Sony | DSC-TX5 | Sony DSC-TX5 TX5 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Brukerhåndbok for Cyber-shot
DSC-TX5
© 2010 Sony Corporation
4-174-215-22(1)
NO
Bruke denne håndboken
Innhold
Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden.
Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil se.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Søk etter informasjon sortert etter
arbeidsoperasjon.
MENU/
innstillingssøk
Søk etter informasjon i en liste over
MENU/innstillingselementer.
Merker og notasjon som brukes i denne
håndboken
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter informasjon sortert etter
nøkkelord.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Innhold
Søk etter informasjon sortert etter
funksjon.
Standardinnstillingen vises med
Indeks
I denne håndboken vises rekkefølgen av
arbeidsoperasjonene med piler (t). Du bør
peke på elementene på skjermen i den viste
rekkefølgen. Merker vises etter hvert som
de dukker opp i kameraets
standardinnstilling.
.
Viser hva du bør være forsiktig med og
hvilke begrensninger som gjelder for riktig
bruk av kameraet.
z Angir informasjon det kan være nyttig
å kjenne til.
2NO
Om bruk av kameraet
Carl Zeiss-linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse
som er i stand til å reprodusere skarpe bilder
med glimrende kontrast. Kameralinsen er
produsert med et kvalitetssikringssystem
sertifisert av Carl Zeiss i samsvar med
kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i Tyskland.
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
Indeks
"Memory Stick Duo"adapter
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt
utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om
det bare er delvis oppladet.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet igjen på
en stund, kan du bruke opp den eksisterende
ladningen og ta batteriet ut av kameraet, og så
legge det på et kjølig, tørt sted. Dette vil
opprettholde batteriets funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilket batteri
som kan brukes på side 145.
MENU/
innstillingssøk
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med et "Memory Stick"-spor av
standard størrelse
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en "Memory Stick Duo"adapter (selges separat).
Om batteriet
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Det er bekreftet at "Memory Stick Duo" med en
kapasitet opptil 32 GB, og SD-kort med
kapasitet opptil 64 GB fungerer godt med
kameraet.
• Når du tar opp film, anbefales det at du bruker
følgende minnekort:
–
(Mark2) ("Memory Stick
PRO Duo") (Mark2))
–
("Memory Stick PROHG Duo")
– SD-minnekort, SDHC-minnekort eller
SDXC-minnekort (klasse 4 eller raskere)
Innhold
Merknader om minnekorttyper du kan
bruke (selges separat)
Følgende minnekort er kompatible med dette
kameraet: "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory
Stick Duo", SD-minnekort, SDHC-minekort
og SDXC-minnekort. MultiMediaCard kan
ikke brukes.
I denne håndboken brukes uttrykket
"Memory Stick Duo" om "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo"
og "Memory Stick Duo", og uttrykket
"SD-kort" brukes om SD-minnekort,
SDHC-minnekort og SDXC-minnekort.
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli
misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
henger igjen når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
3NO
Forts. r
Om kondens
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
De bildene som brukes som eksempler i
denne brukerhåndboken er reproduserte
bilder, og ikke bilder som er tatt med dette
kameraet.
Innhold
• Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
• I tilfelle kondensdannelse må du løse ut det
oppladbare batteriet og minnekortet, og
oppbevare kameraet på et tørt sted med batteri-/
minnekortdekselet åpent til all fuktighet er
fordampet. Merk at om du forsøker å fotografere
med kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder.
Indeks
4NO
Innhold
Innhold
Om bruk av kameraet
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Bruke denne håndboken ······································· 2
Om bruk av kameraet············································ 3
Søk etter arbeidsoperasjon ··································· 8
MENU/innstillingssøk ·········································· 11
Navn på deler······················································ 16
Liste over ikoner som vises på skjermen ············ 17
Bruke pekeskjermen ··········································· 19
Tilpasse MENU-elementene ······························· 21
Bruke internminnet ·············································· 22
Opptak
Indeks
REC-modus························································· 23
Intelligent autojustering ······································· 24
Program Auto ······················································ 25
Intelligent panoramafotografering ······················· 26
Filmmodus··························································· 28
Bildestabilisering ················································· 29
Håndholdt kamera i halvlys ································· 30
Motlyskorreksjon HDR ········································ 31
Scenevalg ··························································· 32
Zoom ··································································· 34
Visning
Vise stillbilder ······················································ 35
Avspillingszoom ·················································· 36
Vid zoom ····························································· 37
Midlertidig rotert visning ······································ 38
Vise film······························································· 39
5NO
Innhold
MENU (opptak)
MENU-elementer (opptak) ·································· 11
MENU-elementer (visning)·································· 13
Innstillinger
TV
MENU/
innstillingssøk
Innstillingselementer ··········································· 14
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU (visning)
Indeks
Vise bilde på en SD-TV
(Standard Definition-TV) ··································· 117
Vise et bilde på en HD-TV
(High Definition-TV)··········································· 118
Datamaskin
Bruke med datamaskinen din···························· 120
Bruke programvaren ········································· 121
Koble kameraet til en datamaskin ·························123
Laste opp bilder til en medietjeneste················· 125
Skrive ut
Skrive ut stillbilder ············································· 127
6NO
Innhold
Feilsøking
Feilsøking·························································· 130
Varselindikatorer og meldinger ························· 139
"Memory Stick Duo" ·········································· 143
Batteri································································ 145
Batterilader························································ 146
Indeks································································ 147
MENU/
innstillingssøk
Indeks
Søk etter
arbeidsoperasjon
Annet
Indeks
7NO
Søk etter arbeidsoperasjon
Ta panoramabilder
Intelligent panoramafotografering ··················· 26
Ta utrolig gode bilder
av kjæledyret ditt
Kjæledyr ································································· 32
Ta nærbilder
Makro ······································································ 53
Nærfokus ······························································· 53
Fotografere motiv i
bevegelse
Høyhast.-lukker ···················································· 33
Filmmodus ····························································· 28
Serie ········································································ 52
Fotografere uten at
bildet blir uskarpt
Høy følsomhet ······················································ 32
Høyhast.-lukker ···················································· 33
Bildestabilisering ·················································· 29
Håndholdt kamera i halvlys ······························ 30
Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse ···· 46
ISO ··········································································· 55
Indeks
Mykt snapshot ······················································ 32
Halvlysportrett······················································· 32
Smilutløser····························································· 42
Scenegjenkjenning ·············································· 62
Ansiktsgjenkjenning ············································ 64
Lukkede øyne-reduksjon ··································· 66
Rødøyereduksjon ················································ 93
MENU/
innstillingssøk
Ta portrettbilder
Søk etter
arbeidsoperasjon
Intelligent autojustering ······································ 24
Scenevalg ······························································ 32
Scenegjenkjenning ·············································· 62
Innhold
Overlate innstillingene
til kameraet
8NO
Fotografere på mørke
steder
Høy følsomhet ······················································ 32
Bildestabilisering ·················································· 29
Sakte synk ····························································· 44
ISO ··········································································· 55
Justere eksponeringen EV ············································································ 54
Endre bildestørrelse
Bildestørr. ······························································ 49
Slette bilder
Slett ········································································· 74
Format ·································································· 109
Vise forstørrede bilder
Avspillingszoom ··················································· 36
Trimming (endre størrelse) ······························· 77
Vise bilder i
fullskjermmodus
Vid zoom ································································ 37
Midlertidig rotert visning····································· 38
Bildestørr. ······························································ 49
Redigere bilder
Retusjere ································································ 77
Male ········································································· 76
Indeks
Bruke pekeskjermen ··········································· 19
Fokus ······································································ 59
Ansiktsgjenkjenning ············································ 64
MENU/
innstillingssøk
Endre fokuspunkt
Søk etter
arbeidsoperasjon
Tvungen blits ························································ 44
Scenegjenkjenning ·············································· 62
Motlyskorreksjon HDR ······································· 31
Innhold
Fotografere i motlys
Spille av en bildeserie i Lysbildevisning ····················································· 71
rekkefølge
Bruke med lett synlige
indikatorer
Enkel modus ··················································· 40, 68
9NO
Områdeinnstilling ··············································· 115
Dato- og tidsinnstill. ·········································· 116
Initialisere
innstillingene
Initialiser ································································· 99
Skrive ut bilder
Utskrift ··································································· 127
Vise på TV
Vise bilde på en SD-TV
(Standard Definition-TV)·································· 117
Vise et bilde på en HD-TV
(High Definition-TV) ·········································· 118
MENU/
innstillingssøk
Endre dato- og
tidsinnstillinger
Søk etter
arbeidsoperasjon
"PMB (Picture Motion Browser)" ··················· 121
Innhold
Skrive ut bilder med
dato
Indeks
10NO
MENU/innstillingssøk
Innhold
MENU-elementer (opptak)
Du kan enkelt velge de ulike fotofunksjonene med
.
2 Pek på
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
for å vise MENU-skjermbildet.
De fire menyelementene som er vist under
MENU-skjermbildet.
, vises ikke på
3 Pek på menyelementet t ønsket modus.
MENU/
innstillingssøk
I tabellen nedenfor viser innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan
endres. En innstilling kan være låst eller begrenset, avhengig av opptaksmodusen. For nærmere
enkeltheter kan du se siden for hvert enkelt punkt.
Ikonene under
og
angir de tilgjengelige modusene.
REC-modus
—
Enkel modus
—
—
—
—
Smilutløser
—
—
—
—
Blits
—
—
—
Selvutl.
—
—
—
—
—
Filmopptaksscene
Fotograferingsretning
—
—
—
—
—
Indeks
Menyelementer
—
—
—
—
Bildestørr.
Serie
—
—
—
Makro
—
—
—
ISO
—
Hvitbalanse
—
Hvitbalanse under vann
—
Fokus
—
Målemodus
—
Ansiktsgjenkjenning
—
—
EV
Scenegjenkjenning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11NO
Forts. r
REC-modus
Lukkede øyne-reduksjon
—
—
—
—
—
—
Display-innstillinger
—
Innhold
Menyelementer
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
• De fire menyelementene som er vist under
, varierer fra modus til modus.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
12NO
MENU-elementer (visning)
Innhold
Du kan enkelt velge de ulike visningsfunksjonene med
.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
for å vise MENU-skjermbildet.
De fire menyelementene som er vist under
MENU-skjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på
, vises ikke på
3 Pek på menyelementet t ønsket modus.
innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan
Visningsmodus
Minnekort
Datovisning
Menyelementer
Internminne
Mappevisning
(Stillbilder)
Mappevisning
(Film)
Mappevisning
—
—
—
MENU/
innstillingssøk
I tabellen nedenfor viser
endres.
(Enkel modus)
(Bildeindeks)
(Lysbildevisning)
Indeks
(Kalender)
(Slett)
(Male)
—
(Retusjere)
—
(Visningsmodus)
—
(Vis seriegruppe)
—
—
—
—
—
(Beskytt)
DPOF
(Utskrift)
—
(Rotere)
—
(Voluminnstillinger)
—
(Display-innstillinger)
(Eksponeringsdata)
(Bildeindeksinnstillinger)
(Velg mappe)
—
—
Merknader
• Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
• De fire menyelementene som er vist under
, varierer fra modus til modus.
13NO
Innstillingselementer
1 Pek på
Innhold
Du kan endre innstillingene i skjermbildet
(Innst.).
for å vise MENU-skjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på
(Innst.) t ønsket kategori t ønsket
element t ønsket innstilling.
Opptaksinnstillinger
MENU/
innstillingssøk
Kategorier
Elementer
AF-lys
Rutenettlinje
Digital zoom
Auto-orient.
Veil. for scenegjenkj.
Rødøyereduksjon
Indeks
Lukk. øyne-varsel
Hovedinnstillinger
Pip
LCD-lysstyrke
Language Setting
Demomodus
Initialiser
COMPONENT
Video ut
Hus
USB-tilk.
LUN-innstillinger
Last ned musikk
Formater musikk
Strømsparer
Kalibrering
Minnekortverktøy
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Slette REC-mappe
Kopier
Filnummer
14NO
Forts. r
Kategorier
Format
Filnummer
Klokkeinnstillinger
Områdeinnstilling
Innhold
Internt minneverktøy
Elementer
Dato- og tidsinnstill.
• [Opptaksinnstillinger] vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus.
• [Minnekortverktøy] vises kun når et minnekort er satt inn i kameraet, mens [Internt minneverktøy] vises
kun når det ikke er satt inn noe minnekort.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merknader
MENU/
innstillingssøk
Indeks
15NO
Navn på deler
Innhold
A Lukkerknapp
B Mikrofon
C Linsedeksel
D ON/OFF (strømbryter)
F Selvutløserlampe/Smilutløserlampe/
AF-lys
G Linse
H LCD-skjerm/Pekeskjerm
I Høyttaler
J
Søk etter
arbeidsoperasjon
E Blits
-knapp (avspilling) (35)
L Krok for håndleddsrem*
M Minnekortspor
N Batteriutkaster
O Multikontakt
MENU/
innstillingssøk
K Zoomespak (W/T) (34, 36)
P Skruehull for stativ
Q Batteri-/minnekortdeksel
S Tilgangslampe
T Multikontaktdeksel
Indeks
R Spor for innsetting av batteri
* Bruke håndleddsremmen
Stikk hånden din gjennom løkken for å hindre at
kameraet synker, eller at det faller ned og blir
ødelagt.
Krok
* Bruke pekepennen
Pekepennen brukes til å velge knapper og
funksjoner på pekeskjermen. Den festes til
håndleddsremmen. Ikke bær kameraet etter
pekepennen. Kameraet kan falle av.
16NO
Innhold
Liste over ikoner som vises på
skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status. De viste ikon-posisjonene kan variere fra
opptaksmodus til opptaksmodus.
1
Indikator
Betydning
Ikon for scenegjenkjenning
Hvitbalanse
MENU/
innstillingssøk
Reisemål
Scenegjenkjenning
Vibrasjonsvarsel
Filmopptaksscene
Avspillingszoom
Når du tar opp film
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når du tar stillbilder
Opptaks-/avspillingsmedia
(minnekort, internminne)
Bildenummer/antall bilder tatt
opp den valgte datoen/i valgt
mappe
REC-mappe
Indeks
8/8
Avspillingsmappe
Bildestørrelse
Ved avspilling
Serieopptaksbilder
Hovedbilde i seriegruppe
Skifte mappe
Beskytt
Merke for utskriftsbestilling
(DPOF-merke)
17NO
Forts. r
2
Betydning
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Fokus
Advarsel om lite batteristrøm
Rødøyereduksjon
AF-lys
z
REC-mappe
AE/AF-lås
Støyreduksjon NR med sakte
lukker
125
Lukkerhastighet
Zooming
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Nærfokus
PictBridge kobler til
Søk etter
arbeidsoperasjon
Opptaks-/avspillingsmedia
(minnekort, internminne)
Databasefilen er full/advarsel om
feil i databasefil
Innhold
Indikator
4
Blitsmodus
Målemodus
Målemodus
Hvitbalanse
REC
Standby
Ta opp en film/Sett en film i
standby
0:12
Opptakstid (m:s)
N
Avspilling
3
MENU/
innstillingssøk
Blits lader
Blits
Avspillingsindikator
Indikator
Betydning
Asimutretning
C:32:00
Egendiagnose-display
GPS-informasjon
Advarsel om temperaturøkning
35° 37' 32" N Visning av breddegrader og
139° 44' 31" E lengdegrader
Selvutløser
0:00:12
Telleverk
96
Antall bilder som kan tas
101-0012
Mappefilnummer
100 min
Tilgjengelig opptakstid
2010 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Ansiktsregistrering
Indeks
Seriemodus
Databasefilen er full/advarsel om
feil i databasefil
Bildestørrelse
AF-avstandssøkerramme
Trådkors for punktmåling
ISO400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
18NO
Bruke pekeskjermen
/
/
/
Innhold
Kameraet gir deg mulighet til å utføre arbeidsoperasjoner og foreta innstillinger ved å peke på
knappene eller dra elementer på LCD-skjermen med fingeren.
Viser de skjulte elementene, så de elementene
du vil stille inn vises på skjermen.
Beskriver opptaksfunksjonene når
opptaksmodus eller scenevalg vises.
Berør
t de elementene du vil lese
beskrivelsen av.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Går tilbake til forrige skjermbilde.
Merknader
Betjene ved å dra elementer på LCD-skjermen
MENU/
innstillingssøk
• Bruk pekeskjermen ved å trykke lett ("peke") på den med fingeren eller den medfølgende pekepennen.
Hvis du trykker for hardt, eller bruker en spiss gjenstand, bortsett fra den medfølgende pekepennen, kan
du ødelegge pekeskjermen.
• Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du fotograferer, vil knappene og ikonene forsvinne
et lite øyeblikk. Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren din fra skjermen.
Indeks
Viser/skjuler MENU-skjermbildet.
Under
opptak/
avspilling
Under
avspilling
Handling
Betjeningsmetode
Viser MENU-skjermbildet.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og
dra mot høyre.
Skjuler MENU-skjermbildet.
Pek på høyre side av LCD-skjermen og dra
mot venstre.
Skjuler betjeningsknappene.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og
dra mot venstre.
Viser betjeningsknappene.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og
dra mot høyre.
Viser neste/forrige bilde.
Dra mot høyre eller venstre.
Endrer bildet kontinuerlig (neste/forrige
bilde).
Dra mot høyre eller venstre, og fortsett å
trykke på den kanten av skjermen.
Viser indeksskjermbildet under avspilling.
Dra oppover.
Viser neste/forrige side i indeksmodus.
Dra nedover eller oppover.
Viser kalenderen under avspilling i
datovisningsmodus.
Dra nedover.
19NO
Peke på skjermen for å fokusere
Handling
Pek på motivet.
Justerer fokus.
Avbryter funksjonen.
Merk
MENU/
innstillingssøk
• I nedenstående situasjoner kan du ikke få rammen i fokus ved å berøre skjermen:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I enkel modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– Når
(Landskap), (Halvlys), (Gourmet), (Fyrverkeri) eller
(Under vann) er valgt i
scenevalgsmodus.
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
– Når du bruker [Digital zoom]
Søk etter
arbeidsoperasjon
Knapp/betjeningsmetode
Innhold
Når du peker på motivet på pekeskjermen, vises en ramme, og når du trykker lukkerknappen
halvveis ned, kommer rammen i fokus. Hvis det er et ansikt i rammen, vil ikke bare fokuset, men
også lysstyrken og fargenyansene automatisk optimaliseres.
Indeks
20NO
Tilpasse MENU-elementene
2
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Pek på
Innhold
Under opptak/avspilling vises de fire MENU-elementene under
på LCD-skjermen. Du kan
tilpasse disse fire knappene til de ønskede MENU-elementene og layouten, så du kan plassere
knapper du bruker ofte, der det er praktisk for deg.
Disse knappene kan tilpasses og innstillingene lagres for hver enkelt opptaksmodus under
opptak, og for internminnet og minnekortet under avspilling.
for å vise MENU-skjermbildet.
(Tilpasse) t [OK]
MENU/
innstillingssøk
3 Velg et MENU-ikon og dra det til ønsket posisjon
på venstre side av LCD-skjermen.
MENU-ikonet skiftes ut i tilpasningsområdet.
4 For å avbryte må du peke på
.
Merk
Indeks
Tilpasningsområde
• Du kan ikke tilpasse MENU-ikonet når du fotograferer i Enkel modus.
z Dra fordel av tilpasning
Ikke bare kan du bytte om på MENU-ikoner, du kan også bytte om på MENU-ikoner inne i
tilpasningsområdet og redusere antallet MENU-ikoner.
Bytte om på MENU-ikonene inne i
tilpasningsområdet
Hvis du berører et MENU-ikon inne i tilpasningsområdet,
kan du flytte det dit du vil.
Redusere antallet ikoner i tilpasningsområdet
Hvis du berører et MENU-ikon inne i tilpasningsområdet,
kan du flytte det til området på høyre side.
21NO
Bruke internminnet
B
Internminne
Om bildedata som er lagret i internminnet
MENU/
innstillingssøk
B
Når det ikke er satt inn noe minnekort
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på
bildene i internminnet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når det er satt inn et minnekort
[Opptak]: Bilder tas opp på minnekortet.
[Avspilling]: Bilder på minnekortet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på
bildene på minnekortet.
Innhold
Kameraet har ca. 45 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn
noe minnekort i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
Vi anbefaler at du passer på å lage sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Indeks
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 123 uten at det er satt inn noe minnekort i
kameraet.
Ta sikkerhetskopi av data på et minnekort
Klargjør et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør så den prosedyren som er
forklart i [Kopier] (side 113).
Merknader
• Du kan ikke importere bildedata fra et minnekort til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel, kan du importere data fra
internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke eksportere data fra en datamaskin til internminnet.
22NO
REC-modus
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2 Pek på
Innhold
Du kan velge opptaksmodus basert på forholdene og objektivet.
(REC-modus) t ønsket modus.
(Program Auto)
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte
innstillinger.
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde etter at du har
(i Panoramafotografering) komponert bildene.
(Filmmodus)
(Bildestabilisering)
Setter deg i stand til å ta opp film.
Setter deg i stand til å fotografere med redusert uskarphet uten bruk
av blits, når du komponerer seriebilder som er tatt med høy
lukkerhastighet.
Setter deg i stand til å fotografere med redusert uskarphet i svakt lys
uten stativ, når du komponerer seriebilder som er tatt med høy
lukkerhastighet.
(Motlyskorreksjon
HDR)
Setter deg i stand til å fotografere flere overganger ved å legge to
bilder med ulik eksponering over hverandre.
(Scenevalg)
Indeks
(Håndholdt kamera i
halvlys)
MENU/
innstillingssøk
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også
velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Intelligent
autojustering)
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.
23NO
Intelligent autojustering
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Intelligent
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Merk
• Blitsmodus er stilt inn på [Auto] eller [Av].
zOm scenegjenkjenning
Ikon for scenegjenkjenning og veiviser
Indeks
• Kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro),
(Nærfokus) og
(Portrett), og viser det
tilsvarende ikonet og veiviseren på skjermen når scenen er gjenkjent.
Hvis du vil vite mer, se side 62.
MENU/
innstillingssøk
Scenegjenkjenning brukes i Intelligent autojusteringsmodus. Ved hjelp av denne funksjonen
gjenkjenner kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(REC-modus) t
autojustering)
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
zHvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er
vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 8 cm (1 cm i modusen Intelligent autojustering eller Enkel
modus) (W), 50 cm (T) (fra linsen). Ta opp i nærfokusmodus når du fotograferer et motiv som
ligger nærmere enn opptaksavstanden.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller endre
fokusinnstillingen (side 59).
• I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:
– Det er mørkt og motivet er langt unna.
– Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
– Motivet synes gjennom glass.
– Motivet beveger seg raskt.
– Ved lysreflekser eller skinnende overflater.
– Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.
24NO
Program Auto
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(REC-modus) t
(Program Auto)
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
MENU/
innstillingssøk
Indeks
25NO
Intelligent panoramafotografering
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
Innhold
Kameraet tar flere bilder i løpet av et panoreringssveip, så du kan komponere et panoramabilde
av sammensatte bilder. Kameraet oppdager også automatisk ansikter eller objekter i bevegelse.
(REC-modus) t
(i Panoramafotografering)
MENU/
innstillingssøk
3 Plasser kameraet så det passer med enden av
motivet som skal fotograferes, og trykk så
lukkerknappen helt ned.
Denne delen kommer ikke
med
Indeks
4 Panorer til slutten av veiviseren, mens
du følger instruksjonene på LCDskjermen.
Fremdriftsindikator
Merknader
• Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område
i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig
panoramabilde.
• Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.
• I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe, eller opptaket bli mislykket.
• I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.
• Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke,
farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta
bildet på nytt.
• Intelligent panoramafotografering egner seg ikke i følgende situasjoner:
– Når gjenstander er for nær kameraet
– Et bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand, gressplen eller under vann
– Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
– Når mange gjenstander er i bevegelse, som i en fiskestim
– Når det er vanskelig å holde kameraet stille, f.eks. under vann
• Du kan ikke ta panoramabilder i følgende situasjoner:
– Når du beveger kameraet for raskt eller for sakte
– Når kameraet ikke holdes rolig nok
26NO
Forts. r
panoramabilde
Fotograferingsretning:
Bildestørr.:
(Fotograferingsretning) t [Høyre], [Venstre], [Opp] eller
[Ned]
(Bildestørr.) t [Standard] eller [Vid]
Panorer kameraet i en bue med konstant hastighet i den retningen som vises på LCDskjermen. Et stillestående motiv er bedre egnet for panoramabilder enn et motiv i bevegelse.
Vertikal retning
Horisontal retning
Søk etter
arbeidsoperasjon
zTips for panoramafotografering
Innhold
zEndre opptaksretningen eller bildestørrelsen for et
MENU/
innstillingssøk
Så liten radius som mulig
Indeks
• Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse eksponeringen og
hvitbalansen.
• Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av
skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere
bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt
opptak.
zRulle panoramabilder for å vise dem
Rull panoramabilder ved å peke på
mens panoramabildene vises. Pek på LCD-skjermen
under avspilling for å vise betjeningsknappene.
Viser det viste området av
hele panoramabildet
Betjeningsknapp/
betjeningsmetode
Handling
Pek på
eller LCDskjermen.
Spiller av rullbare bilder/stopper
Berør
/ / /
eller dra opp/ned/
høyre/venstre
Ruller bilder
• Panoramabilder kan også spilles av med den inkluderte programvaren "PMB" (side 121).
• Panoramabilder som er tatt opp med et annet kamera vil kanskje ikke vises riktig når de spilles av.
27NO
Filmmodus
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(REC-modus) t
Innhold
Setter deg i stand til å ta opp film.
(Filmmodus)
4 For å stoppe opptaket må du trykke
lukkerknappen helt ned igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
28NO
Bildestabilisering
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(REC-modus) t
Innhold
Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere uskarphet i motivet.
(Bildestabilisering)
Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere
uskarphet og støy.
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Lukkeren piper 6 ganger, men bare ett bilde tas opp.
• Støy reduseres ikke effektivt i følgende situasjoner:
– Bilde med bevegelse i stor skala
– Bilde med et hovedmotiv som er for nær kameraet
– Bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen
– Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• Smilutløseren kan ikke brukes.
• Når du bruker en lyskilde som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys, kan det dannes et støysignal. I slike
tilfeller må du stille inn Scenevalg på
(Høy følsomhet).
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indeks
29NO
Håndholdt kamera i halvlys
Innhold
Selv om nattscener har en tendens til å gi uskarpe bilder som følge av kamerarystelser, setter
denne modusen deg i stand til å fotografere nattlige scener med mindre støy, uten bruk av stativ.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(REC-modus) t
halvlys)
(Håndholdt kamera i
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere
uskarphet og støy.
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Lukkeren piper 6 ganger, men bare ett bilde tas opp.
• Støy reduseres ikke effektivt i følgende situasjoner:
– Bilde med bevegelse i stor skala
– Bilde med et hovedmotiv som er for nær kameraet
– Bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen
– Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• Smilutløseren kan ikke brukes.
• Når du bruker en lyskilde som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys, kan det dannes et støysignal. I slike
tilfeller må du stille inn Scenevalg på
(Høy følsomhet).
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Indeks
30NO
Motlyskorreksjon HDR
Innhold
Du kan ta to bilder med ulik eksponering for å lage ett bilde med et større spektrum av
overganger, ved å kombinere de mørke delene av et bilde tatt med en lys eksponeringsinnstilling,
med de lyse delene av et bilde tatt med en mørk eksponeringsinnstilling.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(REC-modus) t
HDR)
(Motlyskorreksjon
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Selv om lukkerlyden høres to ganger, tas det bare ett bilde.
• [Motlyskorreksjon HDR] vil kanskje ikke virke som ønsket i følgende situasjoner:
– Ved bruk av blitsen
– Bilde med bevegelse i stor skala
– Når kameraet ikke holdes rolig nok
– Bilde med ekstremt sterkt eller svakt lys i omgivelsene
– Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall
• Smilutløserfunksjonen er ikke tilgjengelig i [Motlyskorreksjon HDR].
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Indeks
31NO
Scenevalg
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle
scenen.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
(REC-modus) t
ønsket modus
(Scenevalg) t
(Mykt snapshot)
Setter deg i stand til å ta bilder med en mykere
atmosfære for portretter, blomsteropptak osv.
(Landskap)
Muliggjør enkel fotografering av fjerntliggende scener
ved å fokusere på lang avstand. Fotograferer klar
himmel og trær og blomster i livlige farger.
(Halvlysportrett)
Setter deg i stand til å ta skarpe bilder av mennesker mot
en nattlig bakgrunn, uten at atmosfæren går tapt.
(Halvlys)
(Gourmet)
(Kjæledyr)
(Strand)
(Snø)
Indeks
Setter deg i stand til å ta bilder uten
blits i svakt lys, med bildestabilisering.
MENU/
innstillingssøk
(Høy følsomhet)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Setter deg i stand til å ta opp nattlige scener på avstand,
uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren.
Velger makromodus, så du kan fotografere matretter i
appetittvekkende og klare farger.
Setter deg i stand til å ta bilder av kjæledyret ditt med de
beste innstillingene.
Setter deg i stand til å gjøre klare opptak av det blå i
vannet når du fotograferer scener ved vannet.
Setter deg i stand til å ta opp klare bilder uten reduserte
farger i snøscener eller på andre steder hvor hele
skjermen ser ut til å være hvit.
32NO
Forts. r
(Fyrverkeri)
Setter deg i stand til å ta bilder av fyrverkeri i all sin
prakt.
(Høyhast.-lukker)
Setter deg i stand til å fange inn motiv i rask bevegelse
utendørs eller på andre godt opplyste steder.
• Lukkerhastigheten øker, så bilder som tas på mørke
steder blir mørkere.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Setter deg i stand til å fotografere under vann i naturlige
farger.
Innhold
(Under vann)
Merk
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
Nærfokus
Blits
Ansiktsgjenkjenning/
Smilutløser
Selvutl.
Serie
—
—
—
—
*2
*1
Lukkede
øynereduksjon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Hvitbalanse
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Indeks
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. viser innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som
ikke kan endres.
Ikonene som vises under "Blits" og "Selvutl." angir tilgjengelige modi. Enkelte funksjoner er
ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen.
MENU/
innstillingssøk
• Når du tar bilder med en av modiene
(Halvlysportrett), (Halvlys) eller
(Fyrverkeri), er
lukkerhastigheten lavere, og bildene har en tendens til å bli uskarpe. For å unngå uskarphet, anbefales det
å bruke stativ.
—
*3
—
—
—
*1 [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse].
*2 [Ved berøring] kan ikke velges for [Ansiktsgjenkjenning].
*3 Du kan bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for [Hvitbalanse].
33NO
Zoom
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Innhold
Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil
4×.
T-siden
Skyv zoomespaken (W/T) til T-siden for å zoome inn, og
skyv den til W-siden for å zoome ut.
• Når zoomeforstørrelsen overskrider 4×, se side 90.
W-siden
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Beveg zoomespaken (W/T).
• Kameraet zoomer langsomt mens du tar opp en film.
• Zoomen er låst på W-siden når du fotograferer i intelligent panoramamodus.
Indeks
34NO
Vise stillbilder
2 Velg et bilde med
/
Innhold
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
.
Betjeningsmetode
Viser MENU-skjermbildet.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre
Skjuler MENU-skjermbildet.
Pek på høyre side av LCD-skjermen og dra mot venstre
Skjuler betjeningsknappene.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot
venstre
Viser betjeningsknappene.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre
Viser neste/forrige bilde.
Dra mot høyre eller venstre
Endrer bildet kontinuerlig (neste/forrige
bilde).
Dra mot høyre eller venstre, og fortsett å trykke på den
kanten av skjermen
Viser indeksskjermbildet under
avspilling.
Dra oppover
Viser neste/forrige side i indeksmodus.
Dra nedover eller oppover
Viser kalenderen under avspilling i
datovisningsmodus.
Dra nedover
Indeks
Handling
MENU/
innstillingssøk
Viser/skjuler MENU-skjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
zTips for dra-operasjoner
zVise bilder som er tatt med et annet kamera
Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av
bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen, på
minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen ''Fant filer som ikke ble
gjenkjent Importere filer''. For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge
[OK].
• Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning når du vil registrere bilder. Hvis du bruker et batteri med
lite strøm, vil det kanskje ikke være mulig å registrere data, eller data kan bli ødelagt hvis batteriet
slipper opp for strøm.
35NO
Avspillingszoom
Innhold
Spiller av det forstørrede bildet.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå
på avspillingsmodus.
Bildet forstørres til den dobbelte størrelsen, med det
området du pekte på i sentrum. Du kan også forstørre
bildet ved å skyve zoomespaken (W/T) mot T-siden.
3 Juster zoomeforstørrelsen og plasseringen.
Viser det viste området av
hele bildet
Bildet forstørres ytterligere hver gang du peker på
skjermen.
Handling
Dra oppover/nedover/mot høyre/
mot venstre
Endrer zoomeposisjonen.
/
MENU/
innstillingssøk
Knapp/betjeningsmetode
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på det området du vil forstørre.
Endrer zoomeforstørrelsen.
Avbryter avspillingszoomen.
zLagre forstørrede bilder
t [Retusjere] t
Indeks
Du kan lagre et forstørret bilde ved å bruke trimmefunksjonen (
[Trimming (endre størrelse)]).
36NO
Vid zoom
2 Pek på
(vid zoom).
Merk
• Vid zoom er ikke tilgjengelig for følgende bildefiler:
– Film
– Panoramabilder
– Bilder som vises i en seriegruppe
– 16:9-bilder
(vid
MENU/
innstillingssøk
3 For å avbryte vid zoom må du peke på
zoom) igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
I enkeltbildemodus vises stillbilder med et bildeforhold på 4:3 over hele LCD-skjermen. I dette
tilfellet vil øverste og nederste del av bildet bli noe beskåret.
Indeks
37NO
Midlertidig rotert visning
2 Velg vertikal orientering av bildet t pek på
(midlertidig rotert visning).
Merknader
• Midlertidig rotert visning er ikke tilgjengelig for følgende bilder:
– Film
– Panoramabilder
– Bilder med horisontal orientering
• Ved å peke på / avbryter du midlertidig rotert visning.
MENU/
innstillingssøk
3 For å avbryte visningen må du peke på
(midlertidig rotert visning) igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Dette brukes i enkeltbildemodus for midlertidig å rotere et bilde og forstørre det på skjermen.
Indeks
38NO
Vise film
2 Velg en film med
.
på LCD-skjermen.
Når du peker på LCD-skjermen under avspilling, stoppes
avspillingen midlertidig, og betjeningsknappene vises.
Knapp/betjeningsmetode
Handling
Volumkontroll
Juster volumet med
/
.
Hopper til starten av filmen
m
Hurtig bakoverspoling
Pek på u eller LCD-skjermen.
Normal avspilling/pause
M
Hurtig foroverspoling
Merk
• Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer.
MENU/
innstillingssøk
.
Søk etter
arbeidsoperasjon
3 Pek på
/
Innhold
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Indeks
39NO
Enkel modus
Innhold
Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Enkel modus) t [OK]
Merknader
• Batteristrømmen kan reduseres fortere som følge av at lysstyrken i skjermen økes automatisk.
• Avspillingsmodus endres også til [Enkel modus].
(opptak)
Indeks
Smilutløser: Pek på (Smilutløser).
