Sony | NWZ-S638F | Sony NWZ-S638F Bruksanvisning

Innhold
Meny
Indeks
Brukerveiledning
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F
©2008 Sony Corporation
4-110-118-42 (1)
Innhold
Bla gjennom brukerveiledningen
Meny
Slik bruker du knappene i brukerveiledningen
Klikk på knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til
"Innhold", "Home-menyliste" eller "Indeks".
Hopper til innholdsfortegnelsen
Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken.
Indeks
Hopper til Home-menylisten
Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen.
Hopper til indeksen
Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken.
 Tips
Du kan hoppe til angitt side ved å klikke på et sidenummer i innholdsfortegnelsen, i
HOME-menylisten eller i indeksen.
Du kan hoppe til angitt side ved å klikke på en sidereferanseangivelse (for eksempel
 side 4) på hver side.
Hvis du vil søke etter en referanseside med nøkkelord, klikker du på "Rediger"-menyen,
velger "Søk"-funksjonen i Adobe Reader for å vise navigeringsrammen, skriver inn
nøkkelordet i tekstboksen Search og klikker på "Søk".
Når du har hoppet til en annen side, kan du hoppe til forrige eller neste side ved å klikke
på - eller -knappen nederst i Adobe Reader-skjermbildet.
Fremgangsmåten for bruken kan variere med hvilken versjon av Adobe Reader du
bruker.
Fortsettes 
Innhold
Slik endrer du sideoppsettet
Knappene nederst i Adobe Reader-skjermbildet gir deg mulighet til å velge
hvordan sidene blir vist.
Meny
Enkeltside
Sidene vises én og én.
Når du blar, endres visningen til
forrige eller neste side.
Kontinuerlig – motstående
To sider vises side ved side, og hvert
sidepar er del av en kontinuerlig
visning av sider. Når du blar, ruller
forrige eller neste sidepar opp eller
ned kontinuerlig.
Kontinuerlig
Sidene vises som en kontinuerlig serie
med sider.
Motstående
Når du blar, ruller forrige eller neste To sider vises ved siden av hverandre.
side opp eller ned kontinuerlig.
Når du blar, endres visningen til
forrige eller neste sidepar.
Indeks
Home-menyliste..................................... 6
Medfølgende tilbehør............................ 8
Deler og kontroller.............................. 11
Spillerkontroller og -skjermbilder....... 13
Bruke knappen OPTION..................... 22
Komme i gang
Klargjøre spilleren............................... 23
Lade spilleren..................................................23
Slå spilleren på og av.......................................25
Hente data............................................ 26
Overføre data....................................... 27
Spille av musikk
Søke etter sanger (Music Library). ........... 32
Søke etter sanger etter sangnavn...................32
Søke etter sanger etter album........................33
Søke etter sanger etter artist..........................34
Søke etter sanger etter sjanger.......................35
Søke etter sanger etter utgivelsesår...............36
Søke etter sanger etter mappe.......................37
Søke etter sanger etter den første
bokstaven.......................................................38
Spille av en spilleliste......................................39
Søke etter sanger på grunnlag av sangen
som spilles av..................................... 40
Spille sanger i tilfeldig rekkefølge
(Intelligent Shuffle).................................. 41
Spille av sanger som er utgitt i samme år, i
vilkårlig rekkefølge (Shuffle). ........................41
Spille av alle sanger i vilkårlig rekkefølge....43
Spille av sanger ved å bruke SensMe™
Channels............................................ 44
Hva er "SensMe™ Channels"?.........................44
Spille av sanger ved å bruke "SensMe™
Channels"......................................................44
Analysere sanger på spilleren........................47
Slette sanger fra Music Library............ 48
Vise valgmenyen for musikk................ 49
Angi avspillingsmodus (Play Mode)........ 52
Angi avspillingsområde....................... 54
Vise Now Playing-skjermbildet hver .
gang det kommer en ny sang .
(New Song Pop Up).................................. 55
Angi Album Display Format................ 56
Stille inn søk etter mapper .
(/ Button Setting)................................ 58
Angi lydkvaliteteten (Equalizer)............. 59
Endre lydkvaliteten.........................................59
Tilpasse lydkvalitet.........................................61
Gjøre lyden mer livfull .
(VPT(Surround)).................................... 62
Lytte med klar stereolyd .
(Clear Stereo)......................................... 64
Korrigere lyd i det øvre registeret
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 65
Justere volumnivået .
(Dynamic Normalizer). ............................ 67
Spille av videoer
Spille av en video................................. 68
Angi retningen for videoen.................. 70
Angi visning for videoskjermbildet..... 72
Stille inn zoomefunksjonen................. 73
Spille av videoer kontinuerlig.............. 75
Angi visningsformat for videolister..... 76
Spille av bare videolyd......................... 77
Slette videoer fra videobiblioteket....... 78
Vise menyen for videovalg................... 79
Spille av podcaster
Spille av podcast-episoder................... 80
Slette podcast-episoder........................ 81
Vise valgmenyen for podcast............... 82
Fortsettes 
Indeks
Slik bruker du femveisknappen og
skjermen........................................................14
Vise "Now Playing"-skjermbildet..................21
Stille inn musikken
Meny
Om programvaren som følger med................9
Innhold
Innhold
Lytte til FM-radio................................. 95
1Skifte over til FM-radioen...........................95
2Forhåndsinnstille radiostasjoner
automatisk (Auto Preset).................................96
3Velge radiostasjoner.....................................97
Forhåndsinnstille radiostasjoner
manuelt.............................................. 98
Slette forhåndsinnstilte stasjoner..................99
Stille inn mottaket (Scan Sensitivity)...... 100
Skifte til mono/stereo (Mono/Auto)...... 101
Vise valgmenyen for FM-radioen...... 102
Vanlige innstillinger
Redusere støy fra omgivelsene (støyreduksjon)
(bare NWZ-S736F/S738F/S739F)............... 103
Bruke med eksterne lydkilder
(External Input Mode)..................................... 105
Bruke som ørepropper (Quiet Mode). .......... 107
Justere effekten av
støyreduksjonsfunksjonen .
(Set Noise Cancel level) .......................... 108
Begrense volumet .
(AVLS (Volume Limit))........................... 109
Slå av pipelyden................................. 110
Angi en skjermsparertype.................. 111
Angi en tid for skjermsparer.............. 112
Nyttige fakta
Maksimere batteriets levetid.............. 127
Hva er format og bithastighet?.......... 128
Hva er lydformat?........................................ 128
Hva er videoformat?.................................... 129
Hva er fotoformat?....................................... 129
Lagre data.......................................... 130
Oppgradere fastvaren i spilleren....... 131
Feilsøking
Feilsøking........................................... 132
Meldinger........................................... 146
Annen informasjon
Forholdsregler.................................... 149
Merknad om lisens og varemerke...... 156
Spesifikasjoner................................... 158
Indeks................................................. 163
Merknad
Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen
modeller ikke er tilgjengelige.
Indeks
Lytte til FM-radio
Meny
Vise et fotografi.................................... 84
Angi retningen for fotografiet............. 86
Angi visning for fotoskjermbildet....... 88
Spille av et lysbildeshow...................... 89
Angi avspillingsmodus for
lysbildeshowet.................................... 90
Angi tiden mellom lysbildene.............. 91
Angi visningsformatet for .
fotolister............................................. 92
Slette fotografier fra .
fotobiblioteket................................... 93
Vise valgmenyen for foto..................... 94
Velge tema.......................................... 113
Velge bakgrunnsbilde........................ 114
Justere lysstyrken for skjermen
(Brightness)......................................... 116
Stille inn gjeldende klokkeslett .
(Set Date-Time).................................... 117
Angi datoformat................................ 119
Angi tidsformat.................................. 120
Vise spillerinformasjon .
(Unit Information). ............................... 121
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger .
(Reset all Settings)................................. 122
Formatere minnet (Format)................. 123
Velge displayspråk............................. 125
Innhold
Se på fotografier
Meny
Du kan vise Home-menyen ved å trykke og holde inne spillerens BACK/
HOME-knapp. Home-menyen er startpunktet for alle funksjoner, som å spille
av sanger, videoer og podcast-episoder, vise bilder, søke etter sanger, bruke
"SensMe™ Channels", lytte til FM-radio og endre innstillinger.
Innhold
Home-menyliste
Indeks
 Tips
Skjermbildeutseendet varierer avhengig av innstillingene for "Wallpaper Settings"
( side 114) og "Theme Settings" ( side 113). Skjermbildeillustrasjonene i denne
håndboken er bare eksempler.
SensMe™ Channels..................... 44
FM Radio.................................. 95
Intelligent Shuffle*1
Time Machine Shuffle................. 41
Shuffle All...................................... 43
Photo Library.......................... 84
Music Library
All Songs........................................ 32
Album............................................ 33
Artist.............................................. 34
Genre............................................. 35
Release Year.................................. 36
Folder............................................. 37
Playlists.......................................... 39
Initial Search................................. 38
Intelligent Shuffle......................... 41
Video Library........................... 68
Fortsettes 
(Intelligent
*1 vises i stedet for
Shuffle) hvis spilleren bruker enkelte
elektroniske tjenester (bare tilgjengelig i
(Intelligent
USA). Du gjenoppretter
Shuffle) ved å formatere minnet i
spilleren ( side 123).
Now Playing............................ 21
Meny
Indeks
Music Settings
Play Mode................................ 52
Playback Range........................ 54
Equalizer................................... 59
VPT(Surround)....................... 62
DSEE(Sound Enhance).......... 65
Clear Stereo.............................. 64
Dynamic Normalizer.............. 67
Album Display Format........... 56
New Song Pop Up................... 55
/ Button Setting................. 58
Video Settings
Zoom Settings.......................... 73
Video Orientation................... 70
Display...................................... 72
Continuous Playback.............. 75
Podcast Library.......................... 80
Video List Format................... 76
On-Hold Display..................... 77
Photo Settings
Photo Orientation................... 86
Display...................................... 88
Slide Show Repeat................... 90
Slide Show Interval................. 91
Photo List Format................... 92
FM Radio Settings
Scan Sensitivity...................... 100
Mono/Auto............................ 101
Common Settings
Unit Information................... 121
AVLS (Volume Limit)........... 109
Beep Settings.......................... 110
Theme Settings...................... 113
Wallpaper Settings................ 114
Screensaver............................ 111
Brightness............................... 116
Set Date-Time........................ 117
Date Display Format............. 119
Time Display Format............ 120
Reset all Settings.................... 122
Format.................................... 123
Language Settings...................... 125
NC Settings*1.............................. 105
NC Modes.............................. 105
Set Noise Can. level............... 108
Innhold
Settings
*1Bare NWZ-S736F/S738F/S739F
Innhold
Medfølgende tilbehør
Kontroller at følgende er inkludert i pakken.
Meny
 Hodetelefoner (1)
 USB-kabel (1)
 Øreplugger (størrelse S, L) (1)
Indeks
 Ekstrautstyr (1)
Brukes når spilleren kobles til den valgfrie sokkelen osv.
 Lydkabel*1
 Pluggadapter for bruk på fly (enkel/dobbel)*1
 CD-ROM*2 *3 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*4
 Content Transfer
 Brukerveiledning (PDF-fil)
 Quick Start Guide (1)
*1 Bare NWZ-S736F/S738F/S739F
*2 Denne CD-ROMen må ikke spilles i en lyd-CD-spiller.
*3 Avhengig av i hvilket land eller hvilken region spilleren er kjøpt, kan
medfølgende programvare være forskjellig fra dette.
*4 Media Manager for WALKMAN følger ikke med i pakker som er solgt i USA.
Du kan laste ned programmet fra følgende webområde:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Slik installerer du ørepluggene riktig
Hvis ørepluggene ikke passer i ørene dine, kan det hende at du
ikke vil høre lave basslyder.
For å få bedre lydkvalitet bør du da skifte størrelse på
ørepluggene eller justere posisjonen for ørepluggene slik at de
sitter komfortabelt og slutter tett til ørene dine.
Ved kjøp er øreplugger i størrelse M installert. Hvis ørepluggene ikke passer til
ørene dine, kan du prøve en av de andre størrelsene, S eller L.
Når du skifter øreplugger, må du dreie dem for å få dem fast installert og
hindre at ørepluggen løsner og blir værende igjen i øret.
L
L
Om serienummeret
Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen. Nummeret
finnes på baksiden av spilleren.
Fortsettes 
Noen datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan komme
ut for begrensninger på hvilke filer (AAC, videofiler og lignende) som kan overføres
med dra og slipp. Hvis du installerer Windows Media Player 11 fra CD-ROMen som
følger med, kan du løse dette problemet og deretter overføre ved å dra og slippe på nytt.
Før du installerer Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere at
programvaren eller tjenesten du bruker, er kompatibel med Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN kan overføre musikk, fotografier eller video
fra datamaskinen til spilleren, og importere lyddata fra CDer. Media Manager
for WALKMAN kan også abonnere på RSS-kilder og overføre musikk og video
som er lastet ned fra RSS-kanaler.
Du kan få mer informasjon om bruken ved å lese i Hjelp i programvaren.
Lydfiler (AAC) og videoer kan også overføres ved dra og slipp med Windows
Utforsker i tillegg til Media Manager for WALKMAN.
Overførbare filer: Musikk (MP3, WMA, AAC*2, WAV), fotografier (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3),
podcast (musikk, video)
*1Hvis du kjøpte pakken i USA, må du laste ned Media Manager for WALKMAN fra
følgende webområde:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2DRM-filer er ikke kompatible.
*3Enkelte WMV-filer kan ikke spilles av etter at de er overført med Media Manager for
WALKMAN. Hvis du overfører dem på nytt ved hjelp av Windows Media Player 11, kan
det hende de kan spilles av.
Merknad
Det er ikke støtte for opphavsrettsbeskyttede videofiler, for eksempel DVD-filmer eller
opptak av digitale TV-programmer.
Fortsettes 
Indeks
 Tips
Meny
Windows Media Player 11
Windows Media Player kan importere lyddata fra CDer og overføre data til
spilleren. Hvis du bruker opphavsrettsbeskyttede WMA-lydfiler og WMVvideofiler, må du bruke denne programvaren.
Overførbare filer: musikk (MP3, WMA), video (WMV), fotografier (JPEG)
Hvis du vil ha mer informasjon om bruken, kan du se i Hjelp for programvaren
eller gå til følgende webområde:
http://www.support.microsoft.com/
Innhold
Om programvaren som følger med
10
Indeks
ATRAC-filer kan overføres til spilleren etter at de er konvertert til MP3-filformat.
Hvis du vil konvertere filer, må du laste ned MP3 Conversion Tool fra webområdet for
kundestøtte ( side 155).
Meny
 Tips
Innhold
Content Transfer
Med Content Transfer kan du overføre musikk, video eller fotografier fra en
datamaskin til spilleren ved å dra og slippe. Du kan bruke Windows Utforsker
eller iTunes® til intuitivt å dra og slippe data til Content Transfer. Hvis du vil ha
mer informasjon om bruken, kan du se i Hjelp for programvaren.
Overførbare filer: musikk (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fotografier (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2),
podcast (musikk, video)
*1 DRM-filer er ikke kompatible.
*2 Enkelte WMV-filer kan ikke spilles av etter at de er overført med Content
Transfer. Hvis du overfører dem på nytt ved hjelp av Windows Media Player
11, kan det hende de kan spilles av.
11
Innhold
Deler og kontroller
Forside
Meny
Indeks
Bakside
 BACK/HOME-knapp*1
Trykk for å gå opp ett nivå i
listeskjermbildet, eller for å gå tilbake
til den forrige menyen.
Trykk og hold inne knappen BACK/
HOME for å vise Home-menyen
( side 13).
 Femveisknapp*2
Starter avspilling og gjør det mulig å
navigere i spillerens skjermmenyer
( side 14).
 Hodetelefonkontakt*3
For tilkobling av hodetelefonene. Sett
inn pluggen til den klikker på plass.
Hvis hodetelefonene ikke kobles
ordentlig til, kan det hende at lyden
fra hodetelefonene ikke overføres
riktig.
Om støyreduksjonsfunksjonen (bare
NWZ-S736F/S738F/S739F)
Støyreduksjonsfunksjonen er bare
tilgjengelig når du bruker de
medfølgende hodetelefonene.
De medfølgende hodetelefonene kan
bare brukes sammen med disse
modellene, og kan ikke brukes
sammen med annet utstyr.
 WM‑PORT-kontakt
Bruk denne kontakten til å koble til
den medfølgende USB-kabelen eller
annet tilleggsutstyr, for eksempel
utstyr som støtter WM‑PORT.
 NOISE CANCELING-bryter (bare
NWZ-S736F/S738F/S739F)
Ved å skyve NOISE CANCELINGbryteren i pilens retning ,
aktiverer du
støyreduksjonsfunksjonen
( side 103).
Display
Displayet kan variere avhengig av
funksjonene ( side 13).
VOL +*2/–-knapp
Justerer volumet.
Fortsettes 
12
Spilleren bruker en svært liten mengde
batteristrøm når den er i standbymodus. Derfor kan det hende at
spilleren slås helt av etter kort tid,
avhengig av hvor mye strøm som er
igjen i batteriet.
Indeks
Merknad
på
*1Funksjoner som er merket med
spilleren, blir aktivert hvis du trykker
inn og holder de tilsvarende knappene.
2
Det
finnes følbare prikker. Bruk dem
*
som hjelp når du bruker knappene.
*3Formen på åpningen for
hodetelefonkontakten varierer avhengig
av modell.
Meny
 OPTION/PWR OFF-knapp*1
Viser valgmenyen ( side 22, 49,
79, 82, 94, 102).
Hvis du trykker og holder inne
OPTION/PWR OFF-knappen, slår
skjermen seg av og spilleren går over
i standby-modus. Hvis du trykker på
en knapp mens spilleren er i
standby-modus, vises "Now Playing"skjermbildet og spilleren er klar for
bruk. Hvis du lar spilleren være i
standby-modus omtrent et døgn, slår
spilleren seg automatisk helt av. Hvis
du trykker på en hvilken som helst
knapp når spilleren er slått av, vises
oppstartskjermbildet først, og
deretter vises "Now Playing"skjermbildet.
 RESET-knapp
Tilbakestiller spilleren når du
trykker på RESET-knappen med en
liten nål eller lignende ( side 132).
Innhold
 HOLD-bryter
Når du bærer med deg spilleren, kan
du beskytte den mot utilsiktet bruk
ved hjelp av HOLD-bryteren. Når
HOLD-bryteren blir skjøvet i pilens
retning , blir funksjonene for alle
knapper deaktivert. Hvis du skyver
HOLD-bryteren i motsatt retning,
blir HOLD-funksjonen slått av.
13
Indeks
Home-menyen
Meny
Bruk femveisknappen og BACK/HOME-knappen til å navigere gjennom
skjermbilder, spille av sanger, videoer, podcast-episoder og FM-radio, samt vise
bilder eller endre spillerens innstillinger.
HOME-menyen vises når du trykker og holder inne BACK/HOME-knappen.
Diagrammet nedenfor viser hvordan skjermbildet endres når du trykker på de
forskjellige knappene. Spillerens skjermbilde endres for eksempel slik det er vist
nedenfor når du velger "Music Library"– "Album" fra Home-menyen.
Innhold
Spillerkontroller og -skjermbilder
Velg
(Music Library) og trykk på
-knappen.
Music Library
Trykk på knappen
BACK/HOME.
Velg "Album" og trykk
på -knappen.
Trykk og hold inne
knappen BACK/HOME.
Albumliste
Trykk på knappen
BACK/HOME.
Velg albumet du ønsker, og trykk på
-knappen.
Trykk og hold inne
knappen BACK/HOME.
Sangliste
Trykk på knappen
BACK/HOME.
Velg ønsket sang og trykk på
-knappen.
Avspillingen begynner.
Trykk og hold inne
knappen BACK/HOME.
Now Playing-skjermbildet
Trykk på knappen
BACK/HOME.
Trykk og hold inne
knappen BACK/HOME.
Fortsettes 
14
Med femveisknappen kan du utføre ulike
funksjoner i listeskjermbildene, i skjermbildene for
miniatyrbilder og i "Now Playing"-skjermbildet.
 (spill/pause/
bekreft)-knapp*1
/-knapper
Slik bruker du femveisknappen i listeskjermbildet
Meny
*1Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du
bruker knappene.
/-knapper
Indeks
Musikk
Indeks
De første bokstavene til navnene på sanger og album i listedelen vises.
Liste
Informasjonsområde
Informasjonen om sangen, ikonene og så videre, vises ( side 20).
Knapper
Beskrivelse

Bekrefter elementet i listen.
Trykk og hold inne for å spille av alle sangene i det valgte
elementet.
Flytter markøren opp eller ned.
Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere.
Bytter skjermbilder eller beveger markøren til venstre eller høyre
for å vise en liste over elementer når en indeks vises.
Viser det forrige eller det neste skjermbildet av listen, når indeksen
ikke vises.
/
/
Video
Liste
Knapper
Beskrivelse

Bekrefter elementet i listen.
/
Flytter markøren opp eller ned.
Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere.
Viser det forrige eller det neste skjermbildet av listen.
/
Innhold
Slik bruker du femveisknappen og skjermen
Fortsettes 
15
Fotografi
Innhold
Liste
Meny
Beskrivelse

Bekrefter elementet i listen.
Trykk og hold inne for å spille av et lysbildeshow av fotografier i
det valgte elementet.
Flytter markøren opp eller ned.
Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere.
Viser det forrige eller det neste skjermbildet av listen.
/
/
Slik bruker du femveisknappen i miniatyrbilde*1-skjermbildet
Miniatyrbilder
Knapper
Beskrivelse

Viser sanglisten for det valgte elementet i musikkmodus, eller viser
det valgte elementet i fotomodus. Starter avspilling av valgt element
under videobruk.
Flytter markøren opp eller ned.
Trykk og hold inne for å bla opp eller ned raskere.
Flytter markøren til venstre eller høyre.
Trykk og hold inne for å flytte markøren raskere til venstre eller
høyre, og bla deretter opp eller ned i miniatyrbildene.
/
/
*1Miniatyrbilde betyr et bilde i redusert størrelse av omslagsbilde, en scene fra en video
eller et foto. Hvis du vil vise miniatyrbilder for album, kan du se  side 56. For
videofiler kan du se  side 76.
Fortsettes 
Indeks
Knapper
16
Innhold
Slik bruker du femveisknappen i "Now Playing"-skjermbildet
Musikk
Sangnavn
Meny
Indeks
Artistnavn
Albumtittel
Sjanger
Utgivelsesår
Avspillingsstatus
Knapper
Beskrivelse

