Sony | NWZ-W274S | Sony NWZ-W274S Водич за брзо поставување и почеток

Содржина
Проверете ги деловите во пакетот.
Упатство за брз почеток
 “WALKMAN” (1)
 USB приклучок (1)
Прикачување на Walkman во USB приклучок (Испорачан) и полнење на батеријата
Како да го инсталирате испорачаниот софтвер
Walkman да го приклучите на компјутер мора да биде правилно поврзан во
USB приклучокот.
Инсталирајте ги WALKMAN Guide и Media Go (за
Windows)
Инсталација на Help Guide и Content Transfer
софтвер (за Mac)
1
1
Како да го инсталирате испорачаниот софтвер
Како да го користите “WALKMAN”
OPR индикатор
NWZ-W273S/W274S
Пристапете кон онлајн Help Guide (Целосна верзија).
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/en/
За оперативниот систем
Проверете дали OS е Windows XP*1 (Сервисен пакет 3 или понов),
Windows Vista*2 (Сервисен пакет 2 или понов), Windows 7*2 (Сервисен
пакет 1 или понов) или Windows 8.
За ова упатство
Во ова Упатство за брз почеток објаснети се само основните
инструкции и како да го инсталирате испорачаниот софтвер.
За подетални информации и инструкции за работата, видете во Help Guide
(HTML документ) кој е вклучен во испорачаниот софтвер откако
ќе го инсталирате.
©2013 Sony Corporation
 Јастучиња за слушалки (1
комплет)
 Слушалки за пливање (1 комплет)
 Рачка за прилагодување (1)
 Упатство за брз почеток (ова упатство)
 Користење Walkman додека пливате
4-476-039-12(1)
*1 Со исклчок на 64-bit берзии на Оперативен систем.
*2 [Compatibility mode] за Windows XP не е поддржано.
За Мекинтош компјутер проверете дали OS е Mac OS X v10.6 или понов.
Други ОС не се поддржани освен горенаведените.
Забелешки за полнењето со помош на компјутер
1
2
Ако е потребно исушете ги терминалите на
Walkman (1) со сува мека ткаенина.
Прикачете го Walkman во USB приклучок.
Проверете дали терминалите на Walkman (1) и
USB приклучокот (2) се поврзани едни со други.
3
Поврзете го Walkman во вклучен
компјутер преку USB приклучокот.
• Ако се прикаже екран со презентација за избор на активности,
допрете “Cancel.” Полнење почнува.
• Проверете дали OPR индикаторот на USB приклучокот свети
црвено.
• Батеријата се полни кога OPR индикаторот трепка непрекинато црвено.
• Додека батеријата се полни, OPR индикаторот го прикажува статусот на полнење на
Walkman.
Статусот на OPR индикаторот може да го гледате преку прозорот на OPR
индикаторот на USB приклучокот.
Свети црвено: Се полни
Исклучено: Целосно наполнето или не се полни
• Времето на полнење е приближ. 1.5 час.
Кога Walkman целосно е наполнет, исклучете го од компјутер.
За Мекинтош компјутер, допрете на иконата за исфрлање на [WALKMAN] во
страничната лента на Finder за исклучување на Walkman.
• Walkman нема да се полни ако компјутерот се префрли во режим на заштеда на
енергија како на пр. Sleep или Hibernate и во овој случај ќе се испразни.
• Кога Walkman го употребувате за прв пат или не сте го користеле подолго време, ќе
потрае некое време пред компјутерот да го препознае дури и ако полнењето веќе е
почнато (OPR индикаторот светнува црвено). Проверете дали компјутерот ќе го
препознае Walkman за околу 5 минути откако ќе го поврзете во компјутерот.
Поврзете го Walkman во вклучен компјутер
преку USB приклучок (испорачан).
2
Изберете го следниот редослед
преку компјутер.
7 или понов: Изберете [Start] – [Computer] или [My Computer]
– [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Изберете [Desktop] од [Start screen] да отворите [File
Explorer]. Во листата [Computer], изберете[WALKMAN] – [Storage Media]
– [FOR_WINDOWS].
Делови и контроли
2
- Windows
3
4
3
Следете ги инструкциите на екранот.
Откако инсталирањето ќе заврши, на десктопот од
компјутерот се прикажуваат икони за WALKMAN
Guide и Media Go.
Help Guide е вклучен во WALKMAN Guide.
На компјутер изберете [WALKMAN] на
страничната лента на Finder, потоа отворете
ја папката [FOR_MAC].
Со двоен клик на инсталираната икона на
софтверот:
За инсталирање Help Guide:[Help_Guide_Installer_for_Mac]
Со двоен клик на [Setup.exe].
Се прикажува водич за инсталирање.
• Кога ќе направите [Setup.exe], [Setup.exe] фајлот што е зачуван во
[FOR_WINDOWS] папка на Вашиот Walkman се копира на
компјутер како резервна копија и WALKMAN Guide и Media Go
се инсталираат на компјутер.
• Ако [Setup.exe] не почне со работа, ископирајте го фајлот
[Setup.exe] на десктоп и допрете со двоен клик.
Поврзете го Walkman во вклучен компјутер
преку USB приклучок (испорачан).
За инсталирање Content Transfer софтвер: [ContentTransfer. pkg]
4
Следете ги инструкциите на екранот.
Откако инсталацијата ќе заврши, на декстоп од компјутерот се
прикажува икона на инсталираниот софтвер (Help Guide или
Content Transfer софтвер).
Совет
Сензибилна точка
Околувратник
Слушалки
Дел за слушалки
P.LIST (Плеј листа)/
SHUF (Shuffle) копче
VOL +*1/– копче
Терминали
OPR (Работа) индикатор
Прекинувач за заклучување
(Power) копче
Претходно
Следно
RESET копче
копче*1
• Пред да се обидете да го избришете софтверот од Walkman, направете копија од
[FOR_MAC] папката на Мекинтош компјутер како резервна копија.
*1 Тука има сензибилна точка. Користете ги при работа со копчињата.
Како да го вклучите и поставите Walkman на Вашите уши
За јачина на звук (Само за земји/подрачја кои
се во согласност со Европските директиви)
Аларм (бип) и предупредување “Проверете го нивото на звук” наменети
се за заштита на Вашите уши при зголемување на тонот над одредено
ниво*1.
Алармот и предупредувањето може да ги откажете допирајќи на кое било копче.
Забелешка
1
Проверете го левиот (L) и десниот (R) дел на
Walkman.
2
Лизгајте го Прекинувачот за закочување на
напојувањето да се отклучи
(Power) копчето.
3
Допрете и држете на (Power) копчето поставено
на десниот (R) дел околу 3 секунди за да се вкучи
Walkman.
1
• Можете да го појачате тонот над одреденото ниво* по откажување
на алармот и
предупредувањето.
• По првичното предупредување, алармот и предупредувањето се повторуваат на
секои 20 часа дека тонот е дотеран над одреденото ниво*1; кога ќе се случи ова
тонот автоматски се менува во ниво [7].
• Ако тонот е дотеран над одреденото ниво*1 и го исклучите Walkman, тонот
автоматски се враќа во одреденото ниво*1.
*1 Одредено ниво = [18]
(Power) копче
5
6
Закачете го околувратникот на врвот од увотои зад
увото.
Слушалката ставете ја во ушите.
Прилагодете го Walkman да ви биде пријатно.
Следно
копче
Совет
• Ако Walkman излезе надвор од ушите додека пливате, стабилизирајте ја рачката за
прилагодување со помош на рачката на очилата за пливање.
Вадење на Walkman
Нежно мрдајте го Walkman нагоре и надолу да
ги извадите од ушите.
Забелешка
• Ненадејно вадење на Walkman кога јастучињата за
слушалките цврсто се прикачени на ушите може да
си ги оштетите ушите или ушното тапанче или пак
јастучето може да остане внатре во увото.
Врв на внатрешниот дел
Забелешка
• Ако не се чувствувате удобно со Walkman заменете ги јастучињата за слшалки.
Видете во “Како да се инсталираат јастучиња за слушалки.”
1
Претходно
• По носење на Walkman со прикачена рачка за прилагодување, прилагодете ја
позицијата на рачката во позиција во која ќе се чувствувате удобно.
Запис за сопственикот
Ако Walkman не работи како што треба, обидете со следните чекори да го
решите проблемот.
Прикачете ја испорачаната рачка за прилагдување на околувратниот
пред да го прикачите Walkman.
Забелешка
4
Проблеми и можни решенија
За спречување на Walkman од ненадејно излетување од
Вашите уши
Вклучување и исклучување
на Walkman
Како да ги инсталирате јастучињата на слушалките
Да уживате во подобар валитет на звук или подобро да ги наместите сменете
ја големината на јастучињата за слушалките или позицијата на јастучињата
прилагодете ја да може лесно и удобро да се вклопат во Вашите уши.
Јастучињата за слушалки може да купите од најблиската Sony продавница.
• Инсталирајте ги јастучињата на слушалките така што врвот на внатрешниот
дел од јастучињата В да одговараат на А позицијата на испакнатиот дел на
слушалките.
• Проверете дали јастучињата правилно се прикачени, не ги поставувајте
накриво, да спречите при вадење на јастучињата да не останат во ушите.
Репродукција на музика
Допрете и држете на (Power) копчето околу 3 секунди за вклучување
и исклучување на Walkman.
Откако напојувањето ќе се исклучи
повлечете ја рачката за заклучување
да го заклучите
(Power) копчето.
Забелешка
• При носење на Walkman,проверете го
Прекинувачот за заклучување да го
заклучите
(Power) копчето да спречите
Walkman ненадејно да не се вклучи.
Репродукција на песни
Допрете на копчето
.
Паузирање репродукција
Допрете на копчето
2
Најдете ги симптомите на проблемот во “Проблеми и
можни решенија” во Help Guide (HTML документ) и
обидете се со наведените корекции.
За детали за проблемот видете во табелата и поправете го.
Допрете на RESET копчето со
пенкало или остар предмет.
При ресетирање на Walkman, обрнете внимание
на следното.
• Walkman да не е поврзан со компјутер.
• Walkman да не репродуцира музика.
RESET
копче
.
Прескокнување на
претходна/следна песна
Допрете на копчето за Претходно
или Следно.
Симптом
Компјутерот не го
препознава Walkman.
Симптом
Компјутерот не
го препознава
Walkman.
Причина/Поправка
• На компјутерот работи друг софтвер различен
од тој што се користи за префрлање.
→ Откачете го USB приклучокот и почекајте
неколку минути и потоа повторно приклучете го.
Ако проблемот се уште постои, исклучете го USB
приклучокот, рестартирајте го компјутерот и
потоа повторно приклучете го USB приклучокот.
Кога ќе допрете на
[Setup.exe] за инсталирање на испорачаниот софтвер на
Windows компјутер,
[Setup.exe] не се
извршува и се отвара
прозор Properties.
• Инсталирајте го испорачаниот софтвер откако ќе
инсталирате Windows Media Player 11 или понов
на Windows компјутер. За детали за Windows
Media Player, видете на следната веб страна:
http://support.microsoft.com/
При репродукција на • Walkman може да е дотеран во ZAPPIN режим на
песна, следната песна репродукција. За детали видете во Help Guide.
одеднаш почнува.
Причина/Поправка
• Walkman не е приклучен правилно во USB
приклучокот (испорачан).
→ Цврсто и правилно прикачете го Walkman во
USB приклучокот. Полнењето ќе почне (OPR
интикаторот светнува црвено) дури и
поврзувањето ако не е направено правилно, но
има можност компјутерот да не го препознае
Walkman. Во овој случај, извадете го Walkman
од USB приклучокот и повторно прикачете го.
• Преостанатата батерија е мала или не е доволна.
→ Наполнете ја батеријата. Кога за прв пат го
користите Walkman или не сте го користеле
долго време, може да требаат неколку минути
за компјутерот да го препознае, дури и ако
полнењето веќе е почнато (OPR индикаторот
светнува црвено).
По поврзувањето со компјутерот за околу 5
минути проверете дали компјутерот го
препознал Walkman.
Мерки на претпазливост
За слушалки за во уво
Јастучињата за слуушалки ги запечатува вашите уши. Затоа, бидете свесни дека има
ризик од оштетување на ушите или ушното тапанче ако се створи јак притисок или
јастучињата ненадејно се извадат од ушите. При вадење на Walkman, бавно движете
го Walkman нагоре и надолу. Нежно извадете го Walkman од Вашите уши.
За слушалките
• Избегнувајте репродукција на гласна музика подолго време бидејќи може да го
оштетите слухот.
• При голема јачина надворешните звуци нема да се слушаат. Избегнувајте слушање
на места каде што слушањето не смее да биде спречено, на пр. при возење
автомобил или велосипед.
• Бидејќи слушалките се од отворен тип на слушалки, звуците се слушаат низ
слушалките. Запомнете да не ја вознемирувате околината окиолу вас.
Забелешки за Лиценци и Заштитни знаци
Видете во Help Guide (HTML документ).
Моделот и серискиот број се поставени на задниот дел од плеерот. Запишете ги во
обезбедениот простор продолу. Секогаш кога се обраќате во продавницата на Sony
во врска со овој производ видете ги овие броеви.
Бр. на модел.
Сериски бр.
За најнови информации
Ако имате било какви прашања или проблеми со овој производ, или барате
информација за предмети компатибилни со овој производ, посете ги следните веб
страни.
За потрошувачите во САД:
http://www.sony.com/walkmansupport
За потрошувачите во Канада:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За потрошувачите во Латинска Америка:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
За потрошувачите во Азија, Океанија и Африка:
Англиски: http://www.sony-asia.com/support
Корејски: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Поедноставен кинески: http://service.sony.com.cn/KB/
Традиционален кинески: http://service.sony.com.tw/
За потрошувачите кои моделите ги купиле во странство:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising