Sony | NW-ZX2 | Sony NW-ZX2 ZX2 Walkman® ZX-serien Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

Deler og kontroller
Om betjening av lyd (kun for land/
områder som overholder europeiske
forskrifter)
7
Trykk på  for å begynne å bruke
Walkman-enheten.
8
Angi Wi-Fi-tilkobling, Google-konto
og dato/klokkeslett o.l. ved å følge
instruksjonene som vises på skjermen.
En alarm (lydsignal)* og advarsel [Check the volume level] har til hensikt
å beskytte ørene dine når du øker voluminnstillingen over et bestemt
nivå for første gang. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke
på [OK] på varseldialogen.
* Alarmen (lydsignalet) avgis ikke når du tilkobler en Bluetooth-lydenhet.
Hurtigstartveiledning
Merk
 Du kan øke volumet over det spesifiserte nivået etter at du avbryter alarmen
og advarselen.
 Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen etter hver
20. time (samlet) som volumet er stilt inn over det spesifiserte nivået.
Når dette skjer, endres volumet automatisk til den opprinnelige innstillingen.
 Hvis volumet er stilt inn over det spesifiserte nivået og du slår av Walkmanenheten, stilles volumet automatisk tilbake til det spesifiserte nivået.
NW-ZX2
 Skjerm (berøringsskjerm)
Trykk på ikoner, elementer o.l på skjermen for å betjene Walkmanenheten.
 Innebygd mikrofon
 Hodetelefonkontakt
1
Dytt hodetelefonpluggen helt inn. Hvis hodetelefonene ikke tilkobles
slik de skal, forringes lyden fra hodetelefonene. Det kommer ikke lyd
fra hodetelefonene som er tilkoblet via hodetelefonkontakten, når det
finnes en aktiv Bluetooth-tilkobling. Avslutt Bluetooth-tilkobling.
Om håndbøkene
Hvis du vil ha mer informasjon om WALKMAN®,
kan du se hjelpeveiledningen på Internett.
Selv om det er gratis å bla, kan du belastes et kommunikasjonsgebyr i henhold
til operatørkontrakten.
Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende betjening, nettadressen
til nettstedet for kundestøtte og viktig informasjon, kan du se avsnittet
"Slik installerer og leser du hjelpeveiledningen" i denne håndboken.
Merk
 Hvis et stort batterisymbol vises mens du
lader Walkman-enheten, er ladingen
fortsatt for lav til å bruke den. Walkmanenheten vil starte automatisk etter at den
er blitt ladet i omtrent ti minutter.
 Det tar omtrent fire og en halv time å lade
batteriet helt.
 Det anbefales at du lader batteriet minst én gang i halvåret eller året
for å unngå at batteriet svekkes.
Koble til USB-kabelen (medfølger) eller annet tilbehør som støtter
WM-PORT (medfølger ikke).
 Tilgangslampe
Tilgangslampen er plassert under dekselet til microSD-kortsporet.
 microSD-kortspor
MicroSD-kortsporet er plassert under dekselet til microSD-kortsporet.
Åpne dekselet før du setter inn et microSD-kort (medfølger ikke).
Skyv inn microSD-kortet til det klikker på plass, for å øke det tilgjengelige
minnet på Walkman-enheten.
2
 Deksel for microSD-kortspor
 Innebygd antenne
Innhold
Kontroller innholdet i pakken.
 Walkman (1)
 USB-kabel (1)
 Skinnbæreveske (1)
 Avstandsstykke (1)
 Hurtigstartveiledning (denne håndboken)
Om bærevesken i ekte skinn
Hvis skjermbildet for USB-tilkobling vises,
trykker du på for å lukke skjermbildet, og
deretter tas du til førstegangsinnstillingene.
Slik installerer og leser du
hjelpeveiledningen
Installer hjelpeveiledningen på datamaskinen. Den tar for seg
grunnleggende betjening av Walkman-enheten, nettadressen for
nettstedet for kundestøtte og hvordan du overfører innhold som
musikk til Walkman-enheten.
1
Koble Walkman-enheten til en datamaskin som
er slått på.
2
Kontroller at [USB storage in use] vises på skjermen.
* Avhengig av hvor du kjøpte Walkman-enheten, vises kanskje ikke
skjermbildet for valg av språk.
  (av/på)-/skjermlåsknapp
3
Trykk på knappen for å slå på enheten. Hold knappen inne for å
slå av enheten. Trykk på knappen for å slå skjermen av eller på.
Walkman-enheten tilbakestilles hvis du holder -knappen inne
i omtrent åtte sekunder.
Velg ønsket språk som skal brukes til å vise
lisensavtalen for sluttbrukere.
4
Sørg for at du forstår vilkårene til
lisensavtalen, og trykk deretter på [Agree].
 Knapper for volum + og –
Trykk på volum + for å øke volumet og volum – for å senke volumet.
Det er en forhøyning ved siden av +-knappen. Bruk den til å hjelpe
deg med å betjene knappene.
 Tips
 Wi-Fi-tilkobling og Google-konto kan også angis senere.
Skjermbildet for valg av språk* vises.
