Sony | DSC-T110D | Sony DSC-T110D Bruksanvisning

Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Brukerhåndbok for Cyber-shot
DSC-T110/T110D
© 2011 Sony Corporation
4-269-983-21(1)
NO
Bruke denne håndboken
Innhold
Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil se.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Søk etter informasjon sortert etter
arbeidsoperasjon.
MENU/
innstillingssøk
Søk etter informasjon i en liste over
MENU/innstillingselementer.
Merker og notasjon som brukes i denne
håndboken
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter informasjon sortert etter
nøkkelord.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Innhold
Søk etter informasjon sortert etter
funksjon.
Standardinnstillingen vises med
Indeks
I denne håndboken vises rekkefølgen av
arbeidsoperasjonene med piler (t). Du bør
peke på elementene på skjermen i den viste
rekkefølgen. Merker vises etter hvert som
de dukker opp i kameraets
standardinnstilling.
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for riktig
bruk av kameraet.
z Angir informasjon det kan være nyttig
å kjenne til.
2NO
Om bruk av kameraet
• Denne håndboken beskriver hver enkelt av
funksjonene til TransferJet-kompatible/
inkompatible enheter.
For å kontrollere om kameraet ditt støtter
TransferJet-funksjonen, kan du se etter følgende
merke på bunnen av kameraet.
TransferJet-kompatibel enhet:
(TransferJet)
Om batteriet
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt
utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om
det bare er delvis oppladet.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet igjen på
en stund, kan du bruke opp den eksisterende
ladningen og ta batteriet ut av kameraet, og så
legge det på et kjølig, tørt sted. Dette vil
opprettholde batteriets funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilket batteri
som kan brukes på side 156.
MENU/
innstillingssøk
Carl Zeiss-linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse
som er i stand til å reprodusere skarpe bilder
med glimrende kontrast. Kameralinsen er
produsert med et kvalitetssikringssystem
sertifisert av Carl Zeiss i samsvar med
kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i Tyskland.
Indeks
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med et "Memory Stick"-spor av
standard størrelse
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en "Memory Stick Duo"adapter (selges separat).
Funksjoner som er innebygd i dette
kameraet
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Det er bekreftet at "Memory Stick Duo" med en
kapasitet på opptil 32 GB og SD-kort på opptil
64 GB fungerer godt med kameraet.
• Når du tar opp film, anbefales det at du bruker
følgende minnekort:
–
(Mark2) ("Memory Stick
PRO Duo" (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD-minnekort, SDHC-minnekort eller
SDXC-minnekort (klasse 4 eller raskere)
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 154.
Innhold
Merknader om minnekorttyper du kan
bruke (selges separat)
Følgende minnekort er kompatible med dette
kameraet: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory
Stick Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort
og SDXC-minnekort.
MultiMediaCard kan ikke brukes.
I denne håndboken brukes begrepet "Memory
Stick Duo" for å henvise til "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
og "Memory Stick Duo", og begrepet "SDkort" for å henvise til SD-minnekort, SDHCminnekort og SDXC-minnekort.
"Memory Stick Duo"adapter
3NO
Forts. r
Om LCD-skjermen og linsen
MENU/
innstillingssøk
Indeks
• Hvis det kommer vanndråper eller andre væsker
på LCD-skjermen og gjør den våt, må du
omgående tørke av den med en myk klut. Hvis
væske blir liggende på overflaten av LCDskjermen, kan det redusere kvaliteten og
forårsake feil.
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli
misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
henger igjen når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
Innhold
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
Om kondens
• Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
• Ved kondensdannelse må du slå av kameraet og
vente ca. en time til kondensen har fordampet.
Merk at om du forsøker å fotografere med
kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder.
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
De bildene som brukes som eksempler i
denne brukerhåndboken er reproduserte
bilder, og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
4NO
Innhold
Innhold
Om bruk av kameraet
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Bruke denne håndboken ······································· 2
Om bruk av kameraet············································ 3
Søk etter arbeidsoperasjon ··································· 8
MENU/innstillingssøk ·········································· 11
Navn på deler······················································ 16
Liste over ikoner som vises på skjermen ············ 17
Bruke pekeskjermen ··········································· 19
Tilpasse MENU-elementer ·································· 21
Bruke internminnet ·············································· 22
Kameraveiviser ··················································· 23
Indeks
Opptak
REC-modus························································· 25
Intelligent auto····················································· 26
Panoramafotografering ······································· 27
Filmmodus··························································· 29
Program Auto ······················································ 30
Scenevalg ··························································· 31
Undervannspanorama. (kun DSC-T110) ············ 34
Zoom ··································································· 35
Visning
Vise stillbilder ······················································ 36
Avspillingszoom ·················································· 37
Vid zoom ····························································· 38
Midlertidig rotert visning ······································ 39
Vise film······························································· 40
5NO
Innhold
MENU (opptak)
MENU-elementer (opptak) ·································· 11
MENU-elementer (visning)·································· 13
Innstillinger
TV
MENU/
innstillingssøk
Innstillingselementer ··········································· 14
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU (visning)
Indeks
Vise bilde på en SD-TV (Standard
Definition-TV) ···················································· 129
Vise et bilde på en HD-TV (High
Definition-TV) ···················································· 130
Datamaskin
Bruke med datamaskinen din···························· 132
Bruke programvaren ········································· 133
Koble kameraet til en datamaskin ·························135
Laste opp bilder til en medietjeneste················· 137
Skrive ut
Skrive ut stillbilder ············································· 139
Feilsøking
Feilsøking·························································· 140
Varselindikatorer og meldinger ························· 148
6NO
Indeks································································ 161
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bruke kameraet i utlandet ································· 153
Minnekort ·························································· 154
Batteri································································ 156
Batterilader························································ 157
TransferJet-standard········································· 158
Antall stillbilder og mulig opptakstid for film ······ 159
Forholdsregler ··················································· 160
Innhold
Annet
Indeks
7NO
Søk etter arbeidsoperasjon
Ta portrettbilder
Myke hudtoner······················································ 31
Mykt snapshot ······················································ 31
Halvlysportrett······················································· 31
Smilutløser····························································· 43
Scenegjenkjenning ·············································· 64
Ansiktsgjenkjenning ············································ 67
Lukkede øyne-reduksjon ··································· 70
Rødøyereduksjon ·············································· 101
Ta panoramabilder
Panoramafotografering ······································ 27
Ta nærbilder
Makro ······································································ 55
Nærfokus ······························································· 55
Fotografere motiv i
bevegelse
Filmmodus ····························································· 29
Høyhast.-lukker ···················································· 32
Serieinnstillinger ·················································· 54
Fotografere uten at
bildet blir uskarpt
Høy følsomhet ······················································ 31
Høyhast.-lukker ···················································· 32
Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse ···· 47
ISO ··········································································· 57
Fotografere i motlys
Tvungen blits ························································ 45
Scenegjenkjenning ·············································· 64
DRO········································································· 69
Indeks
Filmmodus ····························································· 29
MENU/
innstillingssøk
Ta opp film
Søk etter
arbeidsoperasjon
Intelligent auto ······················································ 26
Scenevalg ······························································ 31
Scenegjenkjenning ·············································· 64
Innhold
Overlate innstillingene
til kameraet
8NO
Endre bildestørrelse
Bildestørr./Panoramabildestørrelse ··············· 51
Slette bilder
Slett ········································································· 79
Format ·································································· 121
Vise forstørrede bilder
Avspillingszoom ··················································· 37
Trimming (endre størrelse) ······························· 85
Vise bilder i
fullskjermmodus
Vid zoom ································································ 38
Midlertidig rotert visning····································· 39
Bildestørr./Panoramabildestørrelse ··············· 51
Redigere bilder
Male ········································································· 83
Retusjere ································································ 85
Indeks
Fokus ······································································ 61
Ansiktsgjenkjenning ············································ 67
MENU/
innstillingssøk
Endre fokuspunkt
Søk etter
arbeidsoperasjon
Høy følsomhet ······················································ 31
Sakte synk ····························································· 45
ISO ··········································································· 57
Innhold
Fotografere på mørke
steder
Spille av en bildeserie i Lysbildevisning ····················································· 76
rekkefølge
Skrive ut bilder med
dato
"PMB (Picture Motion Browser)" ··················· 133
Endre dato- og
tidsinnstillinger
Områdeinnstilling ··············································· 127
Dato- og tidsinnstill. ·········································· 128
Initialisere
innstillingene
Initialiser ······························································· 108
Vise Kameraveiviser
Kameraveiviser ···················································· 72
9NO
Skrive ut stillbilder ············································· 139
Vise på TV
Vise bilde på en SD-TV (Standard
Definition-TV) ······················································ 129
Vise et bilde på en HD-TV (High
Definition-TV) ······················································ 130
Innhold
Skrive ut bilder
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
10NO
MENU/innstillingssøk
Innhold
MENU-elementer (opptak)
Du kan enkelt velge de ulike fotofunksjonene med
.
2 Pek på
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
for å vise MENU-skjermbildet.
De fire menyelementene som er vist under
MENU-skjermbildet.
, vises ikke på
3 Pek på menyelementet t ønsket modus.
MENU/
innstillingssøk
I tabellen nedenfor viser innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan
endres. En innstilling kan være låst eller begrenset, avhengig av opptaksmodusen. For nærmere
detaljer kan du se siden for hvert enkelt punkt.
Ikonene under
og
angir de tilgjengelige modusene.
REC-modus
—
Enkel modus
Filmopptaksscene (kun DSCT110)
—
—
—
—
—
—
Smilutløser
—
—
—
Blits
—
—
—
Selvutl.
Fotograferingsretning
—
—
Indeks
Menyelementer
—
—
—
—
Bildestørr./
Panoramabildestørrelse
Serieinnstillinger
—
—
—
Makro
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
Hvitbalanse
—
Hvitbalanse under vann (kun
DSC-T110)
—
Fokus
—
Målemodus
—
Scenegjenkjenning
Myke hudtoner-effekt
—
Ansiktsgjenkjenning
DRO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11NO
Forts. r
REC-modus
Lukkede øyne-reduksjon
—
—
—
—
—
Display-innstillinger
—
Kameraveiviser
—
Innhold
Menyelementer
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
• [Undervannspanorama.] vises kun når [Hus] er stilt inn på [På] (kun DSC-T110).
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
• De fire menyelementene som er vist under
, varierer fra modus til modus.
•
(Under vann)-modus i scenevalg er kun tilgjengelig for DSC-T110.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
12NO
MENU-elementer (visning)
Innhold
Du kan enkelt velge de ulike visningsfunksjonene med
.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
2 Pek på
De fire menyelementene som er vist under
MENU-skjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
for å vise MENU-skjermbildet.
, vises ikke på
3 Pek på menyelementet t ønsket modus.
innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan
Visningsmodus
Minnekort
Datovisning
Menyelementer
Internminne
Mappevisning Mappevisning Mappevisning
(Stillbilder)
(Film)
MENU/
innstillingssøk
I tabellen nedenfor viser
endres.
(Enkel modus)
—
—
—
(Bildeindeks)
(Lysbildevisning)
—
Indeks
(Kalender)
(Slett)
(Bildeoverf. med TransferJet)
—
(Male)
—
(Retusjere)
—
(Visningsmodus)
—
—
(Beskytt)
DPOF
—
(Rotere)
—
—
(Voluminnstillinger)
(Display-innstillinger)
(Eksponeringsdata)
(Antall bilder i indeksen)
(Velg mappe)
—
—
Kameraveiviser
Merknader
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
• De fire menyelementene som er vist under
, varierer fra modus til modus.
13NO
Innstillingselementer
1 Pek på
Innhold
Du kan endre innstillingene i skjermbildet
(Innst.).
for å vise MENU-skjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på
(Innst.) t ønsket kategori t ønsket
element t ønsket innstilling.
Opptaksinnstillinger
MENU/
innstillingssøk
Kategorier
Elementer
AF-lys
Rutenettlinje
Skjermoppløsning
Digital zoom
Auto-orient.
Veil. for scenegjenkj.
Indeks
Rødøyereduksjon
Lukk. øyne-varsel
Hovedinnstillinger
Pip
LCD-lysstyrke
Language Setting
Skjermfarge
Demomodus
Initialiser
COMPONENT
Video ut
Hus (kun DSC-T110)
USB-tilk.
LUN-innstillinger
Last ned musikk
Tøm musikk
Strømsparer
TransferJet
Eye-Fi*
Kalibrering
14NO
Forts. r
Kategorier
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Innhold
Minnekortverktøy
Elementer
Slette REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Filnummer
Klokkeinnstillinger
Områdeinnstilling
Dato- og tidsinnstill.
* [Eye-Fi] vises bare når et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen) er satt inn i kameraet.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• [Opptaksinnstillinger] vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus.
• [Minnekortverktøy] vises kun når et minnekort er satt inn i kameraet, mens [Internt minneverktøy] vises
kun når det ikke er satt inn noe minnekort.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Filnummer
Indeks
15NO
Navn på deler
B Lukkerknapp
Innhold
A Zoomespak (W/T) (35, 37)
C Mikrofon
D ON/OFF (strømbryter)/strømlampe
F Selvutløserlampe/smilutløserlampe/
AF-lys
G Linse
H Linsedeksel
I LCD-skjerm/Pekeskjerm
Søk etter
arbeidsoperasjon
E Blits
J Høyttaler
-knappen (avspilling) (36)
L Krok for håndleddsrem*
M Spor for innsetting av batteri
N Skruehull for stativ
O Batteri-/minnekortdeksel
MENU/
innstillingssøk
K
P Multikontakt (Type3a)
Q Batteriutkaster
S Tilgangslampe
T
(TransferJet™)-merke (81, 117)
Indeks
R Minnekortspor
* Bruke håndleddsremmen
Fest remmen og stikk hånden din gjennom løkken
for å hindre at kameraet faller ned.
Krok
Dekseloverflate
* Bruke pekepennen
Pekepennen brukes til å velge knapper og
funksjoner på pekeskjermen. Den festes til
håndleddsremmen. Ikke bær kameraet etter
pekepennen. Kameraet kan falle av.
16NO
Innhold
Liste over ikoner som vises på
skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status. De viste ikon-posisjonene kan variere fra
opptaksmodus til opptaksmodus.
1
Indikator
Betydning
Ikon for scenegjenkjenning
DRO
Reisemål
Scenegjenkjenning
Vibrasjonsvarsel
Filmopptaksscene (kun DSCT110)
Når du tar opp film
MENU/
innstillingssøk
Hvitbalanse
•
(Hvitbalanse under
vann) vises kun på DSC-T110.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når du tar stillbilder
Avspillingszoom
Visning av Eye-Fi-modus
8/8
Indeks
Opptaks-/avspillingsmedia
(minnekort, internminne)
Bildenummer/antall bilder tatt
opp i datoområdet, i valgt mappe
Bildestørrelse/
panoramabildestørrelse
Ved avspilling
TransferJet-innstillinger
Databasefilen er full/advarsel om
feil i databasefil
REC-mappe
Avspillingsmappe
Skifte mappe
Beskytt
Merke for utskriftsbestilling
(DPOF-merke)
Lukkede øyne-reduksjon
17NO
Forts. r
2
Betydning
Indikator
Gjenværende batteritid
Fokus
Advarsel om lite batteristrøm
Rødøyereduksjon
AF-lys
z
REC-mappe
Støyreduksjon NR med sakte
lukker
Lukkerhastighet
Visning av Eye-Fi-modus
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Nærfokus
Blitsmodus
Blits
3
Blits lader
Målemodus
REC
Standby
Ta opp film/standby
0:12
Opptakstid (m:s)
N
Avspilling
Betydning
Avspillingsindikator
0:00:12
Telleverk
Egendiagnose-display
101-0012
Mappefilnummer
Advarsel om temperaturøkning
2010 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
96
Antall bilder som kan tas
100 min
Tilgjengelig opptakstid
Indeks
Serieinnstillinger
Selvutløser
MENU/
innstillingssøk
Hvitbalanse
•
(Hvitbalanse under
vann) vises kun på DSC-T110.
Søk etter
arbeidsoperasjon
125
Målemodus
C:32:00
AE/AF-lås
Opptaks-/avspillingsmedia
(minnekort, internminne)
Zooming
Indikator
Betydning
Innhold
Indikator
4
Ansiktsregistrering
Myke hudtoner-effekt
Databasefilen er full/advarsel om
feil i databasefil
Bildestørrelse/
panoramabildestørrelse
AF-avstandssøkerramme
Trådkors for punktmåling
ISO400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
18NO
Bruke pekeskjermen
Knapp
/
Innhold
Kameraet gir deg mulighet til å utføre arbeidsoperasjoner og foreta innstillinger ved å peke på
knappene eller dra elementer på LCD-skjermen med fingeren.
Handling
/
/
Går tilbake til forrige skjermbilde.
Merknader
• Bruk pekeskjermen ved å trykke lett ("peke") på den med fingeren eller den medfølgende pekepennen.
Hvis du trykker for hardt, eller bruker en spiss gjenstand, bortsett fra den medfølgende pekepennen, kan
du ødelegge pekeskjermen.
• Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du fotograferer, vil knappene og ikonene forsvinne
et lite øyeblikk. Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren din fra skjermen.
MENU/
innstillingssøk
Viser funksjonsbeskrivelser for hver
innstilling i valgskjermbildene for MENU
(opptak), REC-modus eller
scenevalgmodus.
Berør
t de elementene du vil lese
beskrivelsen av.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Viser de skjulte elementene, så de
elementene du vil stille inn vises på
skjermen.
Indeks
Peke på skjermen for å fokusere
Når du peker på motivet på pekeskjermen, vises en ramme, og når du trykker lukkerknappen
halvveis ned, kommer rammen i fokus. Hvis det er et ansikt i rammen, vil ikke bare fokuset, men
også lysstyrken og fargenyansene automatisk optimaliseres.
Knapp/betjeningsmetode
Handling
Pek på motivet.
Justerer fokus.
Avbryter funksjonen.
Merknader
• Du kan ikke bruke denne funksjonen når du bruker den digitale zoomen, tar opp i nærfokusmodus eller i
enkel modus.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen når modusen
(Landskap), (Halvlys), (Fyrverkeri) eller
(Under vann) (kun DSC-T110) er valgt i Scenevalg.
19NO
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra
fingeren mot høyre for å vise MENUskjermbildet; dra fra høyre til venstre for å
skjule MENU-skjermbildet.
Viser/skjuler
betjeningsknappene.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra
fingeren mot venstre for å skjule
betjeningsknappene; dra fra venstre til høyre
for å vise betjeningsknappene.
Viser neste/
forrige bilde.
Dra fingeren over LCD-skjermen mot høyre
eller venstre under avspilling. For å endre
bildet fortløpende drar du fingeren mot høyre
eller venstre og fortsetter å trykke på denne
siden.
Viser indeksskjermbildet.
Dra fingeren oppover på LCD-skjermen.
Viser neste/
forrige side i
indeksmodus.
Dra fingeren nedover eller oppover på LCDskjermen.
Indeks
Viser/skjuler
MENUskjermbildet.
MENU/
innstillingssøk
Betjeningsmetode
Søk etter
arbeidsoperasjon
Handling
Innhold
Betjene kameraet ved å dra elementer på LCDskjermen
20NO
Tilpasse MENU-elementer
2
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Pek på
Innhold
Under opptak/avspilling vises de fire MENU-elementene under
på LCD-skjermen. Du kan
tilpasse disse fire knappene til de ønskede MENU-elementene og layouten, så du kan plassere
knapper du bruker ofte, der det er praktisk for deg.
Disse knappene kan tilpasses og innstillingene lagres for hver enkelt opptaksmodus under
opptak, og for internminnet og minnekortet under avspilling.
for å vise MENU-skjermbildet.
(Tilpasse) t [OK]
Tilpasse
MENU/
innstillingssøk
3 Velg et MENU-ikon og dra det til ønsket posisjon
på venstre side av LCD-skjermen.
MENU-ikonet skiftes ut i tilpasningsområdet.
.
Tilpasningsområde
Indeks
4 For å avbryte må du peke på
Merk
• Du kan ikke tilpasse MENU-ikonet i Enkel modus.
z Dra fordel av tilpasning
Ikke bare kan du bytte om på MENU-ikoner, du kan også bytte om på MENU-ikoner inne i
tilpasningsområdet og redusere antallet MENU-ikoner.
Tilpasse
Tilpasse
Bytte om på MENU-ikonene inne i
tilpasningsområdet
Hvis du berører et MENU-ikon inne i tilpasningsområdet,
kan du flytte det dit du vil.
Redusere antallet ikoner i tilpasningsområdet
Hvis du berører et MENU-ikon inne i tilpasningsområdet,
kan du flytte det til området på høyre side.
21NO
Bruke internminnet
B
Når det ikke er satt inn noe minnekort
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
• Du kan ikke lagre filmer i internminnet når filmbildestørrelsen er
[1280×720 (fin)] eller [1280×720 (standard)].
Internminne
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på
bildene i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
MENU/
innstillingssøk
B
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når det er satt inn et minnekort
[Opptak]: Bilder tas opp på minnekortet.
[Avspilling]: Bilder på minnekortet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på
bildene på minnekortet.
Innhold
Kameraet har ca. 23 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn
noe minnekort i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter:
Indeks
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 135 uten at det er satt inn noe minnekort i
kameraet.
Ta sikkerhetskopi av data på et minnekort
Klargjør et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør så den prosedyren som er
forklart i [Kopier] (side 125).
Merknader
• Du kan ikke importere bildedata fra et minnekort til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel, kan du importere data fra
internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke eksportere data fra en datamaskin til internminnet.
22NO
Kameraveiviser
Innhold
Dette kameraet har en intern funksjonsveiledning. Denne lar deg søke etter kameraets funksjoner
som du har behov for.
Du kan bruke den valgte funksjonen etter at du har lest veiledningen.
Kameraveiviser
Ikonveiledning
Feilsøking
Objektivveiled.
Søkeord
Historikk
En operasjonsveiledning vises slik at du kan betjene
kameraet etter anvisningene på skjermen.
(Kameraveiviser).
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på
.
2 Velg en søkemetode.
Dette er forklart i Opptaks-/avspillingsveil..
3 Velg ønsket modus.
Opptaks-/avspillingsveil.
Funksjoner som er tilgjengelige i den valgte modusen vises.
Tilbake
MENU/
innstillingssøk
1 Berør
Søk etter
arbeidsoperasjon
Opptaks-/
avspillingsveil.
Intelligent auto
Kameraet oppdager scenen
automatisk og tar opp med
automatiske innstillinger
Se detaljer
Indeks
4 Velg ønsket funksjon.
Operasjonsveiledningen for den valgte funksjonen vises.
5 Bruk / til å bytte visningen fra sammendrag til
operasjon til detaljer.
Intelligent auto-opptak
• Operasjonsveiledningen og detaljer vises kanskje ikke, avhengig av
den valgte funksjonen.
• Når du velger [Bruk denne funksjonen], bytter kameraet automatisk
til den valgte modusen.
6 For å lukke Kameraveiviser, berør
Tilbake
Lar deg ta stillbilder
med automatiske
innstillinger i
henhold til
ansikt/situasjon.
Et skjermikon
Bruk denne funksjonen
.
Søkemetode
Beskrivelse
Opptaks-/avspillingsveil.
Søk etter forskjellige operasjonsfunksjoner i opptaks-/
visningsmodus.
Ikonveiledning
Søk funksjonen og betydningen av ikonene som vises.
Feilsøking
Søk etter vanlige problemer og deres løsninger.
Objektivveiled.
Søk funksjoner som passer for dine behov.
Søkeord
Søk funksjoner etter søkeord.
Historikk
Vis de 10 siste elementene som ble vist i Kameraveiviser.
23NO
Forts. r
Merknader
(Kameraveiviser) er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I Enkel modus
– Når [Hus] er stilt inn til [På] (kun DSC-T110)
• [Bruk denne funksjonen] er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av de valgte funksjonene.
Innhold
•
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
24NO
REC-modus
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
Innhold
Du kan velge opptaksmodus basert på forholdene og objektivet.
(REC-modus) t ønsket modus
(Filmmodus)
(Program Auto)
(Scenevalg)
Setter deg i stand til å ta opp film.
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også
velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.
Setter deg i stand til å ta panoramabilder under vann.
[Undervannspanorama.] er tilgjengelig når [Hus] er stilt inn på [På].
Indeks
(Undervannspanorama.)
(kun DSC-T110)
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde etter at du har
komponert bildene.
MENU/
innstillingssøk
(Panoramafotografering)
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte
innstillinger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Intelligent auto)
25NO
Intelligent auto
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(REC-modus) t
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
(Intelligent auto)
Merk
• [Blits] er stilt inn på [Auto] eller [Av].
zOm scenegjenkjenning
Ikon for scenegjenkjenning og veiviser
Indeks
Kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys), (Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro),
(Nærfokus) og
(Portrett), og viser det tilsvarende ikonet og veiviseren på skjermen når scenen er
gjenkjent.
Hvis du vil vite mer, se side 64.
MENU/
innstillingssøk
Scenegjenkjenning brukes i Intelligent automodus. Ved hjelp av denne funksjonen
gjenkjenner kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde.
zHvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 8 cm (1 cm i modusen Intelligent auto eller Enkel modus)
(W), 50 cm (T) (fra linsen). Ta opp i nærfokusmodus når du fotograferer et motiv som ligger
nærmere enn opptaksavstanden.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller endre
fokusinnstillingen (side 61).
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
– Det er mørkt og motivet er langt unna.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Motivet synes gjennom glass.
– Motivet beveger seg raskt.
– Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
– Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.
26NO
Panoramafotografering
Innhold
Setter deg i stand til å lage et panoramabilde ved hjelp av bilder som er satt sammen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(REC-modus) t
(Panoramafotografering)
MENU/
innstillingssøk
3 Plasser kameraet så det passer med enden av
motivet som skal fotograferes, og trykk på
lukkerknappen.
Denne delen kommer ikke
med
Indeks
4 Panorer til slutten av veiviseren, mens
du følger instruksjonene på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det sammensatte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig
panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe, eller opptaket bli mislykket.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke,
farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta
bildet på nytt.
• Panoramafotografering egner seg ikke i følgende situasjoner:
– Et motiv i bevegelse
– Et motiv som er for nær kameraet
– Et bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen
– Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• Du kan ikke ta panoramabilder i følgende situasjoner:
– Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
27NO
Forts. r
panoramabilde
Fotograferingsretning:
Panoramabildestørrelse:
(Fotograferingsretning) t [Høyre], [Venstre], [Opp]
eller [Ned]
(Bildestørr.) t [Standard] eller [Vid]
Panorer kameraet i en bue med konstant hastighet i den retningen som vises på LCDskjermen. Et stillestående motiv er bedre egnet for panoramabilder enn et motiv i bevegelse.
Vertikal retning
Horisontal retning
Søk etter
arbeidsoperasjon
zTips for panoramafotografering
Innhold
zEndre opptaksretningen eller bildestørrelsen for et
MENU/
innstillingssøk
Så liten radius som mulig
Indeks
• Trykk først lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse.
Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer eller snu litt på kameraet.
• Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av
skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere
bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt
opptak.
zRulle panoramabilder for å vise dem
Rull panoramabilder ved å peke på
mens panoramabildene vises. Pek på LCD-skjermen
under avspilling for å vise betjeningsknappene.
Viser det viste området av
hele panoramabildet
Betjeningsknapp/
betjeningsmetode
Handling
Pek på
skjermen
Avspilling med rulling/pause i rulling
av bilder
eller LCD-
Berør
/ / /
eller dra opp/ned/
høyre/venstre
Ruller bilder
• Panoramabilder kan også spilles av med den inkluderte programvaren "PMB" (side 133).
• Panoramabilder som er tatt opp med et annet kamera vil kanskje ikke vises riktig når de spilles av.
28NO
Filmmodus
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(REC-modus) t
Innhold
Setter deg i stand til å ta opp film.
(Filmmodus)
4 For å stoppe opptaket må du trykke på
lukkerknappen igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Trykk på lukkerknappen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
29NO
Program Auto
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(REC-modus) t
3 Trykk på lukkerknappen.
(Program Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
MENU/
innstillingssøk
Indeks
30NO
Scenevalg
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle
scenen.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(REC-modus) t
ønsket modus
(Scenevalg) t
(Mykt snapshot)
Setter deg i stand til å ta bilder med en mykere
atmosfære for portretter, blomsteropptak osv.
(Landskap)
Muliggjør enkel fotografering av fjerntliggende scener
ved å fokusere på lang avstand. Fotograferer klar
himmel og trær og blomster i livlige farger.
(Halvlysportrett)
Setter deg i stand til å ta skarpe bilder av mennesker mot
en nattlig bakgrunn, uten at atmosfæren går tapt.
(Halvlys)
(Høy følsomhet)
(Gourmet)
(Kjæledyr)
(Strand)
Indeks
Setter deg i stand til å ta bilder av ansikter med større
jevnhet.
MENU/
innstillingssøk
(Myke hudtoner)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Setter deg i stand til å ta opp nattlige scener på avstand,
uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren.
Setter deg i stand til å ta bilder uten
blits i svakt lys, med bildestabilisering.
Velger makromodus, så du kan fotografere matretter i
appetittvekkende og klare farger.
Setter deg i stand til å ta bilder av kjæledyret ditt med de
beste innstillingene.
Setter deg i stand til å ta bilder med passende
innstillinger for scener fra kysten eller bredden av en
innsjø.
31NO
Forts. r
(Snø)
(Høyhast.-lukker)
Setter deg i stand til å fotografere under vann i naturlige
farger med kamerahus (f.eks. undervannspakke).
Merk
• Når du tar bilder med en av modiene
(Halvlysportrett), (Halvlys) eller
(Fyrverkeri), er
lukkerhastigheten lavere, og bildene har en tendens til å bli uskarpe. For å unngå uskarphet, anbefales det
å bruke stativ.
MENU/
innstillingssøk
Setter deg i stand til å fange inn motiv i rask bevegelse
utendørs eller på andre godt opplyste steder.
• Lukkerhastigheten øker, så bilder som tas på mørke
steder blir mørkere.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Under vann)
(kun DSC-T110)
Setter deg i stand til å ta bilder av fyrverkeri i all sin
prakt.
Innhold
(Fyrverkeri)
Setter deg i stand til å ta opp klare bilder uten reduserte
farger i snøscener eller på andre steder hvor hele
skjermen ser ut til å være hvit.
Indeks
32NO
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
Søk etter
arbeidsoperasjon
*5
Blits
—
—
—
—
Selvutl.
Smilutløser
—
Nærfokus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
Hvitbalanse
—
—
—
—
—
Fokus
—
—
—
—
—
—
—
Målemodus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
Myke hudtonereffekt
*3
Ansiktsgjenkjenning
*4
Lukkede øynereduksjon
*1
*2
*3
*4
*5
*4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
*2
—
—
Indeks
—
—
MENU/
innstillingssøk
Serieinnstillinger
Innhold
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. viser innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som
ikke kan endres.
For "Blits"og "Selvutl." angir ikonene hvilke modi som er tilgjengelige. Enkelte funksjoner er
ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen.
[Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse].
Du kan bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for [Hvitbalanse].
[Av] for [Myke hudtoner-effekt] er ikke tilgjengelig.
[Ved berøring] kan ikke velges for [Ansiktsgjenkjenning].
(Under vann) er kun tilgjengelig for DSC-T110.
33NO
Innhold
Undervannspanorama.
(kun DSC-T110)
Når kameraet er installert i et kamerahus (f.eks. i undervannspakken), tar det flere bilder i løpet
av en panorering, slik at du kan komponere et panoramabilde av sammensatte bilder.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
(Innst.) t
t [Hus] t [På]
(Hovedinnstillinger)
3 Legg kameraet i kamerahuset.
4
(REC-modus) t
(Undervannspanorama.)
MENU/
innstillingssøk
5 Plasser kameraet så det passer med enden av
motivet som skal fotograferes, og trykk på
lukkerknappen.
Denne delen kommer ikke
med
Fremdriftsindikator
Indeks
6 Panorer til slutten av veiviseren, mens
du følger instruksjonene på LCDskjermen.
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det sammensatte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig
panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe, eller opptaket bli mislykket.
• I blafrende lys er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke,
farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta
bildet på nytt.
• Undervannspanorama. egner seg ikke i følgende situasjoner:
– Når gjenstander er for nær kameraet
– Motiv med liten kontrast
– Motiv i kontinuerlig forandring
• Du kan ikke ta panoramabilder i følgende situasjoner:
– Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.
– Kameraet holdes ikke rolig nok.
34NO
Zoom
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Innhold
Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil
4×.
T-siden
Skyv zoomespaken (W/T) til T-siden for å zoome inn, og skyv
den til W-siden for å zoome ut.
• Når zoomeforstørrelsen overskrider 4×, se side 98.
W-siden
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Beveg zoomespaken (W/T).
• Kameraet zoomer langsomt mens du tar opp en film.
• Zoomen er låst på W-siden når du fotograferer i panoramamodus (kun DSC-T110) og i
undervannspanoramamodus.
Indeks
35NO
Vise stillbilder
Innhold
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
2 Velg et bilde med
/
.
Du kan utføre følgende handlinger ved å dra elementer på LCD-skjermen under avspilling.
Betjeningsmetode
Viser neste/forrige bilde.
Dra mot høyre eller venstre.
Endrer bildet kontinuerlig
(neste/forrige bilde).
Dra mot høyre eller venstre, og
fortsett å trykke.
Viser indeksskjermbildet
under avspilling.
Dra oppover.
MENU/
innstillingssøk
Handling
Søk etter
arbeidsoperasjon
zTips for dra-operasjoner
zVise bilder som er tatt med et annet kamera
Indeks
Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av
bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen, på
minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen ''Fant filer som ikke ble
gjenkjent Importere filer''. For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge
[OK].
• Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning når du vil registrere bilder. Hvis du bruker et batteri med
lite strøm når du vil registrere bilder, vil det kanskje ikke være mulig å registrere alle data, eller data
kan bli ødelagt hvis batteriet slipper opp for strøm.
36NO
Avspillingszoom
Innhold
Spiller av det forstørrede bildet.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå
på avspillingsmodus.
Bildet forstørres til den dobbelte størrelsen, med det
området du pekte på i sentrum. Du kan også forstørre
bildet ved å skyve zoomespaken (W/T) mot T-siden.
3 Juster zoomeforstørrelsen og plasseringen.
Viser det viste området av
hele bildet
Bildet forstørres ytterligere hver gang du peker på
skjermen.
Handling
Dra oppover/nedover/mot høyre/
mot venstre
Endrer zoomeposisjonen.
/
MENU/
innstillingssøk
Knapp/betjeningsmetode
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på det området du vil forstørre.
Endrer zoomeforstørrelsen.
Avbryter avspillingszoomen.
zLagre forstørrede bilder
t [Retusjere] t
Indeks
Du kan lagre et forstørret bilde ved å bruke trimmefunksjonen (
[Trimming (endre størrelse)]).
37NO
Vid zoom
2 Pek på
(Vid zoom).
Merk
• Vid zoom er ikke tilgjengelig for følgende bildefiler:
– Film
– Panoramabilder
– 16:9-bilder
(Vid
MENU/
innstillingssøk
3 For å avbryte vid zoom må du peke på
zoom) igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
I enkeltbildemodus vises stillbilder med et bildeforhold på 4:3 over hele LCD-skjermen. I dette
tilfellet vil øverste og nederste del av bildet bli noe beskåret.
Indeks
38NO
Midlertidig rotert visning
2 Velg et bilde som er vertikalt orientert t pek på
(midlertidig rotert visning).
Merknader
• Midlertidig rotert visning er ikke tilgjengelig for følgende bilder:
– Film
– Panoramabilder
– Bilder med horisontal orientering
• Ved å peke på / avbryter du midlertidig rotert visning.
MENU/
innstillingssøk
3 For å avbryte visningen må du peke på
(midlertidig rotert visning) igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Dette brukes i enkeltbildemodus for midlertidig å rotere et bilde og forstørre det på skjermen.
Indeks
39NO
Vise film
Innhold
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
2 Velg en film med
.
på LCD-skjermen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Pek på
/
Når du peker på LCD-skjermen under avspilling, vises
betjeningsknappene.
Knapp/betjeningsmetode
Handling
.
Hopper til starten av filmen
m
Hurtig bakoverspoling
Normal avspilling/pause
Hurtig foroverspoling
Volumkontroll
Juster volumet med
eller
MENU/
innstillingssøk
Pek på u eller LCD-skjermen.
M
.
Merk
• Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer.
zSlik viser du bare film på indeksskjermen
t
• Når en filmfil spilles av helt til slutten, vil kameraet automatisk begynne å spille av neste filmfil.
Indeks
Du kan vise bare miniatyrfilmbilder på indeksskjermen ved å peke på
(Visningsmodus) t
(Mappevisning (Film)).
40NO
Enkel modus
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Enkel modus) t [OK]
Merknader
• Batteristrømmen kan reduseres fortere som følge av at lysstyrken i skjermen økes automatisk.
• Avspillingsmodus endres også til [Enkel modus].
(opptak)
Indeks
Smilutløser: Pek på (smil).
