Sony | MDR-EX10LP | Sony MDR-EX10LP Слушалки за во уво EX10LP Упатства за употреба

4-421-872-23(1)
Стерео
слушалки
4-421-872-23(1)
Стерео
слушалки
Упатство за употреба
Упатство за употреба
MDREX10LP
MDREX10LP
©2010 Sony Corporation
©2010 Sony Corporation
L-форма стерео мини
приклучок
L-форма стерео мини
приклучок
Приближ. 1.2 m / Environ 1,2 m / Ca. 1,2 m /
Приближ. 1.2 m / Environ 1,2 m / Ca. 1,2 m /
〇
2 линии

S
〇
2 линии

S
3 линии
3 линии
M
L
M
4 линии
L
4 линии

Преглед

Преглед
Обоени делови
Обоени делови




Македонски
Македонски
Стерео слушалки
Стерео слушалки
Карактеристики
*400 kJ/m3 висока моќност на неодимиум магнети кои произведуваат висока резолуција на високиот и среден опсег со моќен бас.
*Хибриден силиконски јастучиња за слушалки (S, M, L) за
безбедност и удобност при нивно употребување.
* Y-тип на кабел со лизгач на кабелот да не се заплетка
Како да го користите (видете сл.
)
Поврзете ги слушалките во уредот преку стерео мини приклучок.
Слушалки ставете ги правилно означени (R) во десното уво и (L) во
левото уво.
Користење на лизгачот за кабел (видете сл.
- )
Поместувајте горе и долу за менување на позицијата за поделба на кабелот.
Правилно ставање на јастучињата (видете сл.
)
Ако јастучињата не Ви одговараат, нискиот бас звук може нема да се
слуша. Да уживате во подобар квалитет на звукот, заменете ги
јастучињата со друга големина или прилагодете ја позицијата на
јастучињата да Ви одговараат.
Ако слушалките не Ви одговараат, пробајте друга големина. Кога ќе ги
смените слушалките, инсталирајте ги правилно во случај да не се
откачат од Вашето уво.
За проверка на големина на проѕирните јастучиња
Големината на проѕирните јастучиња се разликува по линиите (види
сл.
-).
За проверка на големина на црни јастучиња
Големината на црните јастучиња се разликува по внатрешната боја
(видете сл.
-).
Големина на црни јастучиња (во боја)
Мали
S
M
(Портокалови) (Зелени)
Големи
L
(Светло сини)
За откачување на јастучињата (видете сл. -)
Додека ги држите слушалките, завртете и повлечете ги
јастучињата.
Карактеристики
*400 kJ/m3 висока моќност на неодимиум магнети кои произведуваат висока резолуција на високиот и среден опсег со моќен бас.
*Хибриден силиконски јастучиња за слушалки (S, M, L) за
безбедност и удобност при нивно употребување.
* Y-тип на кабел со лизгач на кабелот да не се заплетка
Како да го користите (видете сл.
)
Поврзете ги слушалките во уредот преку стерео мини приклучок.
Слушалки ставете ги правилно означени (R) во десното уво и (L) во
левото уво.
Користење на лизгачот за кабел (видете сл.
- )
Поместувајте горе и долу за менување на позицијата за поделба на кабелот.
Правилно ставање на јастучињата (видете сл.
)
Ако јастучињата не Ви одговараат, нискиот бас звук може нема да се
слуша. Да уживате во подобар квалитет на звукот, заменете ги
јастучињата со друга големина или прилагодете ја позицијата на
јастучињата да Ви одговараат.
Ако слушалките не Ви одговараат, пробајте друга големина. Кога ќе ги
смените слушалките, инсталирајте ги правилно во случај да не се
откачат од Вашето уво.
За проверка на големина на проѕирните јастучиња
Големината на проѕирните јастучиња се разликува по линиите (види
сл.
-).
За проверка на големина на црни јастучиња
Големината на црните јастучиња се разликува по внатрешната боја
(видете сл.
-).
Големина на црни јастучиња (во боја)
Мали
S
M
(Портокалови) (Зелени)
Големи
L
(Светло сини)
За откачување на јастучињата (видете сл. -)
Додека ги држите слушалките, завртете и повлечете ги
јастучињата.
Совет
Ако јастучињата се лизгаат и не можете да ги извадите, избришете ги со
сува мека ткаенина.
За прикачување јастучиња (видете сл.
-)
Притиснете ја внатрешноста на јастучињата се додека испакнатиот
дел од слушалките целосно не се покрие.
Чистење на јастучињата
Извадете ги јастучињата од слушалките и исчистете ги со благ
раствор со детергент.
Спецификации
Тип: Затворен, динамичен/ Звучник: 9 mm, свод тип (CCAW) / Капацитет
на моќ за прием: 100 mW (IEC*) / Импенданса: 16 Ω at 1 kHz / Осетливост:
100 dB/mW / Фреквенција: 8 – 22,000 Hz / Кабел: 1.2 m, Litz кабел Y- тип/
Маса: Приближ. 3 g (без кабел) / Приклучок: L-форма стерео мини
приклучок / Испорачани додатоци: Јастучиња(S (2), M (2), L (2)),
Упатство за употреба (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Дизајнот и спецификациите се предметна измена без најава.
Мерки на претпазливост
 Слушалките одржувајте ги чисти цело време, особено
внатрешноста на слушалките (видете сл. ).
