerm av
* Lysstyrken økes for for LCD-baklyset.
20
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp.
Det kan imidlertid hende at batteristrømmen
brukes opp raskere under slike forhold.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp filmer.
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus.
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
– Når Favoritter-listen vises.
– Når Datolisten vises.
• Under bildeavspilling, kan du ikke skru av
LCD-skjermen.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises under opptak og under avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
• Når du skrur av LCD-skjermen, vil ikke digital
zoom fungere. Når du velger (Blitsmodus)/
(Selvutløser)/ (Makro), vises bildet i ca.
to sekunder.
• Hvis du skrur strømmen på og av igjen når
LCD-skjermen er av, vil indikatorene være på.
Endre skjermbildet
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å
vise et histogram
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk på v (DISP) på
kontrollknappen gjentatte ganger for å vise
histogrammet på skjermen. Grafen
indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet
til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Klarhet
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
21
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 15 MB internminne. Dette minnet er ikke utagbart. Hvis det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)].
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick
Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innst., osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Innst., osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Forbered en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass, og utfør prosedyrene som
forklart i [Kopier] (side 84).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyrene på sidene 104, 105 eller 108, 109 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i
kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data
som er lagret i internminnet til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin til
internminnet.
22
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
Grunnleggende bruk
:
Autojustering-modus
Gjør det enkelt å fotografere med innstillinger som justeres automatisk.
t side 24
:
Enkelt opptak-modus
Du kan ta stillbilder med et minimum nødvendige funksjoner med
indikatorer som er lette å se. t side 25
:
Program Auto-modus*
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderverdi).
:
Fotografering med manuell eksponering-modus*
Gir deg muligheten til å ta opp etter manuell justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderverdi). t side 34
:
Filmmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd. t side 24
/
/
/
/SCN: Scenevalg-modus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.
Du kan velge
,
,
, ,
, , ,
i menyen når
modusvelgeren er satt til SCN. t side 28
* Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. (Nærmere informasjon om tilgjengelige
funksjoner t side 48)
23
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Lukkerknapp
Makroknapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Zoomknapp
Modusvelger
MENU-knapp
Selvutløserknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg
Når du filmer: Velg
.
.
2 Hold kameraet med å trykke albuene mot kroppen for å holde det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede for å fokusere.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og forblir tent.
Indikator for AE/AF-lås
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
24
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Hvis du tar et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner:
–
–
–
–
–
–
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet ses gjennom glass.
Motivet beveger seg hurtig.
Det er reflekterende lys eller skinnende overflater.
Det er baklys på motivet eller blinkende lys.
Grunnleggende bruk
• Den korteste opptaksavstanden er omtrent 5 cm (W)/34 cm (T) (fra foran på linsen).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
Opptak i Enkelt opptaksmodus
Sett programvelgeren til
.
Tekststørrelsen øker og indikatorer er lettere å se.
Kameraet tar bilder med optimal innstilling, slik at den eneste innstillingen du kan endre er
Bildestørr. (Stor/Liten) (side 51), Blits (Auto/Av) (side 51) og Selvutløser (10 sek./Av)
(side 27).
• Baklyset blir automatisk lyst, og batteriforbruket er raskere.
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, trykk på W for å angre.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten på side 91.
• Du kan ikke endre zoomforstørrelsen ved opptak av film.
25
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Autoblits
Blitser når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta nærbilder)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Auto
Kamera tilpasser fokus automatisk fra nære til fjerne motiver.
Vanligvis skal du sette kameraet i denne modusen.
: Makro
Kamera tilpasser fokus med prioritet på nære motiver.
Sett Makro på når du tar bilder av nære motiver.
• Autofokus-hastigheten faller når du fotograferer fjerne motiver med Makro satt til på.
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
26
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du på V (
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Ikke bruk selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
) igjen.
• Bruk 2 sekunder forsinkelse på selvutløseren for å forhindre uskarpe bilder. Lukkeren
frigjøres 2 sekunder etter at du har frigjort lukkerknappen, noe som reduserer
kamerarystelsen når lukkerknappen trykkes inn.
• I Enkelt opptaksmodus kan du kun velge
(10 sek.) eller
(Av).
27
Fotografere stillbilder (Scenevalg)
MENU-knapp
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
Modusvelger
Velg modusen (
/
/
/ /SCN) i modusvelgeren
1 Velg ønsket modus av scenevalg (
/
/
/
/SCN) med modusvelgeren.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Velg modusen (
/
/
/ /
/ / /
) i SCN
1 Velg SCN med modusvelgeren.
2 Trykk på MENU-knappen, og velg fra
/
/
B på kontrollknappen (side 50).
3 Ta bilde med lukkerknappen.
• Du finner informasjon om modusen på neste side.
Avbryte scenevalget
Sett modusvelgeren til noe annet enn Scenevalg-modus.
28
/
/
/
/
/
med v/V/b/
Fotografere stillbilder (Scenevalg)
Scenevalg-moduser
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for sceneforholdene.
Modi som er valgt fra modusvelgeren
Grunnleggende bruk
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder uten blits under forhold med lite lys, med bildestabilisering.
Ekstra høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder uten blits på et sted med lite lys hvor hånden din rister selv om
følsomhet)-modusen er aktivert. Bildestørrelsen er satt til [3M].
(Høy
Serie ekstra høy hastighet
Lar deg ta maksimalt 5 rammer per sekund i en serie ekstra høy hastighet. Opptaksintervallet er på ca. 0,2
sekunder.
Bildestørrelsen er satt til [3M].
Smilutløser
Når kameraet oppdager et smil, utløses lukkeren automatisk. For mer informasjon, se side 32.
Modi valgt fra menyskjermen
Mykt snapshot
Gir deg muligheten å ta bilder med en mykere atmosfære, for portretter og blomster, osv.
29
Fotografere stillbilder (Scenevalg)
Landskap
Fokuserer kun på et motiv langt borte for å ta bilder av landskap og lignende.
Halvlysportrett*
Du kan ta skarpe bilder av folk med nattvisning i bakgrunnen uten å måtte kompromittere atmosfæren.
Halvlys*
Gir deg muligheten å ta nattbilder på stor avstand uten å miste den mørke atmosfæren i omgivelsene.
Strand
Gir deg mulighet til å ta opp blåfargen i vann klart når du tar bilder av sjø eller innsjøer.
Snø
Gir deg muligheten å ta opp klare bilder og unngå dimme farger i snøscener eller andre steder hvor hele
bildet ser hvitt ut.
Fyrverkeri*
Gir deg mulighet til å ta bilder av fyrverkeri med hele sin prakt.
30
Fotografere stillbilder (Scenevalg)
Under vann
Gir deg muligheten å ta bilder under vann med naturlige farger når du bruker en vanntett kasse.
* Når du tar bilder med
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri)-modus, vil
lukkerhastigheten bli lavere og det blir ofte uskarpt så det anbefales å bruke et stativ.
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
scenevalg-modusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Ansiktsreg- SmilregSmilistrering istrering følsomhet
—
/
—
—
—
Hvitbalanse
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
Selvutl.
—
/
—
Rødøyered.
*1
—
*3
Brudd/
Nivå
Grunnleggende bruk
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
—
—
—
—
*4
—
1)
* [Blits] for [Hvitbalanse] kan ikke velges.
*2) Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på opptil fem bilder.
*3) [Av] for [Ansiktsregistrering] kan ikke velges.
*4) Du kan velge [Hvitbalanse under vann] i stedet for [Hvitbalanse].
31
Fotografere stillbilder (Scenevalg)
Ta bilder med Smilutløser-modus
Når kameraet oppdager et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Velg
(Smilutløser)-modus fra modusvelgeren.
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset mens du retter kameraet mot
motivet som du skal ta bilde av.
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Smilutløser går i standby.
Smil Registreringsmerke/Antall bilder
Smil Registreringsramme (oransje)
Smil Registreringsfølsomhetsindikator
Dette viser innstilt smilenivå.
Hver gang et smilenivå når den satte Smilfølsomheten (vist med b), vil kameraet automatisk
bruke lukkeren og ta opp til seks bilder. Etter å ha tatt bildet, lyser Smilutløser-lampen
(side 14).
4 Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å gå ut av Smilutløser-modusen.
• Når Smilutløseren står i standby, blinker Opptakslampen (oransje).
• Opptak med Smilutløser avslutter automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller det interne minnet er
fullt eller når det er blitt tatt seks bilder.
• Du kan velge motivet som skal prioriteres ved smilregistrering med [Smilregistrering] (side 53).
• Hvis et smil ikke gjenkjennes, sett [Smilfølsomhet] (side 53).
• Du kan la kamera automatisk ta bildet når enhver person som vises i smilregistreringsrammen (oransje)
smiler etter å ha trykket lukkerknappen helt ned.
• Bildet er kanskje ikke i fokus hvis avstanden mellom kamera og motivet er endret etter at du trykket
lukkerknappen helt ned. Passende eksponering oppnås kanskje ikke hvis omliggende belysning endres.
• Ansikter kan kanskje ikke gjenkjennes riktig hvis:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansiktene er delvis gjemt bak solbriller, masker, hatter, osv.
– Motivene ser ikke mot kameraet.
• Smil kan kanskje ikke registreres korrekt, avhengig av forholdene.
• Du kan ikke bruke digital zoom-funksjonen.
• Du kan ikke endre zoomforstørrelsen når Smilutløseren står i standby.
32
Fotografere stillbilder (Scenevalg)
z Tips for å fange opp smil bedre
Grunnleggende bruk
1 Ikke dekk til øynene med pannelugg.
2 Prøv å orientere ansiktet foran kamera og vær på samme nivå. Registreringsprosenten er høyere når
øynene er smale.
3 Lag et klart smil med åpen munn. Smilet er lettere å oppdage når tennene er synlige.
33
Ta bilde med manuell eksponering
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
Modusvelger
1 Velg M fra modusvelgeren og trykk på z på kontrollknappen.
• [SET] bytter til [RETURN] i nedre venstre del av skjermen og kameraet er satt til manuell
eksponeringsmodus.
2 Juster eksponeringen manuelt med kontrollknappen.
b/B: Blender (F-verdi)
v/V: Lukkerhastighet
Blenderverdi
RETURN
Lukkerhastighet
• Velg en blenderverdi fra under.
– Når zoom er satt fullstendig til W-siden, kan du velge en blender på F2,8, F5,6 eller F8,0 (med det
interne ND-filteret).
– Når zoom er satt fullstendig til T-siden, kan du velge en blender på F5,5, F11 eller F16 (med det
interne ND-filteret).
• Du kan velge en lukkerhastighet fra 30 til 1/1000 sekunder.
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering som er vurdert av kameraet vises som en
EV-verdi (side 56) på skjermen. 0EV indikerer verdien som er vurdert som best av kameraet.
3 Ta bilder med lukkerknappen.
• For å velge en blitsmodus, ta bilder i Makro-modus/selvutløser-modus, eller endre
skjermvisningsmodusen, trykk på z for å avbryte Manuell eksponeringsmodusen ([RETURN] bytter til
[SET] på skjermen.).
• Blitsen er stilt inn på (Blits på) eller
(Blits av).
• Lukkerhastigheter på ett sekund eller lengre er indikert av ["], for eksempel, [1"].
34
Ta bilde med manuell eksponering
• Når du setter ned lukkerhastigheten, anbefales det at du bruker et stativ for å forhindre vibrasjon.
• Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss hastighet, aktiveres Støyreduksjon NR med sakte lukker
automatisk for å redusere bildestøyen, og
vises på bunnen av skjermen.
• Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataen.
Grunnleggende bruk
35
Vise bilder
(Indeks)/
(Avspillingszoom)knapp
(Avspillingszoom)-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
(Avspilling)-knapp
1 Trykk på
(Avspilling)-knappen.
• Hvis du trykker på
(Avspilling)-knappen når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk
og stilles inn på avspillingsmodus. For å bytte til opptaksmodus, trykker du på
(Avspilling)knappen på nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fremover. b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til
normal avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontroll-skjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises i mindre størrelser.
• Noen ganger kan ikke avspilling utføres med bilder som er tatt med tidligere Sony modeller.
Trykk på HOME-knappen, velg [
bildene.
/
Mappevisning] fra
(Vise bilder), spill deretter av
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde. Trykk på
Juster posisjonen med v/V/b/B.
For å avslutte avspillingszoom, trykk på z.
for å angre zoomen.
Viser visningsområdet til hele bildet.
I dette tilfellet er midten forstørret.
• For å lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 73).
36
Vise bilder
For å vise en indeksskjerm
Trykk på
(Indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
eller Mappevisning (når du bruker internminnet).
Du kan endre Visningsmodus ved å velge
(Vise bilder) på HOME-skjermbildet når du
bruker "Memory Stick Duo" (side 69).
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øker antall bilder i indeksskjermbildet.
• Når du bruker en "Memory Stick Duo" kan du velge ønsket dato/mappe med v/V etter at du
har valgt linjen med b.
Grunnleggende bruk
• I standardinnstilling vises bildene med Datovisning (når du bruker "Memory Stick Duo")
Linje
37
Visning av stillbilder som en lysbildevisning
Stillbilder spilles av i rekkefølge med musikk og effekter.
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
(Avspilling)-knapp
1 Trykk på
(Lysbildevisning)-knapp
(Lysbildevisning)-knappen.
Oppsettsskjermbildet vises.
2 Trykk på
(Lysbildevisning)-knappen igjen.
Lysbildevisningen starter.
• Du kan ikke spille filmer.
• Andre innstillinger enn [Bilde] og [Filter] lagres til neste gang de endres.
• Noen ganger kan ikke [Filter]-funksjonen brukes med bilder som ble tatt av tidligere Sony
modeller.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk på
(Lysbildevisning)-knappen.
• Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.
Justere volumet på musikken
Trykk på V for å vise volumkontroll-skjermbildet, og trykk så på b/B for å justere volumet.
38
Visning av stillbilder som en lysbildevisning
Endre oppsettet
På oppsettskjermen i trinn 1, velger du hvert element med v/V, trykker deretter på z.
Elementene kan innstilles på følgende måte.
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Innstillingen er fastsatt til [Mappe] hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert).
Spiller av alle stillbildene i rekkefølge.
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen, eller etter valgt
dato, eller i Favoritter.
Dagens dato
Favoritter 1-6
• [Mappe] og [Dagens dato] kan bare velges når du bruker
tilhørende Visningsmodus.
Grunnleggende bruk
Alle
Filter
Innstillingen er fastsatt til [Av] hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert).
Av
Filtrerer ikke bilder.
Alle mennesker
Viser bildene som er filtrert etter valgte vilkår.
Barn
• Noen ganger blir bildene feilplassert eller gjemt ved en
feiltakelse.
• Noen ganger kan ikke filtrering utføres med bilder som er tatt
med tidligere Sony modeller.
Babyer
Smil
39
Visning av stillbilder som en lysbildevisning
Effekter
Enkel
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller
• Avspillingsintervallet kan reguleres. Med denne effekten kan du
nyte bildene i ditt eget tempo.
40
Grunnleggende
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
scener
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning med filmatmosfære
Elegant
En stilig lysbildevisning i middels tempo
Aktiv
En rask lysbildevisning som egner seg for scener med høy
aktivitet
Ansikt 1: Grunnlegg.
Gir et lysbildeshow med middels tempo, med effekter som å
zoome inn på ansikter og vise mange bilder ved siden av
hverandre. Passende til mange scener, og får det beste ut av
bilder med ansikter
Ansikt 2: Nostalgisk
Gir en langsommere, mer følelsesladet lysbildevisning, med
effekter som å zoome inn på ansikter og viser mange bilder
ved siden av hverandre, for å få det beste ut av bilder med
ansikter
Ansikt 3: Elegant
Gir en livlig lysbildevisning med høyt tempo, med effekter
som å zoome inn på ansikter og viser mange bilder ved siden
av hverandre, for å få det beste ut av bilder med ansikter
Visning av stillbilder som en lysbildevisning
Musikk
Musikken som spilles blir fastsatt av standarden i overensstemmelse med effektene du valgte. Du
kan tilpasse musikk med alle effekter du måtte ønske. Det er også mulig å velge fra
multibakgrunnsmusikk (BGM) utvalg.
Standardinnstilling for et [Enkel] lysbildevisning
Music2
Standardinnstilling for et [Grunnleggende] lysbildevisning
Music3
Standardinnstilling for et [Nostalgisk] lysbildevisning
Music4
Standardinnstilling for et [Elegant] lysbildevisning
Music5
Standardinnstilling for et [Aktiv] lysbildevisning
Music6
Standardinnstilling for et [Ansikt 1: Grunnlegg.]
lysbildevisning
Music7
Standardinnstilling for et [Ansikt 2: Nostalgisk]
lysbildevisning
Music8
Standardinnstilling for et [Ansikt 3: Elegant] lysbildevisning
Av
Bruker ikke Musikk.
Tilbake
Går tilbake til oppstartsskjermen.
Grunnleggende bruk
Music1
Andre innstill.
Intervall
Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter].
1 sek.
3 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en [Enkel]
lysbildefremvisning.
5 sek.
10 sek.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
z Legge til/endre musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Du kan overføre musikken ved hjelp av [ Musikkverktøy] i
(Lysbildevisning) på
HOME-skjermbildet og ved hjelp av "Music Transfer"-programmet (inkludert) installert på en datamaskin.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sidene 111 og 113.
• Du kan spille inn opp til 8 musikkstykker på kameraet (de åtte forhåndsinnstilte stykkene (Music1 Music8) kan erstattes av de som du overførte).
41
Visning av stillbilder som en lysbildevisning
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 5 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, utfør [Formater
musikk] (side 111) og overfør musikken igjen.
42
Slette bilder
(Indeks)-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
(Avspilling)-knappen.
Grunnleggende bruk
(Avspilling)-knapp
2 Trykk på MENU-knappen med visning i enkeltbildemodus eller
indeksmodus.
3 Velg
[Slett] med v/V på kontrollknappen.
4 Velg ønsket slettemetode med b/B fra [Dette bildet], [Flere bilder] og [Alle
bilder i datoområdet]/[Alt i denne mappen], trykk på z.
• De viste mulighetene varierer avhengig av valgt Visningsmodus. (side 69).
43
Slette bilder
Når du velger [Dette bildet]
Du kan slette det valgte bildet.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan velge og slette flere bilder samtidig.
1 Velg bildene som du vil slette og trykk på z.
-merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Enkeltbilde
Indeksvisning
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å slette alle bildene fra en dato/mappe, velger du [Flere bilder] på indeksskjermen, velg
linjen med b, og sett et
-merke i avmerkningsboksen.
Når du velger [Alle bilder i datoområdet]/[Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte dato/mappen.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
44
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermen er inngangsporten til kameraet funksjoner og kan hentes inn uansett
modusinnstilling (opptak/visning).
Kontrollknapp
HOME-knapp
Grunnleggende bruk
z-knapp
v/V/b/B-knapp
1 Trykk på HOME-knappen for å vise HOME-skjermen.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke vise HOME-skjermbildet når en PictBridge-forbindelse eller en USB-
forbindelse er opprettet.
• Kameraet er innstilt på opptak eller visningsmodus ved å trykke på HOME-knappen igjen.
45
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
HOME-elementer
Når du trykker på HOME, vises elementene nedenfor. Bare de tilgjengelige elementene vises
på skjermen. Detaljer om elementene vises i veilederen nederst på skjermen.
Kategorier
Elementer
Opptak*
Opptak (side 23)
Vise bilder
Datovisning (side 69)
Mappevisning (side 69)
Favoritter (side 69)
Lysbildevisning
Lysbildevisning (side 38)
Musikkverktøy (side 111)
Last ned musikk
Utskrift
Administrer minne
Formater musikk
Utskrift (side 116)
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 83)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy (side 85)
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 86)
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Smildemomodus
Hovedinnstillinger 2 (side 88)
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 90)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2 (side 93)
Auto-orient.
Autovisning
Klokkeinnstillinger (side 94)
Language Setting (side 95)
* Opptaksmodusen som er valgt med modusvelgeren, blir brukt.
46
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke menyelementene
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
Grunnleggende bruk
MENU-knapp
Funksj.veiv.
Ved å stille inn [Funksj.veiv.] til [Av] slås
funksjonsveiledning av (side 86).
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg ønsket menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen er gjemt, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Velg et element i avspillingsmodus og trykk på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyen.
47
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av modusinnstillingene (opptak/visning),
og modusvelgerens posisjon i opptaksmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på
skjermen.
( : tilgjengelig)
Modusvelger-posisjon:
Scene
Opptaksmeny (side 50)
Scenevalg
—
—
Bildestørr.
Blits
—
*2
—
1
*1
—
Ansiktsregistrering
—
*2
*
—
—
—
—
—
*2
—
Smilregistrering
—
—
—
—
*2
—
Smilfølsomhet
—
—
—
—
*2
—
*2
—
REC-modus
—
Scenegjenkjenning
—
EV
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
*2
Målemodus
—
—
*2
Fokus
—
—
*2
Hvitbalanse
—
—
*2
Hvitbalanse under vann
—
—
Blitsnivå
—
—
Rødøyered.
—
*2
—
—
—
—
*2
—
—
—
DRO
—
—
—
—
Støyreduksjon
—
—
—
—
Fargemodus
—
—
*2
Fargefilter
—
—
*2
—
Fargemetning
—
—
*2
—
Kontrast
—
—
*2
Skarphet
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
(Opptaksinnstillinger)
*1) Elementene som kan velges er begrenset sammenlignet med andre moduser (side 25).
*2) Bruken kan være begrenset avhengig av valgt scenevalg-modus (side 31).
48
Menyelementer
Visningsmeny (side 70)
(Slett)
(Datoliste)
(Visningsmodus)
(Filtrer etter ansikt)
(Legge til/fjerne Favoritter)
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Div. størrelser for endring)
(Beskytt)
(Rotere)
Grunnleggende bruk
(Utskrift)
(Velg mappe)
49
Bruke opptaksfunksjonene
Opptaksmeny
Funksjonene som er tilgjengelige i opptaksmodus når du bruker MENU er beskrevet nedenfor.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se side 47.
De valgbare modiene vises i hvitt.
Modus valgt fra meny-skjermbildet når
modusvelgeren er satt til SCN
Ikke tilgjengelig
Standardinnstillingene er markert med
.
Scenevalg: Velge scenevalg
Velger scenevalg i menyen.
Du kan ta bilder med forhåndsjusterte innstillinger for å tilpasse forskjellige sceneforhold
(side 28).
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
For mer informasjon, se side 11.
For stillbilder
Velg bildestørrelse for stillbilder.
• [Bildestørr.] er fastsatt til [3M] når
hastighet)-modus er valgt i scenevalg.
50
(Ekstra høy følsomhet)-modus eller
(Serie ekstra høy
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
For Enkelt opptak-modus
Velg stillbildestørrelse Enkelt opptak-modus.
Stor
Tar bilder i [13M]-format.
Liten
Tar bilder i [3M]-format.
For film
(fin)
Velg bildestørrelse for filmopptak.
(std.)
Velger blitsinnstilling i Enkelt opptak-modus.
Auto
Blitser når det er for lite lys eller baklys.
Av
Bruker ikke blitsen.
Bruke opptaksfunksjonene
Blits: Blitsinnstilling
51
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
Velger om Ansiktsregistreringsfunksjonen skal brukes eller ikke, og velger objektet som skal
prioriteres for tilpassing av fokus når en bruker denne funksjonen.
Registrerer ansiktet på motivet og justerer fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og
rødøyereduksjonsinnstillinger automatisk.
(Av)
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
(Auto)
Velger ansiktet som kamera skal automatisk fokusere på.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
(oransje)
Ansiktsregistreringsramme
(hvit)
(Barneprioritet)
Fokuserer med prioritet på barns ansikt.
(Voksenprioritet)
Fokuserer med prioritet på voksnes ansikt.
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke med digital zoom.
• Når scenevalg-modusen er satt til
(Mykt snapshot)-modus, er Ansiktsregistreringsfunksjonen på.
• Når scenevalg-modusen er satt til
(Mykt snapshot)-modus, er standardinnstillingen til
[Ansiktsregistrering] [Auto].
• Selv om [Ansiktsregistrering] er fastsatt til [Auto] når Enkelt opptaksmodus er valgt, vises ingen
ansiktsregistreringsrammer.
• Opptil 8 ansikter av motivene dine kan registreres. Men kun 4 ansikter av dine motiver kan registreres når
(Mykt snapshot)-modusen velges i scenevalg-modusen.
• Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og setter fokus etter
prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedmotivet vil bli oransje.
• Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
• Ansikter kan kanskje ikke gjenkjennes riktig hvis:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansiktene er delvis gjemt bak solbriller, masker, hatter, osv.
– Motivene ser ikke mot kameraet.
• Voksne og barn kan kanskje ikke gjenkjennes riktig, avhengig av forholdene.
52
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Smilregistrering: Innstilling av Smilregistreringsfunksjonen
Velger prioritert motiv for Smilutløser-funksjonen. For nærmere informasjon om Smilutløser,
se side 32.
(Auto)
Registrerer og tar automatisk bilder av smilende ansikt.
(Barneprioritet)
Registrerer og tar bilder med prioritering av barns ansikt.
(Voksenprioritet)
Registrerer og tar bilder med prioritering av voksnes ansikt.
• Smil kan kanskje ikke registreres korrekt, avhengig av forholdene.
Dette setter smilregistreringsnivået med Smilutløser-funksjonen. For nærmere informasjon
om Smilutløser, se side 32.
(Lav)
Registrerer et stort smil.
(Middels)
Registrerer et normalt smil.
(Høy)
Registrerer et lite smil.
Bruke opptaksfunksjonene
Smilfølsomhet: Innstilling av Smilfølsomheten
• Smil kan kanskje ikke registreres korrekt, avhengig av forholdene.
53
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Tar 100 bilder i rekkefølge når du holder inne lukkerknappen.
• Blitsen er stilt inn på
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blits tvunget av).
Tar en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (Eksponeringsnivå).
Jo større nivåtrinnsverdi, jo større variasjon på
eksponeringsverdien.
• Hvis du ikke kan avgjøre riktig eksponering, bruker du modusen
Eksponeringsnivå, slik at eksponeringsverdien varieres. Deretter
velger du bildet med best eksponering.
• Når modusvelgeren er satt til
, er ikke Eksponeringsnivåmodus tilgjengelig.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
Om Serie
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Når du fotograferer i serie med modusvelgeren satt til , kan du ikke velge en lukkerhastighet på 1/3
sekund eller lavere.
• Opptaksintervallet er ca 0,5 sekunder. Opptaksintervallet blir lengre, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Fokus, hvitbalanse og eksponering er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de
andre bildene.