Bildestørr.:
t [Bildestørr.] t Velg [Stor] eller
[Liten]
Blits:
t [Blits] t Velg [Auto]eller [Av]
Selvutl.:
t [Selvutl.] t Velg [Av] eller [På]
Avslutte Enkel modus:
t [Avslutte Enkel modus]
t [OK]
MENU/
innstillingssøk
zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkel modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
zOm scenegjenkjenning
Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner
kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet.
Ikon for scenegjenkjenning
• Kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap), (Makro),
(Nærfokus) eller
(Portrett), og viser et ikon
på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent. Hvis du vil vite mer, se side 62.
40NO
Filmopptaksscene
Innhold
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger i samsvar med den aktuelle
scenen, når kameraet er i Filmmodus.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
3
(REC-modus) t
t
modus
(Filmmodus)
(Filmopptaksscene) t ønsket
4 Trykk lukkerknappen helt ned.
5 For å avslutte filmopptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
Justerer innstillingen automatisk.
(Under vann) Setter deg i stand til å ta opp film under vann i naturlige farger.
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Indeks
41NO
Smilutløser
Innhold
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2 Pek på
(Smilutløser).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
3 Vent på at et smil skal registreres.
4 For å avslutte smilutløseren, må du peke på
(Smilutløser) igjen.
Smilfølsomhetsindikator
Ansiktsregistreringsramme
Merknader
•
•
•
•
Indeks
Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet er fullt.
Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.
Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
Smilutløseren er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– I motlyskorreksjon HDR-modus
MENU/
innstillingssøk
Når smilnivået overskrider punktet V på indikatoren, tar
kameraet bilder automatisk.
Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er
aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til
smilutløsermodus.
zStille inn smilfølsomheten
I smilutløsermodus vises en knapp som brukes til innstilling av
smilgjenkjenningsfølsomheten.
: Registrerer et stort smil.
: Registrerer et normalt smil.
: Registrerer selv et lite smil.
• Smilgjenkjenningsfølsomheten er låst til [Normalt smil] i Enkel modus.
• Når [Display-innstillinger] er stilt inn på [Av], vises ikke smilgjenkjenningsfølsomheten.
42NO
Forts. r
• Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler.
• Du kan velge eller registrere den delen av motivet som ansiktsgjenkjenning skal brukes på, med
[Ansiktsgjenkjenning]. Når det valgte ansiktet er lagret i kameraets minne, utføres smilregistrering
kun for dette ansiktet. For å utføre smilgjenkjenning på et annet ansikt, må du peke på dette
(side 64).
• Hvis kameraet ikke oppdager et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Ikke dekk øynene med panneluggen.
Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg
deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere
smilet når tennene synes.
1
Innhold
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
MENU/
innstillingssøk
Indeks
43NO
Blits
2
(Blits) t ønsket modus
Innhold
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
(På)
Blinker ved opptak i svakt lys eller motlys.
Blitsen kommer alltid på.
Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som
ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.
(Av)
Blitsen virker ikke.
Merknader
•
•
•
•
•
•
zNår "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
Indeks
Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.
Mens blitsen lades, vises
.
Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.
[På] eller [Sakte synk] er ikke tilgjengelig når kameraet er i intelligent autojusteringsmodus.
[Auto] eller [Sakte synk] er ikke tilgjengelig når kameraet er i motlyskorreksjon HDR-modus.
[Blits] er satt til [Av] i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
MENU/
innstillingssøk
(Sakte synk)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Auto)
Slike punkter skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de
fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Kamera
Motiv
Partikler (støv, pollen, tåke
osv.) i luften, eller svevende
partikler i vann
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen er stilt inn på [Av].)
44NO
Blits
.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
3
t [Blits] t ønsket modus
Innhold
I enkel modus kan du velge blitsinnstilling fra
(Enkel modus) t [OK]
Av
Blitsen virker ikke.
MENU/
innstillingssøk
Blinker ved opptak i svakt lys eller motlys.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Auto
Indeks
45NO
Selvutl.
2
(Selvutl.) t ønsket modus
Innhold
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
Bruker ikke selvutløseren.
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du peke på
.
(2 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 2 sekunders forsinkelse.
(Selvportrett,
en person)
Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser.
Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en
(Selvportrett, signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere. Da må du ikke
bevege kameraet.
to personer)
Merknader
MENU/
innstillingssøk
(10 sek.)
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Av)
• I filmmodus er [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] ikke tilgjengelige.
• Selvutløseren kan ikke brukes når du tar bilder i intelligent panoramamodus.
Indeks
z Automatisk opptak med selvportrettsutløser
Rett objektivet mot deg selv, så ansiktet ditt reflekteres i LCD-skjermen. Kameraet
oppdager motivet, og lukkeren aktiveres. Kameraet bestemmer den optimale komposisjonen
og forhindrer at bare halve ansikter kommer med på LCD-skjermen.
• Du kan også ta et bilde ved å trykke på lukkerknappen under denne
operasjonen.
z Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på
lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser. Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys
eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene
(Halvlysportrett) eller
(Halvlys). I så fall må du ta bilder med nedenstående tips i bakhodet.
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde
armene tett mot siden av kroppen etter at du har
trykket på lukkerknappen.
• Bruk et stativ, eller plasser kameraet på en flat
overflate for å holde kameraet i ro.
46NO
Selvutl.
.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
3
t [Selvutl.] t ønsket modus
Innhold
I enkel modus kan du velge selvutløserinnstilling fra
(Enkel modus) t [OK]
På
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en
pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du peke på
.
MENU/
innstillingssøk
Bruker ikke selvutløseren.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Av
Indeks
47NO
Fotograferingsretning
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(i Panoramafotografering)
(Fotograferingsretning) t ønsket retning
Panorer fra venstre til høyre.
(Venstre)
Panorer fra høyre til venstre.
(Opp)
Panorer nedenfra og oppover.
(Ned)
Panorer ovenfra og nedover.
MENU/
innstillingssøk
(Høyre)
Søk etter
arbeidsoperasjon
3
(REC-modus) t
Innhold
Still inn den retningen kameraet skal beveges i når du bruker Intelligent panoramafotografering.
Indeks
48NO
Bildestørr.
Innhold
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort
format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
(Bildestørr.) t ønsket størrelse
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
Når du tar stillbilder
Retningslinjer for bruk
For utskrifter med format på opptil
A3+
(2592×1944)
For bildestørrelser fra 10 × 15 cm til
A4
(640×480)
For e-postvedlegg
(3648×2056)
For visning på HD-TV (High
Definition-TV) og utskrift i opptil A4format
(1920×1080)
For visning på en HD-TV (High
Definition-TV)
Bildene vises med
bildeforhold 4:3.
Indeks
(3648×2736)
LCD-skjerm
MENU/
innstillingssøk
Bildestørrelse
Bilder vil fylle hele
skjermen.
Merk
• Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
I enkel modus
Stor
Tar bilder med størrelsen [10M].
Liten
Tar bilder med størrelsen [5M].
49NO
Når du tar bilder med intelligent panoramamodus
Innhold
(Standard)
Tar bilder med standard bildestørrelse.
(Horisontalt: 4912×1080)
(Vertikalt: 3424×1920)
(Vid)
Tar bilder med vid bildestørrelse.
Når du tar opp film
Filmbildestørrelse
Retningslinjer for bruk
9 Mbps
Tar opp film med høyeste kvalitet for
visning på HD-TV (High DefinitionTV).
1280x720 (standard) 6 Mbps
Tar opp film med standardkvalitet for
visning på HD-TV (High DefinitionTV).
VGA
Tar et bilde med en bildestørrelse
som egner seg for opplasting til web.
1280x720 (fin)
3 Mbps
Indeks
Gjennomsnittlig
overføringshastighet
MENU/
innstillingssøk
Jo større filmbildet er, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større datamengde som brukes per sekund
(gjennomsnittlig overføringshastighet), jo jevnere blir det avspilte bildet.
Film som spilles inn med dette kameraet vil bli tatt opp i MPEG-4-format, med ca. 30 fps,
progressiv, AAC eller mp4.
Søk etter
arbeidsoperasjon
(Horisontalt: 7152×1080)
(Vertikalt: 4912×1920)
Merk
• Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [VGA] er valgt for film.
50NO
Forts. r
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Bildestørrelse: 10M
3648 piksler × 2736 piksler = 9 980 928 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
1
Piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
MENU/
innstillingssøk
Piksel
Søk etter
arbeidsoperasjon
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og
vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan
se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Innhold
zOm "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Indeks
51NO
Serie
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
Innhold
Kameraet tar opptil 10 kontinuerlige bilder i én serie når du holder lukkerknappen nede.
(Serie) t ønsket modus
Tar et enkeltbilde.
(Høy)
Tar opptil 10 bilder i sekundet i rask rekkefølge.
(Middel)
Tar opptil 5 bilder i sekundet i rask rekkefølge.
(Lav)
Tar opptil 2 bilder i sekundet i rask rekkefølge.
Merknader
Indeks
• Seriemodus er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– I motlyskorreksjon HDR-modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
• Blitsen er stilt inn på [Av].
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for bildestørrelsen.
• [Fokus], [Hvitbalanse] og [EV] justeres for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de
andre bildene.
• Bildestørrelsen [VGA] stilles inn ved opptak til internminnet.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller minnekortet er fullt, stopper serien.
• Under opptaksforhold som gir lavere lukkerhastighet, kan antallet bilder i sekundet reduseres.
MENU/
innstillingssøk
(Av)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
zOm fotografering med serieopptak
Etter serieopptak vises de bildene som er tatt, i rammer på LCD-skjermen. Når alle bildene
er på plass i rammene sine, fullføres opptaket.
Du kan stoppe opptaket ved å peke på [Avbryte opptak] t [OK].
Når opptaket er stoppet, vil bildet som vises i indeksen og de bildene som er under
bildebehandling, tas opp.
52NO
Makro
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
Innhold
Bruk denne innstillingen til å ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster.
(Makro) t ønsket modus
(Auto)
(Nærfokus)
Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til
motiver på kort avstand.
Bruk denne modusen til å ta nærbilder.
Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm
Indeks
• [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
• Merk deg følgende punkter når du bruker nærfokusmodus.
– Du kan ikke bruke funksjonene scenegjenkjenning eller ansiktsregistrering.
– Denne modusen oppheves hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen opptaksmodus.
– De blitsmodusinnstillingene du kan bruke i denne modusen, er kun [På] eller [Av].
– Fokuseringshastigheten synker.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
53NO
EV
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
t
(EV)
/
for å justere eksponeringen t
Du kan også justere eksponeringen ved å peke på z på
justeringslinjen og dra fingeren mot høyre eller venstre.
• [EV] er ikke tilgjengelig i modusen motlyskorreksjon HDR eller i enkel modus.
• Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil
eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av
knapper som vises på venstre side av skjermen.
3 Pek på
[OK].
Innhold
Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
zJustere eksponeringen for å få bilder som ser bedre
ut
Indeks
Overeksponering = for mye lys
Hvitaktig bilde
Lavere EV-innstilling –
Korrekt eksponering
Høyere EV-innstilling +
Undereksponering = for lite lys
Mørkere bilde
54NO
ISO
Innhold
Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er i Program auto-modus, eller når Scenevalg er stilt inn
på
(Under vann).
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(ISO) t det ønskede nummeret
(Auto)
/
/
/
/
/
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
Du kan redusere uskarphet i bilder tatt på mørke steder eller av ting
i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).
• Du kan bare velge blant [ISO AUTO], [ISO 125] og [ISO 800] når opptaksmodus er stilt inn på
seriemodus.
zJustere ISO-følsomhet (anbefalt
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
eksponeringsindeks)
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for
å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Indeks
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-følsomheten.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
z Tips for å unngå uskarpe bilder
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg under eksponeringen, så det blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes. Kamerarystelsene reduseres automatisk, men funksjonen forhindrer
ikke uskarpheter i veldig stor grad.
Motivet blir ofte uskarpt når lyset er svakt eller lukkerhastigheten er lav. I så fall må du ta
bilder med nedenstående tips i bakhodet.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å øke
lukkerhastigheten, og trykk på lukkerknappen før
motivet beveger seg.
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
55NO
Hvitbalanse
Innhold
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis
fargene i bildet virker unaturlige.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Hvitbalanse)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
3 Pek på ønsket modus t [OK]
Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
(Dagslys)
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener, nattscener,
neonskilt, fyrverkeri osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
[Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende
lys.
n (Strålende)
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys, som
f.eks. i et fotostudio.
(Blits)
Justerer for blitsforhold.
(Ett trykk)
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvitfargen som er
memorert i modusen [Ettrykksinnst.], blir den grunnleggende
hvitfargen. Bruk denne modusen når fargen ikke kan stilles inn
ordentlig i [Auto] eller andre moduser.
(Ettrykksinnst.)
Indeks
(Fluorescerende
hvitbal. 1)
(Fluorescerende
hvitbal. 2)
(Fluorescerende
hvitbal. 3)
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Memorerer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett
trykk]-modus.
56NO
Forts. r
Merknader
2
t
MENU/
innstillingssøk
1 Ram inn en hvit gjenstand, som f.eks. et stykke papir som fyller hele
skjermen under samme lysforhold som du vil fotografere motivet i.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Fastlegge den grunnleggende hvitfargen i
modusen [Ettrykksinnst.]
Innhold
• [Hvitbalanse] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I intelligent autojusteringsmodus
– I enkel modus
• Når [Blits] er stilt inn på [På] i motlyskorreksjon HDR-modus, er [Hvitbalanse] ikke tilgjengelig.
• [Blits] i [Hvitbalanse] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– Når scenevalg er stilt inn på modusen
(Høy følsomhet)
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende hvitbal. 1], [Fluorescerende hvitbal. 2] eller [Fluorescerende hvitbal. 3].
• Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse] inn på [Auto].
• Når blitsen er [På] eller [Sakte synk], kan hvitbalansen kun justeres til [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller
[Ettrykksinnst.].
• [Ettrykksinnst.] kan ikke velges når blitsen lades.
(Hvitbalanse) t [Ettrykksinnst.] t [Referanse]
Merknader
Indeks
Skjermen blir svart et øyeblikk, og når hvitbalansen er justert og lagret i minnet, vises
opptaksskjermen igjen.
• Hvis
-indikatoren blinker under opptak, er hvitbalansen enten ikke blitt innstilt, eller den kan ikke
stilles inn. Bruk automatisk hvitbalanse.
• Ikke rist kameraet eller utsett det for slag og støt mens [Ettrykksinnst.] pågår.
• Når blitsmodus er stilt inn på [På] eller [Sakte synk], er hvitbalansen riktig justert for blitslys.
• De hvite referansebildene som lastes med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] er lagret separat.
zVirkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med
hvitbalansefunksjonen.
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
57NO
Hvitbalanse under vann
(Under vann) i Scenevalg eller på
Innhold
Justerer fargetonen når kameraet er stilt inn på modusen
modusen
(Under vann) i [Filmopptaksscene].
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Hvitbalanse under vann)
3 Ønsket modus t [OK]
Justerer fargetonene automatisk i henhold til forholdene under
vann, så fargene virker naturlige.
(Under vann 1) Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av blått.
(Under vann 2) Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av grønt.
(Ett trykk)
(Ettrykksinnst.) Memorerer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett
trykk]-modus (side 57).
Indeks
Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvitfargen som er
memorert i modusen [Ettrykksinnst.], blir den grunnleggende
hvitfargen. Bruk denne modusen når fargen ikke kan stilles inn
ordentlig i [Auto] eller andre moduser.
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Merknader
• Avhengig av fargen i vannet, er det ikke sikkert at undervannshvitbalansen vil fungere på riktig måte,
selv om du velger [Under vann 1] eller [Under vann 2].
• Når blitsen er [På], kan hvitbalansen under vann kun justeres til [Auto], [Ett trykk] eller [Ettrykksinnst.].
• [Ettrykksinnst.] kan ikke velges når blitsen lades.
• De hvite referansebildene som lastes med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] er lagret separat.
58NO
Fokus
Innhold
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
AF står for "Auto Focus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
(Fokus) t ønsket modus
(Multi-AF)
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv,
AF-avstandssøkerramme
prioriterer AF ansikter.
• Når scenevalg er stilt inn på modusen
(Under vann) er
fokuseringsmetoden justert til undervannsfotografering. Når du
fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, vises en stor ramme
i grønt.
(Senter-AF)
Indeks
Fokuserer automatisk på et motiv i midten
av søkerrammen. Ved å bruke AFlåsefunksjonen kan du komponere bildet
som du vil ha det.
MENU/
innstillingssøk
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler
av søkerrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i
opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn
ramme rundt det området som er i fokus.
AF-avstandssøkerramme
(Punkt-AF)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite
motiv eller et smalt område. Ved å bruke
AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet
som du vil ha det. Hold kameraet støtt, så
ikke AF-avstandssøkerrammen rettes mot
noe annet enn motivet.
AF-avstandssøkerramme
Merknader
• Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], vil innstillingen for AF-avstandssøkerrammen deaktiveres
og AF-avstandssøkerrammen vises med en stiplet linje i stedet. I så fall forsøker kameraet å fokusere på
gjenstandene i sentrum av skjermen.
• Hvis du stiller inn en annen fokuseringsmetode enn [Multi-AF], er [Ansiktsgjenkjenning] låst på [Ved
berøring].
• [Fokus] er satt til [Multi-AF] i følgende situasjoner:
– I intelligent autojusteringsmodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
– Når du justerer fokuset ved å berøre LCD-skjermen
59NO
Forts. r
Når du peker på skjermen, vises en ramme, og ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned, kommer rammen i fokus.
Innhold
zVelge prioritert del av motivet i en fart
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
60NO
Målemodus
Innhold
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig
eksponering.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
t
(Målemodus) t ønsket modus
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på
lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
Måler bare på en del av motivet
(punktmåling). Denne funksjonen er
nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst
eller når det er sterk kontrast mellom
motivet og bakgrunnen.
