Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanals basshøyttaler for TV med innebygd subwoofer Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Hjemmekinoanlegg
Startveiledning
HT-XT1
Innholdsfortegnelse
Oppsett
1
2
3
4
5
Innholdet i esken
3
Installasjon
4
Tilkobling
6
Slå på systemet
8
Lyd
9
Grunnleggende funksjoner
Glede av lydeffektene
10
Lytte til BLUETOOTH-enheter
12
Les bruksanvisningen som fulgte med, hvis du vil ha mer informasjon om andre funksjoner.
2
Oppsett
1
Innholdet i esken
Aktiv høyttaler (1)
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (AAA) (2)
Optisk digital kabel for TV (1)
Home Theatre System
Startup Guide
Home Theatre System
HT-XT1
Startveiledning (dette heftet) (1)
Bruksanvisning (1)
3
Oppsett / Oppsett / Oppsett
2 Installasjon
Merknader
• Pass på at subwooferen ikke står
inntil noe.
Basshøyttaler
4
• Plasser TV-bordet midt i systemet slik at ingen deler
stikker utenfor.
• Unngå støt og slag mot glassdekselet
til systemet.
Konfigurere fjernkontrollen
1.
1. Snu fjernkontrollen med baksiden opp,
og skyv ned dekselet.
2.
2. Trekk opp batteridekselet, og sett inn de to
AAA-batteriene riktig vei som vist på bildet.
5
Oppsett / Oppsett / Oppsett
3 Tilkobling
Koble til TV
eller
Hvis TV-en som skal kobles til, ikke har en optisk lydutgangsterminal, kobler du en HDMI-kabel
(høyhastighetstype, følger ikke med) til HDMI-inngangsterminalen merket “ARC”. Hvis terminalen
merket “ARC” er koblet til en annen enhet, kobler du den fra, og kobler til dette systemet.
6
Når du kobler til TV og andre enheter
TV
Blu-ray DiscTM-spiller osv.
Med en slik tilkobling får du større glede av omgivelseslyd.
HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Hvis HDMI-inngangsterminalen på TV-en ikke er merket “ARC”, kobler du til både
og
.
HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Hvis den er koblet til TV-en, kobler du den fra og kobler den til systemet.
7
Oppsett / Oppsett / Oppsett
4 Slå på systemet

Skjerm
1 Koble til strømledningen.
2 Trykk på  (på/standby)-knappen på fjernkontrollen eller berør  (på/standby)-berøringsknappen på systemet.
Skjermen på systemet lyser.
3 Slå på den tilkoblede enheten.
8
Oppsett / Oppsett / Oppsett
5 Lyd
INPUT
VOL
INPUT (INNENHET)
Valgt innenhet
Lyd fra TV
1 Trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen eller berør INPUT-berøringsknappen på systemet flere ganger for
å velge “TV” som innenhet.
2 Trykk på VOL-knappen på fjernkontrollen for å justere volumet.
Lyd fra en annen innenhet enn TV-en
Trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen eller berør INPUT-berøringsknappen på systemet gjentatte ganger
til ønsket innenhet vises på skjermen.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Oppsettet er ferdig! Kos deg!
9
Grunnleggende funksjoner
Glede av lydeffektene
Du stiller inn en lydeffekt ved å trykke én av lydeffektknappene på
fjernkontrollen flere ganger for å velge ønsket modus samtidig som
du ser på skjermen.
SOUND FIELD
VOICE
NIGHT
10
SOUND FIELD:
Effekter som passer
inngangslyden.
CLEARAUDIO+
Passende lydinnstilling velges automatisk
for lydkilden.
STANDARD
Korresponderer med enhver kilde.
MOVIE
Talen er tydelig, og lyden er kraftig og
virkelighetstro.
SPORTS
Kommenteringen er tydelig, jubelen
høres som omgivelseslyd og lyden er
virkelighetstro.
GAME
Lyden er kraftig og virkelighetstro, godt
tilpasset spilling.
MUSIC
Lyden spilles av til et musikkprogram,
Blu-ray-musikkplater eller DVD-er.
P.AUDIO
(bærbar lyd)
Lyden spilles av tilpasset en bærbar
musikkspiller med DSEE*.
TYPE1
Standard
VOICE:
Bidrar til å gjøre
talen tydeligere.
TYPE2
Talespekteret vektlegges.
TYPE3
Talespekteret vektlegges, og de delene av
spekteret som er vanskelig å skjelne for
eldre personer, styrkes.
NIGHT:
Lyden gjengis
ved lavt volum
med minimalt
tap av nyanser
og taletydelighet.
ON
Aktiverer nattmodusfunksjonen.
OFF
Deaktiverer nattmodusfunksjonen.
* DSEE er en forkortelse for “Digital Sound Enhancement Engine” (digital
lydforbedringsmaskin) – en teknologi for høyspektret kompensasjon og
nøyaktig lydgjengivelse, utviklet utlukkende av Sony.
11
Grunnleggende funksjoner
Lytte til BLUETOOTH-enheter
Når du registrerer BLUETOOTH-enheter
PAIRING
(PARING)
INPUT
(INNENHET)
LED-lampe (blå)
Pare systemet med enheten (paring)
1 Berør PAIRING-berøringsknappen.
LED-lampen
blinker raskt under BLUETOOTH-paring.
2 Sett BLUETOOTH-enheten i paringsmodus og velg
“SONY:HT-XT1”.
Hvis du må angi en tilgangsnøkkel, angir du “0000”.
3 Kontroller at LED-lampen
tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
Tips
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, vises en melding som anbefaler et
program for nedlasting i henhold til utstyret du har koblet til.
Følg anvisningene som vises. Du kan laste ned et program som heter “SongPal”,
som gjør det mulig for deg å bruke dette.
Les “Styre systemet med en smarttelefon eller et nettbrett (SongPal)”
i bruksanvisningen som følger med, for mer informasjon om “SongPal”.
12
Lytte til den registrerte enheten
1 Berør INPUT-berøringsknappen på systemet gjentatte ganger for
å vise “BT AU”.
LED-lampen
blinker raskt under forsøk på BLUETOOTHparing.
2 Velg “SONY:HT-XT1” på BLUETOOTH-enheten.
3 Kontroller at LED-lampen
tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
4 Start lydavspillingen med musikkprogramvaren i den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Ved bruk av ettrykkstilkobling (NFC)
LED-lampe (blå)
1 Last ned, installer og start app-en “NFC Easy Connect” på smarttelefonen.
2 Berør N-merket på systemet med smarttelefonen.
3 Kontroller at LED-lampen (blå) tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
• Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og musikkspillere med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-487-195-21(2)
Download PDF

advertising