Sony | DSC-T2 | Sony DSC-T2 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke
opptaksfunksjonene
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke
visningsfunksjonene
Tilpasse innstillingene
DSC-T2
Før du begynner å bruke enheten må du lese
denne håndboken, "Bruksanvisning" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
nøye. Ta så vare på dem for fremtidig bruk.
Vise bilder på en TVskjerm
Bruke datamaskinen din
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-273-226-22(2)
NO
Kort-informasjon om bruk av kameraet
Merknader om "Memory Stick"-typer
som kan brukes (ikke inkludert)
"Memory Stick Duo":
Du kan bruke en "Memory
Stick Duo" med kameraet
ditt.
"Memory Stick":
Du kan ikke bruke
en "Memory Stick"
med kameraet ditt.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 125.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Carl Zeiss-linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse
som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med glimrende kontrast.
Kameralinsen er produsert med et
kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert).
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
Memory Stick Duo-adapter
Om batteriet
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt
utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om
det bare er delvis oppladet.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet igjen på
en stund, kan du bruke opp den eksisterende
ladningen og ta batteriet ut av kameraet, og så
legge det på et kjølig, tørt sted. Dette vil
opprettholde batteriets funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilket batteri
som kan brukes, på side 127.
2
• Hvis det kommer vanndråper eller andre væsker
på LCD-skjermen og gjør den våt, må du
omgående tørke av den med en myk klut. Hvis
væske blir liggende på overflaten av LCDskjermen, kan det redusere kvaliteten og
forårsake feil.
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Kort-informasjon om bruk av kameraet
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
De bildene som brukes som eksempler i denne
brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
3
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet..................................................... 2
Kamerafunksjoner..................................................................................... 8
Lagring – Lagre bilder i internminnet ................................................................ 8
Opptak – Automatisk bildeadministrasjon......................................................... 9
Visning – Vise bilder på mange måter............................................................... 9
Dele – Delemerke-funksjon.............................................................................. 10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder............................................... 11
Fokus – Fokusere på et motiv.......................................................................... 11
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 13
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 14
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 15
Blits – Om bruk av blitsen................................................................................ 17
Identifisere deler ..................................................................................... 18
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 19
Bruke pekeskjermen ............................................................................... 24
Endre skjermbildet .................................................................................. 25
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt og greit .......................................................................... 27
Stille inn bildestørrelse/selvutløser/blitsmodus/makroopptak.......................... 29
Stille inn fokus/målemodus/ISO/EV.................................................................. 31
Vise bilder ............................................................................................... 36
Velge hvordan bildene skal spilles av ............................................................. 37
Bruke SCRAPBOOK ........................................................................................ 40
Slette bilder ............................................................................................. 42
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny ............................................. 44
Menyelementer ....................................................................................... 47
Bruke opptaksfunksjonene
Skifte opptaksmodus............................................................................... 48
Ta bilder med Scenevalg ........................................................................ 49
Opptaksmeny.......................................................................................... 52
REC-modus: Velge kontinuerlig opptaksmetode
EV: Justere lysintensiteten
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Målemodus: Velge målemodus
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Fargemodus: Endre livligheten i bildet eller legge til spesialeffekter
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
4
Innhold
Rødøyered.: Redusere problemet med røde øyne
Ansiktsregistrering: Registrere motivets ansikt
SteadyShot: Velger bildestabiliseringsmodus
Oppsett: Velge opptaksinnstillinger
Bruke visningsfunksjonene
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet .........................................59
(Albumliste): Vise listen over bildegrupper
(Kalender): Vise bilder i en kalender
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
(Memory Stick): Vise bilder i Memory Stick
Visningsmeny ......................................................................................63
(Legge til/fjerne Favoritter): Legge til/fjerne Favoritter
(Legge til/fjerne Delemerke): Legge til/fjerne merkingen for opplasting av bildene
til Internett
(Fjerne Favoritter): Fjerne Favoritter
(Fjerne Delemerke): Fjerne delemerket for å oppheve merkingen for opplasting av
bildene til Internett
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Male): Male på stillbilder
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
(Slett): Slette bilder
(Beskytt): Forhindre utilsiktet sletting
(Albumvisning): Gå tilbake til Album-skjermbildet
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Import): Importere bilder
(Eksport): Eksportere bilder
(Velg mappe): Velge mappe for bildevisning
(Voluminnstillinger): Justere volumet
(Bakgrunn): Endre bakgrunn
Tegne på eller stemple stillbilder (Male) ......................................75
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og innstillingene .............77
Administrer minne ........................................................................78
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy ............................................78
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Mass Storage
5
Innhold
Minneverktøy — Internt minneverktøy.............................................. 80
Format
Innst. ............................................................................................... 81
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1 ........................................ 81
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Kalibrering
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2 ........................................ 83
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1 .................................. 85
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2 .................................. 87
Auto-orient.
Autovisning
Smilintensitet
Klokkeinnstillinger............................................................................. 88
Language Setting ............................................................................. 89
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm.................................................................... 90
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med kabelen for
flerbruksterminalen (ikke inkludert) ................................................................. 90
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD-TV ............................................. 92
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din ................................................ 94
Installere programvaren (inkludert) ......................................................... 97
Om "Picture Motion Browser" (inkludert) ................................................ 99
Koble til datamaskiner........................................................................... 100
Bruke "Music Transfer" (inkludert) ........................................................ 103
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot" .................................... 104
6
Innhold
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder ...................................................................105
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ..............106
Feilsøking
Feilsøking ..............................................................................................109
Varselindikatorer og meldinger..............................................................120
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder ..............................................124
Om "Memory Stick Duo"........................................................................125
Om batteriet...........................................................................................127
Om batteriladeren..................................................................................128
Om "Cyber-shot Station" .......................................................................129
Indeks
Indeks....................................................................................................131
7
Kamerafunksjoner
Lagring
Lagre bilder i internminnet
Kameraet har ca. 4 GB internminne og kan lagre svært mange bilder. Du kan overføre bilder
fra datamaskiner og spille dem av på kameraet når som helst.
Ta med deg bilder fra datamaskinen din ut!
• Bruk den medfølgende programvaren "Picture Motion Browser". Nærmere detaljer finner du
i "Picture Motion Browser Guide".
• Selv om "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet, lagres ikke bildene på "Memory Stick
Duo" før interminnet er fullt. For å lagre bilder på "Memory Stick Duo", må du kopiere
(eksportere) bildene fra internminnet til "Memory Stick Duo" (side 73).
8
Kamerafunksjoner
Opptak
Automatisk bildeadministrasjon
Dette kameraet legger automatisk bildene i album, basert på opptaksintervaller og frekvens.
Du kan enkelt og greit søke etter bilder album for album.
<Eksempel>
1. album
2. album
3. album
Antall bilder
Tid (Dato)
Visning
Vise bilder på mange måter
Favoritter
Du kan velge yndlingsbildene dine fra albumet og lagre dem som dine favoritter (side 63).
Utklippsbok
Når du trykker på SCRAPBOOK-knappen, avspilles de bildene som er lagret i internminnet
sammen med bakgrunnen. Du kan også skifte bakgrunn og nyte avspillingen (side 41).
SCRAPBOOK-knapp
9
Kamerafunksjoner
Dele
Delemerke-funksjon
Kameraet har innebygd et program som heter "PMB Portable". Ved å lagre bilder lagret i
kameraet som merket for deling, kan du enkelt laste dem opp på Internett ved hjelp av en
datamaskin.
Når du kobler sammen kameraet og en datamaskin med en USB-kabel, startes "PMB
Portable" automatisk.
Laste opp
For å lagre bilder som merket for deling, se
side 64.
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Ekspone- Farge
ring
Fokus
Kvalitet Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks. HOMEskjermbildet (side 44) og menyene (side 46).
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ikke press
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinker , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Når det er vanskelig å fokusere t [Fokus] (side 32)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" nedenfor.
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet ble uforvarende beveget da du tok bildet. Dette kalles "kamerarystelser". Hvis
derimot motivet beveget seg da du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din er urolige mens du
holder kameraet og trykker på utløseren, og hele
skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat,
stabil overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde
armene tett mot siden av kroppen etter at du har
trykket på lukkerknappen.
Uskarpt motiv
Årsak
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg
under eksponeringen, så motivet blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å øke
lukkerhastigheten, og trykk på lukkerknappen før
motivet beveger seg.
Merknader
• Bildestabiliseringsfunksjonen er aktivert i fabrikkens standardinnstillinger, så kamerarystelsene
automatisk reduseres. Dette har imidlertid ingen innvirkning på uskarpe motiv.
• Dessuten forekommer kamerarystelser og uskarpt motiv ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er
lav, som f.eks. i
(Halvlys) eller
(Halvlysportrett). I så fall må du ta bilder med ovenstående tips
i bakhodet.
12
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Ekspone- Justere lysintensiteten
ring
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
= Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 26, 35).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 34).
13
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor
som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISOfølsomheten.
Hvis du vil justere ISO-følsomheten, se side 35.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å
redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 54).
14
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, blir det stort, vil det bli stort, legge beslag på mer
minne og vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du
ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden
være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8M
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (side 16)
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal legges ved en
e-post
15
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
.
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
Antall bilder
8M
(3264×2448)
For bilder på opptil A3
3:2*1
(3264×2176)
Ta opp med bildeforhold 3:2
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder opptil 10×15 cm eller
13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestr. for
e-postvedlegg
16:9*2
(1920×1080)
Ta opp med HDTVbildeforhold
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grov
*1 Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort el.l.
*2 Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 117).
Filmbildestørrelse
640 (fin) (640×480)
640 (std.)
(640×480)
320 (320×240)
Bilder/sekund
Retningslinjer for bruk
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for epostvedlegg
• Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten.
• Jo høyere antall bilder i sekundet, jo jevnere blir de avspilte scenene.
16
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Om bruk av blitsen
Øynene til motivet kan bli røde, eller det kan vises uklare, runde, hvite flekker ved bruk av
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved hjelp av følgende trinn:
Problemet med røde øyne
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan problemet med røde øyne reduseres?
• Still inn [Rødøyered.] på [På] (side 57).
• Velg modusen
(Høy følsomhet)* i Scenevalg (side 49). (Blitsen slås automatisk av.)
• Når øynene til motivet blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] på visningsmenyen
(side 66) eller med den medfølgende programvaren "Picture Motion Browser".
De "runde, hvite flekkene"
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de fremheves
av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen osv.) i
luften
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite flekkene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg
(Høy følsomhet)* i Scenevalg. (Blitsen slås automatisk av.)
* Selv om du valgte
(Høy følsomhet) i Scenevalg, kan lukkerhastigheten være lavere på et sted med
svakt lys eller hvor det er mørkt. I så fall må du bruke stativ eller holde armene dine godt inntil siden etter
at du har trykket på utløseren.
17
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Bunn
A POWER-lampe
B POWER-knapp
C Lukkerknapp (28)
D Blits (30)
E Mikrofon
F Linse
G Selvutløserlampe (29)/
Smilutløserlampe (51)/AF-lyset (85)
H Linsedeksel
A Høyttaler
B
(avspillingsknappen) (36)
C SCRAPBOOK-knapp (40)
D LCD-skjerm/Pekeskjerm (24, 25)
E Krok for håndleddsrem
F T/W (zoomeknapp) (29)
G Skruehull for stativ
• Når et stativ har skruer som er lengre enn
5,5 mm, kan du ikke skru kameraet godt
fast. Hvis skruene skrus helt inn, kan de
ødelegge kameraet.
H Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
I Batteriutkaster
J "Memory Stick Duo"-spor
K Tilgangslampe
L Multikontakt
Brukes i følgende situasjoner:
• Opprette en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
• Opprette en forbindelse til audio/videoinngangskontakter på en TV.
• Opprette en forbindelse til en PictBridgekompatibel skriver.
M Spor for innsetting av batteri
18
Indikatorer på skjermen
Pek på [DISP] på skjermen for å gå til
skjermbildet for displayvalg (side 25).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Bruke skjermen
Du kan endre innstillingene ved å peke på
følgende: 1, 2, 3.
• Når du peker på et ikon, vises en
veiledning for det punktet du pekte på.
For å skjule denne veiledningen kan du
peke på [?] (side 24).
A
Indikator
HOME
Betydning
Viser HOME-skjermen.
Bildestørrelsesinnstillinger
(16)
Selvutløserinnstillinger
(29)
Opptaksmodusinnstillinger
(48)
Innstillinger for
opptaksmodus (Scenevalg)
(49)
• Pek på
i
opptaksmodusinnstillingene
for å velge
scenevalgmodus.
Når du tar opp film
MENU
Viser MENU-skjermen.
B
Indikator
Betydning
BACK
Går tilbake til forrige
skjermbilde.
Dette opphever
fokuseringen på motivet,
som ble valgt da du pekte
på skjermen.
Blitsmodusinnstillinger
(30)
Makro/nærfokusinnstillinger (31)
DISP
Endrer skjermvisningen.
19
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Indikator
Vibrasjonsvarsel
Forhåndsinnstillinger for
AF-modus/fokus (32, 33)
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
slår på bildestabiliseringsfunksjonen, bruker blits for
å få bedre lys, eller at du
stabiliserer kameraet med et
stativ eller på en annen
måte (side 12).
Målemodusinnstillinger
(34)
ISO-tallinnstillinger (35)
+2.0EV
Eksponeringsverdiinnstillinger (35)
Skjermindikatorer
Skjermindikatorene 4 til 6 viser den
aktuelle innstillingsstatusen.
D
Indikator
Betydning
Betydning
Betydning
E
Indikator
Betydning
C:32:00
Egendiagnosedisplay (120)
Selvutløserinnstillinger
(29)
Gjenværende batteritid
Smilutløser (antall
stillbilder)
Zooming (29, 86)
96
Antall bilder som kan tas
00:25:05
Tilgjengelig opptakstid
(t:m:s)
Rødøyereduksjon (57)
Blitsnivå (56)
Blits lader
Opptaksmodus (52)
SteadyShot (58)
• Vises når lukkerknappen er
trykket halvveis ned i
standardinnstillingene.
Opptaksmedier
(Internminne, "Memory
Stick Duo")
Ansiktsregistrering (57)
Pekeindikator for AF (27)
Hvitbalanse (54)
Fargemodus (55)
REC-mappe (78)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
AF-avstandsmålerramme
(32)
AF-lys (85)
Advarsel om lite
batteristrøm (120)
20
Indikatorer på skjermen
Indikator
Betydning
Histogram (25)
Blitsmodus (30)
• Når [Skjermoppsett] er stilt
inn på [Kun bilde], vises de
aktuelle innstillingene.
Makro/nærfokus (31)
• Når [Skjermoppsett] er stilt
inn på [Kun bilde], vises de
aktuelle innstillingene.
F
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås (28)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten blir
lavere enn en bestemt verdi
i svakt lys, aktiveres
funksjonen NR
(støyreduksjon) med sakte
lukker automatisk, for å
redusere støy i bildet.
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-tall (35)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (35)
Standby
REC
Sett en film i standby/Ta
opp en film
0:12
Opptakstid (m:s)
21
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
B
Indikator
Betydning
Justerer volumet (36)
/
Avspillingszoom (37)
Slår v/V/b/B på/av
N
Avspilling
x
Stopp
Viser forrige/neste bilde.
DISP
Endrer skjermvisningen.
Skjermindikatorer
Skjermindikatorene 3 til 5 viser den
aktuelle innstillingsstatusen.
Spille av film
C
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Favoritter
Delemerke
Hakemerke
Beskytt (70)
Avspillingszoom (37)
C:32:00
Bruke skjermen
Du kan endre innstillingene ved å peke på
følgende: 1, 2.
A
Indikator
Betydning
HOME
Viser HOME-skjermen.
Endrer til indeksmodus.
Spiller av
lysbildevisningen.
Sletter bildet.
MENU
Viser MENU-skjermen.
Velger avspillingsmappen.
Går tilbake til
enkeltbildeskjerm fra
indeksskjermen.
22
Egendiagnosedisplay (120)
Indikatorer på skjermen
D
Indikator
8/8
E
Betydning
Indikator
Betydning
Avspillingsmedier
(internminne, "Memory
Stick Duo")
125
Lukkerhastighet
Avspillingsmappe (74)
F3.5
Blenderverdi
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
ISO400
ISO-tall (35)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (35)
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Advarsel om lite
batteristrøm (120)
Målemodus (34)
Skifte mappe (74)
Blits
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Hvitbalanse (54)
REC-mappe (78)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
N
PictBridge kobler til (108)
0:00:12
Teller
• Ikke koble fra USB-kabelen
mens ikonet vises.
DSC00123
Filnummer
(internminne)
101-0012
Mappe-filnummer (74)
("Memory Stick Duo")
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Bildestørrelse (16)
PictBridge kobler til (106)
Avspilling (36)
Avspillingsindikator
Histogram (25)
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
23
Bruke pekeskjermen
Denne LCD-skjermen viser også knappene for bruk av kameraet (pekeskjerm).
Pekeskjerm
1 Senk linsedekselet for å slå på strømmen.
Knappene vises på skjermen.
2 Trykk lett på knappene på skjermen med fingeren din.
Om knappene på pekeskjermen
• Når det elementet du vil stille inn ikke befinner seg på skjermen, må du peke på v/V for å
bla til en annen side.
• Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å peke på [BACK].
• Når du peker på [?], vises en veiledning for det punktet du pekte på. For å skjule denne
veiledningen må du peke på [?] igjen.
[?]
• Bruk pekeskjermen ved å trykke lett ("peke") på den med fingeren eller den medfølgende
pekepennen.
• Ikke trykk på pekeskjermen med spisse gjenstander, bortsett fra den medfølgende
pekepennen.
• Ikke trykk mer enn nødvendig på LCD-skjermen.
• Når du peker på øvre høyre hjørne av skjermen under opptak, vil ikonene forsvinne et lite
øyeblikk. Når fingeren fjernes fra skjermen, vises ikonene igjen.
24
Endre skjermbildet
Pek på [DISP] på skjermen for å gå til
skjermbildet for displayvalg.
• I indeksmodus kan du stille inn hvor mange
bilder som skal vises.
• Andre innstillinger enn [LCD-lysstyrke] kan
gjøres separat for opptak og avspilling.
[Skjermoppsett]
Dette stiller inn om ikonene vises på
skjermen.
Normal
Enkelt
DISP
Kun bilde
• [DISP] vises bare på skjermen under opptak.
• Under avspilling kan du peke på høyre eller
venstre side av skjermen for å vise neste/
forrige bilde, og trykke på midten for å vise
veiledningen.
25
Endre skjermbildet
[LCD-lysstyrke]
Dette stiller inn lysstyrken til skjermen.
• Når du viser bilder i skarpt utendørs lys med
[LCD-lysstyrke] stilt inn på [Normal], må du
endre innstilling til [Lyst].
Under slike forhold kan imidlertid
batteristrømmen reduseres fortere.
[Vis histogram]
Dette stiller inn om histogrammet skal vises
på skjermen.
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når
den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde
når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lyshet
26
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises
– Når du tar opp film
Under avspilling
– Når menyen vises
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom
– Når du roterer stillbilder
– Under avspilling av filmer
– Ved visning av Albumliste
– Ved visning av Favoritter-listen
– Ved visning av Delemerke-listen
– Ved visning av Kalender
– Ved visning av Utklippsbok
• Det kan være stor forskjell mellom det
histogrammet som vises under opptak og det
som vises under avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt og greit
Følgende trinn viser deg hvordan du kan fotografere ved å bruke kameraets grunnleggende
funksjoner.
Lukkerknapp
Pekeskjerm
1 Åpne linsedekselet.
Grunnleggende bruk
T/W (zoomeknapp)
2 Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden.
Plasser motivet i
sentrum av
fokusrammen, eller pek
på punktet for
fokusering.
z Du kan peke på skjermen for å velge det punktet du vil ha i fokus.
Når du peker på motivet på pekeskjermen, vises en ramme, og ved å
trykke lukkerknappen halvveis ned, kommer rammen i fokus. Hvis det
er et ansikt i rammen, vil ikke bare fokuset, men også lysstyrken og
fargenyansene automatisk optimaliseres.
•
vises hvis det registreres et ansikt i den posisjonen du pekte på,
eller
vises hvis det registreres noe som ikke er et ansikt. Pek på
for å deaktivere denne funksjonen.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen når du bruker den digitale
zoomen og nærfokusmodus.
• Denne funksjonen kan bare brukes i
(Autojustering) eller
(Mykt snapshot).
• Hvis du peker på utsiden av det valgbare fokusområdet, vises det
valgbare området.
27
Ta bilder enkelt og greit
3 Ta opp med lukkerknappen.
1Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den for å fokusere.
z (AE/AF-låseindikatoren) blinker (grønt), det høres en pipelyd, indikatoren holder opp å blinke og
forblir tent.
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Ta opp film
Pek på [HOME], og pek deretter på
(Opptak) t
(Filmmodus) (side 44).
Eller pek på ikonet for innstilling av opptaksmodus, og pek deretter på
(Filmmodus).
Ikon for innstilling av opptaksmodus
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 50 cm. Ta opp i næropptaksmodus (makro) eller nærfokusmodus
når du fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden (side 31).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet på
nytt og fokuser igjen.
I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
–
–
–
–
–
–
28
Det er mørkt og motivet er langt unna.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Motivet synes gjennom glass.
Motivet beveger seg raskt.
Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.
Ta bilder enkelt og greit
T/W Bruke zoomen
Trykk på T for å zoome, og på W for å oppheve zoomen.
• Når zoomeforstørrelsen er større enn 3×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten finner du på side 86.
• Kameraet zoomer langsomt mens du tar opp en film.
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du ikke bruke den digitale zoomefunksjonen.
• Når du bruker Digital Zoom, kan du ikke fokusere ved å peke på skjermen.
1
2
3
4
Endre bildestørrelse
Bruke selvutløseren
Velge en blitsmodus for stillbilder
Ta nærbilder
Grunnleggende bruk
Stille inn bildestørrelse/selvutløser/blitsmodus/makroopptak
Endre bildestørrelse
Pek på ikonet for innstilling av bildestørrelse på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og
deretter på [BACK].
Nærmere informasjon om bildestørrelsen, se side 15.
Ikon for innstilling av bildestørrelse
Bruke selvutløseren
Pek på ikonet for selvutløserinnstillinger på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og
deretter på [BACK].
Ikon for selvutløserinnstillinger
Selvutløser av (
): Uten bruk av selvutløser
Selvutløser 10 sek. ( ): Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse
Selvutløser 2 sek. ( ): Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse
29
Ta bilder enkelt og greit
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til
lukkeren aktiveres.
Selvutløserlampe
For å avbryte må du peke på
.
• Bruk med 2 sekunders forsinkelse for å hindre at bildet blir uskarpt. Lukkeren utløses 2 sekunder etter at
du har trykket på lukkerknappen, hvilket reduserer kamerarystelsene når lukkerknappen trykkes.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Pek på ikonet for blitsmodusinnstillinger på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og
deretter på [BACK].
Ikon for blitsmodusinnstillinger
Autoblits (
): Blitser når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling)
Blits på ( )
Sakte synk (Tvungen blits på) ( ): Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen
som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
Blits av ( )
• Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
30
Ta bilder enkelt og greit
Makro/Nærfokus (Ta nærbilder)
Pek på ikonet for innstilling av Makro/Nærfokusmodus på skjermen. Pek på det ønskede
elementet, og deretter på [BACK].
Ikon for innstilling av Makro/Nærfokusmodus
Makro
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
• Det området som er i fokus blir fort smalt, og det er mulig at motivet ikke vil være helt i fokus.
• Autofokushastigheten synker.
Grunnleggende bruk
Makro av (
)
Makro på ( ): W-siden: Ca. 8 cm eller lenger, T-siden: Ca. 25 cm eller lenger
Nærfokus aktivert (
): Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
Nærfokus
•
•
•
•
•
Bruk denne modusen til å gjøre opptak på enda kortere avstand enn
(Makro på)-opptak.
Den optiske zoomen er låst til W-siden og kan ikke brukes.
Du kan ikke ta bilder i serie- eller eksponeringsgruppemodus (side 52).
Du kan ikke bruke ansiktsregistreringsfunksjonen når du tar bilder i nærfokusmodus.
Denne modusen oppheves hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen modus.
Stille inn fokus/målemodus/ISO/EV
Ikonene for fokus, målemodus, ISO og EV vises kun når opptaksmodus er stilt inn på
(Program Auto).
1
2
3
4
Skifte fokuseringsmetode
Velge målemodus
Velge en lysfølsomhet
Justere lysintensiteten
31
Ta bilder enkelt og greit
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
• Når opptaksmodus er stilt inn på
(Multi-AF)
, vises [Fokus] i [MENU].
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkerramme
(Kun for stillbilde)
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
(Senter-AF)
(Kun for stillbilde)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som
du vil ha det.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
(Punkt-AF)
(AF med fleksibelt punkt)
(Kun for stillbilde)
Ved å flytte AF-avstandssøkerrammen hvor du vil på
skjermen, kan du fokusere på et ekstremt lite objekt eller på et
smalt område.
• Stille inn AF med fleksibelt punkt, se side 33.
• Dette er nyttig når du bruker stativ og motivet befinner seg
utenfor sentrum av bildet.
• Når du fotograferer et motiv i bevegelse, må du passe på å holde
kameraet støtt, så motivet ikke beveger seg ut av rammen til
avstandssøkeren.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
32
Ta bilder enkelt og greit
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til
motivet. (Forhåndsinnstilt fokus)
• Bruk "Forhåndsinnstilt fokus" når det er vanskelig å oppnå
skarpt fokus med automatisk fokusering, f.eks. når du
fotograferer et motiv gjennom netting eller et vindu.
(ubegrenset avstand)
Bruke [Punkt-AF]
1 Still inn ikonet for innstilling av opptaksmodus på
[BACK].
2 Pek på ikonet for fokusmodusinnstillinger t
(Program Auto), og pek deretter på
Grunnleggende bruk
• AF står for autofokus.
• Ta høyde for at du kan trenge en viss feilmargin mht. avstanden når du stiller inn "Forhåndsinnstilt fokus".
Hvis du skyver zoomen til T-siden eller retter linsen oppover eller nedover, forstørres feilen.
• Når du bruker Digital Zoom eller AF-lys, vil AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og vises med en
stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.
(Punkt-AF).
3 Pek på [BACK] for å slå av menyen.
4 Pek på det stedet på bildet som skal settes i fokus.
• Hvis du peker på utsiden av det valgbare fokusområdet, vises det valgbare området.
33
Ta bilder enkelt og greit
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
• Når opptaksmodus er stilt inn på
, vises [Målemodus] i [MENU].
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
(Kun for stillbilde)
Måler bare på en del av motivet (punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for
punktmåling
Posisjonerer seg på
motivet
• Nærmere informasjon om eksponeringen, se side 13.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [Fokus] på [Senter-AF] for
å fokusere på måleposisjonen (side 32).
34
Ta bilder enkelt og greit
ISO: Velge en lysfølsomhet
Lav ISO-følsomhet
Høy ISO-følsomhet
Stiller inn ISO-følsomheten.
Du kan redusere uskarphet i bilder tatt på mørke steder eller
av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et
høyere tall). Bildet har imidlertid en tendens til å bli mer
kornete med økende ISO-følsomhetstall. Velg et ISOfølsomhetstall i samsvar med opptaksforholdene.
Grunnleggende bruk
(Auto)
• Nærmere informasjon om ISO-følsomheten, se side 14.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400] når du stiller inn Serie eller
Eksponeringsgruppe.
• Når du tar opp i godt lys, forbedrer kameraet automatisk fargetonene for å unngå bleke bilder (unntatt når
[ISO] er stilt inn på [ISO 80]).
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
• Når opptaksmodus er stilt inn på
Mot –
,
eller
, vises [EV] i [MENU].
Mot +
–2.0EV
Mot –: Gjør bildet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjør bildet lysere.
• Nærmere informasjon om eksponeringen, se side 13.
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil
eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.
35
Vise bilder
Følgende trinn forklarer hvordan du kan vise bilder lagret i internminnet.
(avspillingsknappen)
SCRAPBOOK-knapp
/
-knapp (avspillingszoom)
Hvis du vil vise bilder i "Memory Stick Duo", må du peke på
bilder) i HOME-skjermbildet (side 62).
(Memory Stick) i
(Vise
Vise et enkeltbilde
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
• Hvis du trykker på
(avspilling) mens kameraet er av, slås kameraet automatisk på i
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, må du trykke på
(avspilling) på nytt.
2 Pek på
(forrige)/
(neste) for å velge et bilde.
Film:
Pek på B for å spille av en film.
Spol tilbake/fort forover: m/M (Pek på B eller x for å vende tilbake til normal
avspilling.)
Volumkontroll: Pek på
, og juster deretter volumet med / .
Pek på
igjen. Volumkontrollinjen forsvinner.
Stopp: Pek på x.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises i en mindre størrelse.
36
Vise bilder
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Pek på et stillbilde mens det vises, for å forstørre det aktuelle området.
Pek på
for å zoome ut.
v/V/b/B: Justerer posisjonen.
BACK: Avbryter avspillingszoomen.
: Slår v/V/b/B på/av.
• Lagre forstørrede bilder, se [Trimme] (side 66).
Du kan også forstørre bildet med T/W (zoomeknappen).
Grunnleggende bruk
Viser det viste området av hele bildet
Velge hvordan bildene skal spilles av
Bilder som er lagret i kameraet er inndelt i grupper etter hendelse, og spilles av som album.
Du kan endre måten bildene spilles av i albumene på, for å gjøre det enklere å søke etter
bildene.
Albumliste
Enkeltbilde
Indeks
Kalender
• Du kan gå fra Albumliste-skjermen til Favoritter-listen eller Delemerke-listen.
• Du kan gi albumene navn med "Picture Motion Browser". Nærmere detaljer finner du i "Picture Motion
Browser Guide".
37
Vise bilder
Vise en indeksskjerm
Når du peker på
(indeks) mens du viser bilder enkeltvis, vises bildene etter album i
indeksmodus.
Pek på / for å vise forrige/neste side. Gå tilbake til enkeltbildeskjermen ved å peke på
miniatyrbildet.
(Indeks)
DISP
• Hvis du peker på [DISP] i indeksmodus, kan du stille inn hvor mange bilder som skal vises på
indeksskjermen.
• Du kan veksle fra indeksskjermbildet til Kalender- eller albumlistene.
Albumlistevisning
Pek på
(Albumliste) på indeksskjermbildet for å vise bildene etter albumlisten.
Gå en måned frem/tilbake med / og gå et album frem/tilbake med / .
Pek på albumet for å gå tilbake til indeksskjermbildet.
Albumliste
Albumnavn
Album/
Favoritter/
Delemerke
Pek på følgende ikoner for å skifte bildegruppe å vise.
(Favoritter)-liste
Du kan vise bilder som er lagret som Favoritter.
38
Vise bilder
(Delemerke)-liste
Du kan spille over bilder lagret som delemerker til datamaskiner.
Nærmere informasjon om hvordan innstillingene skal gjøres finner du på side 63 og 64.
(Vise bilder) i HOME-skjermbildet.
Kalendervisning
Pek på
(Kalender) på indeksskjermbildet for å vise bildene etter kalenderen.
Gå et år frem/tilbake med b/B og gå en måned frem/tilbake med v/V.
Pek på miniatyrbildet for å gå tilbake til indeksskjermbildet for albumet, som omfatter det
bildet du pekte på.
Grunnleggende bruk
• Du kan også vise albumlistene ved å velge [Albumliste] i
Kalender
• Du kan også vise kalenderen ved å velge [Kalender] på
(Vise bilder) på HOME-skjermbildet.
39
Vise bilder
Bruke SCRAPBOOK
Når et album opprettes i kameraet, opprettes det automatisk en utklippsbok med bildene i
kameraet plassert mot en bakgrunn. Utklippsbøker som er opprettet i kameraet, kan bare vises
med kameraet.
SCRAPBOOK-knapp
• Bilder som er lagret i "Memory Stick Duo" kan ikke vises som utklippsbøker.
1 Trykk på SCRAPBOOK-knappen.
Utklippsboklisten vises.
• Hvis kameraet er av, vil det slås på når du trykker på SCRAPBOOK-knappen, og bildene vil spilles av
i utklippsbokmodus.
v/V: Gå en albumliste frem/tilbake .
/ : Gå en måned frem/tilbake.
2 Pek på v/V, og pek deretter på det albumet du vil spille av.
• Albumnavnet og datoen vil vises på omslaget (1. side) av utklippsboken.
• Du kan endre bakgrunnen i utklippsboken i MENU-skjermbildet når du velger omslag.
• Omslagsbildet vil ikke vises i enkeltbildevisning, selv om du peker på det.
40
Vise bilder
3 Pek på b/B for å bla.
Dato
Albumnavn
BACK: Gå tilbake til utklippsboklisten.
b/B: Gå til forrige eller neste side.
: Bla automatisk. Pek på bildet for å
holde opp å bla.
Grunnleggende bruk
• Kameraet vil automatisk avgjøre plasseringen av det bildet som skal vises.
• Pek på bildet som skal vises i enkeltbildevisning.
Skifte bakgrunn (side 74)
1 Pek på [MENU].
2 Pek på [Bakgrunn] t [Bakgrunn].
Det vises en skjerm for endring av tema.
3 Pek på /
for å bla, og pek på den ønskede bakgrunnen.
41
Slette bilder
(avspillingsknappen)
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
2 Velg det bildet du vil slette, og pek deretter på
(Slett).
3 Pek på [OK].
Når du sletter bilder fra MENU-skjermbildet
1 Pek på [MENU] mens skjermen er i enkeltbildemodus eller i indeksmodus.
2 Pek på
(Slett).
3 Pek for å velge en av følgende slettemetoder:
(Hele albumet).
Hvis du velger [Dette bildet]
Du kan slette det valgte bildet.
Pek på [OK].
42
(Dette bildet),
(Flere bilder) eller
Slette bilder
Hvis du velger [Flere bilder]
Du kan velge og slette flere bilder på en gang.
1 Pek på midten av bildet for å sette et hakemerke på det bildet du vil slette.
-merket vises i avkrysningsboksen til bildet.
For å avbryte slettingen, må du peke på bildet igjen for å oppheve merkingen.
Enkeltbilde
Indeksvisning
2 Pek på
Grunnleggende bruk
• Hvis du peker på
, vises indeksskjermen. På dette skjermbildet må du peke på miniatyrbildene for å
sette et hakemerke på de bildene du vil slette.
• Ved å peke på
på indeksskjermen går du tilbake til enkeltbildemodus.
, og pek deretter på [OK].
Hvis du velger [Hele albumet] eller [Alt i denne mappen]
Du kan slette alle bildene i det valgte albumet eller den valgte mappen.
Pek på [OK].
43
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermbildet er inngangsskjermbildet for alle funksjonene til kameraet ditt, og det kan
hentes frem uansett modusinnstilling (opptak/visning).
1 Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
Element
Kategori
2 Pek på den kategorien du vil stille inn.
3 Pek på elementet i den kategorien du vil stille inn.
• Du kan ikke vise HOME-skjermbildet når det opprettes en PictBridge-forbindelse eller en USBforbindelse.
• Du stiller inn kameraet på opptaksmodus ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
• Pek på [×] eller [BACK] for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
44
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
HOME-elementer
Hvis du peker på [HOME], vises følgende elementer. Nærmere informasjon om elementene
vises på skjermen i veiledningen.
Kategorier
Elementer
Autojustering (side 48)
Scenevalg (side 48)
Program Auto (side 48)
Filmmodus (side 48)
Vise bilder
Albumliste (side 59)
Kalender (side 59)
Lysbildevisning (side 59)
Memory Stick (side 62)
Skrive ut, annet
Utskrift (side 106)
Musikkverktøy (side 103)
Last ned musikk
Administrer minne
Innst.
Grunnleggende bruk
Opptak
Formater musikk
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 78)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Mass Storage
Internt minneverktøy (side 80)
Format
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 81)
Pip
Initialiser
Hovedinnstillinger 2 (side 83)
USB-tilk.
Video ut
Funksj.veiv.
Kalibrering
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 85)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Opptaksinnstillinger 2 (side 87)
Auto-orient.
Autovisning
Smilintensitet
Klokkeinnstillinger (side 88)
Language Setting (side 89)
45
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke menyelementene
1 Pek på [MENU] for å vise MENU-skjermbildet.
Pek på [?] for å skjule
funksjonsveiledningen
under opptak (side 24).
• Forskjellige elementer vil være synlige, avhengig av den valgte modusen.
2 Pek på det ønskede menyelementet.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å peke på v/V, inntil elementet vises på
skjermen.
3 Pek på det ønskede innstillingselementet.
• Når
vises på funksjonsveiledningen under avspilling, må du peke på
4 Pek på [BACK] for å slå av menyen.
46
for å bekrefte.
Menyelementer
Hvilke menypunkter som kan stilles inn når du peker på [MENU], varierer med
modusinnstillingen (opptak/visning).
Bare punkter som kan stilles inn, vises på skjermen.
(
Valgt modus:
Autojustering
Scenevalg
: Tilgjengelig)
Program
Auto
Filmmodus
Opptaksmeny (side 52)
1
EV*
—
—
Fokus*1
—
—
—
Målemodus*
—
—
—
Hvitbalanse
—
Fargemodus
—
—
Blitsnivå
—
—
1
*2
Ansiktsregistrering
SteadyShot
—
*2
Rødøyered.
*
Grunnleggende bruk
*2
REC-modus
2
—
—
—
—
Oppsett
*1 Disse ikonene vil vises nederst på skjermen når opptaksmodus er stilt inn på
Auto).
*2 Bruken er begrenset i samsvar med den valgte Scenevalg-modusen (side 49).
(Program
Visningsmeny (side 63)
(Legge til/fjerne
Favoritter)
(Fjerne Favoritter)
(Retusjere)
(Lysbildevisning)
(Beskytt)
(Utskrift)
(Import)
(Velg mappe)
(Legge til/fjerne Delemerke)
(Fjerne Delemerke)
(Male)
(Slett)
(Albumvisning)
(Rotere)
(Eksport)
(Voluminnstillinger)
(Bakgrunn)
47
Bruke opptaksfunksjonene
Skifte opptaksmodus
Du kan skifte opptaksmodus i HOME-skjermbildet.
Opptaksmodi:
Det er tre opptaksmodi tilgjengelige for stillbilder: Autojustering,
Scenevalg og Program Auto og en opptaksmodus for film.
Standardinnstillingen er Autojustering.
For å skifte opptaksmodus til noe annet enn Autojustering, må du følge den prosedyren
som er beskrevet nedenfor.
1Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
2Pek på
(Opptak).
3Pek på ønsket modus.
• Du kan også skifte opptaksmodus ved å peke på ikonet for
innstilling av opptaksmodus (side 19).
: Autojustering
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
: Scenevalg
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen (side 49).
: Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av
menyen. (Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner, se side 47.)
: Filmmodus
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd.
48
Ta bilder med Scenevalg
Scenevalg-modi
Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene.
Høy følsomhet
Setter deg i stand til å ta bilder
uten blits i svakt lys, med
bildestabilisering.
Landskap
Fokuserer bare på et motiv på lang
avstand ved
landskapsfotografering osv.
Høyhast.-lukker
Smilutløser
Mykt snapshot
Setter deg i stand til å ta bilder
med en mykere atmosfære for
portretter, blomsteropptak osv.
Halvlysportrett*
Setter deg i stand til å ta skarpe
bilder av mennesker mot en nattlig
bakgrunn, uten at atmosfæren går
tapt.
Strand
Setter deg i stand til å gjøre klare
opptak av det blå i vannet når du
fotograferer scener ved vannet.
Snø
Setter deg i stand til å ta opp klare
bilder uten reduserte farger i
snøscener eller på andre steder
hvor hele skjermen ser ut til å
være hvit.
Bruke opptaksfunksjonene
Når kameraet registrerer et smil,
utløses lukkeren automatisk. Hvis
du vil vite mer, se side 51.
Setter deg i stand til å ta opp motiv
i bevegelse utendørs eller på andre
godt opplyste steder.
• Lukkerhastigheten øker, så
bilder som tas på mørke steder,
blir mørkere.
Fyrverkeri*
Setter deg i stand til å ta bilder av
fyrverkeri i all sin prakt.
Halvlys*
Setter deg i stand til å ta opp
nattlige scener på avstand, uten at
omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
* Når du tar bilder med en av modiene
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri), er
lukkerhastigheten lavere, og bildene har en tendens til å bli uskarpe. For å unngå uskarphet, anbefales det
å bruke stativ.
49
Ta bilder med Scenevalg
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalgmodusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro/
nærfokus
Blits
Serie/
Ansiktsre- Eksponeringsgistrering
gruppe
/—
—
—
/—
—
—
/—
Hvitbalanse Rødøyered. SteadyShot
*
—
—
—
—
/—
—/—
—
—
—
—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
—/—
—
* [Blits] kan ikke velges i [Hvitbalanse].
50
EV
—
—
—
—
Ta bilder med Scenevalg
Ta opp i smilutløsermodus
1 Trykk lukkerknappen helt ned.
[ ] vises for å signalisere at kameraet er i smilutløsermodus. Når et smil oppdages,
utløses lukkeren automatisk. Smilutløserlampen lyser etter opptak (side 18).
2 Ved å holde lukkerknappen nede igjen, går du ut av skjermbildet for smilregistrering.
z Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
Bruke opptaksfunksjonene
• Det kan tas maksimalt seks bilder. Opptaket avsluttes automatisk når enten opptaksmediet/internminnet er
fullt, eller seks bilder er nådd.
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilintensitet] (side 87).
• Et smil kan ikke registreres hvis et ansikt ikke registreres.
• Opptaksforholdene kan være så vanskelige at ansikter ikke vil oppdages, og at lukkeren ikke vil fungere.
• Et smil kan registreres for kun én person som vises i ansiktsregistreringsrammen etter at lukkerknappen er
trykket helt ned.
• Hvis flere ansikter registreres, vil det ansiktet du peker på før du trykker lukkerknappen halvveis ned, få
prioritet. Hvis du ikke peker på noe ansikt, vil kameraet velge hovedmotiv for å bestemme hvilket ansikt
som skal prioriteres.
• Bildet vil kanskje ikke være i fokus hvis avstanden mellom kameraet og motivet har endret seg etter at
lukkerknappen ble trykket helt ned. Eksponeringen vil kanskje ikke bli riktig hvis lysstyrken i
omgivelsene endrer seg.
• Det kan være noe ved opptakssituasjonen gjør at kameraet utløser lukkeren, fordi det oppfatter at et ansikt
smiler, til tross for at dette ikke er tilfelle.
1 Ikke dekk øynene med panneluggen.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Det er
lettere å registrere smil når øynene er smale.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes.
51
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
De tilgjengelige modiene indikeres som vist nedenfor. Nærmere informasjon om bruken av
menyen finner du på side 46.
Du kan velge den modusen som er vist i hvitt.
Tilgjengelig
Utilgjengelig
Opptaksmodus (Autojustering/Scenevalg/Program Auto) Filmmodus
Standardinnstillingene er markert med
.
REC-modus: Velge kontinuerlig opptaksmetode
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Ikke kontinuerlig opptak.
Tar opp opptil 100 bilder i rask rekkefølge når du trykker på
lukkerknappen og holder den nede.
• Blitsen er stilt inn på
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blits av).
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnet er, jo større er forskjellen i
eksponeringsverdi.
• Når du ikke kan avgjøre hva som er riktig eksponering, kan du
ta opp i eksponeringsgruppemodus, så du får ulike
eksponeringsverdier. Du kan velge det bildet som er best
eksponert etterpå.
• Du kan ikke ta opp i eksponeringsgruppemodus når
opptaksmodusen er stilt inn på
(Autojustering).
• Blitsen er stilt inn på
(Blits av).
52
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Om Serie (motormodus)
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Opptaksintervallet er ca. 0,51 sekunder. Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Du vil kanskje ikke være i stand til å ta bilder i Serie-modus, avhengig av Scenevalg-modusen (side 50).
Om Eksponeringsgruppemodus
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt. Denne menyen er den samme som det punktet du stiller inn
ved å peke på ikonet for EV-innstillinger i
-modus. Se side 35.
Bruke opptaksfunksjonene
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når du justerer eksponeringen manuelt (side 35), forandrer eksponeringen seg, basert på den justerte
lysheten.
• Opptaksintervallet er ca. 0,51 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av Scenevalg-modus (side 50).