Ако во слушалките влезе прашина или восок од уво, може да не се
слуша добро.
 Слушање јака музика преку слушалки може да Ви го оштети
слухот. Заради безбедност во сообраќајот, не ги носете додека возите
автомобил или велосипед.
 Не ставајте ништо тешко врз слушалките или да ги
притискате, на тој начин можете да ги деформирате.
 Јастучињата може да се уништат поради долго чување или
користење.
 Внатрешниот дел од слушалките цврсто прикачете ги. Во спротивно,
може несакајќи да се откачат или да ви останат во уво, ова може да
предизвика повреда.
Забелешка за статичен електрицитет
При многу сув воздух, може да почувствувате благо боцкање во ушите.
Ова е резултат од статичен електрицитет акумулиран во телото и не
претставува дефект на слушалките.
Ефектот може да се намали со носење облека која е направена од
природни материјали.
Замена за јастучињата можете да набавите од Sony продавачот.
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе во
собирен центар за рециклирање на електронска и
електрична опрема. Со правилно отстранување на овој
производ, ќе помогнете спречување на потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје, кои може да бидат
предизвикани од несоодветно отстранување на овој производ. Со
рециклирање се обезбедува зачувување на природните извори. За
подетални информации на рециклирање на овој производ контактирајте
ја соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле овој
производ.
Забелешка за потрошувачите: следнава информација се однесува
само за опрема продадена во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Произведител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Јапонија.
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард, Германија
Совет
Ако јастучињата се лизгаат и не можете да ги извадите, избришете ги со
сува мека ткаенина.
За прикачување јастучиња (видете сл.
-)
Притиснете ја внатрешноста на јастучињата се додека испакнатиот
дел од слушалките целосно не се покрие.
Чистење на јастучињата
Извадете ги јастучињата од слушалките и исчистете ги со благ
раствор со детергент.
Спецификации
Тип: Затворен, динамичен/ Звучник: 9 mm, свод тип (CCAW) / Капацитет
на моќ за прием: 100 mW (IEC*) / Импенданса: 16 Ω at 1 kHz / Осетливост:
100 dB/mW / Фреквенција: 8 – 22,000 Hz / Кабел: 1.2 m, Litz кабел Y- тип/
Маса: Приближ. 3 g (без кабел) / Приклучок: L-форма стерео мини
приклучок / Испорачани додатоци: Јастучиња(S (2), M (2), L (2)),
Упатство за употреба (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Дизајнот и спецификациите се предметна измена без најава.
Мерки на претпазливост
 Слушалките одржувајте ги чисти цело време, особено
внатрешноста на слушалките (видете сл. ).
Ако во слушалките влезе прашина или восок од уво, може да не се
слуша добро.
 Слушање јака музика преку слушалки може да Ви го оштети
слухот. Заради безбедност во сообраќајот, не ги носете додека возите
автомобил или велосипед.
 Не ставајте ништо тешко врз слушалките или да ги
притискате, на тој начин можете да ги деформирате.
 Јастучињата може да се уништат поради долго чување или
користење.
 Внатрешниот дел од слушалките цврсто прикачете ги. Во спротивно,
може несакајќи да се откачат или да ви останат во уво, ова може да
предизвика повреда.
Забелешка за статичен електрицитет
При многу сув воздух, може да почувствувате благо боцкање во ушите.
Ова е резултат од статичен електрицитет акумулиран во телото и не
претставува дефект на слушалките.
Ефектот може да се намали со носење облека која е направена од
природни материјали.
Замена за јастучињата можете да набавите од Sony продавачот.
Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување
покажува дека овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, треба да се однесе во
собирен центар за рециклирање на електронска и
електрична опрема. Со правилно отстранување на овој
производ, ќе помогнете спречување на потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје, кои може да бидат
предизвикани од несоодветно отстранување на овој производ. Со
рециклирање се обезбедува зачувување на природните извори. За
подетални информации на рециклирање на овој производ контактирајте
ја соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле овој
производ.
Забелешка за потрошувачите: следнава информација се однесува
само за опрема продадена во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Произведител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Јапонија.
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард, Германија
Download PDF

advertising