Sony | NW-E75 | Sony NW-E75 Bruksanvisning

MP3 Manager Software
for Sony Network Walkman
Bruksanvisning
"WALKMAN" er et registrert varemerke for
Sony Corporation som representerer
hodetelefonbaserte stereoprodukter.
er et varemerke for Sony
Corporation.
NW- E55/75
© 2004 Sony Corporation
B Bruke MP3 File Managerprogramvaren
Hva du kan gjøre
med MP3 File
Manager
Med MP3 File Manager-programvaren kan
du på enkel måte overføre MP3-lydfiler til
Network Walkman i samme format (MP3),
til forskjell fra SonicStage-programvaren,
som konverterer MP3-lydfiler til ATRAC3eller ATRAC3plus-format.
• OS: Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
(MP3 File Manager-programvaren støtter
ikke Simplified Chinese-versjonen av
Windows 98 Second Edition og Windows
Millennium Edition.)
CPU: Pentium II 400 MHz eller høyere
RAM: 64 MB eller mer
Harddisk: 5 MB eller mer
Skjerm: 16-bits farge eller mer, 800 × 600
piksler eller mer
• USB-port (Støtter USB (tidligere kalt
USB1.1))
•
•
•
•
Om språkstøtte
Muligheten til å vise språkene i MP3 File
Manager er avhengig av hvilket
operativsystem som er installert på
datamaskinen. De beste resultatene får du
hvis du forsikrer deg om at operativsystemet
er kompatibelt med språket du ønsker å vise.
– Vi garanterer ikke at alle språk kan vises
korrekt på MP3 File Manager.
– Det kan være at brukerdefinerte tegn og
enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
1
Bruke MP3 File Manager-programvaren
MP3 File Manager-programvaren er
forhåndsinstallert på Network Walkman
på fabrikken, slik at det ikke er
nødvendig å installere programvaren.
Likevel må du passe på å installere
SonicStage-programvaren på
datamaskinen før du bruker MP3
File Manager-programvaren.
Datamaskinen vil ikke gjenkjenne
Network Walkman hvis du ikke har
installert SonicStageprogramvaren (fra CD-ROMen som
følger med) først. Hvis du bruker en
datamaskin der SonicStage-programvaren
ikke er installert, må du installere
driverfilen for Network Walkman fra
Sonys web-område for kundestøtte
([http://www.support-nwwalkman.com]
for europeisk modell, [http://
www.sony.com/walkmansupport] for
USA/Canada-modell og [http://
www.css.ap.sony.com/] for andre
modeller).
Systemkrav
Overføre MP3lydfiler fra
datamaskinen til
Network Walkman
1
Koble Network Walkman til
datamaskinen.
Koble den minste pluggen på den
dedikerte USB-kabelen inn i USBkontakten på Network Walkman, og
koble så den store pluggen til en USBport på datamaskinen.
"CONNECT" kommer frem i displayet.
ACCESSlampe
OP E
OPEN
N
til USB-kontakten
til en USB-port
Dedikert USB-kabel
(følger med)
2
2
Klikk [My Computer]-[removable
disk:]* (Min datamaskin – uttagbar
disk) på datamaskinen.
* [Network Walkman] for Windows XP
Media Center Edition 2004/Windows
XP Media Center Edition/Windows
XP Professional/Windows XP Home
Edition
3
Klikk på [Esys]-mappen for å åpne
den på den uttagbare disken.
4
Dobbeltklikk
[MP3FileManager.exe] for å starte
programmet.
5
Dra MP3-lydfilene du vil overføre
til Network Walkman, og slipp
dem i MP3 File Managerskjermbildet.
Du kan også overføre lyder i MP3format til Network Walkman ved å
dra en mappe.
Merk
Hvis MP3 File Managerprogramvaren blir slettet ved
en feil, for eksempel under en
formateringsoperasjon, kan du
gjenopprette den fra CDROMen som fulgte med, ved å
følge prosedyren nedenfor:
1 Koble Network Walkman til
datamaskinen med USB-kabelen.
2 Sett inn CD-ROMen fra pakken i
datamaskinen.
3 Åpne CD-ROMen, velg
[MP3FileManager]-mappen og åpne
den i Windows Utforsker.
4 For europeisk modell og USA/
Canada-modell: Velg mappen
([English], [French]*) og åpne den
med Windows Utforsker.
For andre modeller: Velg mappen
([English], [Korean], [Simplified
Chinese]) som passer for
operativsystemet på datamaskinen og
åpne den med Windows Utforsker.
