Sony | MDR-DS6500 | Sony MDR-DS6500 Водич за брзо поставување и почеток

4-273-047-12(1)
Поврзување процесор со оптички
дигитален кабел за поврзување
Процесор
Упатство за поврзување
Адаптер за струја
(испорачан)
Кон штекер
Оптички дигитален кабел за
поврзување (испорачан)
Поклопете ја ориентацијата
на утикачот со приклучокот и
потоа прицврстете го
утикачот.
MDR-DS6500
(1)
Во оптички дитален
излезен приклучок
© 2011 Sony Corporation
Уред за играње (GAME) со оптички дигитален
излезен приклучок
За детали видете во испорачаното Упатство за употреба.
BD/DVD уред, дигитална сателитска/ТВ ресивер
или друга дигитална компонента со оптички
дигитален излезен приклучок
Кога не се емитува звук со дигитално поврзување
Дали се поврзани оптичкиот дигитален излезен приклучок на
компонентата и DIGITAL IN приклучокот на процесорот?
Почнете со репродукција на GAME/BD/DVD уред поврзан
во процесорот.
Вклучете ги процесорот и слушалките.
Допрете на POWER копчето за 2 секунди за вклучување на
слушалките, индикаторот за напојување светнува зелено.
Зголемете го тонот на слушалките.
Ако батериите на полнење се слаби наполнете ги. Ако
индикаторот за напојување не свети и по полнење на
батеријата, однесете ги слушалките во продавницата на Sony.
Дали дотерувањето за оптички дигитален изле на поврзаниот
GAME/BD/DVD уред е дотеран во ON?
Дали е избрано DIGITAL со INPUT прекинувач?
Дотерајте фреквенција на излезен сигнал на BD/DVD уред
поврзан во процесорот во 48 kHz/44.1 kHz.
Проверете го следното ако не се емитува DTS звук.
Дали GAME/BD/DVD уред кој го користите не поддржува DTS, дотерајте GAME/BD/DVD уред така што ќе емитува Dolby Digital или PCM аудио звук.
Дали GAME/BD/DVD уред кој го користите поддржува DTS, видете во упатството за употреба на GAME/BD/DVD уред и сменете го дотерувањето за DTS
дигитален излез во ON.
Поврзување процесо со аналоген кабел
Кога поврзувате во аудио излезни приклучоци
Кога поврзувате во стерео мини приклучок
Процесор
Кон штекер
Процесор
Адаптер за струја
(испорачан)
Кон штекер
Адаптер за струја
(испорачан)
Аудио кабел
(одделно се продава)
Во аудио излезен
приклучок
Аудио лев (бел),
Аудио десен
(Црвен)
Кабел за поврзување
(одделно се продава)
Портабл аудио
уред и т.н.
Видео, ТВ или друга компонента
Кога не се емитува звук со аналогно поврзување
Дали се поврзани оптичкиот дигитален излезен приклучок на
компонентата и LINE IN jриклучокот на процесорот?
Почнете со репродукција на Видео, ТВ, портабл аудио
уред или друга компонента поврзана во процесорот.
Вклучете ги процесорот и слушалките.
Допрете на POWER копчето за 2 секунди за вклучување на
слушалките, индикаторот за напојување светнува зелено.
Зголемете го тонот на слушалките.
Ако батериите на полнење се слаби наполнете ги. Ако
индикаторот за напојување не свети и по полнење на
батеријата, однесете ги слушалките во продавницата на Sony.
Обидете се да го зголемите тонот на поврзаната компонента.
Дали е избрано со INPUT прекинувач?
Download PDF

advertising