MENU/
innstillingssøk
(Multi)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Trådkors for
punktmåling
Merknader
Indeks
Posisjonerer seg på motivet
• I filmmodus kan [Punkt] ikke velges.
• [Målemodus] er satt til [Multi] i følgende situasjoner:
– I intelligent autojusteringsmodus
– I motlyskorreksjon HDR-modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
– Når du berører LCD-skjermen for å justere fokus
• Hvis du stiller inn en annen målemodus enn [Multi], er [Ansiktsgjenkjenning] låst på [Ved berøring].
61NO
Scenegjenkjenning
MENU/
innstillingssøk
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(REC-modus) t
autojustering)
3
t
modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
Eksempel på et bilde
hvor
(Motlys) er
aktivert.
Ikon for scenegjenkjenning og veiviser
Kameraet gjenkjenner følgende scenetyper:
Når kameraet har bestemt seg for hva som er
den optimale scenen, vises det ikonet og den
veiviseren som passer.
(Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys
med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro),
(Nærfokus),
(Portrett)
Innhold
Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet.
Når kameraet registrerer en bevegelse, økes ISO-følsomheten i samsvar med bevegelsen for å
redusere uskarpheter i motivet (bevegelsesregistrering).
(Intelligent
(Scenegjenkjenning) t ønsket
Indeks
(Auto)
Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale
innstillingene og tar bildet.
(Avansert)
Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale
innstillingene. Når kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) eller
(Portrett i motlys), endrer det automatisk innstillingene og tar et
bilde til.
• Når du tar to bilder i rask rekkefølge, vil plussmerket + på ikonet
bli grønt.
• Når det tas to rammer, vises de to bildene side om side umiddelbart etter
at de er tatt.
• Når [Lukkede øyne-reduksjon] vises, tas 2 bilder automatisk, og det
bildet som viser personen med åpne øyne, velges automatisk. Nærmere
informasjon om Lukkede øyne-reduksjon, se "Hva er Lukkede øynereduksjon?".
62NO
Forts. r
Merknader
I modusen [Avansert] tar kameraet to bilder i rask rekkefølge med litt ulike innstillinger,
som vist nedenfor, når det gjenkjenner scener av typen (Halvlys), (Halvlysportrett),
(Halvlys med stativ), (Motlys) eller (Portrett i motlys) som har en tendens til å bli
uklare.
Du kan velge hvilket av de to bildene du vil ha.
Andre bilde
Tas i sakte synkroniseringsmodus
Fotografering med økt følsomhet og reduserte
rystelser
Tas i sakte synkroniseringsmodus, med
støtte fra det ansiktet blitsen blinker på
Fotografering med økt følsomhet, med støtte fra
ansiktet og reduserte rystelser
Tas i sakte synkroniseringsmodus
Fotografering med enda lavere lukkerhastighet,
uten økt følsomhet
Fotografering med blits
Tas med justert bakgrunnslysstyrke og -kontrast
Fotografering med støtte fra det ansiktet
blitsen blinker på
Tas med justert lysstyrke og kontrast for ansikt
og bakgrunn
Indeks
Første bilde*
MENU/
innstillingssøk
det du liker (avansert modus)
Søk etter
arbeidsoperasjon
zTa to bilder med forskjellige innstillinger og velge
Innhold
• Scenegjenkjenningsfunksjonen virker ikke når du tar bilder med digital zoom.
• [Scenegjenkjenning] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:
– Under opptak i seriemodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
• De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av].
• Scener av typen
(Halvlys med stativ) kan noen ganger ikke gjenkjennes i et miljø hvor vibrasjoner
overføres til kameraet selv om det er montert på et stativ.
(Halvlys med
• Noen ganger blir lukkerhastigheten lav når en scene gjenkjennes som en scene av typen
stativ). Hold kameraet stille under opptak.
• Ikonet for scenegjenkjenning vises uansett [Display-innstillinger].
• Det kan hende at disse scenene ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen.
* Når blitsen er stilt inn på [Auto].
zHva er Lukkede øyne-reduksjon?
Når kameraet er stilt inn på [Avansert] og gjenkjenner
(Portrett), tar det automatisk to
bilder i rask rekkefølge*. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen
på bildet ikke blunker på. Hvis øynene er lukket på begge bildene, vises meldingen
"Lukkede øyne registrert".
* unntatt når blitsen blinker/når lukkerhastigheten er lav
63NO
Ansiktsgjenkjenning
Innhold
Registrerer ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits,
eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
Ansiktsregistreringsramme (oransje)
Ansiktsregistreringsramme (hvit)
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Ansiktsgjenkjenning) t ønsket
(Ved berøring)
(Auto)
Registrerer ansiktet når du peker på et område på skjermen hvor
det er et ansikt.
MENU/
innstillingssøk
t
modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille
inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for hovedpersonen i bildet vil bli
oransje. Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når lukkerknappen trykkes halvveis
ned.
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.
Registrerer og fotograferer med prioritet på barns ansikt.
(Barneprioritet)
Indeks
Registrerer og fotograferer med prioritet på voksnes ansikt.
(Voksenprioritet)
Merknader
• [Ansiktsgjenkjenning] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I enkel modus
• [Ved berøring] er ikke tilgjengelig når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller
[Selvportrett, to personer].
• Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] eller målemodus er
stilt inn på [Multi].
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
• Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres.
• Voksne og barn vil kanskje ikke bli gjenkjent på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsgjenkjenning] automatisk inn på [Auto], selv når den er
stilt inn på [Ved berøring].
64NO
Forts. r
2Når du peker på et nytt ansikt, registreres dette som det
prioriterte ansiktet.
3For å avbryte ansiktsregistreringen må du peke på
.
MENU/
innstillingssøk
• Når du tar ut batteriet av kameraet, tilbakestilles ansiktslagringen.
• Når det lagrede ansiktet forsvinner fra LCD-skjermen, går kameraet tilbake til den innstillingen som
ble valgt av [Ansiktsgjenkjenning]. Når det lagrede ansiktet vises på LCD-skjermen igjen, fokuserer
kameraet på det.
• Det vil kanskje ikke være mulig å oppdage det lagrede ansiktet riktig, avhengig av lysstyrken i
omgivelsene, personens frisyre e.l. I så fall må du lagre ansiktet igjen, ved de forholdene bildet vil
bli tatt ved.
• Når smilutløserfunksjonen brukes med den lagrede ansiktsregistreringsrammen, utføres
smilregistreringen kun på det lagrede ansiktet.
• I enkel modus eller når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to
personer], kan det prioriterte ansiktet ikke lagres.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Vanligvis velger kameraet automatisk det ansiktet det skal fokusere på, i samsvar med
innstillingen [Ansiktsgjenkjenning], men du kan også velge og lagre et ansikt som skal
prioriteres.
1Pek på et ansikt du vil registrere som prioritert ansikt ved
bruk av ansiktsgjenkjenning.
Det valgte ansiktet registreres som det prioriterte ansiktet, og
rammen skifter til oransje
.
Innhold
zRegistrerer prioritert ansikt (valgt ansikt-minne)
Indeks
65NO
Lukkede øyne-reduksjon
Innhold
Når Scenevalg er stilt inn på
(Mykt snapshot) mens du tar et bilde, tar kameraet automatisk to
bilder i rask rekkefølge. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen på
bildet ikke blunker på.
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
3
(REC-modus) t
(Mykt snapshot)
(Scenevalg) t
t
(Lukkede øyne-reduksjon) t
ønsket modus
Når ansiktsregistreringen er aktiv, fungerer funksjonen Lukkede
øyne-reduksjon slik at bilder som viser personen med åpne øyne,
lagres.
(Av)
Funksjonen Lukkede øyne-reduksjon er ikke i bruk.
• Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i følgende situasjoner:
– Ved bruk av blitsen
– Under opptak i seriemodus
– Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke virker
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
• Det kan hende at Lukkede øyne-reduksjon ikke virker, avhengig av situasjonen.
• Når Lukkede øyne-reduksjon er stilt inn på [Auto], men det kun tas bilder der motivet har øynene lukket,
vil meldingen "Lukkede øyne registrert" vises på LCD-skjermen. Ta bildet om igjen ved behov.
Indeks
Merknader
MENU/
innstillingssøk
(Auto)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
66NO
Display-innstillinger
1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus.
2
(Display-innstillinger) t ønsket
Viser betjeningsknappene.
(Av)
Viser ikke betjeningsknappene.
er stilt inn på [Av]
Indeks
zVise betjeningsknappene når [Display-innstillinger]
MENU/
innstillingssøk
(På)
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
modus
Innhold
Stiller inn hvorvidt betjeningsknappene skal vises på LCD-skjermen i opptaksmodus.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre for
å vise kontrollknappene.
67NO
Enkel modus
2
t
(Enkel modus) t [OK]
Merknader
• Batteriet brukes opp raskere, fordi skjermens lysstyrke økes automatisk.
• Opptaksmodus endres også til [Enkel modus].
(visning)
Indeks
(Slett) : Sletter det bildet som vises i øyeblikket.
(Zoom) : Forstørrer det viste bildet.
• Dra oppover, nedover, mot høyre eller mot venstre, eller
pek på / / / for å endre zoomeposisjonen. Pek på
/ for å endre zoomeforstørrelsen.
:
Pek på [Slette enkeltbilde] for å slette det bildet som vises i
øyeblikket.
Pek på [Slette alle bilder] for å slette alle bildene i det
aktuelle datointervallet eller den aktuelle mappen.
Pek på [Avslutte Enkel modus] for å forlate enkel modus.
MENU/
innstillingssøk
zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkel modus
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Når du viser stillbilder i enkel modus, blir teksten på avspillingsskjermbildet større, indikatorene
blir tydeligere, og færre funksjoner står til disposisjon.
• Når et minnekort er satt inn i kameraet, stilles [Visningsmodus] inn på [Datovisning].
68NO
Kalender
2
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
(Visningsmodus) t
(Datovisning)
3 Pek på
(Kalender).
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
MENU/
innstillingssøk
4 Velg den måneden du vil vise, med
/
pek deretter på den ønskede datoen.
Innhold
Denne funksjonen velger den datoen som skal spilles av på kalenderen ved bruk av datovisning.
Trinn 2 er unødvendig hvis [Datovisning] allerede er innstilt.
, og
Dra miniatyrbildene for den valgte datoen oppover eller
nedover for å bla til en annen side. Pek på et bilde for å gå
tilbake til enkeltbildevisning for det aktuelle bildet.
Bilder for den valgte datoen
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
Indeks
Merk
69NO
Bildeindeks
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
(Bildeindeks).
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
3 Pek på skjermen og dra oppover eller nedover
for å bla til en annen side.
Pek på et bilde på indeksskjermen for å gå tilbake til
enkeltbildevisning for det aktuelle bildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på
Innhold
Viser flere bilder samtidig.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
70NO
Lysbildevisning
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
(Lysbildevisning) t ønsket modus.
Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen,
må du peke på
.
(Kontinuerlig
avspill.)
Spiller av alle bildene i rekkefølge fra det viste bildet til det siste
bildet.
(Lysbildevisning
med musikk)
Spiller av stillbilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
1 Velg det bildet du vil starte avspillingen med.
2 Pek på
(Lysbildevisning) t [Kontinuerlig avspill.].
MENU/
innstillingssøk
Kontinuerlig avspill.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Pek på
Innhold
Bildene spilles av automatisk i rekkefølge.
3 For å avslutte den kontinuerlige avspillingen må du peke på LCDskjermen og deretter peke på [Avslutt kontinuerlig avspilling].
/
på LCD-skjermen for å justere lydnivået for film.
Merknader
• Når [Vis seriegruppe] er [Vis kun hovedbildet], vil kun hovedbildet vises.
• Hvis du starter [Kontinuerlig avspill.] når det sist tatte bildet vises på skjermen, vil avspillingen stoppe
etter at det bildet er vist.
Indeks
• Pek på
zVise panoramabilder under kontinuerlig avspilling
Hele panoramabildet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle et panoramabilde til siden ved å peke på
.
71NO
Lysbildevisning med musikk
Innhold
1 Pek på
(Lysbildevisning) t [Lysbildevisning med musikk].
2 Pek på ønsket modus t [Start].
3 For å avslutte lysbildevisningen må du peke på skjermen og deretter på
[Avslutte lysbildevisning].
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merk
• [Lysbildevisning med musikk] er ikke tilgjengelig for panoramabilder og film.
Bilde
Velger den gruppen bilder som skal vises. Denne innstillingen er låst til [Mappe] når
internminnet brukes til å lagre bilder.
Spiller av en lysbildevisning av alle stillbildene i rekkefølge.
Dagens dato
Spiller av en lysbildevisning av stillbilder med det datointervallet
som er valgt, når visningsmodus er
(Datovisning).
Mappe
Spiller av en lysbildevisning av stillbilder i den mappen som er
valgt i mappevisning for øyeblikket.
MENU/
innstillingssøk
Alle
Merk
• [Bilde] er låst til [Mappe] når internminnet brukes til å lagre bilder.
Enkel
Enkel lysbildevisning med skifte av stillbilder med et
forhåndsinnstilt mellomrom.
Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall], og du kan virkelig
kose deg med bildene dine.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en atmosfære
som i en filmscene.
Elegant
En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo.
Aktiv
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.
Indeks
Effekter
Velger avspillingshastighet og stemning for lysbilder.
Merk
• Når [Vis seriegruppe] er stilt inn på [Vis kun hovedbildet], vises seriebildene på følgende måte:
– Når [Effekter] er stilt inn på [Enkel], vil kun hovedbildet vises.
– Når [Effekter] er stilt inn på noe annet enn [Enkel], og det er to eller færre seriebilder, vises bare
hovedbildet.
– Når [Effekter] er stilt inn på noe annet enn [Enkel], og det er tre eller flere seriebilder, vises tre bilder,
medregnet hovedbildet.
72NO
Forts. r
/
for
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel].
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk].
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Elegant].
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv].
Lyd av
Bruker ikke BGM.
Intervall
Stiller inn intervallet mellom bildene. Innstillingen er låst på [Auto] når [Enkel] ikke er valgt
som [Effekter].
3 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Enkel]
lysbildevisning.
5 sek.
10 sek.
Auto
Intervallet er stilt inn så det passer til det valgte [Effekter]elementet.
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Indeks
Gjenta
Slår Gjenta lysbildevisning på eller av.
MENU/
innstillingssøk
1 sek.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Music1
Innhold
Musikk
Angir den musikken som skal spilles til lysbildene. Du kan velge mer enn ett
bakgrunnsmusikkspor. Pek på
for å lytte til hver bakgrunnsmusikk (BGM). Berør
å justere BGM-volumet.
zVelge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av
under lysbildevisningen. For å kunne overføre musikk, må du installere "Music Transfer"programvaren (inkludert) på datamaskinen din. Du finner mer informasjon på sidene 121 og
122.
• Du kan ta opp opptil fire musikkstykker på kameraet (de 4 forhåndsinnstilte stykkene (Music1 –
Music4) kan byttes ut med dem du overførte).
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet, er ca. 5 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må
du utføre [Formater musikk] (side 106) og overføre musikken igjen.
73NO
Slett
Innhold
Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
(Slett) t ønsket modus
(Alle unntatt dette
bildet)
Sletter alle andre seriegruppebilder enn det som er valgt i
Vis seriegruppe-modus.
Etter trinn 2, må du peke på [OK].
Sletter alle bildene i den valgte seriegruppen på én gang.
Etter trinn 2, må du peke på [OK].
(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
2Pek på [OK] t [OK].
(Alle bilder i
datoområdet)
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bilder i det valgte datoområdet eller den valgte
mappen på én gang.
Etter trinn 2, må du peke på [OK].
Indeks
1Pek på det bildet du vil slette.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder
som skal slettes. Pek på et bilde med et -merke igjen
for å oppheve -merket.
MENU/
innstillingssøk
(Alle i denne gruppen)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Merk
• Når du bruker internminnet, spiller kameraet av bildene i mappevisning, og stillbildene og filmene deres
vises i samme mappe.
I enkel modus
Slette enkeltbilde
Sletter det bildet som vises i øyeblikket.
Slette alle bilder
Sletter alle bilder i det datoområdet eller den mappen som
er valgt.
74NO
Forts. r
når du velger bilder
Pek på
for å gå tilbake til enkeltbildevisning, og pek på
på enkeltbildeskjermbildet for å gå tilbake til
indeksskjermbildet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i
[Beskytt], [DPOF] eller [Utskrift].
Innhold
zDu kan veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus
MENU/
innstillingssøk
Indeks
75NO
Male
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
2
t
(Male)
(Male) på
3 Tegn på bildet ved hjelp av pekepennen
(inkludert).
4 Pek på
/
-knappen t velg den lagrede bildestørrelsen.
MENU/
innstillingssøk
Når du bruker internminnet, må du peke på
venstre side av LCD-skjermen.
Innhold
Tegner eller legger til et stempel på et stillbilde, og lagrer det som en ny fil.
Indeks
Knapp
1
Lagre
Lagrer bildet i VGA- eller 5M-format i
internminnet eller på et minnekort.
2
Penn
Maler tegn eller grafikk.
3
Viskelær
Korrigerer.
4
Stempel
Setter et stempel på bildet.
Tykkelse/stempler
Velger penn- eller viskelærtykkelse, eller
stempelet.
6
Farge
Velger farge.
7
Avslutt
Avslutter malemodus.
8
Ramme
Legger til en ramme.
Velg ønsket ramme med
5
/
Handling
/
9
Angre
Opphever siste handling.
0
Fjern alt
Visker ut alt du har malt.
/ .
Merk
• Du kan ikke male på eller stemple panoramabilder, bilder som vises i en seriegruppe eller film.
76NO
Retusjere
2
t
(Retusjere) t ønsket modus
3 Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver
enkelt modus.
(Trimming
Tar opp det zoomede
(endre størrelse)) avspillingsbildet.
(Rødøyekorreksjon)
Korrigerer forekomsten av røde
øyne som skyldes blitsen.
Gjør bildet skarpere innenfor en
valgt ramme.
Indeks
Når du har korrigert for røde øyne,
kan du peke på [OK].
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne
røde øyne, avhengig av bildets egenskaper.
(Uskarp
maskering)
MENU/
innstillingssøk
Pek på / t still inn punkt med
v/V/b/B t
t velg en
bildestørrelse å lagre med / t
t [OK]
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det
opprinnelige bildet.
• Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets egenskaper.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Retusjerer et innspilt bilde og lagrer det som en ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
Pek på det området (den rammen) av
det aktuelle bildet du vil retusjere t
t [OK]
• Avhengig av bildet kan det hende at
korreksjonen ikke vil være
tilstrekkelig og at bildekvaliteten vil
bli dårligere.
Merk
• Du kan ikke retusjere panoramabilder, bilder som vises i en seriegruppe eller film.
77NO
Visningsmodus
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
modus
(Visningsmodus) t ønsket
(Datovisning)
Viser bilder sortert etter dato.
Viser stillbilder.
(Mappevisning
(Film))
Viser film.
Merknader
• Når internminnet brukes, brukes en mappevisning der stillbilder og filmer vises i samme mappe.
• Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet.
MENU/
innstillingssøk
(Mappevisning
(Stillbilder))
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Lar deg velge visningsformat for visning av bilder.
zVise bilder som er tatt med et annet kamera
Indeks
Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av
bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen, på
minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen ''Fant filer som ikke ble
gjenkjent Importere filer''. For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge
[OK].
• Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning når du vil registrere bilder. Hvis du bruker et batteri med
lite strøm, vil det kanskje ikke være mulig å registrere data, eller data kan bli ødelagt hvis batteriet
slipper opp for strøm.
78NO
Vis seriegruppe
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
(Visningsmodus) t
(Datovisning)
3
t
modus
(Vis seriegruppe) t ønsket
(Vis kun
hovedbildet)
• Når ansiktsgjenkjenning brukes i seriemodus, avgjør kameraet
hvilket bilde som er det optimale, og viser dette som hovedbildet.
Når ansiktsgjenkjenning ikke brukes, vises det første bildet i
seriegruppen som hovedbildet.
Spiller av alle seriebilder, ett av gangen.
zViser grupperte seriebilder side om side
MENU/
innstillingssøk
(Vis alle)
Grupperer seriebilder, og spiller deretter kun av hovedbildene.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Du kan velge å vise seriebilder i grupper, eller å vise alle bildene under avspilling.
Kun hovedbilder vises hvis [Vis kun hovedbildet] er innstilt. Du kan vise en rekke bilder
ved å følge nedenstående prosedyre.
Miniatyrbildevisning
Enkeltbildevisning
Indeks
Hovedbilde
Bildet som vises ovenfor
1Vis hovedbildet i avspillingsmodus, og pek deretter på det.
Bildene vises i indeksen.
2Pek på
/
for å vise det ønskede bildet.
• Du kan også vise bildet ved å peke på miniatyrbildet nederst på LCD-skjermen.
3Visningen veksler mellom enkeltbildevisning og miniatyrbildevisning hver gang du
berører skjermen.
4For å avbryte visningen må du peke på
.
79NO
Beskytt
2
t
(Beskytt) t ønsket modus
(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Etter trinn 2 må du gjøre følgende.
2Pek på [OK] t [OK].
(Still inn alle i
datoområdet)
Beskytter alle bilder i datoområdet eller mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
(Fjern alle i
datoområdet)
Låser opp alle bilder i datoområdet eller mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
Indeks
(Stiller inn alt i
mappen)
MENU/
innstillingssøk
1Velg et bilde som skal beskyttes, og pek deretter på det.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
beskyttes. Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve
-merket.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
(Fjerner alt i
denne mappen)
Merk
• Når internminnet brukes, brukes en mappevisning der stillbilder og filmer vises i samme mappe.
80NO
DPOF
2
t
t ønsket modus
Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder.
Etter trinn 2 må du gjøre følgende.
1Velg et bilde som skal skrives ut, og pek deretter på det.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal
skrives ut. Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve
-merket.
MENU/
innstillingssøk
(Dette bildet)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
DPOF (Digital Print Order Format, eller digitalt utskriftsbestillingsformat) er en funksjon som
setter deg i stand til å spesifisere de bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere.
-merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder.
2Pek på [OK] t [OK].
(Stiller inn alt i
mappen)
(Fjern alle i
datoområdet)
(Fjerner alt i
denne mappen)
Stiller inn utskriftsbestillingen for alle bildene i datointervallet eller
mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
Indeks
(Still inn alle i
datoområdet)
Avbryter utskriftsbestillingen for alle bildene i datointervallet eller
mappen.
Pek på [OK] etter trinn 2.
Merknader
• Merket
(utskriftsbestilling) kan ikke legges til filmer eller bilder i internminnet.
• Du kan legge til et
-merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder.
81NO
Rotere
2
3
t
/
(Rotere)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Roterer et stillbilde. Bruk denne funksjonen til å vise et liggende bilde i stående stilling.
t [OK]
• Du kan ikke rotere film, bilder som vises i en seriegruppe, eller beskyttede stillbilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Indeks
82NO
Voluminnstillinger
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
(Voluminnstillinger)
3 Juster volumet ved å peke på
/
t
Du kan også justere volumet ved å peke på z på
volumjusteringslinjen og dra fingeren mot høyre eller venstre.
lysbildevisning
Filmavspilling:
Indeks
Pek på LCD-skjermen for å vise betjeningsknappene, pek deretter på
og deretter på / for å justere volumet.
Lysbildevisning: Pek på skjermen for å vise volumkontrollskjermbildet, og pek deretter
på / -knappene for å justere volumet.
MENU/
innstillingssøk
zJustere volumet under filmavspilling eller
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Justerer volumet for lysbildevisning og filmavspilling.
83NO
Display-innstillinger
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
modus
(Display-innstillinger) t ønsket
Viser betjeningsknappene.
(Av)
Viser ikke betjeningsknappene.
er stilt inn på [Av]
Indeks
zVise betjeningsknappene når [Display-innstillinger]
MENU/
innstillingssøk
(På)
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Stiller inn hvorvidt betjeningsknappene skal vises på LCD-skjermen i visningsmodus.
Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre for
å vise kontrollknappene.
84NO
Eksponeringsdata
Innhold
Dette stiller inn om opptaksdataene for den filen som vises i øyeblikket, skal vises eller ikke.
Eksponeringsdata
2
t
modus
(Eksponeringsdata) t ønsket
Viser opptaksdataene på LCD-skjermen.
(Av)
Viser ikke opptaksdataene .
MENU/
innstillingssøk
(På)
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Indeks
85NO
Bildeindeksinnstillinger
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
t
modus
(Bildeindeksinnstillinger) t ønsket
(12 bilder)
Viser 12 bilder på en gang.
(28 bilder)
Viser 28 bilder på en gang.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Stiller inn det antallet bilder som skal vises på indeksskjermen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
86NO
Velg mappe
2
t
(Visningsmodus) t
[Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning
(Film)]
3
t
(Velg mappe) t velg mappen med
/
t [OK]
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
zVise bilder på tvers av flere mapper
Indeks
Når flere mapper opprettes, og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker
følgende indikatorer opp:
: Gå til forrige mappe
: Gå til neste mappe
: Går enten til forrige eller neste mappe
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Trykk på
-knappen (avspilling) for å slå på
avspillingsmodus.
Innhold
Når flere mapper opprettes på et minnekort, velger denne funksjonen den mappen som
inneholder det bildet du vil vise.
Trinn 2 er unødvendig hvis [Mappevisning] allerede er innstilt.
87NO
AF-lys
1
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Indeks
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av
motivet eller ikke.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– Ta bilder i Intelligent panoramamodus
– Modusen
(Landskap), (Halvlys),
(Kjæledyr), (Fyrverkeri) eller (Høyhast.-lukker) er
valgt i Scenevalg.
– [Hus] er satt til [På].
– [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
• Når du bruker AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AFavstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær
midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i
AF-lyset på kort hold.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [AF-lys] t ønsket
modus
Innhold
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis
ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
88NO
Rutenettlinje
1
På
Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene lagres ikke.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t
ønsket modus
Innhold
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
89NO
Digital zoom
1
Smart (
Av
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil
bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen. (Smart zoom)
)
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 8×, inklusive optisk
zoom på 4×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når
den optiske zoomeforstørrelsen overskrides. (Nøyaktig digital
zoom)
Digital zoom er slått av.
Merknader
Indeks
• Den digitale zoomefunksjonen fungerer ikke i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I motlyskorreksjon HDR-modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]
• Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [10M] eller [16:9(7M)].
• Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.
MENU/
innstillingssøk
Nøyaktig (
)
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Digital zoom] t
ønsket modus
Innhold
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 4×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom
(inklusive optisk zoom 4×)
Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen.
Størrelse
Total zoomeforstørrelse
5M
Ca. 5,6×
VGA
Ca. 22×
16:9(2M)
Ca. 7,6×
90NO
Auto-orient.
1
På
Tar opp det korrekt orienterte bildet.
Av
Autoorientering ikke i bruk.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Svart vises til venstre og høyre for vertikale orienteringsbilder.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel, kan det hende bildeorienteringen vil registreres feil.
• Du kan ikke bruke [Auto-orient.] når
(Under vann) er valgt i scenevalgsmodus eller når du tar opp
film.
• Når et bilde tas under vann, vil kanskje bildeorienteringen vises feil.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Auto-orient.] t
ønsket modus
Innhold
Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde (vertikalt), registrerer det sin egen
posisjonsendring, og viser bildet i portrettstilling.
zRotere bilder etter opptak
Indeks
Hvis et bilde har feil orientering, kan du bruke [Rotere] i MENU-skjermbildet til å vise
bildet i portrettposisjon.
91NO
Veil. for scenegjenkj.
Innhold
Du kan velge om veiviseren skal vises ved siden av scenegjenkjenningsikonet eller ikke, når
scenegjenkjenning er aktivert.
Veiviser for scenegjenkjenning
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Veil. for
scenegjenkj.] t ønsket modus
Viser veiviseren for scenegjenkjenning.
Av
Viser ikke veiviseren for scenegjenkjenning.
MENU/
innstillingssøk
På
Søk etter
arbeidsoperasjon
1
Indeks
92NO
Rødøyereduksjon
1
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
På
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
Merknader
Indeks
• For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund
før lukkeren utløses, så du må passe på at motivet ikke beveger seg i løpet av denne tiden.
• Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle
forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser
mot eller bort fra forhåndsblinket.
• Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, vil rødøyereduksjon ikke virke, selv om du velger
[Auto].
• [Rødøyereduksjon] er satt til [Av] i følgende situasjoner:
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– Når scenevalg er stilt inn på modusen
(Høy følsomhet)
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert
MENU/
innstillingssøk
Auto
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger)
t [Rødøyereduksjon] t ønsket modus
Innhold
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne ved
bruk av blits.
zHva skyldes problemet med røde øyne?
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet
(netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Kamera
Øye
Netthinne
Andre måter å unngå røde øyne på
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen slås automatisk [Av].)
• Når øynene til personen blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] t
[Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".
93NO
Lukk. øyne-varsel
1
Auto
Viser meldingen "Lukkede øyne registrert".
Av
Viser ikke meldingen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Opptaksinnstillinger) t [Lukk. øyne-varsel]
t ønsket modus
Innhold
Når det tas et bilde mens personen i motivet har øynene lukket, mens ansiktsgjenkjenning er
aktivert, vises meldingen "Lukkede øyne registrert" på LCD-skjermen.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
94NO
Pip
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Pip] t ønsket modus
Høy
Lav
Et pip/lukkerlyden høres når du bruker pekeskjermen/trykker på
lukkerknappen.
Hvis du vil redusere volumet på varseltonen, må du velge [Lav].
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
MENU/
innstillingssøk
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Lukker
Innhold
Brukes til å velge eller slå av den lyden du hører når du bruker kameraet.
Indeks
95NO
LCD-lysstyrke
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [LCD-lysstyrke] t ønsket modus
Stiller inn LCD-skjermen på normal lysstyrke.
Lyst
Stiller inn LCD-skjermen på høy lysstyrke.
• Denne funksjonen er nyttig når du viser bilder i sterkt utendørslys.
• I [Lyst]-modus kan batteristrømmen reduseres fortere.
• Hvis det går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på, slukkes LCD-skjermen.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
Normal
Innhold
Dette stiller inn lysstyrken for LCD-skjermen.
Indeks
96NO
Language Setting
1
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Language Setting] t ønsket modus
Innhold
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
Indeks
97NO
Demomodus
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Demomodus] t ønsket modus
2
(REC-modus) t
autojustering)
(Intelligent
Demonstrerer scenegjenkjenningsmodus.
Demomodus2
Starter smilutløserdemonstrasjonen automatisk når ingen operasjon
utføres i løpet av 15 sekunder.
Av
Utfører ikke noen demonstrasjon.
• Hvis du trykker ned lukkerknappen under demonstrasjonen av smilutløseren, vil det ikke bli tatt noe
bilde.
Indeks
Merk
MENU/
innstillingssøk
Demomodus1
Søk etter
arbeidsoperasjon
1
Innhold
Du kan stille inn om du vil bruke en demonstrasjon av scenegjenkjenningsfunksjonen og
smilutløseren. Når det ikke er behov for å vise en demonstrasjon, må du stille inn modusen på
[Av].
98NO
Initialiser
1
(Hovedinnstillinger)
Merk
• Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
t [Initialiser] t [OK]
Innhold
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du utfører denne funksjonen, opprettholdes bildene.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
99NO
COMPONENT
1
Velg dette alternativet for å koble kameraet til en HD-TV (High
Definition-TV) som er 1080i-kompatibel.
SD
Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en TV som
ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.
Merk
• Når du tar opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en adapterkabel for HDutgang (selges separat), vises det bildet som tas opp ikke på TV-en.
MENU/
innstillingssøk
HD(1080i)
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [COMPONENT] t ønsket modus
Innhold
Velger enten SD eller HD (1080i) som videoutgangssignal, i samsvar med den TV-en du har
koblet til kameraet med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
Bruk en Type3-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
Indeks
100NO
Video ut
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Video ut] t ønsket modus
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (f.eks. for USA
og Japan).
PAL
Stiller inn video-utgangssignalet til PAL-modus (f.eks. for Europa
og Kina).
MENU/
innstillingssøk
NTSC
Søk etter
arbeidsoperasjon
1
Innhold
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
TV-fargesystemene varierer fra land til land og fra region til region.
For å vise bilder på en TV-skjerm, må du sjekke hvilket TV-fargesystem som brukes i det landet
eller den regionen hvor du befinner deg (side 119).
Indeks
101NO
Hus
1
På
Endrer funksjonene til knappene.
Av
Endrer ingen funksjoner.
• Du kan ikke fokusere på en gjenstand ved å peke på skjermen.
• Enkelte funksjoner er innskrenket, og ikonenes posisjoner på LCD-skjermen endres.
• Velg
(Under vann) for å fotografere under vann med mindre forstyrrelser i bildet.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Hus] t ønsket modus
Innhold
Viser de dedikerte betjeningsknappene når kameraet er installert i huset (undervannspakke). Slå
også opp i bruksanvisningen som fulgte med kamerahuset.
Indeks
102NO
USB-tilk.
1
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter kommunikasjon
med en datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver.
PictBridge
Kobler kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver.
PTP/MTP
Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet
importeres til datamaskinen (med Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X).
Mass Storage
Oppretter en Masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet.
MENU/
innstillingssøk
Auto
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [USB-tilk.] t ønsket modus
Innhold
Brukes til å velge modus når kameraet er koblet til en datamaskin eller en PictBridge-kompatibel
skriver ved hjelp av kabelen til flerbruksterminalen.
Merknader
Indeks
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver med [Auto]-innstillingen, må du
velge [PictBridge].
• Hvis du ikke kan koble kameraet til en datamaskin eller en USB-enhet med [Auto]-innstillingen, må du
velge [Mass Storage].
• Du kan ikke importere film når [PTP/MTP] er valgt. For å importere film til datamaskinen, må du velge
[Auto] eller [Mass Storage].
103NO
LUN-innstillinger
1
Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne
innstillingen når du kobler kameraet til datamaskinen.
Enkel
Når minnekortet settes inn i kameraet, vises bildene på
minnekortet; når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet.
Velg denne innstillingen når hverken bildene på minnekortet eller
bildene i internminnet vises når kameraet er koblet til en annen
enhet enn en datamaskin.
Merk
• Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi] når du laster opp bilder til en medietjeneste ved hjelp av "PMB
Portable".
MENU/
innstillingssøk
Multi
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [LUN-innstillinger] t ønsket modus
Innhold
Stiller inn visningsmetoden for opptaksmediene som vises på en datamaskinskjerm eller annen
skjerm når kameraet er koblet til en datamaskin eller AV-komponent med en USB-tilkobling.
Indeks
104NO
Last ned musikk
1
t
(Innst.) t
t [Last ned musikk]
(Hovedinnstillinger)
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og
en datamaskin, og start så "Music Transfer".
3 Følg instruksene på skjermen for å skifte ut
musikkfiler.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Meldingen "Endre musikk til lysbilder Koble til PC" vises.
Innhold
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å skifte bakgrunnsmusikkspor.
MENU/
innstillingssøk
Indeks
105NO
Formater musikk
1
zGjenopprette fabrikkinnstilt musikk på kameraet
1Utfør [Last ned musikk] og opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en
datamaskin.
2Start "Music Transfer", og tilbakestill så standardmusikken.
• Nærmere informasjon om "Music Transfer", se hjelpen til "Music Transfer".
MENU/
innstillingssøk
Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å tilbakestille musikkfilene
til de forhåndsinnstilte.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Formater musikk] t [OK]
Innhold
Du kan slette alle bakgrunnsmusikkfiler som er lagret i kameraet. Dette kan brukes når
bakgrunnsmusikkfilene er ødelagt og ikke kan spilles av.
Indeks
106NO
Strømsparer
1
LCD-skjermen slukkes automatisk hvis kameraet ikke brukes på ca.
30 sekunder, og strømmen slås av hvis kameraet ikke brukes i løpet
av de neste 30 sekundene.
Standard
LCD-skjermen slukkes automatisk hvis kameraet ikke brukes på ca.
1 minutt, og strømmen slås av hvis kameraet ikke brukes i løpet av
det neste minuttet.
Av
LCD-skjermen slukkes ikke, og kameraet slås ikke av automatisk.
MENU/
innstillingssøk
Utholdenhet
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger)
t [Strømsparer] t ønsket modus
Innhold
Stiller inn hvor lang tid det tar før LCD-skjermen slukkes, og tiden til kameraet slås av. Hvis det
går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på og går på batteri, slukkes skjermen, og
kameraet slås senere av automatisk for å hindre at batteriet brukes opp (auto-AV-funksjon).
Indeks
107NO
Kalibrering
1
(Hovedinnstillinger)
2 Bruk pekepennen og pek på midten av ×-merket
som vises på skjermen.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• For å stoppe kalibreringsprosessen midt i, må du peke på [Avbryt]. De justeringene du har foretatt frem
til dette punktet, vil ikke bli brukt.
• Hvis du ikke peker på riktig punkt, foretas det ingen kalibrering. Pek på sentrum av ×-merket igjen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
t [Kalibrering]
Innhold
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på pekeskjermen ikke reagerer på de riktige
stedene når du peker på dem.
Indeks
108NO
Format
t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy)
eller
(Internt minneverktøy) t [Format] t
[OK]
• Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
1
Innhold
Formaterer minnekortet eller internminnet. For å sikre at minnekortet fungerer stabilt, anbefaler
vi at du bruker dette kameraet til å formatere minnekortet første gang du bruker det i dette
kameraet. Merk at formatering vil slette alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene
kan ikke gjenopprettes. Pass på å ta sikkerhetskopier av alle viktige data på en PC eller en annen
lagringsenhet.
Indeks
109NO
Ny REC-mappe
1
Merknader
zOm mappene
MENU/
innstillingssøk
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det
opprettes en ny mappe automatisk.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy)
t [Ny REC-mappe] t [OK]
Innhold
Oppretter en mappe på et minnekort for lagring av innspilte bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en
annen opptaksmappe.
• Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring av bilder (side 111) og velge
en mappe for visning av bilder (side 87).
Indeks
110NO
Endre REC-mappe
1
t
(Innst.) t
t [Endre REC-mappe]
(Minnekortverktøy)
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Du kan ikke velge følgende mappe som opptaksmappe (REC-mappe):
– Mappen "100"
– En mappe med et nummer som har enten bare "sssMSDCF" eller "sssMNV01".
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
MENU/
innstillingssøk
Merknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg den mappen du vil lagre bildene i, med
/ t [OK].
Innhold
Endrer den mappen på minnekortet som for tiden brukes til lagring av innspilte bilder.
Indeks
111NO
Slette REC-mappe
1
t
(Innst.) t
t [Slette REC-mappe]
(Minnekortverktøy)
/
t
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.
• Hvis du sletter den mappen som er stilt inn som opptaksmappe ved hjelp av [Slette REC-mappe], vil den
mappen som har det høyeste mappenummeret velges som neste opptaksmappe.
• Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder, eller til og med filer som ikke kan
spilles av med kameraet, må du først slette disse bildene og filene, og deretter slette mappen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2 Velg den mappen du vil slette, med
[OK].
Innhold
Sletter den mappen på minnekortet som brukes til lagring av innspilte bilder.
Indeks
112NO
Kopier
1 Sett inn et minnekort med tilstrekkelig ledig
kapasitet i kameraet.
t
(Innst.) t
t [Kopier] t [OK]
(Minnekortverktøy)
Merknader
MENU/
innstillingssøk
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteri som nesten er oppbrukt, kan
det hende batteriet vil gå tomt for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Du kan ikke kopiere bilder enkeltvis.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne minnekortet etter kopiering, og deretter formatere internminnet ([Format] i
[Internt minneverktøy]).
• Det opprettes en ny mappe på minnekortet, og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en bestemt
mappe å kopiere bilder til.
Søk etter
arbeidsoperasjon
2
Innhold
Kopierer alle bilder i internminnet til et minnekort.
Indeks
113NO
Filnummer
1
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller
minnekortet endres. (Når det nye minnekortet inneholder en fil med
et nummer som er høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et
nummer som er én høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes. (Når
REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere
enn det høyeste nummeret.)
MENU/
innstillingssøk
Serie
Søk etter
arbeidsoperasjon
t
(Innst.) t
(Minnekortverktøy)
eller
(Internt minneverktøy) t [Filnummer]
t ønsket modus
Innhold
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Indeks
114NO
Områdeinnstilling
Innhold
Justerer tiden til lokal tid for et valgt område.
1
t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger)
t [Områdeinnstilling] t ønsket modus
Reisemål
Du bruker kameraet innstilt på lokal tid ved reisemålet.
Still inn reisemålet.
zEndre områdeinnstilling
Å stille inn et reisemål du ofte besøker, gjør det enkelt å justere tiden når du besøker det
målet.
Indeks
Sommertidsikon
MENU/
innstillingssøk
Du bruker kameraet i ditt område.
Hvis det området som vises ikke er ditt hjemmeområde, må du
foreta en områdeinnstilling.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hjemme
1Pek på "Reisemål"-området.
2Velg området ved hjelp av
/ .
3Pek på sommertidsikonet, og velg deretter sommertid På/Av.
4Pek på [OK].
115NO
Dato- og tidsinnstill.
1
t
(Innst.) t
(Klokkeinnstillinger)
t [Dato- og tidsinnstill.] t ønsket modus
Du kan velge dato- og tidsvisningsformat.
Sommertid
Du kan velge sommertid [På]/[Av].
Dato og tid
Du kan stille inn dato og klokkeslett.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
MENU/
innstillingssøk
Merk
Søk etter
arbeidsoperasjon
Dato- og tidsformat
Innhold
Stiller inn dato og klokkeslett igjen.
Indeks
116NO
Innhold
Vise bilde på en SD-TV (Standard
Definition-TV)
Du kan vise bilder tatt med kameraet i standard bildekvalitet ved å koble kameraet til en SD-TV
(Standard Definition TV). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
2 Åpne først batteri-/minnekortdekselet, og deretter multikontaktdekselet.
3 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Slå av både kameraet og TV-en.
-knapp (avspilling)
2 Til multikontakten
MENU/
innstillingssøk
1 Til audio/video-inngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal
4 Slå på TV-en og still inn inngangen.
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Pek på
LCD-skjerm for å velge det ønskede bildet.
/
som vises på dette kameraets
Indeks
5 Trykk på
Merknader
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 101).
• Når du viser ett enkelt bilde, vises ingen ikoner på TV-en.
• Du kan ikke spille av bilder i [Enkel modus] mens du tar inn en TV-sending.
• Når du tar opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen, vises det bildet som tas opp ikke på TVen.
• Når du kobler fra kabelen for flerbruksterminalen og lukker dekselet til kameraet, må du først lukke
multikontaktdekselet, og deretter batteri-/minnekortdekselet.
117NO
Innhold
Vise et bilde på en HD-TV (High
Definition-TV)
1 Slå av både kameraet og HD-TV-en.
2 Åpne først batteri-/minnekortdekselet, og deretter multikontaktdekselet.
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
MENU/
innstillingssøk
3 Fest en konverteringsadapter til en adapterkabel for HD-utgang (selges
separat), og koble kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) med den
passende kabelen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Du kan vise bilder tatt med kameraet med høy bildekvalitet, ved å koble kameraet til en HD-TV
(High Definition-TV) med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type3kompatibel adapterkabel for HD-utgang. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TVen.
-knapp (avspilling)
Indeks
Grønn/blå/rød
Hvit/rød
1 Til audio/videoinngangskontakter
Adapterkabel for HDutgang (selges separat)
2 Til multikontakten
Konverteringsadapter*
* Konverteringsadapteren er inkludert med en Type3-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges
separat).
4 Slå på TV-en og still inn inngangen.
5 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Velg det ønskede bildet ved å peke på
på LCD-skjermen.
/
Merknader
• Still inn [COMPONENT] på [HD(1080i)] (side 100).
• Bilder som er tatt med bildestørrelsen [VGA] kan ikke spilles av i HD-format.
• Når du tar opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en adapterkabel for HDutgangen (selges separat), vises det bildet som tas opp ikke på TV-en.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videosignalutgang for å tilpasse den til
TV-apparatet ditt (side 101).
• Ved visning på TV kan ikke modusen Enkel visning brukes.
• Når du kobler fra adapterkabelen for HD-utgangen og lukker dekselet til kameraet, må du først lukke
multikontaktdekselet, og deretter batteri-/minnekortdekselet.
118NO
Forts. r
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble sammen Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en adapterkabel
for HD-utgang (selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full
HD-kvalitet.
Om fargesystemer for TV
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela osv.
PAL-M-system
Brasil
Indeks
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Indonesia, Italia, Kina, Kroatia, Kuwait,
Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Slovakiske
Republikk, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyrkia,
Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østerrike osv.
MENU/
innstillingssøk
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminalen. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på det
digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• PhotoTV HD muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk av fine strukturer og fargenyanser.
• Innstillingene må også utføres på TV-en. Nærmere detaljer finner du i TV-ens bruksanvisning.
Innhold
z"PhotoTV HD"
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Hellas, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
119NO
Bruke med datamaskinen din
Innhold
"PMB" og andre programmer befinner seg på CD-ROM-en (inkludert), så du kan gjøre mer
fleksibel bruk av bilder du har tatt med Cyber-shot-kameraet ditt.
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Annet
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz
eller raskere (For avspilling/redigering av High Definitionfilm: Intel Core Duo 1,66 GHz eller raskere/ Intel Core 2
Duo 1,20 GHz eller raskere)
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling/redigering av
High Definition-film: 1 GB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—ca.
500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768 punkter eller mer
MENU/
innstillingssøk
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
Søk etter
arbeidsoperasjon
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren "PMB",
"Music Transfer" og "PMB Portable" eller ved import av bilder via en USB-tilkobling.
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
Indeks
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller nyere er påkrevet for at du skal kunne opprette
CD-er eller DVD-er.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
Anbefalt datamaskinmiljø (Macintosh)
Følgende datamaskinmiljø anbefales ved bruk av den medfølgende programvaren "Music
Transfer" og "PMB Portable" eller ved import av bilder via en USB-tilkobling.
Operativsystem
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X (v10.3 til v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 til
v10.6)
Merknader
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer
eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte
enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom
kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
120NO
Bruke programvaren
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis dette ikke vises, må du dobbeltklikke på [Computer] (Datamaskin) (i Windows XP, [My
Computer] (Min datamaskin)) t
(SONYPMB).
• Hvis Autokjør-skjermbildet vises, må du velge "Run Install.exe" og følge anvisningene som vises på
skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Installering].
3 Velg ønsket språk og gå deretter til nedenstående skjermbilde.
Skjermbildet "License Agreement" (Lisensavtale) vises.
4 Les avtalen nøye, klikk på knappen ( t
avtalen, og klikk deretter på [Next] (Neste).
) for å godta vilkårene i
MENU/
innstillingssøk
Skjermbildet "Choose Setup Language" (Velg konfigureringsspråk) vises.
Søk etter
arbeidsoperasjon
1 Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
Innhold
Installere "PMB (Picture Motion Browser)" og
"Music Transfer" (Windows)
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
Indeks
• For å foreta installasjonen må du koble kameraet til datamaskinen i løpet av prosedyren (side 123).
• Når du får se en melding som ber deg svare på om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen
på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig av operativsystemet på datamaskinen din.
7 Start programvaren.
• Start "PMB" ved å klikke på
(PMB) på skrivebordet.
Du finner en nærmere beskrivelse av denne arbeidsoperasjonen på siden for PMB-støtte (bare
engelsk). Du kan også klikke på
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• For å starte "PMB" fra Start-menyen må du velge [Start] t [All Programs] (Alle programmer) t
(PMB).
• Hvis "PMB" var installert på datamaskinen din, og hvis du installerer "PMB" om igjen ved hjelp av
den inkluderte CD-ROM-en, kan du starte alle programmene fra ''PMB Launcher''. Start ''PMB
Launcher'' ved å dobbeltklikke på
(PMB Launcher) på skrivebordet.
Merknader
• Logg deg på som administrator.
• Når "PMB" startes for første gang, vises bekreftelsesmeldingen til informasjonsverktøyet på skjermen.
Velg [Start].
121NO
Installere "Music Transfer" (Macintosh)
2 Dobbeltklikk på
Innhold
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
(SONYPMB).
3 Dobbeltklikk på filen [MusicTransfer.pkg] i [Mac]-mappen.
Merknader
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
• Lukk alle andre programmer før du installerer "Music Transfer".
• For å installere programmet må du logge deg på som administrator.
Indeks
• "PMB" setter deg i stand til å importere bilder tatt med kameraet til datamaskinen og vise
dem på datamaskinen. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din,
og klikk på [Import].
• Bilder på en datamaskin kan eksporteres til et minnekort og vises på kameraet. Opprett en
USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din, klikk på [Export] (Eksport) t
[Easy Export (PC Sync)] (Enkel eksport (PC-synkronisering)) i menyen [Manipulate]
(Manipuler), og klikk på [Export] (Eksport).
• Du kan lagre og skrive ut bilder med dato.
• Du kan vise bilder som er lagret på en datamaskin etter opptaksdato i en kalendervisning.
• Du kan korrigere (rødøyereduksjon osv.) stillbilder, og endre opptaksdato og -klokkeslett.
• Du kan opprette CD-er eller DVD-er med en CD- eller DVD-brenner.
• Du kan laste opp bilder til en nettverkstjeneste. (En internettforbindelse er påkrevet.)
• Hvis du vil vite mer, se
(PMB Help).
MENU/
innstillingssøk
zIntroduksjon til "PMB"
Søk etter
arbeidsoperasjon
Programvaren begynner å installeres.
zIntroduksjon til "Music Transfer"
"Music Transfer" setter deg i stand til å bytte ut musikkfilene som fulgte med kameraet fra
fabrikken, med din egen favorittmusikk, og til å slette og legge til musikkfiler.
Du kan også gjenopprette sporene som fulgte med fra fabrikken.
• Nedenstående sportyper kan importeres med "Music Transfer".
– MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen din
– Musikk-CD-spor
– Forhåndsinnstilt musikk lagret på kameraet
• Før du starter opp "Music Transfer", må du utføre
t
(Innst.) t
(Hovedinnstillinger) t [Last ned musikk] og koble kameraet til datamaskinen.
Du finner mer informasjon i hjelpen for "Music Transfer".
122NO
Koble kameraet til en datamaskin
2 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet, eller koble kameraet til
et vegguttak med vekselstrømadapteren AC-LS5 (selges separat) og
USB/AV/DC IN-kabelen for flerbruksterminalen (selges separat).
3 Slå på datamaskinen, og trykk på
(avspillingsknappen).
4 Koble kameraet til datamaskinen din.
• Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et
program for å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Bruk en Type3-kompatibel USB/AV/DC IN-kabel (selges separat).
Innhold
1 Åpne først batteri-/minnekortdekselet, og deretter multikontaktdekselet.
MENU/
innstillingssøk
1 Til en USB-kontakt på datamaskinen
2 Til multikontakten
Indeks
Kabel for flerbruksterminal
Importere bilder til en datamaskin (Windows)
"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene i "PMB Help".
Importere bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"
Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har opprettet en USB-tilkobling mellom kameraet og
en datamaskin, må du klikke på [Open folder to view files] (Åpne mappe for å vise filer) t
[OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopier de ønskede bildene til datamaskinen.
123NO
Importere bilder til en datamaskin (Macintosh)
Innhold
1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det
nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t [DCIM] eller [MP_ROOT] t
mappen hvor de bildene du vil importere, er lagret.
2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.
3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den
mappen som inneholder de kopierte filene.
Bildet vises.
Slette USB-tilkoblingen
•
•
•
•
Kobler fra kabelen for flerbruksterminalen.
Tar ut et minnekort.
Setter inn et minnekort i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
Slår av kameraet.
1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på
oppgavelinjen.
Windows Vista
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk
på [OK].
Windows XP
Indeks
2 Klikk på (USB Mass Storage Device) (USBmasselagringsenhet) t [Stop] (Stopp).
MENU/
innstillingssøk
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du:
Søk etter
arbeidsoperasjon
Bildefilene kopieres til harddisken.
Frakoblingsikon
Merknader
• Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til "Trash" (søppelkasseikonet) på forhånd når du
bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen.
• Når du kobler fra kabelen for flerbruksterminalen og lukker dekselet til kameraet, må du først lukke
multikontaktdekselet, og deretter batteri-/minnekortdekselet.
124NO
Starte ''PMB Portable'' (Windows)
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
Når du kobler kameraet til datamaskinen din, vises Autokjør-veiviseren.
Klikk på [×] for å lukke Autokjør-veiviseren for unødvendige harddisker.
2 Klikk på "PMB Portable".
(I Windows XP klikker du på "PMB Portable" t [OK].)
Indeks
• Hvis den ønskede Autokjør-veiviseren ikke vises, må du klikke på [Computer] (Datamaskin) (i
Windows XP, [My Computer] (Min datamaskin)) t [PMBPORTABLE], og deretter dobbeltklikke
på "PMBP_Win.exe".