Om eksponeringsgruppen
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når du fotograferer i serie med modusvelgeren satt til , kan du ikke velge en lukkerhastighet på 1/3
sekund eller lavere.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 56), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
klarheten.
• Opptaksintervallet er det samme som i seriemodus. Opptaksintervallene kan være lengre, avhengig av
sceneforholdene.
54
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
Scenegjenkjenning: Bestemme scenekomposisjonen og ta bildet
Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene, som baklys eller nattscene, og tar bildet.
Bruker ikke scenegjenkjenning.
Kameraet registrerer opptaksforholdene, som baklys eller
nattscene, og tar bildet med optimale innstillinger.
Hvis kameraet ikke gjenkjenner scenen, tar det bildet som om
scenegjenkjenningen var innstilt på [Av].
Gjeldende innstillingsmerke
Scenegjenkjenningsmerke
(Avansert)
Kameraet tar ett bilde uten å bruke
scenegjenkjenningsfunksjonen og ett bilde med
scenegjenkjenning. vises ved siden av
scenegjenkjenningsmerket (To bilder totalt)
Hvis kameraet ikke gjenkjenner scenen, vil det bare ta ett
bilde.
I dette tilfellet, tas bildet som om scenegjenkjenningen var
innstilt på [Av].
Bruke opptaksfunksjonene
(Av)
(Auto)
Om scener som gjenkjennes
Følgene scener kan gjenkjennes. Kameraet identifiserer den beste scenen og viser hver
markering.
Når lukkeren trykkes halvt ned, mens merket vises, vil merket bli grønt og
scenegjenkjennelsen bekreftes.
Halvlys
Halvlysportrett
Halvlys med stativ
Baklys
Baklysportrett
• Scenegjenkjenningen virker ikke i følgende situasjoner:
– Under serieopptak
– Med digital zoom
• Blitsen er satt til
(Autoblits) eller
(Blits tvunget av).
• Når Ansiktsregistreringsfunksjonen er satt til [Av] og [Scenegjenkjenning] er satt til [Auto] eller
[Avansert], endres [Ansiktsregistrering]-innstillingen til [Auto].
55
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
• Når Ansiktsregistreringsfunksjonen er [Av], kan ikke
(Halvlysportrett) og
(Motlysportrett)-scener
registreres.
•
(Halvlys med stativ)-scener kan noen ganger ikke gjenkjennes i et miljø hvor vibrasjoner overføres til
kamera selv om det står på stativ.
• Noen ganger resulterer det i sen lukkertid når en scene gjenkjennes som
(Halvlys med stativ). Påse at
kameraet er i ro når du tar bilder.
• Nåværende innstillingsmerke og scenegjenkjenningsmerke vises uansett innstilling for skjermvisning
(side 20).
• Noen ganger kan disse scenene kanskje ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen.
EV: Justere lysintensiteten
Justere eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot –: Mørkere bilde.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjøre bildet lysere.
• For mer informasjon om eksponeringen se side 9.
• For informasjon om eksponeringsinnstillingen for Fotografering med manuell eksponering-modusen, se
side 34.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3EV.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du bruker blits, er ikke
eksponeringsinnstillingen effektiv.
56
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
ISO: Velge lysfølsomhet
Velger ISO-følsomhet.
Lav ISO-følsomhet
Du kan redusere bildets uskarphet i mørket eller motiver i
bevegelse ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).
Men bilder har en tendens til å bli kornet når ISO
følsomhetstallet økes. Velg et ISO-følsomhetstall i henhold til
opptaksforholdene.
Bruke opptaksfunksjonene
(Auto)
Høy ISO-følsomhet
• For mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 9.
• Når
(Ekstra høy følsomhet)-modus er satt i scenevalg-modus, økes følsomhet til maksimalt 6400.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 400] eller [ISO 800] når den er satt til
(Serie ekstra høy
hastighet)-modus i scenevalget.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400] når du har stilt inn på Serie eller
Eksponeringsnivå.
• Når du tar bilder under klare forhold, forsterker kameraet automatisk tonene for å forhindre at bildene blir
bleke (unntatt når [ISO] blir satt til [ISO 80]).
57
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på klarheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
(Bare for stillbilder)
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjoner på motivet
• For mer informasjon om eksponeringen, se side 9.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette [Fokus] til [Senter-AF] for å fokusere
på måleposisjonen (side 59).
• Du kan kun velge målemodus når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av].
58
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerammen.
• Når du bruker AF-låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker.
Bruke opptaksfunksjonene
AF-avstandssøkeramme
(Bare for stillbilder)
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Punkt-AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt
område.
• Når du bruker AF-låsefunksjonen sammen, kan du komponere
det bildet du ønsker. Hold kameraet støtt slik at ikke motivet og
AF-avstandssøkerammen blir feiljustert.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
59
Opptaksmeny
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrenset avstand)
For detaljer om operasjon 1 side 47
Fokuserer automatisk raskt på området rundt en tidligere
innstilt avstand (Semi-manuell).
• Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen i
semi-manuell modus.
• Denne funksjonen er nyttig når du tar flere bilder av et motiv på
samme avstand.
• Bruk "Semi-manuell" når det er vanskelig å fokusere skarpt med
automatisk fokus, som når du tar bilde av et motiv gjennom et
nett eller vindu.
• AF står for autofokus.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, blir AF-avstandssøkerrammen deaktivert og vises som en prikket
linje. I dette tilfellet virker kameraet slik at det fokuserer på senter av skjermen.
• Du kan kun endre fokuseringsmetoden når [Ansiktsregistrering] er innstilt på [Av].
• Du kan kun velge [Multi-AF] eller [ ] når du tar opp film.
• Semi-manuell avstandsinnstilling har noen feil, og feilen øker når zoom settes til T-siden eller linsen
vippes oppover eller nedover.
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller [Punkt-AF], kan
det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
I så fall gjør du følgende:
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AE/AF-lås
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
60
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i overensstemmelse med omkringliggende lysforhold. Bruk denne
funksjonen hvis fargene blir unaturlige.
(Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattscener, hvor det finnes neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
[Fluorescerende lys 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende lys 3]: Justerer for dag hvitt fluorescerende
lys.
n (Hvitglødende)
Bruke opptaksfunksjonene
(Dagslys)
Justerer for steder under en hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
61
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Blits)
Justerer for blitsforhold.
(Ett trykk)
Justerer hvitbalansen avhengig av lyskilden. Den hvite fargen
som lagret i [Ettrykksinnst]-modus blir den grunnleggende
hvite fargen. Bruk denne modusen når [Auto] eller andre
moduser ikke kan sette fargen ordentlig.
(Ettrykksinnst)
Lagrer den grunnleggende hvite fargen som brukes i [Ett
trykk]-modus.
• Dette kan ikke velges når blitsen lades opp.
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 10.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalanse-funksjonen virker som den skal, selv
om du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Når du tar bilder med en annen blits enn [Blits] eller [Ett trykk]-modus, settes [Hvitbalanse] til [Auto].
• Når
(Under vann)-modusen velges i scenevalg, kan du bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for
[Hvitbalanse].
• Du kan ikke velge [Blits] når du filmer.
For å fange opp den grunnleggende hvite fargen i [Ettrykksinnst]-modusen
Lagrer den grunnleggende hvite fargen for [Ett trykk]-modusen. Etter at du har valgt
[Ett trykk], gjør følgende.
1 Ram inn et hvitt objekt som for eksempel et hvitt papir som fyller skjermen under samme
lysforhold som du vil bruke for motivet.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Hvitbalanse] med v/V på kontrollknappen og [Ettrykksinnst] med b/B, og trykk deretter
z.
4 Skjermen blir svart for et øyeblikk, og når hvitbalansen har blitt justert og lagret i minnet, vises
opptaksskjermen igjen.
• Hvis
-indikatoren blinker under opptak, er hvitbalansen enten ikke satt eller kan ikke settes. Bruk
automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist eller dunk kameraet mens [Ettrykksinnst] pågår.
• Når blitsmodusen er satt til (Blits tvunget på) eller
(Sakte synk), justeres hvitbalansen til forholdet
med blitsen som utstråler.
• Når [Fargefilter] er satt til noe annet enn [Av], kan ikke hvit farge lagres selv om du tar bilde av noe hvitt.
62
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Hvitbalanse under vann: Justere fargetoner i Under vann-modus
Justerer fargetonen ved
(Auto)
(Under vann)-modus (side 31).
Kameraet tilpasser seg automatisk til fargetoner under vannet,
slik at de ser naturlige ut.
(Under vann 1)
Justerer for undervannsforhold hvor blått er skarpt.
(Under vann 2)
Justerer for undervannsforhold hvor grønt er skarpt.
(Blits)
Justerer blitslys under vann.
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
(–)
Bruke opptaksfunksjonene
• Avhengig av fargen på vannet, kan tilstrekkelig justering noen ganger ikke være mulig uansett om [Under
vann 1] eller [Under vann 2] velges.
• Når du tar bilder med en annen blits enn [Blits]-modus, settes [Hvitbalanse under vann] til [Auto].
Mot –: Gjør at blitsnivået senkes.
(Normal)
(+)
Mot +: Gjør at blitsnivået heves.
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 26.
• Hvis motivet er for lyst eller mørkt, har denne innstilingen ingen effekt.
63
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Rødøyered.: Innstilling av Rødøyereduksjon-funksjonen
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
(Auto)
Når Ansiktsregistreringsfunksjonen er på, vil blitsen alltid
blinke for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
• For å unngå uskarpheter på bildene, må du holde kameraet stødig til lukkeren frigjøres. Det tar vanligvis
ett sekund etter at du har trykket ned lukkerknappen. Sørg også for at motivet ikke flytter seg i løpet av
denne perioden.
• Rødøyereduksjon kan ikke produsere de bestemte effektene. Det avhenger av individuelle forskjeller og
forhold, som avstand til motivet eller hvis motivet ser unna under forhåndssøkingen. I slike tilfeller kan du
korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i visningsmenyen etter at du har tatt bildet
(side 73).
• Når Ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, vil rødøyereduksjonen ikke virke selv om [Auto] er
valgt.
DRO: Optimering av klarhet og kontrast
Analyserer motivet som skal tas og forbedrer bildekvaliteten med automatisk korrektur.
(Av)
(DRO standard)
(DRO plus)
Justerer ikke.
Kameraet justerer automatisk klarhet og kontrast for hele
scenen.
Kameraet justerer automatisk klarhet og kontrast for bildene,
område for område.
• DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer", en funksjon som automatisk optimerer forskjellen
mellom lyse og mørke deler av bildet.
• Avhengig av opptaksforholdene, kan det være umulig å oppnå korreksjonseffekt.
• Legg merke til følgende punkter når [DRO plus] er satt.
– Det tar tid å behandle bilder.
– Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400].
– Når Serie/Nivåopptak er valgt, avbrytes [DRO plus] og [DRO standard] stilles inn.
64
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Støyreduksjon: Justere støyreduksjon
Justerer skarpheten/støybalansen til opptaksbildene.
(–)
Mot–: Svekker støyreduksjonen. Denne innstillingen legger
vekt på skarpheten i bilder.
(Normal)
(+)
Mot+: Styrker støyreduksjonen. Denne innstillingen legger
vekt på fjerning av støy.
Du kan endre klarheten i bildet, sammen med tilhørende effekter.
(Normal)
Angir at bildet vises i standardfarger.
(Livlig)
Angir at bildet vises med klare og dype farger.
(Virkelig)
Angir at bildet ligner på virkelig farge.
Bruke opptaksfunksjonene
Fargemodus: Endre livaktigheten i bildet eller legge til spesialeffekter
65
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i sort-hvitt.
• Du kan velge bare [Normal], [Bruntone] eller [S/HV] når du tar opp film.
Fargefilter: Innstilling av Fargefilter-funksjonen
Du kan legge fargeeffekter til bilder som om du bruker et fargefilter.
66
(Av)
Bruker ikke fargefilteret.
(Rød)
Får røde toner i solnedgang, osv. til å skille seg ut.
(Grønn)
Får grønne toner i blader, osv. til å skille seg ut.
(Blå)
Får blå toner i himmelen og havet, osv. til å skille seg ut.
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Varm)
Lager varmere toner for portretter og landskap, osv.
(Kjølig)
Lager kjoligere toner for portretter og landskap, osv.
Justerer klarheten (fargemetning) til bildene.
(–)
Mot–: Produserer dempede farger.
Bruke opptaksfunksjonene
Fargemetning: Justere Fargemetning
(Normal)
(+)
Mot+: Produserer klare farger.
Kontrast: Justere kontrasten
Justerer kontrasten til bildet.
(–)
Mot –: Reduserer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mot +: Forsterker kontrasten.
Skarphet: Justere skarpheten
Justerer skarpheten til bildet.
(–)
Mot –: Mykner bildet.
(Normal)
(+)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
67
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Opptak)
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et motiv som er
langt borte.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Opptak]-modus.
(Av)
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
• I Autojusteringsmodus eller Enkelt opptaksmodus, er [SteadyShot] satt til [Opptak].
• For filmer kan du kun sette [Fortsett] eller [Av].
Standardinnstillingen er satt til [Fortsett].
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller.
– Når det er for store kamerarystelser.
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener.
(Opptaksinnstillinger): Velge opptaksinnstillinger
Velger innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene i denne menyen er de samme som
finnes i [
Opptaksinnstillinger] på HOME-skjermen. Se sider 46, 90.
