Sony | MDR-1ADAC | Sony MDR-1ADAC Слушалки MDR-1ADAC Водич за брзо поставување и почеток

Испорачани упатства
Водич со помош (Упатство за употреба)
Прочитајте го Водичот со помош на компјутер или паметен телефон кога сакате да
знаете како да го користите уредот со поголеми детали. Водичот со помош исто така
содржи и водич со проблеми и решенија кои обезбедуваат решенија за проблемите на
кои може да наидете.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/h_ce/
Two-dimensional code:
Водич за почеток (овој документ)
Обезбедува инструкции како да го поврзете уредот со други уреди и основни
операции.
Упатство за употреба (приложен документ)
Обезбедува мерки на претпазливост и спецификации на производот.
Стерео слушалки
Водич за почеток
МК
Македонски
Стерео слушалки
Како да го користите
1
Полнење на уредот
 Допрете и држете POWER околу 2 секунди за исклучување на уредот.
Компјутер
 Стартувајте го компјутерот, потоа поврзете го со уредот преку микро-USB кабел (испорачан).
POWER индикаторот (црвен) светнува. Полнењето е готово за околу 4
часа. Кога полнењето ќе заврши, POWER индикаторот се исклучува.
Ако батеријата не е наполнета правилно, POWER индикаторот (црвен)
трепка.
Микро-USB кабел (испорачан)
2
Вклучете го поврзаниот аудио уред
Компјутер :
Инсталирајте драјвер. (За Mac, нема потреба од превземање и инсталирање драјвер)
•Превземете и инсталирајте драјвер за софтвер за Windows “Sony USB Device Driver” на Windows компјутер.
•Кога репродуцирате аудио формат со висока резолуција на комјјутер со уредот, инсталирајте “Hi-Res Audio Player.”
За превземање драјвер за софтвер и “Hi-Res Audio Player.”
Посетете ја следната веб страна и превзмете драјвер за
софтвер.
http://www.sony.eu/support/dna
За детали за инсталирање, видете на веб страната.
3
Изберете кабел за користење и поврзете го аудио уредот со овој уред.
Секој испорачан кабел е дизајниран исклучиво за секој уред. Во зависност од користениот уред, изберете еден од испорачаните кабли.
Дигитален излез поддржан од WALKMAN®
MDR-1ADAC
iPhone/iPad/iPod
Дигитален излез поддржан од Xperia
Xperia
WALKMAN®
iPhone/iPad/iPod
4-544-744-52(1)
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Дигитален кабел за
Xperia (испорачан)
Дигитален кабел за
Walkman® (испорачан)
Светлечки конектор за
поврзување (испорачан)
Ако поврзете iPhone/iPad/iPod кој не е опремен со
Светлечки каонектор видете “Други уреди” во овој чекор.
Други уреди
Други уреди
Компјутер
•Ако батеријата е празна и почнува да се полни, уредот може да
се користи поврзувајќи го со кабелот за слушалки во аудио уред.
•Кога е поврзан кабел за слушалки, уредот се исклучува.
•Кога е поврзан кабел за слушалки, уредот не се вклучува.
•Кога го користите уредот со кабел за слушалки, VOL +/–
копчето не е достапно. Прилагодете го тонот на поврзаниот
уред.
Поврзете го компјутерот со уредот со истата постапка како
“1 Полнење на уредот.”
Кабел за слушалки
(испорачан)
4
Слушање музика со слушалки
 Допрете и држете POWER околу 2 секунди да се вклучи уредот.
POWER индикаторот (зелено) светнува.
 Почнете со репродукција на поврзаниот аудио уред.
 Прилагодете го тонот.
Прилагодете го тонот со VOL +/– копчето десно на слушалките.
По употреба на уредот
Допрете и држете POWER околу 2 секунди за исклучување на уредот.
Download PDF

advertising