Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 Дигитален диктафон SX2000 од серија SX Останато

4-691-670-11(1)
Македонски
За купувачите во Европа
Забелешка за корисниците
Инфрацрвен рекордер
ICD-SX2000
© 2016 Sony Corporation
Овој производ е наметен за користење во следните
електромагнетни опкружувања:
E1(домашни), E2(комерцијални и лесни индустриски),
E3(урбани средини) и E4(контролирана EMC околина ТВ
студио).
Download PDF

advertising