MENU/
innstillingssøk
Når du bruker ''PMB Portable'' for første gang, må du velge språk. Følg nedenstående
fremgangsmåte for å velge. Så snart du har valgt språk, blir trinn 3 til 5 unødvendige neste gang
du bruker ''PMB Portable''.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Dette kameraet har et innebygd program, ''PMB Portable''.
Du kan bruke dette programmet til å gjøre følgende:
• Du kan enkelt laste opp bilder til en blogg eller en annen medietjeneste.
• Du kan laste opp bilder fra en datamaskin som er koblet til Internett, selv når du ikke er
hjemme eller på kontoret.
• Du kan enkelt registrere de medietjenestene (som f.eks. blogger) du bruker ofte.
Du finner mer detaljert informasjon om ''PMB Portable'' i hjelpen til ''PMB Portable''.
Innhold
Laste opp bilder til en
medietjeneste
• Hvis ''PMB Portable'' ikke vises i Autokjør-veiviseren, må du klikke på [Computer] (Datamaskin) t
[PMBPORTABLE] og deretter dobbeltklikke på "PMBP_Win.exe".
Skjermbildet for valg av språk vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på [OK].
Skjermbildet for valg av region vises.
4 Velg riktig [Region] (region) og [Country/Area] (Land/område), og klikk
deretter på [OK].
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
5 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på
[I Agree] (Jeg samtykker).
"PMB Portable" starter opp.
125NO
Starte "PMB Portable" (Macintosh)
Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen din, vises [PMBPORTABLE] på
skrivebordet. Klikk på [×] for eventuelle unødvendige stasjoner.
Innhold
1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin.
2 Klikk på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.
3 Velg riktig [Region] (region) og [Country/Area] (Land/område), og klikk
deretter på [OK].
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
4 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på
[I Agree] (Jeg samtykker).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Skjermbildet for valg av region vises.
"PMB Portable" starter opp.
• Still inn [LUN-innstillinger] i [Hovedinnstillinger] på [Multi].
• Koble alltid til et nettverk når du bruker ''PMB Portable''.
• Når du laster opp bilder via Internett, kan hurtigminnet forbli i den datamaskinen som brukes. Dette
avhenger av Internett-tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når dette kameraet brukes for dette
formålet.
• Hvis det oppstår en feil i ''PMB Portable'' eller du sletter ''PMB Portable'' ved en feiltakelse, kan du
reparere ''PMB Portable'' ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra nettstedet.
''PMB Portable'' setter deg i stand til å laste ned URL-ene til en rekke nettsteder fra den serveren
som administreres av Sony (''Sony-serveren'').
For å kunne bruke ''PMB Portable'' til å dra nytte av fordelene ved bildeopplastingstjenesten eller
andre tjenester (''tjenestene'') som leveres av disse og andre nettsteder, må du samtykke i
nedenstående.
Indeks
Om ''PMB Portable''
MENU/
innstillingssøk
Merknader
• Enkelte nettsteder krever registreringsprosedyrer og/eller at du betaler en avgift for å bruke dem. Hvis du
bruker slike tjenester, må du følge vilkårene og betingelsene som er definert av de aktuelle nettstedene.
• Tjenester kan avsluttes eller endres i samsvar med det som måtte passe operatørene av nettstedet. Sony
vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå mellom brukerne og
tredjepart eller noen form for uleilighet for brukerne i forbindelse med bruken av tjenestene, inklusive
avslutning eller endring av slike tjenester.
• For at du skal kunne vise en nettside, vil du bli omdirigert til den av Sony-serveren. Det kan forekomme
at du ikke vil kunne skaffe deg tilgang til nettsiden, som følge av servervedlikehold eller andre årsaker.
• Hvis driften av Sony-serveren skal avsluttes, vil du bli informert om avslutningen i god tid, bl.a. på
nettsiden til Sony.
• De URL-ene Sony-serveren viderekobler deg til, samt annen informasjon, kan registreres av hensyn til
forbedring av fremtidige Sony-produkter og -tjenester. Ingen personlige data vil imidlertid bli lagret ved
slike anledninger.
126NO
Skrive ut stillbilder
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan du skrive ut bilder du har tatt med kameraet, ved å
koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver.
MENU/
innstillingssøk
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merknader
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
• Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.
Innhold
Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter.
• Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
• Skrive ut direkte med en minnekortkompatibel skriver
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Skrive ut med en datamaskin
Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren
"PMB", og skrive ut bildene. Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut.
Du finner mer informasjon på "PMB Help".
• Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 129)
"PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
2 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
Indeks
1 Åpne først batteri-/minnekortdekselet, og deretter multikontaktdekselet.
3 Koble kameraet til skriveren.
1 Til en USB-kontakt
på skriveren
2 Til multikontakten
Kabel for flerbruksterminal
4 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren
på skjermen.
Hvis indikatoren
blinker på kameraskjermen (feilvarsling), må du kontrollere den
tilkoblede skriveren.
127NO
Forts. r
5
t
(Utskrift) t ønsket modus
Skriver ut det bildet som vises i enkeltbildemodus i
øyeblikket.
Flere bilder
Du kan velge og skrive ut flere bilder.
Etter trinn 5 må du gjøre følgende.
2Pek på [OK] t [OK].
Alle bilder i datoområdet
Alt i denne mappen
Skriver ut alle bildene i det valgte datoområdet og den
valgte mappen på én gang.
Pek på [OK] etter trinn 5.
Antall
Velger antall eksemplarer av det angitte bildet som skal
skrives ut.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje ikke på ett enkelt ark.
Velger det antall bilder du vil skrive ut side om side på et
ark.
Størrelse
Velger størrelsen på utskriftsarket.
Dato
Velger [Dato] eller [Dag og tid] for å sette inn dato og
klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den rekkefølgen du
velger med [Dato- og tidsinnstill.] på kameraet. Det kan hende
denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren.
Indeks
Layout
MENU/
innstillingssøk
6 Ønsket innstillingselement t [Start]
Søk etter
arbeidsoperasjon
1Pek på det bildet som skal skrives ut.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder
som skal skrives ut.
Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve
-merket.
Innhold
Dette bildet
Merknader
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Hvis kameraet ikke kunne kobles til skriveren, må du stille inn [USB-tilk.] under [Hovedinnstillinger] på
[PictBridge].
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen mens indikatoren
(PictBridge kobler til) vises på
skjermen.
• Når du kobler fra kabelen for flerbruksterminalen og lukker dekselet til kameraet, må du først lukke
multikontaktdekselet, og deretter batteri-/minnekortdekselet.
128NO
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
MENU/
innstillingssøk
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning eller et
kopisenter. Kopier bildene til et minnekort (side 113), og ta så minnekortet med deg til fotoforretningen
eller kopisenteret.
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan skrive ut fra.
• Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen eller
kopisenteret ditt.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av
dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Merknader
Innhold
Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du
lage et
-merke (utskriftsbestilling) på bildene på forhånd, i visningsmenyen, så du ikke
trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg.
Indeks
129NO
Feilsøking
1 Kontroller punktene på side 130 til 138.
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå
på kameraet.
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
MENU/
innstillingssøk
3 Initialiser innstillingene (side 99).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se
side 139.
Innhold
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i
internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
http://www.sony.net/
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn, til batteriutkasteren er låst.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batterikontaktene er skitne. Tørk forsiktig bort eventuell smuss med en myk klut.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I
så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.
• Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid mens strømmen er på, og [Strømsparer] er stilt inn
på [Standard] eller [Utholdenhet], slås kameraet automatisk av for at ikke batteriet skal brukes opp.
Slå på kameraet igjen.
130NO
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade
batteriet.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
Indeks
• Når bildene ikke kan lagres på et minnekort, men lagres i internminnet, selv om det er satt inn et
minnekort i kameraet, må du forvisse deg om at minnekortet er satt helt inn.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av
følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 74).
– Skift minnekort.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar opp film, anbefales det at du bruker følgende minnekort:
– "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo"
– SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (klasse 4 eller raskere)
• Still inn [Demomodus] på [Av] (side 98).
MENU/
innstillingssøk
• Ta ut og sett inn igjen batteriet, og forviss deg om at det er satt inn på riktig måte.
• Temperaturen kan gjøre det vanskelig å lade batteriet. Forsøk å lade batteriet igjen innenfor riktig
temperaturområde (10°C til 30°C).
• Hvis du vil vite mer, se side 145.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Kan ikke lade batteriet.
Innhold
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad
ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på indikatoren. Avhengig av
bruksforholdene er det mulig at skjermen fortsetter å vise feil.
• Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Når driftstiden per oppladning synker
markant, må batteriet skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
Smilutløserfunksjonen virker ikke.
• Det tas ingen bilder hvis ingen smilende ansikter registreres.
• Still inn [Demomodus] på [Av] (side 98).
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bilde etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned.
Opptaket tar lang tid.
• Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss hastighet, for eksempel hvis du tar bilder på mørke
steder, vil kameraet automatisk redusere støy i bildet. Denne funksjonen kalles NR (støyreduksjon)
med sakte lukker, og det tar lenger tid å gjøre opptaket.
• Funksjonen Lukkede øyne-reduksjon fungerer. Når [Lukkede øyne-reduksjon] er stilt inn på [Auto],
må du tilbakestille den til [Av] (side 66).
131NO
Bildet er ute av fokus.
• Du kan ikke bruke zoomen sammen med intelligent panoramafotografering.
• Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen (side 90).
• Du kan ikke bruke den digitale zoomen i følgende situasjoner:
– I filmmodus
– I motlyskorreksjon HDR-modus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert.
• Du kan velge ansiktsregistreringsfunksjonen kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] og
målemodus er stilt inn på [Multi].
• Du kan ikke velge ansiktsgjenkjenning når nærfokusmodus er aktivert.
Blitsen virker ikke.
Indeks
• Du kan ikke bruke blitsen i følgende situasjoner:
– Du tar seriebilder (side 52).
– Når modusen
(Høy følsomhet), (Halvlys) eller (Fyrverkeri) er valgt i scenevalgsmodus.
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
• Still inn blitsen på [På] (side 44) i følgende situasjoner:
– I motlyskorreksjon HDR-modus
– I nærfokusmodus
– Når
(Landskap), (Gourmet),
(Kjæledyr),
(Strand), (Snø),
(Under vann) eller
(Høyhast.-lukker) er valgt i scenevalgsmodus.
MENU/
innstillingssøk
Kan ikke velge ansiktsregistreringsfunksjonen.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Zoomen virker ikke.
Innhold
• Motivet er for nært. Under opptak må du passe på å plassere linsen lenger fra motivet enn den korteste
opptaksavstanden (ca. 1 cm (W)/50 cm (T) fra linsen i modusen Intelligent autojustering eller Enkel
modus, eller ca. 8 cm (W)/50 cm (T) fra linsen i andre opptaksmoduser). Eller still inn på
nærfokusmodus og knips ca. 1 cm til 20 cm fra W-siden.
•
(Landskap) eller (Halvlys) eller (Fyrverkeri) velges i Scenevalg når du tar stillbilder.
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen, tåke osv.) i luften, eller svevende partikler i vann, har reflektert blitslyset og
vises på bildet. Dette er ikke feil.
Næropptaksfunksjonen (makro/nærfokus) virker ikke.
• Modusen
(Landskap), (Halvlys) eller (Fyrverkeri) er valgt i scenevalgsmodus.
• Når nærfokusmodus er valgt, er opptaksavstanden ca. 1 cm til 20 cm.
• [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:
– I intelligent panoramamodus
– I filmmodus
– I bildestabiliseringsmodus
– I håndholdt halvlysmodus
– Når smilutløserfunksjonen er aktivert.
– I enkel modus
– Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].
132NO
Makroopptak kan ikke skrus av.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
Innhold
• Det finnes ingen funksjon for tvungen utkobling av makroopptak. I [Auto]-modus kan du til og med
fotografere et motiv på lang avstand.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" kan du skrive
ut eller lagre bildene med datoen (side 121).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder
den halvveis nede.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Kan ikke angi dato på bildene.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 54).
• Juster [Hvitbalanse] (side 56).
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på, ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
• Still inn [Rødøyereduksjon] på [Auto] eller [På] (side 93).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved hjelp av [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen, eller korriger ved
hjelp av "PMB".
Indeks
Motivet har røde øyne.
MENU/
innstillingssøk
Fargene i bildet er ikke riktige.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp.
Det tas et bilde med forstyrrelser.
•
(Under vann) er valgt i Scenevalg. Still inn en annen modus når du ikke tar bilder under vann.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Du kan ikke ta flere bilder i rekkefølge mens smilutløserfunksjonen er aktivert.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Slett unødvendige bilder (side 74).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn et ladet batteri.
Det samme bildet tas flere ganger.
• Still inn [Serie] på [Av] (side 52).
• [Scenegjenkjenning] er satt til [Avansert] (side 62).
133NO
Vise bilder
Dato og klokkeslett vises ikke.
• [Display-innstillinger] er satt til [Av].
• [Auto-orient.] er satt til [På] (side 91).
Knappene og ikonene vises ikke lenger.
• Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du fotograferer, vil knappene og ikonene
forsvinne et lite øyeblikk. Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren din fra
skjermen.
• [Display-innstillinger] i opptaks- eller visningsmodus er stilt inn på [Av]. Pek på venstre side av
LCD-skjermen og dra mot høyre.
• Overfør musikkfilene til kameraet med "Music Transfer" (side 121, 122).
• Bekreft at innstillingene for volum og lysbildevisning er korrekte (side 72 og 83).
• Lysbilder spilles av med [Kontinuerlig avspill.]. Velg [Lysbildevisning med musikk] og spill av.
Indeks
Kan ikke høre musikk under lysbildevisning.
MENU/
innstillingssøk
Venstre og høyre side av skjermen vises i svart.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Sjekk at minnekortet er satt helt inn i kameraet.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 124).
• Du har kopiert bilder lagret på en PC til et minnekort uten å bruke "PMB"-programvaren. Registrer de
uregistrerte bildene i samsvar med registreringsskjermen for bildedatabasen (side 35), eller spill av
bildene i [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] (side 78).
Innhold
Kan ikke spille av bilder.
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på fargesystemet til
TV-en din (side 101).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 117 og 118).
• Hvis kabelen for flerbruksterminalen er koblet til USB-kontakten, må du koble fra kabelen (side 124).
• Når du tar opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen, vises det bildet som tas opp ikke på
TV-en.
Slette
Kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 80).
134NO
Datamaskiner
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.
Kan ikke importere bilder.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.
Indeks
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 123).
• Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil
kunne importere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av
kameraet (side 109).
MENU/
innstillingssøk
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke
vekselstrømadapteren (selges separat).
• Still inn [USB-tilk.] på [Auto] eller [Mass Storage] (side 103).
• Bruk kabelen for flerbruksterminalen for tilkobling mellom datamaskinen og kameraet.
• Koble kabelen for flerbruksterminalen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kontroller at datamaskinen og "Memory Stick"-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO Duo".
De som bruker datamaskiner og "Memory Stick"-lesere/-skrivere som er laget av andre produsenter
enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis en "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 123).
Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Innhold
En "Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable".
• Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi].
• Still inn [USB-tilk.] på [Auto] eller [Mass Storage].
• Koble datamaskinen til nettverket.
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help" (side 121).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller minnekortet. Bruk "PMB" og importer filmen til
datamaskinen din, og spill deretter av filmen (side 121).
Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.
• Eksporter slike bilder til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF", og spill dem
deretter av i [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] (side 78).
• Registrer bildet i bildedatabasefilen, og spill av i [Datovisning] (side 78).
• Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet.
135NO
Minnekort
• Sett den inn i riktig retning.
Innhold
Kan ikke sette inn noe minnekort.
Du har formatert et minnekort ved en feiltakelse.
Data lagres på internminnet, selv om du har satt inn et minnekort.
• Kontroller at minnekortet er satt ordentlig inn, så langt det går.
Internminne
• Det sitter et minnekort i kameraet. Fjern det.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til et minnekort.
• Minnekortet er fullt. Kopier til et minnekort med tilstrekkelig kapasitet.
MENU/
innstillingssøk
Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Kan ikke kopiere dataene på minnekortet eller datamaskinen til internminnet.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig.
Indeks
Skrive ut
Se "PictBridge-kompatibel skriver" sammen med følgende elementer.
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren din, vil alle kantene av bildet kunne bli beskåret. Særlig når du skriver ut et
bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift
uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene
eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten å beskjære begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato (side 121).
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet
inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført,
forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder
kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller
programvaren.
• Hvis du bruker en fotoutskriftstjeneste, må du be dem legge inn datoene på bildene.
136NO
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke skrive ut bilder.
MENU/
innstillingssøk
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre, med kabelen for
flerbruksterminalen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble kabelen for
flerbruksterminalen fra og til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra
kabelen for flerbruksterminalen en gang til, slå skriveren av og på igjen, og koble kabelen til på nytt.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Bilder som er tatt med andre kameraer, eller bilder som er endret med en datamaskin kan kanskje ikke
skrives ut.
• Panoramabilder vil kanskje ikke bli skrevet ut, eller vil kanskje bli skrevet ut med begge endene
beskåret, men dette avhenger av skriveren.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-standarden.
Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridge-kompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilk.] på [PictBridge] (side 103).
• Koble kabelen for flerbruksterminalen fra og til igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må
du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Innhold
En forbindelse kan ikke opprettes.
Utskrift avbrutt.
(PictBridge kobler til) vises på
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
Indeks
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen mens indikatoren
skjermen.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bildet har ikke opptaksdata, så datoen kan ikke settes inn. Still [Dato] på [Av] og skriv ut bildet på
nytt (side 127).