Wi-Fi-, Bluetooth-, og GPS-antenne er innebygd.
Hodetelefoner og microSD-kort følger ikke med denne
Walkman-enheten.
Bruk den medfølgende USB-kabelen til
å koble Walkman-enheten til en datamaskin
som er slått på, og lad den opp.
Walkman-enheten slår seg på.
 WM-PORT-kontakt
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_ww/
Skjermbildet for førstegangsinnstillinger vises.
5
Trykk på .
  (neste)-knapp
 Dette produktet er laget av ekte skinn. I motsetning til kunstig skinn,
kan ekte skinn ha riper, skrukker eller venemerker på overflaten.
Hver veske har et unikt utseende og farge.
 Hvis du tvinner hodetelefonledningen rundt skinnbærevesken ved
oppbevaring, kan det føre til ledningmerker siden skinnet er mykt.
 Når du bruker rengjøringsmidler, bør du lese instruksjonene nøye og prøve
det på en lite synlig del først.
 Ikke bruk noen form for løsemidler som alkohol eller tynner til rengjøring.
Hvis du gjør det, vil det forårsake at fargene falmer, at vesken deformeres
eller forringes, noe som kan skade skinnbærevesken.
 Fuktighet som regn eller svette eller friksjon kan forårsake misfarging eller
avfarging på klær o.l.
 Ikke oppbevar skinnbærevesken på et sted som er utsatt for direkte sollys
(som f.eks. i en bil), ekstrem høye eller lave temperaturer, høy fuktighet
eller støv.
 Pass på at Walkman-enheten ikke kommer i kontakt med trykknappen til
skinnbærevesken når du putter Walkman-enheten i vesken eller tar den ut.
Hvis ikke kan du få riper på Walkman-enheten.
Gå til neste sang, neste kapittel på en video eller til en scene som er
fem minutter senere. Hvis du holder knappen inne, spoles sangen eller
videoen fremover.
4-545-608-11(1) (NO)
 Tips
 Hvis [USB connected] vises, trykker du på [Turn on USB storage].
  (spille av / stoppe midlertidig)-knapp
3
Spill av eller stopp sanger eller videoer midlertidig.
Det er en forhøyning på knappen. Bruk den til å hjelpe deg med
å betjene knappene.
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 Windows 8: [Startskjerm] – [Skrivebord] – [Filutforsker] –
 Hull for rem
 N-merke
[Datamaskin] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
 Windows 8.1: [Skrivebord] – [Filutforsker] – [Denne PCen] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_
for_mac].
Skjermbildene og
illustrasjonene er kun til
referanse og kan avvike
fra det faktiske produktet
eller skjermbildet.
Gå til forrige sang, forrige kapittel på en video eller til en scene som
ble avspilt for fem minutter siden. Hvis du holder knappen inne, spoles
sangen eller videoen tilbake.
Dette hullet brukes til å feste en rem (medfølger ikke).
Åpne følgende mapper og dobbeltklikk på den
kjørbare filen på Walkman-enheten.
 Windows 7 eller tidligere: [Start] – [Datamaskin] – [WALKMAN] –
  (forrige)-knapp
Hold en Bluetooth-lydenhet som er utstyrt med NFC-funksjon inntil
dette merket.
©2015 Sony Corporation
Førstegangsinnstillinger
6
Velg ønsket språk.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
installasjonen.
5
Hvis du vil lese hjelpeveiledningen, dobbeltklikker
du på snarveien eller ikonet som er opprettet på
datamaskinen.
Walkman-enheten slår seg på
Slik bruker du berøringsskjermen
Slå av Walkman-enheten når du ikke skal bruke den i løpet av et lengre
tidsrom.
Walkman-skjermen er berøringssensitiv. Du kan betjene Walkmanenheten med fingerbevegelser som å trykke, trykke og holde og
å sveipe på skjermen. Se hjelpeveiledningen hvis du vil vite mer.
Trykk
1
2
Trykk på -knappen for å slå på Walkmanenheten.
Hold -knappen inne for å slå av Walkmanenheten.
Trykk og hold
Sveip
Dra
Klyp inn / klyp ut
Skjermen slår seg av dersom enheten ikke betjenes i løpet av et visst
tidsrom.
1
Når har tilgang til Internett, kan du vise den fullstendige versjonen
av hjelpeveiledningen på Internett på Walkman-enheten.
1
Trykk på på startskjermbildet, og trykk
deretter på [Help Guide].
Trykk på -knappen.
Hvis Walkman-enheten ikke fungerer som forventet, prøver du følgende
fremgangsmåte for å løse problemet.
1
Finn symptomet til problemet i "Feilsøking"
i hjelpeveiledningen (HTML-dokument), og iverksett
oppgitte tiltak.
2
Koble Walkman-enheten til en datamaskin for
å lade batteriet.
3
Hold -knappen inne i omtrent åtte sekunder.
Symptom
Årsak/løsning
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
Walkman-enheten.
 Hvis det er lite gjenværende batterilading,

