Sony | MDR-ZX110NA | Sony MDR-ZX110NA Слушалки MDR-ZX110NA со поништување на шум Упатства за употреба

Ако инсталирате Smart Key апликација* од
Google PlayTM, на вашиот паметен телефон ќе
биде овозможено прилагодување на тон и
песна со мултифункционално копче.
* Smart Key е апликација за XperiaTM, AndroidTM
OS 4.0 и понови. Апликацијата може да не е
достапна во некои земји и/или региони и не
може да се користи со модели на паметни
телефони кои не се подржани.
Слушалки со
поништување на шум
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Батериите не ги изложувајте на прекумерна
топлина, на пр. сончева светлина, пожар или
сл. подолго време.
Забелешка за купувачите: следните
информации се само за опрема купена во
земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Јапонија. Прашања во врска со
усогласеноста на производ врз основа на
законодавството на ЕУ адресирајте ги до
овластенииот претставник, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгија. За сервис или во
врска со гаранцијата, обратете се на
обезбедените адреси во гарантниот лист.
4-540-895-12(1)
© 2014 Sony Corporation
MDR-ZX110NA
Како да ги користите
Расклопете ги слушалките
Сензибилна точка (на лева страна)
Направете го истото и на левата страна.
2
Слушалки со
поништување шум
Валидноста на CE ознаката е регистрирана
само за тие земји каде законски е
задолжителна, главно во европските земји.
Упатство за употреба
1
Македонски
Инсталирање на батериите
Притиснете
Исфрлање на стари батерии,
електрична и електронска
опрема (применливо во
Европската унија и земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира
како обичен домашен отпад. Некои батерии
може да се означени со хемиски знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се
ставаат на батерии кои содржат повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на батериите, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните негативни
последици за опкружувањето и човековото
здравје, што може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за
зачувување на природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување,
безбедност или интегритет на податоците,
оваа батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот животен век во
собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде сте го купиле производот.
Компатибилни производи
3
4
Поврзување
Паметен телефон
Вклучување на напојувањето
Користете го овој уред со паметен телефон.
Забелешки
ˎˋ Во зависност од моделот на паметниот
телефон, микрофонот на овој уред може да
не работи или тонот може да е тивок.
ˎˋ Нема гаранција дека овој уред ќе работи со
дигитален музички плеер.
Користење Мулти
функционално копче
Допрете еднаш да одговорите на повикот,
повторно допрете за завршување; допрете за
репродукција/паузирање на песна.
Достапни операции за
паметен телефон
5
Носење и контролирање
По употреба
Исклучете го напојувањето на
слушалките
Мулти функционално
копче
Микрофон
Забелешка за користење
Што е поништување шум?
Поништување шум всушност го чувствува
надворешниот шум преку вградениот
микрофон и праќа ист но спротивен сигнал
на слушалките.
Забелешка за функцијата
поништување шум
ˋˋПрилагодете ги јастучињата преку ушите, во
спотивно откажувањето на шум нема да
работи правилно.
ˋˋЕфектот за откажување на шум може да се
разликува во зависност од тоа како ги носите
слушалките.
ˋˋНе го покривајте микрофонот на слушалките
со раце. Функцијата за откажување на шум
нема да работи правилно.
Микрофон
ˋˋПо вклучување на напојувањето на
слушалките може да слушнете тивко свиркање. Ова е оперативен звук на функцијата
за поништување шум, не е дефект.
ˋˋФункцијата за поништување шум првенствено
е шум со ниска фреквенција. Иако шумот е
намален, не се откажува целосно.
ˋˋЕфектот за поништување шум може да не
вклучи на тивки места или некој шум може
да се слушне
ˋˋКога слушалките ги носите во воз или
автомобил, може да се појави шум во
зависност од условите на улицата.
ˋˋМобилните телефони може да
предизвикаат пречки и шум. Доколку се
слуши ова, слушалките преместете го
пдалеку од мобилниот телефон.
Забелешка за носење во авион
Не ги користите слушалките кога е забрането
користиње електронска опрема или кога е
забрането користење на лични слушалки за
време на лет.
Забелешка за ракување
ˋˋБидејќи слушалките се дизајнирани да
одговараат на Вашите уши, насилно ставање може да предизвика оштетување на
ушното тапанче. Избегнувајте да ги носите
слушалките каде што може да ве удрат др.
луже или предмет, на пр. топка и т.н.
ˋˋСо притискање на слушалките кон ушите
може да произведе клик звук. Ова не е
дефект.
ˋˋСлушалките чистете ги со мека сува ткаенина.
ˋˋПриклучокот не го оставајте нечист, во
спротивно звукот може да е испрекинат.
ˋˋКонсултирајте се во продавницата на Sony
кога јастучињата ќе се извалкаат, оштетат или
кога треба да ги однесете на сервис.
ˋˋСлушалките не ги оставајте на места
изложени на директна сончева светлина,
топлина или влага.
ˋˋСлушалките чистете ги со мека сува ткаенина.
ˋˋСо уредот ракувајте внимателно.
ˋˋАко почувствувате поспаност или мачнина
при користење, веднаш престанете.
Забелешка за слушалките
Високиот тон може да влијае врз
слухот. Заради безбедност во
сообраќајот, не ги носете додека
возите автомобил или велосипед.
Репродукција/паузирање на песна на поврзаниот паметен телефон само со едно допирање. Прескокнување на следна песна допрете двапати.
Држете околу две секунди за одбивање на
дојдовниот повик.
Бидејќи слушалките ги намалуваат
надворешните звуци, може да предизвикаат
сообраќајна незгода. Исто така, избегнувајте да
слушате преку слушалките каде што слухот не
смее да биде спречен, на пр. на железнички
премин, на градилиште и т.н.
