Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

4-279-077-11(1) (NO)
Monteringsveiledning for høyttalere
BDV-L600
3
Nødvendige deler
7

Fronthøyttalere
Klargjør fire skruer (medfølger ikke) som passer til hullene
på baksiden av høyttalerne.
(1)
4 mm (3/16 tommer)
©2011 Sony Corporation

30 mm (1 3/16 tommer)
5 mm
(7/32 tommer)
Les denne veiledningen for montering av høyttalere på veggen.
Hull på baksiden av høyttaleren
4
10 mm
(13/32 tommer)

 Legg et teppe på gulvet for å unngå skade på gulvet når du setter
sammen høyttalerne.
 Kontakt en forhandler av skruer eller en montør for å finne
ut hva slags vegg og skruer som skal brukes.
 Bruk skruer som passer til veggmaterialet og -styrken. Ettersom
gipsplatevegger er spesielt skjøre, må skruene festes til en
veggbjelke. Monter høyttalerne på en loddrett og flat vegg
der det finnes forsterkning.
 Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som er forårsaket
av feil montering, manglende veggstyrke eller feil bruk av skruer,
uhell osv.
8

Fest skruene (medfølger ikke) i veggen.
Farget ledning
6 mm til 8 mm
(15/64 tommer til
5
/16 tommer)

Montering
: Bruk dette merket til å finne retningen på stativet.
5
1





6
2



Farget ledning

9
64 mm
(2 33/64 tommer)
Download PDF

advertising