Sony | HT-CT770 | Sony HT-CT770 2.1-kanals soundbar med Bluetooth® Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Lydplanke
Startveiledning
HT-CT770
Innholdsfortegnelse
Oppsett
1
2
3
4
5
Innholdet i esken
4
Installasjon
5
Tilkobling
6
Slå på systemet
8
Lytte til lyden
9
Grunnleggende funksjoner
Glede av lydeffektene
10
Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheter
12
Les bruksanvisningen som fulgte med, hvis du vil ha mer informasjon om andre funksjoner.
3
Oppsett
1
Innholdet i esken
Konfigurere fjernkontrollen
Trekk opp batteridekselet, og sett inn
de to AA-batteriene riktig vei som
vist på bildet.
Høyttalerenhet (1)
Basshøyttaler (1)
Fjernkontroll (1)
R6-batterier (AA) (2)
Optisk digital kabel for TV (1)
Braketter for veggmontering (2)
og skruer (2)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT770
Startveiledning (dette heftet) (1)
4
Bruksanvisning (1)
Oppsett
2 Installasjon
Installere høyttalerenheten på en vegg
Les bruksanvisningen som fulgte med.
5
Oppsett / Oppsett / Oppsett
3 Tilkobling
Koble til TV
eller
Hvis TV-en som skal kobles til, ikke har en optisk lydutgangsterminal, kobler du en HDMI-kabel
(høyhastighetstype, følger ikke med) til HDMI-inngangsterminalen merket "ARC". Hvis terminalen merket "ARC"
er koblet til en annen enhet, kobler du den fra, og kobler til denne høyttalerenheten.
6
Når du kobler til TV og andre enheter
TV
Blu-ray Disc™-spiller osv.
Med en slik tilkobling får du større glede av omgivelseslyd.
HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Hvis HDMI-inngangsterminalen på TV-en ikke er merket "ARC", kobler du til både
og
.
HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Hvis den er koblet til TV-en, kobler du den fra og kobler den til høyttalerenheten.
7
Oppsett
4 Slå på systemet

På/standby-lampe
Skjerm
1 Koble til strømledningene.
2 Trykk -knappen (på/standby).
Skjermen lyser.
3 Kontroller at på/standby-lampen på basshøyttaleren lyser grønt. Hvis den ikke gjør det, er ikke den
trådløse overføringen aktivert. Les punktet "Det kommer ikke lyd fra basshøyttaleren." under "Feilsøking"
i bruksanvisningen som følger med.
4 Slå på den tilkoblede enheten.
8
Oppsett / Oppsett / Oppsett
5 Lytte til lyden
INPUT (INNENHET)
VOL
 (innenhet)
 (volum)
Valgt innenhet
Lytte til lyden fra TV
1 Trykk -knappen (innenhet) på fjernkontrollen eller INPUT-knappen på høyttalerenheten for å velge "TV"
som innenhet.
2 Trykk -knappen (volum) på fjernkontrollen eller VOL-knappen på høyttalerenheten for å justere volumet.
Lytte til lyd fra en annen innenhet enn TV-en
Trykk -knappen (innenhet) på fjernkontrollen eller INPUT-knappen på høyttalerenheten gjentatte ganger
helt til ønsket innenhet vises på skjermen.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Oppsettet er ferdig! Kos deg!
9
Grunnleggende funksjoner
Glede av lydeffektene
Du stiller inn en lydeffekt ved å trykke én av lydeffektknappene
på fjernkontrollen for å velge ønsket modus samtidig som du ser
på skjermen.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
SOUND FIELD:
Effekter som passer
inngangslyden.
CLEARAUDIO+
Passende lydinnstilling velges automatisk
for lydkilden.
STANDARD
Passer til alle kilder.
MOVIE
Talen er tydelig, og lyden er kraftig og
virkelighetstro.
SPORTS
Kommenteringen er tydelig, jubelen
høres som omgivelseslyd og lyden er
virkelighetstro.
GAME
Lyden er kraftig og virkeligstro, godt tilpasset
spilling.
MUSIC
Lyden spilles av tilpasset et musikkprogram,
Blu-ray-musikkplater eller DVDer.
P.AUDIO
(bærbar lyd)
Lyden spilles av tilpasset en bærbar
musikkavspiller med DSEE*.
TYPE1
Standard
VOICE:
Bidrar til å gjøre talen
tydeligere.
TYPE2
Talespekteret vektlegges.
TYPE3
Talespekteret vektlegges, og de delene av
spekteret som er vanskelig å skjelne for eldre
personer, styrkes.
NIGHT:
Lyden gjengis
ved lavt volum
med minimalt
tap av nyanser og
taletydelighet.
ON
Aktiverer nattmodusfunksjonen.
OFF
Deaktiverer nattmodusfunksjonen.
* DSEE er en forkortelse for "Digital Sound Enhancement Engine" (digital lydforbedringsmotor)
– en teknologi for høyspektret kompensasjon og nøyaktig lydgjengivelse, utviklet utlukkende
av Sony.
11
Grunnleggende funksjoner
Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheter
Når du registrerer BLUETOOTH-enheter
INPUT (INNENHET)
PAIRING (PARING)
Lampe (blå)
Pare systemet med enheten (paring)
1 Trykk PAIRING-knappen.
Lampen
blinker med rask frekvens under BLUETOOTHparingen.
2 Sett BLUETOOTH-enheten i paringsmodus, og velg
"SONY:HT-CT770".
Hvis du blir bedt om å angi en tilgangsnøkkel, taster du "0000".
3 Kontroller at lampen
tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
Tips
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, vises en melding som anbefaler et
program for nedlasting i henhold til utstyret du har koblet til.
Følg anvisningene som vises. Du kan laste ned et program som heter "SongPal",
som gjør det mulig for deg å bruke dette.
Les "Styre systemet med en smarttelefon eller et nettbrett (SongPal)"
i bruksanvisningen som følger med, for mer informasjon om "SongPal".
12
Lytte til lyden fra den registrerte enheten
1 Trykk INPUT-knappen gjentatte ganger til "BT AU" vises.
Lampen
blinker under forsøk på BLUETOOTH-paring.
2 Velg "SONY:HT-CT770" på BLUETOOTH-enheten.
3 Kontroller at lampen
tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
4 Start lydavspillingen med musikkprogramvaren i den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Ved bruk av ettrykkstilkobling (NFC)
Lampe (blå)
1 Last ned, installer og start appen "NFC Easy Connect" på smarttelefonen.
2 Berør N-merket på høyttalerenheten med smarttelefonen.
3 Kontroller at lampen (blå) tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
• Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og musikkavspillere med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-971-21(2) (NO)
Download PDF

advertising