Låseskjermbildet vises.
Startskjermbildet
2
Dra
ut av sirkelen.
Startskjermbildet vises ved å trykke på



.
Walkman-enheten låses opp,
og startskjermbildet vises.
Trykk på -knappen på nytt
for å slå av skjermen.


 Statuslinje
Viser status for Walkman og varsler.
 [Music player]-modul
Spill av musikk.
 Appsnarvei
Starter apper individuelt.
 [Music player]-snarvei
Spiller av musikkfiler som er overført med Media Go eller dra og slipp.
 [Sound adjustment]-snarvei
Starter lydjusteringsappen
 Apper
Viser alle appene og modulene.
 [Video player]-snarvei
Starter videospilleren,
 [DLNA]-snarvei
Starter DLNA-appen.
Spesifikasjoner
Oppstartstid fra batterimangeltilstand
Omtrent ti minutter
Batteritemperatur ved bruk
5 til 35 °C
Forsiktighetsregler
Du må godta betingelsen i lisensen for sluttbrukere når du tar i bruk
Walkman-enheten for første gang. Hvis du vil lese dem igjen siden,
sveiper du statuslinjen nedover og trykker på
– [SETTINGS]
– [ About device] – [Legal information] – [Sony EULA].
Feilsøking
Når du slår av Walkman-enheten, trykker
du på [ Power off] – [OK].
Slå skjermen på/av
Slik bruker du hjelpeveiledningen
på Walkman-enheten
lader du batteriet.
Når du bruker Walkman-enheten for første
gang, eller hvis du ikke har brukt Walkmanenheten på en lang stund, kan det ta noen
minutter før den gjenkjennes av datamaskinen.
Kontroller om datamaskinen gjenkjenner
Walkman-enheten etter at den har vært
tilkoblet til datamaskinen i omtrent ti minutter.
Kontroller at USB-kabelen er koblet
datamaskinen på riktig måte.
Bruk den medfølgende mikro-USB-kabelen.
Å koble Walkman-enheten vie en USB-hub vil
kanskje ikke fungere. Koble Walkman-enheten
direkte i USB-kontakten til datamaskinen.
Kontroller at USB-tilkoblingen ikke er slått av.
Dra statuslinjen, og trykk deretter på [Turn on
USB storage] på varslingspanelet etterfulgt
av [Turn on USB storage] og deretter [OK].
Hvis fremgangsmåtene som er oppgitt ovenfor
ikke løser problemet, holder du -knappen
inne i omtrent åtte sekunder for å tilbakestille
Walkman-enheten, og deretter prøver du
USB-tilkoblingen på nytt.
Walkman-enheten
blir ustabil mens
den er tilkoblet
datamaskinen.
 Walkman-enheten kan være ustabil hvis du
Walkman-enheten
blir varm
 Avhengig av hvordan du bruker Walkman-
bruker en USB-hub eller en USB-skjøteledning.
Koble Walkman-enheten direkte i USB-porten
til datamaskinen.
enheten, kan den bil varm mens batteriet
lades eller når den utfører intensiv
databehandling. Dette er ikke en feil.
Informasjon om lover og varemerker
 Hvis du vil har informasjon om lover, retningslinjer og
varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i medfølgende
programvare. Hvis du vil lese det, installerer du medfølgende
programvare på datamaskinen.
 Google, Android og andre merker er varemerker som tilhører
Google Inc.
 Android-roboten er gjengitt eller endret fra materiell som er laget
og delt av Google og brukes i henhold til vilkårene beskrevet
i Creative Commons 3.0 Attribution License.
Om hodetelefonene
 Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting påvirker
hørselen din.
 Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte på
enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for eksempel
når du kjører eller sykler.
 Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom
hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i nærheten.
Eierens loggføring
Modell- og serienummeret finnes bakpå spilleren. Noter dem på linjene
nedenfor. Du må oppgi disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler
angående dette produktet.
Modellnr. ______________________
Serienr. ________________________
Ikke bruk 5 GHz Wi-Fi-funksjonen utendørs.
Bruk av denne funksjonen er forbudt ved lov i enkelte land/områder.
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
Download PDF

advertising