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus. Denne menyen er den samme som det punktet du stiller inn ved å peke på
ikonet for fokusinnstillinger i
-modus. Se side 32.
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering. Denne menyen er den samme som det punktet du stiller inn ved å peke på
ikonet for målemodusinnstillinger i
-modus. Se side 34.
53
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis
fargene i bildet virker unaturlige.
(Auto)
(Dagslys)
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener,
nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
Fluorescerende lys 1: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
Fluorescerende lys 2: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
Fluorescerende lys 3: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende
lys.
n (Hvitglødende)
54
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart
lys, som f.eks. i et fotostudio.
Opptaksmeny
(Blits)
(Kun for stillbilde)
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film.
Fargemodus: Endre livligheten i bildet eller legge til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter.
(Normal)
Gir bildet standardfarge.
(Livlig)
Gir bildet sterk og klar farge.
(Naturlig)
Gir bildet rolig farge.
Bruke opptaksfunksjonene
• Nærmere informasjon om hvitbalansen, se side 14.
• Under fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2] eller [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra i [Blits]-modus, er [Hvitbalanse] stilt inn på [Auto] når du tar bilder med blits.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen (side 50).
55
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Bruntone)
Gjør bildet sepia-farget.
(S/HV)
Gjør bildet sort/hvitt.
• Når du tar opp film, kan du kun velge [Normal], [Bruntone] eller [S/HV].
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
(–)
Mot –: Reduserer blitsnivået.
(Normal)
(+)
Mot +: Øker blitsnivået.
• Hvis du vil skifte blitsmodus, se side 30.
56
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Rødøyered.: Redusere problemet med røde øyne
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas,
for å redusere problemet med røde øyne ved bruk
av blits.
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund fra
du trykker på lukkerknappen. Du må også passe på at motivet ikke beveger seg i denne tiden.
• Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle
forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot
eller bort fra forhåndsblinket. I et slikt tilfelle kan du korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av
[Retusjere] i visningsmenyen etter opptak (side 66).
• Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, virker Rødøyered. ikke, selv om du velger [Auto].
• Denne innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av Scenevalg-modusen (side 50).
Bruke opptaksfunksjonene
(Auto)
Ansiktsregistrering: Registrere motivets ansikt
Velger om du skal bruke ansiktsregistreringsfunksjonen kontinuerlig eller når du berører
pekeskjermen.
(Fortsett)
Registrerer ansiktene i motivet og justerer automatisk
innstillingene for fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og
reduksjon av røde øyne.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsprioritetsramme
Ansiktsregistreringsramme
Når du berører ansiktet, endres ansiktsregistreringsrammen til
ansiktsprioritetsrammen.
Hvis det området du peker på ikke er et ansikt, vil den delen
av motivet som befinner seg i nærheten av det området du
pekte på, komme i fokus.
(Ved berøring)
Pek på skjermen, og hvis kameraet registrerer et ansikt der,
kan du bruke samme fremgangsmåte som for [Fortsett].
57
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert
– Du kan ikke bruke AF-lyset.
– Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
• I modusen
(Mykt snapshot), er standardinnstillingen [Fortsett].
•I
(Smilutløser), er ansiktsregistreringsfunksjonen aktivert kontinuerlig.
• Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres. Når du fotograferer med
(Mykt snapshot) kan
imidlertid bare opptil 4 ansikter registreres.
• Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille inn fokus etter
prioritet.
• Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Alle deler av
motivet som befinner seg i samme avstand fra kameraet som den som er i fokus, vil også være i fokus,
selv om de aktuelle rammene ikke blir grønne.
• Ansiktsregistrering kan mislykkes, avhengig av forholdene.
• Ansiktsregistreringsfunksjonen er alltid slått av, unntatt for opptaksmodusene
(Autojustering),
(Smilutløser) og
(Mykt snapshot).
SteadyShot: Velger bildestabiliseringsmodus
Velger bildestabiliseringsmodus.
(Opptak)
Bildestabiliseringsfunksjonen aktiveres når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid bildestabiliseringsfunksjonen. Du kan
stabilisere bildene selv om du zoomer inn på et motiv langt
unna.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Opptak]-modus.
(Av)
Bruker ikke bildestabiliseringsmodus.
• I autojusteringsmodus er [SteadyShot] stilt inn på
(Opptak).
(Fortsett) eller
(Av). Standardinnstillingen er
• I forbindelse med film kan du kun stille inn
(Fortsett).
• I følgende tilfeller vil kanskje ikke bildestabiliseringsfunksjonen fungere som den skal.
– Når kameraet ristes for kraftig
– Når lukkerhastigheten er for lav, for eksempel ved opptak av nattlige scener
Oppsett: Velge opptaksinnstillinger
Velger innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene som vises i denne menyen, er de
samme som de du finner i
(Opptaksinnstillinger) i
(Innst.) i HOME-skjermbildet.
Se side 45.
58
Bruke visningsfunksjonene
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Du kan velge hvordan bildene skal avspilles.
1 Pek på [HOME].
2 Pek på
(Vise bilder).
3 Pek på den ønskede visningsmetoden.
(Albumliste): Vise listen over bildegrupper
Viser bildene som er lagret i internminnet, på en egen liste.
Bildene er inndelt etter album, favoritter eller delemerker.
(Kalender): Vise bilder i en kalender
Viser bildene som er lagret i internminnet etter dato, og viser miniatyrbildene i en kalender.
Bruke visningsfunksjonene
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
1 Pek på [Lysbildevisning] i HOME-skjermbildet.
2 Pek på [Start] for å starte avspilling.
• Du kan ikke vise bilder i "Memory Stick Duo" som lysbildevisning.
Justere musikkvolumet
Pek på skjermen for å vise volumkontrollskjermbildet, og juster deretter volumet med
Eller utfør justeringen ved hjelp av (Voluminnstillinger) i MENU-skjermbildet, før
avspillingen starter.
/ .
• Pek på [×] for å slå av volumkontrollskjermbildet.
Avslutte lysbildevisningen
Pek på skjermen og deretter på [Avslutt].
59
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Endre oppsettet
Du kan endre innstillingene for lysbildevisning.
1 Pek på [MENU] t
(Lysbildevisning) t
(Lysbildevisning).
2 Pek på det ønskede menyelementet.
3 Pek på den ønskede innstillingen, og deretter på [Start].
• Du kan endre innstillingene ved å peke på
i volumkontrollskjermbildet.
Følgende elementer kan stilles inn:
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Album/Favoritter/Delemerke
Spiller av bildene i det valgte albumet eller i den valgte
Favoritter-mappen eller Delemerke-mappen.
Alle
Spiller av alle bildene i albumet, Favoritter-mappen eller
Delemerke-mappen i rekkefølge.
Effekter
Enkelt
En enkel lysbildevisning som passer til en lang rekke scener.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en
atmosfære som i en filmscene.
Stilfullt
En stilfullt lysbildevisning som foregår i middels tempo.
Aktivt
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.
Normal
En grunnleggende lysbildevisning som veksler fra ett bilde til
et annet i forhåndsinnstilte intervaller.
• Kun stillbilder vises når [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] er valgt.
• Når [Normal] er valgt, er [Musikk] stilt inn fast på [Av]. Du kan imidlertid høre lyden av filmer.
60
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Musikk
Den forhåndsvalgte musikken varierer med den effekten du velger. Den musikken som spilles av,
bestemmes standardmessig av den effekten du har valgt. Du kan tilpasse denne innstillingen og
kombinere en hvilken som helst musikk med en hvilken som helst effekt.
Music1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Enkelt].
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt].
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Aktivt].
Av
Innstilling for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig.
3 sek.
5 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Normal]
lysbildevisning.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Auto
Bruke visningsfunksjonene
Intervall
Intervallet er stilt inn så det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er låst på [Auto] når [Normal] ikke er valgt som
[Effekter].
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
61
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
z Legge til/skifte ut musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet og spille dem av under
lysbildevisningen. Du kan overføre musikk ved hjelp av [Musikkverktøy] i
(Skrive ut, annet) i HOMEskjermbildet og "Music Transfer"-programvaren (inkludert) som er installert på en datamaskin. Hvis du vil
vite mer, se side 103.
• Du kan ta opp opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsinnstilte stykkene (Music1 –
Music4) kan byttes ut med dem du overførte).
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet, er ca. 3 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du
utføre [Formater musikk] (side 103) og overføre musikken igjen.
(Memory Stick): Vise bilder i Memory Stick
Viser bildene som er lagret i "Memory Stick Duo" i enkeltbildevisning eller
indeksskjermbilde.
Når du spiller av bilder i HOME-skjermbildet, vil bildet først vises i indeksskjermbildet.
Enkeltbilde
Indeksvisning
• Hvis du peker på [DISP] i indeksmodus, kan du stille inn hvor mange bilder som skal vises
på indeksskjermen.
• Gå tilbake til enkeltbildeskjermen ved å peke på miniatyrbildet.
62
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Dette avsnittet forklarer de menyelementene som er tilgjengelige når du peker på [MENU] i
avspillingsmodus. Nærmere informasjon om bruken av menyen finner du på side 46.
Du kan velge den modusen som er vist i hvitt.
Tilgjengelig Utilgjengelig
Visningsmodus (Album/Favoritter/Delemerke/SCRAPBOOK/Memory Stick)
(Legge til/fjerne Favoritter): Legge til/fjerne Favoritter
Velg yndlingsbildet ditt og legg det til/fjern det fra grupper som favorittbilder.
Ta det bildet du valgte og legg det til eller fjern det fra
favorittbildene.
(Flere bilder)
Velg flere bilder og legg dem til eller fjern dem fra
favorittbildene.
(Hele albumet)
Velg alle bildene i albumet og legg dem til eller fjern dem som
favorittbilder.
1 Pek på [MENU] mens bildet vises i enkeltbildevisning eller indeksskjermbilde.
2 Pek på
(Legge til/fjerne Favoritter).
Bruke visningsfunksjonene
(Dette bildet)
3 Pek på
(Dette bildet).
Det vises et skjermbilde hvor du kan legge til bildet som favorittbilde.
4 Pek på den mappen og gruppen hvor du vil legge til bildet som favorittbilde.
5 Pek på
, og deretter på [OK].
Legge til flere bilder som favorittbilder
3 Pek på
(Flere bilder).
Det vises et skjermbilde hvor du kan legge til bildene som favorittbilder.
4 Pek på den mappen og gruppen hvor du vil legge til bildene som favorittbilder.
Ved enkeltbildevisning:
5 Vis det bildet du vil legge til som favorittbilde med
-merket vises på det valgte bildet.
/
, og pek på midten av bildet.
6 Fortsett å vise det bildet du vil legge til som favorittbilde med
bildet.
7 Pek på
/
, og pek på midten av
, og deretter på [OK].
63
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
indeksskjermbildet:
5 Pek på miniatyrbildet av det bildet du vil legge til som favorittbilde.
-merket vises på det valgte bildet.
6 Gjenta trinn 5 hvis du også vil legge til andre bilder som favorittbilder.
7 Pek på
, og deretter på [OK].
Legge til alle bilder i et album som favorittbilder
1 Pek på [MENU] mens bildet vises i indeksskjermbildet.
2 Pek på
(Legge til/fjerne Favoritter).
3 Pek på
(Hele albumet).
Fjerne Favoritter
Pek på det bildet du vil fjerne fra Favoritter ved å utføre de samme trinnene som i "Legge til
flere bilder som favorittbilder".
forsvinner.
(Legge til/fjerne Delemerke): Legge til/fjerne merkingen for
opplasting av bildene til Internett
Du kan legge til/fjerne merkingen for opplasting av bildene til Internett (Delemerke).
(Dette bildet)
Merkingen for opplasting av bilde til Internett vil bli lagt til/
fjernet.
(Flere bilder)
Merkingen for opplasting av flere valgte bilder til Internett
vil bli lagt til/fjernet.
(Hele albumet)
Merkingen for opplasting av alle bildene i albumet til
Internett vil bli lagt til/fjernet.
1 Pek på [MENU] mens bildet vises i enkeltbildevisning eller indekskjermbilde.
2 Pek på
(Legge til/fjerne Delemerke).
3 Pek på
(Dette bildet).
Det vises et skjermbilde hvor du kan legge til bildet som merket for deling.
4 Pek på den mappen og gruppen hvor du vil legge til bildet som merket for deling.
5 Pek på
, og deretter på [OK].
Legge til merking for opplasting av flere bilder til Internett
3 Pek på
(Flere bilder).
Det vises et skjermbilde hvor du kan legge til bildene som merket for deling.
4 Pek på den mappen og gruppen hvor du vil legge til bildene som merket for deling.
64
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Ved enkeltbildevisning:
5 Vis det bildet du vil legge til som merket for deling med
-merket vises på det valgte bildet.
/
, og pek på midten av bildet.
6 Fortsett å vise det bildet du vil legge til som merket for deling med
bildet.
7 Pek på
/
, og pek på midten av
, og deretter på [OK].
I indeksskjermbildet:
5 Pek på miniatyrbildet av det bildet du vil legge til som merket for deling.
-merket vises på det valgte bildet.
6 Gjenta trinn 5 hvis du også vil legge til andre bilder som merket for deling.
7 Pek på
, og deretter på [OK].
Legge til alle bilder i et album som merket for deling
1 Pek på [MENU] mens bildet vises i indeksskjermbildet.
3 Pek på
(Legge til/fjerne Delemerke).
(Hele albumet).
Fjerne Delemerke
Pek på det bildet du vil oppheve delemerkingen for, ved å utføre de samme trinnene som i
"Legge til merking for opplasting av flere bilder til Internett".
forsvinner.
(Fjerne Favoritter): Fjerne Favoritter
Bruke visningsfunksjonene
2 Pek på
Du kan fjerne bilder som er lagret som favorittbilder fra favorittlisten.
(Dette bildet)
Fjern det bildet du valgte fra favorittlisten.
(Flere bilder)
Velg flere bilder og fjern dem fra favorittlisten.
(Alle i Favoritter)
Fjern alle bildene på den valgte favorittlisten.
(Fjerne Delemerke): Fjerne delemerket for å oppheve
merkingen for opplasting av bildene til Internett
Du kan oppheve merkingen for opplasting av bildene til Internett (Delemerke).
(Dette bildet)
Fjern delemerket fra det bildet du har valgt.
(Flere bilder)
Velg flere bilder og fjern delemerket.
(Alle i Delemerke)
Fjern delemerket fra alle bildene på den valgte
delemerkelisten.
65
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Legger til effekter eller foretar korreksjoner på et innspilt bilde, og lagrer det som ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
Retusjere stillbilder
1 Velger de bildene du vil retusjere mens de vises i enkeltbildevisning eller indeksmodus.
2 Pek på [MENU].
3 Pek på
(Retusjere), og pek deretter på den ønskede modusen.
4 Retusjer bildene ved å følge instruksjonene for hver enkelt retusjeringsmodus nedenfor.
• Hvis du peker på
i retusjeringsskjermbildet, vil du kunne kontrollere de effektene som er stilt inn
(unntatt
(Trimme) og
(Rødøyekorreksjon)).
• Du kan ikke retusjere bilder mens kameraet er koblet til en TV.
(Trimme)
Tar opp det zoomede avspillingsbildet.
1 Pek på bildet eller trykk på T/W (zoomeknappen) for å zoome
inn på trimmeområdet.
2 Still inn punktet med v/V/b/B, og pek deretter på
.
3 Velg en bildestørrelse med b/B, og pek deretter på
.
4 Pek på [Lagre].
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av
det opprinnelige bildet.
• Den bildestørrelsen du kan trimme, kan variere med bildets
egenskaper.
(Rødøyekorreksjon)
Korrigerer forekomsten av røde øyne som skyldes blitsen.
Når du har korrigert for røde øyne, kan du peke på [Lagre].
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde øyne, avhengig av bildets
egenskaper.
66
Visningsmeny
(Mykt fokus)
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Gjør omkretsen rundt et valgt punkt uklar, for å angi et motiv.
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
.
2 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på
.
3 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på
.
4 Pek på [Lagre].
(Delvis farge)
Omgir et valgt punkt med en sort/hvitt-effekt for å angi et motiv.
(Fiskeøyeobjektiv)
Legger til en "en fiskeøyeeffekt" rundt et valgt punkt.
Bruke visningsfunksjonene
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
.
2 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på
.
3 Pek på [Lagre].
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
.
2 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på
.
3 Pek på [Lagre].
67
Visningsmeny
(Kryssfilter)
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
Legger til stjerneglanseffekter for lyskilder.
1 Juster lengden av det området du vil retusjere, med b/B, og
pek deretter på
.
2 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på
.
3 Pek på [Lagre].
(Uskarp stråleeffekt)
Bestemmer midtpunktet for å skape inntrykk av bevegelse i
stillbildet.
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
.
2 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på
.
3 Pek på [Lagre].
(Retro)
Dette gjør bildet mykere, ved å gjøre fokus mindre skarpt og
redusere lyset fra omgivelsene, så det ser ut som om bildet er tatt
med et gammelt kamera.
1 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på
.
2 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på
.
3 Pek på [Lagre].
68
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Male): Male på stillbilder
Maler tegn eller grafikk på stillbildene, og lagrer dem deretter som nye bilder.
Se side 75.
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
Pek på [MENU] t
Se side 59.
(Lysbildevisning) t
(Lysbildevisning).
Spille av en lysbildevisning fra indeksskjermen
Pek på
(Lysbildevisning) og pek deretter på det bildet du vil starte lysbildevisningen med.
(Slett): Slette bilder
(Dette bildet)
Sletter det bildet som nå er valgt.
(Flere bilder)
Velger og sletter flere bilder.
(Hele albumet)
Sletter alle bildene i det valgte albumet.
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen på "Memory Stick Duo".
Bruke visningsfunksjonene
Velger og sletter bilder i enkeltbildevisning eller indeksskjermbildet, se side 42.
69
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Beskytt): Forhindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
-indikatoren (Beskytt) vises på det beskyttede bildet.
(Dette bildet)
Beskytter/låser opp det bildet som er valgt i øyeblikket.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
(Velge alle i album)
Beskytter alle bildene i det valgte albumet.
(Fjerne alle i album)
Låser opp alle bildene i det valgte albumet.
Beskytte et bilde
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Pek på [MENU] for å vise menyen.
3 Vis
4 Pek på
(Beskytt) ved å peke på v/V, og pek så på det.
(Dette bildet).
Velge og beskytte bilder
1 Pek på [MENU] i enkeltbildemodus eller i indeksmodus.
2 Vis
3 Pek på
70
(Beskytt) ved å peke på v/V, og pek så på det.
(Flere bilder).
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
I enkeltbildemodus:
4 Bruk /
for å vise det bildet som skal beskyttes, og pek så på sentrum av dette bildet.
legges til på det valgte bildet.
5 Pek på
6 Pek på
/
for å vise andre bilder du vil beskytte, og pek så på sentrum av disse.
t [OK].
I indeksmodus:
4 Pek på det miniatyrbildet du vil beskytte.
legges til på det valgte bildet.
5 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 4.
6 Pek på
• Pek på
t [OK].
på indeksskjermen for å gå tilbake til enkeltbildeskjermen.
Velge alle bildene i albumet
1 Pek på [MENU] i indeksmodus.
(Beskytt) ved å peke på v/V, og pek så på det.
• Denne beskyttelsesfunksjonen kan ikke brukes når albumet inneholder mer enn 100 filer. I dette tilfelle
må du stille inn beskyttelsen fra [Flere bilder].
Oppheve beskyttelsen
Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å utføre den
samme prosedyren som da du beskyttet bildet.
(Beskytt)-indikatoren forsvinner.
Bruke visningsfunksjonene
2 Vis
3 Pek på
(Velge alle i album).
Alle bildene i det valgte albumet beskyttes.
• Pek på
(Fjerne alle i album) for å låse opp alle bildene i albumet.
• Merk at formatering sletter alle data som er lagret i internminnet eller "Memory Stick Duo", selv om
bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
(Albumvisning): Gå tilbake til Album-skjermbildet
Gå tilbake fra enten Favoritter- eller Delemerke-skjermbildet til Album-skjermbildet.
71
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
Skrive ut bilder tatt med kameraet.
Se side 106.
(Dette bildet)
Du kan skrive ut det valgte bildet.
(Flere bilder)
Du kan velge og skrive ut flere bilder.
(Hele albumet)
Du kan skrive ut alle bildene i det valgte albumet.
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Pek på [MENU] for å vise menyen.
3 Vis
(Rotere) ved å peke på v/V, og pek så på det.
4 Pek på
(Rotere).
5 Pek på [
] for å rotere bildet.
6 Pek på [OK].
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
72
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Import): Importere bilder
Du kan kopiere (importere) bilder fra "Memory Stick Duo" til internminnet.
(Dette bildet)
Du kan kopiere det valgte bildet fra "Memory Stick Duo" til
internminnet.
(Alt i denne mappen)
Du kan kopiere alle bildene i mappen fra "Memory Stick Duo" til
internminnet.
• Bilder som kan spilles av med kameraet, vil bli importert.
• Hver gang du importerer bilder, vil det opprettes et nytt album navngitt med den aktuelle
importeringsdatoen.
• Bilder med en bildestørrelse som overstiger [8M] kan ikke spilles av med kameraet, selv om
de er importert.
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du kopierer bilder mens det er lite strøm på batteriet, risikerer
(Eksport): Eksportere bilder
Du kan kopiere (eksportere) bilder fra internminnet til "Memory Stick Duo".
(Dette bildet)
Du kan kopiere det valgte bildet fra internminnet til "Memory
Stick Duo".
(Hele albumet)
Du kan kopiere alle bildene i albumet fra internminnet til
"Memory Stick Duo".
(Alle i Favoritter)
Du kan kopiere alle bildene i Favoritter fra internminnet til
"Memory Stick Duo".
(Alle i Delemerke)
Du kan kopiere alle bildene i Delemerke fra internminnet til
"Memory Stick Duo".
Bruke visningsfunksjonene
du at batteriet slipper opp for strøm. Dette kan føre til at dataoverføringen mislykkes eller at
data blir ødelagt.
• Bilder tatt med et annet kamera vil kanskje ikke kunne spilles av.
• Hver gang du eksporterer bilder, vil det opprettes en ny mappe.
• Bruk en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig lagringskapasitet.
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du kopierer bilder mens det er lite strøm på batteriet, risikerer
du at batteriet slipper opp for strøm. Dette kan føre til at dataoverføringen mislykkes eller at
data blir ødelagt.
• Data i internminnet vil ikke bli slettet etter dataoverføringen.
73
Visningsmeny
Nærmere informasjon om bruken
1 side 46
(Velg mappe): Velge mappe for bildevisning
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av.
1 Velg ønsket mappe med v/V.
2 Pek på [OK].
Avbryte valg av mappe
Pek på [Avslutt] eller [BACK] i trinn 2.
z Om mappene
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller
opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 78).
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 79).
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe
: Gå til neste mappe
: Går enten til forrige eller neste mappe
(Voluminnstillinger): Justere volumet
Justerer volumet.
Se side 36.
(Bakgrunn): Endre bakgrunn
Du kan endre bakgrunnen i utklippsboken.
Se side 41.
74
Tegne på eller stemple stillbilder (Male)
Du kan male på eller stemple stillbilder og lagre dem separat. Bruk pekepennen (inkludert) til
denne operasjonen.
• Du kan ikke tegne i følgende situasjon:
– Spille av film
– Når du viser innspilte bilder på TV-en
– Når du spiller av bilder fra "Memory Stick Duo"
– Når du spiller av bilder fra Favoritter eller Delemerke
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
2 Pek på [MENU] t
(Male) t
(Male).
A
(ramme)-knapp
B
(penn)-knapp
C
(viskelær)-knapp
D
(stempel)-knapp
Bruke visningsfunksjonene
Vise det du har malt
E Tykkelsesvalgknapp
F Knapp for fargevalg
G
(lagre)-knapp
H
(angre)-knapp
I
J
(fjern alt)-knapp
(avslutt)-knapp
Male tegn eller grafikk
1 Pek på
.
2 Velg linjetykkelse.
Pek på knappen for tykkelsesvalg, den ønskede tykkelsen og deretter på [BACK].
3 Male tegn eller grafikk.
75
Tegne på eller stemple stillbilder (Male)
Stemple
1 Pek på
.
2 Velg et stempel.
Pek på knappen for stempelvalg, det ønskede stempelet og deretter på [BACK].
3 Stemple bildet.
Legge til en ramme
1 Pek på
.
2 Velge en ramme.
Velg den ønskede rammen med b/B, og pek så på
.
Pek på [BACK] for å gå tilbake til tegneskjermbildet.
Endre fargen på linjen
Pek på knappen for fargevalg, en farge du vil bruke og deretter på [BACK].
Gjøre rettelser
Pek på
, og gni deretter på det du ønsker å viske ut med pekepennen. Du kan også peke på
for å gå tilbake til forrige tilstand (hvis du peker på
igjen, gjenopprettes den siste
tilstanden).
• Du kan velge tykkelse på viskelæret på samme måte som for pennen, ved hjelp av knappen for
tykkelsesvalg. Den valgte tykkelsen tas i bruk både for linjen og viskelæret.
Viske ut alt du har malt
1 Pek på
.
"Fjern alt" vises.
2 Pek på [OK].
Alt du har malt vil forsvinne fra bildet.
Pek på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
Lagre det du har malt
1 Pek på
.
2 Pek på bildestørrelsen som skal lagres, og deretter på [OK].
Bildet du har malt på, tas opp som nyeste fil i albumet.
Pek på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
• Du kan velge den bildestørrelsen som skal lagres, enten [VGA] eller [3M].
Avslutte malemodus
1 Pek på .
"Avslutt" vises.
2 Pek på [OK].
Pek på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
76
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og
innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME-skjermbildet.
(Administrer minne) eller
(Innst.) i
1 Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
HOME
2 Pek på
(Administrer minne) eller
(Innst.).
Pek på v/V for å vise de andre innstillingselementene.
Tilpasse innstillingene
3 Pek på det ønskede innstillingselementet.
4 Pek på det innstillingselementet du vil endre, og pek så på den ønskede
innstillingsverdien for å stille den inn.
Avbryte innstillingsendringen
Pek på [Avbryt] hvis dette alternativet vises på skjermen.
Hvis ikke, må du peke på [BACK] eller [×].
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
77
Administrer minne
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er
allerede formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Pek på [Format].
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Pek på [OK].
Formateringen starter.
Avbryte formatering
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Pek på [Ny REC-mappe].
Meldingen "Oppretter REC-mappe" vises.
2 Pek på [OK].
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeopprettelsen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en annen
opptaksmappe.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du finner mer informasjon på "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 102).
78
Administrer minne
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Pek på [Endre REC-mappe].
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Pek på [OK].
Avbryte bytte av REC-mappe
Pek på [Avslutt] eller [BACK] i trinn 2.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen, vil Mass Storage stilles inn på "Memory
Stick Duo".
– Overfør bilder fra "Memory Stick Duo" til en datamaskin
– Kopier bilder fra en datamaskin til "Memory Stick Duo"
1 Pek på [Mass Storage].
Meldingen "Koble til PC" vises.
Tilpasse innstillingene
Mass Storage
2 Koble kameraet til datamaskinen din.
For å koble sammen kameraet og en datamaskin med en USB-kabel, se side 100.
79
Administrer minne
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
1 Pek på [Format].
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Pek på [OK].
Formateringen starter.
Avbryte formatering
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
• Når du formaterer internminnet, vil den innebygde programvaren "PMB Portable" slettes
sammen med bildene. Hvis du uforvarende kommer til å slette "PMB Portable", kan du
installere programmet på nytt fra "Picture Motion Browser" (inkludert). Hvis du vil vite mer
om bruken, se "Picture Motion Browser Guide".
80
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du bruker pekeskjermen/trykker
på lukkerknappen.
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises funksjonsveiviseren.
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Visning av denne veiviseren kan slås på og av med den
innstillingen som ble gjort ovenfor.
Tilpasse innstillingene
På
• Den veiviseren som vises når du peker på [?], kan ikke slås på og av med den innstillingen som ble gjort
ovenfor. Pek på [?] en gang til for å skjule den veiledningen som ble vist da du trykket på [?] (side 24).
Initialiser
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
opprettholdes de bildene som er lagret i internminnet.
1 Pek på [Initialiser].
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Pek på [OK].
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte initialisering
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.
81
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Kalibrering
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på pekeskjermen ikke reagerer på de riktige
stedene når du peker på dem.
Bruk pekepennen og pek på ×-merket som vises på skjermen.
For å stoppe kalibreringsprosessen midt i, må du peke på [Avbryt]. De justeringene du har
foretatt frem til dette punktet, vil ikke bli brukt.
×-merket beveger seg på skjermen.
Hvis du ikke trykker på riktig punkt, foretas det ingen kalibrering. Trykk på ×-merket igjen.
82
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av USB-kabelen (Bare ved bruk av internminnet).
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 106). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i kameraets
internminne kopieres til datamaskinen. (Med Windows XP/
Vista)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 101).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 101 og 106).
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel
skriver med [Auto]-innstillingen, må du velge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller en
USB-enhet med [Auto]-innstillingen, må du velge [Mass
Storage].
COMPONENT
Tilpasse innstillingene
PictBridge
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til den tilkoblede
TV-en (side 92).
HD(1080i)
Velg dette elementet for å koble kameraet til en HD-TV
(High Definition TV) som er 1080i-kompatibel.
SD
Velg dette elementet for tilkobling av kameraet til en TV som
ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.
83
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. TV-fargesystemene varierer fra land til land og fra region til region. For å vise
bilder på en TV-skjerm, må du sjekke hvilket TV-fargesystem som brukes i det landet eller
den regionen hvor du befinner deg (side 93).
84
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (f.eks. for
Europa).
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Tilpasse innstillingene
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet allikevel ikke komme i fokus. (En avstand på opptil ca. 2,7 m (zoom: W)/2,5 m (zoom: T)
anbefales.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av
motivet eller ikke.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– Forhåndsinnstilt fokus er stilt inn (side 32).
–
(Smilutløser) eller (Halvlys) eller
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) er valgt i modusen
Scenevalg.
– Ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
• Når du bruker AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny
AF-avstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg
nær midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i
AF-lyset på kort hold.
Rutenettlinje
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene lagres ikke.
85
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer fokus automatisk når du trykker på lukkerknappen og
holder den halvveis nede. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer fokus automatisk før du trykker på lukkerknappen og
holder den halvveis nede. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, er AF-modus deaktivert.
Digital zoom
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke
vil bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen. Ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [8M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Ikke bruk digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomeforstørrelse
5M
Ca. 3,8×
3M
Ca. 4,8×
VGA
Ca. 15×
16:9
Ca. 5,1×
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du ikke bruke Digital zoom.
86
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Auto-orient.
Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen
posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling.
På
Tar opp det korrekt orienterte bildet.
Av
Auto-orientering deaktivert.
• Venstre og høyre side av bildet, som er vertikalt orientert, vises i svart.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel, kan det hende kameraet ikke vil registrere bilderetningen riktig.
Hvis et bilde ikke er tatt med riktig orientering, kan du rotere bildet ved å følge prosedyren på side 72.
Autovisning
På
Bruker Autovisning.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du
kan umiddelbart ta neste bilde.
Tilpasse innstillingene
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
Smilintensitet
Dette stiller inn smilregistreringsnivået når
Høy
Middels
(Smilutløser) (side 51) er valgt i Scenevalg.
Hvis innstillingen endres til [Høy], blir det lettere å registrere
et smil.
Lav
• Det kan være vanskelig å registrere et smil under følgende forhold:
– Når ansiktet til motivet er for mørkt eller for lyst og eksponeringen ikke er riktig
– Når ansiktet til motivet er langt unna kameraet
– Når motivet bruker solbriller eller briller med tykk ramme
– Når panneluggen, en hatt eller andre gjenstander dekker øynene
– Når personens ansikt ikke vender mot kameraet
87
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg
(Klokkeinnstillinger) i
(Innst.) i HOME-skjermbildet.
2 Pek på [Klokkeinnstillinger].
3 Pek på det ønskede datovisningsformatet, og deretter på
Klokkeinnstillingsbildet vises.
.
4 Pek på hvert enkelt element, og still inn elementets numeriske verdi ved å peke på v/V.
5 Pek på [OK].
Avbryte klokkeinnstillingen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 5.
88
Innst.
Nærmere informasjon om bruken
1 side 77
Language Setting
Language Setting
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
Tilpasse innstillingene
89
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer med den TV-typen kameraet er koblet til.
• Ikoner og andre indikatorer vises ikke på TV-en.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med kabelen for
flerbruksterminalen (ikke inkludert)
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler kameraet til TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (ikke
inkludert).
VIDEO AUDIO
Gul
1 Til audio/videoinngangskontakter
Svart
(avspillingsknappen)
Kabel for flerbruksterminal
(ikke inkludert)
2 Til multikontakten
• Still inn bryteren på kabelen for flerbruksterminalen på "TV".
• Hvis TV-en din har stereo-inngangskontakter, må du koble audiopluggen (svart) på kabelen for
flerbruksterminalen til den venstre audiokontakten (hvit).
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
90
Vise bilder på en TV-skjerm
3 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en.
Pek på
/
for å velge det ønskede bildet.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 84).
Vise bilder på en TV-skjerm
91
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD-TV
Du kan vise et bilde som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til en HD-TV* (High
Definition TV) med adapterkabelen for HD-utgangen (ikke inkludert).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler kameraet til TV-en.
* Bilder som er tatt med [VGA]-oppløsning kan ikke spilles av med høy bildekvalitet.
• Du kan også glede deg over visning med høy bildekvalitet med Cyber-shot Station CSS-HD1 (ikke
inkludert)/CSS-HD2 (ikke inkludert).
1 Koble kameraet til en HD-TV (High Definition TV) med en adapterkabel for
HD-utgangen (ikke inkludert).
1 Til audio/videoinngangskontakter
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
(avspillingsknappen)
Grønn/blå/rød
Hvit/rød
Adapterkabel for HDutgang (ikke inkludert)
2 Til multikontakten
2 Slå på TV-en og still inn inngangen.
• Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
92
Vise bilder på en TV-skjerm
3 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en.
Pek på
/
for å velge det ønskede bildet.
• Still inn [COMPONENT] på [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) i HOMEskjermbildet (side 83).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 84).
• Du kan ikke vise film som sendes i HD-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD].
• Utklippsboken vises i redusert størrelse.
Om "PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble sammen Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en adapterkabel for
HD-utgang (ikke inkludert), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full
HD-kvalitet.
PhotoTV HD muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk av fine strukturer og fargenyanser.
• Innstillingene må også utføres på TV-en. Nærmere detaljer finner du i TV-ens
bruksanvisning.
Om fargesystemer for TV
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
Vise bilder på en TV-skjerm
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminalen. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på det
digitale stillbildekameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
PAL-M-system
Brasil
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
93
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din
De skjermbildeillustrasjonene som brukes i dette avsnittet, er
basert på den engelske versjonen.
• Under Windows Vista kan enkelte navn og
arbeidsoperasjoner avvike fra de som er beskrevet nedenfor.
Installere programvaren (inkludert) først (side 97)
• Installer programvaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Koble til datamaskinen din (side 100)
• Når du kobler sammen kameraet og en datamaskin med en
USB-kabel, vil "PMB Portable" startes automatisk, og du kan
enkelt og greit laste opp bilder med delemerker til Internett.
• Gled deg over bildene med "Picture Motion Browser" og
"Music Transfer" som følger:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen din.
– Overføre bilder fra kameraet til en datamaskin
– Overføre bilder fra en datamaskin til kameraet
– Laste opp bilder til Internett
– Rediger bilder.
– Vis opptaksstedene for stillbildene på kart online.
– Opprett en plate med de bildene du har tatt (krever en CDeller DVD-brenner).
– Skriv ut eller lagre stillbilder med dato.
– Legg til/endre musikken til lysbildevisningen (med "Music
Transfer").
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys kundeservice-sider på
Internett (Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
94
Få glede av Windows-datamaskinen din
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser", "PMB Portable" og
"Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
CPU/Minne: Pentium III 800 MHz eller
raskere, 256 MB RAM eller mer
(Windows 2000/Windows XP), 1 GB
RAM eller mer (Windows Vista)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 300 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
* 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
Om å koble kameraet til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Nærmere
informasjon om [PictBridge], se side 83.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
"Picture Motion Browser" og "PMB
Portable" er forhåndsinnstilt med URL-ene
til flere nettsteder. Gi ditt samtykke til
følgende om bruk av
bildeopplastingstjenesten osv. (heretter kalt
"tjenesten") som leveres av disse
nettstedene (inklusive de forhåndsinnstilte)
ved bruk av "Picture Motion Browser" eller
"PMB Portable".
Bruke datamaskinen din
Om nettstedene som er
forhåndsinnstilt i "Picture
Motion Browser" og "PMB
Portable"
• Avhengig av det aktuelle nettstedet kan det være
nødvendig med registreringsprosedyrer eller
avgifter for bruk av tjenesen.
• Følg vilkårene og betingelsene i avtalen som
kreves av nettstedet for bruk av tjenesten.
95
Få glede av Windows-datamaskinen din
• Tjenesten kan termineres eller endres av ulike
årsaker vedrørende nettstedsoperatøren osv.
Sony kan ikke holdes ansvarlig for noen
problemer mellom kundene og en tredjepart,
inklusive de førnevnt situasjonene, ei heller for
tap kundene måtte lide ved bruk av tjenesten.
• For å vise nettstedet, vil du viderekobles til en
server som drives av Sony (heretter kalt Sonyserveren). Det er mulig at du ikke vil være i
stand til å besøke nettstedet som følge av
servervedlikehold osv.
• Ved terminering av driften av Sony-serveren vil,
informasjon om dette legges ut på forhånd på
Sony-nettsteder osv.
• Den URL-en Sony-serveren viderekobler til,
etc., kan registreres av hensyn til forbedring av
fremtidige Sony-produkter og tjenester. I så fall
vil personlige opplysninger ikke bli registrert.
96
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
med følgende prosedyre.
• Logg deg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
4 Velg [Region] og [Country/Area]
(Land/område), og klikk så på
[Next] (Neste).
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for Sony Picture Utility]
(Velkommen til InstallShield-veiviseren
for Sony bildeverktøy)
vises, må du klikke på [Next] (Neste).
"License Agreement" (Lisensavtale)
skjermen vises. Les avtalen nøye. Hvis
du godtar vilkårene i avtalen, må du
klikke på boksen ved siden av [I accept
the terms of the license agreement] (Jeg
aksepterer vilkårene i lisensavtalen) og
deretter klikke på [Next] (Neste).
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer (Min datamaskin)) t
(SONYPICTUTIL).
• Under Windows Vista kan det hende at
Autokjør-skjermbildet vises. Velg "Run
Install.exe." og følg anvisningene som vises
på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install] (installer).
3 Velg ønsket språk, og klikk så på
[Next] (neste).
[Location Settings] (Stedsinnstillinger)
skjermen vises.
for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg svare
på om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig
av operativsystemet på datamaskinen din.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at
installeringen er fullført.
• Installer programvaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Bruke datamaskinen din
"Choose Setup Language" (Velg
konfigureringsspråk) skjermen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen
Etter at du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for det nettstedet
hvor kundene kan registrere seg, på
skrivebordet.
Så snart du har registrert deg på nettstedet,
får du tilgang til sikker og nyttig
kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
97
Installere programvaren (inkludert)
Etter at du har installert programvaren,
opprettes snarveisikonene for "Picture
Motion Browser", "Picture Motion Browser
Guide" og "Music Transfer" på
skrivebordet.
• Dobbeltklikk for å starte
"Picture Motion Browser".
• Dobbeltklikk for å starte
"Picture Motion Browser
Guide".
• Dobbeltklikk for å starte
"Music Transfer".
98
Om "Picture Motion Browser" (inkludert)
Hvis du nyttiggjør deg programvaren, kan
du bruke stillbilder og film fra kameraet på
flere måter enn noen gang.
Dette avsnittet oppsummerer "Picture
Motion Browser".
Oversikt over "Picture Motion
Browser"
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder tatt med kameraet og vise dem
på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Rediger bilder.
• Last opp bilder fra en datamaskin til kameraet.
• Retusjer (rødøyekorreksjon o.l.), skriv ut og
send stillbilder som vedlegg til e-post, endre
opptaksdato m.m.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med dato.
• Du kan opprette en dataplate med en CDbrenner eller DVD-brenner.
• Hvis du vil vite mer, se "Picture Motion
Browser Guide".
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk på
(Picture Motion
Browser)-ikonet på skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start]
t [All Programs] (Alle programmer) (i
Windows 2000, [Programs] (Programmer))
t [Sony Picture Utility] (Sony
bildeverktøy) t [Picture Motion
Browser].
• Bekreftelsen dukker opp på skjermen som en
melding fra informasjonsverktøyet når du starter
"Picture Motion Browser" for første gang. Velg
[Start]. Denne funksjonen informerer deg om
nyheter, som f.eks. programvareoppdateringer.
Du kan endre innstillingen senere.
Forlate "Picture Motion Browser"
Klikk på
-knappen i øvre høyre hjørne
av skjermen.
Bruke datamaskinen din
Aksessere "Picture Motion Browser Guide"
• Dobbeltklikk på "Picture Motion Browser
Guide"-ikonet på skrivebordet.
• Fra Start-menyen må du klikke på [Start]
t [All Programs] (Alle programmer) (i
Windows 2000, [Programs]
(Programmer)) t [Sony Picture Utility]
(Sony bildeverktøy) t [Help] (Hjelp) t
[Picture Motion Browser Guide].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
99
Koble til datamaskiner
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Koble til USB-adapteren for
multikontakten (inkludert) og
USB-kabelen (inkludert).
USB-adapter for
multikontakt
USB-kabel
2 Sett inn et tilstrekkelig oppladet
batteri i kameraet.
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
ved hjelp av et batteri med lite strøm, kan
kopieringen mislykkes, eller bildedata kan
bli ødelagt hvis batteriet går tomt for strøm
for tidlig. Det anbefales å bruke en
vekselstrømadapter (ikke inkludert) og
USB-, AV-, DC IN-kabel for
flerbruksterminalen (ikke inkludert) eller
"Cyber-shot Station" (ikke inkludert).
100
3 Trykk på
(avspilling) og slå
deretter på datamaskinen.
(avspillingsknappen)
Koble til datamaskiner
Koble kameraet til
datamaskinen din
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 4
nedenfor før du:
• Kobler fra USB-kabelen.
• Tar ut en "Memory Stick Duo".
• Setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slår av kameraet.
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
2 Til multikontakten
1 Til en USBkontakt
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
(USB Mass Storage Device)
t [Stop] (Stopp).
USB-kabel
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
Når du kobler sammen kameraet og en
datamaskin med en USB-kabel, startes
"PMB Portable" automatisk.
Bruke datamaskinen din
• Nærmere informasjon om bruken av "PMB
Portable" finner du i hjelpen i "PMB Portable".
• Når du laster opp bilder via Internett, inklusive
dette produktet, merk at hurtigminnet kan forbli
i den datamaskinen som brukes. Dette avhenger
av Internett-tjenesteleverandøren.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP/
Vista.
101
Koble til datamaskiner
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i internminnet.
Eksempel: Se på mapper i Windows XP
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt
med en funksjon for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet
Når du ikke har opprettet nye mapper,
finnes bare mappen "101MSDCF".
C Denne mappen vises kanskje ikke på
skjermen. Dette avhenger av Windowsinnstillingene dine. DBFILS-mappen
inneholder data, som f.eks. informasjon
som brukes til albumvisning. Hvis du
sletter eller redigerer disse dataene, vil
ikke albumvisningen fungere som den
skal. Du må aldri slette eller redigere data
som befinner seg i DBFILS-mappen.
D Mappe brukt i "PMB Portable".
102
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Bildefiler navngis som følger:
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn
film: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst nummer
mellom 0001 og 9999. De numeriske delene av
navnet på en filmfil som er tatt opp i filmmodus
og dens tilhørende indeksfil er de samme.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på side 74 og 78.
• Det kan bli umulig å vise bildet med kameraet
hvis du flytter mappen.
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken med
musikkfiler du heller vil bruke ved hjelp av
"Music Transfer" på CD-ROM-en
(inkludert). Du kan også slette eller legge til
disse filene når du måtte ønske det.
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndsinnstilt musikk lagret på dette
kameraet
• Gjenopprette fabrikkinnstilt musikk på
kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] (Gjenopprette
standardinnstillingene) på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler tilbakestilles til de
forhåndsinnstilte musikkfilene, og [Musikk] i
[Lysbildevisning]-menyen stilles inn på [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndsinnstilte ved hjelp av [Initialiser]
(side 81), men dette vil også føre til at andre
innstillinger tilbakestilles.