Starter avspilling av sang. Når avspillingen starter, vises  på
displayet og hvis du trykker på -knappen igjen, vises  og
avspillingen tar pause.*1 Denne pause og fortsett-funksjonen er
bare tilgjengelig i "Now Playing"-skjermbildet.
/
Trykk på /-knappen for å vise markøren og bla gjennom
elementene som vises. Når sjanger, albumtittel eller andre
egenskaper er valgt med markøren, trykker du på -knappen for
å vise en liste over artister i samme sjanger som sangen som spilles
nå eller sanglistene for albumet som spilles nå.
Når /-knappen er satt til "Folder +/–" ( side 58)
Starter avspilling fra den første sangen i neste mappe*2, gjeldende
mappe eller forrige mappe. Trykk på -knappen for å hoppe over
den første sangen i gjeldende mappe eller forrige mappe. Trykk på
-knappen for å hoppe til første sang i neste mappe.
/
Når knappen trykkes én gang eller gjentatte ganger, flyttes
avspillingen til begynnelsen av gjeldende, forrige eller neste sang.
Trykk og hold inne for å gå raskt fremover eller bakover i sangen
som spilles av.
*1Hvis det ikke er noen aktivitet i mer enn 3 minutter mens en sang står på pause, slås
skjermen av og spilleren går over i standby-modus.
2
* Hvilke mappeenheter spilleren hopper over, kan variere etter listen før sanglisten. Hvis
du for eksempel velger en sang i rekkefølgen "Artist"- albumliste - sangliste, kan du søke
etter sanger ved å hoppe over album.
Fortsettes 
17
SensMe™ Channels
Innhold
Kanal
Meny
Sangnavn
Artistnavn
Albumtittel
Avspillingsstatus
Beskrivelse

Starter avspilling av sang. Når avspillingen starter, vises  på
displayet. Hvis du trykker på -knappen en gang til, vises  og
avspillingen stoppes midlertidig.
/
Trykk på /-knappen for å bla gjennom listen over kanaler. Hver
gang du trykker på knappen, endres kanalen og avspillingen av
sanger starter fra midten av sangen.
Når knappen trykkes én gang eller gjentatte ganger, flyttes
avspillingen til begynnelsen av gjeldende, forrige eller neste sang.
Trykk og hold inne for å gå raskt fremover eller bakover i sangen
som spilles av.
/
Fortsettes 
Indeks
Knapper
18
Video
Innhold
Meny
Avspillingsstatus
Knapper
Beskrivelse

Starter avspilling av video. Når avspillingen starter, vises  på
displayet, og hvis -knappen blir trykket inn igjen, vises  og
avspillingen tar pause.*1 Du kan spille av og ta pause i video bare
fra "Now Playing"-skjermen for videoen.
/
Trykk på /-knappen for å finne begynnelsen av neste, forrige
eller den videoen som blir avspilt nå.*2
/
Trykk på /-knappen for å gå raskt fremover eller bakover i
videoen som spilles av.
Under avspilling endres hastigheten til forover-/bakoverspoling i
tre nivåer ved at du trykker gjentatte ganger på knappen /
((×10), (×30), (×100)). Ved å trykke og holde inne, økes
hastigheten med ett nivå, og ved å slippe går den tilbake til normal
avspilling.
Mens avspillingen står på pause, kan du gå litt frem eller tilbake
ved å trykke på /-knappen.
*1Hvis det ikke er noen aktivitet i mer enn 3 minutter mens en video står på pause, slås
skjermen av og spilleren går over i standby-modus.
2
* Hvis "Continuous Playback" er satt til "On", kan du finne begynnelsen av neste eller
forrige video fra videoen som spilles av for øyeblikket ( side 75).
Fortsettes 
Indeks
Når du endrer displayretningen til vannrett, endres også retningen og
funksjonene for ///-knappen.
19
Fotografi
Innhold
Meny
Avspillingsstatus
Knapper
Beskrivelse

 vises på displayet, og et lysbildeshow starter. Hvis knappen
 trykkes på nytt, vises  og avspillingen stopper midlertidig.*1
/
Viser neste eller forrige fotografi.
*1Under avspilling av sanger mens et lysbildeshow er midlertidig stoppet, deaktiveres
skjermen hvis du ikke utfører noen handlinger innenfor tidsrommet som er angitt i
"Screensaver Timing" ( side 112). Når avspillingen av sanger og et lysbildeshow som
vises samtidig, stoppes midlertidig, og du ikke utfører en handling i mer enn 3 minutter,
slås skjermen av og spilleren går over i standby-modus.
FM
Knapper
Beskrivelse

Spiller av FM-radio, eller stopper avspillingen midlertidig*1.
Forhåndsinnstiller ved å trykke og holde inne den valgte
frekvensen.
/
Velger frekvenser. Velger den neste stasjonen som kan mottas, ved
å trykke og holde inne.
/
Velger den forhåndsinnstilte stasjonen.
*1Hvis det ikke er noen aktivitet i mer enn 3 minutter mens FM står på pause, slår
skjermen seg av og spilleren går over i standby-modus.
Fortsettes 
Indeks
Når du endrer displayretningen til vannrett, endres også retningen og
funksjonene for ///-knappen.
20
Ikonene som vises i tabellen nedenfor, kommer frem i informasjonsområdet. Ikonene kan
variere etter avspillingsstatus, innstillinger eller skjermbildene.
Se de enkelte referansesidene for mer informasjon om ikonene.
Ikoner
,
,
,
,
og så videre
,
,
og så videre
Ikoner for sangtittel, artistnavn, videotittel, fototittel eller FMradio
Ikonene for avspillingsmodus
 Avspillingsmodus er satt til "Repeat" eller "Shuffle" ( side 53).
"Slide Show Repeat" er satt til "On" ( side 90)
Ikoner for avspillingsområde
 Avspillingsområdet er satt til "Selected Range" ( side 54)
Ikonene for lydeffektinnstillingen ( side 60) eller for
støyreduksjonsfunksjonen (bare NWZ-S736F/S738F/S739F)
( side 103)
Ikonene for videoinnstillingen
"Continuous Playback" er satt til "On" ( side 75)
"Zoom Settings" er satt til "Auto" eller "Full" ( side 73)
Ikonet for FM-radioinnstilling
Innstillingen "Mono/Auto" er satt til "Mono" ( side 101)
Ikonet for gjenværende batterilading ( side 23)
Fortsettes 
Indeks
,
Meny
, , , ,
, ,
,
,
, , og så
videre
beskrivelse
Ikoner for avspillingsstatus
 Avspilling, pause, spole frem/tilbake, gå til begynnelsen av
neste, nåværende eller forrige sang
 Gå fremover/bakover litt eller raskt ( side 69)
Innhold
Om informasjonsområdet
21
Du kan raskt vise "Now Playing"-skjermbildet fra forskjellige skjermbilder.
Now Playing
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Vise "Now Playing"-skjermbildet
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
(Now Playing), og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Detaljert informasjon om innholdsfilen som spilles av, vises.
 Tips
Du kan vise skjermbildet "Now Playing" ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF
for å velge "Now Playing".
du spiller av video, viser foto eller lytter til FM-radio, kan du velge "Go to the song
Når

playback screen" fra alternativmenyen for å vise avspillingsskjermbildet for sanger.
22
Femveisknapp
 Trykk på knappen OPTION/PWR OFF.
Valgmenyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge elementet, og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet for de valgte innstillingselementene eller valgt kommando
blir utført. Innholdet i valgmenyen kan variere etter hvilket skjermbilde du
har fremme når du trykker på OPTION/PWR OFF-knappen.
Du finner mer informasjon på de neste sidene.
"Vise valgmenyen for musikk" ( side 49)
"Vise valgmenyen for video" ( side 79)
"Vise valgmenyen for Podcast" ( side 82)
"Vise valgmenyen for foto" ( side 94)
"Vise valgmenyen for FM-radio" ( side 102)
Indeks
Knappen OPTION/PWR OFF
Meny
Du kan endre forskjellige innstillinger for hver funksjon når du trykker på
OPTION/PWR OFF-knappen. OPTION/PWR OFF-knappen er nyttig siden
du kan vise innstillingsskjermbildet øyeblikkelig, uten å velge
(Settings) i HOME-menyen.
innstillingselementer fra menyen
Innhold
Bruke knappen OPTION
23
Komme i gang
Innhold
Klargjøre spilleren
Lade spilleren
Lade spilleren
Batteriikonet i displayet endres som vist nedenfor. Se  side 161 for
informasjon om batterivarighet.
Ikonets nivåindikator reduseres etter hvert som batterinivået blir lavere. Hvis
"LOW BATTERY. Please Charge." vises, kan du ikke bruke spilleren. I så fall
må du lade batteriet ved å koble til datamaskinen.
Fortsettes 
Indeks
Når gjenstående batterinivå på displayet viser
, er ladingen fullført
(ladetiden er på omtrent 3 timer).
Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på
i
lenge, bør du lade den helt opp først (til gjenstående batterinivå viser
displayet).
Meny
Spillerens batteri lades mens spilleren er koblet til en datamaskin som er slått
på.
Nå du kobler spilleren til datamaskinen, må du bruke
den medfølgende USB-kabelen. Når du kobler USBkabelens kontakt til spilleren, må du passe på at merket vender opp.
24
Komme i gang
Merknader
Meny
Indeks
Fortsettes 
Innhold
Batteriet må lades i en romtemperatur på 5–35 ºC.
Batteriet kan lades opp omkring 500 ganger før det er oppbrukt. Dette tallet varierer,
avhengig av under hvilke forhold du bruker spilleren.
Batteriindikatoren på displayet er kun et anslag. Én del svart i indikatoren vil for
eksempel ikke alltid angi nøyaktig en fjerdedel av batteriets oppladingsnivå.
"Do not disconnect." vises på displayet når spilleren har tilgang til datamaskinen. Du må
ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen hvis "Do not disconnect." vises. Da kan
dataene som overføres, bli skadet.
Alle kontrollknappene på spilleren er deaktiverte mens den er koblet til en datamaskin.
Det kan hende at enkelte USB-enheter som er koblet til datamaskinen, forhindrer riktig
bruk av spilleren.
Vi garanterer ikke at batteriet kan lades ved bruk av datamaskiner som er modifisert
eller satt sammen på egenhånd.
Hvis datamaskinen går over i strømsparingsmodus, for eksempel dvale- eller
hvilemodus, mens spilleren er koblet til via USB-kabelen, lades ikke spillerens batteri. I
stedet fortsetter spilleren å bruke batteristrøm.
Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til en bærbar datamaskin som ikke
er koblet til strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut batteriet på den bærbare
datamaskinen.
Når spilleren er koblet til en datamaskin, må du ikke slå datamaskinen på eller av,
starte den på nytt eller aktivere den fra dvalemodus. Hvis du utfører noen av disse
handlingene, kan det føre til at spilleren ikke fungerer slik den skal. Koble spilleren fra
datamaskinen før du utfører disse handlingene.
Hvis du ikke skal bruke spilleren på minst et halvt år, bør du lade batteriet minst hver
sjette måned eller hvert år for å vedlikeholde batteriet.
25
Komme i gang
Innhold
Slå spilleren på og av
Slå av spilleren
Hvis du trykker og holder inne OPTION/PWR OFF-knappen ( side 12), går
spilleren over i standby-modus og skjermen slås av for å spare batteristrøm.
Hvis du trykker en knapp mens du er i standby-modus, vises "Now Playing"skjermbildet med mer, og spilleren er klar for bruk.
Hvis spilleren står i standby-modus i omkring en dag, slås spilleren av helt
automatisk. Hvis du trykker en hvilken som helst knapp når spilleren er slått av,
vises oppstartskjermbildet først, og deretter vises "Now Playing"-skjermbildet.
Indeks
Slå på spilleren
Trykk en hvilken som helst knapp for å slå spilleren på.
Meny
Knappen
OPTION/PWR OFF
26
Komme i gang
Meny
For at du skal kunne bruke musikk, fotografier, videoer og podcaster på
spilleren, må du klargjøre dataene på datamaskinen. Bruk passende
programvare til å importere dataene til datamaskinen.
Du finner mer informasjon om støttede filformater under "Støttet filformat"
( side 158).
Innhold
Hente data
Indeks
27
Komme i gang
Noen datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan komme
ut for begrensninger på hvilke filer (AAC, videofiler og lignende) som kan overføres
med dra og slipp. Hvis du installerer Windows Media Player 11 (mer informasjon
finnes i delen "Installing the Operation Guide and software" i "Quick Start Guide") fra
medfølgende CD-ROM, kan du løse dette problemet slik at du kan overføre ved å dra og
slippe. Før du installerer Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere
at programvaren eller tjenesten er kompatibel med Windows Media Player 11.
Data-hierarkiet kan skille seg fra dette, avhengig av datamaskinmiljøet.
Enkelte WMV-filer kan bare spilles av ved overføring med Windows Media Player 11.
Merknader
Du må ikke koble fra USB-kabelen hvis "Do not disconnect." vises. Da kan
dataene som overføres, bli skadet.
Du kan ikke endre mappenavn på eller slette mappene "MUSIC", "MP_
ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" og "PODCASTS".
Du må ikke endre mappe- eller filnavn direkte under mappene "MP_ROOT"
eller "MPE_ROOT". Ellers vil de ikke bli vist på spilleren.
 Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende
USB-kabelen.
Koble USB-kabelens kontakt til spilleren med
-merket opp.
 Velg spilleren i Windows Utforsker. Deretter drar og slipper du
filene.
Spilleren vises i Windows Utforsker som [WALKMAN].
Fortsettes 
Indeks
 Tips
Meny
Du kan overføre data direkte ved å dra og slippe med Windows Utforsker på
datamaskinen.
Hierarkiet for avspillbare data har regler. Se illustrasjonene nedenfor om
hvordan du overfører data på riktig måte.
Du finner mer informasjon om den medfølgende programvaren som kan
overføre data, på  side 9.
Innhold
Overføre data
28
Komme i gang
Innhold
For sanger
(Med Windows Utforsker)
Dra og slipp filer i mappen "MUSIC".
Merk at hverken filer eller mapper ut over åtte nivåer vil bli
registrert.
første
Meny
syvende
åttende
(På spilleren)
Mappene blir vist i rekkefølge etter mappenavn, deretter blir
filene vist i rekkefølge etter filnavn. I denne sammenhengen
skilles det ikke mellom store og små bokstaver.
Fortsettes 
Indeks
niende
29
Komme i gang
Innhold
første
andre
Meny
For videoer
(Med Windows Utforsker)
Dra og slipp filer i mappen "VIDEO".
På første nivå i "VIDEO"-mappen vil både filer og mapper bli
registrert. Filer på andre nivå vil bli registrert. Filer på andre nivå
vil bli registrert. Mapper ut over første nivå og filer ut over andre
nivå vil derimot ikke bli registrert.
tredje
Indeks
(På spilleren)
Videofilene blir vist i den rekkefølgen de blir overført ved dra
og slipp. (De nyeste dataene er øverst.)
 Tips
Du kan angi JPEG-filer som miniatyrbilder av videofiler ved
å plassere JPEG-filer i de aktuelle videomappene. Når du viser
videolisten, kan du se miniatyrbildene (små bilder som vises i
menyen) for videofilene på spilleren.
Hvis du vil vise et miniatyrbilde for en videofil, kan du lage en JPEG-fil (vannrett 160 ×
loddrett 120 punkter, filtype: .jpg) og gi den samme navn som ønsket videofil, og
deretter lagre den i videofilmappen.
Fortsettes 
30
Komme i gang
første
Meny
andre
Innhold
For foto
(Med Windows Utforsker)
Dra og slipp filer i mappen "PICTURE".
På første nivå i "PICTURE"-mappen vil både filer og mapper
bli registrert. Bare filer på andre nivå vil bli registrert i
mappen "PICTURE". Mapper og filer ut over andre nivå vil
ikke bli registrert.
tredje
* Datahierarkiet i
"PICTURES" er det
samme som i "PICTURE"mappen.
1
Fortsettes 
Indeks
(På spilleren)
Mappene under "PICTURE"- mappen blir vist i alfabetisk
rekkefølge. Filene på første nivå i "PICTURE"-mappen blir
lagret i <PICTURE>-mappen.
31
Komme i gang
Innhold
første
andre
Meny
For podcaster
(Med Windows Utforsker)
Dra og slipp kanalmapper i mappen "PODCASTS" og
episodefiler i kanalmappene.
På første nivå i "PODCASTS"-mappen vil bare mapper bli
registrert. Episodefilene på første nivå vil ikke registreres. På
andre nivå vil bare filer registreres og eventuelle mapper vil
ikke bli registrert. Mapper og filer ut over andre nivå vil ikke
bli registrert.
tredje
Indeks
(På spilleren)
Mappene under "PODCASTS"- mappen blir vist i alfabetisk
rekkefølge. Filer i kanalmappene vises i alfabetisk
rekkefølge.
32
Spille av musikk
Innhold
Søke etter sanger (Music Library)
Du kan søke etter sanger etter sangtittel, album, artist, sjanger osv.
Meny
Music Library
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
Indeks
Søke etter sanger etter sangnavn
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "All Songs" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Sanglisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sang og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
Fortsettes 
33
Spille av musikk
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
på -knappen for å bekrefte.
Albumlisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge et album og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sang og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
 Tips
Du kan spille alle sangene i en listeoppføring ved å velge oppføringen i listen og trykke
inn og holde -knappen i trinn .
Du
kan endre visningsformatet for albumlisten ( side 56).

kan velge avspillingsområde for sanger ( side 54).
Du

Fortsettes 
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Album" og trykk deretter
Meny
 Trykk på ///-knappen for å velge
Innhold
Søke etter sanger etter album
34
Spille av musikk
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
-knappen for å bekrefte.
Artistlisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en artist og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Albumlisten for den valgte artisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge et album og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sang og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
 Tips
Du kan spille av alle sangene fra et listeelement ved å velge elementet fra en liste og
trykke og holde inne knappen  i trinn  til .
Du kan endre visningsformatet for albumlisten ( side 56).
Du kan velge avspillingsområde for sanger ( side 54).
Fortsettes 
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Artist" og trykk deretter på
Meny
 Trykk på ///-knappen for å velge
Innhold
Søke etter sanger etter artist
35
Spille av musikk
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
på -knappen for å bekrefte.
Sjangerlisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sjanger og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Artistlisten for den valgte sjangeren vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en artist og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Albumlisten for den valgte artisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge et album og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sang og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
 Tips
Du kan spille av alle sangene i et listeelement ved å velge elementet fra listen og trykke
og holde inne knappen  i trinnene  til .
Du kan endre visningsformatet for albumlisten ( side 56).
Du kan velge avspillingsområde for sanger ( side 54).
Fortsettes 
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Genre" og trykk deretter
Meny
 Trykk på ///-knappen for å velge
Innhold
Søke etter sanger etter sjanger
36
Spille av musikk
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over utgivelsesår vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge et år og trykk deretter på
-knappen for å bekrefte.
Artistlisten for det valgte utgivelsesåret vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en artist og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sanglisten for artisten, valgt fra utgivelsesåret, vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sang og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
 Tips
Du kan spille av alle sangene fra et listeelement ved å velge elementet fra listen og trykke
og holde inne knappen  i trinn  til .
Du kan velge avspillingsområde for sanger ( side 54).
Fortsettes 
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Release Year" og trykk
Meny
 Trykk på ///-knappen for å velge
Innhold
Søke etter sanger etter utgivelsesår
37
Spille av musikk
 Trykk og hold BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Folder" og trykk deretter
på  -knappen for å bekrefte.
Mappelisten eller sangen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en mappe eller sang og
trykk deretter på  -knappen for å bekrefte.
Når du velger en mappe, vises sang- eller mappelisten(e). Når du velger en
sang, vises skjermbildet for avspilling og deretter begynner avspillingen av
sanger. Gjenta om nødvendig trinn  til den ønskede sangen vises.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
 Tips
Du kan velge avspillingsområde for sanger ( side 54).
Merknader
Opptil åtte mappenivåer kan registreres.
Du kan ikke spille alle sanger i en mappe selv om du velger en mappe fra listen og
trykker og holder inne -knappen i trinn 
Fortsettes 
Indeks
 Trykk på /// -knappen for å velge
Meny
Når du overfører data til "MUSIC"-mappen ved å dra og slippe i Windows
Utforsker, kan opptil åtte nivåer under "MUSIC"-mappen vises og spilles av. Selv
om du bruker annen programvare med overføringsfunksjon til å overføre
sangene, kan du fortsatt søke etter sanger fordelt over mapper.
Innhold
Søke etter sanger etter mappe
38
Spille av musikk
Du kan søke etter sanger ved hjelp av den første bokstaven i navnet på artisten,
albumet eller sangen.
 Trykk på ///-knappen for å velge
(Music Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Initial Search" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over kategorier du kan søke i, kommer frem.
 Trykk på ///-knappen for å velge en kategori og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Et skjermbilde vises der du kan velge et tegn.
 Trykk på ///-knappen for å velge første tegn og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Når søket er fullført, vises resultatene.
Når du velger "Artist" eller "Album", kan du begrense søkeresultatene og
velge en bestemt sang.
Når du har valgt "Artist" eller "Album" og du trykker og holder inne
knappen , spilles alle sangene i elementet av.
Fortsettes 
Indeks
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
Meny
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
Innhold
Søke etter sanger etter den første bokstaven
39
Spille av musikk
Meny
Du kan spille av lister med sanger (spillelister). Du kan også opprette spillelister
ved hjelp av medfølgende Windows Media Player 11, eller annen programvare
med overføringsfunksjoner. Det kan imidlertid hende at noen spillelister ikke
gjenkjennes av spilleren, avhengig av programvaren. Se i Hjelp eller kontakt
produsenten av programvaren for mer informasjon om bruken.
Innhold
Spille av en spilleliste
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet "Music Library" kommer frem.
(Music Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Playlists" og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Listen over spillelister vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en spilleliste og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Sanglisten vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en sang og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.
 Tips
Du kan spille av alle sangene i en spilleliste ved å velge spillelisten fra listen over
spillelister og trykke og holde inne -knappen i trinn .
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge
40
Spille av musikk
Søke etter sanger på grunnlag av sangen som
spilles av
Innhold
Du kan søke etter andre sanger, album og artister etter sanginformasjonen for
sangen som spilles av for øyeblikket. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må
"/ Button Setting" være satt til "Direct Search" ( side 58).
Meny
Now Playing
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
(Now Playing) og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles av for øyeblikket, vises.
 Trykk på -knappen for å vise en markør og velge et element
du vil søke etter sanger i, og trykk deretter på -knappen for å
bekrefte.
Følgende lister vises, avhengig av elementet du valgte.
Artist: Albumlisten for den artisten som spilles av for øyeblikket.
Album: Sanglisten for det albumet som spilles av for øyeblikket.
Sjanger: En artistliste i den samme sjangeren som artisten som spilles av
for øyeblikket.
Utgivelsesår: En artistliste fra det samme utgivelsesåret som sangen som
spilles av for øyeblikket.
Merknader
Denne funksjonen er ikke i samsvar med podcast-episodene.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du hører på "SensMe™ Channels".
Indeks
Knappen
BACK/HOME
41
Spille av musikk
Innhold
Spille sanger i tilfeldig rekkefølge
(Intelligent Shuffle)
Spilleren har to ulike modi for vilkårlig avspilling (vilkårlig gjentatt avspilling).
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
Merknad

