Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray-hjemmekinoanlegg med Bluetooth® Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

4-485-831-31(1) (NO)
Installere høyttalere på gulvet
BDV-N9200W
Monteringsveiledning for høyttalere
Venstre fronthøyttaler (L): White
Høyre fronthøyttaler (R): Rød
Venstre surroundhøyttaler (L): Blå
Høyre surroundhøyttaler (R): Grå
(1)
©2014 Sony Corporation
Legg et teppe på gulvet for å unngå skade på gulvet når du setter
sammen høyttalerne.
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
1
3
5
Farget ledning
Installere høyttalere på gulvet
ɼ
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Installere høyttalere på veggen
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
2
4
Forsiktig
• Kontakt en forhandler av skruer eller en montør for å finne frem til egnede skruer for veggmaterialet
og -styrken.
• Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som er forårsaket av feil montering, manglende
veggstyrke eller feil bruk av skruer, uhell osv.
70 cm
6
Installere høyttalere på gulvet
Installere høyttalere på veggen
BDV-N9200WL
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Venstre fronthøyttaler (L)*: White
Høyre fronthøyttaler (R)*: Rød
Venstre surroundhøyttaler (L)*: Blå
Høyre surroundhøyttaler (R)*:
GråSenterhøyttaler: Grønn
* Bare BDV-N9200W
*
4 mm
30 mm
* Medfølger ikke
5 mm
Legg et teppe på gulvet for å unngå skade på gulvet når du setter
sammen høyttalerne.
1
10 mm
3
1
2
For høye høyttalere (bare BDV-N9200W)
For høye høyttalere
5 mm ~ 7 mm
Farget ledning
192 mm
For senterhøyttaleren
150 mm
5 mm ~ 7 mm
2
4
For senterhøyttaleren
3
For høye høyttalere
Farget ledning
5
For senterhøyttaleren
Download PDF

advertising