• For nærmere informasjon om bruken av "Music
Transfer", må du slå opp i online-hjelpen i
"Music Transfer".
1 Pek på [HOME] for å vise HOMEskjermbildet.
2 Pek på
(Skrive ut, annet), og
pek på [Musikkverktøy].
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen din.
5 Start "Music Transfer".
Bruke datamaskinen din
3 Pek på [Last ned musikk].
6 Følg instruksene på skjermen for
å legge til/skifte ut musikkfiler.
103
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", installeres også
"Videregående veiledning for Cyber-shot".
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
viser mer inngående hvordan kameraet og
tilleggsutstyret skal brukes.
Vise i Windows
Start fra snarveisikonet på skrivebordet.
104
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan kantene på begge sider bli beskåret,
så kontroller dette før du skriver ut (side 117).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 106)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende programvaren "Picture Motion Browser", og skrive
ut bildene.
Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut.
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning. DPOF-innstillingsfunksjonen
er ikke tilgjengelig i kameraet.
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
105
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble USB-adapteren for
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Klargjøre kameraet
multikontakten til USB-kabelen,
og koble kameraet til skriveren.
2 Til
multikontakten
Klargjør kameraet for tilkobling til
skriveren med USB-kabelen. Når [USBtilk.] er stilt inn på [Auto], vil kameraet
automatisk gjenkjenne visse skrivere når de
er tilkoblet. Hopp over 1, hvis dette er
tilfelle.
USB-adapter for
multikontakt
• Det anbefales å bruke et fulladet batteri for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
USB-kabel
1 Til USBkontakten
1 Pek på [HOME] for å vise HOMEskjermbildet.
2 Pek på
[
(Innst.), og pek på
Hovedinnstillinger].
3 Pek på [Hovedinnstillinger 2] og
2 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
deretter på [USB-tilk.].
4 Pek på [PictBridge].
USB-modus er innstilt.
Skjermen viser enkeltbilder.
106
.
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 3: Velge de bildene du vil
skrive ut
1 Pek på [MENU] for å vise MENUskjermbildet.
Trinn 4: Skrive ut
1 Pek på det ønskede
innstillingselementet for å foreta
utskriftsinnstillingene.
2 Pek på v/V for å vise
og pek så på
(Utskrift),
(Utskrift).
En utskriftsmeny vises på skjermen.
3 Pek på [Dette bildet] eller [Flere
bilder].
Hvis du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bildet. Gå videre
til trinn 4.
Hvis du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
1 Pek på det bildet du vil skrive ut.
-merket vises på det valgte bildet.
2 Pek på
.
3 Pek på [OK].
[Antall]
Når [Layout] er stilt inn på [1/side u.
kant] eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Layout] ikke er stilt inn på [1/
side u. kant] eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 3, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark, som et indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
Skrive ut stillbilder
Velger det antall bilder du vil skrive ut
side om side på et ark.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 88). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
107
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
2 Pek på [OK].
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra USB-kabelen mens
(PictBridge tilkoblingsindikatoren) vises på
skjermen.
Indikatoren
Skrive ut andre bilder
Velg [Flere bilder], og utfør deretter
prosessen igjen fra trinn 3.
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forviss deg om at skjermen har gått tilbake
til trinn 2, og koble USB-kabelen fra
kameraet.
108
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet eller tilbehøret, kan du prøve å løse dem på følgende
måter:
1 Kontroller punktene på side 110 til 119.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 120.
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 81).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Ved reparasjon av kameraer med internminne eller musikkfilfunksjon inkludert, kan det hende
data i kameraet vil bli sjekket i den grad det er nødvendig for å verifisere og rette
feilsymptomene. Sony vil ikke kopiere eller lagre noen av disse dataene.
Klikk på et av de nedenstående elementene for å gå til den siden som forklarer symptomet og
årsaken, eller riktig avhjelpende tiltak.
110
Internminne
116
Ta stillbilder/ta opp film
110
"Memory Stick Duo"
116
Vise bilder
113
Skrive ut
117
Slette/redigere bilder
114
PictBridge-kompatibel skriver 117
Datamaskiner
114
Pekeskjerm
118
Delemerke
116
Annet
119
Feilsøking
Batteri og strøm
109
Feilsøking
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke settes inn.
• Sett inn batteriet på riktig måte for å skyve på utløserspaken for batteriet.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt (side 127). Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen.
• Batteriet er oppbrukt (side 127). Skift det ut med et nytt.
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende
batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på
indikatoren.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteriet er oppbrukt (side 127). Skift det ut med et nytt.
Kan ikke lade batteriet.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk batteriladeren til
å lade batteriet.
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 42).
– Slett bildet i internminnet etter at du har kopiert det til "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still inn en annen opptaksmodus enn
i HOME-skjermbildet når du tar et stillbilde.
• Still inn opptaksmodus på
i HOME-skjermbildet når du tar opp film.
110
Feilsøking
Dette motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er stilt inn på avspillingsmodus. Trykk på
for å endre til opptaksmodus
(side 36).
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke hvis
vises på skjermen.
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bilde etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk den helt ned plutselig.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 21). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Ta opp i
(Makro på). Pass på å plassere linsen lenger fra motivet enn
den korteste opptaksavstanden, ca. 8 cm (W)/25 cm (T), når du fotograferer (side 31). Eller
still inn kameraet på
(Nærfokus aktivert) og fotografer ved å fokusere på motivet i en
avstand av ca. 1 til 20 cm fra W-siden (side 31).
•
(Halvlys) eller
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) velges i Scenevalg når du tar
stillbilder.
• Forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 32).
• Se "Bruke [Punkt-AF]" på side 33.
Zoomen virker ikke.
• Du kan ikke bruke den optiske zoomen når
(Nærfokus aktivert) er valgt.
• Du kan ikke bruke Smart-zoom når bildestørrelsen er stilt inn på [8M] eller [3:2].
• Du kan ikke bruke Digital Zoom når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
Blitsen virker ikke.
Scenevalg (side 30).
Feilsøking
• Blitsen er stilt inn på
(Blits av) (side 30).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er stilt inn på [Serie] eller Eksponeringsgruppe (side 52).
–
(Høy følsomhet) eller (Halvlys) eller
(Fyrverkeri) er valgt i Scenevalg (side 50).
– Opptak i
(Nærfokus aktivert).
– Du tar opp film.
• Still inn blitsen på (Blits på) når
(Landskap),
(Strand) eller
(Snø) er valgt i
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil
(side 17).
111
Feilsøking
Næropptaksfunksjonen (makro/nærfokus) virker ikke.
•
(Halvlys) eller
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) velges i Scenevalg (side 50).
• Opptak med
(Nærfokus aktivert) er deaktivert når
(Smilutløser) er valgt i Scenevalg.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
Kan ikke angi dato på bildene.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene (side 117). Ved å bruke
"Picture Motion Browser" kan du skrive ut eller lagre bildene med datoen.
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 35).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken til bakgrunnslyset (side 25).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 34) eller juster
eksponeringen (side 35).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 35).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Still inn [Fargemodus] på [Normal] (side 55).
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen" og hvite, svarte, røde og lilla streker (eller streker med andre farger)
vises på bildet. Dette er ikke feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
112
Feilsøking
Motivet har røde øyne.
• Still inn [Rødøyered.] på [Auto] eller [På] (side 57).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet med [Rødøyekorreksjon] (side 66).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Slett unødvendige bilder
(side 42).
• Det er lite strøm på batteriet. Installer et oppladet batteri.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspillingsknappen) eller SCRAPBOOK-knappen (side 36).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Sony garanterer ikke at det vil gå an å spille av bildefiler med kameraet hvis filene er blitt
behandlet av en datamaskin eller tatt opp med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 101).
• Når du spiller av bilder fra "Memory Stick Duo", må du stille inn
(Memory Stick) i
(Vise bilder) i HOME-skjermbildet.
• Bilder på "Memory Stick Duo" kan ikke spilles av med utklippsboken.
Det vises en feilmelding, og bildene i albumet kan ikke vises.
• Det vises en feilmelding når det er en feil i kameradataene. Bruk "Picture Motion Browser"
(inkludert) til å overføre bilder som ikke kan spilles av med kameraet, til en datamaskin. Ved
å importere dataene tilbake til kameraet igjen, vil bildet kunne spilles av.
Dato og klokkeslett vises ikke.
[Skjermoppsett] på [Normal] (side 25).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
Feilsøking
• [Skjermoppsett] er stilt inn på [Enkelt] eller [Kun bilde]. Pek på [DISP] for å stille inn
• Dette kan skje på grunn av bildebehandling. Dette er ikke feil.
113
Feilsøking
Ikonene vises ikke lenger.
• Når du peker på (berører) øvre høyre hjørne av skjermen, vil ikonene forsvinne et lite
øyeblikk. Når fingeren fjernes fra skjermen, vises ikonene igjen.
• [Skjermoppsett] er satt til [Kun bilde]. Still inn på [Normal] eller [Enkelt].
Musikken til lysbildevisningen (bakgrunnsmusikken) spiller ikke.
• Bruk "Music Transfer" til å importere musikk til kameraet (side 103).
Venstre og høyre side av skjermen vises i svart.
• [Auto-orient.] er satt til [På] (side 87).
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 84).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 90).
• Hvis USB-kontakten til USB-kabelen er koblet til en annen enhet, må du koble den fra
(side 101).
• Du prøver å spille av film med utgangsformat HD(1080i). Innspilte filmer kan ikke vises med
høyoppløsningsbildekvalitet. Still inn [COMPONENT] på [SD] (side 83).
Slette/redigere bilder
Kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 70).
Kan ikke tegne/retusjere.
• Du kan ikke tegne eller retusjere følgende bilder:
– Film
– Når du viser bilder på TV-er som er koblet til kameraet
– Bilder i "Memory Stick Duo"
– Bilder i Favoritter eller Delemerke
Datamaskiner
Det er ukjent om datamaskinens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 95.
114
Feilsøking
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO
Duo". De som bruker datamaskiner og Memory Stick-lesere/-skrivere som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(side 101). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet eller bruke
vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 100).
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 83).
• Bruk USB-kabelen (inkludert) (side 101).
• Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 101).
• Når du spiller over bilder fra "Memory Stick Duo" til en datamaskin, må du velge
(Minneverktøy) t [Memory Stick-verktøy] t [Mass Storage] i HOME.
Kan ikke kopiere bilder.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 101).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt.
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med en "Memory Stick
Duo" som er formatert av kameraet (side 78).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 101).
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", må du slå opp i "Picture Motion Browser Guide"
(side 99).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Feilsøking
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
Du vet ikke hvordan du skal bruke "Picture Motion Browser".
• Slå opp i "Picture Motion Browser Guide" (side 99).
115
Feilsøking
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
harddisken på datamaskinen, og spill så av filmen derfra (side 100).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Bilder som er kopiert en gang til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" i "Memory Stick
Duo" (side 102).
• Bildet ble kopiert fra en datamaskin til kameraets internminne via en masselagertilkobling.
Derfor finnes ikke albumbildet. Bruk "Picture Motion Browser" (inkludert) til å kopiere bilder
til kameraet.
Delemerke
Kan ikke laste opp til Internett.
• Kontroller om kameraet er koblet til en datamaskin med en USB-kabel (side 100).
• Når du formaterer internminnet, vil det innebygde programmet "PMB Portable" også slettes.
Bruk "Picture Motion Browser" (inkludert) og installer "PMB Portable" på nytt.
Internminne
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig
kapasitet.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn i riktig retning.
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Kan ikke lagre bilder.
• Bilder tatt med kameraet lagres i internminnet. Hvis internminnet har tilgjengelig minne
igjen, vil bildet ikke tas opp på "Memory Stick Duo", selv om denne står i kameraet. Bildene
vil tas opp på "Memory Stick Duo" etter at internminnet er fullt.
116
Feilsøking
Skrive ut
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver
ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller
utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har
disse funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan
skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "Picture Motion Browser" kan du skrive ut bilder med dato.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt
med kameraet inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder
med datoen påført, forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exifinformasjon. Når det gjelder kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med
produsenten av skriveren eller programvaren.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene.
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilk.] på [PictBridge] (side 83).
• Koble fra og koble til USB-kabelen igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du
slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre med USB-kabelen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bilder.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til USB-kabelen igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra USBkabelen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til USB-kabelen igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
117
Feilsøking
Utskrift avbrutt.
• Du har koblet fra USB-kabelen før ikonet
(PictBridge kobler til) er blitt borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdata, så datoen kan ikke settes inn. Still [Dato] på [Av] og skriv ut
bildet på nytt (side 107).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du bruker papir med en annen størrelse etter at du har koblet skriveren til kameraet, må du
koble fra og deretter koble til igjen USB-kabelen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 107) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Pekeskjerm
Kan ikke betjene knappene på pekeskjermen riktig eller fullstendig.
• Utfør [Kalibrering] (side 82).
Når jeg bruker pekepennen, skjer det ting på uventede steder.
• Utfør [Kalibrering] (side 82).
118
Feilsøking
Annet
Filnummeret kan ikke tilbakestilles.
• Filnummeret vil ikke tilbakestilles, selv om du endrer opptaksmedium. For å tilbakestille må
du utføre [Format] (side 78 og 80) med kameraet, og deretter utføre [Initialize] (side 81). Alle
data vil imidlertid bli slettet, og alle innstillinger, inklusive dato og tid, vil bli opphevet.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 88).
Du ønsker å endre datoen eller tiden.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 88).
Feilsøking
119
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, fungerer kameraets
selvdiagnosefunksjon. De to siste sifrene
(markert med ss) vil variere med
kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv
om du har prøvd nedenstående
løsningsforslag noen ganger, må kameraet
ditt kanskje repareres. Ta kontakt med
Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data til "Memory Stick Duo".
Forsøk å slå kameraet av og på igjen,
eller å ta ut og sette inn igjen "Memory
Stick Duo" flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 78, 80).
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet kan ikke brukes med
dette kameraet, eller dataene er ødelagt.
Sett inn en ny "Memory Stick Duo".
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteriet omgående. Avhengig av
bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det batteriet som er satt inn er ikke et
NP-BD1/NP-FD1-batteri.
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
Album-datafeil
Albumet er ødelagt. Reparer med
"Picture Motion Browser".
• Bruk "Picture Motion Browser" til å
overføre bilder til en datamaskin. Bildet
kan ikke spilles av på kameraet. Du kan
overføre/lagre bilder ved å bruke
"Picture Motion Browser".
Internminnefeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
E:61:ss
E:62:ss
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 81)
og slå så på strømmen igjen.
120
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 125).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
Varselindikatorer og meldinger
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 125).
Ingen tilgang Memory Stick Tilgang
avvist
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe
(side 78 og 79).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
kontrollert tilgang.
Memory Stick- formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet igjen (side 78 og 80).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 42).
Kan ikke opprette flere mapper
• En mappe med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt
opp av et kamera av en annen modell
enn ditt, kan det ikke garanteres at du
vil kunne spille av filen med kameraet
ditt.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
stilles inn som opptaksmappe på
kameraet. Velg en annen mappe
(side 79).
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Beskytt fil
Ingen bilder
• Opphev beskyttelsen (side 70).
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det
interne minnet.
denne mappen.
• Det valgte albumet inneholder ingen
filer som kan spilles av i lysbildevisning
med musikk.
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av med kameraet
ditt.
Feilsøking
• Ingen avspillbare bilder er spilt inn i
121
Varselindikatorer og meldinger
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
• Du har berørt skjermen mens du brukte
digital zoomemodus eller
nærfokusmodus. Når du bruker disse
modiene, kan du ikke fokusere ved å
peke på skjermen.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut
er i orden.
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på
bildestabiliseringsfunksjonen eller
monter kameraet på et stativ for at det
skal stå støtt.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra USB-kabelen.
Makro er ugyldig
• Makro er ikke tilgjengelig med disse
innstillingene (side 31 og 50).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
Behandler…
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
• Blits er ikke tilgjengelig med disse
innstillingene (side 30 og 50).
Zoom deaktivert
• Du kan ikke bruke optisk zoom i
nærfokusmodus.
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Fjern
dette hakemerket.
Ikke nok batteri
• Ved kopiering (import/eksport) av
bilder må du bruke et fulladet batteri.
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last
deretter ned en ny musikkfil.
Feil ved musikkformatering
• Utfør [Formater musikk].
Ugyldig operasjon
HD (1080i) utmating pågår…
• Du prøver å spille av film.
• Du prøver å bruke [Retusjere]-
funksjonen.
122
Varselindikatorer og meldinger
TV-utmating pågår…
• Kameraet spiller av bilder i
lysbildevisningsmodus.
Ingen røde øyne registrert
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde
øyne, avhengig av bildets egenskaper.
Feilsøking
123
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en funksjonsfeil (reisetransformator), da den kan føre til feil.
124
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart, IC-basert opptaksmedium. De
ulike typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med kameraet er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen
garanti for at alle "Memory Stick Duo"funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick Duo"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
kameraet.
*2 Høyhastighetsdataoverføring med
parallellgrensesnitt støttes ikke.
*3 Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell
dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits,
parallelle dataoverføringen som "Memory Stick
PRO Duo".
*4 [640 (fin)] Filmer av størrelsen kan tas opp.
Annet
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Hvis du
gjør det, vil det forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
125
Om "Memory Stick Duo"
Om å bruke Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på å sette inn "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei, og så
sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei,
kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Om å bruke "Memory Stick PRO Duo"
(ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 8 GB fungerer godt med
kameraet.
Om å bruke "Memory Stick Micro" (ikke
inkludert)
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med
kameraet, må du passe på å sette inn "Memory
Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duostørrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av
Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den
ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
126
Om batteriet
Om lading av batteriet
Om batteriets levetid
Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og
30°C. Batteriet vil kanskje ikke lades fullt i
temperaturer som ligger utenfor dette
temperaturområdet.
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres med tiden og med
gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres
betydelig fra en opplading til neste, er det
sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et
nytt.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene
og med miljøet der batteriet brukes.
Effektiv bruk av batteriet
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til
batteriet kortere. Vi anbefaler følgende metode
for at batteriet skal kunne brukes så lenge som
mulig:
– Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å
varme det opp, og sett det inn i kameraet rett
før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil
batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de
faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er
ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som
f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Kompatibelt batteri
• NP-BD1 (inkludert) kan kun brukes i Dtypekompatible Cyber-shot-modeller. Det kan
ikke brukes i Cyber-shot-modeller som er
kompatible med T-typen og andre batterityper.
• Hvis NP-FD1-batteriet (ikke inkludert) brukes,
vises minuttdisplayet (
60 min) også etter
batterinivåindikatoren.
Oppbevare batteriet
• Lad ut batteriet helt før du legger det til
oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For
at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du
lade det helt opp og deretter lade det helt ut i
kameraet minst en gang i året mens du
oppbevarer det.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet
være i lysbildeavspillingsmodus (side 59) til
strømmen er brukt opp.
• For å unngå flekker på terminalen, kortslutning
osv. må du passe på å bruke det medfølgende
batterietuiet når du transporterer eller
oppbevarer batteriet.
Annet
127
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Kun batterier av D-type, T-type, R-type og Etype (og ingen andre) kan lades i batteriladeren
(inkludert). Andre batterier enn de spesifiserte
kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som
medfører risiko for skader i form av strømstøt
og forbrenninger.
• Batteriene som er kompatible med kameraet er
D-typebatterier. Det medfølgende batteriet er
NP-BD1 (D-type).
• Ta det ladde batteriet ut av batteriladeren. Hvis
du lar det ladde batteriet stå i laderen, kan
batteriets levetid reduseres.
• Hvis CHARGE-lampen blinker, må du ta ut det
batteriet som lades, og sette det inn igjen på
riktig måte. Hvis CHARGE-lampen blinker
igjen, kan det hende batteriet ikke virker som
det skal, eller at det er satt inn et batteri av en
annen type enn den spesifiserte typen.
Kontroller at batteriet er av den spesifiserte
typen.
Hvis det batteriet som er satt inn, er av den
spesifiserte typen, må du ta ut batteriet og sette
inn et batteri av en annen type eller et nytt
batteri for å kontrollere om batteriladeren
fungerer som den skal. Hvis batteriladeren
fungerer som den skal, er det sannsynligvis en
feil ved batteriet.
128
Om "Cyber-shot Station"
Om "Cyber-shot Station"
Følgende typer Cyber-shot Station (ikke inkludert) er kompatible med kameraet.
– CSS-HD1 (med fjernkontroll)
– CSS-PC1
– CSS-HD2 (med fjernkontroll)
Ved bruk av Cyber-shot Station (ikke inkludert) kan du lade batteriet raskere enn med den medfølgende
batteriladeren og enkelt koble til en TV eller datamaskin.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Cyber-shot Station.
Plassere kameraet på CSS-HD1/CSS-PC1
Før du monterer kameraet i CSS-HD1 eller CSS-PC1, må den adapterplaten som fulgte med kameraet,
monteres.
1 Still inn MODEL SELECT-bryteren til A.
2 Plasser adapterplaten på Cyber-shot Station.
3 Sette kameraet i Cyber-shot Station.
Før du fester kameraet og CSS-HD2, må den stasjonsplaten som fulgte med CSS-HD2, festes. Hvis du vil
vite mer om hvordan du skal sette på stasjonsplaten, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med CSSHD2.
Annet
Sette kameraet i CSS-HD2
129
Om "Cyber-shot Station"
Bruke Cyber-shot Station med fjernkontrollen
Når fjernkontrollen som fulgte med CSS-HD1 eller CSS-HD2, brukes med kameraet, er følgende
operasjoner tilgjengelige.
• Nærmere informasjon om knapper som ikke er beskrevet her, finner du i bruksanvisningen som fulgte
med Cyber-shot Station.
*
*
2
1
2
1
3
*
3
*
1 MENU-knapp: Viser innstillingsskjermbildet for lysbildevisning (side 59).
• Innstillingsskjermbildet for lysbildevisningen ser annerledes ut når du bruker fjernkontrollen, men
innstillingselementene er de samme.
2 v-knapp: Endrer skjermvisningen.
3 b/B-knapp: Viser forrige/neste bilde.
* Denne knappen har ingen funksjon.
130
Indeks
Indeks
A
D
Formater musikk.................103
Adapterplate........................129
Dagslys................................. 54
Funksj.veiv. ..........................81
Administrer minne ................78
Datamaskin........................... 94
Fyrverkerimodus...................49
AF med fleksibelt punkt .......32
Anbefalt miljø ............... 95
AF-avstandssøkerramme ......32
Programvare.................. 97
AF-lys ...................................85
Windows ....................... 94
AF-modus .............................86
Dato .............................. 88, 107
Albumliste ......................38, 59
Delemerke ............................ 64
Albumvisning .......................71
Delvis farge .......................... 67
Ansiktsregistrering................57
Digital zoom......................... 86
Autofokus .............................11
DirectX ................................. 97
Autojustering-modus ............27
DISP ..................................... 25
H
Halvlysmodus .......................49
Halvlysportrettmodus ...........49
HD(1080i).............................83
Histogram .............................26
HOME ..................................44
HOME-elementer .................45
Hovedinnstillinger 1 .............81
Hovedinnstillinger 2 .............83
Automatisk
bildeadministrasjon .........9
E
Hvitbalanse ...........................54
Auto-orient............................87
Egendiagnose-display ........ 120
Hvitglødende ........................54
Autovisning ..........................87
Eksponering ......................... 13
Avspillingszoom ...................37
Eksponeringsgruppe............. 53
Høyhastighetslukkermodus ............................49
Eksport ................................. 73
I
Bakgrunn ........................41, 74
Elektronisk
transformator............... 124
Identifisere deler ...................18
Batterilader .........................128
Endre REC-mappe ............... 79
Batteripakke........................127
Enkel .................................... 86
Beskytt ..................................70
EV ........................................ 35
B
Import ...................................73
Indeksvisning........................38
Indikator ...............................19
Indikator for AE/AF-lås .......28
Bildekvalitet..........................15
F
Blender..................................13
Farge............................... 14, 76
Blits.......................................30
Fargemodus .......................... 55
Blits (fotografering) ..............17
Favoritter .......................... 9, 63
Blits (Hvitbalanse) ................55
Feilsøking........................... 109
Blits av ..................................30
Fillagringsmål .................... 102
Blits på ..................................30
Filmmodus ........................... 48
Blitsmodus ............................30
Filnavn ............................... 102
Blitsnivå................................56
Fiskeøyeobjektiv .................. 67
Bruke kameraet i utlandet ...124
Fjerne Delemerke ................. 65
Bruntone ...............................56
Fjerne Favoritter................... 65
Indikator for AFavstandssøkerramme .....32
Initialiser...............................81
Innst. .....................................81
Installer .................................97
Internminne.............................8
Internt minneverktøy ............80
ISO............................13, 14, 35
J
JPG .....................................102
Justere EV.............................35
Indeks
Bildestørrelse ..................15, 29
Flermønstermåling ............... 34
C
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 54
COMPONENT .....................83
Fokus ........................ 11, 28, 32
Forhåndsinnstilt fokus.......... 33
Format ............................ 78, 80
131
Indeks
K
Multi-AF .............................. 32
Punkt-AF .............................. 32
Kalender .........................39, 59
Multikontakt........... 18, 90, 106
Punktmåling .........................34
Kalibrering............................82
Music Transfer................... 103
Klokkeinnstillinger...............88
Musikk ................................. 61
R
Koble til
Musikkverktøy ................... 103
REC-modus .......................... 52
Datamaskin..................101
Mykt fokus........................... 67
Retro ..................................... 68
Skriver .........................106
Mykt snapshot-modus.......... 49
Retusjere............................... 66
TV .................................90
Målemodus........................... 34
Rotere ................................... 72
Rutenettlinje .........................85
Kryssfilter.............................68
N
Rødøyekorreksjon ................ 66
L
Naturlig ................................ 55
Rødøyered. ...........................57
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ......................102
NTSC ................................... 84
Ny REC-mappe.................... 78
S
landskapsmodus....................49
Nærfokus.............................. 31
S/HV..................................... 56
Language Setting ..................89
Nøyaktig digital zoom ......... 86
Sakte synk ............................ 30
Scenevalg .............................49
Last ned musikk..................103
LCD-skjerm..........................25
O
SCRAPBOOK ......................40
Legge til/fjerne Delemerke...64
Operativsystem .................... 95
SD......................................... 83
Legge til/fjerne Favoritter ....63
Oppsett ................................. 58
Selvutløser............................ 29
Livlig ....................................55
Opptak.................................. 48
Senter-AF .............................32
Lukkerhastighet ....................13
Film............................... 28
Sentervektet måling.............. 34
Lysbildevisning ..............59, 69
Stillbilde ....................... 27
Serie......................................52
Opptaksinnstillinger 1.......... 85
Skjerm ..................................86
M
Opptaksinnstillinger 2.......... 87
Endre displayet.............. 25
Makro ...................................31
Opptaksmeny ....................... 52
Indikator........................ 19
Male......................................69
Optisk zoom ................... 29, 86
LCD-bakgrunnslys........ 25
Mappe...................................74
Overeksponering .................. 13
Skrive ut direkte ................. 106
Bytter.............................79
Overskyet ............................. 54
Skrive ut, annet..................... 45
Slett................................. 42, 69
Oppretter .......................78
Velger............................74
132
P
Format .....................78, 80
Mass Storage ..................79, 83
PAL...................................... 84
Slette bilder .......................... 42
Memory Stick .......................62
PC......................................... 94
Smart zoom .......................... 86
"Memory Stick Duo"..........125
Pekepenn .............................. 75
Smilintensitet........................ 87
Memory Stick-verktøy .........78
Pekeskjerm........................... 24
Smilutløser ...........................51
Meny
PictBridge .................... 83, 106
Snømodus .............................49
Elementer ......................47
Picture Motion Browser....... 99
Spol tilbake/fort forover ....... 36
Opptak .....................48, 52
Piksel.................................... 15
SteadyShot............................ 58
Visning ..........................63
Pip ........................................ 81
Strandmodus.........................49
Modus for høy følsomhet .....49
Program Auto-modus........... 48
MPG ...................................102
Programvare........... 97, 99, 103
Støyreduksjon NR med sakte
lukker ............................ 21
Indeks
T
Trimme .................................66
Trykke halvveis ned..............11
Trådkors for punktmåling .....34
TV .........................................90
U
Undereksponering.................13
USB-adapter for
multikontakt................100
USB-kabel ..................100, 101
USB-tilk................................83
Uskarp stråleeffekt................68
Uskarpe bilder.......................12
Utklippsbok ............................9
Utskrift..........................72, 105
V
Varselindikatorer og
meldinger....................120
Velg mappe...........................74
VGA......................................16
Video ut ................................84
Vise bilder.......................36, 45
Visningsmeny .......................63
Volum ...................................36
Voluminnstillinger................74
W
Windows-datamaskin ...........94
Anbefalt miljø................95
Z
Zoom...............................29, 37
Indeks
133
Lisensmerknader
"C Library"-, "Expat"- og "zlib"programvare er inkludert i kameraet. Vi
tilbyr denne programvaren basert på
lisensavtaler med opphavsrettseierne.
Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene,
er vi forpliktet å informere deg om
følgende: Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på
engelsk) for "C Library"-, "Expat"- og
"zlib"-programvare.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvare som er kvalifisert for følgende
GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert
i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha
tilgang til, endre og videredistribuere
kildekode for disse programmene under
vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk
følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM-en. Du finner lisenser (på
engelsk) for "GPL"- og "LGPL"programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise
PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet
fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
134
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Download PDF

advertising