Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1-kanals soundbar med Wi-Fi/Bluetooth®-teknologi Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Tilbehør som følger med
4-559-518-71(2) (NO)
Fjernkontroll (1)
Lydplanke
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
3
Konfigurere fjernkontrollen
4
Slå på systemet
Optisk digital kabel (1)
Startveiledning
Støtter (2)
HT-NT3
Høyttalerenhet
Basshøyttaler
Slik monterer du høyttalerenheten på en vegg
Se bruksanvisningen som følger med.
1
Tilkobling til TV
Strømforsyning
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Er HDMI-inngangskontakten på TV-apparatet merket ARC?
Cancel
Inngang
, , , ,
HOME
NEI
JA
 Koble til strømledningene.
 Trykk på  (på/standby). Frontpanelskjermen lyser.
Når på/standby-lampen på basshøyttaleren lyser grønt, er den trådløse tilkoblingen for høyttalerenheten og basshøyttaleren fullført. Hvis den ikke lyser grønt, er ikke den trådløse
overføringen aktivert. Les punktet Det kommer ikke lyd fra basshøyttaleren under Feilsøking i bruksanvisningen som følger med.
 Slå på TV-apparatet, og endre deretter inngangen for TV-apparatet til inngangen som høyttalerenheten er koblet til.
 Trykk på HOME etter at PLEASE WAIT forsvinner fra frontpanelskjermen.
 Trykk på / for å velge [OK], og trykk deretter på
for å starte [Easy Setup].
Følg instruksjonene på skjermen for å angi de grunnleggende innstillingene ved hjelp av /// og
Høyhastighets
HDMI-kabel
(følger ikke med)
Optisk digital kabel (følger med)
.
Høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med)
5
Hente bilde og lyd fra de tilkoblede enhetene
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
Trykk på INPUT +/– gjentatte ganger til enheten du vil bruke, vises på frontpanelskjermen. Trykk deretter på  +/– gjentatte ganger for å justere volumet.
Tilkobling til andre enheter
OUTPUT
Høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med)
 +/–
Blu-ray Disc™-spiller,
kabelboks eller
satellittboks osv.
Konfigurasjonen er ferdig!
Kos deg!
Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om
nettverkstilkoblingen, NFC-funksjonen og andre funksjoner.
Bruksanvisning
SongPal
Tips
Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med, hvis du vil ha
mer informasjon.
Det finnes en egen app for denne modellen i Google Play™ og App Store.
Søk etter SongPal og last ned gratisappen for å finne ut mer om de praktiske funksjonene.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF