Sony | MDR-ZX110NA | Sony MDR-ZX110NA Слушалки MDR-ZX110NA со поништување на шум Упатства за употреба

Ако инсталирате Smart Key апликација* од
Google PlayTM, на вашиот паметен телефон ќе
биде овозможено прилагодување на тон и песна
со мултифункционално копче.
* Smart Key е апликација за XperiaTM, AndroidTM
OS 4.0 и понови. Апликацијата може да не е
достапна во некои земји и/или региони и не
може да се користи со модели на паметни
телефони кои не се подржани.
Слушалки со
откажување на шум
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
estension.smartkey
2
34
Упатство за употреба
© 2014 Sony Corporation
MDR-ZX110NA
Како да ги користите
Расклопете ги слушалките
Сензибилна точка
(на левата страна)
Направете го истото и на левата страна.
2
откажување на шум
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Батериите не ги изложувајте на прекумерна топлина
како на пр. сончева светлина, пожар или сл. подолго
време.
Инсталирање на батеријата
Притиснете
3
4
Паметен телефон
Вклучување на напојувањето
- Прилагодете ги јастучињата преку ушите, во
спотивно откажувањето на шум нема да
работи правилно.
- Ефектот за откажување на шум може да се
разликува во зависност од тоа како ги носите
слушалките.
- Не го покривајте микрофонот на слушалките
со раце. Функцијата за откажување на шум
нема да работи правилно.
Исфрлање на истрошените батерии
(применливо во Европската унија и
земји со посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на
нејзиното пакување, укажува дека
батеријата испорачана со овој производ не треба да
се третира како обичен домашен отпад.Некои
батерии може да се означени со хемиски
знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb)
се ставаат на батерии кои содржат повеќе од 0.0005%
жива или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на
батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што може да се
предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за
зачувување на природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со
вградената батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се
заменува само од квалификуван сервисен персонал.
За да обезбедите правилен третман на батериите,
однесете ги при крај на нивниот животен век во
собирен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За правилно и безбедно отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го упатството за
вадење на батериите од уредот. Однесете ги
батериите во собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За подетални информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или продавницата
каде што сте го купиле производот.
Користете го овој уред со паметен телефон.
Забелешки
• Во зависност од моделот на паметниот
телефон, микрофонот на овој уред може да
не работи или тонот може да е тивок.
• Нема гаранција дека овој уред ќе работи со
дигитален музички плеер.
Допрете еднаш да одговорите на повикот,
повторно допрете за завршување; допрете за
репродукција/паузирање на песна.
Носење и контролирање
По употреба
Исклучете го напојувањето на
слушалките
Достапни операции за
паметен телефон
Репродукција/паузирање на песна на поврзаниот паметен телефон само со едно допирање. Прескокнување на следна песна допрете двапати.
Држете околу две секунди за одбивање на
дојдовниот повик.
Забелешки
Мулти функционално
копче
Микрофон
Откажувањето на шум всушност го чувствува
надворешниот шум преку вградениот микрофон
и праќа ист но спротивен сигнал на слушалките.
Забелешка за купувачите: следните
информации се само за опрема купена во
земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Користење на Мулти
функционалното
копче
5
Што е откажување на шум?
Забелешка за функцијата
откажување на шум
Компатибилни производи
Поврзување
Забелешка за користење
Валидноста на CE ознаката е регистрирана само
за тие земји каде законски е задолжителна,
главно во европските земји.
Овој производ е произведен од Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Јапонија.
Прашања во врска со усогласеноста на
производ врз основа на законодавството на ЕУ
адресирајте ги до овластенииот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Штутгарт, Германија. За сервис или во
врска со гаранцијата, обратете се на
обезбедените адреси во гарантниот лист.
4-540-895-11(2)
1
Македонски Слушалки со
• Функцијата на копчето може да зависи од
паметниот телефон.
• Внимавајте копчето да не го допрете ненамерно
при носење на паметниот телефон со приклучени
слушалки.
Ако имате било какви прашања или проблеми со
овој систем, а не се наведени во ова упатство
обратете се во најблиската продавница на
Sony.
Проблеми и решенија
Нема звук
- Проверете го поврзувањето на слушалките и
опремата.
- Проверете дали поврзаната опрема е вклучена.
- Зголемете го тонот на поврзаната опрема.
- Чистете го приклучокот на слушалките со мека
сува ткаенина.
Ефектот за откажување на звук
не е доволен
- Функцијата за откажување на шум е ефективна при
опсег со ниски фреквенции, како на пр. авиони,
возови или канцеларии (во близина на климатизер
и тн.) и не е ефикасен при високи фреквенции,
како на пр. човечки глас.
- Вклучете ги слушалките.
Изобличен звук
- Намалете го звукот на поврзаната опрема.
- Чистете го приклучокот на слушалките со мека
сува ткаенина.
Микрофон
- По вклучување на напојувањето на слушалките
може да слушнете тивко свиркање. Ова е
оперативен звук на функцијата за откажување на
шум, не е дефект.
- Функцијата за откажување на шум првенствено е
шум со ниска фреквенција. Иако шумот е
намален, не се откажува целосно.
- Ефектот за откажување на шум може да не вклучи
на тивки места или некој шум може да се слушне
- Кога слушалките ги носите во воз или
автомобил, може да се појави шум во
зависност од условите на улицата.
- Мобилните телефони може да предизвикаат пречки
и шум. Доколку се слуши ова, слушалките
преместете го пдалеку од мобилниот телефон.
Забелешка за носење во
авион
Не ги користите слушалките кога користите
електронска опрема или во авион.
Забелешка за ракување
Напојувањето не се вклучува
- Проверете да не се потрошила батеријата (POWER
индикаторот е исклучен) и батеријата е
ставена во правилна насока. Заменете ја
батеријата со нова или батеријата ставете
јаво правилна насока.
Нема никаква операција
- Дотерајте го прекинувачот POWER на
слушалките во “OFF”, проверете го
поврзувањето и потоа дотерајте го
прекинувачот POWER повторно во “ON”.
Поврзаниот паметен
телефон не работи
- Проверете го поврзувањето на слушалките и
паметниот телефон.
Карактеристики
- Бидејќи слушалките се дизајнирани да
одговараат на Вашите уши, насилното
ставање може да предизвикаат
оштетување на ушното тапанче.
Избегнувајте да ги носите слушалките
каде што може да бидете удрени од луѓе
или предмет, на пр. топка и т.н..
- Со притискање на слушалките кон ушите
може да произведе клик звук. Ова не е
дефект.
- Слушалките чистете ги со мека сува ткаенина.
- Приклучокот не го оставајте нечист, во спротивно
звукот може да е испрекинат.
- Консултирајте се во продавницата на Sony кога
јастучињата ќе се извалкаат, оштетат или
кога треба да ги однесете на сервис.
- Слушалките не ги оставајте на места изложени на
директна сончева светлина, топлина или влага.
- Слушалките не ги изложувајте на прекумерен шок.
- Со уредот ракувајте внимателно.
- Ако почувствувате постпаност или мачнина при
употреба на слушалките, веднаш престанете.
- 95% намалување на амбиентален шум
Слушалки со откажување на шум го намалуваат
несаканиот амбиентален шум и обезбедуваат
потивко опкружување за подобрување на
слушањето.
- Брзо преклопен стил
Оригинален компактен механизам за
преклопување за лесно носење и чување.
- Произведува балансиран, јасен и моќен
висок квалитет на звук
300 kJ/m3 магнет од неодимиум обезбедува
моќен звук и еквилајзерот обезбедува
балансиран звук од бас до висок тон.
- Може да се користат како обични слушалки дури и
кога POWER прекинувачот е дотеран во “OFF”.
Забелешка за слушалките
Тип
Драјвер
Високиот тон може да влијае врз
слухот. Заради безбедност во
сообраќајот, не ги носете додека возите
автомобил или велосипед.
Бидејќи слушалките ги намалуваат надворешните
звуци, може да предизвикаат сообраќајна незгода.
Исто така, избегнувајте да слушате преку слушалките каде што слухот не смее да биде спречен, на пр.
на железнички премин, на градилиште и т.н.
Спречување на оштета на слухот
Избегнувајте слушалките да ги користите на висок тон.
Екеспертите за слух советуваат за непрекинато, глано и
продолжено време на репродукција. Ако почувстувате
звонење во ушите, намалете го тонот или прекинете со
нивно користење.
Забелешка за статичен
електрицитет
Во особено суви услови, може да се случи шум или
прескокнување на звукот или може да почувствувате во
ушите благо пецкање. Ова е резултат на електрицитет
насобран во телото и не е дефект на слушалките.
Ефектото може да се намали со носење на облека од
природни материјали.
- Долго траење на батеријата - приближ. 80
часа со AAA алкални батерии.
Спецификации
Општо
Динамичен, затворен
30 mm, своден тип
(CCAW адаптиран)
Капацитет на моќ
40 mW
220 Ω at 1 kHz (кога
напојувањето е вклучено)
45 Ω at 1 kHz (кога
напојувањето е исклучено)
115 dB/mW (кога
Осетливост
напојувањето е вклучено)
110 dB/mW (кога
напојувањето е исклучено)
Опсег на фреквенција
10 Hz – 22,000 Hz
Вкупен однос на потиснување на бучава1)
Приближ. 13 dB2)
Кабел
Приближ. 1.2 m, OFC Лиц жица
Четири спроводен позлатен LПриклучок
форма стерео мини приклучок
Извор на
DC 1.5 V, 1 × R03 (големина AAA)
напојување
батерија
Маса
Приближ. 150 g со батерија, но
без кабел
Микрофон за
Напон со отворено коло
разговор
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Импенданса
Времетраење на батеријата
Батерија
Приближ. часа3)
Sony алкални батерии
LR03 SIZE AAA
80 часа
Sony магнезиумски
батери R03 SIZE AAA
40 часа4)
4)
Забелешка
Испорачаната батерија е вклучена во пакетот за
време на производството (како погодност за
корисникот), можно е батеријата да се потроши од
времето на купување. Вистинското траење на
испорачаната батерија може да е помала од
стандардното време опишано во ова упатство кога
користите нова батерија.
Кога батеријата е при крај
Заменете ја батеријата со нова кога POWER
индикаторот трепка или е исклучен.
Забелешки
• Звукот и ефектот за откажување на шум може
наизменично да се репродуцираат кога батеријата
е при крај.
• Слушалките автоматски се префрлаат во пасивен
режим кога батеријата е празна. Во овој режим
може да слушнете карактеристични звук при
менување.
Вклучени делови
Слушалки (1)
Адаптерски приклучок за во авион5) (1)
Sony R03 (SIZE AAA) батерија (1)
Упатство за употреба (1)
Гарантен лист (1)
1)
Според мерни стандарди на Sony.
Еквивалентен до приближ. 95% намалување
на енергија на звук во споредба со тоа кога не
носите слушалки.
3)
При 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW излез
4)
Наведеното време може да варира во зависност од
температурата или условите на користење.
5)
Може да не е компатибилен со некои сервиси во
авион.
2)
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
XperiaTM е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM и Google PlayTM се заштитни знаци
или регистрирани трговски марки на Google,
Inc.
Download PDF