Sony | ICF-304L | Sony ICF-304L Kompakt, tobånds bærbar radio Bruksanvisning

2-541-575-12(1) (DK-NO)
Forbedring af
modtagelsen (se fig. )
FM:
Dansk
FM/AM-radio ICF-304
FM/LW-radio ICF-304L
Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset til de
lande, hvor det håndhæves juridisk, hovedsageligt
i EØS-landene.
• Kompakt radio
• TUNE-indikator til nem indstilling
Bemærk
Juster antennens retning ved at
holde nederst på den. Antennen
kan blive beskadiget, hvis du er for
hårdhændet, når du drejer den.
Isætning af batterierne
Forholdsregler
(se fig. - )
1 Åbn låget til batterirummet.
2 Isæt to R6-batterier (størrelse AA)
• Betjen kun enheden med 3 V DC med to
R6-batterier (størrelse AA).
• Navnepladen, der angiver driftsspændingen
osv. er placeret på udvendigt bagpå.
• Undgå at udsætte enheden for ekstreme
temperaturer, direkte sollys, fugtighed, sand, støv og
mekanisk stød. Efterlad aldrig radioen i en parkeret
bil, der står i solen.
• Hvis der falder noget ind i enheden, skal du fjerne
batterierne og få enheden efterset af autoriserede
teknikere, før den tages i brug igen.
• I biler eller i bygninger kan radiomodtagelse være
vanskelig eller støjende. Prøv at lytte i nærheden
af et vindue.
• Da der bruges en stærk magnet i højttaleren, skal
du holde kreditkort med magnetisk kodning eller
fjederure væk fra enheden for at forhindre mulig
beskadigelse fra magneten.
• Når kabinettet bliver snavset, skal du rengøre det
med en tør blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug aldrig slibemidler eller
klude med kemiske rengøringsmidler, da disse kan
beskadige kabinettet.
Funktioner
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
3
©2004 Sony Corporation
(medfølger ikke), og sørg for at vende
dem korrekt.
Luk låget.
Batterilevetid (ca. antal timer)
Ved brug af
Sony-alkaline
LR6 (størrelse AA)
Sony R6
(størrelse AA)
TUNING
ON
OFF
POWER
v
ICF-304L
AM
FM
LW
VOLUME
FM
Der er en blindfingermarkering ved siden af VOLUME, som viser,
i hvilken retning der skal drejes for at skrue op for lydstyrken.

AM
LW
95
110
110
35
38
38
Ved udskiftning af batterierne
Udskift alle batterierne med nye, hvis lyden bliver
svag eller forvrænget.
TUNE
ICF-304
(JEITA*)
FM
* Målt i henhold til JEITA-standarder
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Den faktiske batterilevetid
kan variere afhængig af forholdene for enheden.
Teleskopantenne
R6 (størrelse AA)  2
Bemærkninger om batterier
• Oplad ikke tørbatterier.
• Opbevar ikke tørbatterier sammen med mønter eller
andre metalgenstande. Hvis batteriernes plus- og
minuspoler utilsigtet berøres af en metalgenstand,
kan der genereres varme
• Brug ikke forskellige typer batterier samtidigt.
• Når du udskifter batterierne, skal du udskifte
dem alle.
• Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal
du tage batterierne ud for at forhindre eventuelle
skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
FM
87,5 MHz-108 MHz
AM
526,5 kHz-1606,5 kHz
87,5 MHz-108 MHz
Låget til batterirummet er designet til at kunne tages
af, når der bruges megen kraft til at åbne det Se på
illustrationen, hvordan du sætter det på igen.
AM
530 kHz-1605 kHz
 Sæt den højre krog på låget i det højre hul
på enheden.
 Hæng den venstre krog på den venstre del
af rummet, hvor låget passer.
 Skub den venstre krog mod det venstre hul
i enheden.
Indstil POWER-kontakten til ON.
Vælg et ønsket bånd.
Stil ind på en station med TUNING.
TUNE-indikatoren lyser, når der er indstillet
Reguler lydstyrken ved brug af VOLUME.
Lytte med en øreproptelefon
Tilslut øreproptelefonen (medfølger ikke) til
v-stikket (øreproptelefon).
Højttaleren deaktiveres, når der tilsluttes en
øreproptelefon.
AM/LW
ICF-304
FM
ICF-304L
Indstil POWER-kontakten til OFF.

Bånd
87,5 MHz-108 MHz
Sådan slukkes radioen

Model, der sælges i Europa
FM
4

Frekvensområde:
Bånd ICF-304
en station.

Specifikationer
Model, der sælges i andre lande/områder
1
2
3
Isæt først -siden af batteriet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden.
Hvis låget til batterirummet går af
(se fig. - )
Betjening af radioen
Bagside
AM/LW:
Træk teleskopantennen ud, og juster
længden og vinklen for at opnå optimal
modtagelse.
Drej enheden vandret for at opnå
optimal modtagelse. Der er indbygget
en ferritantenne i enheden.
LW
—
—
153 kHz-255 kHz
Højttaler
Ca. 6,6 cm dia., 8 
Udgang
v-stik (øreproptelefon) (ø3,5 mm-ministik)
Udgangseffekt
100 mW (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
3 V DC, to R6-batterier (størrelse AA)
Mål
Ca. 171,0  87,2  44,0 mm (b/h/d)
inkl. fremstikkende dele og kontroller
Vægt
Ca. 322 g inkl. batterier
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Forbedre signalet
Teleskopantenne
(se fig. )
FM:
Norsk
AM/LW:
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til
de landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig
i EØS-land.
TUNE
TUNING
Funksjoner
v
FM
ON
(se fig. – )
1 Åpne batteridekselet.
2 Sett inn to R6 (AA)-batterier
ICF-304L
AM
FM
LW
VOLUME
ICF-304
Sette inn batteriene
OFF
POWER
• Kompaktradio
• TUNE-indikatoren gjør det enkelt å søke
etter stasjoner
Et uthevet punkt ved siden av VOLUME viser i hvilken retning du må
dreie for å øke volumet.

3
Ved bruk av
Sony alkalisk
LR6 (AA)
Sony R6 (AA)
(JEITA*)
FM
AM
LW
95
110
110
35
38
38
* Målt etter JEITA-standardene (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association).
Den faktiske batterilevetiden kan variere i henhold
til enhetsforholdene.
R6 (AA)  2
Når bør du bytte ut batteriene?
Når lyden blir svak eller forvrengt, bytter du ut alle
batteriene med nye.
Bakside
Sett i batteriet med -siden først.



Merk
Juster retningen på antennen
ved å holde i den nederste delen.
Antennen kan bli skadet når du
beveger den med overdreven kraft.
Forsiktighetsregler
(medfølger ikke) med korrekt polaritet.
Lukk dekselet.
Batterilevetid (ca. antall timer)
Trekk ut teleskopantennen og juster
vinkelen for best mulig signalmottak.
Roter enheten horisontalt for å få best
mulig signalmottak. En ferritantenne
er innebygd i enheten.
Merknader om batterier
• Du må ikke lade opp tørre batterier.
• Du må ikke oppbevare tørre batterier sammen
med mynter eller andre metallgjenstander. Hvis
de positive og negative terminalene på batteriene
kommer i kontakt med metallgjenstander, kan det
genereres varme.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper samtidig.
• Du må bytte ut alle batteriene med nye batterier
når du bytter batterier.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på en stund,
bør du ta ut batteriene for å unngå potensiell skade
som kan oppstå som følge av batterilekkasje og
korrosjon.
• Du må bare bruke enheten med 3 V DC med to
R6-batterier (AA).
• Driftsspenningen og lignende er angitt på baksiden
av enheten.
• Du må unngå å eksponere enheten for svært høye
eller lave temperaturer, direkte sollys, fuktighet,
sand, støv og mekaniske støt. Du må aldri la den
ligge i en bil som er parkert i solen.
• Hvis noe faller inn i enheten, må du ta ut batteriene
og la kvalifisert personell kontrollere enheten før
du bruker den.
• Det kan være vanskelig å motta gode radiosignaler
inne i kjøretøy eller bygninger, og eventuelle signaler
kan ha støy. Prøv å plassere enheten i nærheten av
et vindu.
• Siden det brukes en sterk magnet til høyttaleren,
må du holde kredittkort med magnetisk koding
eller fjærdrevne klokker borte fra apparatet for
å forhindre potensiell skade fra magneten.
• Hvis kabinettet blir skittent, kan du rengjøre det
med en myk og tørr klut som er fuktet med et
mildt vaskemiddel. Du må aldri bruke slipende
rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, ettersom
slike produkter kan endre formen på kabinettet.
Hvis du har spørsmål eller problemer vedrørende
enheten, kan du ta kontakt med den nærmeste
Sony-forhandleren.
Spesifikasjoner
Frekvensområde:
Modell for Europa
Bånd
ICF-304
FM
87,5 MHz – 108 MHz
AM
526,5 kHz – 1 606,5 kHz
Modell for andre land/områder
Bånd ICF-304
Hvis batteridekselet løsner
(se fig. - )

FM
AM/LW
Batteridekselet er designet for å løsne dersom det
åpnes med overdreven kraft. Du setter det på plass
igjen ved å følge illustrasjonen.
 Sett inn den høyre kroken på dekselet
i høyre hull i enheten.
 Heng den venstre kroken på venstre del
av batterirommet, der dekselet passer.
 Skyv den venstre kroken mot hullet
på venstre side av enheten.
Betjene radioen
1
2
3
Sett POWER-bryteren til ON.
Velg et ønsket bånd.
Still inn en stasjon ved å bruke TUNING.
TUNE-indikatoren begynner å lyse når du har
stilt inn en stasjon.
4
Juster volumet med VOLUME.
Slik slår du av radioen
Sett POWER-bryteren til OFF.
Lytte med hodetelefoner
Koble hodetelefonene (medfølger ikke)
i v-kontakten for hodetelefoner.
Høyttaleren deaktiveres når hodetelefonene kobles til.
ICF-304L
FM
87,5 MHz – 108 MHz 87,5 MHz – 108 MHz
AM
530 kHz – 1 605 kHz
LW
—
—
153 kHz – 255 kHz
Høyttaler
Cirka 6,6 cm dia., 8 
Utgang
v-kontakt (hodetelefoner) (ø 3,5 mm minikontakt)
Utgangseffekt
100 mW (ved 10 % harmonisk forvrengning)
Strømkrav
3 V DC, to R6-batterier (AA)
Dimensjoner
Ca. 171,0  87,2  44,0 mm (b/h/d)
inkl. utstående deler og kontroller
Vekt
Ca. 322 g, inkl. batterier
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Download PDF

advertising