Sony | SS-CS5 | Sony SS-CS5 Stereo bokhyllehøyttalere Bruksanvisning

4-533-659-11(1) (NO)
Høyttalersystem
Bruksanvisning
NO
© 2014 Sony Corporation
SS-CS5



Senter
Basshøyttaler
SS-CS5 (høyre)
SS-CS5 (venstre)
SS-CS5 (venstre)
SS-CS5 (høyre)
Senter
Forsterker
*Surround (venstre)

Basshøyttaler
Surround
(høyre)
Surround
(venstre)
Høyttalerledningene medfølger ikke.
*Surround (høyre)
Norsk
ADVARSEL
For kunder i Europa
Avhending av brukt elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen viser at produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. Det må leveres på
et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å avhende dette produktet
på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsemessige konsekvenser som
ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å bevare naturressurser. Hvis du vil ha mer
informasjon om resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren
du kjøpte produktet av.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land
som bruker EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om
produktet er i samsvar med EU-lovgivningen, skal
rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder
service og garanti, henvises det til adressene som er
angitt i de spesielle service- og garantidokumentene.
Om rengjøring
 Rengjør høyttalerkabinetter med en myk klut som
er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel
eller vann. Det må ikke brukes skuresvamp eller
skurepulver, og heller ikke løsemidler som alkohol
eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående høyttalersystemet,
kan du ta kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
 Koble høyttalerne til en
forsterker
Koble høyttalerne til høyttalerutgangsterminalene
til en forsterker ved hjelp av høyttalerledninger
(følger ikke med).
Forsikre deg om at strømmen til alle komponentene
(inkludert basshøyttaleren) er slått av, før du starter
sammenkoblingen.
Når du kobler til, strammer du til høyttalerterminalene
ved å snu dem i retning av pilene på illustrasjonen
-.
Merknader
 Sørg for at plussterminalen (+) og
minusterminalen (–) på høyttalerne samsvarer
med tilsvarende plussterminal (+) og
minusterminal (–) på forsterkeren.
 Sørg for å stramme til skruene på
høyttalerterminalene slik at de sitter sikkert,
ettersom løse skruer kan bli en kilde til støy.
 Kontroller at alle tilkoblingene er sikre. Kontakt
mellom uskjermede høyttalerledninger på
høyttalerterminalene kan forårsake kortslutning.
 Hvis du vil ha detaljert informasjon om tilkobling
av forsterkeren til høyttalere, se bruksanvisningen
som fulgte med forsterkeren.
Tips
 Hvis en væske eller en gjenstand skulle falle inn
i systemet, må du trekke ut strømledningen til
systemet og la kvalifisert personell kontrollere
systemet før du bruker det.
Om betjening
Svartstripede ledninger har polariteten minus (–),
og skal kobles til høyttalerterminaler merket med
minus (–).
 Plassere høyttalerne
 Ikke bruk høyttalersystemet med et kontinuerlig
wattforbruk som overstiger systemets maksimale
inngangseffekt.
 Hvis polariteten til høyttalertilkoblingene ikke er
riktig, vil basstonene være svake og posisjonen
til de ulike instrumentene vil være uklar.
 Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger
på høyttalerterminalene kan føre til kortslutning.
 Før du kobler til, slår du av forsterkeren for å unngå
skade på høyttalersystemet.
 Volumnivået må ikke skrus opp så mye at det
oppstår forvrengning.
Plasser høyttalerne som vist på bildet -.
* Systemet kan brukes enten som front- eller
surroundhøyttaler.
Om plassering
Skulle du støte på problemer med høyttaleren,
sjekk listen nedenfor og utfør de angitte tiltakene.
Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler.
 Pass på at høyttalerne ikke står i skrå posisjon.
 Du må ikke plassere høyttalerne på steder som er:
 Ekstremt varme eller kalde
 Støvete eller skitne
 Svært fuktige
 Utsettes for vibrasjoner
 Utsettes for direkte sollys
 I nærheten av magnetkort (kredittkort,
reisekort osv.)
Magnetkort kan bli ødelagt av magnetene
i høyttalerenhetene.
 I nærheten av fjernsyn
Høyttalerne er ikke magnetisk isolert. Hvis du
bruker høyttalerne i nærheten av en bilderørsTV, kan det oppstå fargefeil på TV-skjermen.
 Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på
spesialbehandlede (voksede, oljede, polerte osv.)
overflater, da dette kan føre til flekker eller
misfarging.
Spesifikasjoner
Høyttalersystem
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
Lyden har plutselig stoppet.
 Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen
riktig. Kontakt mellom uskjermede
høyttalerledninger på høyttalerterminalene
kan forårsake kortslutning.
Tips
Fest fotputer (medfølger) til høyttalernes nedre
hjørner (se fig. -), og sørg for at høyttalerne
står vannrett.
Feilsøking
Det kommer ingen lyd fra høyttaleren.
 Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen
riktig.
 Kontroller at volumet på forsterkeren er skrudd
opp riktig.
 Kontroller at programkildevelgeren på
forsterkeren er satt til riktig kilde.
 Forsikre deg om at hodetelefoner ikke er
tilkoblet.
Det kommer summing eller støy fra høyttalerne.
 Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen
riktig.
 Sørg for at ingen av lydkomponentene er
plassert for nær TV-apparatet.
Treveis høyttalersystem
med tre drivere, bassrefleks
Høyttalerenheter
Basshøyttaler: 130 mm,
konisk type (1)
Diskanthøyttaler: 25 mm,
myk dome-type (1)
Super-diskanthøyttaler:
19 mm, myk dome-type (1)
Nominell impedans
6Ω
Maksimal inngangseffekt 100 W
Følsomhetsnivå
87 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
53 – 50 000 Hz
Dimensjoner (bredde/høyde/dybde)
Omtr. 178 × 335 × 220 mm,
inkludert frontgrill
Vekt
Omtr. 4,5 kg, inkludert
frontgrill
Tilbehør som følger med Fotputer (8)
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere
varsel.
Download PDF

advertising