vises i stedet for
(Intelligent Shuffle) hvis spilleren bruker enkelte elektroniske
(Intelligent Shuffle) ved å
tjenester (bare tilgjengelig i USA). Du gjenoppretter
formatere minnet i spilleren ( side 123).
Spille av sanger som er utgitt i samme år, i vilkårlig rekkefølge (Shuffle)
Spilleren velger et vilkårlig utgivelsesår og spiller av alle overførte sanger fra det
året i vilkårlig rekkefølge.
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
(Intelligent Shuffle) og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet som brukes til å velge modus for vilkårlig avspilling, vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Time Machine Shuffle" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Et vilkårlig utgivelsesår velges, og sanger i det året spilles av i vilkårlig
rekkefølge.
Fortsettes 
Indeks
Intelligent
Shuffle
42
Spille av musikk
Mens animasjonen som kommer frem når spilleren velger et utgivelsesår, vises, er det
ikke mulig å bruke kontrollene for spilleren.
Sanger uten data for utgivelsesår blir ikke valgt i "Time Machine Shuffle"-avspilling og
blir ikke spilt.
Shuffle-avspilling av alle sanger begynner hvis ingen av sangene i spilleren har fått tildelt
utgivelsesår.
Hvis alle sangene på spilleren med utgivelsesår har samme utgivelsesår, eller hvis
noen av sangene har samme utgivelsesår og resten ikke har noe utgivelsesår, kommer
animasjonen frem mens utgivelsesåret blir valgt uten å bli vist og avspillingen starter.
Fortsettes 
Indeks
Merknader
Meny
Du kan også velge "Intelligent Shuffle"-avspilling fra "Music Library".
Når du starter "Intelligent Shuffle"-avspilling, skifter avspillingsmodus til "Shuffle"
eller "Shuffle&Repeat" ( side 53). Selv om du avbryter "Intelligent Shuffle", beholdes
innstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for avspillingsmodusen.
Når
du starter "Time Machine Shuffle"-avspilling, er avspillingsområdet satt til "Selected

Range" ( side 54). Selv om du avbryter "Time Machine Shuffle" blir innstillingen for
"Selected Range" beholdt.
Shuffle"-avspilling avbrytes automatisk dersom du utfører en av følgende
"Intelligent

handlinger:
Starter avspilling av en sang ved å velge den fra "Music Library" eller lignende.
Endrer avspillingsmodus.
Endrer avspillingsområdet.
Innhold
 Tips
43
Spille av musikk
Alle sangene som er lagret på spilleren, spilles av i vilkårlig rekkefølge.
Innhold
Spille av alle sanger i vilkårlig rekkefølge
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
Meny
 Trykk på ///-knappen for å velge "Shuffle All" og trykk
Indeks
(Intelligent Shuffle) og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet som brukes til å velge modus for vilkårlig avspilling, vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Alle sangene spilles av i vilkårlig rekkefølge.
 Tips
Du kan også velge "Intelligent Shuffle"-avspilling fra "Music Library".
Når du starter "Intelligent Shuffle"-avspilling, skifter avspillingsmodus til "Shuffle"
eller "Shuffle&Repeat" ( side 53). Selv om du avbryter "Intelligent Shuffle", beholdes
innstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for avspillingsmodusen.
"Intelligent
Shuffle"-avspilling avbrytes automatisk dersom du utfører en av følgende

handlinger:
Starter avspilling av en sang ved å velge den fra "Music Library" eller lignende.
Endrer avspillingsmodus.
Endrer avspillingsområdet.
44
Spille av musikk
Hva er "SensMe™ Channels"?
Du kan spille av sanger som passer til humøret, aktiviteten du holder på med,
tidspunktet osv. ved å velge kanaler.
SensMe™ Channels
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge (SensMe™ Channels) og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Avspillingsskjermbildet for "SensMe™ Channels" vises, og spilleren
begynner å spille av sanger.
Fortsettes 
Indeks
Spille av sanger ved å bruke "SensMe™ Channels"
Meny
"SensMe™ Channels" er en funksjon som automatisk plukker ut sanger som
passer til kanalenes tema, og spiller den av. Du kan spille av sanger som passer
til humøret, aktiviteten du holder på med, tidspunktet på dagen osv.
Før du spiller av sanger med "SensMe™ Channels", må lydmønsteret i sangene
analyseres gjennom 12 TONE ANALYSIS, som er utviklet av Sony. 12 TONE
ANALYSIS følger med programvare som Content Transfer eller Media
Manager for WALKMAN. Se i Hjelp for mer informasjon om analyse av
programvaren. Du kan også analysere sanger ved hjelp av spilleren
( side 47).
Innhold
Spille av sanger ved å bruke SensMe™ Channels
45
Spille av musikk
Når kanalene endres, begynner sangen fra midten.
/-knappen og -knappen fungerer på samme måte som for
musikkavspilling ( side 17).
Merknader
Avhengig av filformatet, kan enkelte sanger ikke analyseres med 12 TONE ANALYSIS
i Media Manager for WALKMAN eller Content Transfer. Med slike filer kan du utføre
"Updating Channels" fra valgmenyen ( side 47).
Bare sanger i "Music Library" spilles av. Du kan ikke spille av podcast-episoder med
"SensMe™ Channels".
I henhold til analysen kan en sang bli valgt av flere kanaler, eller ikke bli valgt av noen
kanaler. Alle sanger kan imidlertid spilles av i kanalen "Shuffle All".
Resultatet av analysen kan variere hver gang du utfører "Updating Channels".
Fortsettes 
Indeks
Sangene spilles av i vilkårlig rekkefølge. Hver gang du velger kanalen, vil rekkefølgen for
avspilling endres.
du overfører sanger ved hjelp av Media Manager for WALKMAN eller Content
Hvis

Transfer, spilles sangene av fra den mest melodiske og rytmiske delen.
Meny
 Tips
Innhold
 Trykk på /-knappen for å velge ønsket kanal.
46
Spille av musikk
Beskrivelse
Morning (05:00–09:59)
Daytime (10:00–15:59)
Evening (16:00–18:59)
Night (19:00–23:59)
Midnight (24:00–04:59)
Shuffle All
En av kanalene vises i henhold til gjeldende
tidspunkt.
Lounge
Acoustic
Electronic
Classical
Extreme
Spiller av alle sanger i "Music Library" i vilkårlig
rekkefølge.
Spiller av livlige sanger med høyt tempo.
Spiller av rolige og avslappende sanger.
Spiller av raske og muntre sanger.
Spiller av dystre sanger og sanger med lavt tempo,
som ballader.
Spiller av salongmusikk som jazz og bossa nova.
Spiller av sanger med innslag av akustiske
instrumenter.
Spiller av sanger med innslag av elektroniske
instrumenter.
Spiller av klassisk musikk.
Spiller av høye og kraftfulle sanger.
Merknader
Kanaler som ikke inneholder sanger, vises ikke i listen.
 Hvis du vil lytte til "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" og "Midnight" i henhold til
tidsplanen, må du angi innstillinger for "Set Date-Time" ( side 117).
 Når du spiller av en tidsbasert kanal, skifter ikke kanalen til den neste tidsbaserte
kanalen selv om det angitte tidspunktet er passert. Du kan lytte til den neste tidsbaserte
kanalen ved å bytte til en annen kanal og gå tilbake.
Fortsettes 
Indeks
Energetic
Relax
Upbeat
Pop Ballad
Meny
Kanal
Innhold
Liste over kanaler
47
Spille av musikk
Hvis du overførte sanger på andre måter enn ved hjelp av Content Transfer
eller Media Manger for WALKMAN og ønsker å høre på dem ved å bruke
"SensMe™ Channels", analyserer du dem på spilleren.
 Trykk på ///-knappen for å velge (SensMe™ Channels) og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Valgmenyen vises.
 Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen for å vise valgmenyen.
Valgmenyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Updating Channels" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Spilleren begynner å analysere sanger.
Når analysen er fullført, vises "SensMe™ Channels"-skjermbildet.
Stoppe analysen
Trykk på BACK/HOME-knappen for å avslutte analysen. Sangene som ble
analysert før du stoppet, kan spilles av via "SensMe™ Channels".
Merknader
Hvis sanger som ikke er analysert, overføres til spilleren, vises "There is an unanalyzed
song. Please select Updating Channels from Options menu.".
Spilleren analyserer alle sangene på en gang. Du kan ikke analysere sanger individuelt.
Resultatet av analysen kan variere mellom spilleren, programvaren og andre enheter.
Hvis du skifter kanal, spilles sanger som er analysert ved hjelp av "Updating Channels",
av fra 45 sekunder inn i sangen. Hvis sangen er på mindre enn 90 sekunder, starter
avspillingen fra midten av sangen.
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
Meny
SensMe™ Channels
Knappen
BACK/HOME
Knappen
OPTION/PWR OFF
Femveisknapp
Innhold
Analysere sanger på spilleren
48
Spille av musikk
Meny
Når du sletter sanger fra "Music Library", bruker du programvaren du brukte
til å overføre sangene, eller Windows Utforsker.
Hvis du vil ha informasjon om å bruke programvaren, kan du se i Hjelp for
programvaren.
Innhold
Slette sanger fra Music Library
Indeks
49
Spille av musikk
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Now Playing
Detailed Information
Play
Viser "Now Playing"-skjermbildet.
Viser detaljert informasjon om en sang, som
spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn.
Spiller av alle sangene for det valgte elementet.
Album Display Format
Velger format for albumliste ( side 56).
Fortsettes 
Indeks
Valgelementene vises i listeskjermbildet
Meny
Du kan vise valgmenyen for musikkvalg ved å trykke på knappen OPTION/
PWR OFF i et listeskjermbilde (inkludert skjermbildet for miniatyrbilder), for
eksempel en sangliste, i "Now Playing"-skjermbildet for musikk eller i
"SensMe™ Channels"-skjermbildet. Forskjellige musikkinnstillinger er
tilgjengelige fra valgmenyen for musikkvalg.
Valgelementene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av hvilket
skjermbilde du viser valgmenyen fra.
Innhold
Vise valgmenyen for musikk
50
Spille av musikk
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Play Mode
Angir avspillingsmodus ( side 52).
Playback Range
Innhold
Valgelementene vises i "Now Playing"-skjermbildet
Angir avspillingsområde ( side 54).
VPT(Surround)
Add to WishList / Remove
from Wishlist
Angir handlingen for /-knappen til "Direct
Search" eller "Folder +/–" ( side 58).
/ Button Setting
Clock Display
Viser gjeldende klokkeslett ( side 117).
*1 "Cover Art"-skjermbilde
Når skjermbildet med omslagsbilde blir vist, kan du flytte sanger til forrige eller neste ved å trykke på /-knappen.
Hvis sangene ikke har informasjon om omslagsbilde, vil standardbildet i spilleren bli
vist.
Omslagsbildene vises bare hvis informasjon om omslagsbilder er inkludert. Du kan
angi omslagsbilder ved hjelp av medfølgende Windows Media Player 11 eller annen
overføringsprogramvare med omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer informasjon
om disse funksjonene ved å se i hjelpefunksjonen i programvaren eller kontakte
produsenten. Det kan hende at omslagsbildet ikke vises, avhengig av filformatet for
omslagsbildet.
*2 "Detailed Information"-skjermbilde
Når du viser dette skjermbildet fra "Now Playing"-skjermbildet, kan du flytte sanger til forrige eller neste ved å
trykke på knappen /.
Avspillingstid
Filformat
Bithastighet
Opphavsrettslig beskyttede filer
Når du spiller av sanger med variabel bithastighet, vises "VBR". Avspillingstiden og fremdriftsindikatoren viser omtrentlige verdier.
Filnavn
Fortsettes 
Indeks
Cover Art*1
Detailed Information*2
Tilpasser lydkvaliteten ( side 59).
Tilpasser "VPT(Surround)"-innstillingene
( side 62).
Viser omslagsbilde.
Viser detaljert informasjon om en sang, som
spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn.
Legger til sangen i ønskelisten for å kjøpe den
på den tilsvarende tjenesteprogramvaren./
Fjerner sangen fra ønskelisten.
Meny
Equalizer
51
Spille av musikk
Equalizer
Tilpasser lydkvaliteten ( side 59).
Tilpasser "VPT(Surround)"-innstillingene
(side 62).
Viser omslagsbilde ( side 50).
Viser detaljert informasjon om en sang, som
spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn
( side 50).
VPT(Surround)
Cover Art
Song Information
Updating Channels
Analyserer lydmønsteret i sangene ( side 47).
Clock Display
Viser gjeldende klokkeslett ( side 117).
Indeks
Beskrivelse/referanseside
Meny
Valgelementer
Innhold
Valgelementene kommer frem i “SensMe™ Channels”‑skjermbildet
52
Stille inn musikken
Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt
gjentatt avspilling.
Innhold
Angi avspillingsmodus (Play Mode)
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å fortsette.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Play Mode" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over avspillingsmodi vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge en avspillingsmodus ( side 53) og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises på nytt.
 Tips
Du kan også velge avspillingsmodus fra "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på OPTION/
PWR OFF-knappen og velg "Play Mode" fra alternativmenyen.
Fortsettes 
Indeks
Settings
53
Stille inn musikken
Normal/ikke
noe ikon
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i
sanglisterekkefølgen.
Repeat/
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i
sanglisterekkefølgen og avspillingen blir gjentatt.
Shuffle/
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig
rekkefølge.
Shuffle&Repeat/ Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig
rekkefølge og avspillingen blir gjentatt.
Repeat 1 Song/
Gjeldende sang eller en sang som er valgt fra en sangliste,
spilles av gjentatte ganger.
Merknad
Når du starter "Intelligent Shuffle"-avspilling, skifter avspillingsmodus til "Shuffle" eller
"Shuffle&Repeat".
Indeks
beskrivelse
Meny
Type
avspillingsmodus/
ikon
Innhold
Listen over avspillingsmodi
Avspillingsinnholdet varierer, avhengig av innstillingen for avspillingsområdet
( side 54).
54
Stille inn musikken
Innhold
Angi avspillingsområde
Du kan angi avspillingsområdet for sanger.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å fortsette.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Playback Range" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet som brukes for å velge avspillingsområdet, vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge avspillingsområde og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Spilleren tilbyr to typer avspillingsområder.
"All Range": Spiller av alle sangene i "Music Library". Velg dette når du
ønsker å spille av album i "Music Library" i sanglisterekkefølgen.
vises på displayet, og det spilles av sanger bare i
"Selected Range":
listene der avspillingen startet fra (albumliste, artistliste osv.)
(standardinnstilling).
 Tips
Du kan velge avspillingsområdet for sanger fra "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på
knappen OPTION/PWR OFF, og velg deretter "Playback Range" fra valgmenyen.
Merknad
Når du starter "Time Machine Shuffle"-avspilling, settes avspillingsområdet automatisk
til "Selected Range".
55
Stille inn musikken
Vise Now Playing-skjermbildet hver gang det
kommer en ny sang (New Song Pop Up)
Innhold
Hvis du setter skjermspareren til "Clock" eller "Blank" ( side 111) og det går
en viss tid uten at du utfører noen handlinger, endres skjermen til
klokkevisning eller tom skjerm. Hvis du imidlertid setter "New Song Pop Up"
til "On", slås skjermen på automatisk hver gang det kommer en annen sang.
Meny
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å fortsette.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "New Song Pop Up" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "On" og trykk deretter på
-knappen for å bekrefte.
"Now Playing"-skjermbildet vises hver gang en ny sang begynner å spille.
Hvis du ikke vil vise "Now Playing"-skjermbildet
Velg "Off " i trinn . Da vil ikke "Now Playing"-skjermbildet vises hver gang en
ny sang begynner å spille.
Merknad
Denne funksjonen er deaktivert når du viser fotografier under avspillingen av sanger.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
56
Stille inn musikken
Spilleren har tre typer albumlisteformat: "Title Only", "Title & Cover Art" og
"Cover Art Only".
Meny
Knappen
BACK/HOME
Settings
Merknader
Omslagsbildene vises bare hvis informasjon om omslagsbilder er inkludert. Du kan
angi omslagsbilder ved hjelp av medfølgende Windows Media Player 11 eller annen
overføringsprogramvare med omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer informasjon om
disse funksjonene ved å se i hjelpefunksjonen i programvaren eller kontakte produsenten.
Noen omslagsbilder blir ikke vist, avhengig av filformatet.
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Album Display Format" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over visningsformater for album vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge visningsformat og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Spilleren har tre typer formater.
"Title Only"
"Title & Cover Art"
(standardinnstilling)
"Cover Art Only"
Fortsettes 
Indeks
Femveisknapp
 Trykk på ///-knappen for å velge
Innhold
Angi Album Display Format
57
Stille inn musikken
Du kan også velge visningsformat for album i skjermbildet for albumlister. Trykk på
knappen OPTION/PWR OFF i skjermbildet for albumlister, og velg "Album Display
Format" fra valgmenyen.
Innhold
 Tips
Meny
Indeks
58
Stille inn musikken
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "/ Button Setting" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen og velg ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Direct Search": Når du trykker på /-knappen, kan du velge noe
informasjon om sangen ved hjelp av markøren og søke etter sanger etter
den valgte informasjonen ( side 40) (standardinnstilling).
"Folder +/–": Når du trykker på /-knappen, hopper spilleren over
mapper.
 Tips
Når spilleren hopper over mapper i "Folder +/–"-modus, kan mappeenhetene variere
avhengig av listen før sanglisten. Hvis du for eksempel velger en sang i rekkefølgen
"Artist"- albumliste - sangliste, er mappeenhetene basert på album, og du kan søke etter
sanger ved å hoppe over album.
kan også endre innstillingen for /-knappen fra valgmenyen ( side 50).
Du

Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Når du spiller av musikk eller tar pause i avspillingen, kan du søke etter sanger
ved å hoppe over mapper. Du kan angi at /-knappen skal hoppe over
mapper eller søke etter sanger på grunnlag av informasjonen fra sangen som
blir spilt nå.
Innhold
Stille inn søk etter mapper (/ Button Setting)
59
Stille inn musikken
Innhold
Angi lydkvaliteteten (Equalizer)
Du kan angi lydkvaliteten i henhold til musikksjanger osv.
Meny
Knappen
BACK/HOME
Settings
Endre lydkvaliteten
Du kan tilpasse spillerens lydkvalitet.
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å fortsette.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Equalizer" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over innstillinger for equalizeren vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Den valgte lydinnstillingen tas i bruk, og listen over valg for "Music
Settings" vises igjen.
Hvis du vil vite mer om hvert equalizer-alternativ, kan du se  side 60.
Fortsettes 
Indeks
Femveisknapp
60
Stille inn musikken
Innhold
Slik går du tilbake til normal lydkvalitet
Velg "None" i trinn  og trykk på -knappen for å bekrefte.
 Tips
Merknader
Liste over innstillinger for equalizer
Lydinnstillingene vises på skjermen som bokstavene i parenteser.
Innstilling/ikon
Beskrivelse
None
Innstillingen for lydkvalitet er ikke aktivert
(standardinnstilling).
Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et
kraftig lydbilde.
Fremhever midtre frekvensområde – ideelt for vokal.
Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et
livaktig lydbilde.
Fremhever høye og lave frekvensområder, slik at små
lyder ikke drukner.
Lydinnstillinger som kan tilpasses av bruker, og der du
kan justere hvert frekvensområde individuelt. Se  side
61 for mer informasjon.
Heavy (
Pop (
Jazz (
)
)
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Fortsettes 
Indeks
Hvis de personlige innstillingene som er lagret som "Custom 1" og "Custom 2",
produserer et annet volumnivå enn de andre innstillingene, kan det hende at du må
justere volumet manuelt for å kompensere.
"Equalizer"-innstillingen blir ikke brukt ved avspilling av video eller når du bruker FMradioen.
Meny
Du kan også angi lydkvaliteten fra "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på knappen
OPTION/PWR OFF, og velg "Equalizer" fra valgmenyen.
61
Stille inn musikken
Du kan forhåndsinnstille klar bass (bass) og fembånds Equalizer som "Custom
1" eller "Custom 2".
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Equalizer" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over innstillinger for equalizeren vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Edit" som vises under
"Custom 1" eller "Custom 2" for å endre en verdi og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Innstillingsskjermbildet vises.
 Trykk på /-knappen for å velge en markør for CLEAR BASS
eller frekvensområdeinnstillingen og trykk på /-knappen for å
justere nivået for innstillingen.
CLEAR BASS kan settes til ett av fire lydnivåer, og fem frekvensområder
kan settes til ett av syv lydnivåer.
 Trykk på -knappen for å bekrefte.
Listen over equalizer-innstillinger kommer frem igjen.
Etter at du har justert nivået for en innstilling, må du huske på å trykke på
-knappen for å bekrefte. Hvis du trykker på BACK/HOME-knappen
før du bekrefter, vil innstillingen bli opphevet.
Merknad
Innstillingene for "Custom 1" eller "Custom 2" blir ikke brukt under avspilling av video.
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
Meny
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
Innhold
Tilpasse lydkvalitet
62
Stille inn musikken
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
Meny
Du kan velge mellom "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" eller "Karaoke"
alt etter sangen ved hjelp av funksjonen "VPT*1(Surround)". Innstillingene for
"Studio", "Live", "Club" eller "Arena" simulerer disse lydfeltene i hodetelefonen.
"Matrix" reproduserer et rikt, akustisk lydfelt, og "Karaoke" undertrykker
vokalen.
Innhold
Gjøre lyden mer livfull (VPT(Surround))
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "VPT(Surround)" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over innstillinger for "VPT(Surround)" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling for
"VPT(Surround)" ( side 63) og trykk deretter på -knappen for
å bekrefte.
*1VPT, som står for Virtual Phone Technology, er en proprietær lydbehandlingsteknologi
utviklet av Sony.
Slik går du tilbake til normal lydkvalitet
Velg "None" i trinn  og trykk på -knappen for å bekrefte.
Fortsettes 
63
Stille inn musikken
Du kan også angi innstillingen for "VPT(Surround)" fra "Now Playing"-skjermbildet.
Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "VPT(Surround)" fra valgmenyen.
Innhold
 Tips
Merknad
Innstillingen "VPT(Surround)" blir ikke brukt under avspilling av video eller når du
bruker FM-radioen.
Meny
Liste over innstillinger for "VPT(Surround)"
Lydinnstillingene vises på skjermen som bokstaver i parentes.
Lyden blir mer livlig i sekvensen fra "Studio", "Live", "Club" til "Arena".
Indeks
Innstilling/ikon
Beskrivelse
None
Innstillingen "VPT(Surround)" er ikke aktivert
(standardinnstilling).
Skaper lyden fra et innspillingsstudio.
Skaper lyden fra en konsertsal.
Skaper lyden fra en klubb.
Skaper lyden fra en konsertarena.
Gjenskaper en ytterligere surround-effekt og skaper en
naturlig, men beriket lyd.
Skaper et scenelignende lydfelt ved å undertrykke
vokallyden og legge til surround-effekt på musikken.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
64
Stille inn musikken
"Clear Stereo" gir mulighet for enkeltvis venstre og høyre digitalbehandling av
lyden.
Innhold
Lytte med klar stereolyd (Clear Stereo)
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Clear Stereo" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"On": Aktiverer funksjonen "Clear Stereo" når du bruker de medfølgende
hodetelefonene.
"Off ": Deaktiverer "Clear Stereo"-funksjonen og spiller av normal lyd
(standardinnstilling).
Merknader
Innstillingen "Clear Stereo" blir ikke brukt ved avspilling av video eller når du bruker
FM-radioen.
Funksjonen "Clear Stereo" er utformet for å få maksimal effekt med de medfølgende
hodetelefonene. Det kan hende at du ikke vil oppnå "Clear Stereo"-effekten med andre
hodetelefoner. Når du bruker andre hodetelefoner, setter du "Clear Stereo" til "Off ".
Indeks
Settings
65
Stille inn musikken
Innhold
Korrigere lyd i det øvre registeret
(DSEE(Sound Enhancer))
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "DSEE(Sound Enhance)" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"On": Funksjonen "DSEE*1(Sound Enhancer)" er aktivert og spiller av
naturlig utvidet lyd som ligger nær opp til den opprinnelige lyden.
"Off ": Spiller av normal lyd (standardinnstilling).
*1DSEE, som står for Digital Sound Enhancement Engine, er en teknologi som er utviklet
av Sony for å forbedre lydkvaliteten til komprimerte lydfiler ved å gjenopprette lyd i det
øvre registeret som ble fjernet under komprimeringsprosessen.
Fortsettes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Ved å aktivere funksjonen "DSEE*1(Sound Enhancer)" kan du høre rik og
naturlig lyd nesten nøyaktig som den opprinnelige kilden.
66
Stille inn musikken
Merknader
Innhold
Meny
Innstillingen "DSEE(Sound Enhancer)" har ikke innvirkning på videoer og FMprogrammer.
Funksjonen "DSEE(Sound Enhancer)" har ingen effekt for sanger med filformat som
ikke er komprimert eller sanger som har høy bithastighet uten tap i diskantregisteret.
For sanger med svært lav bithastighet kan det være at "DSEE(Sound Enhancer)" ikke vil
ha effekt.
Indeks
67
Stille inn musikken
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Music Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Dynamic Normalizer" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på /// for å velge ønsket innstilling og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
"On": Minimaliserer forskjellen på volumnivåene mellom sangene.
"Off ": Spiller av sangene med originalvolumet slik det var under
overføringen (standardinnstilling).
Merknad
Innstillingen "Dynamic Normalizer" blir ikke brukt under avspilling av video, eller når
du bruker FM-radioen.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan redusere volumnivået mellom sangene. Når denne innstillingen er
valgt, og du hører på albumsanger i modusen for vilkårlig gjentatt avspilling,
reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere forskjellen i
innspillingsnivåene.
Innhold
Justere volumnivået (Dynamic Normalizer)
68
Spille av videoer
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
Videolisten kommer frem.
(Video Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge en video du vil spille av, og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Avspillingen starter.
 Tips
Visningsformatet for videolisten i trinn  kan endres. Hvis du vil vite mer, kan du se
"Angi visningsformat for videolister" ( side 76).
i videolisten.
En
video som aldri har vært spilt av på spilleren før, vises med ikonet

"Continuous
Playback"
til
"On"
når
du
vil
spille
av
alle
videofilene
(
side
75).
Sett


Når
"Display"
er
satt
til
"On"
(
side
72),
vises
detaljert
informasjon
(for
eksempel
tittel


og avspillingsikon for videoen, hvor lenge den har spilt osv.) mens videoen spilles av.
Informasjonen forsvinner hvis denne innstillingen er satt til "Off ".
Du
kan spille av videoen som ble spilt sist. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i

videolisten og velg "Most Recent Video" fra alternativmenyen.
Du kan velge miniatyrbilder for videofiler når videofilene blir overført til spilleren
( side 76).
Merknad
Opptil 1000 videofiler kan vises i videolistene.
Fortsettes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Video Library
Meny
Spilleren har to typer avspillingsmodi: Avspilling av kun én videofil, og
avspilling av alle videofilene som er lagret på spilleren, kontinuerlig
(Continuous Playback).
Innhold
Spille av en video
69
Spille av videoer
Bruk av femveisknapp
Finne begynnelsen av den
neste videoen ( )*1
Finne begynnelsen av videoen
som spilles av ( )*2
Spole litt frem ( )*3
Trykk på -knappen.
)*3
Spole raskt fremover i den
midlertidig stansede videoen
( )*4
Spole raskt bakover i den
midlertidig stansede videoen
( )*4
Spole raskt fremover ( , ,
)
Spole raskt bakover (
)
,
,
Trykk på -knappen mens videoen står på
pause.
Trykk på -knappen mens videoen står på
pause.
Trykk og hold inne -knappen mens videoen
står på pause.
Trykk og hold inne -knappen mens videoen
står på pause.
Hastigheten fremover endres gjennom tre nivåer
ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (
(×10),
(×30),
(×100)).
Trykk på -knappen for å avslutte
handlingen.
Hastigheten bakover endres gjennom tre nivåer
ved å trykke gjentatte ganger på -knappen (
(×10),
(×30),
(×100)).
Trykk på -knappen for å avslutte
handlingen.
*1Aktiveres når "Continuous Playback" er satt til "On" ( side 75).
*2Når "Continuous Playback" er satt til "On", kan du finne begynnelsen av den forrige
videoen fra videoen som spilles av for øyeblikket, ved å trykke på -knappen to ganger.
*3Intervallet som brukes når du beveger deg fremover eller bakover, varierer avhengig av
videoen.
*4 Hastigheten for spoling fremover/bakover varierer avhengig av lengden på videoen.
Indeks
Spole litt tilbake (
Trykk på -knappen.
Meny
Hvis du vil (ikon)
Innhold
Handlinger under avspilling av video
70
Spille av videoer
Du kan angi retningen for videoen som "Vertical", "Horizontal (right)" eller
"Horizontal (left)".
Innhold
Angi retningen for videoen
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Video Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Orientation" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Fortsettes 
Indeks
Settings
71
Spille av videoer
Meny
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Vertical": Viser med 240 × 180 piksler (standardinnstilling).
"Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Viser med 320 × 240 piksler.
Bruken av femveistasten endres i henhold til innstillingen i "Video
Orientation" ( side 18).
Innhold
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
"Vertical"
Indeks
4:3-kilde
16:9-kilde
"Horizontal"
4:3-kilde
16:9-kilde
 Tips
Videoretningen kan stilles inn i "Now Playing"-skjermbildet for videoen. Trykk på
knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Video Orientation" fra valgmenyen.
Når "Display" er satt til "On" ( side 72), vises detaljert informasjon, for eksempel tittel
og avspillingsikon for videoen, hvor lenge den har spilt og så videre. Informasjonen
forsvinner hvis denne innstillingen er satt til "Off ".
Merknad
Hvis "Video Orientation" er satt til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)", vises
ikke tittelen på videoen.
72
Spille av videoer
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Video Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Display" og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"On": Viser videotittelen, avspillingsstatus eller hvor lenge videoen har
spilt av og så videre.
"Off ": Skjuler den detaljerte informasjonen for videoen som spilles av for
øyeblikket, og viser den kun når du bruker spilleren
(standardinnstilling).
 Tips
Visningsinnstillingen kan innstilles i videoens "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på
knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Display" fra valgmenyen.
Merknad
Hvis "Video Orientation" er satt til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)", vises
ikke tittelen på videoen.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan vise eller skjule den detaljerte informasjonen for en video, for eksempel
tittelen, avspillingsikonet, hvor lenge den har spilt og så videre, under
avspilling.
Innhold
Angi visning for videoskjermbildet
73
Spille av videoer
Innhold
Stille inn zoomefunksjonen
Du kan zoome i videoen som spilles av.
Meny
Knappen
BACK/HOME
Settings
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Video Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Zoom Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Fortsettes 
Indeks
Femveisknapp
74
Spille av videoer
"Full"
"Off"
4:3-kilde
4:3-kilde
4:3-kilde
16:9-kilde
16:9-kilde
16:9-kilde
Den stiplede rammen representerer den opprinnelige bildestørrelsen for
videoen.
 Tips
Zoominnstillingen kan innstilles i videoens "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på
knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Zoom Settings" fra valgmenyen.
Indeks
"Auto"
Meny
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Auto": Videobildet blir større/mindre når det tilpasses det tilgjengelige
displayområdet (høyde- og breddeforholdet opprettholdes). Når et
videobilde i 16:9-format (avlangt) vises, er den lange siden av bildet helt
tilpasset skjermen, og det er svarte striper øverst og nederst
(standardinnstilling).
"Full":
Videobildet blir større/mindre når det tilpasses det tilgjengelige

displayområdet (høyde- og breddeforholdet opprettholdes). Når et
videobilde i 16:9-format (avlangt) vises, er den korte siden av bildet helt
tilpasset visningsområdet, og høyre og venstre side av bildet er kuttet slik
at det passer.
"Off ": Videobildet er ikke forstørret/redusert, og vises med den originale
oppløsningen. Hvis videooppløsningen er for stor, kuttes venstre og
høyre side samt toppen og bunnen av bildet.
Innhold
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
75
Spille av videoer
Du kan spille av alle videoene som er lagret i spilleren, kontinuerlig.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Spille av videoer kontinuerlig
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Video Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Continuous Playback" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"On": Spiller av alle videoene som er lagret i spilleren.
"Off ": Spiller av én utvalgt video (standardinnstilling).
 Tips
Hvis du setter "Continuous Playback" til "Off ", registrerer spilleren posisjonen der hver
video ble stoppet forrige gang. Du kan derfor starte avspilling fra stedet der du sist
stoppet videoen.
Merknad
Videopodcast-episoder kan ikke spilles av kontinuerlig, selv om "Continuous Playback"
er satt til "On".
76
Spille av videoer
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Video Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video List Format" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Title Only": Viser bare videotitler i videolisten.
"Title With Thumbnail": Viser miniatyrbilder, videotitler og
avspillingstid (standardinnstilling).
"Thumbnail Only": Viser bare miniatyrbilder i videolisten.
*1Thumbnail er et bilde av den første scenen i en video, i redusert størrelse (miniatyr).
 Tips
Visningsformatet for videolisten kan angis i videolisteskjermbildet. Trykk på knappen
OPTION/PWR OFF, og velg "Video List Display Format" fra valgmenyen.
Du kan velge miniatyrbilder for videofiler når videofilene blir overført til spilleren
( side 29).
Merknad
Det kan hende at du ikke kan vise miniatyrbilder, avhengig av filformatet.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Spilleren gir deg valget mellom tre visningsformater. Du kan angi
visningsformatet for videolisten som "Title Only", "Title With Thumbnail*1"
eller "Thumbnail Only".
Innhold
Angi visningsformat for videolister
77
Spille av videoer
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Video Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Video Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "On-Hold Display" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Yes": Når spilleren er satt på hold, er knappekontrollene deaktiverte,
men videoene kan fortsatt spilles av på vanlig måte (standardinnstilling).
"No": Når spilleren er satt på hold, er knappekontrollene deaktiverte og
skjermen slås av, men lyden fra videoen som spilles av, kan høres.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan velge alternativer mens spilleren er satt på hold under avspillingen av
videoer, enten ved å spille av en video på vanlig måte eller ved å slå av skjermen
og kun lytte til lydene fra disse videoene.
Hvis du setter dette alternativet til "No", sparer du på batteriet, og det vil vare
lenger.
Innhold
Spille av bare videolyd
78
Spille av videoer
Innhold
Slette videoer fra videobiblioteket
Du kan slette videoer på spilleren fra "Video Library".
Video Library
Meny
Knappen
BACK/HOME
Knappen
OPTION/PWR OFF
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
Videolisten kommer frem.
(Video Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge videoen som skal slettes og
trykk deretter på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Delete Video" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Yes" og trykk deretter på
-knappen for å bekrefte.
Den markerte videoen vil bli slettet.
 Tips
Du kan slette videoer fra "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på OPTION/PWR OFFknappen for å vise valgmenyen og velg deretter "Delete Video" i listen.
79
Spille av videoer
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Viser "Now Playing"-skjermbildet.
Finner begynnelsen av videoen ( side 69).
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd,
filnavn osv.
Angir format for videolisten ( side 76).
Sletter videoene på spilleren ( side 78).
Starter avspilling av videoen som sist ble vist.
"Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles
av for øyeblikket, vises.
Video List Display Format
Delete Video
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Valgelementene vises i "Now Playing"-skjermbildet
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Play from beginning
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Finner begynnelsen av videoen ( side 69).
Stiller inn zoom-funksjonen ( side 73).
Angir videoretningen ( side 70).
Angir om videoinformasjon skal vises/ikke vises
( side 72).
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd,
filnavn osv.
Sletter videoene på spilleren ( side 78).
Justerer lysstyrken på skjermen ( side 116).
Viser gjeldende klokkeslett ( side 117).
"Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles
av for øyeblikket, vises.
Detailed Information
Delete Video
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Indeks
Valgelementene vises i listeskjermbildet
Meny
Du kan vise valgmenyen for video ved å trykke på knappen OPTION/PWR
OFF i et listeskjermbilde (inkludert skjermbildet for miniatyrbilder), for
eksempel videolisten, eller i "Now Playing"-skjermbildet for video. Forskjellige
videoinnstillinger er tilgjengelige fra menyen for videovalg.
Hvilke elementer som vises i valgmenyen, varierer avhengig av hvilket
skjermbilde du viser valgmenyen fra.
Innhold
Vise menyen for videovalg
80
Spille av podcaster
Du kan spille av podcast-episoder ved å overføre dem til spilleren ved hjelp av
Content Transfer, Media Manager for WALKMAN eller Windows Utforsker.
Podcast Library
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
(Podcast Library) og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over podcast-kanaler vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket kanal og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over episoder vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge episoden og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Avspilling av den valgte episoden starter.
 Tips
i
Hvis kanalen har episoder som aldri har blitt spilt av, vises den med ikonet
ved siden av episoden i
kanallisten. Hvis episoden aldri har blitt spilt av, vises
episodelisten.
Merknader
Podcast-episoder kan ikke lagres i "Music Library" eller "Video Library". De kan spilles
av fra "Podcast Library"-menyen.
Spilleren kan ikke spille av fotopodcast-episoder.
Videopodcast-episoder kan ikke spilles av kontinuerlig, selv om "Continuous Playback"
er satt til "On". Hvis du trykker på /-knappen, starter avspillingen fra begynnelsen av
episoden.
Du kan ikke bruke "Direct Search" ( side 40) og "Folder +/–" ( side 58) for podcastepisoder.
Opptil 1000 kanalmapper kan vises i kanalmappelisten, og opptil 10 000 episoder kan
vises i episodelisten.
Indeks
Femveisknapp
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Spille av podcast-episoder
81
Spille av podcaster
Innhold
Slette podcast-episoder
Du kan slette podcast-episoder ved hjelp av spilleren.
Meny
Podcast Library
Knappen
BACK/HOME
Knappen
OPTION/PWR OFF
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
(Podcast Library) og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over kanaler vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge kanalen og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Listen over episoder vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge episoden som skal slettes
og trykk deretter på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Delete This File" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Yes" og trykk deretter på
-knappen for å bekrefte.
Den valgte episoden blir slettet.
 Tips
Du kan også slette kanaler. I kanallisten trykker du på ///-knappen for å velge en
kanal, trykker på OPTION/PWR OFF-knappen for å vise valgmenyen, og velger deretter
"Delete This Folder".
Du kan slette podcast-episoder i "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på OPTION/PWR
OFF-knappen for å vise valgmenyen og velg deretter "Delete This File" i listen.
82
Spille av podcaster
Indeks
Valgelementene vises i kanallisteskjermbildet
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Now Playing
Delete This Folder
Viser "Now Playing"-skjermbildet.
Sletter kanalen på spilleren ( side 81).
Valgelementene vises i episodelisteskjermbildet
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Now Playing
Detailed information
Viser "Now Playing"-skjermbildet.
Viser detaljert informasjon om episoden. Det
vises ulik informasjon for sanger og videoer.
Sletter episoden på spilleren ( side 81).
Sletter kanalen på spilleren ( side 81).
Delete This File
Delete This Folder
Meny
Du kan vise valgmenyen for podcast ved å trykke på OPTION/PWR OFFknappen i kanallisteskjermbildet, i episodelisteskjermbildet eller i "Now
Playing"-skjermbildet for podcaster. Forskjellige podcastinnstillinger er
tilgjengelige fra valgmenyen for podcast.
Valgelementene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av hvilket
skjermbilde du viser valgmenyen fra.
Innhold
Vise valgmenyen for podcast
Fortsettes 
83
Spille av podcaster
Equalizer
VPT(Surround)
Tilpasser lydkvaliteten ( side 60).
Tilpasser "VPT(Surround)"-innstillingene
( side 62).
Viser omslagsbilde ( side 50).
Viser detaljert informasjon om en sang, som
spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn.
Sletter episoden på spilleren ( side 81).
Viser gjeldende tid ( side 117).
Cover Art
Detailed Information
Delete This File
Clock Display
Valgelementene vises i "Now Playing"-skjermbildet for videoepisoden
Valgelementer
Play from beginning
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Beskrivelse/referanseside
Finner begynnelsen av videoen ( side 69).
Stiller inn zoom-funksjonen ( side 73).
Angir videoretningen ( side 70).
Angir om videoinformasjon skal vises / ikke
vises ( side 72).
Detailed Information
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd,
filnavn osv.
Delete This File
Sletter episoden på spilleren ( side 81).
Brightness
Justerer lysstyrken på skjermen ( side 116).
Clock Display
Viser gjeldende klokkeslett ( side 117).
Go to the song playback screen "Now Playing"-skjermbildet for sangen som
spilles av for øyeblikket, vises.
Indeks
Beskrivelse/referanseside
Meny
Valgelementer
Innhold
Valgelementene vises i "Now Playing"-skjermbildet for lydepisoden
84
Se på fotografier
Du kan enten vise fotografiet på hele skjermen (enkelt display), eller du kan
vise flere fotografier kontinuerlig (lysbildeshow) ( side 89).
Meny
Photo Library
Knappen
BACK/HOME
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over fotomapper vises.
(Photo Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å merke en mappe og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Fotolisten kommer frem.
 Trykk på ///-knappen for å velge et foto og trykk deretter på
-knappen for å bekrefte.
Valgt foto blir vist.
Trykk på /-knappen for å vise forrige eller neste foto.
Fortsettes 
Indeks
Femveisknapp
 Trykk på ///-knappen for å velge
Innhold
Vise et fotografi
85
Se på fotografier
Meny
Avspillingen av sanger eller FM-mottaket fortsetter selv når du søker etter fotografier i
fotomappelister eller fotolister, eller når "Now Playing"-skjermbildet for fotografiet vises.
kan vise fotografiene i en valgt mappe kontinuerlig (vise lysbildeshow) ( side 89).
Du

Du
kan
ordne fotografiene som er overført til spilleren, i mapper. Velg spilleren (som

[WALKMAN]) i Windows Utforsker. Dra og slipp en ny mappe rett under mappen
"PICTURES" eller "PICTURE". Hvis du vil ha mer informasjon om datahierarki, kan du
se  side 30.
Innhold
 Tips
Merknader
Indeks
Opptil 1000 fotomapper kan vises i fotomappelisten. Opptil 10 000 fotografier kan vises i
fotolistene, uavhengig av antallet mapper de ligger i.
fotografiet er for stort, eller hvis fotofilen er ødelagt, vises
, og fotografier kan
Hvis

ikke vises.
Hvis fotografiene ikke er kompatible med DCF 2.0 (eller mappe-/filnavnet er langt og så
videre), kan det ta lenger tid å vise fotografiene eller lysbildene.
86
Se på fotografier
Du kan angi retningen for videoen som "Vertical", "Horizontal (right)" eller
"Horizontal (left)".
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Photo Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Orientation" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Fortsettes 
Indeks
Settings
Innhold
Angi retningen for fotografiet
87
Se på fotografier
"Vertical"
Meny
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Vertical": Viser med 240 × 180 piksler (standardinnstilling).
"Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Viser med 320 × 240 piksler.
Måten femveisknappen fungerer på, endres i henhold til innstillingen av
"Photo Orientation" ( side 19).
Innhold
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
"Horizontal"
Indeks
 Tips
Fotoretningen kan innstilles i fotografiets "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på knappen
OPTION/PWR OFF, og velg "Photo Orientation" fra valgmenyen.
88
Se på fotografier
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Photo Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Display" og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"On": Viser tittelen for gjeldende fotografi, datoen det ble tatt,
visningsstatus, fotonummer osv.
"Off ": Skjuler informasjonen for gjeldende fotografi
(standardinnstilling).
 Tips
Visningsinnstillingen kan innstilles i fotografiets "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på
knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Display" fra valgmenyen.
Merknad
Hvis "Photo Orientation" er angitt til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)"
( side 86), vises ikke tittelen på fotografiet, selv om "Display" er satt til "On".
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan vise eller skjule den detaljerte informasjonen om et fotografi, for
eksempel ikonet som viser visningsstatus og så videre, mens du viser
fotografiet.
Innhold
Angi visning for fotoskjermbildet
89
Se på fotografier
Innhold
Spille av et lysbildeshow
Du kan vise fotografier i en valgt mappe kontinuerlig.
Knappen
BACK/HOME
Meny
Photo Library
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over fotomapper vises.
(Photo Library) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å merke en fotomappe og trykk og
hold inne -knappen.
Lysbildeshowet starter.
 Tips
Du kan starte visningen av et lysbildeshow på følgende måter:
Trykk og hold inne knappen  i fotolisten.
Trykk på  i "Now Playing"-skjermbildet for fotografiet.
Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i fotomappelisten og velg deretter "Begin slide
show" fra valgmenyen.
Merknad
Når et lysbildeshow spilles av, vil ikke skjermen slås av automatisk eller endres til en
skjermsparer ( side 111).
90
Se på fotografier
Du kan vise fotografiene som et lysbildeshow gjentatte ganger.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Angi avspillingsmodus for lysbildeshowet
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Photo Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Slide Show Repeat" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"On": Viser fotografier i en fotomappe kontinuerlig, og gjentatte ganger.
"Off ": Viser fotografiene i en fotomappe kontinuerlig helt frem til siste
fotografi. Går deretter tilbake til første fotografi, og visningen stoppes
midlertidig (standardinnstilling).
 Tips
Visningsmodus for et lysbildeshow kan innstilles i fotografiets "Now Playing"skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Slide Show Repeat" fra
valgmenyen.
Merknad
Når et lysbildeshow spilles av, vil ikke skjermen slås av automatisk eller endres til en
skjermsparer ( side 111).
91
Se på fotografier
Innhold
Angi tiden mellom lysbildene
Du kan angi hvor lenge hvert foto skal vises.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Photo Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Slide Show Interval" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Fotografiet byttes til neste ved angitte intervaller: "Short", "Normal"
(standardinnstilling) eller "Long".
 Tips
Intervallet for lysbildeshowet kan innstilles i fotografiets "Now Playing"-skjermbilde.
Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Slide Show Interval" fra valgmenyen.
Merknad
Det kan ta litt tid å vise fotografiet hvis det er stort.
92
Se på fotografier
Meny
Spilleren gir deg valget mellom tre visningsformater. Du kan angi
visningsformatet for fotolisten som "Title Only", "Title With Thumbnail*1" eller
"Thumbnail Only".
Innhold
Angi visningsformatet for fotolister
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Photo Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Photo List Format" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"Title Only": Viser bare fototittelen i fotolisten.
"Title With Thumbnail": Viser fototittelen sammen med miniatyrbildet i
fotolisten.
"Thumbnail Only": Viser bare miniatyrbilder i fotolisten
(standardinnstilling).
*1Miniatyrbilde er et bilde av fotografiet i redusert størrelse.
 Tips
Visningsformatet for fotolisten kan angis i fotolisteskjermbildet. Trykk på knappen
OPTION/PWR OFF, og velg "Photo List Display Format" fra valgmenyen.
Merknad
Det kan hende at du ikke kan vise miniatyrbilder, avhengig av filformatet.
Indeks
Settings
93
Se på fotografier
Meny
Når du skal slette fotografiene fra "Photo Library", bruker du Media Manager
for WALKMAN eller Windows Utforsker.
Se i Hjelp-funksjonen i Media Manager for WALKMAN hvis du vil ha mer
informasjon om dette.
Innhold
Slette fotografier fra fotobiblioteket
Merknad
Indeks
Media Manager for WALKMAN kan ikke slette fotografier med navn som er blitt endret
ved hjelp av Windows Utforsker.
94
Se på fotografier
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Now Playing
Begin slide show
Detailed Information
Viser "Now Playing"-skjermbildet.
Starter et lysbildeshow ( side 89).
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, filnavn osv.
Angir visningsformat for fotolisten ( side 92).
Starter visning av fotografiet som sist ble vist.
"Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles
av for øyeblikket, vises.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Valgelementene vises i "Now Playing"-skjermbildet
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Photo Orientation
Angir retningen for fotografiet ( side 86).
Angir om fotoinformasjon skal vises/ikke vises
( side 88).
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, filnavn osv.
Bruker fotografiet som vises, som bakgrunnsbilde
( side 114).
Velger visningsmodus for lysbildeshowet
( side 90).
Velger visningsintervall for lysbildeshowet
( side 91).
Display
Detailed Information
Use This Photo as the
Wallpaper
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Justerer lysstyrken på skjermen ( side 116).
Viser gjeldende tid ( side 117).
"Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles
av for øyeblikket, vises.
Indeks
Valgelementene vises i listeskjermbildet
Meny
Du kan vise menyen for fotovalg ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF
i et listeskjermbilde (inkludert skjermbildet for miniatyrbilder), for eksempel
en fotomappeliste, eller i "Now Playing"-skjermbildet for fotografiet.
Forskjellige fotoinnstillinger er tilgjengelige fra menyen for fotovalg.
Valgelementene som vises i valgmenyen, varierer avhengig av hvilket
skjermbilde du viser valgmenyen fra.
Innhold
Vise valgmenyen for foto
95
Lytte til FM-radio
Du kan høre på FM-radio. Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så du
må koble til hodetelefonene og strekke ut ledningen så langt som mulig.
Meny
Knappen BACK/HOME
FM Radio
Innhold
Lytte til FM-radio
Knappen OPTION/PWR OFF
Indeks
Femveisknapp
1 Skifte over til FM-radioen
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet for FM-radio vises.
(FM Radio) og trykk
Frekvens
Forhåndsinnstillingsnummer
Avhengig av hvilket land eller område spilleren er
kjøpt, kan skjermbildet vise noe annet.
Fortsettes 
96
Lytte til FM-radio
 Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen under FM-mottaket.
Meny
Du kan automatisk forhåndsinnstille radiostasjoner du vil motta (opptil
30 stasjoner) i ditt område, ved å velge "Auto Preset". Når du bruker FMradioen for første gang, eller når du flytter til et nytt område, anbefaler vi at du
forhåndsinnstiller stasjonene du kan motta, ved å velge "Auto Preset".
Innhold
2 Forhåndsinnstille radiostasjoner automatisk (Auto Preset)
Valgmenyen vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på /-knappen for å velge "Yes" og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Radiostasjonene som kan mottas, lagres som forhåndsinnstillinger i
rekkefølge fra laveste til høyeste frekvens.
"Auto Preset completed." vises når forhåndsinnstillingen er fullført og
første forhåndsinnstilte stasjon er klar til mottak.
Merknad
Handlingen "Auto Preset" fører til at tidligere innstilte stasjoner blir slettet.
Stoppe automatisk forhåndsinnstilling
Velg "No" i trinn  og trykk på -knappen for å bekrefte.
Blokkere mottaket fra uønskede stasjoner
Hvis det er mye forstyrrelser eller følsomheten er for høy, kan du endre
mottaksinnstillingen ( side 100) til "Low".
Fortsettes 
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Auto Preset" og trykk
97
Lytte til FM-radio
Hvis du vil
Handling
Velge forrige frekvens
Trykk på -knappen.
Trykk og hold inne -knappen.
Trykk og hold inne -knappen.
Trykk på -knappen.
Trykk på -knappen.
*1Ved å trykke på  ()-knappen under FM-mottak blir forrige (eller neste) stasjon
funnet. Hvis stasjonen lar seg motta, blir mottaket godtatt.
Hvis det er mye forstyrrelser eller følsomheten er for høy, kan du endre
mottaksinnstillingen ( side 100) til "Low".
*2Denne innstillingen blir deaktivert hvis det ikke er angitt forhåndsinnstilte stasjoner.
Forhåndsinnstill stasjoner som kan mottas, med "Auto Preset" ( side 96).
 Tips
Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så du må strekke ut ledningen så langt
som mulig.
Slå av volumet på FM-radioen en kort stund
Når du trykker på -knappen, kommer det ikke lyd fra FM-radioen. Når du
trykker på -knappen på nytt, kommer det lyd fra FM-radioen igjen.
Indeks
Søke etter forrige stasjon som kan
mottas*1
Søke etter neste stasjon som kan
mottas*1
Velge forrige forhåndsinnstilte
stasjon*2
Velge neste forhåndsinnstilte
stasjon*2
Trykk på -knappen.
Meny
Velge neste frekvens
Innhold
3 Velge radiostasjoner
98
Lytte til FM-radio
Du kan forhåndsinnstille stasjoner som "Auto Preset" ikke kan registrere
( side 96).
Innhold
Forhåndsinnstille radiostasjoner manuelt
Meny
FM Radio
Knappen OPTION/PWR OFF
Indeks
Femveisknapp
 Trykk på /-knappen for å velge ønsket frekvens.
 Trykk og hold inne -knappen.
Frekvensen du velger i trinn , blir forhåndsinnstilt, og det tildelte
forhåndsinnstillingsnummeret kommer frem nedenfor frekvensen.
 Tips
Du kan forhåndsinnstille opptil 30 stasjoner.
Manuell FM-forhåndsinnstilling kan angis på skjermbildet for FM-radio. Trykk på
OPTION/PWR OFF-knappen og velg "Save to Preset" fra valgmenyen.
Merknader
De forhåndsinnstilte verdiene blir lagret i rekkefølge, fra lavest til høyest frekvens.
Hvis den forhåndsinnstilte stasjonen du hadde tenkt å lagre, allerede er forhåndsinnstilt,
vises meldingen "Preset already exists", og stasjonen kan ikke forhåndsinnstilles på nytt.
Fortsettes 
99
Lytte til FM-radio
 Velg ønsket forhåndsinnstillingsnummer for frekvensen ved å
Innhold
Slette forhåndsinnstilte stasjoner
trykke på /-knappen under FM-mottak.
Meny
 Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Det vises en melding når den forhåndsinnstilte stasjonen er slettet.
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge "Delete from Preset" og
100
Lytte til FM-radio
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "FM Radio Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "FM Radio Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Scan Sensitivity" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Low" og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Slik setter du mottaksfølsomheten tilbake til standard
Velg "High" i trinn  og trykk på -knappen for å bekrefte.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Når du velger stasjoner med funksjonen "Auto Preset" ( side 96) eller
/-knappen, kan det være FM-mottakeren tar imot mange stasjoner du ikke
ønsker fordi følsomheten er for høy. Sett i såfall mottaket til "Low". "High" er
angitt som standard.
Innhold
Stille inn mottaket (Scan Sensitivity)
101
Lytte til FM-radio
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "FM Radio Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "FM Radio Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Mono/Auto" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Mono" og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
Slik går du tilbake til automatisk innstilling
Velg "Auto" i trinn  og trykk på -knappen for å bekrefte.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Hvis det oppstår støy under FM-mottak, kan du sette mottakeren til "Mono".
Hvis du setter den til "Auto", blir mono- eller stereomottak valgt automatisk,
avhengig av mottakerforholdene.
"Auto" er angitt som standard.
Innhold
Skifte til mono/stereo (Mono/Auto)
102
Lytte til FM-radio
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
Meny
Save to Preset
Stiller inn gjeldende frekvens for stasjonen
( side 98).
Sletter en stasjon fra de forhåndsinnstilte
stasjonene ( side 99).
Indeks
Du kan vise valgmenyen for FM-radioen ved å trykke på OPTION/PWR OFFknappen mens FM-radioskjermbildet vises. Fra valgmenyen for FM-radioen
kan du velge forskjellige innstillinger for FM-radio.
Innhold
Vise valgmenyen for FM-radioen
Delete from Preset
Auto Preset
Scan Sensitivity
Mono/Auto
Clock Display
Stiller inn stasjoner automatisk ( side 96).
Justerer følsomheten for radioen ( side 100).
Skifter til enten monofon lyd eller stereo
( side 101).
Viser gjeldende klokkeslett ( side 117).
Go to the song playback screen "Now Playing"-skjermbildet for sangen som
spilles av for øyeblikket, vises.
103
Vanlige innstillinger
(bare NWZ-S736F/S738F/S739F)
NOISE CANCELING-bryter
Meny
Den innebygde mikrofonen i hodetelefonene kan fange opp støy fra
omgivelsene. Den reduserer støy ved å sende ut en antifaselyd mot støyen.
Innhold
Redusere støy fra omgivelsene (støyreduksjon)
Indeks
Merknad
Hvis du bruker andre hodetelefoner enn de som følger med, vil ikke
støyreduksjonsfunksjonen fungere, selv om NOISE CANCELING-bryteren er skjøvet i
pilens retning .
 Skyv NOISE CANCELING-bryteren i pilens retning .
I "Now Playing"-skjermbildet vises
nederst til høyre.
 Tips

vises i "Now Playing"-skjermbildet for sanger eller videoer, eller i FMradioskjermbildet.
på skjermen.Hvis du bruker andre
Når støyreduksjonsfunksjonen er aktiv, vises
hodetelefoner enn de som følger med, vil ikke støyreduksjonsfunksjonen fungere, selv
om NOISE CANCELING-bryteren er skjøvet i pilens retning . I så fall vises
nederst til høyre på skjermen.
Du kan justere effekten av støyreduksjonsfunksjonen. Du finner mer informasjon i
"Justere effekten av støyreduksjonsfunksjonen (Set Noise Cancel level)" ( side 108).
Fortsettes 
104
Vanlige innstillinger
Merknader
Innhold
Hvis de medfølgende hodetelefonene ikke brukes på riktig måte, kan effekten av
støyreduksjonsfunksjonen bli dårligere. Du utnytter funksjonen best mulig ved å bruke
riktig størrelse på ørepluggene, slik at de passer til ørene og sitter godt ( side 8).
Meny
Mikrofon
Det kan hende du hører en svak støy når støyreduksjonsfunksjonen er aktiv. Dette er
driftsstøy fra støyreduksjonsfunksjonen, og ikke en feil.
Det kan hende du opplever at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer eller at støyen
blir høyere i stille omgivelser eller ved bestemte typer lyder. Hvis dette skjer, deaktiverer
du støyreduksjonsfunksjonen.
Mobiltelefoner kan forårsake støy. Hvis dette skjer, holder du spilleren borte fra
mobiltelefoner.
Pass på å fjerne hodetelefonene fra ørene før du kobler dem til eller fra
hodetelefonkontakten på spilleren. Hvis hodetelefonene blir koblet til eller fra spilleren
under avspilling, eller mens støyreduksjonsfunksjonen er aktivert, kan det komme støy.
Dette er ikke en feil.
Når støyreduksjonsfunksjonen blir slått på eller av, vil det høres en lyd. Denne lyden
genereres av vekslingen i støyreduksjonskretsen, og er ikke en feil.
Fortsettes 
Indeks
Støyreduksjonsfunksjonen reduserer hovedsakelig omgivelsesstøy i lave frekvensbånd,
og har ingen effekt på omgivelsesstøy i høye frekvensbånd. På enkelte lyder har den
ingen effekt.
Du må ikke dekke mikrofondelen på hodetelefonene med hendene eller lignende, da det
kan føre til at støyreduksjonsfunksjonen ikke fungerer.
105
Vanlige innstillinger
Du kan aktivere støyreduksjonsfunksjonen når du lytter til eksterne lydkilder.
Innhold
Bruke med eksterne lydkilder (External Input Mode)
Bruke med eksterne lydenheter
Meny
Medfølgende lydkabel
Til hodetelefonkontakt
Indeks
Bruke med underholdningsenhet ombord på fly
Medfølgende pluggadapter
Medfølgende lydkabel
Til underholdningsenhet ombord på fly
 Koble de medfølgende hodetelefonene til spilleren, og skyv NOISE
CANCELING-bryteren i pilens retning .
 Koble lydkildeenheten til spilleren ved hjelp av den medfølgende
lydkabelen.
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "NC Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "NC Settings" vises.
Fortsettes 
106
Vanlige innstillinger
deretter på -knappen for å bekrefte.
Du kan lytte med redusert omgivelsesstøy.
Innhold
 Trykk på ///-knappen for å velge "NC Modes" og trykk
Meny
Indeks
 Tips
Når du bruker “External Input Mode” eller “Quiet Mode”, kan du skifte til en annen
modus ved å trykke på -knappen.
du kobler fra lydkabelen, går støyreduksjonsfunksjonen automatisk i "Quiet Mode".
Hvis

kan
bruke støyreduksjonsfunksjonen for enkelte flytjenester ved hjelp av den
Du

medfølgende pluggadapteren ( side 8).
Merknader
Når du bruker "External Input Mode" eller "Quiet Mode", aktiveres ikke skjermspareren.
I stedet dempes skjermen etter en bestemt periode.
Når du kobler spilleren til en ekstern lydenhet, må du sørge for å koble den til
hodetelefonkontakten på enheten.
Fortsettes 
107
Vanlige innstillinger
Du kan bruke støyreduksjonsfunksjonen til å oppnå stillhet.
Innhold
Bruke som ørepropper (Quiet Mode)
 Koble de medfølgende hodetelefonene til spilleren, og skyv NOISE
 Trykk på og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen
Meny
CANCELING-bryteren i pilens retning .
vises.
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "NC Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "NC Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "External Input/Quiet" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Tips
Hvis spilleren er koblet til eksterne lydenheter via den medfølgende lydkabelen, kan du
veksle til "External Input Mode" ved å trykke på -knappen.
Merknader
Når du bruker "External Input Mode" eller "Quiet Mode", aktiveres ikke skjermspareren.
I stedet dempes skjermen etter en bestemt periode.
Hvis spilleren er koblet til eksterne lydenheter via den medfølgende lydkabelen, går
spilleren automatisk over i "External Input Mode" i trinn . Du går inn i "Quiet Mode"
ved å koble fra kabelen eller trykke på -knappen.
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge
108
Vanlige innstillinger
(Set Noise Cancel level)
Settings
Femveisknapp
Merknader
Denne funksjonen fungerer bare når NOISE CANCELING-bryteren er skjøvet i pilens
retning .
Standardinnstillingen (glidebryteren i midtstilling) gir maksimal effekt. Effekten til
støyreduksjonsfunksjonen blir ikke bedre selv om mikrofonfølsomheten er maksimal.
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "NC Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "NC Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Set Noise Can. level" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge ønsket verdi og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Innstillingen kan justeres i 31 trinn. Glidebryteren i midtstilling gir
maksimal effekt. Juster ønsket verdi ved å flytte glidebryteren til venstre
eller høyre.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Spilleren er utformet for å oppnå maksimal effekt av støyreduksjonsfunksjonen
( side 103). Det kan imidlertid hende du kan forbedre effekten avhengig av
øreformen eller bruksmiljøet ved å øke (eller redusere) følsomheten til
mikrofonen i hodetelefonene.
Du kan justere mikrofonfølsomheten ved å angi støyreduksjonsnivået. Juster
funksjonen når effekten av støyreduksjonen er dårlig.
Innhold
Justere effekten av støyreduksjonsfunksjonen
109
Vanlige innstillinger
Settings
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "AVLS (Volume Limit)" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "On" og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Volumet holdes på et moderat nivå.
Slik deaktiverer du denne innstillingen
Velg "Off " i trinn , og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan aktivere "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System)
for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og
hørselsskader. Med "AVLS (Volume Limit)" kan du høre på musikk med et
behagelig lydnivå.
"Off " er angitt som standard.
Innhold
Begrense volumet (AVLS (Volume Limit))
110
Vanlige innstillinger
Innhold
Slå av pipelyden
Du kan slå av pipelydene på spilleren.
"On" er angitt som standard.
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Beep Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Off" og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Slik aktiverer du denne innstillingen
Velg "On" i trinn , og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Indeks
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
111
Vanlige innstillinger
Meny
Du kan sette skjermspareren til enten "Clock" eller "Blank" for når det ikke
utføres handlinger under avspilling av sanger. Du kan også velge "None" for
ingen skjermsparer.
Innhold
Angi en skjermsparertype
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Screensaver" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Trykk på ///-knappen for å velge "Type" og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over skjermsparertyper vises.
Trykk på ///-knappen for å velge ønsket type og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Etter at du har bekreftet, vises skjermbildet fra trinn  på nytt.
"Clock": Etter en viss tid uten at du utfører handlinger, kommer det frem
en klokke som skjermsparer (standardinnstilling)
"Blank": Etter en viss tid uten at du utfører handlinger, slukkes skjermen.
"None": Skjermen endres ikke til en skjermsparer.
Merknad
Skjermspareren vises ikke når du bruker "External Input Mode" eller "Quiet Mode"
( side 105).
Indeks
Settings
112
Vanlige innstillinger
Du kan angi aktiveringstid for skjermspareren til 15, 30 eller 60 sekunder.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Angi en tid for skjermsparer
Femveisknapp
Indeks
Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Screensaver" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Trykk på ///-knappen for å velge "Screensaver Timing" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over aktiveringstider for skjermsparer vises.
Trykk på ///-knappen for å velge ønsket type og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Etter at du har bekreftet, vises skjermbildet fra trinn  på nytt.
Du kan velge visningstidspunkt blant alternativene "After 15 sec", "After 30
sec" (standardinnstilling) eller "After 60 sec".
 Tips
Så lenge det ruller tegn over skjermen, vil skjermen ikke gå over til skjermsparer.
Hvis du velger "None" under "Type" for "Screensaver", kan du ikke angi "Screensaver
Timing".
113
Vanlige innstillinger
Du kan endre fargeoppsettet for skjermen, for eksempel for linjer, rammer og
ikoner, til ønsket farge.
Settings
Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Theme Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over tema vises.
Trykk på ///-knappen for å velge ønsket tema og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Fargeoppsettet blir endret til valgt tema.
 Tips
Hvis "Wallpaper Settings" er satt til "Match Theme" ( side 114), endres
bakgrunnsbildet i henhold til det valgte temaet.
Indeks
Femveisknapp
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Velge tema
114
Vanlige innstillinger
Innhold
Velge bakgrunnsbilde
Du kan velge bakgrunnsbilde for skjermen.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
Indeks
Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Wallpaper Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over bakgrunnsbilder vises.
Trykk på ///-knappen for å velge ønsket bakgrunnsbilde og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
I tillegg til bakgrunnsbildene kan du velge "Match Theme", "User's
Wallpaper" eller "User's W.p.(dark)" i listen.
 Tips
Hvis "Wallpaper Settings" er satt til "Match Theme", endres bakgrunnsbildet i henhold
til det valgte temaet.
"User's W.p.(dark)" kan redusere lysstyrken i bildet slik at det er lettere å se
menyelementene eller ikonene.
Fortsettes 
115
Vanlige innstillinger
Meny
Merknad
Innhold
Slik bruker du et fotografi som bakgrunnsbilde
Hvis du vil bruke et fotografi i "Photo Library" som bakgrunnsbilde, velger du
"User's Wallpaper" eller "User's W.p.(dark)" i trinn .
Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen for å vise valgmenyen mens du viser
bildet, og velg deretter "Use This Photo as the Wallpaper".
Bakgrunnsbildet vises ikke i bestemte skjermbilder, for eksempel innstillingsskjermbildet
osv.
Indeks
116
Vanlige innstillinger
Du kan velge mellom fem forskjellige nivåer for lysstyrke.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Justere lysstyrken for skjermen (Brightness)
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Brightness" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Justeringsskjermbildet for lysstyrke vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge et nivå og trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
"3" er angitt som standard.
Etter at du har justert nivået for en innstilling, må du huske på å trykke på
-knappen for å bekrefte. Hvis du trykker på BACK/HOME-knappen
før du bekrefter, vil innstillingen bli opphevet.
 Tips
Du kan justere lysstyrken for skjermen mens du spiller en video eller viser et foto. Trykk
på knappen OPTION/PWR OFF, og velg deretter "Brightness" fra valgmenyen.
du justerer lysstyrken på skjermen til et lavere nivå, vil batteriet vare lenger
Hvis