Bildestørr.:
t [Bildestørr.] t Velg [Stor] eller
[Liten]
Blits:
t [Blits] t Velg [Auto] eller [Av]
Selvutl.:
t [Selvutl.] t Velg [Av] eller [På]
Avslutte Enkel modus:
t [Avslutte Enkel modus]
t [OK]
MENU/
innstillingssøk
zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkel modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
zOm scenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner
kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet.
Ikon for scenegjenkjenning
• Kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro),
(Nærfokus) eller
(Portrett), og viser et
ikon på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent.
Hvis du vil vite mer, se side 64.
41NO
Innhold
Filmopptaksscene (kun DSCT110)
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger i samsvar med den aktuelle
scenen, når kameraet er i Filmmodus.
2
3
(REC-modus) t
(Filmmodus)
(Filmopptaksscene) t ønsket modus
(Auto)
Justerer innstillingen automatisk.
(Under vann) Setter deg i stand til å ta opp film under vann i naturlige farger med
MENU/
innstillingssøk
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
kamerahus (f.eks. undervannspakke).
Indeks
42NO
Smilutløser
Innhold
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2 Pek på
(Smilutløser).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
3 Vent på at et smil skal registreres.
4 For å avslutte smilutløseren, må du peke på
(Smilutløser) igjen.
Søker etter smil
Smilfølsomhetsindikator
Ansiktsregistreringsramme
Merknader
Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet er fullt.
Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
[Smilutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I filmmodus
Indeks
•
•
•
•
MENU/
innstillingssøk
Når "smilnivået" overskrider punktet V på indikatoren, tar
kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er
aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til
smilutløsermodus.
zStille inn smilfølsomheten
I smilutløsermodus vises en knapp som brukes til innstilling av
smilgjenkjenningsfølsomheten.
: Registrerer et stort smil.
: Registrerer et normalt smil.
: Registrerer selv et lite smil.
Søker etter smil
• Smilgjenkjenningsfølsomheten er låst til [Normalt smil] i Enkel modus.
• Når [Display-innstillinger] er stilt inn på [Av], vises ikke smilgjenkjenningsfølsomheten.
43NO
Forts. r
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler.
• Du kan velge et ansikt som skal prioriteres ved smilregistrering, ved å bruke [Ansiktsgjenkjenning].
Hvis du velger et prioritert ansikt, utføres smilregistrering kun for det ansiktet. For å utføre
smilgjenkjenning på et annet ansikt, må du peke på dette (side 68).
• Hvis kameraet ikke oppdager et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten på [Svakt
smil].
Søk etter
arbeidsoperasjon
Ikke dekk øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg
deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere
smilet når tennene synes.
1
Innhold
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
MENU/
innstillingssøk
Indeks
44NO
Blits
2
(Blits) t ønsket modus
Innhold
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
(På)
Blinker ved opptak i svakt lys eller når motivet er bakgrunnsbelyst.
Blitsen kommer alltid på.
Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som
ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.
(Av)
Blitsen virker ikke.
Merknader
•
•
•
•
•
Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.
Mens blitsen lades, vises
.
Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.
[På] eller [Sakte synk] er ikke tilgjengelig når kameraet er i Intelligent automodus.
I panoramamodus og i undervannspanoramamodus (kun DSC-T110) er [Blits] stilt inn på [Av].
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de
fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Indeks
zNår "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
MENU/
innstillingssøk
(Sakte synk)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Auto)
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen osv.) i
luften
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg. ([Blits] er satt til [Av].)
45NO
Blits
.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
3
t [Blits] t ønsket modus
Innhold
I enkel modus kan du velge blitsinnstilling fra
(Enkel modus) t [OK]
Av
Blitsen virker ikke.
MENU/
innstillingssøk
Blinker ved opptak i svakt lys eller når motivet er bakgrunnsbelyst.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Auto
Indeks
46NO
Selvutl.
Innhold
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Selvutl.) t ønsket modus
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
Bruker ikke selvutløseren.
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du peke på
.
(2 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 2 sekunders forsinkelse.
(Selvportrett,
en person)
Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser.
Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en
(Selvportrett, signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
to personer)
Merknader
MENU/
innstillingssøk
(10 sek.)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Av)
• I filmmodus er [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] ikke tilgjengelige.
• Selvutløseren er ikke tilgjengelig i panoramamodus eller i undervannspanoramamodus (kun DSC-T110).
Indeks
z Automatisk opptak med selvportrettsutløser
Rett objektivet mot deg selv, så ansiktet ditt reflekteres i LCD-skjermen. Kameraet
oppdager motivet, og lukkeren aktiveres. Kameraet bestemmer den optimale komposisjonen
og forhindrer at bare halve ansikter kommer med på LCD-skjermen. Du må ikke bevege
kameraet etter at du har hørt signaltonen.
• Du kan også ta et bilde ved å trykke på lukkerknappen under denne
operasjonen.
47NO
Forts. r
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på
lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser. Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys
eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene
(Halvlysportrett) eller
(Halvlys). I så fall må du ta bilder med nedenstående tips i bakhodet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde
armene tett mot siden av kroppen etter at du har
trykket på lukkerknappen.
• Bruk et stativ, eller plasser kameraet på en flat
overflate for å holde kameraet i ro.
Innhold
z Tips for å unngå uskarpe bilder
MENU/
innstillingssøk
Indeks
48NO
Selvutl.
.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
3
t [Selvutl.] t ønsket modus
Innhold
I enkel modus kan du velge selvutløserinnstilling fra
(Enkel modus) t [OK]
På
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du peke på
.
MENU/
innstillingssøk
Bruker ikke selvutløseren.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Av
Indeks
49NO
Fotograferingsretning
Innhold
Still inn retningen kameraet skal panoreres i når du fotograferer i panoramamodus eller i
undervannspanoramamodus (kun DSC-T110).
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(Fotograferingsretning) t ønsket retning
Panorer fra venstre til høyre.
(Venstre)
Panorer fra høyre til venstre.
(Opp)
Panorer nedenfra og oppover.
(Ned)
Panorer ovenfra og nedover.
MENU/
innstillingssøk
(Høyre)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Indeks
50NO
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
(Bildestørr.) t ønsket størrelse
Bildestørrelse
(4608×3456)
Retningslinjer for bruk
LCD-skjerm
For utskrifter med format på opptil
A3+
MENU/
innstillingssøk
Når du tar stillbilder
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort
format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
Innhold
Bildestørr./
Panoramabildestørrelse
(3648×2736)
For utskrifter med format på opptil L/
2L/A4
(640×480)
For e-postvedlegg
(4608×2592)
For visning på HD-TV (High
Definition-TV) og utskrift i opptil A3format
(1920×1080)
For visning på en HD-TV (High
Definition-TV)
Bildene vises med
bildeforhold 4:3.
Indeks
(2592×1944)
Bilder vil fylle hele
skjermen.
Merk
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller panoramabilder, kan begge kantene
bli beskåret.
I enkel modus
Stor
Tar bilder med størrelsen [16M].
Liten
Tar bilder med størrelsen [5M].
51NO
Fotograferer med 4912×1080 (horisontal).
Fotograferer med 3424×1920 (vertikal).
(Vid)
Fotograferer med 7152×1080 (horisontal).
Fotograferer med 4912×1920 (vertikal).
Når du tar opp film
1
(Bildestørr.) t ønsket modus
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på
Filmbildestørrelse
1280×720 (fin)
.
Gjennomsnittlig
Retningslinjer for bruk
overføringshastighet
Tar opp film med høyeste kvalitet for
visning på HD-TV (High DefinitionTV).
1280×720 (standard) 6 Mbps
Tar opp film med standardkvalitet for
visning på HD-TV (High DefinitionTV).
VGA
Tar et bilde med en bildestørrelse som
egner seg for opplasting til web.
3 Mbps
Indeks
9 Mbps
MENU/
innstillingssøk
Jo større filmbildet er, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større datamengde som brukes per sekund
(gjennomsnittlig overføringshastighet), jo jevnere blir det avspilte bildet.
Film som spilles inn med dette kameraet vil bli tatt opp i formatet MPEG-4, ca. 30 fps,
progressiv, AAC, mp4.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Standard)
Innhold
Ved opptak i panoramamodus eller i
undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
Merk
• Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [VGA] er valgt.
52NO
Forts. r
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Bildestørrelse: 16M
4608 piksler × 3456 piksler = 15 925 248 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
1
Piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
MENU/
innstillingssøk
Piksel
Søk etter
arbeidsoperasjon
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og
vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan
se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Innhold
zOm "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Indeks
53NO
Serieinnstillinger
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Enkel)
(Serie)
(Serieinnstillinger) t ønsket
Tar et enkeltbilde.
Tar opptil 100 bilder i rekkefølge når du trykker på lukkerknappen
og holder den nede.
Indeks
• Seriemodus er ikke tilgjengelig i enkel modus, panoramamodus,
filmmodus eller smilutløsermodus.
• Blitsen er stilt inn på [Av].
• Når du tar opp med selvutløser, kan du bare ta ett enkelt bilde.
• Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller
minnekortet er fullt, stopper serien.
• [Fokus], [Hvitbalanse] og [EV] justeres for det første bildet, og disse
innstillingene brukes også for de andre bildene.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
modus
Innhold
Du kan velge enkeltbildemodus eller seriemodus.
54NO
Makro
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
Innhold
Bruk denne innstillingen til å ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster.
(Makro) t ønsket modus
(Auto)
(Nærfokus)
Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til
motiver på kort avstand.
Bruk denne modusen til å ta nærbilder.
Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Indeks
• [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I filmmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
• Merk deg følgende punkter når du bruker nærfokusmodus.
– Du kan ikke bruke funksjonene scenegjenkjenning eller ansiktsregistrering.
– Denne modusen oppheves hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen opptaksmodus.
– De blitsmodusinnstillingene du kan bruke i denne modusen, er kun [På] eller [Av].
– Fokuseringshastigheten synker.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
55NO
EV
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
(EV)
/
for å justere eksponeringen t
Du kan også justere eksponeringen ved å peke på z på
justeringslinjen og dra fingeren mot høyre eller venstre.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil
eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.
zJustere eksponeringen for å få bilder som ser bedre
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
3 Pek på
[OK].
Innhold
Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
ut
Indeks
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Lavere EV-innstilling –
Korrekt eksponering
Høyere EV-innstilling +
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
56NO
ISO
Innhold
Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er i Program auto-modus, eller når Scenevalg er stilt inn
på
(Under vann) (kun DSC-T110).
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(ISO) t det ønskede nummeret
(Auto)
/
/
/
/
/
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
/
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av
ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).
• Når opptaksmodus er stilt inn på seriemodus, eller når [DRO] er stilt inn på [DRO plus], kan du bare
velge blant [ISO AUTO] og [ISO 80] til [ISO 800].
zJustere ISO-følsomhet (anbefalt
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
eksponeringsindeks)
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for
å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Indeks
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-følsomheten.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
z Tips for å unngå uskarpe bilder
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg under eksponeringen, så det blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes. Kamerarystelsene reduseres automatisk, men funksjonen forhindrer
ikke uskarpheter i veldig stor grad. Motivet blir ofte uskarpt når lyset er svakt eller
lukkerhastigheten er lav.
I så fall må du ta bilder med nedenstående tips i bakhodet.
• Velg en høyere ISO-følsomhet, slik at
lukkerhastigheten øker.
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
57NO
Hvitbalanse
Innhold
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis
fargene i bildet virker unaturlige.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Hvitbalanse)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
3 Pek på ønsket modus t [OK]
Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
(Dagslys)
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener, nattscener,
neonskilt, fyrverkeri osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
[Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende
lys.
n (Strålende)
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys, som
f.eks. i et fotostudio.
(Blits)
Justerer for blitsforhold.
(Ett trykk)
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvitfargen som er
memorert i modusen [Ettrykksinnst.], blir den grunnleggende
hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto] og andre innstillinger
ikke gir nøyaktige farger.
(Ettrykksinnst.)
Indeks
(Fluorescerende hvitbal. 1)
(Fluorescerende hvitbal. 2)
(Fluorescerende hvitbal. 3)
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Memorerer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett
trykk]-modus.
58NO
Forts. r
Merknader
2
t
MENU/
innstillingssøk
1 Ram inn en hvit gjenstand, som f.eks. et stykke papir som fyller hele
skjermen under samme lysforhold som du vil fotografere motivet i.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Fastlegge den grunnleggende hvitfargen i
modusen [Ettrykksinnst.]
Innhold
• [Hvitbalanse] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I Intelligent automodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I enkel modus
• [Blits] i [Hvitbalanse] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I filmmodus
– Når scenevalg er stilt inn på modusen
(Høy følsomhet)
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende hvitbal. 1], [Fluorescerende hvitbal. 2] eller [Fluorescerende hvitbal. 3].
• Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse] inn på [Auto].
• Når [Blits] er [På] eller [Sakte synk], kan hvitbalansen kun justeres til [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller
[Ettrykksinnst.].
• [Ettrykksinnst.] kan ikke velges når blitsen lades.
(Hvitbalanse) t [Ettrykksinnst.] t [Referanse]
Merknader
• Hvis
-indikatoren blinker under opptak, er hvitbalansen enten ikke blitt innstilt, eller den kan ikke
stilles inn. Bruk automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist kameraet eller utsett det for slag og støt mens [Ettrykksinnst.] pågår.
• Når [Blits] er stilt inn på [På] eller [Sakte synk], er hvitbalansen riktig justert for blitslys.
• De hvite referansebildene som lastes med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] (kun DSC-T110) er
lagret separat.
Indeks
Skjermen blir svart et øyeblikk, og når hvitbalansen er justert og lagret i minnet, vises
opptaksskjermen igjen.
zVirkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med
hvitbalansefunksjonen.
Vær/belysning
Belysningskarakteristika
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
59NO
Justerer fargetonen når kameraet er stilt inn på modusen
modusene
(Under vann) i [Filmopptaksscene] eller
(Under vann) i Scenevalg, eller på
(Undervannspanorama.).
t
(Hvitbalanse under vann)
3 Ønsket modus t [OK]
Justerer fargetonene automatisk i henhold til forholdene under
vann, så fargene virker naturlige.
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
Innhold
Hvitbalanse under vann (kun
DSC-T110)
(Under vann 1) Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av blått.
(Under vann 2) Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av grønt.
(Ettrykksinnst.)
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvitfargen som er
memorert i modusen [Ettrykksinnst.], blir den grunnleggende
hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto] og andre innstillinger
ikke gir nøyaktige farger.
Indeks
(Ett trykk)
Memorerer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett
trykk]-modus (side 59).
Merknader
• Avhengig av fargen i vannet, er det ikke sikkert at undervannshvitbalansen vil fungere på riktig måte,
selv om du velger [Under vann 1] eller [Under vann 2].
• Når [Blits] er [På], kan hvitbalansen under vann kun justeres til [Auto], [Ett trykk] eller [Ettrykksinnst.].
• [Ettrykksinnst.] kan ikke velges når blitsen lades.
• De hvite referansebildene som lastes med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] er lagret separat.
60NO
Fokus
Innhold
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
AF står for "Auto Focus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
(Fokus) t ønsket modus
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
(Multi-AF)
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv,
AFprioriterer AF ansikter.
avstandssøkerramme
• Når scenevalg er stilt inn på modusen
(Under vann) (kun DSC-T110) er fokuseringsmetoden justert til
undervannsfotografering. Når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen
halvveis ned, vises en stor ramme i grønt.
(Senter-AF)
Indeks
Fokuserer automatisk på et motiv i midten
av søkerrammen. Ved å bruke AFlåsefunksjonen kan du komponere bildet
som du vil ha det.
MENU/
innstillingssøk
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i
opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn
ramme rundt det området som er i fokus.
AFavstandssøkerramme
(Punkt-AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite
motiv eller et smalt område. Ved å bruke
AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet
som du vil ha det. Hold kameraet støtt, så
ikke AF-avstandssøkerrammen rettes mot
noe annet enn motivet.
AFavstandssøkerramme
61NO
Forts. r
Merknader
MENU/
innstillingssøk
Når du peker på skjermen, vises en ramme, og ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned, kommer rammen i fokus.
Pek på
for å oppheve fokus.
Søk etter
arbeidsoperasjon
zVelge prioritert del av motivet i en fart
Innhold
• Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], vil innstillingen for AF-avstandssøkerrammen deaktiveres
og AF-avstandssøkerrammen vises med en stiplet linje i stedet. I så fall forsøker kameraet å fokusere på
gjenstandene i sentrum av skjermen.
• Hvis du stiller inn en annen fokuseringsmetode enn [Multi-AF], er [Ansiktsgjenkjenning] låst på [Ved
berøring].
• [Fokus] er satt til [Multi-AF] i følgende situasjoner:
– I Intelligent automodus
– I filmmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
– Når du justerer fokuset ved å berøre LCD-skjermen
Indeks
62NO
Målemodus
Innhold
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig
eksponering.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Målemodus) t ønsket modus
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på
lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare på en del av motivet
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
MENU/
innstillingssøk
(Multi)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Trådkors for
punktmåling
Merknader
Indeks
Posisjonerer seg på motivet
• I filmmodus kan [Punkt] ikke velges.
• Hvis du stiller inn en annen målemodus enn [Multi], er [Ansiktsgjenkjenning] låst på [Ved berøring].
• [Målemodus] er satt til [Multi] i følgende situasjoner:
– I Intelligent automodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
63NO
Scenegjenkjenning
MENU/
innstillingssøk
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
3
(REC-modus) t
t
modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
Eksempel på et bilde
hvor
(Motlys) er
aktivert.
Ikon for scenegjenkjenning og veiviser
Kameraet gjenkjenner følgende scenetyper.
Når kameraet har bestemt seg for hva som er
den optimale scenen, vises det ikonet og den
veiviseren som passer.
(Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys
med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro),
(Nærfokus),
(Portrett)
Innhold
Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet.
Når kameraet registrerer en bevegelse, økes ISO-følsomheten i samsvar med bevegelsen for å
redusere uskarpheter i motivet (bevegelsesregistrering).
(Intelligent auto)
(Scenegjenkjenning) t ønsket
Indeks
(Auto)
Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale
innstillingene og tar bildet.
(Avansert)
Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale
innstillingene. Når kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) eller
(Portrett i motlys), endrer det automatisk innstillingene og tar et
bilde til.
• Når du tar to bilder i rask rekkefølge, vil plussmerket + på ikonet
bli grønt.
• Når det tas to rammer, vises de to bildene side om side umiddelbart etter
at de er tatt.
• Når [Lukkede øyne-reduksjon] vises, tas 2 bilder automatisk, og det
bildet som viser personen med åpne øyne, velges automatisk. Nærmere
informasjon om Lukkede øyne-reduksjon, se "Hva er Lukkede øynereduksjon?".
