Sony | KD-55XF8505 | Sony KD-55XF8505 Водич за брзо поставување и почеток

4-733-265-11(1)
МК Водич за поставување
Телевизија
Водич за поставување
KD-75XF85xx / 65XF87xx / 65XF85xx
KD-55XF87xx / 55XF85xx
*
Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
Референтен водич
1
1
2
3
4
*
IB
SB1
2
*
IM
M5L12
1
SB2
x6
5
6
7
8
1
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
1
2
3
4
x2
x2
2
M5L12
SB1
M5L12
SB2
2
Поврзување Видете во Референтниот водич за дополнителни
информации за поврзување.
*
3
1
2
1
CATV
*
IB
2
CATV
4
1
1
2
2
1
1
2
2
Помош
3
1
2
http://www.sony.net/tvhow-to-videos
Совети
Download PDF

advertising