68
Bruke visningsfunksjonene
Velge Visningsmodusen
Når du bruker kameraet med en "Memory Stick Duo", kan du velge hvordan bilder spilles av
(Visningsmodus) fra HOME-skjermen.
Når du bruker internminnet, vises bildene bare i Mappevisning-modus.
1 Trykk på HOME-knappen for å vise HOME-skjermen.
2 Velg
(Vise bilder) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket Visningsmodus med v/V, og trykk på z.
(Datovisning): Vis etter dato
(Mappevisning): Vis etter mappe
Viser bildene for hver mappe som er opprettet med [Ny REC-mappe] av [Minneverktøy].
Hvis det ikke er opprettet en ny mappe, er alle bildene i "101MSDCF"-mappen. Hvis du vil ha
mer informasjon om mappen, kan du se side 80, 83.
Bruke visningsfunksjonene
Sorterer bildene som er lagret på "Memory Stick Duo" etter dato og visninger.
Standardinnstillingen er [Datovisning].
(Favoritter): Vise bilder som er registrert som Favoritter
Denne funksjonen viser bilder som er registrert som favoritter (side 71).
Antall bilder registrert
som Favoritter
Viser bilder som har nyest
dato
1 Velg Favorittgruppen du vil spille av med v/V/b/B på kontrollknappen, trykk så på z.
Alle bildene i den valgte Favorittgruppen vises.
2 Trykk på z etter å ha valgt det bildet du vil spille av i enkeltbildemodus.
69
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Denne delen omhandler menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENUknappen i avspillingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan
du se side 47.
Den valgbare avspillingsmodusen vises i hvitt.
Tilgjengelig
Visningsmodus (Datovisning/Mappevisning/Favoritter)
Ikke tilgjengelig
Internminne
(Slett): Slette bilder
Brukes til å velge og slette bilder på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på
indeksskjermbildet, se side 43.
(Dette bildet)
Sletter det valgte bildet.
• Dette elementet vises bare i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
(Alle bilder i
datoområdet)
(Alt i denne mappen)
Velger og sletter flere bilder.
Sletter alle bildene for den valgte datoen/mappen.
• De viste meldingene varierer avhengig av den valgte
Visningsmodusen.
(Visningsmodus): Bytte Visningsmodus
Velger Visningsmodus. Dette elementet har samme funksjon som
HOME-skjermen.
Se side 69.
(Vise bilder) på
(Datoliste): Velge avspillingsdato når du bruker Datovisning
Denne funksjonen velger dato som skal spilles av når du bruker Datovisning.
1 Trykk på MENU-knappen med visning i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Datoliste] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
En liste over datoer (kalender) vises.
3 Velg datoen du ønsker å vise med v/V/b/B, trykk så z.
70
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Filtrer etter ansikt): Spille av bilder som er filtrert etter visse forhold
Denne funksjonen filtrerer bilder og viser dem.
(Av)
(Alle mennesker)
Bilder blir ikke filtrert.
Bilder filtreres etter spesifikke forhold og vises.
(Barn)
(Babyer)
(Smil)
• Bilder kan ikke vises korrekt selv om bildene er filtrert i henhold til de spesifikke forholdene.
• Noen ganger kan ikke filtrering utføres med bilder som er tatt med tidligere Sony modeller.
Velg ditt favorittbilde og legg til/fjern fra grupper som favoritter.
(Dette bildet)
Legg til eller fjern bildet som du valgte som favoritt.
• Dette elementet vises bare i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
(Legg til alle i
datoområdet)
Velg flere bilder og legg til eller fjern dem som favoritter.
Legg til alle bildene i det valgte datoområdet og legg dem til som
favoritter.
Bruke visningsfunksjonene
(Legge til/fjerne Favoritter): Legge til/fjerne Favoritter
• Dette vises bare under listevisning i Datovisning.
(Fjern alle i
datoområdet)
(Fjern alle i Favoritter)
Fjerner alle bildene innenfor den valgte datoen/favorittlisten.
• De viste meldingene varierer avhengig av den valgte
Visningsmodusen.
• Dette elementet vises bare i indeksmodus.
For å legge til et bilde i Favorittgruppen
1 Velg bildene du ønsker å legge til i Favorittgruppe mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Legge til/fjerne Favoritter] med v/V på kontrollknappen og velg [Dette bildet] med b/B,
og trykk deretter z.
4 Velg Favorittgruppen som du vil legge bildet til med v/V/b/B, og trykk på z.
5 Trykk på MENU-knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
71
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
For å velge og legge til flere bilder i Favorittgruppen
1 Trykk på MENU-knappen mens du viser bildene i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Legge til/fjerne Favoritter] med v/V på kontrollknappen og velg [Flere bilder] med b/B,
og trykk deretter z.
3 Velg Favorittgruppen som du vil legge bildene til med v/V/b/B, og trykk på z.
I enkeltbildemodus:
4 Viser bildet som du vil legge til med b/B, og trykk på z.
Et
legges ved det valgte bildet.
5 Trykk på b/B for vise andre bilder som du ønsker å legge til, og trykk deretter på z.
6 Trykk på MENU-knappen.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
I indeksmodus:
4 Viser bildet du vil legge til med v/V/b/B, og trykk på z.
Et
legges ved det utvalgte bildet.
5 Gjenta trinn 4 for å legge til andre bilder.
For å velge alle bildene for en spesifikk dato, velger du verktøylinjen b, og trykker på z.
6 Trykk på MENU-knappen.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
For å legge til alle bildene for spesifisert dato
1 Trykk på MENU-knappen under visning av bilder i indeksmodus.
2 Velg [Legge til/fjerne Favoritter] med v/V på kontrollknappen.
3 Velg [Legg til alle i datoområdet] med b/B, og trykk deretter på z.
4 Velg Favorittgruppen som du vil legge bildene til med v/V/b/B, og trykk på z.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Fjerne fra Favoritter
Velg det bildet du ønsker å fjerne på samme måte som i "For å velge og legge til flere bilder i
Favorittgruppe".
forsvinner.
• Velg [Fjern alle i datoområdet]/[Fjern alle i Favoritter] for å fjerne alle bildene for den valgte
datoen eller Favorittgruppen.
(Lysbildevisning): Spille av en serie med bilder
Dette elementet har samme funksjon som hvis du trykker på
Se side 38.
72
(Lysbildevisning)-knappen.
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Legger til effekter eller gjør korrigeringer på et bilde og tar det opp som en ny fil.
Originalbildet blir opprettholdt.
Retusjere stillbilder
1 Velg bildene som du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Retusjere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha valgt den
bestemte modusen med b/B.
4 Retusjer bildet ved å følge instruksjonene for hver retusjeringsmodus under.
(Trimme)
Avspillingszoom utføres på bildet og deler av bildet er stusset av.
• Bildestørrelsen som du kan trimme, kan variere avhengig av bildet.
• Kvaliteten til trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten til
det opprinnelige bildet.
(Rødøyekorreksjon)
Bruke visningsfunksjonene
1 Trykk på W/T for å zoome inn på trimmekanten.
2 Angi punktet med v/V/b/B, og trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Bildestørr.] med v/V, trykk på z.
Velg bildestørrelse som skal spilles inn med v/V, trykk så på
z igjen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
Korrigerer rødøyevirkningen som skyldes blitsen.
Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å redigere rødøyevirkningen
avhengig av bilde.
73
Visningsmeny
(Uskarp maskering)
For detaljer om operasjon 1 side 47
Gjør bildet skarpere innenfor en valgt ramme.
1 Angi området (rammen) for det bildet som skal retusjeres,
med v/V/b/B, og trykk på MENU-knappen.
2 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
• Avhengig av bildet, kan korrigeringen ikke være tilstrekkelig, eller
bildekvaliteten kan forringes.
(Mykt fokus)
Gjør området rundt et valgt punkt uskarpt for å fremheve et
motiv.
1 Angi senterpunktet for ønsket bilde som skal retusjeres v/V/
b/B, trykk på MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V, trykk på z.
Velg nivå for retusjering med v/V, trykk så på z igjen.
3 Juster ønsket område som skal retusjeres med W/T.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
(Delvis farge)
Omgir et valgt punkt med sort/hvitt for å fremheve et motiv.
1 Angi senterpunktet for ønsket bilde som skal retusjeres v/V/
b/B, trykk på MENU-knappen.
2 Juster ønsket område som skal retusjeres med W/T.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
74
Visningsmeny
(Fiskeøyeobjektiv)
For detaljer om operasjon 1 side 47
Legger til en fiskeøyeeffekt rundt et valgt punkt.
1 Angi senterpunktet for ønsket bilde som skal retusjeres v/V/
b/B, trykk på MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V, trykk på z.
Velg nivå for retusjering med v/V, trykk så på z igjen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
(Kryssfilter)
Legger til stjerneglanseffekt til lyskilder.
(Uskarp stråleeffekt)
Bestemmer midtpunktet for uttrykk av bevegelser i stillbildet.
Bruke visningsfunksjonene
1 Velg [Nivå] med v/V, trykk på z.
Velg nivå for retusjering med v/V, trykk så på z igjen.
2 Juster ønsket lengde for å retusjere med W/T.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
1 Angi senterpunktet for ønsket bilde som skal retusjeres v/V/
b/B, trykk på MENU-knappen.
2 Juster ønsket område som skal retusjeres med W/T.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
(Retro)
Dette mykgjør bildet ved å gjøre fokus uskarpt og lyset rundt
mørkere, slik at det ser ut til å være tatt med et gammelt kamera.
1 Velg [Nivå] med v/V, trykk på z.
Velg nivå for retusjering med v/V, trykk så på z igjen.
2 Juster ønsket område som skal retusjeres med W/T.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
75
Visningsmeny
(Smil)
For detaljer om operasjon 1 side 47
Denne funksjonen gir et smil til en persons ansikt. Når kameraet
oppdager et ansikt som kan retusjeres, rammes det inn.
1 Velg [Nivå] med v/V, trykk på z.
Velg nivå for retusjering med v/V, trykk så på z igjen.
2 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
• Det er kanskje ikke mulig med retusjering, avhengig av bildet.
76
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen etter bruk
Du kan endre sideforholdet og størrelsen på bildene som du skal ta, og spille dem inn som nye
filer.
Du kan konvertere bilder til 16:9 sideforhold for HD-visning og til VGA-størrelsen for blogg
eller e-postvedlegg.
HDTV (
)
Blogg / E-postvedlegg (
Endrer forholdet fra 4:3/3:2 til 16:9 og lagrer som 2M-format.
)
Endrer sideforholdet fra 16:9/3:2 til 4:3 og lagrer som VGAformat.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Div. størrelser for endring] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z etter å ha
valgt den bestemte modusen med b/B.
Bruke visningsfunksjonene
1 Velg bildene som du ønsker å retusjere mens du viser bilder i enkeltbildemodus.
4 Trykk på W/T for å zoome inn på området som du vil trimme.
5 Angi punktet med v/V/b/B, og trykk på MENU-knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
•
•
•
•
For mer informasjon om bildestørrelsen, se side 11.
Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Du kan ikke endre størrelsen på bilder fra VGA til [HDTV].
Forstørrelse av bilder og multiendring av størrelsen kan forringe bildekvaliteten.
77
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
(Dette bildet)
(Beskytt)-indikatoren vises på et beskyttet bilde.
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
• Dette elementet vises bare i enkeltbildemodus.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg bildene du ønsker å beskytte mens du viser bilder i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Beskytt] med v/V på kontrollknappen, [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
Velge og beskytte bilder
1 Trykk på MENU-knappen mens du viser bildene i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg bildet du ønsker å beskytte med b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder som du ønsker å beskytte og trykk deretter på z.
5 Trykk på MENU-knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
I indeksmodus:
3 Velger bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk på z.
legges ved det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, gjenta trinn 3.
For å velge alle bildene for en spesifikk dato/mappe/favoritter, velger du verktøylinjen med b,
og trykker på z.
5 Trykk på MENU-knappen.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet.
Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
78
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil slette beskyttelsen for, lås det opp på samme måte som i "Velge og beskytte
bilder".
(Beskytt) -indikatoren blir borte.
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Legger til et merke for utskriftsrekkefølge (
Se side 119.
) til bildet som du ønsker å skrive ut.
(Dette bildet)
Legger ved et DPOF-merke på det nåværende valgte bildet. Tar
bort DPOF-merket når det valgte bildet har et DPOF-merke.
(Flere bilder)
Velger bilder og vedlegger DPOF-merker. Tar bort DPOFmerker som allerede er vedlagt.
Skriver ut bilder som er tatt med kameraet.
Se side 116.
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
Bruke visningsfunksjonene
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
1 Vis bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
], og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderoteringsinformasjonen. Dette
avhenger av programvaren du bruker.
79
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 47
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet som du vil spille av.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk på z.
z Om mapper
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette
en ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 83)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 84)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Går til forrige mappe
: Går til neste mappe
: Går til forrige eller neste mappe
80
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og
-innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME-skjermen.
(Administrer minne) eller
(Innst.) på
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på HOME-knappen for å vise HOME-skjermen.
2 Velg
(Administrer minne) eller
(Innst.) med b/B på kontrollknappen.
Tilpasse innstillingene
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg en innstilling med v/V, og trykk på z.
• HOME-skjermbildet vises ved å trykke på b.
81
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og -innstillingene
5 Velg en innstilling med v/V, og trykk på z.
Avbryte innstillingsendringen
Velg [Avbryt] hvis det vises som et alternativ på skjermen, og trykk deretter på z.
