Sony | MDR-ZX110NA | Sony MDR-ZX110NA Слушалки MDR-ZX110NA со поништување на шум Останато

4-546-605-01(2)
MDR-ZX110NA/
MDR-ZX110NC
© 2014 Sony Corporation


Македонски Инсталирање на батерии
1
2
3
4
Допрете на испакнатиот дел на десното куќиште. Капакот на
кутијата за батерии малку ќе се отвори. Отворете го капакот.
Ставете батерии големина AAA. Краевите  и  на
батеријата да одговараат на ознаките во делот за батерии.
Затворете го капакот.
Притиснете ја горната страна на капакот додека не кликне.


Притисни
Download PDF