Sony | KD-43XF7596 | Sony KD-43XF7596 XF75 | LED | 4K Ultra HD| Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор (Android TV) Водич за брзо поставување и почеток

4-731-796-11(3)
МК Водич за поставување
Телевизор
Водич за поставување
KDL-49WF8xx / 43WF8xx
KD-49XF75xx / 43XF75xx
*
Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
Референтен водич
1
1
SB1
M4L12
2
3
4
SB2
IM
*
SB2
IB
5
6
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
M4L12
© 2018 Sony Visual Products Inc.
Printed in Czech Republic
SB1
2
*
3
Поврзување Видете во Референтниот водич за дополнителни
информации за поврзување.
1
2
1
CATV
2
CATV
*
IB
4
1
2
(KD-49XF75xx /
43XF75xx само)
(KDL-49WF8xx,
KDL-43WF8xx само)
(KDL-49WF8xx,
KDL-43WF8xx само)
(KD-49XF75xx /
43XF75xx само)
Помош
http://www.sony.net/tvhow-to-videos
Совети
Download PDF