Hvis ikke, trykk på b.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
• Kameraet er innstilt på opptak eller visningsmodus ved å trykke på HOME-knappen igjen.
82
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 81
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusivt
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Tilpasse innstillingene
Ny REC-mappe
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
• Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
• Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Bilder blir tatt opp i den nylige opprettede mappen til du oppretter en annen mappe eller velger en annen
opptaksmappe.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
83
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 81
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 106).
Endre REC-mappe
Endrer mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte endring av opptaksmappen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" som har tilstrekkelig ledig plass.
2 Velg [Kopier] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen starter.
Avslutte kopiering
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk på z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke velge bildene som skal kopieres.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt
minneverktøy]) (side 85).
• En ny mappe blir opprettet på "Memory Stick Duo" og alle dataene blir kopiert til denne. Du kan ikke
velge en spesifikk mappe og kopiere bilder til den.
•
(Utskriftsrekkefølge)-merkene på bildene blir ikke kopiert.
84
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 81
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen starter.
Avbryte formatering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
Tilpasse innstillingene
85
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Lyden av lukkeren høres når du trykker på kontroll/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du opererer kameraet, vises funksjonsveiledningen.
På
Viser funksjonsveilederen.
Av
Viser ikke funksjonsveilederen.
Initialiser
Initialiserer innstillingen til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
beholdes bildene som er lagret i internminnet.
1 Velg [Initialiser] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte initialisering
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk på z.
• Kontroller at du ikke slår av kameraet når det initialiseres.
86
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Smildemomodus
Du kan se demonstrasjonen til Smilutløser-modusen.
På
Utfører demonstrasjonen når du bruker Smilutløser-modusen.
Av
Utfører ikke.
1 Velg
(Smilutløser)-modus fra modusvelgeren (side 29).
2 Sikt kameraet på motivet og trykk lukkerknappen helt ned.
Demonstrasjonen starter.
• Hvis du ikke bruker kameraet i ca. 15 sekunder, vil demonstrasjonen starte automatisk selv om
lukkerknappen ikke er trykket ned.
• Du kan gå ut av demonstrasjonen etter at den starter ved å trykke lukkerknappen helt ned.
• Selv om lukkeren utløses når kameraet registrerer et smil, blir det ikke tatt noe bilde.
• Still alltid på [Av] for å ta Smilutløser-bilder.
Tilpasse innstillingene
87
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Velger USB-modus når du kobler kamera til en PC eller en PictBridge-kompatibel skriver
med kabel for flerbruksterminal.
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (sidene 104 og 116).
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel
skriver med [Auto]-innstillingen, velg [PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kamera til en PC eller en USB-enhet
med [Auto]-innstillingen, velg [Mass Storage].
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 116).
PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet, kopieres til datamaskinen. (med
Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselager-tilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 104).
COMPONENT
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til den tilkoblede
TV-en (side 96).
88
HD(1080i)
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV som er 1080i-kompatibel.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til TV-en
som ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. TV-enes fargesystemer avviker avhengig av land og region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, kontroller TV-ens fargesystem på landet eller regionen der
den brukes (side 98).
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs., for
USA, Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs., for
Europa).
Vid zoomevisning
Under avspilling på en HD TV, spilles stillbilder med et 4:3 og 3:2 sideforhold av i et 16:9
sideforhold. Bilder vises med øvre og nedre side kuttet litt av.
Spilles av i et 16:9 sideforhold.
Av
Bruker ikke vid zoomevisning.
• De eneste bildene som kan spilles av i vid zoom er 4:3 og 3:2 bilder. Filmer, 16:9 bilder og portrettbilder
kan ikke zoomes.
• Bildet vist på LCD-skjermen til kameraet endres ikke.
Tilpasse innstillingene
På
89
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på ca 3,0 m (zoom: W)/2,0 m (zoom: T) anbefales.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uavhengig om lyset treffer litt på
siden av midten av motivet.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– Semi-manuell er innstilt (side 60).
–
(Landskap)-modus, (Halvlys)-modus eller
(Fyrverkeri)-modus er valgt i scenevalg-modus.
– Du filmer.
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. AF prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er helsefarlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset
på kort avstand.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene tas ikke opp.
90
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer automatisk fokus når du trykker ned og holder
lukkerknappen halvveis ned. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer automatisk fokus før du trykker ned og holder
lukkerknappen halvveis ned. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
• AF-modusinnstillingen er ugyldig når
(Fyrverkeri)-modus er valgt i scenevalg-modus.
• Når Ansiktsregistrering eller Smilregistrering-funksjonen er aktivert, er AF-modusfunksjonene som om
[Skjerm] er valgt.
• Når du bruker semi-manuell, er [AF]-modusfunksjonene som om [Enkel] er valgt.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke
blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen. Dette er ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [13M], [3:2 (12M)]
eller [16:9 (10M)].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser med total zoomforstørrelse på
ca. 6×, inklusivt optisk zoom 3×. Men vær obs på at
bildekvaliteten forringes når den optiske zoomforstørrelsen
overstiges.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Tilpasse innstillingene
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opp til
3×). Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
91
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Bildestørrelse og total zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom (inkl. optisk zoom 3×)
Størrelse
Maksimal zoomforstørrelse
8M
Ca. 3,9 ×
5M
Ca. 4,9 ×
3M
Ca. 6,2 ×
VGA
Ca. 19 ×
16:9 (2M)
Ca. 6,6 ×
• Når
(Ekstra høy følsomhet)-modus eller
(Serie ekstra høy hastighet)-modus er valgt i
scenevalg-modusen, fungerer ikke smart zoom.
• Du kan ikke bruke digital zoom når:
–
(Smilutløser)-modusen er valgt i scenevalg-modus.
– LCD-skjermen er av.
– Du filmer.
Konvert.-linse
Stilles inn for å oppnå et tilfredsstillende fokus med en påsatt konverteringslinse (ikke
inkludert). Sett på adapterringen (ikke inkludert), og fest deretter konverteringslinsen.
Tele (
Vidvink. (
Av
•
•
•
•
•
•
•
•
)
Sett på en telekonverteringslinse.
)
Sett på en vidvinkel konverteringslinse.
Fester ikke en linse.
Når du bruker innebygd blits, kan blitslyset blokkeres og forårsake at skygger vises.
Kontroller bildekomposisjonen på LCD-skjermen under opptak.
Macro er fastsatt til
(Auto).
Det tilgjengelige zoomområdet er begrenset.
Det tilgjengelige fokusområdet er begrenset.
AF-lyset sender ikke ut lys.
Du kan ikke velge semi-manuell.
Hvis du tar bilder med en telekonverteringslinse (ikke inkludert), vil kameraet også fokuksere på nære
objekter i
(Landskap)-modus og
(Halvlys)-modus.
• Hvis du tar bilder med en konverteringslinse (ikke inkludert) kan du kanskje ikke ta opp bilder i
(Fyrverkeri)-modus med optimal effekt.
• Henvis også til operasjonsinstruksjonene som er sendt med konverteringslinsen.
92
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Auto-orient.
Når kamera roteres for å ta et portettbilde (vertikalt), vil kamera registrere stillingsendringen
og vise bildet i portrettstilling
På
Tar opp bildet med korrekt orientering.
Av
Auto-orient. er ikke i bruk.
• Sort vises til venstre og høyre for vertikalt orienterte bilder.
• Avhengig av opptaksvinkelen til kameraet, vil bildets orientering kanskje ikke tas opp riktig. Hvis et bilde
ikke er tatt opp i riktig orientering, kan du rotere bildet, følg prosedyren på side 79.
• Når
(Under vann)-modusen velges i scenevalg-modusen, kan du ikke bruke [Auto-orient.].
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
• Du kan ikke bruke Autovisning når:
–
(Ekstra høy følsomhet)-modusen er valgt i scenevalg-modus.
– Under serie/nivåopptak
– Når [Auto] eller [Avansert] er valgt i [Scenegjenkjenning].
Tilpasse innstillingene
Autovisning
93
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [
Klokkeinnstillinger] fra
(Innst.) på HOME-skjemen.
2 Trykk på z på kontrollknappen.
3 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter på z.
4 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
5 Velg [OK], og trykk deretter på z.
• Midnatt vises som 12:00 AM, lunsj som 12:00 PM.
Avbryte innstilling av klokken
Velg [Avbryt] i trinn 5, og trykk på z.
94
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 81
Language Setting
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Tilpasse innstillingene
95
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte kabelen
eller flerbruksterminalen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
VIDEO AUDIO
Gul
Svart
(Avspilling)-knapp
Kontrollknapp
2 Til
multikontakten
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) til kabelen for
flerbruksterminal, til venstre lydkontakt.
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(Avspilling)-knappen for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet (side 89).
96
Vise bilder på en TV
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HDTV
Du kan vise et bilde med høy kvalitet* som er tatt opp på kameraet til en HD-TV (High
Definition-TV) med Adapterkabel for HD-utgang (ikke inkludert).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
* Bilder som er tatt i [VGA]-format kan ikke spilles av i HD-format.
• I [Vid zoomevisning], kan stillbilder med et forhold på 4:3 eller 3:2 vises i et sideforhold på 16:9
(side 89).
• I [Div. størrelser for endring], kan sideforholdet konverteres til 16:9 for HD-visning (side 77).
1 Koble kameraet til en HD (High Definition) TV med en Adapterkabel for HDutgang (ikke inkludert).
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Grønn/Blå/Rød
Hvit/Rød
Adapterkabel for HDutgang (ikke inkludert)
Kontrollknapp
Vise bilder på en TV
(Avspilling)-knapp
2 Til
multikontakten HOME-knapp
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
97
Vise bilder på en TV
3 Trykk på
(Avspilling)-knappen for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) på HOMEskjermen (side 88).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet (side 89).
• Du kan ikke se filmer med et [HD(1080i)]-utsignalformat. Sett [COMPONENT] til [SD] når du ser filmer
(side 88).
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er ikke kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden.
Ved å koble til Sony PhotoTV HD-kompatible apparater med en Adapterkabel for HD-utgang
(ikke inkludert), vil du kunne nyte en helt ny verden av bilder med en HD-kvalitet som tar
pusten fra deg.
PhotoTV HD gir detaljerte, fotoliknende utrykk av myke teksturer og farger.
• Du må også stille inn TV-en. Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med
fargesystemet på det digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TVfargesystemet i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellom-Amerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, osv.
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits,
Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, osv.
PAL-M-system
Brasil
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina, osv.
98
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 112).
Skjermillustrasjonene som brukes i dette avsnittet er basert på
den engelske versjonen.
Installer programvaren (inkludert) først (side 101)
• Installer programvaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiere bilder til datamaskinen (side 104)
• Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion
Browser".
• Nyt bildene med "Picture Motion Browser" og "Music
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys webområde for
kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
Transfer" som følger:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen
– Redigere bilder
– Vise fotograferingsplasseringen på stillbilder på kart online
– Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVDskriver er nødvendig)
– Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
– Legge til/endre musikk for lysbildeframvisning (med "Music
Transfer")
99
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (installert på forhånd): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-kontakt: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
OS (installert på forhånd): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller raskere
(Anbefalt: Intel Pentium III 800 MHz eller
raskere)
Minne: 256 MB eller mer (Anbefalt 512 MB
eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 400 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
100
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• PC-miljøet må også tilfredsstille
bruksbetingelser for OS.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Det er fire moduser for USB-forbindelse når du
kobler til en PC, [Auto] (standardinnstilling),
[Mass Storage], [PictBridge] og [PTP/MTP]moduser. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. For nærmere
informasjon om [PictBridge] og [PTP/MTP], se
side 88.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Logg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
4 "License Agreement"-skjermen
vises.
Les avtalen nøye. Hvis du aksepterer
betingelsene i avtalen, klikk på
radioknappen ved siden av [I accept the
terms of the license agreement] og klikk
deretter på [Next].
Vinduet med installasjonsmenyen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installasjonen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikk på
[Computer] (i Windows XP/2000, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• AutoPlay-skjermbildet vises kanskje. Velg
"Run Install.exe." og følg instruksjonene
som vises på skjermen for å fortsette
installasjonen.
2 Klikk [Install].
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter på [Next].
6 Ta ut CD-ROM-en når
installasjonen er fullført.
• Installer programvaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Bruke datamaskinen
"Choose Setup Language"-skjermen
vises.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende at DirectX installeres,
avhengig av systemmiljøet på
datamaskinen.
101
Installere programvaren (inkludert)
Etter at du har installert programvaren,
opprettes snarveisikonene for "Picture
Motion Browser", "PMB Guide", "Music
Transfer" på skrivebordet.
Dobbeltklikk for å starte
"Picture Motion Browser".
Dobbeltklikk for å starte
"PMB Guide".
Dobbeltklikk for å starte
"Music Transfer".
102
På "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Dettte avsnittet oppsummerer "Picture
Motion Browser".
"Picture Motion Browser"
sammendrag
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Du kan vise bildefiler som er lagret på en PC
med kameraet ved å kopiere dem til en
"Memory Stick Duo".
• Retusjere (Rødøyekorreksjon, osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Skrive ut eller lagre av stillbilder med dato.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• Laste opp bildet på nettet.
• For mer informasjon, se "PMB Guide".
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller klikk på [Start] t [All Programs] fra
Start-menyen (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"Picture Motion Browser" startes for første
gang. Velg [Start]. Denne funksjonen
informerer deg om nyheter, for eksempel
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Avslutte "Picture Motion Browser"
Klikk på
skjermen.