Забелешки
Спречување на оштета на слухот
Избегнувајте слушалките да ги користите на висок
тон. Ушните доктори советуваат за непрекинато,
гласно и долго време на репродукција. Ако
почувстувате звонење во ушите, намалете го
тонот или прекинете со нивно користење.
ˎˋ Функцијата на копчето може да зависи од
паметниот телефон.
ˎˋ Внимавајте копчето да не го допрете
ненамерно при носење на паметниот
телефон со приклучени слушалки.
Забелешка за статичен електрицитет
Во особено суви услови, може да се случи шум
или прескокнување на звукот или може да
почувствувате во ушите благо пецкање. Ова е
резултат на електрицитет насобран во телото и
не е дефект на слушалките.
Ефектото може да се намали со носење на
облека од природни материјали.
Ако имате било какви прашања или
проблеми со овој систем, а не се наведени
во ова упатство обратете се во најблиската
продавница на Sony.
Проблеми и решенија
Нема звук
ˋˋПроверете го поврзувањето на слушалките
и опремата.
ˋˋПроверете дали поврзаната опрема е
вклучена.
ˋˋЗголемете го тонот на поврзаната опрема.
ˋˋЧистете го приклучокот на слушалките со
мека сува ткаенина.
Времетраење на батеријата
Батерија
Приближ. часа3)
Sony алкални батерии
LR03 SIZE AAA
80 часа4)
Sony мангански
батерии R03 SIZE AAA
40 часа4)
Забелешка
Испорачаната батерија е вклучена во пакетот
за време на производството (како погодност
за корисникот), можно е батеријата да се
потроши од времето на купување. Вистинското траење на испорачаната батерија може
да е помала од стандардното време опишано
во ова упатство кога користите нова батерија.
Кога батеријата е при крај
Ефектот за поништување звук
не е доволен
Заменете ја батеријата со нова кога POWER
индикаторот трепка или е исклучен.
ˋˋФункцијата за поништување шум е ефективна
при ниски фреквенции, како на пр. авиони,
возови или канцеларии (во близина на
климатизер и тн.) и не е ефикасен при
високи фреквенции, како на пр. човечки
глас.
ˋˋВклучете ги слушалките.
ˎˋ Звукот и ефектот за откажување на шум
може наизменично да се репродуцираат
кога батеријата е при крај.
ˎˋ Слушалките автоматски се префрлаат во
пасивен режим кога батеријата е празна.
Во овој режим може да слушнете
карактеристични звук при менување.
Забелешки
Изобличен звук
Вклучени делови
ˋˋНамалете го звукот на поврзаната опрема.
ˋˋЧистете го приклучокот на слушалките со
мека сува ткаенина.
Слушалки (1)
Адаптерски приклучок за во авион5) (1)
Sony R03 (SIZE AAA) батерија (1)
Упатство за употреба (1)
Гарантен лист (1)
Напојувањето не се вклучува
ˋˋПроверете да не се потрошила батеријата
(POWER индикаторот е исклучен) и
батеријата е ставена во правилна насока.
Заменете ја батеријата со нова или
батеријата ставете јаво правилна насока.
Нема никаква операција
ˋˋДотерајте го прекинувачот POWER на
слушалките во “OFF”, проверете го
поврзувањето и потоа дотерајте го
прекинувачот POWER повторно во “ON”.
Поврзаниот паметен
телефон не работи
ˋˋПроверете го поврзувањето на слушалките
и паметниот телефон.
Карактеристики
ˋˋ95% намалување на амбиентален шум
Слушалки со откажување на шум го
намалуваат несаканиот амбиентален шум и
обезбедуваат потивко опкружување за
подобрување на слушањето.
ˋˋБрзо преклопен стил
Оригинален компактен механизам за
преклопување за лесно носење и чување.
ˋˋПроизведува балансиран, јасен и моќен
висок квалитет на звук
300 kJ/m3 магнет од неодимиум обезбедува
моќен звук и еквилајзерот обезбедува
балансиран звук од бас до висок тон.
ˋˋМоже да се користат како обични слушалки дури
и кога POWER прекинувачот е дотеран во “OFF”.
ˋˋДолго траење на батеријата - приближ. 80
часа со AAA алкални батерии.
Спецификации
Општо
Динамичен, затворен
30 mm, своден тип (CCAW
адаптиран)
Капацитет на моќ
40 mW
Импенданса
220 Ω на 1 kHz (кога
напојувањето е вклучено)
45 Ω на 1 kHz (кога
напојувањето е исклучено)
Осетливост
115 dB/mW (кога напојувањето
е вклучено)
110 dB/mW (кога
напојувањето е исклучено)
Опсег на фреквенција
10 Hz – 22,000 Hz
Вкупен однос на потиснување на бучава1)
Приближ. 13 dB2)
Приближ. 1.2 m, OFC Litz жица
Четири спроводен позлатен L
форма стерео мини приклучок
Напојување
DC 1.5 V, 1 × R03 (size AAA)
батерија
Маса
Приближ. 150 g со батерија,
но без кабел
Микрофон
Напон со отворено коло
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Според мерни стандарди на Sony.
Еквивалентен до приближ. 95%
намалување на енергија на звук во
споредба со тоа кога не носите слушалки.
3)
При 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW излез
4)
Наведеното време може да варира во
зависност од температурата или условите
на користење.
5)
Може да не е компатибилен со некои
сервиси во авион.
1)
2)
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
XperiaTM е регистрирана трговска марка или
заштитен знак на Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM и Google PlayTM се заштитни знаци
или регистрирани трговски марки на Google,
Inc.
Download PDF