64NO
Forts. r
Merknader
I modusen [Avansert] tar kameraet to bilder i rask rekkefølge med litt ulike innstillinger,
som vist nedenfor, når det gjenkjenner scener av typen (Halvlys), (Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) eller (Portrett i motlys) som har en tendens til å bli
uklare.
Du kan velge hvilket av de to bildene du vil ha.
Andre bilde
Tas i sakte synkroniseringsmodus
Fotografering med økt følsomhet og reduserte
rystelser
Tas i sakte synkroniseringsmodus, med
støtte fra det ansiktet blitsen blinker på
Fotografering med økt følsomhet, med støtte fra
ansiktet og reduserte rystelser
Tas i sakte synkroniseringsmodus
Fotografering med enda lavere lukkerhastighet,
uten økt følsomhet
Fotografering med blits
Tas med justert bakgrunnslysstyrke og -kontrast
(DRO plus)
Fotografering med støtte fra det ansiktet
blitsen blinker på
Tas med justert lysstyrke og kontrast for ansikt
og bakgrunn (DRO plus)
Indeks
Første bilde*
MENU/
innstillingssøk
det du liker (avansert modus)
Søk etter
arbeidsoperasjon
zTa to bilder med forskjellige innstillinger og velge
Innhold
• Scenegjenkjenningsfunksjonen virker ikke når du tar bilder med digital zoom.
• [Scenegjenkjenning] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:
– I enkel modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
– Under opptak i seriemodus
•
(Portrett),
(Halvlysportrett) eller
(Portrett i motlys) gjenkjennes ikke når [Ansiktsgjenkjenning]
er stilt inn på [Ved berøring].
• De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av].
• Scener av typen
(Halvlys med stativ) kan noen ganger ikke gjenkjennes i et miljø hvor vibrasjoner
overføres til kameraet selv om det er montert på et stativ.
(Halvlys med
• Noen ganger blir lukkerhastigheten lav når en scene gjenkjennes som en scene av typen
stativ). Hold kameraet stille under opptak.
• Ikonet for scenegjenkjenning vises uansett [Display-innstillinger].
• Det kan hende at disse scenene ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen.
* Når [Blits] er stilt inn på [Auto].
zHva er Lukkede øyne-reduksjon?
Når kameraet er stilt inn på [Avansert] og gjenkjenner
(Portrett), tar det automatisk to
bilder i rask rekkefølge*. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen
på bildet ikke blunker på. Hvis øynene er lukket på begge bildene, vises meldingen
"Lukkede øyne registrert".
* unntatt når blitsen blinker/når lukkerhastigheten er lav
65NO
Myke hudtoner-effekt
Innhold
Stiller inn om myke hudtoner-effekt skal brukes, og i så fall ved hvilket effektnivå, når
ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
modus
(Myke hudtoner-effekt) t ønsket
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
(Av)
Bruker ikke myke hudtoner-effekt.
(Lav)
Legger til svak myke hudtoner-effekt.
(Høy)
Legger til moderat myke hudtoner-effekt.
Legger til kraftig myke hudtoner-effekt.
Merknader
• [Av] er ikke tilgjengelig når Scenevalg er stilt inn på
(Myke hudtoner)-modus.
• [Myke hudtoner-effekt] vil kanskje ikke være synlig, avhengig av motivet.
MENU/
innstillingssøk
(Middels)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Indeks
66NO
Ansiktsgjenkjenning
Innhold
Registrerer ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits,
eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Ansiktsgjenkjenning) t ønsket
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
(Ved berøring)
(Auto)
Registrerer ansiktet når du peker på et område på skjermen hvor
det er et ansikt.
MENU/
innstillingssøk
t
modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
Ansiktsregistreringsramme (oransje)
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som
hovedmotiv og stille inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen
for den viktigste delen av motivet vil bli oransje
. Den rammen som er i
fokus, vil bli grønn når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Registrerer og fotograferer med prioritet på barns ansikt.
Registrerer og fotograferer med prioritet på voksnes ansikt.
(Voksenprioritet)
Indeks
(Barneprioritet)
Merknader
• [Ansiktsgjenkjenning] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I filmmodus
– I enkel modus
• [Ved berøring] er ikke tilgjengelig når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller
[Selvportrett, to personer].
• Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] eller målemodus er
stilt inn på [Multi].
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
• Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres.
• Voksne og barn vil kanskje ikke bli gjenkjent på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsgjenkjenning] automatisk inn på [Auto], selv når den er
stilt inn på [Ved berøring].
67NO
Forts. r
2Når du peker på et nytt ansikt, velges det som det prioriterte
ansiktet.
3For å avbryte ansiktsregistreringen må du peke på
.
MENU/
innstillingssøk
• Det vil kanskje ikke være mulig å oppdage det valgte ansiktet riktig, avhengig av lysstyrken i
omgivelsene, personens frisyre e.l.
• Når smilutløserfunksjonen brukes med den valgte ansiktsregistreringsrammen, utføres
smilregistreringen kun på det valgte ansiktet.
• I enkel modus eller når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to
personer], kan det prioriterte ansiktet ikke velges.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Vanligvis velger kameraet automatisk det ansiktet det skal fokusere på, i samsvar med
innstillingen [Ansiktsgjenkjenning], men du kan også velge et ansikt som skal prioriteres.
1Pek på et ansikt du vil stille inn som prioritert ansikt ved bruk
av ansiktsregistrering.
Det ansiktet du peker på, velges som det prioriterte ansiktet,
og rammen skifter til en oransjefarget
.
Innhold
zVelge et prioritert ansikt
Indeks
68NO
DRO
2
3
(REC-modus) t
(Program Auto)
(DRO) t ønsket modus
(Av)
Justerer ikke.
(DRO
standard)
(DRO plus)
Justerer lysstyrken og kontrasten til bildene automatisk.
MENU/
innstillingssøk
t
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Innhold
Kameraet analyserer den scenen som skal fotograferes, og korrigerer automatisk lysstyrken og
kontrasten for å forbedre bildekvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", en funksjon som automatisk optimaliserer
forskjellen mellom lyse og mørke områder av et bilde.
Justerer lysstyrken og kontrasten i et bilde automatisk og kraftig.
• Avhengig av opptaksforholdene vil det kanskje ikke være mulig å oppnå korreksjonseffekter.
• Bare [ISO AUTO] eller verdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan stilles inn for ISO-verdien når [DRO plus]
er innstilt.
Indeks
Merknader
69NO
Lukkede øyne-reduksjon
Innhold
Når Scenevalg er stilt inn på
(Myke hudtoner) eller (Mykt snapshot) mens du tar et bilde,
tar kameraet automatisk to bilder i rask rekkefølge. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre
det bildet personen på bildet ikke blunker på.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
3
(REC-modus) t
(Myke hudtoner) eller
(Scenevalg) t
(Mykt snapshot)
t
(Lukkede øyne-reduksjon) t
ønsket modus
Når ansiktsregistreringen er aktiv, fungerer funksjonen Lukkede
øyne-reduksjon slik at bilder som viser personen med åpne øyne,
lagres.
(Av)
Funksjonen Lukkede øyne-reduksjon er ikke i bruk.
• Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i følgende situasjoner:
– Ved bruk av blitsen
– Under opptak i seriemodus
– Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke virker
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
• Det kan hende at Lukkede øyne-reduksjon ikke virker, avhengig av situasjonen.
• Når Lukkede øyne-reduksjon er stilt inn på [Auto], men det kun tas bilder der motivet har øynene lukket,
vil meldingen "Lukkede øyne registrert" vises på LCD-skjermen. Ta bildet om igjen ved behov.
Indeks
Merknader
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
70NO
Display-innstillinger
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Display-innstillinger) t ønsket
Viser betjeningsknappene.
(Av)
Viser ikke betjeningsknappene.
er stilt inn på [Av]
Indeks
zVise betjeningsknappene når [Display-innstillinger]
MENU/
innstillingssøk
(På)
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
modus
Innhold
Stiller inn hvorvidt betjeningsknappene skal vises på LCD-skjermen i opptaksmodus.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre for
å vise kontrollknappene.
71NO
Kameraveiviser
Innhold
Dette kameraet har en intern funksjonsveiledning. Denne lar deg søke etter kameraets funksjoner
som du har behov for.
Du kan bruke den valgte funksjonen etter at du har lest veiledningen.
Kameraveiviser
Ikonveiledning
Feilsøking
Objektivveiled.
Søkeord
Historikk
1 Berør
(Kameraveiviser).
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på
.
Beskrivelse
Opptaks-/avspillingsveil.
Søk etter forskjellige operasjonsfunksjoner i opptaks-/
visningsmodus.
Ikonveiledning
Søk funksjonen og betydningen av ikonene som vises.
Feilsøking
Søk etter vanlige problemer og deres løsninger.
Objektivveiled.
Søk funksjoner som passer for dine behov.
Søkeord
Søk funksjoner etter søkeord.
Historikk
Vis de 10 siste elementene som ble vist i Kameraveiviser.
Indeks
Søkemetode
MENU/
innstillingssøk
2 Velg en søkemetode for Kameraveiviser.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Opptaks-/
avspillingsveil.
72NO
Enkel modus
2
t
(Enkel modus) t [OK]
Merknader
• Batteriet brukes opp raskere, fordi skjermens lysstyrke økes automatisk.
• Opptaksmodus endres også til [Enkel modus].
(visning)
(Slett) : Sletter det bildet som vises i øyeblikket.
(Zoom): Forstørrer det viste bildet.
MENU/
innstillingssøk
zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkel modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Når du viser stillbilder i enkel modus, blir teksten på avspillingsskjermbildet større, indikatorene
blir tydeligere, og færre funksjoner står til disposisjon.
• Dra oppover, nedover, mot høyre eller mot venstre, eller pek på
/ / / for å endre zoomeposisjonen. Pek på / for å
endre zoomeforstørrelsen.
Indeks
:
Pek på [Slette enkeltbilde] for å slette det bildet som vises i
øyeblikket.
Pek på [Slette alle bilder] for å slette alle bildene i det
aktuelle datointervallet eller den aktuelle mappen.
Pek på [Avslutte Enkel modus] for å forlate enkel modus.
• Når et minnekort er satt inn i kameraet, stilles [Visningsmodus] inn på [Datovisning].
73NO
Kalender
2
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
(Visningsmodus) t
(Datovisning)
3 Pek på
(Kalender).
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
MENU/
innstillingssøk
4 Velg den måneden du vil vise, med
/
pek deretter på den ønskede datoen.
Innhold
Denne funksjonen velger den datoen som skal spilles av på kalenderen ved bruk av datovisning.
Trinn 2 er unødvendig hvis [Datovisning] allerede er innstilt.
, og
Dra miniatyrbildene for den valgte datoen oppover eller
nedover for å bla til en annen side. Pek på et bilde for å gå
tilbake til enkeltbildevisning for det aktuelle bildet.
Bilder for den valgte datoen
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
Indeks
Merk
zVise kalender ved å dra elementer på LCD-skjermen
Ved avspilling av bilder i datovisningsmodus kan du også
vise kalenderen ved å peke på den øvre delen av LCDskjermen og dra den nedover.
74NO
Bildeindeks
Innhold
Viser flere bilder samtidig.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
(Bildeindeks).
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
3 Pek på skjermen og dra oppover eller nedover
for å bla til en annen side.
Pek på et bilde på indeksskjermen for å gå tilbake til
enkeltbildevisning for det aktuelle bildet.
I enkeltbildevisning kan du endre antall miniatyrbilder ved å peke på
i indeksen] t [12 bilder] eller [28 bilder].
t [Antall bilder
MENU/
innstillingssøk
zEndre antall bilder i indeksen
Indeks
75NO
Lysbildevisning
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
(Lysbildevisning) t ønsket modus
(Kontinuerlig
avspill.)
Spiller av alle bildene i rekkefølge fra det viste bildet til det siste
bildet.
(Lysbildevisning
med musikk)
Spiller av stillbilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
• [Lysbildevisning] er ikke tilgjengelig når [Visningsmodus] er stilt inn på [Mappevisning (Film)].
Kontinuerlig avspill.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Bildene spilles av automatisk i rekkefølge.
1 Velg det bildet du vil starte avspillingen med.
t
(Lysbildevisning) t [Kontinuerlig avspill.]
3 For å avslutte den kontinuerlige avspillingen må du peke på LCDskjermen og deretter peke på [Avslutt kontinuerlig avspilling].
• Pek på
eller
Indeks
2
på LCD-skjermen for å justere lydnivået for film.
zVise panoramabilder under kontinuerlig avspilling
Hele panoramabildet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle et panoramabilde til siden ved å peke på
.
76NO
Lysbildevisning med musikk
t
(Lysbildevisning) t [Lysbildevisning med musikk].
2 Pek på ønsket modus t [Start].
Innhold
1 Pek på
3 For å avslutte lysbildevisningen må du peke på skjermen og deretter
velge [Avslutte lysbildevisning].
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merk
• [Lysbildevisning med musikk] er ikke tilgjengelig for panoramabilder.
Bilde
Velger den gruppen bilder som skal vises. Denne innstillingen er låst til [Mappe] når
internminnet brukes til å lagre bilder.
Spiller av en lysbildevisning av alle bildene i rekkefølge.
Dagens dato
Spiller av en lysbildevisning av bilder med det datointervallet som
er valgt, når visningsmodus er
(Datovisning).
Mappe
Spiller av en lysbildevisning av bilder i den mappen som er valgt i
mappevisning for øyeblikket.
MENU/
innstillingssøk
Alle
Effekter
Velger avspillingshastighet og stemning for lysbilder. Hvis det tar for lang tid å spille av en
film, vil det vises et bilde fra filmen.
Enkel lysbildevisning med skifte av bilder med et forhåndsinnstilt
mellomrom.
Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall], og du kan virkelig
kose deg med bildene dine.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en atmosfære
som i en filmscene.
Elegant
En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo.
Aktiv
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.
Indeks
Enkel
77NO
Forts. r
eller
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel].
Musikk2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk].
Musikk3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Elegant].
Musikk4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv].
Lyd av
Bruker ikke BGM.
Merk
• Filmene spilles av uten lyd.
1 sek.
3 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Enkel]
lysbildevisning.
5 sek.
MENU/
innstillingssøk
Intervall
Stiller inn intervallet mellom bildene. Innstillingen er låst på [Auto] når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
Søk etter
arbeidsoperasjon
Musikk1
Innhold
Musikk
Angir den musikken som skal spilles til lysbildene. Du kan velge mer enn ett
bakgrunnsmusikkspor. Pek på
for å lytte til hver bakgrunnsmusikk (BGM). Pek på
for å justere BGM-volumet.
10 sek.
Auto
Merk
Indeks
Intervallet er stilt inn så det passer til det valgte [Effekter]elementet.
• Intervallinnstillingen er ugyldig for filmavspilling.
Gjenta
Slår Gjenta lysbildevisning på eller av.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
zVelge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av
under lysbildevisningen. For å kunne overføre musikk, må du installere "Music Transfer"programvaren (inkludert) på datamaskinen din. Du finner mer informasjon på sidene 133 og
134.
• Du kan ta opp inntil fire musikklåter på kameraet. (De fire forhåndsinnstilte låtene (Musikk1–
Musikk4) kan byttes ut med dem du foretrekker.)
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet, er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må
du utføre [Tøm musikk] (side 115) og overføre musikken igjen.
78NO
Slett
Innhold
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
(Slett) t ønsket modus
(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
2Pek på [OK] t [OK].
Sletter alle bilder i det valgte datoområdet eller den valgte
mappen på én gang.
Etter trinn 2, må du peke på [OK].
Indeks
(Alle bilder fra denne
dato)
(Alt i denne mappen)
MENU/
innstillingssøk
1Pek på det bildet du vil slette.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder
som skal slettes.
Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve merket.
Merk
• Når du bruker internminnet til å ta opp bilder, er visningsmodus stilt inn på mappevisning, og stillbilder
og filmer vises i samme mappe.
I enkel modus
Slette enkeltbilde
Sletter det bildet som vises i øyeblikket.
Slette alle bilder
Sletter alle bilder i det datoområdet eller den mappen som
er valgt.
79NO
Forts. r
når du velger bilder
• Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i
[Beskytt], [Bildeoverf. med TransferJet] eller [DPOF].
Søk etter
arbeidsoperasjon
Velger du
(Flere bilder), kan du veksle mellom
enkeltbildeskjermen og indeksskjermen ved å peke på
/ .
Pek på
på indeksskjermen for å gå tilbake til
enkeltbildevisning, og pek på
på enkeltbildeskjermen for
å gå tilbake til indeksskjermen.
Innhold
zDu kan veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus
MENU/
innstillingssøk
Indeks
80NO
Bildeoverf. med TransferJet
2
3 Overfør bilder ved å plassere
(TransferJet-merkene) på kameraet og
en annen enhet tett inntil hverandre.
Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.
Sender det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og sende flere bilder.
Etter trinn 2 må du gjøre følgende.
1Velg et bilde som skal sendes, og pek deretter på det.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder
som skal sendes.
Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve merket.
Indeks
(Dette bildet)
MENU/
innstillingssøk
t
(Bildeoverf. med TransferJet) t
ønsket modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Sett en Memory Stick med TransferJet inn i
kameraet, og trykk på
(avspillingsknappen).
Innhold
TransferJet er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre
data mellom to produkter som holdes tett inntil hverandre.
For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har
(TransferJet-merket) på bunnen av kameraet.
Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat) kan du overføre bilder mellom
TransferJet-kompatible enheter.
Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med Memory Stick med TransferJet.
2Pek på [OK] t [OK].
Merknader
• Kun stillbilder kan overføres.
• Opptil 10 bilder kan overføres på én gang.
t
(Innst.) t (Hovedinnstillinger)
• Still først [TransferJet] inn på [På] ved å velge
(side 117).
• Når du reiser med fly, må du stille inn [TransferJet] på [Av] ved å velge
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) (side 117). I tillegg må du alltid følge alle bestemmelser om hvor kameraet
tillates brukt.
• Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du
velge [Ja] og plassere
(TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten rett overfor
hverandre igjen.
• På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller
med TransferJet ikke selges i.
• Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn
der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at
du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger.
81NO
Motta bilder ved hjelp av TransferJet
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
2 Hold
(TransferJet-merkene) på kameraet og avsenderenheten tett
overfor hverandre for å motta bilder.
Innhold
1 Trykk på
Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.
• Bare bilder som kan avspilles på kameraet, kan sendes eller mottas.
• Hvis det oppstår en bildedatabasefeil under lagring, vil det vises et skjermbilde for gjenoppretting av
bildedatabasefilen.
• Spill av bilder som ikke kan registreres i bildedatabasefilen, ved hjelp av [Mappevisning (Stillbilder)].
z Tips for vellykket sending og mottak av data.
(TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten tett overfor hverandre.
• Overføringshastigheten og -avstanden varierer med vinkelen mellom de
to
(TransferJet)-merkene.