( side 127).
117
Vanlige innstillinger
Du kan angi gjeldende klokkeslett ved å justere det manuelt.
Meny
Knappen
BACK/HOME
Settings
Innhold
Stille inn gjeldende klokkeslett (Set Date-Time)
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge "Set Date-Time" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet for valg av dato og klokkeslett vises.
 Trykk på /-knappen for å velge et år, og trykk deretter på /
-knappen for å endre verdien.
 Som i trinn  justerer du innstillingene for måned, dato, time og
minutt.
 Trykk på -knappen for å bekrefte.
Fortsettes 
118
Vanlige innstillinger
Innhold
Slik viser du gjeldende tid
Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen i "Now Playing"-skjermbildet og velg
"Clock Display" fra valgmenyen.
 Tips
Hvis batteristrømmen er brukt opp, for eksempel når spilleren ikke er brukt på lenge, vil
innstillingene for dato og tid bli tilbakestilt og "-" blir vist i stedet for gjeldende dato og
klokkeslett.
kan gå inntil 60 sekunder for fort eller sent i løpet av en måned. Hvis det er
Klokken

tilfelle, stiller du klokken på nytt.
Hvis du vil lytte til "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" og "Midnight" i henhold til
tidsplanen ( side 46), må du angi innstillinger for "Set Date-Time".
Indeks
Merknader
Meny
Du kan velge datoformater av typen "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/
YYYY". Videre kan du velge mellom to forskjellige tidsformater: "12-hour" eller "24hour". Se "Angi datoformat" (Date Display Format) ( side 119) eller "Angi tidsformat"
(Time Display Format) ( side 120).
119
Vanlige innstillinger
Du kan velge datoformat for gjeldende tid blant følgende alternativer
( side 117): "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" eller "DD/MM/YYYY".
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Date Display Format" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet som brukes for å velge visningsformat, vises.
Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Du kan velge blant følgende tre formattyper:
"YYYY/MM/DD": Datoen vises som år/måned/dag.
"MM/DD/YYYY": Datoen vises som måned/dag/år.
"DD/MM/YYYY": Datoen vises som dag/måned/år.
Indeks
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Angi datoformat
120
Vanlige innstillinger
Du kan velge visningsformatet for gjeldende tid ( side 117) som enten
"12-hour"- eller "24-hour"-visning.
Femveisknapp
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Time Display Format" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet som brukes for å velge visningsformat, vises.
Trykk på ///-knappen for å velge ønsket innstilling og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
"12-hour": Viser gjeldende tid i 12-timers format.
"24-hour": Viser gjeldende tid i 24-timers format.
Indeks
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Angi tidsformat
121
Vanlige innstillinger
Informasjon som modellnavn, fastvareversjon og annet kan vises.
Settings
Meny
Knappen
BACK/HOME
Innhold
Vise spillerinformasjon (Unit Information)
Femveisknapp
Indeks
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Unit Information" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen med tilgjengelig informasjon om spilleren kommer frem.
Tilgjengelig spillerinformasjon
Valg
Beskrivelse
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Viser modellnavnet på spilleren.
Viser versjonsinformasjon for spillerens fastvare.
Viser samlet antall sanger*1 lagret på spilleren.
Viser samlet antall videoer*1 lagret på spilleren.
Viser samlet antall fotografier lagret på spilleren.
Viser versjonsinformasjon for WM‑PORT.
*1 Filene i "Podcast Library" er ikke inkludert i totalantallet.
122
Vanlige innstillinger
Innhold
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
(Reset all Settings)
Settings
Femveisknapp
Merknad
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus.
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen i pausemodus til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Reset all Settings" og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Skjermbildet for bekreftelse av tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
kommer frem.
Trykk på /-knappen for å velge "Yes" og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
"Restored factory settings." vises.
Slik avbryter du handlingen
Velg "No" i trinn  og trykk på -knappen for å bekrefte. Du kan også
avbryte handlingen ved å trykke på knappen BACK/HOME i trinn .
Innstillingen blir avbrutt, og listen over valg for "Common Settings" kommer
frem.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Tilbakestilling av
spilleren fører ikke til at data som lyd- og fotodata blir slettet.
123
Vanlige innstillinger
Settings
Femveisknapp
Merknad
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus.
 Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen i pausemodus til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Common Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
Listen over valg for "Common Settings" vises.
Trykk på ///-knappen for å velge "Format" og trykk deretter
på -knappen for å bekrefte.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" vises.
Trykk på /-knappen for å velge "Yes" og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
"All data will be deleted. Proceed?" vises.
Trykk på /-knappen for å velge "Yes" og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Mens minnet formateres, vises en animering på displayet.
Når initialiseringen er avsluttet, vises meldingen "Memory formatted.".
Fortsettes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Meny
Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren.
Når du formaterer minnet, slettes alle data. Sjekk hvilke data som er lagret i
minnet, før du formaterer, og eksporter eventuelle nødvendige data til
harddisken på datamaskinen.
Innhold
Formatere minnet (Format)
124
Vanlige innstillinger
Indeks
Ikke formater det innebygde flash-minnet med programvare eller Windows Utforsker.
(Intelligent Shuffle) hvis spilleren bruker enkelte elektroniske
 vises i stedet for
(Intelligent Shuffle) ved å
tjenester (bare tilgjengelig i USA). Du gjenoppretter
formatere minnet i spilleren.
Meny
Merknader
Innhold
Slik avbryter du handlingen
Velg "No" i trinn  eller , og trykk på -knappen for å bekrefte. Du kan
også avbryte handlingen ved å trykke på BACK/HOME-knappen i trinn 
eller .
125
Vanlige innstillinger
Du kan velge mellom flere forskjellige språk for menyer og meldinger på
spilleren.
Meny
Knappen
BACK/HOME
Femveisknapp
 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
deretter på -knappen for å bekrefte.
(Settings) og trykk
 Trykk på ///-knappen for å velge "Language Settings" og
trykk deretter på -knappen for å bekrefte.
 Trykk på ///-knappen for å velge språk ( side 126) og trykk
deretter på -knappen for å bekrefte.
Fortsettes 
Indeks
Settings
Innhold
Velge displayspråk
126
Vanlige innstillinger
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*1
Meldinger og menyer vises på tysk.
Meldinger og menyer vises på engelsk.
Meldinger og menyer vises på spansk.
Meldinger og menyer vises på fransk.
Meldinger og menyer vises på italiensk.
Meldinger og menyer vises på portugisisk.
Meldinger og menyer vises på russisk.
Meldinger og menyer vises på japansk.
Meldinger og menyer vises på koreansk.
Meldinger og menyer vises på kinesisk (forenklet).
Meldinger og menyer vises på kinesisk (tradisjonell).
*1 Det kan være japansk ikke er tilgjengelig, avhengig av hvilken region spilleren er utgitt i.
Indeks
Beskrivelse
Meny
Innstilling
Innhold
Vise språkinnstillinger
127
Nyttige fakta
Ved å justere innstillingene eller håndtere strømforsyningene på en ordentlig
måte, er det mulig å spare batteristrøm og bruke spilleren lenger.
Skjerminnstillinger
Innstillinger for
lydeffekt
"Brightness" ( side 116)
"1"
"Type" under "Screensaver" ( side 111)
"Blank"
"Screensaver Timing" ( side 112)
"After 15 sec"
"New Song Pop Up" ( side 55)
Deaktiver
"Equalizer" ( side 59)
"VPT(Surround)" ( side 62)
"DSEE(Sound Enhancer)" ( side 65)
Deaktiver
"Clear Stereo" ( side 64)
"Dynamic Normalizer" ( side 67)
Støyreduksjonsfunksjon (bare S736F/S738F/S739F) ( side 103)
Innstillinger for video
"On-Hold Display" ( side 77)
Slått av
"No"
Justere dataformat og bithastighet
Avspillingstiden vil variere, siden batteribruken blir påvirket av format og
bithastighet for sanger, videoer eller fotografier som blir spilt av.
Mer informasjon om ladetid og brukstid finner du på  side 159, 161.
Indeks
Endre innstillingene
Du kan spare batteristrøm ved å angi disse innstillingene.
Meny
Slå av spilleren manuelt
Hvis du trykker og holder inne knappen OPTION/PWR OFF, går spilleren
over i standby-modus og skjermen slås av for å lagre batteristrøm. Hvis
spilleren står i standby-modus i mer enn én dag, slås spilleren automatisk helt
av.
Innhold
Maksimere batteriets levetid
128
Nyttige fakta
Innhold
Hva er format og bithastighet?
Hva er lydformat?
Lydformat er den metoden som brukes for å importere lyddata fra Internett
eller lyd-CDer til en datamaskin, og lagre dataene i en lydfil.
De mer utbredte formatene er blant annet MP3 og WMA.
Meny
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization
for Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til filer med standard
CD-lyd.
Indeks
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en vanlig
lydkomprimeringsteknologi utviklet av Microsoft Corporation. WMAformatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre
filstørrelse.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization
for Standardization). AAC-formatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet,
men med mindre filstørrelse.
Lineær PCM: Lineær PCM er et lydinnspillingsformat uten digital
komprimering. Du kan høre på lyden med samme kvalitet som CD-musikk
ved å spille inn i dette formatet.
Hva er bithastighet?
Bithastighet refererer til mengden data som brukes til å lagre hvert sekund med
lyd. Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde.
Hva er forholdet mellom bithastighet, lydkvalitet og lagringsstørrelse?
Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde, slik at du kan lagre færre sanger på spilleren.
Lavere bithastigheter gjør det mulig å lagre flere sanger, men med lavere
lydkvalitet.
Merknad
Hvis du importerer en sang fra en CD til datamaskinen ved lav bithastighet, kan du
ikke forbedre lydkvaliteten ved å velge en høy bithastighet når du overfører sangen fra
datamaskinen til spilleren.
Fortsettes 
129
Nyttige fakta
Videoformat er den metoden som brukes for å importere video- og lyddata til
en datamaskin og lagre dataene som en videofil.
Vanlige formater omfatter blant annet MPEG-4 og AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) er et videokomprimeringsformat
utviklet av Microsoft Corporation. Det ble bygget på MPEG-4, gir en høy
komprimeringsgrad og støtter kopieringskontroll via DRM.
Hva er fotoformat?
Fotoformat er metoden som brukes for å importere bilder til en datamaskin og
lagre dem som bildefiler.
Vanlige formater omfatter blant annet JPEG.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et vanlig
bildekomprimeringsformat som er utviklet av JPEG. JPEG kan komprimere en
bildefil til omkring 1/10 til 1/100 av størrelsen på opprinnelige bildefiler.
 Mer informasjon om godtatte formater og bithastigheter for denne spilleren
Hvis du vil vite mer om støttede filformater og bithastigheter, kan du se  side 158.
Indeks
AVC: AVC viser til Advanced Video Coding, utviklet av MPEG-arbeidsgruppen
i ISO (International Organization for Standardization). Dette formatet gjør det
mulig å produsere mer livaktige bilder med lavere bithastighet. AVC-filer
inneholder fire profiler, og "AVC Baseline Profile" er en av dem. AVC-formatet
er basert på MPEG-4 AVC-standarden til ISO (International Organization for
Standardization), og siden AVC er standardisert som MPEG-4 Part 10
Advanced Video Coding, henvises det vanligvis til som H.264/MPEG-4 AVC
eller H.264/AVC.
Meny
MPEG-4: MPEG-4 viser til Moving Picture Experts Group fase 4, utviklet av
MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization).
Komprimeringsformatet er for video- og lyddata.
Innhold
Hva er videoformat?
130
Nyttige fakta
Meny
Du kan lagre data i det innebygde flash-minnet i spilleren ved å overføre
dataene fra datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker eller annen
programvare for overføring. Hvis spilleren er koblet til datamaskinen, vises det
innebygde flash-minnet i Windows Utforsker som [WALKMAN].
Innhold
Lagre data
Merknader
Indeks
Ikke bruk den medfølgende programvaren mens du bruker Windows Utforsker til å
jobbe interaktivt med det innebygde flash-minnet i spilleren.
må ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens "Do not disconnect.", som
Du

vises under dataoverføring, vises. Dataene kan bli skadet.
Ikke formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis du
formaterer det innebygde flash-minnet, må du gjøre det på spilleren ( side 123).
kan ikke endre mappenavn eller slette mappene "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO",
Du

"PICTURES", "PICTURE" og "PODCASTS".
Du må ikke endre mappe- eller filnavn direkte under mappen "MP_ROOT" eller "MPE_
ROOT". Ellers vil de ikke bli vist på spilleren.
131
Nyttige fakta
 Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra
webområdet.
 Koble spilleren til datamaskinen, og start deretter
oppdateringsprogrammet.
 Oppdater fastvaren ved å følge instruksjonene på skjermen.
Fastvaren er oppdatert.
Indeks
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land eller områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Meny
Du kan oppdatere fastvaren i spilleren, og på den måten få nye funksjoner, ved
å installere den nyeste spillerfastvaren. Du finner mer informasjon om den
nyeste fastvaren og hvordan du installerer den, på følgende webområder:
Innhold
Oppgradere fastvaren i spilleren
132
Feilsøking
Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved å
utføre følgende trinn.
prøv å løse det ved å følge de angitte handlingene.
Meny
1 Finn symptomene på problemet i feilsøkingstabellene nedenfor, og
Innhold
Feilsøking
2 Koble spilleren til datamaskinen for å lade batteriet.
Indeks
Det kan hende at noen problemer blir løst ved å lade batteriet.
3 Trykk på knappen RESET med en liten nål eller
lignende.
Hvis du trykker på RESET-knappen mens du bruker
spilleren, kan det hende at lagrede data og
innstillinger i spilleren slettes.
4 Sjekk informasjonen om problemet i Hjelp for
hver programvare.
5 Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for
brukerstøtte.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land eller områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser problemet, må du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Fortsettes 
133
Feilsøking
Bruk
Volumnivået er satt til null.
Skru opp volumet ( side 11).
Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til.
Koble hodetelefonkontakten ordentlig til
( side 11).
Hodetelefonpluggen
er skitten.

Rengjør pluggen med en myk, tørr klut.
Ingen sanger eller videoer er lagret på spilleren.
Følg anvisningene i meldingen som vises, og
overfør sanger eller videoer fra datamaskinen.
Ingen data blir spilt.
Det er ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet helt opp ( side 23).
Hvis spilleren ikke reagerer, selv etter at batteriet
er ladet, trykker du på RESET-knappen for å
tilbakestille spilleren ( side 132).
Det er ikke lagret noen data på spilleren.
Følg anvisningene i meldingen som vises, og
overfør data fra datamaskinen.
Overførte filer er ikke i et spillbart format. Du
finner mer informasjon under "Støttet filformat" i
"Spesifikasjoner" ( side 158).
Det kan hende at sanger eller videoer ikke blir
spilt av, avhengig av filformatet ( side 158).
Det kan hende at fotografier ikke blir vist,
avhengig av filstørrelsen eller filformatet
( side 158).
Du
plasserer MP4-lydfiler i en videomappe ved å

dra og slippe.
Plasser dem i mappen "MUSIC" ved å dra og
slippe.
begrensede avspillingsperioden for sangen har
Den

utløpt på grunn av abonnementsforhold eller
lignende.
Sanger der den begrensede avspillingsperioden er
utløpt, kan ikke spilles av. Oppdater dem med
programvaren som brukes til overføring.
Etter dra og slipp i Windows Utforsker er
datahierarkinivåene forskjellige fra spillerens
( side 27).
Fortsettes 
Indeks
Det er ingen lyd.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
134
Feilsøking
Bruk (fortsettes)
Det maksimale antallet filer som kan vises, er nådd.
Maksimalt antall filer er 1000 for videoer, 10 000 for
fotografier og 10 000 for podcast-episoder. I tillegg er
maksimalt antall mapper 1000 mapper for fotografier i
listen over fotomapper, og 1000 mapper i podcastkanallisten.
Slett unødvendige data.
Data ble plassert på feil sted med dra og slipp.
Plasser dataene på riktig sted ved å dra og slippe
( side 27).
er ikke nok tilgjengelig kapasitet.
Det

Slett unødvendige data for å øke mengden ledig
plass på spilleren.
dra og slipp i Windows Utforsker er
Etter

datahierarkinivåene forskjellige fra spillerens
( side 27).
Lydfilene er ikke i mapper under "MUSIC"-mappen.
Plasser dem i mapper under "MUSIC"-mappen
ved å dra og slippe.
Når "All Songs" eller
"Album" er valgt, vil alle
sanger bli vist, men noen
sanger vil ikke komme
frem når "Folder" er valgt.
Sanger spilles bare av
"Playback Range" ( side 54) er satt til "Selected
innenfor et begrenset
Range".
avspillingsområde, for
Endre innstillingen for avspillingsområde.
eksempel ett album.
Data kan ikke slettes på Du kan ikke slette sanger eller fotografier på
spilleren.
spilleren.
Slett dem med programvaren du brukte til å
overføre dataene, eller med Windows Utforsker.
Fortsettes 
Indeks
Overførte data blir ikke
vist i listen på spilleren.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
135
Feilsøking
Bruk (fortsettes)
Støyreduksjon (bare NWZ-S736F/S738F/S739F) er
aktivert på et stille sted.
Støy er normalt lettere å merke på et stille sted,
eller hvis den er av en bestemt type. Deaktiver
støyreduksjon ( side 103). Videre er
hodetelefonene som følger med utformet for
ganske høy følsomhet, slik at effektiviteten til
støyreduseringsfunksjonen på steder med mye
støy, for eksempel utendørs eller på toget, blir
maksimert. Du vil derfor kunne høre hvit støy på
stille steder selv om du har deaktivert
støyreduseringsfunksjonen.
En enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel
en mobiltelefon, brukes nær spilleren.
Når du bruker slike enheter, bør du holde dem
borte fra spilleren.
som er importert fra CDer osv., er
Musikkdata

skadet.
Slett dataene og importer dem og overfør dem på
nytt. Når du importerer data til datamaskinen,
må du lukke alle andre programmer for å unngå
skade på dataene.
Overførte
filer er ikke i et spillbart format. Du

finner mer informasjon under "Støttet filformat" i
"Spesifikasjoner" ( side 158).
Det kan være at noen sanger ikke lar seg spille av,
avhengig av visse filspesifikasjoner.
Støyreduksjonsfunksjonen NOISE CANCELING-bryteren er satt i av-stilling.
(bare NWZ-S736F/
Skyv NOISE CANCELING-bryteren i pilens
S738F/S739F) er ikke
retning .
effektiv.
Du bruker andre hodetelefoner enn de som fulgte
med.
Bruk de medfølgende hodetelefonene.
De medfølgende hodetelefonene brukes ikke på riktig
måte.
Skift til en annen størrelse på ørepluggene, eller
juster ørepluggposisjonen slik at de sitter
komfortabelt og slutter tett til ørene dine
( side 8). Hvis du skifter til en annen størrelse
på ørepluggene, må du dreie dem for å få dem fast
installert og hindre at de løsner og blir værende
igjen i øret.
Spilleren
brukes på et stille sted.

Støyreduksjonsfunksjonen er kanskje ikke effektiv
på stille steder, eller hvis støyen er av en bestemt
type.
Fortsettes 
Indeks
Det kommer støy.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
136
Feilsøking
Bruk (fortsettes)
Når du bruker eksterne høyttalere med den valgfrie
sokkelen, er det ikke sikkert at "VPT(Surround)"innstillinger og "Clear Stereo"-funksjonen vil
fungere siden spilleren bare er designet for bruk
med de kompatible hodetelefonene. Dette er ikke en
feil.
Kan ikke se video, men
kan høre den.
Filen er en 3GP-fil. (3GP støtter bare lyd.)
Videofilen er ikke i en videomappe.
Plasser videoene i en videomappe med dra og
slipp.
Knappene virker ikke.
HOLD-bryteren er satt til posisjonen HOLD.
Skyv HOLD-bryteren til motsatt posisjon
( side 12).
Det er kondens i spilleren.
La spilleren tørke noen timer.
Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet ved å koble spilleren til
datamaskinen ( side 23).
Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet
batteriet, trykker du på RESET-knappen for å
tilbakestille spilleren ( side 132).
Når
"Connecting" eller "Connected USB (MTP)"

vises, kan du ikke bruke spilleren.
Koble fra USB-tilkoblingen og bruk spilleren.
Avspillingen stopper ikke. På denne spilleren er det ingen forskjell mellom å
stoppe helt eller midlertidig. Når du trykker på
-knappen, vises  og avspillingen stopper helt
eller midlertidig.
Spilleren fungerer ikke.
Det er ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet ved å koble spilleren til
datamaskinen ( side 23).
Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet
batteriet, trykker du på RESET-knappen for å
tilbakestille spilleren ( side 132).
Fortsettes 
Indeks
"VPT(Surround)"innstillingen eller "Clear
Stereo"-funksjonen er
ikke aktivert.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
137
Feilsøking
Bruk (fortsettes)
Det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert
ved hjelp av Windows Utforsker.
Formater det innebygde flash-minnet i spilleren
( side 123).
Den medfølgende USB-kabelen ble koblet fra
spilleren mens dataoverføringen pågikk.
Overfør filer som kan brukes, tilbake til
datamaskinen, og formater det innebygde flashminnet i spilleren ( side 123).
Etter
dra og slipp i Windows Utforsker svarer ikke

datahierarki-nivåene til spilleren ( side 27).
Overførte filer er ikke i et spillbart format. Du
finner mer informasjon under "Støttet filformat" i
"Spesifikasjoner" ( side 158).
Det kan hende at sanger eller videoer ikke blir
spilt av, avhengig av filformatet ( side 158).
Det kan hende at fotografier ikke blir vist,
avhengig av filstørrelsen eller filformatet
( side 158).
Volumet er ikke høyt
nok.
"AVLS (Volume Limit)" er aktivert.
Deaktiver "AVLS (Volume Limit)" ( side 109).
Det kommer ikke lyd fra Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn.
høyre kanal i
Hvis hodetelefonene ikke er ordentlig tilkoblet, vil
hodetelefonene.
ikke lyden høres ordentlig. Sett inn
Eventuelt kommer det lyd
hodetelefonpluggen i kontakten til den klikker på
fra høyre kanal på begge
plass ( side 11).
sider i hodetelefonene.
Avspillingen stoppet
Det er ikke nok batteristrøm igjen.
brått.
Lad batteriet ved å koble spilleren til en
datamaskinen som er slått på ( side 23).
eller videofilene som ikke kan spilles av,
Sangene

spilles av.
Spill av de andre sangene eller videofilene.
Fortsettes 
Indeks
Finner ikke overførte
data.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
138
Feilsøking
Bruk (fortsettes)
Sangene har ikke informasjon om omslagsbilde som
har et filformat som støttes av spilleren.
Miniatyrbildene vises bare når sangene har
informasjon om omslagsbilde som har et filformat
som støttes av spilleren.
Overfør på nytt ved hjelp av medfølgende
Windows Media Player 11 eller annen
programvare med overføringsfunksjoner.
Navnet på miniatyrbildet er ikke likt navnet på
videoen, eller videoen er ikke korrekt plassert.
Plasser en JPEG-fil med samme navn som
videoen, i mappen under "VIDEO"-mappen.
fotografiene ikke har miniatyrbilder som er
Hvis

kompatible med Exif-filformatet, kan ikke
miniatyrbildene vises.
Overfør fotografiene på nytt ved hjelp av
medfølgende Media Manager for WALKMAN.
Omslagsbilde blir ikke
vist.
Informasjon om omslagsbilde er ikke med i dataene.
Omslagsbildene vises bare hvis informasjon om
omslagsbilder er inkludert.
Du kan angi omslagsbilder ved hjelp av
medfølgende Windows Media Player 11 eller
annen overføringsprogramvare med
omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer
informasjon om disse funksjonene ved å se i
hjelpefunksjonen i programvaren eller kontakte
produsenten.
Noen
omslagsbilder blir ikke vist, avhengig av

filformatet.
Spilleren kan ikke
formatere.
Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet ved å koble spilleren til en
datamaskinen som er slått på ( side 23).
Strømmen til spilleren ble Hvis det oppstår en feil, slår spilleren seg av og
utilsiktet slått av og
deretter på igjen automatisk.
deretter på igjen.
Spilleren fungerer ikke
Datamaskinen ble startet eller startet på nytt mens
som den skal.
spilleren var koblet til den.
Tilbakestill spilleren ved å trykke på spillerens
RESET-knapp. Koble fra spilleren når du starter
datamaskinen eller starter den på nytt.
Fortsettes 
Indeks
Miniatyrbildene vises
ikke.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
139
Feilsøking
Display
vises i stedet for
HOME-menyen.
i
Ikonet er endret fordi spilleren har brukt en
Internett-tjeneste (bare tilgjengelig i USA).
ved å formatere spilleren
Du gjenoppretter
( side 123).
"Unknown" vises for et
Dataene inneholder ingen informasjon om album
album eller artistnavn
eller artistnavn osv.
osv.
Uforståelige tegn blir vist. Feil språk er angitt.
Velg riktig språk for "Language Settings"
( side 125), og overfør så dataene til spilleren på
nytt.
Skjermen blir svart mens Ingen handlinger ble utført i løpet av tiden som er
du viser et foto.
angitt i "Screensaver Timing" ( side 112).
Trykk på en knapp.
Skjermen slås av.
Ingen handlinger ble utført på over 3 minutter mens
spilleren var i pausemodus.
Trykk på en knapp.
Ingen handlinger ble utført i løpet av tiden som er
angitt i "Screensaver Timing" når "Screensaver" er
satt til "Blank" ( side 112).
Trykk på en knapp.
Sett "Screensaver" til noe annet enn "Blank".
"On-Hold
Display" er satt til "No".

HOLD-bryteren
til motsatt posisjon
Skyv

( side 12).
Sett "On-Hold Display" til "Yes" ( side 77). Du
kan spille av en video selv om HOLD-funksjonen
er aktivert.
En melding vises.
Se "Meldinger" ( side 146).
Fortsettes 
Indeks
Det er brukt tegn i tittelen som spilleren ikke kan
vise.
Gi tittelen nytt navn med passende tegn ved hjelp
av programvaren du brukte til å overføre, eller
med Windows Utforsker.
Meny
"" vises for en tittel.
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
140
Feilsøking
Strøm
Driftstemperaturen er under 5 °C.
Batterilevetiden blir kortere på grunn av
batteriegenskapene. Dette er ikke en feil.
er ikke ladet lenge nok.
Batteriet

vises.
Lad batteriet til
å
justere
innstillingene
eller håndtere
Ved

strømforsyningene på en ordentlig måte, er det mulig
å spare batteristrøm og bruke spilleren lenger
( side 127).
Du har ikke brukt spilleren på lang tid.
Batteriets effektivitet øker hvis det lades og lades
ut flere ganger.
Når brukstiden for batteriet blir halvparten av
vanlig tid, selv etter at batteriet er fullstendig ladet,
bør batteriet skiftes ut.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Opphavsrettsbeskyttet
innhold blir spilt.

opphavsrettsbeskyttet
innhold blir spilt, kan
Når

batterilevetiden bli kortere.
USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
datamaskinen på riktig måte.
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
på nytt.
Bruk den medfølgende USB-kabelen.
Batteriet lades i en romtemperatur som ikke er
mellom 5 °C og 35 °C.
Batteriet må lades i en romtemperatur på mellom
5 °C og 35 °C.
er ikke slått på.
Datamaskinen

på
datamaskinen.
Slå

Datamaskinen har gått over i dvale- eller
hvilemodus.
Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller
hvilemodus.
Spilleren kan ikke lade
batteriet.
Spilleren slås automatisk
av.
For å unngå unødvendig batteribruk slår spilleren
seg automatisk av.
Trykk på en knapp for å slå på spilleren igjen.
Ladingen fullføres svært
raskt.
Hvis batteriet nesten er helt oppladet når ladingen
starter, trengs det lite tid før ladingen er fullført.
Fortsettes 
Indeks
Batteriets levetid er kort.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
141
Feilsøking
Kobling til en datamaskin
Årsak/løsning
Indeks
Fortsettes 
Meny
Media Manager for
Systemmiljøet til datamaskinen er endret, kanskje
WALKMAN starter ikke.
fordi du har oppdatert Windows-operativsystemet.
"Connecting" eller
USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
"Connected USB (MTP)"
datamaskinen på riktig måte.
vises ikke når spilleren er
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
koblet til datamaskinen
på nytt.
med den medfølgende
Bruk
den medfølgende USB-kabelen.

USB-kabelen.
Du bruker en USB-hub.
Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub. Koble spilleren til
datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USBkabelen.
Datamaskinen kjører annen programvare enn det
som ble brukt til overføringen.
Koble fra USB-kabelen, vent noen minutter, og
koble den deretter til på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kobler du fra USB-kabelen, starter
datamaskinen på nytt og kobler deretter til USBkabelen igjen.
Det
kan være at "Connecting" eller "Connected USB

(MTP)" ikke vises på spilleren, avhengig av
programvaremiljøet som kjører på datamaskinen.
Aktiver Windows Media Player eller Windows
Utforsker.
Spilleren gjenkjennes
USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
ikke av datamaskinen når datamaskinen på riktig måte.
den kobles til.
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
på nytt.
Du
bruker en USB-hub.

kan hende det ikke fungerer å koble til
Det

spilleren via en USB-hub. Koble spilleren til
datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USBkabelen.
Det kan være et problem med USB-porten på
datamaskinen. Koble spilleren til en annen USBport på datamaskinen.
Innhold
Symptom
142
Feilsøking
Kobling til en datamaskin (fortsettes)
Overføringen kan ha stoppet på grunn av støy, for
eksempel statisk elektrisitet. Dette skjer for å
beskytte informasjonen i dataene.
Koble fra spilleren, og koble den deretter til på
nytt.
Hvis du overfører filer ved å dra og slippe på noen
datamaskiner som ikke har Windows Media Player
11 installert, kan det hende at bare noen typer filer
(AAC, videofiler osv.) kan overføres ved dra og slipp.
Installer Windows Media Player 11 fra CDROMen som følger med, og overfør så filene ved
dra og slipp på nytt. Før du installerer
medfølgende Windows Media Player 11 på
datamaskinen, må du kontrollere at programvaren
eller tjenesten svarer til Windows Media Player
11. For informasjon om bruk eller støtte for
Windows Media Player, kan du gå til følgende
webområde:
http://support.microsoft.com/
USB-kabelen er ikke ordentlig koblet til en USBport på datamaskinen.
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
på nytt.
Det
er ikke nok ledig plass i det innebygde flash
minnet.
Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige data
tilbake til datamaskinen.
Det kan være sanger med begrenset
avspillingsperiode eller begrenset antall avspillinger
ikke blir overført på grunn av begrensninger satt av
rettighetshaverne. Ta kontakt med distributøren om
innstillingene for de enkelte lydfilene.
Unormale data finnes på spilleren.
Overfør filer som kan brukes, tilbake til
datamaskinen, og formater det innebygde flashminnet i spilleren ( side 123).
Fortsettes 
Indeks
Data kan ikke overføres
til spilleren fra
datamaskinen
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
143
Feilsøking
Kobling til en datamaskin (fortsettes)
Dataene kan være skadet.
Slett dataene som ikke kan overføres fra
datamaskinen, og importer dem deretter til
datamaskinen igjen. Når du importerer data til
datamaskinen, må du lukke alle andre
programmer for å unngå skade på dataene.
Grensen for antall overførbare filer og mapper er
overskredet.
Slett unødvendige data.
Du
prøver å overføre filer av type M4A, MP4, 3GP

eller M4V på en datamaskin som allerede har
Windows Media Player 10 installert.
Installer Windows Media Player 11 fra
medfølgende CD-ROM.
du overfører data ved hjelp av passende
Hvis

programvare for overføring, men overføringen ikke
blir gjennomført, må du kontakte leverandøren.
Bare en liten mengde data Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashkan overføres til spilleren. minnet.
Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige data
tilbake til datamaskinen.
er lagret data som ikke kan spilles av på
Det

spilleren, på spilleren.
Hvis annen type data enn sanger, video eller
fotografier er lagret på spilleren, reduseres
mengden data som kan overføres. Overfør data
som ikke kan spilles av på spilleren, tilbake til
datamaskinen for å øke mengden tilgjengelig
plass.
Spilleren blir ustabil når Du bruker en USB-hub eller en USBden er koblet til
forlengelseskabel.
datamaskinen.
Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub eller -forlengelseskabel.
Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
Du kan ikke slette eller gi Du kan ikke slette eller gi nytt navn til mappene
nytt navn til mapper.
"MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES",
"PICTURE" og "PODCASTS".
Fortsettes 
Indeks
Data kan ikke overføres
til spilleren fra
datamaskinen (fortsatt).
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
144
Feilsøking
SensMe™ Channels
Årsak/løsning
Du finner ikke ønsket
kanal.
Hvis det ikke finnes noen sanger som passer til
temaet for kanalen, vises ikke kanalen i skjermbildet
"SensMe™ Channels".
Symptom
Årsak/løsning
Du kan ikke høre en FM- Mottakerfrekvensen er ikke korrekt stilt inn.
kringkasting godt.
Bedre mottaket ved å velge frekvensen manuelt
ved hjelp av /-knappen ( side 100).
Mottaket er svakt og
Radiosignalet er svakt.
lydkvaliteten er dårlig.
Lytt til FM-kringkastingen nær et vindu, ettersom
signalet kan være svakt i bygninger eller kjøretøy.
Hodetelefonledningen er ikke strukket helt ut.
Hodetelefonledningen fungerer som antenne.
Strekk hodetelefonledningen så langt ut som
mulig.
Det er forstyrrelser på
En enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel
FM-kringkastingen.
en mobiltelefon, er i bruk nær spilleren.
Når du bruker slike enheter, bør du holde dem
borte fra spilleren.
Fortsettes 
Indeks
FM-radio
Meny
"Morning" vises alltid for Hvis du ikke har stilt inn klokken på spilleren, vises
den tidsbaserte kanalen.
alltid "Morning" for den tidsbaserte kanalen.
Still inn klokken på spilleren ( side 117).
Det spilles av sanger som Hvis det ikke finnes noen sanger som passer til
ikke passer til valgte,
temaet for den tidsbaserte kanalen, spilles alle
tidsbaserte kanaler.
sangene i "Music Library" av med vilkårlig gjentatt
avspilling.
Innhold
Symptom
145
Feilsøking
Annet
"Beep Settings" er satt til "Off ".
Sett "Beep Settings" til "On" ( side 110).
Det kommer ingen pipelyd når spilleren er koblet til
den valgfrie sokkelen eller en annen enhet.
Spilleren blir varm.
Spilleren kan bli varm når batteriet lades og like etter
opplading. Spilleren kan også bli varm når store
mengder data overføres. Dette er normalt, og det er
ingen grunn til bekymring. Legg spilleren bort en
stund og la den kjøle seg ned.
Skjermen slås på hver
gang det kommer en ny
sang.
Dato og klokkeslett er
tilbakestilt.
"New Song Pop Up" er satt til "On".
Sett "New Song Pop Up" til "Off " ( side 55).
Hvis du har latt spilleren ligge en stund med
oppbrukt batteri, kan datoen og klokkeslettet ha blitt
tilbakestilt. Dette er ikke en feil. Lad batteriet til
vises på skjermen, og still inn dato og klokkeslett på
nytt ( side 117).
Indeks
Det kommer ingen
pipelyd når spilleren
brukes.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
146
Feilsøking
Innhold
Meldinger
Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet.
All group numbers have been
used.
Totalt antall oppføringer
i lister (unntatt
sanglistene) overskrider
grensen (8192
elementer).
Totalt antall sanger
registrert i spillelisten
har nådd 65 535.
Cannot play; file format is not
supported.
Cannot play; the license is
expired.
Løsning
Sanger som overskrider
grensen, lagres i "Others".
Hvis du ikke finner en
sang, må du først søke
etter den i "Others"listen.
Hvis du ikke ønsker å
lagre sanger som
overskrider grensen, i
"Others"-listen, kan du
slette unødvendige
sanger fra spilleren ved
hjelp av programvaren
du brukte til å overføre
sangene, eller med
Windows Utforsker.
Hvis totalt antall
spillelister som er
registrert på spilleren,
er større enn 65 535,
kan spillelister over
dette antallet ikke vises.
Reduser antallet
spillelister (slett
spillelistene) ved hjelp
av programvaren som
du brukte til å overføre
spillelistene.
Du prøver å spille en fil Du kan ikke spille av en
som ikke kan spilles av sang med et filformat som
ikke støttes ( side 158).
på spilleren.
Du overførte en lydfil til Plasser dem i mapper
videomapper ved å dra under "MUSIC"-mappen.
Hvis spilleren ikke kan
og slippe.
spille av WMV-filer, kan
det hende at du kan spille
dem av ved å overføre
dem via Windows Media
Player 11.
Oppdater
Den begrensede
lisensinformasjonen for
avspillingsperioden for
sangene ved hjelp av
sangen har utløpt.
programvaren du bruker
til overføring.
Fortsettes 
Indeks
Betydning
Meny
Melding
147
Feilsøking
Betydning
Løsning
Cannot save more than 30 Preset 30 radiostasjoner er
allerede forhåndsinnstilt.
stations.
Indeks
Fortsettes 
Meny
Slett først unødvendige
stasjoner ( side 99), og
legg deretter til ønskede
kanaler innen
maksimalantallet.
Spilleren er koblet til en
Dette er ikke en
Do not disconnect.
datamaskin eller en annen feilmelding. Ikke koble fra
ekstern enhet for
USB-kabelen før
overføring av data.
overføringen er ferdig.
Oppdatering av fastvaren Følg instruksjonene som
Firmware update failed.
ble ikke fullført.
vises på datamaskinen, og
prøv på nytt å oppdatere
fastvaren.
Det er lite batteristrøm
LOW BATTERY. Please Charge.
Lad batteriet ( side 23).
igjen.
"External Input Mode" og Kontroller at NOISE
Noise Canceling unavailable.
CANCELING-bryteren er
"Quiet Mode" er
Unable to execute.
satt i aktivert stilling
utilgjengelig fordi
( side 103), og at de
bruksmiljøet ikke
oppfyller kravene for disse medfølgende
hodetelefonen blir brukt.
funksjonene.
Koble spilleren til
Det er ikke nok
Not enough free space in
datamaskinen ved hjelp av
tilgjengelig kapasitet i
memory. Delete files to ensure
medfølgende USB-kabel,
spilleren.
free space.
og slett deretter
unødvendige data fra
spilleren ved hjelp av
annen programvare for
overføring eller Windows
Utforsker.
Du betjener spilleren ved
Spilleren
kan
ikke
betjenes
On hold...
å skyve HOLD-bryteren
fordi
HOLD-bryteren
er
Cancel HOLD function to activate
til motsatt posisjon
satt
til
posisjonen
HOLD.
controls.
( side 12).
Innhold
Melding
148
Feilsøking
Betydning
Løsning
Meny
Indeks
Still inn klokken på
Du kan ikke bruke
spilleren ( side 117).
tidsbaserte kanaler i
henhold til tidsplanen
fordi klokken på spilleren
ikke er stilt inn.
Velg "Settings" –
The device's memory was not
Det innebygde
"Common Settings" –
formatted correctly. Please reflashminnet ble ikke
"Format" for å formatere
format using Settings menu.
riktig formatert.
det innebygde flashDet innebygde
minnet på nytt
flashminnet ble
( side 123).
formatert på en
datamaskin.
Unable to set photo as wallpaper. Det valgte fotografiet kan Kontroller at fotografifilen
ikke brukes som
ikke er skadet, eller at den
bakgrunnsbilde.
ikke er for stor.
The clock has not been correctly
set.
Verify "Set Date-Time" in the
Settings menu.
Innhold
Melding
149
Annen informasjon
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner
krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes
kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man
fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for
oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette
produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.
Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land
som anvender EU-direktivene
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
saker som gjelder service eller garanti, kan du se adressene som finnes i den
separate service og garantidokumentasjonen.
Fortsettes 
Indeks
Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre
europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet
ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative
konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser.
Meny
Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske
Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette
produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det
elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet
avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av
feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan
du kontakte lokale myndigheter.
Tilbehør: Hodetelefoner
Innhold
Forholdsregler
150
Annen informasjon
Indeks
Fortsettes 
Meny
Pass på at ikke andre metallgjenstander forårsaker kortslutning av polene på
spilleren.
Du må ikke berøre det oppladbare batteriet med bare hender hvis det lekker.
Det kan hende at det er batterivæske igjen i spilleren. Du må derfor ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får
væske på øynene, må du ikke gni øynene ettersom dette kan føre til at du blir
blind. Skyll øynene med rent vann, og ta kontakt med en lege.
Hvis du får væske på klærne eller andre steder på kroppen, må du straks
vaske det av. Hvis ikke, kan væsken forårsake forbrenninger eller andre
skader. Hvis væsken i batteriet forårsaker forbrenning eller andre skader, må
du kontakte en lege.
Du må ikke helle vann på eller stikke fremmedlegemer inn i spilleren. Dette
kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Hvis dette skjer, må du straks slå av spilleren, koble USB-kabelen fra spilleren
og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Du må ikke utsette spilleren for åpen ild.
Du må ikke ta spilleren fra hverandre eller bygge den om. Dette kan forårsake
elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service
Center for å bytte ut de oppladbare batteriene eller hvis det er nødvendig med
en intern sjekk eller reparasjoner.
Innhold
Om sikkerhet
151
Annen informasjon
Ørepluggene kan bli dårligere etter lang tids
oppbevaring eller bruk.
Ikke utsett spilleren for vann. Spilleren er ikke vanntett.
Husk å følge forholdsreglene nedenfor.
Pass på at du ikke mister spilleren i en vask eller andre
beholdere med vann.
Ikke bruk spilleren i fuktige omgivelser eller dårlig vær,
for eksempel når det regner eller snør.
Ikke la spilleren bli våt.
Hvis du tar i spilleren med våte hender, eller hvis du
legger spilleren i et fuktig klesplagg, kan spilleren bli
våt, og dette kan føre til funksjonsfeil på spilleren.
Når
du plugger hodetelefonene ut av spilleren, må du passe på at du holder i

hodetelefonpluggen. Hvis du drar i selve hodetelefonledningen, kan denne bli
ødelagt.
Fortsettes 
Indeks
Du må ikke legge spilleren i en veske med ledningen til
hodetelefonen viklet rundt og deretter utsette vesken
for kraftige støt.
Meny
Du må ikke legge tunge gjenstander på spilleren eller utsette den for kraftige
støt. Det kan føre til funksjonsfeil eller skader.
Spilleren må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lys- eller
temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. Spilleren
kan bli misfarget, fordreid eller skadet.
La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil
som er parkert i solen eller under direkte sollys.
Du må ikke utsette spilleren for svært støvete omgivelser.
Du må ikke la spilleren ligge på en ustabil overflate eller slik at den står skrått.
Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, slår du
spilleren av og flytter den bort fra radioen eller fjernsynet.
Når du bruker spilleren, må du huske å følge forholdsreglene nedenfor for å
unngå å ødelegge kabinettet eller gjøre slik at spilleren ikke fungerer slik den
skal.
Du må ikke sette deg ned med spilleren i baklommen.
Innhold
Ved installering
152
Annen informasjon
Varmeutvikling kan oppstå i spilleren mens du lader hvis den brukes over
lengre tid.
Ikke bruk hodetelefoner når du kjører. Dette kan være trafikkfarlig og er
forbudt i mange områder.
Hindre hørselsskade
Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder
kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du
redusere volumet eller avbryte bruken.
Du må ikke skru volumet helt opp på én gang, særlig når du bruker
hodetelefoner.
Skru volumet opp gradvis slik at den høye lyden ikke skader ørene.
Hensyn til andre
Hold volumet på moderat nivå. Slik blir du i stand til å høre lyder utenfra og ta
hensyn til personene rundt deg.
Advarsel
Hvis det lyner når du bruker spilleren, må du ta av hodetelefonene
umiddelbart.
Hvis du får en allergisk reaksjon på de medfølgende hodetelefonene, må du
slutte å bruke dem med én gang og kontakte en lege.
Fortsettes 
Indeks
Trafikksikkerhet
Unngå å bruke hodetelefonene i situasjoner der det er viktig at hørselen ikke
svekkes.
Meny
Om hodetelefonene
Innhold
Om varmeutvikling
153
Annen informasjon
Ikke bruk makt på overflaten på LCD-skjermen. Dette kan føre til
forvrengning av farger eller lysstyrke eller at LCD-skjermen ikke fungerer.
 Hvis du bruker spilleren i kalde omgivelser, kan det hende at bildene vises
med svarte bånd rundt. Dette er ikke en feil på spilleren.
Om rengjøring
Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut, for eksempel en
rengjøringsklut for briller.
Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut
som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel
alkohol eller rensebensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten.
Pass på at det ikke kommer vann inn i spilleren fra åpningen nær kontakten.
Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.
Du rengjør ørepluggene ved å fjerne dem fra hodetelefonene og håndvaske
dem med et mildt vaskemiddel. Etter vask må de tørkes ordentlig før bruk.
Hvis du har spørsmål eller problemer med spilleren, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Fortsettes 
Indeks
Om LCD-skjermen
Meny
Hvis du bruker en stropp (selges separat), må du passe på at den ikke hekter
seg fast i gjenstander du passerer. Videre må du passe på at du ikke svinger
spilleren etter stroppen slik at du treffer andre mennesker.
Ikke bruk spilleren når det blir annonsert om dette under avgang og landing i
fly.
Vær oppmerksom på at det kan oppstå midlertidig kondens for eksempel når
spilleren flyttes raskt fra omgivelser med lav temperatur, til omgivelser med
høy temperatur, eller hvis den brukes i et rom der ovnen nettopp er slått på.
Kondens er et fenomen der fukt i luften festes til overflater som metallpaneler
og så videre, for så å omdannes til væske.
Hvis det oppstår kondens i spilleren, lar du den stå avslått til kondensen
forsvinner. Hvis du bruker spilleren når det er kondens i den, kan den bli
ødelagt.
Innhold
Om bruk
154
Annen informasjon
Indeks
Fortsettes 
Meny
Lover om opphavsrett forbyr kopiering av den hele eller deler av medfølgende
programvare eller håndbok, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra
den som har opphavsretten.
Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk
skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk
av programvaren som leveres med denne spilleren.
Programvaren som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet
utstyr enn det som er angitt.
Merk at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at
spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel.
Bruk av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med,
dekkes ikke av garantien.
Muligheten til å vise språkene på medfølgende programvare er avhengig av
hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste
resultatene får du hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt
med språket du ønsker å vise.
Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på medfølgende programvare.
Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de
grunnleggende operasjonene i Windows.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker datamaskinen og
operativsystemet, ser du i de respektive håndbøkene.
Innhold
Om programvare
155
Annen informasjon
Innhold
Om eksempeldata*1
Spilleren leveres med forhåndsinstallerte eksempeldata.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan de ikke gjenopprettes, og vi kan ikke
levere erstatningsdata.
*1 I noen land og områder blir eksempeldata ikke installert.
Indeks
Om webområdet for kundestøtte
Hvis du har spørsmål eller problemer angående dette produktet, eller hvis du
vil ha informasjon om elementer som er kompatible med dette produktet, kan
du besøke følgende webområder.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land eller områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Meny
Den innspilte sangen er begrenset til privat bruk. Bruk av sangen ut
over denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller
skadete data som følger av problemer med spilleren eller
datamaskinen.
Avhengig av typen tekst og hvilke tegn som er brukt, kan det være at
tekst som vises på spilleren, ikke blir vist riktig. Dette skyldes:
Kapasiteten i spilleren som er tilkoblet.
Spilleren fungerer ikke normalt.
Innholdsinformasjon er skrevet på et språk eller med tegn som
spilleren ikke støtter.
156
Annen informasjon

og
er varemerker for Sony Corporation.
Fortsettes 
Indeks
12 TONE ANALYSIS og logoen er varemerker for Sony Corporation.
SensMe er et varemerke eller registrert varemerke for Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemerker eller
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemerker eller registrerte
varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines
Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.
QuickTime og QuickTime-logoen er varemerker eller registrerte varemerker
for Apple Inc., og brukes på lisens derfra.
Pentium er et varemerke eller registrert varemerke for Intel Corporation.
Programvaren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Meny
ATRAC er et varemerke for Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony
Corporation.
Innhold
Merknad om lisens og varemerke
157
Annen informasjon
Meny
Indeks
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentasjon ©2008 Sony Corporation
Innhold
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
("AVC VIDEO") AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO

LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
("VC-1 VIDEO") AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Amerikanske og utenlandske patenter lisensiert fra Dolby Laboratories.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TMog ®-merker ikke angitt.
Dette produktet er beskyttet av bestemte eiendomsrettigheter fra Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller autorisert datterselskap av Microsoft.
Innholdsleverandører bruker teknologien for digital rettighetsadministrasjon
for Windows Media som inngår i denne enheten ("WM-DRM"), til å beskytte
innholdets integritet ("sikkert innhold") slik at deres intellektuelle eiendom,
inkludert opphavsrett, i slikt innhold ikke kommer på avveie.
Denne enheten bruker WM-DRM-programvare til å spille av sikkert innhold
("WM-DRM-programvare"). Hvis sikkerheten i WM-DRM-programvaren i
denne enheten har blitt brutt, kan eiere av sikkert innhold ("eiere av sikkert
innhold") be Microsoft om å trekke tilbake WM-DRM-programvarens rett til å
hente nye lisenser til å kopiere, vise og/eller spille av sikkert innhold.
Tilbaketrekkingen endrer ikke WM-DRM-programvarens evne til å spille av
innhold uten beskyttelse. En liste over tilbaketrukket WM-DRM-programvare
blir sendt til enheten når du laster ned en lisens for sikkert innhold fra
Internett eller fra en PC. Microsoft kan, i forbindelse med en slik lisens, også
laste ned tilbaketrekkingslister til enheten på vegne av eiere av sikkert innhold.
158
Annen informasjon
Innhold
Spesifikasjoner
Støttet filformat
Musikk (Inkluderer podcaster*1)
Mediefilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat
Filtype: MP3
Bithastighet: 32 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediefilformat: ASF-filformat
Filtype: WMA
Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*2: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC*3
Mediefilformat: MP4-filformat
Filtype: MP4, M4A, .3gp
Bithastighet: 16 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))*4
Samplingsfrekvens*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Lineær PCM
Mediefilformat: Wave-Riff-filformat
Filtype: WAV
Bithastighet: 1411 kbps
Samplingsfrekvens*2: 44,1 kHz
Video (Inkluderer podcaster*1)
Videoformater
(kodek)
Bildehastighet: Maks. 30 bps
Skjermoppløsning: Maks. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Mediefilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat
Filtype: MP4, M4V
Profil: Baseline Profile
Nivå: Maks. 1.3
Bithastighet: Maks. 768 kbps
MPEG-4
Mediefilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat
Filtype: MP4, M4V
Profil: Simple Profile
Bithastighet: Maks. 2500 kbps
Windows Media Mediefilformat: ASF-filformat
Video 9*5
Filtype: WMV
Bithastighet: Maks. 1700 kbps
Lydformater
(kodek)
AAC-LC
(for AVC,
MPEG-4)
Antall kanaler: Maks. 2 kanaler
Samplingsfrekvens*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighet: Maks. 288 kbps per kanal
WMA
Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
(for Windows Samplingsfrekvens*2: 44,1 kHz
Media Video 9) * Kompatibel med WM-DRM 10
Filstørrelse
Maks. 2 GB
Antall filer
Maks. 1000
Fortsettes 
Indeks
MP3
Meny
Lydformater
(kodek)
159
Annen informasjon
Foto*6
JPEG
Mediefilformat: Kompatibel med filformatene DCF 2.0/Exif 2.21
Filtype: JPG
Profil: Baseline Profile
Antall piksler: Maks. 4000 × 4000 piksler (16 000 000 piksler)
Antall filer
Maks. 10 000
De omtrentlige tidene er basert på tilfeller der du kun overfører eller spiller inn 4
minutters sanger (ikke inkludert videoer og fotografier) i MP3-format. Andre avspillbare
lydfilformater kan gi andre antall sanger og tider enn MP3-formatet.
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
Bithastighet
Sanger
Tid
Sanger
Tid
48 kbps
2450
163 t 20 min
5050
336 t 40 min
64 kbps
1800
120 t 00 min
3750
250 t 00 min
128 kbps
915
61 t 00 min
1850
123 t 20 min
256 kbps
455
30 t 20 min
950
63 t 20 min
320 kbps
365
24 t 20 min
760
50 t 40 min
NWZ-S639F/S739F
Bithastighet
Sanger
Tid
48 kbps
10 000
666 t 40 min
64 kbps
7700
513 t 20 min
128 kbps
3850
256 t 40 min
256 kbps
1900
126 t 40 min
320 kbps
1550
103 t 20 min
Maksimal innspillingstid for videoer (ca.)
Den omtrentlige innspillingstiden er beregnet for tilfeller der bare videoer overføres. Tiden
kan variere, avhengig av forholdene spilleren brukes i.
Videoformat: 384 kbps
Lydformat: 128 kbps
Videoformat: 768 kbps
Lydformat: 128 kbps
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
NWZ-S639F/S739F
Tid
Tid
Tid
14 t 30 min
30 t 10 min
61 t 40 min
8 t 20 min
17 t 10 min
35 t 10 min
Fortsettes 
Indeks
Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)
Meny
*1Maksimalt antall podcaster som kan spilles inn, er 10 000.
*2Samplingfrekvensen svarer muligens ikke til alle kodere.
*3Opphavsrettsbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av.
*4Ikke standardiserte eller ikke garanterte bithastigheter er tatt med avhengig av
samplingfrekvens.
5
* Enkelte WMV-filer kan bare spilles av ved overføring med Windows Media Player 11..
*6Noen fotofiler kan ikke spilles av, avhengig av filformat.
Bithastighet
Innhold
Fotoformat
(kodek)
160
Annen informasjon
Maksimalt antall fotografier som kan tas, og som kan overføres (ca.)
Innhold
Maks. 10 000
Antallet fotografier som kan tas, kan være lavere, avhengig av filstørrelser.
Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet)*1
Meny
NWZ-S636F/S736F: 4 GB (omtrent 3,46 GB = 3 725 197 312 byte)
NWZ-S638F/S738F: 8 GB (omtrent 7,19 GB = 7 725 514 752 byte)
NWZ-S639F/S739F: 16 GB (omtrent 14,6 GB = 15 726 411 776 byte)
*1Tilgjengelig lagringskapasitet for spilleren kan variere.
En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.
Indeks
Utgangsnivå (hodetelefoner)
Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (ved avspilling av datafil, enkeltsignal målt)
FM-radio
FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Grensesnitt
Hodetelefon: Stereo minikontakt
WM-PORT (flertilkoblingsterminal): 22 pinner
Høyhastighets-USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Innebygd, oppladbart lithium-ion-batteri
USB-strøm (fra en datamaskin via den medfølgende USB-kabelen)
Ladetid
USB-basert lading
Omtrent 3 timer (fullstendig lading), omtrent 1,5 timer (ca. 80%)
Fortsettes 
161
Annen informasjon
Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)
Innhold
Meny
Med innstillinger som angitt nedenfor, kan det forventes bedre batterilevetid.
Tidene nedenfor er anslått for når "New Song Pop Up" ( side 55), "Clear Stereo"
( side 64), "DSEE(Sound Enhancer)" ( side 65), "Dynamic Normalizer" ( side 67),
"Equalizer" ( side 59) og "VPT(Surround)" ( side 62) er deaktivert og "Screensaver"
( side 111) er satt til "Blank".
Videre, for videoer er tiden anslått for når lysstyrken på skjermen ( side 116) er satt til
"3".
Tidene nedenfor kan variere med omgivelsestemperatur og bruksstatus.
NWZ-S736F/S738F/S739F
Med støyreduksjonsfunksjonen
deaktivert
Med støyreduksjonsfunksjonen
aktivert
Musikk
Avspilling ved MP3 128 kbps
Omtrent 40 timer
Omtrent 30 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps
Omtrent 40 timer
Omtrent 30 timer
Avspilling ved AAC-LC 128 kbps
Omtrent 38 timer
Omtrent 29 timer
Avspilling ved Lineær PCM 1411 kbps
Omtrent 43 timer
Omtrent 32 timer
Omtrent 10 timer
Omtrent 9,0 timer
Video
Avspilling ved MPEG-4 384 kbps
Avspilling ved AVC 384 kbps
Omtrent 8,5 timer
Omtrent 7,5 timer
Avspilling ved WMV 384 kbps
Omtrent 10 timer
Omtrent 9,5 timer
Ved mottak av FM-kringkasting
Omtrent 22 timer
Omtrent 18 timer
Display
2 tommers TFT-fargedisplay med hvitt LED-baklys, QVGA (240 × 320 piksler), 262 144
farger
Mål (b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Mål (b/h/d)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Vekt
Omtrent 46 g
Fortsettes 
Indeks
NWZ-S636F/S638F/S639F/
S736F/S738F/S739F
162
Annen informasjon
Systemkrav
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Indeks
Støttes ikke i følgende miljøer:
Selvkonstruerte datamaskiner eller operativsystemer
Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet som ble installert
av produsenten
Miljø med flere operativsystemer
Miljø med flere skjermer
Macintosh
Meny
Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de oppfyller systemkravene ovenfor.
Innhold
Datamaskin
IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som har følgende Windowsoperativsystemer forhåndsinstallert*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 eller nyere)/
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 eller nyere)/ Windows Vista Business
(Service Pack 1 eller nyere)/ Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller nyere)
Støttes ikke av 64-bits operativsystemer.
Støttes ikke av andre operativsystemer enn de som er nevnt over.
*1 Utenom operativsystemversjoner som ikke støttes av Microsoft.
CPU: Pentium 4 1,0 GHz eller høyere
RAM: 512 MB eller mer
Harddiskstasjon: 380 MB eller mer tilgjengelig plass
Display:
Skjermoppløsning: 800 × 600 piksler (eller høyere) (1024 × 768 eller høyere anbefales)
Farger: 8 bit eller mer (16 bit anbefales)
CD-ROM-stasjon (med støtte for digital musikkavspilling med WDM)
For å lage original-CDer er en CD-R/RW-stasjon nødvendig.
Lydkort

USB-port (høyhastighets USB anbefalt)
Microsoft .NET Framework 2.0 eller 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 eller
7.0, Windows Media Player 10 eller 11 (Windows Media Player 11 anbefales. Noen
datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan komme ut for
begrensninger på hvilke filer (AAC, videofiler og lignende) som kan overføres med dra
og slipp.) DirectX 9.0 kreves.
Flash Player 8 eller nyere må være installert.
Adobe

til Internett er nødvendig for å bruke Electronic Music
Bredbåndsforbindelse

Distribution (EMD) eller for å besøke webområdet.
163
Annen informasjon
B
BACK/HOME-knapp................ 11, 13
Batteri.................................23, 127, 161
Beep Settings................................... 110
Bithastighet.............................128, 158
Brightness........................................ 116
C
Clear Stereo....................................... 64
Club.................................................... 63
Content Transfer............................... 10
Continuous Playback....................... 75
Custom......................................... 60, 61
E
Ekstrautstyr......................................... 8
Equalizer............................................ 59
External Input Mode...................... 105
F
Fastvare............................................ 131
Feilsøking........................................ 132
FM-radio........................................... 95
Format (initialisere)....................... 123
Fotoformat....................................... 129
G
Gjenstående batterinivå................... 23
H
Heavy................................................. 60
Hodetelefoner............................. 8, 152
HOLD-bryter.................................... 12
Home-meny........................................ 6
I
Informasjon..................................... 121
Initialisere (Format)....................... 123
Intelligent Shuffle......................... 6, 41
Intervall.............................................. 91
J
Jazz...................................................... 60
JPEG.........................................129, 159
Fortsettes 
Indeks
A
AAC.................................................. 128
AAC-LC........................................... 158
Adobe Reader...................................... 3
Album Display Format.................... 56
All Range........................................... 54
Arena.................................................. 63
Auto Preset........................................ 96
AVC..........................................129, 158
AVLS (Volume Limit).................... 109
D
Data.................................................. 130
Datamaskin..................................... 162
Date Display Format...................... 119
Dato/klokkeslett............ 117, 119, 120
Display......................................... 72, 88
DSEE (Sound Enhancer)................. 65
Dynamic Normalizer....................... 67
Meny
Symboler
Femveisknapp............................. 11, 13
(Repeat)....................................... 53
(Shuffle).................................... 53
(Shuffle&Repeat)................ 53
(Repeat 1 song)......................... 53
/ Button Setting.......................... 58
(Heavy)...................................... 60
(Pop)........................................... 60
(Jazz)........................................... 60
(Unique)..................................... 60
(Custom 1)................................. 60
(Custom 2)................................. 60
(Studio)....................................... 63
(Live)........................................... 63
(Club)......................................... 63
(Arena)....................................... 63
(Matrix)...................................... 63
(Karaoke).................................... 63
Innhold
Indeks
164
Annen informasjon
M
Matrix................................................. 63
Media Manager for WALKMAN...... 9
Meldinger........................................ 146
Miniatyrbilde............... 15, 76, 92, 138
Modell.............................................. 121
Mono/Auto...................................... 101
MP3..........................................128, 158
MPEG-4...................................129, 158
Music Library................................ 6, 32
N
Normal............................................... 53
Now Playing........................................ 7
Now Playing-skjermbilde................ 21
O
Omslagsbilde..................................... 56
On-Hold Display.............................. 77
Oppgradere..................................... 131
OPTION/PWR OFF-knapp...... 12, 22
P
Photo Library................................ 6, 84
Photo List Display Format.............. 92
Photo Orientation............................ 86
Play Mode.................................... 52, 53
Playback Range................................. 54
Playlists.............................................. 39
Podcast............................................... 80
Pop...................................................... 60
S
Scan Sensitivity............................... 100
Screensaver...................................... 111
Selected Range.................................. 54
SensMe™ Channels........................... 44
Serienummer....................................... 8
Set Date-Time................................. 117
Set Noise Can. level........................ 108
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 43
Slå av spilleren manuelt................. 127
Språk................................................ 125
Strøm..................................12, 127, 140
Studio................................................. 63
Støyreduksjon................................. 103
Støyreduksjonsnivå........................ 108
Søke etter sanger............................... 32
album.....................................................33
artist.......................................................34
sjanger...................................................35
første bokstav.......................................38
spillelister..............................................39
utgivelsesår...........................................36
sangnavn...............................................32
T
Theme Settings............................... 113
Tilleggsutstyr....................................... 8
Time Display Format..................... 120
Time Machine Shuffle...................... 41
Total photos..................................... 121
Total songs....................................... 121
Total videos..................................... 121
Fortsettes 
Indeks
Slide Show Interval..............................91
Slide Show Repeat................................90
R
Release Year....................................... 36
Repeat................................................ 53
RESET (spilleren)........................... 132
Reset all Settings............................. 122
RESET-knapp.................................... 12
Meny
L
Lade.................................................... 23
Lineær PCM............................128, 158
Live..................................................... 63
Lydformat........................................ 128
Lydkvalitet......................................... 59
Lysbildeshow..................................... 89
Q
Quiet Mode..................................... 107
Innhold
K
Kapasitet.......................................... 160
Karaoke.............................................. 63
Klokke, stille inn............................. 117
165
Annen informasjon
VOL +/–-knapp................................ 11
Volum................................................. 67
VPT(Surround)................................ 62
W
Wallpaper Settings.......................... 114
Windows Media Player...................... 9
Windows Utforsker........................ 130
WMA.......................................128, 158
WM-PORT................................11, 121
WMV............................................... 129
Z
Zoom.................................................. 73
Indeks
Shuffle All.............................................43
Time Machine Shuffle.........................41
Meny
V
Valgmeny.........................22, 49, 79, 94
Video Library................................ 6, 68
Video List Display Format.............. 76
Video Orientation............................ 70
Videoformat.................................... 129
Vilkårlig gjentatt avspilling............. 41
Innhold
U
Unique............................................... 60
Updating Channels........................... 47
USB-kabel............................................ 8
Utforsker.......................................... 130
Download PDF

advertising