-knappen øverst til høyre på
Starte "PMB Guide"
Bruke datamaskinen
Dobbeltklikk på ikonet
(PMB Guide)
på skrivebordet.
For å få tilgang til "PMB Guide" fra Startmenyen, klikk på [Start] t [All Programs]
(i Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
103
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture
Motion Browser"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett i en tilstrekkelig ladet
2 Til multikontakten
batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt
sammen med AC-adapteren (ikke
inkludert) og USB/AV/DC INkabelen for flerbruksterminaler
(ikke inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av en batteripakke med lavt strømnivå,
kan kopieringen mislykkes eller bildedata
bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm
for tidlig.
1 Til en USB-kontakt
Kabel for
flerbruksterminalen
"Kobler til..." vises på kameraskjermen.
3 Slå på PC-en, trykk på
(Avspilling)-knappen.
Tilgangsindikatorer*
Når en USB-forbindelse opprettes for første
gang, vil PC-en din automatisk kjøre et
program for å gjenkjenne kameraet. Vent en
stund.
*
(Avspilling)-knapp
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Mass Storage" ikke vises, sett [USB-tilk.]
til [Mass Storage] (side 88).
104
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
Kopiere bilder til en datamaskin
1 Koble til kameraet til en PC som
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen".
Vise bilder på datamaskinen
Når importeringen er fullført, starter
"Picture Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
Etter å ha gjort en USB-tilkobling, vil
[Import Media Files]-skjermen på
"Picture Motion Browser" vises
automatisk.
• "Pictures"-mappen (i Windows XP/2000, "My
Pictures") er satt som standardmappe i "Viewed
folders".
Ordne bilder på datamaskinen i en kalender
og vise dem etter opptaksdato.
For mer informasjon, se "PMB Guide".
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, se
side 108.
• Hvis AutoPlay Wizard vises, lukk den.
Du starter importeringen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Bruke datamaskinen
2 Importer bildene.
Som standard, vil bilder importeres til
en mappe som er opprettet i "Pictures"
(i Windows XP/2000, "My Pictures")
som er kalt etter importdatoen.
• For mer informasjon om "Picture Motion
Browser", se "PMB Guide".
105
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrer fra trinn 1 til 4 under
før:
• Du kobler fra kabelen for flerbruksterminal.
• Tar ut en "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slår av kameraet.
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller internminnet.
Eksempel: vise mapper i Windows Vista
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavefeltet.
Windows Vista
Dobbeltklikk her
Windows XP/Windows 2000
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows Vista/
XP.
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke har
mappeopprettingsfunksjon.
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet.
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Internminne: kun "101_SONY"
106
Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn/spille av bilder i mappen
"MISC".
• Bildefiler blir navngitt som følger:
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst tall fra
0001 til 9999. De numeriske delene av navnet
på en filmfil som er tatt opp i filmmodus og dens
korresponderende indeksbildefil er det samme.
• Du finner mer informasjon om mapper på side
80 og 83.
Bruke datamaskinen
107
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture
Motion Browser"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"Picture Motion Browser" som følger.
Kopiere bilder til en datamaskin
-Windows Vista/XP
For a PC med et Memory Stick-spor:
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på å
kopiere bilder til "Documents" (For
Windows XP: "My Documents").
• Selv om du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette inn "Memory Stick Duo" inn i Memory
Stick-sporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 127.
1 Klargjør kameraet og en
For en PC uten Memory Stick-spor:
Opprett en USB-tilkobling og følg følgende
prosedyrer for å kopiere bilder.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Dette kameraet er ikke kompatibelt med
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me til
Windows-operativsystemet. Bruk en
kommersielt tilgjengelig Memory Stick-leser/
skriver til å kopiere bilder fra en "Memory Stick
Duo" til PC-en.
For å kopiere bilder med internminne til PC-en,
må du kopiere bildene til en "Memory Stick
Duo" først, og så kopiere dem til PC-en din.
108
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 104.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 104.
• Hvis "Picture Motion Browser" allerede er
installert, starter [Import Media Files] på
"Picture Motion Browser" men velg
[Cancel] for å avslutte.
Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser"
3 Klikk på [Open folder to view
files] (For Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]) når
wizard-skjermen automatisk vises
på skrivebordet.
6 Klikk på [Documents] (For
Windows XP: [My Documents])mappen. Høyreklikk deretter på
"Documents"-vinduet for å vise
menyen, og klikk på [Paste].
1
2
Bildefilene kopieres til [Documents]
(For Windows XP: [My Documents])mappen.
• Når wizard-skjermen ikke vises automatisk,
følges prosedyren: t "For Windows
2000".
4 Dobbeltklikk på [DCIM].
bildefilene du vil kopiere, er
lagret. Høyreklikk deretter en
bildefil for å vise menyen, og klikk
på [Copy].
For Windows 2000
1
Dobbeltklikk på [My Computer] t
[Removable Disk] etter at kameraet er
koblet til datamaskinen. Utfør deretter fra
trinn 4.
Bruke datamaskinen
5 Dobbeltklikk på mappen hvor de
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 110), kan det hende at du ikke kan
spille av det bildet med kameraet.
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 106.
109
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet, og kopiere til "Memory Stick Duo"
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å eksportere (kopiere)
bildefilen til kameraet med "Picture Motion
Browser".
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på
kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
1 Koble kameraet til PC-en og start
"Picture Motion Browser" (sider
103, 104).
2 Velg stillbildene som skal
eksporteres i hovedvinduet.
3 Fra [Manipulate]-menyen, velg
[Open with External Program] t
[Image Export Tool].
4 Deretter følger du instruksjonene
på skjermen og eksporterer
bildefilene til "Memory Stick
Duo".
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Picture
Motion Browser", kan du se "PMB Guide".
110
For å eksportere bilder til kameraer uten
å bruke "Picture Motion Browser"
• Bilder som kopieres med følgende prosedyre
kan ikke spilles av med Datovisning, Filtrer
etter ansikt eller kan ikke registreres i Favoritter.
Spill av disse bildene på kameraet med
Mappevisning (side 69).
• Hopp over trinn 1 og 2 hvis filnavnene som
du stilte inn med kameraet ditt ikke har blitt
endret.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Rename].
2 Endre filnavnet til "DSC0ssss". Skriv
inn et nummer mellom 0001 og 9999 for
ssss.
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises en filendelse,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filendelsen for stillbilder er JPG, og
filendelse for filmer er MPG. Ikke endre
filendelsen.
3 Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy].
4 Dobbeltklikk på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [Computer] (i
Windows XP, [My Computer]).
5 Høyreklikk på mappen [sssMSDCF] i
[DCIM]-mappen, og klikk deretter på
[Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall fra
100 til 999.
• Når det ikke er noen mapper i en "Memory Stick
Duo", lager du en mappe (side 83) med
kameraet først, og så kopierer du bildefilene.
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken med dine egne
musikkfiler, ved hjelp av "Music Transfer"
på CD-platen (inkludert). Du kan også
slette eller legge til disse filene når du vil.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
• Slik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler går tilbake til den
forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning]-menyen settes til [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndslagrede filene ved hjelp av [Initialiser]
(side 86), men dette vil føre til at andre
innstillinger også tilbakestilles.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music
Transfer", ved å se den elektroniske hjelpen i
"Music Transfer".
1 Trykk på HOME-knappen for å
vise HOME-skjermen.
2 Velg
(Lysbildevisning) med
b/B på kontrollknappen, velg
[ Musikkverktøy] med v/V, og
trykk deretter z.
v/V, og trykk på z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
Bruke datamaskinen
3 Velg [Last ned musikk] med
kameraet og datamaskinen.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg instruksjonene på skjermen
for å legge til/endre musikkfiler.
111
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Music
Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3
til v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5 series, Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen—ca. 250 MB
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
112
• Det er fire moduser for USB-forbindelse når du
kobler til en PC, [Auto] (standardinnstilling),
[Mass Storage], [PictBridge] og [PTP/MTP]moduser. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. For nærmere
informasjon om [PictBridge] og [PTP/MTP], se
side 88.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 104.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen" på side 104.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Dra og slipp bildefilene til harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 106.
Bruke Macintosh-datamaskinen
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddisk-ikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
For å installere "Music Transfer"
• Avslutt alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For installering må du logge på som
Administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
2 Dobbelklikk på
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Dra og slipp stasjonsikonet eller ikonet til
"Memory Stick Duo" til "Papirkurv"-ikonet
på forhånd når du utfører prosedyrene som
er nevnt under, eller når kameraet er koblet
fra datamaskinen.
• Du kobler fra kabelen for flerbruksterminal.
• Tar ut en "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slår av kameraet.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
Slik legger du til/endrer musikkfiler
Se "Legge til/endre musikk ved bruk av
"Music Transfer"" på side 111.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, til de bestemte
musikkfilene. Du kan også slette eller legge
til disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklikk på [MusicTransfer.pkg] filen
i [MAC]-mappen.
Installasjon av programvaren starter.
113
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", installeres også
"Videregående veiledning for Cyber-shot".
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
forklarer deg nærmere hvordan kameraet og
ekstra tilbehør skal brukes.
Visning på Windows
Dobbelklikk
(Step-up Guide) på
skrivebordet.
For å få tilgang til "Step-up Guide" fra
Start-menyen, klikk på [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Step-up
Guide].
Visning på Macintosh
1 Kopier mappen [stepupguide] i
[stepupguide]-mappen til
datamaskinen.
2 Velg [stepupguide], [language] og
så [NO]-mappen som er lagret på
CD-platen (inkludert), og kopier
alle filene i [NO]-mappen til [img]
mappen i [stepupguide] mappen
som du kopierte til PC en i trinn 1.
(Skriv over filene i [img] mappen
med filene fra [NO]-mappen.)
114
3 Etter at kopieringen er ferdig,
dobbeltklikker du på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å
pakke den ut, dobbeltklikk så på
den opprettede filen.
"stepupguide".
• Hvis det ikke er installert et pakkeprogram
for HQX, skal du installere Stuffit
Expander.
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 129).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 116)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut (side 103).
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
merke (utskriftsrekkefølge).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 119)
115
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Forberede kameraet
Klargjør kameraet for å koble det til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminal. Når [USB-tilk.] er satt til
[Auto], vil kameraet automatisk kjenne
igjen skrivere som blir koblet til. Hvis dette
er tilfelle, hopp over trinn 1.
MENUknapp
Kontrollknapp
HOMEknapp
• Du bør bruke fullt oppladede batterier for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på HOME-knappen for å
vise HOME-skjermen.
2 Velg
(Innst.) med b/B på
kontrollknappen, og velg
[
Hovedinnstillinger] med v/V,
og trykk deretter på z.
3 Velg [Hovedinnstillinger 2] med
v/V, og velg [USB-tilk.], trykk på
z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk på z.
USB-modus er angitt.
116
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
3 Trykk MENU-knappen, velg
[Utskrift] med v/V på
kontrollknappen, trykk så på z.
1 Koble kameraet til skriveren.
2 Til multikontakten
Kameraet stilles inn på
avspillingsmodus, og så vises et bilde
og utskriftsmenyen på skjermen.
Trinn 3: Velge bilder som du vil
skrive ut
1 Til USBkontakten
Kabel for
flerbruksterminalen
Velg [Dette bildet] eller [Flere bilder]
med v/V, og trykk deretter z.
Når du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bilde. Gå til
trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
2 Slå på skriveren. Trykk på
Etter at forbindelsen er opprettet,
vises indikatoren
.
2 Trykk på MENU-knappen for å vise
menyen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å skrive ut alle bildene fra en dato/mappe/
favoritter, velger du [Flere bilder] på
indeksskjermen, velg verktøylinjen med b, og
sett et
-merke i avmerkningsboksen.
Skrive ut stillbilder
(Avspilling)-knappen og slå på
kameraet.
1 Velg bildet du vil skrive ut, med v/V/b/B.
Deretter trykker du på z.
vises på det valgte bildet.
117
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 4: Skrive ut
2 Velg [OK] med v, og trykk
deretter på z.
1 Velg skriverinnstillinger med v/V/
b/B.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal
mens ikonet
(PictBridge Connecting)
vises på skjermen.
Indikatoren
[Antall]
Velg antall kopier som du vil skrive ut
av det spesifiserte bildet.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
Trinn 5: Fullføre utskriften
[Layout]
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut
ved siden av hverandre på et ark.
[Størrelse]
Velger størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å
legge inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 94). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
118
Forsikre deg om at skjermen har gått tilbake
til Trinn 2, og koble fra
multibruksterminalkabelen fra kameraet.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
Merke et valgt bilde
MENUknapp
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier
bildene til en "Memory Stick Duo", og ta
"Memory Stick Duo" med deg til butikken.
Kontrollknapp
(Avspilling)-knapp
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
merket (utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en
skriver som er kompatibel med DPOF (Digital
Print Order Format)-standarden eller med en
PictBridge-kompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
• Du kan lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på opp til 999 bilder.
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
(Avspilling)-
knappen.
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk på MENU-knappen for å
vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
z.
-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
DPOF
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil kopiere inn datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
1 Trykk på
Fjerne merket
Velg de bildene du vil fjerne merket fra,
gjenta så trinn 3 og 4.
119
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
5 Velg [OK] med v, og trykk
deretter på z.
1 Trykk på MENU-knappen mens du
viser bildene i enkeltbildemodus
eller indeksmodus.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen, [Flere bilder]
med b/B, og trykk deretter på z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde som skal merkes
med kontrollknappen og trykk på
z.
-merket legges ved det valgte bildet.
Enkeltbilde
Oppheve utvalget
Velg [Avslutt] i trinn 5, og trykk deretter på
z.
Indeksvisning
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
For å velge alle bildene på dato/mappe/
favoritter
4 Trykk på MENU-knappen.
120
For å merke alle bildene fra en dato/mappe/
favoritter, velger du [Flere bilder] på
indeksskjermen, velg verktøylinjen med b,
og sett et -merke i avmerkningsboksen.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller punktene på side 122 til 131.
Hvis koden "C/E:ss:ss" vises på skjermen, se side 132.
2 Ta ut batteripakken og vent omtrent ett minutt, sett inn batteripakken og slå på
strømmen.
3 Initalisere innstillingene (side 86).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Vær oppmerksom på at hvis du sender kameraet for reparasjon, gir du samtykke om at
innholdet på internminnet, musikkfiler kan bli kontrollert.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
122
"Memory Stick Duo"
128
Ta stillbilder/filme
122
Internminne
128
Vise bilder
126
Skrive ut
129
Sletting
127
PictBridge-kompatibel skriver 129
Datamaskiner
127
Annet
Feilsøking
Batteripakke og strøm
131
121
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteripakken riktig for å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet slås på.
• Sett i batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 139). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 139). Bytt den ut med en ny.
Indikatoren for gjenstående lading er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Et avvik dukket opp mellom indikatoren for gjenværende ladning og aktuell gjenværende
batteriladning. Lad ut batteriet fullstendig en gang, og lad batteriet opp igjen til riktig
indikasjon vises.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 139). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk
batteriladeren (inkludert) for å lade opp batteriet.
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 43).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] for opptak av film. Gjør ett av følgende:
– Endre bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
122
.
Feilsøking
Kan ikke ta bilde i Smilutløser-modus.
• Trykk lukkerknappen helt ned.
• Det tas ikke noe bilde hvis ikke det registreres noe smil (side 32).
• [Smildemomodus] er satt til [På]. Sett [Smildemomodus] på [Av] (side 87).
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på
(Avspilling)-knappen for å bytte til
opptaksmodus (side 36).
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
• Bekreft at [Konvert.-linse]-innstillingen er riktig (side 92).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 17). Dette er ikke feil.
• [DRO] er satt på [DRO plus] (side 64). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Påse at kameraobjektivet er lengre vekke fra motivet enn den korteste
opptaksavstanden, ca 5 cm (W)/34 cm (T) (fra foran på linsen), når du tar bilder (side 25).
(Landskap)-modus, (Halvlys)-modus eller
(Fyrverkeri)-modus velges i scenevalgmodus når du tar stillbilder.
• Semi-manuell funksjon er valgt. Velg autofokusmodus (side 59).
• Bekreft at [Konvert.-linse]-innstillingen er riktig (side 92).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 60.
•
Zoom virker ikke.
i scenevalg-modusen, fungerer ikke smart zoom.
• Du kan ikke bruke Digital zoom når du filmer.
• Du kan ikke bruke zoomforstørrelsen når:
– Smilutløseren står i beredskapsstilling (side 32).
– Du filmer.
• Bekreft at [Konvert.-linse]-innstillingen er riktig (side 92).
Feilsøking
• Du kan ikke bruke Smart zoom avhengig av bildestørrelsen (side 91).
• Når
(Ekstra høy følsomhet)-modus eller
(Serie ekstra høy hastighet)-modus er valgt
123
Feilsøking
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av) (side 26).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er satt til [Serie] eller eksponeringsnivå (side 54).
–
(Høy følsomhet)-modus,
(Ekstra høy følsomhet)-modus,
(Serie ekstra høy
hastighet)-modus (Halvlys)-modus eller
(Fyrverkeri)-modus velges i scenevalgmodusen (side 31).
– Du filmer.
• Sett blitsen til (Blits tvunget på) når modusvelgeren er satt til eller når
(Landskap)modus,
(Strand)-modus,
(Snø)-modus eller
(Under vann)-modus velges i
scenevalg-modus (side 26).
Uklare hvite prikker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen, osv.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er
ikke feil (side 13).
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Landskap)-modus,
modus (side 31).
(Halvlys)-modus eller
(Fyrverkeri)-modus velges i scenevalg-
Makroopptak kan ikke utløses.
• Det finnes ingen funksjon for å utløse makcro. I
(Auto)-modus, er det mulig med
telefotoopptak selv under makroopptaksforhold.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Kameraet har ikke en funksjon for kopiering inn av datoer på bilder (side 129). Ved å bruke
"Picture Motion Browser", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 103).
F-verdien og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 56).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken på bakgrunnslyset på LCD-skjermen (side 20).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemodus (side 58), eller juster
eksponeringen (side 56).
124
Feilsøking
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 56).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 65).
• Sett [Fargefilter] til [Av] (side 66).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla eller andre
streker vises på bildet. Dette fenomenet er ikke en feil.
Hele bildet blir rødaktig når du tar bilde av noe lyst.
• Dette fenomenet kalles flekkfenomen. Det kan oppstå i
eller
(Mykt snapshot)-modus,
osv., når lukkerhastigheten er rask eller når F-verdien er liten. Dette har ingen innvirkning på
det innspilte bildet.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 64).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved bruk av [Rødøyekorreksjon] (side 73).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Bildet sett gjennom søkeren er ikke identisk med den virkelige opptakbare
avstanden.
avstand, bruk LCD-skjermen.
• Bilder kan ikke bekreftes gjennom søkeren når en bruker digital zoom.
Feilsøking
• The parallaksefenomenet oppstår når objektet er nært. I dette tilfellet, bekreft opptakbar
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 43).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett i den ladede batteripakken.
125
Feilsøking
Det samme bildet tas flere ganger.
• [REC-modus] er satt til [Serie]. Eller, [Scenegjenkjenning] er innstilt på [Avansert] (side 54,
55).
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(Avspilling)-knappen (side 36).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 110).
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet med en
datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 106).
• Avspilling er ikke mulig hvis Smilutløser står i beredsskapsposisjon. Gå ut av
beredskapsposisjon ved å trykke lukkerknappen helt ned.
• Dette skjer hvis en kopierer bilder på PC-en til "Memory Stick Duo" uten å bruke "Picture
Motion Browser" (side 110). Spill av slike bilder i Mappevisning (side 69).
• Noen ganger kan en "Memory Stick Duo" som inneholder bilder tatt med tildigere Sony
modeller ikke spilles av. Spill av slike bilder i Mappevisning (side 69).
Dato og tid vises ikke.
• Visningsindikatorene er slått av. Vis visningsindikatorene ved å trykke v (DISP) på
kontrollknappen (side 20).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Dette kan oppstå på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
Venstre og høyre side på skjermen vises i sort.
• [Auto-orient.] er innstilt på [På] (side 93).
Kan ikke høre musikk under lysbildefremvisning.
• Overfør musikkfiler til kameraet med "Music Transfer" (side 111).
• Bekreft at voluminnstillingen og lysbildevisningsinnstillingen er korrekt (side 38).
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 89).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 96).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du
den fra (side 106).
• Du prøver å spille av filmer under HD(1080i)-utgang. Filmene kan ikke vises med
bildekvalitet i høy kvalitet. Sett [COMPONENT] til [SD] (side 88).
126
Feilsøking
Sletting
Kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 78).
Datamaskiner
Datamaskinens OS-kompatibilitet med kameraet er ukjent.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 100 for Windows, og side 112 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick-leseren/brenneren støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick-lesere/brennere som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, kobles kameraet til PC-en (sider 104, 112).
Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker
vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 104).
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 88).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert) (side 104).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 104).
Kan ikke kopiere bilder.
(side 104).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (sider 108, 112).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 83).
Feilsøking
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse
Etter å ha opprettet en USB-forbindelse, starter ikke "Picture Motion Browser"
automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 104).
127
Feilsøking
Kan ikke vise bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", se "PMB Guide" (side 103).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Du vet ikke hvordan du skal bruke "Picture Motion Browser".
• Se "PMB Guide" (side 103).
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 104).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 106).
• Følg riktig fremgangsmåte (side 110).
• Når du kopierer bilder til en PC uten å bruke "Picture Motion Browser", vises ikke bildene i
Datovisningsmodus. Se bildene i Mappevisning-modus.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier bildet til "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
plass.
128
Feilsøking
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Skrive ut
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Alle kantene kan bli kuttet av, avhengig av hvilken skriver du bruker. Særlig når du skriver ut
et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det hende at sidekanten på bildet
kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av skriveren din, kan du oppheve innstillingene for
trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Med "Picture Motion Browser", kan du skrive ut bilder med dato (side 103).
• Kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som er tatt
med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut bilder
med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exif-informasjonen.
Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon om kompatibilitet
med Exif-informasjon.
• Hvis du bruker an fotoutskriftstjeneste, skal du spørre dem om å legge på datoer på bildene.
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
Feilsøking
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 88).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
129
Feilsøking
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen
for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må
du koble fra kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
(PictBridge
Connecting) blir borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdataene slik at datoen ikke kan settes inn. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 118).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir av en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, koble
fra og koble om igjen kablene for flerbruksterminalen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 118) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
130
Feilsøking
Annet
Kan ikke nullstille filnummeret.
• Hvis du erstatter et opptaksmedium, kan du ikke sette inn filnummer med kameraet. For å
initalisere filnumre, utfør [Format] (sider 83, 85), og utfør så [Initialiser] (side 86). Dataene
på "Memory Stick Duo" eller internminnet vil imidlertid bli slettet og innstillingene, inkludert
dato, vil bli initialisert.
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett inn en oppladet batteripakke og slå på kameraet igjen.
• Du må aldri ta ut batteripakken / "Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan
føre til skade på data i "Memory Stick Duo" / internminnet.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Det er lite strøm i batteripakken. Bytt den ut med en oppladet batteripakke.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 94).
• Det interne oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri og legg det vekk i
24 timer eller mer med strømmen av.
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 94).
Feilsøking
131
Varselsindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Hvis en kode som starter med en bokstav
vises, er kameraets selvdiagnosefunksjon
startet. De to siste sifrene (markert med
ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv etter
å ha fulgt de følgende forslagene til
problemløsning noen ganger, kan det hende
at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt
med Sony-forhandleren eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
C:13:ss
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken øyeblikkelig. Avhengig
av bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Batteriet som er satt i er ikke en NP-
BG1 batteripakke (inkludert) eller NPFG1 batteripakke (ikke inkludert).
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv å slå av
og på kameraet igjen, eller ta ut og sette
inn "Memory Stick Duo" på nytt, flere
ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (sider 83 og 85).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes med
kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn en ny "Memory Stick Duo".
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 86),
og slå deretter på strømmen igjen.
132
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i kameraet
(side 137).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i kameraet
(side 137).
Varselsindikatorer og meldinger
Ingen tilgang Memory Stick
Tilgang avvist
• Du bruker en "Memory Stick Duo" med
tilgangskontroll.
Memory Stick- formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (sidene 83, 85).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Sony garanterer ikke avspilling av
bildefiler på kameraet hvis filene er
behandlet med en datamaskin eller tatt
med et annet kamera.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 43).
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe (side 84).
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 78).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ingen bilder
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i "Memory Stick Duo".
• Valgt mappe inneholder ikke en fil som
kan spilles av i en lysbildevisning.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
640 (fin) ikke tilgjengelig
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (sider 83, 84).
• Filmer i størrelsen 640(fin) kan bare
spilles inn ved hjelp av "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller sett bildestørrelsen til
en annen størrelse enn [640 (fin)].
Feilsøking
Mappefeil
133
Varselsindikatorer og meldinger
Makro er ugyldig
• Makro er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 31).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 31).
Maks. ant. bilder valgt
Behandler···
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
• Når du velger alle bildefiler i en data/
mappe/favoritter, kan det ta tid å
fremkalle.
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
• Du kan velge opp til 100 bildefiler fra
[Flere bilder].
• Når du velger alle bildefiler i en dato/
mappe/favoritter, det høyeste tallet er
999.
• Du kan legge til 999 bildefiler som
Favoritter, og du kan tilføye
merket (Utskriftsrekkefølge) til
maksimalt 999 filer. Avbryt valg.
Ikke nok batteri
• Når du kopierer et bildet som er tatt opp
i det interne minnet til "Memory Stick
Duo", bruk et fullt oppladet batteri.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last så ned
en ny musikkfil.
Feil ved musikkformatering
• Utfør [Formater musikk].
Operasjonen kan ikke utføres
for filmfiler
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
Operasjonen kan ikke utføres
i filer som ikke støttes
• Fremkalling og kameraets andre
redigeringsfunksjoner kan ikke utføres
på bildefiler som har blitt fremkalt med
en PC eller blider som ble tatt opp med
et annet kamera.
Operasjonen kan ikke utføres
ved bruk av en PictBridge-tilkobling
• Noen funksjoner er begrenset når
kameraet er koblet til en PictBridgekompatibel skriver.
er i orden.
Operasjonen kan ikke utføres
ved visning i HD(1080i)
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke fullstendig ennå. Ikke
koble fra kabelen for flerbruksterminal.
134
• Noen funksjoner er begrenset når
kameraet er koblet til et TV med høy
definisjon.
Varselsindikatorer og meldinger
Fant ikke ansikt for retusjering
• Det er kanskje ikke mulig med
retusjering, avhengig av bildet.
Slå strømmen av og på
• Linsen fungerer ikke.