• Det er kanskje nødvendig å endre stilling/vinkel på kameraet for å oppnå
kommunikasjon.
• Sending og mottak av data er enklere hvis
(TransferJet-merkene)
holdes inntil hverandre med begge kameraer i parallell, som vist på
figuren.
Indeks
z Bruke TransferJet-kompatible enheter som selges
MENU/
innstillingssøk
Hold
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merknader
separat
Hvis du bruker TransferJet-kompatible enheter som selges separat, kan du overføre bilder til
en PC og få enda større glede av dataoverføringen.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med den TransferJetkompatible enheten din.
• Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker TransferJet-kompatible enheter.
– Før bruk må du stille inn kameraet på avspillingsmodus.
– Hvis et bilde ikke vises, må du velge
t
(Innst.) t (Hovedinnstillinger) og deretter
stille inn [LUN-innstillinger] på [Enkel].
– Mens forbindelsen er aktiv kan data ikke skrives til eller slettes fra kameraet.
– Ikke bryt forbindelsen mens du importerer bilder til "PMB".
82NO
Male
Innhold
Tegner eller legger til et stempel på et stillbilde, og lagrer det som en ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
2
t
(Male)
MENU/
innstillingssøk
Når du bruker internminnet, må du peke på
venstre side av LCD-skjermen.
(Male) på
3 Tegn på bildet ved hjelp av pekepennen
(inkludert).
4 Pek på
/ -knappen t velg den lagrede
bildestørrelsen.
Indeks
Knapp
1
Lagre
Lagrer bildet i VGA- eller 5M-format i
internminnet eller på et minnekort.
2
Penn
Male tegn eller grafikk.
3
Viskelær
Korriger.
4
Stempel
Sett et stempel på bildet.
Tykkelse/stempler
Velg penn- eller viskelærtykkelse, eller stempelet.
6
Farge
Velg farge.
7
Avslutt
Avslutt malemodus.
8
Ramme
Legg til en ramme.
Velg ønsket ramme med
5
/
Handling
/
9
Angre
Opphev siste handling.
0
Fjern alt
Visk ut alt du har malt.
/ .
83NO
Forts. r
Merk
Innhold
• Du kan ikke male på eller stemple panoramabilder eller filmer.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
84NO
Retusjere
2
t
(Retusjere) t ønsket modus
3 Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver
enkelt modus.
(Trimming
Tar opp det zoomede
(endre størrelse)) avspillingsbildet.
(Rødøyekorreksjon)
Korrigerer forekomsten av røde
øyne som skyldes blitsen.
Gjør bildet skarpere innenfor en
valgt ramme.
Indeks
Når du har korrigert for røde øyne,
kan du peke på [OK].
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne
røde øyne, avhengig av bildets egenskaper.
(Uskarp
maskering)
MENU/
innstillingssøk
Pek på / t still inn punkt med
v/V/b/B t
t velg en
bildestørrelse å lagre med / t
t [OK]
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det
opprinnelige bildet.
• Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets egenskaper.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Retusjerer et innspilt bilde og lagrer det som en ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
Pek på det området (den rammen) av
det aktuelle bildet du vil retusjere t
t [OK]
• Avhengig av bildet kan det hende at
korreksjonen ikke vil være
tilstrekkelig og at bildekvaliteten vil
bli dårligere.
Merk
• Du kan ikke retusjere panoramabilder eller film.
85NO
Visningsmodus
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
modus
(Visningsmodus) t ønsket
(Datovisning)
Viser bilder sortert etter dato.
Viser stillbilder.
(Mappevisning
(Film))
Viser film.
Merk
• Når du bruker internminnet til å ta opp bilder, er visningsmodus stilt inn på mappevisning, og stillbilder
og filmer vises i samme mappe.
MENU/
innstillingssøk
(Mappevisning
(Stillbilder))
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Lar deg velge visningsformat for visning av bilder.
zVise bilder som er tatt med et annet kamera
Indeks
Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av
bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen, på
minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen ''Fant filer som ikke ble
gjenkjent Importere filer''.
For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge [OK].
• Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning når du vil registrere bilder. Hvis du bruker et batteri med
lite strøm når du vil registrere bilder, vil det kanskje ikke være mulig å overføre alle data, eller data
kan bli ødelagt hvis batteriet slipper opp for strøm.
86NO
Beskytt
2
t
(Beskytt) t ønsket modus
(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Etter trinn 2 må du gjøre følgende.
2Pek på [OK] t [OK].
(Stille inn alle
fra denne dato)
Beskytter alle bilder i datoområdet eller mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
(Fjerne alle fra
denne dato)
Låser opp alle bilder i datoområdet eller mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
Indeks
(Stiller inn alt i
mappen)
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde som skal beskyttes, og pek deretter på det.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
beskyttes.
Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve -merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
(Fjerner alt i
denne mappen)
Merk
• Når internminnet brukes, brukes en mappevisning der stillbilder og filmer vises i samme mappe.
87NO
DPOF
2
t
t ønsket modus
Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder.
Etter trinn 2 må du gjøre følgende.
1Velg et bilde som skal skrives ut, og pek deretter på det.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
skrives ut.
Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve -merket.
MENU/
innstillingssøk
(Dette bildet)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
DPOF (Digital Print Order Format, eller digitalt utskriftsbestillingsformat) er en funksjon som
setter deg i stand til å spesifisere de bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere.
-merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder.
2Pek på [OK] t [OK].
(Stiller inn alt i
mappen)
(Fjerne alle fra
denne dato)
(Fjerner alt i
denne mappen)
Stiller inn utskriftsbestillingen for alle bildene i datointervallet eller
mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
Indeks
(Stille inn alle fra
denne dato)
Avbryter utskriftsbestillingen for alle bildene i datointervallet eller
mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
Merknader
• Merket
(utskriftsbestilling) kan ikke legges til filmer eller bilder i internminnet.
• Du kan legge til et
-merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder.
88NO
Rotere
2
3
t
/
(Rotere)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Roterer et stillbilde. Bruk denne funksjonen til å vise et liggende bilde i stående stilling.
t [OK]
• Du kan ikke rotere film eller beskyttede stillbilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Indeks
89NO
Voluminnstillinger
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
(Voluminnstillinger)
3 Juster volumet ved å peke på
eller
t
Du kan også justere volumet ved å peke på z på
volumjusteringslinjen og dra fingeren mot høyre eller venstre.
lysbildevisning
Filmavspilling:
Pek på LCD-skjermen for å vise betjeningsknappene, og pek på og
så på
eller
for å justere volumet.
Lysbildevisning: Pek på skjermen for å vise volumkontrollskjermbildet, og pek deretter
på
eller
for å justere volumet.
MENU/
innstillingssøk
zJustere volumet under filmavspilling eller
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Justerer volumet for lysbildevisning og filmavspilling.
Indeks
90NO
Display-innstillinger
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
modus
(Display-innstillinger) t ønsket
Viser betjeningsknappene.
(Av)
Viser ikke betjeningsknappene.
er stilt inn på [Av]
Indeks
zVise betjeningsknappene når [Display-innstillinger]
MENU/
innstillingssøk
(På)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Stiller inn hvorvidt betjeningsknappene skal vises på LCD-skjermen i visningsmodus.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre for
å vise kontrollknappene.
91NO
Eksponeringsdata
Innhold
Dette stiller inn om eksponeringsdataene for den filen som vises i øyeblikket, skal vises eller
ikke.
Eksponeringsdata
2
(Eksponeringsdata) t ønsket
(På)
Viser eksponeringsdataene på LCD-skjermen.
(Av)
Viser ikke eksponeringsdataene.
MENU/
innstillingssøk
t
modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Indeks
92NO
Antall bilder i indeksen
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
modus
(Antall bilder i indeksen) t ønsket
(12 bilder)
Viser 12 bilder på en gang.
(28 bilder)
Viser 28 bilder på en gang.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Stiller inn det antallet bilder som skal vises på indeksskjermen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
93NO
Velg mappe
2
t
(Visningsmodus) t
[Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning
(Film)]
3
t
(Velg mappe) t velg mappen med
/
t [OK]
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
zVise bilder på tvers av flere mapper
Indeks
Når flere mapper opprettes, og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker
følgende indikatorer opp:
: Går til forrige mappe
: Går til neste mappe
: Går enten til forrige eller neste mappe
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Når flere mapper opprettes på et minnekort, velger denne funksjonen den mappen som
inneholder det bildet du vil vise.
Trinn 2 er unødvendig hvis [Mappevisning] allerede er innstilt.
94NO
AF-lys
Innhold
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis
ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [AF-lys] t ønsket
modus
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Indeks
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av
motivet eller ikke.
• Du kan ikke bruke AF-lyset i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– Når
(Landskap), (Halvlys),
(Kjæledyr), (Fyrverkeri) eller (Høyhast.-lukker) er valgt i
scenevalgsmodus.
– Når [Hus] er stilt inn på [På] (kun DSC-T110).
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
• Når du bruker AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AFavstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær
midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i
AF-lyset på kort hold.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
95NO
Rutenettlinje
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
På
Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene lagres ikke.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t
ønsket modus
Innhold
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
96NO
Skjermoppløsning
Innhold
Justerer nivået for bildeoppløsning på LCD-skjermen. Hvis du velger [Høy], tar strømmen
raskere slutt enn i standardmodus.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Skjermoppløsning] t
ønsket modus
Viser et bilde på LCD-skjermen i en standard bildeoppløsning.
Høy
Viser et bilde på LCD-skjermen i en bildeoppløsning med høy
kvalitet.
MENU/
innstillingssøk
Standard
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Indeks
97NO
Digital zoom
Innhold
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 4×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t
ønsket modus
Smart (
Av
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil
bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen. (Smart zoom)
)
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 8×, inklusive optisk
zoom på 4×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når
den optiske zoomeforstørrelsen overskrides. (Nøyaktig digital
zoom)
Digital zoom er slått av.
Merknader
Indeks
• Den digitale zoomefunksjonen fungerer ikke i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I filmmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
• Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [16M] eller [16:9(12M)].
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
MENU/
innstillingssøk
Nøyaktig (
)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom
(inklusive optisk zoom 4×)
Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen.
Størrelse
Total zoomeforstørrelse
10M
Ca. 5,1×
5M
Ca. 7,1×
VGA
Ca. 28×
16:9(2M)
Ca. 9,6×
98NO
Auto-orient.
Innhold
Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen
posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Auto-orient.] t
ønsket modus
På
Tar opp det korrekt orienterte bildet.
Av
Autoorientering ikke i bruk.
• Svart vises til venstre og høyre for vertikale orienteringsbilder.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel, kan det hende kameraet ikke vil registrere bilderetningen riktig.
• Du kan ikke bruke [Auto-orient.] når
(Under vann) (kun DSC-T110) er valgt i scenevalgsmodus eller
når du tar opp film.
zRotere bilder etter opptak
Indeks
Hvis et bilde har feil orientering, kan du bruke [Rotere] i MENU-skjermbildet til å vise
bildet i portrettposisjon.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
99NO
Veil. for scenegjenkj.
Innhold
Du kan velge om veiviseren skal vises ved siden av scenegjenkjenningsikonet eller ikke, når
scenegjenkjenning er aktivert.
Veiviser for scenegjenkjenning
2
På
Viser veiviseren for scenegjenkjenning.
Av
Viser ikke veiviseren for scenegjenkjenning.
MENU/
innstillingssøk
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Veil. for
scenegjenkj.] t ønsket modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Indeks
100NO
Rødøyereduksjon
Innhold
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne ved
bruk av blits.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rødøyereduksjon]
t ønsket modus
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
På
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
Merknader
Indeks
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund
før lukkeren utløses, så du må passe på at motivet ikke beveger seg i løpet av denne tiden.
• Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle
forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser
mot eller bort fra forhåndsblinket.
• Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, vil rødøyereduksjon ikke virke, selv om du velger
[Auto].
• [Rødøyereduksjon] er stilt inn på [Av] når modusen
(Høy følsomhet) er valgt i scenevalgsmodus eller
når smilutløserfunksjonen er aktivert.
MENU/
innstillingssøk
Auto
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
zHva skyldes problemet med røde øyne?
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Øye
Netthinne
Andre måter å unngå røde øyne på
• Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen slås automatisk [Av].)
• Når øynene til personen blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] t
[Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".
101NO
Lukk. øyne-varsel
Innhold
Når det tas et bilde mens personen i motivet har øynene lukket og ansiktsregistrering er aktivert,
vises meldingen "Lukkede øyne registrert".
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Lukk. øyne-varsel]
t ønsket modus
Auto
Viser meldingen "Lukkede øyne registrert".
Av
Viser ikke meldingen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
MENU/
innstillingssøk
Indeks
102NO
Pip
1
t
(Innst.) t
t [Pip] t ønsket modus
(Hovedinnstillinger)
Høy
Lav
Et pip/lukkerlyden høres når du bruker pekeskjermen/trykker på
lukkerknappen.
Hvis du vil redusere volumet på varseltonen, må du velge [Lav].
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
MENU/
innstillingssøk
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Lukker
Innhold
Endrer innstillingene til den lyden du hører når du bruker kameraet.
Indeks
103NO
LCD-lysstyrke
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [LCD-lysstyrke] t ønsket modus
Stiller inn LCD-skjermen på normal lysstyrke.
Lyst
Stiller inn LCD-skjermen på høy lysstyrke.
• Denne funksjonen er nyttig når du viser bilder i sterkt utendørslys.
• I [Lyst]-modus kan batteristrømmen reduseres fortere.
• Hvis det går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på, slukkes LCD-skjermen.
• Hvis kameratemperaturen øker under filmopptak, stilles [LCD-lysstyrke] inn på [Normal].
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
Normal
Innhold
Dette stiller inn lysstyrken for LCD-skjermen.
Indeks
104NO
Language Setting
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Language Setting] t ønsket modus
Innhold
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
105NO
Skjermfarge
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Skjermfarge] t ønsket modus
Hvit
Rosa
Stiller inn bakgrunnsfargen til LCD-skjermen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Svart
Innhold
Stiller inn skjermfargen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
106NO
Demomodus
1
Det vises en demonstrasjon av opptaksfunksjonene.
Demomodus2
Starter smilutløserdemonstrasjonen automatisk når ingen operasjon
utføres i løpet av 15 sekunder.
Av
Utfører ikke noen demonstrasjon.
Merknader
• Hvis du trykker ned lukkerknappen under demonstrasjonen av smilutløseren, vil det ikke bli tatt noe
bilde.
• Hvis antall bilder som er lagret i internminnet øker under en demonstrasjon, kan det hende at kameraet
automatisk sletter bildene.
MENU/
innstillingssøk
Demomodus1
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Demomodus] t ønsket modus t [OK]
Innhold
Du kan stille inn om du vil bruke en demonstrasjon av opptaksfunksjonene eller smilutløseren.
Når det ikke er behov for å vise en demonstrasjon, må du stille inn modusen på [Av].
Indeks
107NO
Initialiser
1
(Hovedinnstillinger)
Merk
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
t [Initialiser] t [OK]
Innhold
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du utfører [Initialiser], opprettholdes bildene.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
108NO
COMPONENT
1
Velg dette alternativet for å koble kameraet til en HD-TV (High
Definition-TV) som er 1080i-kompatibel.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en TV som
ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.
MENU/
innstillingssøk
HD(1080i)
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [COMPONENT] t ønsket modus
Innhold
Velger enten SD eller HD (1080i) som videoutgangssignal, i samsvar med den TV-en du har
koblet til kameraet med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
Bruk en Type3a-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
Indeks
109NO
Video ut
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Video ut] t ønsket modus
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (f.eks. for USA
og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (f.eks. for Europa
og Kina).
MENU/
innstillingssøk
NTSC
Søk etter
arbeidsoperasjon
1
Innhold
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
TV-fargesystemene varierer fra land til land og fra region til region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, må du sjekke hvilket TV-fargesystem som brukes i det landet
eller den regionen hvor du befinner deg (side 153).
Indeks
110NO
Hus (kun DSC-T110)
1
På
Endrer funksjonene til knappene.
Av
Endrer ingen funksjoner.
• Du kan ikke fokusere på en gjenstand ved å peke på skjermen.
• Enkelte funksjoner er innskrenket, og ikonenes posisjoner på LCD-skjermen endres.
• Når [Hus] er stilt inn på [På], er [Visningsmodus] stilt inn på [Datovisning].
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Hus] t ønsket modus
Innhold
Viser de dedikerte betjeningsknappene når kameraet er installert i huset (undervannspakke). Slå
også opp i bruksanvisningen som fulgte med kamerahuset.
Indeks
111NO
USB-tilk.
1
Oppretter en Masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet.
PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet
importeres til datamaskinen (med Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X).
Merk
• Du kan ikke importere film når [PTP/MTP] er valgt. For å importere film til datamaskinen, må du velge
[Mass Storage].
MENU/
innstillingssøk
Mass Storage
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [USB-tilk.] t ønsket modus
Innhold
Brukes til å velge modus når kameraet er koblet til en datamaskin eller USB-enhet ved hjelp av
USB-kabelen.
Indeks
112NO
LUN-innstillinger
1
Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne
innstillingen når du kobler kameraet til datamaskinen.
Enkel
Når minnekortet settes inn i kameraet, vises bildene på
minnekortet; når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet.
Velg denne innstillingen når hverken bildene på minnekortet eller
bildene i internminnet vises når kameraet er koblet til en annen
enhet enn en datamaskin.
Merk
• Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi] når du laster opp bilder til en medietjeneste ved hjelp av "PMB
Portable".
MENU/
innstillingssøk
Multi
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [LUN-innstillinger] t ønsket modus
Innhold
Stiller inn visningsmetoden for opptaksmediene som vises på en datamaskinskjerm eller annen
skjerm når kameraet er koblet til en datamaskin eller AV-komponent med en USB-tilkobling.
Indeks
113NO
Last ned musikk
1
t
(Innst.) t
t [Last ned musikk]
(Hovedinnstillinger)
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og
en datamaskin, og start så "Music Transfer".
3 Følg instruksene på skjermen for å skifte ut
musikkfiler.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Meldingen "Endre musikk til lysbilder Koble til PC" vises.
Innhold
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å skifte bakgrunnsmusikkspor.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
114NO
Tøm musikk
1
(Hovedinnstillinger)
zGjenopprette fabrikkinnstilt musikk på kameraet
1Utfør [Last ned musikk] og opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en
datamaskin.
2Start "Music Transfer", og tilbakestill så standardmusikken.
• Nærmere informasjon om "Music Transfer", se hjelpen til "Music Transfer".
MENU/
innstillingssøk
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å tilbakestille musikkfilene
til de forhåndsinnstilte.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
t [Tøm musikk] t [OK]
Innhold
Du kan slette alle bakgrunnsmusikkfiler som er lagret i kameraet. Dette kan brukes når
bakgrunnsmusikkfilene er ødelagt og ikke kan spilles av.
