Sony | HT-CT780 | Sony HT-CT780 2.1-kanals soundbar med Bluetooth®-teknologi Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Tilbehør som følger med
3
4-565-121-22(1) (NO)
Lydplanke
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Braketter for
veggmontering (2)
og skruer (2)
Dempeputer for basshøyttaleren (4)
Bare for HT-CT380/CT381.
Les bruksanvisningen som fulgte med for å få informasjon
om hvordan du monterer basshøyttaleren horisontalt.
Slå på systemet
Optisk digital kabel (1)
Startveiledning

HT-CT380/CT381/CT780
 Koble til strømledningene.
 Trykk på -knappen (på/standby).
Skjermen tennes.
Kontroller at på/standby-indikatoren på basshøyttaleren lyser grønt. Når indikatoren lyser, er den trådløse tilkoblingen for høyttalerenheten
og basshøyttaleren fullført. Hvis den ikke lyser, er ikke den trådløse overføringen aktivert. Les punktet Trådløs lyd fra basshøyttaleren under
Feilsøking i bruksanvisningen som følger med.
Høyttalerenhet
Slik monterer du høyttalerenheten på en vegg
Se bruksanvisningen som følger med.
Basshøyttaler
4
1
Lytte til lyden
Koble til
INPUT
Koble til et TV-apparat
Koble til andre enheter

Blu-ray Disc™-spiller,
kabelboks eller
satellittboks osv.
Trykk på INPUT-knappen gjentatte ganger til enheten du vil bruke, vises på skjermen. Trykk deretter på -knappen (volum) for
å justere volumet.
Konfigurasjonen er ferdig!
Kos deg!
eller
 Optisk digital kabel (følger med)
 HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
 Optisk digital kabel (følger med)
 HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
 HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om
lydmodusen og andre funksjoner.
Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet
INPUT
Når du registrerer en BLUETOOTH-enhet
Hvis TV-en ikke er utstyrt med en optisk lydutgang, kan du koble en HDMI-kabel
(høyhastighetstype, følger ikke med) til HDMI-inngangskontakten som er merket
med "ARC".
Hvis HDMI-inngangskontakten merket med "ARC" på TV-en er koblet til en annen
enhet, kobler du den enheten fra TV-en og kobler den til en HDMI IN-kontakt
(HDMI IN 1/2/3) på høyttalerenheten.
Med en slik tilkobling får du større glede av omgivelseslyd.
Hvis HDMI-inngangskontakten på TV-en ikke er merket med "ARC", kan du koble til
i tillegg til en HDMI-kabel
(høyhastighetstype,
den optiske digitale kabelen
følger ikke med).
Hvis andre enheter er koblet til TV-en, kobler du deres HDMI-kabler
(høyhastighetstype, følger ikke med) fra HDMI-inngangskontaktene på TV-en
og kobler dem til HDMI IN-kontaktene (HDMI IN 1/2/3) på høyttalerenheten.
•
Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med,
hvis du vil ha mer informasjon.
BLUETOOTH-enhet
Slik parer du systemet med en BLUETOOTH-enhet (Paring)
Lytte til musikk fra den registrerte enheten
 Trykk på PAIRING på høyttalerenheten.
BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt (
) under BLUETOOTH-paring.
 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, søk etter enheter
 Trykk på INPUT gjentatte ganger for å vise [BT].
BLUETOOTH-indikatoren blinker (
) under forsøket på BLUETOOTH-paring.
 Velg dette systemet (HT-CT380, HT-CT381 eller HT-CT780) på BLUETOOTH-enheten.
Hvis du må angi en tilgangsnøkkel, angir du "0000".
(Bare HT-CT780)
PAIRING
BLUETOOTH-indikator (blå)
og velg dette systemet (HT-CT380, HT-CT381 eller HT-CT780).
Tips
Bruksanvisning
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren tennes ( ).
Tilkoblingen er opprettet.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren tennes ( ).
Tilkoblingen er opprettet.
 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.
Merk
•
Når du bare bruker en HDMI-kabel, kobler du den til HDMI-kontakten merket med "ARC" på både TV-en og høyttalerenheten. Hvis ikke kommer det ikke TV-lyd.
Ved bruk av ettrykkstilkobling (NFC)
2
BLUETOOTH-indikator (blå)
Klargjøre fjernkontrollen
 Last ned, installer og start appen "NFC Easy Connect"
på smarttelefonen.
 Berør N-merket på høyttalerenheten med smarttelefonen.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren tennes ( ).
Tilkoblingen er opprettet.
• Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og musikkavspillere med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)
SongPal
Det finnes en egen app for denne modellen i Google Play™ og App Store.
Søk etter SongPal og last ned gratisappen for å finne ut mer om de praktiske funksjonene.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising