Sony | STR-DN1050 | Sony STR-DN1050 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

Посетете го упатството за помош за целосното упатство.
ПОВЕЌЕКАНАЛЕН АУДИО/ВИДЕОПРИЕМНИК
За потрошувачите во Европа:
Испорачана дополнителна опрема:
Далечински управувач (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/
Водич за почеток
Батерии R03
(големина AAA) (2)
Ќе ви треба и (не е доставено):
Циклусна AM-антена
(воздушна) (1)
MK
Кабел за звучник
Кабел за HDMI
Кабел за LAN*1
Кабел за моно аудио
Дигитален оптички кабел*1
За потрошувачите од друга област:
*1 Оваа ставка може да не е потребна во зависност
од поврзувањето.
Оптимизирачки микрофон (1)
Кабел за FM-антена (воздушна) (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/
4-488-941-12(1) (MK)
STR-DN1050
1
Поставување на звучниците
10 mm (13/32")
она
вна з
Зона
2
Гла
Неправилното поврзување
може да резултира со
фатална штета на ресиверот.
Кабел за моно аудио
7.1-канален
5.1-канален
7.1-канален
Или*2
Кабел за звучник
5.1-канален + Зона 2*3
Или*2
5.1-канален + Зона 2*3
*3 Ако направите 5.1-канално поврзување во главната зона, може да уживате и во звукот од друга локација („Зона 2“) со поврзување
на дополнителни звучници за зона 2. За дополнителни детали, посетете го упатството за помош за целосното упатство.
*2 Ако сакате, може да поврзете два предни високи звучници наместо два задни звучници за опкружувачки звук.
Sony Corporation © 2014
2
Поврзување на телевизорот и други
уреди
3
4
Поврзување на мрежа

Жична врска
Телевизор
Вклучување на ресиверот
5
Изведување Easy Setup

Поставете го оптимизирачкиот микрофон на ниво на
уво од местото каде што обично седите.

Следете ги упатствата на екранот за да изведете [Easy Setup].
Откако поставувањето е завршено, изберете [Finish].
Батерии
Кабел за
HDMI*4
Кабел за LAN
Дигитален оптички кабел

Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја
на ѕиден штекер, а потоа притиснете  за да го вклучите
ресиверот за аудио/видео.
Телевизор
Рутер
Други уреди
Безжична врска
За да уживате во звукот од
поврзаните уреди, притиснете
ги влезните копчиња за да го
изберете саканиот уред. Потоа
вклучете го уредот и започнете
со репродукција.
Кабел за HDMI
Влезни копчиња
Уживајте!
Други уреди
Радио
*4 Ако телевизорот има приклучок HDMI на којшто е испечатено „ARC“
(Канал за враќање аудио), не ви е потребен дигитален оптички кабел.
Сепак, треба да ја смените поставката за функцијата [Control for HDMI]
на [On]. За повеќе детали, посетете го упатството за помош.
Мрежните поставки може да се најдат во менито Settings на
главното мени. За повеќе детали, посетете го упатството за помош.
Ако екранот за поставување не
се прикажува, изберете го точниот
аудио/видеовлез на телевизорот.
Назначената апликација за овој модел е достапна
и на Google Play и на App Store.
Побарајте „SongPal“ и преземете ја бесплатната
апликација за да дознаете повеќе за угодните функции.
Download PDF

advertising