Indeks
115NO
Strømsparer
1
Sparer batteristrøm på en proaktiv måte.
Hvis kameraet ikke blir brukt i løpet av en viss tid, slås strømmen
av automatisk. I opptaksmodus slukkes LCD-skjermen automatisk
før strømmen slås av.
Standard
Hvis kameraet ikke blir brukt i løpet av en viss tid, slås strømmen
av automatisk. I opptaksmodus slukkes LCD-skjermen automatisk
før strømmen slås av.
Det tar lengre tid før strømmen slås av enn når den er stilt inn på
[Utholdenhet].
Av
Bruker ikke auto-AV-funksjonen.
Indeks
Merk
• Kameraet slås ikke av automatisk i følgende situasjoner:
– Under lysbildevisning
– Når du spiller av film
– Under Eye-Fi-tilkobling
MENU/
innstillingssøk
Utholdenhet
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Strømsparer] t ønsket modus
Innhold
Stiller inn hvor lang tid det tar før LCD-skjermen slukkes, og tiden til kameraet slås av. Hvis det
går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på og går på batteri, slukkes skjermen, og
kameraet slås senere av automatisk for å hindre at batteriet brukes opp (auto-AV-funksjon).
116NO
TransferJet
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [TransferJet] t ønsket modus
Kommuniserer ved hjelp av TransferJet.
Av
Kommuniserer ikke ved hjelp av TransferJet.
MENU/
innstillingssøk
På
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som
fulgte med Memory Stick med TransferJet.
Innhold
Du kan velge TransferJet-kommunikasjonsinnstillinger. TransferJet er en trådløs
overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre data mellom to
produkter som holdes tett inntil hverandre. For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med
TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har
(TransferJet-merket) på bunnen av
kameraet.
Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat) kan du overføre bilder mellom
TransferJet-kompatible enheter.
Merknader
Indeks
• [TransferJet] er alltid stilt inn på [Av] når kameraet er i enkel modus.
• Når du reiser med fly, må du stille inn [TransferJet] på [Av]. I tillegg må du alltid følge alle bestemmelser
om hvor kameraet tillates brukt.
• Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du
velge [Ja] og plassere
(TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten rett overfor
hverandre igjen.
• På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller
med TransferJet ikke selges i.
• Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn
der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at
du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger.
zHva er TransferJet?
TransferJet setter deg i stand til å dele bilder med andre ved å sende
og motta bildedata. Sett inn en Memory Stick med TransferJet i
kameraet ditt og plasser de to
(TransferJet)-merkene på kameraet
og en annen enhet som støtter denne funksjonen, nær inntil
hverandre.
Nærmere informasjon om bildeoverføring, se side 81.
117NO
Eye-Fi
1
Bruker opplastingsfunksjonen.
Eye-Fi-ikonet på LCD-skjermen vil endre seg med Eye-Fi-kortets
kommunikasjonsmodus.
Eye-Fi-kortet er i standbymodus. Det finnes ingen bilder å
sende.
Eye-Fi-kortet er i standbymodus for opplasting.
Eye-Fi-kortet er i tilkoblingsmodus.
Eye-Fi-kortet laster opp bilder.
Det har oppstått en feil.
Av
Bruker ikke opplastingsfunksjonen.
Indeks
Merknader
• Pr. desember 2010 selges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og enkelte land i EU.
• Du kan få mer informasjon om Eye-Fi-kortet ved å kontakte en produsent eller forhandler av Eye-Fi-kort
direkte.
• Eye-Fi-kort er bare tillatt i de land og regioner der kortene er kjøpt. Du kan holdes ansvarlig på grunnlag
av lokale restriksjoner.
• Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke innsettes der trådløs LAN er forbudt, for
eksempel om bord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må du stille inn [Eye-Fi] på [Av]. Når
opplastingsfunksjonen til Eye-Fi-kortet er stilt inn på [Av], vises
på LCD-skjermen.
MENU/
innstillingssøk
På
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Eye-Fi] t ønsket modus
Innhold
Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen til et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen)
når du bruker et Eye-Fi-kort med dette kameraet. [Eye-Fi] vises bare når Eye-Fi-kortet er satt inn
i kameraet.
Overføre bildedata ved hjelp av Eye-Fi-kortet
1 Velg innstillinger for tilgangspunkt til trådløs LAN eller overføringsretning
til Eye-Fi-kortet.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.
2 Når innstillingene er klare, setter du Eye-Fi-kortet inn i kameraet og tar
bildene.
De innspilte bildene blir automatisk overført via trådløs LAN til PC-en, osv.
118NO
Forts. r
Merknader
Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
• Når du bruker et nytt Eye-Fi-kort for første gang, skal du kopiere installasjonsfilen til PC-programmet
som er lagret på Eye-Fi-kortet først, og deretter formatere kortet.
• Før du bruker Eye-Fi-kortet, skal du oppgradere Eye-Fi-kortets fastvare til siste versjon. Nærmere
informasjon om versjonsoppgradering finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.
• Når du laster opp bildedata, er [Strømsparer] ikke tilgjengelig.
• Hvis
-ikonet (feil) vises, må du løse ut Eye-Fi-kortet og sette det inn igjen, eller slå kameraet av og
på igjen. Vises
-ikonet (feil) fremdeles, kan Eye-Fi-kortet være ødelagt. Ta kontakt med Eye-Fi, Inc.
for å få nærmere informasjon.
• Trådløs LAN-kommunikasjon kan bli avbrutt av de andre kommunikasjonsenhetene. Hvis datamottaket
er utilstrekkelig, må du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet.
• Nærmere informasjon om innhold som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen som fulgte med EyeFi-kortet.
• Enkelte Eye-Fi-kort har "Endless Memory Mode". Dette produktet støtter ikke "Endless Memory Mode".
Pass på at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless Memory Mode" avslått. Nærmere
informasjon om innstilling av "Endless Memory Mode" finner du i bruksanvisningen som fulgte med
Eye-Fi-kortet.
Indeks
119NO
Kalibrering
1
(Hovedinnstillinger)
2 Bruk pekepennen og pek på midten av ×-merket
som vises på skjermen.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Hvis du peker på [Avbryt] for å stoppe kalibreringen midt i prosessen, vil ikke justeringer som er gjort
opp til dette punktet tre i kraft.
• Hvis du ikke peker på riktig punkt, foretas det ingen kalibrering. Pek på sentrum av ×-merket igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
t [Kalibrering]
Innhold
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på pekeskjermen ikke reagerer på de riktige
stedene når du peker på dem.
Indeks
120NO
Format
eller
[OK]
t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy)
(Internt minneverktøy) t [Format] t
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
1
Innhold
Formaterer minnekortet eller internminnet. For å sikre at minnekortet fungerer stabilt, anbefaler
vi at du bruker dette kameraet til å formatere minnekortet første gang du bruker det i dette
kameraet. Merk at formatering vil slette alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene
kan ikke gjenopprettes. Pass på å ta sikkerhetskopier av alle viktige data på en PC eller en annen
lagringsenhet.
Indeks
121NO
Ny REC-mappe
1
Merknader
zOm mappene
MENU/
innstillingssøk
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det
opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy)
t [Ny REC-mappe] t [OK]
Innhold
Oppretter en mappe på et minnekort for lagring av innspilte bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring av bilder (side 123)
og velge en mappe for visning av bilder (side 94).
Indeks
122NO
Endre REC-mappe
1
t
(Innst.) t
t [Endre REC-mappe]
(Minnekortverktøy)
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Du kan ikke velge følgende mappe som opptaksmappe (REC-mappe):
– Mappen "100"
– En mappe med et nummer som har enten bare "sssMSDCF" eller "sssMNV01"
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg den mappen du vil lagre bildene i, med
/ t [OK].
Innhold
Endrer den mappen på minnekortet som for tiden brukes til lagring av innspilte bilder.
Indeks
123NO
Slette REC-mappe
1
t
(Innst.) t
t [Slette REC-mappe]
(Minnekortverktøy)
/
t
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Hvis du sletter den mappen som er stilt inn som opptaksmappe ved hjelp av [Slette REC-mappe], vil den
mappen som har det høyeste mappenummeret velges som neste opptaksmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder, eller til og med filer som ikke kan
spilles av med kameraet, må du først slette disse bildene og filene med en datamaskin, og deretter slette
mappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg den mappen du vil slette, med
[OK].
Innhold
Sletter den mappen på minnekortet som brukes til lagring av innspilte bilder.
Indeks
124NO
Kopier
1 Sett inn et minnekort med tilstrekkelig ledig
kapasitet i kameraet.
t
(Innst.) t
t [Kopier] t [OK]
(Minnekortverktøy)
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteri som nesten er oppbrukt, kan
det hende batteriet vil gå tomt for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Du kan ikke kopiere bilder enkeltvis.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne minnekortet etter kopiering, og deretter formatere internminnet ([Format] i
[Internt minneverktøy]).
• Det opprettes en ny mappe på minnekortet, og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en bestemt
mappe å kopiere bilder til.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Kopierer alle bilder i internminnet til et minnekort.
Indeks
125NO
Filnummer
1
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
minnekortet endres. (Når det nye minnekortet inneholder en fil med
et nummer som er høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et
nummer som er én høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes. (Når
REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere
enn det høyeste nummeret.)
MENU/
innstillingssøk
Serie
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy)
eller
(Internt minneverktøy) t [Filnummer]
t ønsket modus
Innhold
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Indeks
126NO
Områdeinnstilling
Innhold
Justerer tiden til lokal tid for et valgt område.
1
t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger)
t [Områdeinnstilling] t ønsket modus
Reisemål
Du bruker kameraet innstilt på lokal tid ved reisemålet.
Still inn reisemålet.
zEndre områdeinnstilling
Å stille inn et reisemål du ofte besøker, gjør det enkelt å justere tiden når du besøker det
målet.
Indeks
Sommertidsikon
MENU/
innstillingssøk
Du bruker kameraet i ditt område.
Hvis det området som vises ikke er ditt hjemmeområde, må du
foreta en områdeinnstilling.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hjemme
1Pek på "Reisemål"-området.
2Velg området ved hjelp av
/ .
3Pek på sommertidsikonet, og velg deretter sommertid På/Av.
4Pek på [OK].
127NO
Dato- og tidsinnstill.
1
t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger)
t [Dato- og tidsinnstill.] t ønsket modus
Du kan velge dato- og tidsvisningsformat.
Sommertid
Du kan velge sommertid [På]/[Av].
Dato og tid
Du kan stille inn dato og klokkeslett.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
Dato- og tidsformat
Innhold
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
Indeks
128NO
Innhold
Vise bilde på en SD-TV (Standard
Definition-TV)
Du kan vise bilder tatt med kameraet i standard bildekvalitet ved å koble kameraet til en SD-TV
(Standard Definition TV). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
2 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).
-knapp (avspilling)
2 Til audio/videoinngangskontakter
MENU/
innstillingssøk
1 Til multikontakten
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Slå av både kameraet og TV-en.
Kabel for flerbruksterminal (inkludert)
3 Slå på TV-en og still inn inngangen.
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Pek på
LCD-skjerm for å velge det ønskede bildet.
/
som vises på dette kameraets
Indeks
4 Trykk på
Merknader
• Når du viser ett enkelt bilde, vises ingen ikoner på TV-en.
• Du kan ikke spille av bilder i [Enkel modus] mens du tar inn en TV-sending.
• Når du tar opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen, vises det bildet som tas opp ikke på TVen.
129NO
1 Slå av både kameraet og HD-TV-en.
2 Koble kameraet til TV-en ved hjelp av en adapterkabel for HD-utgang
(selges separat).
MENU/
innstillingssøk
COMPONENT
VIDEO IN
-knapp (avspilling)
AUDIO
Søk etter
arbeidsoperasjon
Du kan vise bilder tatt med kameraet med høy bildekvalitet, ved å koble kameraet til en HD-TV
(High Definition-TV) med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type3akompatibel adapterkabel for HD-utgang. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TVen.
Innhold
Vise et bilde på en HD-TV (High
Definition-TV)
2 Til
multikontakten
Grønn/blå/rød
Hvit/rød
Konverteringsadapter*
1 Til audio/videoinngangskontakter
Indeks
Adapterkabel for HDutgang (selges separat)
* Konverteringsadapteren er inkludert med en Type3a-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges
separat).
3 Slå på TV-en og still inn inngangen.
4 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Pek på
LCD-skjerm for å velge det ønskede bildet.
/
som vises på dette kameraets
Merknader
• Før du bruker denne funksjonen, må du velge
t
(Innst.) t (Hovedinnstillinger) for å
velge [HD(1080i)] for [COMPONENT].
• Når du viser ett enkelt bilde, vises ingen ikoner på TV-en.
• Bilder som er tatt med bildestørrelsen [VGA] kan ikke spilles av i HD-format.
• Du kan ikke spille av bilder i [Enkel modus] mens du tar inn en TV-sending.
• Når du tar opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en adapterkabel for HDutgang (selges separat), vises det bildet som tas opp ikke på TV-en.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 110).
130NO
Forts. r
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble til en Sony-TV som er kompatibel med "PhotoTV HD" ved hjelp av en
adapterkabel for HD-utgang (selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i
strålende Full HD-kvalitet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• "PhotoTV HD" muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk av fine strukturer og
fargenyanser.
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for TV-en.
Innhold
z"PhotoTV HD"
MENU/
innstillingssøk
Indeks
131NO
Bruke med datamaskinen din
Innhold
"PMB" og andre programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan gjøre mer
fleksibel bruk av bilder du har tatt med Cyber-shot-kameraet ditt.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Annet
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz
eller raskere (For avspilling/redigering av High Definitionfilm: Intel Core Duo 1,66 GHz eller raskere/ Intel Core 2
Duo 1,20 GHz eller raskere)
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling/redigering av
High Definition-film: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—ca.
500 MB
Indikator: Skjermoppløsning: 1024 × 768 punkter eller
mer
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
Indeks
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
MENU/
innstillingssøk
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren "PMB",
"Music Transfer" og "PMB Portable" eller ved import av bilder via en USB-tilkobling.
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren "Music
Transfer" og "PMB Portable" eller ved import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X* (v10.4 til
v10.6)
* Modellen med en Intel processor
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
132NO
Bruke programvaren
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis dette ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge anvisningene som vises på
skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install].
3 Velg ønsket språk og gå deretter til nedenstående skjermbilde.
Skjermbildet "License Agreement" (Lisensavtale) vises.
4 Les avtalen nøye, klikk på knappen (
avtalen, og klikk deretter på [Next].
t
) for å godta vilkårene i
MENU/
innstillingssøk
Skjermbildet "Choose Setup Language" (Velg konfigureringsspråk) vises.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
Innhold
Installere "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
Indeks
• Omstart av datamaskinen kan være nødvendig. Når du får se en melding som ber deg svare på om du
vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på datamaskinen din.
• For å foreta installasjonen må du koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren (side 135).
7 Start programvaren.
• Start "PMB" ved å klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Du finner virkemåten beskrevet i detalj på følgende PMB support-side (bare på engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
eller du kan klikke på
(PMB Help).
• For å starte "PMB" fra Start-menyen må du velge [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Hvis "PMB" var installert på datamaskinen din, og hvis du installerer "PMB" om igjen ved hjelp av
den inkluderte CD-ROM-en, kan du starte alle programmene fra "PMB Launcher". Start "PMB
Launcher" ved å dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
Merknader
• Logg deg på som administrator.
• Når "PMB" startes for første gang, vises bekreftelsesmeldingen til informasjonsverktøyet på skjermen.
Velg [Start].
• Hvis "PMB" allerede er installert på datamaskinen din og versjonsnummeret til "PMB" er lavere enn
versjonsnummeret til programmet på den inkluderte CD-ROM-en, bør du installere "PMB" om igjen fra
CD-ROM-en.
• Hvis versjonsnummeret er høyere enn versjonsnummeret til programmet på den inkluderte CD-ROM-en,
trenger du ikke å installere "PMB" på nytt. Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen via en
USB-kabel, aktiveres den tilgjengelige "PMB"-funksjonen.
• Hvis "PMB" allerede er installert på datamaskinen din og versjonsnummeret til "PMB" er lavere enn 5.0,
kan enkelte funksjoner bli ugyldige etter at du har installert "PMB" fra CD-ROM-en som følger med. Du
kan også starte opp "PMB" eller andre typer programvare fra "PMB Launcher", som blir installert
samtidig. Start "PMB Launcher" ved å dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
133NO
Installere "Music Transfer" (Macintosh)
2 Dobbeltklikk på
Innhold
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
(SONYPMB).
3 Dobbeltklikk på [MusicTransfer.pkg]-filen i [Mac]-mappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Programvaren begynner å installeres.
Merknader
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
• Lukk alle andre programmer før du installerer "Music Transfer".
• For å installere programmet må du logge deg på som administrator.
Indeks
• "PMB" setter deg i stand til å importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise dem på
datamaskinen. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, og klikk på
[Import].
• Bilder på en datamaskin kan eksporteres til et minnekort og vises på kameraet. Opprett en USBtilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, klikk på [Export] t [Easy Export (PC Sync)] i
menyen [Manipulate], og klikk på [Export].
• Du kan lagre og skrive ut bilder med dato.
• Du kan vise bilder som er lagret på en datamaskin etter opptaksdato i en kalendervisning.
• Du kan korrigere (rødøyereduksjon osv.) stillbilder, og endre opptaksdato og -klokkeslett.
• Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er påkrevet.)
• Du finner mer informasjon på
(PMB Help).
MENU/
innstillingssøk
zIntroduksjon til "PMB"
zIntroduksjon til "Music Transfer"
"Music Transfer" setter deg i stand til å bytte ut musikkfilene som fulgte med kameraet fra
fabrikken, med din egen favorittmusikk, og til å slette og legge til musikkfiler.
Du kan også gjenopprette sporene som fulgte med fra fabrikken.
• Nedenstående sportyper kan importeres med "Music Transfer".
– MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen din
– Musikk-CD-spor
– Forhåndsinnstilt musikk lagret på kameraet
• Før du starter opp "Music Transfer", må du utføre
t
(Innst.) t
t [Last ned musikk] og koble kameraet til datamaskinen.
(Hovedinnstillinger)
Du finner mer informasjon i hjelpen for "Music Transfer".
134NO
Koble kameraet til en datamaskin
(avspillingsknappen).
3 Koble kameraet til datamaskinen din.
• Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et
program for å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Bruk en Type3a-kompatibel USB/AV/DC IN-kabel (selges separat).
2 Slå på datamaskinen, og trykk på
Innhold
1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til
et vegguttak med vekselstrømadapteren AC-LS5K/AC-LS5 (selges
separat) og USB/AV/DC IN-kabelen for flerbruksterminalen (selges
separat).