5 For europeisk og USA/Canadamodell: Dobbeltklikk på
installeringsfilen
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_FRA.exe]*.
Installeringen starter.
Følg anvisningene fra
installeringsveiviseren.
For andre modeller: Dobbeltklikk
installeringsfilen
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_KOR.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_CHN.exe].
Installeringen starter.
Følg anvisningene fra
installeringsveiviseren.
* Hjelp-menyen vises på fransk, Operationmenyen vises på engelsk.
(Du kan også laste ned MP3 File
Manager-programvaren fra Sonys webområde for kundeservice ([http://
www.support-nwwalkman.com] for
europeisk modell, [http://www.sony.com/
walkmansupport] for USA/Canadamodell, [http://www.css.ap.sony.com/]
for de andre modellene).)
3
Bruke MP3 File Manager-programvaren
• Etter overføringen må du passe på å lukke
dekselet, slik at væske ikke kan trenge inn.
• Du må ikke koble fra USB-kabelen eller ta vekk
Network Walkman mens MP3 File Managerprogramvaren er i gang. Hvis du gjør det, er det
ikke garantert at utstyret vil fungere.
• ACCESS-lyset blinker mens Network Walkman
kommuniserer med datamaskinen.
• Du må ikke koble fra USB-kabelen eller ta vekk
Network Walkman mens ACCESS-lyset blinker.
Dataene som blir overført, kan bli ødelagt.
• Installer Service Pack 3 eller nyere hvis du bruker
Windows 2000.
• Med Network Walkman blir det gitt prioritet til
visning av ID3 Tag-informasjon. (ID3 Tag er
formatet som brukes til å legge til informasjon
om blant annet musikktittel, artistnavn og annet i
MP3-filer. Network Walkman støtter versjon 1.0/
1.1/2.2/2.3/2.4.)
• Bruk av Network Walkman med en USB-hub
eller USB-forlengelseskabel er ikke garantert å
fungere. Koble alltid Network Walkman direkte
til datamaskinen med den dedikerte USBkabelen.
• Noen USB-enheter kan virke forstyrrende inn på
bruken av Network Walkman når de er koblet til
datamaskinen.
• Alle kontrollknappene på Network Walkman er
deaktivert mens enheten er koblet til en
datamaskin.
• Du kan vise dataene som er lagret på det
innebygde flash-minnet, ved hjelp av Windows
Utforsker når Network Walkman er koblet til
datamaskinen.
• MP3-lydfiler som har samplingfrekvens på 44,1
kHz og bithastighet fra 8 til 320 kbps er
kompatible med MP3 File Manager.
Skjermbildet i MP3 File Manager
1
2
6
5
3
4
1 Albumliste
Dobbeltklikk hvis du vil vise listen over
inkluderte spor. Dobbeltklikk en gang til
for å skjule sporlisten.
2 Sporliste
3
Klikk denne knappen hvis du vil slette
merkede album eller spor.
4
Klikk denne knappen hvis du vil slette
alle album eller spor.
4
5
Klikk denne knappen hvis du vil avslutte
MP3 File Manager.
6 Merkede linjer vises med blått
Du kan merke flere album eller spor om
gangen ved hjelp av CTRL- eller Shifttasten.
Merk
Lydfiler som blir overført til det innebygde flashminnet ved hjelp av SonicStage-programvaren, blir
ikke vist i MP3 File Manager-skjermbildet. I tillegg
blir lydfiler som overføres til det innebygde flashminnet ved hjelp av MP3 File Managerprogramvaren, ikke vist i SonicStage-skjermbildet.
Slette lydfiler
Du kan slette sanger som er lagret i det
innebygde flash-minnet, spor- eller albumvis
med MP3 File Manager.
Åpne MP3 File Manager.
2
Merk tittelen du vil slette.
3
Klikk
skjermen.
knappen på
Du kan flytte sanger som er lagret i det
innebygde flash-minnet, spor- eller albumvis
med MP3 File Manager.
1
Åpne MP3 File Manager.
2
Merk tittelen du vil flytte.
3
Flytt den med dra og slipp.
Bruke MP3 File Manager-programvaren
1
Endre rekkefølgen
for lydfiler
z Tips
Du kan merke flere album eller spor om gangen ved
hjelp av CTRL- eller Shift-tasten. Du kan likevel
ikke merke album og spor samtidig.
5
Download PDF

advertising