Sony | BDV-L800 | Sony BDV-L800 BDV-L800 Premium design 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Водич за брзо поставување и почеток

4-279-080-11(1) (MK)
3
Потребни делови
7
Упатство за монтирање на звучник
BDV-L800/
BDV-L800M

(1)
©2011 Sony Corporation
Прочитајте го ова упатство за да ги монтирате звучниците
на ѕид.

платно на подот за да избегнете негово
оштетување кога ќе ги монтирате звучниците.
lНе држете го предниот звучник за неговиот горен дел „капак“
кога ќе го монтирате.
lКонтактирајте со продавница за навртки или со монтажер
за материјалот на ѕидот или за навртките кои треба да се
употребат.
lУпотребете навртки коишто се соодветни за материјалот на
ѕидот и за силата. Бидејќи гипс картонот е особено кршлив,
прикачете ги навртките безбедно за греда или зацврстете ги
на ѕидот. Монтирајте ги звучниците на вертикален и рамен
ѕид каде што се наместени зацврстувања.
lSony не е одговорен за несреќи или оштетувања
предизвикани од несоодветно монтирање, недоволна јачина
на ѕидот или несоодветно монтирање на навртките, природни
катастрофи итн.
Предни
звучници: 2
Држачи за
звучник: 2
Држач за звучник
Навртки
(сребрени): 2
Подгответе четири навртки (не се дадени) кои се соодветни за
дупките на задниот дел на секој звучник.
lПостелете
4
4 mm (3/16 in)
30 mm (1 3/16 in)
5 mm (7/32 in)
8
Прицврстете ги навртките (не се дадени) за ѕидот.
Дупка на задниот дел на
звучникот
10 mm (13/32 in)
Обоена цевка
140 mm (5 1/2 in)
Монтирање
4 mm до 6 mm
(3/16 in до 15/64 in)
1
5
9

2

6
Навртка (сребрена)
Обоена цевка

Download PDF

advertising