MENU/
innstillingssøk
1 Til en USB-kontakt
på datamaskinen
2 Til
multikontakten
Indeks
Kabel for flerbruksterminal (inkludert)
Importere bilder til en datamaskin (Windows)
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene i "PMB Help".
Importere bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom kameraet og
en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] t kopier de
ønskede bildene til datamaskinen.
135NO
Importere bilder til en datamaskin (Macintosh)
Innhold
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det
nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de bildene du vil
importere er lagret.
2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den
mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
Slette USB-tilkoblingen
•
•
•
•
Kobler fra USB-kabelen.
Tar ut et minnekort.
Setter inn et minnekort i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
Slår av kameraet.
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
(USB Mass Storage Device) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
på [OK].
Windows XP
Indeks
2 Klikk på
[Stop].
Windows Vista
MENU/
innstillingssøk
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du:
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bildefilene kopieres til harddisken.
Frakoblingsikon
Merk
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til "Trash" (søppelkasseikonet) på forhånd når du
bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
136NO
Innhold
Laste opp bilder til en
medietjeneste
Dette kameraet har et innebygd program, "PMB Portable".
Du kan bruke dette programmet til å gjøre følgende:
Nærmere informasjon om "PMB Portable", se hjelpen til "PMB Portable".
Starte "PMB Portable" (Windows)
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
Når du kobler kameraet til datamaskinen din, vises Autokjør-veiviseren.
Klikk på [×] for å lukke Autokjør-veiviseren for unødvendige harddisker.
MENU/
innstillingssøk
Når du bruker "PMB Portable" for første gang, må du velge språk. Følg nedenstående
fremgangsmåte for å velge. Så snart du har valgt språk, blir trinn 3 til 5 unødvendige neste gang
du bruker "PMB Portable".
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Du kan enkelt laste opp bilder til en blogg eller en annen medietjeneste.
• Du kan laste opp bilder fra en datamaskin som er koblet til Internett, selv når du ikke er hjemme eller på
kontoret.
• Du kan enkelt registrere de medietjenestene (som f.eks. blogger) du bruker ofte.
• Hvis den ønskede Autokjør-veiviseren ikke vises, må du klikke på [Computer] (i Windows XP, [My
Computer]) t [PMBPORTABLE], og deretter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
• Hvis [PMB Portable] ikke vises i Autokjør-veiviseren, må du klikke på [Computer] t
[PMBPORTABLE] og deretter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
Indeks
2 Klikk på "PMB Portable".
(I Windows XP klikker du på [PMB Portable] t [OK].)
Skjermbildet for valg av språk vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på [OK].
Skjermbildet for valg av region vises.
4 Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK].
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
5 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på [I
Agree].
"PMB Portable" starter opp.
137NO
Starte "PMB Portable" (Macintosh)
Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen din, vises [PMBPORTABLE] på
skrivebordet. Klikk på [×] for eventuelle unødvendige stasjoner.
Innhold
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
2 Klikk på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.
3 Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK].
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
4 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på [I
Agree].
"PMB Portable" starter opp.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Skjermbildet for valg av region vises.
Merknader
"PMB Portable" setter deg i stand til å laste ned URL-ene til en rekke nettsteder fra den serveren
som administreres av Sony ("Sony-serveren").
For å kunne bruke "PMB Portable" til å dra nytte av fordelene ved bildeopplastingstjenesten eller
andre tjenester ("tjenestene") som leveres av disse og andre nettsteder, må du samtykke i
nedenstående.
Indeks
Om "PMB Portable"
MENU/
innstillingssøk
• Still inn [LUN-innstillinger] i [Hovedinnstillinger] på [Multi].
• Koble alltid til et nettverk når du bruker "PMB Portable".
• Når du laster opp bilder via Internett, kan hurtigminnet forbli i den datamaskinen som brukes. Dette
avhenger av Internett-tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når dette kameraet brukes for dette
formålet.
• Hvis det oppstår en feil i "PMB Portable", eller du sletter "PMB Portable" ved en feiltakelse, kan du
reparere "PMB Portable" ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra nettstedet.
• Enkelte nettsteder krever registreringsprosedyrer og/eller at du betaler en avgift for å bruke dem. Hvis du
bruker slike tjenester, må du følge vilkårene og betingelsene som er definert av de aktuelle nettstedene.
• Tjenester kan avsluttes eller endres i samsvar med det som måtte passe operatørene av nettstedet. Sony
vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå mellom brukerne og
tredjepart eller noen form for uleilighet for brukerne i forbindelse med bruken av tjenestene, inklusive
avslutning eller endring av slike tjenester.
• For at du skal kunne vise en nettside, vil du bli omdirigert til den av Sony-serveren. Det kan forekomme
at du ikke vil kunne skaffe deg tilgang til nettsiden, som følge av servervedlikehold eller andre årsaker.
• Hvis driften av Sony-serveren skal avsluttes, vil du bli informert om avslutningen i god tid, bl.a. på
nettsiden til Sony.
• De URL-ene Sony-serveren viderekobler deg til, samt annen informasjon, kan registreres av hensyn til
forbedring av fremtidige Sony-produkter og -tjenester. Ingen personlige data vil imidlertid bli lagret ved
slike anledninger.
138NO
Skrive ut stillbilder
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du
lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på forhånd, i visningsmenyen, så du ikke
trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg.
MENU/
innstillingssøk
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merknader
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
• Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.
Innhold
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter.
• Skrive ut direkte med en minnekortkompatibel skriver
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut med en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren
"PMB", og skrive ut bildene. Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut.
Du finner mer informasjon på "PMB Help".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Merknader
Indeks
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et
kopisenter. Kopier bildene til et minnekort (side 125), og ta så minnekortet med deg til fotoforretningen
eller kopisenteret.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan skrive ut fra.
• Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen eller
kopisenteret ditt.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen.
139NO
Feilsøking
1 Kontroller punktene på side 140 til 147.
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå
på kameraet.
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
MENU/
innstillingssøk
3 Initialiser innstillingene (side 108).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se
side 148.
Innhold
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i
internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
http://www.sony.net/
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteripakken.
• Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn, til batteriutkasteren er låst.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteripakkekontaktene er skitne. Tørk forsiktig bort eventuell smuss med en myk klut.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I
så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid mens strømmen er på, og [Strømsparer] er stilt inn
på [Standard] eller [Utholdenhet], slås kameraet automatisk av for at ikke batteriet skal brukes opp.
Slå på kameraet igjen.
140NO
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade
batteriet.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
Kan ikke ta opp bilder.
Indeks
Ta stillbilder/ta opp film
MENU/
innstillingssøk
• Kontroller at batteriet er NP-BN1.
• CHARGE-lampen vil blinke uregelmessig hvis du bruker et batteri som ikke har vært ladet på lenge.
• CHARGE-lampen (på den medfølgende batteriladeren) har to blinkemønstre; raskt (ca.
0,15 sekunders intervaller) og sakte (ca. 1,5 sekunders intervaller). Når ladelampen blinker raskt, må
du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme batteriet inn i batteriladeren igjen (til det
sier klikk). Hvis ladelampen fortsetter å blinke raskt, kan det bety at det er noe i veien med batteriet.
Blinker ladelampen sakte, er laderen i standbymodus, og ladingen har stoppet midlertidig. Ladingen
stoppes midlertidig, og laderen går over i standbymodus, hvis temperaturen er for høy eller lav for
lading. Ladingen gjenopptas, og ladelampen CHARGE lyser når temperaturen igjen er tilbake i det
temperaturintervallet som egner seg for lading.
Det anbefales at du lader batteriet innenfor riktig temperaturområde, mellom 10°C og 30°C.
• Hvis du vil vite mer, se side 157.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Kan ikke lade batteriet.
Innhold
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad
ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på indikatoren. Avhengig av
bruksforholdene er det mulig at skjermen fortsetter å vise feil.
• Batteriet er oppbrukt (side 156). Skift det ut med et nytt.
• Når bildene ikke kan lagres på et minnekort, men lagres i internminnet, selv om det er satt inn et
minnekort i kameraet, må du forvisse deg om at minnekortet er satt helt inn.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av
følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 79).
– Skift minnekort.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar opp film, anbefales det å bruke følgende minnekort:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (Klasse 4 eller raskere)
• Still inn [Demomodus] på [Av] (side 107).
Smilutløserfunksjonen virker ikke.
• Det tas ingen bilder hvis ingen smilende ansikter registreres.
• Still inn [Demomodus] på [Av] (side 107).
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bilde etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned.
141NO
Opptaket tar lang tid.
Innhold
• Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss hastighet, for eksempel hvis du tar bilder på mørke
steder, vil kameraet automatisk redusere støy i bildet. Denne funksjonen kalles NR (støyreduksjon)
med sakte lukker, og det tar lenger tid å gjøre opptaket.
Bildet er ute av fokus.
Zoomen virker ikke.
Kan ikke velge ansiktsregistreringsfunksjonen.
• Du kan velge ansiktsregistreringsfunksjonen kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] og
målemodus er stilt inn på [Multi].
• Du kan ikke velge ansiktsgjenkjenning når nærfokusmodus er aktivert.
• Du kan ikke bruke blitsen i følgende situasjoner:
– Når du tar seriebilder
– Når modusen (Halvlys),
(Høy følsomhet) eller (Fyrverkeri) er valgt i scenevalgsmodus.
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I filmmodus
• Still inn blitsen på [På] (side 45) i nærfokusmodus eller når scenevalgsmodus er stilt inn på
(Landskap), (Gourmet),
(Kjæledyr),
(Strand), (Snø),
(Under vann) (kun DSCT110) eller (Høyhast.-lukker).
Indeks
Blitsen virker ikke.
MENU/
innstillingssøk
• Du kan ikke bruke zoomen i panoramamodus eller i undervannspanoramamodus (kun DSC-T110).
• Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen (side 98).
• Du kan ikke bruke digital zoom i filmmodus eller når smilutløserfunksjonen er aktivert.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Motivet er for nært. Pass på å plassere linsen lenger unna motivet enn følgende minimumsavstander
når du filmer:
– I Intelligent automodus og enkel modus: Ca. 1 cm (W)/ 50 cm (T) fra linsen.
– I andre opptaksmoduser: Ca. 8 cm (W)/50 cm (T) fra linsen. Eller still inn på nærfokusmodus og
knips ca. 1 cm til 20 cm fra W-siden.
•
(Landskap) eller (Halvlys) eller (Fyrverkeri) velges i Scenevalg når du tar stillbilder.
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
142NO
Næropptaksfunksjonen (makro/fokus på) virker ikke.
• Det finnes ingen funksjon for tvungen utkobling av makroopptak. I [Auto]-modus kan du til og med
fotografere et motiv på lang avstand.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
Kan ikke angi dato på bildene.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" kan du skrive
ut eller lagre bildene med datoen (side 133).
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 56).
Indeks
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder
den halvveis nede.
MENU/
innstillingssøk
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Makroopptak kan ikke skrus av.
Innhold
• Modusen
(Landskap), (Halvlys) eller (Fyrverkeri) er valgt i scenevalgsmodus.
• Når nærfokusmodusen er valgt, er opptaksavstanden ca. 1 cm til 20 cm.
• [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:
– I panoramamodus
– I undervannspanoramamodus (kun DSC-T110)
– I filmmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert.
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Juster [Hvitbalanse] (side 58).
Hvite eller fiolette streker vises i lyse områder av motivet, eller hele skjermbildet
blir rødlig.
• Dette fenomenet får det til å se ut som om motivet "henger igjen". Dette er ikke feil. At bildet "henger
igjen" kommer ikke med på stillbilder, men vises som streker eller ujevne farger i panoramabilder
eller film. ("Lyse områder" gjelder solen eller elektrisk lys som er mye lysere enn omgivelsene.)
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Still inn [Rødøyereduksjon] på [Auto] eller [På] (side 101).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved hjelp av [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen, eller korriger ved
hjelp av "PMB".
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
143NO
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
Innhold
• Du kan ikke ta flere bilder i rekkefølge mens smilutløserfunksjonen er aktivert.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Slett unødvendige bilder (side 79).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.
Det samme bildet tas flere ganger.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
Dato og klokkeslett vises ikke.
• [Display-innstillinger] er satt til [Av].
MENU/
innstillingssøk
• Sjekk at minnekortet er satt helt inn i kameraet.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 136).
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Still inn [Serieinnstillinger] på [Av] (side 54).
• [Scenegjenkjenning] er satt til [Avansert] (side 64).
Venstre og høyre side av skjermen vises i svart.
Knappene og ikonene vises ikke lenger.
• Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du fotograferer, vil knappene og ikonene
forsvinne et lite øyeblikk. Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren din fra
skjermen.
• [Display-innstillinger] i opptaks- eller visningsmodus er stilt inn på [Av]. Pek på venstre side av
LCD-skjermen og dra mot høyre.
Indeks
• [Auto-orient.] er satt til [På] (side 99).
Kan ikke høre musikk under lysbildevisning.
• Overfør musikkfilene til kameraet med "Music Transfer" (side 133, 134).
• Bekreft at innstillingene for volum og lysbildevisning er korrekte (side 77, 90).
• Lysbilder spilles av med [Kontinuerlig avspill.]. Velg [Lysbildevisning med musikk] og spill av.
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kameraet og TV-en må bruke samme farge-TV-system (side 153).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 129, 130).
• Hvis USB-kabelen er koblet til USB-kontakten, må du koble fra kabelen (side 136).
144NO
Slette
• Opphev beskyttelsen (side 87).
Innhold
Kan ikke slette et bilde.
Datamaskiner
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo".
De som bruker datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/-skrivere som er laget av andre produsenter
enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 135).
Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke
vekselstrømadapteren (selges separat).
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 112).
• Bruk USB-kabelen til å koble sammen datamaskinen og kameraet.
• Koble USB-kabelen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 135).
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av
kameraet (side 121).
Indeks
Kan ikke importere bilder.
MENU/
innstillingssøk
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
En "Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable".
• Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi].
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage].
• Koble datamaskinen til nettverket.
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help" (side 133).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller minnekortet. Bruk "PMB" og importer filmen til
datamaskinen din, og spill deretter av filmen (side 133).
145NO
Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.
Innhold
• Bruk "PMB" til å spille av bilder som er lagret på PC-en med dette kameraet.
• Registrer bildet i bildedatabasefilen, og spill av i [Datovisning] (side 86).
• Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet.
Minnekort
• Sett det inn i riktig retning.
Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Kan ikke sette inn noe minnekort.
Data lagres på internminnet, selv om du har satt inn et minnekort.
Internminne
Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
MENU/
innstillingssøk
• Kontroller at minnekortet er satt ordentlig inn, så langt det går.
• Det sitter et minnekort i kameraet. Fjern det.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til et minnekort.
Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet.
Indeks
• Minnekortet er fullt. Kopier til et minnekort med tilstrekkelig kapasitet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Skrive ut
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver ut et
bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten å beskjære begge kantene.
146NO
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
Kan ikke betjene knappene på pekeskjermen riktig eller fullstendig.
• Utfør [Kalibrering] (side 120).
• [Hus] er satt til [På] (kun DSC-T110) (side 111).
• Utfør [Kalibrering] (side 120).
Annet
MENU/
innstillingssøk
Når jeg bruker pekepennen, skjer det ting på uventede steder.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Pekeskjerm
Innhold
• Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 133).
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du
bruker det igjen.
• Dette er ikke feil.
Indeks
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 128).
• Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i ro i
24 timer med strømmen av.
Dato og klokkeslett stemmer ikke.
• Områdeinnstillingen er stilt inn på et annet område enn der du befinner deg. Endre innstillingen med
t
(Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling].
147NO
Varselindikatorer og meldinger
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
• Kameraet kan ikke lese data fra eller skrive data til minnekortet. Forsøk å slå kameraet av og på igjen,
eller å ta ut og sette inn igjen minnekortet flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i internminnet, eller det er satt inn et uformatert minnekort.
Formater internminnet eller minnekortet (side 121).
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med dette kameraet, eller dataene er
ødelagt. Sett inn et nytt minnekort.
MENU/
innstillingssøk
C:13:ss
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis det vises en kode som begynner med en bokstav, fungerer kameraets selvdiagnosefunksjon.
De to siste sifrene (markert med ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv om du har prøvd nedenstående løsningsforslag noen
ganger, må kameraet ditt kanskje repareres. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det
lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Innhold
Egendiagnose-display
E:61:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Initialiser kameraet (side 108) og slå så på strømmen
igjen.
Indeks
E:62:ss
E:94:ss
• Det har oppstått en feil ved skriving eller sletting av data. En reparasjon er påkrevet. Ta kontakt med
Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Hold deg klar til å angi alle
tallene i feilkoden som begynner på E.
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad batteriet omgående. Avhengig av bruksbetingelsene eller
batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen.
Må bare brukes med kompatibelt batteri
• Det batteriet som er satt inn, er ikke et NP-BN1-batteri (inkludert).
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
148NO
• Kameratemperaturen har steget. Kameraet kan slås av automatisk, eller du vil kanskje ikke kunne ta
opp film. La kameraet ligge på et kjølig sted til temperaturen har falt.
Innhold
Kameraet overopphetes
La det kjølne
Internminnefeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
• Terminaldelen av minnekortet er skitten.
• Minnekortet er skadet.
Minnekorttypefeil
Dette minnekortet kan ikke ta opp eller spille av
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Internminne-formateringsfeil
Minnekort-formateringsfeil
MENU/
innstillingssøk
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Sett inn minnekortet på nytt
• Formater mediet igjen (side 121).
• Hvis du bruker et minnekort som er blitt brukt til gjentatt lagring og sletting, eller som har vært
formatert på et annet kamera, kan dataskrivingshastigheten bli for lav. Overfør først sikkerhetskopier
av eventuelle data på kortet til en datamaskin, og formater så kortet på nytt før du bruker det
(side 121).
• Skrivehastigheten til minnekortet du bruker, er ikke tilstrekkelig for filmopptak. Bruk en "Memory
Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) eller et SD-kort (klasse 4 eller raskere).
Indeks
Bufferoverflyt
Minnekort låst
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Leser bare minnekort
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet.
Data ble ikke skrevet riktig til minnekortet
Gjenopprette data
• Sett inn minnekortet igjen, og følg instruksjonene på skjermen.
Ingen bilder
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det interne minnet.
• Ingen avspillbare bilder er lagret i minnekortet.
149NO
Ingen stillbilder
Fant en fil som ikke ble gjenkjent
• Du forsøkte å slette en skrivebeskyttet mappe på en datamaskin. Slett filen på en datamaskin og slett
deretter mappen.
• En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene finnes allerede på minnekortet (for
eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe
(side 122, 123).
