Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-kanals soundbar med Bluetooth®-teknologi Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Tilbehør som følger med
Lydplanke
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
2
Klargjøre fjernkontrollen
3
Slå på systemet
Optisk digital kabel (1)
Startveiledning
Dempeputer for basshøyttaleren (4)
HT-CT180
Høyttalerenhet
Dempeputer
Basshøyttaler
Slik monterer du høyttalerenheten
på en vegg
Se bruksanvisningen som følger med.
1
Slik monterer du basshøyttaleren
horisontalt
Plasser basshøyttaleren på venstre side
med SONY-logoen pekende fremover.
Koble til et TV-apparat

Finnes det en optisk digital kontakt på TV-en din?
JA
NEI
 Koble til strømledningene.
 Trykk på -knappen (på/standby).
En inngangsindikator tennes.
Kontroller at på/standby-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt. Når indikatoren lyser, er den trådløse tilkoblingen for høyttalerenheten
og basshøyttaleren fullført. Hvis den ikke lyser, er ikke den trådløse overføringen aktivert. Les punktet Trådløs lyd fra basshøyttaleren under
Feilsøking i bruksanvisningen som følger med.
TV, kabeltuner eller satellittuner
TV, kabeltuner eller satellittuner
Optisk digital kabel (følger med)
Analog lydkabel (medfølger ikke)
4
Lytte til lyden
OPTICAL

Merk
Hvis TV-ens hodetelefonkontakt også fungerer som lydutgang, sjekker du innstillingene for
lydutgangen på TV-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
Trykk på OPTICAL-knappen for å slå på OPTICAL-indikatoren. Trykk deretter på -knappen (volum) for å justere volumet.
Hvis du koblet TV-en din til ANALOG-kontakten i trinn 1, trykker du på knappen ANALOG.
Konfigurasjonen er ferdig!
Kos deg!
Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon
om BLUETOOTH-tilkoblingen og andre funksjoner.
Bruksanvisning
© 2015 Sony Corporation
4-559-024-21(1) (NO)
Download PDF

advertising