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Når du skifter ut papiret i skriveren med papir med en annen størrelse, etter at du har koblet skriveren
til kameraet, må du koble fra kabelen for flerbruksterminalen som er koblet til skriveren, og deretter
koble skriveren til igjen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen i
kameraet (side 127) eller i skriveren.
• Rådfør deg med skriverprodusenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren.
137NO
Pekeskjerm
• Utfør [Kalibrering] (side 108).
• [Hus] er satt til [På] (side 102).
Innhold
Kan ikke betjene knappene på pekeskjermen riktig eller fullstendig.
Når jeg bruker pekepennen, skjer det ting på uventede steder.
Annet
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Løs ut det oppladbare batteriet og minnekortet, og
oppbevar kameraet på et tørt sted med batteri-/minnekortdekselet åpent til all fuktighet er fordampet.
• Dette er ikke feil.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 116).
• Det interne, oppladbare reservebatteriet er utladet. Sett inn et oppladet batteri, og la det være i ro i
24 timer med strømmen av.
• Områdeinnstillingen er stilt inn på et annet område enn der du befinner deg. Endre innstillingen med
t
(Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling].
Indeks
Dato og klokkeslett stemmer ikke.
MENU/
innstillingssøk
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
Søk etter
arbeidsoperasjon
• Utfør [Kalibrering] (side 108).
138NO
Varselindikatorer og meldinger
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
• Kameraet kan ikke lese data fra eller skrive data til minnekortet. Forsøk å slå kameraet av og på igjen,
eller å ta ut og sette inn igjen minnekortet flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i internminnet, eller det er satt inn et uformatert minnekort.
Formater internminnet eller minnekortet (side 109).
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med dette kameraet, eller dataene er
ødelagt. Sett inn et nytt minnekort.
MENU/
innstillingssøk
C:13:ss
Søk etter
arbeidsoperasjon
Hvis det vises en kode som begynner med en bokstav, fungerer kameraets selvdiagnosefunksjon.
De to siste sifrene (markert med ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv om du har prøvd nedenstående løsningsforslag noen
ganger, må kameraet ditt kanskje repareres. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det
lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Innhold
Egendiagnose-display
E:61:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Initialiser kameraet (side 99) og slå så på strømmen
igjen.
Indeks
E:62:ss
E:94:ss
• Det har oppstått en feil ved skriving eller sletting av data. En reparasjon er påkrevet. Ta kontakt med
Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Hold deg klar til å angi alle
tallene i feilkoden som begynner på E.
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad batteriet omgående. Avhengig av bruksbetingelsene eller
batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen.
Må bare brukes med kompatibelt batteri
• Det batteriet som er satt inn, er ikke et NP-BN1-batteri (inkludert).
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
139NO
• Kameratemperaturen har steget. Kameraet kan slås av automatisk, eller du vil kanskje ikke kunne ta
opp film. La kameraet ligge på et kjølig sted til temperaturen har falt.
Innhold
Kameraet overopphetes
La det kjølne
Internminnefeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
• Terminaldelen av minnekortet er skitten.
• Minnekortet er skadet.
Minnekorttypefeil
Dette minnekortet kan ikke ta opp eller spille av
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Internminne-formateringsfeil
Minnekort-formateringsfeil
MENU/
innstillingssøk
• Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet (side 3).
Søk etter
arbeidsoperasjon
Sett inn minnekortet på nytt
• Formater mediet igjen (side 109).
• Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Indeks
Minnekort låst
Leser bare minnekort
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet.
Ingen bilder
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det interne minnet.
• Ingen avspillbare bilder er lagret i minnekortet.
Ingen stillbilder
• Den valgte mappen eller datoen inneholder ikke en fil som kan spilles av som lysbildevisning.
Fant en fil som ikke ble gjenkjent
• Du forsøkte å slette en skrivebeskyttet mappe på en datamaskin. Slett filen på en datamaskin og slett
deretter mappen.
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene finnes allerede på minnekortet (for
eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe (side 110
og 111).
140NO
Kan ikke opprette flere mapper
Tøm mappe
Innhold
• En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette
noen mapper.
• Du forsøkte å slette en mappe som inneholder en eller flere filer. Slett alle filene og slett deretter
mappen.
• Du forsøkte å slette en mappe som er beskyttet som bare lese på en datamaskin.
Filfeil
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan stilles inn som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen
mappe (side 111).
Beskytt fil
MENU/
innstillingssøk
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært
behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Mappen er beskyttet
• Opphev beskyttelsen (side 80).
• Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av med kameraet ditt.
Indeks
Ikke visbar bildestørr.
Fant ikke ansikt for retusjering
• Du vil kanskje ikke kunne retusjere bildet, avhengig av bildet.
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blits, eller monter kameraet på et stativ så det holder
seg støtt.
1280×720 (fin) støttes ikke med dette minnekortet
1280×720 (standard) støttes ikke med dette minnekortet
• For filmopptak anbefales det å bruke et minnekort på 1 GB eller mer.
Maksimalt antall
bilder er allerede valgt
• Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder].
• Opptil 999 filer kan velges ved bruk av [Alle bilder i datoområdet] eller [Alt i denne mappen] for
DPOF, Beskytt eller Skriv ut.
• Du kan legge til
-merker (utskriftsbestilling) på opptil 999 filer. Opphev utvalget.
• Dataoverføringen til skriveren er kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen.
141NO
Behandler…
Feil ved musikkavspilling
Innhold
• Skriveren avbryter den aktuelle utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut før den er ferdig. Dette kan ta
litt tid, avhengig av skriveren.
• Slett musikkfilen eller erstatt den med en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last deretter ned en ny musikkfil.
• Utfør [Formater musikk].
Operasjonen kan ikke utføres
i filer som ikke støttes
Forbereder bildedatabasefil
• Kameraet gjenoppretter datoinformasjonen osv. i tilfeller hvor bilder er blitt slettet på en PC e.l.
• Den nødvendige bildedatabasefilen opprettes etter at minnekortet er formatert.
MENU/
innstillingssøk
• Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt
prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Feil ved musikkformatering
• Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil. For
å registrere ytterligere bilder i bildedatabasefilen må du slette bilder i [Datovisning].
Indeks
• Det er ikke mulig å ta opp til kameraets bildedatabasefil, eller å bruke avspillingsfunksjonen med
[Datovisning]. Bruk "PMB" til å ta sikkerhetskopier av alle bilder på en PC, og bruk programmet til å
gjenopprette et minnekort eller internminne.
Feil i bildedatabasefil Kan ikke gjenopprette
• Importer alle bildene til datamaskinen med "PMB", og formater minnekortet eller internminnet
(side 109).
Når du ikke kan importere alle bildene til datamaskinen med "PMB", må du importere bildene til
datamaskinen uten å bruke "PMB" (side 123).
For å vise bildene igjen med kameraet, må du eksportere de importerte bildene til kameraet med
"PMB".
Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig
pga. høy intern temperatur
• Kameratemperaturen har steget. Du kan ikke lagre bilder før temperaturen har sunket.
Opptaket har stoppet opp pga.
økt kameratemperatur
• Opptaket har stoppet som følge av en temperaturøkning under filmopptak. Vent til temperaturen har
sunket.
• Når du tar opp film over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. I så fall må du ta en pause i
filminnspillingen.
142NO
"Memory Stick Duo"
Opptak/avspilling
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
MENU/
innstillingssøk
*1 Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke.
*2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" er utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende
teknologi (kopisperre) som bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGatefunksjoner kan ikke utføres med kameraet.
*3 Film med bildestørrelsen [1280×720] kan ikke tas opp til internminnet eller "Memory Stick", unntatt
"Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo".
*4 Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits, parallelle
dataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo".
Søk etter
arbeidsoperasjon
"Memory Stick"-type
Memory Stick Duo (uten MagicGate)
Innhold
En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart, IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan
imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
Merknader
Indeks
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory
Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med
kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret
som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Hvis du gjør det, vil
det forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
143NO
Forts. r
Om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter (selges separat)
MENU/
innstillingssøk
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick
Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten
en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Om å bruke en "Memory Stick Micro" (selges separat)
Innhold
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på å
sette inn "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter. Hvis du setter inn en "Memory Stick
Duo" i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten å bruke en "Memory Stick Duo"-adapter, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at "Memory
Stick Duo" settes inn riktig vei, og så sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei, kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på at "Memory Stick Duo"-adapter er satt inn riktig vei.
Merk at feilaktig bruk kan ødelegge utstyret.
• Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Indeks
144NO
Batteri
• Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C. Batteriet vil
kanskje ikke lades fullt i temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet.
Oppbevare batteriet
Om batteriets levetid
Indeks
• Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For at batteriets
funksjon skal opprettholdes, må du lade det helt opp og deretter lade det helt ut i kameraet minst en gang
i året mens du oppbevarer det.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus (side71) til strømmen er
brukt opp.
• For å holde batteripakkekontakten ren og forhindre kortslutning, legg batteripakken i en plastpose, e.l.
når du bærer eller oppbevarer den for å isolere den fra andre metallgjenstander, e.l.
MENU/
innstillingssøk
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet
kortere.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteriet raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og
at du gjør prøveopptak før de faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.
• Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
• Når batterikontaktene er skitne, vil kameraet kanskje ikke slå seg på, batteriet vil kanskje ikke lades opp,
eller det kan oppstå andre symptomer. I slike tilfeller må du forsiktig tørke bort eventuell smuss med en
myk klut.
Søk etter
arbeidsoperasjon
Effektiv bruk av batteriet
Innhold
Om lading av batteriet
• Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis
brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet
med et nytt.
• Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene, og med miljøet der
batteriet brukes.
Kompatibelt batteri
• Batteriet NP-BN1 (inkludert) kan kun brukes i N-typekompatible Cyber-shot-modeller.
145NO
Batterilader
Innhold
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
• Kun batterier av typen NP-BN (og ingen andre) kan lades med batteriladeren (inkludert). Andre batterier
enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem,
noe som medfører risiko for skader i form av strømstøt og forbrenninger.
• Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren har følgende to blinkemønstre.
Raske blink: Lampen blinker gjentatte ganger med ca. 0,15 sekunders mellomrom.
Sakte blink: Lampen blinker gjentatte ganger med ca. 1,5 sekunders mellomrom.
• Ta det ladde batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladde batteriet stå i laderen, kan batteriets
levetid reduseres.
• Når ladelampen CHARGE blinker, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme
batteriet inn i batteriladeren igjen, til det sier klikk. Når ladelampen CHARGE blinker igjen, kan dette
tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn.
Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta ut
batteriet, bytte det ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal.
Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.
• Hvis ladelampen CHARGE blinker sakte, er laderen i standbymodus, og ladingen har stoppet
midlertidig. Ladingen stoppes midlertidig, og laderen går over i standbymodus, hvis temperaturen er for
høy eller lav for lading. Ladingen gjenopptas, og ladelampen CHARGE lyser når temperaturen igjen er
tilbake i det temperaturintervallet som egner seg for lading. Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.
Indeks
146NO
Indeks
AF-avstandssøkerramme ...............................................59
Egendiagnose-display ...................................................139
AF-lys ....................................................................................88
Eksponering ........................................................................54
Ansiktsgjenkjenning ........................................................64
Eksponeringsdata ..............................................................85
Auto-orient. .........................................................................91
Endre REC-mappe .........................................................111
Avspilling
Enkel modus
Opptak ............................................................................40
Stillbilder ......................................................................35
Visning ...........................................................................68
Avspillingszoom ...............................................................36
EV ...........................................................................................54
B
F
Batteri ..................................................................................145
Feilsøking...........................................................................130
Batterilader ........................................................................146
Filmmodus
Beskytt...................................................................................80
Opptak ............................................................................28
Bildeindeks ..........................................................................70
Visning ...........................................................................39
Bildeindeksinnstillinger .................................................86
Filmopptaksscene .............................................................41
Bildestabilisering ..............................................................29
Filnummer .........................................................................114
Bildestørr. ............................................................................49
Flermønstermåling ...........................................................61
Blits...................................................................................44, 45
Fokus ......................................................................................59
Formater musikk .............................................................106
COMPONENT ................................................................100
Fotograferingsretning .....................................................48
Indeks
Format .................................................................................109
C
MENU/
innstillingssøk
Film .................................................................................39
Søk etter
arbeidsoperasjon
E
Innhold
A
Fyrverkeri.............................................................................33
D
Datamaskin
Anbefalt miljø ...........................................................120
G
Gourmet ................................................................................32
Importere bilder ...............................................123, 124
Macintosh-datamaskin ..........................................120
H
Windows-datamaskin ............................................120
Halvlys ..................................................................................32
Dato ......................................................................................128
Halvlysportrett ...................................................................32
Dato- og tidsinnstill. ......................................................116
HD(1080i) ..........................................................................100
Demomodus ........................................................................98
Hus ........................................................................................102
Digital zoom .......................................................................90
Hvitbalanse ..........................................................................56
Display-innstillinger
Hvitbalanse under vann .................................................58
OpptakOpptak .............................................................67
Høy følsomhet....................................................................32
VisningVisning ..........................................................84
Høyhast.-lukker .................................................................33
DPOF .....................................................................................81
Håndholdt kamera i halvlys .........................................30
147NO
Multikontakt .............................................117, 118, 123, 127
Initialiser...............................................................................99
Music Transfer .................................................................121
Innst. .......................................................................................14
Mykt snapshot ....................................................................32
Intelligent autojustering .................................................24
Målemodus ..........................................................................61
Intelligent panoramafotografering ............................26
N
Internminne .........................................................................22
ISO ..........................................................................................55
Navn på deler .....................................................................16
K
Ny REC-mappe ...............................................................110
Kalender ...............................................................................69
Nærfokus ..............................................................................53
Kalibrering.........................................................................108
Nøyaktig digital zoom ....................................................90
Kjæledyr ...............................................................................32
O
Koble til
Skriver ..........................................................................127
Områdeinnstilling ...........................................................115
Operativsystem ................................................................120
Opptak
Film .................................................................................28
TV ..................................................................................117
Stillbilder ......................................................................24
Kopier ..................................................................................113
Optisk zoom ..................................................................34, 90
L
Landskap ..............................................................................32
Language Setting ..............................................................97
LCD-lysstyrke ....................................................................96
Lukk. øyne-varsel .............................................................94
Lukkede øyne-reduksjon ...............................................66
LUN-innstillinger ...........................................................104
Lysbildevisning .................................................................71
P
PAL.......................................................................................101
PC ..........................................................................................120
Pekeskjerm ..........................................................................19
PictBridge ..................................................................103, 127
Indeks
Last ned musikk ..............................................................105
MENU/
innstillingssøk
Datamaskin ................................................................123
Søk etter
arbeidsoperasjon
NTSC ...................................................................................101
Klokkeinnstillinger ........................................................116
Innhold
I
Piksel ......................................................................................51
Pip ...........................................................................................95
PMB .....................................................................................121
PMB Portable ...................................................................125
M
Program Auto .....................................................................25
Macintosh-datamaskin .................................................120
Programvare ......................................................................121
Makro.....................................................................................53
PTP .......................................................................................103
Male ........................................................................................76
Punkt-AF ..............................................................................59
Mappe
Punktmåling ........................................................................61
Bytter ............................................................................111
Oppretter .....................................................................110
Slette .............................................................................112
Velger .............................................................................87
Mass Storage ....................................................................103
"Memory Stick Duo" ....................................................143
MENU-skjermbildet (Menyskjermbilde) .........11, 13
Midlertidig rotert visning ..............................................38
R
REC-modus .........................................................................23
Retusjere ...............................................................................77
Rotere.....................................................................................82
Rutenettlinje ........................................................................89
Rødøyekorreksjon ............................................................77
Rødøyereduksjon ..............................................................93
Minnekort...............................................................................3
Motlyskorreksjon HDR..................................................31
MTP ......................................................................................103
Multi-AF...............................................................................59
148NO
W
Sakte synk ............................................................................44
Windows-datamaskin ...................................................120
Scenegjenkjenning ...........................................................62
Scenevalg .............................................................................32
Z
SD ..........................................................................................100
Zoom ......................................................................................34
Innhold
S
Selvportrett ..........................................................................46
Selvutl. ............................................................................46, 47
Sentervektet måling .........................................................61
Serie ........................................................................................52
Slett .........................................................................................74
Slette REC-mappe ..........................................................112
Smart zoom .........................................................................90
Søk etter
arbeidsoperasjon
Senter-AF .............................................................................59
Smilutløser...........................................................................42
Strand .....................................................................................32
Strømsparer .......................................................................107
T
Tilpasse .................................................................................21
MENU/
innstillingssøk
Snø ..........................................................................................32
Trimming (endre størrelse)...........................................77
TV .................................................................................117, 118
Under vann ..........................................................................33
Indeks
U
USB-kontakt .............................................................123, 127
USB-tilk. ............................................................................103
Uskarp maskering .............................................................77
Utskrift ..........................................................................81, 127
Utskriftsbestillingsmerke ............................................129
V
Valgt ansikt-minne ...........................................................65
Varselindikatorer og meldinger ................................139
Veil. for scenegjenkj. ......................................................92
Velg mappe .........................................................................87
VGA .......................................................................................49
Vid zoom ..............................................................................37
Video ut ..............................................................................101
Vis seriegruppe ..................................................................79
Visningsmodus ..................................................................78
Voluminnstillinger ...........................................................83
149NO
Lisensmerknader
Søk etter
arbeidsoperasjon
MENU/
innstillingssøk
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK
VED EN FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4
VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV MPEG-4-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER
INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER
KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT AV MPEG LA TIL Å
LEVERE MPEG-4-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM
GJELDER MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG
LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Innhold
"C Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-programvare er inkludert i
kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert
på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om
følgende. Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "C
Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-programvare.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare
Indeks
Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL")
eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse
programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for
"GPL"-, og "LGPL"-programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
Om lisensen for "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
150NO
Download PDF

advertising