Kan ikke opprette flere mapper
Tøm mappe
• Du forsøkte å slette en mappe som inneholder en eller flere filer. Slett alle filene og slett deretter
mappen.
Mappen er beskyttet
MENU/
innstillingssøk
• En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette
noen mapper.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Mappefeil
Innhold
• Den valgte mappen eller datoen inneholder ikke en fil som kan spilles av som lysbildevisning.
• Du forsøkte å slette en mappe som er beskyttet som bare lese på en datamaskin.
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
Indeks
Kan ikke vise filen
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan stilles inn som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen
mappe (side 123).
Beskytt fil
• Opphev beskyttelsen (side 87).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av med kameraet ditt.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Du vil kanskje ikke kunne retusjere bildet, avhengig av bildet.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blits, eller monter kameraet på et stativ så det holder
seg støtt.
150NO
• For filmopptak anbefales det å bruke en "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), en "Memory Stick PROHG Duo" eller et SD-minnekort (klasse 4 eller raskere).
Innhold
1280×720 (fin) støttes ikke med dette minnekortet
1280×720 (standard) støttes ikke med dette minnekortet
Maksimalt antall
bilder er allerede valgt
Feil ved musikkavspilling
Feil ved musikkformatering
• Utfør [Tøm musikk].
Operasjonen kan ikke utføres
i filer som ikke støttes
Forbereder bildedatabasefil Vent litt
Indeks
• Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt
prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer.
MENU/
innstillingssøk
• Slett musikkfilen eller erstatt den med en vanlig musikkfil.
• Utfør [Tøm musikk], og last deretter ned en ny musikkfil.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Opptil 10 filer kan velges ved bruk av [TransferJet].
• Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder].
• Opptil 999 filer kan velges ved bruk av [Alle bilder fra denne dato] eller [Alt i denne mappen] for
DPOF eller Beskytt.
• Du kan legge til
-merker (utskriftsbestilling) på opptil 999 filer.
• Kameraet gjenoppretter datoinformasjonen osv. i tilfeller hvor bilder er blitt slettet på en PC e.l.
• Den nødvendige bildedatabasefilen opprettes etter at minnekortet er formatert.
• Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil. For
å registrere ytterligere bilder i bildedatabasefilen må du slette bilder i [Datovisning].
• Det er ikke mulig å ta opp til kameraets bildedatabasefil, eller å bruke avspillingsfunksjonen med
[Datovisning]. Bruk "PMB" til å ta sikkerhetskopier av alle bilder på en PC, og bruk programmet til å
gjenopprette et minnekort eller internminne.
Feil i bildedatabasefil Kan ikke gjenopprette
• Importer alle bildene til datamaskinen med "PMB", og formater minnekortet eller internminnet
(side 121).
For å vise bildene igjen med kameraet, må du eksportere de importerte bildene til kameraet med
"PMB".
Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig
pga. høy intern temperatur
• Kameratemperaturen har steget. Du kan ikke lagre bilder før temperaturen har sunket.
151NO
• Opptaket har stoppet som følge av en temperaturøkning under filmopptak. Vent til temperaturen har
sunket.
Tilkobling mislyktes
• Kontroller TransferJet-mottaksporten, og overfør data på riktig måte (side 16).
Enkelte filer ble ikke sendt
Enkelte filer ble ikke mottatt
MENU/
innstillingssøk
• Enten ble kommunikasjonen avbrutt under overføringen av bilder, eller så ble overføringen avbrutt
fordi enhetens minne er fullt. Kontroller det tilgjengelige minnet og prøv å overføre data ved hjelp av
TransferJet igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Når du tar opp film over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. I så fall må du ta en pause i
filminnspillingen.
Innhold
Opptaket har stoppet opp pga.
økt kameratemperatur
Indeks
152NO
Bruke kameraet i utlandet
Innhold
Du kan bruke batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5 (selges separat) i alle
land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Merk
• En elektrisk spenningstransformator er ikke nødvendig og bruk av denne kan føre til feil.
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminalen. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på det
digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Indonesia, Italia, Kina, Kroatia, Kuwait,
Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske
Republikk, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyrkia,
Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østerrike osv.
Indeks
PAL-M-system
Brasil
MENU/
innstillingssøk
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Om fargesystemer for TV
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
153NO
Minnekort
Indeks
• Når du setter inn et minnekort i en minnekortadapter, må du passe på at minnekortet settes inn riktig vei,
og så sette det helt inn. Hvis det settes inn gal vei, kan det oppstå feil.
MENU/
innstillingssøk
Om å bruke minnekortadapter (selges separat)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merknader
• Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekortet og det utstyret som brukes.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis minnekortet tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data.
• Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
• Ikke berør terminaldelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
• Ikke utsett minnekortet for vann.
• Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge den.
• Sett inn et minnekort som passer inn i minnekortsporet. Setter du inn gal størrelse, vil det forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
Innhold
Typer av minnekort som kan brukes med dette kameraet, er "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og
SDXC-minnekort.
MultiMediaCard kan ikke brukes.
"Memory Stick"
De ulike typene "Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen
nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil
virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/avspilling
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
Memory Stick Duo (med MagicGate)
a*1
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1 Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" er utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende
teknologi (kopisperre) som bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGatefunksjoner kan ikke utføres med kameraet.
*3 Filmer av størrelsen [1280×720] kan tas opp.
*4 Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits, parallelle
dataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo".
154NO
Forts. r
Om å bruke en "Memory Stick Micro" (selges separat)
Innhold
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten
en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
155NO
Batteri
• Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C. Batteriet vil
kanskje ikke lades fullt i temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet.
Oppbevare batteriet
Indeks
• Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For at batteriets
funksjon skal opprettholdes, må du lade det helt opp og deretter lade det helt ut i kameraet minst en gang
i året mens du oppbevarer det.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus (side 76) til strømmen er
brukt opp.
• For å holde batteripakketerminalen ren og for å forhindre kortslutning, legg batteripakken i en plastpose,
e.l. når du bærer eller oppbevarer den for å isolere den fra andre metallgjenstander, e.l.
MENU/
innstillingssøk
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet
kortere. Vi anbefaler følgende metode for at batteriet skal kunne brukes så lenge som mulig:
– Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og sett det inn i kameraet rett før du
begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og
at du gjør prøveopptak før de faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
• Når batteripakkekontaktene er skitne, vil kameraet kanskje ikke slå seg på, batteripakken vil kanskje ikke
lades opp, eller det kan oppstå andre symptomer. I slike tilfeller må du forsiktig tørke bort eventuell
smuss med en myk klut.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Effektiv bruk av batteriet
Innhold
Om lading av batteriet
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis
brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet
med et nytt.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene, og med miljøet der
batteriet brukes.
Kompatibelt batteri
• Batteriet NP-BN1 (inkludert) kan kun brukes i N-typekompatible Cyber-shot-modeller.
156NO
Batterilader
Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
• Kun batterier av typen NP-BN1 (og ingen andre) kan lades med batteriladeren (inkludert). Andre
batterier enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller eksplodere hvis du forsøker å
lade dem, noe som medfører risiko for skader i form av strømstøt og forbrenninger.
• Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren har følgende to blinkemønstre.
Raske blink: Lampen blinker gjentatte ganger med ca. 0,15 sekunders mellomrom.
Sakte blink: Lampen blinker gjentatte ganger med ca. 1,5 sekunders mellomrom.
• Ta det ladde batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladde batteriet stå i laderen, kan batteriets
levetid reduseres.
• Når ladelampen CHARGE blinker, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme
batteriet inn i batteriladeren igjen, til det sier klikk. Når ladelampen CHARGE blinker igjen, kan dette
tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn.
Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta ut
batteriet, bytte det ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal.
Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Hvis ladelampen CHARGE blinker sakte, er laderen i standbymodus, og ladingen har stoppet
midlertidig. Ladingen stoppes midlertidig, og laderen går over i standbymodus, hvis temperaturen er for
høy eller lav for lading. Ladingen gjenopptas, og ladelampen CHARGE lyser når temperaturen igjen er
tilbake i det temperaturintervallet som egner seg for lading. Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.
Indeks
157NO
TransferJet-standard
TransferJet-standard:
Samsvarer med PCL-spesifikasjonen, rev. 1.0
• Bruk kommunikasjonsprotokollen "SCSI" ovenfor når du kobler kameraet til en TransferJet-kompatibel
enhet (selges separat). Eller bruk kommunikasjonsprotokollen "OBEX" når du utveksler data mellom
kameraer.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Protocol Class Name (kommunikasjonstype):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Innhold
TransferJet-kommunikasjon oppfyller kravene til nedenstående standard.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
158NO
Innhold
Antall stillbilder og mulig
opptakstid for film
Antallet stillbilder og mulig opptakstid kan variere med opptaksforholdene og minnekortet.
(Enheter: Bilder)
Kapasitet Internminne
Ca. 23 MB
Størrelse
Minnekort formatert med dette kameraet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3
265
530
1050
2100
4250
10M
5
395
790
1600
3200
6400
5M
7
570
1100
2300
4650
9300
VGA
145
11500
23000
46500
94000
188000
16:9(12M)
4
325
650
1300
2600
5200
16:9(2M)
23
1800
3600
7300
14500
29000
MENU/
innstillingssøk
16M
Søk etter
arbeidsoperasjon
Stillbilder
Merknader
Indeks
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 99 999, vises indikatoren ">99999".
• Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke vises i
den faktiske bildestørrelsen.
Film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for
alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter eller opptil ca. 2 GB med data på én
gang.
(h (time), m (minutt), s (sekund))
Kapasitet Internminne
Størrelse
Minnekort formatert med dette kameraet
Ca. 23 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280×720 (fin)
−
0 h 25 m
(0 h 20 m)
0 h 55 m
(0 h 40 m)
1 h 50 m
(1 h 20 m)
3 h 40 m
(2 h 45 m)
7 h 25 m
(5 h 30 m)
1280×720 (standard)
−
0 h 40 m
(0 h 25 m)
1 h 20 m
(0 h 55 m)
2 h 40 m
(1 h 50 m)
5 h 25 m
(3 h 40 m)
10 h 50 m
(7 h 25 m)
0 m 52 s
(0 m 39 s)
1 h 20 m
(1 h 0 m)
2 h 40 m
(2 h 0 m)
5 h 25 m
(4 h 0 m)
10 h 50 m
(8 h 5 m)
21 h 45 m
(16 h 20 m)
VGA
Nummeret i ( ) er minimum opptakstid.
Merknader
• Kameraet ditt bruker VBR-formatet (Variable Bit Rate) til automatisk justering av bildekvalitet som
passer med opptaksscenen. Denne teknologien forårsaker svingninger i opptakstiden på mediet.
• Filmer med bilder i rask bevegelse som spilles inn ved en høyere bithastighet krever større minneplass,
som reduserer den generelle opptakstiden.
Opptakstiden kan variere avhengig av opptaksforholdene, motivet og bildestørrelsen.
159NO
Forholdsregler
Om transportering
Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCD-rensesett (selges separat) for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.
Indeks
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med
en tørr klut. For å forhindre skade på overflaten eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel,
solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
MENU/
innstillingssøk
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan
føre til skader på kameraet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset bli deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å
virke som det skal. Dette kan også skje på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal, og i enkelte tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
Innhold
Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder
Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved temperaturer mellom 0°C og 40°C. Fotografering på svært kalde
eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.
Om det interne, oppladbare reservebatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen og klokken og andre
innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare bruker
kameraet i korte perioder, vil det gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele tatt i løpet av en
måned, vil det bli helt utladet. I så fall må du passe på å lade opp dette oppladbare batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet, vil du fortsatt kunne bruke kameraet, men dato og
klokkeslett vil ikke bli angitt.
Lademetode for det interne, oppladbare reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, og la så kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen slått av.
160NO
Indeks
Eksponeringsdata ..............................................................92
AF-avstandssøkerramme ...............................................61
Endre REC-mappe .........................................................123
AF-lys ....................................................................................95
Enkel modus
Opptak ............................................................................41
Ansiktsgjenkjenning ........................................................67
Visning ...........................................................................73
Antall stillbilder ..............................................................159
EV ...........................................................................................56
Auto-orient. .........................................................................99
Eye-Fi ..................................................................................118
Avspilling
F
Stillbilder ......................................................................36
Avspillingszoom ...............................................................37
Feilsøking...........................................................................140
Filmmodus
B
Visning ...........................................................................40
Filmopptaksscene .............................................................42
Batterilader ........................................................................157
Filnummer .........................................................................126
Beskytt...................................................................................87
Flermønstermåling ...........................................................63
Bildeindeks ..........................................................................75
Fokus ......................................................................................61
Bildeoverf. med TransferJet ........................................81
Format .................................................................................121
Bildestørr. ............................................................................51
Fotograferingsretning .....................................................50
Blits...................................................................................45, 46
Fyrverkeri.............................................................................32
Bruke kameraet i utlandet ...........................................153
G
C
Gourmet ................................................................................31
COMPONENT ................................................................109
H
D
Halvlys ..................................................................................31
Datamaskin
Halvlysportrett ...................................................................31
Anbefalt miljø ...........................................................132
HD(1080i) ..........................................................................109
Importere bilder ...............................................135, 136
Hus ........................................................................................111
Macintosh-datamaskin ..........................................132
Hvitbalanse ..........................................................................58
Windows-datamaskin ............................................132
Hvitbalanse under vann .................................................60
Dato- og tidsinnstill. ......................................................128
Høy følsomhet....................................................................31
Demomodus ......................................................................107
Høyhast.-lukker .................................................................32
Digital zoom .......................................................................98
I
Display-innstillinger
Opptak ............................................................................71
Visning ...........................................................................91
DPOF .....................................................................................88
DRO .......................................................................................69
Indeks
Batteri ..................................................................................156
MENU/
innstillingssøk
Opptak ............................................................................29
Søk etter
arbeidsoperasjon
Antall bilder i indeksen ..................................................93
Film .................................................................................40
Innhold
A
Initialiser.............................................................................108
Innst. .......................................................................................14
Intelligent auto ...................................................................26
Internminne .........................................................................22
ISO ..........................................................................................57
E
Egendiagnose-display ...................................................148
Eksponering ........................................................................56
161NO
N
Kalender ...............................................................................74
Navn på deler .....................................................................16
Kalibrering.........................................................................120
NTSC ...................................................................................110
Kameraveiviser ............................................................23, 72
Ny REC-mappe ...............................................................122
Kjæledyr ...............................................................................31
Nærfokus ..............................................................................55
Klokkeinnstillinger ........................................................128
Nøyaktig digital zoom ....................................................98
Kobler til
O
TV ..................................................................................129
Områdeinnstilling ...........................................................127
Kopier ..................................................................................125
Operativsystem ................................................................132
Opptak
L
Film .................................................................................29
Landskap ..............................................................................31
Stillbilder ......................................................................26
Language Setting ............................................................105
Optisk zoom ..................................................................35, 98
LCD-lysstyrke ..................................................................104
P
Lukk. øyne-varsel ...........................................................102
PAL.......................................................................................110
Lukkede øyne-reduksjon ...............................................70
Panorama ..............................................................................27
LUN-innstillinger ...........................................................113
Panoramabildestørrelse ..................................................51
Lysbildevisning .................................................................76
Panoramafotografering...................................................27
MENU/
innstillingssøk
Last ned musikk ..............................................................114
Søk etter
arbeidsoperasjon
Datamaskin ................................................................135
Innhold
K
PC ..........................................................................................132
Pekeskjerm ..........................................................................19
Macintosh-datamaskin .................................................132
Piksel ......................................................................................53
Makro.....................................................................................55
Pip .........................................................................................103
Male ........................................................................................83
PMB .....................................................................................133
Mappe
PMB Portable ...................................................................137
Bytter ............................................................................123
Program Auto .....................................................................30
Oppretter .....................................................................122
Programvare ......................................................................133
Slette .............................................................................124
PTP .......................................................................................112
Velger .............................................................................94
Punkt-AF ..............................................................................61
Mass Storage ....................................................................112
Punktmåling ........................................................................63
MENU-skjermbildet (Menyskjermbilde) .........11, 13
Midlertidig rotert visning ..............................................39
R
Minnekort.......................................................................3, 154
REC-modus .........................................................................25
MTP ......................................................................................112
Retusjere ...............................................................................85
Multi-AF...............................................................................61
Rotere.....................................................................................89
Multikontakt .....................................................129, 130, 135
Rutenettlinje ........................................................................96
Music Transfer .................................................................133
Rødøyekorreksjon ............................................................85
Myke hudtoner ...................................................................31
Rødøyereduksjon ............................................................101
Indeks
M
Myke hudtoner-effekt .....................................................66
Mykt snapshot ....................................................................31
Målemodus ..........................................................................63
162NO
W
Sakte synk ............................................................................45
Windows-datamaskin ...................................................132
Scenegjenkjenning ...........................................................64
Scenevalg .............................................................................31
Z
SD ..........................................................................................109
Zoom ......................................................................................35
Innhold
S
Selvportrett ..........................................................................47
Selvutl. ............................................................................47, 49
Sentervektet måling .........................................................63
Serieinnstillinger ...............................................................54
Skjermfarge .......................................................................106
Skjermoppløsning.............................................................97
Slett .........................................................................................79
Søk etter
arbeidsoperasjon
Senter-AF .............................................................................61
Slette REC-mappe ..........................................................124
Smilutløser...........................................................................43
Snø ..........................................................................................32
Strand .....................................................................................31
Strømsparer .......................................................................116
MENU/
innstillingssøk
Smart zoom .........................................................................98
T
Tilpasse .................................................................................21
TransferJet-standard ......................................................158
Trimming (endre størrelse)...........................................85
Indeks
TransferJet .........................................................................117
TV .................................................................................129, 130
Tøm musikk ......................................................................115
U
Under vann ..........................................................................32
Undervannspanorama. ....................................................34
USB-kontakt .....................................................................135
USB-tilk. ............................................................................112
Uskarp maskering .............................................................85
Utskrift ..........................................................................88, 139
Utskriftsbestillingsmerke ............................................139
V
Varselindikatorer og meldinger ................................148
Veil. for scenegjenkj. ....................................................100
Velg mappe .........................................................................94
VGA .......................................................................................51
Vid zoom ..............................................................................38
Video ut ..............................................................................110
Visningsmodus ..................................................................86
Voluminnstillinger ...........................................................90
163NO
Lisensmerknader
Indeks
Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL")
eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse
programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.
MENU/
innstillingssøk
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare
Søk etter
arbeidsoperasjon
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK
AV EN FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV MPEG-4-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER
KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT AV MPEG LA TIL Å
LEVERE MPEG-4-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM
GJELDER MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG
LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, LLC.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Innhold
"C Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-programvare er inkludert i
kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert
på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om
følgende. Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "C
Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-programvare.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for
"GPL"-, og "LGPL"-programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
Om lisensen for "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
164NO
Download PDF

advertising