Selvutløseren virker ikke
• Selvutløser er ikke tilgjengelig med
nåværende innstilling (side 31).
Gjenopprette data
Gjenoppretter data
• Datoinformasjon eller andre data
gjenopprettes i tilfeller hvor bildene har
blitt slettet på PC-en.
• Antallet bilder overskrider det som
kameraet kan organisere etter dato
(mindre enn 20 000). Sletter bilder fra
Datovisning.
Feilsøking
135
Annet
Bruke kameraet i utlandet — Strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert) i alle land eller regioner der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC,
50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
136
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike
typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med kameraet, er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen
garanti for at alle "Memory Stick Duo"funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a2*3*4
*1) Kameraet er ikke kompatibelt med
dataoverføring i høyhastighet ved bruk av
parallellgrensesnitt.
*2) "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner MagicGate
er opphavsrettsbeskyttet teknologi som bruker
krypteringsteknologi. Dataopptak/
dataavspilling som krever MagicGatefunksjoner, kan ikke utføres med kameraet.
3)
* [640 (fin)] størrelse filmer kan spilles inn.
*4) Kameraet er ikke kompatibelt med 8-bits
parallell dataoverføring. Støtter 4-bit parallell
dataoverføring tilsvarende "Memory Stick
PRO Duo".
Annet
• Dette produkter er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon.
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy.
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data på en harddisk på datamaskinen.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo" eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen på "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
• Ikke sett i noe annet enn en "Memory Stick
Duo" i Memory Stick Duo sporet. Hvis ikke,
kan en feil oppstå.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
137
Om "Memory Stick Duo"
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i Memory
Stick Duo-adapteren. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i et "Memory Stick"kompatibelt utstyr uten en Memory Stick Duoadapter, er det ikke sikkert at du blir i stand til å
fjerne det fra utstyret.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 16 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
• For å bruke en "Memory Stick Micro" med
kameraet, sikre at du setter i "Memory Stick
Micro" i en Duo "M2"-adapter. Hvis du setter
inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten
en Duo "M2"-adapter, vil du kanskje ikke kunne
ta den ut igjen fra kameraet.
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
138
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Om batterilevetid
Vi anbefaler at du lader batteripakken i en
romtemperatur mellom 10 °C til 30 °C.
Batteripakken blir ikke fullstendig oppladet i
temperaturer utenfor denne rekkevidden.
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres over tid og
gjennom hyppig bruk. Hvis forminsket brukstid
mellom oppladningene blir betydelig, er det
sannsynligvis på tide å erstatte dem med nye.
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til
hvordan batteripakken oppbevares og hvilke
driftsforhold den brukes i.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer.
Batterikapasiteten blir derfor redusert i lave
temperaturer. Vi anbefaler følgende for å sikre
lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær
kroppen for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet rett før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye
blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den
er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme
steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Kompatibel batteripakke
• NP-BG1 (inkludert) kan kun brukes i type Gkompatible Cyber-shot modeller.
• Hvis du bruker NP-FG1 batteripakken (ikke
inkludert), vises også minuttene etter
indikatoren for gjenværende batterinivå (
60 min).
Oppbevaring av batteripakken
• Lad ut batteripakken fullstendig før du lagrer
den på et kaldt, tørt sted. For å opprettholde
batteripakkens funksjonalitet, lad opp
batteripakken fullstendig og lad den ut helt på
kameraet minst en gang i året mens det lagres.
• Du kan bruke opp batteripakken, la kamera stå
på lysbildevisning (side 38)-avspillingsmodus
til strømmen blir brutt.
• Bruk den medfølgende batteriholderen under
lagring og transport for å hindre at terminalen
blir tilsmusset, kortslutter, osv.
Annet
139
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad opp andre batteripakker enn NP-BG
typer eller NP-FG typer batteripakker i
batteriladeren (inkludert). Hvis andre
batterityper lades med den medfølgende laderen
kan det føre til at batteriene lekker, blir
overopphetet eller eksploderer, noe som
medfører fare for forbrenning eller elektrisk
støt.
• Fjern den ladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den oppladede
batteripakken bli værende i laderen, kan du
forkorte batteritiden.
• Når CHARGE-lampen blinker, ta ut
batteripakken som lades, og sett deretter i den
samme batteripakken i kameraet igjen til den
går i lås. Når CHARGE-lampen blinker, kan
dette bety at det er en feil på batteriet eller at det
er satt inn en batteripakke av en annen type enn
den spesifiserte. Kontroller at batteripakken er
av den angitte typen. Hvis batteripakken er av
den angitte typen, fjerner du den, erstatter den
med en ny og kontrollerer om batteriladeren
fungerer slik den skal. Hvis batteriladeren
fungerer, kan det hende det har oppstått en feil
med batteriet.
140
Om Cyber-shot Station
Om Cyber-shot Station
Cyber-shot Station CSS-HD2 (ikke inkludert) er kompatibel med kameraet.
Cyber-shot Station (ikke inkludert) muliggjør raskere ladning enn den inkluderte batteriladeren og enkel
tilkobling til en TV.
For detaljer, se operasjonsinstruksjonene som følger med Cyber-shot Station.
Annet
141
Indeks
Indeks
A
Datamaskin .......................... 99
Fillagringsmål..................... 106
Administrer minne................83
Anbefalt miljø..... 100, 112
Filnavn................................106
AF-avstandssøkeramme .......59
Kopiere bilder..... 104, 112
Filtrer etter ansikt ................. 71
AF-lås ...................................60
Macintosh ................... 112
Fiskeøyeobjektiv ..................75
AF-lys...................................90
Programvare ............... 101
Flermønstermåling ............... 58
AF-modus.............................91
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 61
Ansiktsregistrering ...............52
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet.............. 110
Autofokus .........................7, 59
Windows....................... 99
Autojustering modus ............24
Dato...................................... 94
Auto-orient. .........................93
Datoliste ............................... 70
Autovisning ..........................93
Datovisning.......................... 69
Avspillingszoom...................36
Delvis farge.......................... 74
B
Digital zoom ........................ 91
DirectX............................... 101
Batterilader .........................140
DISP..................................... 20
Batteripakke........................139
Div. størrelser for endring.... 77
Beskytt..................................78
DPOF ........................... 79, 119
Bildekvalitet .........................11
DRO ..................................... 64
Bildestørr. ......................11, 50
Blender ...................................9
E
Blits (Hvitbalanse)................62
Egendiagnose-display ........ 132
Blits tvunget av.....................26
Eksponering ........................... 9
Blits tvunget på.....................26
Eksponeringsgruppe............. 54
Blitsmodus......................26, 51
Blitsnivå................................63
Ekstra høy følsomhet-modus
...................................... 29
BRK......................................54
Endre REC-mappe ............... 84
Bruke kameraet utenlands
.....................................136
Enkel .................................... 91
Bruntone ...............................66
Ett trykk ............................... 62
C
Enkelt opptaksmodus........... 25
Ettrykksinnst ........................ 62
EV ........................................ 56
COMPONENT .....................88
D
Dagslys .................................61
F
Format ............................83, 85
Formater musikk ................111
Funksj.veiv. .........................86
Fyrverkerimodus ..................30
H
Halvlysmodus....................... 30
Halvlysportrett-modus.......... 30
HD(1080i) ............................ 88
Histogram .......................20, 21
Holde kameraet ....................24
HOME ..................................45
Hovedinnstillinger 1 .............86
Hovedinnstillinger 2 .............88
Høy følsomhet-modus .......... 29
Hvitbalanse...........................61
Hvitbalanse under vann
....................................... 63
Hvitglødende ........................ 61
I
Identifisere deler................... 14
Indeksskjerm ........................ 37
Indikator ............................... 16
Indikator for AE/AF-lås
................................. 24, 60
Initialiser............................... 86
Farge .................................... 10
Innst. ....................................86
Fargefilter............................. 66
Installer............................... 101
Fargemetning ....................... 67
Internminne .......................... 22
Fargemodus.......................... 65
Internt minneverktøy ............ 85
Favoritter.............................. 69
ISO ............................. 9, 10, 57
Feilsøking........................... 121
Filendelse ........................... 110
142
Fokus .......................... 7, 25, 59
Indeks
J
Mappe
P
JPG......................................107
Endre............................. 84
PAL.......................................89
Justere EV.......................21, 56
Opprette ........................ 83
PC .........................................99
Velger............................ 80
PictBridge .....................88, 116
K
Mappevisning....................... 69
Picture Motion Browser .....103
Kabel for flerbruksterminalen
.............................104, 117
Mass Storage ........................ 88
Piksel ....................................11
"Memory Stick Duo".......... 137
Pip.........................................86
Klokkeinnstillinger ...............94
Memory Stick-verktøy ......... 83
Program Auto-modus ...........23
Koble til
Meny
Programvare .......101, 103, 111
Datamaskin..................104
Elementer ...................... 48
PTP .......................................88
Skriver .........................117
Visning.......................... 70
Punkt-AF ..............................59
TV..................................96
Punktmåling..........................58
Kontrast ................................67
Merke for utskriftsrekkefølge
.............................. 79, 119
Konvert.-linse .......................92
Modusvelger......................... 23
MPG ................................... 107
R
Kopier ...................................84
Kopiere bilder til datamaskinen
.....................................104
MTP ..................................... 88
Kryssfilter .............................75
Multikontakt......... 96, 104, 117
Multi-AF .............................. 59
Music Transfer ........... 111, 113
L
Musikkverktøy ................... 111
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ......................106
Landskap-modus...................30
Language Setting ..................95
Last ned musikk..................111
LCD-skjerm ..........................20
Legge til/fjerne Favoritter.....71
Mykt fokus ........................... 74
Mykt snapshot-modus .......... 29
Nøyaktig Digital zoom......... 91
NTSC ................................... 89
Ny REC-mappe .................... 83
O
Lysbildevisning ..............38, 72
Opptak
film................................ 24
stillbilde ........................ 24
Anbefalt miljø..............112
Målemodus ...........................58
Manuell eksponeringsmodus
.......................................34
Rødøyekorreksjon.................73
Rødøyered. ...........................64
Rotere ...................................79
Rutenettlinje .........................90
S/HV .....................................66
Sakte synk.............................26
Scenegjenkjenning................55
Scenevalg........................28, 50
Opptaksinnstillinger 1 .......... 90
Opptaksinnstillinger 2 .......... 93
Selvutl. .................................27
Semi-manuell........................60
Senter-AF .............................59
Sentervektet måling ..............58
Serie ......................................54
Optisk zoom ................... 25, 91
Serie ekstra høy hastighetmodus ............................29
OS............................... 100, 112
Skarphet ................................67
Overeksponering .................... 9
Skjerm...................................91
Overskyet ............................. 61
Endre displayet..............20
Indeks
Makro....................................26
Retusjere ...............................73
SD .........................................88
Lukkerhastighet ......................9
Macintosh-datamaskin ........112
Retro .....................................75
S
N
Livlig ....................................65
M
REC-modus ..........................54
Indikator ........................16
LCD-baklys ...................20
143
Indeks
Skrive ut direkte .................116
Virkelig ................................ 65
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ....................119
Vise bilder............................ 36
Slett.................................43, 70
Visningsmodus............... 69, 70
Format .....................83, 85
Volum .................................. 36
Visningsmeny ...................... 70
Slette bilder...........................43
Smart zoom...........................91
W
Smil ......................................76
Windows-datamaskin........... 99
Smildemomodus...................87
Anbefalt miljø............. 100
Smilfølsomhet ......................53
Smilregistrering ....................53
Z
Smilutløser-modus..........29, 32
Zoom .................................... 25
Snømodus .............................30
SteadyShot............................68
Støyreduksjon.......................65
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................17
Strandmodus.........................30
T
Trådkors for punktmåling.....58
Trimme .................................73
Trykke halvveis ned ...............7
TV.........................................96
U
Under vann ...........................31
Undereksponering ..................9
USB-tilk. ..............................88
Uskarp maskering.................74
Uskarp stråleeffekt ...............75
Uskarpe bilder ........................8
Utskrift..........................79, 115
V
Varselsindikatorer og
meldinger.....................132
Velg mappe...........................80
VGA .....................................12
Vid zoomevisning.................89
Video ut ................................89
144
Bemerkninger om lisensen
"C Library", "Expat" og "zlib" programvare
levert i kameraet. Vi leverer programvare
basert på lisensavtale med eierne av
opphavsrettighetene. Etter forespørsel fra
innehaverne av opphavsrettighetene, må vi
informere deg om følgende. Vennligst les
følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-platen. Du finner lisensene (på engelsk)
til "C Library", "Expat" og "zlib"
programvare.
Om GNU GPL/LGPL anvendt
programvare
Programvaren som er berettiget til følgende
GNU General Public License (heretter
referert til som "GPL") eller GNU Lesser
General Public License (heretter referert til
som "LGPL") er inkludert i kameraet.
Dette informerer deg om at du har rett til å
ha tilgang til, endre, og redistribuere
kildekoden for disse programvarene under
forholdene som beskrevet i GPL/LGPL.
Kildekoden fås på nettet. Bruk følgende
URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrekker at du ikke kontakter oss
angående kildekodens innhold.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-platen. Du finner lisensene (på engelsk)
til "GPL" og "LGPL" programvare.
Du trenger Adobe Reader for å lese PDFfilen. Hvis den ikke er installert på PC-en
din, kan du laste den ned fra Adobe
Systems nettside:
http://www.adobe.com/
145
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF