Sony | MDR-XD150 | Sony MDR-XD150 Слушалки XD150 Упатства за употреба

4-461-917-11(1)
Како да ги користите
Стерео слушалки
Упатство за употреба
MDR-XD150
Македонски Стерео слушалки
Спецификации
Тип: Затворен, динамичен (воздушни) /
Драјвер: 40 mm, конусен тип / Моќ при
ракувасње: 1,000 mW (IEC*) /Импенданса:
32 Ω at 1 kHz / Осетливост: 100 dB/mW /
Опсег на фреквенција: 12 Hz – 22,000 Hz /
Кабел: 2 m (Y-тип) / Приклучок: L-форма
стерео мини приклучок / Маса: Приближ.
160 g без кабел
* IEC = International Electrotechnical
Commission
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најва.
Мерки на претпазливост
Доколку слушате со многу јак тон може
да си го оштетите слухот. Поради
безбедност во сообраќајот не ги носете
додека возите.
Јастучиња по избор може да нарачате од најблиската Sony продавница.
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising