Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1-kanals konsollhøyttaler med Bluetooth®-teknologi Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Tilbehør som følger med
Hjemmekinoanlegg
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
2
Klargjøre fjernkontrollen
3
Slå på systemet
Optisk digital kabel (1)
Startveiledning
HT-XT100
Merknader
•
Ikke plasser noe på en måte slik at det
kan komme i kontakt med undersiden
av basshøyttaleren.
•
Plasser TV-bordet midt i systemet slik at ingen
deler stikker utenfor.
Basshøyttaler
•
•
1
Ikke plasser noe på dette systemet som veier over 30 kg. En slik gjenstand kan skade systemet.
Ikke plasser metallobjekter nærmere enn 5 cm på venstre side av systemet når du bruker
BLUETOOTH-funksjonen. Dette kan føre til at lyden forsvinner.
Koble til et TV-apparat
Finnes det en optisk digital kontakt på TV-en din?
JA

NEI
 Koble til strømledningen.
 Trykk på -knappen (på/standby).
Skjermen tennes.
TV, kabeltuner eller satellittuner
TV, kabeltuner eller satellittuner
Optisk digital kabel
(følger med)
HDMI-kabel
(følger ikke med)
4
Lytte til lyden
INPUT

Merknader
•
•
Når du bruker en HDMI-kabel, kobler du TV-en til HDMI-kontakten merket med "ARC".
Hvis ikke kommer det ikke lyd.
Når du kobler TV-en til HDMI-kontakten merket med "ARC", velger du [AUDIO] (lyd) – [TV AU]
(TV-lyd) – [HDMI] i menyen etter trinn 4 til høyre. (Se Bruke oppsettskjermen i bruksanvisningen.)
Trykk på INPUT-knappen gjentatte ganger til kontakten du koblet TV-en til i trinn 1, vises på skjermen.
Trykk deretter på -knappen (volum) for å justere volumet.
Konfigurasjonen er ferdig!
Kos deg!
Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om
BLUETOOTH-tilkoblingen, USB og andre funksjoner.
Bruksanvisning
© 2015 Sony Corporation
4-559-028-21(1) (NO)
Download PDF

advertising